Dobříšské regionální trhy. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Slovo místostarosty. Festival Americké jaro 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobříšské regionální trhy. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Slovo místostarosty. Festival Americké jaro 2014"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Dobříšské regionální trhy Stánky plné čerstvých salátů, ředkviček, kedluben, poctivého tvarohu i sýrů, voňavých koláčů, příjemná hudba a dobrá nálada, to vše charakterizuje Dobříšské regionální trhy. Sobota 10. května 2014 v západní části Mírového náměstí. K zpříjemnění atmosféry nám opět zahrají místní hudebníci. Nemění se ani otvírací doba trhu. Tradičně začínáme v osm hodin ráno a končíme v půl dvanácté. Barbora Pecháčková Uchytilová tel.: , Slovo místostarosty foto: Karolína Laštovková Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Nadále se vám a vašim dotazům budu věnovat a těší mne, že pořád jsou. Zároveň si dovolím i sdělení informací, co se ve městě děje anebo realizuje, včetně mého pohledu. Dotaz: Máme znečištěné trávníky od psích exkrementů v ulici Plk. Petroviče kolem č. p Budou zde doplněny odpadkové koše se sáčky? Ano, budou, jsou objednány a budou instalovány ještě do konce měsíce dubna. Je v zájmu města rozšířit a doplnit místa s přístupen k větším travnatým plochám o tuto službu. Věřím, že to ocení především majitelé psů a budou službu i řádně využívat. K souboru dotazů na téma třídění odpadu (malé otvory, jiné kontejnery, četnost vývozu, bioodpad, dostupnost třídících míst) Festival Americké jaro 2014 V sobotu 31. května se vám v KD Dobříš v rámci festivalu Americké jaro 2014 představí dva zajímaví hosté. Novinář Petr Bísek a klavírista Sean Chen (USA), vítěz loňské prestižní soutěže American Pianists Association v Indianapolis a jeden z nejžádanějších umělců světa. Jste srdečně zváni. Více informací na str. 4. Město má zvolený systém a typ nádob pro třídění a separaci odpadů barevné kontejnery a nyní i tři stání podzemních kontejnerů. Tento systém bude postupně zahuš ován na vytipovaných místech. Cílem je ještě vyšší komfort pro občany ve zkrácení docházkové vzdálenosti. Třídicí kontejnery měnit za jiné, např. výklopné, není pro město ekonomické a výsledek kvality třídění se pouze zhoršuje a zdražuje. (Do těchto kontejnerů a kontejnerů s velkými otvory je totiž velice často vhazován, právě díky velkým otvorům, odpad, který tam nepatří.) pokračování článku na straně 2 Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi Farní charita Starý Knín v rámci projektu Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi pořádá semináře, přednášky a workshopy. Témata seminářů budou: Jak říkat ne; Vedení rozhovoru v obtížné situaci; Práce s negativními emocemi; Výchovná úskalí; Psychohygiena; Rodina pečující o dítě s hendikepem; Práce s tělem; Organizace času v rodině; Kdy a jak vyhledat odbornou pomoc; Závislosti; Vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a Společné slavení v rodině. V úterý od 9 do 13 hod. vás srdečně zveme na workshop Jak říkat ne pod vedením Mgr. Ondřeje Bárty a Mgr. Kateřiny Halfarové do Pastoračního centra sv. Tomáše na Dobříši. V případě vaší rezervace na tel nebo u bude zajištěno také bezplatné hlídání dětí. Vstup volný. Rodiny, které jsou ohroženy vážnou krizí (především vztahy mezi rodiči a dětmi, dětmi navzájem či vztahy s prarodiči), mohou využít odborné poradenství na kontaktních místech, kterými jsou: Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, ústředí FCH Starý Knín v Novém Kníně a fara v Kamýku nad Vltavou. Poradenství je zaměřeno i na rodiny s dětmi se specifickými potřebami. První přednáška bude o vývoji dítěte a péče o ně: v v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech. V ní je kladen důraz na zodpovědnou péči jako projev lásky k dítěti. O akcích v tomto projektu budeme pravidelně informovat. Markéta Štěpánová, asistentka vedoucí projektu

