VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 4 až 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 4 až 7"

Transkript

1 NDRGOGICKÉ NOVINY Kam poslat vaše spolupracovníky? str. až DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. Slovo odborníka str. ISSN 0- září / 0 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s. Ing. Jana Šmedková Marketignová a PR manažerka Zajímalo nás, co se nyní děje ve vzdělávacím a poradenském institutu Petr Otáhal, a. s. O zdejších novinkách a událostech informuje přímo předseda představenstva a generální ředitel vzdělávacího a poradenského institutu pan Petr Otáhal. Pane řediteli, co je u Vás nového? Naše společnost prošla zásadní změnou, a to ve své právní formě, kdy byla transformována ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Tento proces trval šest měsíců a slibujeme si od něj lepší zviditelnění naší značky na českém trhu a potenciální vstup investičního partnera. Naši obchodní partneři, ať dodavatelé nebo odběratelé, tuto změnu nijak nepocítí, protože akciová společnost převzala veškeré pohledáv- ky a závazky. Právní forma je jistě důležitá, ale zákazníky zajímá především kvalita. Jak pečujete o kvalitu Vašich služeb? Naše společnost obhájila používaný systém řízení kvality v oblasti vzdělávací a konzultační činnosti dle normy EM ISO 900:00. Mimo to jsme členy řady profesních sdružení, která mají mimo jiné za úkol posilovat kvalitu našich služeb. Náš zástupce je také členem pracovní skupiny Kvalita vzdělávání při asociaci institucí vzdělávání dospělých. Každý zákazník by si měl před výběrem obchodního partnera, který mu bude v organizaci poskytovat vzdělávací nebo poradenské služby, ověřit, zda dodavatel má zajištěno průběžné vzdělávání lektorů a konzultantů, systém vnitřního hodnocení lektorů, systém kontrol a hospitací a pochopitelně individuální přístup ke vzdělávacím potřebám každého zákazníka. Váš vzdělávací a poradenský institut jako druhý v republice a první na Moravě získal pod MŠMT status oprávněné osoby a může provádět zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Jaké ohlasy má tato zkouška? Jsem velmi rád, že v Národní soustavě kvalifikací se také objevila profese náročného povolání, a to je lektor. Tato zkouška má pro budoucnost a kvalitu českého vzdělávání dospělých velký význam, protože dokáže oddělit skutečné profesionály od lektorů a konzultantů, kteří si pouze myslí, že jsou dobří. Příjemně nás překvapil zájem lektorů a konzultantů o tuto profesní zkoušku. Tato zkouška je také výborným nástrojem pro personalisty středních a velkých organizací, které zaměstnávají své vlastní interní lektory. Personalisté si mohou díky této zkoušce ověřit profesní dovednost lektorů, které platí a zvýšit tak metodickou úroveň interního vzdělávání. (Pozn. redakce - Blíže o zkoušce uvnitř čísla). Ve volném čase se věnujete také klubové činnosti. Odborná veřejnost Vás zná jako předsedu Klubu personalistů Moravskoslezského kraje. Jaká aktuální témata z personalistiky v letošním roce ještě plánujete? Klub personalistů Moravskoslezského kraje má v současné době 0 aktivních členů, kteří patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu. Členem klubu se může stát každá organizace, která zaměstnává na plný úvazek vlastního personalistu. Roční členský poplatek činí 000 Kč za organizaci. Z tohoto poplatku jsou hrazeny náklady na pravidelná setkání personalistů v Ostravě. Mezi aktuální setkání personalistů patří témata prezentovaná JUDr. Bod- nárem o osobním bankrotu a konkrétní pomoci zaměstnancům podniků s osobními bankroty tak, aby se snížila zátěž mzdových účetních při řešení exekucí zaměstnanců. Druhé téma patří JUDr. Mecové, kdy na posledním letošním setkání 9. listopadu 0 nás seznámí s novým Občanským zákoníkem a jeho dopady pro personální praxi v roce 0. Všichni personalisté jsou srdečně zváni. Rozhovor s obchodním ředitelem Lukášem Velkým o aktuálních obchodních možnostech v oblasti vzdělávání a projektů Ing. Jana Šmedková Marketignová a PR manažerka V čele obchodního týmu vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., stojí obchodní ředitel Bc. Lukáš Velký. Obchodní ředitel dohlíží nad plněným vizí a strategií společnosti nebo vyhledává obchodních příležitostí a sleduje trendy, které vystupují na trhu se vzděláváním. Jaký je jeho pohled na projekty a vzdělávání? Do jakých projektů je v současnosti zapojen vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s.? Projekty, které realizujeme za vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s., jsou Podnikatelky, Portugalsko a Německo. Pokud ovšem jde o projekty, do jakých můžeme zapojit naše klienty, pak jsou to projekty Vzdělávejte se pro růst, Vzdělávejte se pro růst II, Vzdělávejte se pro stabilitu, Sociálně právní ochrana dětí (kraje a městské úřady) a Stáže ve firmách. Dá se podle Vás říci, který z těchto projektů je pro firmy nejvýhodnější? Osobně považuji za nejvýhodnější projekt Vzdělávejte se pro růst (II), kde firma získá 00% prostředků na vzdělávání svých zaměstnanců a náhradu mzdy účastníků vzdělávání, tzv. refundaci mzdy. Dokázal byste blíže specifikovat, jaké výhody přinese firmám jejich zapojení se do projektů? Vzdělávání zaměstnanců firem jednoznačně zvyšuje konkurenceschopnost firem či institucí, zvyšuje tržby a zisk, optimalizuje a zeštíhluje procesy firem a institucí. Máte s novým projek- tovým obdobím nějakou vizi? Do nového rozpočtového období 0 00 chceme našim klientům pomoci získat větší množství finančních prostředků, které by účinně využili na investice do rozvoje svých firem a institucí, ať už na rozvoj podnikání, vzdělávání zaměstnanců či investiční záměry. Jako obchodní ředitel vzdělávacího a poradenského institutu jste takřka nucen sledovat nové trendy. Můžete například říci, jaké nové obchodní možnosti nabízí trh se vzděláváním? Jako nejzajímavější pro manažery spatřuji možnost získání uceleného manažerského vzdělání v podobě titulu MB, nově pak bude- me v oblasti vzdělávání zaměstnanců garantovat návratnost investice tohoto procesu. Vidíte někde na trhu se vzděláváním mezery? Co by se dalo podle Vás zlepšit? Mezeru vidím již delší dobu, ovšem stále se nám nedaří s ní nic dělat. Jedná se o potenciál českých podniků se vzdělávat. Naši manažeři projektů vzdělávání tak dělají mravenčí práci v podobě mise, která zní: Proč je důležité vzdělávat? S jakou zpětnou vazbou od klientů přichází Váš obchodní tým? Stále častěji slýcháváme od majitelů a ředitelů firem, že začínají pociťovat růst české ekonomiky a tím pádem také nárůst zakázek. Můžete z vlastní zkušenosti říci, jak se firmy obecně staví k projektům? Využívají jich podle Vás v dostatečné míře? V poslední době větší firmy pochopili, že je třeba se svými zaměstnanci cíleně pracovat a zvyšovat jejich kvalifikaci, protože se to vždy projeví na zefektivnění a růstu firmy s čímž souvisí také nárůst tržeb. Jaká je podle Vás informovanost potenciálních zákazníků o možnostech zapojení se do některého z probíhajících projektů? kvizicí našeho obchodního týmu navštěvujeme cca firem a institucí týdně, jejich informovanost tedy roste geometrickou řadou s návštěvami našich klientů.

