Duben měsíc bezpečnosti: hlídky na přechodech, ale také oprava výtluků či obnova dopravního značení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben měsíc bezpečnosti: hlídky na přechodech, ale také oprava výtluků či obnova dopravního značení"

Transkript

1 duben 2014 ročník 20 zdarma Duben měsíc bezpečnosti: hlídky na přechodech, ale také oprava výtluků či obnova dopravního značení strany 4 5 Z radnice Rok 2014 je rokem volebním. První hlasování bude už v květnu Strana 6 Volný čas V únoru začala v Třinecké oblíbená tematická odpoledne Strana 22 Sport Aeroklub patří k rodinnému stříbru Letňan Strana 27

2 inzerce Letnanske_listy_Inzerujte188x130.ai 1 3/27/14 12:17 PM SC /28 PLÁNUJETE V LETŇANECH REKLAMNÍ KAMPAŇ? INZERUJTE V MĚSÍČNÍKU LETŇANSKÉ LISTY! náklad výtisků distribuce zdarma do poštovních schránek další číslo vychází 2. května S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ LETŇANY! pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: ,

3 úvod Z obsahu č. 4/ Sociální péče První březnové pondělí se na radnici konalo první letošní vítání občánků. V obřadní síni se sešlo 23 miminek s rodiči, sourozenci a prarodiči. Zahrát a zapívat jim přišly děti ze školy v Rychnovské. 24 Volný čas O tom, že se u nás pořád něco zajímavého děje, není pochyb. I na letošní rok připravila městská část řadu akcí, při nichž se budou bavit děti i dospělí, mladí i senioři, prostě všichni. 08 Z radnice Vedení letňanské radnice připravuje rozšíření kapacity mateřských škol, jejichž zřizovatelem je radnice. Konkrétně se jedná o MŠ Malkovského, Tupolevova a Beranových. 23 Volný čas Besedu, autorské čtení i autogramiádu to vše si užili 6. března v Obchodním centru Letňany příznivci skupiny Chinaski se svými oblíbenci a idoly. Milé čtenářky, vážení čtenáři, duben je období pracovně velmi inspirující, neboť je to měsíc, kdy je jaro v nejlepším. Toto roční období je samo o sobě časem nových začátků, což nám příroda dokazuje prakticky na každém kroku, a nová, po zimě jiná energie je cítit i ve vzduchu. Asi proto se i my pouštíme do úklidu před svými domy a někteří i v sobě samých. S jarním sluncem máme zkrátka chuť vymést od svých prahů i ze svých duší veškerý nepořádek a loňské listí. I my na radnici samozřejmě řešíme jarní úklid ulic a snažíme se, aby i Letňany měly zameteno nejen před svým prahem, ale i ve svém srdci. Zbytky zimního posypu i neshrabané listí budou postupně zlikvidovány na všech komunikacích i plochách v majetku městské části. I přes všechny naše snahy o město čistější vnímám, stejně jako mnozí z vás, zvýšené znečištění chodníků psími exkrementy. A to i přesto, že psích miláčků v Letňanech v posledních letech nepřibývá (vycházím z evidence registrovaných majitelů psů). Možná je to jen tím, že jsme ke svému okolí lhostejnější a předpokládáme, že zaplacením daně si úklid po svém čtyřnohém příteli u obce předplácíme. Vězte, že bylo-li by to tak, byla by daň podstatně vyšší, protože ani instalace košů na psí exkrementy, ani jejich vyvážení nejsou bezplatné. Zkusme být tedy ohleduplnější ke svému okolí, protože slalom mezi lejny opravdu nikdo neocení. Ani my, majitelé psů. Přeji vám slunečné a voňavé jaro. Ivan Kabický, starosta Foto archiv redakce 29 Sport Zatímco jedni se mohli postarat o největší úspěch v historii klubu, druzí balancovali na tenké hraně propasti. Řeč je o Letcích, jejichž dorost reprezentuje Letňany v hokejové extralize. Letňanské listy. Měsíčník městské části Praha 18 Ročník 20. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČ Registrace: MK ČR E Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Oldřich Miffek, Denis Postler, Hana Saitzová Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Tisková skupina MP hl. m. Prahy Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Vít Vrbický, manažer inzerce, tel.: , ceskydomov.cz Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Duben měsíc bezpečného sil Po zimě, která ani nebyla skutečnou zimou, jsou tu prosluněné dny, které nás lákají trávit co nejvíce času venku. Oprášíme kola, koloběžky či in-line brusle a vyrážíme do přírody. Nebo do lesoparku. Ale opatrně! Někdy stačí chvilka nepozornosti a život se nám otočí o 180 stupňů... Podle informací o nehodovosti Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR se v průběhu loňského roku stalo v České republice celkem