Číslo 69 Březen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 69 Březen 2014"

Transkript

1 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 69 Březen 2014 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k Upozorňujeme, že kompletní výtisk IZ poštou dostávají jen ti členové, kteří si vyřídili poštovní odběr zpravodaje, ostatní dostávají poštou pouze obsah zpravodaje a upozornění na akce, členské známky a případné důležité dokumenty. Dále je možné si k těmto zásilkám objednat v tiskové formě i nový zápisní řád, bonitační řád či jiné základní dokumenty klubu. OBSAH: ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE KLUBU LMP A LAJEK INFORMACE PORADCE CHOVU ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK UPOZORŇUJEME ROZPOČET KLUBU KMP A LAJEK NA R NEZAPOMEŇTE! HODNOCENÍ ROZPOČTU KLUBU KMP A LAJEK ZA R LETNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU KMP A LAJEK BONITACE PLÁN AKCÍ KLUBU KMP A LAJEK NA R VOLBY DO VÝBORU KLUBU INFORMACE Z KCHH PŘEČETLI JSME ZA VÁS... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VÝSLEDKY VÝSTAV... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATELŮ SEVERSKÝCH LOVECKÝCH PSŮCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA

2 Zápis z výborové schůze Klubu LMP a lajek konané v sobotu v Praze Restaurant-Mona Lisa Přítomni: Tomáš Válek předseda, Jaroslav Rambousek, Zdenka Šafránková, Ladislav Hanáček, Veronika Koderová, Vladimír Patočka, Zlata Homolková, Irena Kroupová Omluveni: Pavel Škarda Program: 1. Zápisní a Bonitační řád platný od Volby Datový správce úložiště 4. Možnosti pořádání speciální výstavy 5. Zpráva o hospodaření 6. Příspěvek na Evropskou Výstavu Brno 7. Na webu založit každému poradci chovu informační služku 8. Návrh diplomů na klubovku a bonitaci Schůzi zahájil v 11,00 předseda, pan Tomáš Válek 1) Od platí nový Zápisní a Bonitační řád 2) Volby: Se srpnovým Zpravodajem budou rozeslány kandidátky na korespondenčních lístcích (hlasování bude písemné), na kandidátce bude ponecháno místo pro případné návrhy vzešlé od členů, návrh však musí být s kandidátem projednán Kandidátka: * stávající členové * pí Hennerové datový správce * pí Dopitová poradce pro KMP (bude-li souhlasit) 3) Jako datová správkyně byla navržena paní Ivana Hennerová 4) Ve hře je stále návrh na pořádání speciální výstavy na Moravě. Paní Dopitová a Mgr. Dostálová projevily ochotu se ujmout organizace. Budou požádány o předložení rozpočtu, aby bylo možno posoudit, jestli je výstava v možnostech klubu. 5) Pokladní zpráva předložila pí Šafránková, hospodaření ještě není úplně uzavřeno, příjmy i výdaje jsou zhruba vyrovnané, podrobná zpráva a rozpočet bude v březnovém IZ 6. Příspěvek na Evropskou výstavu Brno - staženo 7) Klubové stránky - stránky jsou technicky zastaralé a je třeba upravit a aktualizovat obsah a) změny obsahu - pí Koderová a pí Kroupová zajistí postupnou reorganizaci a aktualizaci stávajícího obsahu vyměnit zápisní a bonitační řád za platný dodá pan Rambousek v elektronické formě do rubriky CHOV přidat podrubriku poradci chovu, kde bude vždy kontakt na příslušného poradce chovu a kam si poradci budou moci dávat informace, výzvy a návrhy chovatelům podle svého uvážení a potřeb přidat rubriku formuláře ke stažení formuláře dodá pan Hanáček zřídit rubriku zajímavosti, kde budou videa a články o využití a práci, případně odkazy b) modernizace, případně znovuvystavění stránek smysluplnost a finanční náročnost zjistí pí Kroupová 8) Klubová výstava - 2 -

3 * návrhy diplomů dodá pan Rambousek * poháry a medaile je jich dostatek, v případě potřeby není problém doobjednat 9) Různé: a) bonitace letošní bonitace se bude konat v sobotu v Kostelních Střímelicích b) je potřeba obsadit místo poradce pro KMP navržena paní Dopitová, mailem bude vznesen dotaz, jestli je ochotna se funkce ujmout Informace poradce chovu zapsala Irena Kroupová ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ CHOVATELSKÉ STANICE Žádost o chovatelskou stanici podává chovatel /majitel,držitel/ chovné feny přímo plemenné knize a zasílá se písemně na ČMKU Praha pokyny a formulář na /jak na to/. ŽÁDOST O UCHOVNĚNÍ JEDINCE Žádost o uchovnění jedince zasílá majitel feny i psa poradci chovu příslušnému pro plemeno. K žádosti je nutné přiložit originál průkazu původu, kopii bonitace a kopie výstavních posudků /jedna klubová a jedna ostatní/ Pokud má fena/pes z klubové výstavy pouze známku VD, je nutno doložit certifikát o zkoušce z výkonu /BZH a nebo BH/ Příslušný poradce chovu zkontroluje dokumenty a postoupí je hlavnímu poradci chovu. Hlavní poradce chovu potvrdí chovnost do PP a zašle jej ČMKU, Plemenná kniha č. 1, Jankovcova 53 c, Praha 7, k přeregistraci chovného jedince. ČMKU zašle zpět PP přímo majiteli feny/psa na dobírku. ŽÁDOST O KRYCÍ LIST K chovu smí být požiti jedinci (platí pro psy i feny) starší 18 měsíců. Žádost o krycí list zasílá majitel chovné feny příslušnému poradci chovu. K žádosti o vystavení krycího listu se přikládá : a) čitelná aktuální fotokopie PP feny vč.výstavních příloh, doklad o udělení výjimky z podmínek chovnosti apod. b) doklad o zaplacení členských příspěvků na daný rok Pokud majitel chovné feny má zájem o krytí konkrétním psem, dá toto na vědomí ve své žádosti poradci chovu, poradce chovu toto krytí doporučí nebo zamítne. Pokud má majitel chovné feny zájem o krytí psem, jehož majitel není členem našeho klubu, doloží k žádosti fotokopii PP tohoto cizího psa. Toto platí i pro krycí psy z cizích zemí. Na základě této žádosti vystaví poradce chovu krycí list a zašle ho dobírkou majiteli chovné feny. Krycí list se vydává na dobu 18ti měsíců. O krycí list žádá majitel chovné feny minimálně 1 měsíc před předpokládaným krytím. Cena krycího listu je 400,- Kč + poštovné, pro členy klubu sleva 200,- Kč. Za opožděnou žádost tj. expresní vydání krycího listu (14 a méně dní před plánovaným krytím) je poplatek dvojnásobný (800 a 50% sleva pro členy klubu). Krycí list je ve třech vyhotoveních. Vyhotovení č. 3 - zasílá majitel feny po nakrytí příslušným psem do 8 dnů zpět poradci chovu. Vyhotovení č. 1 - si ponechává majitel chovné feny a přikládá jej k přihlášce vrhu. Vyhotovení č. 2 - zůstává majiteli krycího psa

