Číslo 69 Březen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 69 Březen 2014"

Transkript

1 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 69 Březen 2014 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k Upozorňujeme, že kompletní výtisk IZ poštou dostávají jen ti členové, kteří si vyřídili poštovní odběr zpravodaje, ostatní dostávají poštou pouze obsah zpravodaje a upozornění na akce, členské známky a případné důležité dokumenty. Dále je možné si k těmto zásilkám objednat v tiskové formě i nový zápisní řád, bonitační řád či jiné základní dokumenty klubu. OBSAH: ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE KLUBU LMP A LAJEK INFORMACE PORADCE CHOVU ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK UPOZORŇUJEME ROZPOČET KLUBU KMP A LAJEK NA R NEZAPOMEŇTE! HODNOCENÍ ROZPOČTU KLUBU KMP A LAJEK ZA R LETNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU KMP A LAJEK BONITACE PLÁN AKCÍ KLUBU KMP A LAJEK NA R VOLBY DO VÝBORU KLUBU INFORMACE Z KCHH PŘEČETLI JSME ZA VÁS... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VÝSLEDKY VÝSTAV... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATELŮ SEVERSKÝCH LOVECKÝCH PSŮCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA

2 Zápis z výborové schůze Klubu LMP a lajek konané v sobotu v Praze Restaurant-Mona Lisa Přítomni: Tomáš Válek předseda, Jaroslav Rambousek, Zdenka Šafránková, Ladislav Hanáček, Veronika Koderová, Vladimír Patočka, Zlata Homolková, Irena Kroupová Omluveni: Pavel Škarda Program: 1. Zápisní a Bonitační řád platný od Volby Datový správce úložiště 4. Možnosti pořádání speciální výstavy 5. Zpráva o hospodaření 6. Příspěvek na Evropskou Výstavu Brno 7. Na webu založit každému poradci chovu informační služku 8. Návrh diplomů na klubovku a bonitaci Schůzi zahájil v 11,00 předseda, pan Tomáš Válek 1) Od platí nový Zápisní a Bonitační řád 2) Volby: Se srpnovým Zpravodajem budou rozeslány kandidátky na korespondenčních lístcích (hlasování bude písemné), na kandidátce bude ponecháno místo pro případné návrhy vzešlé od členů, návrh však musí být s kandidátem projednán Kandidátka: * stávající členové * pí Hennerové datový správce * pí Dopitová poradce pro KMP (bude-li souhlasit) 3) Jako datová správkyně byla navržena paní Ivana Hennerová 4) Ve hře je stále návrh na pořádání speciální výstavy na Moravě. Paní Dopitová a Mgr. Dostálová projevily ochotu se ujmout organizace. Budou požádány o předložení rozpočtu, aby bylo možno posoudit, jestli je výstava v možnostech klubu. 5) Pokladní zpráva předložila pí Šafránková, hospodaření ještě není úplně uzavřeno, příjmy i výdaje jsou zhruba vyrovnané, podrobná zpráva a rozpočet bude v březnovém IZ 6. Příspěvek na Evropskou výstavu Brno - staženo 7) Klubové stránky - stránky jsou technicky zastaralé a je třeba upravit a aktualizovat obsah a) změny obsahu - pí Koderová a pí Kroupová zajistí postupnou reorganizaci a aktualizaci stávajícího obsahu vyměnit zápisní a bonitační řád za platný dodá pan Rambousek v elektronické formě do rubriky CHOV přidat podrubriku poradci chovu, kde bude vždy kontakt na příslušného poradce chovu a kam si poradci budou moci dávat informace, výzvy a návrhy chovatelům podle svého uvážení a potřeb přidat rubriku formuláře ke stažení formuláře dodá pan Hanáček zřídit rubriku zajímavosti, kde budou videa a články o využití a práci, případně odkazy b) modernizace, případně znovuvystavění stránek smysluplnost a finanční náročnost zjistí pí Kroupová 8) Klubová výstava - 2 -