nehod, při nichž bylo usmrceno 583 osob, těžce raněno 2 782, lehce zraněno Při pohledu do tabulky viníků jednotlivých nehod zjistíme, že na třetím místě s nehodami jsou řidiči nemotorových vozidel, z toho 226 nehod zavinily děti. Čtvrté místo obsadili chodci s zaviněnými nehodami, přitom děti zapříčinily 405 nehod. Praha se umístila na prvním místě Pokud srovnáme nehodovost v jednotlivých krajích, připadne Praze v tomto případě nelichotivé prvenství. Přímo v hlavním městě vloni došlo k dopravním nehodám, při nichž bylo usmrceno celkem 29 lidí, dalších 228 bylo těžce zraněno. Z uvedeného počtu přitom připadá 640 nehod na srážky s chodcem! Následkem těchto kolizí zemřelo v minulém roce 17 osob a 119 chodců bylo těžce zraněno. Při nehodách chodců-dětí byla sice usmrcena jen jedna osoba, ale 16 dětí bylo zraněno těžce a 83 lehce. Nehod s účastí cyklisty šetřila Policie ČR v Praze celkem 206. Bylo při nich zraněno 20 osob těžce a 158 lehce. Alarmující zprávou je, že oproti roku 2012 vzrostl počet těchto nehod o 15 procent. Nejčastějším druhem byla srážka s jedoucím vozidlem v případě kolize s jiným vozidlem jsou cyklisté v Praze častěji obětí než viníkem. Při srážkách s chodci jsou ale vinní v nadpolovičním počtu případů. Jaká je situace v Letňanech? Ačkoliv celková činnost v dopravě byla v roce 2013 v městské části Praha přestupků, nemuseli jsme asistovat u žádné vážné dopravní nehody, sdělila redakci Barbora Konvičková, vedoucí okrsku Městské policie pro Prahu 18. Myslím si, že v rámci celé Prahy patří Letňany k těm klidnějším lokalitám. Zatím. Dokládají to i informace o nehodovosti v silničním provozu na území městské části Praha 18 v letech 2012 a 2013 a v prvních dvou měsících tohoto roku (stav k ), které redakci poskytlo Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie. Podle nich se ve sledovaném období stalo na území Prahy 18 celkem 370 dopravních nehod, z toho 47 s následky na zdraví jedna osoba byla usmrcena, šest zraněno těžce. Se šestnácti případy byla srážka s chodcem čtvrtým nejčastějším druhem kolize. Za první dva měsíce roku 2014 (stav k ) tu však Policie ČR musela řešit již dvaadvacet dopravních nehod, jedna z nich byla s následkem na zdraví. Radnice se na bezpečí na komunikacích aktivně podílí Vedení městské části a pracovníci úřadu si samozřejmě uvědomují, jak důležitý je pro letňanské občany pocit bezpečí při pohybu na zdejších komunikacích. Proto se jejich stavem, kvalitou a údržbou pravidelně zabývají. V rámci preventivní činnosti požádalo oddělení dopravy Úřadu MČ Praha 18 odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy o přisvětlení nového přechodu na komunikaci Beranova. Bylo přislíbeno zařazení této žádosti do akcí v agendě BESIP, přiblížil jednu z posledních aktivit úřadu Miroslav Strašil z odboru dopravy a životního prostředí. V dubnu ale probíhají nebo se připravují další akce, které jsou z hlediska bezpečnosti na letňanských komunikacích velmi důležité. Je to například rekonstrukce chodníků mezi parkovištěm Penny a novým vstupem do Letňan, rekonstrukce komunikací a chodníků v ulicích Jančova, Místecká a Kuželova, realizovaná v rámci projektu Lentilky, oprava výtluků na komunikacích, naplánována je i obnova vodorovného značení na přechodech a doplnění žlutých vodicích čar. O zasypání podchodů ve Veselské ulici a úpravě komunikace a chodníků jsme již informovali v předchozích vydáních Listů. Zapomenout bychom neměli ani na pravidelný jarní úklid, tzv. blokové čištění komunikací. Podle vyjádření pracovníků odboru hospodářské správy Zvyšte svou viditelnost! Používejte reflexní a fluorescenční materiály. Kombinujte je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. U tmavého oblečení je to jen vzdálenost kolem 20 metrů. Reflexní prvky umisťujte nejlépe ke konci rukávů, blízko kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo). Snažte se dětem pořizovat oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky! Reflexní a fluorescenční předměty nejsou drahé. Nejrůznější přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku apod. pořídíte například v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly za rozumné ceny. Místa pro internetový nákup reflexních prvků: společnost Altima, společnost AM Cygnet Company. Nejbližší kamenný obchod: Bike-eshop, Praha 8, Zdibská 229/2. 4 Letňanské listy 4/2014

