Uživatelská příručka k programu Tréninkový deník verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k programu Tréninkový deník verze 1.0"

Transkript

1 Uživatelská příručka k programu Tréninkový deník verze 1.0 OBSAH ÚVODEM... 3 Požadavky na technické vybavení... 3 INSTALACE PROGRAMU... 4 Odinstalování programu... 5 NABÍDKA DATA... 6 Osobní údaje... 6 Přidání záznamu... 6 Úprava záznamu... 6 Odebrání záznamu... 6 Filtr... 6 Kategorie osob... 7 Přidání záznamu... 7 Úprava záznamu... 7 Odebrání záznamu... 7 Výkonnostní třída... 7 Klub... 8 Přidání údajů o organizaci... 8 Konec... 8 NABÍDKA DENÍK... 9 Tréninkový plán... 9 Přidání záznamu... 9 Kopírování záznamu Změna záznamu Odebrání záznamu Součty v tréninkovém plánu Práce s kalendářem Tréninkový deník Docházka Přiřazení tréninku Odebrání tréninku STU Přidání STU Úprava záznamu STU Odebrání záznamu STU Závody Přidání nového záznamu Řazení dat Filtrování dat Tréninkový deník 1.0 Strana 1 Tropol

2 Graf Přidání nového grafu Změna grafu Odebrání grafu NABÍDKA TISK Tisk osobních údajů Tisknuté osoby Tisknuté údaje Tisk tréninkového plánu Tisk tréninkového deníku Tisk Závodů a rekordů Tisk grafu NABÍDKA NASTAVENÍ Nastavení editoru deníku NABÍDKA DATABÁZE Záloha databáze Obnova databáze Export databáze Import databáze Obnova součtů Export dat Graf DIAGRAM MOŽNÉ POSLOUPNOSTI PŘI ZADÁVÁNÍ DAT DO TRÉNINKOVÉHO DENÍKU PODPORA POZNÁMKY Tréninkový deník 1.0 Strana 2 Tropol

3 ÚVODEM Kvalitní sportovní výkon je vždy podložen dlouhodobým tréninkovým úsilím a trvalou motivací dosáhnout ve své disciplíně těch nejlepších výkonů. V tréninkové metodice tudíž sehrává velmi důležitou úlohu čas tj.nejen schopnost kvalitně rozvrhnout vlastní trénink, ale i najít správný čas pro trénování a pro odpočinek v rámci jednoho dne i celé sezóny. Nástrojem, který pomáhá vnímat přípravu sportovce v časovém rozložení, je tréninkový deník. Tréninkový deník pro každého sportovce, ať výkonnostního nebo rekreačního, znamená nejen dokonalý přehled dosažených výkonů, které jsou zrcadlem kvality jeho dlouhodobého tréninkového úsilí, ale také mu dává možnost zpětně pochopit cestu, která k těmto výkonům vedla, či kde byl trénink neefektivní. Program, který je popsán v této příručce, umožňuje vedení tréninkového deníku po neomezeně dlouhou dobu, takže nejste závislý(á) na počtu stran, jak je tomu u tištěných verzí. Podle zakoupené verze může být tréninkový deník veden pro jednotlivce (verze SPORTOVEC) nebo pro celý sportovní oddíl (verze TRENÉR). Jako v každém tréninkovém deníku i v tomto můžete plánovat tréninkové dávky v časovém předstihu a dále je přenášet do archivační části. Program slouží nejen pro zaznamenávání a vyhodnocování tréninkových dávek, má i další funkce sledování docházky sportovců na tréninkové jednotky, jednoduché vedení personální agendy sportovní organizace, zaznamenávání závodních výsledků. Program dále umožňuje tisknout volitelné tiskové sestavy a grafy, případně export vybraných údajů do souboru. Program můžete používat: buď jako záznamové médium, kdy budete vepisovat své odtrénované dávky do archivační části programu a sledovat tréninkové objemy v čase, nebo komplexně pro plánování tréninků a sledování plnění tohoto plánu pomocí zaznamenávání docházky a převádění plánu do archivační části. Požadavky na technické vybavení Softwarové požadavky: MS Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Minimální hardwarové požadavky pro plynulý běh programu: 64 MB RAM, doporučeno 128 MB a více procesor Pentium nebo vyšší minimálně 20 MB místa na pevném disku pro instalaci programu + minimálně 50MB pro provoz systému doporučený je grafický systém umožňující minimálně zobrazení 800/600 obrazových bodů jeden volný sériový port (COM) pro hardwarový klíč Doporučení: Pro rychlé zvládnutí ovládání programu si pročtěte tento manuál, zvláštní pozornost doporučujeme věnovat Diagramu možné posloupnosti při zadávání dat do Tréninkového deníku, viz strana 30 tohoto manuálu, který Vám pomůže rychle pochopit, kde začít. Vývojový tým programu Tréninkový deník Tréninkový deník 1.0 Strana 3 Tropol

