Realizace nových možností spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace nových možností spolupráce"

Transkript

1 Realizace nových možností spolupráce Vítáme vás v kampani Human Network

2 Přinášíme nové možnosti spolupráce Efektivní spolupráce má v dnešním složitém pracovním světě velmi důležitou roli. Zaměstnanci jsou geograficky rozptýleni, došlo k omezení rozpočtů a cestovních nákladů a přetížení informacemi je považováno za normální. Organizace se s těmito podmínkami vyrovnávají využitím řešení Cisco Collaboration, která umožňují: Rychle vytvářet týmy z různých oddělení firmy nebo spolupracujících společností a překračovat přitom hranice a kontinenty. Poskytovat zákazníkům přístup k odborníkům společnosti. Efektivně sdílet nejdůležitější obchodní informace. S těmito řešeními můžete zlepšit výměnu informací, podporovat inovace, lépe a rychleji se rozhodovat a pružněji reagovat na požadavky zákazníků a trhu. Obrázek 1. Svět je přetížen informacemi Každý den Každý 3,5 rok Každých 18 měsíců Odesláno 35 miliard ů Počet firemních souborů se zdvojnásobil Množství informací se na celém světě zdvojnásobilo Nový standard Nedávný hospodářský pokles vyústil ve výraznou změnu obchodního prostředí. Požadavek vykonat více s méně prostředky se stal normou. Menší pracovní týmy, nižší rozpočty a omezení pracovních cest je novou ekonomickou realitou. Vedle fiskálních omezení existují čtyři trendy, které činí obchodní činnost složitější a které nutí firmy a organizace měnit způsob práce: Globální hodnotové řetězce: Dnešní společnosti všech velikostí pracují s externími dodavateli a partnery. Efektivní spolupráce přesahující prostředí společnosti a hranice časových pásem představuje skutečnou výzvu. Přetížení informacemi: Nástroje typu Web 2.0, jako jsou videoportály, kanály podcast, blogy, encyklopedie typu Wiki a diskusní fóra, mění způsob vytváření, publikování, správy a přístupu k informacím. Nikdy dříve nebylo nutné spravovat tak velké množství dat. Nikdy dříve nebylo tak obtížné zpracovat informace a určit jejich prioritu Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 1 z 7

3 Mobilní pracovní síla: Technologický pokrok a potřeba pracovat mimo kancelář a mimo běžnou pracovní dobu vede k nárůstu mobilní a distribuované pracovní síly. Klíčem k obchodnímu úspěchu je vědět, na jaké pracovníky se obrátit a kdy, kde a jak je zastihnout. Spotřební přístup k informačním technologiím: Do firemního prostředí informačních technologií vstupuje záplava nových zařízení a aplikací. Zaměstnanci propojují nástroje pro běžné spotřebitele s řešeními pro standardizovanou komunikaci. Informační technologie stojí před rozhodnutím, zda tyto nástroje podporovat, což může ovlivnit ochranu osobních údajů, firemní zásady a zabezpečení společnosti. Bez včasného zásahu mohou mít tyto trendy významný dopad na firmu, zpomalit nejdůležitější obchodní procesy, zhoršit schopnost reagovat na požadavky zákazníků a trendy na trhu a způsobit ztrátu příležitostí. Obrázek 2. Mobilní zaměstnanci jsou na vzestupu Dotazované firmy věří, že počet mobilních zaměstnanců poroste. IDC Enterprise Communication 2.0 Dotazované firmy investují do řešení podnikové spolupráce. Studie Forrester Research Podnikový software a software pro malé a střední firmy Průzkum v Severní Americe a Evropě, 4. kvartál, 2008 Nové obchodní požadavky Podle nedávného průzkumu společnosti Forrester Research investuje v současné době 7 z 10 firem do řešení podnikové spolupráce. Tento zájem je odůvodněný. V minulosti se investice do informačních technologií soustředily na zvýšení efektivity transakcí založených na faktech. Dnešní podmínky ale vyžadují zaměření na zlepšení interakcí, tzn. výměnu nápadů a informací mezi členy týmu, zákazníky a partnery. To povede k novému způsobu práce a posunutí hranic produktivity. Společnost McKinsey & Company prohlašuje: Zvýšení produktivity zaměstnanců, jejichž činnost nelze automatizovat, je dalším velkým a významným cílem při zvyšování výkonu. Společnosti, kterým se to podaří, získají komplexní konkurenční výhody založené na nadání svých zaměstnanců. Vyrovnat takové výhody bude pro konkurenci velmi obtížné nebo zcela nemožné. Je zřejmé, že spolupráce je nyní pro obchodní činnost klíčová. Je také důležité umožnit efektivní spolupráci týmů, komunit a jednotlivců, kteří jsou v pohybu, geograficky rozptýleni a řeší problém, jak udržet krok s přívalem informací. Zvýšení produktivity zaměstnanců, jejichž práce nemůže být automatizována, je dalším velkým úkolem. V sázce je hodně." McKinsey&Company, The 21st Century Organization 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 2 z 7

