Uživatelská příručka k programu Tréninkový deník verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k programu Tréninkový deník verze 1.0"

Transkript

1 Uživatelská příručka k programu Tréninkový deník verze 1.0 OBSAH ÚVODEM... 3 Požadavky na technické vybavení... 3 INSTALACE PROGRAMU... 4 Odinstalování programu... 5 NABÍDKA DATA... 6 Osobní údaje... 6 Přidání záznamu... 6 Úprava záznamu... 6 Odebrání záznamu... 6 Filtr... 6 Kategorie osob... 7 Přidání záznamu... 7 Úprava záznamu... 7 Odebrání záznamu... 7 Výkonnostní třída... 7 Klub... 8 Přidání údajů o organizaci... 8 Konec... 8 NABÍDKA DENÍK... 9 Tréninkový plán... 9 Přidání záznamu... 9 Kopírování záznamu Změna záznamu Odebrání záznamu Součty v tréninkovém plánu Práce s kalendářem Tréninkový deník Docházka Přiřazení tréninku Odebrání tréninku STU Přidání STU Úprava záznamu STU Odebrání záznamu STU Závody Přidání nového záznamu Řazení dat Filtrování dat Tréninkový deník 1.0 Strana 1 Tropol

2 Graf Přidání nového grafu Změna grafu Odebrání grafu NABÍDKA TISK Tisk osobních údajů Tisknuté osoby Tisknuté údaje Tisk tréninkového plánu Tisk tréninkového deníku Tisk Závodů a rekordů Tisk grafu NABÍDKA NASTAVENÍ Nastavení editoru deníku NABÍDKA DATABÁZE Záloha databáze Obnova databáze Export databáze Import databáze Obnova součtů Export dat Graf DIAGRAM MOŽNÉ POSLOUPNOSTI PŘI ZADÁVÁNÍ DAT DO TRÉNINKOVÉHO DENÍKU PODPORA POZNÁMKY Tréninkový deník 1.0 Strana 2 Tropol

3 ÚVODEM Kvalitní sportovní výkon je vždy podložen dlouhodobým tréninkovým úsilím a trvalou motivací dosáhnout ve své disciplíně těch nejlepších výkonů. V tréninkové metodice tudíž sehrává velmi důležitou úlohu čas tj.nejen schopnost kvalitně rozvrhnout vlastní trénink, ale i najít správný čas pro trénování a pro odpočinek v rámci jednoho dne i celé sezóny. Nástrojem, který pomáhá vnímat přípravu sportovce v časovém rozložení, je tréninkový deník. Tréninkový deník pro každého sportovce, ať výkonnostního nebo rekreačního, znamená nejen dokonalý přehled dosažených výkonů, které jsou zrcadlem kvality jeho dlouhodobého tréninkového úsilí, ale také mu dává možnost zpětně pochopit cestu, která k těmto výkonům vedla, či kde byl trénink neefektivní. Program, který je popsán v této příručce, umožňuje vedení tréninkového deníku po neomezeně dlouhou dobu, takže nejste závislý(á) na počtu stran, jak je tomu u tištěných verzí. Podle zakoupené verze může být tréninkový deník veden pro jednotlivce (verze SPORTOVEC) nebo pro celý sportovní oddíl (verze TRENÉR). Jako v každém tréninkovém deníku i v tomto můžete plánovat tréninkové dávky v časovém předstihu a dále je přenášet do archivační části. Program slouží nejen pro zaznamenávání a vyhodnocování tréninkových dávek, má i další funkce sledování docházky sportovců na tréninkové jednotky, jednoduché vedení personální agendy sportovní organizace, zaznamenávání závodních výsledků. Program dále umožňuje tisknout volitelné tiskové sestavy a grafy, případně export vybraných údajů do souboru. Program můžete používat: buď jako záznamové médium, kdy budete vepisovat své odtrénované dávky do archivační části programu a sledovat tréninkové objemy v čase, nebo komplexně pro plánování tréninků a sledování plnění tohoto plánu pomocí zaznamenávání docházky a převádění plánu do archivační části. Požadavky na technické vybavení Softwarové požadavky: MS Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Minimální hardwarové požadavky pro plynulý běh programu: 64 MB RAM, doporučeno 128 MB a více procesor Pentium nebo vyšší minimálně 20 MB místa na pevném disku pro instalaci programu + minimálně 50MB pro provoz systému doporučený je grafický systém umožňující minimálně zobrazení 800/600 obrazových bodů jeden volný sériový port (COM) pro hardwarový klíč Doporučení: Pro rychlé zvládnutí ovládání programu si pročtěte tento manuál, zvláštní pozornost doporučujeme věnovat Diagramu možné posloupnosti při zadávání dat do Tréninkového deníku, viz strana 30 tohoto manuálu, který Vám pomůže rychle pochopit, kde začít. Vývojový tým programu Tréninkový deník Tréninkový deník 1.0 Strana 3 Tropol

