Realizace nových možností spolupráce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace nových možností spolupráce"

Transkript

1 Realizace nových možností spolupráce Vítáme vás v kampani Human Network

2 Přinášíme nové možnosti spolupráce Efektivní spolupráce má v dnešním složitém pracovním světě velmi důležitou roli. Zaměstnanci jsou geograficky rozptýleni, došlo k omezení rozpočtů a cestovních nákladů a přetížení informacemi je považováno za normální. Organizace se s těmito podmínkami vyrovnávají využitím řešení Cisco Collaboration, která umožňují: Rychle vytvářet týmy z různých oddělení firmy nebo spolupracujících společností a překračovat přitom hranice a kontinenty. Poskytovat zákazníkům přístup k odborníkům společnosti. Efektivně sdílet nejdůležitější obchodní informace. S těmito řešeními můžete zlepšit výměnu informací, podporovat inovace, lépe a rychleji se rozhodovat a pružněji reagovat na požadavky zákazníků a trhu. Obrázek 1. Svět je přetížen informacemi Každý den Každý 3,5 rok Každých 18 měsíců Odesláno 35 miliard ů Počet firemních souborů se zdvojnásobil Množství informací se na celém světě zdvojnásobilo Nový standard Nedávný hospodářský pokles vyústil ve výraznou změnu obchodního prostředí. Požadavek vykonat více s méně prostředky se stal normou. Menší pracovní týmy, nižší rozpočty a omezení pracovních cest je novou ekonomickou realitou. Vedle fiskálních omezení existují čtyři trendy, které činí obchodní činnost složitější a které nutí firmy a organizace měnit způsob práce: Globální hodnotové řetězce: Dnešní společnosti všech velikostí pracují s externími dodavateli a partnery. Efektivní spolupráce přesahující prostředí společnosti a hranice časových pásem představuje skutečnou výzvu. Přetížení informacemi: Nástroje typu Web 2.0, jako jsou videoportály, kanály podcast, blogy, encyklopedie typu Wiki a diskusní fóra, mění způsob vytváření, publikování, správy a přístupu k informacím. Nikdy dříve nebylo nutné spravovat tak velké množství dat. Nikdy dříve nebylo tak obtížné zpracovat informace a určit jejich prioritu Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 1 z 7

3 Mobilní pracovní síla: Technologický pokrok a potřeba pracovat mimo kancelář a mimo běžnou pracovní dobu vede k nárůstu mobilní a distribuované pracovní síly. Klíčem k obchodnímu úspěchu je vědět, na jaké pracovníky se obrátit a kdy, kde a jak je zastihnout. Spotřební přístup k informačním technologiím: Do firemního prostředí informačních technologií vstupuje záplava nových zařízení a aplikací. Zaměstnanci propojují nástroje pro běžné spotřebitele s řešeními pro standardizovanou komunikaci. Informační technologie stojí před rozhodnutím, zda tyto nástroje podporovat, což může ovlivnit ochranu osobních údajů, firemní zásady a zabezpečení společnosti. Bez včasného zásahu mohou mít tyto trendy významný dopad na firmu, zpomalit nejdůležitější obchodní procesy, zhoršit schopnost reagovat na požadavky zákazníků a trendy na trhu a způsobit ztrátu příležitostí. Obrázek 2. Mobilní zaměstnanci jsou na vzestupu Dotazované firmy věří, že počet mobilních zaměstnanců poroste. IDC Enterprise Communication 2.0 Dotazované firmy investují do řešení podnikové spolupráce. Studie Forrester Research Podnikový software a software pro malé a střední firmy Průzkum v Severní Americe a Evropě, 4. kvartál, 2008 Nové obchodní požadavky Podle nedávného průzkumu společnosti Forrester Research investuje v současné době 7 z 10 firem do řešení podnikové spolupráce. Tento zájem je odůvodněný. V minulosti se investice do informačních technologií soustředily na zvýšení efektivity transakcí založených na faktech. Dnešní podmínky ale vyžadují zaměření na zlepšení interakcí, tzn. výměnu nápadů a informací mezi členy týmu, zákazníky a partnery. To povede k novému způsobu práce a posunutí hranic produktivity. Společnost McKinsey & Company prohlašuje: Zvýšení produktivity zaměstnanců, jejichž činnost nelze automatizovat, je dalším velkým a významným cílem při zvyšování výkonu. Společnosti, kterým se to podaří, získají komplexní konkurenční výhody založené na nadání svých zaměstnanců. Vyrovnat takové výhody bude pro konkurenci velmi obtížné nebo zcela nemožné. Je zřejmé, že spolupráce je nyní pro obchodní činnost klíčová. Je také důležité umožnit efektivní spolupráci týmů, komunit a jednotlivců, kteří jsou v pohybu, geograficky rozptýleni a řeší problém, jak udržet krok s přívalem informací. Zvýšení produktivity zaměstnanců, jejichž práce nemůže být automatizována, je dalším velkým úkolem. V sázce je hodně." McKinsey&Company, The 21st Century Organization 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 2 z 7

