Duben měsíc bezpečnosti: hlídky na přechodech, ale také oprava výtluků či obnova dopravního značení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben měsíc bezpečnosti: hlídky na přechodech, ale také oprava výtluků či obnova dopravního značení"

Transkript

1 duben 2014 ročník 20 zdarma Duben měsíc bezpečnosti: hlídky na přechodech, ale také oprava výtluků či obnova dopravního značení strany 4 5 Z radnice Rok 2014 je rokem volebním. První hlasování bude už v květnu Strana 6 Volný čas V únoru začala v Třinecké oblíbená tematická odpoledne Strana 22 Sport Aeroklub patří k rodinnému stříbru Letňan Strana 27

2 inzerce Letnanske_listy_Inzerujte188x130.ai 1 3/27/14 12:17 PM SC /28 PLÁNUJETE V LETŇANECH REKLAMNÍ KAMPAŇ? INZERUJTE V MĚSÍČNÍKU LETŇANSKÉ LISTY! náklad výtisků distribuce zdarma do poštovních schránek další číslo vychází 2. května S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ LETŇANY! pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: ,

3 úvod Z obsahu č. 4/ Sociální péče První březnové pondělí se na radnici konalo první letošní vítání občánků. V obřadní síni se sešlo 23 miminek s rodiči, sourozenci a prarodiči. Zahrát a zapívat jim přišly děti ze školy v Rychnovské. 24 Volný čas O tom, že se u nás pořád něco zajímavého děje, není pochyb. I na letošní rok připravila městská část řadu akcí, při nichž se budou bavit děti i dospělí, mladí i senioři, prostě všichni. 08 Z radnice Vedení letňanské radnice připravuje rozšíření kapacity mateřských škol, jejichž zřizovatelem je radnice. Konkrétně se jedná o MŠ Malkovského, Tupolevova a Beranových. 23 Volný čas Besedu, autorské čtení i autogramiádu to vše si užili 6. března v Obchodním centru Letňany příznivci skupiny Chinaski se svými oblíbenci a idoly. Milé čtenářky, vážení čtenáři, duben je období pracovně velmi inspirující, neboť je to měsíc, kdy je jaro v nejlepším. Toto roční období je samo o sobě časem nových začátků, což nám příroda dokazuje prakticky na každém kroku, a nová, po zimě jiná energie je cítit i ve vzduchu. Asi proto se i my pouštíme do úklidu před svými domy a někteří i v sobě samých. S jarním sluncem máme zkrátka chuť vymést od svých prahů i ze svých duší veškerý nepořádek a loňské listí. I my na radnici samozřejmě řešíme jarní úklid ulic a snažíme se, aby i Letňany měly zameteno nejen před svým prahem, ale i ve svém srdci. Zbytky zimního posypu i neshrabané listí budou postupně zlikvidovány na všech komunikacích i plochách v majetku městské části. I přes všechny naše snahy o město čistější vnímám, stejně jako mnozí z vás, zvýšené znečištění chodníků psími exkrementy. A to i přesto, že psích miláčků v Letňanech v posledních letech nepřibývá (vycházím z evidence registrovaných majitelů psů). Možná je to jen tím, že jsme ke svému okolí lhostejnější a předpokládáme, že zaplacením daně si úklid po svém čtyřnohém příteli u obce předplácíme. Vězte, že bylo-li by to tak, byla by daň podstatně vyšší, protože ani instalace košů na psí exkrementy, ani jejich vyvážení nejsou bezplatné. Zkusme být tedy ohleduplnější ke svému okolí, protože slalom mezi lejny opravdu nikdo neocení. Ani my, majitelé psů. Přeji vám slunečné a voňavé jaro. Ivan Kabický, starosta Foto archiv redakce 29 Sport Zatímco jedni se mohli postarat o největší úspěch v historii klubu, druzí balancovali na tenké hraně propasti. Řeč je o Letcích, jejichž dorost reprezentuje Letňany v hokejové extralize. Letňanské listy. Měsíčník městské části Praha 18 Ročník 20. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČ Registrace: MK ČR E Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Oldřich Miffek, Denis Postler, Hana Saitzová Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Tisková skupina MP hl. m. Prahy Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Vít Vrbický, manažer inzerce, tel.: , ceskydomov.cz Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Duben měsíc bezpečného sil Po zimě, která ani nebyla skutečnou zimou, jsou tu prosluněné dny, které nás lákají trávit co nejvíce času venku. Oprášíme kola, koloběžky či in-line brusle a vyrážíme do přírody. Nebo do lesoparku. Ale opatrně! Někdy stačí chvilka nepozornosti a život se nám otočí o 180 stupňů... Podle informací o nehodovosti Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR se v průběhu loňského roku stalo v České republice celkem