5 téma měsíce ničního provozu. I v Letňanech Preventivní projekt Zebra se za tebe nerozhlédne! je Policejním prezidiem České republiky realizován od roku 2007 dvakrát ročně. a investic bude vypsáno poptávkové řízení a samotné čistění by mělo proběhnout na přelomu května a června. Důležitá je i činnost městské policie Mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří bezesporu děti. Proto je jejich bezpečnost jedním z mnoha bodů v oblasti preventivní činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Každý všední den jsou v ranních hodinách zajišťovány hlídkami strážníků přechody u základních škol. V Letňanech je sledován v době od 7,20 do 8,05 hodin přechod u Základní školy Tupolevova. Tato škola je jednou ze tří letňanských základních škol a je navštěvována více než pěti sty žáky, vyjádřila se k dozoru nad přechody Barbora Konvičková. V rámci preventivní činnosti však strážníci Městské policie obvodního ředitelství Prahy 9 vykonávají v odpoledních hodinách dohled také u zbývajících dvou základních škol tady se jedná především o ochranu dětí a školní mládeže před možným negativním působením v době, kdy nejsou pod přímým dohledem pedagogů ani rodičů. Nezapomínejte na prevenci Aktivity radnice či policie, a to jak Policie ČR, tak měšťáků, ale nebudou k ničemu, pokud se každý z účastníků silničního provozu bez rozdílu věku nebude chovat zodpovědně a v souladu s pravidly. My dospělí bychom si měli uvědomit, že děti pouze kopírují naše jednání. Měli bychom jít tedy příkladem ať již jako cyklisté, řidiči, nebo jako chodci. Dětem tak nejen vysvětlíme, že: se chodí po pravé straně chodníku, nikoliv po obrubníku; se nepřekáží protijdoucím; chodník není určen na hraní; zábradlí zabraňuje vstupu do vozovky a není to prolézačka; je nutné se pořádně rozhlédnout před vstupem do vozovky; při přecházení vozovky je lépe počkat, až vozidlo před přechodem opravdu zastaví; v blízkosti přechodu je použití přechodu povinné; nikdy nemají jednat zbrkle. Ale také se těmito zásadami budeme sami řídit! Městská policie Praha a redakce Letňanských listů vám všem přeje hodně pěkných jarních dnů a tisíce bezpečně ujetých kilometrů. Ze záznamů městské policie Přesně před rokem, začátkem dubna 2013, projížděla hlídka pražských strážníků služebním vozidlem křižovatkou ulic Beladova a Tupolevova na Praze 18. V místě spatřila autobus, který se srazil s osobním vozidlem. Strážníci okamžitě postavili své vozidlo za autobus a pustili výstražné světelné znamení. V osobním vozidle se nacházela zraněná žena a vylekané malé dítě, připoutané v autosedačce. Na první pohled nebylo patrné, že by dítě bylo zraněné, žena se strážníky komunikovala. Ti okamžitě zavolali na místo záchrannou službu a Policii ČR. Vzhledem k potížím, na které si žena stěžovala, strážníci s raněnou nehýbali a pouze s ní udržovali verbální kontakt. Během několika minut přijela sanitka a ženu spolu s dítětem odvezla do jedné z pražských nemocnic... Nevěnování se plně řízení vozidla, nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky či jiný druh nesprávného způsobu jízdy patří mezi nejčastější příčiny nehod. Slunečné dny a aktivity s nimi spojené a často provozované v blízkosti silnic nás snadno mohou odvést od soustředění se na jízdu a její bezpečnost. Myslete na to! Připravili Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy Tisková skupina a -red- Ilustrace TS MP hl. m. Prahy, Ministerstvo dopravy ČR BESIP Zdroje: Prahou na kole, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, Autoklub ČR, Ministerstvo dopravy ČR BESIP 5

