Dobříšské regionální trhy. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Slovo místostarosty. Festival Americké jaro 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobříšské regionální trhy. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Slovo místostarosty. Festival Americké jaro 2014"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Dobříšské regionální trhy Stánky plné čerstvých salátů, ředkviček, kedluben, poctivého tvarohu i sýrů, voňavých koláčů, příjemná hudba a dobrá nálada, to vše charakterizuje Dobříšské regionální trhy. Sobota 10. května 2014 v západní části Mírového náměstí. K zpříjemnění atmosféry nám opět zahrají místní hudebníci. Nemění se ani otvírací doba trhu. Tradičně začínáme v osm hodin ráno a končíme v půl dvanácté. Barbora Pecháčková Uchytilová tel.: , Slovo místostarosty foto: Karolína Laštovková Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Nadále se vám a vašim dotazům budu věnovat a těší mne, že pořád jsou. Zároveň si dovolím i sdělení informací, co se ve městě děje anebo realizuje, včetně mého pohledu. Dotaz: Máme znečištěné trávníky od psích exkrementů v ulici Plk. Petroviče kolem č. p Budou zde doplněny odpadkové koše se sáčky? Ano, budou, jsou objednány a budou instalovány ještě do konce měsíce dubna. Je v zájmu města rozšířit a doplnit místa s přístupen k větším travnatým plochám o tuto službu. Věřím, že to ocení především majitelé psů a budou službu i řádně využívat. K souboru dotazů na téma třídění odpadu (malé otvory, jiné kontejnery, četnost vývozu, bioodpad, dostupnost třídících míst) Festival Americké jaro 2014 V sobotu 31. května se vám v KD Dobříš v rámci festivalu Americké jaro 2014 představí dva zajímaví hosté. Novinář Petr Bísek a klavírista Sean Chen (USA), vítěz loňské prestižní soutěže American Pianists Association v Indianapolis a jeden z nejžádanějších umělců světa. Jste srdečně zváni. Více informací na str. 4. Město má zvolený systém a typ nádob pro třídění a separaci odpadů barevné kontejnery a nyní i tři stání podzemních kontejnerů. Tento systém bude postupně zahuš ován na vytipovaných místech. Cílem je ještě vyšší komfort pro občany ve zkrácení docházkové vzdálenosti. Třídicí kontejnery měnit za jiné, např. výklopné, není pro město ekonomické a výsledek kvality třídění se pouze zhoršuje a zdražuje. (Do těchto kontejnerů a kontejnerů s velkými otvory je totiž velice často vhazován, právě díky velkým otvorům, odpad, který tam nepatří.) pokračování článku na straně 2 Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi Farní charita Starý Knín v rámci projektu Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi pořádá semináře, přednášky a workshopy. Témata seminářů budou: Jak říkat ne; Vedení rozhovoru v obtížné situaci; Práce s negativními emocemi; Výchovná úskalí; Psychohygiena; Rodina pečující o dítě s hendikepem; Práce s tělem; Organizace času v rodině; Kdy a jak vyhledat odbornou pomoc; Závislosti; Vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a Společné slavení v rodině. V úterý od 9 do 13 hod. vás srdečně zveme na workshop Jak říkat ne pod vedením Mgr. Ondřeje Bárty a Mgr. Kateřiny Halfarové do Pastoračního centra sv. Tomáše na Dobříši. V případě vaší rezervace na tel nebo u bude zajištěno také bezplatné hlídání dětí. Vstup volný. Rodiny, které jsou ohroženy vážnou krizí (především vztahy mezi rodiči a dětmi, dětmi navzájem či vztahy s prarodiči), mohou využít odborné poradenství na kontaktních místech, kterými jsou: Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech, ústředí FCH Starý Knín v Novém Kníně a fara v Kamýku nad Vltavou. Poradenství je zaměřeno i na rodiny s dětmi se specifickými potřebami. První přednáška bude o vývoji dítěte a péče o ně: v v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech. V ní je kladen důraz na zodpovědnou péči jako projev lásky k dítěti. O akcích v tomto projektu budeme pravidelně informovat. Markéta Štěpánová, asistentka vedoucí projektu

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slovo místostarosty pokračování článku z titulní strany Stávající vhozové otvory u nádob na Dobříši jsou pro třídícího občana sice méně pohodlné, musí třídit svůj sběr postupným vhazováním. Pro čistotu sběru jsou však vysoce efektivní. Děkujeme všem, kdo takto férově třídí. Svoz tříděného sběru je prováděn vždy v pondělí u plastu a ve středu u papíru, sklo a nápojový karton se sváží podle potřeby. Tuto službu a její kontrolu zajiš uje firma Dokas. Ta také každý den objíždí a kontroluje kontejnerová stání ve městě a uklízí odložený nepořádek. Samotný svoz výsyp kontejnerů provádí firma Rumpold. Dovoluji si upozornit: U kontejnerů nelze odkládat igelitky či jiné objemné tašky třeba i vytříděného odpadu. Nebo dokonce jiný objemný odpad, jak někteří spoluobčané bohužel dělají. Pro tyto účely máme sběrný dvůr od května s rozšířenou otevírací dobou pondělí, středa, pátek a sobota celý den. O návrhu na rozšíření stávajících stání o popelnice na biodpad z domácností město zatím neuvažuje. Nyní město postupně zajiš uje především lepší komfort stávajících kontejnerových stání zpevněním ploch a vzhledu v okolí. Poznámka k dění: Proběhly velikonoční svátky. Počasí pohodové. Svátky se tradují jako soubor řady dní. Jde především o nejvýznamnější křes anský svátek. Některé lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi mají původ v dávných pohanských oslavách příchodu jara. Není to však rozhodující. My dospělí se snažíme si tyto svátky udělat pro sebe a své děti či vnoučata hezké. A je krásné, že tím můžeme i trochu udržovat právě lidové tradice. Jsem rád, že jsem opět slyšel i když jednoduchou koledu...hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný koledníci pořád chodí, a to je dobře. S přáním krásných jarních dnů Mgr. Jan Bláha Další krasavec do stáje městské firmy Dokas, s. r. o. Je jím multifunkční komunální pracovní stroj RVM 4 4. Jde o doplnění vybavení strojního parku k úklidu chodníků a komunikací pro léto i zimu. Nyní s nástavbou pro zkrápění komunikací a zálivky zeleně. Pro zimní období je vybaven radlicí a rozmetačem posypu. Dalším vybavením je také třístranná sklápěcí korba. K předání stroje došlo 7. dubna 2014 firmou Hanes, s. r. o., vítězem výběrového řízení. Místostarosta města Mgr. Jan Bláha Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 23. května 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin Volby se uskuteční, tak jako v minulosti, v 6 následujících okrscích, přičemž od posledních voleb nedošlo mezi okrsky k žádným přesunům. Okrsek č. 1 ve společenské místnosti Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dobříš, Dukelské náměstí č. p. 443 Okrsek č. 2 ve vestibulu 2. základní školy, nová přístavba, přízemí, Dobříš, Školní č. p Okrsek č. 3 v tanečním sále Základní umělecké školy, přízemí, Dobříš, Mírové náměstí č. p. 69 Okrsek č. 4 v učebně 5. mateřské školy, přízemí, Dobříš, Jeřábová č. p. 613 Okrsek č. 5 v prostorách jídelny, ul. Partyzána Svobody č. p. 940, Dobříš Okrsek č. 6 v učebně Základní školy Dobříš, Lidická č. p. 384, Dobříš Volič, který změní trvalý pobyt po 40. dnu před volbami, tj. v době od 14. dubna 2014 do 21. května 2014 (kdy se seznamy voličů uzavírají), je automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů v místě svého předchozího trvalého pobytu a obecní úřad voliče v místě nového trvalého pobytu zapíše do seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Hlasovat může, když prokáže, že byl ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě předchozího trvalého pobytu vyškrtnut (musí doložit potvrzením z místa původního trvalého pobytu). Dále je možné, aby volič, který hodlá změnit místo trvalého pobytu, nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, požádal v termínu do 8. května 2014 o vydání voličského průkazu, který mu pak umožní hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního předpisu. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Více informací naleznete na JUDr. Emanuel Pavel, vedoucí odboru správních agend Předání stroje za město Dobříš se zúčastnil místostarosta města Mgr. Jan Bláha, za městskou firmu Dokas Jakub Jarůšek, ved. provozu. Úprava parkovacích možností na Prachandě u autobusové zastávky naproti restauraci Vzhledem k rozhodnutí soukromého vlastníka využít svého práva na užívání pozemku č. parc. 1433/21, k. ú. Dobříš, bude tento pozemek v brzké době zaplocen. Jedná se o plochu za autobusovou zastávkou na Prachandě naproti restauraci, kde je již dlouhou dobu zvykem občanů parkovat svá vozidla. Zaplocením tohoto pozemku však neubude místa k možnému parkování. Již dlouhou dobu je naprosto nevyužívané veřejně a zdarma přístupné parkoviště před současnou provozovnou sítě autoservisů Best Drive. Toto parkoviště není nijak omezeno a v rámci jeho kapacity jej kdokoli můžete plně využívat k parkování. Stejně tak i téměř celé parkoviště v ulici U Pivovaru podél skladu společnosti Bobcat (bývalý Kovosvit, resp. později Kovostav). Petr Oplíštil, správce místních komunikací Vzpomínkový a pietní akt u příležitosti ukončení 2. světové války Vedení města zve občany na pietní akt položení věnců, který se uskuteční dne 8. května 2014 od hod. u pomníku 2. světové války na Mírovém náměstí. Přij te s námi uctít památku hrdinů těžkých dob dějin našeho národa. Město Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent odboru životního prostředí se zaměřením ochrana ovzduší, rybářství. Více na