4 Nezapomeňte podepsat všechna vyhotovení KL, jinak jsou neplatné. VRH Poradce chovu po oznámení nakrytí chovné feny zašle majiteli feny formulář Hlášení vrhu, který majitel feny ihned po narození štěňat zašle vyplněný zpět poradci chovu. Toto Hlášení zasílá majitel kryté feny i s negativní zprávou /fena nezabřezla/. Na základě Hlášení vrhu zašle poradce chovu majiteli nakryté feny "Žádanku o tetovací čísla" 2x Obě Žádanky o tetovací čísla majitel vyplní a zašle do dnů od data vrhu na adresu ČMKU. Plemenná kniha zašle majiteli vrhu tetovací čísla a evidenční čísla štěňat. (jednu žádanku PK vrátí zpět a druhou si ponechá). žádanka se odesílá na PK i když budou štěňata čipovaná. Majitel vrhu požádá poradce chovu o kontrolu vrhu. Při kontrole vrhu vyplní poradce s majitelem štěňat "Přihlášku k zápisu štěňat" Přihláška k zápisu štěňat - veterinární lékař potvrdí tetování nebo čipování štěňat - tuto vyplněnou přihlášku zašle majitel vrhu na ČMKU. Kontrola vrhu je povinná, provádí se kolem 5 7 týdne věku štěňat. Nezapomeňte se předem domluvit s příslušným poradcem chovu.. Ten udělá o kontrole vrhu zápis, jeden zůstane chovateli a druhý si ponechá. Pokud se žádá o vystavení Exportního PP, musí být dopředu uvedeno jméno a adresa nového majitele štěněte. ČMKU zasílá PP štěňat chovateli na dobírku. IMPORT JEDINCE Import jedince je možný pouze ze zemí, které jsou členy FCI. Majitel importovaného jedince musí ihned požádat o přeregistraci importovaného jedince hlavního poradce chovu, kterému zašle originál PP. Tento PP si poradce chovu zavede do své evidence a přepošle ho na ČMKU s žádostí o přeregistraci importovaného jedince. ČMKU provede přeregistraci a vrátí PP majiteli psa/feny zpět. Ladislav Hanáček hlavní poradce chovu Členské příspěvky na rok 2014 Upozorňujeme, ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014 (STEJNĚ JAKO VŽDY) MĚLY BÝT ZAPLACENY DO ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč. Číslo účtu: /0100 KB, složenku jste dostali s prosincovým IZ. Zdenka Šafránková, hospodářka klubu - 4 -

5 Rozpočet Klubu KMP a lajek na r Příjmy : členské příspěvky ,- zápisné 500,- rodokmeny 1 500,- KV 1 000,- Bonitace 1 500,- vydání krycích listů 1 000,- ostatní 500,- Příjmy celkem ,- Výdaje: poštovné 6 000,- tisk, kopírování 2 000,- členské známky a průkazy 500,- kancelářské potřeby 2 500,- odvody ČMKÚ 1 500,- náklady na KV vč. cen 5 000,- bonitace 2 000,- vedení BÚ 1 000,- cestovné 3 000,- telefony 5 500,- kalendáře 2 500,- www stránky 2 000,- ostatní 1 000,- náklady na PC vybavení 1 500,- Výdaje celkem ,- Zdenka Šafránková, hospodářka klubu! Nezapomeňte! na Evropskou výstavu psů všech plemen, která se bude konat ve dnech (skupina V ) v Brně. Výstava proběhne v atraktivních prostorách brněnského výstaviště. Výbor Klubu Vás srdečně zve a těší se na Vaši hojnou účast i návštěvu na kynologicky významné akci. Vzhledem k obsáhlosti propozic a přihlášek budou jak propozice, tak přihlášky umístěny pouze na www stránkách klubu. Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, ozvěte se ihned jednateli Klubu panu Rambouskovi. 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 4. uzávěrka

