Zvolský občasník. Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvolský občasník. Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015"

Transkript

1 Zvolský občasník Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015 ÚVODNÍK Občané pro Zvoli Občanské sdružení Občané pro Zvoli, původně založené a zaměřené především na ekologickou tématiku a ochranu přírodního bohatství v okolí Zvole, plánuje v rámci svého zapsání jako spolek rozšířit své oblasti působení o další všeobecně prospěšné aktivity. Uvítáme tedy od vás aktivních občanů, podněty a nápady, případně i podporu našich aktivit. Kontaktovat nás můžete na Občané pro Zvoli - spolek by také nadále podporoval Zvolský občasník s možností vyjádření svobodného slova a názoru. Chceme též vytvořit prostor pro inspiraci občanů občanům, zveřejnění tvůrčích nápadů i jejich realizace. Chceme podpořit občany ke spoluodpovědnosti za to, co ve Zvoli máme, jak se ve Zvoli máme a jak se nám tu žije, jaké vztahy vytváříme, nejen ty mezilidské, ale i vztahy k prostředí, ve kterém žijeme, jehož jsme součástí, které utváří nás, stejně jako my utváříme jej. Uvítáme vás mezi námi. Soňa Hájková Co tady zreziví? Aktuální téma, které se v naši obci řeší, je výstavba nové mateřské školky. Obec má již 7 let zhotovený projekt na školku s kapacitou 120 dětí za 57 mil. bez DPH. 7 let marně čekáme, kdy se začne stavět. Víme, že tento problém je potřeba řešit ihned, proto navrhujeme rychlejší a levnější varianty. Na posledním zasedání zastupitelstva řekl místostarosta pan Koudelka, že kontejnerová školka do dvou let zreziví. Odpověděl tak na otázku občana, který se ptal, proč se nepostaví školka rychle a levně, jako v jiných obcích a městech. Samozřejmě je odpověď pana místostarosty Koudelky nepravdivá! Zajímalo mě, jak to je a proto jsem požádala odborníka na stavby kontejnerových školek. Sdělil mi, že je to nesmysl. Pokud je stavba řádně postavená, nic takového nehrozí. Vysvětlil mi, v čem jsou výhody takových staveb. Přikládám obrázky a odkazy školek, které fungují. Byla jsem se podívat v různých školkách mluvila jsem s ředitelkami a učitelkami, kteří jediní mohou opravdu posoudit, jak se jim v takové stavbě pracuje a jak jsou spokojené děti. Nesetkala jsem se s žádným problémem, naopak na výběr je mnoho variant jak může školka vypadat. Nejdůležitější je v našem případě také cena a rychlost stavby. Všechny obce, které potřebovaly otázku umístění dětí do školky vyřešit, udělaly stavbu kontejnerovou nebo z ocelových konstrukcí. Obě varianty jsou rozhodně rychlejší a levnější než propagovaný projekt (navíc 8 let starý!) vedením obce. Pokračování na str.6 1

2 OBSAH / OTEVŘENÝ DOPIS OBSAH ÚVODNÍK Občané pro Zvoli..1 Co tady zreziví?..1 ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Pohledem zastupitele, aneb co se do zápisu nevešlo..3 Nový jednací řád Zastupitelstva obce Zvole 3 Žádost o svolání zasedání zastupitelstva obce Zvole..3 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Podklady pro koncepční úpravy Zvolské návsi..4 Vodojem Vrané nad Vltavou nepravdivé informace k finančnímu příspěvku okolních obcí..6 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Malá glosa nad zvolskými novinami..7 Nepovedený vtip?..7 Jako Rumburak..8 Nejsem naivní!..8 Co je nového v jídelně MŠ?..8 Výzva ke smíření..9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jaro klepe na dveře..9 Úklid kolem kontejnerů..9 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Lítá bitva na pingpongových stolech..10 Zvolská botička..10 Jsme 2X A DOST!..11 Jak maškary obsadily polyfunkční dům..11 Baletní a gymnastický klub Myšky Zvole..11 ZVOLSKÉ AKCE..12 REKLAMA..12 Otevřený dopis radě obce z Pozorní si jistě všimli, že Rada obce vyvěsila Výzvu na podání nabídky na rekonstrukci chodníku a parkovacího stání před polyfunkčním domem. Dalo by se říci, že je to žádoucí a správný krok, ale je třeba se začít ptát, tedy, pokud nám není budoucí náves lhostejná. Opravdu víme, jakou podobu má mít náves za pět a více let? Jakým