2 / NDRGOGICKÉ NOVINY INFORMCE O STUDIU MB září / 0 MB Master of Business dministration Co je MB? MB (Master of Business dministration) je manažerský vzdělávací program, který je určen pro všechny, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí v oblasti managementu a získání profesního titulu. MB nabízí teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu a zároveň nezbytné praktické manažerské dovednosti. bsolvování programu MB nenahrazuje studium vysoké školy, je chápáno jako profesní manažerské vzdělávání. Titul MB není akademický titul ve smyslu zákona č. /99 Sb o vysokých školách, je titulem profesním. Proč MB? Profesní studijní program MB je určený zejména pro manažery působících ve všech odvětvích, kteří : usilují o rozšíření svých znalostí a dovedností v oblasti managementu chtějí zvýšit své kvalifikační předpoklady pro řídící pozici touží mít náskok před konkurencí při svém kariérním růstu chtějí poznat nové metody a techniky v řídících procesech mají zájem o výměnu manažerských zkušeností Proč u nás? malá studijní skupina umožňuje individuální přístup a výměnu zkušeností můžete si zvolit formu podle časových možností a studijních návyků vyučující jsou profesionální lektoři s praxí v daném oboru zajímají nás Vaše vstupní dovednosti a znalosti Vaše studium je vedeno efektivně volíme správné metody výuky v rámci projektů i diplomové práce můžete řešit konkrétní problémy z Vaší profesní praxe Kdo může studovat? Budou přijímáni uchazeči: s ukončeným vysokoškolským vzděláním a praxí minimálně let na manažerské pozici nebo s ukončeným středoškolským vzděláním s praxí minimálně 5 let na manažerské pozici Forma výuky Jedná se o dvousemestrální studium, které trvá 0 měsíců. Náš vzdělávací institut Vám nabízí tři formy výuky: a) prezenční forma výuka probíhá dva dny v měsíci formou seminářů. b) kombinovaná část výuky probíhá prezenčně (x za dva měsíce) a část e-learningem. c) distanční forma prezenční formou probíhá jen zahájení a představení lektorů a předmětů ( dny), poté výuka probíhá pouze e-learningem Metody výuky: odvíjí se od formy výuky a jedná se o přednášky, skupinová řešení případových studií, diskuze, týmové projekty z praxe, e-learning. Po celou dobu studia mohou studenti konzultovat s vyučujícími lektory online formou prostřednictvím u. Jako podpora slouží odborné studijní materiály, které jsou vytvořeny speciálně pro tento program a studenti je mají k dispozici v elektronické podobě. Studium probíhá kompletně v českém jazyce. Prezenční výuka bude probíhat v sídle našeho Strategické řízení notace Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace. Zajišťuje, že se v organizaci věci nedějí náhodně ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Strategické řízení slouží jednak pro přenášení požadavků vlastníků, zákazníků a dalších zainteresovaných skupin na management organizace, jednak managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace. Strategické řízení je klíčovou a nejdůležitější manažerskou aktivitou, jeden z klíčových pilířů řízení vytvářející kostru celkového řízení každé organizace. Formuluje v dlouhodobém a střednědobém horizontu pravidla fungování organizace, její hlavní priority a oblasti směřování z pohledu cílové skupiny zákazníků, odlišení se od konkurence, nabízeného produktu, systému řízení organizace a rozvoje jejích zaměstnanců a procesů apod. pouze formálním slohovým cvičením Mapování základních trendů současného a budoucího vývoje ekonomiky a z nich vyplývajících požadavků na firmy (strategické a marketingové analýzy jako vstup pro přípravu strategie prognózování, PEST analýza apod.) Základní principy a prvky vybraných strategických přístupů (strategický management, Benchmarking, SWOT, Modré oceány, Balanced Scorecards, Spirálový management apod.) Zpracování rámcové strategie vlastní společnosti (popř. oddělení) a nastavení aktivit vedoucích k její efektivní realizaci (strategické operace, plány a kontrola jejich realizace, nastavení klíčových ukazatelů) Vazba mezi strategií a ročními plány Zapojení zaměstnanců do přípravy a realizace strategie Faktory ovlivňující úspěšnost popř. neúspěšnost strategie Obsah předmětu Činnosti a postupy, díky kterým jsou firmy dlouhodobě tržně úspěšné, čím se liší od těch neúspěšných Poslání, vize a hodnoty společnosti pro koho jsou určeny, co společnosti přinesou, za jakých podmínek jsou funkční a za jakých jsou Ing. Kamil Košťál MB, log. narozen: 9 Působím jako lektor a poradce v oblastech rozvoje lidí a procesů. Specializuji se na proces změny od specifikace strategických cílů, přes komunikaci změ- ny, měření výchozího stavu a energetizaci lidí, až po efektivní nastavení a realizaci vlastního procesu změny. Mám -letou praxi ve výrobních firmách. Od roku 0 působím jako lektor a poradce. V letech jsem pracoval pro společnost Borcad cz s.r.o., první tři roky jako personální a logistický ředitel, poslední rok jako logistický ředitel. Vedle těchto procesů jsem měl na starosti projektové řízení a systém zlepšování Kaizen. V letech jsem pracoval pro společnost BON- TRNS Group a.s., nejdříve na pozici referenta zahraničního obchodu a marketingu, poté jako manažer řídící postupně oddělení strategie a marketingu, komunikace, projektového řízení a řízení kvality. Ve všech společnostech, pro které jsem pracoval, jsem měl na starosti proces řízení strategických změn. Vedle vysokoškolského vzdělání v oboru strojírenská technologie jsem získal titul MB a certifikáty Manažer jakosti, uditor logistiky, CIM/NIM-C. vzdělávacího institutu ve Frýdku-Místku a v Praze. Způsob ověření znalostí Studenti budou v průběhu studia odevzdávat v jednotlivých předmětech projekty, kterými prokážou pochopení probraného učiva a schopnost aplikovat je v praxi. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce. Při splnění všech těchto podmínek absolvent získá diplom a profesní titul MB (uváděný za jménem). Cena Cena MB studia je Kč bez DPH. Naše akreditace a profesní členství Náš vzdělávací institut je akreditovanou institucí u Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám schválilo již rekvalifikací z různých oborů. Jsme členy sociace institucí vzdělávání dospělých ČR, sociace odborníků v andragogice ČR, o. s., sociace institucí manažerského vzdělávání, o. s., Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. V roce 0 jsme získali certifikát kvality ISO 900:00. Kde se můžete přihlásit Ke studiu se můžete přihlásit prostřednictvím našich internetových stránek kde naleznete přihlášku ke studiu MB. Zahájení výuky Výuka bude zahájena. února 0 (Frýdek-Místek) a. února 0 (Praha) a obhajoba diplomové práce proběhne v prosinci 0. Právo notace Cílem předmětu je získání nejdůležitějších teoretických poznatků z tohoto oboru tak, aby absolvent manažer se snadno orientoval v základních právních odvětvích soukromého a veřejného práva. bsolvent bude umět sepsat jednoduché smlouvy, které bude ve své praxi běžně uzavírat s obchodními partnery. Bude si přitom vědom rizik, která s danou problematikou úzce souvisí a bude jim umět čelit. Zároveň získá základní poznatky z oblasti veřejného práva, a to kromě již zmíněného civilního procesu i z oblasti správního řízení, řízení o přestupku, správního soudnictví a rovněž i z trestněprávní oblasti. Manažer bude mít i základní vědomosti o poskytování právních služeb advokáty, kterých bude moci při své manažerské práci využívat. Obsah předmětu Úvod do studia práva. Právní norma. Právní předpis. Právní řád. Legislativní proces. Právní vztah pojem a prvky právního vztahu. Fyzické a právnické osoby, objekt právního vztahu, práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu. Následky porušení právní povinnosti. Seznámení s novými právními předpisy v soukromém právu účinnými k.. 0. Představení zákona číslo 9/0 Sb. občanského zá- koníku a zákona č. 90/0 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Podnikatel. Jednání podnikatele. Zastoupení. Zastoupení podnikatele. Prokura. Firemní právo. Relativní neúčinnost. Právní události. Promlčení. Prekluze. Rodinný závod. Správa cizího majetku. Seznámení se základními smluvními typy soukromého práva. Darování. Koupě. Směna. Nájem prostoru sloužícího k podnikání. Obchodní korporace. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným. kciová společnost. Družstvo. Veřejné právo. Právní odvětví veřejného práva a jejich základní prameny práva. Občanské právo procesní. Náležitosti žaloby. Ukázka sepisu žaloby. Odvolání jako řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení. Mimořádné opravné prostředky. Správní právo. Správní řízení. Správní soudnictví. Přestupky. Trestní právo hmotné. Trestní odpovědnost právnických osob. Skutkové podstaty trestných činů hospodářských a proti majetku. Trestní právo procesní. Trestní řízení. Výkon rozhodnutí exekuce. Prameny práva. Exekuční tituly. Exepokračování na str. 5...

