Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR"

Transkript

1 Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/ , byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Zahájení rozesílky: Ukončení rozesílky: Cíl průzkumu: Zjistit nejčastější bariéry a zkušenosti při zaměstnávání neslyšících ze strany neslyšících, zaměstnavatelů a úřadů práce Ověřit potřebu DTB při hledání práce v jednotlivých regionech a soc. odborech, u neslyšících i zaměstnavatelů Získat přehled o počtech neslyšících evidovaných na odb. soc. péče a ÚP Zjistit poptávku poptávku po speciálních kurzech ZNJ a seminářích o neslyšících pro úředníky i pro zaměstnavatele 4 typy dotazníků: Typ dotazníku Počet rozeslaných Počet vyplněných Pro neslyšící a nedoslýchavé Pro zaměstnavatele Pro územní samosprávu sociální odbory (obce III. typu a krajské úřady) Pro úřady práce Příprava a zpracování: J.Havelka, L.Richterová, M.Horáková, R.Dohnalová P.Spilková (video ZNJ) Rozesílka: J.Vraná, O.Jindrová, V.Czerge, J.Havelka, L.Richterová, R.Dohnalová Zpracování výsledků a komentář: 1. Dotazníky pro neslyšící a osoby s poruchami sluchu str Dotazníky pro zaměstnavatele str.4 3. Dotazníky pro územní samosprávu str.5 4. Dotazníky pro úřady práce str.6 1

2 Dotazníky pro neslyšící a osoby s poruchami sluchu - výsledky průzkumu Dotazníkový průzkum pro neslyšící se zaměřil na zjištění největších bariér při hledání práce, možností vzdělávání osob s poruchami sluchu a využití online komunikace. Pohlaví a bydliště: Byli osloveni neslyšící a osoby s poruchami sluchu ze všech regionů ČR. Z 64 oslovených odpovědělo 29, což je 47,5% dotázaných. Odpovědělo téměř stejně mužů (47%) i žen (53%). Nejvíc respondentů odpovědělo z Prahy (47%) a Středočeského kraje (17%), dále z Jihomoravského (10%) a z Pardubického (7%). Počet respondentů z ostatních krajů byl zhruba stejný (3%): Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský. Vzdělání: Nejvíc odpovědělo neslyšících s vysokoškolským vzděláním (57%) a se střední školou (40%), pouze jeden byl absolvent základní školy. Navíc je potřeba zdůraznit, že dotazníky se v elektronické formě dostaly pouze k uživatelům PC a internetu. Úroveň nedoslýchavosti: Polovina z celkového počtu odpovědí přišla od neslyšících od narození (50%), nedoslýchavých od narození bylo 37%, postupná ztráta sluchu 10% a nedoslýchavost (slyším, ale špatně) jeden respondent. Zaměstnání: Více než polovina respondentů (57%) je v současné době nezaměstnaná. Konkrétní důvody jejich nezaměstnanosti většina z nich neuvedla (53 % jiné důvody), 40% z nich studuje a 7% je na mateřské dovolené. Ti, kteří pracují (43%) působí v těchto oborech: IT technikové a správce webu, provozní ředitel, učitelé a lektor, grafický designér, sociální pracovnice, administrativní pracovník, účetní, obsluha kopírovacího stroje, korektor. Většina z nich (20%) pracuje 2 až 4 roky. Ostatní z nich pracují buď 5 let a více nebo 1 rok a méně. Problémy v zaměstnání: Většina z respondentů své problémy v zaměstnání nespecifikovala (jiné problémy 83%), z konkrétních obav převažuje strach ze ztráty zaměstnání (7%), dále samota, nepochopení úkolů v práci a velké požadavky od nadřízených, nemožnost se bránit. Zajímavé je, že nikdo z neslyšících neuvedl jako problém komunikaci s kolegy, kteří neumí znakový jazyk. Problémy v běžném životě: Největším problémem pro respondenty je nedostatek důležitých informací (33%), nedostatek možností vzdělávání (20%), samota a nepochopení v okolí (10%) a jeden uvedl nepochopení psaného textu. 23% respondentů bariéry nespecifikovalo. 2