4 Nový pohled na spolupráci Spolupráce založená na technologiích není ničím novým. Tradiční formy spolupráce zaměřené na přenos textu a hlasu již z principu nemohou čelit současným výzvám. Globální hodnotové řetězce, přetížení informacemi, mobilní pracovní síly a spotřební přístup k informačním technologiím vyžadují nové možnosti spolupráce. Společnost Cisco věří, že k úspěchu v tomto novém prostředí je nutné rozšířit rozsah spolupráce. Je třeba zkombinovat formy spolupráce zaměřené na přenos dokumentů a textu (jako , zasílání okamžitých zpráv, týmové pracovní prostory a konference) s přenosem hlasu, videa a kontextu způsobem, který odpovídá potřebám jednotlivce a dané situaci. Jinými slovy, je třeba, aby se spolupráce rozvíjela a rozšiřovala v pěti různých oblastech: Informace: Spolupráce musí být založena na asynchronní komunikaci realizované jedním procesem, kterou doplní víceprocesová komunikace v reálném čase využitím širokého spektra zařízení, aplikací a médií. Lidé: Spolupráce by měla přesahovat prostředí společnosti a zahrnovat pracovníky a týmy v celém globálním hodnotovém řetězci. Komunity: Sítě obsahující statická, předdefinovaná propojení je třeba rozšířit o dynamická propojení, která umožní flexibilní vytváření týmů podle potřeby. Kontext: Požadavky na potřebné informace v reálném čase nás od modelu, ve kterém se vyhledávají informace a pracovníci, posouvají k modelu, kterém budou vyhledávat nás. Kontext je velmi důležitý: správný čas, správní lidé, správné zdroje. Zabezpečení: Tradiční modely zabezpečení založené výhradně na bráně firewall je třeba upravit tak, aby umožňovaly selektivní přístup oprávněných jednotlivců z vnějšku společnosti. Obrázek 3. Pět základních prvků spolupráce Informace Odkud Primární, jednoprocesové Prostředky: , v-mail, dokumenty Zařízení: počítač, stolní telefon Převážně asynchronní Kam Víceprocesové Prostředky: , v-mail, dokumenty, konference, komunitní sítě, týmové prostory, okamžité zprávy, kanály RSS, textové zprávy, encyklopedie Wiki, blogy, kanály podcast, video Zařízení: laptop, stolní telefon, chytrý, mobilní telefon Reálný čas, běžný čas Lidé V mojí společnosti Globální hodnotové řetězce Komunity Statické a preddefinované sítě Dynamické týmy Kontext Vyhledávání informací, pracovníků Naleznou vás. Správní lidé, správný čas, správné zdroje Zabezpečení Výhradní Globální hodnotové řetězce 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 3 z 7

