OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele podniku... 2 Profil podniku... 3 Obchodní jméno a sídlo... 3 Hlavní cíl podnikání... 3 Založení... 3 Statutární orgán... 3 Organizační uspořádání... 4 Lokalita Šenov u Nového Jičína... 4 Lokalita Šternberk... 4 Lokalita Vyškov... 4 Lokalita Slavičín... 4 Lokalita Brno... 4 Vývoj podnikatelské činnosti... 5 Výroba a služby pro speciální (vojenské) užití... 5 Výroba a služby pro civilní sektor... 6 Zkušebnictví... 6 Ekonomika... 6 Jakost a environment, rozvoj zaměstnanců, informační technologie... 7 Systém zabezpečování jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, certifikace a akreditace.. 7 Personální a sociální vývoj... 8 Rozvoj informačních technologií... 8 Výzkum a vývoj... 9 Výzkum, vývoj u lokalit Šenov, Slavičín, Vyškov... 9 Řešení úkolů vývoje pro AČR... 9 Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb pro AČR... 9 Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb mimo AČR Řešení vývojových úkolů ze zdrojů VOP Výzkum a vývoj u VTÚO Brno Bezpečnostní politika Vývoj podniku v roce Změna názvu, sídla, organizační struktury Vývoj hospodaření Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE PODNIKU Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti hospodaření VOP-026 Šternberk, s. p. v roce Rok 2011 byl prvním rokem po sloučení dvou státních podniků, a to Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s. p. s VOP-026 Šternberk, s. p. V tomto roce se management podniku zaměřil v oblasti řízení na ověření a vyladění nové organizační struktury včetně zavedení nového informačního systému v rámci celého podniku, který umožňoval jednotně řídit celý podnik. Rozhodující část kapacit a úsilí všech stupňů řízení podniku však byla zaměřena do oblasti obchodních a ekonomických aktivit s cílem zabezpečit naplnění schváleného obchodního a finančního plánu na tento rok a dále do oblasti dalšího rozvoje podniku. V roce 2011 došlo k dalšímu rozvoji a navýšení tržeb civilní výroby zaměřené do mezinárodní spolupráce s významnými světovými společnostmi. Podnik pokračoval v obchodních aktivitách pro Ministerstvo obrany a Armádu ČR, a to v celé šíři svých schopností, to je v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, oprav a zkušebnictví. Podnik je stále strategickým partnerem v oblasti komplexních služeb pro Ministerstvo obrany a AČR. Pokračující snižování rozpočtu MO mělo negativní dopad na objem zakázek a podnik tuto situaci musel řešit redukcí počtu pracovníků zabývajícími se vojenskými zakázkami. Díky kvalitní práci vrcholového a středního managementu a všech zaměstnanců podniku se podařilo za r dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Rovněž lze konstatovat, že podnik pokračoval v trendu zvyšování finanční stability a vytváření podmínek pro další dlouhodobý rozvoj. Dobrý hospodářský výsledek podniku za rok 2011 vytvořil podmínky pro to, aby se podnik i v roce 2012 a v dalších letech rozvíjel a posiloval hospodářskou a ekonomickou stabilitu. Jsou vytvořeny veškeré předpoklady pro to, aby v roce 2012 podnik dosáhl kladného hospodářského výsledku. Ve vazbě na snižování zakázek ze strany MO a AČR bude management podniku ve spolupráci se zakladatelem řešit další restrukturalizaci podniku, jejímž cílem bude další snižování nákladů a tím zvyšování efektivity veškeré činnosti podniku. Jedním z kroků je i prodej lokality Šternberk, který podnik plánuje uskutečnit do konce roku Jak již bylo uvedeno výše, velmi dobré výsledky hospodaření za rok 2011 byly dosaženy přičiněním všech pracovníků podniku, ale i velmi dobrou spoluprací s našimi obchodními partnery, za což všem děkuji. Rovněž děkuji za velmi dobrou spolupráci pracovníkům MO ČR, Generálního štábu Armády ČR a Armádě ČR, členům dozorčí rady a financujícím bankám. Velice si vážím této spolupráce, nejen na úrovni nejvyšších představitelů uvedených institucí, ale i na nižších stupních řízení. V dalším období přeji všem zaměstnancům podniku, zaměstnancům zakladatele a obchodním partnerům pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů. Ing. Adolf Veřmiřovský ředitel podniku VOP-026 Šternberk, s. p. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2