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Benefice 2014 Osmý ročník benefice přinese netradičně peníze dvěma dobříšským neziskovým organizacím. Pro letošní rok se město Dobříš rozhodlo uspořádat již tradiční benefici nezvykle pro dvě organizace, kterými jsou Pesoklub Dobříš a volnočasový klub Biják. Klub Biják je nealkoholický a nekuřácký klub, kde mohou mladí lidé trávit svůj volný čas u čaje, her či učení a který sídlí v budově bývalého dobříšského kina. Nejedná se o sociální službu, a proto funguje z velké části na principu dobrovolnické práce. Během jeho existence se zde vystřídala řada dobrovolníků, kteří zajiš ují provoz klubu. Biják v minulosti také pořádal různé programy pro dospívající či dospělé obyvatele Dobříše a jeho členové věří, že se tato činnost podaří i díky Benefici 2014 obnovit. Finanční prostředky získané touto beneficí pomohou zlepšit prostředí klubu, opravit či nakoupit zařízení, které během fungování klubu dosloužilo. Pesoklub Dobříš byl založen skupinou aktivních občanův říjnu 2011 za účelem lepší organizace a sdružování spoluobčanů se stejným zájmem životem se psy. Podařilo se jim radikálně změnit provoz záchytných kotců. Zároveň se Pesoklub snaží oslovovat veřejnost a prevencí předcházet nutnosti existence záchytných kotců obecně. Mimo jiné pořádá také osvětové přednášky, sportovní a společenské akce vždy zaměřené na téma života se psy, a již pohledem budoucího/současného majitele, tak i veřejnosti, která psy potkává, jak se k sobě společně chovat a respektovat. Veškerá činnost Pesoklubu Dobříš je přísně nezisková a výtěžek v rámci sbírky bude použit na péči o psy v záchytných kotcích Dobříš, příp. pomoc v blízkém okolí. Obě organizace můžete přijít podpořit na Dobříšské regionální trhy, kde si od zástupců obou neziskových organizací můžete zakoupit pečivo, které pro účely Benefice 2014 opět peče pekárna Josef Bedřich, s. r. o. Dozvíte se zde více o obou organizacích a zároveň si s jejich členy můžete popovídat o jejich činnostech. Další možností je přispět do kasiček rozmístěných u obchodníků po městě, za jejich laskavé umístění kasiček tímto děkujeme. A v neposlední řadě můžete organizacím přispět na účty Benefice Číslo účtu pro klub Biják je /0800 a číslo účtu pro Peskoklub Dobříš je /0800. Benefice 2014 bude již tradičně zakončena 1. října 2014 na akci Poj me tvořit na hřiště. Více se dozvíte na Všem případným dárcům děkujeme! Barbora Pecháčková Uchytilová, propagace město Dobříš Knihovna v květnu: DÍÍÍVADLO!!! Přijedou umělci z Prahy! Milí návštěvníci knihovny, květen začíná v naší knihovně skutečně stylově a svátečně: zotaveni volnem v den státního svátku, po celé následující odpoledne budou v oddělení pro děti cvrlikat, pípat a zpívat ptáčci. Nebudete tomu věřit i oni totiž mají své dny: Mezinárodní den ptačího zpěvu pátek od do v odd. pro děti Kdyby vám někdo říkal, že v knihovně jsou pěkní ptáčci, tak dnes je to zaručeně pravda! A k tomu ještě soutěž v origami!!! Gagarin! sobota od 19.00, POZOR: v KD Dobříš! Dominion tour sobota od do Turnaj ve hře Dominion v knihovně: skvělá zábava, hodnotné ceny! Přihlášky a pravidla na Základní startovné je 50 Kč, slevy po 10 Kč pro předem přihlášené hráče a hráče do 18 let. RNDr. J. Grygar, CSc.: Pohledy do nebe úterý od Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší astronom a astrofyzik, jehož jméno zná v této zemi asi úplně každý! Vstupné 100 Kč, káva/čaj v ceně. Den pro děti pondělí od do Pro hříšníky mladší 18 let, kteří dnes přijdou do dětského oddělení, čtenářská amnestie!!! A pro všechny děti velká soutěžní hra s úkoly po celém městě! Naše návštěva Klementina Začalo to úplně obyčejně. Ve třídě se paní učitelka ptala, kdo by mohl jet na noc do Prahy do Klementina. Už první zážitek nastal, ještě když jsme čekali na Dobříši. Byl to autobus, mysleli jsme, že je asi dvě stě let starý. Když jsme dojeli do Klementina, nastal další zážitek. Budova byla obrovská, asi čtyřikrát větší než naše knihovna u Modré kočky. Naše věci jsme si daly do veliké místnosti, kde jsme pak spali. Šli jsme do menší místnosti. Seděl tam starší pán. Když nám řekli, kdo to je, tak se nám zatajil dech. Byl do dánský velvyslanec Anders Christian Hoppe. Četl nám dánsky pohádku, kterou nám zároveň překládala paní knihovnice, protože jsme mu samozřejmě nerozuměli. Také jsme se s panem velvyslancem fotili. Pak jsme si dali večeři a následoval bobřík odvahy. Také nás přišla navštívit herečka Veronika Kubařová, která nám také četla pohádku. Druhý den ráno jsme odjížděli. Ach jo, ještě jsme tam chtěli být. Adélka Universalová To není divadlo, to je smrš! Známý pražský divadelní soubor Športniki nám na osudu prvního kosmonauta připomene, jak lidé žili v nelehkých dobách let čtyřicátých a padesátých u nás i v říši Velkého bratra. Salvy smíchu občas (ale opravdu jen občas) vystřídá podivný pocit na rukou husí kůže Jedno z nejoriginálnějších a nejzábavnějších divadelních představení posledních dvou let!!! Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. Předprodej v knihovně a informačním středisku. A žije rodina! čtvrtek od K Mezinárodnímu dni rodiny jsme připravili kulturně-společenský program pro děti i dospělé. Máte rádi hudbu, veselé soutěže, divadlo a knihy? A co oživlé knihy??? Tak to přij te! Vstup volný a k tomu ještě domácí občerstvení! A žije rodina! Týden čtení dětem od 2. do každý den od Když čte dětem celé Česko, tak Dobříš samozřejmě nemůže chybět! Kromě jiných osobností se můžete těšit v pátek na předčítání herečky Jitky Smutné, po němž bude (po pauze) následovat její hudební recitál. Recitál Jitky Smutné pátek od Víte, že známá herečka Jitka Smutná skládá a interpretuje krásné písně? Přij te si je poslechnout, stojí to za to! Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč. Předprodej v knihovně a informačním středisku. Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v měsíci dubnu jsme pořádali v knihovně (mimo jiné) důležité akce, které si zaslouží alespoň malou připomínku: Noc s Andersenem a Den bez bariér pro děti z Jedličkova ústavu v Praze. K těmto událostem se vrátíme až v měsíci červnu. Zatím si můžete přečíst krátkou vzpomínku na Noc s Andersenem od Adélky Universalové. Přejeme krásný květen a těšíme se na vás v knihovně!

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY KULTURA KVĚTEN 3.5.VI.salonfotografůDobříšska vernisážvýstavy A je to opět tady. SALON FOTOGRAFŮ DOBŘÍŠ- SKA. Po celý měsíc květen budete mít možnost zhlédnout snímky fotografů z Dobříše a okolí. Osm fotografů vám představí svou tvorbu na volné téma. Věříme, že i letošní salon bude vítanou příležitostí k příjemnému setkání tvůrčích osobností našeho regionu. Výstavu uvede Mgr. Jaroslav Slanec. Na příčnou flétnu a klavír zahrají Monika Herianová a Lucie Tóthová. Výstavní sál KD Dobříš, Vernisáž proběhne v sobotu 3. května v hod. Otevřeno: PO ČT hod., NE hod. a během Dobříšských májových slavností od do hod. 3.5.Dobříšskáželva modelářskávýstava Volné sdružení dobříšských modelářů vás srdečně zve na již sedmý ročník modelářské výstavy, která se letos koná v sobotu ve společenském sále KD Dobříš. Všichni jste srdečně zváni. Příjem modelů v pátek od do hod. a v sobotu od 8.00 do hod. Pro veřejnost otevřeno v sobotu od do hodin. Příjezd historických motocyklů a automobilů před KD v hod. Partnery akce jsou: město Dobříš, Kulturní středisko Dobříš a Okrašlovací spolek Dobříš. kontakt: seznam.cz 16.5.GangAlaBasta+U-Prag Gang Ala Basta vzniká v roce 1998 na základě hudební spolupráce Michala Pavlíčka, Lukáše Máchala a Milana Brouma. O rok později skupina vydává první album, kterým si záhy získává respekt a přízeň publika i odborné kritiky. Na podzim 1999 hrají GAB jako předskokani britských Massive Attack v Praze. Po několika personálních změnách se sestava GAB ustálila na podzim 2007, kdy se k zakládajícím členům přidala zpěvačka Andrea Plíšková a v r Honza Somy Somolík. Skupina U-Prag je zavedenou součástí české elektro-instrumentální taneční scény, kde působí od podzimu Svým originálním muzikantským přístupem a energií nabitými koncerty si tato pětičlenná pražská formace získala široký okruh publika i uznání od renomovaných hudebních časopisů. Společenský sál KD, pátek 16. května 2014 od hod. Vstupné: předprodej 120 Kč; na místě 140 Kč, zvýhodněné 100 Kč. Předprodej vstupenek v Trafice u Davida Dobříš IX.divadelnífestivalochotnickýchsouborů Zveme vás na již devátý ročník tohoto oblíbeného divadelního festivalu, který je součástí Dobříšských májových slavností. Tradičně jej připravuje a organizačně zajiš uje místní divadelní spolek Kruh ve spolupráci s kulturním střediskem. Letošní nabídka je opět velmi atraktivní, proto si vyberte a přij te na divadlo. Program festivalu je zveřejněn na této straně. Společenský sál KD, pondělí 19. května až pátek 23. května od hod. Vstupné dobrovolné Dobříšskémájovéslavnosti Již potřinácté se sejdeme na májových slavnostech, na největší společenské akci města. Opět jsme se snažili připravit bohatý a pestrý program pro všechny generace. Z hudební oblasti letos přivítáme oblíbenou kapelu UDG a rockovou legendu Hudba Praha. Nebude chybět ani artisticko-divadelní představení v podání špičkových umělců. Hlavní část programu slavností je soustředěna na velkém pódium na Mírovém náměstí, ale součástí slavností je i řada dalších zajímavých doprovodných akcí, které si zaslouží vaší pozornost. Více informací o programu a dopravní situaci na str. 5 a 6 a dále na www. mestodobris.cz; Festival Americkéjaro2014 Zveme vás na festival, který již devátým rokem probíhá pod záštitou Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka a letos se koná od 6. května do 15. července 2014 v 21 českých a moravských městech. Na Dobříši, v kulturním domě, jej přivítáme podruhé a opět se můžete těšit na velmi zajímavé a atraktivní hosty. Festival Americké jaro je v současnosti největším projektem česko-americké kulturní spolupráce a jeho čestnou patronkou je paní Madeleine Albrightová. Program: Společenský sál Petr Bísek Přednáška: Češi ve Spojených státech amerických Výstavní sál Sean Chen (USA) Koncert nastupující klavírní hvězdy Petr Bísek žije v USA od roku Do roku 2011 vydával krajanský čtrnáctideník v českém jazyce Americké listy. V roce 1997 získal Petr Bísek medaili Za zásluhy I. stupně od prezidenta Václav Havla a v roce 2005 obdrželi manželé Bískovi cenu Gratias Agit od ministra zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Sean Chen, klavírista Sean Chen je označován za vycházející hvězdu klavírního světa. V roce 2013 vyhrál prestižní soutěž Asociace amerických klavíristů v kategorii klasický klavír. Je nositelem řady ocenění včetně třetí ceny 14. ročníku prestižní mezinárodní klavírní soutěže Van Cliburn, jako první Američan od roku 1997 se probojoval až do finále této soutěže. Jeho kalendář je zaplněný dlouho dopředu, jeho účast na Americkém jaru 2014 je tedy velkou poctou pro tento festival. Sean Chen se narodil v roce 1988 na Floridě a vyrůstal nedaleko kalifornského Los Angeles. Je absolventem prestižní Juilliard School of Music v New Yorku. Nyní studuje na špičkové univerzitě Yale (Yale University School of Music). Program koncertu: skladby Frédérica Chopina, Aarona Coplanda, Johanna Sebastiana Bacha, Clauda Debussiho a Maurice Ravela. Věříme a doufáme, že si místní hudební znalci a nadšenci nenechají ujít koncert této nastupující hvězdy, která plní sály doma i v zahraničí. Kulturní dům Dobříš, sobota 31. května od hod. Vstupné: 100 Kč; zvýhodněné 50 Kč (důchodci, studenti, ZTP). Předprodej vstupenek v KD Dobříš, telefon: Připravujeme na červen Výstava: Jan Hájek obrazy vernisáž výstavy: od hod Švihadlo skvělá reggae kapela Lakomec derniéra Frk-nüg nung Teátr 9. DIVADELNÍ FESTIVAL OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ května PONDĚLÍ od Oblíbenou českou pohádku hrají členové Místního KS Stará Hu a hosté DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES aneb Zapomenutý čert Napsal: Jan Drda 20. května ÚTERÝ od Divadelní soubor Ludvíka Němce, Bystřice, o. s. uvádí francouzskou komedii: KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY Napsal: Marc Camoletti 21. května STŘEDA od Ochotnický divadelní soubor Divadlo za vodou Čenkov uvádí hru: NOVÝ ŽIVOT Napsala: Lída Boudová 22. května ČTVRTEK od Divadelní soubor K. J. Erbena, o. s., Žebrák uvádí komedii: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA Tři komediální příběhy: Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert Napsal: Robert Anderson 23. května PÁTEK od Divadelní soubor Kruh Dobříš uvádí divadelní frašku: EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA MEZI INDIÁNY KULTURNÍ DŮM DOBŘÍŠ společenský sál. Začátky všech představení od hod. VSTUP DOBROVOLNÝ. Tento festival zajiš uje po stránce technické, pořadatelské i v roli hostitelské divadelní soubor KRUH Dobříš ve spolupráci s KS Dobříš. Festival je součástí Dobříšských májových slavností 2014 a finančně ho podpořilo město Dobříš.