4 Instalace programu Po vložení instalačního CD-ROMu do CD mechaniky se automaticky spustí okno instalace programu. Pokud se po chvíli program nespustí, lze instalaci spustit pomocí souboru Autorun.exe, který je v kořenovém adresáři instalačního CD-ROMu. Zde si můžete vybrat, zda si přejete instalovat vlastní Tréninkový deník, aplikaci Acrobat Reader, která je potřebná pro prohlížení manuálu, nebo navštívit domovskou stránku. V případě instalace programu Tréninkový deník Vás instalační program provede celou instalací. V průběhu instalace budete dotázáni, kterou součást programu chcete nainstalovat. Ke správnému běhu programu je nutné, abyste ve svém počítači měl(a) nainstalován program InterBase 6 nebo novější verzi. Pokud tento program ve svém počítači nemáte, můžete jej nainstalovat nyní. Instalační program sám rozpozná, jestli máte program InterBase nainstalovaný pokud tomu tak není, bude zaškrtávací políčko vedle názvu programu vyplněné: Dále v průběhu instalace můžete zvolit adresář pro instalaci jednotlivých částí programu. Poté proběhne vlastní instalace programu. Na konci úspěšné instalace programu se zobrazí okno Dokončení instalace: Instalaci ukončíte kliknutím na tlačítko Program je funkční ihned po instalaci i bez restartu systému. Přesto Vám restartování počítače doporučujeme. Tréninkový deník 1.0 Strana 4 Tropol

5 Odinstalování programu Odinstalování programu se provede po kliknutí na položku UnInstall v nabídce Start. Po spuštění programu se zobrazí okno Odinstalování Tréninkového deníku, ve kterém lze vybrat součásti pro odebrání z počítače. Možnosti jsou: Tréninkový deník databáze záložní soubory Interbase odebere vlastní program odebere databázi programu. Databáze představuje všechny údaje, zadané v programu uživatelem, jako např. Osobní údaje, Záznamy v Tréninkovém plánu/deníku, Záznamy o závodech apod. odebere zálohy dat vytvořené uživatelem pomocí Zálohy databáze a Exportu Databáze odebere databázový program Interbase Tréninkový deník 1.0 Strana 5 Tropol

6 NABÍDKA DATA V nabídce Data se zadávají veškerá osobní data a informace o sportovní organizaci. Obsah nabídky Data je následující: Osobní údaje Kategorie osob Výkonnostní třída Klub Konec Osobní údaje V této kartě se zadávají údaje o členech sportovní organizace. Přidání záznamu Přidání nového záznamu se provede kliknutím na tlačítko v nabídce pod oknem osobních údajů. Povinné údaje jsou označeny červeně. Pro uložení všech zapsaných údajů klikněte na tlačítko. Úprava záznamu Výběr člena organizace, u kterého se budou zadané údaje měnit, se provede kliknutím na jeho jméno ve výběrovém sloupci. Po kliknutí na tlačítko je možné upravovat zadané údaje. Potvrzení upravených údajů se provede kliknutím na tlačítko Uložit, ukončení beze změny původních údajů se provede kliknutím na tlačítko. Odebrání záznamu Odebrání záznamu o členu sportovní organizace se provede po kliknutí na tlačítko. Tato akce je nevratná. Filtr Pro přehlednou práci s daty je na levé straně programu umístěn filtr. Po použití filtru Výkonnostní třída se v sloupci jmen zobrazí jen jména, kterým je přiřazena vybraná výkonnostní třída. Obdobně pracuje filtr Osobní kategorie. Pro vyhledání jména konkrétního jména ve výběrovém sloupci lze použít okno pro hledání. V tomto okně stačí zadat několik po sobě jdoucích písmen jména a kliknout na tlačítko hledej. Tréninkový deník 1.0 Strana 6 Tropol