3 INFORMCE O STUDIU MB září / 0 Právo...pokračování ze str. kuční řízení. Ústavní stížnost. Právní pomoc advokáta. JUDr. Michal Stecker narozen: 9 Studium na Právnické fa- kultě Západočeské univerzity v Plzni jsem řádně dokončil v roce 005. O dva roky později jsem složil na téže fakultě státní rigorózní zkoušku. Po absolutoriu jsem nastoupil do advokacie, nejpr- ve na pozici advokátního koncipienta. V roce 009 jsem složil advokátní zkoušku při České advokátní ko- moře. Od ledna 00 vykonávám v Praze advokátní praxi jako samostatný advokát. Zabývám se občanským, obchodním, trestním, rodinným, pracovním, správním a ústavním právem. Mám rovněž praktické zkušenosti se zahraničním obchodem. Po maturitě v roce 990 jsem pracoval ve společnosti Ferromet a. s. jako obchodní referent vývozu. O dva roky později pak jako obchodní manažer pro zahraniční obchod pro společnost ltex, a. s. Kromě právní praxe si dále zvyšuji kvalifikaci studiem doktorského studijního programu teoretické právní vědy, obor obchodní právo. Vedle advokátní praxe se věnuji i pedagogické práci. Vyučoval jsem základy práva a obchodní právo na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a od roku 0 se věnuji lektorské činnosti ve společnosti Petr Otáhal, s. r. o, kde jsem se prozatím věnoval problematice bytového práva, exekucí a ochrany spotřebitele, především uplatnění reklamací. Marketing a obchod notace Cílem tohoto předmětu je získání přehledu o všeobecné obchodní komunikaci, pochopení trhu z pohledu nabídky a poptávky. Dále je to vhled do kombinace obchodní a marketingové komunikace a jejich využití v synergickém efektu v prosazení se v konkurenci prodeje komodit, služeb i schopnosti sebe samého. bsolventi získají ucelený pohled do problematiky marketingu a jeho aktivní prosazování v obchodních dovednostech. Zároveň získají praktické zkušenosti z praxe přednášejícího jak a co má fungovat, aby dodržením základních zásad marketingu a obchodu byli úspěšní. Obsah předmětu Komunikace v obchodu Zásady úspěšného obchodníka Co je to marketing v širších souvislostech Skloubení obchodní a marketingové komunikace Hledání příležitosti na trhu nalýze trhu z hlediska subjektu a z hlediska konkurence Vyhodnocení silných stránek sebe a konkurence a kde najít příležitosti v slabých stránkách Obchod prodává myšlenku Jak využít komunikační a obchodní dovednosti v prodeji myšlenky Jak prorazit v mraveništi konkurence Sebevědomí a přesvědčivost získává peníze Udržení pozic na trhu a komu za něj vděčit Jak udržovat dlouhodobé vztahy Základní chyba velkých společností Starostlivost o klienta v minimálním a maximálním měřítku Jak zvyšovat zisk resp. marži tak, aby byli všichni spokojeni Nikdy nezaspat na vavřínech z dlouhodobého hlediska Jednání WIN WIN významné finanční instituce v České republice a na Slovensku. Jsem lektor v oblastech marketingu, osobnostního rozvoje, obchodních, komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností. Věnuji se motivaci, vyjednávacím dovednostem, budování i vedení týmu a samotné postavení člověka ve všech oblastech společenského uplatnění. Po let jsem působil jako externí odborný asistent na Vyššej odbornej škole ekonomickej Ing. Zlatko Tvrdoň Vystudoval jsem Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Mám 5 let praxe v oblasti obchodu a marketingu. Pracoval jsem pro v Bratislave. Externě jsem spolupracoval jako odborný asistent na Business institutu Praha. Dávám člověku krůček po krůčku poznat sebe samého a tím jej doprovodit k cílům, které sám chce dosáhnout / Řízení lidských zdrojů notace Cílem předmětu v rámci studia MB je získat přehled a pochopit základní principy personálního managementu nejen po stránce pracovněprávní, ale i po stránce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Motivace je základním kamenem výkonnosti pracovníků ve prospěch práce pro firmu. Zvyšování kvalifikace a zdělávání pracovníků je nezbytnou součástí celého pracovního procesu nejen pro péči o zaměstnance, ale i pro kvalitu a certifikaci firmy v rámci norem (ISO). v roce 9 jako pracovník obchodní organizace s celokrajskou působností. Do roku 99 jsem v této obchodní organizaci pracoval v různých funkcích na prodejně, vedoucí inventarizačního a kontrolního oddělení, vedoucí technického útvaru, ekonomický útvar, personalistika i pozicí obchodního náměstka ředitele. V letech jsem byl jmenován ředitelem této společnosti. Rokem 99 pro mne začala nová etapa profesní dráhy. Založil jsem několik společností, které jsem řídil, byl jejich jednatelem i společní- kem, akcionářem. Intenzivně jsem se věnoval personální práci a smluvním vztahům. Od roku 99 pracuji jako OSVČ. V tomto období až doposud se věnuji aktivně školení a lektorování jak soft skills tak i hard skills ve firmách. Zpracovávám odhady věcí movitých i nemovitostí. V posledních letech se věnuji insolvenčnímu zákonu, zejména osobním bankrotům fyzických osob. Zkušenosti z praxe, které jsem získal za minulá období, chci předávat dál vzděláváním ale i konkrétními příklady z praxe a z činnosti firmy. Finanční řízení Ing. Ivana Karkošková s využitím bankovního sektoru ktivní a pasivní finanční produkty a jejich vzájemná provázanost Optimalizace tuzemského a zahraničního platebního styku při finančním řízení firmy Investiční rozhodování firmy operace na volném trhu nalýza finančního trojúhelníku a jeho aplikace v praxi Využití finančního trhu při financování firem Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje při financování firem Možnosti zhodnocování volných finančních zdrojů Od roku 005 pracuji jako konzultant poradenské firmy, kde mám na starosti správu financí soukromých osob. Mojí specializací je finanční trh a řízení financí. Své pracovní zkušenosti jsem získala jako bankovní poradce pro V.I.P. klientelu v zahraniční bance působící v České republice, kde jsem pracovala více než 0 let. Zde jsem měla za úkol investování finančních prostředků klientů, jejich crossselling, oblast zhodnocování financí, platební karty a celkově správu této klientely. Své zkušenosti od roku 00 předávám jako externí vyučující na Vysoké škole podnikání, a.s., kde přednáším business finance a podnikání finančních institucí. Od roku 00 působím jako lektorka a zabývám se tématy ekonomika pro neekonomy, finanční gramotnost, finance pro nefinančníky a rovněž oblastí komunikačních dovedností, řešením konfliktů, typologii zákazníků a klientů, týmovými rolemi a fungováním týmů. Vzhledem k zkušenostem z oblasti podnikání a financí mě profesně zajímá oblast obchodních dovedností a osobnostního rozvoje. V rámci projektu se zabývám osobními konzultacemi s klienty a to nejvíce v oblasti osobnostní typologie, personalistiky a financí. Obsah předmětu: Plánování lidských zdrojů Získávání a výběr pracovníků Rozmisťování pracovníků Hodnocení pracovníků Odměňování pracovníků Motivace pracovníků Práce s talenty Podnikové systémy vzdělávání Kolektivní vyjednávání Sociální péče o pracovníky JUDr. Jiří Bodnár narozen: 955 Profesní dráhu jsem začal notace Cílem předmětu v rámci studia MB, je aplikování teoretických poznatků do praxe. Zaměření je na získání znalostí z oblasti aktivního řízení financí, seznámení se s problematikou aktivních a pasivních finančních produktů, řízením a eliminováním finančních rizik z oblasti úrokového a úvěrového rizika a principy rozhodování investora s využitím finančních trhů. Dále se předmět zabývá krátkodobými a dlouhodobými zdroji financování firem a jejich souvztažností. Obsah předmětu plikační řízení financí narozen: 99 NDRGOGICKÉ NOVINY narozena: 9