4 Instalace programu Po vložení instalačního CD-ROMu do CD mechaniky se automaticky spustí okno instalace programu. Pokud se po chvíli program nespustí, lze instalaci spustit pomocí souboru Autorun.exe, který je v kořenovém adresáři instalačního CD-ROMu. Zde si můžete vybrat, zda si přejete instalovat vlastní Tréninkový deník, aplikaci Acrobat Reader, která je potřebná pro prohlížení manuálu, nebo navštívit domovskou stránku. V případě instalace programu Tréninkový deník Vás instalační program provede celou instalací. V průběhu instalace budete dotázáni, kterou součást programu chcete nainstalovat. Ke správnému běhu programu je nutné, abyste ve svém počítači měl(a) nainstalován program InterBase 6 nebo novější verzi. Pokud tento program ve svém počítači nemáte, můžete jej nainstalovat nyní. Instalační program sám rozpozná, jestli máte program InterBase nainstalovaný pokud tomu tak není, bude zaškrtávací políčko vedle názvu programu vyplněné: Dále v průběhu instalace můžete zvolit adresář pro instalaci jednotlivých částí programu. Poté proběhne vlastní instalace programu. Na konci úspěšné instalace programu se zobrazí okno Dokončení instalace: Instalaci ukončíte kliknutím na tlačítko Program je funkční ihned po instalaci i bez restartu systému. Přesto Vám restartování počítače doporučujeme. Tréninkový deník 1.0 Strana 4 Tropol

5 Odinstalování programu Odinstalování programu se provede po kliknutí na položku UnInstall v nabídce Start. Po spuštění programu se zobrazí okno Odinstalování Tréninkového deníku, ve kterém lze vybrat součásti pro odebrání z počítače. Možnosti jsou: Tréninkový deník databáze záložní soubory Interbase odebere vlastní program odebere databázi programu. Databáze představuje všechny údaje, zadané v programu uživatelem, jako např. Osobní údaje, Záznamy v Tréninkovém plánu/deníku, Záznamy o závodech apod. odebere zálohy dat vytvořené uživatelem pomocí Zálohy databáze a Exportu Databáze odebere databázový program Interbase Tréninkový deník 1.0 Strana 5 Tropol

6 NABÍDKA DATA V nabídce Data se zadávají veškerá osobní data a informace o sportovní organizaci. Obsah nabídky Data je následující: Osobní údaje Kategorie osob Výkonnostní třída Klub Konec Osobní údaje V této kartě se zadávají údaje o členech sportovní organizace. Přidání záznamu Přidání nového záznamu se provede kliknutím na tlačítko v nabídce pod oknem osobních údajů. Povinné údaje jsou označeny červeně. Pro uložení všech zapsaných údajů klikněte na tlačítko. Úprava záznamu Výběr člena organizace, u kterého se budou zadané údaje měnit, se provede kliknutím na jeho jméno ve výběrovém sloupci. Po kliknutí na tlačítko je možné upravovat zadané údaje. Potvrzení upravených údajů se provede kliknutím na tlačítko Uložit, ukončení beze změny původních údajů se provede kliknutím na tlačítko. Odebrání záznamu Odebrání záznamu o členu sportovní organizace se provede po kliknutí na tlačítko. Tato akce je nevratná. Filtr Pro přehlednou práci s daty je na levé straně programu umístěn filtr. Po použití filtru Výkonnostní třída se v sloupci jmen zobrazí jen jména, kterým je přiřazena vybraná výkonnostní třída. Obdobně pracuje filtr Osobní kategorie. Pro vyhledání jména konkrétního jména ve výběrovém sloupci lze použít okno pro hledání. V tomto okně stačí zadat několik po sobě jdoucích písmen jména a kliknout na tlačítko hledej. Tréninkový deník 1.0 Strana 6 Tropol