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slovo místostarosty pokračování článku z titulní strany Stávající vhozové otvory u nádob na Dobříši jsou pro třídícího občana sice méně pohodlné, musí třídit svůj sběr postupným vhazováním. Pro čistotu sběru jsou však vysoce efektivní. Děkujeme všem, kdo takto férově třídí. Svoz tříděného sběru je prováděn vždy v pondělí u plastu a ve středu u papíru, sklo a nápojový karton se sváží podle potřeby. Tuto službu a její kontrolu zajiš uje firma Dokas. Ta také každý den objíždí a kontroluje kontejnerová stání ve městě a uklízí odložený nepořádek. Samotný svoz výsyp kontejnerů provádí firma Rumpold. Dovoluji si upozornit: U kontejnerů nelze odkládat igelitky či jiné objemné tašky třeba i vytříděného odpadu. Nebo dokonce jiný objemný odpad, jak někteří spoluobčané bohužel dělají. Pro tyto účely máme sběrný dvůr od května s rozšířenou otevírací dobou pondělí, středa, pátek a sobota celý den. O návrhu na rozšíření stávajících stání o popelnice na biodpad z domácností město zatím neuvažuje. Nyní město postupně zajiš uje především lepší komfort stávajících kontejnerových stání zpevněním ploch a vzhledu v okolí. Poznámka k dění: Proběhly velikonoční svátky. Počasí pohodové. Svátky se tradují jako soubor řady dní. Jde především o nejvýznamnější křes anský svátek. Některé lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi mají původ v dávných pohanských oslavách příchodu jara. Není to však rozhodující. My dospělí se snažíme si tyto svátky udělat pro sebe a své děti či vnoučata hezké. A je krásné, že tím můžeme i trochu udržovat právě lidové tradice. Jsem rád, že jsem opět slyšel i když jednoduchou koledu...hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný koledníci pořád chodí, a to je dobře. S přáním krásných jarních dnů Mgr. Jan Bláha Další krasavec do stáje městské firmy Dokas, s. r. o. Je jím multifunkční komunální pracovní stroj RVM 4 4. Jde o doplnění vybavení strojního parku k úklidu chodníků a komunikací pro léto i zimu. Nyní s nástavbou pro zkrápění komunikací a zálivky zeleně. Pro zimní období je vybaven radlicí a rozmetačem posypu. Dalším vybavením je také třístranná sklápěcí korba. K předání stroje došlo 7. dubna 2014 firmou Hanes, s. r. o., vítězem výběrového řízení. Místostarosta města Mgr. Jan Bláha Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 23. května 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin Volby se uskuteční, tak jako v minulosti, v 6 následujících okrscích, přičemž od posledních voleb nedošlo mezi okrsky k žádným přesunům. Okrsek č. 1 ve společenské místnosti Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dobříš, Dukelské náměstí č. p. 443 Okrsek č. 2 ve vestibulu 2. základní školy, nová přístavba, přízemí, Dobříš, Školní č. p Okrsek č. 3 v tanečním sále Základní umělecké školy, přízemí, Dobříš, Mírové náměstí č. p. 69 Okrsek č. 4 v učebně 5. mateřské školy, přízemí, Dobříš, Jeřábová č. p. 613 Okrsek č. 5 v prostorách jídelny, ul. Partyzána Svobody č. p. 940, Dobříš Okrsek č. 6 v učebně Základní školy Dobříš, Lidická č. p. 384, Dobříš Volič, který změní trvalý pobyt po 40. dnu před volbami, tj. v době od 14. dubna 2014 do 21. května 2014 (kdy se seznamy voličů uzavírají), je automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů v místě svého předchozího trvalého pobytu a obecní úřad voliče v místě nového trvalého pobytu zapíše do seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Hlasovat může, když prokáže, že byl ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě předchozího trvalého pobytu vyškrtnut (musí doložit potvrzením z místa původního trvalého pobytu). Dále je možné, aby volič, který hodlá změnit místo trvalého pobytu, nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, požádal v termínu do 8. května 2014 o vydání voličského průkazu, který mu pak umožní hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního předpisu. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Více informací naleznete na JUDr. Emanuel Pavel, vedoucí odboru správních agend Předání stroje za město Dobříš se zúčastnil místostarosta města Mgr. Jan Bláha, za městskou firmu Dokas Jakub Jarůšek, ved. provozu. Úprava parkovacích možností na Prachandě u autobusové zastávky naproti restauraci Vzhledem k rozhodnutí soukromého vlastníka využít svého práva na užívání pozemku č. parc. 1433/21, k. ú. Dobříš, bude tento pozemek v brzké době zaplocen. Jedná se o plochu za autobusovou zastávkou na Prachandě naproti restauraci, kde je již dlouhou dobu zvykem občanů parkovat svá vozidla. Zaplocením tohoto pozemku však neubude místa k možnému parkování. Již dlouhou dobu je naprosto nevyužívané veřejně a zdarma přístupné parkoviště před současnou provozovnou sítě autoservisů Best Drive. Toto parkoviště není nijak omezeno a v rámci jeho kapacity jej kdokoli můžete plně využívat k parkování. Stejně tak i téměř celé parkoviště v ulici U Pivovaru podél skladu společnosti Bobcat (bývalý Kovosvit, resp. později Kovostav). Petr Oplíštil, správce místních komunikací Vzpomínkový a pietní akt u příležitosti ukončení 2. světové války Vedení města zve občany na pietní akt položení věnců, který se uskuteční dne 8. května 2014 od hod. u pomníku 2. světové války na Mírovém náměstí. Přij te s námi uctít památku hrdinů těžkých dob dějin našeho národa. Město Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent odboru životního prostředí se zaměřením ochrana ovzduší, rybářství. Více na

