Zvolský občasník. Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvolský občasník. Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015"

Transkript

1 Zvolský občasník Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015 ÚVODNÍK Občané pro Zvoli Občanské sdružení Občané pro Zvoli, původně založené a zaměřené především na ekologickou tématiku a ochranu přírodního bohatství v okolí Zvole, plánuje v rámci svého zapsání jako spolek rozšířit své oblasti působení o další všeobecně prospěšné aktivity. Uvítáme tedy od vás aktivních občanů, podněty a nápady, případně i podporu našich aktivit. Kontaktovat nás můžete na Občané pro Zvoli - spolek by také nadále podporoval Zvolský občasník s možností vyjádření svobodného slova a názoru. Chceme též vytvořit prostor pro inspiraci občanů občanům, zveřejnění tvůrčích nápadů i jejich realizace. Chceme podpořit občany ke spoluodpovědnosti za to, co ve Zvoli máme, jak se ve Zvoli máme a jak se nám tu žije, jaké vztahy vytváříme, nejen ty mezilidské, ale i vztahy k prostředí, ve kterém žijeme, jehož jsme součástí, které utváří nás, stejně jako my utváříme jej. Uvítáme vás mezi námi. Soňa Hájková Co tady zreziví? Aktuální téma, které se v naši obci řeší, je výstavba nové mateřské školky. Obec má již 7 let zhotovený projekt na školku s kapacitou 120 dětí za 57 mil. bez DPH. 7 let marně čekáme, kdy se začne stavět. Víme, že tento problém je potřeba řešit ihned, proto navrhujeme rychlejší a levnější varianty. Na posledním zasedání zastupitelstva řekl místostarosta pan Koudelka, že kontejnerová školka do dvou let zreziví. Odpověděl tak na otázku občana, který se ptal, proč se nepostaví školka rychle a levně, jako v jiných obcích a městech. Samozřejmě je odpověď pana místostarosty Koudelky nepravdivá! Zajímalo mě, jak to je a proto jsem požádala odborníka na stavby kontejnerových školek. Sdělil mi, že je to nesmysl. Pokud je stavba řádně postavená, nic takového nehrozí. Vysvětlil mi, v čem jsou výhody takových staveb. Přikládám obrázky a odkazy školek, které fungují. Byla jsem se podívat v různých školkách mluvila jsem s ředitelkami a učitelkami, kteří jediní mohou opravdu posoudit, jak se jim v takové stavbě pracuje a jak jsou spokojené děti. Nesetkala jsem se s žádným problémem, naopak na výběr je mnoho variant jak může školka vypadat. Nejdůležitější je v našem případě také cena a rychlost stavby. Všechny obce, které potřebovaly otázku umístění dětí do školky vyřešit, udělaly stavbu kontejnerovou nebo z ocelových konstrukcí. Obě varianty jsou rozhodně rychlejší a levnější než propagovaný projekt (navíc 8 let starý!) vedením obce. Pokračování na str.6 1

2 OBSAH / OTEVŘENÝ DOPIS OBSAH ÚVODNÍK Občané pro Zvoli..1 Co tady zreziví?..1 ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Pohledem zastupitele, aneb co se do zápisu nevešlo..3 Nový jednací řád Zastupitelstva obce Zvole 3 Žádost o svolání zasedání zastupitelstva obce Zvole..3 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Podklady pro koncepční úpravy Zvolské návsi..4 Vodojem Vrané nad Vltavou nepravdivé informace k finančnímu příspěvku okolních obcí..6 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Malá glosa nad zvolskými novinami..7 Nepovedený vtip?..7 Jako Rumburak..8 Nejsem naivní!..8 Co je nového v jídelně MŠ?..8 Výzva ke smíření..9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jaro klepe na dveře..9 Úklid kolem kontejnerů..9 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Lítá bitva na pingpongových stolech..10 Zvolská botička..10 Jsme 2X A DOST!..11 Jak maškary obsadily polyfunkční dům..11 Baletní a gymnastický klub Myšky Zvole..11 ZVOLSKÉ AKCE..12 REKLAMA..12 Otevřený dopis radě obce z Pozorní si jistě všimli, že Rada obce vyvěsila Výzvu na podání nabídky na rekonstrukci chodníku a parkovacího stání před polyfunkčním domem. Dalo by se říci, že je to žádoucí a správný krok, ale je třeba se začít ptát, tedy, pokud nám není budoucí náves lhostejná. Opravdu víme, jakou podobu má mít náves za pět a více let? Jakým způsobem chceme provozovat autobusovou dopravu po hrázích rybníka? A pokud neznáme na tyto a další otázky odpovědi, je tedy vhodné nyní investovat jednotky milionů korun do výstavby něčeho, co nemá nějakou zřejmou návaznost? Proto jsme my, členové a zastupitelé za sdružení Zvole2022, Vážení spoluobčané, podali žádost na radu obce o stažení výběrového řízení. Jsme přesvědčeni, že by nejprve měla vzniknout odborná studie na komplexní řešení tak, aby potřebné úpravy návsi na sebe logicky navazovaly. Tento koncept by měl být především projednán s občany a také schválen zastupiteli. Věříme, že pan starosta a rada obce ukáže svůj zájem, žádosti vyhoví a vytvoří tím prostor na zpracování odborné studie návsi s výhledem na desítky let. VĚC: Žádost o pozastavení výběrového řízení na ''Rekonstrukci chodníku a parkovacích stání na návsi J. Štulíka'' Vážená rado obce Zvole, tímto otevřeným dopisem Vás žádáme o pozastavení výběrového řízeni na rekonstrukci chodníku a parkovacích stání v oblasti návsi Zvole před polyfunkčním domem. Domníváme se, že realizací této stavby dojde k zásadnímu zásahu do urbanistického rázu obce. Tyto stavby by měly být realizovány na základě profesionálně zpracované odborné studie a všech potřebných právních dokumentů. Současně budoucí ráz návsi obce je nutné předem projednat v širší diskuzi s občany a zastupiteli obce na půdě zasedání zastupitelstva. Náves Zvole je nejcennější částí obce, tudíž její budoucí podoba by měla být zpracována s velkou citlivostí. Zároveň si také uvědomujeme nutnost řešení parkovacího stání a i podmínek pro chůzi občanů na návsi. Věříme, že pozdržení realizace bude vyváženo přínosem kvalitního projektu na řešení vzhledu a funkčnosti návsi pro příští desítky let. Předem děkujeme za zvážení této žádosti a doufáme v kladné vyřízení. S pozdravem Libor Šimonek zastupitel Ing. Tomáš Hájek zastupitel Bc. Jiří Pípal Zvolský občasník číslo 7 Vydává : sdružení nezávislých kandidátů vlastním nákladem Redakce: Vendula Řehořová, Michaela Řezníková web: Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na uvedený . 2