6 z radnice Vybíráme z jednání Rady MČ Praha 18 Více míst v letňanských mateřských školách Mateřská škola Malkovského navýší kapacitu o 25 míst. Městská část k tomu využije prostory po školce Montessori. Radní na svém letos pátém jednání schválili podání žádosti o změnu zápisu kapacity této školky ve školském rejstříku. Základní škola v Rychnovské oslaví 50. výročí Radní schválili poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC ve výši 36 tisíc korun na zajištění oslav spojených s 50. výročím otevření budovy školy. Letňany budou mít svou knihu Radní rozhodli o uzavření smlouvy se společností Profi Tisk Group, která ve výběrovém řízení na zakázku Výpravná kniha o Letňanech nabídla dodání zakázky za bezmála 300 tisíc korun. Kniha bude sloužit jako prezentace naší městské části při společensko-kulturních a slavnostních akcích, kterých je městská část pořadatelem. Kulturní akce v roce 2014 V letošním roce se můžeme těšit na tyto akce naší městské části: 30. dubna Čarodějnice, 31. května Letňany nejen dětem, 7. června Z pohádky do pohádky, září Letňanské pivobraní, 27. září Drakiáda. V červnu a listopadu se budou konat Legendy věnce buřtů a v prosinci Mikulášská besídka pro děti. Zasklení lodžií bytového domu Tupolevova 516 Rada městské části schválila vyhlášení výběrového řízení na akci zasklení lodžií bytového domu Tupolevova 516. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca korun bez DPH. Ivan Kabický, starosta Vybíráme z jednání Zastupitelstva MČ Zadávací řízení na poskytnutí úvěru Na jednání dne 13. března zastupitelé schválili zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 50 milionů korun pro financování investičních akcí městské části Praha 18 včetně zadávacích podmínek tohoto řízení. Po posouzení a vyhodnocení nabídek hodnotící komisí, jejíž složení bylo také schváleno zastupitelstvem, budou výsledky předány k posouzení zastupitelům, kteří s konečnou platností rozhodnou o výběru nejvhodnější nabídky a o podpisu úvěrové smlouvy. Projektové žádosti pro Letňany Zastupitelé schválili podání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Konkrétně to jsou žádosti Letňanské lentilky II, Letňany ICT 2015 a Revitalizace parku před ZŠ Tupolevova v Letňanech. Ve všech případech může být projekt podpořen až do výše 92,5 procenta a žadatel o dotaci má povinnost zajistit spolufinancování ve výši 7,5 procenta celkových výdajů. Udělení grantů pro rok 2014 Zastupitelé schválili udělení grantů městské části Praha 18 pro letošní rok v oblastech sport a volný čas, kultura a sociální služby. Celkem byly přerozděleny tři miliony korun. Ivan Kabický, starosta Blíží se volby do Evropského parlamentu Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že ve dnech května proběhnou na základě rozhodnutí prezidenta republiky volby do Evropského parlamentu. V městské části Praha 18 je vytvořeno následujících 12 volebních okrsků: Volební okrsek číslo 18001, ZŠ a MŠ Fryčovická I., Fryčovická 462 Volební okrsek číslo 18002, ZŠ a MŠ Fryčovická II., Fryčovická 462 Volební okrsek číslo 18003, ZŠ a MŠ Fryčovická III., Fryčovická 462 Volební okrsek číslo 18004, ZŠ a MŠ Tupolevova I., Dobratická 525 Volební okrsek číslo 18005, ZŠ a MŠ Tupolevova II., Dobratická 525 Volební okrsek číslo 18006, ZŠ a MŠ Tupolevova III., Dobratická 525 Volební okrsek číslo 18007, ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC I., Rychnovská 139 Volební okrsek číslo 18008, ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC II., Rychnovská 139 Volební okrsek číslo 18009, ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC III., Rychnovská 139 Volební okrsek číslo 18010, ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 Volební okrsek číslo 18011, Dům s pečovatelskou službou, Malkovského 603 Volební okrsek číslo 18012, Detašované pracoviště Nový Prosek, Chotětovská 680/1 První den voleb, tj. v pátek 23. května, bude zahájeno hlasování ve 14 hodin a ukončeno ve 22 hodin. Druhý den voleb, tj. v sobotu 24. května, bude zahájeno hlasování v 8 hodin a ukončeno ve 14 hodin. Hlasovací lístky budou doručeny všem voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb. Ve volbách do Evropského parlamentu lze volit na voličský průkaz, který opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává: a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro nějž je tento seznam veden, b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra ČR sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě. Bližší informace o vydání voličského průkazu obdržíte na ÚMČ Praha 18, odbor správních agend u D. Vilingerové nebo D. Bradlerové. Veškeré informace týkající se voleb do Evropského parlamentu naleznete též na webových stránkách MČ Praha 18 a na vývěskách. Lucie Kubíčková, Dana Vilingerová Odbor kancelář tajemníka ÚMČ Praha 18 Ilustrační foto PIXMAC/IPACKSHOT 6 Letňanské listy 4/2014