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Benefice 2014 Osmý ročník benefice přinese netradičně peníze dvěma dobříšským neziskovým organizacím. Pro letošní rok se město Dobříš rozhodlo uspořádat již tradiční benefici nezvykle pro dvě organizace, kterými jsou Pesoklub Dobříš a volnočasový klub Biják. Klub Biják je nealkoholický a nekuřácký klub, kde mohou mladí lidé trávit svůj volný čas u čaje, her či učení a který sídlí v budově bývalého dobříšského kina. Nejedná se o sociální službu, a proto funguje z velké části na principu dobrovolnické práce. Během jeho existence se zde vystřídala řada dobrovolníků, kteří zajiš ují provoz klubu. Biják v minulosti také pořádal různé programy pro dospívající či dospělé obyvatele Dobříše a jeho členové věří, že se tato činnost podaří i díky Benefici 2014 obnovit. Finanční prostředky získané touto beneficí pomohou zlepšit prostředí klubu, opravit či nakoupit zařízení, které během fungování klubu dosloužilo. Pesoklub Dobříš byl založen skupinou aktivních občanův říjnu 2011 za účelem lepší organizace a sdružování spoluobčanů se stejným zájmem životem se psy. Podařilo se jim radikálně změnit provoz záchytných kotců. Zároveň se Pesoklub snaží oslovovat veřejnost a prevencí předcházet nutnosti existence záchytných kotců obecně. Mimo jiné pořádá také osvětové přednášky, sportovní a společenské akce vždy zaměřené na téma života se psy, a již pohledem budoucího/současného majitele, tak i veřejnosti, která psy potkává, jak se k sobě společně chovat a respektovat. Veškerá činnost Pesoklubu Dobříš je přísně nezisková a výtěžek v rámci sbírky bude použit na péči o psy v záchytných kotcích Dobříš, příp. pomoc v blízkém okolí. Obě organizace můžete přijít podpořit na Dobříšské regionální trhy, kde si od zástupců obou neziskových organizací můžete zakoupit pečivo, které pro účely Benefice 2014 opět peče pekárna Josef Bedřich, s. r. o. Dozvíte se zde více o obou organizacích a zároveň si s jejich členy můžete popovídat o jejich činnostech. Další možností je přispět do kasiček rozmístěných u obchodníků po městě, za jejich laskavé umístění kasiček tímto děkujeme. A v neposlední řadě můžete organizacím přispět na účty Benefice Číslo účtu pro klub Biják je /0800 a číslo účtu pro Peskoklub Dobříš je /0800. Benefice 2014 bude již tradičně zakončena 1. října 2014 na akci Poj me tvořit na hřiště. Více se dozvíte na Všem případným dárcům děkujeme! Barbora Pecháčková Uchytilová, propagace město Dobříš Knihovna v květnu: DÍÍÍVADLO!!! Přijedou umělci z Prahy! Milí návštěvníci knihovny, květen začíná v naší knihovně skutečně stylově a svátečně: zotaveni volnem v den státního svátku, po celé následující odpoledne budou v oddělení pro děti cvrlikat, pípat a zpívat ptáčci. Nebudete tomu věřit i oni totiž mají své dny: Mezinárodní den ptačího zpěvu pátek od do v odd. pro děti Kdyby vám někdo říkal, že v knihovně jsou pěkní ptáčci, tak dnes je to zaručeně pravda! A k tomu ještě soutěž v origami!!! Gagarin! sobota od 19.00, POZOR: v KD Dobříš! Dominion tour sobota od do Turnaj ve hře Dominion v knihovně: skvělá zábava, hodnotné ceny! Přihlášky a pravidla na Základní startovné je 50 Kč, slevy po 10 Kč pro předem přihlášené hráče a hráče do 18 let. RNDr. J. Grygar, CSc.: Pohledy do nebe úterý od Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší astronom a astrofyzik, jehož jméno zná v této zemi asi úplně každý! Vstupné 100 Kč, káva/čaj v ceně. Den pro děti pondělí od do Pro hříšníky mladší 18 let, kteří dnes přijdou do dětského oddělení, čtenářská amnestie!!! A pro všechny děti velká soutěžní hra s úkoly po celém městě! Naše návštěva Klementina Začalo to úplně obyčejně. Ve třídě se paní učitelka ptala, kdo by mohl jet na noc do Prahy do Klementina. Už první zážitek nastal, ještě když jsme čekali na Dobříši. Byl to autobus, mysleli jsme, že je asi dvě stě let starý. Když jsme dojeli do Klementina, nastal další zážitek. Budova byla obrovská, asi čtyřikrát větší než naše knihovna u Modré kočky. Naše věci jsme si daly do veliké místnosti, kde jsme pak spali. Šli jsme do menší místnosti. Seděl tam starší pán. Když nám řekli, kdo to je, tak se nám zatajil dech. Byl do dánský velvyslanec Anders Christian Hoppe. Četl nám dánsky pohádku, kterou nám zároveň překládala paní knihovnice, protože jsme mu samozřejmě nerozuměli. Také jsme se s panem velvyslancem fotili. Pak jsme si dali večeři a následoval bobřík odvahy. Také nás přišla navštívit herečka Veronika Kubařová, která nám také četla pohádku. Druhý den ráno jsme odjížděli. Ach jo, ještě jsme tam chtěli být. Adélka Universalová To není divadlo, to je smrš! Známý pražský divadelní soubor Športniki nám na osudu prvního kosmonauta připomene, jak lidé žili v nelehkých dobách let čtyřicátých a padesátých u nás i v říši Velkého bratra. Salvy smíchu občas (ale opravdu jen občas) vystřídá podivný pocit na rukou husí kůže Jedno z nejoriginálnějších a nejzábavnějších divadelních představení posledních dvou let!!! Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. Předprodej v knihovně a informačním středisku. A žije rodina! čtvrtek od K Mezinárodnímu dni rodiny jsme připravili kulturně-společenský program pro děti i dospělé. Máte rádi hudbu, veselé soutěže, divadlo a knihy? A co oživlé knihy??? Tak to přij te! Vstup volný a k tomu ještě domácí občerstvení! A žije rodina! Týden čtení dětem od 2. do každý den od Když čte dětem celé Česko, tak Dobříš samozřejmě nemůže chybět! Kromě jiných osobností se můžete těšit v pátek na předčítání herečky Jitky Smutné, po němž bude (po pauze) následovat její hudební recitál. Recitál Jitky Smutné pátek od Víte, že známá herečka Jitka Smutná skládá a interpretuje krásné písně? Přij te si je poslechnout, stojí to za to! Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč. Předprodej v knihovně a informačním středisku. Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v měsíci dubnu jsme pořádali v knihovně (mimo jiné) důležité akce, které si zaslouží alespoň malou připomínku: Noc s Andersenem a Den bez bariér pro děti z Jedličkova ústavu v Praze. K těmto událostem se vrátíme až v měsíci červnu. Zatím si můžete přečíst krátkou vzpomínku na Noc s Andersenem od Adélky Universalové. Přejeme krásný květen a těšíme se na vás v knihovně!

