VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 4 až 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 4 až 7"

Transkript

1 NDRGOGICKÉ NOVINY Kam poslat vaše spolupracovníky? str. až DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. Slovo odborníka str. ISSN 0- září / 0 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s. Ing. Jana Šmedková Marketignová a PR manažerka Zajímalo nás, co se nyní děje ve vzdělávacím a poradenském institutu Petr Otáhal, a. s. O zdejších novinkách a událostech informuje přímo předseda představenstva a generální ředitel vzdělávacího a poradenského institutu pan Petr Otáhal. Pane řediteli, co je u Vás nového? Naše společnost prošla zásadní změnou, a to ve své právní formě, kdy byla transformována ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Tento proces trval šest měsíců a slibujeme si od něj lepší zviditelnění naší značky na českém trhu a potenciální vstup investičního partnera. Naši obchodní partneři, ať dodavatelé nebo odběratelé, tuto změnu nijak nepocítí, protože akciová společnost převzala veškeré pohledáv- ky a závazky. Právní forma je jistě důležitá, ale zákazníky zajímá především kvalita. Jak pečujete o kvalitu Vašich služeb? Naše společnost obhájila používaný systém řízení kvality v oblasti vzdělávací a konzultační činnosti dle normy EM ISO 900:00. Mimo to jsme členy řady profesních sdružení, která mají mimo jiné za úkol posilovat kvalitu našich služeb. Náš zástupce je také členem pracovní skupiny Kvalita vzdělávání při asociaci institucí vzdělávání dospělých. Každý zákazník by si měl před výběrem obchodního partnera, který mu bude v organizaci poskytovat vzdělávací nebo poradenské služby, ověřit, zda dodavatel má zajištěno průběžné vzdělávání lektorů a konzultantů, systém vnitřního hodnocení lektorů, systém kontrol a hospitací a pochopitelně individuální přístup ke vzdělávacím potřebám každého zákazníka. Váš vzdělávací a poradenský institut jako druhý v republice a první na Moravě získal pod MŠMT status oprávněné osoby a může provádět zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Jaké ohlasy má tato zkouška? Jsem velmi rád, že v Národní soustavě kvalifikací se také objevila profese náročného povolání, a to je lektor. Tato zkouška má pro budoucnost a kvalitu českého vzdělávání dospělých velký význam, protože dokáže oddělit skutečné profesionály od lektorů a konzultantů, kteří si pouze myslí, že jsou dobří. Příjemně nás překvapil zájem lektorů a konzultantů o tuto profesní zkoušku. Tato zkouška je také výborným nástrojem pro personalisty středních a velkých organizací, které zaměstnávají své vlastní interní lektory. Personalisté si mohou díky této zkoušce ověřit profesní dovednost lektorů, které platí a zvýšit tak metodickou úroveň interního vzdělávání. (Pozn. redakce - Blíže o zkoušce uvnitř čísla). Ve volném čase se věnujete také klubové činnosti. Odborná veřejnost Vás zná jako předsedu Klubu personalistů Moravskoslezského kraje. Jaká aktuální témata z personalistiky v letošním roce ještě plánujete? Klub personalistů Moravskoslezského kraje má v současné době 0 aktivních členů, kteří patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu. Členem klubu se může stát každá organizace, která zaměstnává na plný úvazek vlastního personalistu. Roční členský poplatek činí 000 Kč za organizaci. Z tohoto poplatku jsou hrazeny náklady na pravidelná setkání personalistů v Ostravě. Mezi aktuální setkání personalistů patří témata prezentovaná JUDr. Bod- nárem o osobním bankrotu a konkrétní pomoci zaměstnancům podniků s osobními bankroty