3 * návrhy diplomů dodá pan Rambousek * poháry a medaile je jich dostatek, v případě potřeby není problém doobjednat 9) Různé: a) bonitace letošní bonitace se bude konat v sobotu v Kostelních Střímelicích b) je potřeba obsadit místo poradce pro KMP navržena paní Dopitová, mailem bude vznesen dotaz, jestli je ochotna se funkce ujmout Informace poradce chovu zapsala Irena Kroupová ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ CHOVATELSKÉ STANICE Žádost o chovatelskou stanici podává chovatel /majitel,držitel/ chovné feny přímo plemenné knize a zasílá se písemně na ČMKU Praha pokyny a formulář na /jak na to/. ŽÁDOST O UCHOVNĚNÍ JEDINCE Žádost o uchovnění jedince zasílá majitel feny i psa poradci chovu příslušnému pro plemeno. K žádosti je nutné přiložit originál průkazu původu, kopii bonitace a kopie výstavních posudků /jedna klubová a jedna ostatní/ Pokud má fena/pes z klubové výstavy pouze známku VD, je nutno doložit certifikát o zkoušce z výkonu /BZH a nebo BH/ Příslušný poradce chovu zkontroluje dokumenty a postoupí je hlavnímu poradci chovu. Hlavní poradce chovu potvrdí chovnost do PP a zašle jej ČMKU, Plemenná kniha č. 1, Jankovcova 53 c, Praha 7, k přeregistraci chovného jedince. ČMKU zašle zpět PP přímo majiteli feny/psa na dobírku. ŽÁDOST O KRYCÍ LIST K chovu smí být požiti jedinci (platí pro psy i feny) starší 18 měsíců. Žádost o krycí list zasílá majitel chovné feny příslušnému poradci chovu. K žádosti o vystavení krycího listu se přikládá : a) čitelná aktuální fotokopie PP feny vč.výstavních příloh, doklad o udělení výjimky z podmínek chovnosti apod. b) doklad o zaplacení členských příspěvků na daný rok Pokud majitel chovné feny má zájem o krytí konkrétním psem, dá toto na vědomí ve své žádosti poradci chovu, poradce chovu toto krytí doporučí nebo zamítne. Pokud má majitel chovné feny zájem o krytí psem, jehož majitel není členem našeho klubu, doloží k žádosti fotokopii PP tohoto cizího psa. Toto platí i pro krycí psy z cizích zemí. Na základě této žádosti vystaví poradce chovu krycí list a zašle ho dobírkou majiteli chovné feny. Krycí list se vydává na dobu 18ti měsíců. O krycí list žádá majitel chovné feny minimálně 1 měsíc před předpokládaným krytím. Cena krycího listu je 400,- Kč + poštovné, pro členy klubu sleva 200,- Kč. Za opožděnou žádost tj. expresní vydání krycího listu (14 a méně dní před plánovaným krytím) je poplatek dvojnásobný (800 a 50% sleva pro členy klubu). Krycí list je ve třech vyhotoveních. Vyhotovení č. 3 - zasílá majitel feny po nakrytí příslušným psem do 8 dnů zpět poradci chovu. Vyhotovení č. 1 - si ponechává majitel chovné feny a přikládá jej k přihlášce vrhu. Vyhotovení č. 2 - zůstává majiteli krycího psa

4 Nezapomeňte podepsat všechna vyhotovení KL, jinak jsou neplatné. VRH Poradce chovu po oznámení nakrytí chovné feny zašle majiteli feny formulář Hlášení vrhu, který majitel feny ihned po narození štěňat zašle vyplněný zpět poradci chovu. Toto Hlášení zasílá majitel kryté feny i s negativní zprávou /fena nezabřezla/. Na základě Hlášení vrhu zašle poradce chovu majiteli nakryté feny "Žádanku o tetovací čísla" 2x Obě Žádanky o tetovací čísla majitel vyplní a zašle do dnů od data vrhu na adresu ČMKU. Plemenná kniha zašle majiteli vrhu tetovací čísla a evidenční čísla štěňat. (jednu žádanku PK vrátí zpět a druhou si ponechá). žádanka se odesílá na PK i když budou štěňata čipovaná. Majitel vrhu požádá poradce chovu o kontrolu vrhu. Při kontrole vrhu vyplní poradce s majitelem štěňat "Přihlášku k zápisu štěňat" Přihláška k zápisu štěňat - veterinární lékař potvrdí tetování nebo čipování štěňat - tuto vyplněnou přihlášku zašle majitel vrhu na ČMKU. Kontrola vrhu je povinná, provádí se kolem 5 7 týdne věku štěňat. Nezapomeňte se předem domluvit s příslušným poradcem chovu.. Ten udělá o kontrole vrhu zápis, jeden zůstane chovateli a druhý si ponechá. Pokud se žádá o vystavení Exportního PP, musí být dopředu uvedeno jméno a adresa nového majitele štěněte. ČMKU zasílá PP štěňat chovateli na dobírku. IMPORT JEDINCE Import jedince je možný pouze ze zemí, které jsou členy FCI. Majitel importovaného jedince musí ihned požádat o přeregistraci importovaného jedince hlavního poradce chovu, kterému zašle originál PP. Tento PP si poradce chovu zavede do své evidence a přepošle ho na ČMKU s žádostí o přeregistraci importovaného jedince. ČMKU provede přeregistraci a vrátí PP majiteli psa/feny zpět. Ladislav Hanáček hlavní poradce chovu Členské příspěvky na rok 2014 Upozorňujeme, ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014 (STEJNĚ JAKO VŽDY) MĚLY BÝT ZAPLACENY DO ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč. Číslo účtu: /0100 KB, složenku jste dostali s prosincovým IZ. Zdenka Šafránková, hospodářka klubu - 4 -