4 Nový pohled na spolupráci Spolupráce založená na technologiích není ničím novým. Tradiční formy spolupráce zaměřené na přenos textu a hlasu již z principu nemohou čelit současným výzvám. Globální hodnotové řetězce, přetížení informacemi, mobilní pracovní síly a spotřební přístup k informačním technologiím vyžadují nové možnosti spolupráce. Společnost Cisco věří, že k úspěchu v tomto novém prostředí je nutné rozšířit rozsah spolupráce. Je třeba zkombinovat formy spolupráce zaměřené na přenos dokumentů a textu (jako , zasílání okamžitých zpráv, týmové pracovní prostory a konference) s přenosem hlasu, videa a kontextu způsobem, který odpovídá potřebám jednotlivce a dané situaci. Jinými slovy, je třeba, aby se spolupráce rozvíjela a rozšiřovala v pěti různých oblastech: Informace: Spolupráce musí být založena na asynchronní komunikaci realizované jedním procesem, kterou doplní víceprocesová komunikace v reálném čase využitím širokého spektra zařízení, aplikací a médií. Lidé: Spolupráce by měla přesahovat prostředí společnosti a zahrnovat pracovníky a týmy v celém globálním hodnotovém řetězci. Komunity: Sítě obsahující statická, předdefinovaná propojení je třeba rozšířit o dynamická propojení, která umožní flexibilní vytváření týmů podle potřeby. Kontext: Požadavky na potřebné informace v reálném čase nás od modelu, ve kterém se vyhledávají informace a pracovníci, posouvají k modelu, kterém budou vyhledávat nás. Kontext je velmi důležitý: správný čas, správní lidé, správné zdroje. Zabezpečení: Tradiční modely zabezpečení založené výhradně na bráně firewall je třeba upravit tak, aby umožňovaly selektivní přístup oprávněných jednotlivců z vnějšku společnosti. Obrázek 3. Pět základních prvků spolupráce Informace Odkud Primární, jednoprocesové Prostředky: , v-mail, dokumenty Zařízení: počítač, stolní telefon Převážně asynchronní Kam Víceprocesové Prostředky: , v-mail, dokumenty, konference, komunitní sítě, týmové prostory, okamžité zprávy, kanály RSS, textové zprávy, encyklopedie Wiki, blogy, kanály podcast, video Zařízení: laptop, stolní telefon, chytrý, mobilní telefon Reálný čas, běžný čas Lidé V mojí společnosti Globální hodnotové řetězce Komunity Statické a preddefinované sítě Dynamické týmy Kontext Vyhledávání informací, pracovníků Naleznou vás. Správní lidé, správný čas, správné zdroje Zabezpečení Výhradní Globální hodnotové řetězce 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 3 z 7

