Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj"

Transkript

1 Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj

2 Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců

3 Financování ICT PK Návrh na 2012 Provoz úřadu 20 mil. Kč Organizace kraje, Regionální infrastruktura 50 mil Evropské projekty 110 mil. Kč Celkem 180 mil. Kč

4 O kterých projektech hovořit nebudu O DMVS kolega Michal Souček dále v programu Technologické centrum kraje Interní integrace jako o celku Digitalizace dat Garantované úložiště

5 CamelNET

6 Nej projekt CamelNET!

7 Dotační program PK na podporu výstavby metropolitních sítí

8 Podpora v roce 2011 celkem 8,5 mil. Kč 50% základní výše podpory 75% při připojování objektů PK 90% realizace páteřní trasy maximální výše dotace na jeden projekt 2 mil. Kč Neprobíhalo hodnocení kdo splnil požadavky, dotaci dostal (do vyčerpání celkové částky)

9 Realizované projekty 2011 Klatovy (dotace Kč, celkem Kč Domažlice (dotace Kč, celkem Kč zítra v programu (Ivan Pavle) Přeštice (dotace Kč, celkem Kč) Nýrsko (dotace Kč, celkem Kč) Tachov (dotace Kč, celkem Kč) není realizován celý projekt, zbytek do vyčerpání prostředků

10 Dotační titul v roce 2012 Větší celkový objem prostředků (10 mil. Kč) Je signalizován větší zájem o dotaci: Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany, Stříbro, Přeštice, Kralovice, Horšovský Týn, Nýrsko a možná ještě někdo další Vzhledem k vyššímu zájmu zvažujeme některé úpravy pravidel

11 Dotační titul v roce 2012 Nezbytný doplněk realizace krajské datové sítě Stimuluje rozvoj metropolitních sítí a současně pomáhá kraji snižovat provozní náklady a zvyšovat kvalitu Umožňuje neduplicitní výstavbu regionálních a metropolitních sítí

12 Outsourcing ICT pro krajské organizace (ZZO)

13 Outsourcing ICT pro ZZO Krajská správa a údržba silnic 170 uživatelů Cca. 3 hlavní systémy a několik dalších menších Zabezpečujeme od roku 2010, nejdříve krajské ředitelství, od i bývalé okresní správy Migrace 6 okresních ERP do jednoho krajského Virtualizace desktopů, oběh finančních dokladů, DMS

14 Outsourcing ICT pro ZZO Krajská správa a údržba silnic Příprava rozvoje IS SUSPK Správa majetku a provozní podpora Pasportizace silnic Propojení poboček CamelNETem, centrální správa Koncová správa zařízení na jednotlivých SUS řešena dodavatelsky (v úkolu)

15 Outsourcing ICT pro ZZO Centrální nákup Plzeňského kraje IS Centrálního nákupu Co to je Centrální nákup PK? IS CNPK povinně využíván všemi subjekty kraje i krajským úřadem Všechny VZ nad , Kč povinně zveřejňovány včetně výsledku Automatická notifikace o nových VZ eaukce veřejně přístupná bez registrace

16

17 Outsourcing ICT pro ZZO Zdravotní holding Plzeňského kraje Manažerský IS pro řízení nemocnic Propojení nemocnic s využitím CamelNET Projektový tým ICT ZHPK

18 Outsourcing ICT pro ZZO Obecně k poskytování ICT služeb pro ZZO ze strany OIT Ošetřeno směrnicí rady kraje o poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (červen 2010) O každé nové organizaci zabezpečované OIT rozhoduje rada kraje Vznik nové rozpočtové oblasti krajského rozpočtu informatika, dále ZZO Cílem je snižování nákladů na ICT a současně zvyšování kvality!!! CamelNET a virtualizace!!

19

20

21 Zdroj: icq/

22 Zdroj: informační leták projektu Minimalizace šikany za finanční podpory Nadace O2

23 Cíl projektu cestou preventivních aktivit minimalizovat vzestupný trend rizikového chování spojeného sužíváním nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT zejména dětmi a mládeží: phishing, stalking, grooming, kyberšikana atd.