3 ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Pohledem zastupitele, aneb co se do zápisu nevešlo V novém roce si zastupitelé již svolali své zasedání a opět bylo co řešit. Zřejmě nejdůležitější bod rozsáhlého programu bylo schválení nového Jednacího řádu, který jak jsem uváděl minule, bylo nutné přepracovat. Po úpravách jsme získali Jednací řád, který odpovídá zákonům ČR a vám, občanům Zvolským, dovoluje se vyjádřit ještě dříve, než o vás zastupitelé hlasují. To byl hlavní smysl podnětu k přepracování. Je pouze škoda, že při tvorbě nového Jednacího řádu nebylo přihlédnuto k dalším podnětům na vylepšení. Například zaznamenávat průběh zasedání a mít tím podklad pro vytvoření zápisu. Zde je stále mezi zastupiteli odlišný názor na zápis diskuse, kterou bez této možnosti nelze sepsat, a tak ji v zápisech nenajdete. A tak milí občané, pokud chcete být pravdivě informování o průběhu zasedání vašich zastupitelů, pak se přijďte podívat osobně. Sledujete zvolské internetové stránky a vývěsky, kde jste na zasedání vždy zváni. Když už jsem uvedl zvolské internetové stránky, tak dalším bodem, o kterém se jednalo, byla možnost zveřejňovat uzavírané smlouvy naší obcí. Na pořad jednání jsem rád tento bod připravil, protože hledat uzavřené smlouvy na různých místech internetových stránek,k či v případě potřeby je vyhledávat přímo na obecním úřadě, je zdlouhavé a zbytečně zaměstnává příliš mnoho lidí. Nyní již existuje přímý odkaz do přehledu smluv, uzavřených za působení nového zastupitelstva a na vás už zůstává, zda této možnosti využijete. Přeji všem hezké jaro. Libor Šimonek, Zvole 2022 Nový jednací řád Zastupitelstva obce Zvole Od října minulého roku, kdy proběhly volby do zastupitelstva obce, byl na každém dalším jednání zastupitelstva jako jeden z projednávaných bodů Jednací řád zastupitelstva obce Zvole. Zastupitelé za Spolu pro Zvoli a Černíky a Zvole 2022 se snažili, aby byl stávající jednací řád schválený v roce 2006 doplněn a přepracován tak, aby lépe vyhovoval tomu, co jsme všichni budoucí zastupitelé slibovali voličům. Otevřenost zastupitelstva vůči občanům, zvýšení informovanosti a průhlednosti dění v obci a také, aby byly odstraněny diskriminující a nezákonné ustanovení ze stávajícího jednacího řádu. Předložili jsme návrhy směřující k odstranění nezákonných ustanovení, k rozšíření informovanosti o průběhu zasedání, hlasování i diskuze zastupitelů a občanů. Praxe je ovšem jiná. Rada obce (složená pouze ze zastupitelů Jdeme dál) předložila návrh jednacího řádu, který se naprosto neshoduje s tím, co všichni kandidující do zastupitelstva obce včetně členů vládnoucí kandidátky občanům před volbami slibovali a tento nový jednací řád i přes řadu návrhů o doplnění a pozměnění schválili. Pro názornost uvádím jen pár bodů ze zasedání zastupitelstva, ze kterých je patrné, jak moc zastupitelům, kteří pro tento návrh hlasovali, (ne)záleží na informovanosti občanů. Na zasedání bylo přítomno: 8 zastupitelů Jedeme dál, 3 zastupitelé Spolu pro Zvoli a Černíky, 3 zastupitelé Zvole Schvalování nového jednacího řádu: Termín na zaslání podkladů zastupitelům před jednáním zastupitelstva byl navržen na 3 dny. Protože za tuto dobu není možné zodpovědně projít podklady a případně se poradit s právníky či odborníky o projednávaných věcech. Žádost o svolání zasedání zastupitelstva obce Zvole Navrhli jsme lhůtu na předložení podkladů na 7 dní před jednáním tak, jak je obvyklé i v okolních obcích. Pro tento návrh 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 8, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být uvedeni jmenovitě v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 2. Schvalování nového jednacího řádu: Ze zasedání zastupitelstva bude pořizován audio či video záznam, který bude podkladem pro pořízení a ověření zápisu. Pro tento návrh hlasovali 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 7, zdrželi 2 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 3. Schvalování nového jednacího řádu: V zápise se uvádí diskuze u jednotlivých bodů a závěrečná diskuze. Pro tento návrh 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 8, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 4. Návrh zřídit Výbor pro rozvoj, investice a výstavbu obce Zvole: Pro tento návrh hlasovali 6: Březnová, Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová,. Proti 7, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat 5. Návrh zřídit výbor pro dopravní bezpečnost a obslužnost: Pro tento návrh hlasovali 6: Březnová,Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Výsledek: návrh nebyl přijat. Hana Šiplerová, zastupitelka Spolu pro Zvoli a Černíky Vážení spoluobčané, začátkem měsíce dubna podali zastupitelé zvolení za volební uskupení SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY a za Zvole 2022 žádost o svolání zastupitelstva obce Zvole s následujícím programem: 1/ náves 2/ Strategický plán rozvoje obce 3/ Diskuse Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 92. musí starosta obce svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla doručena žádost obecnímu úřadu. Očekáváme tedy, že zasedání bude svoláno koncem dubna. Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si najdete čas a plánovaného zasedání v 19 hodin se zúčastníte. Zastupitelé SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY a Zvole

