Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií Učební text pro předmět U056 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Praha 2010

2

3 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 3 Obsah 1 K čemu slouţí Zoner Photo Studio (K čemu slouţí ZPS. Edice aplikace.) 5 2 Správa a publikace fotografií ve firmě Encián (Fotografie ve firmě Encián.) 6 3 Seznámení s aplikací Zoner Photo Studio 13 (Moduly. Menu. Speciální operace. Panely nástrojů. Okno Navigátor. Okno Náhled. Okno Průzkumník. Okno informace. Prohlíţeč. Editor.) 6 4 Získat (Získávání obrázků. Skenování. Stahování z webu.) 10 5 Upravit (Otočení. Ořez. Okraje a rámečky. Obrázek do obrázku. Text do obrázku. Editace obrázku. Vylepšení. Efekty. Vícestránkový tif. Změna rozměrů. Konverze souboru.) 10 6 Informace (Informace o obrázku. Exif. Popis. Všeobecné informace. Klíčová slova. Původ. Zvuková poznámka. Uţivatelské informace. GPS. Panely. Import popisků. Původ. Export popisků. Generování seznamu. Načtení klíčových slov. Import z ACDSee. Hromadné přiřazení informací. Najdi a nahraď. Statistiky. Operace s informacemi.) 16 7 Organizovat (Souborové operace. Filtr. Najít. Hromadné přejmenování. Třídění. Porovnání obrázků. Archív médií. Katalog obrázků. Nová sloţka. Nové album. Nové HTML album. Nová CD kompilace.) 27 8 Vytvořit (Panoráma. 3D obrázky. Multiexpozice HDR. Pohlednice. PDF promítání.) 34 9 Publikovat (Promítání. Tapeta. Tisk a export. Šablony. Galerie HTML. HTML album. FTP. Odeslání em. Vypálení CD / DVD s obrázky. DVD promítání. Publikování na Facebook.) Okna a nastavení (Okna. Nastavení. Klávesové zkratky. Správa nastavení filtrů.) 44

4 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 4

5 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 5 K čemu slouží ZPS Edice aplikace 1. K čemu slouží Zoner Photo Studio Aplikace Zoner Photo Studio slouţí ke správě, editaci a sdílení fotografií. Nabízí řadu funkcí: v oblasti správy fotografií: doplnění informací k fotografii:» název a popis,» klíčová slova,» původ fotografie,» zvuková poznámka,» GPS souřadnice,» uţivatelské informace (např. odkaz na webovou stránku),» hodnocení fotografie,» barevná značka fotografie za účelem snadného třídění,» hromadné přiřazování informací,» hledání dle vybrané informace (mj. hledání fotografií dle vzdálenosti s vyuţitím GPS), třídění fotografií:» katalog fotografií z různých sloţek,» alba,» HTML alba,» archiv médií (fotografie z různých nosičů: CD/DVD, flash disků, paměťových karet), v oblasti editace fotografií: změna rozměrů, automatické vylepšení fotografií, retušování (upravit barvy, vylepšit expozici, doostřit, projasnit stíny apod.), efekty (odstíny šedi, stará fotografie, negativ apod.), hromadné úpravy fotografií, text do obrázku, obrázek do obrázku, vytvoření panoramatu: spojení několika fotografií do jedné panoramatické fotografie, skládání multiexpozic: stejný záběr vyfotografovaný vícekrát je zbaven pohybujících se objektů, v oblasti publikování a sdílení fotografií: promítání fotografií včetně informací o fotografiích, tvorba PDF promítání, tisk a export fotografií, tisk kalendářů a pohlednic, DVD prezentace, odesílání em či na FTP, webové galerie, sdílení na Facebook, Flickr, do webových alb Picasa. V rámci učebního textu se budeme věnovat především správě a sdílení fotografií, které nám pomohou publikovat fotografie na týmovém webu či veřejném webu. Aplikace Zoner Photo Studio je volně ke staţení na 30 dnů na webu firmy Zoner Aplikace Zoner Photo Studio se prodává elektronicky ve dvou edicích: edice Pro za 1499 Kč edice Home za 999 Kč (Neobsahuje pokročilou práci s EXIF údaji, zpracování RAW a HDR, kontrolu expozice a barev, lokální úpravy maskováním, vytváření DVD prezentací). Firma Zoner poskytuje sníţené ceny po majitele předchozích verzí (Pro za 799 Kč, Home za 499 Kč) a v případě edice Pro zvláštní slevy pro studenty a učitele (799 Kč). Za příplatek 499 Kč (199 Kč pro majitele předchozích verzí) lze licenci rozšířit na 3 počítače v rámci jedné domácnosti (nelze kombinovat se studentskou slevou).

6 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 6 Fotografie ve firmě Encián 2. Správa a publikace fotografií ve firmě Encián Firma Encián bude spravovat fotografie svých zákazníků účastnících se školení projektového řízení. Školení jsou orientována na manaţery projektů na veřejných vysokých školách. Fotografie 26 veřejných vysokých škol byly staţeny z Internetu v různých velikostech. Pro účely snadné publikace sjednotíme jejich rozměr (200 bodů na výšku). Fotografie doplníme o informace: Název: název vysoké školy, Popis: PSČ, město a adresa sídla vysoké školy, Autor: autor fotografie, pokud je znám, Značka: červená barva pro Čechy, bílá barva pro Moravu a Slezsko, Hodnocení: 1 5 dle počtu absolventů (školy s nejvyšším počtem mají hodnocení 1), Uživatelská informace 1: adresa domovské webové stránky, Uživatelská informace 2: počet absolventů za akademický rok, GPS souřadnice: zeměpisná šířka a délka, Klíčová slova: klíčová slova zaměření škol (ekonomické, filozofické, humanitní atd.). Fotografie zařadíme do katalogu a rozdělíme do dvou alb (Čechy, Morava a Slezsko). Připravíme promítání fotografií s popisky. Uloţíme nastavené parametry promítání a další parametry aplikace Zoner Photo Studio. Vytvoříme webovou galerii fotografií škol včetně popisků, kterou importujeme do knihovny dokumentů SharePointu. 3. Seznámení s aplikací Zoner Photo Studio 13 Po spuštění aplikace se zobrazí modul Správce (viz obr. 3-1, kde je zobrazena sloţka fotografií vysokých škol s četnými nastaveními aplikace a informacemi o fotografiích). 1 OBR. 3-1: MODUL SPRÁVCE 1 Za účelem přehlednějšího obrázku bylo změněno barevné řešení aplikace Zoner Photo Studio příkazem NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Vzhled. Do pole Vizuální téma prostředí byla vybrána hodnota Světlé.

7 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 7 Moduly Menu Speciální operace Panely nástrojů Okno Navigátor První řádek okna aplikace je navigací mezi moduly aplikace: Na začátku prvního řádku je název prohlíţené sloţky fotografií. Souběţně můţeme otevřít do další záloţky jeden či více prohlíţečů a jeden či více editorů fotografií. Na konci prvního řádku jsou tlačítka pro přechod do jiného modulu. 2 Na druhém řádku je menu aplikace. Příkazy jednotlivých nabídek budou vyloţeny v následujících kapitolách. Na konci druhého řádku jsou tlačítka pro speciální operace: V rozbalovací nabídce tlačítka Celá obrazovka jsou tři dílčí moţnosti úspory místa na obrazovce:» SCHOVAT TITULEK OKNA (F11): Skryje první řádek okna.» SCHOVAT MENU A ZÁLOŢKY (Ctrl F11): Skryje první tři řádky okna.» SCHOVAT PANELY NÁSTROJŮ (F12): Skryje první čtyři řádky okna. Druhý monitor: Zobrazí aktuální snímek v okně prohlíţeče, které otevře v druhém monitoru, pokud je k dispozici. Zprávy: Zobrazí seznam aktuálních zpráv z blogu Zoner Photo Studia. Nastavení: Zobrazí nabídku nastavení Zoner Photo Studia, především:» MOŢNOSTI: Nastavení detailních parametrů v 21 kartách (Vzhled, Zobrazení a další).» VLASTNÍ: Nastavení menu, klávesových zkratek a panelů nástrojů. Nápověda: Zobrazí nabídku nápovědy (TÉMATA NÁPOVĚDY, OVĚŘENÍ AKTUÁLNÍ VERZE, LICENCE, KONTAKT NA TECHNICKOU PODPORU, O APLIKACI). V dalším řádku jsou zobrazeny dva panely nástrojů Správce Základní panel (vlevo) a Správce Uživatelský panel (vpravo). V okně Navigátor 3 vybíráme sloţku, z níţ budou v okně Průzkumník zobrazeny náhledy fotografií (či jiných souborů). Okno Navigátor má tři hlavní reţimy zobrazení, které lze přepínat spodními záloţkami: Složky: Zobrazuje soubory v dílčím reţimu, který lze vybrat po rozbalení nabídky v titulkovém pruhu okna:» Strom: Zobrazuje soubory ve všech dostupných sloţkách.» Obrázky: Zobrazuje soubory pouze v nastavené sloţce. Jedná se většinou o sloţku obrázků (Obrázky/My Pictures), můţe to být jiná sloţka, např. ve struktuře na obrázku v levé marginálii to můţe být sloţka Veřejné vysoké školy. Potom v reţimu Obrázky je vidět pouze sloţka Veřejné vysoké školy, kdeţto v reţimu Strom i ostatní sloţky, např. Encián.» Složky ZPS: Zobrazuje sloţku, v níţ jsou obsaţeny sloţky programu Zoner Photo Studio: Alba, CD kompilace, HTML Alba, Archiv médií. 4» Alba: Umoţňuje vytvářet z fotografií účelová alba k promítání fotografií. Alba obsahují zástupce fotografií. Přímo z alba lze editovat informace o fotografii. Nové album se vytváří příkazem ORGANIZOVAT, NOVÉ ALBUM.» HTML alba: Umoţňuje vytvářet strukturu sloţek pro webové galerie (HTML alba). Kaţdé HTML album i jeho sluţky mohou mít svůj obrázek, titulek, popis a vlastní nastavení parametrů. Nové HTML album se vytváří příkazem ORGANIZOVAT, NOVÉ HTML ALBUM.» CD kompilace: Zoner Photo Studio umoţňuje vypálit soubory buď vypálením vybraných souborů nebo postupným vytvořením CD kompilace. Nová kompilace se vytvoří příkazem ORGANIZOVAT, NOVÁ CD KOMPILACE. Do CD kompilace je potom moţné přichystat zástupce vypalovaných souborů. V průzkumníkovi jsou pro okno CD kompilace navíc tlačítka Vypálit a Přepočítat velikost.» Archiv médií: Archiv médií udrţuje náhledy fotografií z externích médií včetně jejich informací (např. popisu fotografií). Archivů můţe být libovolné mnoţství. Obsahují zástupce souborů včetně náhledů. Po zaloţení externího média (např. CD, DVD, flash disk) je moţné vytvořit nový archiv příkazem ORGANIZOVAT, ARCHIV MÉDIÍ, PŘIDAT MÉDIUM Do modulu RAW je moţné přejít jen z fotografie ve vhodném formátu. Okna k zobrazení lze vybrat příkazem OKNA. Zde zaškrtneme okna Navigátor, Náhled, Informace. Nastavení sloţky Obrázky se provádí při instalaci Zoner Photo Studia. Později je moţné změnit nastavení příkazem NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Sloţky.