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 Dobříšské májové slavnosti 2014 sobota Hlavní pódium Parkoviště za sokolovnou po motorkách ZŠ Sboreček, taneční kroužek Kalamajka, zumba 2. ZŠ Pěvecký sbor Notičky + Wocaties Band Zahájení slavností starosta města Mgr. J. Melša Gymnázium K. Č. ukázka scén z pohádky Princezna ze mlejna RC Dobříšek Hudební škola Yamaha (děti 4 měsíce až 3 roky s rodiči) Moderní tance a taneční skupina Recais(t) 2. MŠ Písničky a taneční improvizace z muzikálu Kapka medu pro Verunku Naopak Folkové trio z Dobříše a České Lípy. Spanilá motorkářská jízda Kolocentrum Motoshop Dobříš Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů náměstí Swing band Dobříš Swingové melodie v podání oblíbeného dobříšského orchestru. TJ Sokol Dobříš vystoupení sokolských žen, oddílu aerobiku a cvičení Rope skipping Mažoretky Skupina Maxinky Praha. Dívky v juniorské kategorii (14 16 let). ZUŠ Malý dechový orchestr ZUŠ, taneční obor ZUŠ Gymnastika Dobříš, o. s. Ukázky gymnastického cvičení Aerobik studio Orel Dobříš Vystoupení oddílu závodního a dětského aerobiku + soutěž o permanentky UDG koncert stále populárnější ústecké rock- -popové kapely, která u posluchačů boduje např. songy Hvězdář, Modlitba, Kurtizána a dal. Artisticko-divadelní představení Salvi Salvatore závěsná akrobacie Jiří Juráš a Salvi Salvatore představení Vanař Hudba Praha rocková legenda, která těší posluchače už 30 let D FIGHT, o. s., chill out zone D FIGHT, o. s., chill out zone zázemí s občerstvením a místy k sezení; propagace činnost organizace D FIGHT, o. s.; aktivní doprovodný program pro diváky herní sekce; hudební doprovod pouze Dj; drobné soutěže pro diváky. Louka za zemědělskou školou Vyhlídkové lety čtyřmístným vrtulníkem Robinson R44 Piloti vrtulníků jsou vojenští profesionálové z tzv. Tygří letky, kteří mají tisícihodinové zkušenosti na bitevních vrtulnících MI-24. Někteří z nich se účastnili i na podpůrných misích v Afganistanu. Cena letu je 500 Kč za osobu na cca 5 min. Možné prodloužení letu. Provozuje: HELI CZECH, s. r. o. Na dalších místech v Dobříši Náměstí G trenažer Hřiště V Lipkách Fotbalová utkání v rámci DMS Dorost: MFK Dobříš Sokol Podlesí Žáci: MFK Dobříš B Sokol M. Hraštice Staré gardy Dobříš Nový Knín Pořádá: MFK Dobříš Kostel Nejsvětější Trojice Varhanní hudba Pořádá: ŘkF Dobříš Kopáčkův dům vestibul Prezentace výroby rukavic Prezentace výroby rukavic. Výstava rukavičkářských strojů, ukázka výroby, výstava fotografií a setkání bývalých rukavičkářů. Pořádá: Muzejní spolek Dobříšska o. s. Kulturní dům Výstavní sál Výstava VI. salon fotografů Dobříšska Společenský sál XI. turnaj v deskových hrách Turnaj v deskové hře Carcassonne + miniturnaj v piškvorkách. Hraje se o hodnotné ceny. Je také možnost zahrát si libovolnou z her, které budou k dispozici. Pořádá: Tábornický oddíl Zlatý list Muzeum města Dobříše zámek Dobříš Prohlídka expozice z historie města. Vstup zdarma! Stánky s občerstvením, ukázkami řemesel, suvenýry a dalším zajímavým sortimentem. Propagační stánky: MAS Brdy Vltava + IS, ZŠ Lidická, Pesoklub. Pou ové atrakce od do v horní části náměstí. Dětské hřiště u kina Hraje vám Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů Lakomá Barka loutková pohádka Jana Wericha o zlobení Divadlo KaKá Praha, pro děti od 3 let PONY KLUB zve všechny děti, které zajímá, co všechno se dá dělat na koňském hřbetě a nejenom na něm Krátké vystoupení dětí na ponících vystoupení představí výsledky činnosti dětí v Pony klubu. Během dne si diváci mohou povídat o komunikaci a budování vztahu mezi lidmi a koňmi, děti si budou moci koníky pohladit, seznámit se s nimi, případně na nich posedět Prezentace Pesoklub Dobříš útulek Dobříš, přij te se seznámit s psími kamarády a podívat se, co umí (agility skoky přes překážky, canisterapie, možnost poznat naše útulkáče a zeptat se na cokoliv z oblasti pejsků). Pořádá Pesoklub Dobříš Doprovodné akce sobota Vlak na Dobříš tradiční nostalgická jízda parním vlakem. Příjezd vlaku na vlakové nádraží v Dobříši. Vystoupení kapely Vlak na Dobříš. Více na straně 8. pondělí pátek Divadelní festival ochotnických souborů Zahrají divadelní soubory ze Staré Huti, Bystřice u Benešova, Čenkova, Žebráku a Dobříše. Pořadatel: divadelní spolek KRUH a KS Dobříš Kulturní dům Dobříš, společenský sál. pátek Celostátní akce Noc kostelů pořádá Římskokatolická farnost Dobříš. Více na straně 9. pátek Gymnastická akademie s hosty pro veřejnost ve sportovní hale, od hod. Pořádá Gymnastika Dobříš, o. s. neděle Louka za Papežem hasičská soutěž O pohár starosty města Dobříše. Zúčastní se družstva místních i přespolních sborů kategorie muži, ženy. Soutěž, při které budou muset hasiči vyrovnat více než jen proudnici, proběhne dle pravidel požárního sportu. Stánek s občerstvením a dobrá nálada zajištěna. Husův parčík Dobříšský sportovec oblíbená akce pro děti a rodiny, při které si mohou pod odborným vedením rozvíjet pohybovou, smyslovou a orientační dovednost. Doprovodný program Sbor dobrovolných hasičů Dobříš. Pořadatelé: Sylva Řeháková, Jarka Apeltauerová Kdo si hraje, nezlobí Kdo si hraje, nezlobí tradiční program pro děti nejen školou povinné: hry, rukodělné práce, dovednosti. Pořádají společně světlušky z Lampyris, skautky z Minnehahy a táborníci ze Zlatého listu.