způsobem chceme provozovat autobusovou dopravu po hrázích rybníka? A pokud neznáme na tyto a další otázky odpovědi, je tedy vhodné nyní investovat jednotky milionů korun do výstavby něčeho, co nemá nějakou zřejmou návaznost? Proto jsme my, členové a zastupitelé za sdružení Zvole2022, Vážení spoluobčané, podali žádost na radu obce o stažení výběrového řízení. Jsme přesvědčeni, že by nejprve měla vzniknout odborná studie na komplexní řešení tak, aby potřebné úpravy návsi na sebe logicky navazovaly. Tento koncept by měl být především projednán s občany a také schválen zastupiteli. Věříme, že pan starosta a rada obce ukáže svůj zájem, žádosti vyhoví a vytvoří tím prostor na zpracování odborné studie návsi s výhledem na desítky let. VĚC: Žádost o pozastavení výběrového řízení na ''Rekonstrukci chodníku a parkovacích stání na návsi J. Štulíka'' Vážená rado obce Zvole, tímto otevřeným dopisem Vás žádáme o pozastavení výběrového řízeni na rekonstrukci chodníku a parkovacích stání v oblasti návsi Zvole před polyfunkčním domem. Domníváme se, že realizací této stavby dojde k zásadnímu zásahu do urbanistického rázu obce. Tyto stavby by měly být realizovány na základě profesionálně zpracované odborné studie a všech potřebných právních dokumentů. Současně budoucí ráz návsi obce je nutné předem projednat v širší diskuzi s občany a zastupiteli obce na půdě zasedání zastupitelstva. Náves Zvole je nejcennější částí obce, tudíž její budoucí podoba by měla být zpracována s velkou citlivostí. Zároveň si také uvědomujeme nutnost řešení parkovacího stání a i podmínek pro chůzi občanů na návsi. Věříme, že pozdržení realizace bude vyváženo přínosem kvalitního projektu na řešení vzhledu a funkčnosti návsi pro příští desítky let. Předem děkujeme za zvážení této žádosti a doufáme v kladné vyřízení. S pozdravem Libor Šimonek zastupitel Ing. Tomáš Hájek zastupitel Bc. Jiří Pípal Zvolský občasník číslo 7 Vydává : sdružení nezávislých kandidátů vlastním nákladem Redakce: Vendula Řehořová, Michaela Řezníková web: Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na uvedený . 2

3 ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Pohledem zastupitele, aneb co se do zápisu nevešlo V novém roce si zastupitelé již svolali své zasedání a opět bylo co řešit. Zřejmě nejdůležitější bod rozsáhlého programu bylo schválení nového Jednacího řádu, který jak jsem uváděl minule, bylo nutné přepracovat. Po úpravách jsme získali Jednací řád, který odpovídá zákonům ČR a vám, občanům Zvolským, dovoluje se vyjádřit ještě dříve, než o vás zastupitelé hlasují. To byl hlavní smysl podnětu k přepracování. Je pouze škoda, že při tvorbě nového Jednacího řádu nebylo přihlédnuto k dalším podnětům na vylepšení. Například zaznamenávat průběh zasedání a mít tím podklad pro vytvoření zápisu. Zde je stále mezi zastupiteli odlišný názor na zápis diskuse, kterou bez této možnosti nelze sepsat, a tak ji v zápisech nenajdete. A tak milí občané, pokud chcete být pravdivě informování o průběhu zasedání vašich zastupitelů, pak se přijďte podívat osobně. Sledujete zvolské internetové stránky a vývěsky, kde jste na zasedání vždy zváni. Když už jsem uvedl zvolské internetové stránky, tak dalším bodem, o kterém se jednalo, byla možnost zveřejňovat uzavírané smlouvy naší obcí. Na pořad jednání jsem rád tento bod připravil, protože hledat uzavřené smlouvy na různých místech internetových stránek,k či v případě potřeby je vyhledávat přímo na obecním úřadě, je zdlouhavé a zbytečně zaměstnává příliš mnoho lidí. Nyní již existuje přímý odkaz do přehledu smluv, uzavřených za působení nového zastupitelstva a na vás už zůstává, zda této možnosti využijete. Přeji všem hezké jaro. Libor Šimonek, Zvole 2022 Nový jednací řád Zastupitelstva obce Zvole Od října minulého roku, kdy proběhly volby do zastupitelstva obce, byl na každém dalším jednání zastupitelstva jako jeden z projednávaných bodů Jednací řád zastupitelstva obce Zvole. Zastupitelé za Spolu pro Zvoli a Černíky a Zvole 2022 se snažili, aby byl stávající