8 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 8 Okno Náhled Okno Průzkumník Katalog: Abychom mohli snadno vyhledávat ve všech sloţkách, je vhodné ponechat zapnutou funkci katalog. V reţimu Katalog potom vidíme všechny fotografie v libovolných dříve prohlíţených sloţkách. 5 V katalogu jsou fotografie řazeny do sloţek dle roku pořízení. Datum pořízení je uloţeno v informacích o obrázku v souboru fotografie. V horní části katalogu jsou tlačítka pro filtrování dle textu, atributů (hodnocení a značek) a GPS (okolí dle vzdálenosti od zadaných GPS souřadnic). Oblíbené: Kteroukoliv sloţku lze z místní nabídky přidat k oblíbeným sloţkám. Můţeme tak vybírat mezi sloţkami, které nemusí být umístěny ve společné nadřazené sloţce. Lze tak čerpat z různých sloţek umístěných na počítači. V okně Náhled je zobrazen náhled fotografie vybrané v okně Průzkumník: V případě výběru více fotografií je zobrazena naposledy vybraná fotografie. Velikost náhledu záleţí na prostoru pro náhled. Vodorovnou příčku mezi oknem Navigátor a oknem Náhled i svislou příčku mezi oknem Náhled a oknem Průzkumník lze posouvat taţením myší. Pod náhledem jsou základní informace o fotografii, jejich zobrazení lze potlačit klepnutím do tlačítka pro zvětšení náhledu napravo od informací. Poklepáním na náhled lze otevřít kartu pro editaci fotografie 6. V opdokně Průzkumník jsou náhledy fotografií ze sloţky vybrané v okně Navigátor: Fotografie vybraná klepnutím je zobrazena v okně Náhled. Pod názvem okna je panel nástrojů:» První tlačítko Zpět slouţí k návratu k předchozí zobrazené sloţce.» Druhé tlačítko Vpřed slouţí k opačnému pohybu mezi zobrazenými sloţkami.» Další tlačítko O úroveň výš (popř. klávesa Backspace) zobrazí o úroveň výše zařazenou sloţku.» Tlačítkem Oblíbené složky zobrazíme dialogové okno Uspořádat oblíbené sloţky, v němţ můţeme odstranit vybrané sloţky. Klepnutím do ikony nabídky vedle tlačítka můţeme zobrazit seznam oblíbených sloţek a některou z nich vybrat.» Ikona nabídky tlačítka Seřadit podle umoţňuje vybrat kritérium řazení snímků ve sloţce (Jméno, Velikost, Přípona, Typ, Datum vytvoření, Datum změny a mnoho dalších po výběru kritéria Pokročilé, Uživatelské řazení umoţňuje seřadit fotografie taţením myši). 7» Po klepnutí do ikony nabídky reţimu řazení nastavíme přepínač ZOBRAZIT ZÁHLAVÍ do polohy zaškrtnuto. Nad náhledy je zobrazen seznam polí informací o fotografiích. Klepnutím do názvu pole můţeme snadno seřadit náhledy.» Ikona nabídky tlačítka Režim zobrazení umoţňuje vybrat reţim zobrazení (Extra velké ikony, Velké ikony, Malé ikony, Seznam, Detaily, Náhledy, Dlaždice) 8. Nejčastěji je vyuţíván reţim Náhledy.» Do širokého pole můţeme zapsat název sloţky nebo sloţku vybrat po klepnutí do ikony nabídky ze seznamu naposledy pouţitých sloţek.» Poslední tlačítko Obnovit složku zaktualizuje náhledy v okně Průzkumník. Vyuţívá se především pro síťové sloţky. Panel klíčových slov zobrazíme příkazem INFORMACE, PANEL KLÍČOVÝCH SLOV. Klíčová slova usnadňují výběr či řazení fotografií. Jsou rozdělena do kategorií. Např. kategorie Školy obsahují klíčová slova ekonomické, filozofické a další. Klíčové slovo můţeme fotografii přiřadit taţením klíčového slova na fotografii. Panel pro popis fotek zobrazíme příkazem INFORMACE, PANEL PRO POPIS FOTEK. V panelu můţeme přímo editovat název a popis fotografie, stanovit hodnocení fotografie a přiřadit značky. Tlačítka Předchozí a Následující umoţňují pohyb mezi fotografiemi postupný výběr sousedních fotografií. Počet náhledů fotografií záleţí na reţimu zobrazení a velikosti okna Průzkumník. Velikost náhledů lze nastavit příkazem NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Náhledy. Náhledy jsou doplněny ikonami některých vlastností. Kdyţ podrţíme ukazatel myši nad ikonou, zobrazí se příslušná vlastnost fotografie: Funkci katalogu je moţné potlačit či parametrizovat příkazem NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Katalog. Zde je moţné určit sloţky, do nichţ nebudou fotografie do katalogu zařazovány. Funkci poklepání na náhled v okně Náhled i v okně Průzkumník lze změnit na otevření karty prohlíţeče po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Všeobecné. Postupným klepáním přímo do tlačítka Seřadit podle se cyklicky mění základní kritéria řazení. Postupným klepáním přímo do tlačítka Režim zobrazení se cyklicky mění reţimy zobrazení.

9 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 9 Okno informace Prohlížeč Editor» ikona fotoaparátu: všeobecné informace,» ikona písmene i: popis,» ikona písmene k: klíčová slova,» ikona reproduktoru: přehraje se zvuk připojený k fotografii,» ikona zeměkoule: GPS souřadnice fotografie,» ikona formátu souboru: jméno, velikost a čas vytvoření fotografie,» barevný čtvereček: značka fotografie,» číslo: hodnocení. Poklepáním do ikony formátu souboru se zobrazí fotografie v modulu Prohlížeč. Poklepáním do jiné ikony se zobrazí dialogové okno Informace o obrázku v příslušné kartě. Poklepáním do fotografie mimo ikony se zobrazí fotografie v modulu Editor. Informace k vybrané fotografii jsou zobrazeny na několika místech:» Pod náhledem v okně Průzkumník. Strukturu informací lze změnit po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Popisy náhledů. Zvlášť je definována struktura pro reţim zobrazení Dlaždice.» V bublinové nápovědě, která se zobrazí, kdyţ podrţíme ukazatel myši nad fotografií. Strukturu informací lze změnit po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Náhledy v poli Bublinová nápověda.» Ve stavovém řádku (dolní řádek okna Průzkumník). Strukturu informací lze změnit po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Všeobecné v poli Informační stavový řádek. Ve stavovém řádku je také uveden počet objektů ve sloţce, počet vybraných objektů a celková velikost vybraných objektů.» Pod náhledem v okně Náhled. Fotografii můţeme taţením přesunout do jiné sloţky v okně Navigátor. Pokud při tom drţíme klávesu Ctrl, provede se kopírování, tj. fotografie současně zůstane v původní sloţce. Zkopírováním do schránky a vyjmutím můţeme vytvořit kopii fotografie. Příkazem OKNO nebo z místní nabídky titulku okna Průzkumník můţeme zobrazit nabídku příkazů, v níţ jsou příkazy pro otevření dalšího okna Průzkumník:» DVA PRŮZKUMNÍCI NAD SEBOU» DVA PRŮZKUMNÍCI VEDLE SEBE Přesuny a kopírování lze provádět také mezi dvěma okny Průzkumníka. V okně Informace jsou informace o fotografii rozdělené do kategorií: Histogram: zobrazení histogramu fotografie 9. V místní nabídce histogramu lze zvolit reţim zobrazování histogramu. Obecné: jméno s příponou, velikost souboru, čas vytvoření, čas poslední změny a další. Detaily: rozměry, velikost dat, indikátor zvukové poznámky a další. Základní EXIF 10 : doba expozice, clona, ISO, indikátor blesku a další. Detailní EXIF: výrobce a model fotoaparátu, software, digitální zoom a další. GPS: zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška. Textové informace: název, popis, klíčová slova, hodnocení, značka, indikátor digitálního podpisu. Zobrazují se pouze naplněné informace. Některé informace je moţné editovat. Klepnutím do tlačítka Nastavení můţeme upřesnit, které informace se budou zobrazovat. Klepnutím do tlačítka Kopírovat do schránky se všechny informace zkopírují do schránky (text, kde kaţdá informace je na zvláštním řádku, informace jsou členěny do kategorií). Tlačítky v pravém horním rohu okna můţeme otevřít vybranou fotografii v dalších modulech, které jsou zastoupeny samostatnou záloţkou: Prohlížeč slouţí k prohlíţení fotografií. Má své menu. Obrázky můţeme prohlíţet přímo v Prohlížeči nebo spustit promítání. Při prohlíţení či promítání můţeme v záhlaví a zápatí zobrazovat informace o fotografiích. Modul má své panely nástrojů Základní panel a Atributy. Editor slouţí k úpravě fotografie. Má své menu a své panely nástrojů Základní panel, Uživatelský panel, Měřítko, Maska. Editorem můţeme mj. vytvořit výřez fotografie. 9 Histogram je graf četnosti bodů v obrazu seřazený podle jejich jasu. Na jeho vodorovné ose je zobrazena škála odstínů zvolené barevné sloţky nebo jasu. Na svislé ose je zobrazena četnost těchto sloţek v obraze. 10 EXIF (Exchangeable image file format) jsou informace o obrázku ukládané přímo do jeho souboru.

10 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 10 Získávání obrázků Skenování Stahování z webu Vvs_index.pdf 4. Získat Fotografie spravované v Zoner Photo Studiu získáme většinou ve formě souborů. Aplikace Zoner Photo Studio podporuje v nabídce ZÍSKAT další způsoby, jak fotografie získat: KOPÍROVAT ZE ZAŘÍZENÍ: V dialogovém okně Kopírovat za zařízení vybereme některý z připojených zdrojů (fotoaparát 11 či pro vyzkoušení flash paměť), upřesníme sloţku, vybereme fotografie, určíme cílovou sloţku a klepnutím do tlačítka Kopírovat zahájíme kopírování. SKENOVAT POMOCÍ TWAIN: Provádí skenování ze skeneru. Po nastavení parametrů se spustí program rozhraní Twain dodávaný se skenerem. Naskenovaný obrázek se dle nastavení parametrů skenování: otevře v modulu Editor nebo uloţí jako soubor na disk nebo uloţí jako obrázek do souboru ve formátu pdf. ZÍSKAT ZE SCHRÁNKY: Vytvoří v modulu Editor nový obrázek z dat ze schránky. SNÍMÁNÍ OBRAZOVKY: Snímá celou obrazovku nebo aktivní okno do modulu Editor nebo do souboru. Nejprve jsme formou dialogového okna Snímání obrazovky dotázáni na parametry snímání: Vlastní snímání můţe být zahájeno stisknutím klávesy Print Screen nebo klepnutím do snímané části obrazovky levým tlačítkem myši. V sekci Moţnosti můţeme nastavit mj. snímání včetně kurzoru myši. Pokud ukládáme výsledek do souboru, lze nastavit jeho formát a způsob automatické tvorby názvu souboru. Stav obrazovky můţeme snímat v pravidelných intervalech formou časosběrného snímání. STÁHNOUT OBRÁZKY Z WEBU: Z vybrané webové stránky stáhne obrázky. V dialogovém okně Stáhnout obrázky z webu upřesňujeme parametry: URL, odkud stahujeme obrázky, sloţku, kam stahujeme obrázky, typ stahování:» všechny obrázky do jedné sloţky,» jméno serveru jako sloţka,» vytvářet sloţky jako na serveru, úroveň stahování (lze stahovat i obrázky z odkazovaných stránek), upřesnění typu stahovaných obrázků (jpg, gif, png). Pro testování je vhodný příklad: URL: Typ stahování: vytvářet sloţky jako na serveru, Stahovat obrázky do úrovně: 0 ZÍSKAT OBRÁZKY Z PDF: Získává obrázky ze souboru ve formátu pdf. Ukládá je většinou do formátu png pod stejným názvem, k němuţ připojuje čísla obrázků. Obrázky nelze získat z dokumentů, které jsou chráněny proti kopírování. Pro testování získání obrázků je vhodné pouţít soubor s fotografiemi veřejných vysokých škol doplněný informacemi o parametrech fotografií. ZÍSKAT JPEG OBRÁZKY ZE SOUBORU: Umoţňuje získat náhledy ve formátu jpg ze souborů ve formátu raw. KONVERTOVAT DNG/RAW: Konvertuje soubory z formátů dng a raw 12. Je určena pro pokročilejší uţivatele, které plně vyuţijí vlastnosti formátů dng a raw. 5. Upravit Z webu jsme získali fotografie 26 veřejných vysokých škol. Za VŠE máme k dispozici fotografii z Prahy a z Jindřichova Hradce. Před doplňováním informací k fotografiím fotografie (obecně obrázky) upravíme. 11 Technologii USB Mass Storage podporuje většina fotoaparátů. Ke kopírování můţeme pouţít také jiný program pro správu souborů (Průzkumník ve Windows, Total Commander a další). 12 Přípona dng je odvozena od slov digitální negativ. Přípona raw je vytvořena podle anglického slova raw surový, nezpracovaný.