4 / NDRGOGICKÉ NOVINY KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY září / 0 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: DPTCE NOVÉHO PRCOVNÍK V ORGNIZCI až Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situací až sertivita trochu jinak až Rétorické dovednosti DMINISTRTIVNÍ PRCOVNÍK (0 HODIN KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy pracovního a obchodního práva Externí a interní komunikace Telefonní komunikace Hezky česky v pravopise i v komunikaci Písemná a ová komunikace Úprava písemností podle normy Zacházení s administrativními doklady Vedení a řízení kanceláře DMINISTRTIVNÍ PRCOVNÍK (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy pracovního a obchodního práva Externí a interní komunikace Telefonní komunikace Hezky česky v pravopise i v komunikaci Písemná a ová komunikace Úprava písemností podle normy Zacházení s administrativními doklady Vedení a řízení kanceláře 0 PC dovednosti NDRGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY až Didaktické pomůcky a jejich ovládání až Příprava vzdělávací akce, její metodika až Prezentační dovednosti přednášejícího až Partnerské přístupy k frekventantům až Pokročilé výukové metody až Tajemná řeč těla NDRGOGIK PRO MNŽERY až Didaktické pomůcky a jejich ovládání až Prezentační pomůcky přednášejícího až Zvládání problémových míst při prezentaci až Tajemná řeč těla UTODESK GRFICKÉ PROGRMY dobe Photoshop (Cs) rchicd lphacm dobe Illustrator uto CD Mechanical uto CD LT I. uto CD LT II. utodisk inventor Catia CorelDRW (X) EdgeCD IronCD BEZPEČNOSTNÍ PRCOVNÍK/DETEKTIV KONCIPIENT Zákl. právní normy a ust. s důrazem na bezpeč. právní probl. a ochranu os. údajů Základní formy a metody soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování Zásady obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti Dokumentace a vyhod. informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi 5 Informatika (zdroje, principy zpracování informací apod.) 5 Sebeobrana BOZP BEZPEČNOSTNÍ PRCOVNÍK/STRÁŽNÝ až Právní základy bezpečnostní činnosti až Řešení konfliktních situací v komunikaci až Základy psychologie až Vedení administrativy a dokumentace na objektu až Základy práce na PC až Požární ochrana a BOZP až Bezpečnostní služby až Bezpečnostní prostředky a technologie až Řešení krizových situací v součinnosti s IZS až Úvod do kriminalistiky až Pravidla a taktiky bezpečnostního zásahu až Základy sebeobrany a první pomoci BOZP BOZP pro zaměstnance Novinky v BOZP a PO První pomoc Požární bezpečnost staveb Lešenáři Práce ve výškách Školení řidičů a referantů Obsluha motorové pily Obsluha křovinořezu CNC Technologie CNC obrábění Obsluha CNC ČTENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTCE ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o BOZP Technické zobrazování 0 Kótování 0 Lícování a předepisování přesnosti na výrobním výkrese Drsnost povrchu a její předepisování na výrobním výkrese Úchylky tvaru a polohy Popisové pole a další údaje na výrobním výkrese Čtení složitějších výrobních výkresůa výkresů 0 jednoduché sestavy 0 Výrobní postupy ve strojírenské výrobě DŇOVÁ EVIDENCE (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Úvod do podnikání fyzických osob Daňová evidence a daňová soustava Mzdová evidence DŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Úvod do podnikání fyzických osob Daňová evidence a daňová soustava Mzdová evidence 0 Základy obsluhy PC 0 Komplexní příklad k daňové evidenci na PC DTBÁZE bra G Helios Green Helios Orange Microsoft SQL Pohoda SP Business One (B) DĚLNICKÉ PROFESE Firemní motivace dělnických profesí Metoda 5 S Úvod do systémů Kaizen Kvalita produkce Orientace na trhu práce Jak se připravit na výběrové řízení Jak uspět ve výběrovém řízení Úvod do dopravy až 0 Úvod do logistiky až 0 Úvod do skladového hospodářství až 0 SPC Statické regulace procesů až 0 FME nalýza možnosti vzniku vad a jejich následků až 0 EKONOMICKÁ GRMOTNOST (9 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV MV) Markroekonomie - tržní systém jako celek Mikroekonomie - analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů Finanční trh - komerční bankovnictví Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček Čerpání úvěrů a půjček Osobní konkurz - insolvenční zákon a konsolidace úvěrů Exekuce Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana Platební karty jako zdroj financí Právo - lichva, podvod, úvěrový podvod Psychologie - působení dlouhodobé nezaměstnanosti ELEKTRIKÁŘI Školení a zkouška dle vyhlášky 50/9 Sb. Řídící jednotky SIMTIC S5/S PLC - elektroúdržba EMOCE KOMUNIKCE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně až Komunikace se smyslově handicap. klientem až Stresové faktory a jejich ovlivňování až sertivní dovednosti v medicíně až Prevence syndromu vyhoření až Emoční kompetence a inteligence až Pacient, klient nebo spotřebitel? až Komunikace s rodinnými příslušníky až Konflikty s pacientem až Praktická komunikace s pacientem až Neverbální komunikace s pacientem až ENVIROMENT Čističky odpadních vod Chemické látky Koordinace havarijní prevence z hlediska OŽP a BOZP Krajinné a územní plánování Odpadové hospodářství Ochrana ŽP Problematika aktivovaného kalu Vodní hospodářství EVROPSKÁ INTEGRCE EVROPSKÁ IDENTIT až Strukturální fondy EU až Diskriminace a antidiskriminační politika Evropská integrace až Národní identita států v EU až FINNCE (PRO ODBORNÍKY) až Finanční analýza dat pro specialisty až Řízení cash flow až Finanční controlling až Kalkulace nákladů organizace až Hodnocení účetních jednotek až Efektivní snižování nákladů až Balanced Scorecard až Insolvenční řízení FINNCE PRO NEFINNČNÍ MNŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech MNŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdrojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy praktikum Manažerské účetnictví praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu až Úvod do controllingu pro manažery neekonomy až Controlling v praxi řízení nákladů pro neekonomy až Efektivní snižování nákladů až Insolvenční řízení HORIZONTÁLNÍ TÉMT PRO VEŘEJNÝ STÁTNÍ SEKTOR až Diskriminace a antidiskriminační politika až Rovné příležitosti mužů a žen až Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí až Boj proti korupci až Environmentální minimum až Etický kodex úředníka veřejné správy až Etika a etiketa úředníka veřejné správy ISO ISO 900 ISO 00 ISO 5 9 ISO 99 ISO 05 ISO 00 ISO 9 0 ISO 900 KOMUNIKCE NEB UMÍME JEDNT S LIDMI SE ZTRÁTOU SLUCHU ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV) Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu KOMUNIKCE PRVOLINIOVÝCH PRCOVNÍKŮ až Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situací až sertivita trochu jinak Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN až Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava pro hodnotící pohovor podpora realizace až Vitality management pro prvoliniové pracovníky až Písemná komunikace v obchodní praxi Hezky česky v pravopise i v komunikaci II až Umění efektivního projevu KOUČ( 0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) 5 Úvod do koučinku Osobnost kouče Etika v práci kouče Prezentační dovednosti v práci kouče Diagnostika vzdělávacích potřeb po kouče Typy lidí v koučování - typologie koučovaných Klíčové dovednosti kouče I Klíčové dovednosti kouče II 0 Vedení koučovacích rozhovorů Překování bariér při koučování KOUČINK PRO MNŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku až Komunikační pasti při koučování KOVOOBRÁBĚČSKÉ PRÁCE ( 00 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Obráběné součásti, materiály obráběných součástí 0 Čtení technické dokumentace Měření a kontrola obrobků Výrobní postupy I Teorie obrábění Vrtání, vyhlubování, vystružování, zahlubování Soustružení Frézování Broušení Výrobní postupy II Praxe KRIZOVÝ MNGEMENT