4 PROFIL PODNIKU Obchodní jméno a sídlo VOP-026 Šternberk, s. p. Olomoucká 1841/175, Šternberk, PSČ , Česká republika IČ: DIČ: CZ Tel.: , Fax: , URL: Hlavní cíl podnikání Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, výroba a dodávky nové vojenské techniky, generální a jiné opravy vojenské techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálu, výzbroje, výbušnin, munice a raket a jejich zkoušení, servisní služby a technická pomoc vojskům. Strojírenská výroba, zkušebnictví. Úplný výčet předmětu podnikání je uveden v Příloze účetní závěrky a v obchodním rejstříku. Založení Podnik vznikl v roce Zápisem do obchodního rejstříku v roce 1998 se podnik považuje za podnik vzniklý podle zákona č. 77/1997 Sb. VOP-026 Šternberk, s. p., (dále jen VOP-026) je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR (dále jen MO ČR), provádějící podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Statutární orgán Ing. Adolf Veřmiřovský Štramberk, Novojičínská 960, PSČ ředitel podniku Ing. Lumír Hajný.. Nový Jičín, Skalky 1238/12, PSČ zástupce ředitele podniku Ing. Jiří Hanzl. Šternberk, Olomoucká 1491/133, PSČ zástupce ředitele podniku Dozorčí rada V roce 2011 došlo ke změně v DR. K bylo její složení následující: předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen člen Ing. Peter Szőnyi, MBA Ing. Pavlina Vaňková Ing. Jiří Šedivý, Ph.D. Ing. Jan Vylita, FCCA, CFE Ing. Michael Hrbata brig. gen. Ing. Vladimír Halenka Ing. Libor Karásek Ing. Iveta Káňová Ing. Vladimír Váňa VÝROČNÍ ZPRÁVA / 3

5 ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ V roce 2011, po sloučení, probíhal proces vnitřní restrukturalizace podniku. Byl zaveden procesní způsob hospodaření napříč celým podnikem členěném do 5ti lokalit. Podnik nemá organizační složku v zahraničí. Lokalita Šenov u Nového Jičína V roce 2011 byla v oblasti výroby a služeb pro speciální užití zaměřena činnost na pokračování výroby KBVP PANDUR, vývoj a výrobu prvních kusů variant PANDUR, vývojových dotačních projektů pro Armádu České republiky (dále jen AČR) a opravy pozemní techniky. V oblasti výroby a služeb pro civilní sektor se lokalita Šenov u Nového Jičína (dále jen Šenov) s největším objemem civilní výroby zaměřovala na rozvoj spolupráce se stávajícími zákazníky, ale i na vyhledávání dalších potencionálních partnerů a nových oblastí výroby. Lokalita Šternberk V roce 2011 pokračovala civilní výroba pro stávající zákazníky do SRN, Holandska a Velké Británie. V oblasti speciální výroby pokračovaly práce na opravách pozemní techniky, jak pro AČR, tak pro jiné tuzemské odběratele (největším odběratelem EXCALIBUR ARMY, s.r.o.). Lokalita Vyškov Lokalita Vyškov se v roce 2011 zaměřovala především na vývoj, realizaci speciální výroby a zkušebnictví s primárním zaměřením na dodávky pro AČR. V průběhu roku docházelo ke snižování požadavků zákazníků, z tohoto důvodu došlo k poklesu tržeb oproti stanovenému plánu, což v důsledku vedlo ke snižování počtu pracovníků z lokality Vyškov. Vzhledem k tomu, že většina zakázek je realizována pro AČR (za rok 2011 byl pokles zakázek od resortu MO více než 30 %), bude pokles zakázek ovlivňovat hospodaření lokality i v roce Na základě uvedených skutečností, bylo nutné zaměřit pozornost na získání nových zákazníků pro činnosti v oblasti výzkumu a speciální výroby do civilního sektoru v ČR i v zahraničí. Výjimkou v tomto trendu dlouhodobě zůstává oblast zkušebnictví, kde byly kapacity v roce 2011 plně pokryty. Lokalita Slavičín I v této lokalitě pokračoval trend snižování poptávky ze strany AČR. Lokalita spolupracovala na vývoji a výrobě varianty průzkumného kolového bojového vozidla pro lokalitu Šenov. Pokračovala ve vývoji a výrobě raketometů a zbraňových systémů pro tuzemské i zahraniční zákazníky, delaborace munice a zkoušení zbraní a munice. Lokalita Brno V průběhu roku 2011 pokračovaly práce v oborech Vojenské chemie, Materiálového inženýrství a Elektronického boje pro projekty obranného výzkumu a vývoje. Za přelomové lze označit projekty mezinárodní spolupráce EDA: Distributed and Adaptive multisenzor Fusion Engine - zaměřený na systém fúze dat v reálném čase a EFP - vývoj nových technologií na ochranu obrněných vozidel proti minám. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 4