11 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 11 Otočení Ořez Nejprve změníme orientaci obrázků, které byly vyfotografovány na výšku 13 : V okně Průzkumník vybereme klepnutím do prvního obrázku a klepnutím s klávesou Ctrl do dalších obrázků obrázky k otočení. Zadáme příkaz UPRAVIT, OTOČIT VLEVO (Ctrl L) nebo UPRAVIT, OTOČIT VPRAVO (Ctrl R). V dialogovém okně Změna originálního souboru potvrdíme změnu klepnutím do tlačítka Ano. Příkaz UPRAVIT, OTOČENÍ A PŘEVRÁCENÍ nabízí další moţnosti: PŘESNĚ OTOČIT: Umoţňuje otočit obrázek o přesně zadané stupně s upřesněním barvy pozadí. OTOČIT O 180 O. PŘEVRÁTIT VODOROVNĚ. PŘEVRÁTIT SVISLE. OTOČIT PODLE EXIF: Vybrané obrázky otočí podle příznaku natočení, který ukládají některé fotoaparáty. OTOČIT PODLE PROPORCÍ: Vybrané obrázky otočí všechny na výšku či na šířku podle nastavení v dialogovém okně Otočit podle proporcí. NASTAVIT PŘÍZNAK PRO OTOČENÍ V EXIF: Nastaví příznak pro otočení přímo do souboru EXIF. Nabízí čtyři varianty příznaku: Normální, Otočený doleva o 90 o, Otočení dopravo o 90 o, Otočení o 180 o. Ve fotografii Slezské univerzity ořízneme pravý kraj: Vybereme fotografii. Zadáme příkaz UPRAVIT, SPECIFICKÝ OŘEZ. Zobrazí se dialogové okno Specifický ořez (viz obr. 5-1): OBR. 5-1: DIALOGOVÉ OKNO SPECIFICKÝ OŘEZ Význam tlačítek v levém panelu nástrojů:» Zvětšit: Přiblíţení obrázku.» Zmenšit: Oddálení obrázku.» Měřítko 100 %: Zobrazení obrázku bez zmenšení (bude pravděpodobně zobrazen jen výřez).» Vsadit celý: Nastavení měřítka tak, aby obrázek vyplnil vymezený prostor dialogového okna se zachováním proporcí.» Histogram: K obrázku zobrazí histogram. 13 Některé fotoaparáty ukládají do informací o fotografii příznak natočení. Zoner Photo Studio je můţe bez uţivatelského otočení zobrazovat správně, pokud po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Všeobecné ponecháme zaškrtnuté pole Automaticky otáčet obrázky podle uloženého příznaku natočení.

12 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 12 Okraje a rámečky» Přepal: Přepal je oblast fotografie, kde některé nebo všechny barevné sloţky dosahují maximální hodnotu.» Informace: Potlačí zobrazení informací o obrázku pod obrázkem.» Náhledy vedle sebe (výchozí hodnota): Zobrazí náhledy zdrojového a cílového obrázku vedle sebe.» Náhledy nad sebou.» Zdrojový obrázek: Zobrazí pouze zdrojový obrázek (původní stav).» Cílový obrázek: Zobrazí pouze cílový obrázek (nový stav). Hodnoty nastavené v oknu můţeme uloţit pod názvem pro další uţití s vyuţitím tlačítek pod náhledy:» Uložit nastavení: Uloţí nastavení pod zadaným názvem.» Smazat nastavení: Smaţe nastavení vybrané v poli Nastavení.» Výchozí nastavení: Vybere výchozí nastavení parametrů. Náhled cílového stavu můţe být zobrazen automaticky (při zatlačeném tlačítku Automatický náhled) nebo po klepnutí do tlačítka Náhled. Nastavíme parametry:» Šířku zmenšíme z 640 na 540.» Ponecháme Výšku a nezaškrtneme pole Zachovat poměr stran.» V poli Zarovnání ořezu vybereme vlevo uprostřed. Nastavené parametry potvrdíme klepnutím do tlačítka OK. V dialogovém okně Změna originálního souboru potvrdíme změnu klepnutím do tlačítka Ano. Vysoká škola ekonomická má Fakultu managementu (FM) v Jindřichově Hradci. Chceme do rohu fotografie VŠE vloţit fotografii FM. Nejprve připravíme nový soubor fotografie FM s rámečkem: Klepnutím vybereme fotografii vse_fm. Kombinací kláves Ctrl C zkopírujeme fotografii do schránky. Kombinací kláves Ctrl V vloţíme kopii fotografie. Kopie je nazvaná vse_fm (2). Vybereme fotografii vse_fm (2) a klepneme do jejího názvu, který lze upravit. Změníme název na vse_fm_ram. Na fotografii vse_fm_ram aplikujeme příkaz UPRAVIT, OKRAJE A RÁMEČKY. V dialogovém okně Okraje a rámečky (viz obr. 5-2) zadáme do pole Okraj hodnotu 20. Sloupce Nahoře, Vpravo a Dole jsou dostupné pouze, kdyţ nezaškrtneme pole Symetricky. OBR. 5-2: DIALOGOVÉ OKNO OKRAJE A RÁMEČKY

13 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 13 Obrázek do obrázku Nastavené parametry potvrdíme klepnutím do tlačítka OK. Vytvoříme novou fotografii vse, do níţ vloţíme fotografii FM: Obrázek vse_praha zkopírujeme pod názvem vse. Na fotografii vse aplikujeme příkaz UPRAVIT, OBRÁZEK DO OBRÁZKU. V dialogovém okně Obrázek do obrázku (viz obr. 5-3) klepneme do tlačítka Vybrat obrázek a dohledáme soubor vse_fm_ram. Do pole Umístění zadáme umístění vlevo dole. V sekci Odsazení zadáme do polí Horizontálně i Vertikálně hodnoty 10. Do pole Převzorkovat (změna velikosti vkládaného obrázku) zadáme hodnotu 40 %. Do pole Průhlednost nastavíme hodnotu 20, aby pod fotografií FM byla vidět praţská fotografie. Parametry potvrdíme tlačítkem OK. OBR. 5-3: DIALOGOVÉ OKNO OBRÁZEK DO OBRÁZKU Text do obrázku Do fotografie vse doplníme postupně dva texty: Na fotografii vse aplikujeme příkaz UPRAVIT, TEXT DO OBRÁZKU. Zobrazí se dialogové okno Text do obrázku (viz obr. 5-4). Do pole Text zapíšeme text Praha. V poli Umístění vybereme vpravo nahoře. Nastavíme Velikost písma 5 a klepneme do tlačítka Tučné. Do pole Barva nastavíme černou barvu. V sekci Odsazení zadáme do polí Horizontálně i Vertikálně hodnoty 3. Klepnutím do tlačítka OK vloţíme text. Text se obdobně jako obrázek či rám vloţí nenávratně do obrázku. Ještě jednou aplikujeme na fotografii vse příkaz UPRAVIT, TEXT DO OBRÁZKU. V okně jsou připravené naposledy pouţité parametry. Do pole Text zapíšeme text Jindřichův Hradec. Mezi slovy odřádkujeme klávesou Enter. V poli Umístění vybereme vlevo dole. Klepnutím do tlačítka OK vloţíme text. Do pole Text bychom mohli obecně vloţit informaci o obrázku uloţenou v souboru. Klepnuli bychom do tlačítka Upravit formátovací řetězec napravo od pole Text. V dialogovém okně bychom mohli poskládat více informací.

14 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 14 OBR. 5-4: DIALOGOVÉ OKNO TEXT DO OBRÁZKU Editace obrázku Vylepšení Funkce dalších příkazů nabídky UPRAVIT: EDITOVAT OBRÁZEK: Otevře obrázek v modulu Editor. Otevření je moţné také klávesou Enter nebo poklepáním na obrázek. Modul Editor obsahuje účelové menu pro úpravy obrázku. Příkazy jsou dostupné také v panelech nástrojů Základní panel, Měřítko, Uživatelský panel. Levý panel nástrojů lze z místní nabídky uspořádat do dvou sloupců. EDITOVAT OBRÁZEK V NOVÉ ZÁLOŢCE: Modul Editor se vţdy otevírá v samostatné kartě. Pokud z okna Průzkumník otevíráme Editor pro další obrázek, otevře se standardně ve stejné kartě jako předchozí obrázek. Můţeme jej otevřít v další kartě, vytvořit další záloţku. VYLEPŠIT: Nabízí četné funkce: pro vylepšení obrázků:» AUTOMATICKÉ VYLEPŠENÍ: upraví obrázek dle dostupných informací a analýzy obsahu, funkce je určena pro rychlé hromadné úpravy,» ÚROVNĚ: nastaví nové hodnoty černého a bílého bodu s pomocí histogramu,» KŘIVKY: slouţí podobně jako ÚROVNĚ pro korekci tonálního rozsahu a vyváţení barev,» UPRAVIT BARVY: úprava barev pomocí editace barevných sloţek,» UPRAVIT TEPLOTU BAREV: slouţí pro ruční korekci fotografií s barevným nádechem způsobeným špatným nastavením vyváţení bílé 14,» VYLEPŠIT EXPOZICI: automatické vylepšení expozice,» KOMBINOVANÁ ÚPRAVA OBRAZU: vyrovnání histogramu, úprava rozloţení jasu s cílem zvýraznit detaily, odstranění vinětace, vylepšení expozice, vylepšení stínů.» DOOSTŘIT: aplikuje ostřící efekt, který odstraní neostrost obrazu,» ROZMAZAT: rozostření a kreativní rozmazání fotografie,» PROJASNIT STÍNY: prosvětlí tmavá míst v obrázku, pro odstranění vad obrázků:» ŠUM: odstranění šumu vzniklého dlouhou expozicí fotografie a standardního aditivního sumu, 14 Vyváţení bíle je barevné vyváţení předmětu fotografování tak, aby se zachycený obraz co nejvíce shodoval s tím, jak obraz vidí lidské oko. Světelné podmínky mohou být totiţ různé, lidské oko se podmínkám na rozdíl od fotoaparátu umí přizpůsobit.

15 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 15 Efekty Vícestránkový tif Změna rozměrů Konverze souboru» CHROMATICKÁ VADA: chromatická vada se projevuje nejčastěji fialovou rozpitou konturou v místě s velkým kontrastem,» SOUDKOVITOST: soudkovitost se projevuje při fotografování architektury a rovných hran,» VINĚTACE: vinětace je postupné ztmavnutí okrajů fotografie (nestejnoměrná expozice v ploše fotografie),» ŘÁDKOVÝ PROKLAD: potlačuje řádkový proklad pro obrázky získané z videa. EFEKTY: Do obrázku přidá efekty (odstíny šedi, míchání kanálů, posun barev, barevné tónování, stará fotografie, přidat zrno, exploze, olejomalba, vlny, kresba tuţkou, pixelizace, protlačení, detekce hran, negativ, vyrovnání histogramu, uţivatelský, dynamické prahování, měkká kresba, obálky, průhledné hrany, měkký stín, 3D tlačítka). OSTATNÍ: Obsahuje speciální příkazy: SLOŢIT VÍCESTRÁNKOVÝ TIFF: Formát obrázku tiff umoţňuje uloţit do jednoho souboru více obrázků. Můţeme vybrat na příklad obrázky vse_praha a vse_fm a uloţit je do jednoho souboru vse_vice. Některé programy umoţňují jednotlivé stránky obrázku prohlíţet. ROZDĚLIT VÍCESTRÁNKOVÝ TIFF: Umoţňuje vícestránkové soubory rozdělit na samostatné obrázky. Můţeme vybrat soubor vse_vice a zpětně jej rozdělit na dva obrázky. Před rozdělením lze v dialogovém okně Rozdělit vícestránkový TIFF parametrizovat názvy dílčích obrázků. PŘEVÉST DO ICC PROFILU: ICC profil je popis interpretace barev uloţených v obrázku. Různá zařízení mohou ukládat barvy různým způsobem typickým pro tato zařízení. Uloţení ICC profilu umoţňuje, aby na zařízeních, která podporují správu barev a jsou dobře kalibrovaná, bude jeden obrázek vypadat stejně. Předpokladem pouţití ICC profilu je povolení správy barev příkazem NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Správa barev zaškrtnutím pole Používat správu barev. PŘIŘADIT ICC PROFIL: Pro obrázek můţeme vyuţít dříve uloţený ICC profil. Řadu ICC profilů najdeme v nabízené sloţce barev v rámci parametrů Windows. ZMĚNA ROZMĚRŮ: Umoţňuje změnit rozměry obrázku včetně zachování proporcí. Hromadnou změnu rozměrů pro účely publikování fotografií na týmovém webu provedeme po doplnění informací k jednotlivým obrázkům (v kap. 6). POKROČILÁ ZMĚNA ROZMĚRŮ: Umoţňuje změnit rozměry obrázku a obrázek ořezat, tj. odstranit vybrané okraje. VELIKOST PLÁTNA: Mění velikost obrázku jeho oříznutím (záporné relativní hodnoty) nebo doplněním jednobarevnými okraji (kladné relativní hodnoty). KONVERTOVAT SOUBOR: Umoţňuje konvertovat soubor do několika formátů: gif: CompuServe GIF (ukládá maximálně 25 barev, vhodný pro publikování grafiky na Internet) hdp: HD Photo (umoţňuje uloţení v šestnáctibitové barevné hloubce) jpg: JPEG image (ztrátová komprese, vhodný pro publikování fotografií na Internet) jxr: JPEG XR (umoţňuje uloţení v šestnáctibitové barevné hloubce) png: Portable Network Graphics (vhodný pro další zpracování obrázků, nepodporuje EXIF) tif: Tagged Image File (umoţňuje vícestránkové obrázky) tga: Truevision Targa bmp: Windows Bitmap (bez komprese) wpg: WordPerfect Graphics bmi: Zoner Bitmap Image (vyvinutý společností Zoner) pcx: Zsoft Corporation (komprese RLE, vhodný pro jednoduchou čárovou grafiku) Formáty gif, jx, png a tif podporují ukládání včetně průhlednosti. KONVERTOVAT DO JPEG PRO WEB: Ukládání ve formátu jpg s důrazem na určení velikosti výsledného souboru. HROMADNÝ FILTR: Hromadný filtr umoţňuje aplikovat více výše uvedených úprav najednou. Parametrizace se provádí v dialogovém okně Hromadný filtr (viz obr. 5-5). Na pravém okraji můţeme tlačítky přidávat či odebírat další typ úprav, měnit jejich pořadí. Před aplikací můţeme zrušením zaškrtnutí potlačit aplikaci některého typu úprav. Nastavení můţeme vybírat pro jednotlivé typy úprav či globální pro hromadné nastavení kombinace úprav.