5 Řešení Cisco Collaboration Řešení Cisco Collaboration se zabývají složitými problémy dnešních pracovišť. Vylepšují a zrychlují interakci mezi lidmi, vytváření týmů a pomáhají pracovníkům přistupovat k potřebným obchodním informacím v reálném čase. Řešení Cisco Collaboration mohou mít prokazatelný vliv na efektivitu nejdůležitějších obchodních procesů, které závisí na lidech, protože umožňují propojení několika pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v několika místech a sítích. Otevřený přístup a podpora funkční součinnosti umožňuje integraci stávajících a nových technologií spolupráce. Řešení pro spolupráci lze nasadit: Na pracovišti ve spolupráci se stávající infrastrukturou. Na vyžádání pomocí hostovaného softwaru SaaS (Software as a Service). Bezproblémovým propojením obou uvedených přístupů. Řešení lze nasadit v libovolném pořadí takovou rychlostí, která odpovídá vašim obchodním cílům. Řešení Cisco Collaboration zahrnují: Konference: Využijte širokou nabídku hlasových, obrazových a webových služeb v řešeních pro konference nasazených na pracovišti nebo na vyžádání. Rozšiřte dosažitelnost pracovní síly pomocí pokročilých hlasových, obrazových a webových konferencí, které jsou poutavé, přínosné a cenově výhodné. Péče o zákazníky: Upevněte vztahy se zákazníky a zvyšte jejich spokojenost a věrnost pomocí řešení IP Contact Center, která aktivně poskytují zákazníkům informace, odborné znalosti a podporu, kdykoli a kdekoli je třeba. Podnikový komunitní software: Urychlete rozhodování tak, že pomůžete zaměstnancům, zákazníkům a partnerům rychle najít, používat a sdílet potřebné obchodní informace. K tomu slouží zabezpečené softwarové aplikace a automatizované systémy pro vyhledávání odborných znalostí a multimédií podporující spolupráci. Komunikace IP: Zvyšte produktivitu využitím nejoblíbenějšího firemního hlasového systému, který zahrnuje úplnou sadu řešení pro komunikaci IP a pokročilé koncové body pro multimediální soubory a vzdálená setkání. Rozšiřte konzistentní komunikační služby pro zaměstnance bez ohledu na to, zda pracují v hlavním sídle, na pobočce nebo vzdáleně. Zasílání zpráv: Zobrazte v reálném čase informace o přítomnosti pracovníklů prostřednictvím standardních systémů pro sdílení těchto informací. Komunikujte v rámci i mimo rámec společnosti pomocí místního nebo vzdáleného firemního systému pro zasílání okamžitých zpráv. Zdokonalte své ové řešení pomocí velmi bezpečného a cenově výhodného hostovaného u, který lze integrovat do vašeho pracovního prostředí a je připraven na budoucí spolupráci. Použijte špičková řešení sjednocené komunikace, která zaměstnancům umožňují kdykoli přistupovat ke svým zprávám a odesílat je v libovolném zařízení pomocí u, okamžitých zpráv a hlasové pošty. Vlastní místní řešení, software SaaS (Software as a Service) a smíšené modely nasazení zvyšují flexibilitu. Mobilní aplikace: Rozšiřte firemní síť o mobilní zařízení. Zvýší to produktivitu zaměstnanců a schopnost reagovat na požadavky zákazníků. Využijte výkon sítí 3G a zúčastněte se webových konferencí prostřednictvím mobilních zařízení. TelePresence: Stimulujte obchodní procesy a upevněte vztahy se zákazníky, ať už se nachází kdekoli, pomocí řešení TelePresence. Cisco TelePresence vytváří živé, osobní setkání po síti, které uživatelům umožňuje spolupracovat jako nikdy předtím. Výkonné a osobní řešení Cisco TelePresence umožňuje scházet se, sdílet obsah, vytvářet videozáznamy a události ve vysoké kvalitě, konzultovat s odborníky a poskytovat přizpůsobené služby Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 4 z 7