nehod, při nichž bylo usmrceno 583 osob, těžce raněno 2 782, lehce zraněno Při pohledu do tabulky viníků jednotlivých nehod zjistíme, že na třetím místě s nehodami jsou řidiči nemotorových vozidel, z toho 226 nehod zavinily děti. Čtvrté místo obsadili chodci s zaviněnými nehodami, přitom děti zapříčinily 405 nehod. Praha se umístila na prvním místě Pokud srovnáme nehodovost v jednotlivých krajích, připadne Praze v tomto případě nelichotivé prvenství. Přímo v hlavním městě vloni došlo k dopravním nehodám, při nichž bylo usmrceno celkem 29 lidí, dalších 228 bylo těžce zraněno. Z uvedeného počtu přitom připadá 640 nehod na srážky s chodcem! Následkem těchto kolizí zemřelo v minulém roce 17 osob a 119 chodců bylo těžce zraněno. Při nehodách chodců-dětí byla sice usmrcena jen jedna osoba, ale 16 dětí bylo zraněno těžce a 83 lehce. Nehod s účastí cyklisty šetřila Policie ČR v Praze celkem 206. Bylo při nich zraněno 20 osob těžce a 158 lehce. Alarmující zprávou je, že oproti roku 2012 vzrostl počet těchto nehod o 15 procent. Nejčastějším druhem byla srážka s jedoucím vozidlem v případě kolize s jiným vozidlem jsou cyklisté v Praze častěji obětí než viníkem. Při srážkách s chodci jsou ale vinní v nadpolovičním počtu případů. Jaká je situace v Letňanech? Ačkoliv celková činnost v dopravě byla v roce 2013 v městské části Praha přestupků, nemuseli jsme asistovat u žádné vážné dopravní nehody, sdělila redakci Barbora Konvičková, vedoucí okrsku Městské policie pro Prahu 18. Myslím si, že v rámci celé Prahy patří Letňany k těm klidnějším lokalitám. Zatím. Dokládají to i informace o nehodovosti v silničním provozu na území městské části Praha 18 v letech 2012 a 2013 a v prvních dvou měsících tohoto roku (stav k ), které redakci poskytlo Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie. Podle nich se ve sledovaném období stalo na území Prahy 18 celkem 370 dopravních nehod, z toho 47 s následky na zdraví jedna osoba byla usmrcena, šest zraněno těžce. Se šestnácti případy byla srážka s chodcem čtvrtým nejčastějším druhem kolize. Za první dva měsíce roku 2014 (stav k ) tu však Policie ČR musela řešit již dvaadvacet dopravních nehod, jedna z nich byla s následkem na zdraví. Radnice se na bezpečí na komunikacích aktivně podílí Vedení městské části a pracovníci úřadu si samozřejmě uvědomují, jak důležitý je pro letňanské občany pocit bezpečí při pohybu na zdejších komunikacích. Proto se jejich stavem, kvalitou a údržbou pravidelně zabývají. V rámci preventivní činnosti požádalo oddělení dopravy Úřadu MČ Praha 18 odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy o přisvětlení nového přechodu na komunikaci Beranova. Bylo přislíbeno zařazení této žádosti do akcí v agendě BESIP, přiblížil jednu z posledních aktivit úřadu Miroslav Strašil z odboru dopravy a životního prostředí. V dubnu ale probíhají nebo se připravují další akce, které jsou z hlediska bezpečnosti na letňanských komunikacích velmi důležité. Je to například rekonstrukce chodníků mezi parkovištěm Penny a novým vstupem do Letňan, rekonstrukce komunikací a chodníků v ulicích Jančova, Místecká a Kuželova, realizovaná v rámci projektu Lentilky, oprava výtluků na komunikacích, naplánována je i obnova vodorovného značení na přechodech a doplnění žlutých vodicích čar. O zasypání podchodů ve Veselské ulici a úpravě komunikace a chodníků jsme již informovali v předchozích vydáních Listů. Zapomenout bychom neměli ani na pravidelný jarní úklid, tzv. blokové čištění komunikací. Podle vyjádření pracovníků odboru hospodářské správy Zvyšte svou viditelnost! Používejte reflexní a fluorescenční materiály. Kombinujte je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. U tmavého oblečení je to jen vzdálenost kolem 20 metrů. Reflexní prvky umisťujte nejlépe ke konci rukávů, blízko kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo). Snažte se dětem pořizovat oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky! Reflexní a fluorescenční předměty nejsou drahé. Nejrůznější přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku apod. pořídíte například v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly za rozumné ceny. Místa pro internetový nákup reflexních prvků: společnost Altima, společnost AM Cygnet Company. Nejbližší kamenný obchod: Bike-eshop, Praha 8, Zdibská 229/2. 4 Letňanské listy 4/2014