5 Rozpočet Klubu KMP a lajek na r Příjmy : členské příspěvky ,- zápisné 500,- rodokmeny 1 500,- KV 1 000,- Bonitace 1 500,- vydání krycích listů 1 000,- ostatní 500,- Příjmy celkem ,- Výdaje: poštovné 6 000,- tisk, kopírování 2 000,- členské známky a průkazy 500,- kancelářské potřeby 2 500,- odvody ČMKÚ 1 500,- náklady na KV vč. cen 5 000,- bonitace 2 000,- vedení BÚ 1 000,- cestovné 3 000,- telefony 5 500,- kalendáře 2 500,- www stránky 2 000,- ostatní 1 000,- náklady na PC vybavení 1 500,- Výdaje celkem ,- Zdenka Šafránková, hospodářka klubu! Nezapomeňte! na Evropskou výstavu psů všech plemen, která se bude konat ve dnech (skupina V ) v Brně. Výstava proběhne v atraktivních prostorách brněnského výstaviště. Výbor Klubu Vás srdečně zve a těší se na Vaši hojnou účast i návštěvu na kynologicky významné akci. Vzhledem k obsáhlosti propozic a přihlášek budou jak propozice, tak přihlášky umístěny pouze na www stránkách klubu. Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, ozvěte se ihned jednateli Klubu panu Rambouskovi. 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 4. uzávěrka

6 Hodnocení rozpočtu Klubu KMP a lajek za r rozpočet skutečnost Příjmy : členské příspěvky , ,- zápisné 1 000,- 600,- rodokmeny 2 500, ,- KV 3 000, ,- Bonitace 2 000, ,- ostatní 1 000, ,- Příjmy celkem , ,- Průběžné položky , ,- Příjmy celkem , ,- Výdaje: poštovné 6 000, ,- tisk, kopírování , ,- členské známky a průkazy 500,- 600,- kancelářské potřeby 1 500, ,- odvody ČMKÚ 1 500, ,- náklady na KV vč. cen 4 000, ,- bonitace 2 000, ,- vedení BÚ 500, ,52 cestovné 2 000, ,- telefony 5 500, ,- kalendáře 2 000, ,- www stránky 2 000, ,- ostatní 1 000,- 201,16 náklady na PC vybavení 1 500, ,- Výdaje celkem , ,68 Průběžné položky , ,,- Výdaje celkem , ,68 Výsledek hospodaření klubu : Příjmy za rok ,- Výdaje za rok ,68 Zůstatek v r ,32 Výsledek hospodaření klubu - výsledek z r ,32 - zůstatek z r ,02 Stav finančních prostředků Klubu k ,34 Kč Zdenka Šafránková, hospodářka klubu - 6 -

7 Letní setkání členů klubu KMP a lajek. Tak jako každoročně, i v letošním roce proběhne klubové setkání členů v Kostelních Střímelicích dne 6. a 7.září Zájemci se mohou hlásit na telef. čísle do 10.srpna Předběžná cena cca 200 Kč na 1 den a osoba se bude platit až na místě. Strava a pití bude zajištěna přímo na lovecké chatě po oba dva dny (jídlo nikoliv pro psy). Setkání je dvoudenní. Ubytování je možné objednat po dohodě s hlavním organizátorem p. Škardou. První den (SO ): Program 1) Příjezd dle dohody s p. Škardou a přejímka psů 2) Členská schůze - cca od 10,00 3) Oběd 4) BONITACE 5) Večeře, společenské posezení Ubytováni (přespání) konzultovat s p.škardou Druhý den (NE ): Program: 1) Zkoušení jednotlivých disciplín zkoušek honičů 2) Oběd 3) Ukončení setkání-předpoklad 15h. Členové si budou moci se svými psy vyzkoušet v honitbě veškeré disciplíny, které se zkouší na barvářských zkouškách honičů a holičských zkouškách, včetně ostrosti na živého divočáka. V neděli se bude v tomto programu pokračovat. Přihlášku na setkání zasílejte do na adresu : Pavel Škarda Kostelní Střímelice 75, Kostelec n.č.lesy, tel , mobil Příjezdové trasy od- Ondřejova a-kostelce n. Č.lesy budou na webu. GPS souřadnice ,119 N ,832 E Bonitace 2014 Dne v Kostelních Střímelicích. Přihláškou na bonitaci je zaslání kopie průkazu původu a to nejpozději tak, aby došla 30 dnů před termínem bonitace. Kopii PP doručte tedy nejpozději , a to na adresu : Zdenka ŠAFRÁNKOVÁ, Přívory 129, Všetaty, domů , meil: Poplatek je 400 Kč a platí se vždy na místě (pro členy klubu je POSKYTNUTA SLEVA 200,- Kč, tj. poplatek činí 200 Kč, u kat. Junior a Senior je to 200,- nečlen, 100,. člen). Posuzovatel: Karel Hořák