jednací řád schválený v roce 2006 doplněn a přepracován tak, aby lépe vyhovoval tomu, co jsme všichni budoucí zastupitelé slibovali voličům. Otevřenost zastupitelstva vůči občanům, zvýšení informovanosti a průhlednosti dění v obci a také, aby byly odstraněny diskriminující a nezákonné ustanovení ze stávajícího jednacího řádu. Předložili jsme návrhy směřující k odstranění nezákonných ustanovení, k rozšíření informovanosti o průběhu zasedání, hlasování i diskuze zastupitelů a občanů. Praxe je ovšem jiná. Rada obce (složená pouze ze zastupitelů Jdeme dál) předložila návrh jednacího řádu, který se naprosto neshoduje s tím, co všichni kandidující do zastupitelstva obce včetně členů vládnoucí kandidátky občanům před volbami slibovali a tento nový jednací řád i přes řadu návrhů o doplnění a pozměnění schválili. Pro názornost uvádím jen pár bodů ze zasedání zastupitelstva, ze kterých je patrné, jak moc zastupitelům, kteří pro tento návrh hlasovali, (ne)záleží na informovanosti občanů. Na zasedání bylo přítomno: 8 zastupitelů Jedeme dál, 3 zastupitelé Spolu pro Zvoli a Černíky, 3 zastupitelé Zvole Schvalování nového jednacího řádu: Termín na zaslání podkladů zastupitelům před jednáním zastupitelstva byl navržen na 3 dny. Protože za tuto dobu není možné zodpovědně projít podklady a případně se poradit s právníky či odborníky o projednávaných věcech. Žádost o svolání zasedání zastupitelstva obce Zvole Navrhli jsme lhůtu na předložení podkladů na 7 dní před jednáním tak, jak je obvyklé i v okolních obcích. Pro tento návrh 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 8, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být uvedeni jmenovitě v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 2. Schvalování nového jednacího řádu: Ze zasedání zastupitelstva bude pořizován audio či video záznam, který bude podkladem pro pořízení a ověření zápisu. Pro tento návrh hlasovali 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 7, zdrželi 2 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 3. Schvalování nového jednacího řádu: V zápise se uvádí diskuze u jednotlivých bodů a závěrečná diskuze. Pro tento návrh 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 8, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 4. Návrh zřídit Výbor pro rozvoj, investice a výstavbu obce Zvole: Pro tento návrh hlasovali 6: Březnová, Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová,. Proti 7, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat 5. Návrh zřídit výbor pro dopravní bezpečnost a obslužnost: Pro tento návrh hlasovali 6: Březnová,Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Výsledek: návrh nebyl přijat. Hana Šiplerová, zastupitelka Spolu pro Zvoli a Černíky Vážení spoluobčané, začátkem měsíce dubna podali zastupitelé zvolení za volební uskupení SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY a za Zvole 2022 žádost o svolání zastupitelstva obce Zvole s následujícím programem: 1/ náves 2/ Strategický plán rozvoje obce 3/ Diskuse Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 92. musí starosta obce svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla doručena žádost obecnímu úřadu. Očekáváme tedy, že zasedání bude svoláno koncem dubna. Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si najdete čas a plánovaného zasedání v 19 hodin se zúčastníte. Zastupitelé SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY a Zvole