5 téma měsíce ničního provozu. I v Letňanech Preventivní projekt Zebra se za tebe nerozhlédne! je Policejním prezidiem České republiky realizován od roku 2007 dvakrát ročně. a investic bude vypsáno poptávkové řízení a samotné čistění by mělo proběhnout na přelomu května a června. Důležitá je i činnost městské policie Mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří bezesporu děti. Proto je jejich bezpečnost jedním z mnoha bodů v oblasti preventivní činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Každý všední den jsou v ranních hodinách zajišťovány hlídkami strážníků přechody u základních škol. V Letňanech je sledován v době od 7,20 do 8,05 hodin přechod u Základní školy Tupolevova. Tato škola je jednou ze tří letňanských základních škol a je navštěvována více než pěti sty žáky, vyjádřila se k dozoru nad přechody Barbora Konvičková. V rámci preventivní činnosti však strážníci Městské policie obvodního ředitelství Prahy 9 vykonávají v odpoledních hodinách dohled také u zbývajících dvou základních škol tady se jedná především o ochranu dětí a školní mládeže před možným negativním působením v době, kdy nejsou pod přímým dohledem pedagogů ani rodičů. Nezapomínejte na prevenci Aktivity radnice či policie, a to jak Policie ČR, tak měšťáků, ale nebudou k ničemu, pokud se každý z účastníků silničního provozu bez rozdílu věku nebude chovat zodpovědně a v souladu s pravidly. My dospělí bychom si měli uvědomit, že děti pouze kopírují naše jednání. Měli bychom jít tedy příkladem ať již jako cyklisté, řidiči, nebo jako chodci. Dětem tak nejen vysvětlíme, že: se chodí po pravé straně chodníku, nikoliv po obrubníku; se nepřekáží protijdoucím; chodník není určen na hraní; zábradlí zabraňuje vstupu do vozovky a není to prolézačka; je nutné se pořádně rozhlédnout před vstupem do vozovky; při přecházení vozovky je lépe počkat, až vozidlo před přechodem opravdu zastaví; v blízkosti přechodu je použití přechodu povinné; nikdy nemají jednat zbrkle. Ale také se těmito zásadami budeme sami řídit! Městská policie Praha a redakce Letňanských listů vám všem přeje hodně pěkných jarních dnů a tisíce bezpečně ujetých kilometrů. Ze záznamů městské policie Přesně před rokem, začátkem dubna 2013, projížděla hlídka pražských strážníků služebním vozidlem křižovatkou ulic Beladova a Tupolevova na Praze 18. V místě spatřila autobus, který se srazil s osobním vozidlem. Strážníci okamžitě postavili své vozidlo za autobus a pustili výstražné světelné znamení. V osobním vozidle se nacházela zraněná žena a vylekané malé dítě, připoutané v autosedačce. Na první pohled nebylo patrné, že by dítě bylo zraněné, žena se strážníky komunikovala. Ti okamžitě zavolali na místo záchrannou službu a Policii ČR. Vzhledem k potížím, na které si žena stěžovala, strážníci s raněnou nehýbali a pouze s ní udržovali verbální kontakt. Během několika minut přijela sanitka a ženu spolu s dítětem odvezla do jedné z pražských nemocnic... Nevěnování se plně řízení vozidla, nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky či jiný druh nesprávného způsobu jízdy patří mezi nejčastější příčiny nehod. Slunečné dny a aktivity s nimi spojené a často provozované v blízkosti silnic nás snadno mohou odvést od soustředění se na jízdu a její bezpečnost. Myslete na to! Připravili Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy Tisková skupina a -red- Ilustrace TS MP hl. m. Prahy, Ministerstvo dopravy ČR BESIP Zdroje: Prahou na kole, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, Autoklub ČR, Ministerstvo dopravy ČR BESIP 5