7 Kategorie osob (pouze pro verzi TRENÉR) V této kartě se zadávají osobní kategorie, které se přiřazují jednotlivým členům sportovní organizace v kartě Osobní údaje (str. 6). Pomocí kategorií lze dělit osoby na sportovce, trenéry, maséry apod. Přidání záznamu Přidání nového záznamu se provede kliknutím na tlačítko v nabídce pod oknem osobních údajů. Povinné údaje jsou označeny červeně. Pro uložení všech zapsaných údajů klikněte na tlačítko. Úprava záznamu Výběr kategorie, která se bude měnit, se provede kliknutím na její název ve výběrovém sloupci. Po kliknutí na tlačítko je možné upravovat zadané údaje. Potvrzení upravených údajů se provede kliknutím na tlačítko Uložit, ukončení bez změny původních údajů se provede kliknutím na tlačítko. Odebrání záznamu Odebrat lze pouze kategorii, která není přiřazena žádnému členovi sportovní organizace, viz. kapitola Osobní údaje, str. 6. Odebrání záznamu se provede po kliknutí na tlačítko. Tato akce je nevratná. Výkonnostní třída V této kartě se zadávají výkonnostní třídy, které se přiřazují jednotlivým členům sportovní organizace v kartě Osobní údaje (str. 6). Vedení deníku Políčko vedení deníku vedle názvu třídy je třeba zaškrtnout u všech výkonnostních tříd, u kterých bude veden tréninkový deník. Nezaškrtnuté políčko vedení deníku znamená, že pro danou třídu bude možno vést pouze docházku Filtr Filtr pro tuto kartu funguje pouze jako jednoduché hledání pomocí okna hledej. Tréninkový deník 1.0 Strana 7 Tropol

8 Klub V této kartě se zadávají informace o sportovní organizaci. Přidání údajů o organizaci Po kliknutí na tlačítko jsou označeny červeně. je možné přepsáním zadat aktuální údaje o sportovní organizaci. Povinné údaje Vložení loga organizace Do programu je možné vložit logo sportovní organizace, které bude použito v tiskových sestavách. Program podporuje rastrové formáty typu *.bmp, *.jpeg. odebere logo zobrazené v náhledu přidá logo Další ovládací tlačítka jsou: ukončí zadávání údajů bez uložení změn uloží zadané údaje do programu Konec Ukončí program. Aktuální nastavení programu a zadané údaje se uloží. Tréninkový deník 1.0 Strana 8 Tropol

9 NABÍDKA DENÍK V nabídce Deník jsou shromážděny karty pro vedení tréninku a jednoduché personální agendy. Obsah nabídky Data je následující: Tréninkový plán Tréninkový deník Docházka STU Závody Graf Tréninkový plán Tato karta slouží pro plánování tréninkových jednotek v neomezeném časovém předstihu. Program je přizpůsoben pro dvojfázový denní režim. Pro každou fázi lze zadat údaje o místě, začátku fáze a vlastní tréninkovou dávku. Zadávaný tréninkový plán je platný pouze pro výkonnostní třídu, zvolenou ve výběrovém sloupci. Přidání záznamu Přidání záznamu do denní fáze se provede kliknutím pravým tlačítkem myši do okna fáze. Po zvolení Přidat záznam v nabídce se zobrazí okno Editace záznamu. V hlavičce okna je zapsán datum, číslo fáze a kategorie, která se bude zaznamenávat. V okně číslo je zobrazeno pořadové číslo právě zadávaného záznamu. Toto číslo se využije při úpravách záznamu viz dále. V okně Editace záznamu je nejprve třeba zvolit STU (str. 14). Podle zvoleného STU lze zadávat délkové nebo časové údaje. Tréninkový deník 1.0 Strana 9 Tropol

10 Tréninkový záznam se pořídí pomocí editoru záznamu. Postupně se určí násobitel, trať a tempo. Pro STU, pro která není třeba zadávat tempo, se v buňce tempo zvolí 0% - do záznamu nebude vepsána žádná hodnota. Hodnotu čas je možno určit pouze při hodnotě násobitele = 1. Tato hodnota je plánovaným časovým výkonem na dané trati. Editor záznamu - okno zadávání délkových údajů Editor záznamu - okno zadávání časových údajů Přednastavení tempa tato hodnota slouží pro pohodlnější zadávání dat v případě, že skupina zadávaných tratí bude mít stejnou hodnotu ve sloupci tempo Možnosti způsobu měření jsou: 1) prázdné okno bez měření času zadané trati 2) trenérem lze zapsat Startovní interval nebo Interval odpočinku. Startovní interval je doba od startovního povelu úseku ke startovnímu povelu následujícího úseku Interval odpočinku je doba mezi dokončením úseku a startovním povelem následujícího úseku. 3) zajícem tento výběr je aktuální pro případ spojení programu s tréninkovým zajícem. Do poznámky lze zapsat různé doplňující údaje k vedení tréninkové dávky. Ovládací tlačítka okna Editace záznamu: vymaže všechny záznamy provedené v okně Editace záznamu potvrzení zadaných dat, uložení do Tréninkového plánu a zavření editoru záznamu zruší okno Editace záznamu bez uložení dat vytvořený záznam se uloží do okna tréninkové fáze bez zavření editoru záznamu Kopírování záznamu Za pomoci nabídky aktivované kliknutím pravým tlačítkem myši v okně Tréninkový plán lze kopírovat jednotlivé záznamy. Výběr kopírovaného záznamu - kliknutím levým tlačítkem myši, výběr více kopírovaných záznamů lze provést za pomoci tlačítka Shift (standardní možnost výběru v systému Windows). Výběr všech údajů v rámci jedné tréninkové dávky se provede po kliknutí na Vybrat vše v nabídce pravého kliknutí myši. Zkopírování označeného záznamu do schránky provedete kliknutím na Kopírovat. Vložení zkopírovaného záznamu - kliknutím na Vložit v nabídce pravého kliknutí myši. Vložit zkopírovaný záznam lze do jakékoliv tréninkové fáze Tréninkového plánu nebo Tréninkového deníku. Tréninkový deník 1.0 Strana 10 Tropol

