Plán práce / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce - 2014 / 2015"

Transkript

1 Plán práce / 2015 Září slavnostní zahájení nového škol. roku, přivítání prvňáčků (Dušek, Štěpánová) + patroni z 9. roč. (Doubravová), vernisáž a zahájení výstavy výtvarných prací (Karel starší za Žerotína) - 9,00 - projekt Čj a D, výročí Karla staršího ze Žerotína (Lustigová, Dvořáková) - školení BOZP (firma Zeman) - poučení o hygieně a bezpečnosti práce (TU, uč. Tv, Pč, Fy, Che) - opravené seznamy žáků schůzka zástupců ŠSK Ústí n. Orlicí (Dušek) - třídní schůzka 1. třídy (Štěpánová) - zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. třídy ve Vysokém Mýtě (Bienová, Matějková) - podklady pro celoškolní plán práce, tř. knihy, tř.výkazy, rozvrhy výplatní termín relace do šk. rozhlasu nebo prezentace k (29. 9.) (Dvořáková) - státní svátek kontrola platnosti revizí - bleskosvodu, el. spotřebičů, topení, tělocv. nářadí, has. přístrojů, el. rozvodů aj. (Dušek, Vychytil ) - ustavení žákovské rady školy (Dušek) - seznámení 1. třídy s hlavní budovou školy (Štěpánová) - evidence pracovní doby (Dušek) - divadelní představení Příhody lišky Bystroušky, všechny roč., divadelní třída (vyučující) - výkaz o školní knihovně a o základní škole (Krajová) - atletický čtyřboj pro žáky roč., Libchavy (Nádeníková) - návštěva úřadu práce a stacionáře, 9. roč., Ústí nad Orlicí (Zahálková, Doubravová) - výtvarná soutěž s ekologickou tématikou Zdravá a nemocná příroda, roč. (Dvořáková) - účast v internetové soutěži Hravě žij zdravě, 5. roč. (Dvořáková) - společná schůze rodičů v posluchárně v 16,00 (volby do ŠR) - společné třídní schůzky roč. následují po společné schůzi (TU) - projekt Biblické příběhy, pro 7. a 8. roč., v Čj, D, Ov (Dvořáková, Lustigová) - tvorba MPP 2014/2015 (Zahálková) Říjen - TU vyplní stav žactva k do třídních výkazů - odevzdat výzdoba školy - podzim - do (Hl, Dv, Ku, Na, Do) - seminář Kras a pseudokras, Ústí nad Orlicí (Kučerová) - školení ČSI - testování škol, Ústí nad Orlicí (Kučerová) - přehlídka SŠ a SOU - Čes. Třebová, pro žáky a rodiče + vých. Poradce, 8. a (Nádeníková) - výplatní termín ukázky ptactva Seiferos, tř okresní kolo ve stolním tenise, chlapci tř., Ústí nad Orlicí - evidence pracovní doby (Dušek)

