Ročenka 2010/2011 Skupiny České dráhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka 2010/2011 Skupiny České dráhy"

Transkript

1 Obsah 1 Slovo úvodem 2 Profil Českých drah, a.s. 3 Stručný přehled významných událostí 5 Přehled členů orgánů a vedoucích zaměstnanců Ekonomika 10 Ekonomika Českých drah Osobní doprava a přeprava 14 České dráhy a kraje České republiky 21 Vlakový doprovod osobní dopravy 23 Vozidlový park Zaměstnanecká politika 26 Zaměstnanecká politika a sociální program 27 Personalistika a řízení lidských zdrojů Ročenka 2010/2011 Skupiny České dráhy Řízení provozu 30 Řízení provozu a bezpečnost železniční dopravy Správa majetku 34 Správa nemovitostí Českých drah Obchod a marketing 38 Obchod a marketing Dceřiné společnosti 42 Dceřiné společnosti a další majetkové účasti Českých drah Infrastruktura 52 Dopravní cesta Ocenění zaměstnanci 56 Ocenění zaměstnanci Českých drah

2 Železniční mapa České republiky s vyznačením krajů Organizační struktura Českých drah, a.s. Hranice krajů jsou doplněny kilometrickou polohou místa a vyznačením přilehlých bodů (stanic, zastávek apod.); přilehlé body nejsou uvedeny u hranic hlavního města Prahy, kde příslušnost bodů je jednoznačně dána jejich názvem. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel Krýže, Ph.D.

3 1 Slovo úvodem Vážené kolegyně, vážení kolegové a příznivci české železnice, období, které mapuje nová ročenka Skupiny České dráhy, bylo plné významných událostí. Z těch nejdůležitějších bych připomněl zlepšení hospodaření, růst počtu cestujících v osobní přepravě, ale také získání mezinárodního ratingu nebo převod téměř zaměstnanců řízení provozu na Správu železniční dopravní cesty. České dráhy jsou standardní obchodní firma, která od svých zákazníků nedostane nic zadarmo a musí si získat a udržet jejich důvěru jako každý jiný podnikatelský subjekt. Jsem proto rád, že se nám to přes všeobecně problematickou ekonomickou situaci daří a zlepšujeme hospodářské výsledky jednotlivých společností i celé Skupiny ČD. Byly by ještě lepší, kdyby nedošlo k výraznému meziročnímu růstu cen vstupů, zejména nafty, elektřiny nebo poplatku za dopravní cestu pro osobní dopravu. Firmy se s tím ale vyrovnaly díky úsporám v oblasti režijních či osobních nákladů a také díky lepším tržbám z hlavní činnosti v oblasti osobní i nákladní dopravy. Osobně mě těší hlavně zlepšování kondice akciové společnosti České dráhy, která se zabývá osobní dopravou a v minulosti vykazovala hlubokou ztrátu. Dnes hospodaří se ziskem a do vlaků se vracejí cestující. Jen za první pololetí 2011 jsme jich svezli o 1,4 milionu více než loni. Věřím, že je to důsledek probíhající modernizace vozidlového parku a pokračujícího zlepšování našich služeb. Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s.

4 2 Profil Českých drah, a.s. České dráhy, akciová společnost ve 100% vlastnictví státu, jsou největším národním dopravcem v České republice s dlouholetou tradicí. Zajišťují dopravu osob a nákladů na železniční síti o celkové délce km, denně vypraví přes vlakových spojů a ročně převezou více než 160 milionů cestujících. České dráhy poskytují regionální, dálkovou a mezinárodní osobní železniční dopravu i komplexní služby nákladní dopravy po celé Evropě. Objemem osobní přepravy se řadí mezi deset nejvýznamnějších evropských železničních podniků. Zaměstnanci Českých drah se snaží přispět k tomu, aby cestující vnímali železniční dopravu jako moderní, ekologický a rychlý způsob cestování. V září roku 2011 klesl počet zaměstnanců o třetinu, když téměř zaměstnanců řízení provozu přešlo do státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Skupina České dráhy, tvořená mateřskou společností České dráhy, a.s., a dceřinými společnostmi, poskytuje komplexní služby spojené s obsluhou dráhy, provozováním železniční osobní a nákladní dopravy a řadu návazných a doplňkových činností (opravárenství, železniční výzkum, zkušebnictví, telematika, ubytovací a stravovací služby aj.). Stěžejním úkolem Českých drah je zajištění provozuschopnosti státních železničních tratí a provozování železniční osobní a nákladní dopravy. Prioritou je neustálé zkvalitňování služeb v návaznosti na měnící se potřeby a přání zákazníků. České dráhy chtějí být železničním dopravcem první volby pro cestující, objednatele i zákazníky nákladní dopravy. Proto investují do obnovy vozidlového parku a nádražních budov, zavádějí moderní technologie při prodeji jízdenek a odbavování cestujících. V červnu 2009 byl spuštěn transformační program Vize 2012, který si klade za cíl výrazné zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení stáří vozidel, zlepšení dochvilnosti vlaků, v ekonomické oblasti pak snížení nákladů a zvýšení výnosů důslednější orientací na zákazníka. V tomto období je projekt za polovinou a míří k úspěšnému dokončení. Nabídka služeb Českých drah v oblasti osobní přepravy je opravdu široká a uspokojí požadavky všech skupin cestujících včetně specifických. Dle požadavků a objednávek krajských úřadů zajišťují České dráhy základní dopravní obslužnost v regionech a zastávají tak pozici významného dopravce ve všech krajích České republiky. České dráhy se účastní činnosti řady mezinárodních organizací, které působí v oblasti veřejné dopravy. Rovněž se aktivně podílejí na mnoha mezinárodních projektech a na projektech strukturálních fondů Evropské unie. Společnost České dráhy si uvědomuje nutnost podílet se na společensky prospěšných aktivitách. Pravidelně přispívá na charitativní akce, pomáhá dětem z dětských domovů, postiženým a jinak handicapovaným. Podporuje studenty středních technických škol a prostřednictvím interaktivních webových stránek pracuje s dětmi na základních školách.