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY KULTURA KVĚTEN 3.5.VI.salonfotografůDobříšska vernisážvýstavy A je to opět tady. SALON FOTOGRAFŮ DOBŘÍŠ- SKA. Po celý měsíc květen budete mít možnost zhlédnout snímky fotografů z Dobříše a okolí. Osm fotografů vám představí svou tvorbu na volné téma. Věříme, že i letošní salon bude vítanou příležitostí k příjemnému setkání tvůrčích osobností našeho regionu. Výstavu uvede Mgr. Jaroslav Slanec. Na příčnou flétnu a klavír zahrají Monika Herianová a Lucie Tóthová. Výstavní sál KD Dobříš, Vernisáž proběhne v sobotu 3. května v hod. Otevřeno: PO ČT hod., NE hod. a během Dobříšských májových slavností od do hod. 3.5.Dobříšskáželva modelářskávýstava Volné sdružení dobříšských modelářů vás srdečně zve na již sedmý ročník modelářské výstavy, která se letos koná v sobotu ve společenském sále KD Dobříš. Všichni jste srdečně zváni. Příjem modelů v pátek od do hod. a v sobotu od 8.00 do hod. Pro veřejnost otevřeno v sobotu od do hodin. Příjezd historických motocyklů a automobilů před KD v hod. Partnery akce jsou: město Dobříš, Kulturní středisko Dobříš a Okrašlovací spolek Dobříš. kontakt: seznam.cz 16.5.GangAlaBasta+U-Prag Gang Ala Basta vzniká v roce 1998 na základě hudební spolupráce Michala Pavlíčka, Lukáše Máchala a Milana Brouma. O rok později skupina vydává první album, kterým si záhy získává respekt a přízeň publika i odborné kritiky. Na podzim 1999 hrají GAB jako předskokani britských Massive Attack v Praze. Po několika personálních změnách se sestava GAB ustálila na podzim 2007, kdy se k zakládajícím členům přidala zpěvačka Andrea Plíšková a v r Honza Somy Somolík. Skupina U-Prag je zavedenou součástí české elektro-instrumentální taneční scény, kde působí od podzimu Svým originálním muzikantským přístupem a energií nabitými koncerty si tato pětičlenná pražská formace získala široký okruh publika i uznání od renomovaných hudebních časopisů. Společenský sál KD, pátek 16. května 2014 od hod. Vstupné: předprodej 120 Kč; na místě 140 Kč, zvýhodněné 100 Kč. Předprodej vstupenek v Trafice u Davida Dobříš IX.divadelnífestivalochotnickýchsouborů Zveme vás na již devátý ročník tohoto oblíbeného divadelního festivalu, který je součástí Dobříšských májových slavností. Tradičně jej připravuje a organizačně zajiš uje místní divadelní spolek Kruh ve spolupráci s kulturním střediskem. Letošní nabídka je opět velmi atraktivní, proto si vyberte a přij te na divadlo. Program festivalu je zveřejněn na této straně. Společenský sál KD, pondělí 19. května až pátek 23. května od hod. Vstupné dobrovolné Dobříšskémájovéslavnosti Již potřinácté se sejdeme na májových slavnostech, na největší společenské akci města. Opět jsme se snažili připravit bohatý a pestrý program pro všechny generace. Z hudební oblasti letos přivítáme oblíbenou kapelu UDG a rockovou legendu Hudba Praha. Nebude chybět ani artisticko-divadelní představení v podání špičkových umělců. Hlavní část programu slavností je soustředěna na velkém pódium na Mírovém náměstí, ale součástí slavností je i řada dalších zajímavých doprovodných akcí, které si zaslouží vaší pozornost. Více informací o programu a dopravní situaci na str. 5 a 6 a dále na www. mestodobris.cz; Festival Americkéjaro2014 Zveme vás na festival, který již devátým rokem probíhá pod záštitou Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka a letos se koná od 6. května do 15. července 2014 v 21 českých a moravských městech. Na Dobříši, v kulturním domě, jej přivítáme podruhé a opět se můžete těšit na velmi zajímavé a atraktivní hosty. Festival Americké jaro je v současnosti největším projektem česko-americké kulturní spolupráce a jeho čestnou patronkou je paní Madeleine Albrightová. Program: Společenský sál Petr Bísek Přednáška: Češi ve Spojených státech amerických Výstavní sál Sean Chen (USA) Koncert nastupující klavírní hvězdy Petr Bísek žije v USA od roku Do roku 2011 vydával krajanský čtrnáctideník v českém jazyce Americké listy. V roce 1997 získal Petr Bísek medaili Za zásluhy I. stupně od prezidenta Václav Havla a v roce 2005 obdrželi manželé Bískovi cenu Gratias Agit od ministra zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Sean Chen, klavírista Sean Chen je označován za vycházející hvězdu klavírního světa. V roce 2013 vyhrál prestižní soutěž Asociace amerických klavíristů v kategorii klasický klavír. Je nositelem řady ocenění včetně třetí ceny 14. ročníku prestižní mezinárodní klavírní soutěže Van Cliburn, jako první Američan od roku 1997 se probojoval až do finále této soutěže. Jeho kalendář je zaplněný dlouho dopředu, jeho účast na Americkém jaru 2014 je tedy velkou poctou pro tento festival. Sean Chen se narodil v roce 1988 na Floridě a vyrůstal nedaleko kalifornského Los Angeles. Je absolventem prestižní Juilliard School of Music v New Yorku. Nyní studuje na špičkové univerzitě Yale (Yale University School of Music). Program koncertu: skladby Frédérica Chopina, Aarona Coplanda, Johanna Sebastiana Bacha, Clauda Debussiho a Maurice Ravela. Věříme a doufáme, že si místní hudební znalci a nadšenci nenechají ujít koncert této nastupující hvězdy, která plní sály doma i v zahraničí. Kulturní dům Dobříš, sobota 31. května od hod. Vstupné: 100 Kč; zvýhodněné 50 Kč (důchodci, studenti, ZTP). Předprodej vstupenek v KD Dobříš, telefon: Připravujeme na červen Výstava: Jan Hájek obrazy vernisáž výstavy: od hod Švihadlo skvělá reggae kapela Lakomec derniéra Frk-nüg nung Teátr 9. DIVADELNÍ FESTIVAL OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ května PONDĚLÍ od Oblíbenou českou pohádku hrají členové Místního KS Stará Hu a hosté DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES aneb Zapomenutý čert Napsal: Jan Drda 20. května ÚTERÝ od Divadelní soubor Ludvíka Němce, Bystřice, o. s. uvádí francouzskou komedii: KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY Napsal: Marc Camoletti 21. května STŘEDA od Ochotnický divadelní soubor Divadlo za vodou Čenkov uvádí hru: NOVÝ ŽIVOT Napsala: Lída Boudová 22. května ČTVRTEK od Divadelní soubor K. J. Erbena, o. s., Žebrák uvádí komedii: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA Tři komediální příběhy: Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert Napsal: Robert Anderson 23. května PÁTEK od Divadelní soubor Kruh Dobříš uvádí divadelní frašku: EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA MEZI INDIÁNY KULTURNÍ DŮM DOBŘÍŠ společenský sál. Začátky všech představení od hod. VSTUP DOBROVOLNÝ. Tento festival zajiš uje po stránce technické, pořadatelské i v roli hostitelské divadelní soubor KRUH Dobříš ve spolupráci s KS Dobříš. Festival je součástí Dobříšských májových slavností 2014 a finančně ho podpořilo město Dobříš.