8 Plán akcí Klubu KMP a lajek na r čtvrtek Mladá Boleslav výstavní areál Krásná louka Klubová výstava (se zadáním Klub.vítěze) - členská schůze před zahájením klubové výstavy, posuzuje Libuše Ubrová (lajky) a pí Jitka Dopitová (KMP) Radíkov Letní setkání v Kostelních Střímelicích BONITACE v Kostelních Střímelicích (posuzovatel: K.Hořák) Volby do výboru Klubu Ve smyslu stanov Klubu budou v r probíhat volby do výboru klubu. Výbor Klubu má mít 11 členů. Žádáme členy klubu, aby do podaly návrhy na doplnění kandidátky nebo se do přihlásí ti, kdo by mohl a chtěl pracovat ve výboru. Žádáme, abyste kandidáty navrhovali včas, neboť je třeba s nimi přijetí kandidatury projednat. Volby budou probíhat korespondenčně, ve 4. čtvrtletí roku V srpnovém IZ bude zveřejněna kompletní kandidátka s podrobnostmi o kandidátech. Kontaktní adresa pro volby : Zdenka Šafránková, Přívory 129, Všetaty tel: domů , mobil: Zatím jsou navrhováni (kandidáti jsou řazeni abecedně): Dopitová Jitka, Šeříková 16, Prostějov, 43 let, dlouholetá a zkušená chovatelka KMP, chovná stanice Pikimusta členka klubu od r. 1991, známá svou publikační činností a propagací KMP a klubu Dostálová Milada Mgr, Na Letné 47, Olomouc, 56 let, členka klubu od r. 2001, zkušená chovatelka ZSL, chovatelská stanice Z Letné Hanáček Ladislav, Buková 142, Protivanov, 61 let, dlouholetý a zkušený chovatel KMP, chovatelská stanice Moravský medvídek, člen klubu od r. 1991, hlavní poradce chovu a poradce pro KMP, Hennerové Ivana, Fr. Šafaříka 604, Veltrusy, 33 let, členka klubu od r. 2008, chovatelka REL, Homolková Zlata, Na požáru 80, Senohraby, 83 let, dlouholetá a zkušená chovatelka KMP, chovatelská stanice Nalle Bohemia CS, zakládající členka klubu a členka výboru od r. 1990, známá svou publikační činností a propagací KMP a klubu Koderová Veronika, Raisova 384, Varnsdorf, 37 let, členka klubu od r. 2012, v současnosti pracuje jako poradce chovu ZSL, chovatelská stanice Anika Vevos - 8 -

9 Kroupová Irena, Jažlovická 1313/11, Praha 4, 44 let, zkušená chovatelka psů, v současné době bez psa v klubu chovaných plemen, členka klubu od r. 1996, známá svou publikační činností Patočka Vladimír, Jižní 217, Nové Hrady, 55 let, dlouholetý a zkušený chovatel REL, chovatelská stanice Bohemia Delikan, člen klubu od r. 1994, poradce chovu pro REL Šafránková Zdenka, Přívory 129, Všetaty, 58 let, do r. 1991, chovatelka KMP nyní bez psa v klubu chovaných plemen, zakládající členka klubu a členka výboru od r. 1990, Škarda Pavel, Kostelní Střímelice 75, Kostelec n.č.lesy, 61 let, chovatel ZSL, chovatelská stanice Heřmánková stráň, člen klubu od r Rambousek Jaroslav, Horušice 89, 58let, člen klubu od r. 2009, chovatel KMP, chovatelská stanice Čáslavská naděje Válek Tomáš ing, Chlum 65, Volary, 50 let, člen klubu od r.1993, chovatel ZSL, chovatelská stanice Z Kokše -ToVá Pokud máte další typy na členy, kteří by chtěli aktivně pracovat, ozvěte se viz výše. Informace z KCHH Klub chovatelů honičů - PLÁN ZKOUŠEK a výcvikových dnů na rok Lavičky, Orlík - Výcvikový den (pro všechna plemena) Lavičky, Orlík - zkoušky BZH (CACT) (pro všechna plemena honičů Lavičky, Orlík - Výcvikový den (pro všechna plemena) Lavičky, Orlík - zkoušky BZH (CACT) (pro všechna plemena honičů) Zbečno - zkoušky BZH (CACT), ve spolupráci s Bloodhound klubem (pro všechna plemena honičů Vlastějov - Memoriál Dr. Urbana - zkoušky BZH (CACT), (pro všechna plemena honičů Vlastějov - Memoriál Dr. Urbana - zkoušky BZH (CACT),(pro všechna plemena honičů) Mezinárodní BZH CACIT a CACT Zpráva ze zkoušek: 22. září 2013 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní BZH. Místo konání: Lavičky-Orlík Pořadatel: OMS Praha východ a KCHH Vrchní rozhodčí: Pavel Štangl Počet přihlášených psů: 18 Počet předvedených psů: 18 Rozhodčí Marek Chudý, Jiří Nejedlý, Petr Samek, Pavel Burda, Libor Kurfiřt, Roman Malec, Pavel Zborník (čekatel) - 9 -