6 VÝVOJ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI VOP-026 po sloučení s VOP 025 Nový Jičín, s. p. ke konci roku 2010, významně diverzifikoval své zakázkové portfolio a rozšířil počet odběratelů. Proti roku 2010, přes pokles zakázek projektových úkolů pro AČR, mírně vzrostl obrat podniku (+3,3 %) a dosáhl výše mil. Kč. I po sloučení má podnik dvě základní oblasti činnosti: Výzkum, vývoj, výroba a služby pro speciální (vojenské) užití Vývoj, výroba a služby pro civilní sektor Prodej podle užití v % civil speciál Podnik neustále posiluje prodej na export, v roce 2011 činily celkové dodávky do zahraničí již 60 % celkové produkce. Prodej podle teritorií v % tuzemsko export Výroba a služby pro speciální (vojenské) užití V roce 2011 mírně převážil objem dodávek civilní produkce (52 %) nad dodávkami speciálu (48 %), zejména z důvodu poklesu objednávek ze strany MO ČR jejichž podíl činil pouze 23 % na celkovém objemu v oblasti výroby a služeb pro speciální užití. Tento výpadek byl nahrazen výrobou obrněného bojového vozidla pěchoty PANDUR a jeho variant pro zahraničního zákazníka. Sruktura prodeje v % civil export speciál export civil tuzemsko speciál tuzemsko VÝROČNÍ ZPRÁVA / 5

7 Výroba a služby pro civilní sektor Zkušebnictví VOP-026 Šternberk, s. p. průběžně rozvíjí další důležitou oblast své činnosti, kterou představuje zkušebnictví. K výkonu činnosti zkušebnictví má podnik k dispozici 3 akreditované zkušební laboratoře a certifikační orgán na výrobky. Zkušební laboratoře se člení na zkušebny podle oblasti provádění zkoušek. Zkušebnictví se aktivně podílí na zavádění nové výzbroje do AČR, především při ověřování nových kolových transportérů PANDUR. Při poklesu speciální výroby a služeb je velmi významnou činností podniku výroba a služby pro civilní sektor. Podnik pro zvyšování produkce v civilním sektoru zaměřuje velkou pozornost marketinkovou činností a investicemi do strojního vybavení. Proti roku 2010 se zvýšily tržby v civilním sektoru o 9 %. Civilní produkce je z 92 % zaměřena na export především do SRN, Nizozemska a Velké Británie. Podnik se při své expanzi zaměřuje na nové segmenty trhu. Trvale dobré výsledky zkušebny dosahují v oblasti zkoušení vozidel, munice, zbraní a elektromagnetické kompatibility. Zkušebny jsou schopny plně zabezpečovat zkoušky nejen pro AČR, ale i pro další tuzemské i zahraniční zákazníky v civilním sektoru. EKONOMIKA Hospodářské výsledky podniku vysoce překročily plánované finanční ukazatele. Podařilo se to především v oblasti zvýšení tržeb podniku (+11,2 %), ale i odprodejem nevyužívaného majetku v areálu Olomouc. Podnik překročil plánovaný zisk 3,5 krát a přidanou hodnotu o 7,2 % i přes zvýšené finanční náklady způsobené silnější Kč vůči. Celkový obrat podniku dosáhl v roce 2011 výše mil. Kč, což představuje proti roku 2010 zvýšení o 4,6 %. Podnik byl v roce 2011 stabilní, měl vytvořeny dostatečné finanční prostředky na provoz i investice. Detailní informace o hospodaření podniku jsou obsaženy v Příloze účetní závěrky podniku, která je nezbytnou součástí této výroční zprávy. Podíl lokalit na prodeji výrobků, služeb a zboží Šenov 61% Brno 7% Slavičín 4% Vyškov 7% Šternberk 21% VÝROČNÍ ZPRÁVA / 6