tak, aby se snížila zátěž mzdových účetních při řešení exekucí zaměstnanců. Druhé téma patří JUDr. Mecové, kdy na posledním letošním setkání 9. listopadu 0 nás seznámí s novým Občanským zákoníkem a jeho dopady pro personální praxi v roce 0. Všichni personalisté jsou srdečně zváni. Rozhovor s obchodním ředitelem Lukášem Velkým o aktuálních obchodních možnostech v oblasti vzdělávání a projektů Ing. Jana Šmedková Marketignová a PR manažerka V čele obchodního týmu vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., stojí obchodní ředitel Bc. Lukáš Velký. Obchodní ředitel dohlíží nad plněným vizí a strategií společnosti nebo vyhledává obchodních příležitostí a sleduje trendy, které vystupují na trhu se vzděláváním. Jaký je jeho pohled na projekty a vzdělávání? Do jakých projektů je v současnosti zapojen vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s.? Projekty, které realizujeme za vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s., jsou Podnikatelky, Portugalsko a Německo. Pokud ovšem jde o projekty, do jakých můžeme zapojit naše klienty, pak jsou to projekty Vzdělávejte se pro růst, Vzdělávejte se pro růst II, Vzdělávejte se pro stabilitu, Sociálně právní ochrana dětí (kraje a městské úřady) a Stáže ve firmách. Dá se podle Vás říci, který z těchto projektů je pro firmy nejvýhodnější? Osobně považuji za nejvýhodnější projekt Vzdělávejte se pro růst (II), kde firma získá 00% prostředků na vzdělávání svých zaměstnanců a náhradu mzdy účastníků vzdělávání, tzv. refundaci mzdy. Dokázal byste blíže specifikovat, jaké výhody přinese firmám jejich zapojení se do projektů? Vzdělávání zaměstnanců firem jednoznačně zvyšuje konkurenceschopnost firem či institucí, zvyšuje tržby a zisk, optimalizuje a zeštíhluje procesy firem a institucí. Máte s novým projek- tovým obdobím nějakou vizi? Do nového rozpočtového období 0 00 chceme našim klientům pomoci získat větší množství finančních prostředků, které by účinně využili na investice do rozvoje svých firem a institucí, ať už na rozvoj podnikání, vzdělávání zaměstnanců či investiční záměry. Jako obchodní ředitel vzdělávacího a poradenského institutu jste takřka nucen sledovat nové trendy. Můžete například říci, jaké nové obchodní možnosti nabízí trh se vzděláváním? Jako nejzajímavější pro manažery spatřuji možnost získání uceleného manažerského vzdělání v podobě titulu MB, nově pak bude- me v oblasti vzdělávání zaměstnanců garantovat návratnost investice tohoto procesu. Vidíte někde na trhu se vzděláváním mezery? Co by se dalo podle Vás zlepšit? Mezeru vidím již delší dobu, ovšem stále se nám nedaří s ní nic dělat. Jedná se o potenciál českých podniků se vzdělávat. Naši manažeři projektů vzdělávání tak dělají mravenčí práci v podobě mise, která zní: Proč je důležité vzdělávat? S jakou zpětnou vazbou od klientů přichází Váš obchodní tým? Stále častěji slýcháváme od majitelů a ředitelů firem, že začínají pociťovat růst české ekonomiky a tím pádem také nárůst zakázek. Můžete z vlastní zkušenosti říci, jak se firmy obecně staví k projektům? Využívají jich podle Vás v dostatečné míře? V poslední době větší firmy pochopili, že je třeba se svými zaměstnanci cíleně pracovat a zvyšovat jejich kvalifikaci, protože se to vždy projeví na zefektivnění a růstu firmy s čímž souvisí také nárůst tržeb. Jaká je podle Vás informovanost potenciálních zákazníků o možnostech zapojení se do některého z probíhajících projektů? kvizicí našeho obchodního týmu navštěvujeme cca firem a institucí týdně, jejich informovanost tedy roste geometrickou řadou s návštěvami našich klientů.