5 září / 0 KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY NDRGOGICKÉ NOVINY /5 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: až Základy krizového managementu pro TOP manažery až Základy vedení při krizovém řízení až Úvod do krizového řízení Integrovaný záchranný systém LEGISLTIV PRÁVO Zákoník práce Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka Reklamace a ochrana spotřebitele Smlouva o dílo a uplatitelnost práva Zákon o veřejných zakázkách Ekonomická kriminalita a hospodářská trestná činnost Ochrana osobních údajů a právo na informace Softwarové pirátství a ostatní počítačová kriminalita Využívání možností Zákoníku práce v době ekonomické recese Právo v mezinárodním obchodě, Incoterms Zajištění závazků a závazkové právní vztahy Obchodní zákoník a druhy smluv LEKTOR DLŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci 5 Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu Rozpracovanání obsahu kurzu do minutového scénáře Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu Zadávání samostaných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů MNGEMENT ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Týmové role a motivace Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve. století Kaizen, štíhlá výroba SIX SIGM a její využití Strategické řízení v podmínkách hyperkonkurence Účinné ovlivňování v manažerské praxi Prevence syndromu vyhoření Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra - součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) MNGEMENT (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Styly řízení a vedení, týmové role a motivace Budování firemní kultury ve. století Image a charisma moderního manažera Plánování, delegování a time management v manažerské praxi Strategické řízení a myšlení manažera Komunikace a zvládání konfliktů v manažerské praxi Hodnotící pohovory Vyslovit a přijmout kritiku Prezentační dovednosti, projev před publikem Porada jako nástroj výkonného řízení Hra - součást manažerských technik řízení Koučování Řízení změn (management změn) Stresové faktory a prevence syndromu vyhoření Vitality management MNŽER PROJEKTU (5 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o BOZP Řízení integrace projektu Řízení rozsahu projektu Řízení časového rámce projektu Finanční řízení projektu Řízení jakosti projektu Řízení rizik projektu Řízení změn v projektu Řízení zdrojů projektu Řízení informací a dokumentace v projektu MNŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu až Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí až Plánování, delegování a kontrola v praxi až Kaizen a štíhlá výroba až SIX SIGM a její využití až Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci až 0 Úvod do dopravy až 0 Úvod do logistiky až 0 Úvod do skladového hospodářství až SPC Statické regulace procesů až FME nalýza možnosti vzniku vad a jejich následků MNŽERSKÉ DOVEDNOSTI HRD SKILLS MNŽERSKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS až Týmové role a motivace v malé a střední organizaci až Plánování a delegování v manažerské praxi až Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve. století až Kaizen a štíhla výroba až SIX SIGM a její využití až Kompetenční modely v personální a manažerské práci až Hodnotící pohovor s pracovníkem až Situační vedení až Motivace podřízených až Řízení výkonnosti až Úvod do krizového řízení až Úvod do projektového řízení až Efektivita pracovních postupů až Strategické řízení MNŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY až Týmové role a motivace v koletivu až Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí až Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podřízených a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu až Umění efektivního projevu MRKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MRKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MNŽERY až Podnikatelské prostředí a jeho analýza až Corporation identity a public relations až Cílené využívání informací a práce s informacemi až Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh až Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy až Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci až Jak vytvořit účinné reklamní sdělení až Praktické využití SWOT a dalších analýz METROLOGIE Praktická metrologie Způsobilost měřidel Školení na speciální měřící přístroje Školení metrologie pro správce měřidel Problematika tolerancí MS OFFICE ccess Excel - Makra Excel - pro manažery a ekonomy Excel PowerPoint Project Visio Word MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) BOZP Zákoník práce Výpočet mezd Povinnosti vůči OSSZ a ZP Srážky, exekuce Prohlášení a roční zúčtování Cestovné Daňová problematika mezd Základy personalistiky Praktické výpočty souvislých příkladů NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS až Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek až Zákon o veřejných zakázkách až Strategické vyjednávání výhodných podmínek až Rozhodovací fáze nákupu až Nákupčí profesionál až Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing až Procesní řízení nákupu až Nákupní jednání až Telefon v nákupní činnosti až 0 Úvod do dopravy až 0 Úvod do logistiky až 0 Úvod do skladového hospodářství OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) až Marketingové myšlení pro obchodníky až až Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání až Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka až Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi až Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu až Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) až Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka až Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem až Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě až Vitality management pro obchodníky až Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích až Jak úspěšně představit svoji nabídku. až Key ccount Management až Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích až Účinné ovlivňování prostřednictvím verbálního projevu až Neetické metody při uzavírání obchodu až Psychologie prodeje až sertivní vyjednávání až OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) až Marketingové myšlení pro obchodníky až až Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání až Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka až Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi až Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu až Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) až Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka až Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě až Vitality management pro obchodníky až Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích až Jak úspěšně představit svoji nabídku. až Key ccount Management až Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. až Účinné ovlivňování prostřednictvím verbálního projevu až Neetické metody při uzavírání obchodu až Psychologie prodeje až sertivní vyjednávání až OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Plánování jako základ úspěchu Marketingové myšlení pro obchodníky Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Rétorické dovednosti pro obchodníky Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky OBSLUH OSOBNÍHO POČÍTČE (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Terminologie a úvod do výpočetní techniky 5 Operační systém a správa souborů MS WORD MS EXCEL MS OUTLOOK a INTERNET OPERÁTOR CLL CENTR Telefonní komunikace až až Efektivní prodej po telefonu až Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi OPERÁTOR CLL CENTR (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy BOZP a PC Orientace v problematice telemarketingu Zásady profesionálního telefonování a jeho specifila 9 Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po telefonu Efektivní komunikace se zákazníkem a asertivita Konfliktní situace a přesvědčivá argumentace a námitky Stres a zvládání stresových situací Vedení agendy a písemná komunikace v obchodní praxi PC dovednosti OPERÁTOR CLL CENTR (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy BOZP a PC

6 / NDRGOGICKÉ NOVINY KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY září / 0 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Orientace v problematice telemarketingu Zásady profesionálního telefonování a jeho specifila Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po telefonu Efektivní komunikace se zákazníkem a asertivita Konfliktní situace a přesvědčivá argumentace a námitky Stres a zvládání stresových situací Vedení agendy a písemná komunikace v obchodní praxi PC dovednosti 0 ngličtina pro potřeby call centra OSTTNÍ PC SEMINÁŘE dobe crobat NSYS Help Desk, Service Desk IT management, ITIL, SL Linux Lotus Notes MS Exchange server Unix OSTTNÍ TECHNICKÉ SEMINÁŘE Vibrační diagnostika Drážní předpisy Diagnostika olejů u strojů a zařízení Obsluha robotů Školení řadových pracovníků a výrobních dělníků - řízení kvality Základní kurz - ložiska Technologie broušení Nezávislá přejímka dřevní hmoty Hydraulické systémy Pneumatické systémy Školení vlečkařů Technologie vstřikování plastů - základy Technologie vstřikování plastů - pokročilí Bezpečnost a obsluha HCCP (Hygienické minimum) Gastronomie Lamináty PERSONLIST/PERSONLISTK ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) nalýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 0 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Emoční kompetence a emoční inteligence sertivita trochu jinak Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání Prevence syndromu vyhoření Vitality management Řečnické a prezentační dovednosti PERSONLISTIK PRO MNŽERY nalýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 0 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Přijímací pohovor Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Propouštěcí pohovor Sociální kompetence manažera Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku až Personální aspekty znalostního managementu až PLYNOVÁ ZŘÍZENÍ Obsluha plynových zařízení Montér, údržbář plynových zařízení Topičské zkoušky III. a IV. třídy Kurz topičů středotlakových kotlů - třídy Kurz topičů Topič NTL kotlů Obsluha plynových zařízení Montér, údržbář plynových zařízení POČÍTČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ až Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou až Skvělá prezentace MS PowerPoint až MS Word neznámý (zjednodušte si práci) až MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) až 0 Psaní všemi deseti až MS Word pro pokročilé až MS Excel pro pokročilé POČÍTČOVÉ SÍTĚ Bezpečnost IT CISCO Správa a konfigurace LN PRCOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PEČOVTELSKOU ČINNOST V DOMÁCNOSTI (50 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV) Úvod Základy ochrany zdraví Sociálně právní minimum Úvod do problematiky kvality v soc. službách, standardy kvality soc. služeb Meotdy sociální práce Etika činnosti pracovníka v soc. službách, lidská práva a důstojnost Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě Typy komunikace s uživateli s postižením, asertivita, metody alternat. komunikace Úvod do psychologie a psychopatologie Úvod do somatologie, první pomoc Úvod do problematiky zdravotního postižení Krizová intervence Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány soc. služby Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času ktivizační techniky Základy hygieny, úvod do problematiky psychosoc. aspektů chron. onemocnění Základy péče o nemocné 5 Základy péče o domácnost Závěr 0 Praxe PRCOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PŘÍMOU OBSLUŽNOU PÉČI (50 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV) Úvod Základy ochrany zdraví Sociálně právní minimum Úvod do problematiky kvality v soc. službách, standardy kvality soc. služeb Meotdy sociální práce Etika činnosti pracovníka v soc. službách, lidská práva a důstojnost Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě Typy komunikace s uživateli s postižením, asertivita, metody alternat. komunikace Úvod do psychologie a psychopatologie Úvod do somatologie, první pomoc Úvod do problematiky zdravotního postižení Krizová intervence Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány soc. služby Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času ktivizační techniky Základy péče o domácnost Základy hygieny, úvod do problematiky psychosoc. aspektů chron. onemocnění 5 Základy péče o nemocné Závěr 0 Praxe PRÁVO BYDLENÍ (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV MV) Bytové vlastnictví Nájmy lternativní bydlení Sociální bydlení Exekuce ( ve smyslu vystěhování) PROGRMOVÁNÍ Java SE Java Java Script PHP Visual Basic Visual Basic II. tvorba aplikací PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MNŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Úvod do projektového řízení Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projektového manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace ŘÍZENÍ ORGNIZČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi až Moderní metody řízení až Řízení změn Firemní kultura VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ MNŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte ve své první manažerské funkci nastartujte svoji až kariéru až Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností až Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu až Jak úspěšně jednat s lidmu až Vedení pracovního týmu až Týmová spolupráce až Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků až Koučink pro manažery a trenéry až Jak efektivně motivovat až Efektivní řízení porad až Efektivní komunikace až Manažerské pohovory až sertivita v praxi až Řízení konfliktů až Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik až Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit až Prezentační dovednosti až Prezentační dovednosti v anglickém nebo německém jazyce až Rétorika zdokonalení veřejného projevu až Skupinové řešení problémů až Time management řízení času až Jak zvládat pracovní stres až Umění efektivního projevu PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence sertivita trochu jinak Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání až Zdroje lidských možností až Sám sobě psychologem až Typologie osobností ŘÍZENÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců až HR manažer až Řízení kompetencí až Motivační systémy ve firmě až Efektivní vzdělávání zaměstnanců až Interní komunikace součást firemní kultury až udit personálních činností a personální benchmarking až Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst až Trénink výběrových pohovorů až ssessment a Development Centrum nástroj hodnocení až Orientace a adaptace nových zaměstnanců až Tvorba systémů motivace ve společnosti až Hodnocení prac. výk. zaměstnanců hodnotící pohovory až Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody až Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. až nalýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu až Personální práce jako požadavek systému man. kvality až Pracovní právo pro personalisty až Vedení personální agendy v praxi až Systematický rozvoj osobností SEKRETÁŘK VIZITK ORGNIZCE až Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situac až sertivita trochu jinak Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky až Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky až Barvová typologie a image až Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace až Vitality management pro sekretářky a asistentky Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu SERVISNÍ TECHNIK V KCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V KCI až Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situací až sertivita trochu jinak až Time management SOCIÁLNÍ SLUŽBY kreditace Základní evropské znalostní dovednosti v sociální péči (ECC) Náhradní rodinná péče - Profesionální pěstounská péče Pracovník v sociálních službách přímá obslužná činnost s evropským certifikátem 50 Sebeobrana pro zdravotnický personál až STVŘI Přípravný kurz pro ÈKIT (pozemní stavitelství) Vnitrofiremní dokumentace - IMS

