Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metoda EPC Základní informace pro zákazníky"

Transkript

1 Základní informace pro zákazníky

2 Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy energetických služeb (z anglického výrazu Energy Service Company, tj. ESCO) Nový model pro instalaci energeticky úsporných opatření a možnost financování z budoucích přínosů projektu Využití garantovaných úspor nákladů v závislosti na snížení spotřeby energie s žádným nebo malým podílem vlastních investic Výrazné snížení emisí CO 2 Odborné externí řešení úkolů v oblasti úspor energie, kdy je odměna závislá na dosahovaných výsledcích 2 Základní informace pro zákazníky

3 Komu je EPC určeno? Veřejná správa Vládní instituce, kraje, města a jejich příspěvkové organizace Modernizace budov a zařízení u následujících typů objektů: fakultní nemocnice univerzity kulturní zařízení a administrativní budovy zdravotnická zařízení, nemocnice a polikliniky školská zařízení typu mateřských, základních a středních škol sportovní zařízení, jako například plavecké bazény, zimní stadiony kancelářské budovy, atd. Privátní zákazníci nekomerční a komerční sektor Modernizace budov a zařízení: výrobní sektor: průmyslové budovy komerční budovy nevýrobní sektor komerční budovy soukromé nemocnice kancelářské budovy kulturní zařízení sportovní zařízení, atd. EPC projekty obvykle vyžadují ve státním sektoru schválení příslušnými ministerstvy nebo schválení krajskými či městskými orgány Základní informace pro zákazníky 3

4 Co EPC ve skutečnosti je? EPC je poskytováním energetický služeb se zaručeným výsledkem. Klíčový princip: Všechna opatření jsou financována z budoucích úspor bez jakýchkoli dodatečných nákladů. Jeden partner vůči zákazníkovi: Pro celý projekt je jeden dodavatel (poskytovatel energetických služeb), který přebírá od zákazníka většinu souvisejících finančních a technických rizik. Bez rizika při dosahování úspor: Úspory energie a úspory provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie jsou dosahovány postupně a je pro ně velmi důležitá správná formulace ve smlouvě, jak má být sjednaný objem úspor garantován. EPC je obecně vhodné pro budovy, kde je dostatečný potenciál snížení spotřeby energie a kde je třeba provést rekonstrukci energetického hospodářství. bez využití EPC provozní náklady při využití EPC přínos pro zákazníka instalace opatření čas (roky) ukončení smlouvy zaručené úspory (splátky investice) provozní náklady celkové úspory 4 Základní informace pro zákazníky

5 Přínosy metody EPC Zaručená úspěšnost projektu poskytovatel energetických služeb smluvně ručí za dosažení úspor a návratnost investice Dlouhodobé snížení spotřeby energie a souvisejících provozních nákladů Jeden dodavatel pro celý projekt od začátku do konce: zpracování projektové dokumentace instalace navržených a smluvně sjednaných opatření záruky za objem dosažených úspor Zákazník a poskytovatel energetických služeb mají stejnou motivaci při vynaložení optimální výše investice dosáhnout maximální výše dosažitelných úspor Možnost volby profinancování projektu prostřednictvím poskytovatele energetických služeb Zlepšení úrovně komfortu v objektech zákazníka Významné snížení emisí CO 2 Přenesení rizik na někoho jiného Základní informace pro zákazníky 5

6 Jak to funguje? Krok 2: Výběr poskytovatele energetických služeb Veřejná zakázka na EPC projekt je vyhlašována formou jednacího řízení s uveřejněním Specifikace vhodných hodnotících kriterií a kompletace mnoha podkladů a informací pro zadávací dokumentaci Výběr poskytovatele energetických služeb Krok 4: Instalace opatření Zpracování projektové dokumentace Instalace smluvně sjednaných energeticky úsporných opatření Komplexní zkušební provoz funkčnosti instalovaných opatření Výcvik obsluhy instalovaných zařízení Krok 1: Příprava projektu Vyhodnocení a potvrzení ekonomické a technické vhodnosti metody EPC pro zamýšlený účel prověření potenciálu úspor a odhad objemu investic Výběr vhodných budov nebo zařízení vytvoření skupin objektů vhodné velikosti Zapojení poradenské společnosti se zkušenostmi v oblasti EPC na podporu přípravného procesu Krok 3: Podpis smlouvy Smlouva pro EPC projekt je rozsáhlá, komplexní a vyvážená obsahu je třeba věnovat před podpisem smlouvy velkou pozornost Hlavní rysy smlouvy: stanovení referenční spotřeby energie (baseline) definování smluvní podoby záruk za úspory stanovení způsobu užívání a provozování budov a zařízení Krok 5: Období úspor energie, sledování a vyhodnocování výsledků Poskytovatel energetických služeb je zodpovědný za účinnost instalovaných zařízení Dosažené úspory jsou obvykle hodnoceny ročně Poskytovatel energetických služeb zahájí měsíční sledování naměřených hodnot a řeší případné výjimky a nesrovnalosti Poskytovatel energetických služeb je povinen uhradit případný rozdíl mezi objemem zaručených a skutečně dosažených úspor 6 Základní informace pro zákazníky