4 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Podklady pro koncepční úpravy zvolské návsi Dobrý den spoluobčané, v minulém občasníku jsem vás informoval o tom, že chci připravit podklady pro zastupitele, ze kterých by následně mohl vzniknout koncepční projekt na optimální skloubení funkčnosti a celkového vzhledu zvolské návsi s výhledem na období desítek let. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se do akce zapojili a poslali své návrhy a postřehy (celkem se sešlo 25 námětů od občanů) a i těm třiceti osmi, kteří přišli na debatu do společenské místnosti pod školkou. Zpracované náměty (včetně grafického zpracování) bych chtěl předložit na nejbližším zastupitelstvu. Nastíním Vám alespoň základní body, které z podkladů a debaty vyplynuly: Asi stěžejním bodem (nejčastěji probíraným) je autobusová doprava na návsi vyplynuly tři možnosti: zastávka před polyfunkčním domem (dále jen polydomem), přejezd přes hráz velkého rybníka - stejně jako dnes výhody: není nutnost velkých úprav, dopravní dostupnost do centra obce, dobrá pěší dostupnost na autobus nevýhody: je nutné řešit únosnost komunikace na hrázi stavební úpravy, autobusový provoz okolo školy, hráz není možné využívat cyklisty v obou směrech zastávka před polydomem, otočka před polydomem a jízda zpět po stejné komunikaci výhody: zklidnění provozu (zatížení) hráze velkého rybníka, umožnit jízdu cyklistům po hrázi v obou směrech, umožnění z hráze udělat případně i pěší zónu, autobusová dopravní dostupnost do centra obce, dobrá pěší dostupnost na autobus, snížení dopravní zátěže před školou nevýhody: nutnost vybudovat komunikaci pro otočení autobusu, zajistit dostatečnou šířku komunikace pro provoz autobusů v obou směrech zastávka u státní silnice, případně točna na místě, kde bývá cirkus výhody: snížení finanční zátěže obce na provoz autobusové dopravy, zklidnění provozu na komunikacích v centru obce (i u školy), snížení zatížení hráze velkého rybníka, umožnit jízdu cyklistům po hrázi v obou směrech, umožnění z hráze udělat případně i pěší zónu, nevýhody: nutnost vybudovat komunikace pro zastávky a otočení autobusu, prodlouží se pěší dostupnost na autobus pro velkou část obce, Dalším často probíraným bodem byl provoz na hrázi a okolo školy. Zda hráz, která byla kdysi stavěna na přejezd koňských povozů se senem je dostatečně stabilní pro dlouhodobé zatížení autobusovou dopravou. Přes 40 procent námětů obsahovalo nějaké omezení dopravy na hrázích. Tady bylo poukazováno na zatěžující dopravní situaci před školou (hlavně ráno). Často zmiňované bylo řešení parkování před polydomem. Parkovací prostor před polydomem by měl sloužit pro krátkodobé parkování při návštěvě lékaře, vyzvednutí dětí z družiny, vyřešení aktivit v knihovně. Dnes však větší část automobilů využívá stání dlouhodobě. Ráno přijedou, řidiči přesednou na autobus a večer, až se vrátí z Prahy, zase odjedou do svých domovů. Plocha před polydomem tedy slouží z větší části jako odstavné parkoviště. To, že tam uděláme parkoviště ze zámkové dlažby, se využití nezmění. Je třeba dát možnost dlouhodobému parkování s přestupem na autobus (331 i 333) jinde než v centrální části obce. Dalším zmiňovaným bodem byla realizace chodníků, zvláště od krámu k ulici Jílovské. Tam byly dvě základní varianty: první byla vést chodník hned u komunikace (tak jak v současnosti plánuje starosta), druhá varianta byla vést chodník až za stromořadím (tedy posunout jej blíže k domům). Je to alternativa, která by byla bezpečnější i pro chodce. Tady by bylo dobré se nad tímto řešením zamyslet, než překotně a bez rozmyslu rychle rekonstruovat chodník, který není. Řešení křižovatky na návsi u malého rybníka bylo v námětech tak půl na půl, zda ji řešit jako okružní křižovatku, či nechat současný typ křížení (s návrhy na tvarové upravení a doplnění vodorovného značení). I u řešení této křižovatky je třeba odborného posouzení. V rámci tohoto tématu bylo i poukazováno na dopravní problémové místo při vjezdu od obce Ohrobec. V současnosti OÚ pracuje na přesném vymezení pozemků a jejich vlastnictví. V návaznosti na tyto informace je pak možné hledat nějaká řešení. 4

