Realizace nových možností spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace nových možností spolupráce"

Transkript

1 Realizace nových možností spolupráce Vítáme vás v kampani Human Network

2 Přinášíme nové možnosti spolupráce Efektivní spolupráce má v dnešním složitém pracovním světě velmi důležitou roli. Zaměstnanci jsou geograficky rozptýleni, došlo k omezení rozpočtů a cestovních nákladů a přetížení informacemi je považováno za normální. Organizace se s těmito podmínkami vyrovnávají využitím řešení Cisco Collaboration, která umožňují: Rychle vytvářet týmy z různých oddělení firmy nebo spolupracujících společností a překračovat přitom hranice a kontinenty. Poskytovat zákazníkům přístup k odborníkům společnosti. Efektivně sdílet nejdůležitější obchodní informace. S těmito řešeními můžete zlepšit výměnu informací, podporovat inovace, lépe a rychleji se rozhodovat a pružněji reagovat na požadavky zákazníků a trhu. Obrázek 1. Svět je přetížen informacemi Každý den Každý 3,5 rok Každých 18 měsíců Odesláno 35 miliard ů Počet firemních souborů se zdvojnásobil Množství informací se na celém světě zdvojnásobilo Nový standard Nedávný hospodářský pokles vyústil ve výraznou změnu obchodního prostředí. Požadavek vykonat více s méně prostředky se stal normou. Menší pracovní týmy, nižší rozpočty a omezení pracovních cest je novou ekonomickou realitou. Vedle fiskálních omezení existují čtyři trendy, které činí obchodní činnost složitější a které nutí firmy a organizace měnit způsob práce: Globální hodnotové řetězce: Dnešní společnosti všech velikostí pracují s externími dodavateli a partnery. Efektivní spolupráce přesahující prostředí společnosti a hranice časových pásem představuje skutečnou výzvu. Přetížení informacemi: Nástroje typu Web 2.0, jako jsou videoportály, kanály podcast, blogy, encyklopedie typu Wiki a diskusní fóra, mění způsob vytváření, publikování, správy a přístupu k informacím. Nikdy dříve nebylo nutné spravovat tak velké množství dat. Nikdy dříve nebylo tak obtížné zpracovat informace a určit jejich prioritu Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 1 z 7

3 Mobilní pracovní síla: Technologický pokrok a potřeba pracovat mimo kancelář a mimo běžnou pracovní dobu vede k nárůstu mobilní a distribuované pracovní síly. Klíčem k obchodnímu úspěchu je vědět, na jaké pracovníky se obrátit a kdy, kde a jak je zastihnout. Spotřební přístup k informačním technologiím: Do firemního prostředí informačních technologií vstupuje záplava nových zařízení a aplikací. Zaměstnanci propojují nástroje pro běžné spotřebitele s řešeními pro standardizovanou komunikaci. Informační technologie stojí před rozhodnutím, zda tyto nástroje podporovat, což může ovlivnit ochranu osobních údajů, firemní zásady a zabezpečení společnosti. Bez včasného zásahu mohou mít tyto trendy významný dopad na firmu, zpomalit nejdůležitější obchodní procesy, zhoršit schopnost reagovat na požadavky zákazníků a trendy na trhu a způsobit ztrátu příležitostí. Obrázek 2. Mobilní zaměstnanci jsou na vzestupu Dotazované firmy věří, že počet mobilních zaměstnanců poroste. IDC Enterprise Communication 2.0 Dotazované firmy investují do řešení podnikové spolupráce. Studie Forrester Research Podnikový software a software pro malé a střední firmy Průzkum v Severní Americe a Evropě, 4. kvartál, 2008 Nové obchodní požadavky Podle nedávného průzkumu společnosti Forrester Research investuje v současné době 7 z 10 firem do řešení podnikové spolupráce. Tento zájem je odůvodněný. V minulosti se investice do informačních technologií soustředily na zvýšení efektivity transakcí založených na faktech. Dnešní podmínky ale vyžadují zaměření na zlepšení interakcí, tzn. výměnu nápadů a informací mezi členy týmu, zákazníky a partnery. To povede k novému způsobu práce a posunutí hranic produktivity. Společnost McKinsey & Company prohlašuje: Zvýšení produktivity zaměstnanců, jejichž činnost nelze automatizovat, je dalším velkým a významným cílem při zvyšování výkonu. Společnosti, kterým se to podaří, získají komplexní konkurenční výhody založené na nadání svých zaměstnanců. Vyrovnat takové výhody bude pro konkurenci velmi obtížné nebo zcela nemožné. Je zřejmé, že spolupráce je nyní pro obchodní činnost klíčová. Je také důležité umožnit efektivní spolupráci týmů, komunit a jednotlivců, kteří jsou v pohybu, geograficky rozptýleni a řeší problém, jak udržet krok s přívalem informací. Zvýšení produktivity zaměstnanců, jejichž práce nemůže být automatizována, je dalším velkým úkolem. V sázce je hodně." McKinsey&Company, The 21st Century Organization 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 2 z 7