7 z radnice Studentský majáles vyvrcholí v Letňanech Dne 12. února 2014 obdržela Rada MČ Praha 18 žádost o podporu a spolupořadatelství akce Pražský majáles 2014 která se bude konat 30. dubna. Jedná se o výjimečnou akci, na které pořadatelé očekávají přibližně 25 tisíc návštěvníků. Kromě žádosti o podporu a spolupořadatelství žádali organizátoři toleranci k venkovní hudební produkci až do 23,30 s tím, že všechna pódia budou namířena směrem na letiště. Noční program bude následně pokračovat v halách PVA EXPO PRAHA do 3 hodin. Uvedená žádost byla projednána na zasedání komise kultury, která radě spolupořadatelství či podporu této akce nedoporučila. Zároveň komise nesouhlasila s venkovní produkcí po 22. hodině a doporučila požádat spádovou hygienickou stanici o měření hladiny hluku. Toto stanovisko samospráva přijala a souhlasí s ním. Na následném jednání s pořadatelem akce proto bylo jednoznačně řečeno, že s produkcí po 22. hodině zástupci městské části nesouhlasí. Pořadatel však na této produkci trvá. Bohužel je majáles pořádaný na soukromých pozemcích a má plnou podporu hlavního města Prahy. Naše městská část proto nemá jinou možnost než monitorovat hladinu zvuku. Návštěvníci akce budou mít čipové náramky, které jim umožní opakovaný vstup do areálu výstaviště. To znamená, že budou moci areál opustit a pohybovat se po Letňanech. Pravděpodobně zamíří do blízkých obchodů na nákup potravin nebo alko- a nealkoholických nápojů. Proto zástupci městské části požádali místní oddělení Policie ČR i místní služebnu městské policie o spolupráci při zajištění pořádku v průběhu této akce. Oldřich Miffek, zástupce starosty pro kulturu Seminář pro SVJ o novém občanském zákoníku Další ze série pravidelných seminářů, tentokrát věnovaný dopadům nového občanského zákoníku na společenství vlastníků (SVJ), se konal ve středu 12. března 2014 v obřadní síni letňanské radnice. Zájem ze strany členů výborů SVJ byl obrovský. Doktorka Pavlína Širůčková, advokátka advokátní kanceláře Balcar, Hrouzek, Veselý, Pavelka a Zelenková, představila přítomným kompletní přehled změn týkajících se úprav stanov, nových poměrů hlasování či hmotné odpovědnosti vedení SVJ. Letňanská radnice již pořádala několik seminářů pro SVJ o revitalizaci domů, máte-li tipy na další témata, napište je na Jan Mikulecký, radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Foto autor článku Stanovisko RMČ Praha 18 Rada MČ nesouhlasí s venkovní hudební produkcí na akci Pražský majáles 2014 po 22. hodině. V souladu s tím požádala spádovou hygienickou stanici o měření hladiny hluku v lokalitě po desáté hodině večerní. Zemřel brigádní generál Miroslav Štandera, čestný občan MČ Praha 18 Ve středu 19. února 2014 zemřel další z hrdinů druhé světové války, stíhací pilot 312. perutě RAF a čestný občan městské části Praha 18 brigádní generál Miroslav Štandera. Miroslav Štandera se narodil 5. října 1918 v Praze. Po ukončení grafické školy pracoval jako typograf v tiskárně firmy Houser Herzig. V roce 1936 byl přijat do školy leteckého dorostu v Prostějově. Po okupaci ČSR odešel do Polska a odtud do Francie, sloužil v cizinecké legii. Po vstupu Francie do války byl Miroslav Štandera odeslán do stíhacího střediska v Chartres a dostal se do tvořící se československé letky u Groupe de Chasse. V červnu 1940 utrpěl v bojové akci zranění páteře a po nouzovém přistání byl převezen do nemocnice. Z Francie byl evakuován do Anglie. V Cosfordu byl přijat do RAF a byl přidělen na základnu Speke u Liverpoolu k 312. československé stíhací peruti. V srpnu 1941 byla rotnému Štanderovi udělena Medaile Za chrabrost. Začátkem února 1944 odešel s radiooperátorem Karlem Bednaříkem k československé letce 68. noční stíhací peruti v hodnosti Pilot Officer. Peruť od června 1944 zajišťovala leteckou ochranu při invazi do Normandie, mezi její další povinnosti patřilo zneškodňování létajících pum V1 a provádění hlídkových letů nad Severním mořem. Po návratu do vlasti v roce 1945 byl Miroslav Štandera umístěn k 24. bombardovacímu pluku v Plzni. V roce 1948 byl jako zápaďák donucen letectvo opustit. Po únorovém převratu v roce 1948 uprchl z Československa do Anglie. V RAF létal až do roku Statečnost Miroslava Štandery byla oceněna mnoha řády a vyznamenáními. Poté se vyučil stříbrotepcem a pracoval v oboru. V roce 1983 odešel do důchodu a odstěhoval se do Bavorska. Do vlasti se vrátil v roce 1994, až do své smrti žil v Plzni. V roce 2006 obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka, byl nositelem dvou Československých válečných křížů 1939, tří Medailí Za chrabrost, Francouzského válečného kříže a dalších vyznamenání. Byl členem Sdružení československých zahraničních letců. Čest jeho památce! Foto ČTK/Marta Myšková Zájem o seminář k novému občanskému zákoníku byl opravdu velký. V dubnu se uskuteční první kolo fóra občanů Stejný počet kulatých stolů, ale více témat k řešení. Takový je záměr organizátorů letošního diskuzního fóra s občany městské části. První veřejné projednávání problémů, které Letňanské trápí, se uskuteční již 7. dubna od 17 hodin v obřadní síni radnice. Celkem by se mělo diskutovat u šesti stolů: úřad a občan, služby problémy očima mládeže ekonomika, výstavba a strategický rozvoj školství, sport, kultura a volný čas bezpečnost, životní prostředí a doprava zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl Chcete-li se setkat se zástupci samosprávy a státní správy, zastupiteli a úředníky či zástupci policie, sdělit jim své podněty, připomínky a stížnosti a společně s nimi formulovat deset nejpalčivějších problémů Letňan, nenechte si toto setkání ujít. Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 7