7 Kategorie osob (pouze pro verzi TRENÉR) V této kartě se zadávají osobní kategorie, které se přiřazují jednotlivým členům sportovní organizace v kartě Osobní údaje (str. 6). Pomocí kategorií lze dělit osoby na sportovce, trenéry, maséry apod. Přidání záznamu Přidání nového záznamu se provede kliknutím na tlačítko v nabídce pod oknem osobních údajů. Povinné údaje jsou označeny červeně. Pro uložení všech zapsaných údajů klikněte na tlačítko. Úprava záznamu Výběr kategorie, která se bude měnit, se provede kliknutím na její název ve výběrovém sloupci. Po kliknutí na tlačítko je možné upravovat zadané údaje. Potvrzení upravených údajů se provede kliknutím na tlačítko Uložit, ukončení bez změny původních údajů se provede kliknutím na tlačítko. Odebrání záznamu Odebrat lze pouze kategorii, která není přiřazena žádnému členovi sportovní organizace, viz. kapitola Osobní údaje, str. 6. Odebrání záznamu se provede po kliknutí na tlačítko. Tato akce je nevratná. Výkonnostní třída V této kartě se zadávají výkonnostní třídy, které se přiřazují jednotlivým členům sportovní organizace v kartě Osobní údaje (str. 6). Vedení deníku Políčko vedení deníku vedle názvu třídy je třeba zaškrtnout u všech výkonnostních tříd, u kterých bude veden tréninkový deník. Nezaškrtnuté políčko vedení deníku znamená, že pro danou třídu bude možno vést pouze docházku Filtr Filtr pro tuto kartu funguje pouze jako jednoduché hledání pomocí okna hledej. Tréninkový deník 1.0 Strana 7 Tropol

8 Klub V této kartě se zadávají informace o sportovní organizaci. Přidání údajů o organizaci Po kliknutí na tlačítko jsou označeny červeně. je možné přepsáním zadat aktuální údaje o sportovní organizaci. Povinné údaje Vložení loga organizace Do programu je možné vložit logo sportovní organizace, které bude použito v tiskových sestavách. Program podporuje rastrové formáty typu *.bmp, *.jpeg. odebere logo zobrazené v náhledu přidá logo Další ovládací tlačítka jsou: ukončí zadávání údajů bez uložení změn uloží zadané údaje do programu Konec Ukončí program. Aktuální nastavení programu a zadané údaje se uloží. Tréninkový deník 1.0 Strana 8 Tropol

9 NABÍDKA DENÍK V nabídce Deník jsou shromážděny karty pro vedení tréninku a jednoduché personální agendy. Obsah nabídky Data je následující: Tréninkový plán Tréninkový deník Docházka STU Závody Graf Tréninkový plán Tato karta slouží pro plánování tréninkových jednotek v neomezeném časovém předstihu. Program je přizpůsoben pro dvojfázový denní režim. Pro každou fázi lze zadat údaje o místě, začátku fáze a vlastní tréninkovou dávku. Zadávaný tréninkový plán je platný pouze pro výkonnostní třídu, zvolenou ve výběrovém sloupci. Přidání záznamu Přidání záznamu do denní fáze se provede kliknutím pravým tlačítkem myši do okna fáze. Po zvolení Přidat záznam v nabídce se zobrazí okno Editace záznamu. V hlavičce okna je zapsán datum, číslo fáze a kategorie, která se bude zaznamenávat. V okně číslo je zobrazeno pořadové číslo právě zadávaného záznamu. Toto číslo se využije při úpravách záznamu viz dále. V okně Editace záznamu je nejprve třeba zvolit STU (str. 14). Podle zvoleného STU lze zadávat délkové nebo časové údaje. Tréninkový deník 1.0 Strana 9 Tropol

10 Tréninkový záznam se pořídí pomocí editoru záznamu. Postupně se určí násobitel, trať a tempo. Pro STU, pro která není třeba zadávat tempo, se v buňce tempo zvolí 0% - do záznamu nebude vepsána žádná hodnota. Hodnotu čas je možno určit pouze při hodnotě násobitele = 1. Tato hodnota je plánovaným časovým výkonem na dané trati. Editor záznamu - okno zadávání délkových údajů Editor záznamu - okno zadávání časových údajů Přednastavení tempa tato hodnota slouží pro pohodlnější zadávání dat v případě, že skupina zadávaných tratí bude mít stejnou hodnotu ve sloupci tempo Možnosti způsobu měření jsou: 1) prázdné okno bez měření času zadané trati 2) trenérem lze zapsat Startovní interval nebo Interval odpočinku. Startovní interval je doba od startovního povelu úseku ke startovnímu povelu následujícího úseku Interval odpočinku je doba mezi dokončením úseku a startovním povelem následujícího úseku. 3) zajícem tento výběr je aktuální pro případ spojení programu s tréninkovým zajícem. Do poznámky lze zapsat různé doplňující údaje k vedení tréninkové dávky. Ovládací tlačítka okna Editace záznamu: vymaže všechny záznamy provedené v okně Editace záznamu potvrzení zadaných dat, uložení do Tréninkového plánu a zavření editoru záznamu zruší okno Editace záznamu bez uložení dat vytvořený záznam se uloží do okna tréninkové fáze bez zavření editoru záznamu Kopírování záznamu Za pomoci nabídky aktivované kliknutím pravým tlačítkem myši v okně Tréninkový plán lze kopírovat jednotlivé záznamy. Výběr kopírovaného záznamu - kliknutím levým tlačítkem myši, výběr více kopírovaných záznamů lze provést za pomoci tlačítka Shift (standardní možnost výběru v systému Windows). Výběr všech údajů v rámci jedné tréninkové dávky se provede po kliknutí na Vybrat vše v nabídce pravého kliknutí myši. Zkopírování označeného záznamu do schránky provedete kliknutím na Kopírovat. Vložení zkopírovaného záznamu - kliknutím na Vložit v nabídce pravého kliknutí myši. Vložit zkopírovaný záznam lze do jakékoliv tréninkové fáze Tréninkového plánu nebo Tréninkového deníku. Tréninkový deník 1.0 Strana 10 Tropol