2 - relace do školního rozhlasu nebo prezentace k 28. říjnu (Lustigová) - podzimní prázdniny a státní svátek relace do školního rozhlasu k 28. říjnu (Lustigová) - soustředění dívčího pěveckého sboru 2. st. v Pastvinách, (Sláma) - hospitační činnost vedení školy - dle plánu hospitací - návštěva MěÚ - 3. r. (Bienová) - program SVP Mimóza - soc. vztahy ve třídě, 3. roč. (TU) - preventivní pořad - Používám mozek (Zahálková) - přednáška o rybolovu pro 7. roč. (Dvořáková) - návštěva v městské knihovně - 2. roč. (Králová) - pokračování plaveckého výcviku 3. a 4. třídy (TU) - pokračování projektu Biblické příběhy, pro 7. a 8. roč., v Čj, D, Ov (Dvořáková, Lustigová) - Babí léto - Slunce, výtvarná soutěž - ŠD (Halamová, Miklasová) - procházka lesem sběr přírodnin, ŠD (Halamová, Miklasová) Listopad - div. představení ve VČD Pardubice - předplatné pro vybrané žáky r. celkem 6 odpoledních představení během škol. roku (Doubravová) - konec plaveckého výcviku 3. a 4. třídy (Bienová, Matějková) - výplatní termín státní svátek relace do školního rozhlasu nebo prezentace k , (Dvořáková) - ped. rada - 13,30-14, r. / / 14,30-15, r 15,00-16, r. - Den otevřených dveří - 8,00-14,45, (spojeno s prodejní výstavou knih, výstavou žákovských prací a vystoupení dram. kroužku pro roč. ZŠ + okolní MŠ) - informace o prospěchu a chování žáků r. - dle úvahy vyučujících r. - 14,45-16,30 - beseda o LVVZ pro rodiče žáků 7. r od 16,30 (Dušek ) - porada ředitelů, Seč (Dušek) - evidence pracovní doby (Dušek) - návštěva planetária v Brně, žáci 5. a 6. roč., (Dvořáková, Kučerová) - bruslení a hokejový trénink - Choceň nebo Ústí nad Orlicí roč. (učitelé Tv) - setkání vých. poradců (Nádeníková) - program SVP Mimóza - rozvoj soc. vztahů ve třídě pro 5. roč. (Nádeníková) - projekt Příběhy bezpráví pro žáky 9. roč. (Člověk v tísni) (Lustigová) - instruktáž a harmonogram provedení inventury škol. majetku (Hledíková ) - projekt Barevný podzim, drakiáda pro žáky 1. a 4. třídy (TU) - Drak 3x jinak - podzimní tvoření v odděleních - ŠD (Halamová, Miklasová) - výroba dárků pro zaměstnance a na vánoční jarmark - vánoční posezení (Halamová, Miklasová)

3 Prosinec - výzdoba školy - zima - do (Hl, Dv, Ku, Na, Do) - návštěva Mikuláše a čerta na 1. stupni - vánoční jarmark společné předvánoční posezení v hotelu Jiřička, vystoupení pěv. sboru 2. stupně (Sláma) od 15, 00 - okresní kolo - florbal (dívky roč.), (Dušek) - okresní kolo - florbal (chlapci roč.), (Dušek) - okresní kolo - florbal (dívky roč.), (Dušek) - okresní kolo - florbal (chlapci roč.), (Dušek) - divadelní pásmo Rybářův Štědrý den, roč. + MŠ, od 9,15 a10, 30 (TU) - okresní kolo - florbal (chlapci a dívky - střední školy), (Dušek) - výplatní termín evidence pracovní doby (Dušek) - rozpočet na rok 2015 (Dušek) - matematická olympiáda pro roč. (Kučerová, Nádeníková, Zahálková) - adventní zájezd žáků roč. do Budapešti (Štusáková) - vánoční koncert pěv. sboru (Sláma) - ukončení soutěže Hravě žij zdravě, 5. roč. (Dvořáková) - vystoupení dram. kroužku pro důchodce (Dvořáková, Lustigová) - návštěva 8. roč.v Domě s pečovatelskou službou (Hledíková) - projekt Kouření a já pro 6. roč. - den s Červeným křížem pro roč. (Krajová) - školní kolo olympiády v českém jazyce pro 8. a 9. roč. (Lustigová, Doubravová) - vánoční besídka s programem v ŠD (Halamová, Miklasová) - vánoční besídky ve třídách, roč. - čertovské a vánoční vytváření - výstavky v odděleních (Halamová, Miklasová) - vánoční prázdniny, Leden - vyučování od pondělí olympiáda v dějepise, žáci roč - školní kolo (Dvořáková, Lustigová) - olympiáda v dějepise, žáci 8. a 9. roč - okresní kolo (Dvořáková, Lustigová) - okresní kolo olympiády v českém jazyce pro 8. a 9. roč. (Lustigová, Doubravová) - Komenský a my - literární část, žáci 8. a 9. roč.(doubravová, Lustigová) - výtvarná část ( r., TU) - výplatní termín ped. rada - 13,30-14, r. ( ) 14,30-15, r 15,00-16, r. - výroba dárků k zápisu (Halamová, Miklasová) - evidence pracovní doby (Dušek) - výběr učebnic na nový školní rok (Hledíková) - zápis do 1. ročníku (Dušek, Krajová, uč. I. st. a žáci 8. r. - budoucí patroni - Lustigová) + vydání rozhodnutí o přijetí k základ. vzdělávání rodičům bud. prvňáčků - beseda na téma kyberšikana, nebezpečí facebooku (Zahálková)