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Dopravní informace DMS 2014 Z důvodu konání DMS na Dobříši bude v termínu od od 6.00 hod. (čtvrtek) do (neděle) uzavřena pro provoz motorových vozidel část místní komunikace Mírové náměstí v úseku mezi Českou spořitelnou (včetně příjezdu na parkoviště před ČS) směrem ke kulturnímu domu (po křižovatku s ulicí Čs. armády). Uvedená část komunikace v délce cca 90 m bude využita pro pořádání zábavní akce a umístění pou ových atrakcí. Během uzavírky bude provoz sveden obousměrně do ulice Bezručova. V sobotu bude uzavřena pro provoz motorových vozidel 1. část hlavní komunikace II/114 v úseku od křižovatky u Tyršova nám. ke světelné křižovatce na Mírovém nám. 2. místní komunikace Mírové náměstí v úseku od křižovatky se silnicí II/114 po křižovatku s místní komunikací ulice Plk. Petroviče, v délce cca 240 m. Během uzavírky budou autobusové zastávky přechodně zřízeny na Tyršově náměstí. Sdružení Dej mi šanci informuje Sdružení pořádá ve spolupráci s Rytmus, o. p. s., kurz Profil na jednu stranu, který se bude konat dne 13. května 2014 od 9 13 hod. v prostorách klubovny sdružení v ZŠ Lidická 384, Dobříš. O čem kurz je? Profil na jednu stranu je souhrn důležitých informací o dítěti či mladém člověku a o způsobech, jak jej nejlépe podpořit. Může se využít i ve škole jako jeden z nástrojů, který pomáhá začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Profil na jednu stranu dává možnost začleněným dětem a mladým lidem vyjádřit své silné stránky a ujasnit si, jakou podporu potřebují. Během kurzu se s tímto nástrojem seznámíme, naučíme se jej vytvářet a dozvíme se, jak jej využívat např. ve škole, v soc. službách apod. Kurz je určen pro pedagogy, asistenty i rodiče. Cena: dle počtu účastníků (max. 500 Kč/osoba). Kontakt pro přihlášení na kurz: centrum.cz, tel , paní H. Petáková od 10 hodin pořádá sdružení Dej mi šanci v Kulturním domě Dobříš divadlo pro děti i dospělé Žabák Žak a rak Jak. Cirkusovou pohádku o tom, jak žabák Žak a rak Jak s pomocí mistra Krokodiliniho zvítězili nad nudou, zahraje Divadlo KRAB z Prahy. Vstupné je dobrovolné. V rámci dne Otevřených dveří, pořádaného dne 15. dubna v ZŠ Lidická, představilo naše sdružení návštěvníkům z řad žáků školy, rodičů, zástupců města i širové veřejnosti nové herní prvky a relaxační koutek, které byly pořízeny z finančních prostředků, získaných během loňské Benefice. Zatímco děti si mohly vyzkoušet vybavení naší klubovny, hovořili jsme s ostatními návštěvníky o tom, čím se naše sdružení zabývá a co nabízí. Informace z Oblastní nemocnice Příbram Nemocnice přesouvá první odbornou ambulanci interního lékařství do areálu I. Už od 1. dubna bude pacientům všeobecné interní ambulance, která sídlila v areálu II na Zdaboři, poskytována ambulantní péče v areálu I. Jde o první přesun v rámci ohlášené centralizace ambulantní péče interních odborných poraden. Seskupení těchto odborných poraden do jednoho místa bude pro pacienty znamenat odpadnutí nepříjemného přejíždění mezi oběma areály nemocnice, zrychlení, a tím i zkvalitnění komplexnosti a návaznosti této péče, což ve svém výsledku urychlí také kompletizaci potřebných vyšetření, a tím i stanovení diagnózy a léčby. Pacienti těchto poraden budou mít také velmi blízko ke specializovaným vyšetřovacím metodám, a už se bude jednat o gastroenterologii, zobrazovací metody včetně CT a magnetické rezonance nebo k mnoha dalším medicínským oborům, kterými nemocnice disponuje. Případné další vyžádané lékařské odbornosti, jako je třeba urolog, hematolog a další, tak bude moci pacient absolvovat v rámci jednoho areálu a nebude muset nikam přejíždět. Díky tomu, že nemocnice v areálu I provozuje také vlastní lékárnu včetně zdravotnických potřeb, může si pacient rovnou vyzvednout i léky a zdravotnické pomůcky. Všeobecná interní ambulance pro kontroly a příjmy je umístěna v areálu I (Příbram I), pavilon I, 5. p. Kontaktní telefon: Ordinační hodiny: pondělí až pátek , hodin. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši pořádá od do tradiční dobročinný bazar. V prostorách evang. fary a kostela (v Husově ulici, naproti potravinám PLUS Kajgr ) je pro dospělé i děti připraveno především ošacení a obuv dovezené z Německa. Otevírací doba je od ; Nabídky dětského zboží končí ve Bazar končí v pátek, 9. 5., ve Výtěžek akce jde na podporu všestranné sborové činnosti. Věříme, že si vyberete a srdečně vás zveme! Za FS ČCE v Dobříši Mgr. Ing. Samuel Hejzlar, farář SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínky 25. května uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustila Mgr. Olinka Vacková. Moc na ni vzpomínáme a je nám líto, že s ní nemůžeme oslavit její šedesátiny, kterých by se dožila letos 2. července. S láskou a smutkem v duši vzpomíná manžel Standa s dětmi a vnoučátky i všichni přátelé. Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby vzpomněl ten, kdo Tě měl rád. Dne 14. května tomu bude pět roků, co dotlouklo předobré srdce panu Josefu Kopelentovi z Dobříše. S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, dcera, syn, vnučka a ostatní příbuzní. Poděkování Panu starostovi Mgr. Jaroslavu Melšovi a Pečovatelské službě města Dobříše děkuji za blahopřání k mému životnímu jubileu. Rut Marková Chtěli bychom touto cestou poděkovat Rehabilitačnímu oddělení a Rezidenci IOR na Pleši, především Mgr. Aleně Ratajové, všem lékařům, sestrám i pomocnému personálu. Mou maminku a mého bratra dokázali vrátit svou vysoce kvalitní péčí do běžného života. Stačil pouhý zlomek vteřiny a po těžké autonehodě se jim otočil na ruby celý život, následovaly dlouhé měsíce intenzivní rehabilitace, perfektně odvedené práce zdravotníků a i díky velké podpoře celé rodiny jsou dnes již oba doma a jejich občasným pomocníkem jsou jen francouzské hole. Ještě jednou vřelé díky všem za péči o mou rodinu. Jiří Vaněk s rodinou Dovolte, abych poděkovala pohřební službě p. Kotrcha v Dobříši za vypravení pohřbu mého manžela Františka Stybala z Mníšku pod Brdy dne , které bylo provedeno profesionálně a lidsky. Velký dík patří zaměstnancům, kteří se o to zasloužili ihned po oznámení úmrtí až k samotnému pohřbu. Velmi děkuji panu Čihákovi za hudební doprovod a paní Majzelové za krásnou a výstižnou řeč v kapli u rakve mého manžela. Ještě jednou mnohokrát díky. S úctou Danuše Stybalová s rodinou Děkuji všem pracovnicím Městské knihovny Dobříš za jejich vstřícnost a krásný přístup k nám, čtenářům. Přeji mnoho úspěchů v další práci a hodně zdraví a spokojenosti. Marie Krotilová, Dobříš Uzávěrka příspěvků do Dobříšských listů na měsíc červen bude 20. května 2014.

7 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 7 DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Významné ocenění pro ZŠ Komenského nám., Dobříš V lednu letošního roku vyhlásil Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem 1. ročník soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje na období Soutěž proběhla pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu. Cílem soutěže bylo zhodnocení proenvironmentálních aktivit středočeských škol. V 1. ročníku soutěže bylo posuzováno 113 škol, jimž byly na březnovém setkání koordinátorů environmentální výchovy předány certifikáty. Mezi 27 školami, které získaly nejvyšší stupeň, byla i naše škola. Žáci školy nejsou zapojeni jen do klasických aktivit třídění odpadu, sběr kaštanů, oslavy Dne Země, ale účastní se i dalších akcí a projektů EKOlogický pobyt, Člověk a příroda, Hrátky s přírodou, Voda = život. Spolupracujeme s mateřskými školami, MěÚ Dobříš, Domovem seniorů, správou zámku Dobříš, Lesy ČR. V tomto článku zdaleka nejsou uvedeny všechny aktivity, kterými se snažíme žákům ukazovat cesty, vedoucí k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života ve vztahu k přírodě. Usilujeme o to, aby motto našeho vzdělávacího programu, které zní: Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit, nebylo jen pouhou formalitou na papíře. Jitka Hadamovská, koordinátor EVVO Úspěchy našich žáků Naši žáci se pravidelně zúčastňují vědomostních soutěží, pořádaných pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol, 3. a 4. ročníku osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníku šestiletých gymnázií. Dne se naše škola zapojila již do 8. ročníku Konverzační soutěže v anglickém jazyce v Příbrami. Z 20 škol se zúčastnilo 41 soutěžících. V I. kategorii mladší žáci ZŠ a gymnázia, soutěžil Lukáš Unger ze 7.A. Ve II. kategorii pro starší žáky se zúčastnil Jakub Bestahovský z 9.C, který skončil na skvělém 4. místě. 21. března 2014 se v Příbrami konalo okresní kolo chemické olympiády. Své vědomosti a dovednosti zde poměřili nejúspěšnější řešitelé školních kol. V konkurenci 27 soutěžících obsadila Bayarsaikhan Celmún 7. místo, Marek Bureš 12. místo a Dominika Mlýnková 13. místo. Dne 26. března 2014 se v Příbrami konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Mezi 27 zúčastněnými finalisty okresního kola se na hezkém 8. místě umístila žákyně naší školy Pavla Lásková a na 17. místě Veronika Sklenářová. Všem našim žákům, kteří školu úspěšně reprezentovali, děkujeme a gratulujeme! Paní učitelce Hartmannové, Melicharové a Svojtkové děkujeme za příkladnou přípravu těchto žáků. Milý předškoláku a předškolačko, zveme Tě na již tradiční dvě setkání My se školy nebojíme, která budou vždy ve čtvrtek 29. května a 12. června od 16 hodin. Obě setkání trvají vždy 45 minut a jsou již bez přítomnosti rodičů. 12. června v 16,30 hodin bude první krátká schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků ve třídě 1. A přízemí. Paní učitelky budoucích prvních tříd ZŠ Komenského náměstí místo v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce na Základní škole, Příbram II, Jiráskovy sady. Veronika Andrejsková, která reprezentovala naši školu v této soutěži, ohromila porotu svou perfektní angličtinou a soutěž vyhrála. Veronika tuto soutěž vyhrála již podruhé. Tímto vítězstvím postoupila do kola krajského, kterého se zúčastnilo celkem 12 soutěžících. Mezi okresními vítězi obsadila Veronika vynikající 4. místo! Jsme pyšní, že je žákyní naší školy, a moc jí gratulujeme. Pracujeme s předškoláky V měsíci dubnu proběhla ve výtvarné dílně na naší 2. ZŠ akce věnovaná předškolákům a jejich rodičům. Plná třída dětí a rodičů se pod vedením pedagogů věnovala práci s keramickou hmotou. Práce se všem dařila a všechny velice zaujala. Součástí tohoto setkání byla i prohlídka pracovny na keramiku s pecí. Další výtvarné a tvořivé akce pro děti a rodiče jsou naplánovány na příští školní rok. Všechny srdečně zveme. 1. informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat ve čtvrtek v 17 hodin v učebně II.B nový pavilon, 1. patro. Program: 1) počet tříd a rozdělení dětí 2) seznam pomůcek 3) zahájení školního roku Pro své dítě už nyní můžete chystat školní aktovku nebo batoh, penál, přezůvky, cvičební úbor na hřiště i do tělocvičny. Na spolupráci se těší třídní učitelky. tel.: , Návštěva knihovny V úterý 18. března jsme navštívili Městskou knihovnu v Dobříši. Uvítal nás pracovník knihovny pan Tomáš Pipota, ale pro nás to byl Tomáš. Téma bylo Detektivové. Posadili jsme se na pohovku a Tomáš mluvil stručně, četl plynule a vyprávěl nám o detektivech. Na počítači nám pustil film o Sherlocku Holmesovi. Po filmu nás rozdělil do několika skupin, rozdal pracovní listy a naším úkolem bylo vyřešit danou záhadu. Bylo to celkem těžké, ale pro naši skupinu to nebylo nic nového, co bychom nevěděli. Za odměnu jsme si mohli prohlédnout knihy, které nás zajímaly, a mohli si je i vypůjčit. Moc se nám v knihovně líbilo. Nakonec jsme se od paní učitelky dozvěděli, že téma Detektivové budeme mít na závěr školního roku, kdy ve škole jednu noc přespíme. Všechny poznámky máme tedy pečl i v ě us c h o v a n é z a n e d l o uh o s e b ud o u h o d i t. Děkujeme Tomáši. Žáci třídy, ZŠ a MŠ Obořiště, okres Příbram Dítě v lese vás srdečně zve do Lesní školky Mokrovraty na Otvírání studánek a Den otevřených dveří Lesní školky Mokrovraty Sobota 10. května 2014 od 9 do 14 hod. Sejdeme se v 9 hodin na dobříšském vlakovém nádraží. Odtud pojedeme do Lesní školky v Mokrovratech, kde si v jurtě vyzdobíme zpěvníčky, naladíme písničky a vyzkoušíme zbrusu nový herní prvek vodní kaskádu. Dále se vydáme probudit lesní studánku ze zimního spánku. Hudební nástroje jsou vítány. Svačinku nebo oběd na piknik s sebou. Návrat zpět vlakem ve 14 hodin. Těšíme se na vás. Přátelé, rodiče a průvodkyně Lesní školky Mokrovraty Tato akce je podpořena z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše.