5 Řešení Cisco Collaboration Řešení Cisco Collaboration se zabývají složitými problémy dnešních pracovišť. Vylepšují a zrychlují interakci mezi lidmi, vytváření týmů a pomáhají pracovníkům přistupovat k potřebným obchodním informacím v reálném čase. Řešení Cisco Collaboration mohou mít prokazatelný vliv na efektivitu nejdůležitějších obchodních procesů, které závisí na lidech, protože umožňují propojení několika pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v několika místech a sítích. Otevřený přístup a podpora funkční součinnosti umožňuje integraci stávajících a nových technologií spolupráce. Řešení pro spolupráci lze nasadit: Na pracovišti ve spolupráci se stávající infrastrukturou. Na vyžádání pomocí hostovaného softwaru SaaS (Software as a Service). Bezproblémovým propojením obou uvedených přístupů. Řešení lze nasadit v libovolném pořadí takovou rychlostí, která odpovídá vašim obchodním cílům. Řešení Cisco Collaboration zahrnují: Konference: Využijte širokou nabídku hlasových, obrazových a webových služeb v řešeních pro konference nasazených na pracovišti nebo na vyžádání. Rozšiřte dosažitelnost pracovní síly pomocí pokročilých hlasových, obrazových a webových konferencí, které jsou poutavé, přínosné a cenově výhodné. Péče o zákazníky: Upevněte vztahy se zákazníky a zvyšte jejich spokojenost a věrnost pomocí řešení IP Contact Center, která aktivně poskytují zákazníkům informace, odborné znalosti a podporu, kdykoli a kdekoli je třeba. Podnikový komunitní software: Urychlete rozhodování tak, že pomůžete zaměstnancům, zákazníkům a partnerům rychle najít, používat a sdílet potřebné obchodní informace. K tomu slouží zabezpečené softwarové aplikace a automatizované systémy pro vyhledávání odborných znalostí a multimédií podporující spolupráci. Komunikace IP: Zvyšte produktivitu využitím nejoblíbenějšího firemního hlasového systému, který zahrnuje úplnou sadu řešení pro komunikaci IP a pokročilé koncové body pro multimediální soubory a vzdálená setkání. Rozšiřte konzistentní komunikační služby pro zaměstnance bez ohledu na to, zda pracují v hlavním sídle, na pobočce nebo vzdáleně. Zasílání zpráv: Zobrazte v reálném čase informace o přítomnosti pracovníklů prostřednictvím standardních systémů pro sdílení těchto informací. Komunikujte v rámci i mimo rámec společnosti pomocí místního nebo vzdáleného firemního systému pro zasílání okamžitých zpráv. Zdokonalte své ové řešení pomocí velmi bezpečného a cenově výhodného hostovaného u, který lze integrovat do vašeho pracovního prostředí a je připraven na budoucí spolupráci. Použijte špičková řešení sjednocené komunikace, která zaměstnancům umožňují kdykoli přistupovat ke svým zprávám a odesílat je v libovolném zařízení pomocí u, okamžitých zpráv a hlasové pošty. Vlastní místní řešení, software SaaS (Software as a Service) a smíšené modely nasazení zvyšují flexibilitu. Mobilní aplikace: Rozšiřte firemní síť o mobilní zařízení. Zvýší to produktivitu zaměstnanců a schopnost reagovat na požadavky zákazníků. Využijte výkon sítí 3G a zúčastněte se webových konferencí prostřednictvím mobilních zařízení. TelePresence: Stimulujte obchodní procesy a upevněte vztahy se zákazníky, ať už se nachází kdekoli, pomocí řešení TelePresence. Cisco TelePresence vytváří živé, osobní setkání po síti, které uživatelům umožňuje spolupracovat jako nikdy předtím. Výkonné a osobní řešení Cisco TelePresence umožňuje scházet se, sdílet obsah, vytvářet videozáznamy a události ve vysoké kvalitě, konzultovat s odborníky a poskytovat přizpůsobené služby Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 4 z 7