4 - olympiáda v Aj, školní kolo pro roč. (Štusáková) - poznávání savců, 8. roč. (Dvořáková) - soutěžní odpoledne na sněhu na čemkoliv (ŠD) (Halamová, Miklasová) - vydání výpisu vysvědčení (TU) - pololetní prázdniny Únor - lyžařský výcvik 7. r. + ostatní, (Dušek, Krajová, Nádeníková, Kopecká ) - jarní prázdniny výplatní termín evidence pracovní doby (Dušek) - olympiáda v Aj - okresní kolo (Štusáková) - poznávání ptáků, 7. roč. (Dvořáková) - sáňkování, hry na sněhu, bruslení r. (TU) - beseda s gynekologem pro 8. a 9. roč. - matematická olympiáda - okresní kolo (Kučerová, Nádeníková, Zahálková) - dětský karneval se soutěžemi v ŠD (Halamová, Miklasová) - Krásy zimy - tvořivé činnosti v ŠD (Halamová, Miklasová) Březen - výplatní termín výzdoba školy - jaro - do (Hl, Dv, Ku, Na, Do) - vědomostní soutěž Komenský a my - celostátní kolo, evidence pracovní doby (Dušek) - setkání pedagogů - Komenský a my ředitelské volno relace do škol. rozhlasu nebo prezentace o J. A. Komenském (26. 3.) (Lustigová) - návštěva knihovny žáci 5. roč. (Krajová) - besedy k Měsíci knihy (uč. Čj) - školní turnaj ve vybíjené roč. (Matějková, Nádeníková, Doubravová) - školní kolo Pythagoriády - 6. a 7. roč. (Nádeníková, Kučerová) - vycházky do jarní přírody, projekt Přišlo jaro do vsi - (1. stupeň) - účast ve výtvarné soutěži Komenský a my (1. stupeň) - projekt Moje oblíbená knížka, tř. (TU) - projekt Kouření a já pro 9. roč. - Pexesiáda - mezidružinové zápolení v ŠD (Halamová, Miklasová) - zhotovování velikonočních výrobků a dekorací + výstavka v odděleních ŠD (Halamová, Miklasová) Duben - velikonoční prázdniny, 2. a Velikonoce úklid prostranství okolo všech budov školy (uč. Pč) - seznámení rodičů s finančními požadavky školy na sešity a prac. sešity pro děti na další školní rok (Hledíková) - výplatní termín cvičný požární poplach (Dušek, Krajová) - ped. rada - 13,30-14, r. (15. 4.) 14,30-15, r 15,00-16, r.