11 Změna záznamu Změna záznamu v denní fázi se provede kliknutím pravým tlačítkem myši do okna fáze. Po zvolení Změnit záznam v nabídce se zobrazí okno Vyber číslo záznamu, kde je třeba vybrat pořadové číslo záznamu, který bude měněn. Po vybrání čísla ze zobrazí okno Editace záznamu. Potřebné změny se provedou přepsáním údajů v okně Editoru záznamu a potvrzením tlačítkem OK. Práce s tímto oknem je popsána v kapitole Přidání záznamu (str. 9). Jedinou funkcí navíc je možnost změny pořadí záznamů. Postup při změně je zřejmý z následujících obrázků: Příklad: záznam s pořadovým číslem [3] je třeba přesunout na pořadové číslo [1]. Pro provedení je třeba změnit číslo. Zároveň dojde k posunutí všech dalších záznamů Výsledek posunutí v záznamech vypadá následovně: Tip: Výběr záznamu určenému ke změně lze provést také tak, že na požadovaný záznam kliknete levým tlačítkem myši. Po zvolení Změnit záznam v nabídce se tento záznam otevře pro editaci bez potřeby výběru čísla záznamu. Odebrání záznamu Odebrání záznamu z denní fáze se provede kliknutím pravým tlačítkem myši do okna fáze. Po zvolení Odebrat záznam v nabídce se zobrazí okno Odebrat záznam. Odebrat lze jednotlivý záznam, více záznamů nebo všechny záznamy. Součty v tréninkovém plánu V okně každé tréninkové fáze jsou zobrazeny tři okna se součty. 1. okno: trénink součet tréninkové fáze 2. okno: Týdenní součet sčítá všechny tréninkové fáze v týdenním intervalu Měsíční součet sčítá všechny tréninkové fáze v měsíčním intervalu Tréninkový deník 1.0 Strana 11 Tropol

12 Intervalový součet sčítá všechny tréninkové fáze od nastaveného data Po zvolení možnosti Intervalový součet se zobrazí okno, kde se zadá začátek intervalu. Kliknutím na rozbalovací tlačítko vedle okna s datem se aktivuje Kalendář. Práce s kalendářem, viz níže v této kapitole. 3. okno: rok součet všech tréninkových fází v kalendářním roce Součty v rámci tréninkové fáze V pravém horním rohu okna Tréninkového plánu lze v okně Zobrazit nastavit možnosti: záznamy zobrazí okno se záznamy tréninkových dávek součty zobrazí okno se součty dle použitých STU v rámci tréninkové fáze Ukotvení datumu okna Tréninkového plánu Při práci s programem dochází k častému přepínání mezi okny. Abyste se mohli vrátit do Tréninkového plánu / deníku do týdne, ve kterém jste ho opustili, zaškrtněte ukotvit datum. Práce s kalendářem Kalendář je umístěn v horní části okna Tréninkového plánu / Tréninkového deníku. Kliknutím na rozbalovací tlačítko vedle okna s datem se otevře Kalendář. Kliknutím levým tlačítkem myši do letopočtu se zobrazí listovací tlačítka, za pomocí kterých lze měnit rok. Letopočet lze přepisovat. Kliknutím levým tlačítkem myši do měsíce se zobrazí okno s měsíci v roce, výběr se provede dalším kliknutím levým tlačítkem myši na požadovaný měsíc. Listovat mezi měsíci lze také pomocí tlačítek Výběr dne v měsíci se provede kliknutím levým tlačítkem myši v kalendáři na požadovaný den. Návrat k aktuálnímu datu se provede kliknutím pravým tlačítkem kdekoliv v Kalendáři. Zobrazí se tlačítko. Okno Týden slouží pro listování mezi zobrazenými týdny. Kliknutím levým tlačítkem myši do okna Týden se zobrazí rozbalovací seznam s čísly týdnů v roce. Tréninkový deník 1.0 Strana 12 Tropol