5 3 Stručný přehled významných událostí OD DO ŘÍJEN V rámci projektu Zvýšení úrovně služeb a spokojenosti zákazníků, který je součástí Vize 2012, byly vypracovány důležité standardy definující cílovou kvalitu, které chtějí České dráhy dosáhnout. České dráhy spustily internetový portál www. cd.cz/tv, který pravidelně přináší informace o dění na železnici. LISTOPAD Panevropská společnost pro kulturu, vzdělání a vědecko-technickou spolupráci zveřejnila 26. listopadu seznam nejlepších firem za rok České dráhy se umístily na 20. místě. Webové stránky Českých drah získaly třetí místo v soutěži Internet Effectiveness Awards. Při výběru dodavatele České dráhy poprvé využily elektronickou aukci a změnily systém nákupu elektřiny. PROSINEC V platnost vstoupil nový jízdní řád, se kterým přichází i zjednodušení tarifu a nové produkty, jako například sleva IN 50. Nové lokomotivy Škoda řady 380 zahájily 15. prosince zkušební provoz v osobní dopravě. Dne 14. prosince zástupci osmi odborových organizací a Českých drah podepsali text kolektivní smlouvy na rok LEDEN Na hlavním nádraží v Praze se 7. ledna představil nově zrekonstruovaný Brejlovec řady určený pro vozbu osobních vlaků na neelektrizovaných tratích. ÚNOR Na základě zkušeností ze zahraničí zavedly České dráhy pozici supervizor. Deset vybraných zaměstnanců metodicky pomáhá vlakovým četám po celé republice. Ve středu 9. února schválila vláda návrh ministra dopravy Víta Bárty na přesunutí asi zaměstnanců Českých drah do státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Vybrané vlaky vyšší kvality začaly doprovázet stevardky, které dohlížejí na komfort cestujících a v 1. třídě nabízejí občerstvení a denní tisk. BŘEZEN Byl podepsán kontrakt mezi ČD a polskou společností PESA Bydgoszcz, který obsahoval dodání 31 dvoudílných motorových jednotek. Vedení Plzeňského kraje rozšířilo nabídku osobních vlaků a zavedlo novou příměstskou linku mezi stanicemi Kozolupy a Bílovice. Ve Zkušebním centru Velim se testovaly první modernizované lokomotivy Škoda řady 163, které bude provozovat dceřiná společnost ČD Cargo pod označením České dráhy ohlásily výsledky hospodaření za loňský rok, kdy vykázaly devítimilionový zisk. DUBEN Poslední etapa rekonstrukce hlavního pražského nádraží byla dokončena a odbavovací hala 14. dubna předána do běžného provozu. České dráhy dostaly do užívání již sedmdesátou jednotku CityElefant, což umožnilo i zvýšení kvality cestování na trati Praha Benešov.

6 4 České dráhy opět otevřely půjčovny jízdních kol na nádražích. Celkem jich bude v průběhu sezony v provozu 78. KVĚTEN V sobotu 14. května se cestující Českých drah mohli poprvé svézt Pendolinem i do Mariánských Lázní. Slavnostní akce se účastnil i známý spisovatel Vladimír Páral (viz foto). Generální ředitel Českých drah Petr Žaluda převzal z rukou zástupců České manažerské asociace čestný titul manažer odvětví v rámci soutěže Manažer roku. Od 25. května vstoupila v platnost novela zákona o dráhách, což pro České dráhy znamená především nové osvědčování a licencování strojvedoucích, ale i změny v technické specifikaci interoperability. ČERVEN Od 14. do 16. června probíhal v Ostravě významný veletrh Czech Raildays, na kterém se České dráhy představily se svými dceřinými společnostmi DPOV, VUZ, ČD - Telematika a ČD Cargo. Ve čtvrtek 16. června se konala stávka odborových organizací proti vládním škrtům v rozpočtu, kvůli které nevyjely vlaky Českých drah. Celkem bylo odřeknuto spojů. České dráhy vyhlásily výběrové řízení na agenturu, která bude zajišťovat bezpečnost cestujících ve vlacích i na nádražích. Dosud se o bezpečí staralo 60 agentur, které nahradí jedna vítězná. ČERVENEC České dráhy uzavřely významný tříletý kontrakt na dodávku motorové nafty s firmou Unipetrol. Tato zakázka byla vysoutěžena v elektronické aukci. SRPEN Náměstek generálního ředitele pro personální záležitosti Pavel Švagr převzal z rukou provozního ředitele certifikačního orgánu ISOQAR Pavla Časty certifikát ISO ZÁŘÍ Od 1. září téměř zaměstnanců Českých drah, tvořících tzv. živou dopravní cestu, přešlo ke státní organizaci SŽDC. Byla rozšířena činnost stevardek v oddílech 1. třídy ve vybraných spojích vyšší kvality. V sobotu 24. září se uskutečnil Národní den železnice v Děčíně, který navštívilo téměř lidí. České dráhy podepsaly 29. září smlouvu se společností Siemens o nákupu 16 komfortních sedmivozových souprav Railjet v hodnotě téměř 5 miliard korun.