8 8 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Městská policie aktuálně Okradou vás přímo u bankomatu Dne ve hodin oznámil osobně na MP Dobříš muž, r. 1974, trvale bytem Rosovice, že se jeho přítelkyni pokusila okrást žena snědé pleti, a to u bankomatu v Dobříši na Komenského náměstí. Krádež proběhla tak, že ji zlodějka přímo u bankomatu doslova vytrhla papírové bankovky z ruky. Jednalo se asi o 4000 Kč. Přítel ženy, který stál opodál, však ihned zareagoval a bankovky stačil ženě zpět z ruky vytrhnout. Po tomto incidentu zlodějky utekly směrem k Mírovému náměstí. Jednalo se o čtyři aktérky. Byla provedena pátrací akce společně s oznamovatelem a i v součinnosti s PČR Dobříš, které jsme nahlásili, co se stalo. Podezřelé ženy byly poté před prodejnou potravin na Mírovém náměstí městskou policií a Policií ČR zadrženy a převezeny služebním vozidlem PČR na dobříšskou služebnu, kde byla z OP zjištěna totožnost všech žen. Jednalo se o Slovenky s velmi pestrou a dlouhou kriminální minulostí. Všechny čtyři ženy měly při sobě plné tašky různé kosmetiky, kterou v centru města nabízely k prodeji bez patřičného povolení. Jednání ženy, která se dopustila trestného činu krádeže, dále řeší PČR Dobříš. Přehlídka pódiových skladeb sokolských oddílů všestrannosti 2014 Předposlední březnovou sobotu se oddíl žen Sokola Dobříš, stejně jako několik předchozích let, opět účastnil pódiovek. Předcházely tomu obvyklé velké přípravy: Jestli se vůbec zúčastníme, s čím budeme vystupovat, co si oblečeme, kde to seženeme v množství, které potřebujeme, jak v tom budeme vypadat a další neméně podstatné věci pro ženy všeho věku. Skladba byla vybrána (naše oblíbené Klobouky na hudbu Suchého a Šlitra), kostýmy vytvořeny, generálka v sokolovně téměř neměla chybu. Sobotní časný odjezd se malinko zkomplikoval, když vedoucí, jako jediná, zaspala. Ale protože s časovou rezervou bylo počítáno, všechno dobře dopadlo. Po ranní zkoušce jsme se mohly věnovat procházce Prahou. Kdo chtěl, sledoval zkoušení ostatních skupin. Letošní přehlídka nebyla jako v minulých letech v Tyršově domě, ale v hale vinohradské sokolovny. Sjelo se několik stovek účastníků z celé republiky. Poprvé byla přehlídka i mezinárodní. S několika skladbami se představily i slovenské sokolky z Prievidzy. Vystupovaly jsme jako patnácté, z více než padesáti skupin všeho věku. Na přehlídce se nesoutěží o umístění, ale předávají se diplomy. Ten za účast je pro všechny. A druhý (třeba za pěkné kostýmy, ztvárnění tématu a za veškerou jinou snahu do vystoupení vloženou) už dostává jen někdo. Při slavnostním zakončení letošního ročníku byly ale překvapením malé poháry. I my jsme jedno toto překvapení obdržely cenu za pohodu a eleganci. Domů jsme se vracely s výbornou náladou, dvěma diplomy a pohárem, odměnou za naše vystoupení. Vždy jsme letos šly za dámy v klobouku. Marcela Š. (ta, která zaspala ) Výborný sportovec z Dobříše Dne se v pražské Aréně Sparta na Podvinném mlýně konal prestižní gala večer bojových sportů Heroes Gate 12. Jeho součástí byla i čtyřčlenná pyramida podle plných pravidel thajského boxu (lokty, kolena, klinče pozn. autora) o titul šampiona YoungBlood (YB), což je slovenská soutěž hlavně pro mladé bojovníky, začínající svoji kariéru v profiringu. Jedním z účastníků byl také dobříšský rodák Honza Holec. Honzu čekaly dva profesionální zápasy během jednoho večera. Pro ty, kdo se v tomto sportovním odvětví nepohybují, bojuje se bez chráničů na nohy, bez helem. Boxeři mají pouze rukavice, suspenzor, chránič zubů a trenýrky. V prvním zápase Honza porazil na body zkušeného slovenského bojovníka Marko Nováka. Zápas to byl velice vyrovnaný, ale nakonec se rozhodčí přiklonili k Honzovi. Z druhého semifinálového zápasu vyšel jako vítěz také slovenský bojovník Jaro Velký. S ním se tedy Honza utkal ve finálovém duelu o pás šampiona YB. Díky systematickému vyvíjení tlaku na soupeře Honza postupně přebral iniciativu v zápasu a ve druhém kole byl soupeř počítán po přesném loktu na hlavu. Honza vycítil, že je soupeř otřesený a dobře mířeným kolenem na žebra ho poslal do dalšího počítání, ze kterého už se nezvedl. Honza tedy vyhrál ve druhém kole KO a stal se novým šampionem YB ve váhové kategorii do 65 kg. Jana Pinková, Sokol Dobříš Kino skrytý potenciál a proč zachovat jeho sál VLAK NA DOBŘÍŠ V reakci na můj článek v minulém čísle DL byla uveřejněna historie vzniku kulturního domu, článek však postrádal několik informací, které zde předkládám a doplňuji smysl svého původního textu. Kulturní dům na Dobříši se dá dnes označit dítětem své doby a jeho koncepce byla již necelých pět let po svém otevření označena pro potřeby rozvíjejícího se města jako nevyhovující. Přesto dobříšský kulturní dům patří jistě k těm zajímavějším v Čechách, a tak se jen jedno další město může pyšnit tím, že je umístněn v bývalé synagoze. V r byly zahájeny na Dobříši plány na výstavbu nového kulturního domu, který měl stát v místech dnešního Penny Marketu na náměstí. Počítalo se i s výstavbou velké divadelní scény a ještě v r byl pro tento plán stržen Neumannův statek. Po změně investic státu do menších měst a snížení dotací na podobnou výstavbu se proto dalších investic dočkal opět stávající Kulturní dům právě až v r. 1979, kdy bylo již skoro jasné, že dočasné umístnění se mění na stálé. Na stavbu nového kulturního domu prostě nebyly peníze, i když plány na výstavbu nového nebyly úplně zrušeny a počítalo se s ním i nadále, tak nebyly již z hlediska finanční situace města pokládány v horizontu deseti let za uskutečnitelné. Což je jen dobře, protože by nám dnes náměstí hyzdil výtvor reálné socialistické architektury. Představitelé města se již přinejmenším sedm let netají úmyslem přemístit knihovnu do budovy bývalého kina, proti čemuž já nic nemám a ani jsem se této věci minule nevěnoval. Pouze jsem proti tomu, aby byl v rámci této adaptace zničen jedinečný sál, který by mohl být po úpravě nadále využíván ke koncertům a divadelním představením i s možností stahujícího se plátna a digitální technologii zachování občasného filmového představení. (Které se ve stejné formě ještě před nějakým časem provádělo přímo v kulturním domě.) Podobné úpravy prodělaly již mnohé kulturní domy po celé zemi, v kterých poté byl využíván společný sál. Takže to není jev ojedinělý. Budova bývalého kina i se svým okolím představuje daleko větší potenciál, než ke kterému byla původně určena, a stále umožňuje výstavbu nové přístavby, ve které by mohly být zřízeny prostory pro knihovnu. Když v r přestalo vysílat kino a dosavadní nájemce klubu Kino opouštěl po neshodě s městem tyto prostory, dalo se tušit, že je to ze strany města velká chyba, protože kino přišlo o svého pověstného hlídače a dále již pak klub nebyl pronajímán. Začalo chátrat a stahovali se sem bezdomovci, proto dnes by byly náklady na rekonstrukci větší než před deseti lety a dnes se již musí opravdu uvažovat o přestavbě budovy, která přechází do havarijního stavu. Musím však přiznat, že jsem velkým odpůrcem vítězné studie tzv. Městského domu, která se sálem bývalého kina nepočítá a zmenšuje jej na zlomkovou velikost. Také jsem se ještě nesetkal s nikým, kdo by vítěznou studii podporoval anebo věřil, že v podmínkách tohoto města je vůbec realizovatelná. (Nemluvím o představitelích městské správy.) Článek v Dobříšských listech také neměl v úmyslu snižovat zásluhy, které kulturní středisko má v podpoře kulturního dění v tomto městě, a narážel spíše na stav a možnou další využitelnost hlavního sálu, který své limity již dávno překročil. Naopak můj článek měl spíše naznačit, že v sále bývalého kina je pro kulturní dění skryt daleko větší potenciál, než o jakém představitelé místní samosprávy uvažují. S pozdravem Petr Kadlec V sobotu 17. května vyjede z nádraží Praha Braník parní lokomotiva řady z roku 1917 v čele historického vlaku na Dobříš. Vlak zastaví ve stanicích Praha Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čísovice, Mníšek pod Brdy a Malá Hraštice. Doba potřebná pro doplnění vody do parní lokomotivy v ŽST Mníšek pod Brdy bude vyplněna hudbou dixielandového uskupení BUFFOON S STEAM ENGINES (Kašparovy parní stroje). Po příjezdu do žel. stanice Dobříš ve hod. je v prostorách nádraží připraven koncert skupin VLAK NA DOBŘÍŠ a REKONVALESCENCE. Ve hod. se parní vlak vydá na výletní jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Návrat do Prahy je plánován na hod. s odjezdem z Dobříše v hod. Tradičně bude v soupravě parního vlaku zařazen i bufetový vůz. Připraveno je pamětní razítko. Bližší informace obdrží zájemci na: tel.: , nebo tel.: ,

