Vyhodnocení SPL. po čtvrtém roce realizace - rok organizace: Místní akční skupina Hlučínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení SPL. po čtvrtém roce realizace - rok 2012. organizace: Místní akční skupina Hlučínsko"

Transkript

1 Vyhodnocení SPL po čtvrtém roce realizace - rok 2012 organizace: Místní akční skupina Hlučínsko název SPL: Od pruské minulosti k evropské budoucnosti únor

2 Úvod V roce 2012 došlo k realizaci 2 projektů z Výzvy č. 2 v 10. kole Programu rozvoje venkova a k realizaci 12 projektů z Výzvy č. 3 v 13. kole Programu rozvoje venkova. V dubnu 2012 byla vyhlášená Výzva č. 4 v 16. kole Programu rozvoje venkova. V roce 2012 došlo také k podání Žádostí o proplacení bylo podáno celkem 14 Žádostí o proplacení. Z toho byly 2 Žádosti z Výzvy č. 2 a 12 Žádostí z Výzvy č. 3. Všechny Žádosti o proplacení byly administrativně zkontrolovány, projednány Programovým výborem Místní akční skupiny Hlučínsko a schváleny k proplacení. Byla také provedena fyzická kontrola realizace projektů. Programový výbor Místní akční skupiny Hlučínsko také projednával celkem 21 Hlášení o změnách podaných realizátory projektů. Hlášení o změnách se týkala v 15 případech změn v technickém řešení projektů a/nebo změny data při podání Žádosti o proplacení. V 1 případě se Hlášení o změně týkala změny sídla, v 1 případě změny kódu čerpání financí, 1 x změna místa realizace a ve 2 případech opravy monitorovacích indikátorů. V jednom případě byla Hlášením o změně zastavena Žádost o proplacení ze strany žadatele. Realizované projekty Výzvy č. 2 Obec Darkovice F3 Veřejný prostor oddechu a setkávání v Darkovicích Obec Vřesina F3 - Revitalizace hřbitova v obci Vřesina u Hlučína 2

3 Realizované projekty Výzvy č. 3 Agroland s.r.o. F1 Od znečištěných komínů k evropskému vzduchu Ing. Alfons Laňka F1 - Od roboty k modernímu zemědělství Obec Bohuslavice F3 Modernizace informačního systému v Bohuslavicích 3

4 Obec Kozmice F6 Všude dobře, na Štěrkovně nejlépe Opavice a.s. F1 Inovacemi k ochraně zemědělského půdního fondu ŘKF Třebom F7 - Dědictví pro budoucnost kostel sv. Jiří v Třebomi 4

5 ŘKF Velké Hoštice F7- Novými okny blíže k Bohu Obec Služovice F3 Zvýšení pohodlí pro cestující i cyklisty Sdružení obcí Hlučínska F5 Na kole a pěšky po zajímavostech Hlučínska 5

6 Obec Šilheřovice F3 - Haló, slyšíme se? bezdrátový rozhlas v Šilheřovicích Obec Třebom F3 Třebom bez hranic, hřiště pro všechny Obec Vřesina F3 Aby nás kury nevyhrabaly 6