10 Mezinárodní ZH CACIT a CACT Zpráva ze zkoušek: 30.listopadu a 1. prosince 2013 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní ZH se zadáváním titulů CACIT a CACT. Místo konání: Lavičky-Orlík Pořadatel: OMS Praha východ a KCHH Vrchní rozhodčí: Pavel Štangl Počet přihlášených psů: 12 Počet předvedených psů: 11 Rozhodčí Marek Chudý, Petr Samek, Pavel Burda, Pavel Škarda Speciální výstava psů Tábor Západosibiřská lajka - ZSL ZSL / Třída otevřená / psi 02 Cyras vom Bärenriegel ČLP/ZSL/ZREG/656 Datum narozen : Otec: Volchok Chovatel: Rainer Simons Matka: Betty od Katova Můstku V1 CAC, VSV, BOB, Nejlepší honič FCI V. Majitel : Jelenecká Alžběta

11 Přečetli jsme za Vás Au! Aujeszkyho choroba Je na místě se bát se psem v lese? Ano, pokud bude dotyčný volně pobíhat, popřípadě štvát zvěř, musí majitel počítat s možným postihem. Pokud jde o možné riziko nákazy výše zmíněnou Aujeszkyho (ACH) chorobou, týká se riziko zejména psů loveckých, kteří se mohou dostat do kontaktu s divokými prasaty. Právě ta, černá zvěř, jsou rezervoárem viru této choroby. Jelikož je každý rok několik loveckých psů, zpravidla v průběhu honů, infikováno a následně uhyne, nemoc totiž není léčitelná, odpovídáme v této souvislosti na řadu dotazů. Proto shrňme, o jaké onemocnění jde, a jaká jsou skutečná rizika. Na počátku je třeba připomenout, že v chovech domácích prasat u nás se s Aujeszkyho chorobou nesetkáváme díky ozdravovacímu programu, který byl v ČR ukončen již v roce 1987 a od roku 1988 jsme podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považováni za zemi prostou ACH a při vstupu ČR do EU tento statut v roce 2004 potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí a statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat. Aujeszkyho choroba (ACH), nebo též Pseudorabies (pseudovzteklina) je infekční virové onemocnění, které poprvé popsal v roce 1902 profesor Aujeszky v Maďarsku u skotu. Tato choroba je rozšířená prakticky po celém světě. Rezervoárem této nákazy jsou prasata, která jako jediná tuto nákazu přežívají. Původcem ACH je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. V zevním prostředí (ph 5 9) je poměrně odolný. Při zrání jatečného masa nelze tedy počítat s bezpečnou inaktivací viru. Jatečné maso uchovávané při 4?C může obsahovat virus 5 7 měsíců, v plicích se virus při pokojové teplotě udrží 6 týdnů, v moči při 4?C několik měsíců, v hnoji však nepřežívá více jak 2 3 dny. Na seně, slámě, obilninách, dřevě a jiných předmětech přežívá virus v zimě (-8?C) dní, na jaře (16?C) a v létě (24?C) 5 15 dní. Rezervoárem viru ACH jsou prasata, která jsou k viru vnímavá. Pomnožení viru v organismu prasat nemusejí doprovázet klinické příznaky. Čím jsou prasata při infekci mladší, tím výrazněji u nich onemocnění probíhá. U dospělých prasat proto může onemocnění probíhat nenápadně, bez výrazných klinických příznaků. Existují i latentní infekce kdy virus přežívá v gangliích velkých hlavových nervů. Prasata jsou zdrojem infekce pro ostatní druhy zvířat, u kterých nemocnění vždy končí smrtí. Jde především o skot, ovce, kozy, psy, kočky a kožešinová zvířata. Přirozený výskyt ACH u koní je poměrně vzácný a u ptáků zatím nebyl pozorován. Z volně žijících zvířat se ACH vyskytla u potkanů, myší, lišek, divočáků, srn, jelenů, medvědů a zajíců. Člověk není k infekci vnímavý. Klinické příznaky jsou velmi různorodé a závisí na druhu zvířete a na jeho stáří. U prasat se onemocnění projevuje především příznaky postižení centrální nervové soustavy (CNS), dýchacího systému a potraty. U dalších druhů zvířat postihuje CNS, které se projevuje nesnesitelným svěděním. Podle těchto příznaků se můžeme setkat i s označením této nákazy jako ďábelské svědění. Aujeszkyho choroba v ČR Poslední případ ACH v chovu prasat byl v ČR zaznamenán v roce 2003 u smíšeného malochovu ve Středočeském kraji. V chovu byly 4 prasnice, 10 selat a 11 prasat ve výkrmu. Dále bylo na farmě ustájeno 38 ks hovězího dobytka a 9 ks ovcí různých kategorií. Chovatel byl myslivec a v listopadu