6 Hodnocení rozpočtu Klubu KMP a lajek za r rozpočet skutečnost Příjmy : členské příspěvky , ,- zápisné 1 000,- 600,- rodokmeny 2 500, ,- KV 3 000, ,- Bonitace 2 000, ,- ostatní 1 000, ,- Příjmy celkem , ,- Průběžné položky , ,- Příjmy celkem , ,- Výdaje: poštovné 6 000, ,- tisk, kopírování , ,- členské známky a průkazy 500,- 600,- kancelářské potřeby 1 500, ,- odvody ČMKÚ 1 500, ,- náklady na KV vč. cen 4 000, ,- bonitace 2 000, ,- vedení BÚ 500, ,52 cestovné 2 000, ,- telefony 5 500, ,- kalendáře 2 000, ,- www stránky 2 000, ,- ostatní 1 000,- 201,16 náklady na PC vybavení 1 500, ,- Výdaje celkem , ,68 Průběžné položky , ,,- Výdaje celkem , ,68 Výsledek hospodaření klubu : Příjmy za rok ,- Výdaje za rok ,68 Zůstatek v r ,32 Výsledek hospodaření klubu - výsledek z r ,32 - zůstatek z r ,02 Stav finančních prostředků Klubu k ,34 Kč Zdenka Šafránková, hospodářka klubu - 6 -

7 Letní setkání členů klubu KMP a lajek. Tak jako každoročně, i v letošním roce proběhne klubové setkání členů v Kostelních Střímelicích dne 6. a 7.září Zájemci se mohou hlásit na telef. čísle do 10.srpna Předběžná cena cca 200 Kč na 1 den a osoba se bude platit až na místě. Strava a pití bude zajištěna přímo na lovecké chatě po oba dva dny (jídlo nikoliv pro psy). Setkání je dvoudenní. Ubytování je možné objednat po dohodě s hlavním organizátorem p. Škardou. První den (SO ): Program 1) Příjezd dle dohody s p. Škardou a přejímka psů 2) Členská schůze - cca od 10,00 3) Oběd 4) BONITACE 5) Večeře, společenské posezení Ubytováni (přespání) konzultovat s p.škardou Druhý den (NE ): Program: 1) Zkoušení jednotlivých disciplín zkoušek honičů 2) Oběd 3) Ukončení setkání-předpoklad 15h. Členové si budou moci se svými psy vyzkoušet v honitbě veškeré disciplíny, které se zkouší na barvářských zkouškách honičů a holičských zkouškách, včetně ostrosti na živého divočáka. V neděli se bude v tomto programu pokračovat. Přihlášku na setkání zasílejte do na adresu : Pavel Škarda Kostelní Střímelice 75, Kostelec n.č.lesy, tel , mobil Příjezdové trasy od- Ondřejova a-kostelce n. Č.lesy budou na webu. GPS souřadnice ,119 N ,832 E Bonitace 2014 Dne v Kostelních Střímelicích. Přihláškou na bonitaci je zaslání kopie průkazu původu a to nejpozději tak, aby došla 30 dnů před termínem bonitace. Kopii PP doručte tedy nejpozději , a to na adresu : Zdenka ŠAFRÁNKOVÁ, Přívory 129, Všetaty, domů , meil: Poplatek je 400 Kč a platí se vždy na místě (pro členy klubu je POSKYTNUTA SLEVA 200,- Kč, tj. poplatek činí 200 Kč, u kat. Junior a Senior je to 200,- nečlen, 100,. člen). Posuzovatel: Karel Hořák

8 Plán akcí Klubu KMP a lajek na r čtvrtek Mladá Boleslav výstavní areál Krásná louka Klubová výstava (se zadáním Klub.vítěze) - členská schůze před zahájením klubové výstavy, posuzuje Libuše Ubrová (lajky) a pí Jitka Dopitová (KMP) Radíkov Letní setkání v Kostelních Střímelicích BONITACE v Kostelních Střímelicích (posuzovatel: K.Hořák) Volby do výboru Klubu Ve smyslu stanov Klubu budou v r probíhat volby do výboru klubu. Výbor Klubu má mít 11 členů. Žádáme členy klubu, aby do podaly návrhy na doplnění kandidátky nebo se do přihlásí ti, kdo by mohl a chtěl pracovat ve výboru. Žádáme, abyste kandidáty navrhovali včas, neboť je třeba s nimi přijetí kandidatury projednat. Volby budou probíhat korespondenčně, ve 4. čtvrtletí roku V srpnovém IZ bude zveřejněna kompletní kandidátka s podrobnostmi o kandidátech. Kontaktní adresa pro volby : Zdenka Šafránková, Přívory 129, Všetaty tel: domů , mobil: Zatím jsou navrhováni (kandidáti jsou řazeni abecedně): Dopitová Jitka, Šeříková 16, Prostějov, 43 let, dlouholetá a zkušená chovatelka KMP, chovná stanice Pikimusta členka klubu od r. 1991, známá svou publikační činností a propagací KMP a klubu Dostálová Milada Mgr, Na Letné 47, Olomouc, 56 let, členka klubu od r. 2001, zkušená chovatelka ZSL, chovatelská stanice Z Letné Hanáček Ladislav, Buková 142, Protivanov, 61 let, dlouholetý a zkušený chovatel KMP, chovatelská stanice Moravský medvídek, člen klubu od r. 1991, hlavní poradce chovu a poradce pro KMP, Hennerové Ivana, Fr. Šafaříka 604, Veltrusy, 33 let, členka klubu od r. 2008, chovatelka REL, Homolková Zlata, Na požáru 80, Senohraby, 83 let, dlouholetá a zkušená chovatelka KMP, chovatelská stanice Nalle Bohemia CS, zakládající členka klubu a členka výboru od r. 1990, známá svou publikační činností a propagací KMP a klubu Koderová Veronika, Raisova 384, Varnsdorf, 37 let, členka klubu od r. 2012, v současnosti pracuje jako poradce chovu ZSL, chovatelská stanice Anika Vevos - 8 -