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 Dobříšské májové slavnosti 2014 sobota Hlavní pódium Parkoviště za sokolovnou po motorkách ZŠ Sboreček, taneční kroužek Kalamajka, zumba 2. ZŠ Pěvecký sbor Notičky + Wocaties Band Zahájení slavností starosta města Mgr. J. Melša Gymnázium K. Č. ukázka scén z pohádky Princezna ze mlejna RC Dobříšek Hudební škola Yamaha (děti 4 měsíce až 3 roky s rodiči) Moderní tance a taneční skupina Recais(t) 2. MŠ Písničky a taneční improvizace z muzikálu Kapka medu pro Verunku Naopak Folkové trio z Dobříše a České Lípy. Spanilá motorkářská jízda Kolocentrum Motoshop Dobříš Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů náměstí Swing band Dobříš Swingové melodie v podání oblíbeného dobříšského orchestru. TJ Sokol Dobříš vystoupení sokolských žen, oddílu aerobiku a cvičení Rope skipping Mažoretky Skupina Maxinky Praha. Dívky v juniorské kategorii (14 16 let). ZUŠ Malý dechový orchestr ZUŠ, taneční obor ZUŠ Gymnastika Dobříš, o. s. Ukázky gymnastického cvičení Aerobik studio Orel Dobříš Vystoupení oddílu závodního a dětského aerobiku + soutěž o permanentky UDG koncert stále populárnější ústecké rock- -popové kapely, která u posluchačů boduje např. songy Hvězdář, Modlitba, Kurtizána a dal. Artisticko-divadelní představení Salvi Salvatore závěsná akrobacie Jiří Juráš a Salvi Salvatore představení Vanař Hudba Praha rocková legenda, která těší posluchače už 30 let D FIGHT, o. s., chill out zone D FIGHT, o. s., chill out zone zázemí s občerstvením a místy k sezení; propagace činnost organizace D FIGHT, o. s.; aktivní doprovodný program pro diváky herní sekce; hudební doprovod pouze Dj; drobné soutěže pro diváky. Louka za zemědělskou školou Vyhlídkové lety čtyřmístným vrtulníkem Robinson R44 Piloti vrtulníků jsou vojenští profesionálové z tzv. Tygří letky, kteří mají tisícihodinové zkušenosti na bitevních vrtulnících MI-24. Někteří z nich se účastnili i na podpůrných misích v Afganistanu. Cena letu je 500 Kč za osobu na cca 5 min. Možné prodloužení letu. Provozuje: HELI CZECH, s. r. o. Na dalších místech v Dobříši Náměstí G trenažer Hřiště V Lipkách Fotbalová utkání v rámci DMS Dorost: MFK Dobříš Sokol Podlesí Žáci: MFK Dobříš B Sokol M. Hraštice Staré gardy Dobříš Nový Knín Pořádá: MFK Dobříš Kostel Nejsvětější Trojice Varhanní hudba Pořádá: ŘkF Dobříš Kopáčkův dům vestibul Prezentace výroby rukavic Prezentace výroby rukavic. Výstava rukavičkářských strojů, ukázka výroby, výstava fotografií a setkání bývalých rukavičkářů. Pořádá: Muzejní spolek Dobříšska o. s. Kulturní dům Výstavní sál Výstava VI. salon fotografů Dobříšska Společenský sál XI. turnaj v deskových hrách Turnaj v deskové hře Carcassonne + miniturnaj v piškvorkách. Hraje se o hodnotné ceny. Je také možnost zahrát si libovolnou z her, které budou k dispozici. Pořádá: Tábornický oddíl Zlatý list Muzeum města Dobříše zámek Dobříš Prohlídka expozice z historie města. Vstup zdarma! Stánky s občerstvením, ukázkami řemesel, suvenýry a dalším zajímavým sortimentem. Propagační stánky: MAS Brdy Vltava + IS, ZŠ Lidická, Pesoklub. Pou ové atrakce od do v horní části náměstí. Dětské hřiště u kina Hraje vám Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů Lakomá Barka loutková pohádka Jana Wericha o zlobení Divadlo KaKá Praha, pro děti od 3 let PONY KLUB zve všechny děti, které zajímá, co všechno se dá dělat na koňském hřbetě a nejenom na něm Krátké vystoupení dětí na ponících vystoupení představí výsledky činnosti dětí v Pony klubu. Během dne si diváci mohou povídat o komunikaci a budování vztahu mezi lidmi a koňmi, děti si budou moci koníky pohladit, seznámit se s nimi, případně na nich posedět Prezentace Pesoklub Dobříš útulek Dobříš, přij te se seznámit s psími kamarády a podívat se, co umí (agility skoky přes překážky, canisterapie, možnost poznat naše útulkáče a zeptat se na cokoliv z oblasti pejsků). Pořádá Pesoklub Dobříš Doprovodné akce sobota Vlak na Dobříš tradiční nostalgická jízda parním vlakem. Příjezd vlaku na vlakové nádraží v Dobříši. Vystoupení kapely Vlak na Dobříš. Více na straně 8. pondělí pátek Divadelní festival ochotnických souborů Zahrají divadelní soubory ze Staré Huti, Bystřice u Benešova, Čenkova, Žebráku a Dobříše. Pořadatel: divadelní spolek KRUH a KS Dobříš Kulturní dům Dobříš, společenský sál. pátek Celostátní akce Noc kostelů pořádá Římskokatolická farnost Dobříš. Více na straně 9. pátek Gymnastická akademie s hosty pro veřejnost ve sportovní hale, od hod. Pořádá Gymnastika Dobříš, o. s. neděle Louka za Papežem hasičská soutěž O pohár starosty města Dobříše. Zúčastní se družstva místních i přespolních sborů kategorie muži, ženy. Soutěž, při které budou muset hasiči vyrovnat více než jen proudnici, proběhne dle pravidel požárního sportu. Stánek s občerstvením a dobrá nálada zajištěna. Husův parčík Dobříšský sportovec oblíbená akce pro děti a rodiny, při které si mohou pod odborným vedením rozvíjet pohybovou, smyslovou a orientační dovednost. Doprovodný program Sbor dobrovolných hasičů Dobříš. Pořadatelé: Sylva Řeháková, Jarka Apeltauerová Kdo si hraje, nezlobí Kdo si hraje, nezlobí tradiční program pro děti nejen školou povinné: hry, rukodělné práce, dovednosti. Pořádají společně světlušky z Lampyris, skautky z Minnehahy a táborníci ze Zlatého listu.