9 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 9 DOBŘÍŠEK V KVĚTNU VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a také v úterý od do hod. Děti si mohou pohrát, rodiče mají možnost využít půjčovnu knížek či stolních her, získat kontakty a informace, které potřebují. V pondělí a v úterý od 9.30 hod. a ve čtvrtek od hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. Mimořádné akce Úterý od hod. seznamte se s GOJI objevte účinky ovoce dlouhověkosti přednáška, na které se dozvíte, jak posílit imunitu, zbavit se alergií a mnoho dalšího. Nebude chybět ochutnávka Goji džusu. Úterý od 16 do hod. Korálkování děti od 1. třídy si mohou přijít vyrobit dárek pro maminku ke Dni matek. Počet míst je omezený, hlaste se předem. Úterý od do hod. Finanční gramotnost aneb Úvěry a chytré půjčky rady a návody, čeho se vyvarovat, jak s nimi naložit přednáška s lektorem Davidem Šmejkalem. Středa a Fimohrátky od do 19 hod. pro děti 8 13 let, od 19 do 22 hod. pro dospělé. Info a přihlášky: V. Guttenbergová, tel Úterý od 19 hod. Tvořit, hrát si, poznávat sebe i druhé o emocích jinak a hravě výtvarné podvečerní setkání pro dospělé s lektorkami Mgr. D. Doubkovou a Mgr. S. Vozábovou. Čtvrtek od 15 do 17 hod. Den rodin přij te oslavit tento den s RC Dobříšek na hřiště u kina. Na programu bude vystoupení dětí z kroužku Moderní tance a taneční skupiny Reçais(t), pod vedením lektorky Renaty Kubátové, a výtvarné tvoření pro děti. Římskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše Na Nábřeží 1650, Dobříš tel.: , Program na květen 2014 Od 22. dubna je v Pastoračním centru sv. Tomáše otevřena velikonoční výstava S KŘÍŽEM. Obrazy a drobné plastiky vystavují Mirek Salcman a Tři sestry Lucie Bigoni, Františka Vandasová a Kateřina Šmahelová. Srdečně zveme také na slavnostní dernisáž při víně v neděli od 17 hodin (v PCSvT). V pátek od se připojujeme k mezinárodní akci NOC KOSTELŮ a srdečně zveme na návštěvu kostela Nejsvětější Trojice (u zámku), kde bude připraven zajímavý program: zahájení večera, sborový zpěv Dobříšský chrámový sbor, pantomima s hudebním doprovodem (mládež), malý varhanní koncert, prohlídka varhan a pohled z kůru, od zamyšlení nad texty Bible (Karel Satoria) do 22.00, kdy bude závěr večera. Sobota od 11 do 16 hod. Květinový den na zámku Dobříš RC Dobříšek zajiš uje doprovodný program pro děti výtvarné tvoření a malování na obličej. Čtvrtek od 19 hod. Harmonizace pracovního a rodinného života aneb Jak skloubit práci a rodinu druhý z cyklu tří workshopů s Dipl-Psych. Univ. Zuzanou Duffkovou. Pátek od 9 do 10 hod. Stříhání dětí v RC profesionální kadeřnicí Veronikou Knesplovou. Přihlášky předem. Připravujeme na léto Týdny výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora: 1. týden třída M. Pogran a A. Pogranová 2. týden let O. Ludačková a D. Ludačková 3. týden let S. Bedřichová a D. Koubková 4. týden let M. Vtípilová, A. Vtípilová a M. Poborská Poradenství Ve spolupráci s psychologem, sociální poradkyní, rodinnou a výchovnou poradkyní a sociální pedagožkou nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Individuální konzultace k šátkování, počítačové poradenství. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: nebo na facebooku https://www.facebook.com/dobrisek. Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. Ve zveme v rámci této akce na promítání filmu Poslední vrchol v Pastoračním centru sv. Tomáše (do 22.30). Noc kostelů 2014 Také se vám zdá dny, týdny a roky plynou tak rychle že nám mnohdy v životě protečou důležité události mezi prsty? Asi všichni to známe! Zajímavé na tom je, že a už se vědomě nezúčastníme dané příležitosti či tak neučiníme kvůli nedostatku času, v každé z těchto situací jsem to já, kdo má poslední slovo a rozhodne. Zpětně můžeme poznat, že jsme tím přišli o něco důležité, o něco tak výjimečného, co mohlo náš život změnit! Srdečně vás zveme na Noc kostelů 23. května, která svou atmosférou dokáže zpomalit náš životní rytmus, ohlédnout se za svým životem a možná i zjistit, že život má mnohem větší rozměr. Michaela Zídková Program najdete na Jak pokračují přípravy nového muzea? Tuto otázku si pokládají mnozí z vás, kteří se již o našem záměru otevření muzea dočetli v několika periodikách či na internetu. Během jara 2014 se nám povedlo získat fi nanční podporu od Středočeského kraje. Velice významné je pro nás, že spolupráce s vedením města je na dobré cestě. Představili jsme projekt Muzeum Dobříš na radě města. Součástí našeho projektu je přestěhování informačního střediska a muzea Dobříš, umístěného na zámku do prostor Kopáčkova domu. Tím by návštěvníci muzea a města měli možnost ucelenějších informací o historii Dobříše. Zároveň by mohli využít služeb informačního střediska, a to vše v jedné budově. Rada města vyjádřila podporu našemu projektu a během měsíce dubna bude připravena partnerská smlouva. Dále budeme pracovat na získání další finanční podpory. Od února jsme přítomni i na sociální síti Facebook. Na našich stránkách se dozvíte informace k muzeu. Můžete se zúčastnit soutěže. Pošlete nám svou soutěžní fotografii na Po obdržení fotografie ji zveřejníme v albu soutěže. Fotografie s nejvíce to se mi líbí k vyhrává finanční odměnu 2000 Kč. První tři fotografie pak vystavíme v Rukavičkářské kavárně v přízemí Muzea Dobříš. V květnu se s dalšími záměry Muzejního spolku Dobříšska, o. s., můžete blíže seznámit na májových slavnostech. Tímto vás zveme na Setkání v Kopáčkově domě (Mírové náměstí č. p. 103). Přij te se podívat kdykoliv od do Proběhne zde prezentace výroby rukavic, výstava rukavičkářských strojů, výstava fotografií a setkání bývalých rukavičkářů. Zde budete také moci zhlédnout video: Rekonstrukce historického centra města Dobříš (od VHS Dobříš, spol. s r. o.). Bc. Eliška Březinová, DiS.

10 10 DOBŘÍŠSKÉ LISTY ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ Na letošní turistickou sezónu jsme pro vás připravili opravdový zážitek LOUTKY NA ZÁMKU. Během prohlídky I. okruhu zhlédnete krásné loutky v dobových kulisách zámeckých interiérů. Každá z nich je unikátním řezbářským dílem s vlastní historií. Můžete se těšit například na krále a kašpárka nebo čerty a samotného vládce pekel. KVĚTINOVÝ DEN bude jedinečným dnem v záplavě květin a nových trendů ve floristice. Rozkvetlý program je pro vás připraven od 11 do 17 hodin. Nebudou chybět farmářské trhy a na závěr proběhne i charitativní dražba ve prospěch RC Dobříšek. Jednotné vstupné je 130 Kč a děti do 10 let mají vstup zdarma. Nizozemský pěvecký dámský sbor SMART TEASE nás příjemně naladí koncertem v zrcadlovém sále od 20 hodin. Zazní populární balady i muzikálové skladby. Vstupenky v prodeji na pokladně zámku, vstupné 100 Kč. SLAVNÉ ÁRIE a dueta z oper a operet koncert pod hvězdami na zámeckém nádvoří v sobotu (samostatná pozvánka součástí DL). Na neděli 22. června pro vás připravujeme dětský den ZÁMEK DĚTEM. Těšit se můžete na hudební a divadelní vystoupení, pohádkové stanoviště s plněním úkolů a plno odměn. Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: pondělí neděle říjen květen červen září Kulturní program: Akty Akvarely Výstava Jaroslav Svoboda Loutky na zámku I. okruh Zámecká expozice Květinový den Zámek v záplavě květin, hod Koncert Smart Tease Zrcadlový sál, 20 hod Slavné árie Zámecké nádvoří, 20 hod Zámek dětem KRAJSKÉ PŘEBORY TÝNEC NAD SÁZAVOU V sobotu jsme vyjeli na krajské přebory do Týnce. Úplně se nám nedařilo v mladších kategoriích, především u přeskoku máme velké rezervy, ale zároveň i motivaci do dalšího tréninku. Starší žákyně zacvičily, co se naučily, a výsledkem je 5 postupujících na republikové finále, které se koná v Doubí u Třeboně. Níže jsou výsledky našich cvičenců. Mladší žákyně I. (2005 a ml.): 2. Eliška Skálová postupuje na RF, 9. Michaela Matějů, 11. Andrea Dolejšová, 12. Anežka Lišková, 13. Natálie Jagerová, 18. Dana Stehlíková, 20. Anděla Štajmarová, 21. Anička Kučerová, 24. Daniela Knejzlíková Mladší žákyně II. ( ): 13. Emma Kukolová, 18. Nikola Dlouhá, 19. Blanka Stehlíková, 24. Katka Dufková Starší žákyně III. ( ): 2. Aneta Marečková postupuje na RF, 4. Tereza Kozohorská náhradnice na RF Starší žákyně IV. ( ): 5. Jana Picková postupuje na RF, 8. Natálie Polívková Dorostenky (1998 a st.): 1. Markéta Marečková postupuje na RF Mladší žáci II. ( ): 3. Adam Kilford postupuje na RF Závodní sezóna v ASOD začala skvěle!!! V orlovně jsme úspěšně zahájili závodní sezónu 2014!!! Město Dobříš reprezentují děti z našeho studia po celé České republice, celkem z 8 závodních týmů. Už po prvním závodním měsíci se můžeme chlubit krásnými medailemi a umístěními. Celkem jsme vybojovali dvě zlaté medaile, čtyři stříbrné medaile a také tři bronzové medaile. Gratulujeme závodníkům a rádi bychom poděkovali nejen jim, ale také rodičům, kteří podporují své děti ve sportu a doprovázejí je na závodech. Závodníkům hlavně přejeme sílu do dalších závodů. Pokud byste rádi viděli naše sestavy, neváhejte a přij te se podívat na Dobříšské májové slavnosti, kde se představí všichni závodníci z ASOD!!! Night zumba párty je tu opět pro vás Night zumba párty je pro vás opět připravena!!! 10. května se od hod. znovu roztančí kulturní dům ve Staré Huti do rytmu zumby. Tentokrát s exkluzivním hostem, výborným zumba instruktorem Petrosem! Chybět nebudou ani oblíbené lektorky: Klára Jandová, Radka Ficová, Petra Niklová, Linda Nechybová a Eva Rudolfová. Tak si přij te spolu s námi užít skvělý večer plný zábavy!!!