4 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Podklady pro koncepční úpravy zvolské návsi Dobrý den spoluobčané, v minulém občasníku jsem vás informoval o tom, že chci připravit podklady pro zastupitele, ze kterých by následně mohl vzniknout koncepční projekt na optimální skloubení funkčnosti a celkového vzhledu zvolské návsi s výhledem na období desítek let. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se do akce zapojili a poslali své návrhy a postřehy (celkem se sešlo 25 námětů od občanů) a i těm třiceti osmi, kteří přišli na debatu do společenské místnosti pod školkou. Zpracované náměty (včetně grafického zpracování) bych chtěl předložit na nejbližším zastupitelstvu. Nastíním Vám alespoň základní body, které z podkladů a debaty vyplynuly: Asi stěžejním bodem (nejčastěji probíraným) je autobusová doprava na návsi vyplynuly tři možnosti: zastávka před polyfunkčním domem (dále jen polydomem), přejezd přes hráz velkého rybníka - stejně jako dnes výhody: není nutnost velkých úprav, dopravní dostupnost do centra obce, dobrá pěší dostupnost na autobus nevýhody: je nutné řešit únosnost komunikace na hrázi stavební úpravy, autobusový provoz okolo školy, hráz není možné využívat cyklisty v obou směrech zastávka před polydomem, otočka před polydomem a jízda zpět po stejné komunikaci výhody: zklidnění provozu (zatížení) hráze velkého rybníka, umožnit jízdu cyklistům po hrázi v obou směrech, umožnění z hráze udělat případně i pěší zónu, autobusová dopravní dostupnost do centra obce, dobrá pěší dostupnost na autobus, snížení dopravní zátěže před školou nevýhody: nutnost vybudovat komunikaci pro otočení autobusu, zajistit dostatečnou šířku komunikace pro provoz autobusů v obou směrech zastávka u státní silnice, případně točna na místě, kde bývá cirkus výhody: snížení finanční zátěže obce na provoz autobusové dopravy, zklidnění provozu na komunikacích v centru obce (i u školy), snížení zatížení hráze velkého rybníka, umožnit jízdu cyklistům po hrázi v obou směrech, umožnění z hráze udělat případně i pěší zónu, nevýhody: nutnost vybudovat komunikace pro zastávky a otočení autobusu, prodlouží se pěší dostupnost na autobus pro velkou část obce, Dalším často probíraným bodem byl provoz na hrázi a okolo školy. Zda hráz, která byla kdysi stavěna na přejezd koňských povozů se senem je dostatečně stabilní pro dlouhodobé zatížení autobusovou dopravou. Přes 40 procent námětů obsahovalo nějaké omezení dopravy na hrázích. Tady bylo poukazováno na zatěžující dopravní situaci před školou (hlavně ráno). Často zmiňované bylo řešení parkování před polydomem. Parkovací prostor před polydomem by měl sloužit pro krátkodobé parkování při návštěvě lékaře, vyzvednutí dětí z družiny, vyřešení aktivit v knihovně. Dnes však větší část automobilů využívá stání dlouhodobě. Ráno přijedou, řidiči přesednou na autobus a večer, až se vrátí z Prahy, zase odjedou do svých domovů. Plocha před polydomem tedy slouží z větší části jako odstavné parkoviště. To, že tam uděláme parkoviště ze zámkové dlažby, se využití nezmění. Je třeba dát možnost dlouhodobému parkování s přestupem na autobus (331 i 333) jinde než v centrální části obce. Dalším zmiňovaným bodem byla realizace chodníků, zvláště od krámu k ulici Jílovské. Tam byly dvě základní varianty: první byla vést chodník hned u komunikace (tak jak v současnosti plánuje starosta), druhá varianta byla vést chodník až za stromořadím (tedy posunout jej blíže k domům). Je to alternativa, která by byla bezpečnější i pro chodce. Tady by bylo dobré se nad tímto řešením zamyslet, než překotně a bez rozmyslu rychle rekonstruovat chodník, který není. Řešení křižovatky na návsi u malého rybníka bylo v námětech tak půl na půl, zda ji řešit jako okružní křižovatku, či nechat současný typ křížení (s návrhy na tvarové upravení a doplnění vodorovného značení). I u řešení této křižovatky je třeba odborného posouzení. V rámci tohoto tématu bylo i poukazováno na dopravní problémové místo při vjezdu od obce Ohrobec. V současnosti OÚ pracuje na přesném vymezení pozemků a jejich vlastnictví. V návaznosti na tyto informace je pak možné hledat nějaká řešení. 4