5 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Několikrát byl v námětech zmíněn i přechod ke škole přes ulici Hlavní od kostela do Kočičí uličky. Je to věc, která by měla velký význam pro bezpečnost dětí s nevelkými finančními náklady. K ploše, kde na návsi bývá cirkus a pouť, nebylo postaveno žádné silné téma. Jednalo se spíše o zatravnění, využití jako otevřené hřiště apod. Zajímavý byl postřeh, zda zavedením nové autobusové linky Oleško Březová - Vrané nebude mít vliv na finanční náročnost a následně i četnost autobusů zajíždějící přes Černíky do Březové a Oleška. Místostarosta mě informoval, že stále uvažují o točně autobusů u Nové Zvole a Černík. Tato točna by tedy mohla řešit snížení finanční zátěže u těchto autobusových spojů. V námětech se objevovaly i jednotlivé návrhy jako například propojit zahradu školy s parčíkem, jízda autobusu z návsi po ulici Březovské do Nové Zvole a dále na jeho trasu a další. Návazné věci i mimo rámec návsi vznik pěší komunikace mezi Zvolí a Ohrobcem (dobré by bylo, kdyby mohla být využívána i cyklisty), tedy propojení ulice Pod Věží s komunikací v Ohrobci. Vlastně ta cestička se tam vždy vyšlape tak ji začít legalizovat. Shrnutí určitě by se mělo zvážit řešení autobusové dopravy variantou otočením u polydomu a jízda zpět stejnou komunikací varianta zklidnění dopravy na hrázích a celkově podpořit cyklodopravu hledat dostatečné řešení pro bezpečnou křižovatku u malého rybníka (alespoň vodorovným značením) koncepčně řešit chodníky na návsi, zvláště v východo-západním směru Na zasedání bych chtěl zastupitelům přednést nejen tyto podklady. ale i hrubé obrazové návrhy řešení. Zvu Vás tedy tímto na toto zasedání. Byl bych rád, aby se činnost starosty, rady i zastupitelstva více otevřela k občanům. Starostu a radu k tomu nedonutím, ale mohu i touto formou inspirovat. Nevím o tom, že by za posledních osm let se někdy konala otevřená diskuse s občany na nějaké téma. Tomáš Hájek, zastupitel za Zvole2022 Co tady zreziví? Pokračování článku ze str.1 Jde nám o to, aby rodiče, kteří na novou školku slibovanou několik dlouhých let nečekali další roky, ale mohli počítat s tím, že jejich dítě prostě v září bude přijato. Jako příklad je školka v Jihlavě pro 100 dětí, včetně hřiště, oplocení, terénních úprav a spodní stavby stála 20 mil.kč. V Jílovém se také postavila modulární školka, ve Vestci je z ocelových konstrukcí. Varianta ocelový skelet a obvodový plášť je naopak plnohodnotný objekt a díky prefabrikovaným prvkům je výstavba zrychlená. Zde nelze hovořit o žádné dočasné stavbě atp., jak nám neustále vnucují místostarosta a starosta. Zajímalo by mně kolik staveb prošli, kolik školek navštívili a kolika firmami zabývající výše zmíněnými způsoby mluvili. V opačném případě se nabízí otázka jestli již není o vítězi výběrového řízení rozhodnuto. MŠ Vestec zastupitelka Zdenka Gabrielová, Spolu pro Zvoli a Černíky Více na Realizace modulárních MŠ/ZŠ firmy PRADAST 5

6 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Vodojem Vrané nad Vltavou nepravdivé informace k finančnímu příspěvku okolních obcí V posledním čísle Zvolských novin byly uveřejněny panem místostarostou Lubomírem Dudou informace ohledně finančního přispění obce Vrané nad Vltavou a obce Březové Oleška na výstavbu vodojemu Vrané nad Vltavou a to částkou ,- Kč na jednu obec. Smlouva o vodojemech uzavřená mezi obcí Zvole, obcí Vrané nad Vltavou a obcí Březová Oleško ze dne 25. září 2008 však uvádí trochu jiné informace. Je v ní v prvé řadě uvedeno, že mají být vybudovány dva vodojemy a to vodojem Vrané nad Vltavou a vodojem Zvole a hlavně, že obec Zvole a obec Vrané nad Vltavou přispějí částkou ,- Kč. Co se týká příspěvku obce Březová Oleško, je v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vodojemech uvedeno, že přispěje darem na vybudování vodojemu Vrané nad Vltavou nejvýše částkou ,- Kč a na vybudování vodojemu Zvole obci Zvole nejvýše částkou ,- Kč. Z výše uvedené smlouvy a dodatku k této smlouvě tedy vyplývá, že občanům jsou sdělovány informace, které neodpovídají skutečnosti. Celé znění Smlouvy o vodojemech včetně Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě naleznete na webových stránkách Spolu pro Zvoli a Černíky. (http://zvolespolu.webnode.cz/) Jana Probstová NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Malá glosa nad Zvolskými novinami Tak nám vyšly Zvolské noviny a každý občan má možnost si udělat úsudek o obsahové kvalitě. Mě osobně upoutala hned celá první stránka Zvolských novin. Sice neznám moc periodik, kde se hned na úvodní stránce prezentuje určitá osoba, obzvláště pak formou subjektivního rozhovoru, ale budiž. Co mě ale zaujalo, je spíš obsahová stránka, úvodem počínaje a formou otázek a odpovědí konče. Ale vezmu to popořadě. Úvod je veden v duchu tak trochu popisu funkce starosty z minulosti směrem k současnosti. To by asi nevadilo, pokud by tato část, jak už je ve zvyku, nebyla postavena logikou věci, že jeden se snaží dělat vše nejlepší pro občany a pro obec, a ti ostatní jen škodí a zdržují ho od práce. Nakonec klasický už folklórní povzdech Holt se člověk nikdy nezavděčí všem je sice pravdivý, ale tak trochu zavádějící. Z mého pohledu je práce starosty, místostarostů, radních a koneckonců i zastupitelů dobrovolná a zároveň placená (dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev), a jak pozice starosty, tak místostarostů je z obecního rozpočtu placena celkem slušně. Pokud bych použil přirovnání, je to stejné, jako kdybych očekával od zaměstnavatele jen samé pochvaly a žádné výtky, natož požadavky spojné s výkonem mé funkce, za kterou jsem placen. Práce pro obec je sice částečně jistým posláním, ale není to dobrovolnická ani charitativní činnost. Druhou částí je samotný rozhovor, který je veden opět ve stejném duchu. Všichni oponenti se spikli a nad to ještě konali neférově během začátku kampaně, o byrokracii ani nemluvě. Já osobně nevím o žádné neférové kampani a zároveň nevím o žádné úzké spolupráci mezi opozičními sdruženími. Bylo by vždy správné přidat konkrétní příklad tak, aby si každý občan mohl udělat nestranný obraz, co bylo tak neférové. Ohledně spolupráce mezi opozičními sdruženími je věc zcela prostá a to je ekonomická. My vydáváme všechny materiály na naše náklady a nemáme za sebou obecní rozpočet, takže je celkem rozumné podělit tyto náklady mezi dvě sdružení. Dále stěžovat si na byrokracii a džungli paragrafů, to je taky s podivem. Přeci pokud někdo pracuje dobrovolně jako starosta, musí očekávat určitou dávku byrokracie. Vždyť s byrokracií se potýká každý z nás. Kdo by nezažil změnu pojišťovny, banky, převod nemovitosti, stavební řízení atd. Ani obec dodnes nemá základní formuláře, tak aby se usnadnil život Zvolánkům a nemuseli vše psát volným textem. 6