13 Tréninkový deník Do této karty se převádějí z Tréninkového plánu skutečně odtrénované tréninkové jednotky. Převod se uskuteční zapsáním Docházky (str. 13 další kapitola). Ovládání karty je shodné s kartou Tréninkový plán str. 9. Tréninkový deník je na rozdíl od Tréninkového plánu osobní, to znamená, že každý člen sportovní organizace může mít jiný záznam. Po převodu z Tréninkového plánu do Tréninkového deníku lze tréninkovou fázi dále upravovat po kliknutí pravým tlačítkem myši do okna upravované fáze. Další postup úprav str. 11. Pro vyhledání člena sportovní organizace lze využít Filtr, ovládání filtru str. 6. V Poznámce v tréninkovém deníku je mimo jiné vhodné psát hodnocení tréninku z hlediska osobních pocitů, zdravotního stavu apod. Při zpětném sledování tréninku a hledání odpovědí, jak jej dál plánovat, jsou tyto poznámky stejně důležité, jako vlastní objemy. Docházka V kartě Docházka se zaznamenává účast člena sportovní organizace v tréninkové fázi. V kartě Docházka jsou zobrazeni vždy členové jediné Výkonnostní třídy. Pro další filtrování výběru lze použít okno Kategorie nebo Hledání ve filtru viz str. 6. Zadáním docházky se převede Tréninkový plán pro vybranou Výkonnostní třídu do Tréninkového deníku. V okně je zobrazen vždy jeden měsíc, listování ve dnech a fázích je možné za pomocí posuvné lišty pod oknem. Přiřazení tréninku Zadání docházky se provede dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši do buňky, která je průsečíkem příslušné tréninkové fáze v daném dni a člena sportovní organizace. Příklad z obrázku ukazuje přiřazení tréninku dvěma sportovcům v 1. dni v měsíci, fázi č. 2. značí trénink, který chceme přiřadit. Červené potvrzení se zobrazí po dvojitém kliknutí levým tlačítkem myši do buňky značí přiřazený trénink. Trénink je přístupný v Tréninkovém deníku. Zobrazí se po potvrzení červeného potvrzení kliknutím na tlačítko. Zobrazí se okno přiřazované tréninkové fáze, kterou lze upravovat stejně jako Tréninkový plán nebo Tréninkový deník. Po potvrzení dojde k přiřazení této tréninkové fáze. Ukládá se vždy pouze jedna tréninková fáze a to ta, v jejíž sloupci je některá buňka aktivní modrá. U členů, kteří patří do výkonnostních tříd s vedením deníku (str. 7) musí být pro přiřazení tréninku nejprve definován tréninkový plán, jinak se uloží pouze docházka. Tréninkový deník 1.0 Strana 13 Tropol

14 U členů, kteří patří do tříd bez vedení deníku proběhne přiřazení tréninku bez předchozího zápisu v tréninkovém plánu. Provede se pouze záznam o účasti v tréninkové fázi. Odebrání tréninku z tréninkového deníku Dvojitým kliknutím na ikonu přiřazeného tréninku se tato ikona změní na, potvrzení se provede kliknutím na tlačítko. Tato akce je nevratná. STU STU jsou speciální tréninkové ukazatele, které jsou specifické pro každé sportovní odvětví. Příklad STU pro plavání: K kraul P prsa Z znak D delfín Vypl. vyplavání... Přidání STU Přidání nového STU se provede kliknutím na tlačítko v nabídce pod oknem osobních údajů. Povinné údaje jsou označeny červeně. Pro uložení všech zapsaných údajů klikněte na tlačítko. Úprava záznamu STU Výběr STU, který se bude měnit, se provede kliknutím na jeho název ve výběrovém sloupci. Po kliknutí na tlačítko je možné upravovat zadané údaje. Potvrzení upravených údajů se provede kliknutím na tlačítko Uložit, ukončení beze změny původních údajů se provede kliknutím na tlačítko. Odebrání záznamu STU Odebrání záznamu se provede po kliknutí na tlačítko. Tato akce je nevratná. Závody V kartě Závody se zaznamenávají výsledky ze závodů. Přidání nového záznamu Nový záznam se založí po kliknutí na tlačítko. Poté je možné zapsat údaje podle hlavičky - po dvojím kliknutí levým tlačítkem myši do příslušné buňky. Údaje Příjmení, Jméno, Třída a Kategorie jsou údaje závislé. To znamená, že po zadání jednoho z těchto údajů vybráním z rozbalovací nabídky, se ostatní automaticky vyplní. Tréninkový deník 1.0 Strana 14 Tropol