7 Čtvrtý rok realizace SPL Rok 2012 byl čtvrtým rokem naplňování a realizace Strategického plánu Leader MAS Hlučínsko, který jsme pojmenovali Od pruské minulosti k evropské budoucnosti. Rozhodnutím členů byla přidána fiche č. 8 z opatření III Občanské vybavení a služby. Byl aktualizován stávající Strategický plán Leader a vyhlášené fiche byly v souladu s tímto aktualizovaným dokumentem. Pro informovanost veřejnosti, potencionálních žadatelů a pro projektové manažery proběhlo 5. dubna ve Velkých Hošticích školení k dané Výzvě Vyhlášení Výzvy č. 4 a příjem Žádostí Výzva č. 4 byla vyhlášena 13. dubna a od 20. dubna do 4. května probíhal příjem Žádostí. Příjem Žádostí probíhal v souladu s Pravidly IV.1.2. a v souladu s vnitřním manuálem MAS Hlučínsko. a) bylo přijato 30 Žádostí Evidenční číslo Žadatel Projekt/Název projektu 66/F1/ Ing. Jan Hanzlík Eroze orat zakáže, náš stroj zasít dokáže 67/F4/ Sdružení obcí Hlučínska Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku 68/F7/ ŘKF Bolatice Oprava soklu kostela sv. Stanislava v Bolaticích 69/F1/ Ondřej Kostelnik Zasejem i bez orby 70/F3/ Obec Sudice Sportovat a aktivně žít jde i po setmění 71/F8/ Obec Závada Robka bez džecka a poč na relax ku špilplacu 72/F7/ ŘKF Strahovice Hudbou k zachování a rozvoji tradic Hlučínského 73/F7/ ŘKF Oldřišov regionu Barvy a světlo jenž duši povznášejí 74/F3/ Obec Oldřišov Do parku na špacír i na odpust 75/F1/ ODV Oldřišov Hnojení na evropské úrovni 76/F1/ ZD Hněvošice Šetrné a efektivní hnojení 77/F1/ Moravecká odbytová s.r.o. Šetrně k půdě aneb bratři Veverkové by se divili 78/F3/ Obec Bělá Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic 79/F3/ Město Kravaře Aby se nám tu dobře čekalo 80/F7/ ŘKF Dolní Benešov Důstojné sbohem 81/F7/ Město Dolní Benešov Bez oken to neidě 82/F7/ ŘKF Ludgeřovice Generální oprava střechy farní budovy Ludgeřovice 83/F3/ Obec Ludgeřovice Revitalizace zeleně místního hřbitova v obci Ludgeřovice 84/F8/ Obec Ludgeřovice Protančíme společně střevíce v Ludgeřovicích 85/F1/ Empresa s.r.o. PREVENCÍ K VYŠŠÍ KVALITĚ Oprava dvoulodní haly štítové stěny 86/F1/ Ing. Alfons Laňka Včil vám to naložím 87/F1/ Emil Kašný Rychle naložíme, snadno a lehce vyklopíme 88/F5/ Obec Bolatice Suchou nohou za poznáním Bolatických poldrů 89/F7/ Obec Bolatice Rozšiřování expozice skanzenu v Bolaticích 90/F6/ Dětský ranč Hlučín Koně pod kapotou pro Dětský ranč Hlučín 91/F5/ Dětský ranč Hlučín Cesta kolem světa na Dětském ranči v Hlučíně 7

8 92/F8/ Obec Vřesina Ať to hraje ve Vřesině 93/F3/ Obec Štěpánkovice Zelené Štěpánkovice 94/F8/ Město Hlučín Mladí i staří na jednom písečku 95/F6/ Petr Novák Sportovní vercajk pro všechny Prajzáky b) Z uvedeného vyplývá počet Žádostí ve Fichích: F1 (opatření I.1.1.1) 8 Žádostí F 2 (opatření I.1.3.1) 0 Žádostí F3 (opatření III.2.1.1) 6 Žádostí F4 (opatření III.3.1) 1 Žádostí F5 (opatření III.1.3) 2 Žádosti F6 (opatření III.1.3) 2 Žádosti F7 (opatření III.2.2) 7 Žádostí F8 (opatření III.2.1.2) 4 Žádosti Dne se sešel Programový výbor a členové se dohodli na přerozdělení alokované finanční částky na rok 2012: Programový výbor se rozhodl přerozdělit alokaci (v souladu se schváleným zněním Výzvy č. 4) z volných finančních prostředků Fiche 2, pokrýt Fichi 1 ( ,-). Z Fiche 5 pokrýt Fichi 6( ,- ) a Fichi 4 (8.690,-). A zůstatek z Fiche 2 ( ,-) přesunout do Fiche 7. c) Přijaté Žádosti podle fichí a výše nákladů: Fiche Celkové náklady Cel. způsobilé náklady Nezpůsobilé náklady Požadovaná dotace projektu F F F F F F F Hodnocení a výběr Žádostí Hodnotící a výběrová komise se sešla k hodnocení a výběru Žádostí ve dnech června v Buly Aréně v Kravařích. Všichni členové splnili podmínku proškolení a také podepsali etický kodex v souladu s vnitřním manuálem MAS Hlučínsko. Při proškolení byli hodnotitelé seznámeni s aktuálním bodovacím systémem. - Komisí bylo ohodnoceno 29 podaných Žádostí. (1 Žádost byla vyloučena již při kontrole obsahové správnosti pro porušení kritéria přijatelnosti). 8