24 ebezpečnost Realizováno pod hlavičkou projektu Bezpečný kraj

25 Cílové skupiny 2011 děti a mládež sdělovací prostředky učitelé rodiče

26 Projektový tým OIT KUPK Pedagogicko psychologická porada Odbor školství Odbor sociálních věcí Oddělení mediální komunikace Projekt bezpečný kraj Středisko služeb školám Hospodářská komora Policie.

27 Síť lektorů Výstupy projektu Vyškolení všichni učitelé na SŠ a ZŠ Cca. 150 škol a 3000 pedagogů Příručka pro učitele Leták pro rodiče informovaní rodiče na rodičovských schůzkách Plakát do třídy Internetová hra Certifikace školy jako ebezpečná

28

29

30

31

32 Plán na rok 2012 Pokračovat a zopakovat aktivity 2012 nejedná se o jednorázovou akci, ale jde o dlouhodobou aktivitu Zaměření na nové cílové skupiny (senioři, podnikatelé) hledání nových partnerů a možností financování

33 Zvyšování efektivity řízení KUPK informační strategie

34 Informační strategie PK Jedna z aktivit projektu: Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení příspěvkových organizací kraje Informační strategie Elektronizace dotací Centrální administrace a řízení projektů Návrh zavedení systému řízení kvality

35 Vize Plzeňského kraje v ICT Chceme pro kraj řídit a poskytovat ICT služby ve špičkové kvalitě, vstřícně a efektivně. Zajišťujeme rozvoj a správu dostupných, bezpečných a optimalizovaných ICT nástrojů a služeb pro efektivní a transparentní výkon veřejné správy a poskytování veřejných služeb na území kraje. Podporujeme vyvážený rozvoj Plzeňského kraje s důrazem na získávání a stálé zvyšování znalostí všech, kteří tyto technologie využívají nebo chtějí využívat. Chceme docílit stavu, kdy kvalitní informace jsou vedením kraje požadovány a běžně využívány pro koncepčně řízený a vyvážený rozvoj kraje a kdy informatika je vnímána jako strategická aktivita kraje. Chceme být v oblasti informačních technologiích leadrem mezi kraji a z této pozice ovlivňovat vývoj tak, aby rozumně navržený a realizovaný egovernment byl přínosem pro občany i pro veřejnou správu nejen v Plzeňském kraji.

36 VIZE 1. Strategické řízení kraje 1.1 Zajistit kvalitní a dostupné informace pro strategické rozhodování a řízení kraje 1.2 Udržet a dále posilovat pozici informatiky jako součásti strategických rozvojových aktivit kraje 3. egovernment a informační společnost 3.1 Aktivně se podílet na strategii rozvoje rozumného egovernmentu v ČR, hájit zájmy územních samospráv 3.2 Rozvíjet kvalitní a přívětivé služby egovernmentu v regionu 3.3 Zvyšovat ICT gramotnost a podporovat vzdělávání veřejnosti 2. Výkon veřejné správy a veřejné služby 2.1 Podpořit informovanost, komunikaci a spolupráci na úrovni kraje nasazením vhodných centrálních ICT nástrojů a inf. systémů 2.2 Pokračovat v rozvoji kvalitního, spolehlivého a bezpečného IS krajského úřadu 4. ICT infrastruktura 4.1 Vybudovat fungující technologické centrum ICT služeb kraje a regionální komunikační infrastrukturu veřejné správy v kraji 5. Řízení ICT a IS kraje 6. Informační management 5.1 Zlepšit transparentnost a efektivitu informatiky kraje, zaměřit se na poskytování ICT služeb a implementaci dobrých praktik ITIL 5.2 Posílení koordinace, metodického vedení a standardizace ICT kraje 6.1 Podpořit informační management a aktivní spolupráci s uživateli jako partnery informatiky 6.2 Zlepšit proces vzdělávání a osvěty uživatelů