7 5 Přehled členů orgánů a vedoucích zaměstnanců Českých drah, a.s. STAV OD do ŘÍDÍCÍ VÝBOR ČESKÝCH DRAH, a.s. Je nejvyšším orgánem Českých drah, a.s., jemuž je svěřen výkon působnosti valné hromady. Ing. Ivo Vykydal předseda (s účinností od ) náměstek ministra dopravy JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. předseda (od do ) náměstek ministra dopravy Mgr. Jakub Hodinář místopředseda externí zaměstnanec Ministerstva dopravy JUDr. Petr Polák člen vrchní ředitel úseku meziresortních agend a státních podniků Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Miloslav Müller člen ředitel Kabinetu ministra financí Ing. Lukáš Hampl člen 1. náměstek ministra dopravy Ing. Michael Hrbata člen náměstek ministra obrany Ing. Michal Janeba člen náměstek ministra pro místní rozvoj DOZORČÍ RADA ČESKÝCH DRAH, a.s. Je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti. Ing. Lukáš Hampl předseda (od ) Zdeněk Prosek člen (do ) Ing. Jaroslav Palas člen (od ) JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. člen (od do ) Ing. Michael Hrbata člen (od ) Ing. Miroslav Nádvorník člen (od ) Mgr. Martin Riegl, Ph.D. člen (od ) Ing. Ivo Toman, MBA člen (od ) Členové zástupci zaměstnanců volení zaměstnanci Českých drah, a.s. PhDr. Jan Bitter (do ) Bc. Jaroslav Pejša (od ) Vladislav Vokoun Antonín Leitgeb

8 6 PŘEDSTAVENSTVO ČESKÝCH DRAH, a.s. Je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo tvoří pět členů, které volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel Ing. Michal Nebeský člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Milan Matzenauer člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro správu majetku Ing. Antonín Blažek člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Kolář, Ph.D. člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro provoz (do ) ŘÍDÍCÍ MANAGEMENT ČESKÝCH DRAH, a.s. Generální ředitel Ing. Petr Žaluda (současně zastává funkci předsedy představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro správu majetku Ing. Milan Matzenauer (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Michal Nebeský (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro obchod a marketing Ing. Miroslav Šebeňa Náměstek generálního ředitele pro provoz (do ) Ing. Jiří Kolář, Ph.D. (současně zastává funkci člena představenstva společnosti) Náměstek generálního ředitele pro personální záležitosti Ing. Pavel Švagr, CSc. Náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Antonín Blažek (současně zastává funkci člena představenstva společnosti)

9 7 VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ČESKÝCH DRAH, a.s. Ředitelé odborů a samostatných oddělení generálního ředitelství Ředitel Kanceláře generálního ředitele Ing. Jaroslav Vašátko (do ) Ředitelka Kanceláře náměstka generálního ředitele pro ekonomiku Mgr. Iva Kele Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Kešner Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro provoz (zrušeno k ) Ing. Aleš Krejčí (do ) Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro personální záležitosti Jan Heglas Ředitel Kanceláře náměstka generálního ředitele pro obchod a marketing Ing. Jiří Ješeta Korporátní manažer rizik (zřízeno od ) JUDr. Eduard Jeleň (od ) Ředitelka Projektové kanceláře Dr. Martina Mannová Ředitel Odboru účetnictví RNDr. Libor Müller Ředitel Odboru finančního Ing. Petr Vohralík Ředitelka Odboru investic a veřejných zakázek (od Odbor investic) Ing. Mgr. Hana Dluhošová, MBA Ředitelka Odboru plánování a controllingu (od Odbor strategického controllingu) Ing. Pavel Nevický (do ) Ing. Marie Brumlichová (od ) Ředitel Odboru zásobování a odbytu Bc. Aleš Vavrejn (do ) Filip Potůček (od ) Ředitel Odboru odměňování a benefitů Mgr. Jan Čermák Ředitelka Odboru personálního PaedDr. Ludmila Beránková Ředitel Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy (zrušeno k ) Ing. Miroslav Jasenčák (do ) Ředitel Odboru kolejových vozidel Ing. Rostislav Novák Ředitelka Odboru legislativy (zrušeno k ) JUDr. Daniela Kovalčíková (do ) Ředitelka Odboru provozu osobní dopravy Ing. Luďka Hnulíková Ředitel Odboru interního auditu a kontroly Ing. Vladimír Honzák (do ) Ing. Martin Sysel (od ) Ředitel Inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy (zrušeno k ) Ing. Vítězslav Lössel (do ) Ředitel Odboru compliance (zřízeno k ) JUDr. Jaroslav Král, CSc. (od ) Ředitel Odboru autobusové dopravy (zrušeno k ) Ing. Petr Moravec (do ) Ředitel Odboru optimalizace procesů údržby (zřízeno k ) Ing. Irena Valentová (od do ) Ing. Aleš Bartheldi, Ph.D. (od ) Ředitelka Odboru informatiky Dagmar Holadová Ředitelka Odboru správy majetkových účastí Ing. Michaela Oharková Ředitel Odboru ombudsmana kvality (zřízeno k , zrušeno k ) PhDr. Petr Fejk (od do ) Ředitel Odboru právního JUDr. Jan Blecha Ředitel Odboru komunikace (zrušeno k ) Ředitel Odboru produktů a obchodu Ing. Vladimír Peléšek (od ) Ředitel Odboru řízení značky Mgr. Stanislav Perkner, MBA Ředitel Odboru krizového řízení a bezpečnosti (od Odbor bezpečnosti) Ing. Ladislav Mikeš Ředitel Odboru správy nemovitostí Ing. Václav Petrášek, MBA