9 - Příslušná dokumentace hodnocených a vybraných Žádostí byla předána ve stanoveném termínu (pro příjem Žádostí 16. kola) na RO SZIF v Opavě. Následně všechny Žádosti prošly administrativní kontrolou SZIF. - Kontrolní a revizní komise provedla kontrolu hodnocení a výběru projektů a neshledala žádné nedostatky a porušení Pravidel a SPL. Podané Žádosti pro realizaci projektů na CP SZIF 4. Výzvy po hodnocení a výběru: Vybrané Žádosti z Fiche 1: Evidenční Žadatel Projekt/Název projektu číslo 66/F1/ Ing. Jan Hanzlík Eroze orat zakáže, náš stroj zasít dokáže 69/F1/ Ondřej Kostelnik 75/F1/ ODV Oldřišov 76/F1/ ZD Hněvošice 85/F1/ Empresa s.r.o. 86/F1/ Ing. Alfons Laňka 87/F1/ Emil Kašný Zasejem i bez orby Hnojení na evropské úrovni Šetrné a efektivní hnojení PREVENCÍ K VYŠŠÍ KVALITĚ Oprava dvoulodní haly štítové stěny Včil vám to naložím Rychle naložíme, snadno a lehce vyklopíme Vybrané Žádosti z Fiche 3: Evidenční číslo Žadatel Projekt/Název projektu 70/F3/ Obec Sudice Sportovat a aktivně žít jde i po setmění 74/F3/ Obec Oldřišov Do parku na špacír i na odpust 78/F3/ Obec Bělá Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic 79/F3/ Město Kravaře Aby se nám tu dobře čekalo Vybrané Žádosti z Fiche 4: Evidenční číslo Žadatel Projekt/Název projektu 67/F4/ Sdružení Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku obcí Hlu- Vybrané Žádosti z Fiche 5: Evidenční číslo Žadatel Projekt/Název projektu 88/F5/ Obec Suchou nohou za poznáním Bolatických poldrů 91/F5/ Bolatice Dětský Cesta kolem světa na Dětském ranči v Hlučíně ranč Hlu- Vybrané Žádosti z Fiche 6: Evidenční číslo Žadatel Projekt/Název projektu 90/F6/ Dětský ranč Hlučín Koně pod kapotou pro Dětský ranč Hlučín 95/F6/ Petr Novák Sportovní vercajk pro všechny Prajzáky 9

10 Vybrané Žádosti z Fiche 7: Evidenční Žadatel číslo Projekt/Název projektu 72/F7/ ŘKF Strahovice Hudbou k zachování a rozvoji tradic Hlučínského regionu 82/F7/ ŘKF Ludgeřovice Generální oprava střechy farní budovy Ludgeřovice 89/F7/ Obec Bolatice Rozšířování expozice skanzenu v Bolaticích Vybrané Žádosti z Fiche 8: Evidenční Žadatel číslo Projekt/Název projektu 71/F8/ Obec Závada Robka bez džecka a poč na relax ku špilplacu 84/F8/ Obec Ludgeřovice Protančíme společně střevíce v Ludgeřovicích 92/F8/ Obec Vřesina Ať to hraje ve Vřesině 2. Srovnání realizace roku 2012 s plánem SPL pro rok 2012 Rozvržení pro jednotlivé roky plnění SPL je uváděno v SPL v procentech. Pro vlastní srovnání je nutno: a) znát alokovanou částku na rok b) převést požadovanou výši pro jednotlivé fiche na procenta a) výše alokované částky Pro rok 2012 byla celková částka určená pro realizaci SPL ve výši: Kč b) požadavek na dotaci podle fichí na základě hodnocených a vybraných Žádostí:(po kontrole SZIF): F 1 celkem Kč tj. z celkové částky: 35% F 3 celkem Kč tj. z celkové částky: 19,9% F4 celkem Kč tj. z celkové částky: 2,1% F 5 celkem Kč tj. z celkové částky: 6,6% F 6 celkem Kč tj. z celkové částky: 11,1% F 7 celkem Kč tj. z celkové částky: 12,1% F8 celkem Kč tj. z celkové částky: 12,7% CELKEM: Kč (= 99,5% z celkové možné částky) Porovnání s plánem pro plnění SPL za rok 2012 (plán čerpání z alokované výše v %): Fiche Název Opatření Plán Skutečnost Plnění 1 Od roboty k práci I Značka:Vyrobeno ve Slezsku I Aby se nám tu dobře žilo III , Ve vědění je síla III ,