7 září / 0 KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY NDRGOGICKÉ NOVINY / Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Smlouva o dílo, objednávky Legislativa - stavební zákon Příprava a vedení stavby Výroba speciálních betonových bloků podle technologie STNGLG Technologie betonu a jeho kvalita při výrobě atypických výrobků Údržba forem a jejich nástřik seperátorem pro udržení kvality výrobku Obsluha a údržba betonárny a systém kontroly pro specif. výrobků Vedení stavebního deníku Zobrazování v technické dokumentaci Kotování v technické dokumentace Čtení schémat a technické dokumentace Zkušenosti s protlaky pod komunikacemi Školení a certifikace zateplování budov Malá důlní díla Přípravný kurz pro ÈKIT (pozemní stavitelství) Vnitrofiremní dokumentace - IMS Smlouva o dílo, objednávky Legislativa - stavební zákon Příprava a vedení stavby Seminář pro stavbyvedoucí a mistry Školení pro důležitost geometrické přesnosti při výrobě a skládání forem Tryskání povrchu betonu - jemným pískem Chování konstrukcí za požáru Ochrana budov před radonem Problematika v oblasti staveb Tepelné ztráty Vyzdívky vysokých pecí Zatížení ocelových konstrukcí Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EUROCODE FIDIC STRÁŽNÝ (50 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT Provádění ochrany a ostrahy majetku plikování právních základů bezpečnostní činnosti Obsluhování technických bezpečnostních systémů Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému Řešení konfliktních situací a komunikaci Základy psychologie Kontrola osob na vrátnicích a branách Kontrolní činnost ve střežených objektech Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách Provádění jednoduchých úkonů k zajištění, obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát Používání věcných bezpečnostních prostředků Základy práce na PC Základy sebeobrany a první pomoci 0 Praxe SVÁŘEČI Kurzy dle ČSN svářečský kurz (oblouk, plamen, Co) Zaškolovací kurzy - bodování, pálení, řezání plazmou, stehování Přípravné kurzy dle ČSN EN - Periodická zkouška svářečů dle ČSN EN / Školení svářečů - opakované Kurzy dle ČSN svářečský kurz (oblouk, plamen, Co) Zaškolovací kurzy - bodování, pálení, řezání plazmou, stehování Přípravné kurzy dle ČSN EN - Kurzy dle ČSN svářečský kurz (oblouk, plamen, Co) Zaškolovací kurzy - bodování, pálení, řezání plazmou, stehování Přípravné kurzy dle ČSN EN - ŠKOLENÍ OBSLUHY MOTOROVÝCH MNIPULČNÍCH VOZÍKŮ Vozíky s volantovým řízením - základní kurz, opakování školení Ruční vedené vozíky Vozíky nízkozdvižné s el. pohonem Vozíky vysokozdvižné s el. pohonem Vozíky vysokozdvižné se spalovacím motorem Školení řidičů čelních nakladačů TECHNICKÉ OBORY Školení pracovníků znalých s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 50/9 Sb. Nástroje pro posuzování rizik FME a FT PPP schvalování dílů do výroby Stavební zákon a jeho novelizace (zákon č. /00 Sb.) Čtení technické dokumentace ve strojírenství základ Školení řidičů referentů Vedení stavebního deníků Obsluha plynových zařízení Obsluha tlakových nádob stabilních Základní školení řidičů motorových vozíků (manipulačních, vysokozdvižných) Základní školení jeřábníků sk. O Základní školení vazačů břemen TLKOVÉ NÁDOBY Obsluha tlakových nádob stabilních Navrhování a výpočet tlakových nádob a potrubních systémů TVORB WWW STRÁNEK (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Úvod do problematiky tvorby www stránek Tvorba wwww stránky pomocí HTML Formát textu při použití kaskádových stylů Formát prvků stránky pomcí CSS Tabulky Rozvržení a navigace stránek Grafické ztrvárnění a vizuální efekty stránky Validace stránek a umístění na internet Tipy a triky Hosting a statistika návštěvnosti ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) BOZP Úvod do problematiky účetnictví Zásada podvojnosti, rozvaha a výsledovka Problematika zásob 0 Finanční účty Zúčtovací vztahy Náklady a výnosy Leasing, majetek, odpisování, rezervy Závěrečné účetní operace Daňová soustava Komplexní příklad na PC ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SMOSPRÁVNÝCH CELKŮ kreditace Finanční plánování a řízení Jednání s problémovým klientem Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu Komunikace s veřejností Komunikační a prezentační dovednosti úředníka Komunikační a prezentační dovednosti úředníka Komunikační a prezentační dovednosti ve veřejné správě Komunikační dovednosti manažera Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě 0 Legislativní úprava činností malých obcí Manažerské dovednosti ve státní správě Normy a úprava písemností Pracovněprávní vztahy 0 Prevence pro sociální pracovníky Procesní řízení Projektové řízení Projektové řízení Přesvědčivá prezentace Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Řízení s vazbou na veřejnou správu 0 Správní řád Strategické plánování Účetnictví pro kontrolory ÚSC 0 Účetnictví územních samosprávných celků 5 Úřední komunikace v praxi Veřejné zakázky Veřejné zakázky malého rozsahu Veřejné zakázky ve veřejné správě Vybrané kapitoly z legislativy Vzdělávání v lektorských dovednostech Zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC ÚŘEDNÍ KOMUNIKCE V PRXI ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Hezky česky v pravopise i v komunikaci II Hezky česky v pravopise i v komunikaci II Úprava písemností dle normy ČSN ÚŘEDNÍK - VIZITK ÚŘDU Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situací až sertivita trochu jinak až Hezky česky v pravopise i v komunikaci až Úprava písemností dle ČSN až Spisová služba v komerční a veřejné sféře až Time management úředníka až Rétorické dovednosti úředníka až Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace až Umění efektivního projevu až Komunikace se smyslově postiženým klientem, nebo komunikačním partnerem Náhradní rodinná péče - Profesionální pěstounská péče Základy první pomoci Sebeobrana a právo VEDOUCÍ PROVOZU MISTR/MISTROVÁ (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci Postavení a kompetence mistra Manažerské dovednosti mistra Efektivní komunikace Spolupráce v týmu a vedení týmu Umění efektivního školení podřízených a prezentační dovednsoti Management stresu Time management Zákoník práce, znalosti důležité pro mistra Trvalé zlepšování výrobních procesů a optimalizace 0 organizace práce Řízení změn a vedení porad Počítačové dovednosti ZÁKLDY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTČE (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) 9 Operační systéma správa souborů 0 MS WORD 0 MS EXCEL 0 MS OUTLOOK INTERNET ZÁKLDY PODNIKÁNÍ (0 HODIN, KREDIVOTNÝ KURZ MŠMT) BOZP 5 Formy a právní aspekty podnikání Daňová evidence a daňový systém Marketing a cenové kalkulace Podnikatelský záměr a komunikace ZDVIHCÍ ZŘÍZENÍ Jeřábník třídy, S, O základní kurz Vazač základní kurz Dozor výtahu Řidič výtahu Osoba pověřená řízením Obsluha pracovních plošin Obsluha hydraulické ruky Obsluha regálového zakladače s automatickým řízením včetně praktické zkoušky Obsluha regálového zakladače na jiný typ RZ Obsluha závěsných plošin * Délka výuky, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh hodin (vyučovací hodina = 5 minut). U jednodenních kurzů doporučujeme vždy vyučovacích hodin. Začátek, průběh a konec výuky je variabilní. Naše odbornost společnost Petr Otáhal, a. s., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení, obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla udělena podle ust. 0 odst. 5 zák. č. /00 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. ods. 5 zák. č. /00 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Vzdělávání bez hranic výlet do Krakova V sobotu. května 0 uspořádal vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, s. r. o., ve spolupráci s Klubem personalistů Moravskoslezského kraje, o. s., pro své zaměstnance a členy klubu jednodenní autobusový výlet do polského Krakova. Účastníci zájezdu poctivě vrátili hnědé podšálky, a proto si mohli užít nádherné počasí a skvělé udržované památky královského Krakova. ť se už jednalo o hrad Wawel, prohlédnout si originální obraz Leonarda da Vinci Dáma s hranostajem, podívat se na Jagelonskou univerzitu, projít si uličky Starého města nebo navštívit židovskou čtvrť Kazimierz. Na zpáteční cestě byla pro účastníky připravena tombola a také hra Nejslabší máte padáka, kdy jeden z účastníků zájezdu zůstal opuštěn v polské pustě. Všichni ostatní se těší na další plánovaný výlet. prosince 0 do NDRGOGICKÉ NOVINY DTP, odpovědný redaktor: Tomáš Polášek, Ing. Jana Šmedková Vydavatel: Vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s. dresa: Jiráskova 90, 0 Frýdek-Místek Tel.: 55 09, GSM brána: Web:

8 / NDRGOGICKÉ NOVINY SLOVO ODBORNÍK září / 0 Dluhy, dluhy, dluhy JUDr. Jiří Bodnár lektor, konzultant Fenoménem posledních let pro běžného občana, nepodnikatele, je osobní zadluženost. Zadluženy jsou i celé domácnosti, kdy z praxe zjišťuji, že společné dluhy u mnoha věřitelů jsou jak na straně manžela, tak i manželky a navíc ještě společné. I přes snahu zákonodárce ochránit právně spotřebitele (spotřebitelské smlouvy, rozhodčí doložky, RPSN apod.), míjí se tento systém mnohdy účinkem. Co je příčinou? Nízké povědomí a slabá finanční gramotnost občanů, důvěřivost, neověření skutečností, podvodná jednání, lichva Největším strašákem pro dlužníka je exekutor. Jeho nezáviděníhodná funkce je vymoci dlužnou částku pro věřitele od dlužníka. Exekuce na plat, zablokovaný účet u peněžních ústavů, nálepky na nábytku, jsou to, co dlužník nechce. Od roku 00 je řešení i pro občana osobní bankrot oddlužení. Základní charakteristika oddlužení spočívá v zákonném postupu oddlužení podle insolvenčního zákona, je to jeden ze způsobů řešení úpadku, určený pro fyzické osoby nepodnikatele. Výhodou je: - úhrada minimálně 0% z celkového dluhu (nezajištěných dluhů) - celková doba oddlužení maximálně 5 let - finanční stabilizace dlužníka - dluhy nerostou o smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení - přerušení exekucí a vyloučení soudních a jiných řízení - prominutí zbytku dluhu po 5 letech. Celý postup oddlužení je velice složitá záležitost. Od podání návrhu na příslušný krajský soud do doby přezkumného řízení uplyne doba až měsíců. Rovněž sepsání insolvenčního návrhu, zejména zdůvodnění zadlužení musí být popsáno perfektně. Podíváme-li se na statistiku, za první pololetí letošního roku vzrostl počet podaných insolvenčních návrhů oproti stejnému období roku 0 o %. Oddlužit se je možno jen jednou za život. Zde se otevírá možnost pro zaměstnavatele. Proč nenabídnout zaměstnancům, kteří mají problémy finančního charakteru a exekuce na plat, konzultaci s odborníkem na insolvence v sídle vaší firmy? Vždyť hodina po práci, věnovaná řešení finanční problematiky zaměstnance, v areálu firmy, v zasedací místnosti, je pouze přínosem pro ty, kteří chtějí svůj problém opravdu řešit. Konzultace probíhá BEZPLTNĚ. řešení zde je. V praxi, po kterou se věnuji oddlužení, jsem pomohl vyřešit problémy lidí i v takových případech, které jsou až neuvěřitelné. Zkouška profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání Mgr. Hana Vývodová manažerka projektu Nezasekněte se, vzdělávejte se! Kapitola I: Proč je vzdělání v dospělosti důležité? Mgr. Rostislav Krejčí autor projektů, administrátor projektů Vzdělávání provází člověka od kolébky po celý jeho život. V životě jedince dříve či později nastává etapa, kdy se ocitne před situací, že nevystačí se svými dosaženými vědomostmi, které získal při přípravě ke svému budoucímu povolání. Nově získané a prohloubené poznatky a vědomosti jsou výsledkem jedincova vzdělávání, ať už v jakékoliv nabyté formě. Důvod, proč je dospělý člověk ovlivňován, motivován, ale i inspirován k získávání dalších poznatků je díky odlišnostem u každé osobnosti různý. Každý jedinec je jedinečnou osobností, a chce-li žít ve společnosti lidí, která udává tzv. rytmus života, musí na ni reflektovat a do konkrétní míry se jí i přizpůsobit. Člověk totiž nežije izolovaně, ale ve vzájemných vztazích s ostatními. Jeho chování a zamýšlené motivy mají vliv nejen na něho samotného, ale i na ostatní, kteří jsou kolem něho. Zažívá-li úspěch, předpokládá se, že projevuje touhu se o něj podělit se svými nejbližšími. Postihneli ho nezdar, snaží se ostatní tímto nezatěžovat, nebo naopak cítí potřebu se svěřit. Chce-li jedinec žít spokojeně a v souladu se společností, ve které se pohybuje, je tedy nutné, aby jí naslouchal a respektoval. Každý z jedinců je bytostí obdařenou rozumem, schopností mluvit a cítit. Záleží i na něm samotném, jeho vnitřních pohnutkách a síle, do jaké míry bude schopen čelit vnitřním i vnějším překážkám, se kterými se může setkat při svém dalším rozvoji a vzdělávání. Jedním z hlavních důvodů k dalšímu vzdělávání dospělých je rozšiřování si obzorů a také otevírání nových možností. Vzděláváním se udržuje jedinec celkově v dobré mentální kondici a s tímto se pojí také zvýšení sebevědomí a dobrý pocit z osobního rozvoje. Tím, že se člověk vzdělává, oprašuje své znalosti, rozvíjí svou kreativitu, nové nápady a ideje, které nabude během vzdělávání, uplatňuje v praxi. Na vzdělávání dospělého se v prvé řadě podílí jeho samotná motivace. Vzdělávání je však ještě ovlivněno objektivními a subjektivními faktory doprovodných jevů. Objektivním faktorem je společnost, které je dospělý jedinec součástí, subjektivním faktorem je on sám. U společnosti tvoří dominantu její hodnoty, normy a postoje jednotlivce uvnitř této společnosti. U dospělého jedince je zaměřena pozornost na jeho sociální status, který ho bude ovlivňovat při dalším vzdělávání. Kapitola II: Jaká je motivace pro další vzdělávání dospělých? Vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s, se stal druhou organizací v ČR, která získala status autorizované osoby a může tak provádět zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kterou stanovuje Národní soustava kvalifikací. Národní soustava kvalifikací je databáze všech profesních kvalifikací. Tato nová právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal, tedy zdali studiem, či praxí. Proč zkoušku absolvovat: Zkouška je určena pracovníkům na všech úrovních řízení, personalistům a interním lektorům, kteří si v rámci své profese chtějí oficiálně ověřit své lektorské kompe- tence. Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení prokazující kvalitu lektorských dovedností. Krátký popis zkoušky: Samotná zkouška je kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení lektorských dovedností. Rozhodnete-li se pro zkoušku u vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, s. r. o., můžete zcela zdarma absolvovat jednodenní seminář, který výrazně zefektivní Vaši přípravu na zkoušku. Termíny přípravných seminářů a zkoušek: Termín Termín Přípravný seminář Zkouška Cena zkoušky: Cena zkoušky je.000 Kč bez DPH. V ceně je zajištění kvalifikovaných lektorů, učební pomůcky, interaktivní učební manuál, osvědčení pro účastníka, nápoje a občerstvení. Organizační informace: Přípravný seminář i zkouška probíhají v sídle vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, s. r. o., na ulici Jiráskova 90 ve Frýdku-Místku. Před budovou je dostatek parkovacích míst (za poplatek). Vynikající je také spojení vlakem, autobusem či MHD. Zahájení přípravného semináře je vždy v 9:00 h a konec semináře je v 5:00 h. Zájemce bude v den přípravného semináře informován o čase zahájení závěrečné zkoušky. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je až hodiny. Mezi zdroje motivace dospělého jedince patří jeho potřeby, hodnoty, zájmy, ideály, návyky kladné i záporné. Motivace může jedince podněcovat k určitému jednání, nebo ho naopak brzdit. Na první pohled kladná motivace nemusí jenom podporovat k činnosti a záporná motivace pouze k nečinnosti. Motivace k dalšímu vzdělávání je ovlivněna motivačními faktory dospělého jedince a doprovodnými jevy, které se mohou vyskytnout během jeho studia. Je možné očekávat, že v případě nějakého nesouladu, který může nastat mezi motivačními faktory a doprovodnými jevy, stejně jako v rámci vztahu mezi objektivními a subjektivními faktory doprovodných jevů, nastanou odchylky v motivaci dospělého k dalšímu vzdělávání. Co motivuje dospělé k dalšímu studiu, přestože již ukončili střední školu, případně i vysokou školu a mají zaměstnání? Neváží si snad volného času, kterého mají po pracovním dni tak málo, že se místo různých koníčků touží zahloubat nad knížkami? Co je k tomu vede? Uvědomují si snad, že v dnešní době neustálého pokroku, je nutné se celý život vzdělávat? Plně pracovně vytížený jedinec, který se rozhodne pro další vzdělávání ve svém dospělém věku, chce například získat větší sebejistotu ve své práci. Dospělý, který usiluje o perspektivě svého dalšího kariérního postupu, zjišťuje, že je třeba umět další věci než jen ty, které kdysi vystudoval, a které v práci nyní dělá. Odlišná motivace bude u jedince, který dosáhne nižšího stupně vzdělání, a proto se u něho více předpokládá, že jeho hlavní starostí bude zajištění ma- teriálních podmínek existence. Ten, který dosáhne vyššího stupně vzdělání, se bude moci více zaměřit na nejvyšší stupeň příčky hierarchie potřeb, tj. vlastní seberealizaci. Motivace k dalšímu vzdělávání je obecně nižší, má-li člověk stabilní, fungující, pracovní pozici, kde je spokojen, a neplánuje-li kariérní postup. Nižší motivace k dalšímu vzdělávání může být také na meších městech u žen matek, které jsou zabezpečeny manželem a jejichž profese jako taková není v systému jejich hodnot zásadní, protože jejich hlavní prioritou je rodina. Málo motivovaní mohou být také starší lidé, kdy další vzdělávání pro ně znamená investici časovou a finanční, o jejíž efektivitě vzhledem ke svému věku mohou pochybovat.