10 8 Ostatní organizační složky ŽELEZNIČNÍ ZDRAVOTNICTVÍ vedoucí Ing. Pavel Švagr, CSc. ODÚČTOVNA PŘEPRAVNÍCH TRŽEB OLOMOUC ředitel Ing. Jan Žák ZÁSOBOVACÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ ředitel Ing. Pavel Stockmann, Ph.D. VLAKOVÝ DOPROVOD OSOBNÍ DOPRAVY PRAHA ředitel Ing. Petr Baroch DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL BRNO vrchní přednosta Ing. Josef Matúš (do ) Ing. Zdeněk Průša (od ) DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ vrchní přednosta Jiří Slezák DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL OLOMOUC vrchní přednosta Ing. Dušan Tylich DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL PLZEŇ vrchní přednostka Ing. Květuše Skřivanová DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL PRAHA vrchní přednosta Ing. Václav Sosna DEPO HISTORICKÝCH VOZIDEL LUŽNÁ U RAKOVNÍKA vrchní přednosta Ing. Jindřich Rachota REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU BRNO (zrušeno k ) ředitel Ing. Pavel Surý (do ) REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU HRADEC KRÁLOVÉ (zrušeno k ) ředitel Ing. Petr Nerodil (do ) REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU OSTRAVA (zrušeno k ) ředitel Ing. Petr Novák (do ) REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU PLZEŇ (zrušeno k ) ředitel Ing. Josef Hendrych (do ) REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU PRAHA (zrušeno k ) ředitel Ing. Tomáš Nachtman (do ) REGIONÁLNÍ CENTRUM PROVOZU ÚSTÍ NAD LABEM (zrušeno k ) ředitel Ing. Milan Fryč (do ) CENTRÁLNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘEROV (zřízeno k , zrušeno k ) ředitel Ing. Vítězslav Nesvadba (od do ) REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU BRNO ředitel Ing. Lubomír Křivánek REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU HRADEC KRÁLOVÉ ředitel Ing. Václav Fikr REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU OLOMOUC ředitel Ing. Gabriel Jursa REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU PLZEŇ ředitel Ing. Jiří Stuna REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU PRAHA ředitel Ing. Jan Skalický REGIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU ÚSTÍ NAD LABEM ředitel Ing. Patrik Konopásek KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY BRNO ředitel Ing. Pavel Karšulín KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ČESKÉ BUDĚJOVICE ředitel Ing. Jiří Kafka KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY HRADEC KRÁLOVÉ ředitel Ing. Roman Moravčík KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY JIHLAVA ředitelka Ing. Lenka Horáková KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY KARLOVY VARY ředitel Ing. Vladimír Omelka KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY LIBEREC ředitel Ing. Jaroslav Jirman KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY OLOMOUC ředitel JUDr. Petr Holánek, Ph.D. (do ) ředitelka Ing. Hana Motyková (od ) KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY OSTRAVA ředitel Ing. Miroslav Klich KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PARDUBICE ředitel Ing. Michal Štěpán KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PLZEŇ ředitel Ing. Vladimír Kostelný KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY PRAHA ředitel Alois Kašpar KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ÚSTÍ NAD LABEM ředitel Ing. Daniel Jareš KRAJSKÉ CENTRUM OSOBNÍ DOPRAVY ZLÍN ředitel Ing. Ludvík Urban

11 9 Ekonomika předělová strana Nela Kačírková, 16 let, umělecká fotografka. Studentka Stipendijního programu ČéDés.

12 10 Ekonomika Českých drah Veškeré aktivity ČD v oblasti formulace střednědobé strategie, podnikatelského plánování, financování, vedení finančního účetnictví a daňové evidence, nákladového účetnictví, výkaznictví, investičního rozvoje a zásobování zajišťoval úsek náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku, v jehož rámci působily Projektová kancelář, Odbor účetnictví, Odbor finanční, Odbor investic a veřejných zakázek, Odbor strategického controllingu, Odbor centrálního nákupu a logistiky a organizační jednotky Centrum interních služeb, Odúčtovna přepravních tržeb a Zásobovací centrum. V uplynulém období se velká pozornost v úseku ekonomického náměstka věnovala vytváření systému interního finančního řízení a reportingu, přechodu na mezinárodní účetní standardy (IFRS), budování integrovaného systému řízení finančních a operačních rizik, posílení a zkvalitnění corporate governance firmy a v neposlední řadě také přípravě střednědobé strategie investičního financování. Projektová kancelář koordinovala a aktivně se podílela na plnění projektů transformačního programu Vize Nosným tématem všech aktivit úseku bylo zefektivnění chodu firmy s důrazem na transparentní ekonomiku, snižování nákladů a restrukturalizaci klíčových procesů. Vize 2012 Transformačním programem Vize 2012 reagují ČD, a.s., na současnou situaci, kdy se výrazně změnily potřeby zákazníků, současně probíhá deregulace a postupná liberalizace trhu železniční dopravy, což ZÁKLADNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE ČESKÝCH DRAH, a.s. Ukazatele Hospodářské ukazatele (IFRS, konsolidované) EBITDA v mil. Kč EBIT v mil. Kč Výsledek hospodaření za období v mil. Kč Přepravní ukazatele Počet přepravených cestujících (mil. osob) Přepravní výkon (mil. oskm) Dopravní ukazatele Běh vlaků na síti obsluhované ČD, a.s. (tis. vlkm) Výkon vlakové dopravy na síti obsluhované ČD, a.s. (mil. hrtkm) Zaměstnanci Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané

13 11 má za následek vzrůstající konkurenci. Vize 2012 si klade za cíl výrazné zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení stáří vozidlového parku, zvýšení dochvilnosti vlaků, v oblasti ekonomické pak zvýšení výnosů na místokilometr, snížení celkových nákladů na vlakokilometr a naopak zvýšení počtu vlakokilometrů na jednoho zaměstnance. K ambicím Vize 2012 patří i rozvoj komerčních aktivit s důrazem na co nejlepší výsledek hospodaření. Financování a řízení rizik Skupina České dráhy průběžně a dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje všechna významná podnikatelská rizika, zejména rizika tržní, kreditní a riziko likvidity. Hlavním cílem systému řízení rizik je jejich včasná identifikace a následné provedení aktivních kroků minimalizujících negativní dopady na hospodaření skupiny. Úkolem Odboru finančního GŘ je finanční plánování a řízení finančních rizik (likvidity a kreditní). Cílem řízení likvidity je zajištění dostatku finančních zdrojů pro hrazení splatných závazků. Klíčovým nástrojem řízení likvidity je hodnocení krátkodobého a střednědobého vývoje likvidity a toku hotovosti. Pro zajištění likvidity společnosti je aktivně využíván směnečný program, jehož celková výše byla dočasně do získání prostředků emise eurobondů navýšena z 5 na 8 mld. Kč. V květnu tohoto roku ohodnotila ratingová agentura Moody s Investors Service společnost České dráhy prozatímním dlouhodobým ratingem Baa1 s negativním výhledem. Přidělený rating je mimo jiné podmíněn úspěšným dokončením plánu Českých drah na posílení kapitálové struktury zajištěním dlouhodobého financování v minimální výši 7,5 mld. Kč. Agentura Moody s ve svém prohlášení uvedla, že výhled ratingu může být změněn na stabilní po úspěšném dokončení plánu financování na rok Získání ratingu v investičním pásmu bylo součástí strategie ČD vstoupit na mezinárodní kapitálové trhy a realizovat svou první emisi zahraničních dluhopisů. V červnu tohoto roku ČD úspěšně emitovaly mezinárodní dluhopisy ve výši 300 mil. eur. V říjnu a listopadu 2010 uzavřely ČD úrokové swapy (FWD start IRS) založené na podkladovém aktivu úvěr od společnosti EUROFIMA ve výši 30 mil. eur. Společnost rovněž podnikla zásadní krok ke snížení významného operačního rizika v oblasti finančních rizik aktivací Treasury modulu účetního systému SAP/R3, do kterého jsou vloženy všechny dlouhodobé závazky ČD vyplývající z přijetí externích finančních zdrojů a zajišťovacích instrumentů. V březnu 2011 byla uzavřena tříletá pojistná smlouva s Kooperativa pojišťovnou, a.s., kryjící pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění souboru motorových vozidel. Plánování, controlling a výkaznictví Úkolem Odboru strategického controllingu GŘ (O6) je plánování, nákladové účetnictví a analýzy v rozsahu od jednotlivých produktů a procesů až po celopodnikovou úroveň ČD. Odbor modeluje budoucí vývoj a výhled podnikatelské činnosti, sestavuje podnikatelský plán, vytváří kalkulace nákladů na objekty (střediska, zakázky, produkty), zajišťuje interní i externí finanční výkaznictví, analyzuje odchylky mezi plánem a skutečností a vyhodnocuje návratnost investic. Systém interního finančního plánování a výkaznictví je nastaven podle úseků působnosti jednotlivých náměstků generálního ředitele a finanční hospodaření

14 12 těchto úseků je detailně vyhodnocováno na měsíční bázi. V rámci projektu strategického reportingu probíhá pilotní implementace měření a vykazování klíčových výkonových ukazatelů jako nástroje pro podporu rozhodování, řízení a odměňování. V rámci provozování železniční dopravy ČD v závazku veřejné služby připravuje odbor čtvrtletní výkazy tzv. prokazatelné ztráty, které vyčíslují výši oprávněných nákladů a tržeb od cestujících. Na základě smluv s objednateli (kraje, stát) je tato prokazatelná ztráta uhrazována (od roku 2009 v plné výši). Od roku 2009 je postupně zaváděn automatizovaný systém reportování výkazů prokazatelné ztráty a popis metodiky vzniku těchto reportů (Projekt 602). Investice Hlavní prioritou investiční činnosti ČD je nadále obnova vozidlového parku, a to jak v dálkové, tak regionální osobní dopravě, jakož i obnova nádražních budov. Pro rok 2011 plánují ČD investovat do modernizace vlaků rekordní částku přes 6,2 miliardy Kč. Další stovky milionů korun společnost investuje do rekonstrukcí nádražních budov. Organizační jednotky ÚEN Do úseku náměstka generálního ředitele pro ekonomiku (ÚEN) organizačně náležejí organizační jednotky ČD Centrum interních služeb (CIS), Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) a Zásobovací centrum (ZC). Centrum interních služeb (CIS) se sídlem v Praze zabezpečuje v současné době centrálně ekonomickou agendu pro vyjmenované organizační jednotky ČD, a.s. Do konce roku 2011 se předpokládá pokrytí této agendy pro všechny jednotky v rámci ČD, a.s., jednotkou CIS. Ekonomickou agendou se rozumí zpracování mzdové oblasti, finančního účetnictví, materiálního účetnictví a podpora při finančním plánování v rámci ČD, a.s. Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) se sídlem v Olomouci je odborně a metodicky podřízena řediteli Odboru finančního GŘ ČD. OPT zabezpečuje úplnost plateb a zúčtování tržeb z vnitrostátní i mezinárodní osobní přepravy; provádí a kontroluje vyúčtování a odúčtování se zahraničními a tuzemskými železničními podniky i obchodními partnery, odborně řídí pokladní službu v železničních stanicích, kontroluje pokladní operace v železničních stanicích a v cestovních kancelářích s prodejem jízdních a rezervačních dokladů ČD, zřizuje nebo ruší pokladny v železničních stanicích, podílí se na odborné přípravě a odborných zkouškách zaměstnanců pokladní služby a vykonává další činnosti související s předmětem podnikání ČD. OPT vyhotovuje faktury za jízdy zvláštních vlaků ve vnitrostátní i v mezinárodní přepravě, zkušební jízdy opravovaných a nových železničních vozidel, jízdní a rezervační doklady a zásilky ČD-Kurýr hrazené bezhotovostně. Ke konci prvního čtvrtletí 2011 bylo na ČD a ve smluvních cestovních kancelářích provozováno celkem pokladen různého druhu. V těchto pokladnách provedli kontroloři OPT za období prvního čtvrtletí 2011 celkem kontrol hospodaření a 317 kontrol tematických. Zásobovací centrum (ZC) se sídlem v České Třebové poskytuje logistické služby v oblasti zajišťování, skladování, distribuce a prodeje materiálu pro potřeby organizačních složek ČD, a.s., a dceřiných společností Skupiny ČD. K hlavním činnostem patří také spolupráce na optimalizaci toku materiálu v logistickém řetězci v rámci Skupiny ČD. V současné době se ZC Česká Třebová ve spolupráci s Odborem centrálního nákupu a logistiky aktivně podílí na centrálním řízení zásob a MTZ. Ve spolupráci se všemi OS postupnými kroky realizuje restrukturalizaci zásob materiálu a náhradních dílů v ČD, a.s., s cílem jejich snížení na optimální hladinu při zajištění požadované úrovně služeb. ZC plní funkci technického garanta výroby palet EUR na území České a Slovenské republiky. Nedílnou součástí ZC je vlastní Tiskárna ČD se sídlem v Olomouci. Jejím posláním je (již od roku 1896) tisk a polygrafická výroba pro potřeby organizačních složek ČD, případně dalších externích subjektů.