6 z radnice Vybíráme z jednání Rady MČ Praha 18 Více míst v letňanských mateřských školách Mateřská škola Malkovského navýší kapacitu o 25 míst. Městská část k tomu využije prostory po školce Montessori. Radní na svém letos pátém jednání schválili podání žádosti o změnu zápisu kapacity této školky ve školském rejstříku. Základní škola v Rychnovské oslaví 50. výročí Radní schválili poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC ve výši 36 tisíc korun na zajištění oslav spojených s 50. výročím otevření budovy školy. Letňany budou mít svou knihu Radní rozhodli o uzavření smlouvy se společností Profi Tisk Group, která ve výběrovém řízení na zakázku Výpravná kniha o Letňanech nabídla dodání zakázky za bezmála 300 tisíc korun. Kniha bude sloužit jako prezentace naší městské části při společensko-kulturních a slavnostních akcích, kterých je městská část pořadatelem. Kulturní akce v roce 2014 V letošním roce se můžeme těšit na tyto akce naší městské části: 30. dubna Čarodějnice, 31. května Letňany nejen dětem, 7. června Z pohádky do pohádky, září Letňanské pivobraní, 27. září Drakiáda. V červnu a listopadu se budou konat Legendy věnce buřtů a v prosinci Mikulášská besídka pro děti. Zasklení lodžií bytového domu Tupolevova 516 Rada městské části schválila vyhlášení výběrového řízení na akci zasklení lodžií bytového domu Tupolevova 516. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca korun bez DPH. Ivan Kabický, starosta Vybíráme z jednání Zastupitelstva MČ Zadávací řízení na poskytnutí úvěru Na jednání dne 13. března zastupitelé schválili zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 50 milionů korun pro financování investičních akcí městské části Praha 18 včetně zadávacích podmínek tohoto řízení. Po posouzení a vyhodnocení nabídek hodnotící komisí, jejíž složení bylo také schváleno zastupitelstvem, budou výsledky předány k posouzení zastupitelům, kteří s konečnou platností rozhodnou o výběru nejvhodnější nabídky a o podpisu úvěrové smlouvy. Projektové žádosti pro Letňany Zastupitelé schválili podání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Konkrétně to jsou žádosti Letňanské lentilky II, Letňany ICT 2015 a Revitalizace parku před ZŠ Tupolevova v Letňanech. Ve všech případech může být projekt podpořen až do výše 92,5 procenta a žadatel o dotaci má povinnost zajistit spolufinancování ve výši 7,5 procenta celkových výdajů. Udělení grantů pro rok 2014 Zastupitelé schválili udělení grantů městské části Praha 18 pro letošní rok v oblastech sport a volný čas, kultura a sociální služby. Celkem byly přerozděleny tři miliony korun. Ivan Kabický, starosta Blíží se volby do Evropského parlamentu Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že ve dnech května proběhnou na základě rozhodnutí prezidenta republiky volby do Evropského parlamentu. V městské části Praha 18 je vytvořeno následujících 12 volebních okrsků: Volební okrsek číslo 18001, ZŠ a MŠ Fryčovická I., Fryčovická 462 Volební okrsek číslo 18002, ZŠ a MŠ Fryčovická II., Fryčovická 462 Volební okrsek číslo 18003, ZŠ a MŠ Fryčovická III., Fryčovická 462 Volební okrsek číslo 18004, ZŠ a MŠ Tupolevova I., Dobratická 525 Volební okrsek číslo 18005, ZŠ a MŠ Tupolevova II., Dobratická 525 Volební okrsek číslo 18006, ZŠ a MŠ Tupolevova III., Dobratická 525 Volební okrsek číslo 18007, ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC I., Rychnovská 139 Volební okrsek číslo 18008, ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC II., Rychnovská 139 Volební okrsek číslo 18009, ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC III., Rychnovská 139 Volební okrsek číslo 18010, ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 Volební okrsek číslo 18011, Dům s pečovatelskou službou, Malkovského 603 Volební okrsek číslo 18012, Detašované pracoviště Nový Prosek, Chotětovská 680/1 První den voleb, tj. v pátek 23. května, bude zahájeno hlasování ve 14 hodin a ukončeno ve 22 hodin. Druhý den voleb, tj. v sobotu 24. května, bude zahájeno hlasování v 8 hodin a ukončeno ve 14 hodin. Hlasovací lístky budou doručeny všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb. Ve volbách do Evropského parlamentu lze volit na voličský průkaz, který opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává: a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro nějž je tento seznam veden, b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra ČR sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě. Bližší informace o vydání voličského průkazu obdržíte na ÚMČ Praha 18, odbor správních agend u D. Vilingerové nebo D. Bradlerové. Veškeré informace týkající se voleb do Evropského parlamentu naleznete též na webových stránkách MČ Praha 18 a na vývěskách. Lucie Kubíčková, Dana Vilingerová Odbor kancelář tajemníka ÚMČ Praha 18 Ilustrační foto PIXMAC/IPACKSHOT 6 Letňanské listy 4/2014