11 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 11 Program zápasů MFK Dobříš květen Muži A 3.5. sobota Dobříš Jíloviště 7.5. čtvrtek Votice Dobříš (pohár SKFS) sobota Čáslav B Dobříš (odjezd autobusu ve od stadionu) sobota Dobříš Sp. Příbram sobota Libiš Dobříš sobota Dobříš Ovčáry Muži B 4.5. neděle Dobříš Sedlčany B neděle Nový Knín B Dobříš neděle Dobříš Rosovice 1.6. neděle Dobříš Pičín Muži C 4.5. neděle Daleké Dušníky B Dobříš sobota Dobříš Petrovice neděle Dobříš Nová Ves p. P. B sobota Mokrovraty Dobříš Dorost sobota Dobříš Králův Dvůr sobota Dobříš Podlesí Sledujte vývěsku na Komenského náměstí a stránky: www. mfkdobris.cz Přij te podpořit naše hráče. Pokuty celkem: 106 za Kč Bodových pokut: 56 Odchyceno psů: 3 Žáci A neděle Dobříš Nové Strašecí neděle Dobříš Kročehlavy Žáci B sobota Dobříš Podlesí sobota Dobříš Malá Hraštice Mladší žáci (bez záruky) 1.5. čtvrtek Dobříš Březnice 8.5. čtvrtek Dobříš 1.FK Příbram Starší přípravka 3.5. sobota Dobříš A 1.FK Příbram (Milín), Dobříš B Březnice 8.5. čtvrtek Dobříš B Sp. Příbram sobota Dobříš B Obecnice Mladší přípravka čtvrtek Dobříš A Sedlčany, Dobříš B Nový Knín Fotbalový dětský den V Lipkách ČINNOST MP ZA MĚSÍC BŘEZEN 2014 Změna programu vyhrazena. Vybírám z oznámení: v hod. Rvačka na Mírovém náměstí. U místního baru došlo k fyzické potyčce dvou mužů. Jeden z nich klečel na druhém a bil ho. Hlídka MP ihned zakročila a oba muže od sebe odtrhla. Zraněného muže, r. 1981, z Pičína si převzala záchranka a druhého hlídka MP předala do služebního vozu, kde setrval do příjezdu PČR Dobříš. Jednalo se o muže z Dobříše, r v hod. Pravděpodobně pokus o sebevraždu. V blízkosti zámku Dobříš ležel ve dvoře u jednoho z domů bezvládně muž, r Bylo zjištěno, že byl silně ovlivněn alkoholickými nápoji a dále údajně požil celé balení antibiotického léku. Byla přivolána záchranka. Muže odvezla do příbramské nemocnice. Případ je v šetření v 11 hod. Odložil televizi v Jezírkách. Zbavil se lehce nepotřebné, staré, nefunkční televize. Přímo na parkoviště u hlavní silnice v Jezírkách. Jaképak copak, žádné špatné svědomí, někdo to prostě uklidí!!! Pachatel přestupku proti veřejnému pořádku bohužel nebyl dopaden, takové přestupky, kdy lidé nedovoleně zakládají černé skládky, lze těžko zjistit, ale MP má k dispozici fotopasti, které na 4 místech ve městě zjiš ují různá protiprávní jednání občanů. Tyto přestupky se poté předávají do správního řízení ve hod. Krádež součástek. Proběhala součinnost s PČR Dobříš při zajiš ování odcizených věcí z firmy BOBCAT (2 pásy a 2 lžíce), a to nalezené na druhém konci Dobříše. Případ řeší PČR v hod. Pochůzkový prodej po Dobříši je přísně zakázán. To však nerespektovali podomní prodejci, kteří u Jednoty nabízeli veřejnosti zaručeně kvalitní parfémy. Obtěžování okolojdoucích občanů, perfektně naučenou řečí, přesvědčí občany, aby si tyto levné kolínské, které mají ke kvalitním parfémům hodně daleko, zakoupili. Ale za jaké ceny!!! Prodejci bez patřičného povolení si takto za malou chvíli vydělají pěknou sumu peněz a zmizí. Nenechte se napálit. Nereagujte ani na nabídky dek, nádobí, hodinek, dalekohledů a jiného nekvalitního zboží, mnohdy z druhé ruky. Vyhnete se tak velkému zklamání a realita je mnohdy i taková, že prodej je záminkou, aby se vám prodejci dostali i do vaší tašky, kde vám zcizí peněženku. Rázem je z přestupku trestný čin krádeže. Viz aktuální případ z na straně v hod. Slovní napadání již nezná mezí. Učitele základní školy, v pracovní době, když odváděl děti do tělocvičny, napadla slovně dvojice starších opilých lidí. Jednalo se o muže a ženu. Strážníci po oznámení byli na místě, do 5 minut prošli celý školní areál i skatepark, ale výtržníky již nenalezli ve hod. Neznámý muž vnikl na soukromý pozemek. V ulici Luční obtěžoval ženu klepáním na okno muž okolo 50 let. Vnikl na zahradu. Žena byla doma sama, bála se, a proto si přivolala pomoc. Na místo přijeli strážníci, ale neznámý muž se již u domu nenacházel. Proběhla prohlídka okolí, ale po muži se slehla zem v 6.55 hod. Slovní napadání a obtěžování proběhlo v domě 1064 v 7. a 8. patře, kde se nacházel neznámý muž, který v domě vůbec nebydlel. Obtěžoval důchodkyně, které šly v té době na nákup. Strážníci muže zadrželi a vyvedli ho z domu, poté předali na Policii ČR. Jednalo se o drogově závislého muže, který toho má ze své minulosti více v hod. Strážníci zasahovali proti osobě drogově závislé. Žena z Dobříše oznámila, že na Mírovém náměstí v Dobříši, u památníku padlých, se nachází muž okolo 30 let a aplikuje si injekční stříkačkou drogu, a to před procházejícími dětmi. Na místo se hlídka strážníků dostavila bezpro- středně a spatřila muže, jak má v ruce injekční stříkačku s jehlou bez ochranného krytu s neurčitým obsahem a sáček s neznámou látkou. Muž byl vyzván, aby odhodil injekční stříkačku a prokázal svou totožnost. Na výzvu hlídky MP muž nereagoval a chtěl opustit místo události. Na toto jej hlídka MP vyzvala k setrvání na místě do příjezdu Policie ČR, což odmítl a napadl strážníky. Drogově závislá osoba byla strážníky spacifikována donucovacími prostředky a spoutána pouty. Na místo byla přivolána záchranka. Došlo k menším odřeninám při strkanicích, a to na obou stranách. Policie ČR se dostavila vzápětí, kdy si osobu pod vlivem drog převzala k dalšímu opatření. Muž, r. 1971, byl Policií ČR zadržen pro držení drog v hod. Zjištěna černá skládka v Cihelně. Zatím pro nás neznámý pachatel odložil použité, již nepotřebné pneumatiky velké množství, přímo uprostřed cesty ke garážím. Přitom hned vedle tohoto místa je sběrný dvůr sp. Dokas. Nepochopitelné jednání, ale bohužel v dnešní době časté ve 4.30 hod. Dopravní nehoda v zatáčce u firmy Bobcat. Řidič nezvládl zatáčku a vjel mimo vozovku do příkopu. Ve voze cestovaly 4 osoby. Řidič údajně utekl z místa dopravní nehody. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Řeší PČR ve 20 hod. Řidička nechala své vozidlo otevřené a odešla do blízké kavárny. Tam ji později vyhledali strážníci. Majitelka z obce Obořiště byla poučena o možných důsledcích tohoto jednání, ale i o tom, že ten, kdo si nezajistí své vozidlo proti možné krádeži a vloupání, se tak dopouští přestupku. Důrazná domluva postačila Při blokovém čištění ulic strážníci zjistili stání vozidel v zákazu stání, bez TK a emisí a dále i bez povinného ručení. Tato vozidla se nesmí na komunikaci provozovat, ale ani odstavovat. Většina majitelů, po naší výzvě, ihned svá vozidla odstranila z komunikací. Tento dopravní přestupek byl poté s majiteli vozidel řešen Někdo si zahrával s ohněm. U Komerční banky na náměstí dosud nám neznámý pachatel zapálil odpadkový koš a tři další zapálil hned po malé chvíli. Bohužel nikdo nebyl dopaden. Požár museli likvidovat hasiči Kradla v Penny Marketu. Žena, r. 1970, z Dobříše měla dlouhé prsty, ale jak se říká, na každého jednou dojde. Lup za celkem asi 500 Kč, zboží všeho druhu, musela zlodějka nechat v prodejně a navíc byla strážníky potrestána vysokou blokovou pokutou. Marná sláva, krást se nemá se stalo to samé v Lidlu, jen s tím rozdílem, že se jednalo o muže, r. 1971, z Drhov opět v Lidlu kradl muž, r. 1975, z Dobříše. Počet krádeží se v poslední době mírně zvýšil ve hod. Žádost rychlé záchranné služby o spolupráci a o ochranu. U křižovatky ulic Bořivojova a Plk. B. Petroviče ošetřovali po rvačce záchranáři dva zraněné muže a další dva muži byli na posádku agresivní. Situace byla po příjezdu strážníků zklidněna. Jeden strážník poskytl doprovod v sanitním voze. Poté již vše probíhalo bez problémů. Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