5 - přijímací zkoušky na SŠ - návštěva partnerské školy - Dolní Dobrouč (Dušek, Krajová) - evidence pracovní doby informace o prospěchu a chování žáků roč., od 14,45-16,30 - Den Země - projekt pro žáky 6. a 7. roč. (Dvořáková) - Hrátky s odpadky - pohádka pro tř. + MŠ, od 9,15 a 10,30 (TU) - schůzka ŠSK v Ústí nad Orlicí (Dušek) - projekt Řecká mytologie, 6. roč. (D, Čj, Ov) (Dvořáková, Doubravová) - školní kolo soutěže Zelené podnikání (Dvořáková) - velikonoční zvyky, návštěva 1. stupně v ekocentru Paleta (TU) - barevný týden (Velikonoce), roč. (TU) - návštěva programu z festivalu Jeden svět - měsíc bezpečnosti - znalostní kvíz, soutěže v ŠD (Halamová, Miklasová) - Čarodějnice - výtvarné ztvárnění - ŠD (Halamová, Miklasová) Květen Červen - 1. a státní svátky - výplatní termín školní kolo - Běh údolím J. A. K. - do (uč. Tv) - setkání zaměstnanců současných i bývalých ke Dni matek (s vystoupením žáků kroužku přípravného zpěvu), (Králová) - celookresní kolo Běhu údolím J. A. K beseda s rodiči budoucích prvňáčků v 16,00 (Dušek) - evidence pracovní doby (Dušek) - odevzdání peněz od rodičů za prac. sešity a sešity na příští rok - do okresní kolo Pythagoriády - pro 6. a 7. r. (Nádeníková, Kučerová) - evaluační testy M, Čj, Aj (5. a 9. roč.) - návštěva dopravního hřiště - 4. roč. (Matějková) - exkurze do zahradnictví ve Skořenicích, 7. roč. (Dvořáková) - pěvecká soutěž ( roč.) (TU) - turnaj ve vybíjené pro 3. a 4. roč. (Doubravová, Matějková) - malování na chodníku - ŠD (Halamová, Miklasová) - Dětský den - soutěžní odpoledne - ŠD (Halamová, Miklasová) Setkání tří škol, Maďarsko - Dětský den - účast na školympiádě ve Vysokém Mýtě - výzdoba školy - léto - do (Hl, Dv, Ku, Na, Do) Technické hry PSŠ Letohrad - projekt Pravěk a starověk, 6. roč. (Dvořáková) - příprava na projekt Jan Hus, 7. a 8. roč. (Dvořáková, Lustigová) - projekt cestujeme v čase aneb ohlédnutí za učivem dějepisu, 6. roč. (Dvořáková) - poznávání rostlin a živočichů, 8. roč. (Dvořáková) - vystoupení pěv. kroužku 1. st. pro rodiče (Králová) - výroba dárků pro budoucí prvňáčky (Halamová, Miklasová) - výplatní termín školní výlety r. - ped. rada - 13,30-14, r. (24. 6.) 14,30-15, r. 15,00-16, r. - evidence pracovní doby (Dušek)

6 - výlet ŠD na Mítkov (Halamová, Miklasová) - turnaj v kopané před ZŠ - ŠD (Halamová, Miklasová) - sportovní den pro r. - sportovní den pro r.. - dopravní soutěž (1. stupeň) - slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení, poučení o bezpečnosti (TU) - rozloučení se žáky 9. r. na MěÚ uzavření TK,TV Průběžně, netermínováno - návštěva výstavy dle aktuální nabídky (učitelé Vv) - celoroční projekt s názvem Z pohádky do pohádky pro vybrané žáky 2. a 3. roč. v rámci předmětu dramatická výchova (Dvořáková) - účast v soutěžích s výtvarnou a ekologickou tématikou - vystoupení pěv. sboru - dle potřeby (Vítání občánků ) (Sláma, Králová) - vystoupení mažoretek - dle potřeby - Klokan - matem. soutěž (Nádeníková) - výjezd do ekocentra Paleta v Oucmanicích nebo výjezd lektora do školy témata (Mezilidské vztahy, Poznáváme zvířata, O životním prostředí, Práce s přírodním materiálem (1. stupeň) - výstavy dětských prací ze ŠD (Halamová, Miklasová) - div. představení pro žáky - dle nabídky a možností - návštěva MŠ v 1.třídě a hospitace uč.1. r. v MŠ - zveřejňování nejlepších sloh. a lit.prací ve škole i v tisku (uč. Čj) - výtvarné dílny (Krajová, Hledíková) - odborné přednášky k tématům ve výuce Ov - filmová představení pro žáky dle aktuální nabídky - schůzky vedení školy - měsíčně (Dušek) - metodické sdružení I. stupně - měsíčně - konzultace pro rodiče žáků roč. - měsíčně - besídky pro rodiče - žáci r. (TU) - účast na výtvarných a sportovních soutěžích ( roč.) - výstavky výrobků Pč (uč. Pč) - rozhlasové relace žáků - dobrovolné (Dušek, TU - pátek) - provoz škol. bufetu - pondělí - pátek - 8,20-8,35 9,15-9,30 (Hledíková) - porady ped. sboru - dle potřeby, (Dušek, Krajová) - statistické výkazy podle celoročního rozpisu (Krajová) - hodiny v tělocvičně pro ped. pracovníky - ČMOS pondělí 15,00-16,00 - fitcentrum pro zaměstnance školy - příspěvky do Brandýských listů - do 15. v každém měsíci - provoz žákovské knihovny - I.st. - úterý - 8,20-8,35 - čtvrtek - 8,20-8,35 (Bienová) II.st. - středa - 9,15-9,30