7 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Co se týče konkrétních oblastí práce zmíněných v rozhovoru, určitě by bylo dobré tyto konkrétní věci projednat na půdě zastupitelstva jako vrcholného orgánu obce. Například zásah do oblasti návsi v podobě chodníku je vcelku důležitá urbanistická změna a měli by být zastupitelé, ale i občané, velmi dobře seznámeni s budoucím stavem. U stavby školky například nemáme odpověď na otázku, co bude s projektem školky, pokud dotace nedopadne dobře. Dotace schválena být může, ale také nemusí. Je spousta otázek, které občan obce může mít, ale vše, co jsem se dočetl, jsou velmi obecné informace. Věta, že si každý občan může dojít na obec pro jakékoliv informace, u mne v roce 2015 neobstojí. A to nezmiňuji požadavek na písemnou žádost a měsíc na vyjádření. Pak ať si stěžujeme na byrokracii. Osobně si myslím, že toto rozhodně realita v obci není. Nikdo nikomu neubližuje, nad to aby škodil v neprospěch obce. Lidé dokáží ocenit dobrou práci, ale zároveň, pokud obec vydává určitý finanční obnos na odměnách, pak zcela oprávněně si kladou otázku, co za to občan dostane. Určitě jako opozice se budeme ptát, co navíc obec získala navýšením rozpočtu v souvislosti s vytvořením pozice druhého místostarosty. Chápeme, že je třeba dát čas oběma místostarostům, ale po určitém čase by občan měl vědět, co obec, občan, získal tímto novým formátem vedení obce. NÁZORY ZASTUPITELE Nepovedený vtip? Bc. Jiří Pípal Opět se mi potvrdilo, že číst volební program všech stran, byť jsem naprosto přesvědčena, koho budu volit, je nutné. Jinak by se mohlo stát, stejně jako občanům, kteří přišli na poslední zasedání zastupitelstva, že hovoří o něčem, co schválili svojí volbou, ale pak se sami své volbě vysmějí. Pán, který kandidoval za hnutí Jdeme dál se ptal kolik starých lidí chce chodník na hřbitov, když tvrdíme, že je to nejnutnější část chodníku, která chybí a slibuje se občanům několik let. Asi zapomněl, že právě v jeho programu je slib, že už konečně bude realizován právě tento chodník. Stejně tak tento bod máme v programu všechny kandidující strany, a proto jsme se ptali, jak daleko jsou přípravy a kdy asi tak bude stavba zahájena. Ovšem odpovědi jsme se nedočkali, místo toho prohlásil občan, taktéž sympatizant nynějšího vedení, že důchodci chodník na hřbitov nepotřebují, protože je tam odvezou a zpátky už přece nepůjdou. Šokováni jsme byli všichni opoziční zastupitelé. Čekala jsem ticho nebo omluvu za naprosto nevhodný rádoby vtipný příspěvek. To jsem se, ale šeredně spletla. Následoval hurónský smích a plácání se do stehen z davu pánů, kteří přišli posilněni nejen syndromem: ve skupině nejsem tak vidět. Zajímavé je, že se přidali a od plic se zasmáli i lidé z řad hostů, podporující hnutí pana starosty. Když zjistili, že se ale podařenému vtípku nesmějí zastupitelé (aspoň ne ti, kteří seděli naproti mně a těsně vedle mně), úsměv jim pomalu povadal... Tento výstup urazil všechny občany, kteří chodí svým blízkým pokládat na hrob květiny. Tím více, že nikdo z nás neví, kdy v prach se obrátí. Neúcta ke starým lidem od občanů, kteří se také ucházeli o vaše hlasy ve volbách mně děsí. Přimlouvám se za ostatní doprovod, že až příště půjdou z hospody zase v houfu na povel do reprezentačního (jak říká pan starosta) polyfunkčního domu, nechť přijdou i s reprezentačními názory. Opět se ukázalo, proč je dobré zasedání nahrávat, jak je to všude jinde běžné. Určitě by někteří senioři rádi viděli, kdo se vysmíval stáří. Já samozřejmě záznam mám, celých 6 hodin, tak bylo zasedání dlouhé. Třeba se pánové, kterých se to týká, pochlapí a příště zase přijdou, představí se a slušně, v klidu a věcně přednesou svůj názor, připomínku nebo návrh. Tak jak to vyžaduje jednací řád! V opačném případě se nabízí říci jen upřímnou soustrast. Zastupitelka Zdenka Gabrielová, Spolu pro Zvoli a Černíky. 7