8 z radnice Velikonoční jarmark se stěhuje Tradiční řemesla, workshopy, hudební a taneční vystoupení, ale také nabídku nejrůznějších dobrot to vše najdete ve dnech 15. a 16. dubna na Velikonočních trzích, které se letos přestěhují od radnice na plochu nového vstupu do Letňan při Tupolevově ulici u svatebního salonu Adina. Akci připravila Letňanská sportovně kulturní společnost s městskou částí Praha 18. Určitě se přijďte podívat! Ilustrační foto PIXMAC/Kubias Podnikatelé a živnostníci, nepřehlédněte! Vážení letňanští podnikatelé a živnostníci, držíte v rukou Letňanské listy, které obyvatelé naší městské části dostávají každý měsíc zdarma do schránek. Podle nezávislého průzkumu tento typ médií čte 92 procent lidí, kteří jej do schránky dostanou. Letňanské listy vydáváme proto, abychom občany Letňan a Nového Proseku informovali o všem, co je pro ně důležité. K tomu patří i zprávy o službách či zboží, které mohou pořídit přímo v naší městské části. Je zcela na vás, zda se i vy, jakožto místní podnikatelé, chcete a budete prezentovat právě v Letňanských listech, ale věřte, že my bychom toto zkvalitnění informačního servisu pro občany Letňan uvítali. V případě zájmu o spolupráci s naším měsíčníkem můžete kontaktovat pana Víta Vrbického, tel , který se vám bude plně věnovat a najde s vámi nejlepší možné řešení prezentace vaší firmy. Ivan Kabický, starosta Osmnáctka letos navýší kapacitu mateřských škol Vedení letňanské radnice v čele se starostou Ivanem Kabickým a jeho zástupkyní pro školství Věrou Ježkovou připravuje rozšíření kapacit v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18. Letošní řádný zápis do mateřských škol v Letňanech proběhne 8. a 9. dubna. V tomto termínu budou rodiče moci přihlašovat děti do stávajících mateřských škol a do nového oddělení v Mateřské škole Malkovského. Do konce roku 2014 ale bude díky naplánovaným investičním akcím k dispozici celkem sto nových míst ve třech stávajících školkách v Letňanech, uvedl starosta Kabický. Podle plánu bude rozšířena kapacita školky v ulici Malkovského o jedno oddělení s 25 místy a školky při Základní škole Tupolevova také o 25 míst. Výstavbou druhého nadzemního podlaží v Mateřské škole Beranových, která bude probíhat od poloviny června 2014, se kapacita této školky, jež byla nově otevřena pro školní rok 2013/2014, zdvojnásobí vznikne tu padesát nových míst. Městská část Praha 18 připravila Den zdraví v Letňanech Dodatečné zápisy na nově zřízená místa v mateřských školách jsou podmíněny nejen dokončením stavebních úprav v předškolních zařízeních, ale především ukončením kolaudačního řízení. Až poté můžeme podle zákona dodatečné zápisy zahájit, dodal Kabický. O termínech řádných i dodatečných zápisů Letňany informují na svých internetových stránkách -red- Poznámka: Až po uzávěrce získala redakce informace o tom, že vedení městské části pokračuje ve svých aktivitách, a díky tomu se s největší pravděpodobností podaří vybudovat v MŠ Malkovského ještě dalších 20 nových míst Jen v této školce tak letos přibude celkem 45 míst. 16. dubna od 10 do 17 hodin v prostorách Nového vstupu do Letňan Zdarma měření krevního tlaku a pulzu, cholesterolu, hladiny cukru v krvi a množství tuku v těle, ukázky první pomoci. Připraveny jsou pro vás i další zdravotně preventivní aktivity. Malá právní poradna: spolky vs. sdružení Častým dotazem, který v poslední době zaznívá v naší bezplatné právní poradně, je i tento: Jaká je nová zákonná úprava bývalých občanských sdružení v novém občanském zákoníku? Od 1. ledna 2014 se mění veškerá občanská sdružení na spolky ze zákona a jejich úprava je nyní obsažená v novém občanském zákoníku při současném zrušení dosavadního zákona o sdružování občanů. Stanovy občanských sdružení spolků v částech, které jsou v rozporu s ustanoveními nového občanského zákoníku, jsou od 1. ledna 2014 neplatné a spolky jsou povinny do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku znění svých stanov přizpůsobit nové zákonné úpravě. Spolky jsou dále povinny přizpůsobit svůj název včetně dodatku označující je jako spolek do dvou let od účinnosti nového občanského zákoníku. Spolky jsou povinny doplnit do rejstříku spolků údaje, které nebyly převedeny současně s převodem spolků ze seznamu občanských sdružení do rejstříku spolků, do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku. Evidenci spolků v rámci spolkových rejstříků vedou od 1. ledna 2014 spolkové rejstříky příslušných krajských soudů. V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu spolků je dobré nechat zrevidovat znění stanov spolků a poradit se o dalších změnách dopadajících v důsledku nové právní úpravy na spolky s odborníkem. Mgr. Petra Švehlíková, advokát 8 Letňanské listy 4/2014