7 z radnice Studentský majáles vyvrcholí v Letňanech Dne 12. února 2014 obdržela Rada MČ Praha 18 žádost o podporu a spolupořadatelství akce Pražský majáles 2014 která se bude konat 30. dubna. Jedná se o výjimečnou akci, na které pořadatelé očekávají přibližně 25 tisíc návštěvníků. Kromě žádosti o podporu a spolupořadatelství žádali organizátoři toleranci k venkovní hudební produkci až do 23,30 s tím, že všechna pódia budou namířena směrem na letiště. Noční program bude následně pokračovat v halách PVA EXPO PRAHA do 3 hodin. Uvedená žádost byla projednána na zasedání komise kultury, která radě spolupořadatelství či podporu této akce nedoporučila. Zároveň komise nesouhlasila s venkovní produkcí po 22. hodině a doporučila požádat spádovou hygienickou stanici o měření hladiny hluku. Toto stanovisko samospráva přijala a souhlasí s ním. Na následném jednání s pořadatelem akce proto bylo jednoznačně řečeno, že s produkcí po 22. hodině zástupci městské části nesouhlasí. Pořadatel však na této produkci trvá. Bohužel je majáles pořádaný na soukromých pozemcích a má plnou podporu hlavního města Prahy. Naše městská část proto nemá jinou možnost než monitorovat hladinu zvuku. Návštěvníci akce budou mít čipové náramky, které jim umožní opakovaný vstup do areálu výstaviště. To znamená, že budou moci areál opustit a pohybovat se po Letňanech. Pravděpodobně zamíří do blízkých obchodů na nákup potravin nebo alko- a nealkoholických nápojů. Proto zástupci městské části požádali místní oddělení Policie ČR i místní služebnu městské policie o spolupráci při zajištění pořádku v průběhu této akce. Oldřich Miffek, zástupce starosty pro kulturu Seminář pro SVJ o novém občanském zákoníku Další ze série pravidelných seminářů, tentokrát věnovaný dopadům nového občanského zákoníku na společenství vlastníků (SVJ), se konal ve středu 12. března 2014 v obřadní síni letňanské radnice. Zájem ze strany členů výborů SVJ byl obrovský. Doktorka Pavlína Širůčková, advokátka advokátní kanceláře Balcar, Hrouzek, Veselý, Pavelka a Zelenková, představila přítomným kompletní přehled změn týkajících se úprav stanov, nových poměrů hlasování či hmotné odpovědnosti vedení SVJ. Letňanská radnice již pořádala několik seminářů pro SVJ o revitalizaci domů, máte-li tipy na další témata, napište je na Jan Mikulecký, radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Foto autor článku Stanovisko RMČ Praha 18 Rada MČ nesouhlasí s venkovní hudební produkcí na akci Pražský majáles 2014 po 22. hodině. V souladu s tím požádala spádovou hygienickou stanici o měření hladiny hluku v lokalitě po desáté hodině večerní. Zemřel brigádní generál Miroslav Štandera, čestný občan MČ Praha 18 Ve středu 19. února 2014 zemřel další z hrdinů druhé světové války, stíhací pilot 312. perutě RAF a čestný občan městské části Praha 18 brigádní generál Miroslav Štandera. Miroslav Štandera se narodil 5. října 1918 v Praze. Po ukončení grafické školy pracoval jako typograf v tiskárně firmy Houser Herzig. V roce 1936 byl přijat do školy leteckého dorostu v Prostějově. Po okupaci ČSR odešel do Polska a odtud do Francie, sloužil v cizinecké legii. Po vstupu Francie do války byl Miroslav Štandera odeslán do stíhacího střediska v Chartres a dostal se do tvořící se československé letky u Groupe de Chasse. V červnu 1940 utrpěl v bojové akci zranění páteře a po nouzovém přistání byl převezen do nemocnice. Z Francie byl evakuován do Anglie. V Cosfordu byl přijat do RAF a byl přidělen na základnu Speke u Liverpoolu k 312. československé stíhací peruti. V srpnu 1941 byla rotnému Štanderovi udělena Medaile Za chrabrost. Začátkem února 1944 odešel s radiooperátorem Karlem Bednaříkem k československé letce 68. noční stíhací peruti v hodnosti Pilot Officer. Peruť od června 1944 zajišťovala leteckou ochranu při invazi do Normandie, mezi její další povinnosti patřilo zneškodňování létajících pum V1 a provádění hlídkových letů nad Severním mořem. Po návratu do vlasti v roce 1945 byl Miroslav Štandera umístěn k 24. bombardovacímu pluku v Plzni. V roce 1948 byl jako zápaďák donucen letectvo opustit. Po únorovém převratu v roce 1948 uprchl z Československa do Anglie. V RAF létal až do roku Statečnost Miroslava Štandery byla oceněna mnoha řády a vyznamenáními. Poté se vyučil stříbrotepcem a pracoval v oboru. V roce 1983 odešel do důchodu a odstěhoval se do Bavorska. Do vlasti se vrátil v roce 1994, až do své smrti žil v Plzni. V roce 2006 obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka, byl nositelem dvou Československých válečných křížů 1939, tří Medailí Za chrabrost, Francouzského válečného kříže a dalších vyznamenání. Byl členem Sdružení československých zahraničních letců. Čest jeho památce! Foto ČTK/Marta Myšková Zájem o seminář k novému občanskému zákoníku byl opravdu velký. V dubnu se uskuteční první kolo fóra občanů Stejný počet kulatých stolů, ale více témat k řešení. Takový je záměr organizátorů letošního diskuzního fóra s občany městské části. První veřejné projednávání problémů, které Letňanské trápí, se uskuteční již 7. dubna od 17 hodin v obřadní síni radnice. Celkem by se mělo diskutovat u šesti stolů: úřad a občan, služby problémy očima mládeže ekonomika, výstavba a strategický rozvoj školství, sport, kultura a volný čas bezpečnost, životní prostředí a doprava zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl Chcete-li se setkat se zástupci samosprávy a státní správy, zastupiteli a úředníky či zástupci policie, sdělit jim své podněty, připomínky a stížnosti a společně s nimi formulovat deset nejpalčivějších problémů Letňan, nenechte si toto setkání ujít. Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 7