15 13 Osobní doprava a přeprava předělová strana Jan Hlaváček, 20 let, nadšený turista. Student Stipendijního programu ČéDés.

16 14 České dráhy a kraje České republiky Určujícím kritériem Českých drah ve vztahu ke krajům zůstává udržení a rozvoj optimálního rozsahu dopravní obslužnosti v rámci dlouhodobých smluv, stálé zvyšování nabízené kvality spojů a budování systémů integrované dopravy. Od závěru roku 2009 byly postupně předloženy pro všechny kraje s výjimkou kraje Jihomoravského projekty na obnovu vozidlového parku s využitím finančních prostředků z Regionálních operačních programů. Ve všech regionech jsou již projekty schváleny, ve většině z nich jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. V Moravskoslezském a Středočeském kraji se podařilo uspět i s druhými podanými projekty a uzavřít příslušné smlouvy, druhý projekt je schválen i pro Plzeňský kraj. Pro Karlovarský a Zlínský kraj jsou druhé projekty připravovány. spoje linky S7 Praha Beroun prodlouženy o rameno Praha Úvaly. Středočeský kraj V obvodu Středočeského kraje obsluhují ČD celkem 460 tarifních bodů, délka železničních tratí, kterých je v kraji 50, činí km. Jedná se o kraj s nejhustší železniční sítí v republice, prioritu v regionální Hlavní město Praha Žst. Praha hl. nádraží je nejvýznamnějším uzlem v České republice, z něhož je zajištěno rychlé spojení se všemi krajskými městy. V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce výpravní budovy a zahájena poslední etapa rekonstrukce Fantovy budovy. Dalším výrazným počinem je zahájení rekonstrukce odbavovací haly žst. Praha Masarykovo nádraží. V obvodu hl. m. Prahy je celkem 43 železničních stanic a 212 km železničních tratí. Organizátor dopravy hl. m. Prahy ROPID zajišťuje v rámci PID příměstskou a regionální dopravu nejen na území hl. m. Prahy, ale spádově i na cca polovině rozlohy Středočeského kraje. S platností od je v rámci PID na základě smlouvy poskytována bezplatná přeprava dětí 10 až 15 let a seniorů 65 až 70 let, současně byla zavedena nová jízdenka kombinující tarif ČD a PID SONE+MHD Praha. Od grafikonu 2010/2011 byla pravidelně zavedena linka S65 Praha Hostivice, současně byly vybrané

17 15 dopravě hraje příměstská doprava, která nabízí rychlé velkokapacitní spojení s Prahou v relacích Kolín Praha, Nymburk Praha, Kralupy nad Vltavou Praha, Beroun Praha, Benešov Praha. Ve spolupráci s ROPID je významná část kraje zahrnuta i do Pražského systému integrované dopravy, od byla rozšířena plná integrace PID na trati 122 v úseku Hostivice Rudná u Prahy a na trati 173 (linka S6) v úseku Praha-Řeporyje Nučice. Od byly zdraženy kupony PID BUS+VLAK a jednotlivé jízdenky PID platné na území Středočeského kraje. Počínaje JŘ 2010/2011 došlo k systémovému sjednocení propagace linek železniční dopravy v rámci PID, které jsou vypravovány pouze pod označením S a číslo linky. Výrazně se rozšířil počet nových a modernizovaných vozidel. Od října 2010 do září 2011 bylo dodáno dalších 9 nových jednotek ř. 471, čímž je dosaženo téměř absolutního krytí spojení Praha Beroun, částečně jsou nasazovány nové jednotky na trati Praha Benešov v pracovní dny. Na regionální tratě na Mladoboleslavsku, Nymbursku a Kolínsku bylo od října 2010 do září 2011 postupně nasazováno 11 dvoudílných jednotek ř Jihočeský kraj Jihočeským krajem projede za rok 9,75 milionu cestujících právě po železnici. Pro tak velké množství cestujících je vypraveno denně v průměru 371 regionálních vlaků. Vlaky najedou za rok 5,23 mil. kilometrů. Při pokračující modernizaci železničního 4. tranzitního koridoru byla na jaře roku 2011 zahájena stavba v úseku České Budějovice Nemanice. Na trati z Českých Budějovic do Černého Kříže byla v Nové Peci a Horní Plané vybudována ostrovní nástupiště. V srpnu 2011 byl otevřen nový železniční terminál vlak bus v Novém Údolí s možnou návazností až do německého Pasova. Ve spolupráci s Jihočeským krajem jsou na regionální tratě nasazována modernizovaná vozidla. Jízdní řád na období 2010/2011 byl pro České dráhy v osobní dopravě přelomový nejenže byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy v regionální dopravě, ale k uzavření dlouhodobé smlouvy došlo i v případě dopravy dálkové (objednávané k zajištění dopravní obslužnosti státu). Současně s touto smlouvou byl vyjádřen jednoznačný záměr ministerstva dopravy aktivněji než dosud využívat otevřeného dopravního trhu v ČR, a to formou vyhlašování soutěží na zajištění dopravní obslužnosti státu v souladu s Nařízením ES č. 1371/2007. České dráhy začaly v dálkové dopravě provozovat na vlastní obchodní riziko další spoje mimo vlaků SuperCity, současně došlo v relaci Praha Ostrava k vyhlášení záměru volné konkurence. Tento záměr byl v září 2011, byť v omezeném rozsahu, i naplněn. V kontextu volné konkurence byl již připravován i jízdní řád 2011/12, který pro linku Praha Ostrava přináší nejen změnu systému financování, ale i dopravního modelu. V červenci byly představeny modernizované patrové vozy a následně zařazeny do pravidelného provozu na trati České Budějovice Český Krumlov Nové Údolí. Hustá železniční síť kraje a napojení na okolní regiony a země umožňují návštěvu Jihočeského kraje právě po železnici. Do některých jihočeských částí Šumavy je možno přijet pouze vlakem, neboť pro běžná motorová vozidla jsou silnice uzavřeny. Plzeňský kraj Plzeňský kraj nabízí cestující veřejnosti každý den více než 500 osobních a spěšných vlaků, které ročně ujedou přes kilometrů při délce tratí 737,5 km. Cestující jsou obsluhováni ve 200 stanicích a zastávkách.

