Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít"

Transkript

1 Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady , Ostrava

2 Program NovéprogramovéobdobíEU Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice Strategickécíle a investičnípriority ITI pro metropolitníoblast Ostravy

3 NOVÉPROGRAMOVÉ OBDOBÍEU

4 Strategie pro EU do roku 2020 SMART/ INTELIGENTNÍ znalosti a inovace SUSTAINABLE / UDRŽITELNÁ energeticky účinnější, zelenějšía konkurenceschopnější ekonomika INCLUSIVE / SOUDRŽNÁ zaměstnanost a sociální a územní soudržnost

5 Hlavnítémata EU 2020

6 Rozpočet pro Českou republiku ,7 mld EUR ,5 mld EUR Spolufinancování z EU bude až 85% DPH bude způsobilý výdaj (v případě nevratnosti podle národních předpisů)

7 Tématickécíle TC Název ERDF ESF FS 1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 2 Zlepšenípřístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), využití a kvality IKT 3 Zvyšování konkurenceschopnosti MSP 4 Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářstvíve všech odvětvích 5 Podpora přizpůsobeníse změněklimatu, předcházenírizikům a jejich řízení 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 7 Podpora udržitelnédopravy a odstraňovánípřekážek v klíčových síťových infrastrukturách 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

8

9 Koncentrováníprostředkův ČR

10 Přechod do nového programového období Velkápozornost bude zaměřena na podporu podnikání V novém obdobíbude většídůraz vzájemnou provázanost projektů a dosahování výsledků Integrovaný regionální operační program Úřady Regionálních rad budou po transformaci budou spolupracovat na implementaci IROPu

11 Přechod do nového programového období Integrované teritoriální investice Uskutečňovány v metropolitních oblastech celostátního významu, soustředěny převážně na realizaci investičně náročnějších projektů, kterémajívýznamný dopad pro řešené území(celkem 7 ITI) Integrované plány rozvoje území Komunitněvedený místnírozvoj (CLLD) VČR existuje zhruba 182 Místních akčních skupin.

12 OSTRAVSKÁ AGLOMERACE KLÍČOVÁZJIŠTĚNÍ

13

14 Klíčovázjištění Aglomerace se vylidňuje Dlouhodobě podprůměrná zaměstnanost Znečištěné ovzduší Koncentrace těžkého průmyslu Roste chudoba Nízká podnikatelská aktivita Značnéúzemnírozdíly vkvalitěživota v aglomeraci

15 Hlavnítrendy vývoje Ostravskéaglomerace Deindustrializace a restrukturalizace, a s tím spojená: ztráta pracovních příležitostí (selektivní) populačníztráty růst sociálních problémů špatná kvalita ŽP, zejména ovzduší Vše podpořeno dlouhodobě negativní image aglomerace.

16 Silnéstránky Příliv Investic Diverzifikace ekonomiky Technické Knowhow Univerzity Výzkumná centra Dopravní napojení Krajinné bohatství Příležitosti Inovativní finanční nástroje Evropské investice Efektivnější propojenívav a komerční sféry Efektivnější nakládáníse zdroji a energiemi Užšíspolupráce firem s VŠ

17 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE

18

19 Jak ITI připravujeme? Permanentníspolupráce s klíčovými aktéry v regionu Memorandum o spolupráci, Řídícívýbor projektu, Koordinační platforma operativních zástupců měst, včetně zástupcůmenších obcí, pracovnískupiny, workshopy, zvyšováníinformovanosti v rámci konferencía seminářů, spolupráce s dalšími metropolitními oblastmi, jednání s řídícími orgány

20 Jak ITI připravujeme? Dodavatel Návrhu ITI - PricewaterhouseCoopers harmonogram cca 1 rok v pěti etapách podmíněných projednáváním a akceptacemi výstupů Zohlednění již existujících koncepcí Provázanost analytických závěrů a návrhové části - indikátory Důkladnáznalost operačních programůa komunikace s řídícími orgány a ostatními metropolitními oblastmi

21 Plán ITI IROP OP ŽP OP VVV OP PIK OP D OP Z Celkem ITI Výzva + Projekty (indikátory) Výzva + Projekty (indikátory) Výzva + Projekty (indikátory) Celkem ITI 13 mld.

22 STRATEGICKÉCÍLE A INVESTIČNÍPRIORITY ITI PRO METROPOLITNÍ OBLAST OSTRAVY

23 Vize 2025 pro ostravskou aglomeraci Ostravsko: přitažlivépro život, práci a podnikání, rostoucí ekonomika, kvalitní pracovní síla Tři pilíře kvality života v aglomeraci: práce, podnikání, prostředí

24 Tři strategickécíle ITI Ostravskéaglomerace 1. Zvýšit kvalitu prostředípro život, práci a podnikání 2. Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost 3. Podpořit podnikání a vznik pracovních míst

25 Tři strategickécíle ITI Ostravskéaglomerace Atraktivní místo pro život, práci a podnikání Atraktivní městské prostředí, čisté ovzduší, regenerované území, kvalitní dopravní spojení, pocit bezpečí, šetrnost k životnímu prostředí Kvalitní pracovní síla Dostupnost motivovaných lidí, jejichž vzdělání a dovednosti odpovídají požadavkům a trendům na trhu práce Rostoucí ekonomika Vysoká produktivita a exportní výkonnost, růst investic, adaptace na globální trendy, zavádění inovací, účinné využívání zdrojů, moderní průmysl

26 Klíčovévýzvy pro dalšírozvoj 1. Vzdělávání a zvyšování uplatnitelnosti 2. Mobilita a kvalita dopravní infrastruktury 3. Podpora investic a vznik pracovních míst 4. Využitívýsledkůvýzkumu, vývoje a inovacív praxi (včetněmalých a středních podnikůa třetí role univerzit) 5. Nízkouhlíkováekonomika čistějšíovzdušía efektivnější nakládání s energiemi a odpady

27 Klíčovévýzvy pro dalšírozvoj 6. Podnikánía podnikavost (napřv sociálních službách) 7. Revitalizace ploch a areálů 8. Zaměstnanost a zapojování do trhu práce 9. Ochrana a využití kulturního dědictví

28 Strategickécíle za 13 mld. (expertní odhad)

29 Aktuálnístav zpracováníiti 65 mld. pro všechny ITI v ČR v Dohodě o partnerství neochota řídících orgánůoperačních programů ze své alokace 65 mld. ukrojit příprava argumentace provázanosti a smysluplnosti plánovaných aktivit v ITI

30 Aktuálnístav zpracováníiti v kraji pořádáme jednáníklíčových aktérů, pracovnískupiny a mapujeme připravenost na straně měst a partnerů jednáme s řídícími orgány o možnéalokaci a podporovaných aktivitách koordinujeme společný postup s ostatními městy mapujeme absorpci a sbíráme indikativní projektové záměry

31 Kontakt ITI: Ing. Petra Mitrengová, Úřad Regionální rady tel.:

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina Příprava programovacího období 2014 2020 aktuální stav Martin Hyský 29. 5. 2014 1 Úvodní informace vychází z dokumentů EU (Evropa 2020, nařízení EK..)

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Mezinárodní projekty VaV

Mezinárodní projekty VaV Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. CZ.1.07/2.3.00/20.0038 Mezinárodní projekty VaV www.comtesfht.cz OBSAH 1.

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více