6 Nový způsob spolupráce S řešením Cisco Collaboration získáte novou úroveň volnosti a flexibility ve způsobu, jakým se lidé propojují, komunikují a spolupracují. Řešení Cisco Collaboration umožňují: Získávat důvěru a zrychlit rozhodování různými typy interakce v reálném čase: Uživatelé mohou využívat řadu způsobů spolupráce založených na současných možnostech. Řešení zahrnují velmi bezpečné služby pro spolupráci v reálném čase v rámci i mimo rámec společnosti, jako je komunikace IP, webová konference a služba Cisco TelePresence. Poskytnout správné informace správným lidem: Řešení Cisco Collaboration podporují dokonalejší informace o přítomnosti, takže pracovníci budou vědět, jak nejlépe kontaktovat své spolupracovníky (prostřednictvím okamžitých zpráv, u, hlasové pošty, telefonu IP, mobilního telefonu nebo videohovoru). Informace o přítomnosti lze rozšířit v rámci celé společnosti a do libovolného vzdáleného pracovního prostoru nebo obchodního procesu prostřednictvím otevřených protokolů. Informace o přítomnosti lze vyměňovat mezi společnostmi, i pokud používají jiné systémy pro zasílání okamžitých zpráv a sdílení informací. Prostřednictvím správy relací umožňuje řešení Cisco Collaboration uživatelům spolupracovat bez přerušení, i pokud střídají zařízení a umístění. Síťové služby rozšiřují možnost spolupráce na libovolné osoby, zařízení a aplikace, které mají přístup k síti. Zvýšit výkon týmu: Pro skutečné zlepšení výkonu týmu jsou požadovány všudypřítomné, snadno použitelné funkce. Aplikace, které obsahuje řešení Cisco Collaboration, jsou stejně snadno použitelné, rychlé a všudypřítomné, jako aplikace typu Web 2.0 pro spotřebitele. Poskytují však navíc zabezpečení, dostupnost, kvalitu služby QoS a spolehlivost na podnikové úrovni. Řešení Cisco Collaboration používá síťové značky síťovou službu s přístupem k veškerému přenášenému obsahu v síti a pomáhá tak najít pracovníky, kteří mají požadované odborné znalosti. Díky tomu lze mít všech aplikacích přehled o pracovnících, znalostech a požadovaných informacích. Tyto informace jsou k dispozici v textové, obrazové a zvukové podobě a lze je přepisovat, prohledávat, indexovat a opatřovat značkami. Spolupracovat s dalšími společnostmi s důvěrou: Řešení Cisco Collaboration rozšiřuje obchodní procesy za hranice podnikové brány firewall, což umožňuje důvěryhodně a bezproblémově zahájit výhodnou, spolehlivou a dobře zabezpečenou spolupráci se vzdálenými partnery, dodavateli a zákazníky. Společnost Cisco zajišťuje bezpečnou spolupráci v rámci a mimo rámec společnosti prostřednictvím inovativní architektury spolupráce. Co nejlépe využít investice do informačních technologií: Společnost Cisco investuje čtvrtinu svého rozpočtu do výzkumu, aby zajistila vzájemnou součinnost řešení Cisco Collaboration s dalšími špičkovými řešeními v oboru. Tato součinnost, ať už se stávajícími komunikačními řešeními, nebo se širokou škálou operačních systémů, mobilních zařízení, obchodních aplikací a řešení třetích stran, umožňuje flexibilní volbu použitých nástrojů pro spolupráci. Dokonce i společnosti, které používají podnikový klient pro okamžité zasílání zpráv (např. Microsoft Office Communicator nebo IBM Sametime), mohou stále bezproblémově používat naše uživatelská řešení. Spolupráce ovlivní každé odvětví. Změní služby, prodeje a obchodní modely. Změní velikost, rozsah a počet projektů, které mohou společnosti realizovat. V neposlední řadě také zvýší rychlost implementace. John Chambers, výkonný ředitel společnosti Cisco 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 5 z 7