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Dopravní informace DMS 2014 Z důvodu konání DMS na Dobříši bude v termínu od od 6.00 hod. (čtvrtek) do (neděle) uzavřena pro provoz motorových vozidel část místní komunikace Mírové náměstí v úseku mezi Českou spořitelnou (včetně příjezdu na parkoviště před ČS) směrem ke kulturnímu domu (po křižovatku s ulicí Čs. armády). Uvedená část komunikace v délce cca 90 m bude využita pro pořádání zábavní akce a umístění pou ových atrakcí. Během uzavírky bude provoz sveden obousměrně do ulice Bezručova. V sobotu bude uzavřena pro provoz motorových vozidel 1. část hlavní komunikace II/114 v úseku od křižovatky u Tyršova nám. ke světelné křižovatce na Mírovém nám. 2. místní komunikace Mírové náměstí v úseku od křižovatky se silnicí II/114 po křižovatku s místní komunikací ulice Plk. Petroviče, v délce cca 240 m. Během uzavírky budou autobusové zastávky přechodně zřízeny na Tyršově náměstí. Sdružení Dej mi šanci informuje Sdružení pořádá ve spolupráci s Rytmus, o. p. s., kurz Profil na jednu stranu, který se bude konat dne 13. května 2014 od 9 13 hod. v prostorách klubovny sdružení v ZŠ Lidická 384, Dobříš. O čem kurz je? Profil na jednu stranu je souhrn důležitých informací o dítěti či mladém člověku a o způsobech, jak jej nejlépe podpořit. Může se využít i ve škole jako jeden z nástrojů, který pomáhá začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Profil na jednu stranu dává možnost začleněným dětem a mladým lidem vyjádřit své silné stránky a ujasnit si, jakou podporu potřebují. Během kurzu se s tímto nástrojem seznámíme, naučíme se jej vytvářet a dozvíme se, jak jej využívat např. ve škole, v soc. službách apod. Kurz je určen pro pedagogy, asistenty i rodiče. Cena: dle počtu účastníků (max. 500 Kč/osoba). Kontakt pro přihlášení na kurz: centrum.cz, tel , paní H. Petáková od 10 hodin pořádá sdružení Dej mi šanci v Kulturním domě Dobříš divadlo pro děti i dospělé Žabák Žak a rak Jak. Cirkusovou pohádku o tom, jak žabák Žak a rak Jak s pomocí mistra Krokodiliniho zvítězili nad nudou, zahraje Divadlo KRAB z Prahy. Vstupné je dobrovolné. V rámci dne Otevřených dveří, pořádaného dne 15. dubna v ZŠ Lidická, představilo naše sdružení návštěvníkům z řad žáků školy, rodičů, zástupců města i širové veřejnosti nové herní prvky a relaxační koutek, které byly pořízeny z finančních prostředků, získaných během loňské Benefice. Zatímco děti si mohly vyzkoušet vybavení naší klubovny, hovořili jsme s ostatními návštěvníky o tom, čím se naše sdružení zabývá a co nabízí. Informace z Oblastní nemocnice Příbram Nemocnice přesouvá první odbornou ambulanci interního lékařství do areálu I. Už od 1. dubna bude pacientům všeobecné interní ambulance, která sídlila v areálu II na Zdaboři, poskytována ambulantní péče v areálu I. Jde o první přesun v rámci ohlášené centralizace ambulantní péče interních odborných poraden. Seskupení těchto odborných poraden do jednoho místa bude pro pacienty znamenat odpadnutí nepříjemného přejíždění mezi oběma areály nemocnice, zrychlení, a tím i zkvalitnění komplexnosti a návaznosti této péče, což ve svém výsledku urychlí také kompletizaci potřebných vyšetření, a tím i stanovení diagnózy a léčby. Pacienti těchto poraden budou mít také velmi blízko ke specializovaným vyšetřovacím metodám, a už se bude jednat o gastroenterologii, zobrazovací metody včetně CT a