8 JAKOST A ENVIRONMENT, ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Systém zabezpečování jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, certifikace a akreditace Strategickým cílem VOP-026 v roce 2011 byl další rozvoj integrovaného systému managementu podniku, spočívající v integraci požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN a OHSAS do podnikových procesů. Na základě kladných výsledků externích auditů akreditovanými organizacemi, podnik úspěšně obhájil udělené certifikáty, osvědčení a akreditace. V současné době je podnik držitelem níže uvedených certifikátů, osvědčení a akreditací: Přiznané certifikace ČSN EN ISO 9001:2009, Systémy managementu jakosti. ČSN EN ISO 14001:2005, Systémy environmentálního managementu. OHSAS 18001:2007, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ČSN EN ISO :2006, Požadavky na kvalitu při svařování. ČSN EN , Požadavky na svařování kolejových vozidel. ČSN EN ISO , Svařované konstrukce. Přiznaná osvědčení a oprávnění Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČOS (AQAP 2110). Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA typové řady T 810. Oprávnění úřadem pro civilní letectví na zkoušení leteckých pozemních zařízení. Osvědčení k činnostem k modifikaci vojenské letecké techniky. Přiznaná osvědčení o akreditaci v souladu s ČSN EN ISO/IEC VOP IČ: Odbor zkoušení techniky - zkušební laboratoř. - Osvědčení č.j.: 406/2008 z , platnost do Předmět akreditace: Zkoušky vozidel, seismické způsobilosti, mechanické odolnosti, měření hluků, teplot a vibrací, zkoušky osobních ochranných prostředků, záchytných sítí, elektrických silových zdrojů, elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, tenzometrie, fyzikálních veličin a tribotechnické diagnostiky VOP IČ: Certifikační orgán pro certifikaci výrobků. - Osvědčení č.j.: 442/2010 z , platnost do Předmět akreditace: Osobní ochranné prostředky, záchytné sítě proti pádu z výšky, elektrická generátorová soustrojí, elektrické přístroje, zařízení a spotřebiče, rádiová zařízení, telekomunikační koncová zařízení VOP IČ: Odbor zkušebnictví - zkušební laboratoř. - Osvědčení č.j.: 686/2009 z , platnost do Předmět akreditace: Zkoušení zbraní, munice, výbušnin, balistických ochranných prostředků a muničních obalů. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 7