7 kdykoliv po domluvě (Doubravová) - konzultační hodiny vých. poradkyně úterý - 8,30 9,15 kdykoliv po tel. domluvě (Nádeníková) - úřední hodiny účetní - pro zaměstnance pátek - 7,00-7,30 - úřední hodiny pokladní pro zaměstnance středa - 7,15-8,20 čtvrtek - 7,15-8,20

8

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 ZÁŘÍ - 3. 9. 2012 slavnostní zahájení školního roku 2012/2013, porada pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - znovuotevření třídy s rozšířenou výukou

Více

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 ZÁŘÍ - 1. 9. 2010 slavnostní zahájení školního roku 2010/2011, porada pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - provozní porady pedagogických pracovníků

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv),

Více

597, 783 13 587 571 044, 777 033 930 IČO

597, 783 13 587 571 044, 777 033 930 IČO Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2014/2015 V minulých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace PSČ 767 01, tel./fax: 573 338 164, URL: www.zssypky.cz, e-mail: reditelka@zssypky.cz Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ážení rodiče! 9. 4. 2015 15.00 do 17.00 hod. 15.30 do 17.30 hod. Úspěchy žáků Pracoviště nám. 9. května Pracoviště Sušilova Pracoviště Slovákova

ážení rodiče! 9. 4. 2015 15.00 do 17.00 hod. 15.30 do 17.30 hod. Úspěchy žáků Pracoviště nám. 9. května Pracoviště Sušilova Pracoviště Slovákova Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 9. 4. 2015 od 15.00 do 17.00 hod. (nám. 9. května, Sušilova), od 15.30 do 17.30 hod. (Slovákova).

Více

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 výňatek

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 výňatek Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov e-mail: info@zsvelkysenov.cz tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 internet: www.zsvelkysenov.cz Plán práce školy školní rok 2014

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín. Č.j.: 196/2013-VDŠ

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín. Č.j.: 196/2013-VDŠ Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 196/2013-VDŠ Plán hlavních úkolů na školní rok 2013/2014 Plán hlavních úkolů na školní rok 2013-2014 Od 1. 9. 2013 realizovat novelizovaný Školní

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail:

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail: spec.zs@zrak.opava.cz PLÁNY ČINNOSTI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Akce školy školní rok 2013/2014

Akce školy školní rok 2013/2014 Akce školy školní rok 2013/2014 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: 16. října 2013 Přírodovědný klokan 2. února 2014 Dívka roku (1. místo B. Poremská 9.A) 3. února 2014 Školní kolo konverzační soutěže

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace školní rok 2008/2009 OBSAH A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více