16 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 16 OBR. 5-5: DIALOGOVÉ OKNO HROMADNÝ FILTR Všechny typy úprav či hromadný filtr můţeme aplikovat na jeden vybraný obrázek, ale také na více vybraných obrázků: Miniatury vybraných obrázků jsou potom na levém okraji, můţeme je redukovat pomocí tlačítka Odebrat. Tlačítkem Aplikovat můţeme aplikovat úpravu na jednotlivý obrázek zobrazený ve dvojici miniatur před a po úpravě. Tlačítkem Aplikovat na vše můţeme aplikovat úpravy na všechny vybrané obrázky. APLIKOVAT HROMADNÝ FILTR: Aplikuje na vybrané obrázky dříve nastavený hromadný filtr. Informace o obrázku Exif Popis 6. Informace Zoner Photo Studio umoţňuje spravovat informace o obrázcích. Informace (metadata) jsou ukládány (např. ve formátu obrázku jpg) přímo do souboru. Některé informace jsou ukládány do souboru jiţ při pořízení fotografie (např. datum a čas pořízení, značku a model fotoaparátu, nastavení fotoaparátu). Další informace doplňujeme při dodatečném zpracování. Protoţe jsou informace ukládány přímo do souboru, nejsou problémy s jejich přesouváním při změně umístění souborů. Při zpracování souborů jinými programy neţ Zoner Photo Studio můţe dojít ke ztrátě informací. Informace jsou ukládány do souboru obrázku ve formě exif (Exchangeable image file format) dat. Exif datům je v obrázcích ve formátu jpg vyhrazena velikost 64 kb. 15 Dostupné informace o obrázku zobrazíme v okně Informace nebo příkazem INFORMACE, INFORMACE O OBRÁZKU (popř. kombinací kláves Shift Enter) v dialogovém okně Informace o obrázku. Informací je velké mnoţství, proto okno obsahuje několik karet, mezi nimiţ se přepínáme výběrem z rozbalovací nabídky nebo tlačítky vedle rozbalovací nabídky (náhled a základní informace zůstávají pro všechny karty zobrazeny v záhlaví): Popis (viz obr. 6-1): Název, Popis: nejčastěji pouţívaná pole. Autor, Copyright, Autor popisu: můţeme uvést autorské údaje. Ikona nabídky na konci některých řádků (Název, Autor, Autor popisu) umoţňuje vyuţít dříve zapsané hodnoty. 15 Parametry práce s informacemi lze upravit po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Informace.

17 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 17 OBR. 6-1: DIALOGOVÉ OKNO INFORMACE O OBRÁZKU KARTA POPIS Všeobecné informace Značka: Klepnutím do značky vybereme jedno ze seznamu značkovacích slov:» Můţeme také slovo přímo zapsat. V případě, ţe se neshoduje s ţádným slovem ze seznamu, nebude zobrazena barevná značka, slovo se však k obrázku zapamatuje.» K dispozici je několik seznamů značkovacích slov. Lze je vybrat po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Značky. K dispozici jsou seznamy Výchozí, Uživatelské, Adobe Photoshop 2, Adobe Photoshop 3, Microsoft Expression Media, Nikon Capture NX2. Názvy značek můţeme (např. v seznamu Uživatelské) měnit. Se změnou názvu se však nezmění jiţ nastavené značky, které po změně jiţ nemají zobrazen barevný čtvereček.» Značku můţeme zadat také příkazem INFORMACE, ZNAČKA nebo kombinací kláves Alt Shift a číslice značky. Hodnocení: číselné hodnocení kvality obrázku. V našem případě zadáme hodnocení velikosti školy dle počtu absolventů (největší školy 1, nejmenší školy 5). Hodnocení můţeme zadat také příkazem INFORMACE, HODNOCENÍ nebo kombinací kláves Ctrl Shift a číslice hodnocení. Vyplníme data k fotografii vse dle obr Všeobecné informace (viz obr. 6-2): OBR. 6-2: DIALOGOVÉ OKNO INFORMACE O OBRÁZKU KARTA VŠEOBECNÉ INFORMACE

18 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 18 Klíčová slova Všeobecné informace jsou rozděleny do kategorií Informace o čase, Fotografické informace, GPS informace, Ostatní informace. Informace s ikonou tuţky na konci pole lze upravovat poklepáním na příslušný řádek. Ukládají se aţ po klepnutí do tlačítka OK. Klíčová slova (viz obr. 6-3): OBR. 6-3: DIALOGOVÉ OKNO INFORMACE O OBRÁZKU KARTA KLÍČOVÁ SLOVA Původ Zvuková poznámka Klíčová slova mohou být rozdělena do kategorií, kategorie můţe být součástí nadřazené kategorie:» K připraveným kategoriím Akce, Lidé, Témata přidáme novou kategorii. Z místní nabídky klíčových slov vybereme NOVÉ KLÍČOVÉ SLOVO.» V dialogovém okně Klíčové slovo: Vyplníme název Školy. Vybereme do pole Kategorie hodnotu bez kategorie. Zaškrtneme pole Klíčové slovo je kategorií. Klepneme do tlačítka OK.» Z místní nabídky kategorie Školy opakovaně zadáme Nové klíčové slovo a doplníme klíčová slova ekonomické, filozofické, humanitní, lékařské, pedagogické, přírodovědné, technické a umělecké.» V seznamu klíčových slov vybereme pro VŠE slova ekonomické a humanitní (druhé slovo s klávesou Ctrl) a klepneme do tlačítka >>. Klíčová slova jsou pro obrázek zařazena do skupiny Zvolená klíčová slova. V levém seznamu jsou vypsána šedou barvou. Tlačítkem << bychom je mohli odstranit z obrázku.» Ze seznamu klíčových slov můţeme slova odstraňovat výběrem a tlačítkem Smazat.» Do seznamu klíčových slov můţeme slovo doplnit označením kategorie, vyplněním pole pod seznam klíčových slov a klepnutím do tlačítka Přidat. Původ: Pole horní části karty Původ vyplníme později po přiřazení GPS souřadnic tlačítkem Získat informace online. Zvuková poznámka (viz obr. 6-4): OBR. 6-4: DIALOGOVÉ OKNO INFORMACE O OBRÁZKU KARTA ZVUKOVÁ POZNÁMKA

19 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 19 Uživatelské informace K obrázku můţeme připojit zvukový soubor. Zvuk můţe být uloţen přímo do souboru obrázku nebo do externího zvukového souboru. V našem případě vybereme Externí zvukový soubor. Záznamem se vytvoří soubor se stejným názvem jako obrázek s příponou wav. Můţeme také připojit dříve vytvořený soubor tlačítkem Procházet. Vlastní záznam zvuku z mikrofonu provedeme klepnutím do tlačítka Nahrát. Zvuk můţeme později přehrát klepnutím do tlačítka Přehrát. Zvuk se bude automaticky přehrávat při prohlíţení obrázku v reţimu Prohlížeč. Uţivatelské informace: Uţivatelské informace obsahují další informace o obrázku. Připraveno je 10 polí, můţeme je modifikovat nebo přidat další:» Po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI klepneme v kartě Informace do tlačítka Uživatelské informace. V dialogovém okně Nastavení uţivatelských informací (viz obr. 6-5) provedeme změny. OBR. 6-5: DIALOGOVÉ OKNO NASTAVENÍ UŢIVATELSKÝCH INFORMACÍ» Klepneme na řádek Zveřejněno a upravíme pole Název na hodnotu Zveřejněno v web fotografie.» Klepneme do tlačítka Přidat a přidáme novou informaci nazvanou Počet absolventů typu Text. 16 Tlačítkem Odstranit bychom naopak mohli některou informaci odstranit.» Parametry se ukládají do souboru ve formátu xml. Můţeme zaloţit více takových souborů či přenášet soubor mezi počítači. Soubor obsahuje definici uţivatelských polí informací. Po příkazu INFORMACE, INFORMACE O OBRÁZKU změníme uţivatelské informace poklepáním na jejich hodnotu (viz obr. 6-6). 16 V typu Seznam bychom mohli v poli Možnosti vypsat nabízené varianty obsahu. Typem Datum a čas bychom mohli omezit vstup hodnot na datum a čas.

20 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 20 OBR. 6-6: DIALOGOVÉ OKNO INFORMACE O OBRÁZKU KARTA UŢIVATELSKÉ INFORMACE GPS Informace o GPS (global positioning system) nelze zadat přímo z dialogového okna Informace o obrázku: Z menu zadáme příkaz INFORMACE, GPS, PŘIDAT GPS ÚDAJE. V dialogovém okně Přiřazení GPS údajů můţeme zadat do polí Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka přesné souřadnice. My však polohu vyhledáme v mapě. Do řádku hledání zadáme adresu Praha, náměstí Churchilla 4 a klepneme do tlačítka Hledej. V pravé části mapy klepneme do tlačítka GPS. V mapě klepneme do místa, které je zobrazeno na fotografii. Souřadnice se načtou do polí Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka (viz obr. 6-7). Klepneme do tlačítka Aplikovat. OBR. 6-7: DIALOGOV OKNO PŘIŘAZENÍ ÚDAJŮ GPS Souřadnice GPS je moţné načíst také ze záznamu trasy z outdoorové GPS navigace. Outdoorové navigace zaznamenávají prošlou trasu (tzv. track log) do souboru ve formátu gdb, který je moţné konvertovat (např. uloţením z programu Mapsource) do formátu gpx. Po klepnutí do tlačítka Načíst GPS záznamu trasy můţeme data ze souboru ve formátu gpx vyuţít pro přiřazení souřadnic fotografiím. V souboru ve formátu gpx jsou zaznamenány body trasy, frekvenci jejich ukládání lze v GPS navigaci nastavit. Pro kaţdý bod jsou zaznamenány souřadnice, nadmořská výška a čas. Zoner Photo Studio porovnává čas s časem pořízení fotografie. Pole Určení pozice umoţňuje vybrat ze dvou metod určení polohy:

21 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 21 Panely Vvs.xlsx Poslední známá pozice: Fotografii přiřadí pozici z bodu, který časově předcházel fotografii. Lineární proložení hodnot: Pozici dopočítá na spojnici mezi body před a po pořízení fotografie. Pokud načteme gpx soubor časově neodpovídající době pořízení fotografie, zobrazí se čas snímku červeně. Pokud byl na fotoaparátu špatně nastaven čas, je moţné do pole Korekce času zadat diferenci času. Souřadnice GPS je moţné načíst také z RC systému. RC systém slouţí k on-line sledování vozidel 17. Polohu lze odečítat také z map Google. Zdroj map lze nastavit v poli Mapa v horní části dialogového okna Přiřazení GPS údajů. Variantu Vlastní mapa lze upřesnit po příkazu NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě GPS v poli Vlastní odkaz pro zobrazení GPS souřadnic. Nastavenou polohu lze později zobrazit: Poklepáním do ikony zeměkoule v náhledu fotografie v okně Průzkumník (zobrazí se v naposledy pouţité mapě). Klepnutím do ikony zeměkoule v dialogovém okně Informace o obrázku (zobrazí se ve vlastní mapě). Editaci některých informací usnadňují dva panely, které zobrazíme příkazy: INFORMACE, PANEL KLÍČOVÝCH SLOV Taţením klíčového slova na obrázek přiřadíme klíčové slovo obrázku. K obrázku můţe být přiřazeno více klíčových slov. INFORMACE, PANEL PRO POPIS FOTEK Panel umoţňuje editaci základních textových polí Název a Popis. Dále klepnutím můţeme nastavit hodnoty Hodnocení a Značky. Panel dále obsahuje tlačítka pro přechod na předchozí a následující obrázek. Informace k fotografiím veřejných vysokých škol jsou připraveny v sešitu Excelu v listu Školy. Základní informace jsou uvedeny v tabulce v obr OBR. 6-8: VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ INFORMACE A B C D E Škola Název PSČ Město Ulice AMU Akademie múzických umění v Praze Praha 1 Malostranské náměstí 12 AVU Akademie výtvarných umění v Praze Praha 7 U Akademie 4 CVUT České vysoké učení technické v Praze Praha 6 Zíkova 4 CZU Česká zemědělská univerzita v Praze Praha 6-Suchdol Kamýcká 129 JAMU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Brno Beethovenova 2 JCU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích České Budějovice Branišovská 31a MUNI Masarykova univerzita v Brně Brno Ţerotínovo nám. 617/9 MZLU Mendelova univerzita v Brně Brno Zemědělská 1/1665 OSU Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava Dvořákova 7 SLU Slezská univerzita v Opavě Opava Na Rybníčku 626/1 UHK Univerzita Hradec Králové Hradec Králové Rokitanského 62 UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Hoření 13 UK Univerzita Karlova v Praze Praha 1 Ovocný trh 5 UPCE Univerzita Pardubice Pardubice Studentská 95 UPOL Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc Kříţkovského 8 UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín nám. T. G. Masaryka 5555 VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno Palackého 1/3 VSB Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ostrava 17. listopadu 15/2172 VSE Vysoká škola ekonomická v Praze Praha nám. W. Churchilla 3 VSCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Praha Technická 5 VSLIB Technická univerzita v Liberci Liberec 1 Studentská 2 VSPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava Tolstého 16 VSTECB Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích České Budějovice Okruţní 517/10 17 On-line sledovací jednotka GPRS (sítě GSM) odesílá data on-line o poloze a pohybu v čase (zjištěná z druţicových systémů GPS) na server, kde software informace vyhodnotí a zpracuje. Zákazník tak získává kontrolu a dokonalý přehled o poloze objektu. Přihlášením pod svým přístupovým jménem a heslem na webové stránce vybere evidované vozidlo nebo jiný monitorovaný objekt, zvolí ručním nastavením nebo přes knihu jízd datum a časový úsek, ze kterého chce data o pohybu získat. Data jsou zobrazena na mapových podkladech v různých měřítkách. Podrobněji viz např. Tento monitorovací systém vyuţívá i Řízení letového provozu ČR.

22 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 22 A B C D E Škola Název PSČ Město Ulice VSUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Praha 1 náměstí Jana Palacha 80 VUTBR Vysoké učení technické v Brně Brno Antonínská 548/1 ZCU Západočeská univerzita v Plzni Plzeň Univerzitní 8 Vvs_nazvy.txt Vvs_popisy.txt Import popisků Základní informace vloţíme do polí Název (sloupec B Název) a Popis (sloupce C E, tj. PSČ Město, Ulice). Zoner Photo Studio umoţňuje import textu do názvů a popisů. Je nutné přichystat textový soubor, v němţ kaţdá škola bude na zvláštním řádku. Řádek bude obsahovat název souboru a název (popř. popis) obrázku oddělený mezerou: V novém listu Názvy přichystáme do buňky A1 vzorec: =Školy!A2&".jpg "&Školy!B2 Vzorec zkopírujeme do rozsahu A2:A26. Uloţíme sešit ve formátu Text oddělený tabulátory do souboru Vvs_nazvy.txt. Varovná hlášení potvrdíme klepnutím do tlačítka OK a Ano. V novém listu Popisy přichystáme do buňky A1 vzorec: =Školy!A2&".jpg "&Školy!C2 &" "&Školy!D2&", "&Školy!E2 Vzorec zkopírujeme do rozsahu A2:A26. Uloţíme sešit ve formátu Text oddělený tabulátory do souboru Vvs_popisy.txt. Textové soubory přesuneme do sloţky fotografií a importujeme informace: V menu zadáme INFORMACE, IMPORT A EXPORT DAT, IMPORTOVAT POPISKY. V dialogovém okně Import popisků zadáme hodnoty: Importovat popisky pro: Všechny soubory v aktuální sloţce. Importovat text jako položku: Název Jméno souboru s popisky: Vvs_nazvy.txt Klepneme do tlačítka OK. Obdobně importujeme informace o popisech. Doplňující informace (viz obr. 6-9) jiţ musíme zadat ručně: OBR. 6-9: VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A F G H I J K Škola Web Šířka Délka Hodnocení Region Absolventů AMU ' 17" S 14 24' 08" V 5 Čechy 308 AVU ' 10" S 14 25' 26" V 5 Čechy 40 CVUT ' 08" S 14 23' 18" V 1 Čechy 4755 CZU ' 47" S 14 22' 49" V 1 Čechy 4142 JAMU ' 46" S 16 36' 37" V 4 Morava a Slezsko 176 JCU ' 42" S 14 26' 47" V 2 Čechy 2116 MUNI ' 55" S 16 36' 18" V 1 Morava a Slezsko 6879 MZLU ' 37" S 16 36' 57" V 2 Morava a Slezsko 2347 OSU ' 18" S 18 17' 27" V 2 Morava a Slezsko 2235 SLU ' 20" S 17 53' 53" V 3 Morava a Slezsko 1330 UHK ' 33" S 15 49' 51" V 3 Čechy 1546 UJEP ' 30" S 14 02' 11" V 3 Čechy 1444 UK ' 11" S 14 25' 26" V 1 Čechy 7396 UPCE ' 53" S 15 46' 10" V 2 Čechy 3603 UPOL ' 42" S 17 15' 33" V 2 Morava a Slezsko 3603 UTB ' 11" S 17 39' 55" V 2 Morava a Slezsko 2844 VFU ' 04" S 16 35' 53" V 4 Morava a Slezsko 465 VSB ' 59" S 18 09' 49" V 1 Morava a Slezsko 4959 VSE ' 02" S 14 26' 27" V 1 Čechy 4062 VSCHT ' 12" S 14 23' 24" V 4 Čechy 884 VSLIB ' 21" S 15 04' 27" V 3 Čechy 1589 VSPJ ' 56" S 15 34' 57" V 5 Morava a Slezsko 99 VSTECB ' 45" S 14 29' 42" V 5 Čechy 0 VSUP ' 19" S 14 24' 54" V 5 Čechy 63 VUTBR ' 06" S 16 36' 13" V 1 Morava a Slezsko 5284 ZCU ' 25" S 13 21' 06" V 2 Čechy 3321 Hodnocení a Region zadáme v panelu pro popisky fotek klepnutím do příslušného tlačítka. Region Čechy má červenou značku, region Morava a Slezsko bílou značku.

23 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 23 Původ Informace Web a Absolventů zadáme v dialogovém okně Informace o obrázku v kartě Uţivatelské informace. Uţivatelské informace bohuţel nelze zobrazit v okně Informace. Je vhodné vybrat všechny soubory a kombinací kláves Shift Enter otevřít okno Informace o obrázku pro všechny obrázky. Editaci jednotlivých obrázků ukončíme klepnutím do tlačítka Použít. Informace o zeměpisné šířce a délce přiřadíme klepnutím do tlačítka Přiřadit GPS údaje v panelu nástrojů Uživatelský panel (vpravo nahoře) ručně nebo vyhledáním na mapě. Do fotografií doplníme alespoň automaticky dohledávané informace o původu informace: Vybereme všechny soubory a kombinací kláves Shift Enter otevřeme okno Informace o obrázku pro všechny fotografie. V kartě Původ klepneme pro jednotlivé fotografie do tlačítka Získat informace online. Dle GPS polohy se z Internetu určí pole Místo, Město, Stát/Provincie, Země (viz obr. 6-10). Ostatní pole nevyplňujeme. Tlačítkem Použít přejdeme na určování polohy další fotografie. OBR. 6-10: DIALOGOVÉ OKNO INFORMACE O OBRÁZKU KARTA PŮVOD Export popisků Generování seznamu Obdobně můţeme opačně exportovat názvy a popisy fotografií do textového souboru příkazem INFORMACE, IMPORT A EXPORT DAT, EXPORTOVAT POPISKY. Na rozdíl od importu můţeme exportovat veškeré informace o fotografiích: Zadáme příkaz INFORMACE, IMPORT A EXPORT DAT, GENEROVAT SEZNAMY. Zobrazí se dialogové okno Generovat seznamy (viz obr. 6-11), v němţ vyplníme hodnoty: OBR. 6-11: DIALOGOVÉ OKNO GENEROVAT SEZNAMY Generovat seznam pro: všechny soubory v aktuální sloţce, Vkládat UTF signaturu (BOM): zaškrtneme, aby import do Excelu proběhl se správnou češtinou, Uložit do souboru: zaškrtneme a doplníme název Vvs.txt,

24 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 24 Formátovací řetězec: klepnutím do levého tlačítka Upravit formátovací řetězec otevřeme dialogové okno Formátovací řetězec (viz obr. 6-12), v němţ výběrem informací poklepáním v levé části poskládáme exportovaný řádek: {NAME}.{EXT};{T};{D};{USRF#2};{CAM_LATITUDE};{CAM_LONGITUDE}; {IMG_PICTURERATING};{IMG_LABEL};{USRF#10} tj. vloţíme informace:» Jméno (name) z kategorie Obecné, za Jméno vloţíme tečku,» Přípona (ext) z kategorie Obecné, za Příponu vloţíme středník, obdobně oddělíme od sebe ostatní informace,» Název (T) z kategorie Text,» Popis (D) z kategorie Text,» Zveřejněno v web fotografie (usrf#2) z kategorie Uživatelské informace,» Zeměpisná šířka (cam latitude) z kategorie Uživatelské informace,» Zeměpisná délka (cam longitude) z kategorie GPS,» Hodnocení obrázku (img picture rating) z kategorie GPS,» Značka (img label) z kategorie Textové informace,» Počet absolventů (usrf#10) z kategorie Uživatelské informace. V náhledu vidíme na příkladu prvního obrázku výsledek exportu. OBR. 6-12: DIALOGOVÉ OKNO FORMÁTOVACÍ ŘETĚZEC Načtení klíčových slov Import z ACDSee Klepnutím do tlačítka v okně Formátovací řetězec a v okně Generovat seznamy se ve sloţce obrázků vytvoří soubor Vvs.txt. Textový soubor můţeme načíst např. do Excelu V Excelu zadáme příkaz SOUBOR, OTEVŘÍT, textový soubor. Ponecháme typ soubor Windows ANSI a oddělení polí oddělovačem. Jako oddělovač vybereme Středník. Ponecháme nabídnuté formáty sloupců. Po dokončení importu optimalizujeme šířky sloupců a doplníme řádek s názvy sloupců. Pokud jsme převzali fotografie, které jiţ obsahují klíčová slova, můţeme snadno klíčová slova načíst do naší nabídky klíčových slov příkazem INFORMACE, IMPORT A EXPORT DAT, NAČÍST KLÍČOVÁ SLOVA. 18 Příkazem INFORMACE, IMPORT A EXPORT, IMPORTOVAT Z ACDSEE můţeme importovat informace (popisek, poznámku, autora, datum a čas, klíčová slova) z poměrně rozšířeného programu pro správu fotografií ACDSee. Informace je nutné nejdříve vyexportovat z programu ACDSee příkazem TOOLS, DATABASE, EXPORT DATABASE INFO. 18 Klíčová slova jsou ukládána do souboru