9 Kroupová Irena, Jažlovická 1313/11, Praha 4, 44 let, zkušená chovatelka psů, v současné době bez psa v klubu chovaných plemen, členka klubu od r. 1996, známá svou publikační činností Patočka Vladimír, Jižní 217, Nové Hrady, 55 let, dlouholetý a zkušený chovatel REL, chovatelská stanice Bohemia Delikan, člen klubu od r. 1994, poradce chovu pro REL Šafránková Zdenka, Přívory 129, Všetaty, 58 let, do r. 1991, chovatelka KMP nyní bez psa v klubu chovaných plemen, zakládající členka klubu a členka výboru od r. 1990, Škarda Pavel, Kostelní Střímelice 75, Kostelec n.č.lesy, 61 let, chovatel ZSL, chovatelská stanice Heřmánková stráň, člen klubu od r Rambousek Jaroslav, Horušice 89, 58let, člen klubu od r. 2009, chovatel KMP, chovatelská stanice Čáslavská naděje Válek Tomáš ing, Chlum 65, Volary, 50 let, člen klubu od r.1993, chovatel ZSL, chovatelská stanice Z Kokše -ToVá Pokud máte další typy na členy, kteří by chtěli aktivně pracovat, ozvěte se viz výše. Informace z KCHH Klub chovatelů honičů - PLÁN ZKOUŠEK a výcvikových dnů na rok Lavičky, Orlík - Výcvikový den (pro všechna plemena) Lavičky, Orlík - zkoušky BZH (CACT) (pro všechna plemena honičů Lavičky, Orlík - Výcvikový den (pro všechna plemena) Lavičky, Orlík - zkoušky BZH (CACT) (pro všechna plemena honičů) Zbečno - zkoušky BZH (CACT), ve spolupráci s Bloodhound klubem (pro všechna plemena honičů Vlastějov - Memoriál Dr. Urbana - zkoušky BZH (CACT), (pro všechna plemena honičů Vlastějov - Memoriál Dr. Urbana - zkoušky BZH (CACT),(pro všechna plemena honičů) Mezinárodní BZH CACIT a CACT Zpráva ze zkoušek: 22. září 2013 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní BZH. Místo konání: Lavičky-Orlík Pořadatel: OMS Praha východ a KCHH Vrchní rozhodčí: Pavel Štangl Počet přihlášených psů: 18 Počet předvedených psů: 18 Rozhodčí Marek Chudý, Jiří Nejedlý, Petr Samek, Pavel Burda, Libor Kurfiřt, Roman Malec, Pavel Zborník (čekatel) - 9 -

10 Mezinárodní ZH CACIT a CACT Zpráva ze zkoušek: 30.listopadu a 1. prosince 2013 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní ZH se zadáváním titulů CACIT a CACT. Místo konání: Lavičky-Orlík Pořadatel: OMS Praha východ a KCHH Vrchní rozhodčí: Pavel Štangl Počet přihlášených psů: 12 Počet předvedených psů: 11 Rozhodčí Marek Chudý, Petr Samek, Pavel Burda, Pavel Škarda Speciální výstava psů Tábor Západosibiřská lajka - ZSL ZSL / Třída otevřená / psi 02 Cyras vom Bärenriegel ČLP/ZSL/ZREG/656 Datum narozen : Otec: Volchok Chovatel: Rainer Simons Matka: Betty od Katova Můstku V1 CAC, VSV, BOB, Nejlepší honič FCI V. Majitel : Jelenecká Alžběta

11 Přečetli jsme za Vás Au! Aujeszkyho choroba Je na místě se bát se psem v lese? Ano, pokud bude dotyčný volně pobíhat, popřípadě štvát zvěř, musí majitel počítat s možným postihem. Pokud jde o možné riziko nákazy výše zmíněnou Aujeszkyho (ACH) chorobou, týká se riziko zejména psů loveckých, kteří se mohou dostat do kontaktu s divokými prasaty. Právě ta, černá zvěř, jsou rezervoárem viru této choroby. Jelikož je každý rok několik loveckých psů, zpravidla v průběhu honů, infikováno a následně uhyne, nemoc totiž není léčitelná, odpovídáme v této souvislosti na řadu dotazů. Proto shrňme, o jaké onemocnění jde, a jaká jsou skutečná rizika. Na počátku je třeba připomenout, že v chovech domácích prasat u nás se s Aujeszkyho chorobou nesetkáváme díky ozdravovacímu programu, který byl v ČR ukončen již v roce 1987 a od roku 1988 jsme podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považováni za zemi prostou ACH a při vstupu ČR do EU tento statut v roce 2004 potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí a statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat. Aujeszkyho choroba (ACH), nebo též Pseudorabies (pseudovzteklina) je infekční virové onemocnění, které poprvé popsal v roce 1902 profesor Aujeszky v Maďarsku u skotu. Tato choroba je rozšířená prakticky po celém světě. Rezervoárem této nákazy jsou prasata, která jako jediná tuto nákazu přežívají. Původcem ACH je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. V zevním prostředí (ph 5 9) je poměrně odolný. Při zrání jatečného masa nelze tedy počítat s bezpečnou inaktivací viru. Jatečné maso uchovávané při 4?C může obsahovat virus 5 7 měsíců, v plicích se virus při pokojové teplotě udrží 6 týdnů, v moči při 4?C několik měsíců, v hnoji však nepřežívá více jak 2 3 dny. Na seně, slámě, obilninách, dřevě a jiných předmětech přežívá virus v zimě (-8?C) dní, na jaře (16?C) a v létě (24?C) 5 15 dní. Rezervoárem viru ACH jsou prasata, která jsou k viru vnímavá. Pomnožení viru v organismu prasat nemusejí doprovázet klinické příznaky. Čím jsou prasata při infekci mladší, tím výrazněji u nich onemocnění probíhá. U dospělých prasat proto může onemocnění probíhat nenápadně, bez výrazných klinických příznaků. Existují i latentní infekce kdy virus přežívá v gangliích velkých hlavových nervů. Prasata jsou zdrojem infekce pro ostatní druhy zvířat, u kterých nemocnění vždy končí smrtí. Jde především o skot, ovce, kozy, psy, kočky a kožešinová zvířata. Přirozený výskyt ACH u koní je poměrně vzácný a u ptáků zatím nebyl pozorován. Z volně žijících zvířat se ACH vyskytla u potkanů, myší, lišek, divočáků, srn, jelenů, medvědů a zajíců. Člověk není k infekci vnímavý. Klinické příznaky jsou velmi různorodé a závisí na druhu zvířete a na jeho stáří. U prasat se onemocnění projevuje především příznaky postižení centrální nervové soustavy (CNS), dýchacího systému a potraty. U dalších druhů zvířat postihuje CNS, které se projevuje nesnesitelným svěděním. Podle těchto příznaků se můžeme setkat i s označením této nákazy jako ďábelské svědění. Aujeszkyho choroba v ČR Poslední případ ACH v chovu prasat byl v ČR zaznamenán v roce 2003 u smíšeného malochovu ve Středočeském kraji. V chovu byly 4 prasnice, 10 selat a 11 prasat ve výkrmu. Dále bylo na farmě ustájeno 38 ks hovězího dobytka a 9 ks ovcí různých kategorií. Chovatel byl myslivec a v listopadu