11 Změna záznamu Změna záznamu v denní fázi se provede kliknutím pravým tlačítkem myši do okna fáze. Po zvolení Změnit záznam v nabídce se zobrazí okno Vyber číslo záznamu, kde je třeba vybrat pořadové číslo záznamu, který bude měněn. Po vybrání čísla ze zobrazí okno Editace záznamu. Potřebné změny se provedou přepsáním údajů v okně Editoru záznamu a potvrzením tlačítkem OK. Práce s tímto oknem je popsána v kapitole Přidání záznamu (str. 9). Jedinou funkcí navíc je možnost změny pořadí záznamů. Postup při změně je zřejmý z následujících obrázků: Příklad: záznam s pořadovým číslem [3] je třeba přesunout na pořadové číslo [1]. Pro provedení je třeba změnit číslo. Zároveň dojde k posunutí všech dalších záznamů Výsledek posunutí v záznamech vypadá následovně: Tip: Výběr záznamu určenému ke změně lze provést také tak, že na požadovaný záznam kliknete levým tlačítkem myši. Po zvolení Změnit záznam v nabídce se tento záznam otevře pro editaci bez potřeby výběru čísla záznamu. Odebrání záznamu Odebrání záznamu z denní fáze se provede kliknutím pravým tlačítkem myši do okna fáze. Po zvolení Odebrat záznam v nabídce se zobrazí okno Odebrat záznam. Odebrat lze jednotlivý záznam, více záznamů nebo všechny záznamy. Součty v tréninkovém plánu V okně každé tréninkové fáze jsou zobrazeny tři okna se součty. 1. okno: trénink součet tréninkové fáze 2. okno: Týdenní součet sčítá všechny tréninkové fáze v týdenním intervalu Měsíční součet sčítá všechny tréninkové fáze v měsíčním intervalu Tréninkový deník 1.0 Strana 11 Tropol

12 Intervalový součet sčítá všechny tréninkové fáze od nastaveného data Po zvolení možnosti Intervalový součet se zobrazí okno, kde se zadá začátek intervalu. Kliknutím na rozbalovací tlačítko vedle okna s datem se aktivuje Kalendář. Práce s kalendářem, viz níže v této kapitole. 3. okno: rok součet všech tréninkových fází v kalendářním roce Součty v rámci tréninkové fáze V pravém horním rohu okna Tréninkového plánu lze v okně Zobrazit nastavit možnosti: záznamy zobrazí okno se záznamy tréninkových dávek součty zobrazí okno se součty dle použitých STU v rámci tréninkové fáze Ukotvení datumu okna Tréninkového plánu Při práci s programem dochází k častému přepínání mezi okny. Abyste se mohli vrátit do Tréninkového plánu / deníku do týdne, ve kterém jste ho opustili, zaškrtněte ukotvit datum. Práce s kalendářem Kalendář je umístěn v horní části okna Tréninkového plánu / Tréninkového deníku. Kliknutím na rozbalovací tlačítko vedle okna s datem se otevře Kalendář. Kliknutím levým tlačítkem myši do letopočtu se zobrazí listovací tlačítka, za pomocí kterých lze měnit rok. Letopočet lze přepisovat. Kliknutím levým tlačítkem myši do měsíce se zobrazí okno s měsíci v roce, výběr se provede dalším kliknutím levým tlačítkem myši na požadovaný měsíc. Listovat mezi měsíci lze také pomocí tlačítek Výběr dne v měsíci se provede kliknutím levým tlačítkem myši v kalendáři na požadovaný den. Návrat k aktuálnímu datu se provede kliknutím pravým tlačítkem kdekoliv v Kalendáři. Zobrazí se tlačítko. Okno Týden slouží pro listování mezi zobrazenými týdny. Kliknutím levým tlačítkem myši do okna Týden se zobrazí rozbalovací seznam s čísly týdnů v roce. Tréninkový deník 1.0 Strana 12 Tropol