6 Nový způsob spolupráce S řešením Cisco Collaboration získáte novou úroveň volnosti a flexibility ve způsobu, jakým se lidé propojují, komunikují a spolupracují. Řešení Cisco Collaboration umožňují: Získávat důvěru a zrychlit rozhodování různými typy interakce v reálném čase: Uživatelé mohou využívat řadu způsobů spolupráce založených na současných možnostech. Řešení zahrnují velmi bezpečné služby pro spolupráci v reálném čase v rámci i mimo rámec společnosti, jako je komunikace IP, webová konference a služba Cisco TelePresence. Poskytnout správné informace správným lidem: Řešení Cisco Collaboration podporují dokonalejší informace o přítomnosti, takže pracovníci budou vědět, jak nejlépe kontaktovat své spolupracovníky (prostřednictvím okamžitých zpráv, u, hlasové pošty, telefonu IP, mobilního telefonu nebo videohovoru). Informace o přítomnosti lze rozšířit v rámci celé společnosti a do libovolného vzdáleného pracovního prostoru nebo obchodního procesu prostřednictvím otevřených protokolů. Informace o přítomnosti lze vyměňovat mezi společnostmi, i pokud používají jiné systémy pro zasílání okamžitých zpráv a sdílení informací. Prostřednictvím správy relací umožňuje řešení Cisco Collaboration uživatelům spolupracovat bez přerušení, i pokud střídají zařízení a umístění. Síťové služby rozšiřují možnost spolupráce na libovolné osoby, zařízení a aplikace, které mají přístup k síti. Zvýšit výkon týmu: Pro skutečné zlepšení výkonu týmu jsou požadovány všudypřítomné, snadno použitelné funkce. Aplikace, které obsahuje řešení Cisco Collaboration, jsou stejně snadno použitelné, rychlé a všudypřítomné, jako aplikace typu Web 2.0 pro spotřebitele. Poskytují však navíc zabezpečení, dostupnost, kvalitu služby QoS a spolehlivost na podnikové úrovni. Řešení Cisco Collaboration používá síťové značky síťovou službu s přístupem k veškerému přenášenému obsahu v síti a pomáhá tak najít pracovníky, kteří mají požadované odborné znalosti. Díky tomu lze mít všech aplikacích přehled o pracovnících, znalostech a požadovaných informacích. Tyto informace jsou k dispozici v textové, obrazové a zvukové podobě a lze je přepisovat, prohledávat, indexovat a opatřovat značkami. Spolupracovat s dalšími společnostmi s důvěrou: Řešení Cisco Collaboration rozšiřuje obchodní procesy za hranice podnikové brány firewall, což umožňuje důvěryhodně a bezproblémově zahájit výhodnou, spolehlivou a dobře zabezpečenou spolupráci se vzdálenými partnery, dodavateli a zákazníky. Společnost Cisco zajišťuje bezpečnou spolupráci v rámci a mimo rámec společnosti prostřednictvím inovativní architektury spolupráce. Co nejlépe využít investice do informačních technologií: Společnost Cisco investuje čtvrtinu svého rozpočtu do výzkumu, aby zajistila vzájemnou součinnost řešení Cisco Collaboration s dalšími špičkovými řešeními v oboru. Tato součinnost, ať už se stávajícími komunikačními řešeními, nebo se širokou škálou operačních systémů, mobilních zařízení, obchodních aplikací a řešení třetích stran, umožňuje flexibilní volbu použitých nástrojů pro spolupráci. Dokonce i společnosti, které používají podnikový klient pro okamžité zasílání zpráv (např. Microsoft Office Communicator nebo IBM Sametime), mohou stále bezproblémově používat naše uživatelská řešení. Spolupráce ovlivní každé odvětví. Změní služby, prodeje a obchodní modely. Změní velikost, rozsah a počet projektů, které mohou společnosti realizovat. V neposlední řadě také zvýší rychlost implementace. John Chambers, výkonný ředitel společnosti Cisco 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 5 z 7