9 září / 0 O NÁS ÚSTY DRUHÝCH NDRGOGICKÉ NOVINY /9 Co nás těší? Reference spokojených zákazníků!

10 0 / NDRGOGICKÉ NOVINY KTULITY září / 0 Nabídka prodeje reklamních předmětů s logy ESF a OPLZZ ze zásob Vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s.: / Propiska modrá BLSTER s potiskem barvou logo ESF Hliníkové kuličkové pero s gumovým úchopem. cena za ks 5,0 Kč/ks Zahraniční workshop na téma gender Mgr. Hana Vývodová personální ředitelka Projekt Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, registrační číslo CZ..0/5..0/.0000, vstoupil v červnu do další důležité fáze realizace. Expertní tým se vydal již podruhé do portugalské Covilhy, kde sídlí partnerská organizace CooLabora. Na programu byl workshop, jehož cílem bylo vytvoření konceptu příručky pro zaměstnavatele, osnov studijních manuálů na proškolování cílové skupiny a návrh metodiky vedení seminářů. Workshop završil dříve realizované aktivity, v rámci kterých byly získány a zpracovávány odborné informace k problematice rovných příležitostí, a to za úzké spolupráce s odborníky partnerské organizace. Vytvoření příručky pro zaměstnavatele a metodiky práce s ní je zásadní pro realizaci dalších aktivit projektu. Především pro přípra- vu odborných seminářů a zahájení proškolování zástupců zapojených firem v problematice prosazování zásad rovných příležitostí, harmonizace pracovního a rodinného života, rovného odměňování a rovného kariérního postupu. První semináře se budou konat v Ostravě, Olomouci, Zlíně a Brně v říjnu 0. Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Setkání Klubu personalistů Moravskoslezského kraje Mgr. Hana Vývodová Jak je známo, klub funguje a pořádá pravidelná setkání pro své členy již od roku 009. Jeho posláním je především na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, kteří jsou spojeni nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, komerčního sektoru nebo jiných typech společností. Klub si rovněž klade za cíl sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby svých členů, reprezentuje členy a jejich činnost na mezinárodních sdruženích, předkládá návrhy a spolupracuje se stáními organy při přípravě různých opatření v oblasti personalistiky. Ve spolupráci s obdobnými institucemi koordinuje vzájemnou výměnu či šíření odborných informací a zkušeností mezi členy KPMSK. ni tropické teploty a prázdninová atmosféra nezabránily členům Klubu personalistů Moravskoslezského kraje se opět sejít a společně probrat další zajímavé aktuální téma z personalistiky, o které bylo velký zájem. Tématem setkání členů klubu byl tentokrát Talent management. Účastníků, kteří měli zájem dozvědět se novinky o avizovaném tématu, se opět sešlo mnoho. Smyslem a cílem setkání bylo seznámit účastníky s tématem efektivního využívání Talent managementu, který je v poslední době stále více probírán a žádán. Je rovněž jedním z personálních nástrojů při dosahování požadované výkonnosti organizace a udržování její konkurenceschopnosti. Proto i obsah setkání byl zaměřen na problematiku vyhledávání talentovaných zaměstnanců, jejich rozvoj, využívání a udržení v organizaci. Talent management se v praxi zabývá procesem vytváření a integrací nových pracovníků, rozvojem a udržením současných a přivedením vysoce kvalifikovaných pracovníků do společností. Zaštiťuje také řízení výkonnosti zaměstnanců, plánování jejich kariér a nástupnictví, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, jakož i jejich odměňování. Téma bylo zvoleno i z toho důvodu, že dnešní společnosti se snaží zaváděním Talent managementu vyřešit problém, jak si své zaměstnance udržet. Toto je pro mnohé firmy v současnosti problém. Snaží se získávat zaměstnance, ale po té zapomínají na rozvíjení jejich talentu a následné udržení. Na setkání se přítomní mohli dozvědět, že Talent management musí být zapracován do obchodní strategie společnosti a dále realizován v celém subjektu jako celku. Této činnosti se nemůže věnovat pouze lidský sektor jednotlivých společností, ale musí být praktikována na všechny úrovně organizace. Divize v rámci společnosti by měla být provázána informacemi z ostatních odděle- ní, aby zaměstnanci získali znalosti o cílech, kterých jako celek mají dosáhnout. Společnosti, které se zaměřují na rozvíjení schopností a dovedností svých zaměstnanců si určují plány a postupy, které by se měly dodržovat. Do těchto plánu patří nábor kvalifikovaných kandidátů z konkurenčního prostředí, definování cenové relace platů z konkurenčního prostředí, školení a možnosti rozvoje, řízení výkonnosti procesů, retenční programy či propagace a přechody. Vzhledem k bohatým zkušenostem lektora s danou problematikou byly uvedeny příklady z praxe a účastníci setkání si navzájem vyměnili i své poznatky a zkušenosti. Pokud jste se ještě nezapojili a nepatříte mezi členy Klubu personalistů, stále to ještě můžete změnit. Pořádaná setkání jsou vhodná pro TOP manažery, manažery středního managementu a personalisty. Zapojit se mohou zkrátka všichni ti, kterých se týká personální politika organizace, nebo kteří si chtějí ověřit odbornost pořadatele a dozvědět se něco nového. Navíc můžete získat nové kontakty nebo navázat novou spolupráci. Vše podstatné najdete na internetových stránkách klubu Příštím tématem, o jehož problematika bude na setkání Klubu personalistů probírána, je Insolvence v praxi personalisty. Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na Vás. / Hrníček modrý s potiskem barva logo ESF MUG, keramický hrnek 0 ml cena za ks 0,00 Kč/ks / USB flash 9 modrá s potiskem barva logo ESF GB USB Flash cena za ks 9,50 Kč/ks / Bloky s logem ESF 50 listů, lepení na kratší straně cena za ks ks,05 Kč/ks 5/ Bloky s logem ESF 50 listů, lepení na kratší straně cena za ks 9,0 Kč/ks / Stojan se vlajkami ESF a EU Dvouramenný černý stojánek 0 cm s vlaječkami ESF a EU. cena za ks 59,50 Kč/ks Ceny jsou uvedeny bez DPH %. Objednávky posílejte na

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Rozhovor s obchodním ředitelem Bc. Lukášem Velkým

Rozhovor s obchodním ředitelem Bc. Lukášem Velkým www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 9 DNES

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014. Topičský kurz 1 500,00 Efektivní jízda vozidla - tahač VOLVO 25 000,00

Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014. Topičský kurz 1 500,00 Efektivní jízda vozidla - tahač VOLVO 25 000,00 Název vzdělávací aktivity Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014 Finanční prostředky Topičský kurz 1 500,00 Koncepce, funkce a nástroje controllingu 11 000,00 Závádění controllingu v

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 dostaneme vás na vrchol Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více