25 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 25 Hromadné přiřazení informací Shodné informace lze k obrázkům přidat hromadně. Doplníme např. autora popisu pro všechny fotografie: Vybereme ve sloţce všechny fotografie. Zadáme příkaz INFORMACE, HROMADNÉ PŘIŘAZENÍ INFORMACÍ nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl K. Zobrazí se dialogové okno Hromadné přiřazení informací (viz obr. 6-13): OBR. 6-13: DIALOGOVÉ OKNOŮ HROMADNÉ PŘIŘAZENÍ INFORMACÍ Najdi a nahraď Hromadně budou upraveny zaškrtnuté informace v zaškrtnutých kartách. Zaškrtneme kartu Základní údaje a v ní pole Autor popisu, do nějţ zapíšeme slovo Encián. V kartě Klíčová slova můţeme odebrat či přidat zvolená klíčová slova. V kartě Datum a čas můţeme nastavit datum a čas pořízení fotografie (např. v případě, ţe jsme zapomněli nastavit aktuální čas na fotoaparátu) nebo posunout datum či čas (např. v případě, ţe jsme zapomněli nastavit čas na fotoaparátu při změně času na letní či zimní čas). V kartě Uţivatelské informace můţeme obdobně jako v kartě Základní údaje vybrat některé informace a upravit jejich hodnotu. Hromadné úpravy provedeme tlačítkem Použít. Pokud se překlepneme v nějakém slovu v informacích, můţeme jej v souborech v různých informacích dohledat a změnit. Mohli bychom takto nahradit překlep v klíčovém slovu přírodovědné (viz obr. 6-14). OBR. 6-14: DIALOGOVÉ OKNO NAJDI A NAHRAĎ DOLNÍ ČÁST

26 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 26 Statistiky Zoner Photo Studio nabízí základní statistiky informací. Budeme analyzovat četnost jednotlivých stupňů hodnocení: Vybereme ve sloţce všechny fotografie. Zadáme příkaz INFORMACE, STATISTIKY. V dialogovém okně Statistiky můţeme parametrizovat graf (viz obr. 6-15): vybrat analyzované pole (druh informace), vybrat typ grafu (koláčový nebo sloupcový), vybrat řazení hodnocení v grafu (dle četnosti či dle hodnoty), omezit počet zobrazených hodnot (z počtu vybraných fotografií). OBR. 6-15: DIALOGOVÉ OKNO STATISTIKY Operace s informacemi Po volbě z menu INFORMACE, OPERACE S INFORMACEMI jsou dostupné následující příkazy: ZÁLOHOVAT INFORMACE: Informace o obrázku můţeme před další změnou zálohovat do skrytých souborů s příponou exifbak. Ke kaţdému vybranému obrázku se vytvoří jeden soubor. V miniatuře snímku je existence zálohy indikována šipkou nahoře uprostřed. ODSTRANIT INFORMACE: Odstraní informace z obrázku. ODSTRANIT DATOVÉ BLOKY Z JPEG: Odstraní vybranou část informací z obrázku. Kromě informací EXIF obsahují obrázky kromě obrazových bloků další datové bloky. Příkaz umoţňuje smazat obsah jednotlivých datových bloků (FFE1: Exif, FFE0: JFIF, FFED: Phototshopů 3.0, FFE1: OBNOVIT INFORMACE: Obnoví informace do obrázku ze záloţního souboru informací s příponou exifbak. V miniatuře snímku je vyuţití obnovených informací indikováno ikonou zámku v levém dolním rohu miniatury. OBNOVIT INFORMACE PRO POKROČILÉ: Obnoví část informací do obrázku. SMAZAT ZÁLOHU INFORMACÍ: Smaţe záloţní soubor informací k obrázku s příponou exifbak. PŘIDAT NÁHLED DO EXIF: Pro zrychlení procházení sloţek s obrázky se pouţívají náhledy uloţené v EXIF. Příkaz je vhodné pouţít, pokud některý program neaktualizoval náhled podle skutečného vzhledu obrázku (např. pro otočení obrázku). ODSTRANIT NÁHLED Z EXIF: Odstraní náhled z EXIF. OPRAVIT POZICI DAT EXIF: Podle specifikace EXIF se musí nacházet blok EXIF v prvním bloku obrázku. Bohuţel některé programy tyto specifikace nedodrţují a potom můţe být EXIF v jiném software nedostupný. Zoner Photo Studio nejenţe umí korektně pracovat s obrázky, kde je EXIF v libovolném bloku, ale umí přemístit blok EXIF na místo, kde se má správně nacházet, tj. do prvního bloku a tak zpřístupnit tato data i pro jiný software. NASTAVIT DATUM PODLE EXIF: Souboru přiřadí čas dle informace o pořízení fotografie. Umoţňuje tak zobrazovat ve správném chronologickém pořadí fotografie i programům, které nezpracují s informací o pořízení z EXIF, ale z času uloţení souboru. Tento problém můţe nastat např. při prohlíţení fotografií na televizoru s čtečkou paměťových karet.

27 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 27 Souborové operace Filtr 7. Organizovat Po přidání informací k obrázkům můţeme přikročit k organizování obrázků východisku k publikaci obrázků. Nejjednodušší operace nabízí druhá pětina příkazů nabídky ORGANIZOVAT: SOUBOR: Obsahuje příkazy k základním operacím se soubory (VYJMOUT, KOPÍROVAT, KOPÍROVAT OBRÁZEK, VLOŢIT, VLOŢIT ZÁSTUPCE, PŘEJMENOVAT, SMAZAT, KOPÍROVAT DO, PŘESUNOUT DO). Vzhledem k moţnosti přesouvat či kopírovat (s klávesou Ctrl) obrázky metodou táhni a pusť, nejsou tyto příkazy z menu vyuţívány často. VÝBĚR: Obsahuje různé moţnosti výběru obrázků ve sloţce: VYBRAT VŠE (Ctrl A) ZRUŠIT VÝBĚR (Esc) INVERZE VÝBĚRU (Ctrl I): Vybere nevybrané, zruší výběr dosud vybraných. Pokročilý výběr (/ v numerické klávesnici): Zobrazí dialogové okno Pokročilý výběr, v němţ můţeme zadat masku jména souboru, hodnocení (či hranici hodnocení nebo negaci hodnocení), značku či značky, reţim výběru (vybrat, přidat k výběru, odstranit z výběru, zpřesnit výběr). VYBRAT OBRÁZKY NA VÝŠKU VYBRAT OBRÁZKY NA ŠÍŘKU SEŘADIT PODLE: Umoţňuje vybrat kritérium řazení snímků sloţky (Jméno, Velikost, Přípona, Typ, Datum vytvoření, Datum změny a mnoho dalších po výběru kritéria Pokročilé, Uživatelské řazení umoţňuje seřadit fotografie taţením myši v rámci sloţky). Volbou ZOBRAZIT ZÁHLAVÍ se volba zaškrtne či odškrtne. Nad náhledy se při zaškrtnuté volbě ZOBRAZIT ZÁHLAVÍ zobrazí seznam polí informací o fotografiích. Klepnutím do názvu pole můţeme snadno seřadit náhledy. ZMĚNIT IKONU SLOŢKY: Příkaz je dostupný jen, kdyţ v okně Průzkumník jsou zobrazeny sloţky. Sloţce můţeme přiradit obrázek který se zobrazuje v okně Navigátor i v Průzkumníkovi ve Windows. 19 Často chceme publikovat, např. promítat jen část snímků. V našem případě chceme ve sloţce zobrazit pouze fotografie ekonomických škol z Čech: Zadáme příkaz Organizovat, Filtrovat zobrazení nebo klepneme do tlačítka Filtr v panelu nástrojů Základní panel. V dialogovém okně Filtr (viz obr. 7-1) zadáme filtr obdobně, jako jsme zadávali hromadné přiřazení informací. Zaškrtneme záloţky karet, které budou pro filtrování aplikovány: Poznámky a Klíčová slova. Záloţka Soubor bude zaškrtnuta vţdy. Maska *.* však neomezí zobrazované soubory. V kartě Poznámky ve spodní části zadáme reţim vyhledávání Nejvíce a Hodnocení s hodnotu 3. Dále klepneme do červené značky, která zastupuje české školy. OBR. 7-1: DIALOGOVÉ OKNO FILTR V kartě Klíčová slova přidáme poklepáním klíčové slovo ekonomické. Klepnutím do tlačítka OK filtr aplikujeme. 19 Informace o ikoně sloţky je uloţena ve sloţce v textovém souboru desktop.ini. Je vhodné pouţívat nabízené ikony z Windows, aby byla ikona dostupná i při přenosu sloţky na jiný počítač.

28 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 28 Najít Hromadné přejmenování Nad obrázky se v okně Průzkumník zobrazí upozornění Je aktivní filtr zobrazení a doplní se tlačítka Zrušit filtrování a Změnit filtrování. Filtrem omezujeme zobrazení na obrázky se zadanými parametry, které se nalézají v zobrazené sloţce. Při přechodu na jinou sloţku zůstává filtr aktivní, avšak je nutné prohledávat jednotlivé sloţky. Příkaz NAJÍT dokáţe prohledávat dílčí sloţky, pokud v kartě Soubor ponecháme zaškrtnuté pole Prohledávat podsložky. Zadávání kritérií je stejné, dokonce se nastavení parametrů přebírá mezi filtrem a hledáním. Výsledky hledání se ukládají s datem a časem hledání. Lze se k nim vrátit rozbalením nabídky v panelu nástrojů okna Průzkumník. Přehled v obrázcích usnadňují názvy souborů obrázků. Obrázky můţeme hromadně přejmenovat. Fotografie veřejných vysokých škol zkopírujeme do jiné sloţky příkazem ORGANIZOVAT, VYKOPÍROVAT SOUBORY a zde je přejmenujeme dle názvu vysoké školy z názvu fotografie: Nevybereme ţádnou fotografii nebo vybereme všechny. V menu zadáme příkaz ORGANIZOVAT, HROMADNÉ PŘEJMENOVÁNÍ. V dialogovém okně Hromadné přejmenování (viz obr. 7-2) zaškrtneme pole Přejmenovat soubor a nastavíme způsob tvorby názvu souboru. Do pole Jméno souboru vloţíme formátovací řetězce. Můţeme k tomu vyuţít ikonu nabídky vedle pole Přípona. Vybereme Název {T}. Zaškrtnutím pole Odstranit diakritiku a nahradit mezery zajistíme transformaci písmen s háčky a čárkami na písmena bez diakritiky a transformaci mezer na podtrţítka. Klepnutím do tlačítka Aplikovat na vše hromadně přejmenujeme soubory. OBR. 7-2: DIALOGOVÉ OKNO HROMADNÉ PŘEJMENOVÁNÍ Můţeme poskládat i více formátovacích znaků. Fotografie můţeme např. pojmenovat dle data vytvoření a systematicky číslovat v rámci stejného dne: Do pole Jméno souboru poskládáme řetězec {Y}_{M}{D}_{C} (rok_měsíc den_počítadlo). Kdyţ pouţijeme počítadlo, jsou aktivní pole v sekci Počítadlo. Lze nastavit výchozí začátek číslování, krok číslování a počet číslic. Zbývající pozice budou zleva doplněny nulami. Nastavení lze tlačítkem Uložit nastavení vedle pole Nastavení uloţit pod názvem Uloţení nastavení lze spravovat pro všechna nastavení příkazem NASTAVENÍ, SPRÁVA NASTAVENÍ FILTRŮ. V dialogovém okně Správa nastavení filtrů můţeme nastavení roztříděná dle kategorií (např. Hromadné přejmenování, Specifický ořez a další) přejmenovat, smazat, exportovat, importovat.