9 VOP IČ: Středisko zkoušení VTÚO Brno. - Osvědčení č.j.: 145/2010 z , platnost do Personální a sociální vývoj Rok 2011 byl poznamenán zeštíhlením organizační struktury, po celý rok docházelo ke snižování počtu neproduktivních zaměstnanců, způsobené revitalizací za účelem zvýšení efektivnosti a současně zvyšováním podílu produktivních zaměstnanců ve výrobě. V průběhu roku 2011 působilo v podniku pět samostatných procesně řízených lokalit: Šenov, Šternberk, Vyškov, Slavičín, Brno s průměrným počtem zaměstnanců K nárůstu zaměstnanců docházelo především u kategorií výrobních dělníků v celkovém počtu 57 osob, zatímco u neproduktivních zaměstnanců došlo k poklesu o 40 osob. I v roce 2011 se podnik zúčastnil 6ti vzdělávacích akcí pro 82 zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj zaměstnanců členů OHK BRNO - venkov. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a Hospodářskou komorou ČR. V následujícím období bude podnik pokračovat v rozvíjení spolupráce s odbornými učilišti, středními i vysokými školami. V oblasti BOZP podnik pravidelně monitoroval a vyhodnocoval postupy při dosahování cílů a cílových hodnot v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců. Zvýšená pozornost byla věnována prevenci úrazů a nemocí z povolání. Za rok 2011 podnik o téměř 20 zaměstnanců překročil plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením ( 83, zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Rozvoj informačních technologií V roce 2011 se útvar informatiky zabýval především ukončením implementace jednotného informačního systému QAD ve sloučeném podniku. Spuštění informačního systému do rutinního provozu byl velmi náročný krok pro všechny pracovníky podniku a ukončil dlouhou etapu integrace jeho základních procesů. V druhém pololetí roku 2011 se útvar informatiky zabýval také procesním řízením a zahájil projekt Řízení IT služeb podle rámce ITIL v2. V rámci uvedeného projektu se implementovaly procesy Incident Management, Problem Management a Service Level Management. Do konce roku byla provedena analýza business procesů, jejich kategorizace a také impact analýza. Byl spuštěn testovací režim HelpDesku. V roce 2012 bude projekt pokračovat nastavením úrovně jednotlivých business služeb. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 8

10 VÝZKUM A VÝVOJ Výzkum, vývoj u lokalit Šenov, Slavičín, Vyškov V roce 2011 útvar výzkumu a vývoje prováděl vývojové práce na projektech pozemní techniky jak pro AČR, tak ostatní zákazníky. V rámci útvaru výzkumu a vývoje byla činnost směřována do následujících oblastí: Řešení úkolů vývoje pro AČR V lokalitě Šenov byly řešeny programové projekty Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek -LZTOP, Polní kontejnerová márnice na bázi KTN ISO 1C, Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN, Pracoviště ochrany VIP osob - POVIPO, Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky - LINKA-08, Malý dekontaminační automobil MDA. V lokalitě Slavičín zakázky Cvičný cíl pro RBS, Modernizace LOS M, Chemické vozidlo pro LOV 4x4 a další. Většina těchto zakázek bude ukončena v roce V lokalitě Vyškov to byly především zakázky Mobilní geografické pracoviště, Mobilní opravna pozemní techniky s ukončením v roce Dále byla vývojově řešena a dodána jedna souprava Polního servisního pracoviště. Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb pro AČR V lokalitě Šenov se řešily především zakázky týkající se projektu PANDUR jak z hlediska bojové varianty, tak speciálních variant těchto vozidel KBV-VR, KBV-PZLOK, KBV-PZ, KOT-ZDR a KOT-Ž. V lokalitě Slavičín se řešily vývoj a dodávky setů průzkumných nástaveb vozidla PANDUR, vývoj a dodávky zbraňového systému ANTOS LR včetně munice pro AČR, zakázky k zabezpečení TÚ č. 2 objektu LOS a zakázek odborné pomoci v oblasti standardizace a účasti ve skupinách NATO pro AČR. V lokalitě Vyškov v roce 2011 mezi zakázky patřily odborná pomoc v oblasti standardizace, účast ve skupinách NATO a realizace haly pro letouny Airbus. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 9