12 vyvrhoval a zpracovával uloveného divočáka na farmě. Pozitivní prasnice měla přístup k místu tohoto zpracování a prostřednictvím kontaminovaného prostředí došlo k přenosu infekce. Od té doby se u nás provádí sérologické vyšetření ulovených divočáků. Z dosavadních výsledků je zřejmé, že se ACH v populaci divokých prasat vyskytuje plošně na celém území ČR a pozitivních je zhruba 30 %. To znamená, že v průměru každý třetí divočák přišel do styku s virem a má protilátky. Protože se však jedná o herpesvirovou nákazu, která je charakteristická možností latence, je velmi obtížné definovat množství vylučovatelů viru. Toto může mít vztah i k jiným faktorů, jako je počasí (mrazy), porod, stres apod. Podobná situace je například v sousedním Rakousku, kde v letech 2005, 2008 a 2010 zaznamenali přenos nákazy z divokých prasat na lovecké psy po kontaktu s infikovanými tkáněmi. V roce 2010 tam došlo k úhynu 4 psů. Klinické příznaky se dostavily za 3 až 5 dnů po infekci, nemoc trvala hodin a posledních 6-12 hodin byla zvířata v kómatu. Léčení ACH se neprovádí. Vakcinace je jedinou možností jak se bránit proti této nákaze. Byla úspěšně použita při likvidaci této nákazy v chovech prasat. Po ukončení ozdravovacího programu v roce 1987 byla vakcinace zakázána. S ohledem na sporadické případy onemocnění loveckých psů se v poslední době diskutuje o možnosti preventivní vakcinace. V legislativě EU se v souvislosti s ACH a zákazem vakcinace hovoří pouze o prasatech. Nicméně by vakcinace loveckých psů mohla být velice efektivním preventivním opatřením. V minulosti bylo učiněno několik pokusů použít pro psy inaktivovanou vakcínu určenou pro prasata. Zkušenosti s touto vakcinací jsou však negativní, protože postvakcinační reakce vedly až k úhynům. Výzkumy pokračují. V současné době na trhu EU není dostupná vakcína pro vakcinaci psů. Riziko infekce psa není tak velké, avšak vyloučit ho nelze, zejména nepodaří-li se zabránit přímému kontaktu s prasetem, které vylučuje virus. Hlavní prevence je omezit kontakt psů s divokými prasaty a nekrmit psy syrovým masem či vnitřnostmi z divočáka. I majitele se psy na procházce by se v přírodě měli pohybovat po cestách a měli by psy mít na vodítku, aby předešli možnému kontaktu s divokými prasaty. Ostatně pohyb psů bez vodítka je v honitbách zapovězen, a to nejen z důvodů případného nakažení Aujeszkyho chorobou, ale zejména z důvodů rušení zvěře i možného pytláctví. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: Informace a přihlášky: 1. uzávierka: uzávierka: uzávierka:

13 Kat. Čís. Informace 69 Březen 2014 Výsledky výstav DUO-CACIB Brno KMP mezitřída LUCKY Pikimusta Dopitová Jitka Frnčová Výborný1, CAC, CACIB, BOB mezitřída LUSSI Pikimusta Janoštíková Marie Frnčová Výborný1, CAC Tř. otevřená Ida Pikimusta Lupač Milivoj Frnčová Výborný2, RCAC, RCACIB Tř.otevřená KAROL Pikimusta Levčík Zdeněk Frnčová Výborný1, CAC, CACIB. REL Kat. Čís. Kruh Třída Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek Výborný1, CAC, mezitřída Donas Nuo Laciu Leopold Josef Frnčová CACIB, BOB Tř. mladých FEJA Bohemia Delikan Šustr Radek Frnčová Výborný1, CAJC, BOJ ZSL Kat. číslo Kruh Třída Kruh Třída Jméno Jméno Chov stanice Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek Majitel Rozhodčí Výsledek Tř. mladých Guru z Letné Marcell Jan Frnčová Vyloučen z posuzování KMP Kat. Kruh Třída číslo Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek Výborný1, CAC, mezitřída LUCKY Pikimusta Dopitová Jitka Pavlíková CACIB, BOB Tř. otevřená Blackberry z Modletic Kňourek Miloš Pavlíková Výborný1, CAC from Bare Výborný1, CAC, Tř. šampionů ASGARD Lička Jiří Pavlíková Moutain RCACIB mezitřída LUSSI Pikimusta Kat. číslo REL Kruh Třída Jméno Chov. stanice Janoštíková Marie Pavlíková Majitel Rozhodčí Výsledek mezitřída Donas Nuo Laciu Leopold Josef Pavlíková Výborný1, CAC, CACIB Výborný1, CAC, CACIB, BOB