8 z radnice Velikonoční jarmark se stěhuje Tradiční řemesla, workshopy, hudební a taneční vystoupení, ale také nabídku nejrůznějších dobrot to vše najdete ve dnech 15. a 16. dubna na Velikonočních trzích, které se letos přestěhují od radnice na plochu nového vstupu do Letňan při Tupolevově ulici u svatebního salonu Adina. Akci připravila Letňanská sportovně kulturní společnost s městskou částí Praha 18. Určitě se přijďte podívat! Ilustrační foto PIXMAC/Kubias Podnikatelé a živnostníci, nepřehlédněte! Vážení letňanští podnikatelé a živnostníci, držíte v rukou Letňanské listy, které obyvatelé naší městské části dostávají každý měsíc zdarma do schránek. Podle nezávislého průzkumu tento typ médií čte 92 procent lidí, kteří jej do schránky dostanou. Letňanské listy vydáváme proto, abychom občany Letňan a Nového Proseku informovali o všem, co je pro ně důležité. K tomu patří i zprávy o službách či zboží, které mohou pořídit přímo v naší městské části. Je zcela na vás, zda se i vy, jakožto místní podnikatelé, chcete a budete prezentovat právě v Letňanských listech, ale věřte, že my bychom toto zkvalitnění informačního servisu pro občany Letňan uvítali. V případě zájmu o spolupráci s naším měsíčníkem můžete kontaktovat pana Víta Vrbického, tel , který se vám bude plně věnovat a najde s vámi nejlepší možné řešení prezentace vaší firmy. Ivan Kabický, starosta Osmnáctka letos navýší kapacitu mateřských škol Vedení letňanské radnice v čele se starostou Ivanem Kabickým a jeho zástupkyní pro školství Věrou Ježkovou připravuje rozšíření kapacit v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18. Letošní řádný zápis do mateřských škol v Letňanech proběhne 8. a 9. dubna. V tomto termínu budou rodiče moci přihlašovat děti do stávajících mateřských škol a do nového oddělení v Mateřské škole Malkovského. Do konce roku 2014 ale bude díky naplánovaným investičním akcím k dispozici celkem sto nových míst ve třech stávajících školkách v Letňanech, uvedl starosta Kabický. Podle plánu bude rozšířena kapacita školky v ulici Malkovského o jedno oddělení s 25 místy a školky při Základní škole Tupolevova také o 25 míst. Výstavbou druhého nadzemního podlaží v Mateřské škole Beranových, která bude probíhat od poloviny června 2014, se kapacita této školky, jež byla nově otevřena pro školní rok 2013/2014, zdvojnásobí vznikne tu padesát nových míst. Městská část Praha 18 připravila Den zdraví v Letňanech Dodatečné zápisy na nově zřízená místa v mateřských školách jsou podmíněny nejen dokončením stavebních úprav v předškolních zařízeních, ale především ukončením kolaudačního řízení. Až poté můžeme podle zákona dodatečné zápisy zahájit, dodal Kabický. O termínech řádných i dodatečných zápisů Letňany informují na svých internetových stránkách -red- Poznámka: Až po uzávěrce získala redakce informace o tom, že vedení městské části pokračuje ve svých aktivitách, a díky tomu se s největší pravděpodobností podaří vybudovat v MŠ Malkovského ještě dalších 20 nových míst Jen v této školce tak letos přibude celkem 45 míst. 16. dubna od 10 do 17 hodin v prostorách Nového vstupu do Letňan Zdarma měření krevního tlaku a pulzu, cholesterolu, hladiny cukru v krvi a množství tuku v těle, ukázky první pomoci. Připraveny jsou pro vás i další zdravotně preventivní aktivity. Malá právní poradna: spolky vs. sdružení Častým dotazem, který v poslední době zaznívá v naší bezplatné právní poradně, je i tento: Jaká je nová zákonná úprava bývalých občanských sdružení v novém občanském zákoníku? Od 1. ledna 2014 se mění veškerá občanská sdružení na spolky ze zákona a jejich úprava je nyní obsažená v novém občanském zákoníku při současném zrušení dosavadního zákona o sdružování občanů. Stanovy občanských sdružení spolků v částech, které jsou v rozporu s ustanoveními nového občanského zákoníku, jsou od 1. ledna 2014 neplatné a spolky jsou povinny do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku znění svých stanov přizpůsobit nové zákonné úpravě. Spolky jsou dále povinny přizpůsobit svůj název včetně dodatku označující je jako spolek do dvou let od účinnosti nového občanského zákoníku. Spolky jsou povinny doplnit do rejstříku spolků údaje, které nebyly převedeny současně s převodem spolků ze seznamu občanských sdružení do rejstříku spolků, do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku. Evidenci spolků v rámci spolkových rejstříků vedou od 1. ledna 2014 spolkové rejstříky příslušných krajských soudů. V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu spolků je dobré nechat zrevidovat znění stanov spolků a poradit se o dalších změnách dopadajících v důsledku nové právní úpravy na spolky s odborníkem. Mgr. Petra Švehlíková, advokát 8 Letňanské listy 4/2014