12 12 NOVÝ SMĚR Úklid obce NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Veliké poděkování patří občanům, kteří se zúčastnili v sobotu úklidu obce. I přes typické aprílové počasí se opět sešlo na 40 brigádníků včetně mnoha dětí. Nashromážděný materiál vážil 520 kg, v přírodě volně uložené pneumatiky vážily tentokrát 88 kg. Celkem se tedy na váhu situace oproti loňsku zlepšila asi o čtvrtinu. V obydlených částech obce je situace s odpadky o poznání lepší. Jen ti kuřáci, kdyby pochopili, že odhozený nedopalek je také odpad! Ovšem okolí obce je stále stejně znečištěné. Těm ohleduplným občanům, kteří nám všem neznečiš ují životní prostředí, děkujeme. A pro ty druhé máme opět malý souhrn možností, kam odkládat odpad: v obci Stará Hu je pro plátce za komunální odpad fyzické osoby k dispozici umístění tříděného odpadu na 4 stanovištích: za obecním úřadem, v Družstevní ulici u bývalého obchodu, u vojenských bytovek a v Malostranská ulici. Zdarma můžete také směsný odpad (pozor, nikoliv komunální, nebezpečný nebo například su!) odložit do kontejnerů za obecním úřadem v těchto provozních hodinách: středa hod., sobota 9 11 hod. Tam je také umístěn kontejner na elektroodpad a použité baterie. Kontejner na drobný elektroodpad a použité baterie je také v budově obecního úřadu. Ostatní odpad je nutné odkládat ve sběrném dvoře společnosti DOKAS Dobříš s. r. o. Dohodou s touto společností obec zajistila, že můžete během jednoho kalendářního roku odložit v jejich sběrném dvoře po předložení občanského průkazu s označeným trvalým pobytem Stará Hu zdarma tento odpad (náklady za tento odpad hradí obec): Lednice (nekompletní) 1 ks Televizor (nekompletní) 1 ks Ostatni elektronika (nekompletní) 3 ks Pneumatiky 4 ks Pokud dojde k překročení těchto limitů pro bezplatný odběr na jedno číslo popisné, případně na bytovou jednotku v bytovém domě, budou odpady odebírány dle aktuálního ceníku. Svoz nebezpečného odpadu se v roce 2014 uskuteční v termínech: , a ze stanoviš : bus na Nový Knín ve hod, před OÚ ve hod a u bývalého obchodu Družstevní ve hod. Stále je ještě několik jedinců, kteří nejspíše opomněli uhradit poplatek za vývoz komunálního odpadu, tedy tzv. známky na popelnici. Zprávičky z mateřské školičky V dubnu nás provázelo pravé aprílové počasí. Fotografování dětí na společnou fotografii, díky slunečnému a téměř letnímu dni, proběhlo na zahradě MŠ. Naopak počasí při každoroční jarní slavnosti připomínalo spíše zimu a tak jarmark proběhl v prostorách MŠ a vystoupení, na které se děti i ostatní těšili, všem předvedeme až na školním hřišti při ukončení školního roku. Oplátkou nám všem ale byl příjemný, společně strávený čas s rodiči, prarodiči, dětmi, kamarády a dalšími občany obce a okolí. Předškoláci opět navštívili školu při projektu My se školy nebojíme, kde si pohráli s písmenky a ukázali paní učitelce, co už se ve školce naučili a jak jsou šikovní. Za odměnu si odnesli další diplom, na který byli patřičně hrdí. Základní školu navštívili předškoláci ještě jednou a to na veselé divadelní představení Kouzelný les, které bylo zaměřeno hlavně na kladný vztah k přírodě. To pomohlo navázat na sobotní úklid obce, kterého jsme se všichni zúčastnili i s dětmi a pomohli naši obec udržovat stále čistou a krásnou. Oslavili jsme velikonoční svátky s připomenutím tradic, které tyto svátky provázely, provázejí a neměly by být zapomenuty. Proběhl zápis dětí do mateřské školy a už se všichni na nové kamarády, kteří po letních prázdninách nastoupí, těšíme. Jaro je vždy spjato s osobou Karla Čapka. S dětmi jsme se vydaly na dopolední výlet a prošly jeden z okruhů Čapkovy stezky. Užily si spoustu legrace, sledovaly a poslouchaly přírodu kolem nás a uvědomovaly si, že jsme její součástí. Aprílový měsíc ukončil Čarodějný rej v maskách čarodějů a čarodějnic, svým křepčením vyhnaly děti všechno zlé pryč. Te už poklidně a společně vstupujeme do měsíce lásky května. Krásný máj i Vám všem přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ ve Staré Huti Pozvánka 27. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční od 18 hod. v obřadní síni Obecního úřadu Stará Hu. Dne proběhne od hod. u příležitosti oslav Dne vítězství položení věnců k Památníku padlým u kulturního domu. Ve čtvrtek 10. dubna celý den hostila Městská knihovna v Dobříši děti z Jedličkova ústavu v Praze. Byl pro ně připraven opravdu bohatý program. Dopoledne jeho součástí bylo uvedení pohádky O kouzelné nitce. V sále dobříšského kulturního domu ji sehrál jeden z divadelních souborů MKS ve Staré Huti, jehož členy jsou děvčata a kluci z 2. stupně ZŠ a dospělí. Kromě dětí z Jedličkova ústavu byly pozvány na pohádku i děti z Mníšku. Obecenstvo bylo báječné pozorné a vděčné a tak byla radost a uspokojení na obou stranách. Úžasná atmosféra zavládla i po divadle. Hosté z Prahy zatančili řadové tance a strhli všechny přítomné, takže se roztančil celý sál. Ze všech vyzařovalo nadšení. Byl to nepopsatelně krásný pocit. K tomuto zdařilému dopoledni přispěli také ti, kteří věnovali svoji dovolenou k jeho uskutečnění. Od nás jich bylo sedm. Nikdo z nich toho nelitoval. Přesto jim patří velké poděkování. Každé z dětí dostalo také pomlázku od paní Jarolímkové. Realizace celodenního programu byla pro organizátory hodně náročná. Obdiv a hlubokosklon náleží všem pracovnicím a pracovníkům Městské knihovny v Dobříši. V knihovně, kde program pokračoval, byla dětem z Prahy i našim věnována moc milá pozornost připraveným programem i občerstvením knihovnice upekly výborné moučníky. Ředitelství dobříšského zámku poskytlo zdarma prohlídku. Nelze opomenout vstřícnost Městského kulturního střediska, kulturní dům i pracovníci byli celé dopoledne k dispozici. Při rozloučení v kostele, po koncertu dětského pěveckého souboru pana učitele Kafky, si všichni přáli, aby toto přátelské, srdečné setkání nebylo poslední. D.M. Den pejsků Památník Karla Čapka opět pořádá Den pejsků s bohatým programem, který vyvrcholí udělením Ceny Dášeňky nejsympatičtějšímu pejskovi. Srdečně zveme na sobotu 17. května, začínáme ve 14 hodin! Chladné, deštivě a větrné počasí letos narušilo tradici Jarních slavností a velikonoční trhy, bohužel bez vystoupení dětí, proběhly v prostorách mateřské školy. Ale opět bylo co obdivovat! Jednak obrovskou zručnost jak malých školkáčků, tak školáků. Ale také neustále nové a nové nápady paní učitelek a všech, kdo byli do výroby a tvoření zapojeni. Děkujeme. Marie Guillenová Obecní úřad Stará Hu Karla Čapka 430, Stará Hu Tel.:

13 NOVÝ SMĚR 13 V sobotu 19. dubna sehráli ochotníci z Místního kulturního střediska ve Staré Huti pohádkovou komedii Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert v Malém sále Divadla Příbram. Na tuto inscenaci byl už loni soubor posílen hostujícími herci z Dobříše. Při nastudování, zkouškách i představeních v zahradě památníku Karla Čapka jsme si užili spoustu horkých chvilek i legrace a přátelského dobírání si jeden druhého zkrátka, jak to má ve správném divadelním souboru být. Hlavně ale všichni odvedli velký kus práce, který je třeba pro diváka skryt, ale bez nějž se žádné úspěšné divadelní představení neobejde. Největší odměnou pro aktéry je vždy potlesk spokojených diváků, kterých i do Příbrami přišlo velké množství. Děkujeme všem za přízeň a srdečně zveme na další představení Dalskabátů, tentokrát při příležitosti dobříšských slavností dne 19. května. Významného životního jubilea se v měsíci květnu dožívají Marie Cihelková, František Kudrna, Jozef Švirk, Milada Švirková. Srdečně blahopřejeme! Vzpomínka Již 10 let není mezi námi p. Václav Krýda, dne by slavil 87 let. Vzpomíná rodina Poděkování Děkuji touto cestou starostovi obce panu Petru Dragounovi, za SPOZ paní Aničce Pechanové, všem členům rodiny a kamarádům za milou návštěvu, dárky a přání k mému životnímu jubileu. Ladislav Moc Děkuji OU a SPOZ ve Staré Huti, hlavně Aničce Pechanové a Jindřišce Němcové za blahopřání k mým narozeninám. Jaroslava Koulová Opět se vracíme ke kronikám, ze kterých pro nás několik informací nashromáždil pan Jiří Karel Klika v příbramském Státním okresním archivu: V roce 1936 na komíně v obci poprvé zahnízdili čápi. Od května do konce roku 1945 se z obce vystěhovalo 91 rodin o 250 příslušnících, hlavně na Žluticko a Podmokelsko, dále do Karlových Varů, Bečova u Mostu, do Jirkova u Chomutova a Háje u Frýdlantu. Někteří z nich se později vrátili zpět do obce Zánik IV. hamru; v červenci zaniklo stavení č. p. 1 rázovitý IV. hamr. Státní lesy jej daly strhnout, protože byl již delší dobu neobydlený. Fotbalová utkání v květnu: Mužstvo A: Prostř. Lhota Stará Hu hod Stará Hu Nová Ves B hod Mokrovraty Stará Hu hod Stará Hu Kamýk hod V. Chlumec Stará Hu hod.

14

15

16

17

18

19

20

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více