11 Nejen na koňském hřbetě je ráj světa Ve zdravém těle zdravý duch III ,6 110 III ,1 111 Péči o minulost tvoříme budoucnost Přy zabavě i v roboče dokupy III ,1 173 III ,7 181 Závěr Místní akční skupině Hlučínsko se v roce 2012 podařilo naplnit některé plánované oblasti Strategického plánu Leader. Při realizaci SPL byly splněny a překročeny plány a cíle ve Fichích č. 4,5,6,7 a 8. Ve Fichích č. 1 a 3 nedošlo ke 100 % naplnění plánovaných cílů z důvodů výše schválených a nedočerpaných financí jednotlivých Žádostí. Fiche č. 2 zůstala kvůli nezájmu žadatelů nevyužita. Všechny informace byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách v souladu s Pravidly IV.1.1. Programový výbor Místní akční skupiny Hlučínsko děkuje všem realizátorům projektů a také všem žadatelům za projevenou aktivitu při realizaci Strategického plánu Leader, která je základem pro udržitelný rozvoj Hlučínska. Propagace a prezentace Místní akční skupiny Hlučínsko Reklamní předměty MAS Hlučínsko Pro prezentaci a propagaci Místní akční skupiny Hlučínsko a území hlučínského regionu, na kterém se rozprostírá území MAS Hlučínsko, byly využity reklamní předměty. Reklamní předměty napomáhají dotvářet pohled na realizaci Strategického plánu Leader a zapojením široké veřejnosti při jejich přípravě a tvorbě se přímo podílejí na udržitelném rozvoji venkovského regionu Hlučínska. Igelitové tašky Tácky 11

12 Brožura Leader v Moravskoslezském kraji Kalendáře 2013 Za Místní akční skupinu Hlučínsko Ing. Josef Teuer v.r., předseda sdružení 12

Program (doplněný o aktuální body jednání):

Program (doplněný o aktuální body jednání): Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 22. 6. 2012 od 9 00 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka,

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Havlíčkův kraj o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Obsah 1) Základní údaje o společnosti...2 2) Představení společnosti, její poslání...3 3) Členská základna k 1. 1. 2010...4 4) Činnost o.p.s. v roce 2010...5

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

METODIKA. Monitoring a evaluace strategií místních akčních skupin. finální verze k 11. 6. 2015

METODIKA. Monitoring a evaluace strategií místních akčních skupin. finální verze k 11. 6. 2015 METODIKA Monitoring a evaluace strategií místních akčních skupin finální verze k 11. 6. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí OBSAH A. Úvod... 4 A.1

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.mashradeckyvenkov.cz 1 IDENTIFIKAČNÍ 1. ÚDAJE ÚDAJE SPOLEČNOSTI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost Hradecký

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou 2013 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou Hlavní

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Střednědobé hodnocení

Střednědobé hodnocení - 1 - Střednědobé hodnocení realizace Strategického plánu Leader pro období let 2008-2011 SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat! Ing. Monika Hienlová - 2 - Obsah: 1. Úvod 4 2. Hodnocení

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 2020 MAS Moravská brána Společně v pohybu MAS Moravská brána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná strategie rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009

Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Hodnocení realizace Strategického plánu Leader OS MAS Krajina srdce pro období let 2008-2009 Červenec srpen 2010 1 Obsah: Úvod: Hodnocení Fichí projektů SPL MAS Krajina srdce v letech 2008-9 2 Hodnocené

Více

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str.

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str. noviny města kravaře BESEDNÍK červenec - srpen 2010 číslo 176 Zámecké pivní slavnosti str. 3 Kravařský odpust str. 13 Běh zámeckým pakem str. 15 Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás i v letošním roce

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

OBSAH ÚVOD... 3 1. OBECNÁ VÝCHODISKA... 4 2. SROVNÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ LEADER V ZAPOJENÝCH MAS...

OBSAH ÚVOD... 3 1. OBECNÁ VÝCHODISKA... 4 2. SROVNÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ LEADER V ZAPOJENÝCH MAS... OBSAH ÚVOD... 3 1. OBECNÁ VÝCHODISKA... 4 2. SROVNÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ LEADER V ZAPOJENÝCH MAS... 7 2.1 Základní charakteristiky MAS... 7 2.2 Fungování místních partnerství... 10 2.3Orgány MAS... 12

Více

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů pro 8. výzvu MAS Ploština 1. Pravidla pro hodnocení a výběr projektů 2. Jednací řád Výběrové komise 3. Výklad preferenčních kritérií Strategický plán Leader 2007-2013

Více