9 Domov seniorů FENIX Domov se zvláštním režimem (syndrom demence) Poskytovatel sociálních služeb se sídlem: K Sanatoriu 661, Horoměřice, Praha Západ Nabízí od volné kapacity pro seniory z Prahy a okolí. Více na a tel.: Podrobné 407informace o táboře a dalších termínech plánovaných akcí najdete na Tel. kontakt Domov seniorů FENIX Domov se zvláštním režimem (syndrom demence) Poskytovatel sociálních služeb se sídlem: K Sanatoriu 661, Horoměřice, Praha Západ Nabízí od volné kapacity pro seniory z Prahy a okolí. Více na a tel.: Domov seniorů FENIX Oční klinika horní počernice Domov se zvláštním režimem (syndrom demence) 3d relex smile laser stereotaktické Operace Poskytovatel sociálních služeb se sídlem: Při operaci se neodkrývá celá rohovka K Sanatoriu 661, Horoměřice, Praha Západ Nabízí od volné kapacity pro seniory z Prahy a okolí. refrakční Operace nad 50 let Nad 65 let 50% sleva implantace multifokálních čoček Na vybrané brýlové implantace trifokálních čoček Více obruby na v Našich optikách a tel.: Operace ŠedéhO Zákalu Domov seniorů FENIX Domov se zvláštním režimem (syndrom demence) Poskytovatel sociálních služeb se sídlem: K Sanatoriu 661, Horoměřice, Praha Západ Nabízí od volné kapacity pro seniory z Prahy a okolí. SC /01 SC /09 Více na a tel.: Letní týdenní prázdninový pobyt 92 x x 56 inzerce ve Sněžném (Vysočina) pro děti ve věku 3 10 let Kdy?: Cena: Kč (cena zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, vstupné výlety) Na přírodní hrátky a pobyt v přírodě s Vašimi dětmi se těší kolektiv instruktorů a pedagogů občanského sdružení,,srdíčka. SC /02 REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu, stavební povolení. Bytová jádra Modernizace bytů 12 let na trhu více než 1850 rekonstrukcí studio na ploše 250 m 2 PANELREKO s.r.o. pobočka: Křejpského 1523, Praha 4 zelená linka: SC /42 Život s brýlemi nebo bez brýlí... Oční Optika n dámské, pánské, dětské, sportovní a sluneční brýle n poradenství při výběru skel povrch oka zůstává zcela neporušený. n rychlé vyhotovení 86 x 54 n kontaktní čočky laserové Operace do 45 let n čištění ultrazvukem femtosekundový laser kontakt 3d relex smile laser oční klinika Horní Počernice tel , SC /06 cesky domov 188x66.indd :28:38 SC /22 9