7 Nový obchodní model spolupráce Okamžité propojení lidí, informací a týmů umožňuje více než jen zvýšení produktivity. Může vést až ke změně způsobu práce a řízení obchodní činnosti. Zavedení spolupráce umožňuje: Sdělovat nápady bez nutnosti pohybu pracovníků: Italský výrobce Biesse America používá řešení Cisco WebEx a další řešení z řady Cisco Collaboration a svolává osobní vzdálená setkání bez nutnosti cestování. Spolupráce pomohla společnosti Biesse America nejen snížit náklady na cestování a hlasovou komunikaci, ale také významně zkrátila dobu odpovědi na naléhavé dotazy zákazníků. Omezit cestování a neomezit přitom osobní kontakt: Vedení společnosti Procter & Gamble vytvořilo ve svých 4 hlavních oblastech místnosti Cisco TelePresence. To jim umožňuje zahájit den setkáním se členy správní rady v Japonsku, poobědvat s kolegy v Turecku a zakončit den v Latinské Americe. Za šest měsíců firma ušetřila náklady za více než mezinárodních letů. Zrychlit rozhodování: Společnost MODEC, Inc., náš smluvní partner, zkrátila telefonickou a webovou spoluprací čas potřebný k dokončení technických výkresů z několika týdnů na jeden až dva dny. Ušetřili jsme desítky tisíc hodin a stovky tisíc dolarů mzdových nákladů během typického dvouletého projektu. Ed Flavin, ředitel oddělení IT společnosti MODEC. Pracovat způsobem šetrným k životnímu prostředí: Policie severního Walesu nahradila pozemní dopravu videokonferencemi. Méně cestování policistům umožňuje strávit více času ve svém okrsku. Během pouhých 6 měsíců jim videokonference pomohly snížit emise skleníkových plynů o 2,8 tuny a přiblížit se tak ke splnění požadavku na nulové emise do roku Globálně zvýšit produktivitu: Architektonická společnost KPF (Kohn Pedersen Fox) má studia a členy týmů v New Yorku, Londýně, Šanghaji, Hongkongu, Moskvě, Abú Dhabí a Pekingu. Řešení WebEx umožňují společnosti KPF řídit projekty a schůzky s klienty online, sdílet velké soubory s obrázky a pracovat s nimi v reálném čase. Realizace našich projektů již není omezena cestováním. Řešení WebEx usnadňuje svolání okamžité schůzky. James Brogan, ředitel společnosti KPF. Obrázek 4. Spolupráce zcela změní náš způsob práce 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 6 z 7

8 Spolupracujte s nejlepšími Společnost Cisco poskytuje služby a aplikace pro komunikaci IP více než zákazníkům a více než 85 % společností v žebříčku Fortune 500. Společnost Cisco navíc zvyšuje svůj náskok a významně rozšiřuje portfolio řešení Collaboration investicemi do výzkumu a vývoje a akvizicemi. Do portfolia řešení pro spolupráci nyní patří také řešení Cisco WebEx, které hostuje více než 20 milionů vzdálených setkání měsíčně. Řešení Cisco TelePresence dnes poskytuje osobní setkání ve více než 2000 instalacích. Díky nejnovějším inovacím v aplikačním softwaru pro spolupráci umožňuje komplexní systém spolupráce společnosti Cisco flexibilní nasazení vlastních i vzdálených služeb ve správném poměru. Přístup společnosti Cisco ke spolupráci je přínosem pro obchodní činnost a pomáhá dosáhnout vynikajícího provozu při snížení investičních výdajů. Řešení Cisco Collaboration umožňují pohodlně spolupracovat, poskytnout správným lidem správné informace a vytěžit z investice do informačních technologií co nejvíce. Společnost Cisco jako průkopník spolupráce díky ní změnila i způsob své práce. Protože tuto technologii ověřujeme sami na sobě, odstranili jsme mnohá rizika spojená jejím nasazením a používáním. Společnost Cisco je spolu s rozsáhlou sítí partnerů dobře připravena provést vás nasazením řešení pro spolupráci a může vám pomoci maximalizovat výhody, které z této spolupráce plynou. Zrychlete komunikaci se svými týmy a zákazníky pomocí řešení Cisco Collaboration. Další informace Další informace o řešení Cisco Collaboration získáte od zástupce společnosti Cisco nebo na webu: Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asia Pacific Headquarters Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapore Europe Headquarters Cisco Systems International BV Amsterdam, The Netherlands Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, and Flip Gift Card are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GainMaker, GigaDrive, HomeLink, ilynx, Internet Quotient, IOS, iphone, iquick Study, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0908R) Vytištěno v USA C / Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 7 z 7

Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7.

Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7. QUICK START GUIDE Doplněk pro výběr telefonu pro funkci řízení hovorů v aplikaci Microsoft Office Communicator pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 7.0(3) Přehled 2 Doplněk pro výběr telefonu 2 Výběr

Více

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0 Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0 První vydání: February 24, 2010 Poslední změna: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Více

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5 Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.5 První vydání: July 02, 2010 Poslední změna: December 13, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější

Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější QUICK START GUIDE Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější Co je funkce Visual Voicemail? 2 Funkce Visual Voicemail na telefonu 2 Přístup k funkci Visual Voicemail 3 Stálé přihlášení a

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business WAP121, WAP321, WAP551 a WAP561 Obsah balení Bezdrátový přístupový bod WAP Montážní kit Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM HOVORU A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOV ÁLEŽÍ HOVORU ORU NCP500 NOVÉ FIREMNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Nové komunikační systémy NCP500 Express jsou navrženy s cílem zajistit rychlé a

Více

IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager

IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager Příručka k telefonu IP telefon Cisco 7902G pro systém Cisco CallManager Licence a záruka Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel:

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business RV320/RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router Obsah balení Router RV320/RV325 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Technické služby Cisco pro komerční segment

Technické služby Cisco pro komerční segment Průvodce službami Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Obsah V tomto průvodci... Strana Větší prodej,

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Pohled společnosti Atos na Zero E-mail. František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Pohled společnosti Atos na Zero E-mail František Kostka, CEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000 business technologists v oblasti podnikových

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Cisco Unified Communications Manager Express

Cisco Unified Communications Manager Express Unified Communications Unified Communications Applications Cisco Unified Communications Manager Cisco Unified Communications Manager (dříve známý jako Cisco Unified CallManager) je softwarová komponenta

Více

Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence

Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence Cisco TelePresence Síla osobního prožitku Věříme, že když lidé spolupracují, mohou dosáhnout výjimečných věcí. Ve společnosti Cisco vytváříme prostředí a prožitky,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody.

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody. Client Applications Cisco Unified Personal Communicator Mnoho uživatelů je dnes přetěžováno nutností používat různé komunikační nástroje, z nichž každý funguje odlišně, používá jiná pravidla a adresáře.

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu

Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Príručka k telefonu Přizpůsobení IP telefonu Cisco na webu Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel.: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Systémové požadavky Typičtí uživatelé a pracovní postup Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product Design

Více

Comstor Czech Distribuce je jen začátek

Comstor Czech Distribuce je jen začátek Comstor Czech Distribuce je jen začátek Markéta Popelková Marketing 2/2/2010 1 Představení Naše hodnota Přidaná hodnota Comstoru je postavena na unikátní podpoře produktů a služeb Cisco: Školení, PS, Logistika,

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis.

Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis. Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis.cz Profil společnosti atlantis o Dodavatel informačních systémů

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra Speak 410 Návod k obsluze obsah Poděkování...3 Přehled výrobku...3 PŘEHLED...4 Instalace a nastavení...4 Denní použití...5 Získání pomoci...6 2 Poděkování Děkujeme, že jste zakoupili zařízení Jabra

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Návod na rychlé nastavení bluesound.com

Návod na rychlé nastavení bluesound.com Návod na rychlé nastavení bluesound.com Dodávané příslušenství Stereo kabel RCA do RCA (2 m) 3,5 mm stereo mini zástrčka do kabelu RCA (2 m) Napájecí kabel 120 V Napájecí kabel 230 V Ethernetový kabel

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Návod na rychlé nastavení bluesound.com

Návod na rychlé nastavení bluesound.com Návod na rychlé nastavení bluesound.com Dodávané příslušenství Napájecí kabel 120 V Napájecí kabel 230 V Ethernetový kabel (2 m) Zesilovací bezdrátový přehrávač streamované hudby Česky 4 PŘIPOJENÍ ZVUKU

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Využití aplikace Adobe Acrobat X k vylepšení spolupráce se službou Microsoft SharePoint a systémem Microsoft Office

Využití aplikace Adobe Acrobat X k vylepšení spolupráce se službou Microsoft SharePoint a systémem Microsoft Office Využití aplikace Adobe Acrobat X k vylepšení spolupráce se službou Microsoft SharePoint a systémem Microsoft Office Zrychlete cyklus revize projektů díky integraci pracovních postupů, jež využívají soubory

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Video ve státní správě

Video ve státní správě Video ve státní správě zajímavá řešení a případové studie Ivan Sýkora, Cisco Systems 7.4. 2014 MX200/300 G2... najdi 7 rozdílů 5 x zoom 83 HFOV Internal mic + two external table mics 42 inch display High

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

AIRTAME vytvořila inovativní, bezdrátové řešení pro připojení k displejům. To spojuje jednoduchost a nízké náklady pro zákazníky s funkcemi drahých

AIRTAME vytvořila inovativní, bezdrátové řešení pro připojení k displejům. To spojuje jednoduchost a nízké náklady pro zákazníky s funkcemi drahých AIRTAME vytvořila inovativní, bezdrátové řešení pro připojení k displejům. To spojuje jednoduchost a nízké náklady pro zákazníky s funkcemi drahých profesionálních řešení." Co je AIRTAME? AIRTAME je bezdrátové

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

CO NALEZNETE UVNITŘ WWW.BENTLEY.COM/CZ/BI. 2 Vzdělávání kdykoliv a kdekoliv. 3 Ukažte svůj náskok před konkurencí

CO NALEZNETE UVNITŘ WWW.BENTLEY.COM/CZ/BI. 2 Vzdělávání kdykoliv a kdekoliv. 3 Ukažte svůj náskok před konkurencí WWW.BENTLEY.COM/CZ/BI CO NALEZNETE UVNITŘ 2 Vzdělávání kdykoliv a kdekoliv 3 Ukažte svůj náskok před konkurencí 4-5 Výuka na dálku a na vyžádání (elearning) 6-7 Zvyšte návratnost investic 8 Přehled školicích

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

Trendy v mobilním placení

Trendy v mobilním placení Trendy v mobilním placení David Brendl, brendld@visa.com Visa Europe 18 March 2015 Spolehlivost Rozsah Visa: silný byznys, o který se lze opřít 516 milionů karet 1 z každého 6.00 36,7 miliardy transakcí

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce

Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Rostoucí význam nových médií pro bankovní transakce Nadešel čas učinit další krok říjen 2007 Bartlomiej Woloszyn Enterprise Account Manager 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Kalendář kurzů CISCO 01 06/2016

Kalendář kurzů CISCO 01 06/2016 Kalendář kurzů CISCO 01 06/2016 PROFESIONÁLNÍ KURZY S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM Úvod Společnost OKsystem poskytuje širokou škálu Cisco školení v různých oblastech, zejména v oblastech síťové infrastruktury,

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více