13 Tréninkový deník Do této karty se převádějí z Tréninkového plánu skutečně odtrénované tréninkové jednotky. Převod se uskuteční zapsáním Docházky (str. 13 další kapitola). Ovládání karty je shodné s kartou Tréninkový plán str. 9. Tréninkový deník je na rozdíl od Tréninkového plánu osobní, to znamená, že každý člen sportovní organizace může mít jiný záznam. Po převodu z Tréninkového plánu do Tréninkového deníku lze tréninkovou fázi dále upravovat po kliknutí pravým tlačítkem myši do okna upravované fáze. Další postup úprav str. 11. Pro vyhledání člena sportovní organizace lze využít Filtr, ovládání filtru str. 6. V Poznámce v tréninkovém deníku je mimo jiné vhodné psát hodnocení tréninku z hlediska osobních pocitů, zdravotního stavu apod. Při zpětném sledování tréninku a hledání odpovědí, jak jej dál plánovat, jsou tyto poznámky stejně důležité, jako vlastní objemy. Docházka V kartě Docházka se zaznamenává účast člena sportovní organizace v tréninkové fázi. V kartě Docházka jsou zobrazeni vždy členové jediné Výkonnostní třídy. Pro další filtrování výběru lze použít okno Kategorie nebo Hledání ve filtru viz str. 6. Zadáním docházky se převede Tréninkový plán pro vybranou Výkonnostní třídu do Tréninkového deníku. V okně je zobrazen vždy jeden měsíc, listování ve dnech a fázích je možné za pomocí posuvné lišty pod oknem. Přiřazení tréninku Zadání docházky se provede dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši do buňky, která je průsečíkem příslušné tréninkové fáze v daném dni a člena sportovní organizace. Příklad z obrázku ukazuje přiřazení tréninku dvěma sportovcům v 1. dni v měsíci, fázi č. 2. značí trénink, který chceme přiřadit. Červené potvrzení se zobrazí po dvojitém kliknutí levým tlačítkem myši do buňky značí přiřazený trénink. Trénink je přístupný v Tréninkovém deníku. Zobrazí se po potvrzení červeného potvrzení kliknutím na tlačítko. Zobrazí se okno přiřazované tréninkové fáze, kterou lze upravovat stejně jako Tréninkový plán nebo Tréninkový deník. Po potvrzení dojde k přiřazení této tréninkové fáze. Ukládá se vždy pouze jedna tréninková fáze a to ta, v jejíž sloupci je některá buňka aktivní modrá. U členů, kteří patří do výkonnostních tříd s vedením deníku (str. 7) musí být pro přiřazení tréninku nejprve definován tréninkový plán, jinak se uloží pouze docházka. Tréninkový deník 1.0 Strana 13 Tropol

14 U členů, kteří patří do tříd bez vedení deníku proběhne přiřazení tréninku bez předchozího zápisu v tréninkovém plánu. Provede se pouze záznam o účasti v tréninkové fázi. Odebrání tréninku z tréninkového deníku Dvojitým kliknutím na ikonu přiřazeného tréninku se tato ikona změní na, potvrzení se provede kliknutím na tlačítko. Tato akce je nevratná. STU STU jsou speciální tréninkové ukazatele, které jsou specifické pro každé sportovní odvětví. Příklad STU pro plavání: K kraul P prsa Z znak D delfín Vypl. vyplavání... Přidání STU Přidání nového STU se provede kliknutím na tlačítko v nabídce pod oknem osobních údajů. Povinné údaje jsou označeny červeně. Pro uložení všech zapsaných údajů klikněte na tlačítko. Úprava záznamu STU Výběr STU, který se bude měnit, se provede kliknutím na jeho název ve výběrovém sloupci. Po kliknutí na tlačítko je možné upravovat zadané údaje. Potvrzení upravených údajů se provede kliknutím na tlačítko Uložit, ukončení beze změny původních údajů se provede kliknutím na tlačítko. Odebrání záznamu STU Odebrání záznamu se provede po kliknutí na tlačítko. Tato akce je nevratná. Závody V kartě Závody se zaznamenávají výsledky ze závodů. Přidání nového záznamu Nový záznam se založí po kliknutí na tlačítko. Poté je možné zapsat údaje podle hlavičky - po dvojím kliknutí levým tlačítkem myši do příslušné buňky. Údaje Příjmení, Jméno, Třída a Kategorie jsou údaje závislé. To znamená, že po zadání jednoho z těchto údajů vybráním z rozbalovací nabídky, se ostatní automaticky vyplní. Tréninkový deník 1.0 Strana 14 Tropol