magnetické rezonance nebo k mnoha dalším medicínským oborům, kterými nemocnice disponuje. Případné další vyžádané lékařské odbornosti, jako je třeba urolog, hematolog a další, tak bude moci pacient absolvovat v rámci jednoho areálu a nebude muset nikam přejíždět. Díky tomu, že nemocnice v areálu I provozuje také vlastní lékárnu včetně zdravotnických potřeb, může si pacient rovnou vyzvednout i léky a zdravotnické pomůcky. Všeobecná interní ambulance pro kontroly a příjmy je umístěna v areálu I (Příbram I), pavilon I, 5. p. Kontaktní telefon: Ordinační hodiny: pondělí až pátek , hodin. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši pořádá od do tradiční dobročinný bazar. V prostorách evang. fary a kostela (v Husově ulici, naproti potravinám PLUS Kajgr ) je pro dospělé i děti připraveno především ošacení a obuv dovezené z Německa. Otevírací doba je od ; Nabídky dětského zboží končí ve Bazar končí v pátek, 9. 5., ve Výtěžek akce jde na podporu všestranné sborové činnosti. Věříme, že si vyberete a srdečně vás zveme! Za FS ČCE v Dobříši Mgr. Ing. Samuel Hejzlar, farář SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínky 25. května uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustila Mgr. Olinka Vacková. Moc na ni vzpomínáme a je nám líto, že s ní nemůžeme oslavit její šedesátiny, kterých by se dožila letos 2. července. S láskou a smutkem v duši vzpomíná manžel Standa s dětmi a vnoučátky i všichni přátelé. Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby vzpomněl ten, kdo Tě měl rád. Dne 14. května tomu bude pět roků, co dotlouklo předobré srdce panu Josefu Kopelentovi z Dobříše. S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, dcera, syn, vnučka a ostatní příbuzní. Poděkování Panu starostovi Mgr. Jaroslavu Melšovi a Pečovatelské službě města Dobříše děkuji za blahopřání k mému životnímu jubileu. Rut Marková Chtěli bychom touto cestou poděkovat Rehabilitačnímu oddělení a Rezidenci IOR na Pleši, především Mgr. Aleně Ratajové, všem lékařům, sestrám i pomocnému personálu. Mou maminku a mého bratra dokázali vrátit svou vysoce kvalitní péčí do běžného života. Stačil pouhý zlomek vteřiny a po těžké autonehodě se jim otočil na ruby celý život, následovaly dlouhé měsíce intenzivní rehabilitace, perfektně odvedené práce zdravotníků a i díky velké podpoře celé rodiny jsou dnes již oba doma a jejich občasným pomocníkem jsou jen francouzské hole. Ještě jednou vřelé díky všem za péči o mou rodinu. Jiří Vaněk s rodinou Dovolte, abych poděkovala pohřební službě p. Kotrcha v Dobříši za vypravení pohřbu mého manžela Františka Stybala z Mníšku pod Brdy dne , které bylo provedeno profesionálně a lidsky. Velký dík patří zaměstnancům, kteří se o to zasloužili ihned po oznámení úmrtí až k samotnému pohřbu. Velmi děkuji panu Čihákovi za hudební doprovod a paní Majzelové za krásnou a výstižnou řeč v kapli u rakve mého manžela. Ještě jednou mnohokrát díky. S úctou Danuše Stybalová s rodinou Děkuji všem pracovnicím Městské knihovny Dobříš za jejich vstřícnost a krásný přístup k nám, čtenářům. Přeji mnoho úspěchů v další práci a hodně zdraví a spokojenosti. Marie Krotilová, Dobříš Uzávěrka příspěvků do Dobříšských listů na měsíc červen bude 20. května 2014.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Poj me tvořit na hřiště a zakončení Benefice 2014. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz

Poj me tvořit na hřiště a zakončení Benefice 2014. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz 11 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Nové vzdělávací programy pro děti a mládež Vodohospodářská společnost Dobříš v současné době připravuje pestrou škálu zajímavých vzdělávacích programů.

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš 02 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Zveme vás na benefi ční koncert a vernisáž výstavy plakátů do kulturního domu. Akci společně pořádají o.p.s. profem, Kulturní středisko Dobříš a Základní

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 09 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Dobříšským strážníkům bude pomáhat defibrilátor Cena města Dobříše Zastupitelstvo města Dobříše udělilo Cenu města Dobříše za rok 2013 panu Vlastimilu

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 04 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšské regionální trhy nově na Komenského náměstí Kulturní středisko Dobříš vás zve na Jarní koncert, jehož hlavními hvězdami budou sólisté na klarinet

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Z pravodaj. Jednání o letišti ve Vodochodech. Rekonstrukce Mostní ulice se blíží. Starostové obcí a zástupci. Středočeští radní odsouhlasili.

Z pravodaj. Jednání o letišti ve Vodochodech. Rekonstrukce Mostní ulice se blíží. Starostové obcí a zástupci. Středočeští radní odsouhlasili. K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou KVĚTEN / 2014 15,- Kč Jednání o letišti ve Vodochodech Starostka Máslovic Vladěna Sýkorová, líbeznický starosta Mgr. Martin

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

11/2012 1. června 2012 23. ročník

11/2012 1. června 2012 23. ročník 11/2012 1. června 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Titul získala výrobní hala Compo Techu Držitelem titulu Stavba roku Plzeňského kraje 2011 v kategorii novostavby se stala budova výrobní, vývojové a administrativní

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více