4 Nový pohled na spolupráci Spolupráce založená na technologiích není ničím novým. Tradiční formy spolupráce zaměřené na přenos textu a hlasu již z principu nemohou čelit současným výzvám. Globální hodnotové řetězce, přetížení informacemi, mobilní pracovní síly a spotřební přístup k informačním technologiím vyžadují nové možnosti spolupráce. Společnost Cisco věří, že k úspěchu v tomto novém prostředí je nutné rozšířit rozsah spolupráce. Je třeba zkombinovat formy spolupráce zaměřené na přenos dokumentů a textu (jako , zasílání okamžitých zpráv, týmové pracovní prostory a konference) s přenosem hlasu, videa a kontextu způsobem, který odpovídá potřebám jednotlivce a dané situaci. Jinými slovy, je třeba, aby se spolupráce rozvíjela a rozšiřovala v pěti různých oblastech: Informace: Spolupráce musí být založena na asynchronní komunikaci realizované jedním procesem, kterou doplní víceprocesová komunikace v reálném čase využitím širokého spektra zařízení, aplikací a médií. Lidé: Spolupráce by měla přesahovat prostředí společnosti a zahrnovat pracovníky a týmy v celém globálním hodnotovém řetězci. Komunity: Sítě obsahující statická, předdefinovaná propojení je třeba rozšířit o dynamická propojení, která umožní flexibilní vytváření týmů podle potřeby. Kontext: Požadavky na potřebné informace v reálném čase nás od modelu, ve kterém se vyhledávají informace a pracovníci, posouvají k modelu, kterém budou vyhledávat nás. Kontext je velmi důležitý: správný čas, správní lidé, správné zdroje. Zabezpečení: Tradiční modely zabezpečení založené výhradně na bráně firewall je třeba upravit tak, aby umožňovaly selektivní přístup oprávněných jednotlivců z vnějšku společnosti. Obrázek 3. Pět základních prvků spolupráce Informace Odkud Primární, jednoprocesové Prostředky: , v-mail, dokumenty Zařízení: počítač, stolní telefon Převážně asynchronní Kam Víceprocesové Prostředky: , v-mail, dokumenty, konference, komunitní sítě, týmové prostory, okamžité zprávy, kanály RSS, textové zprávy, encyklopedie Wiki, blogy, kanály podcast, video Zařízení: laptop, stolní telefon, chytrý, mobilní telefon Reálný čas, běžný čas Lidé V mojí společnosti Globální hodnotové řetězce Komunity Statické a preddefinované sítě Dynamické týmy Kontext Vyhledávání informací, pracovníků Naleznou vás. Správní lidé, správný čas, správné zdroje Zabezpečení Výhradní Globální hodnotové řetězce 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 3 z 7