11 Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb mimo AČR Řešení vývojových úkolů ze zdrojů VOP-026 V lokalitě Šenov byla činnost v tomto segmentu zaměřena především na vývoj a konstrukci přípravků ve prospěch výrobních činností VOP-026. V lokalitě Slavičín se jednalo především o zakázky výroby a dodávek zbraňového systému ANTOS s municí, delaborace munice a raket pro NAMSA, dodávky speciální munice ráže 68 mm a 40 mm, dodávky subsystémů pro zbraňové stanice. V lokalitě Vyškov to byly dodávky FVZ. V lokalitě Šenov byly práce v tomto segmentu směřovány především do řešení projektu Malý komunální stroj. V lokalitě Slavičín byly práce v tomto segmentu směřovány především do projektu 40 mm termobarický granát a Studie modernizace BVP-2. V lokalitě Vyškov byly práce v tomto segmentu v roce 2011 směřovány především do částečně dotovaných úkolů MO, a to především do projektu problematiky zvedacích systémů pro speciální průzkumné technologie (projekty STOŽÁR, KABINA), projektů modernizace FVZ a Skříňová karoserie. Výzkum a vývoj u VTÚO Brno Odborné zaměření útvaru VTÚO Brno se v roce 2011 nezměnilo. Pracoviště, na základě analýz světových trendů rozvoje, řešilo technické a technologické problémy spojené s ochranou vojsk, materiálu a techniky v oborech: - detekce a identifikace zdrojů ohrožení, - ochrany proti napadení, - likvidace následků napadení. Útvar VTÚO Brno v oborech působnosti prováděl aplikovaný výzkum, vývoj, testování techniky a školení specialistů ve prospěch: - AČR, MV ČR, MPO ČR, - výzkumných pracovišť a průmyslu ČR, - zahraničních armád a mezinárodních organizací (EDA, OPCW) Nejvýznamnější domácí zakázkou řešenou ve prospěch MO ČR, v součinnosti s lokalitami Šenov a Slavičín, byly práce spojené s výrobou prototypu a přípravy zkoušek soupravy chemického průzkumného vozidla S-LOV- CBRN. Zajímavých výsledků bylo dosaženo v projektu vývoje Systém aktivní balistické ochrany. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 10

12 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA Bezpečnostní politika VOP-026 v roce 2011 navázala na stanovené cíle z let předcházejících. Pozornost se zaměřila prioritně na ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky zákona byly především aplikované při zastupování ČR ve strukturách NATO v expertních týmech různých odborných pracovních skupin. V roce 2011 došlo v rámci slučování státních podniků k začlenění oblasti utajovaných informací Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik do systému ochrany utajovaných informací podniku VOP-026. Ve VOP-026 proběhla recertifikace informačního systému určeného ke zpracování utajovaných informací na vybraných pracovištích, nový certifikát NBÚ platí do roku VÝVOJ PODNIKU V ROCE 2012 Změna názvu, sídla, organizační struktury Ke konci roku 2011 rozhodla DR a MO ČR, jako zakladatel podniku, o odprodeji části podniku - lokality Šternberk, z důvodu poklesu zakázek ze strany AČR a ke zvýšení hospodárnosti výroby a snížení nákladů. Realizaci odprodeje podnik předpokládá v letech V souvislosti s odprodejem lokality Šternberk rozhodl zakladatel MO ČR o změně názvu podniku a sídla podniku k Podnik ponese název VOP CZ, s. p. se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ V souvislosti se zvýšením odpovědnosti lokalit podniku za své hospodaření budou k vytvořeny z lokalit Slavičín, Brno a Vyškov odštěpné závody. Vývoj hospodaření V obchodní činnosti bude i v následujícím období zaměřena pozornost na hledání dalších příležitostí k uplatnění výrobních schopností podniku na zahraničním i tuzemském trhu, hledáním nové výrobkové náplně, rozšiřováním spolupráce se stávajícími zákazníky a vyhledáváním nových odběratelů. Podnik plánuje v oblasti tržeb za výrobky a služby mil. Kč, což je nárůst proti roku 2011 o cca 48 %. Restrukturalizací podniku, zvýšením hospodářské samostatnosti lokalit, zvýšením tržeb podnik plánuje hospodářský výsledek ve výši 45,3 mil. Kč bez dopadu odprodeje lokality Šternberk. Obrat podniku by měl v roce 2012 dosáhnout výše 2,6 mld. Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 11

13 ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA AUDITORA / 12

14 ZPRÁVA AUDITORA / 13

15 ROZVAHA Označ. A K T I V A Řádek Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř )= A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účet.jednot.pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 033 až 038) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky Dlouhodobé sdružení poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 064 až 066) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř.001 až 066) ROZVAHA / 14