2 / NDRGOGICKÉ NOVINY INFORMCE O STUDIU MB září / 0 MB Master of Business dministration Co je MB? MB (Master of Business dministration) je manažerský vzdělávací program, který je určen pro všechny, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí v oblasti managementu a získání profesního titulu. MB nabízí teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu a zároveň nezbytné praktické manažerské dovednosti. bsolvování programu MB nenahrazuje studium vysoké školy, je chápáno jako profesní manažerské vzdělávání. Titul MB není akademický titul ve smyslu zákona č. /99 Sb o vysokých školách, je titulem profesním. Proč MB? Profesní studijní program MB je určený zejména pro manažery působících ve všech odvětvích, kteří : usilují o rozšíření svých znalostí a dovedností v oblasti managementu chtějí zvýšit své kvalifikační předpoklady pro řídící pozici touží mít náskok před konkurencí při svém kariérním růstu chtějí poznat nové metody a techniky v řídících procesech mají zájem o výměnu manažerských zkušeností Proč u nás? malá studijní skupina umožňuje individuální přístup a výměnu zkušeností můžete si zvolit formu podle časových možností a studijních návyků vyučující jsou profesionální lektoři s praxí v daném oboru zajímají nás Vaše vstupní dovednosti a znalosti Vaše studium je vedeno efektivně volíme správné metody výuky v rámci projektů i diplomové práce můžete řešit konkrétní problémy z Vaší profesní praxe Kdo může studovat? Budou přijímáni uchazeči: s ukončeným vysokoškolským vzděláním a praxí minimálně let na manažerské pozici nebo s ukončeným středoškolským vzděláním s praxí minimálně 5 let na manažerské pozici Forma výuky Jedná se o dvousemestrální studium, které trvá 0 měsíců. Náš vzdělávací institut Vám nabízí tři formy výuky: a) prezenční forma výuka probíhá dva dny v měsíci formou seminářů. b) kombinovaná část výuky probíhá prezenčně (x za dva měsíce) a část e-learningem. c) distanční forma prezenční formou probíhá jen zahájení a představení lektorů a předmětů ( dny), poté výuka probíhá pouze e-learningem Metody výuky: odvíjí se od formy výuky a jedná se o přednášky, skupinová řešení případových studií, diskuze, týmové projekty z praxe, e-learning. Po celou dobu studia mohou studenti konzultovat s vyučujícími lektory online formou prostřednictvím u. Jako podpora slouží odborné studijní materiály, které jsou vytvořeny speciálně pro tento program a studenti je mají k dispozici v elektronické podobě. Studium probíhá kompletně v českém jazyce. Prezenční výuka bude probíhat v sídle našeho Strategické řízení notace Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace. Zajišťuje, že se v organizaci věci nedějí náhodně ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Strategické řízení slouží jednak pro přenášení požadavků vlastníků, zákazníků a dalších zainteresovaných skupin na management organizace, jednak managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace. Strategické řízení je klíčovou a nejdůležitější manažerskou aktivitou, jeden z klíčových pilířů řízení vytvářející kostru celkového řízení každé organizace. Formuluje v dlouhodobém a střednědobém horizontu pravidla fungování organizace, její hlavní priority a oblasti směřování z pohledu cílové skupiny zákazníků, odlišení se od konkurence, nabízeného produktu, systému řízení organizace a rozvoje jejích zaměstnanců a procesů apod. pouze formálním slohovým cvičením Mapování základních trendů současného a budoucího vývoje ekonomiky a z nich vyplývajících požadavků na firmy (strategické a marketingové analýzy jako vstup pro přípravu strategie prognózování, PEST analýza apod.) Základní principy a prvky vybraných strategických přístupů (strategický management, Benchmarking, SWOT, Modré oceány, Balanced Scorecards, Spirálový management apod.) Zpracování rámcové strategie vlastní společnosti (popř. oddělení) a nastavení aktivit vedoucích k její efektivní realizaci (strategické operace, plány a kontrola jejich realizace, nastavení klíčových ukazatelů) Vazba mezi strategií a ročními plány Zapojení zaměstnanců do přípravy a realizace strategie Faktory ovlivňující úspěšnost popř. neúspěšnost strategie Obsah předmětu Činnosti a postupy, díky kterým jsou firmy dlouhodobě tržně úspěšné, čím se liší od těch neúspěšných Poslání, vize a hodnoty společnosti pro koho jsou určeny, co společnosti přinesou, za jakých podmínek jsou funkční a za jakých jsou Ing. Kamil Košťál MB, log. narozen: 