5 Řešení Cisco Collaboration Řešení Cisco Collaboration se zabývají složitými problémy dnešních pracovišť. Vylepšují a zrychlují interakci mezi lidmi, vytváření týmů a pomáhají pracovníkům přistupovat k potřebným obchodním informacím v reálném čase. Řešení Cisco Collaboration mohou mít prokazatelný vliv na efektivitu nejdůležitějších obchodních procesů, které závisí na lidech, protože umožňují propojení několika pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v několika místech a sítích. Otevřený přístup a podpora funkční součinnosti umožňuje integraci stávajících a nových technologií spolupráce. Řešení pro spolupráci lze nasadit: Na pracovišti ve spolupráci se stávající infrastrukturou. Na vyžádání pomocí hostovaného softwaru SaaS (Software as a Service). Bezproblémovým propojením obou uvedených přístupů. Řešení lze nasadit v libovolném pořadí takovou rychlostí, která odpovídá vašim obchodním cílům. Řešení Cisco Collaboration zahrnují: Konference: Využijte širokou nabídku hlasových, obrazových a webových služeb v řešeních pro konference nasazených na pracovišti nebo na vyžádání. Rozšiřte dosažitelnost pracovní síly pomocí pokročilých hlasových, obrazových a webových konferencí, které jsou poutavé, přínosné a cenově výhodné. Péče o zákazníky: Upevněte vztahy se zákazníky a zvyšte jejich spokojenost a věrnost pomocí řešení IP Contact Center, která aktivně poskytují zákazníkům informace, odborné znalosti a podporu, kdykoli a kdekoli je třeba. Podnikový komunitní software: Urychlete rozhodování tak, že pomůžete zaměstnancům, zákazníkům a partnerům rychle najít, používat a sdílet potřebné obchodní informace. K tomu slouží zabezpečené softwarové aplikace a automatizované systémy pro vyhledávání odborných znalostí a multimédií podporující spolupráci. Komunikace IP: Zvyšte produktivitu využitím nejoblíbenějšího firemního hlasového systému, který zahrnuje úplnou sadu řešení pro komunikaci IP a pokročilé koncové body pro multimediální soubory a vzdálená setkání. Rozšiřte konzistentní komunikační služby pro zaměstnance bez ohledu na to, zda pracují v hlavním sídle, na pobočce nebo vzdáleně. Zasílání zpráv: Zobrazte v reálném čase informace o přítomnosti pracovníklů prostřednictvím standardních systémů pro sdílení těchto informací. Komunikujte v rámci i mimo rámec společnosti pomocí místního nebo vzdáleného firemního systému pro zasílání okamžitých zpráv. Zdokonalte své ové řešení pomocí velmi bezpečného a cenově výhodného hostovaného u, který lze integrovat do vašeho pracovního prostředí a je připraven na budoucí spolupráci. Použijte špičková řešení sjednocené komunikace, která zaměstnancům umožňují kdykoli přistupovat ke svým zprávám a odesílat je v libovolném zařízení pomocí u, okamžitých zpráv a hlasové pošty. Vlastní místní řešení, software SaaS (Software as a Service) a smíšené modely nasazení zvyšují flexibilitu. Mobilní aplikace: Rozšiřte firemní síť o mobilní zařízení. Zvýší to produktivitu zaměstnanců a schopnost reagovat na požadavky zákazníků. Využijte výkon sítí 3G a zúčastněte se webových konferencí prostřednictvím mobilních zařízení. TelePresence: Stimulujte obchodní procesy a upevněte vztahy se zákazníky, ať už se nachází kdekoli, pomocí řešení TelePresence. Cisco TelePresence vytváří živé, osobní setkání po síti, které uživatelům umožňuje spolupracovat jako nikdy předtím. Výkonné a osobní řešení Cisco TelePresence umožňuje scházet se, sdílet obsah, vytvářet videozáznamy a události ve vysoké kvalitě, konzultovat s odborníky a poskytovat přizpůsobené služby Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 4 z 7

6 Nový způsob spolupráce S řešením Cisco Collaboration získáte novou úroveň volnosti a flexibility ve způsobu, jakým se lidé propojují, komunikují a spolupracují. Řešení Cisco Collaboration umožňují: Získávat důvěru a zrychlit rozhodování různými typy interakce v reálném čase: Uživatelé mohou využívat řadu způsobů spolupráce založených na současných možnostech. Řešení zahrnují velmi bezpečné služby pro spolupráci v reálném čase v rámci i mimo rámec společnosti, jako je komunikace IP, webová konference a služba Cisco TelePresence. Poskytnout správné informace správným lidem: Řešení Cisco Collaboration podporují dokonalejší informace o přítomnosti, takže pracovníci budou vědět, jak nejlépe kontaktovat své spolupracovníky (prostřednictvím okamžitých zpráv, u, hlasové pošty, telefonu IP, mobilního telefonu nebo videohovoru). Informace o přítomnosti lze rozšířit v rámci celé společnosti a do libovolného vzdáleného pracovního prostoru nebo obchodního procesu prostřednictvím otevřených protokolů. Informace o přítomnosti lze vyměňovat mezi společnostmi, i pokud používají jiné systémy pro zasílání okamžitých zpráv a sdílení informací. Prostřednictvím správy relací umožňuje řešení Cisco Collaboration uživatelům spolupracovat bez přerušení, i pokud střídají zařízení a umístění. Síťové služby rozšiřují možnost spolupráce na libovolné osoby, zařízení a aplikace, které mají přístup k síti. Zvýšit výkon týmu: Pro skutečné zlepšení výkonu týmu jsou požadovány všudypřítomné, snadno použitelné funkce. Aplikace, které obsahuje řešení Cisco Collaboration, jsou stejně snadno použitelné, rychlé a všudypřítomné, jako aplikace typu Web 2.0 pro spotřebitele. Poskytují však navíc zabezpečení, dostupnost, kvalitu služby QoS a spolehlivost na podnikové úrovni. Řešení Cisco Collaboration používá síťové značky síťovou službu s přístupem k veškerému přenášenému obsahu v síti a pomáhá tak najít pracovníky, kteří mají požadované odborné znalosti. Díky tomu lze mít všech aplikacích přehled o pracovnících, znalostech a požadovaných informacích. Tyto informace jsou k dispozici v textové, obrazové a zvukové podobě a lze je přepisovat, prohledávat, indexovat a opatřovat značkami. Spolupracovat s dalšími společnostmi s důvěrou: Řešení Cisco Collaboration rozšiřuje obchodní procesy za hranice podnikové brány firewall, což umožňuje důvěryhodně a bezproblémově zahájit výhodnou, spolehlivou a dobře zabezpečenou spolupráci se vzdálenými partnery, dodavateli a zákazníky. Společnost Cisco zajišťuje bezpečnou spolupráci v rámci a mimo rámec společnosti prostřednictvím inovativní architektury spolupráce. Co nejlépe využít investice do informačních technologií: Společnost Cisco investuje čtvrtinu svého rozpočtu do výzkumu, aby zajistila vzájemnou součinnost řešení Cisco Collaboration s dalšími špičkovými řešeními v oboru. Tato součinnost, ať už se stávajícími komunikačními řešeními, nebo se širokou škálou operačních systémů, mobilních zařízení, obchodních aplikací a řešení třetích stran, umožňuje flexibilní volbu použitých nástrojů pro spolupráci. Dokonce i společnosti, které používají podnikový klient pro okamžité zasílání zpráv (např. Microsoft Office Communicator nebo IBM Sametime), mohou stále bezproblémově používat naše uživatelská řešení. Spolupráce ovlivní každé odvětví. Změní služby, prodeje a obchodní modely. Změní velikost, rozsah a počet projektů, které mohou společnosti realizovat. V neposlední řadě také zvýší rychlost implementace. John Chambers, výkonný ředitel společnosti Cisco 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 5 z 7