8 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Nejsem naivní! Vím, že se ulice a cesty nedají nafouknou! Ale dají se opravit, zpevnit,odvodnit a osvětlit. Musí se jen chtít. Vybudovat chodník souběžný se silnicí mezi Zvolí a Březovou by také neměl být za uplynulých 10 let velký problém. Chceme se tu pohybovat nejen autem, ale i pěšky a na kole. Vybrali jsme si to tu na žití a ne na přespávání!! Každý člověk má svoje zájmy a priority. Jeden jde ven, jiný sedí doma, jeden má rád čas strávený v kruhu rodiny, jiný jde do hospody, jeden jde do muzea a jiný jde sportovat. Chci říci, že je to každého volba. Řeči o semknutí a společném budování mi zavání dobou dávno minulou. Také si, prosím, nepleťme pojmy trpělivost a lhostejnost, to je něco úplně jiného. Je 21. století a lidé dělající komunální politiku, mají prosazovat zájmy svého okolí a ne se nechat manipulovat vedením obce a poslouchat líbivá slůvka. Působí podobně jako uspávací prášek. Také se strašně diví, že se najdou kritické hlasy, které chtějí jen to co je samozřejmost a ne vy možnost. Vymoženost by byla chtít moderní sportoviště a plavecký bazén! Už ani nemluvím o vodovodu a kanalizaci. Nejprve se budou peníze utrácet za přestavování a budování megalomanských projektů a daňovým poplatníkům se vzkáže, aby si cesty a lampy koupili za své! Proč bychom si měli kupovat cesty a darovat obci? Mnoho lidí to ve Zvoli i Černíkách už udělalo. Byla to chyba, protože jediné, co se jim na oplátku dostane, je arogance a pohrdavé úsměvy na každém zasedání obecního zastupitelstva. Tam je atmosféra tak hustá, že by se dala krájet. Neochota spolupracovat s opozičními stranami je toho důkazem. Kdo nevěří, ať tam běží. Dávám tomu ještě necelé 4 roky a doufám, že se to změní k lepšímu! Co je nového v jídelně MŠ? Jako Rumburak k napsání tohoto článku a srovnání s touto známou pohádkovou bytostí, mne inspirovala opoziční zastupitelka po posledním zasedání zastupitelstva. A proč právě Rumburak? Vždyť se jedná o fiktivní postavu. Pointa je v jeho zařazení, čaroděje druhé kategorie. Zařazení lidí do druhé kategorie, tak to si musel, každý spojit s výrokem starosty o lidech s přínosem pro obec. Lidé s přínosem pro obec mohou být přizváni na jednání rady. A kdo že rozhoduje, kdo je přínosem? No přece zase jenom rada. Na přímý dotaz na zastupitele ze stejného hnutí, který je již pravidelně zván na radu, s jakým přínosem on přišel, odpověděl Já jsem byl pozvaný na radu, mám zájem o dění v obci. Jsem občan Zvole a chci to doplnit. Rada mi vyšla vstříc. Jaký přínos má, se již nikdo nedozvěděl. O pozvání usilovali i jiní, ale ti nebyli vyhodnoceni jako lidé s přínosem. Z dalších výroků každý pochopil, že to nemůže být nikdo, kdo se odlišuje názorem. Neboť, na jednání rady prý vždy panuje shoda a přátelská atmosféra (jako v pohádce). Poražený čaroděj druhé kategorie Rumburak uprchl do světa lidí. Ale kam mají uprchnout lidé s odlišným názorem? Jediné, co vlastně pořádně Rumburak uměl, bylo proměnit se v krkavce, který usiloval o získání princezny Arabely a ovládnutí Říše pohádek. Opoziční zastupitelé jediné co prý umí je přidělávat práci a usilovat o získání funkcí. Opravdu je tomu tak? Nemohou být právě oni tím přínosem už jenom, proto, že se odlišují názorem? Vždyť jiný pohled nás nutí přemýšlet nad svými činy. Zasedání rady by nemělo být pouze jako v pohádce, ale sloužit i k vyslechnutí různých podnětů a alternativ. Antonín Zeman Helena Lešetická Každý činíme, jak nejlépe umíme. Čas a okolnosti propojily dlouholetou a neúprosnou snahu naší paní Krupičkové o to, aby dětem ve školce a ve škole chutnalo s mými zkušenostmi z projektů Zdraví na talíři a Bio do škol. Věříme, že z této propojenosti vznikne zajímavá inspirace i podpora zdraví našich dětí i dospělých, kteří se stravují pod křídly školkové jídelny. Ráda bych tedy informovala, že regenerace z iniciativy paní Krupičkové probíhá v několika fázích, je plánována na rok a zatím je dětmi přijímána velmi příznivě. V první fázi ozdravujeme pitný režim a současně rozšiřujeme sortiment zdravých dopoledních svačinek. Věříme, že tento přirozený vývoj je v souladu, jak s dětskou přirozeností, tak přáním rodičů, možnostmi současného personálu i technickou výbavou a samozřejmě i se současnými výživovými poznatky. Budeme vděčny za podporu všech dospělých a samozřejmě rodičovskou zpětnou vazbu. 8 MUDr. Soňa Hájková holistický terapeut a lektor Centra přírodní léčby Irena Krupičková vedoucí, hospodářka i kuchařka školní jídelny