3 Využití online tlumočení: Průzkum ukázal, že většina respondentů (77%) online tlumočnické služby nevyužívá. Je otázkou, zda k němu nemají přístup nebo ho nepotřebují nebo o něm postrádají informace. V tom případě by bylo dobré zaměřit se na propagaci možností online tlumočení v regionech ČR. Potřeba databáze: Výsledky potvrdily zcela jednoznačně, že 90% respondentů by uvítalo databázi při hledání práce. Jiné problémy z důvodu sluchového postižení: Většina respondentů uvedla, že žádné problémy nepociťuje. Mezi nejčastěji zmiňované bariéry patří špatná komunikace s okolím a s kolegy v práci. Dále je vnímána negativně příliš stručná a zjednodušená komunikace ze strany slyšících směrem k neslyšícím. K problémům neslyšících patří nemožnost porozumět cizím jazykům a omezené tlumočnické služby, neochota a podceňování ze strany slyšících a špatné pochopení nebo vyjádření textu. Návrhy neslyšících na zlepšení situace: Podle návrhů respondentů byly jejich návrhy rozděleny do následujících oblastí: regiony ČR, vzdělávání, práce a zaměstnavatelé, komunikace a osvěta. Regiony ČR Vzdělávání Práce Zajistit větší počet tlumočníků ve Zlínském kraji, víc nabídek práce pro sluch. postižené v Karlovarském kraji. Zlepšit vzdělávání na úrovni základního školství pro neslyšící, pomoc neslyšícím při jejich studiu na VŠ, více školení, kurzů, možnost výjezdů do zahraničí a stáží pro sluchově postižené Začlenit neslyšící na pracovní trh. Nabídnout informace pro neslyšící o tom, jak mohou získat práci, o pohovoru se zaměstnavatelem. Poskytnout DTB pracovních nabídek i v ostatních krajích zaměřujeme se pouze na Prahu. Zaměstnavatelé Informovat zaměstnavatele o možnosti zaměstnávání neslyšících, že se jich nemusejí bát, že se s nimi dá komunikovat, že jsou i vysokoškolsky vzdělaní, podpořit neslyšící v zaměstnání. Komunikace Zajistit kvalitní tlumočnické služby a dostatek tlumočníků pro všechny i na kurzech, VŠ, na workshopech. Proškolení zaměstnanců na úřadech, v nemocnicích, na policii, světelné tabule s informacemi v metru, na nádraží. Nabídka osvědčení zaměstnancům o absolvování kurzu ZNJ. Osvěta Vzkaz od neslyšících: Chovejte se k nám jako ke slyšícím. 3

4 Dotazníky pro zaměstnavatele - výsledky průzkumu Dotazníkový průzkum pro zaměstnavatele se zaměřil na zjištění možností zaměstnávání neslyšících, pracovní pozice, využití online tlumočení a sdílení zkušeností s ostatními firmami a organizacemi. Velikost firmy a místo působnosti: Bylo osloveno 36 zaměstnavatelů (firem), odpovědělo pouze 12 (33%). Všichni mají sídlo a působí v Praze. Výsledky a hodnocení průzkumu se proto omezují pouze na jeden region. Jedná se většinou o malé firmy do 25 zaměstnanců (33%), 3 firmy zaměstnávají více než 500 zaměstnanců, další 3 firmy do 100 zaměstnanců a 2 firmy od 100 do 500 zaměstnanců. Zaměstnávání OZP a neslyšících: Všichni respondenti již zaměstnávali osobu s postižením a 92% zaměstnávalo neslyšícího. Na dotaz, zda je firma ochotna zaměstnat neslyšícího odpovědělo 92% kladně. Polovina z nich (50%) může zaměstnat 6 a více osob se sluchovým postižením. Tento fakt znamená pozitivní zjištění pro neslyšící. Je třeba vzít ale v úvahu, že se jedná o firmy z Prahy, takže v ostatních regionech může být nabídka pracovních míst pro osoby s poruchami sluchu výrazně nižší. 33% respondentů může zaměstnat 1 až 3 neslyšící a zbývajících 17% nabízí práci 4 5 neslyšícím. Firmy mohou zaměstnat neslyšící na těchto pozicích: Administrativa cestovní management bez TL, správa nákupního systému, IT technologické pozice Stavebnictví malování, výroba sádrokartonů, zednické, elektrikářské, instalatérské, topenářské a podlahářské práce Automobilový průmysl autočalouník, vstupní kontrola materiálu Skladník, referent podpory prodeje, pracovník ošetřování zboží Pokladní Pohostinství sběr táců, separace odpadu, výroba salátů, příprava hranolek a sendvičů Úklid Balení a kompletizace zboží Nabídka online tlumočení: O nabídku online tlumočení do znakového jazyka během konzultace s neslyšícím projevilo zájem 75% respondentů z řad zaměstnavatelů. Sdílení s ostatními zaměstnavateli a soutěž Firma roku : Vzájemné sdílení s ostatními zaměstnavateli by uvítali všichni respondenti, o celostátní soutěži je informováno 67% respondentů. 4