18 16 Systém Integrované dopravy Plzeňska (IDP) umožňuje na jeden jízdní doklad využívat a kombinovat více druhů dopravních prostředků vlak, autobus, trolejbus a tramvaj. Od JŘ 2010/11 je v provozu městská linka. Na regionálních tratích jsou postupně nasazovány motorové jednotky Regionova. Vozidla jezdí na tratích z Horažďovic předměstí přes Klatovy do Domažlic a do Tachova, dále pak v úseku z Rokycan do Příkosic a z Plzně do Žihle. Zcela nově jsou vedeny jednotkou Regionova vlaky Plzeňské linky v úseku Blovice Kozolupy. Rozsáhlé investiční akce na 3. železničním koridoru v úseku Plzeň Cheb byly dokončeny a přinesly výrazný posun v kvalitě infrastruktury. V současné době pokračují stavební práce v úseku Zbiroh Holoubkov Rokycany při zachování plného provozu všech vlaků. Karlovarský kraj Železniční síť v Karlovarském kraji tvoří páteř integrovaného dopravního systému IDOK. Hlavními dopravními tepnami v kraji jsou celostátní tratě č. 170 z Plzně do Chebu a dvoukolejná trať č. 140 z Chebu do Karlových Varů a Chomutova. Největší událostí roku 2011 v železniční dopravě v kraji bylo dne ukončení nepřetržitých výluk v posledním úseku Planá u M. L. Cheb 3. tranzitního koridoru. V dálkové dopravě jsou zde nyní výhradně nasazovány rekonstruované vozy, což spolu s ukončením výluk a zvýšením traťové rychlosti vede k návratu těch cestujících, kteří doposud využívali z důvodů výluk jiný způsob dopravy. Od KCOD Karlovy Vary zahájilo provoz cyklopůjčoven, a to v Mariánských Lázních, Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Optimalizací jízdního řádu se podařilo snížit podíl tzv. nesmluvních vlaků. Začátkem roku 2011 byla podepsána smlouva mezi Českými drahami a polskou společností PESA Bydgoszcz o dodávce nových motorových jednotek. První vozidla by se měla v regionální dopravě kraje objevit na podzim roku 2012.

19 17 Ústecký kraj Ústecký kraj má důležitou dopravní polohu danou vazbou na Evropskou unii. Železniční doprava se v kraji podílí velkou měrou na zajištění dopravní obslužnosti. Hlavním železničním tahem je mezinárodní trať ze SRN přes Děčín a Ústí nad Labem do Prahy. Na území Ústeckého kraje je v JŘ 2010/2011 vedeno 12 vlaků EC, 6 EN, 97 rychlíků, 40 spěšných a 713 osobních vlaků, které najedou denně vlakových kilometrů, vlaky regionální dopravy najedou denně vlakových kilometrů. Celkem je osobní doprava provozována na 26 tratích a je rozdělena do 31 linek ústeckého RegioTaktu. Celý kraj má rozložením svých aglomerací charakter příměstské dopravy. Linka U1 Děčín Ústí nad Labem Most (Chomutov) je nejvytíženější v celém kraji. Příměstské jednotky CityElefant vozí cestující na převážné většině osobních vlaků na lince U4 Ústí nad Labem Praha celotýdenně a o víkendech na některých spojích linky U1 Děčín Most. Na regionální tratě jsou postupně nasazovány modernizované Regionovy, na mezistátních osobních vlacích v příhraniční dopravě jezdí německé motorové jednotky Desiro. Liberecký kraj Na úspěšný rok 2010 z pohledu železniční dopravní infrastruktury Libereckého kraje (nové zastávky a terminály, obnovení železnice do polské Szklarske Poreby) navazuje podobně i rok Vedle dokončení rekonstrukce odjezdové haly nádraží v Liberci začala v březnu první fáze stavby dopravního terminálu Turnov, představující nejdříve nové autobusové nádraží, přesunuté z města k nádraží Českých drah. V srpnu 2011 byla zahájen stavba nového dopravního terminálu v železniční stanici Tanvald. V roce 2011 pokračuje zdokonalování tarifního Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje IDOL. Ve vlacích ČD je vlakovými četami zajištěno odbavení na bezkontaktní čipovou kartu Opuscard všemi druhy jízdních dokladů IDOL, a to i na linkovou autobusovou a městskou hromadnou dopravu včetně akceptace elektronické peněženky. Královéhradecký kraj Na tratích v Královéhradeckém kraji se za rok přepraví vlakem 18 milionů cestujících; železniční síť čítá 630 km a 203 stanic a zastávek. V pracovní den je na základě objednávky kraje vypraveno 614 regionálních vlaků, o víkendových dnech více než 400, dále také přes 50 rychlíků, které objednává stát. Integrovaný dopravní systém kraje IREDO umožňuje cestujícím využívat s jediným cestovním dokladem vlaky ČD a linkové autobusy 22 dopravců na území celého kraje. Dne se rozšířil IDS IREDO na území celého kraje, v přípravě je jeho rozšíření do Pardubického kraje. Uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace z prostředků EU byla završena úspěšná spolupráce ČD, Pardubického a Královéhradeckého kraje na nákup