14 Kat. číslo IX. HANÁCKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ KMP Třída Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek 2126 mezitřída Lucky Pikimusta Dopitová Jitka Frnčová Výborný1, CAC, NV, BOB 2127 mezitřída Lussi Pikimusta Janoštíková Marie Frnčová Velmi dobrý Tř. otevřená Karol Pikimusta Levčík Zdeněk Frnčová Absence REL Kat. číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel 2201 mezitřída Donas Nuo Laciu Leopold Josef Frnčová Rozhodčí Výsledek Výborný1, CAC, NV, BOB ZSL Kat.číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek 2261 Tř. otevřená Baddy z Vlašimských hor Berka Zdeněk Dvořáková Výborný1, CAC, NV, BOB INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATELŮ SEVERSKÝCH LOVECKÝCH PSŮ Jak jste si zajisté všimli, navázali jsme užší přátelské styky se spřáteleným zahraničním klubem. Zde nabízíme některé informace, které, jak si myslíme, by Vás mohli zajímat (např. zajímavý pes KMP z dovozu). Plán pripravovaných akcií KCHSPP pre rok Bonitácia a klubová výstava Miesto : Belušské Slatiny Skúšky odvahy v diviačom oplôtk Miesto : Prosné Klubová výstava a členská schôdza Miesto : Liptovská Teplička Klubové duričské soušky Miesto : Neurčené Predseda Füle Imrich, tel.: Mail Poradca chovu Schalek Vladimír, tel , Mail Tajomník Ing. Ján Vasiľ, Pavlovce nad Uhom 133, , okr. Michlovce, tel.: Mail Člen výboru pre zahraničné vzťahy Tagir Yakhyaev, tel.: Mail

15 Klubová výstava CAJC, CAC, KV-2013, BOB Liptovská Teplička, Penzión Vikartovský mlyn, 16. november 2013 Výsledky klubovej výstavy 2013: Plemeno : Západosibírska lajka FCI 306 Výstavná trieda : Šteniatka Pes 3 6 mesiacov 1. NIRAN CHS - Prostredný vrch VN 1 SPKP : 487 Nar.: O : Kara-Kitáj ITIL Sok M : Betty spod Malchovskej hôrky Majitel : Ján Parobok, Svätoplukova 4, Zvolen Chovatel : Jozef Štrba, Železničiarska 12, Zlaté Moravce Výstavná trieda : Dorast Pes 6 9 mesiacov 2. AGIR CHS Račiansky jas VN 2 SPKP : 480 Nar.: O : Kara-Kitáj ITIL Sok M : AYA Majitel : Ján Parobok, Svätoplukova 4, Zvolen Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava 3. AMUR CHS Račiansky jas VN 1 SPKP : 479 Nar.: O : Kara-Kitáj ITIL Sok M : AYA Majitel : Jozef Ratica, Zelená 561, Rabča Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava4 Výstavná trieda : Dorast Suka 6 9 mesiacov 18. ALMA CHS Račiansky jas VN 1 SPKP : 483 Nar.: O : Kara-Kitáj ITIL Sok M : AYA Majitel : Milan Černek, Černík 1698/50, Turany Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava Výstavná trieda : Mladých Pes 9-18 mesiacov 4. ACHYM CHS Čechovské olší V 1 SPKP : 478 Nar.: O : Argo od Šogounskeho mlýna M : Billa z Bukowego Wzgórza Majitel : Jozef Mišina ml., Kšinná 59, Uhrovec Chovatel : Jaroslav Špaček, Čechovice 38, Bedihošť

16 Výstavná trieda : Mladých Suka 9-18 mesiacov 5. ANNIE Samvara Origin V 1 SPKP : CMKU / ZSL / 641 / 13 Nar.: O : Kubar M : Kara Majitel : Juraj Jaňák, Liptovská Teplička 426 Chovatel : Roman Procházka, Nebovidy 132, Kolín 6. FABULOUS STAR VALKIRIA D SPKP : 485 Nar.: O : Belad ym : Varvara Majitel : Petra Kamenská, Močilie 543/1,L ubietová Chovatel : YA.V.Dubenskova, Pl. Lenina 2-175, Kstovo Výstavná trieda : Stredná Suka mesiacov 7. LINA CHS Kara - Kitáj VD 1 SPKP : 476 Nar.: O : Asar z Skátovej čermy M : Igra Kara-Kitáj Majitel : Ladislav Stehlík, Mojzesova 727, Rajec Chovatel : Jancsó Lászlóné, Bacsó Béla 1, Pomáz Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov 8. ARON CHS Gojnica VD 2 SPKP : 431 Nar.: O : Bek z Ĺubietového vepra M : Nka Biela breza Majitel : Juraj Jaňák, Liptovská Teplička 426 Chovatel : Karol Solus, Matiašovce DAMAAR CHS Finsternis V 1, CAC, KV, BOB SPKP : 475 Nar.: O : Apis z Prószkowskiego Jaru M : Carmen od Klatova mustku Majitel : Pavol Černák, Zábava 464, Lubietová Chovatel : Věra Finsterlová, Hlubčická 31, Krnov Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov 10. BEA CHS Biela breza VD 1 SPKP : 436 Nar.: O : Alex Dolná paseka M : Bona z Maračkova Majitel : Ján Vasil, Pavlovce nad Uhrom 133 Chovatel : Jaroslav Vasil, Hažín 30, Michlovce