5 Dotazníky pro územní samosprávu sociální odbory - výsledky průzkumu Dotazníkový průzkum pro územní samosprávu se zaměřil na evidenci neslyšících obracejících se na sociální odbory, na potřebu databázového systému s nabídkami práce pro neslyšící, na možnosti jejich vzdělávání a využití online komunikace a na ověření poptávky po speciálních kurzech ZNJ a seminářích o neslyšících pro úředníky, Regiony a působnost sociálních odborů: Z celkového počtu 100 oslovených sociálních odborů ve všech regionech ČR jich vyplnila dotazník více než polovina, přesně 57 (57%). Nejvíc respondentů bylo z kraje Ústeckého (14%), Olomouckého (11%) a Středočeského (11%). Z Jihomoravského a Pardubického kraje odpovědělo shodně 9%, z Plzeňského kraje a Hl.m.Prahy 7%. Ze všech ostatních krajů byl počet dotazníků ve výši 4% - 5%. Většina respondentů byli zástupci obcí III.typu (89%) a krajské úřady (11%). Evidence neslyšících: Většina odborů (63%) eviduje ročně 1 až 5 neslyšících. 14% eviduje za rok 6 10 neslyšících, 11% eviduje poměrně velké množství osob se sluchovým postižením. Jeden z úřadů eviduje dokonce více než 50 osob se sluchovým postižením. 6 úřadů nemá evidováno žádné neslyšící. Nabídka online tlumočení a DTB pro neslyšící: Při komunikaci s neslyšícími klienty by využilo nabídku online tlumočení 66% respondentů a zhruba stejný počet (63%) má zájem o specializovanou databázi pracovních příležitostí pro neslyšící. Nabídka kurzů ZNJ pro neslyšící a pro zaměstnance, nabídka semináře: Zájem o kurz znakového jazyka pro neslyšící měla zhruba polovina respondentů (54%). Pro své zaměstnance by nabídku kurzu ZNJ využilo zhruba stejně - 48%. Větší zájem byl ze strany respondentů o seminář k problematice neslyšících (70%). 5