20 18 5 elektrických jednotek pro nasazení na trati 031 Pardubice Jaroměř. Další modernizovaná vozidla byla nasazena do provozu na tratích z Hradce Králové do Trutnova nebo Letohradu. Uskutečnila se řada oprav železničních stanic, například peronizace ve Starkoči a Rokytnici v Orlických horách, v posledním roce se dokončila rekonstrukce stanic Hořice v Podkrkonoší, Hradec Králové-Slezské Předměstí a Česká Skalice. Projektově je připravena oprava výpravních budov s přestavbou prostor pro cestující ve stanicích Vrchlabí, Stará Paka, první etapou začala rekonstrukce v Týništi nad Orlicí. Pardubický kraj Význam regionální železniční dopravy v Pardubickém kraji dostává postupně nové dimenze. Jedním z důvodů je zavádění Integrovaného dopravního systému IREDO, s jehož spuštěním se počítá k novému JŘ 2011/2012, a to na celém území kraje. Pardubický kraj na železniční dopravě staví jako na páteřním systému veřejné dopravy. V první polovině roku 2011 byla uzavřena smlouva na dodávky nízkopodlažních elektrických jednotek pro trať Pardubice Hradec Králové Jaroměř a také motorových jednotek Regionova pro trať Česká Třebová Moravská Třebová. Uzavření smlouvy na dodávky moderních vozů pro tratě Česká Třebová Lanškroun a Pardubice Hlinsko v Čechách se předpokládá ve 3. čtvrtletí roku Roční výkony v regionální osobní železniční dopravě se stabilizovaly na rozsahu 4,779 mil. vlkm. Dle přepravních průzkumů a statistik využívá železniční dopravu v Pardubickém kraji přibližně 23 tisíc osob/ den a tito zákazníci uskuteční bezmála 42 tisíc jízd jednotlivými vlaky. České dráhy přispívají ke spokojenosti cestujících i rozšiřováním doplňkových služeb a péčí o nemovitosti. V žst. Přelouč byly kompletně zrekonstruovány prostory vestibulu a čekárny, vybudována nová WC pro veřejnost a doplněn informační systém pro cestující. Kraj Vysočina Na Vysočině provozují České dráhy osobní dopravu celkem na 536,3 km tratí. Z této délky je 183,7 km elektrifikovaných a 111,8 km dvoukolejných. Obsluhováno je 142 stanic a zastávek. Železniční doprava je nedílnou součástí dopravy v kraji, a to i přesto, že na jeho území neleží žádná z koridorových tratí. Kraj Vysočina nemá vlastní systém integrované dopravy. Pouze ve směru od Jihomoravského kraje jsou na trati 240 do IDS JMK integrovány železniční stanice Rapotice, Kralice nad Oslavou a Náměšť nad Oslavou a na trati 241 Moravské Budějovice a Vesce. Krajské město Jihlava má jen asi o obyvatel více než druhé největší město Třebíč. Příměstská doprava se tak více rozděluje do regionálních středisek kraje. Nejdůležitějšími jsou Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Postupně dochází k mírnému zlepšování vozidlového parku výraznou modernizací a změnou interiéru prošlo v r celkem 9 souprav vlaků pro regionální dopravu.

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha

Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha Regionální osobní doprava v obvodu KCOD Praha Přednášející: ČD, a.s OJ KCOD Praha Ing. Tomáš Pojsl České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní informace obsluhovaného regionu Počet obyvatel (k 31. 3. 2014) Stč

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 3/2015 20. února 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl N: Železniční nákladní přeprava

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito Seznam dopravců provozujících drážní dopravu na vlečkách ČD, a.s. Stav ke dni: 19. 11. 2015 ČD, a.s. může provozovat drážní dopravu na všech svých vlečkách. RSM Hradec Králové Solnice ŠKODA AUTO Solnice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 24/2015 11. prosince 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 060/24/2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE. její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013. Václav Rederer Masarykova univerzita

VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE. její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013. Václav Rederer Masarykova univerzita VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE její milníky a vliv dopravní politiky 2005-2013 Václav Rederer Masarykova univerzita 1 Veřejná doprava do roku1989 Počátky spojené s rozvojem železniční sítě v 19. století

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy

Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy Ročenka 2009/2010 Skupiny České dráhy Obsah 1 Slovo úvodem 2 Profil Českých drah, a.s. 3 Stručný přehled významných událostí 5 Přehled členů orgánů a vedoucích zaměstnanců Ekonomika 10 Ekonomika Českých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více