9 Působím jako lektor a poradce v oblastech rozvoje lidí a procesů. Specializuji se na proces změny od specifikace strategických cílů, přes komunikaci změ- ny, měření výchozího stavu a energetizaci lidí, až po efektivní nastavení a realizaci vlastního procesu změny. Mám -letou praxi ve výrobních firmách. Od roku 0 působím jako lektor a poradce. V letech jsem pracoval pro společnost Borcad cz s.r.o., první tři roky jako personální a logistický ředitel, poslední rok jako logistický ředitel. Vedle těchto procesů jsem měl na starosti projektové řízení a systém zlepšování Kaizen. V letech jsem pracoval pro společnost BON- TRNS Group a.s., nejdříve na pozici referenta zahraničního obchodu a marketingu, poté jako manažer řídící postupně oddělení strategie a marketingu, komunikace, projektového řízení a řízení kvality. Ve všech společnostech, pro které jsem pracoval, jsem měl na starosti proces řízení strategických změn. Vedle vysokoškolského vzdělání v oboru strojírenská technologie jsem získal titul MB a certifikáty Manažer jakosti, uditor logistiky, CIM/NIM-C. vzdělávacího institutu ve Frýdku-Místku a v Praze. Způsob ověření znalostí Studenti budou v průběhu studia odevzdávat v jednotlivých předmětech projekty, kterými prokážou pochopení probraného učiva a schopnost aplikovat je v praxi. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce. Při splnění všech těchto podmínek absolvent získá diplom a profesní titul MB (uváděný za jménem). Cena Cena MB studia je Kč bez DPH. Naše akreditace a profesní členství Náš vzdělávací institut je akreditovanou institucí u Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám schválilo již rekvalifikací z různých oborů. Jsme členy sociace institucí vzdělávání dospělých ČR, sociace odborníků v andragogice ČR, o. s., sociace institucí manažerského vzdělávání, o. s., Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. V roce 0 jsme získali certifikát kvality ISO 900:00. Kde se můžete přihlásit Ke studiu se můžete přihlásit prostřednictvím našich internetových stránek kde naleznete přihlášku ke studiu MB. Zahájení výuky Výuka bude zahájena. února 0 (Frýdek-Místek) a. února 0 (Praha) a obhajoba diplomové práce proběhne v prosinci 0. Právo notace Cílem předmětu je získání nejdůležitějších teoretických poznatků z tohoto oboru tak, aby absolvent manažer se snadno orientoval v základních právních odvětvích soukromého a veřejného práva. bsolvent bude umět sepsat jednoduché smlouvy, které bude ve své praxi běžně uzavírat s obchodními partnery. Bude si přitom vědom rizik, která s danou problematikou úzce souvisí a bude jim umět čelit. Zároveň získá základní poznatky z oblasti veřejného práva, a to kromě již zmíněného civilního procesu i z oblasti správního řízení, řízení o přestupku, správního soudnictví a rovněž i z trestněprávní oblasti. Manažer bude mít i základní vědomosti o poskytování právních služeb advokáty, kterých bude moci při své manažerské práci využívat. Obsah předmětu Úvod do studia práva. Právní norma. Právní předpis. Právní řád. Legislativní proces. Právní vztah pojem a prvky právního vztahu. Fyzické a právnické osoby, objekt právního vztahu, práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu. Následky porušení právní povinnosti. Seznámení s novými právními předpisy v soukromém právu účinnými k.. 0. Představení zákona číslo 9/0 Sb. občanského zá- koníku a zákona č. 90/0 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Podnikatel. Jednání podnikatele. Zastoupení. Zastoupení podnikatele. Prokura. Firemní právo. Relativní neúčinnost. Právní události. Promlčení. Prekluze. Rodinný závod. Správa cizího majetku. Seznámení se základními smluvními typy soukromého práva. Darování. Koupě. Směna. Nájem prostoru sloužícího k podnikání. Obchodní korporace. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným. kciová společnost. Družstvo. Veřejné právo. Právní odvětví veřejného práva a jejich základní prameny práva. Občanské právo procesní. Náležitosti žaloby. Ukázka sepisu žaloby. Odvolání jako řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení. Mimořádné opravné prostředky. Správní právo. Správní řízení. Správní soudnictví. Přestupky. Trestní právo hmotné. Trestní odpovědnost právnických osob. Skutkové podstaty trestných činů hospodářských a proti majetku. Trestní právo procesní. Trestní řízení. Výkon rozhodnutí exekuce. Prameny práva. Exekuční tituly. Exepokračování na str. 5...