12 vyvrhoval a zpracovával uloveného divočáka na farmě. Pozitivní prasnice měla přístup k místu tohoto zpracování a prostřednictvím kontaminovaného prostředí došlo k přenosu infekce. Od té doby se u nás provádí sérologické vyšetření ulovených divočáků. Z dosavadních výsledků je zřejmé, že se ACH v populaci divokých prasat vyskytuje plošně na celém území ČR a pozitivních je zhruba 30 %. To znamená, že v průměru každý třetí divočák přišel do styku s virem a má protilátky. Protože se však jedná o herpesvirovou nákazu, která je charakteristická možností latence, je velmi obtížné definovat množství vylučovatelů viru. Toto může mít vztah i k jiným faktorů, jako je počasí (mrazy), porod, stres apod. Podobná situace je například v sousedním Rakousku, kde v letech 2005, 2008 a 2010 zaznamenali přenos nákazy z divokých prasat na lovecké psy po kontaktu s infikovanými tkáněmi. V roce 2010 tam došlo k úhynu 4 psů. Klinické příznaky se dostavily za 3 až 5 dnů po infekci, nemoc trvala hodin a posledních 6-12 hodin byla zvířata v kómatu. Léčení ACH se neprovádí. Vakcinace je jedinou možností jak se bránit proti této nákaze. Byla úspěšně použita při likvidaci této nákazy v chovech prasat. Po ukončení ozdravovacího programu v roce 1987 byla vakcinace zakázána. S ohledem na sporadické případy onemocnění loveckých psů se v poslední době diskutuje o možnosti preventivní vakcinace. V legislativě EU se v souvislosti s ACH a zákazem vakcinace hovoří pouze o prasatech. Nicméně by vakcinace loveckých psů mohla být velice efektivním preventivním opatřením. V minulosti bylo učiněno několik pokusů použít pro psy inaktivovanou vakcínu určenou pro prasata. Zkušenosti s touto vakcinací jsou však negativní, protože postvakcinační reakce vedly až k úhynům. Výzkumy pokračují. V současné době na trhu EU není dostupná vakcína pro vakcinaci psů. Riziko infekce psa není tak velké, avšak vyloučit ho nelze, zejména nepodaří-li se zabránit přímému kontaktu s prasetem, které vylučuje virus. Hlavní prevence je omezit kontakt psů s divokými prasaty a nekrmit psy syrovým masem či vnitřnostmi z divočáka. I majitele se psy na procházce by se v přírodě měli pohybovat po cestách a měli by psy mít na vodítku, aby předešli možnému kontaktu s divokými prasaty. Ostatně pohyb psů bez vodítka je v honitbách zapovězen, a to nejen z důvodů případného nakažení Aujeszkyho chorobou, ale zejména z důvodů rušení zvěře i možného pytláctví. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: Informace a přihlášky: 1. uzávierka: uzávierka: uzávierka:

13 Kat. Čís. Informace 69 Březen 2014 Výsledky výstav DUO-CACIB Brno KMP mezitřída LUCKY Pikimusta Dopitová Jitka Frnčová Výborný1, CAC, CACIB, BOB mezitřída LUSSI Pikimusta Janoštíková Marie Frnčová Výborný1, CAC Tř. otevřená Ida Pikimusta Lupač Milivoj Frnčová Výborný2, RCAC, RCACIB Tř.otevřená KAROL Pikimusta Levčík Zdeněk Frnčová Výborný1, CAC, CACIB. REL Kat. Čís. Kruh Třída Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek Výborný1, CAC, mezitřída Donas Nuo Laciu Leopold Josef Frnčová CACIB, BOB Tř. mladých FEJA Bohemia Delikan Šustr Radek Frnčová Výborný1, CAJC, BOJ ZSL Kat. číslo Kruh Třída Kruh Třída Jméno Jméno Chov stanice Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek Majitel Rozhodčí Výsledek Tř. mladých Guru z Letné Marcell Jan Frnčová Vyloučen z posuzování KMP Kat. Kruh Třída číslo Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek Výborný1, CAC, mezitřída LUCKY Pikimusta Dopitová Jitka Pavlíková CACIB, BOB Tř. otevřená Blackberry z Modletic Kňourek Miloš Pavlíková Výborný1, CAC from Bare Výborný1, CAC, Tř. šampionů ASGARD Lička Jiří Pavlíková Moutain RCACIB mezitřída LUSSI Pikimusta Kat. číslo REL Kruh Třída Jméno Chov. stanice Janoštíková Marie Pavlíková Majitel Rozhodčí Výsledek mezitřída Donas Nuo Laciu Leopold Josef Pavlíková Výborný1, CAC, CACIB Výborný1, CAC, CACIB, BOB