16 Označ. P A S I V A řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř )=ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 070 až 072) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 079 až 080) A. III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.082 až 084) A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 084 Výsledek hospod. běžného účet.období (+/-) A. V. [ř. 001-( )] =ř.060 VZaZ 085 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 088 až 091) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 093 až 102) 092 B. II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky-podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 102 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) B. III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky-podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bank. úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř. 120 až 121) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo (ř. 067 až 121) ROZVAHA / 15

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY T E X T a b c 1 2 I A ) II II Aktivace B ) B ) C C D E III III F F G IV H V. ( - ) 28 I. ( - ) 29 * [ (-28)-(-29)] VI. 31 J. 32 VII. 33 VII. 1..pod podst. vlivem VIII K. 38 IX. 39 L. 40 M X N XI O XII. ( - ) 46 P. ( - ) 47 * (-46)-(-47)] Q. 49 Q ** - -49) XIII R S ) 55 S * ) T. (+/-) 59 *** - -59) **** -) -54) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY / 16

18 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou číslo 500/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Obecné informace Popis účetní jednotky Rozvahový den, k němuž se sestavuje účetní závěrka: 31. prosinec 2011 Obchodní firma: VOP-026 Šternberk, s. p. Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1841/175, PSČ Právní forma: státní podnik Den zápisu: 30. června 1989 Den vzniku: 1. července 1989 Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150 Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Telefon: Fax: URL: Předmět podnikání: 1. Uspokojování významných celospolečenských potřeb a zájmů státu v oblasti dodávek služeb a výrobků pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků vyplývajících z členství v NATO a souvisejících s realizací reformy a profesionalizace armády České republiky, podnik provádí opravy a výrobu speciální techniky 2. Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje, výbušnin, munice a raket a jejich zkoušení, montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům. 3. Poskytování technických, vojensko-technických, technicko-organizačních a technickoekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním armády České republiky ve vybraných oborech a technologiích pozemních sil a logistiky. Služby, řešení, činnosti a procesy spojené nebo související s vyzbrojováním jsou zejména: vypracování analýz, rozborů, podkladů, studií, návrhů a prognóz pro potřeby vrcholových řídících orgánů a funkcionářů resortu MO ČR, GŠ AČR a AČR týkající se všech fází životního cyklu zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu, řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd a obranných technologiích, PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 17

19 provádění výzkumu (cíleného, experimentálního, aplikovaného, průmyslového), výroba laboratorních a funkčních vzorů, jejich zkoušení a ověřování, provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb orgánů MO ČR, provádění vývoje nových nebo modernizace stávajících zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu včetně duálního využití, výroba demonstrátorů, funkčních vzorů a prototypů, jejich zkoušení a ověřování, výroba a dodávky (opakovaná výroba prototypů, výroba ověřovací série, kusová nebo sériová výroba, výroba podle licenční dokumentace) nových nebo modernizovaných zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu pro používání v AČR, systémová a technologická integrace vybraných složitých systémů, souprav a kompletů, nálezové, střední, generální a jiné opravy zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, revize a dlouhodobé ukládání zbraňových systémů, vojenské techniky, munice a materiálu, vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování zbraní, střeliva a výbušnin a jejich zkoušení, zkoušení zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, ověřování a verifikace technických, konstrukčních, provozních, spolehlivostních, životnostních a ekonomických parametrů, provádění zkušební činnosti pro orgány Vojenské policie související se schvalováním technické způsobilosti vojenských vozidel pro provoz na pozemních komunikacích a zavádění vojenských zbraní a munice, standardizace, kodifikace, katalogizace zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu a jejich subsystémů, vykonávání činnosti institutu Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření AČR, správa přidělených normalizačních-standardizačních oborů a technických normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS, STANAG, Mil-STD, AP, apod.), zastupování resortu MO v resortních i mimoresortních národních orgánech a institucích, orgánech NATO, WEAG, EDA na základě pověření a poradenská činnost v této oblasti, poskytování technické pomoci a řešení krátkodobých/dlouhodobých úkolů spojených s pořizováním, výcvikem, údržbou, ukládáním, skladováním a vyřazováním zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu u jednotek, útvarů a zařízení AČR, technická a expertizní činnost při haváriích a nehodách podle požadavků příslušných orgánů, odborná, technická a organizační konzultační, poradenská i výkonná činnost před a při realizaci zadávacích řízení na dodávky výrobků a služeb pro MO ČR mimo případů, kdy státní podnik je nebo se uchází o poskytovatele těchto služeb/výrobků v rámci zadávacího řízení v režimu zákona č. 40/2004 Sb., školení a výcvik specialistů, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., vývoj, výroba, nákup, úpravy, prodej, přeprava, skladování, zkoušení a prezentace výstrojního materiálu a jeho zavádění do AČR. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 18