15 Uložení zadaných údajů se provede kliknutím na tlačítko. Šířku sloupců lze měnit pomocí myši. Pokud se kurzor dostane do správné polohy viz. obrázek, změní se na kurzor změna velikosti, poté lze přidržením levého tlačítka myši a tažením změnit šířku sloupce. Další ovládací tlačítka okna Závody, rekordy: odebere záznam, jehož některá buňka je označená umožní změny záznamu, jehož některá buňka je označená zruší neuložený záznam bez uložení dat Řazení dat Zaznamenané údaje lze řadit podle kteréhokoliv z údajů hlavičky vzestupně nebo sestupně. Kliknutím levým tlačítkem myši do údaje hlavičky se zobrazí červená šipka, která ukazuje směr řazení záznamů. Příklad : řazení údajů vzestupně podle klíče Datum řazení údajů sestupně podle klíče Datum Filtrování dat Do kterékoliv buňky v Řádku filtrů lze zapsat několik prvních písmen hledaného údaje. Zapsané údaje se ihned filtrují. Poznámka:Svislá modrá přerušovaná čára značí, že se všechny sloupce nevejdou do tiskové stránky. Pro správný tisk všech sloupců do jedné stránky je třeba upravit šířku sloupců viz. str. 14. Tréninkový deník 1.0 Strana 15 Tropol

16 GRAFICKÝ VÝSTUP V PROGRAMU Nedílnou součástí programu je zobrazení dat ve formě grafu. Do okna Graf se lze dostat kliknutím na ikonu. Přepnout do okna Graf lze také z nabídky Tisk Graf nebo nabídky Databáze Export dat Graf. Program umožňuje ve formě grafu zobrazit data z Tréninkového plánu nebo Tréninkového deníku. Pro zobrazení dat z Tréninkového plánu vyberte. V okně v levé části lze vybrat třídu pro zobrazení. Pro zobrazení dat z Tréninkového deníku vyberte. V okně v levé části lze vybrat osobu pro zobrazení. Přidání nového grafu: Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno Nastavení grafu. Další možností přidání grafu je kliknout do okna grafu pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vybrat Přidat graf. Nabídka okna Nastavení grafu je: Název: tento údaj se zobrazí nad vlastním grafem Barva pozadí: výběr barvy pozadí grafu Barva křivky: výběr barvy křivky grafu 3D: nastavení zobrazení hloubky grafu jako třetího rozměru. Při nastavení 1% je graf zobrazen jako dvourozměrný legenda: Typ grafu: po zaškrtnutí zobrazí legendu zobrazený graf může být spojnicový nebo sloupcový. Dále může graf zobrazovat hodnoty aktuální pro tréninkovou fázi nebo hodnoty součtové: Tréninkový deník 1.0 Strana 16 Tropol

17 Zobrazení aktuální hodnoty pro každý bod na ose X zobrazí hodnotu dle vzorce osy Y (viz. Osa Y) Zobrazení součtových hodnot pro každý bod na ose X zobrazí součet aktuální hodnoty dle vzorce osy Y pro tento bod a hodnoty dle vzorce osy Y předcházejícího bodu Spojnicový graf: Sloupcový graf: Styl sloupce: spojí lomenou čarou hodnoty dle vzorce osy Y (viz. Osa Y). zobrazí ve zvoleném stylu sloupce hodnoty dle vzorce osy Y (viz. Osa Y). Pro každou tréninkovou fázi zobrazí jeden sloupec (diskrétní zobrazení). nastaví styl sloupce pro sloupcový graf. Možnosti zobrazení jsou: obdélníkový válcový elipsový pyramidový šípový Tloušťka křivky: nastaví tloušťku křivky pro Spojnicový graf. Osa X: Jednotka: nastaví jednotku osy X, ve které se bude graf zobrazovat. Např. při nastavení den bude nejmenší zobrazenou jednotkou osy X den. Od: Do: nastaví počátek časového intervalu pro zobrazení grafu nastaví konec časového intervalu pro zobrazení grafu. V případě, že má graf zobrazovat hodnoty od nastaveného počátku do současného data, zaškrtněte otevřeno. Osa Y: Popis: text, zde vepsaný, ze zobrazí jako popis osy Y v grafu. Je vhodné zde vepisovat jednotku pro osu Y Vzorec: formát: v tomto okně je vepsán vzorec pro osu Y. Zadávání vzorce viz. níže. formát jednotky osy Y. Možnosti zobrazení jsou: délkový zobrazí osu Y v délkových jednotkách (m, km...) časový zobrazí osu Y v časových jednotkách (s, hod...) formát jednotky je účelné měnit podle STU, použitých ve vzorci pro osu Y. Délkový STU je vždy v metrech, časový v sekundách. Jiné jednotky pro zobrazení lze dosáhnout vložením konstanty do vzorce (viz. příklad na str. 19). pomocí tohoto tlačítka lze zkontrolovat, jestli je vzorec pro osu Y zadán správně. Tréninkový deník 1.0 Strana 17 Tropol