29 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 29 Třídění Pokud kopírujeme fotografie např. z paměťové karty do jedné sloţky, můţeme je snadno roztřídit dle data pořízení do dílčích sloţek: Zadáme příkaz ORGANIZOVAT, TŘÍDIT OBRÁZKY. V dialogovém okně Třídit obrázky (viz obr. 7-3) se jako zdrojová sloţka prvotně nabídne aktuální sloţka. Dále můţeme vybrat způsob roztřídění nebo si poskládat vlastní, např. dle data a autora snímku. OBR. 7-3: DIALOGOVÉ OKNO TŘÍDIT OBRÁZKY Porovnání obrázků V dalším dialogovém okně můţeme nastavit typ tříděných souborů, např. jpg. V posledním okně můţeme upřesnit dílčí zdrojové sloţky, z nichţ bude provedeno třídění. Klepnutím do tlačítka Dokončit spustíme třídění. Obrázky se roztřídí do cílové sloţky, v níţ se vytvoří dle informací z fotografií dílčí sloţky. Při třídění se vytváří do cílové sloţky kopie obrázků, obsah zdrojové sloţky zůstává zachován. Při běţném fotografování se stává, ţe pořídíme několik podobných snímků. Redukci podobných snímků usnadňuje porovnání obrázků: Vybereme porovnávané snímky. Z menu zadáme příkaz ORGANIZOVAT, POROVNAT OBRÁZKY. Zobrazí se dialogové okno Porovnání obrázků (viz obr. 7-4). V pravé horní části můţeme tlačítkem vybrat počet a uspořádání zobrazení porovnávaných snímků. Můţeme současně vidět aţ čtyři snímky. Klepnutím vybereme jeden z náhledů. Pro tento červeně ohraničený obrázek jsou potom funkční tlačítka Kopírovat do, Přesunout do, Smazat. Výběrem obrázku v levém seznamu náhledů vybereme nový obrázek na pozici červeně ohraničeného obrázku. Klepnutím do tlačítek se šipkami zobrazíme místo červeně ohraničeného obrázku následující či předchozí v jiném porovnávaném náhledu nezobrazený obrázek. Klepnutím do tlačítka Informace můţeme potlačit či obnovit zobrazení vybraných informací pod obrázky. Klepnutím do tlačítka Možnosti můţeme nastavit: funkci otáčení kolečkem myši:» změna měřítka» přechod na další snímek nastavit sloţením z formátovacích řetězců informace zobrazované pod náhledem snímku. Stlačením kolečka myši se ve vybraném náhledu zobrazí protilehlý (modře ohraničený) náhled, coţ umoţňuje vizuální konfrontaci dvou snímků. Tlačítkem Odebrat můţeme odebrat snímek z levého seznamu náhledů.

30 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 30 OBR. 7-4: DIALOGOVÉ OKNO POROVNÁNÍ OBRÁZKŮ Archiv médií Větší mnoţství fotografií nebude moţné uloţit na pevný disk počítače. Můţeme je odloţit na jiná média (CD, DVD, flash disky). Hledání v těchto médiích umoţňuje Archiv médií: Připojíme médium k počítači. Zadáme příkaz ORGANIZOVAT, ARCHIV MÉDIÍ, PŘIDAT MÉDIUM. Přidáním média nás provází průvodce. V prvním okně Cesta vybereme jednotku nebo cestu. Klepneme do tlačítka Další. Ve druhém okně Typy souborů vybereme typy souborů, které mají být na médiu sledovány. Ve třetím okně Sloţky vybereme sloţky na médiu, které budou sledovány. Ve čtvrtém okně Náhledy můţeme upřesnit velikost náhledů, které se budou na disku počítače vytvářet z obrázků na médiu. V pátém okně Velké náhledy můţeme nastavit tvorbu větších náhledů, které se zobrazí při klepnutí do malého náhledu. V šestém okně pojmenujeme médium. Na pevném disku počítače se vytvoří náhledy (popř. také velké náhledy) obrázků z média včetně zkopírování informací o obrázku 21. Formou náhledů je potom moţné prohlíţet i nepřipojené médium a vyhledávat na něm dle informací obrázků. Archiv médií lze zobrazit rozbalením nabídky v titulkovém pruhu okna Navigátor a výběrem volby ARCHIV MÉDIÍ. Dostupná média mají ikonu zeleného zaškrtnutí, nedostupná ikonu červeného škrtnutého kolečka (viz obr. 7-5). OBR. 7-5: ARCHIV MÉDIÍ 21 Informace o obrázcích jsou uloţeny do databáze Accessu ve formátu mdb ve sloţce souborů Zoneru v dílčí sloţce Archiv médií. Informace nalezneme v tabulce Images např. v poli IMG_TextName, IMG_TextDescription.

31 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 31 Katalog obrázků Nová složka Nové album Nové HTML album Fotografie jsou většinou roztříděny do řady sloţek. Snadné hledání a filtrování umoţňuje katalog. Katalog obsahuje zástupce na obrázky, které jsme postupně prohlíţeli. Zástupci se do katalogu automaticky přidávají při prohlíţení obrázků. Práce s katalogem: Parametry katalogu lze nastavit příkazem NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Katalog. Zde lze katalog vypnout, nastavit sloţku pro tvorbu zástupců katalogu, vyjmenovat sloţky vyřazené z katalogu 22. Do katalogu lze bez prohlíţení přidat obrázky z vybrané sloţky (včetně podsloţek) příkazem ORGANIZOVAT, PŘIDAT SOUBORY DO KATALOGU. V dialogovém okně Přidat soubory do Katalogu můţeme přidat obrázky aktuální sloţky nebo vytvořit seznam sloţek. Přidání provedeme klepnutím do tlačítka Start. Katalog je moţné prohlíţet klepnutím do záloţky Katalog v okně Navigátor. V okně navigátoru jsou odkazy na všechny soubory nebo obrázky vytvořené v jednotlivých letech, měsících a dnech. Sloţky umoţňují třídění fotografií. Novou sloţku můţeme vytvořit v aplikaci pro správu souborů, např. v Průzkumníkovi Windows. Můţeme ji také vytvořit přímo v Průzkumníkovi Zoner Photo Studia příkazem ORGANIZOVAT, NOVÁ SLOŢKA. Pokud chceme třídit či filtrovat obrázky dle různých kritérií, vyuţijeme alba. Album obsahuje zástupce vybraných obrázků. Vytvoříme album Oslovované VŠ, do níţ umístíme zástupce škol, kterým zašleme nabídku školení: V menu zadáme příkaz ORGANIZOVAT, NOVÉ ALBUM. Otevře se další okno Průzkumník pod stávajícím oknem. Ve spodním okně jsou zobrazena alba. Po vytvoření je album nazváno Nové album a je v reţimu editace názvu. Přejmenujeme jej na Oslovované VŠ. Klepneme na album. Jeho sloţka je zatím prázdná. V panelu nástrojů vidíme cestu k sloţce zástupců obrázků vytvořeného alba. 23 V horním Průzkumníkovi zadáme filtr příkazem ORGANIZOVAT, FILTROVAT ZOBRAZENÍ nebo klepnutím do tlačítka Filtr v panelu nástrojů Základní. Zaškrtneme záloţku Text. Vyplníme pole filtru tak, aby byly zobrazeny školy v Praze: Hledat: Praha, Kde: Popis, Podmínka: Obsahuje. Kombinací kláves Ctrl A vybereme všechny obrázky filtru. S klávesou Ctrl klepneme do obrázku vse_praha, abychom jej z výběru odebrali. Taţením myší kopírujeme zástupce vybraných obrázků do alba. Po umístění ukazatele myši do alba se zobrazí informace o vytváření zástupců 8 obrázků (viz obr. 7-6). Kdyţ pustíme tlačítko myši, vytvoří se v albu zástupci obrázků. V albu můţeme v Panelu pro popis fotek (v obr. 7-6 je potlačen) měnit základní informace o fotografiích. Změny se promítají do zdrojového obrázku. Odstraněním zástupce se neodstraní obrázek, na nějţ zástupce odkazoval. Alba můţeme vytvářet v libovolném počtu. Alba kdykoliv zobrazíme výběrem z rozbalovací nabídky v titulkovém pruhu okna Průzkumník. Alba mohou být zobrazena v jediném okně Průzkumníka či v jednom z více oken Průzkumníka. V náhledu sloţky alba jsou náhledy prvních čtyř obrázků alba. Pod názvem alba je čas jeho vytvoření. Jiným druhem alba jsou HTML alba připravená pro publikaci fotografií do webových galerií. Připravíme HTML album veřejných vysokých škol s ekonomickým zaměřením: V menu zadáme příkaz ORGANIZOVAT, NOVÉ HTML ALBUM. Otevře se další okno Průzkumník pod stávajícím oknem. Ve spodním okně jsou zobrazena HTML alba. Po vytvoření je album nazváno HTML Album a je v reţimu editace názvu. Přejmenujeme jej na Ekonomie. Klepneme na album. Jeho sloţka je zatím prázdná. V horním Průzkumníkovi zadáme filtr příkazem ORGANIZOVAT, FILTROVAT ZOBRAZENÍ nebo klepnutím do tlačítka Filtr v panelu nástrojů Základní. 22 Prohlíţením vyřazených sloţek se nevytvoří zástupce obrázku v katalogu. Vyřazenou sloţkou bývá např. sloţka Windows nebo dočasné sloţky. 23 Sloţku pro ukládání souborů Zoner Photo Studia můţeme nastavit příkazem NASTAVENÍ, MOŢNOSTI v kartě Sloţky v poli Složky ZPS.

32 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 32 OBR. 7-6: KOPÍROVÁNÍ OBRÁZKŮ DO ALBA Zaškrtneme záloţku Klíčová slova. Do klíčových slov filtru přidáme slovo ekonomické a klepneme do tlačítka OK. Díky filtru je zobrazeno pouze 18 obrázků. Kombinací kláves Ctrl A vybereme všechny obrázky filtru. S klávesou Ctrl klepneme do obrázku vse_praha, abychom jej z výběru odebrali. Taţením myší kopírujeme zástupce vybraných obrázků do alba. Po umístění ukazatele myši do alba se zobrazí informace o vytváření zástupců 17 obrázků. Ve spodní části je panel pro práci se sloţkami, tj. pro úpravu a jejich publikaci (synchronizaci) na webu (viz obr. 7-7). V HTML albu přichystáme 2 dílčí sloţky: Klepneme do tlačítka Nová složka (v panelu pro práci se sloţkami). Vytvoříme sloţku 1_Praha. Obdobně vytvoříme sloţku 2_Brno. Taţením myší současně s klávesou Ctrl přesuneme zástupce škol cvut, czu a vse do sloţky 1_Praha a zástupce škol muni, mzlu, a vutbr do sloţky 2_Brno. Zbývajících 11 zástupců ponecháme přímo ve sloţce Ekonomie. Kaţdá sloţka HTML alba můţe mít svůj titulek, popis a obrázek. Postupně vyplníme textové parametry pro sloţky: Ekonomie (po výběru jakéhokoliv obrázku ze sloţky)» Titulek: Školy s ekonomickými obory» Popis: Řada veřejných vysokých škol má fakulty s obory s ekonomickým zaměřením. Specifické postavení má Vysoká škola ekonomická v Praze, která má výhradně fakulty s ekonomickým zaměřením. 1_Praha» Titulek: Školy s ekonomickými obory v Praze» Popis: Vysoká škola ekonomická v Praze má 6 fakult s ekonomickým zaměřením. Na České zemědělské univerzitě je Provozně ekonomická fakulta. Ekonomické obory na ČVUT jsou vyučovány především na Masarykově ústavu vyšších studií. 2_Brno» Titulek: Školy s ekonomickými obory v Brně» Popis: Součástí Masarykovy univerzity je Ekonomicko-správní fakulta. Součástí Mendlovy univerzity je Provozně ekonomická fakulta. Součástí VUT je Fakulta podnikatelská.