7 Nový obchodní model spolupráce Okamžité propojení lidí, informací a týmů umožňuje více než jen zvýšení produktivity. Může vést až ke změně způsobu práce a řízení obchodní činnosti. Zavedení spolupráce umožňuje: Sdělovat nápady bez nutnosti pohybu pracovníků: Italský výrobce Biesse America používá řešení Cisco WebEx a další řešení z řady Cisco Collaboration a svolává osobní vzdálená setkání bez nutnosti cestování. Spolupráce pomohla společnosti Biesse America nejen snížit náklady na cestování a hlasovou komunikaci, ale také významně zkrátila dobu odpovědi na naléhavé dotazy zákazníků. Omezit cestování a neomezit přitom osobní kontakt: Vedení společnosti Procter & Gamble vytvořilo ve svých 4 hlavních oblastech místnosti Cisco TelePresence. To jim umožňuje zahájit den setkáním se členy správní rady v Japonsku, poobědvat s kolegy v Turecku a zakončit den v Latinské Americe. Za šest měsíců firma ušetřila náklady za více než mezinárodních letů. Zrychlit rozhodování: Společnost MODEC, Inc., náš smluvní partner, zkrátila telefonickou a webovou spoluprací čas potřebný k dokončení technických výkresů z několika týdnů na jeden až dva dny. Ušetřili jsme desítky tisíc hodin a stovky tisíc dolarů mzdových nákladů během typického dvouletého projektu. Ed Flavin, ředitel oddělení IT společnosti MODEC. Pracovat způsobem šetrným k životnímu prostředí: Policie severního Walesu nahradila pozemní dopravu videokonferencemi. Méně cestování policistům umožňuje strávit více času ve svém okrsku. Během pouhých 6 měsíců jim videokonference pomohly snížit emise skleníkových plynů o 2,8 tuny a přiblížit se tak ke splnění požadavku na nulové emise do roku Globálně zvýšit produktivitu: Architektonická společnost KPF (Kohn Pedersen Fox) má studia a členy týmů v New Yorku, Londýně, Šanghaji, Hongkongu, Moskvě, Abú Dhabí a Pekingu. Řešení WebEx umožňují společnosti KPF řídit projekty a schůzky s klienty online, sdílet velké soubory s obrázky a pracovat s nimi v reálném čase. Realizace našich projektů již není omezena cestováním. Řešení WebEx usnadňuje svolání okamžité schůzky. James Brogan, ředitel společnosti KPF. Obrázek 4. Spolupráce zcela změní náš způsob práce 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 6 z 7

8 Spolupracujte s nejlepšími Společnost Cisco poskytuje služby a aplikace pro komunikaci IP více než zákazníkům a více než 85 % společností v žebříčku Fortune 500. Společnost Cisco navíc zvyšuje svůj náskok a významně rozšiřuje portfolio řešení Collaboration investicemi do výzkumu a vývoje a akvizicemi. Do portfolia řešení pro spolupráci nyní patří také řešení Cisco WebEx, které hostuje více než 20 milionů vzdálených setkání měsíčně. Řešení Cisco TelePresence dnes poskytuje osobní setkání ve více než 2000 instalacích. Díky nejnovějším inovacím v aplikačním softwaru pro spolupráci umožňuje komplexní systém spolupráce společnosti Cisco flexibilní nasazení vlastních i vzdálených služeb ve správném poměru. Přístup společnosti Cisco ke spolupráci je přínosem pro obchodní činnost a pomáhá dosáhnout vynikajícího provozu při snížení investičních výdajů. Řešení Cisco Collaboration umožňují pohodlně spolupracovat, poskytnout správným lidem správné informace a vytěžit z investice do informačních technologií co nejvíce. Společnost Cisco jako průkopník spolupráce díky ní změnila i způsob své práce. Protože tuto technologii ověřujeme sami na sobě, odstranili jsme mnohá rizika spojená jejím nasazením a používáním. Společnost Cisco je spolu s rozsáhlou sítí partnerů dobře připravena provést vás nasazením řešení pro spolupráci a může vám pomoci maximalizovat výhody, které z této spolupráce plynou. Zrychlete komunikaci se svými týmy a zákazníky pomocí řešení Cisco Collaboration. Další informace Další informace o řešení Cisco Collaboration získáte od zástupce společnosti Cisco nebo na webu: Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asia Pacific Headquarters Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapore Europe Headquarters Cisco Systems International BV Amsterdam, The Netherlands Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, and Flip Gift Card are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GainMaker, GigaDrive, HomeLink, ilynx, Internet Quotient, IOS, iphone, iquick Study, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0908R) Vytištěno v USA C / Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 7 z 7

Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7.

Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7. QUICK START GUIDE Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7.0(3) Přehled 2 Doplněk pro výběr telefonu 2 Výběr

Více

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0 Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0 První vydání: February 24, 2010 Poslední změna: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Více

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5 Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5 První vydání: July 02, 2010 Poslední změna: December 13, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější

Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější QUICK START GUIDE Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější Co je funkce Visual Voicemail? 2 Funkce Visual Voicemail na telefonu 2 Přístup k funkci Visual Voicemail 3 Stálé přihlášení a

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business WAP121, WAP321, WAP551 a WAP561 Obsah balení Bezdrátový přístupový bod WAP Montážní kit Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8.5 a novější)

Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8.5 a novější) Stručná příručka Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8. a novější) Doplněk Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8. a novější) 2 O doplňku Cisco

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager

IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager Příručka k telefonu IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager Licence a záruka Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel:

Více

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM HOVORU A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOV ÁLEŽÍ HOVORU ORU NCP500 NOVÉ FIREMNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Nové komunikační systémy NCP500 Express jsou navrženy s cílem zajistit rychlé a

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business RV320/RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router Obsah balení Router RV320/RV325 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Technické služby Cisco pro komerční segment

Technické služby Cisco pro komerční segment Průvodce službami Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Obsah V tomto průvodci... Strana Větší prodej,

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence

Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence Cisco TelePresence Síla osobního prožitku Věříme, že když lidé spolupracují, mohou dosáhnout výjimečných věcí. Ve společnosti Cisco vytváříme prostředí a prožitky,

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Videokonferenční systém

Videokonferenční systém Videokonferenční systém Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zpracoval(a): Datum: 10.6.2015 Ing. Tomáš Vašica za Moravskoslezský kraj Petr Mikunda za VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Verze:

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Pohled společnosti Atos na Zero E-mail František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000 business technologists v oblasti podnikových

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Nové eslužby pro Brno

Nové eslužby pro Brno Jiří Hejduk Generální ředitel IDS Scheer ČR, s. r. o. Nové eslužby pro Brno Nové eslužby pro Brno Agenda 1. Společnost IDS Scheer 2. Výchozí stav a cíle projektu 3. AISMB 4. Rámcový postup zavádění AISMB

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Cisco Unified Communications Manager Express

Cisco Unified Communications Manager Express Unified Communications Unified Communications Applications Cisco Unified Communications Manager Cisco Unified Communications Manager (dříve známý jako Cisco Unified CallManager) je softwarová komponenta

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu

Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Príručka k telefonu Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel.: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody.

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody. Client Applications Cisco Unified Personal Communicator Mnoho uživatelů je dnes přetěžováno nutností používat různé komunikační nástroje, z nichž každý funguje odlišně, používá jiná pravidla a adresáře.

Více

Mobilita. - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou. Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s.

Mobilita. - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou. Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s. Mobilita - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s. Cisco Partner Summit 2012 - trendy Datová centra konsolidace a virtualizace Mobilita Unified Access Video

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Systémové požadavky Typičtí uživatelé a pracovní postup Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product Design

Více

Comstor Czech Distribuce je jen začátek

Comstor Czech Distribuce je jen začátek Comstor Czech Distribuce je jen začátek Markéta Popelková Marketing 2/2/2010 1 Představení Naše hodnota Přidaná hodnota Comstoru je postavena na unikátní podpoře produktů a služeb Cisco: Školení, PS, Logistika,

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Stručná příručka k aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox (vydání 9.x)

Stručná příručka k aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox (vydání 9.x) Stručná příručka Stručná příručka k aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox (vydání 9.x) Aplikace Cisco Unity Connection Web Inbox (verze 9.x) O aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox Ovládací prvky

Více

Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis.

Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis. Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis.cz Profil společnosti atlantis o Dodavatel informačních systémů

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra Speak 410 Návod k obsluze obsah Poděkování...3 Přehled výrobku...3 PŘEHLED...4 Instalace a nastavení...4 Denní použití...5 Získání pomoci...6 2 Poděkování Děkujeme, že jste zakoupili zařízení Jabra

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy Kde využít bezdrátové komunikační systémy? Limituje vás stávající komunikační infrastruktura ve zvyšování produktivity a zlepšování nabídky vašich produktů a

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Návod na rychlé nastavení bluesound.com

Návod na rychlé nastavení bluesound.com Návod na rychlé nastavení bluesound.com Dodávané příslušenství Stereo kabel RCA do RCA (2 m) 3,5 mm stereo mini zástrčka do kabelu RCA (2 m) Napájecí kabel 120 V Napájecí kabel 230 V Ethernetový kabel

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Využití aplikace Adobe Acrobat X k vylepšení spolupráce se službou Microsoft SharePoint a systémem Microsoft Office

Využití aplikace Adobe Acrobat X k vylepšení spolupráce se službou Microsoft SharePoint a systémem Microsoft Office Využití aplikace Adobe Acrobat X k vylepšení spolupráce se službou Microsoft SharePoint a systémem Microsoft Office Zrychlete cyklus revize projektů díky integraci pracovních postupů, jež využívají soubory

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery. Dynamic Transcoding

Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery. Dynamic Transcoding Náš záměr je nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kdykoli a odkudkoli Do mobilních zařízení

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Návod na rychlé nastavení bluesound.com

Návod na rychlé nastavení bluesound.com Návod na rychlé nastavení bluesound.com Dodávané příslušenství Napájecí kabel 120 V Napájecí kabel 230 V Ethernetový kabel (2 m) Zesilovací bezdrátový přehrávač streamované hudby Česky 4 PŘIPOJENÍ ZVUKU

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

LOTUS SOFTWARE. Tomáš Vávra, IBM

LOTUS SOFTWARE. Tomáš Vávra, IBM LOTUS SOFTWARE Tomáš Vávra, IBM LOTUS COLLABORATION PORTFOLIO Appliance Portals and Mashups SaaS Social Software Hosted Unified Comms and Collaboration On-Premise Messaging and Collaboration PRO UŽIVATELE

Více

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Údržba, oprava, obnova, ochrana Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Henkel - řešení pro všechny problémy v údržbě. Údržba, oprava, obnova a ochrana strojního zařízení. Maximalizace produkce,

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Nadešel čas učinit další krok říjen 2007 Bartlomiej Woloszyn Enterprise Account Manager 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Více

Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví

Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví Sady společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví Nejčastější dotazy Tento dokument vám zodpoví nejčastější dotazy týkající se nadcházejícího uvedení nových sad společnosti Autodesk pro jednotlivá odvětví.

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Řízení znalostí, týmová spolupráce a vyhledávání ve velkých a středních firmách

Řízení znalostí, týmová spolupráce a vyhledávání ve velkých a středních firmách Řízení znalostí, týmová spolupráce a vyhledávání ve velkých a středních firmách Aleš Chudý, ředitel divize IW Seminář pro manažery Bratislava 29.4.2008 Agenda: Měnící se svět kolem nás Trendy Jediný svět

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Video ve státní správě

Video ve státní správě Video ve státní správě zajímavá řešení a případové studie Ivan Sýkora, Cisco Systems 7.4. 2014 MX200/300 G2... najdi 7 rozdílů 5 x zoom 83 HFOV Internal mic + two external table mics 42 inch display High

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě 2 Ústředna EPS řady 1200 Jednoduchá instalace, vysoká bezpečnost Kompletní ochrana přizpůsobená vašim potřebám Ústředna EPS řady 1200

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 500 Obsah balení Switch série 500 Kit pro uchycení do racku Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Sériový kabel DB9 Průvodce

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více