9 Domov seniorů FENIX Domov se zvláštním režimem (syndrom demence) Poskytovatel sociálních služeb se sídlem: K Sanatoriu 661, Horoměřice, Praha Západ Nabízí od volné kapacity pro seniory z Prahy a okolí. Více na a tel.: Podrobné 407informace o táboře a dalších termínech plánovaných akcí najdete na Tel. kontakt Domov seniorů FENIX Domov se zvláštním režimem (syndrom demence) Poskytovatel sociálních služeb se sídlem: K Sanatoriu 661, Horoměřice, Praha Západ Nabízí od volné kapacity pro seniory z Prahy a okolí. Více na a tel.: Domov seniorů FENIX Oční klinika horní počernice Domov se zvláštním režimem (syndrom demence) 3d relex smile laser stereotaktické Operace Poskytovatel sociálních služeb se sídlem: Při operaci se neodkrývá celá rohovka K Sanatoriu 661, Horoměřice, Praha Západ Nabízí od volné kapacity pro seniory z Prahy a okolí. refrakční Operace nad 50 let Nad 65 let 50% sleva implantace multifokálních čoček Na vybrané brýlové implantace trifokálních čoček Více obruby na v Našich optikách a tel.: Operace ŠedéhO Zákalu Domov seniorů FENIX Domov se zvláštním režimem (syndrom demence) Poskytovatel sociálních služeb se sídlem: K Sanatoriu 661, Horoměřice, Praha Západ Nabízí od volné kapacity pro seniory z Prahy a okolí. SC /01 SC /09 Více na a tel.: Letní týdenní prázdninový pobyt 92 x x 56 inzerce ve Sněžném (Vysočina) pro děti ve věku 3 10 let Kdy?: Cena: Kč (cena zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, vstupné výlety) Na přírodní hrátky a pobyt v přírodě s Vašimi dětmi se těší kolektiv instruktorů a pedagogů občanského sdružení,,srdíčka. SC /02 REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu, stavební povolení. Bytová jádra Modernizace bytů 12 let na trhu více než 1850 rekonstrukcí studio na ploše 250 m 2 PANELREKO s.r.o. pobočka: Křejpského 1523, Praha 4 zelená linka: SC /42 Život s brýlemi nebo bez brýlí... Oční Optika n dámské, pánské, dětské, sportovní a sluneční brýle n poradenství při výběru skel povrch oka zůstává zcela neporušený. n rychlé vyhotovení 86 x 54 n kontaktní čočky laserové Operace do 45 let n čištění ultrazvukem femtosekundový laser kontakt 3d relex smile laser oční klinika Horní Počernice tel , SC /06 cesky domov 188x66.indd :28:38 SC /22 9