3 INFORMCE O STUDIU MB září / 0 Právo...pokračování ze str. kuční řízení. Ústavní stížnost. Právní pomoc advokáta. JUDr. Michal Stecker narozen: 9 Studium na Právnické fa- kultě Západočeské univerzity v Plzni jsem řádně dokončil v roce 005. O dva roky později jsem složil na téže fakultě státní rigorózní zkoušku. Po absolutoriu jsem nastoupil do advokacie, nejpr- ve na pozici advokátního koncipienta. V roce 009 jsem složil advokátní zkoušku při České advokátní ko- moře. Od ledna 00 vykonávám v Praze advokátní praxi jako samostatný advokát. Zabývám se občanským, obchodním, trestním, rodinným, pracovním, správním a ústavním právem. Mám rovněž praktické zkušenosti se zahraničním obchodem. Po maturitě v roce 990 jsem pracoval ve společnosti Ferromet a. s. jako obchodní referent vývozu. O dva roky později pak jako obchodní manažer pro zahraniční obchod pro společnost ltex, a. s. Kromě právní praxe si dále zvyšuji kvalifikaci studiem doktorského studijního programu teoretické právní vědy, obor obchodní právo. Vedle advokátní praxe se věnuji i pedagogické práci. Vyučoval jsem základy práva a obchodní právo na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a od roku 0 se věnuji lektorské činnosti ve společnosti Petr Otáhal, s. r. o, kde jsem se prozatím věnoval problematice bytového práva, exekucí a ochrany spotřebitele, především uplatnění reklamací. Marketing a obchod notace Cílem tohoto předmětu je získání přehledu o všeobecné obchodní komunikaci, pochopení trhu z pohledu nabídky a poptávky. Dále je to vhled do kombinace obchodní a marketingové komunikace a jejich využití v synergickém efektu v prosazení se v konkurenci prodeje komodit, služeb i schopnosti sebe samého. bsolventi získají ucelený pohled do problematiky marketingu a jeho aktivní prosazování v obchodních dovednostech. Zároveň získají praktické zkušenosti z praxe přednášejícího jak a co má fungovat, aby dodržením základních zásad marketingu a obchodu byli úspěšní. Obsah předmětu Komunikace v obchodu Zásady úspěšného obchodníka Co je to marketing v širších souvislostech Skloubení obchodní a marketingové komunikace Hledání příležitosti na trhu nalýze trhu z hlediska subjektu a z hlediska konkurence Vyhodnocení silných stránek sebe a konkurence a kde najít příležitosti v slabých stránkách Obchod prodává myšlenku Jak využít komunikační a obchodní dovednosti v prodeji myšlenky Jak prorazit v mraveništi konkurence Sebevědomí a přesvědčivost získává peníze Udržení pozic na trhu a komu za něj vděčit Jak udržovat dlouhodobé vztahy Základní chyba velkých společností Starostlivost o klienta v minimálním a maximálním měřítku Jak zvyšovat zisk resp. marži tak, aby byli všichni spokojeni Nikdy nezaspat na vavřínech z dlouhodobého hlediska Jednání WIN WIN významné finanční instituce v České republice a na Slovensku. Jsem lektor v oblastech marketingu, osobnostního rozvoje, obchodních, komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností. Věnuji se motivaci, vyjednávacím dovednostem, budování i vedení týmu a samotné postavení člověka ve všech oblastech společenského uplatnění. Po let jsem působil jako externí odborný asistent na Vyššej odbornej škole ekonomickej Ing. Zlatko Tvrdoň Vystudoval jsem Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Mám 5 let praxe v oblasti obchodu a marketingu. Pracoval jsem pro v Bratislave. Externě jsem spolupracoval jako odborný asistent na Business institutu Praha. Dávám člověku krůček po krůčku poznat sebe samého a tím jej doprovodit k cílům, které sám chce dosáhnout / Řízení lidských zdrojů notace Cílem předmětu v rámci studia MB je získat přehled a pochopit základní principy personálního managementu nejen po stránce pracovněprávní, ale i po stránce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Motivace