7 Nový obchodní model spolupráce Okamžité propojení lidí, informací a týmů umožňuje více než jen zvýšení produktivity. Může vést až ke změně způsobu práce a řízení obchodní činnosti. Zavedení spolupráce umožňuje: Sdělovat nápady bez nutnosti pohybu pracovníků: Italský výrobce Biesse America používá řešení Cisco WebEx a další řešení z řady Cisco Collaboration a svolává osobní vzdálená setkání bez nutnosti cestování. Spolupráce pomohla společnosti Biesse America nejen snížit náklady na cestování a hlasovou komunikaci, ale také významně zkrátila dobu odpovědi na naléhavé dotazy zákazníků. Omezit cestování a neomezit přitom osobní kontakt: Vedení společnosti Procter & Gamble vytvořilo ve svých 4 hlavních oblastech místnosti Cisco TelePresence. To jim umožňuje zahájit den setkáním se členy správní rady v Japonsku, poobědvat s kolegy v Turecku a zakončit den v Latinské Americe. Za šest měsíců firma ušetřila náklady za více než mezinárodních letů. Zrychlit rozhodování: Společnost MODEC, Inc., náš smluvní partner, zkrátila telefonickou a webovou spoluprací čas potřebný k dokončení technických výkresů z několika týdnů na jeden až dva dny. Ušetřili jsme desítky tisíc hodin a stovky tisíc dolarů mzdových nákladů během typického dvouletého projektu. Ed Flavin, ředitel oddělení IT společnosti MODEC. Pracovat způsobem šetrným k životnímu prostředí: Policie severního Walesu nahradila pozemní dopravu videokonferencemi. Méně cestování policistům umožňuje strávit více času ve svém okrsku. Během pouhých 6 měsíců jim videokonference pomohly snížit emise skleníkových plynů o 2,8 tuny a přiblížit se tak ke splnění požadavku na nulové emise do roku Globálně zvýšit produktivitu: Architektonická společnost KPF (Kohn Pedersen Fox) má studia a členy týmů v New Yorku, Londýně, Šanghaji, Hongkongu, Moskvě, Abú Dhabí a Pekingu. Řešení WebEx umožňují společnosti KPF řídit projekty a schůzky s klienty online, sdílet velké soubory s obrázky a pracovat s nimi v reálném čase. Realizace našich projektů již není omezena cestováním. Řešení WebEx usnadňuje svolání okamžité schůzky. James Brogan, ředitel společnosti KPF. Obrázek 4. Spolupráce zcela změní náš způsob práce 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 6 z 7