14 Kat. číslo IX. HANÁCKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ KMP Třída Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek 2126 mezitřída Lucky Pikimusta Dopitová Jitka Frnčová Výborný1, CAC, NV, BOB 2127 mezitřída Lussi Pikimusta Janoštíková Marie Frnčová Velmi dobrý Tř. otevřená Karol Pikimusta Levčík Zdeněk Frnčová Absence REL Kat. číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel 2201 mezitřída Donas Nuo Laciu Leopold Josef Frnčová Rozhodčí Výsledek Výborný1, CAC, NV, BOB ZSL Kat.číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek 2261 Tř. otevřená Baddy z Vlašimských hor Berka Zdeněk Dvořáková Výborný1, CAC, NV, BOB INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATELŮ SEVERSKÝCH LOVECKÝCH PSŮ Jak jste si zajisté všimli, navázali jsme užší přátelské styky se spřáteleným zahraničním klubem. Zde nabízíme některé informace, které, jak si myslíme, by Vás mohli zajímat (např. zajímavý pes KMP z dovozu). Plán pripravovaných akcií KCHSPP pre rok Bonitácia a klubová výstava Miesto : Belušské Slatiny Skúšky odvahy v diviačom oplôtk Miesto : Prosné Klubová výstava a členská schôdza Miesto : Liptovská Teplička Klubové duričské soušky Miesto : Neurčené Predseda Füle Imrich, tel.: Mail Poradca chovu Schalek Vladimír, tel , Mail Tajomník Ing. Ján Vasiľ, Pavlovce nad Uhom 133, , okr. Michlovce, tel.: Mail Člen výboru pre zahraničné vzťahy Tagir Yakhyaev, tel.: Mail

15 Klubová výstava CAJC, CAC, KV-2013, BOB Liptovská Teplička, Penzión Vikartovský mlyn, 16. november 2013 Výsledky klubovej výstavy 2013: Plemeno : Západosibírska lajka FCI 306 Výstavná trieda : Šteniatka Pes 3 6 mesiacov 1. NIRAN CHS - Prostredný vrch VN 1 SPKP : 487 Nar.: O : Kara-Kitáj ITIL Sok M : Betty spod Malchovskej hôrky Majitel : Ján Parobok, Svätoplukova 4, Zvolen Chovatel : Jozef Štrba, Železničiarska 12, Zlaté Moravce Výstavná trieda : Dorast Pes 6 9 mesiacov 2. AGIR CHS Račiansky jas VN 2 SPKP : 480 Nar.: O : Kara-Kitáj ITIL Sok M : AYA Majitel : Ján Parobok, Svätoplukova 4, Zvolen Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava 3. AMUR CHS Račiansky jas VN 1 SPKP : 479 Nar.: O : Kara-Kitáj ITIL Sok M : AYA Majitel : Jozef Ratica, Zelená 561, Rabča Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava4 Výstavná trieda : Dorast Suka 6 9 mesiacov 18. ALMA CHS Račiansky jas VN 1 SPKP : 483 Nar.: O : Kara-Kitáj ITIL Sok M : AYA Majitel : Milan Černek, Černík 1698/50, Turany Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava Výstavná trieda : Mladých Pes 9-18 mesiacov 4. ACHYM CHS Čechovské olší V 1 SPKP : 478 Nar.: O : Argo od Šogounskeho mlýna M : Billa z Bukowego Wzgórza Majitel : Jozef Mišina ml., Kšinná 59, Uhrovec Chovatel : Jaroslav Špaček, Čechovice 38, Bedihošť

16 Výstavná trieda : Mladých Suka 9-18 mesiacov 5. ANNIE Samvara Origin V 1 SPKP : CMKU / ZSL / 641 / 13 Nar.: O : Kubar M : Kara Majitel : Juraj Jaňák, Liptovská Teplička 426 Chovatel : Roman Procházka, Nebovidy 132, Kolín 6. FABULOUS STAR VALKIRIA D SPKP : 485 Nar.: O : Belad ym : Varvara Majitel : Petra Kamenská, Močilie 543/1,L ubietová Chovatel : YA.V.Dubenskova, Pl. Lenina 2-175, Kstovo Výstavná trieda : Stredná Suka mesiacov 7. LINA CHS Kara - Kitáj VD 1 SPKP : 476 Nar.: O : Asar z Skátovej čermy M : Igra Kara-Kitáj Majitel : Ladislav Stehlík, Mojzesova 727, Rajec Chovatel : Jancsó Lászlóné, Bacsó Béla 1, Pomáz Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov 8. ARON CHS Gojnica VD 2 SPKP : 431 Nar.: O : Bek z Ĺubietového vepra M : Nka Biela breza Majitel : Juraj Jaňák, Liptovská Teplička 426 Chovatel : Karol Solus, Matiašovce DAMAAR CHS Finsternis V 1, CAC, KV, BOB SPKP : 475 Nar.: O : Apis z Prószkowskiego Jaru M : Carmen od Klatova mustku Majitel : Pavol Černák, Zábava 464, Lubietová Chovatel : Věra Finsterlová, Hlubčická 31, Krnov Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov 10. BEA CHS Biela breza VD 1 SPKP : 436 Nar.: O : Alex Dolná paseka M : Bona z Maračkova Majitel : Ján Vasil, Pavlovce nad Uhrom 133 Chovatel : Jaroslav Vasil, Hažín 30, Michlovce