je základním kamenem výkonnosti pracovníků ve prospěch práce pro firmu. Zvyšování kvalifikace a zdělávání pracovníků je nezbytnou součástí celého pracovního procesu nejen pro péči o zaměstnance, ale i pro kvalitu a certifikaci firmy v rámci norem (ISO). v roce 9 jako pracovník obchodní organizace s celokrajskou působností. Do roku 99 jsem v této obchodní organizaci pracoval v různých funkcích na prodejně, vedoucí inventarizačního a kontrolního oddělení, vedoucí technického útvaru, ekonomický útvar, personalistika i pozicí obchodního náměstka ředitele. V letech jsem byl jmenován ředitelem této společnosti. Rokem 99 pro mne začala nová etapa profesní dráhy. Založil jsem několik společností, které jsem řídil, byl jejich jednatelem i společní- kem, akcionářem. Intenzivně jsem se věnoval personální práci a smluvním vztahům. Od roku 99 pracuji jako OSVČ. V tomto období až doposud se věnuji aktivně školení a lektorování jak soft skills tak i hard skills ve firmách. Zpracovávám odhady věcí movitých i nemovitostí. V posledních letech se věnuji insolvenčnímu zákonu, zejména osobním bankrotům fyzických osob. Zkušenosti z praxe, které jsem získal za minulá období, chci předávat dál vzděláváním ale i konkrétními příklady z praxe a z činnosti firmy. Finanční řízení Ing. Ivana Karkošková s využitím bankovního sektoru ktivní a pasivní finanční produkty a jejich vzájemná provázanost Optimalizace tuzemského a zahraničního platebního styku při finančním řízení firmy Investiční rozhodování firmy operace na volném trhu nalýza finančního trojúhelníku a jeho aplikace v praxi Využití finančního trhu při financování firem Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje při financování firem Možnosti zhodnocování volných finančních zdrojů Od roku 005 pracuji jako konzultant poradenské firmy, kde mám na starosti správu financí soukromých osob. Mojí specializací je finanční trh a řízení financí. Své pracovní zkušenosti jsem získala jako bankovní poradce pro V.I.P. klientelu v zahraniční bance působící v České republice, kde jsem pracovala více než 0 let. Zde jsem měla za úkol investování finančních prostředků klientů, jejich crossselling, oblast zhodnocování financí, platební karty a celkově správu této klientely. Své zkušenosti od roku 00 předávám jako externí vyučující na Vysoké škole podnikání, a.s., kde přednáším business finance a podnikání finančních institucí. Od roku 00 působím jako lektorka a zabývám se tématy ekonomika pro neekonomy, finanční gramotnost, finance pro nefinančníky a rovněž oblastí komunikačních dovedností, řešením konfliktů, typologii zákazníků a klientů, týmovými rolemi a fungováním týmů. Vzhledem k zkušenostem z oblasti podnikání a financí mě profesně zajímá oblast obchodních dovedností a osobnostního rozvoje. V rámci projektu se zabývám osobními konzultacemi s klienty a to nejvíce v oblasti osobnostní typologie, personalistiky a financí. Obsah předmětu: Plánování lidských zdrojů Získávání a výběr pracovníků Rozmisťování pracovníků Hodnocení pracovníků Odměňování pracovníků Motivace pracovníků Práce s talenty Podnikové systémy vzdělávání Kolektivní vyjednávání Sociální péče o pracovníky JUDr. Jiří Bodnár narozen: 955 Profesní dráhu jsem začal notace Cílem předmětu v rámci studia MB, je aplikování teoretických poznatků do praxe. Zaměření je na získání znalostí z oblasti aktivního řízení financí, seznámení se s problematikou aktivních a pasivních finančních produktů, řízením a eliminováním finančních rizik z oblasti úrokového a úvěrového rizika a principy rozhodování investora s využitím finančních trhů. Dále se předmět zabývá krátkodobými a dlouhodobými zdroji financování firem a jejich souvztažností. Obsah předmětu plikační řízení financí narozen: 99 NDRGOGICKÉ NOVINY narozena: 9