8 Spolupracujte s nejlepšími Společnost Cisco poskytuje služby a aplikace pro komunikaci IP více než zákazníkům a více než 85 % společností v žebříčku Fortune 500. Společnost Cisco navíc zvyšuje svůj náskok a významně rozšiřuje portfolio řešení Collaboration investicemi do výzkumu a vývoje a akvizicemi. Do portfolia řešení pro spolupráci nyní patří také řešení Cisco WebEx, které hostuje více než 20 milionů vzdálených setkání měsíčně. Řešení Cisco TelePresence dnes poskytuje osobní setkání ve více než 2000 instalacích. Díky nejnovějším inovacím v aplikačním softwaru pro spolupráci umožňuje komplexní systém spolupráce společnosti Cisco flexibilní nasazení vlastních i vzdálených služeb ve správném poměru. Přístup společnosti Cisco ke spolupráci je přínosem pro obchodní činnost a pomáhá dosáhnout vynikajícího provozu při snížení investičních výdajů. Řešení Cisco Collaboration umožňují pohodlně spolupracovat, poskytnout správným lidem správné informace a vytěžit z investice do informačních technologií co nejvíce. Společnost Cisco jako průkopník spolupráce díky ní změnila i způsob své práce. Protože tuto technologii ověřujeme sami na sobě, odstranili jsme mnohá rizika spojená jejím nasazením a používáním. Společnost Cisco je spolu s rozsáhlou sítí partnerů dobře připravena provést vás nasazením řešení pro spolupráci a může vám pomoci maximalizovat výhody, které z této spolupráce plynou. Zrychlete komunikaci se svými týmy a zákazníky pomocí řešení Cisco Collaboration. Další informace Další informace o řešení Cisco Collaboration získáte od zástupce společnosti Cisco nebo na webu: Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asia Pacific Headquarters Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapore Europe Headquarters Cisco Systems International BV Amsterdam, The Netherlands Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, and Flip Gift Card are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GainMaker, GigaDrive, HomeLink, ilynx, Internet Quotient, IOS, iphone, iquick Study, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0908R) Vytištěno v USA C / Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje veřejné informace společnosti Cisco. Strana 7 z 7

Technické služby Cisco pro komerční segment

Technické služby Cisco pro komerční segment Průvodce službami Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Obsah V tomto průvodci... Strana Větší prodej,

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více

Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant

Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant Příručka uživatele aplikace Cisco Unified CallManager Assistant Ústředí společnosti Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800

Více

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění. White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy 11 4. Zkušenosti 11 4.1 Strategie mobility: spektrum a hranice 17 4.2 Správa zařízení 18 4.3

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Business Intelligence

Business Intelligence L I S T O P A D 2 0 1 2 Business Intelligence a datová analýza Přínosy obchodní analytiky Svět prediktivních analýz Co všechno získáte ze sociálních sítí? HIGH-PERFORMANCE Vyzvěte Big Data na souboj Je

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

7 Marketingové koncepty e-commerce

7 Marketingové koncepty e-commerce 7 Marketingové koncepty e-commerce Cíle výuky modulu Identifikovat klíčové prvky uživatelů Diskutovat o základních pojmech chování spotřebitelů a jejich rozhodnutí o koupi. Vysvětlit, jak se spotřebitelé

Více

Doba se mění. Smart Video. videokonferenční systémy

Doba se mění. Smart Video. videokonferenční systémy Doba se mění Smart videokonferenční systémy LifeSize Icon Series konference prošla zásadní změnou zážitek začíná u vás LifeSize Icon Series je nová řada videosystémů, navržených pro vás. Zrychlete komunikaci,

Více

SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU ÁLEŽÍ

SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU ÁLEŽÍ SYSTÉM KX-NCP500/1000 NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ŽZÁLEŽÍ Ž VO HOVORU HOVORU ORU ÁLEŽÍ SJEDNOCENÁ KOMUNIKACE LEPŠÍ A SOUČASNĚ JEDNODUŠŠÍ Síťové komunikační platformy Panasonic (KX-NCP) představují pokročilá řešení

Více

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17.

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17. 2012 17. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE OBSAH POD KONTROLOU Reagujte na potřeby svého podniku OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM Získejte konkurenční výhodu SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A optimalizujte své

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce BusinessIT.cz Edice: BusinessIT ebooks Autoři: Redakce BusinessIT.cz a partneři Copyright Bispiral, s.r.o., 2012 Vydáno v roce 2012 v Bispiral, s.r.o. Názvy použité

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 2/2010 VYŠKOV BUDUJE TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO 41 OBCÍ Virtualizace pomáhá spravovat agendy desítek obcí NA CESTĚ ZA LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ ehealth aneb elektronické

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více