Pražský pouťový orchestr zahrál v masopustním průvodu i na Staré Návsi strana 24

Pražský pouťový orchestr zahrál v masopustním průvodu i na Staré Návsi strana 24 březen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Pražský pouťový orchestr zahrál v masopustním průvodu i na Staré Návsi strana 24 Životní prostředí Nepřehlédněte! Harmonogram Letňanských lentilek Strana 17

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 listopad 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 Z radnice Business Park: další etapa proměny Letňan Strana 17 BEZPEČNOST Kontroly čipování psů probíhají

Více

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty. áåòéêåé březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka Strana 20 Z RADNICE str. 6 Vyhrožovat úředníkům je zakázáno VOLNÝ ČAS str. 23

Více

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí červenec/srpen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí strany 4 5 Životní prostředí Předškoláci si prohlédli, jak se staví Lentilky Strana 18

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5 Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Letňany budou mít nové náměstíčko Strany 4 5 Z RADNICE Zasedání zastupitelstva na internetu? Bude to možné Strana 6 VOLNÝ ČAS Máte pejska? Přijďte si s ním

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Duben 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz Z RADNICE Rada formulovala Programové prohlášení str. 6 KULTURA Kytice zazpívala zahraničním hostům str. 8 Letňany

Více

prosinec 2014 ročník 20 zdarma

prosinec 2014 ročník 20 zdarma prosinec 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Letňanské lucky nestrašily. Společně s diváky oslavily na novém náměstíčku začátek adventu strany 4 5 Z RADNICE Standardy kvality: koutky pro nejmenší Strana

Více

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti!

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! Červen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! 2 06 I 2012 INZERCE Zavítejte do Pizzerie DOLCE v Letňanech... Vážení obyvatelé, od srpna rozšiřuje pizeriie

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

Advent začal sérií divadelních představení pro nejmenší. Děti byly nadšené, bavili se i rodiče.

Advent začal sérií divadelních představení pro nejmenší. Děti byly nadšené, bavili se i rodiče. Prosinec 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Advent začal sérií divadelních představení pro nejmenší. Děti byly nadšené, bavili se i rodiče. Z RADNICE Veřejné fórum vygenerovalo nejpalčivější problémy

Více

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz áåòéêåé Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Letňany hostily studentský majáles Strana 21 Z radnice str. 6 Den zdraví přilákal více než 300 lidí Volný čas str. 19 Kytice

Více

Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek. fl ƒ ƒ. Strana 29

Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek. fl ƒ ƒ. Strana 29 fl ƒ ƒ Červenec-srpen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek Strana 29 Téma měsíce str. 4-5 Na Starou Náves přilétla

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník 16 Ročník 04 Číslo Duben 2010 Noviny městské části Praha 18 TÉMA MĚSÍCE Zastupitelé odsouhlasili granty na rok 2010 1 ZDARMA ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA SPORT Prvních 100 dní Zařízení Na Starou Náves Michal

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

Letňanské listy. Novinky na letišti

Letňanské listy. Novinky na letišti 16 Ročník 01 Číslo Leden 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňanští hasiči v novém 1 ZPRAVODAJSTVÍ Rozpočet na rok 2010 byl schválen ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA Novinky na letišti Ohlédnutí

Více

BRANÍK MILUJI KVŮLI PŘÍRODĚ A SPORTU SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ, VÍTĚZKA POHÁRU MISTRYŇ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ

BRANÍK MILUJI KVŮLI PŘÍRODĚ A SPORTU SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ, VÍTĚZKA POHÁRU MISTRYŇ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII TÉMA MĚSÍCE: SPORTOVNÍ CENTRA NOVĚ NABÍZEJÍ VÍCE AKTIVIT ČTĚTE NA STR. 4 5 AKTUÁLNĚ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ ČTĚTE NA STR. 7 SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ,

Více