9 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Výzva ke smíření Ze zpráv ve Zvolských novinách a Zvolském občasníku jsem se dočetla, že na kolbišti komunální politiky probíhá mezi zastupiteli vítězného sdružení včele s panem starostou a zastupiteli dalších dvou volebních sdružení nesmiřitelný boj. Válečná sekera byla vykopána již před volbami a po volbách byly s indiánským výkřikem boj zabodnuty do země i válečné šípy. Volební výsledek umožňuje uplatňovat právo silnějšího a vítězům umožňuje přehlasovat jakýkoliv návrh protistrany bez toho, že by bylo se zájmem prozkoumáno, zda by nepřinesl obci prospěch. To, že by se i noví zastupitelé rádi zasloužili o rozkvět obce a spokojenost občanů se nepřipouští. Pokořit je tímto způsobem však není nic, čím by se mohli vítězové pyšnit. Taková taktika vychází z nadřazenosti, vzniklé z politického vítězství. Za současného bojového stavu se naděje na povolební spolupráci zcela rozplývá. Naděje by však vyhasnout neměla, a tak se pokusím předložit osvědčený návod, jak dosáhnout usmíření znepřátelených stran. Návod má univerzální použití platí i pro politiky. Začíná sebereflexí všech bojovníků bez výjimky. Je známo, že delší působení v politice je náročné a také dokáže negativně ovlivnit vlastnosti a jednání člověka, aniž by si to uvědomoval. Proto je třeba ohlédnout se do období, kdy každý z uvedených ještě neměl politické ambice. Rozpomenout se, jaký kdo tehdy byl a zda je takovým i dnes. Zda pracovitý, obětavý, čestný, k druhým vstřícný a přátelský, nebo snad naopak vstoupil do politiky arogantní, nepřátelský, nenávistný, egoistický, případně se takovým stal. Pokud ano, tak co ho k tomu vedlo. Každý by se měl rozpomenout na svůj záměr se kterým kandidoval. Sebereflexe je mocný prostředek, jak nastartovat prospěšné změny především u sebe. V důsledku si každý uvědomí své chyby, což je předpoklad k nápravě. Tím se otevře prostor pro vzájemný respekt, jednání jako rovný s rovným bez zákulisního boje. Rivalitu pak postupně nahradí vzájemná spolupráce. Návod není utopie, ale stane se jí, pokud sebereflexi bojovníci odmítnou. V opačném případě se závěrem podepíše dohoda o vzájemné spolupráci, při které se budou využívat odborné znalosti všech bez ohledu na to, k jaké straně patří. Návrhy těchto odborníků v odpovídajících profesích budou veřejně diskutovány a odborné argumenty ostatními respektovány. Každý se podpisem zaváže, že bude jednat vždy pouze v obecním zájmu. V závěru dohody může být uveden výsledek společné sebereflexe a předsevzetí: Uvědomili jsme si, že ani dosažené pozitivní výsledky neomlouvají naše selhání v komunikaci, kterou jsme občanům předváděli. Stejně jako boj byla trapná a nedůstojná našeho postavení. Již nikdy nedopustíme, aby se jedni z nás museli uchylovat ke kritice a druzí se jim smáli do očí. Uzavřením takové dohody by se zrodilo společné vítězství zdravého rozumu a pokory nad rivalitou v politickém boji. Každý rok by mohla obec pořádat na počest tohoto vítězství oslavy. V každém člověku je dobrá duše. Jen se potřebuje zbavit útlaku ega a dostat šanci, aby se mohla projevit. Příležitost přichází právě nyní. Vážení zastupitelé, pane starosto i spoluobčané, kdo z vás by si takovou dohodu a oslavu nepřál? S úctou ke každému, kdo je ochoten se pro naší obec v dobrém úmyslu angažovat. Jožka Wenkeová - Černíky ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jaro klepe na dveře Vzhledem k zájmu občanů a také mé vlastní odpovědnosti a jakési nutnosti, jsem vznesla dotaz na vedení naší obce, v jaké fázi řešení je rozšíření otevírací doby obecního sběrného dvora, které bylo řešeno nejen na obecním webu v diskusi, ale také na jednom ze zasedání zastupitelstva obce Zvole. Docela mile mne překvapilo, když mi došla odpověď starosty, že se obec snaží vyjít občanům vstříc a otevírací doba by se měla rozšířit kromě pondělí, ještě také o sobotní odpoledne. Takto by mělo být otevřeno od jarních měsíců? Po období nezbytně nutné k odkládání bioodpoadu a předpokládám i dalšího odpadu, který sběrný dvůr odebírá. Pevně věřím, že se tak stane co nejdříve, neboť JARO KLEPE NA DVEŘE... Děkuji Gabriela Kahle Kontejnery na tříděný odpad Bohužel situace s nepořádkem kolem kontejnerů na tříděný odpad se nemění. Ačkoliv jsou v obecním rozpočtu na tento problém vyhrazeny peníze (podle pana starosty jeden zaměstnanec). Zeptal jsem se tedy starosty sousední obce jak věc řeší on. Bylo mi odpovězeno, že mají také zaměstnance, kteří jsou zodpovědní za úklid kolem kontejnerů a že se také stalo, že vše nefungovalo, jak by mělo. Ano, to se opravdu může stát. Poté už je to ovšem záležitost daného nadřízeného orgánu (zaměstnavatele/starosty apod.) aby sjednal nápravu. Vždyť je to přece jeho vizitka, jak jeho zaměstnanci pracují. A já mu dávám za pravdu. Vítězslav Hájek 9

10 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Lítá bitva na pingpongových stolech Klapot malých celuloidových míčků rozezněl v sobotu 21. března tělocvičnu zvolské školy. Turnaj pro malé i velké sportovní nadšence tam uspořádal oddíl ping pongu SK Zvole. Děti byly rozděleny do tří družstev, od nejmenších až po žáky druhého stupně. Dospělí a nejstarší děti hráli na dva vítězné sety (po vcelku revoluční úpravě pravidel z roku 2000 se jednotlivé sety hrají na jedenáct vítězných bodů, místo původních jedenadvaceti). Na třech modrých (další ústupek tradici) stolech se odehrávaly kruté bitvy, protože na vítěze čekala výhra v podobě krásného dortu. Ale medaile, diplomy a sladké odměny si domů odnesl každý. Jestli děti bojovaly nadšeně a se zápalem, dospělí pak doslova potili krev. Tady už ani tak nešlo o dort, jako o to být nejlepší. Vítěz si navíc ještě odnesl něco dobrého k pití, na oslavu vítězství. A jak to nakonec dopadlo? Za nejmenší děti se na prvním místě umístil Kuba Andronikov, druhý byl Vítek Pořízka a třetí Albín Adamkovič. Za žáky prvního stupně byl první David Andronikov, druhý Kuba Žák a třetí Jana Mohlová. Z žáků druhého stupně se nejlépe umístil Vojta Zuza, druhý Adam Gabriel a třetí Adam Seifert. Kategorii dospělých vyhrál pan Tomáš Dvořáček, druhý byl Honza Lešetický a na třetím místě Jan Kreppke. Děkujeme rozhodčím, kteří pomohli hladkému průběhu turnaje Zbyňkovi Otáhalovi, Heleně Lešetické, Janu Kreppke a Liboru Žákovi. Těšíme se na další turnaj! Jana Fialová Zvolská botička 2015 V sobotu uspořádali SK Zvole a O.S. Karabina, 3. ročník pochodu Zvolská botička. Připraveny byli tři různě dlouhé trasy. Krátká trasa 3km byla určena nejmenším dětem. Prostřední trasa, vedla malinko těžším terénem, lesem. Nejdelší trasa byla už pro zdatnější turisty. Na startu každý obdržel mapu, kde byly vyznačeny orientační body, které byly zároveň kontrolními otázkami. Závodníci došli až do Vraného a zpět přes Zvolskou Homoli do cíle na fotbalové hřiště. V cíli dostal každý účastník pochodu odznak a děti malou sladkost. Díky krásnému počasí jsme den Zakončili příjemným posezením a opékáním špekáčků. Jana Fialová 10