4 / NDRGOGICKÉ NOVINY KM POSLT VŠE SPOLUPRCOVNÍKY září / 0 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: DPTCE NOVÉHO PRCOVNÍK V ORGNIZCI až Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situací až sertivita trochu jinak až Rétorické dovednosti DMINISTRTIVNÍ PRCOVNÍK (0 HODIN KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy pracovního a obchodního práva Externí a interní komunikace Telefonní komunikace Hezky česky v pravopise i v komunikaci Písemná a ová komunikace Úprava písemností podle normy Zacházení s administrativními doklady Vedení a řízení kanceláře DMINISTRTIVNÍ PRCOVNÍK (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Základy pracovního a obchodního práva Externí a interní komunikace Telefonní komunikace Hezky česky v pravopise i v komunikaci Písemná a ová komunikace Úprava písemností podle normy Zacházení s administrativními doklady Vedení a řízení kanceláře 0 PC dovednosti NDRGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY až Didaktické pomůcky a jejich ovládání až Příprava vzdělávací akce, její metodika až Prezentační dovednosti přednášejícího až Partnerské přístupy k frekventantům až Pokročilé výukové metody až Tajemná řeč těla NDRGOGIK PRO MNŽERY až Didaktické pomůcky a jejich ovládání až Prezentační pomůcky přednášejícího až Zvládání problémových míst při prezentaci až Tajemná řeč těla UTODESK GRFICKÉ PROGRMY dobe Photoshop (Cs) rchicd lphacm dobe Illustrator uto CD Mechanical uto CD LT I. uto CD LT II. utodisk inventor Catia CorelDRW (X) EdgeCD IronCD BEZPEČNOSTNÍ PRCOVNÍK/DETEKTIV KONCIPIENT Zákl. právní normy a ust. s důrazem na bezpeč. právní probl. a ochranu os. údajů Základní formy a metody soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování Zásady obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti Dokumentace a vyhod. informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi 5 Informatika (zdroje, principy zpracování informací apod.) 5 Sebeobrana BOZP BEZPEČNOSTNÍ PRCOVNÍK/STRÁŽNÝ až Právní základy bezpečnostní činnosti až Řešení konfliktních situací v komunikaci až Základy psychologie až Vedení administrativy a dokumentace na objektu až Základy práce na PC až Požární ochrana a BOZP až Bezpečnostní služby až Bezpečnostní prostředky a technologie až Řešení krizových situací v součinnosti s IZS až Úvod do kriminalistiky až Pravidla a taktiky bezpečnostního zásahu až Základy sebeobrany a první pomoci BOZP BOZP pro zaměstnance Novinky v BOZP a PO První pomoc Požární bezpečnost staveb Lešenáři Práce ve výškách Školení řidičů a referantů Obsluha motorové pily Obsluha křovinořezu CNC Technologie CNC obrábění Obsluha CNC ČTENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTCE ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Poučení o BOZP Technické zobrazování 0 Kótování 0 Lícování a předepisování přesnosti na výrobním výkrese Drsnost povrchu a její předepisování na výrobním výkrese Úchylky tvaru a polohy Popisové pole a další údaje na výrobním výkrese Čtení složitějších výrobních výkresůa výkresů 0 jednoduché sestavy 0 Výrobní postupy ve strojírenské výrobě DŇOVÁ EVIDENCE (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Úvod do podnikání fyzických osob Daňová evidence a daňová soustava Mzdová evidence DŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Úvod do podnikání fyzických osob Daňová evidence a daňová soustava Mzdová evidence 0 Základy obsluhy PC 0 Komplexní příklad k daňové evidenci na PC DTBÁZE bra G Helios Green Helios Orange Microsoft SQL Pohoda SP Business One (B) DĚLNICKÉ PROFESE Firemní motivace dělnických profesí Metoda 5 S Úvod do systémů Kaizen Kvalita produkce Orientace na trhu práce Jak se připravit na výběrové řízení Jak uspět ve výběrovém řízení Úvod do dopravy až 0 Úvod do logistiky až 0 Úvod do skladového hospodářství až 0 SPC Statické regulace procesů až 0 FME nalýza možnosti vzniku vad a jejich následků až 0 EKONOMICKÁ GRMOTNOST (9 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV MV) Markroekonomie - tržní systém jako celek Mikroekonomie - analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů Finanční trh - komerční bankovnictví Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček Čerpání úvěrů a půjček Osobní konkurz - insolvenční zákon a konsolidace úvěrů Exekuce Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana Platební karty jako zdroj financí Právo - lichva, podvod, úvěrový podvod Psychologie - působení dlouhodobé nezaměstnanosti ELEKTRIKÁŘI Školení a zkouška dle vyhlášky 50/9 Sb. Řídící jednotky SIMTIC S5/S PLC - elektroúdržba EMOCE KOMUNIKCE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně až Komunikace se smyslově handicap. klientem až Stresové faktory a jejich ovlivňování až sertivní dovednosti v medicíně až Prevence syndromu vyhoření až Emoční kompetence a inteligence až Pacient, klient