6 Dotazníky pro úřady práce - výsledky průzkumu Dotazníkový průzkum pro úřady práce se zaměřil na zjištění nejčastějších bariér na úřadech práce při hledání práce pro neslyšící, počet neslyšících obracejících se na ÚP, na potřebu databázového systému s nabídkami práce pro neslyšící, na možnosti jejich vzdělávání a využití online komunikace a na ověření poptávky po speciálních kurzech ZNJ a seminářích o neslyšících pro úředníky, Regiony a působnost ÚP: Z celkového počtu 186 oslovených úřadů práce ve všech regionech ČR jich vyplnilo dotazník 53 (28,5%). Nejvíc respondentů bylo z kraje Ústeckého (19%) a Olomouckého (15%). Shodně 9% poslalo dotazník z kraje Moravskoslezského, Pardubického a Plzeňského. Vyplněné dotazníky z ostatních krajů se pohybovaly mezi 2% 8%. Pouze z kraje Královéhradeckého nebyl vyplněn ani jeden dotazník. Evidence neslyšících na ÚP: Většina respondentů (75%) eviduje ročně na svých úřadech 1 až 5 neslyšících. Dále se hlásí na úřadech práce ročně 6-10 neslyšících (17%) a neslyšících (4%). Ve dvou případech neevidovali na ÚP žádnou osobu se sluchovým postižením. Ročně pomůže najít práci 1 až 5 neslyšícím 91% respondentů, pro 6 až 10 neslyšících je schopen najít práci pouze jeden respondent. 4 respondenti (8%) uvedli, že nenašli práci žádnému z neslyšících. Nejčastější bariéry při hledání práce: Vzhledem k současné situaci na pracovním trhu a stále rostoucí nezaměstnanosti je největší bariérou nedostatečná nabídka pracovních míst (92%). Pro 4% respondentů jsou překážkou chybějící tlumočníci ve znakovém jazyce (ZNJ), dále byl uveden problém s komunikací (2%) a další nespecifikované překážky (2%). Nabídka OLT tlumočení a nabídka DTB: Při komunikaci s neslyšícími klienty by využilo nabídku online tlumočení 64% respondentů. Mnohem víc úřadů práce by uvítalo specializovanou databázi pracovních příležitostí pro neslyšící (83%). Nabídka kurzů ZNJ pro neslyšící a pro zaměstnance, nabídka semináře: Zájem o kurz znakového jazyka pro neslyšící měla zhruba polovina respondentů (53%). Pro své zaměstnance na ÚP by nabídku kurzu ZNJ využilo o něco méně - jen 40%. Mnohem větší zájem byl ze strany respondentů o seminář k problematice neslyšících (74%). 6

7 Závěrečné shrnutí Celkové hodnocení dotazníkového průzkumu bylo ovlivněno nízkou návratností dotazníků. V případě zaměstnavatelů se jednalo navíc pouze o jediný region Prahu. Nicméně z odpovědí vyplynula jedna podstatná informace: významná potřeba databáze pracovních příležitostí jak ze strany úřadů, tak ze strany neslyšících. Velká poptávka ze strany úřadů je také po semináři o problematice neslyšících. Určitě by bylo dobré ho v rámci projektu nabídnout a uspořádat, případně spojit s prezentací databáze. Závěrem vzkaz od neslyšících: Chovejte se k nám jako ke slyšícím. R.Dohnalová, 2/13 7

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli Ing. Jana Trhlíková Praha 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Východiska publikace... 3 1.2 Předmět analýzy

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a - Monitoring trhu práce Analýza mapující situaci absolventů na trhu práce Vypracoval: EDUCA QUALITY, o. s. 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Analýza trhu

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Podnikavost studentů UTB

Podnikavost studentů UTB Vyhodnocení dotazníku Podnikavost studentů UTB Zadavatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Zhotovitel: ADbridge (zodpovědná osoba Ondřej Ploch) Datum: 20. 12. 2011, ve Zlíně Metodika: Šetření bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12. 2006 prosinec 2006 Přístup zaměstnavatelů k cizincům 1 Obsah: I.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 2 OBSAH 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 2.1. Předmět analýzy a cíle šetření... 4 2.2. Metodologie...

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území České republiky

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území České republiky Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území České republiky Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Odbor environmentálního vzdělávání Odbor fondů

Více

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání v projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 2014 OBSAH ÚVOD... 2 1 CÍL,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SEKCI KULTURA Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

I. ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA KRAJSKÝCH ÚŘADECH. 1. Úvod: Zhodnocení výsledků výzkumu * 2. Strategické řízení a regionální rozvoj

I. ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA KRAJSKÝCH ÚŘADECH. 1. Úvod: Zhodnocení výsledků výzkumu * 2. Strategické řízení a regionální rozvoj I. ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ NA KRAJSKÝCH ÚŘADECH 1. Úvod: Zhodnocení výsledků výzkumu * Výzkumné šetření zaměřené na postižení každodenních procesů řízení regionálního rozvoje a rozhodování

Více

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004. Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004. Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004 Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 OBSAH 1. OBSAH A ZÁKLADNÍ CÍLE VÝZKUMU...3 1.1. Kontext a smysl projektu... 3 1.2.

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbniopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního

Více