15 Uložení zadaných údajů se provede kliknutím na tlačítko. Šířku sloupců lze měnit pomocí myši. Pokud se kurzor dostane do správné polohy viz. obrázek, změní se na kurzor změna velikosti, poté lze přidržením levého tlačítka myši a tažením změnit šířku sloupce. Další ovládací tlačítka okna Závody, rekordy: odebere záznam, jehož některá buňka je označená umožní změny záznamu, jehož některá buňka je označená zruší neuložený záznam bez uložení dat Řazení dat Zaznamenané údaje lze řadit podle kteréhokoliv z údajů hlavičky vzestupně nebo sestupně. Kliknutím levým tlačítkem myši do údaje hlavičky se zobrazí červená šipka, která ukazuje směr řazení záznamů. Příklad : řazení údajů vzestupně podle klíče Datum řazení údajů sestupně podle klíče Datum Filtrování dat Do kterékoliv buňky v Řádku filtrů lze zapsat několik prvních písmen hledaného údaje. Zapsané údaje se ihned filtrují. Poznámka:Svislá modrá přerušovaná čára značí, že se všechny sloupce nevejdou do tiskové stránky. Pro správný tisk všech sloupců do jedné stránky je třeba upravit šířku sloupců viz. str. 14. Tréninkový deník 1.0 Strana 15 Tropol

16 GRAFICKÝ VÝSTUP V PROGRAMU Nedílnou součástí programu je zobrazení dat ve formě grafu. Do okna Graf se lze dostat kliknutím na ikonu. Přepnout do okna Graf lze také z nabídky Tisk Graf nebo nabídky Databáze Export dat Graf. Program umožňuje ve formě grafu zobrazit data z Tréninkového plánu nebo Tréninkového deníku. Pro zobrazení dat z Tréninkového plánu vyberte. V okně v levé části lze vybrat třídu pro zobrazení. Pro zobrazení dat z Tréninkového deníku vyberte. V okně v levé části lze vybrat osobu pro zobrazení. Přidání nového grafu: Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno Nastavení grafu. Další možností přidání grafu je kliknout do okna grafu pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vybrat Přidat graf. Nabídka okna Nastavení grafu je: Název: tento údaj se zobrazí nad vlastním grafem Barva pozadí: výběr barvy pozadí grafu Barva křivky: výběr barvy křivky grafu 3D: nastavení zobrazení hloubky grafu jako třetího rozměru. Při nastavení 1% je graf zobrazen jako dvourozměrný legenda: Typ grafu: po zaškrtnutí zobrazí legendu zobrazený graf může být spojnicový nebo sloupcový. Dále může graf zobrazovat hodnoty aktuální pro tréninkovou fázi nebo hodnoty součtové: Tréninkový deník 1.0 Strana 16 Tropol

17 Zobrazení aktuální hodnoty pro každý bod na ose X zobrazí hodnotu dle vzorce osy Y (viz. Osa Y) Zobrazení součtových hodnot pro každý bod na ose X zobrazí součet aktuální hodnoty dle vzorce osy Y pro tento bod a hodnoty dle vzorce osy Y předcházejícího bodu Spojnicový graf: Sloupcový graf: Styl sloupce: spojí lomenou čarou hodnoty dle vzorce osy Y (viz. Osa Y). zobrazí ve zvoleném stylu sloupce hodnoty dle vzorce osy Y (viz. Osa Y). Pro každou tréninkovou fázi zobrazí jeden sloupec (diskrétní zobrazení). nastaví styl sloupce pro sloupcový graf. Možnosti zobrazení jsou: obdélníkový válcový elipsový pyramidový šípový Tloušťka křivky: nastaví tloušťku křivky pro Spojnicový graf. Osa X: Jednotka: nastaví jednotku osy X, ve které se bude graf zobrazovat. Např. při nastavení den bude nejmenší zobrazenou jednotkou osy X den. Od: Do: nastaví počátek časového intervalu pro zobrazení grafu nastaví konec časového intervalu pro zobrazení grafu. V případě, že má graf zobrazovat hodnoty od nastaveného počátku do současného data, zaškrtněte otevřeno. Osa Y: Popis: text, zde vepsaný, ze zobrazí jako popis osy Y v grafu. Je vhodné zde vepisovat jednotku pro osu Y Vzorec: formát: v tomto okně je vepsán vzorec pro osu Y. Zadávání vzorce viz. níže. formát jednotky osy Y. Možnosti zobrazení jsou: délkový zobrazí osu Y v délkových jednotkách (m, km...) časový zobrazí osu Y v časových jednotkách (s, hod...) formát jednotky je účelné měnit podle STU, použitých ve vzorci pro osu Y. Délkový STU je vždy v metrech, časový v sekundách. Jiné jednotky pro zobrazení lze dosáhnout vložením konstanty do vzorce (viz. příklad na str. 19). pomocí tohoto tlačítka lze zkontrolovat, jestli je vzorec pro osu Y zadán správně. Tréninkový deník 1.0 Strana 17 Tropol