33 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 33 OBR. 7-7: HTML ALBUM NASTAVENÍ PARAMETRŮ Nová CD kompilace Sloţka je zastoupena obrázkem s prvními čtyřmi fotografiemi. Obrázek můţeme změnit taţením libovolné fotografie na ikonu sloţky v panelu pro práci se sloţkami nebo klepnutím do tlačítka Vybrat obrázek a výběrem libovolného obrázku. Takto doplníme ke sloţce Ekonomie obrázek vse_praha. Tlačítkem Výchozí obrázek se můţeme později vrátit k automatické ikoně prvních čtyř obrázků ve sloţce. Tlačítkem Nastavení alba můţeme specifikovat šablonu pro HTML publikování pro dané album, tlačítkem Nastavení složky můţeme diferencovat šablonu pro HTML pro vybranou sloţku (podrobněji viz kap. 9). Nastavení sloţky je aktivní jen po zaškrtnutí pole Nastavení složky. Tlačítkem Synchronizace můţeme provést publikování obrázků ve formě galerie HTML (podrobněji viz kap. 9). Třetím typem sloţky se zástupci obrázku je CD kompilace. Sem připravujeme zástupce obrázků, které chceme vypálit na CD či DVD: V menu zadáme příkaz ORGANIZOVAT, NOVÁ CD KOMPILACE. Otevře se další okno Průzkumník pod stávajícím oknem. Ve spodním okně jsou zobrazeny připravené CD kompilace. Po vytvoření je kompilace nazvána CD kompilace a je v reţimu editace názvu. Přejmenujeme jej na Představení škol. Taţením myší zkopírujeme zástupce všech 26 obrázků veřejných škol (bez filtru) do kompilace. Ve spodní části dolního okna Průzkumník je informace o velikosti CD kompilace a tlačítka Vypálit a Přepočítat velikost. Klepnutím do tlačítka Přepočítat velikost můţeme kdykoliv aktualizovat zobrazenou velikost kompilace. Klepnutím do tlačítka Vypálit zobrazíme průvodce vypalováním: V prvním okně průvodce (viz obr. 7-8) parametrizujeme:» zda na CD/DVD bude přidán jednoduchý program na prohlíţení obrázků,» které součásti budou do prohlíţeče přidány (informace o souboru, informace EXIF, náhledy, panel nástrojů),» jak budou obrázky promítány.

34 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 34 OBR. 7-8: DIALOGOVÉ OKNO VYPÁLIT CD/DVD S OBRÁZKY Panoráma Panorama/ 2010_0705_01,... _08.jpg Ve druhém okně můţeme zahájit vypalování nebo uloţit obsah CD/DVD na disk počítače a vypálit jej později. 8. Vytvořit V nabídce VYTVOŘIT jsou příkazy pro: vytvoření jednoho snímku z více souvisejících snímků (PANORÁMA, 3D OBRÁZKY, HDR, SKLÁDÁNÍ MULTIEXPOZIC), vyuţití obrázků k prezentačním materiálům (POHLEDNICE, PDF PROMÍTÁNÍ). Z první skupiny budeme demonstrovat podrobněji PANORÁMA. Petr Novák byl na dovolené na kanárském ostrově Tenerife. Na pláţi pořídil z mola sérii osmi fotografií s vodorovným posunem fotoaparátu. Z osmi fotografií vytvoříme panoráma: Fotografie jsou připraveny ve sloţce Panorama. Kombinací kláves Ctrl A je všechny vybereme. Z menu zadáme příkaz VYTVOŘIT, PANORÁMA. V prvním okně průvodce můţeme upřesnit výběr obrázků z aktuální sloţky. V druhém okně můţeme taţením myší přesunout obrázky a změnit tak odhadované pořadí skládaných obrázků. Pořadí ponecháme nezměněné. Ve třetím okně můţe změnit ohniskovou vzdálenost fotografií. Ponecháme volbu Auto. Ve čtvrtém okně navrhne Zoner Photo Studio spojení obrázků. Červenými rámečky zobrazí překrývající se části obrázků (viz obr. 8-1). Spojení ponecháme asi bez změny. OBR. 8-1: ÚPRAVA SPOJŮ PANORÁMATU V pátém okně můţeme změnit ořez výsledného obrázku. V šestém okně klepnutím do tlačítka: otevřeme sloţený obrázek v editoru nebo uloţíme obrázek, nabízí se název prvního snímku doplněný slovem panorama.

35 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 35 3D obrázky Multiexpozice HDR Pohlednice Příkaz VYTVOŘIT, 3D OBRÁZKY slouţí k vytváření stereoskopických obrázků (tzv. anaglyfy). 3D obrázky jsou pomocí speciálních brýlí s barevnými filtry 24 viditelné jako prostorové. Východiskem jsou dva zdrojové obrázky. Objekt je vyfotografován dvakrát z různých úhlů. Při pořizování druhého snímku je nutné posunout fotoaparát asi o 6 7 cm (o vzdálenost očí). Příkaz VYTVOŘIT, SKLÁDÁNÍ MULTIEXPOZIC umoţňuje mj. odstranit pohybující se objekty z fotografií. Je nutné vyfotografovat objekt (např. pamětihodnost, před níţ projíţdějí auta) několikrát. Ve výsledné fotografii bude pouţita ta část snímku, kde je největší shoda s ostatními snímky. Příkaz VYTVOŘIT, HDR (High Dynamic Range) je určen pro skládání fotografií v různém expozičním rozsahu do jedné fotografie (tzv. sendvič). Pouţívá se při fotografování scény s velkým rozdílem jasů, např. fotografování tmavé místnosti s oknem osvětleným sluncem. Poskládáním více obrázků vytvoříme pohlednice ekonomických praţských veřejných vysokých škol včetně obrázku Fakulty managementu VŠE: V okně Průzkumník vybereme fotografie cvut, czu, vse_fm, vse_praha. Zadáme příkaz VYTVOŘIT, POHLEDNICE. V dialogovém okně Pohlednice (viz obr. 8-2) parametrizujeme pohlednici: OBR. 8-2: DIALOGOVÉ OKNO POHLEDNICE V pravém horním rohu vybereme uspořádání obrázků na fotografii. V poli Obálky vybereme Barevné šablony, aby jednotlivé obrázky byly orámovány. Vpravo uprostřed vybereme vhodnou šablonu. Taţením miniatury na obrázek v prostředním náhledu pohlednice vybereme pro jednotlivé pozice obrázky. Obrázky se prvotně umisťují v reţimu Oříznout. Klepnutím postupně vybereme jednotlivé obrázky v pohlednici (jsou vyznačeny rámečkem s úchyty, kterými je moţné zvětši detail) a v poli Umístění nastavíme hodnotu Vsadit. Transformace umoţňuje obrázek otočit či převrátit. Pro oříznutí by bylo moţné vybrat zarovnání. 24 Jednoduché papírové brýle jsou dodávány ke krabicové verzi Zoner Photo Studia. Samostatně lze 3D papírové brýle pořídit za asi 24 Kč, plastové 3D brýle za 150 Kč (

36 Praha_pohled.jpg PDF promítání Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 36 Můţeme také nastavit rozměry pohlednice, šířku a barvu jejích okrajů. Jednotlivé fotografie můţeme zasadit do mříţky kreslené vybranou barvou. V dalším dialogovém okně můţeme pohlednici otevřít v editoru či uloţit do obrázku. Stejné čtyři fotografie ekonomických praţských škol uloţíme do souboru pro promítání ve formátu pdf: V okně Průzkumník vybereme fotografie cvut, czu, vse_fm, vse_praha. Zadáme příkaz VYTVOŘIT, PDF PROMÍTÁNÍ. V dialogovém okně PDF promítání (viz obr. 8-3) parametrizujeme promítání: OBR. 8-3: DIALOGOVÉ OKNO PDF PROMÍTÁNÍ Praha_pasmo.pdf Promítání Taţením za miniatury změníme pořadí obrázků. Dále můţeme nastavit přechodový efekt, dobu jeho vykreslení a dobu zobrazení jednotlivého obrázku. K promítání můţeme ze zvukového souboru připojit hudbu. V následujícím dialogovém okně můţeme nastavit parametry pdf dokumentu (Název, Autor a další). V posledním okně dohledáme cílovou sloţku uloţení a soubor vhodně nazveme. Dokument ve formátu pdf se po uloţení otevře. Automaticky se zobrazují jednotlivé obrázky. 9. Publikovat Nejjednodušším způsobem publikování je promítání obrázků. Před promítáním fotografií všech veřejných vysokých škol nastavíme parametry promítání: Zadáme příkaz PUBLIKOVAT, PROMÍTNOUT S NASTAVENÍM nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl F3. Dialogové okno Promítání je rozděleno do pěti karet: V kartě Zobrazení nastavujeme:» jaké soubory zobrazíme: pouze vybrané soubory, všechny soubory v aktuální sloţce (tuto variantu vybereme), všechny soubory včetně vnořených sloţek,» jak při promítání přejdeme na další obrázek: manuálně, automaticky, ponecháme vybrán automatický přechod po 3 s,» zobrazovací filtr: zaškrtneme bitmapy a vektory, nezaškrtneme video a zvuky,

37 Zoner Photo Studio 13 správa a sdílení fotografií 37» spustit na: zde můţeme přesměrovat promítání na sekundární monitor,» barva pozadí: pro účely přehledné dokumentace vybereme bílou barvu. V kartě Volby zaškrtnutím upřesňujeme 11 parametrů, nastavíme je dle obr OBR. 9-1: DIALOGOVÉ OKNO PROMÍTÁNÍ KARTA VOLBY V kartě Hudba můţeme přidat zvukové soubory, které se mají při promítání přehrávat. V kartě Záhlaví a zápatí upřesňujeme texty, které se skládají do záhlaví a zápatí promítání (viz obr. 9-2). Vkládání formátovacích řetězců usnadňuje dialogové okno Formátovací řetězec (viz obr. 6-12), které otevřeme klepnutím do tlačítka Upravit formátovací řetězec za polem Záhlaví či Zápatí. Poznámky k formátovacím řetězcům: OBR. 9-2: DIALOGOVÉ OKNO PROMÍTÁNÍ KARTA ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ» Plné znění řetězce v zápatí: {T#C:U} POPIS: {A#P#S:"; "}{IMG_COPYRIGHTPHOTOGRAPH#P#S:"; "}{D#P#S:"; "}{IMG_CAPTIONWRITER#P} KLÍČOVÁ SLOVA: {K} PŮVOD: {IMG_LOCATION#P#S:"; "}{IMG_CITY#P#S:"; "}{IMG_STATE#P#S:"; "}{IMG_COUNTRY#P} UŢIVATELSKÉ INFORMACE: Web: {USRF#2#S:"; "} {USRF#10#P}» Formátovací řetězce jsou vloţeny do sloţených závorek {}.» Parametry formátovacích řetězců jsou odděleny od názvu řetězce znakem # a jsou označeny písmeny: P: Popisek

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS?

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Tento článek poskytuje návod, jak využít několik druhů digitálních informací online mapy, GPS souřadnice a digitální fotografie. Následující postupy lze využít

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Práce s počítačem a úprava písemností

Práce s počítačem a úprava písemností Práce s počítačem a úprava písemností Projekt OP VK MODERNÍ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ CZ.1.07/3.2.05/01.0020 Obsah 1. Pracovní prostředí programu Zoner PhotoStudio... 3 1.1 Jak spustit

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1 Kapitola 10: GPS 1 10. GPS GPS Určování pozice Složky přijímačů Účely použití Další funkce přístrojů Doplňky k přístrojům Sledování polohy 10.1 Základní pojmy GPS (Global Positioning System) je systém

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

OCAD 11 hlavní menu (1)

OCAD 11 hlavní menu (1) OCAD 11 hlavní menu (1) Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 - hlavní menu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4 KAPITOLA 4 Vkládání objektů NABÍDKA VLOŽIT POPIS OBRAZCE KOMENTÁŘ NOVÁ STRÁNKA OBJEKT OBRÁZEK GRAF OBRÁZEK KLIPART OBRÁZEK ZE SOUBORU SYMBOL POLE POZADÍ HYPERTEXTOVÉ ODKAZY DALŠÍ PŘÍKAZY PRO VLOŽENÍ SHRNUTÍ

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Stručný průvodce úpravou fotografií / obrázků. Zoner Photo Studio 9

Stručný průvodce úpravou fotografií / obrázků. Zoner Photo Studio 9 Zoner Photo Studio 9 Úvodní tipy pro naprosté začátečníky Máme-li k dispozici profesionální software na úpravu obrázků / fotografií, lze s fotografiemi dělat hotové zázraky, případně je změnit k nepoznání.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10 1 Úvod JAK TISKNOUT OSVĚDČENÍ S FOTOGRAFIEMI SVÁŘEČŮ? Ing. Jan Bureš Úprava programu vychází ze zásady, že svářeče budou fotografovat zkušební komisaři během zkoušky. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více