18 V případě správného zadání vzorce se zobrazí okno: Zadání vzorce osy Y: K zadávání vzorce pro osu Y slouží část okna s pomocnými tlačítky a zobrazenými STU. V horní části se zobrazí zapsaný vzorec Ve spodní části jsou vlastní ovládací tlačítka a seznam použitých STU Ovládací tlačítka: tlačítko pro odebrání položky ze vzorce. Pomocí tohoto tlačítka lze odebrat označený STU nebo matematický operátor ve vzorci tlačítko pro vložení konstanty tlačítko pro vložení STU do vzorce. Provedete tak, že v okně seznamu STU vyberete myší STU pro přidání do vzorce (bude označené modře), poté kliknete na tlačítko závorky matematické operátory plus, mínus, krát a děleno Příklady zadávání vzorců pro osu Y: graf součtu všech délkových STU v čase V případě, že je uživatelem definováno více STU, pak je lze pro zobrazení v grafu sečíst. Vzorec může vypadat například takto: (delfín-trať)+(znak-trať)+(prsa-trať)+(kraul-trať) graf průměru rychlosti ((delfín-trať)+(znak-trať)+(prsa-trať)+(kraul-trať))/((delfín-čas)+(znak-čas)+(prsa-čas)+(kraul-čas)) Tréninkový deník 1.0 Strana 18 Tropol

19 změna jednotky osy Y Program pracuje se základními jednotkami (metr, sekunda). V případě, že je jednotka v grafu nevhodné velikosti, je vhodné graf upravit tak, aby se hodnoty na ose Y zobrazovaly v jiné jednotce ( m 10 km). V tomto případě se použije tlačítko hodnotu konstanty se zadá potřebná konstanta: v okně Zadejte ((delfín-trať)+(znak-trať)+(prsa-trať)+(kraul-trať))/1000 zobrazí na ose Y hodnoty v kilometrech Po změně jednotky osy Y je vhodné v okně Popis zadat správnou jednotku. Pozn.: pro výpočet ve vzorci je trať vždy v metrech bez závislosti na nastavené jednotce v STU a čas je vždy v sekundách. Zadané údaje se potvrdí kliknutím na tlačítko kliknutím na tlačítko., zrušení údajů bez zobrazení do grafu se provede Změna grafu: Změnit aktuálně zobrazený graf lze po kliknutí na tlačítko. Další možností změny grafu je kliknout do okna grafu pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vybrat Změnit graf. Odebrání grafu: Provede se kliknutím na tlačítko je nevratná. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí kontrolní okno Smazání grafu. Akce Možnosti změny měřítka osy X: Měnit zobrazení osy X lze pomocí tlačítek a vodorovného posuvníku, umístěnými pod seznamem definovaných grafů. zvětší rozlišení zobrazení osy X zmenší rozlišení zobrazení osy X návrat do původního zobrazení osy X vodorovný posuvník pro posuv počátku osy X. Tréninkový deník 1.0 Strana 19 Tropol