20 Výše uvedené služby, řešení, činnosti a procesy jsou poskytovány v následujících oborech a technologiích: vybraná technika, materiál a prostředky velení, řízení, komunikace, bezpečnosti operačně taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil, speciální technika, materiál a prostředky pro potřeby Vojenského obranného zpravodajství a Vojenské policie, vybrané zbraňové systémy, výzbroj, munice, technika a materiál pozemních sil (mechanizované vojsko, dělostřelectvo, chemické vojsko, ženijní vojsko, protiletadlové vojsko), specializovaných sil a sil podpory, zejména BVP-1 a BVP-2 včetně všech modifikací, vybraná technika a materiál chemického vojska, pasivních systémů a prostředků elektronického boje, vybraná technika a materiál vojenské zdravotní služby, zejména mobilní a stacionární kontejnerová a stanová pracoviště speciálního i všeobecného určení, vybraná technika a materiál geografického a hydrometeorologického zabezpečení, vybraná technika a materiál logistiky (dopravní systémy, přepravní / kontejnerové / manipulační / paletizační prostředky, mobilní dílenské a evakuační prostředky, proviantní, výzbrojní prostředky, prostředky pro výrobu a rozvod elektrické energie v poli, prostředky pro kolektivní ochranu proti ZHN a podobně), vybraná technika a materiál pro záchranné útvary a krizové situace, zejména PTS-10, KN-251, projektování, výstavba a rekonstrukce střelnic, výroba terčových a jiných účelových zařízení střelnic, určování a revize ohrožených prostorů střelnic, vydávání výnosů o svědečných o porovnávacích ranách a o kontrolních sériích nábojů, zpracování tabulek střelby a řešení problematiky vnitřní a vnější balistiky, učebně výcvikové základny, trenažéry, simulátory, komplexní učebny a ostatní učebně výcvikové prostředky, výuka a výcvik ve střelbě zbraní, sbírková činnost zbraní a munice, šetření havárií výzbroje, munice, zpracování programů, provádění a vyhodnocování střeleckých zkoušek, provádění porovnávacích zkoušek zahraniční výzbroje a munice, speciální aplikace zástavby pomocí kontejnerů, detekce a identifikace bojových chemických látek (detektory a detekční systémy pro lokální i dálkovou detekci, mikrosyntézy prekursorů, odběr vzorků, analýzy, identifikace a verifikace vzorků kontaminovaných BCHL), speciální dozimetrie a protiradiační ochrana (detektory ionizujícího záření, měření dávek a dávkových příkonů, výpočty stínění a ochranných materiálů), radiační a chemický průzkum (přenosné a mobilní prostředky pro měření, sběr, archivaci a vyhodnocení informací o reálné radiační a chemické situaci, jakož i předpověď jejího vývoje v zájmové oblasti průzkumu), individuální a kolektivní ochrana (ochranné masky, protichemické oděvy, filtry a filtračně-ventilační systémy, kolektivní úkryty), dekontaminace osob, vojenské techniky, materiálů, objektů a komunikací (dekontaminační látky, metody, technologie a prostředky), školení a výcvik chemických specialistů v simulovaných i reálných podmínkách použití bojových chemických a radioaktivních látek, metody zaměřování, detekce a zpracování elektromagnetických signálů v radiové a radiolokační oblasti spektra, PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 19

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obsah. Výroční zpráva / 1

Obsah. Výroční zpráva / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku... 4 Profil podniku... 6 Obchodní jméno a sídlo... 6 Hlavní cíl podnikání... 6 Založení... 6 Statutární orgán... 6 Dozorčí rada... 6 Organizační

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více