17 Výstavná trieda : Šampiónov Suka od 15 mesiacov 11. AYA RF V 1, CAC, KV, BOS SPKP : 441 Nar.: O : Vikont M : Dora Majitel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava Chovatel : M.V. Ryabov, UL. Lenina 3-9, P.Nizhegorodets Plemeno : Rusko-európska lajka FCI 304 Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov 12. ARES CHS ze Spravedlnosti V1,CAC,KV,BOB SPKP : CMKU / REL / 91 / 10 Nar.: O : DYX Bohemia Delikan M : D-Feja Majitel : Karol Solus, Matiašovce-Potok 499/119 Chovatel : Ing. René Doležal, Jaroměřice nad Rokytou Plemeno : Karelský medvedí pes FCI 048 Výstavná trieda : Šteniatka Suka 3 6 mesiacov 13. AKIRA CHS Opálenská hora VN1 SPKP : 342 Nar.: O : Homer Pikimusta M : Calibra Canis Ursinus-Bakkaia Majitel : MVDr. Lenka Gigacová Vernerová, Liptovská Teplička Chovatel : Marián Marek, Opálené 430, Liptovská Teplička 14. CROXY CHS Czech Anela VN2 SPKP : 344 Nar.: O : Brit od Starých dubú M : Havurinteen Tuikku Majitel : Jaroslav Bočko, Pšurnovice 294, Bytča Chovatel : Alena Kučerová, Ke Střelnici 196, Písek Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov 15. BJORNEHUSETS MAINO CHS Dánsko SPKP : 343 V1,CAC,KV,BOB Nar.: O : Ozzy Cién Niedzwiedzia M : Brornberget Dora Majitel : Ing. Lubomír Pádej, Necpaly 142 Chovatel : Hanne Larsen, Ketteskovvejen 2, Marsal Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov 16. DIXI CHS Moravský medvídek VD1 SPKP : CMKU / KMP / 692 / 12 Nar.:

18 O : Erauspojan Repe M : Nahe Enny Majitel : Jaroslav Pavelek, Vitanová 231, Chovatel : Ladislav Hanáček, Buková 89 Plemeno : Nórsky losí pes šedý FCI 242 Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov 17. ANNDY CHS Panenka V1,CAC,KV,BOB SPKP : 4 Nar.: O : Tjelderasen s CC-Akir I. Av Pisek M : Daisy Excellent Elgjakten s Majitel : Bohumír Švanda, Liptovský Hrádok Chovatel : Petr Havelka, Čechuvska 262, Kralice na Hané Špeciálna cena : Najkrajší pes výstavy 2013 BJORNEHUSETS MAINO CHS Dánsko SPKP : 343, Nar.: O : Ozzy Cién Niedzwiedzia M : Brornberget Dora Majitel : Ing. Lubomír Pádej, Necpaly 142 Chovatel : Hanne Larsen, Ketteskovvejen 2, Marsal

19 Výsledky : Naši klubový víťazi

20

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 57 Březen 2010 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:... 2 ZÁPIS... 3 OPRAVA KONTAKTŮ NA ČLENY VÝBORU KLUBU :...

Více

Číslo 59 Prosinec 2010

Číslo 59 Prosinec 2010 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 59 Prosinec 2010 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: HISTORIE KLUBU KMP A LAJEK V ČÍSLECH...

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

http://www.klubhonicu.com

http://www.klubhonicu.com R o č e n k a 2 0 0 9 http://www.klubhonicu.com Obsah ročenky Slovo prezidentky KCHH... 3 Zpráva ekonoma KCHH o hospodaření klubu za rok 2008... 4 Usnesení výroční členské schůze KCHH konané 30.5.2009

Více

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2 0 0 8 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, 588 65 Nová říše telefon

Více

Srdečně zveme do našich řad nové členy!

Srdečně zveme do našich řad nové členy! pravidelně aktualizované novinky výsledky z výstav, závodů a soutěží zdravotní výsledky dobrmanů prezentace dobrmanů z našeho klubu pozvánky nejen na klubové akce naše i zahraniční přihláška pro nového

Více

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB Červenobílý setr Leňa Bojandolí KV + BOB Gordonsetr

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub Výstava a bonitace Praha Kyje, výsledky a hodnocení... 3 Klub... 5 Klub Výstava a bonitace propozice... 9 Výbor klubu... 12 Hlavní poradci chovu... 13 Oblastní poradci chovu...

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

INFO 3/2013 Praha - prosinec

INFO 3/2013 Praha - prosinec Český kynologický svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 www.kynologie.cz Obsah: - 1 - INFO 3/2013 Praha - prosinec 1. Důležitá upozornění - všeobecně 2. Upozornění pro kraje 3. Plánování zkoušek z výkonu

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

www.oms-karlovyvary.cz neprodejné

www.oms-karlovyvary.cz neprodejné www.oms-karlovyvary.cz 1 2010 neprodejné MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ 1 2010? foto? Vážení kolegové myslivci, od posledního vydání Mysliveckého zpravodaje uplynulo opět několik měsíců, během kterých se udála na

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze. Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 2001/ 1

Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze. Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 2001/ 1 Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů ZPRAVODAJ 2001/ 1 1 Seznam funkcionářů klubu... Od klubové konference

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy

Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy Účast dle prezenční listiny (55 členů, z toho 1 člen se statutem příznivce, tj. bez voleb. práva. Počet členů během schůze kolísal,

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více