nebo spotřebitel? až Komunikace s rodinnými příslušníky až Konflikty s pacientem až Praktická komunikace s pacientem až Neverbální komunikace s pacientem až ENVIROMENT Čističky odpadních vod Chemické látky Koordinace havarijní prevence z hlediska OŽP a BOZP Krajinné a územní plánování Odpadové hospodářství Ochrana ŽP Problematika aktivovaného kalu Vodní hospodářství EVROPSKÁ INTEGRCE EVROPSKÁ IDENTIT až Strukturální fondy EU až Diskriminace a antidiskriminační politika Evropská integrace až Národní identita států v EU až FINNCE (PRO ODBORNÍKY) až Finanční analýza dat pro specialisty až Řízení cash flow až Finanční controlling až Kalkulace nákladů organizace až Hodnocení účetních jednotek až Efektivní snižování nákladů až Balanced Scorecard až Insolvenční řízení FINNCE PRO NEFINNČNÍ MNŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech MNŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdrojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy praktikum Manažerské účetnictví praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu až Úvod do controllingu pro manažery neekonomy až Controlling v praxi řízení nákladů pro neekonomy až Efektivní snižování nákladů až Insolvenční řízení HORIZONTÁLNÍ TÉMT PRO VEŘEJNÝ STÁTNÍ SEKTOR až Diskriminace a antidiskriminační politika až Rovné příležitosti mužů a žen až Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí až Boj proti korupci až Environmentální minimum až Etický kodex úředníka veřejné správy až Etika a etiketa úředníka veřejné správy ISO ISO 900 ISO 00 ISO 5 9 ISO 99 ISO 05 ISO 00 ISO 9 0 ISO 900 KOMUNIKCE NEB UMÍME JEDNT S LIDMI SE ZTRÁTOU SLUCHU ( HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MPSV) Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu KOMUNIKCE PRVOLINIOVÝCH PRCOVNÍKŮ až Externí a interní komunikace pracovníka až Zvládání konfliktních situací až sertivita trochu jinak Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN až Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava pro hodnotící pohovor podpora realizace až Vitality management pro prvoliniové pracovníky až Písemná komunikace v obchodní praxi Hezky česky v pravopise i v komunikaci II až Umění efektivního projevu KOUČ( 0 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) 5 Úvod do koučinku Osobnost kouče Etika v práci kouče Prezentační dovednosti v práci kouče Diagnostika vzdělávacích potřeb po kouče Typy lidí v koučování - typologie koučovaných Klíčové dovednosti kouče I Klíčové dovednosti kouče II 0 Vedení koučovacích rozhovorů Překování bariér při koučování KOUČINK PRO MNŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku až Komunikační pasti při koučování KOVOOBRÁBĚČSKÉ PRÁCE ( 00 HODIN, KREDITOVNÝ KURZ MŠMT) Obráběné součásti, materiály obráběných součástí 0 Čtení technické dokumentace Měření a kontrola obrobků Výrobní postupy I Teorie obrábění Vrtání, vyhlubování, vystružování, zahlubování Soustružení Frézování Broušení Výrobní postupy II Praxe KRIZOVÝ MNGEMENT

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři a

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři

Více

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách.

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách. 1 4 3 2 Člověk, který je vzdělaný, je ten, co se naučil učit se, člověk, co se naučil adaptovat se a měnit se, člověk, který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté, že jen proces hledání vědomostí

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s.

Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s. 1 Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s. 2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 KDO JSME?... 4 ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZU... 4 REALIZACE KURZU... 6 TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KURZU... 7 NABÍDKA KURZŮ... 8 ODBORNÉ

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

BRNO KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ. www.tsmvyskov.cz, www.tsmkurzy.cz, www.adultseducation.eu LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013

BRNO KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ. www.tsmvyskov.cz, www.tsmkurzy.cz, www.adultseducation.eu LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví...

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví... Kurzy Semináře Výcviky Učení se mění Někdy je obtížné odolat reklamám, které jsou spojeny s trendy ve výcviku a vzdělávání. Skupina Demos poskytuje jistotu, že je vždy zaměřena na posluchače a jejich výsledky.

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČERVENEC - SRPEN 2014 Semináře, kurzy a tréninky z oblastí: - Management firem - Rozvoj osobnosti - Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo - Mezinárodní obchod,

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více