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

MATEŘSKÉ ŠKOLY. Průvodce mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

MATEŘSKÉ ŠKOLY. Průvodce mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz MATEŘSKÉ ŠKOLY Průvodce mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam mateřských

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Mgr. Barbora Matušů Františkovy Lázně, 24.10.2016 STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SLUŽEB PÉČE O DĚTI Mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Živnosti péče o

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE Soutěž o titul Zlaté české ručičky 2017 pro žáky středních škol PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Organizátor a partneři Organizátorem soutěže je Českomoravská konfederace odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 130

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 Excelence základních škol 2016

Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 Excelence základních škol 2016 Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 Excelence základních škol 2016 ze dne 8. prosince 2015, č. j. MSMT 42 971/2015-2 Na základě ustanovení

Více

Dotační program v oblasti životního prostředí v roce 2016 a v I. čtvrtletí roku 2017

Dotační program v oblasti životního prostředí v roce 2016 a v I. čtvrtletí roku 2017 Příloha k usnesení RMČ č. 30 ze dne 18.1.2016 Příloha usnesení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dotační program v oblasti životního prostředí v roce 2016 a v I. čtvrtletí roku 2017 Dotace z rozpočtu městské části

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky)

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) obecná část Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Název dotačního

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. Přítomni: viz

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil Úrazy dětí v dopravě Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil V letech 1993 2015 zemřelo na českých silnicích celkem 751 dětí nejčastěji umíraly v osobních

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Projekt WHO Bezpečná komunita přínosy pro město

Projekt WHO Bezpečná komunita přínosy pro město Projekt WHO Bezpečná komunita přínosy pro město Praha, 15. 11. 2009 MUDr. Jarmila Číhalová místostarostka města Kroměříž Základní údaje Úrazy zaujímají 3.místo mezi nejčastějšími příčinami smrti (za nemocemi

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více