7 Na co si dát pozor? Zapojení poradenské společnosti se zkušenostmi v oblasti EPC do přípravy projektu EPC projekty jsou velmi komplexní. Projekty proto musí být připraveny s velkou pozorností. Je velmi vhodné vyhledat pomoc zkušené poradenské společnosti, coby průvodce procesem a taková společnost může nenahraditelně pomoci zákazníkovi při přípravě EPC projektu: příprava a zpracování všech dokumentů potřebných pro veřejnou zakázku návrh technických a ekonomických cílů před realizací EPC projektu doporučení při zadávání veřejných zakázek administrativní a technická koordinace procesu veřejné zakázky dobrá znalost trhu, aby bylo provedeno kvalitní technické a ekonomické posouzení nabídek a v průběhu jednacího řízení aby bylo dosaženo maximálních efektů nastavení kontrolních mechanismů projektu Rozsah projektů a potenciál úspor není všeobecně použitelná. Velmi zásadní je posouzení vhodnosti této metody pro konkrétní budovy a projekty. Poměr mezi objemem investic a potenciálem úspor je jedním z klíčových faktorů prostá návratnost investice by měla být mezi čtyřmi a osmi roky, nejlépe do sedmi let. není obecně vhodná pro malé budovy míra investic ve vztahu k potenciálu úspor provozních nákladů bývá u malých objektů horší. Celková rekonstrukce budov prostřednictvím metody EPC obvykle není možná. Je to přijatelné pouze v případě, že zákazník má zájem a možnost poskytnout finanční prostředky nad rámec potenciálu úspor. Poskytovatel energetických služeb běžně nemůže financovat investičně náročné zateplení pláště budovy pouze z úspor energie. Změny v používání budov Smluvní vztah je obvykle na dobu 6 až 10 let jakékoliv změny v používání příslušných objektů v průběhu smluvního období mohou vést k významným změnám ve spotřebě energie, ovšem obsah smlouvy je na to připravený. Detailní výpočet referenční spotřeby energie (fakturovaná spotřeba energie za předchozí období nebo referenční spotřeba energie) je nezbytný pro případ, že by mohlo dojít ke změně v používání budov. EPC projekt je flexibilní a každá významná změna si vyžádá pouze přepočet původní spotřeby energie (referenční spotřeby energie). Základní informace pro zákazníky 7

8 Kontakty Internet: Koordinátor projektu: Německo Berlin Energy Agency Další partneři projektu: Rakousko Graz Energy Agency Belgie Factor4 Bulharsko ELI (European Labour Institute) Chorvatsko REGEA Česká republika SEVEn, Středisko efektivního využívání energie, o.p.s. Irsko CODEMA Norsko Norwegian Energy Efficiency, Inc. Španělsko ICAEN www20.gencat.cat/portal/site/icaen Další informace na internetové stránce: Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Výhradní odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou autoři. Obsah nemusí nutně reflektovat stanovisko Evropské unie. EACI ani Evropská komise nejsou zodpovědné za jakékoli užití, které může vycházet z informací v něm obsažených.

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY Přehled kapitol 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Co je metoda EPC? Tři hlavní rozhodnutí Obecné fáze projektu EPC Pro koho je metoda EPC určena? Na

Více

Manuál: Energetické služby se zárukou

Manuál: Energetické služby se zárukou 2013 Manuál: Energetické služby se zárukou Jaroslav Emmer Energetická agentura Vysočiny ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU Obsah Co znamená metoda EPC?... 2 Nejdůležitější rozhodnutí v EPC... 3 Popis metody

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB 2013 2/50 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

Charakteristika metody Energy Performance Contracting

Charakteristika metody Energy Performance Contracting Charakteristika metody Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou C Úspory se zaručeným výsledkem dosahují v průměru 25 %, mimořádně až 70 %, původních energetických nákladů. Obsah Energetické služby úspory energie se smluvně zaručeným

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy

PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy Shrnutí Územní energetické koncepce hl. m. Prahy pro jednání Rady hl. m. Prahy Číslo publikace: 2005/007/040/c

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY. ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY. ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Asociace poskytovatelů energetických služeb Prosinec

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5.3, WP 5 Za přispění: Dominik Rutz (WIP) Erik Ferber (WIP) Jan Štambaský (CzBA) Únor 2011 Obsah 1. Představení... 3 2. Financování bankou...

Více

Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti

Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektívy EPC na Slovensku, Bratislava, 11. apríla 2013

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP Datum vydání: srpen 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Obsah Obsah... 2 1. Uvedení do problematiky... 4 1.1. Úvod... 4 1.2.

Více