37 Současný seznam opatření Nový IS pro administraci projektů Zavedení informačního managementu Zlepšení vzdělávání ICT Zavedení řízení ICT služeb dle ITIL Úpravy vybraných procesů OIT dle ITIL Zlepšení 1. úrovně podpory uživatelů Integrace ekonomických agend Zavedení jednotné metodiky a standardů ICT služeb pro ZZO Vybudování CamelNET a TC kraje Sledování nákladů na ICT Program řízení architektury IS kraje Zvýšení informační bezpečnosti Zavedení standardu webové prezentace kraje a jeho organizací Řízení informační strategie Integrace IS nemocnic a ZZS Portál pro ZZO Datový sklad a nástroje Business Intelligence Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Portál DMVS PK Nástroje digitalizace a dlouhodobého ukládání Rozšíření hostované spisové služby Virtuos Elektronizace tvorby a správy rozpočtu na úrovni odborů Zavedení systému efektivního řízení veřejných služeb kraje Rozvoj centrální správy majetku Podpora správního řízení na KÚ Podpora stavebního řízení na KÚ Implementace základních registrů Pravidelné porady s informatiky ZZO, IZS, obce Zřizovací listiny ZZO v elektronické podobě Digitální technická mapa Plzeňského kraje Modernizace geografického informačního systému Plzeňského kraje Nový IS pro řízení dotací Vytvoření katalogu služeb OIT Vytvoření systému vykazování práce OIT Zlepšení procesního řízení OIT Posílení interního vývoje aplikace Helpdesk a Operativní evidence Správa úrovní služeb Automatizace procesu správy událostí Implementace procesu správy přístupů dle ITIL IS podpora procesu správy problémů dle ITIL

38 Struktura dokumentace Informační strategie Analýza stávajícího stavu Vize a cíle Studie proveditelnosti zajištění poskytování ICT služeb Koncepce IS kraje Informační koncepce IS KÚ Plán implementace navrhovaných opatření Databáze opatření Návrh vnitřní a vnější marketingové strategie změny Řízená dokumentace s pravidelnou aktualizací

39 VIRTUOS

40 VIRTUOS Využívá 99 obcí z PK Připravujeme napojení na garantované dokumentové úložiště V květnu skončila doba udržitelnosti

41

42 Elektronizace vnitřních procesů KUPK

43 Zavádíme měření nákladovosti ICT služeb Elektronizace vnitřních procesů Oběh finančních dokladů (faktury, objednávky, platební poukazy, pokladní doklady) Požadavky na IT, správu budovy, nového zaměstnance, klíč od kanceláře, nařízený přesčas, Cestovní příkaz a rezervace vozidla, Zavádíme SLA včetně eskalace

44

45 Děkuji za pozornost kraj.cz

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie Informační strategie Strategická vize a cíle Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T Y R o z v o j s l u ž e b e G o v e r n m e n t u v O l o m o u c k é m k r a j i S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Obsah 1. Úvod...3 2. Rekapitulace výsledků studie...8 3. Současný stav a historie projektu...11 4. Analýza poptávky a

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

Studie proveditelnosti. projektu. Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI.

Studie proveditelnosti. projektu. Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI. Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Cíl podpory: IOP Integrovaný operační program 2 Zavádění

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje, správní a organizační struktura... 5 Aktivity CIRI... 7 Významné projekty a činnosti... 10 Centrum rozvoje a inovací... 10 3 Centrum investic...

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP

Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP dle I., II., III. části výzvy 06 IOP Zpracovatel Janečka consulting, s.r.o. Vranovská

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Příloha č. 24 Výdaje oblastí za rok 2013 stručný komentář BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj bezpečný kraj je bezpečnostní projekt preventivního charakteru. Počet měst a obcí zapojených do projektu se

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTA ŠTĚTÍ Z CAF A PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2013 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: srpen 2013 Stránka 1 z 52 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více