17 Výstavná trieda : Šampiónov Suka od 15 mesiacov 11. AYA RF V 1, CAC, KV, BOS SPKP : 441 Nar.: O : Vikont M : Dora Majitel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava Chovatel : M.V. Ryabov, UL. Lenina 3-9, P.Nizhegorodets Plemeno : Rusko-európska lajka FCI 304 Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov 12. ARES CHS ze Spravedlnosti V1,CAC,KV,BOB SPKP : CMKU / REL / 91 / 10 Nar.: O : DYX Bohemia Delikan M : D-Feja Majitel : Karol Solus, Matiašovce-Potok 499/119 Chovatel : Ing. René Doležal, Jaroměřice nad Rokytou Plemeno : Karelský medvedí pes FCI 048 Výstavná trieda : Šteniatka Suka 3 6 mesiacov 13. AKIRA CHS Opálenská hora VN1 SPKP : 342 Nar.: O : Homer Pikimusta M : Calibra Canis Ursinus-Bakkaia Majitel : MVDr. Lenka Gigacová Vernerová, Liptovská Teplička Chovatel : Marián Marek, Opálené 430, Liptovská Teplička 14. CROXY CHS Czech Anela VN2 SPKP : 344 Nar.: O : Brit od Starých dubú M : Havurinteen Tuikku Majitel : Jaroslav Bočko, Pšurnovice 294, Bytča Chovatel : Alena Kučerová, Ke Střelnici 196, Písek Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov 15. BJORNEHUSETS MAINO CHS Dánsko SPKP : 343 V1,CAC,KV,BOB Nar.: O : Ozzy Cién Niedzwiedzia M : Brornberget Dora Majitel : Ing. Lubomír Pádej, Necpaly 142 Chovatel : Hanne Larsen, Ketteskovvejen 2, Marsal Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov 16. DIXI CHS Moravský medvídek VD1 SPKP : CMKU / KMP / 692 / 12 Nar.:

18 O : Erauspojan Repe M : Nahe Enny Majitel : Jaroslav Pavelek, Vitanová 231, Chovatel : Ladislav Hanáček, Buková 89 Plemeno : Nórsky losí pes šedý FCI 242 Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov 17. ANNDY CHS Panenka V1,CAC,KV,BOB SPKP : 4 Nar.: O : Tjelderasen s CC-Akir I. Av Pisek M : Daisy Excellent Elgjakten s Majitel : Bohumír Švanda, Liptovský Hrádok Chovatel : Petr Havelka, Čechuvska 262, Kralice na Hané Špeciálna cena : Najkrajší pes výstavy 2013 BJORNEHUSETS MAINO CHS Dánsko SPKP : 343, Nar.: O : Ozzy Cién Niedzwiedzia M : Brornberget Dora Majitel : Ing. Lubomír Pádej, Necpaly 142 Chovatel : Hanne Larsen, Ketteskovvejen 2, Marsal

19 Výsledky : Naši klubový víťazi

20

Klub karelských medvě dích psů a lajek

Klub karelských medvě dích psů a lajek Informač ní zpravodaj Číslo 72 Březen 2015 Klub karelských medvě dích psů a lajek Upozorňujeme, že kompletní výtisk IZ poštou dostávají jen ti členové, kteří si vyřídili poštovní odběr zpravodaje, ostatní

Více

Výsledky Klubové výstavy 2014

Výsledky Klubové výstavy 2014 Klubová výstava Mladá Boleslav 2014. V sobotu dne.8.května 2014 se v krásném prostředí areálu Krásná louka Mladá Boleslav konala XV. POJIZERSKÁ VÝSTAVA PSŮ - Krajská výstava psů všech plemen. Výstava byla

Více

Informace 70 Srpen 2014. Číslo 70 Srpen 2014

Informace 70 Srpen 2014. Číslo 70 Srpen 2014 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 70 Srpen 2014 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k Upozorňujeme, že kompletní výtisk IZ poštou dostávají jen ti členové, kteří si

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

16.10.2015 (poštovní razítko)

16.10.2015 (poštovní razítko) KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na tradiční podzimní výstavní víkend pro plemena kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie 07. 11. 2015 II. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCS (bez zadávání titulu Klubový

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

6. Newfoundland FedCup

6. Newfoundland FedCup 6. Newfoundland FedCup 25.-26.05.2012 Hradec nad Moravicí, Česká republika Hotel Belaria GPS 49 51 50.421 N, 17 51 59.269 E Rozhodčí William Dobbin (IR) Frode Jevne (N) Uzávěrka přihlášek 01.05.2012 Časový

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Číslo 66 Březen 2013. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 66 Březen 2013. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 66 Březen 2013 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:... 2 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KMP A LAJEK ZE DNE 2.9.2012 V

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ se zadáváním

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

Program DNY BRT ŠTOKY 2012 8. 10. 6. 2012

Program DNY BRT ŠTOKY 2012 8. 10. 6. 2012 Pátek 8. 6. 0 Program DNY BRT ŠTOKY 0 8. 0. 6. 0 Nácvik norování od 7,00 hod. (i pro psy, kteří nejsou přihlášeni na zkoušky) Sobota 9. 6. 0 Pětiboj O POHÁR DNŮ BRT se zadáváním CCT, r.cct a Klubový vítěz

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na první letošní klubovou akci: 30.5.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU KCHCS spojenou s BONITACÍ se zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Klubová výstava 2012 U příležitosti akce Jarmark sv. Jiljí 50. let myslivosti ve Lhenicích v sobotu 1. září 2012 Lhenice Penzion INGRID Netolická ulice 295 384 02 Lhenice http://www.penzioningrid.cz

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Klub karelských medvě dích psů a lajek

Klub karelských medvě dích psů a lajek Informač ní zpravodaj Číslo 71 Prosinec 2014 Klub karelských medvě dích psů a lajek Upozorňujeme, že kompletní výtisk IZ poštou dostávají jen ti členové, kteří si vyřídili poštovní odběr zpravodaje, ostatní

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I.Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu

Více

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel Klub chovatelů loveckých slídičů Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel pořádá v rámci 18. letního srazu WSS a k oslavě 50. výročí chovu WSS v ČR dne 25. července 2013 v Petříkově,

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0

Hlasování: Pro Proti Zdržel se 14 0 0 Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů konané dne 14. 3. 2010 od 11 00 v restauraci Pod Kunětickou horou www.podkunkou.cz Členskou schůzi vedla: Ing. Eva Vaňková Zápis provedla: Ing.