18 V případě správného zadání vzorce se zobrazí okno: Zadání vzorce osy Y: K zadávání vzorce pro osu Y slouží část okna s pomocnými tlačítky a zobrazenými STU. V horní části se zobrazí zapsaný vzorec Ve spodní části jsou vlastní ovládací tlačítka a seznam použitých STU Ovládací tlačítka: tlačítko pro odebrání položky ze vzorce. Pomocí tohoto tlačítka lze odebrat označený STU nebo matematický operátor ve vzorci tlačítko pro vložení konstanty tlačítko pro vložení STU do vzorce. Provedete tak, že v okně seznamu STU vyberete myší STU pro přidání do vzorce (bude označené modře), poté kliknete na tlačítko závorky matematické operátory plus, mínus, krát a děleno Příklady zadávání vzorců pro osu Y: graf součtu všech délkových STU v čase V případě, že je uživatelem definováno více STU, pak je lze pro zobrazení v grafu sečíst. Vzorec může vypadat například takto: (delfín-trať)+(znak-trať)+(prsa-trať)+(kraul-trať) graf průměru rychlosti ((delfín-trať)+(znak-trať)+(prsa-trať)+(kraul-trať))/((delfín-čas)+(znak-čas)+(prsa-čas)+(kraul-čas)) Tréninkový deník 1.0 Strana 18 Tropol

19 změna jednotky osy Y Program pracuje se základními jednotkami (metr, sekunda). V případě, že je jednotka v grafu nevhodné velikosti, je vhodné graf upravit tak, aby se hodnoty na ose Y zobrazovaly v jiné jednotce ( m 10 km). V tomto případě se použije tlačítko hodnotu konstanty se zadá potřebná konstanta: v okně Zadejte ((delfín-trať)+(znak-trať)+(prsa-trať)+(kraul-trať))/1000 zobrazí na ose Y hodnoty v kilometrech Po změně jednotky osy Y je vhodné v okně Popis zadat správnou jednotku. Pozn.: pro výpočet ve vzorci je trať vždy v metrech bez závislosti na nastavené jednotce v STU a čas je vždy v sekundách. Zadané údaje se potvrdí kliknutím na tlačítko kliknutím na tlačítko., zrušení údajů bez zobrazení do grafu se provede Změna grafu: Změnit aktuálně zobrazený graf lze po kliknutí na tlačítko. Další možností změny grafu je kliknout do okna grafu pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vybrat Změnit graf. Odebrání grafu: Provede se kliknutím na tlačítko je nevratná. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí kontrolní okno Smazání grafu. Akce Možnosti změny měřítka osy X: Měnit zobrazení osy X lze pomocí tlačítek a vodorovného posuvníku, umístěnými pod seznamem definovaných grafů. zvětší rozlišení zobrazení osy X zmenší rozlišení zobrazení osy X návrat do původního zobrazení osy X vodorovný posuvník pro posuv počátku osy X. Tréninkový deník 1.0 Strana 19 Tropol

20 NABÍDKA TISK V nabídce Tisk jsou obsažena okna pro nastavení tiskových výstupů. Obsah nabídky Tisk je následující: Osobní údaje Tréninkový plán Tréninkový deník Závody, rekordy Graf Tisk osobních údajů V okně Tisk osobních údajů se nastavují osoby a osobní údaje, které se budou tisknout. Zobrazené údaje lze filtrovat pomocí filtrů Výkonnostní třída a Kategorie. Údaj, se kterým se bude pracovat, je třeba označit kliknutím levým tlačítkem myši. Tisknuté osoby přidá označené jméno z okna jmen do okna Tisknuté osoby odebere označené jméno z okna Tisknuté osoby přidá všechna jména do z okna jmen do okna Tisknuté osoby odebere všechna jména z okna Tisknuté osoby Tisknuté údaje přidá označený údaj z okna údajů do okna Tisknuté údaje odebere označený údaj z okna Tisknuté údaje přidá všechny údaje do z okna údajů do okna Tisknuté údaje odebere všechny údaje z okna Tisknuté údaje Po zvolení dat, které se budou tisknout klikněte na tlačítko otevře, jsou zobrazeny všechny údaje tak, jak budou vytisknuty.. V náhledu, který se následně Pro zrušení tisku klikněte na tlačítko. Tréninkový deník 1.0 Strana 20 Tropol