20 NABÍDKA TISK V nabídce Tisk jsou obsažena okna pro nastavení tiskových výstupů. Obsah nabídky Tisk je následující: Osobní údaje Tréninkový plán Tréninkový deník Závody, rekordy Graf Tisk osobních údajů V okně Tisk osobních údajů se nastavují osoby a osobní údaje, které se budou tisknout. Zobrazené údaje lze filtrovat pomocí filtrů Výkonnostní třída a Kategorie. Údaj, se kterým se bude pracovat, je třeba označit kliknutím levým tlačítkem myši. Tisknuté osoby přidá označené jméno z okna jmen do okna Tisknuté osoby odebere označené jméno z okna Tisknuté osoby přidá všechna jména do z okna jmen do okna Tisknuté osoby odebere všechna jména z okna Tisknuté osoby Tisknuté údaje přidá označený údaj z okna údajů do okna Tisknuté údaje odebere označený údaj z okna Tisknuté údaje přidá všechny údaje do z okna údajů do okna Tisknuté údaje odebere všechny údaje z okna Tisknuté údaje Po zvolení dat, které se budou tisknout klikněte na tlačítko otevře, jsou zobrazeny všechny údaje tak, jak budou vytisknuty.. V náhledu, který se následně Pro zrušení tisku klikněte na tlačítko. Tréninkový deník 1.0 Strana 20 Tropol

21 Ovládací tlačítka okna Náhled osobních údajů: zobrazí celou stránku do okna zobrazí stránku ve skutečné velikosti tisku zobrazí stránku v šířce okna listovací tlačítka. Zobrazí první / další / předchozí / poslední stránku zobrazí okno nastavení tiskárny tisk stran uložení výpisu údajů otevření výpisu údajů zavře okno Náhled osobních údajů Tisk tréninkového plánu V okně Tisk tréninkového plánu se nastavují Výkonnostní třídy ve zvoleném období, které se budou tisknout. Třídu, se kterou se bude pracovat, je třeba označit kliknutím levým tlačítkem myši. Určení tisknutých údajů se děje pomocí tlačítek Přidat, Odebrat, Všechno. Význam tlačítek viz. Tisk osobních údajů Tréninkový deník 1.0 Strana 21 Tropol

22 Nabídka okna: rozmístit na stránce dle dne v týdnu - umístí záznam na stránce dle pozice dne v týdnu. V případě tisku na formát A4 jsou na jedné stránce tři dny po dvou fázích. Po volbě této nabídky se pro tisk zamkne pozice každé fáze. tisknout pouze výpisy - netiskne se záhlaví a zápatí dokumentu tisknout i prázdné tréninky - po volbě této nabídky budou tisknuty všechny tréninkové fáze v zadaném časovém intervalu Období od, fáze číslo - datum prvního dne a číslo fáze časového intervalu, který bude tisknut Období do, fáze číslo - datum posledního dne a číslo fáze časového intervalu, který bude tisknut velikost fontu - velikost písma tisku vlastního tréninku v rozmezí 8 12 bodů. Neovlivní velikost písma hlavičky, záhlaví a zápatí. Řadit dle - třídy při výběru více tisknutých výkonnostních tříd bude tisk dle klíče: [celý časový interval pro první třídu], [celý časový interval pro druhou třídu],... - datumu při výběru více tisknutých výkonnostních tříd bude tisk dle klíče: [první den časového intervalu, třída č. 1, č. 2, č. 3...], [druhý den časového intervalu, třída č. 1, č. 2, č. 3...],... Po zvolení dat, které se budou tisknout klikněte na tlačítko otevře, jsou zobrazeny všechny údaje tak, jak budou vytisknuty. Pro zrušení tisku klikněte na tlačítko.. V náhledu, který se následně Ovládací tlačítka okna Tiskový náhled tréninkového plánu. str. 21. Tréninkový deník 1.0 Strana 22 Tropol

23 Tisk tréninkového deníku V okně Tisk tréninkového deníku se nastavují osoby a období, které se budou tisknout. Údaj, se kterým se bude pracovat, je třeba označit kliknutím levým tlačítkem myši. Pro snadnější výběr osob lze využít filtrovacích oken. Ovládání okna je shodné s tiskem Tréninkového plánu str. 21. Jediný rozdíl je v položce: Řadit dle - jména při výběru více tisknutých výkonnostních tříd bude tisk dle klíče: [celý časový interval pro první osobu], [celý časový interval pro druhou osobu],... - datumu viz. tisk tréninkového plánu str. 21. Tisk Závodů a rekordů V okně Tisk závodů a rekordů se nastavují sloupce z daného výběru, které se budou tisknout. Určení tisknutých sloupců se děje pomocí tlačítek Přidat, Odebrat, Všechno. Tréninkový deník 1.0 Strana 23 Tropol

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

Google Apps. kontakty. verze 2011

Google Apps. kontakty. verze 2011 Google Apps kontakty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Popis prostředí... Přidání kontaktu mezi Moje kontakty... Výběr ze skupiny Všechny kontakty... Ruční přidání kontaktu... Import kontaktů... Úprava kontaktu...

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více