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé,

*************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, *************** Vážení členové Klubu chovatelů Bichon à poil frisé, blíží se opět konec roku a Vám se dostává do rukou Klubový zpravodaj. Náš klub uspořádal v r. 2011 dvě klubové výstavy s velmi dobrou

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka

Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka pořádá Výcvikové středisko Peira, Jesenice u Rakovníka GPS: 50 5 25.965"N, 13 28 38.625"E pátek 13. 8. Jubilejní výstava bearded collií se zadáváním titulů CAJC, CAC a Vítěz Jubilejní výstavy sobota 14.

Více

Číslo 65 Prosinec 2012. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 65 Prosinec 2012. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 65 Prosinec 2012 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:...2 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KLUBU KARELSKÝCH MEDVĚDÍCH PSŮ

Více

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku. Uchovnění Pyrenejský horský pes, Pyrenejský mastin a Katalánský ovčák je zařazován do chovu nejdříve od 18 měsíců věku a dvou výstav, z nichž jedna výstava musí být pořádaná klubem (klubová, speciální)

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 9. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

Přítomní: Bílková, Fiala, Svobodová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, Matoušková, Mecerová (KRK) Omluveni: Gogolínová, Hemelík

Přítomní: Bílková, Fiala, Svobodová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, Matoušková, Mecerová (KRK) Omluveni: Gogolínová, Hemelík Zápis schůze výboru klubu Dne 15.1.2012 Přítomní: Bílková, Fiala, Svobodová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, Matoušková, Mecerová (KRK) Omluveni: Gogolínová, Hemelík Program: 10:00 Zahájení schůze Výboru

Více

Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014

Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014 Výstava se zadáváním titulů CAC, CAJC 29.11.2014 Uzávěrka přihlášek 22.11.2014 Místo konání : Kulturní dům Přestavlky u Roudnice nad Labem okr. Litoměřice Rozhodčí: Olga Dolejšová (CZ) Změna rozhodčího

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB pořádá v sobotu 10. září 2016 v areálu hotelu Atlantis Brno Rozdrojovice KLUBOVOU VÝSTAVU (se zadávání titulu Klubový vítěz) dále zadáváním titulu nejlepší štěně, nejlepší

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Přítomni: I.Černohubová, P.Braunstein, P.Stangl, později se dostavili Z.Dolníčková, P.Burda Program: 1. Kontrola zápisu úkoly

Více

Číslo 63 Březen 2012. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 63 Březen 2012. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 63 Březen 2012 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:...2 ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE KLUBU KMP A LAJEK KONANÉ DNE

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 8. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

7. 8. 5. 2016 na Závodišti Zlatá podkova Humpolec. dne 7. 5. 2016 na Klubovou výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších

7. 8. 5. 2016 na Závodišti Zlatá podkova Humpolec. dne 7. 5. 2016 na Klubovou výstavu retrieverů, španělů, vodních psů a dalších ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na dvě prestižní výstavy

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

Se zadáváním titulů: CAJC ČR CAC ČR res. CAC ČR Nej pes Nej fena - Vítěz SV BOJ BOV - BOS - BOB

Se zadáváním titulů: CAJC ČR CAC ČR res. CAC ČR Nej pes Nej fena - Vítěz SV BOJ BOV - BOS - BOB Klub chovatelů Collií a Sheltií Pořádá na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi 22. 11. 2014 62. Klubovou výstavu (bez zadávání KV) a BONITACI a 23. 11. 2014 Speciální výstavu (pro plemena kolie dlouhosrstá,

Více

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015 PRAHA 2015 CACIB Praha 2015 Světová výstava dalmatinů WAFDAL Show Prague 2015 2. května 2015 3. května 2015 Dallmatiin kllub ČR vás zve na vyjjíímečný vííkend s DALMATIINY do zllaté stověžaté Prahy v srdcii

Více

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ Staffordshire Bull Terrier Club CZ Klubová výstava 2013 8. června 2013 Generální sponzor SBTC CZ Místo: A.T.C. Autokemp Golf, Poděbrady Rozhodčí: psi Helen E. Reaney (UK, ch. s. Rolenska) feny Archie Bryden

Více

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Dne 20.3.2010, 10:30 KC Rychety Pan předseda seznámil přítomné členy s programem schůze. P r o g r a m : 1. Zahájení volba mandátové a návrhové komise

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

1. Memoriál Ivany Kolářové, klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz s následnou BONITACÍ

1. Memoriál Ivany Kolářové, klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz s následnou BONITACÍ Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný. (Roger Caras). Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na 1. Memoriál Ivany Kolářové,

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. ZPRAVODAJ RŮZNÉ ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

(návrh je zveřejněn v podobě, jak byl členkou Hanou Kroutilovou výboru zaslán)

(návrh je zveřejněn v podobě, jak byl členkou Hanou Kroutilovou výboru zaslán) (návrh je zveřejněn v podobě, jak byl členkou Hanou Kroutilovou výboru zaslán) Projednaní změny webu (možnosti plus nabídka moderního řešení) s čím by souvisela i možnost více poradců chovu, možnost online

Více

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným -

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Klub francouzských buldočků o.s., Praha velmi rád přivítá všechny

Více