21 Ovládací tlačítka okna Náhled osobních údajů: zobrazí celou stránku do okna zobrazí stránku ve skutečné velikosti tisku zobrazí stránku v šířce okna listovací tlačítka. Zobrazí první / další / předchozí / poslední stránku zobrazí okno nastavení tiskárny tisk stran uložení výpisu údajů otevření výpisu údajů zavře okno Náhled osobních údajů Tisk tréninkového plánu V okně Tisk tréninkového plánu se nastavují Výkonnostní třídy ve zvoleném období, které se budou tisknout. Třídu, se kterou se bude pracovat, je třeba označit kliknutím levým tlačítkem myši. Určení tisknutých údajů se děje pomocí tlačítek Přidat, Odebrat, Všechno. Význam tlačítek viz. Tisk osobních údajů Tréninkový deník 1.0 Strana 21 Tropol

22 Nabídka okna: rozmístit na stránce dle dne v týdnu - umístí záznam na stránce dle pozice dne v týdnu. V případě tisku na formát A4 jsou na jedné stránce tři dny po dvou fázích. Po volbě této nabídky se pro tisk zamkne pozice každé fáze. tisknout pouze výpisy - netiskne se záhlaví a zápatí dokumentu tisknout i prázdné tréninky - po volbě této nabídky budou tisknuty všechny tréninkové fáze v zadaném časovém intervalu Období od, fáze číslo - datum prvního dne a číslo fáze časového intervalu, který bude tisknut Období do, fáze číslo - datum posledního dne a číslo fáze časového intervalu, který bude tisknut velikost fontu - velikost písma tisku vlastního tréninku v rozmezí 8 12 bodů. Neovlivní velikost písma hlavičky, záhlaví a zápatí. Řadit dle - třídy při výběru více tisknutých výkonnostních tříd bude tisk dle klíče: [celý časový interval pro první třídu], [celý časový interval pro druhou třídu],... - datumu při výběru více tisknutých výkonnostních tříd bude tisk dle klíče: [první den časového intervalu, třída č. 1, č. 2, č. 3...], [druhý den časového intervalu, třída č. 1, č. 2, č. 3...],... Po zvolení dat, které se budou tisknout klikněte na tlačítko otevře, jsou zobrazeny všechny údaje tak, jak budou vytisknuty. Pro zrušení tisku klikněte na tlačítko.. V náhledu, který se následně Ovládací tlačítka okna Tiskový náhled tréninkového plánu. str. 21. Tréninkový deník 1.0 Strana 22 Tropol

23 Tisk tréninkového deníku V okně Tisk tréninkového deníku se nastavují osoby a období, které se budou tisknout. Údaj, se kterým se bude pracovat, je třeba označit kliknutím levým tlačítkem myši. Pro snadnější výběr osob lze využít filtrovacích oken. Ovládání okna je shodné s tiskem Tréninkového plánu str. 21. Jediný rozdíl je v položce: Řadit dle - jména při výběru více tisknutých výkonnostních tříd bude tisk dle klíče: [celý časový interval pro první osobu], [celý časový interval pro druhou osobu],... - datumu viz. tisk tréninkového plánu str. 21. Tisk Závodů a rekordů V okně Tisk závodů a rekordů se nastavují sloupce z daného výběru, které se budou tisknout. Určení tisknutých sloupců se děje pomocí tlačítek Přidat, Odebrat, Všechno. Tréninkový deník 1.0 Strana 23 Tropol

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1 ATECO spol. s r.o. 1 Popis programu Určení a funkce programu Vyhodnocovací program pro službu Podrobný elektronický účet WINPEU umožňuje jednoduchým způsobem vyhodnocovat a dále analyzovat data o telefonních

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 Kurzovní lístek verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru Příručka uživatele FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 233 370 212, 602 227 026, 776 227 026, 777 227 026, info@fortia.cz, www.fortia.cz

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

Jazz Restaurant Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 45 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 45 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 1 / 45 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 2005-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje funkčnost

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Program Sledování péče 1. Úvod Uživatelská příručka Hlavní náplní programu Sledování péče je vytváření ošetřovatelských a sociálních plánů péče pro klienty/děti v zařízeních sociálních služeb, včetně sledování

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více