11 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Jsme 2X A DOST! Od roku 2012 hrajeme svižný a veselý rock řízlý punkem. Jsme čtyři tváře na svém místě. Honza Dudek - baskytara, zpěv Petr Probst - kytara, zpěv Dan Vavrla - kytara Marek Jiroš - bicí nástroje V prosinci roku 2014 jsme nahráli debutové EP "Věci jasný k připravované desce, která vyjde v druhé půlce roku Těšíme se na Vás ve Zvoli. 2x a dost Punk roková kapela View on Jak maškary obsadily polyfunkční dům (zkrácená verze, plnou verzi si můžete přečíst na Kočky Jana, Zdena a Jana, vodnice Magda a kocour Tonda. Mraky dětí, spousta tatínků a maminek, dědečků a babiček. Tak to vypadalo 14. února na tradičním maškarním reji ve zvolském polyfunkčním domě. Děti měly krásné masky a vybrat tu "nejhezčí" byl nadlidský výkon, krásné byly všechny! Porota nakonec po dlouhém rozvažování přisoudila vítězství indiánovi, makové panence a kovbojovi... Všechny děti si také s chutí zasoutěžily v mnoha zábavných hrách a při tanci "pod tyčí" předváděly svou ohebnost a šikovnost. Odpočinuly si snad jen při vystoupení skupin ze Sportovního klubu Zvole. "Myšky" předvedly krásná vystoupení se stuhami a obručemi a "Hopíci" nám ukázali, jak trénují mimo skákaní na trampolíně. K maškarnímu reji patří i tombola a vyhrál každý. O občerstvení se starala kočka Jana a kocour Tonda. K mání byla káva nebo čaj (pro doprovod masek) a limonáda pro děti. Maškarní odpoledne se vydařilo! Nicméně, domluvit se na termínu a místě pořádáni s vedením obce nebylo pro nás úplně jednoduché. Například pevný termín jsme měli jen šest dní před samotnou akcí, problémy jsme měli i s propagací. O tom píšeme na jiném místě, na stránkách Jana Fialová Baletní a gymnastický klub Myšky Zvole Jaro nám zaklepalo na dveře, a i když zima nebyla nikterak silná, nástup jarních dnů se zatím za těmi zimními poněkud loudá. O co víc se však loudá jaro, o to víc mi dělají radost cvičenky z oddílu baletu a gymnastiky. Jejich nadšení a píle je pro mě tou největší odměnou a věřím, že i ony to vnímají stejně. Abychom však byly ještě lepšími a časem se mohly zúčastnit nějakých soutěží, připravila jsem pro své svěřence návštěvu tréninkového střediska TJ Jižní město-idestav. V duchu hesla: Motivací k lepším výkonům jsme se s děvčátky vypravily na jednu tréninkovou hodinu jejich vrstevnic, které cvičí již několik let a ty starší z nich, dokonce dosahují vrcholových výkonů na mistrovských soutěžích. Od óóóóó přes jéééé jsme plynule přešly v úžas a mlčení a zároveň touhu vyzkoušet to s nimi tak říkajíc na ostro. Úžas střídal nadšení, ale hlavně všechny holčičky předčily samy sebe. Po více jak hodině jsme odcházely unavené, ale přesvědčené, že pílí a pravidelným cvičením z nás budou jednou ty, co stojí na stupních VÍTĚZŮ. V návaznosti toho jsem připravila v termínu víkendové soustřední, které bude zaměřeno na individuální choreografii sestav. Tedy s ohledem na to, že většina cvičenek je v kategorii Naděje nejmladší a Naděje mladší ročníky (budeme skládat sestavy bez náčiní BN, obruč, švihadlo a volitelné náčiní - stuha). Dle pravidel asociace je maximální délka jednotlivého hudebního doprovodu 1,5 minuty. V dubnu v rámci akademie SK Zvole plánované na budou tak moci gymnastky předvést vše, co se doposud naučily, okořeněné individuální sestavou vytvořenou na míru. Dětem a jejich rodičům ráda poděkovala, popřála radost z každého jarního dne. Ing. Jana Veselá 11

12 ZVOLSKÉ AKCE Pro přehlednost o zvolských kulturních a sportovních akcích navštivte webovou stránku: Kalendář připravovaných akcí O Zvolského Medvěda šachový turnaj Zvolský orientační běh akademie SK Zvole koncert skupiny 2x a dost fotbalový park let SK Zvole REKLAMA Vzdělávání není nikdy dost Od listopadu minulého roku jste se mohli v pátky či soboty potkávat v salonku restaurace U Rybníka se skupinkou svých sousedů na vzdělávacích kurzech konaných v rámci projektu REGION. Tento projekt, jehož celý název je Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (REGION), reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/ , byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a realizuje ho Bankovní akademie Gymnázium a střední odborná škola, a.s. Cílem projektu je zvýšení úrovně odborných a obecných znalostí a dovedností občanů žijících v malých obcích s počtem do dvou tisíc obyvatel v Ústeckém a Středočeském kraji. Program projektu je složen ze šesti samostatných modulů. Tři se týkají změn, které v soukromém právu nastaly v důsledku přijetí nového Občanského zákoníku, zbývající tři moduly pak posilují znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií, finanční gramotnosti a podnikání. U nás v obci proběhlo již 7 vzdělávacích seminářů. Mezi nejvíce poptávané patřily kurzy zaměřené na změny v novém Občanském zákoníku a na finanční gramotnost obyvatel. Kurzy byly zaměřeny co nejvíce prakticky, o čemž svědčí zejména fakt, že během nich nebyla nouze o diskusi a účastníci využívaly přestávek (tj. svého volna ) nejenom k občerstvení, ale i ke konzultacím s lektory ohledně svých konkrétních dotazů. Je dobře, že i v naší obci se našlo dost lidí, kteří projevili zájem o další sebevzdělávání, a věřím, že pro většinu z nich budou informace získané na kurzech přínosné i v průběhu jejich dalšího života. Mgr. Martina Linhartová 12 Zvolský občasník je určen pro všechny občany Zvole a Černíků. Příspěvky, náměty nebo zájem o inzerci do dalších čísel zasílejte na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici?

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Info PRO Vratimov (2014-12) Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Město Vratimov, jako hlavní investor, bude investovat téměř 4 milióny

Více

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 23. února 2015

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 23. února 2015 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 23. února 2015 přijaté usnesení č. 6/2015 - N 1439 předložený a upravený program jednání

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 1. 3. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Cíle a Opatření všechny PS Program: Před zahájením

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod.

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod. Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod. Přítomni: p. Havránek, Janoušková, Flídr, Žáčková, Jeníček, Brabec, Horník, Příhoda, Javůrková, Novák

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8.6.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více