5 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Několikrát byl v námětech zmíněn i přechod ke škole přes ulici Hlavní od kostela do Kočičí uličky. Je to věc, která by měla velký význam pro bezpečnost dětí s nevelkými finančními náklady. K ploše, kde na návsi bývá cirkus a pouť, nebylo postaveno žádné silné téma. Jednalo se spíše o zatravnění, využití jako otevřené hřiště apod. Zajímavý byl postřeh, zda zavedením nové autobusové linky Oleško Březová - Vrané nebude mít vliv na finanční náročnost a následně i četnost autobusů zajíždějící přes Černíky do Březové a Oleška. Místostarosta mě informoval, že stále uvažují o točně autobusů u Nové Zvole a Černík. Tato točna by tedy mohla řešit snížení finanční zátěže u těchto autobusových spojů. V námětech se objevovaly i jednotlivé návrhy jako například propojit zahradu školy s parčíkem, jízda autobusu z návsi po ulici Březovské do Nové Zvole a dále na jeho trasu a další. Návazné věci i mimo rámec návsi vznik pěší komunikace mezi Zvolí a Ohrobcem (dobré by bylo, kdyby mohla být využívána i cyklisty), tedy propojení ulice Pod Věží s komunikací v Ohrobci. Vlastně ta cestička se tam vždy vyšlape tak ji začít legalizovat. Shrnutí určitě by se mělo zvážit řešení autobusové dopravy variantou otočením u polydomu a jízda zpět stejnou komunikací varianta zklidnění dopravy na hrázích a celkově podpořit cyklodopravu hledat dostatečné řešení pro bezpečnou křižovatku u malého rybníka (alespoň vodorovným značením) koncepčně řešit chodníky na návsi, zvláště v východo-západním směru Na zasedání bych chtěl zastupitelům přednést nejen tyto podklady. ale i hrubé obrazové návrhy řešení. Zvu Vás tedy tímto na toto zasedání. Byl bych rád, aby se činnost starosty, rady i zastupitelstva více otevřela k občanům. Starostu a radu k tomu nedonutím, ale mohu i touto formou inspirovat. Nevím o tom, že by za posledních osm let se někdy konala otevřená diskuse s občany na nějaké téma. Tomáš Hájek, zastupitel za Zvole2022 Co tady zreziví? Pokračování článku ze str.1 Jde nám o to, aby rodiče, kteří na novou školku slibovanou několik dlouhých let nečekali další roky, ale mohli počítat s tím, že jejich dítě prostě v září bude přijato. Jako příklad je školka v Jihlavě pro 100 dětí, včetně hřiště, oplocení, terénních úprav a spodní stavby stála 20 mil.kč. V Jílovém se také postavila modulární školka, ve Vestci je z ocelových konstrukcí. Varianta ocelový skelet a obvodový plášť je naopak plnohodnotný objekt a díky prefabrikovaným prvkům je výstavba zrychlená. Zde nelze hovořit o žádné dočasné stavbě atp., jak nám neustále vnucují místostarosta a starosta. Zajímalo by mně kolik staveb prošli, kolik školek navštívili a kolika firmami zabývající výše zmíněnými způsoby mluvili. V opačném případě se nabízí otázka jestli již není o vítězi výběrového řízení rozhodnuto. MŠ Vestec zastupitelka Zdenka Gabrielová, Spolu pro Zvoli a Černíky Více na Realizace modulárních MŠ/ZŠ firmy PRADAST 5

6 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Vodojem Vrané nad Vltavou nepravdivé informace k finančnímu příspěvku okolních obcí V posledním čísle Zvolských novin byly uveřejněny panem místostarostou Lubomírem Dudou informace ohledně finančního přispění obce Vrané nad Vltavou a obce Březové Oleška na výstavbu vodojemu Vrané nad Vltavou a to částkou ,- Kč na jednu obec. Smlouva o vodojemech uzavřená mezi obcí Zvole, obcí Vrané nad Vltavou a obcí Březová Oleško ze dne 25. září 2008 však uvádí trochu jiné informace. Je v ní v prvé řadě uvedeno, že mají být vybudovány dva vodojemy a to vodojem Vrané nad Vltavou a vodojem Zvole a hlavně, že obec Zvole a obec Vrané nad Vltavou přispějí částkou ,- Kč. Co se týká příspěvku obce Březová Oleško, je v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vodojemech uvedeno, že přispěje darem na vybudování vodojemu Vrané nad Vltavou nejvýše částkou ,- Kč a na vybudování vodojemu Zvole obci Zvole nejvýše částkou ,- Kč. Z výše uvedené smlouvy a dodatku k této smlouvě tedy vyplývá, že občanům jsou sdělovány informace, které neodpovídají skutečnosti. Celé znění Smlouvy o vodojemech včetně Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě naleznete na webových stránkách Spolu pro Zvoli a Černíky. (http://zvolespolu.webnode.cz/) Jana Probstová NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Malá glosa nad Zvolskými novinami Tak nám vyšly Zvolské noviny a každý občan má možnost si udělat úsudek o obsahové kvalitě. Mě osobně upoutala hned celá první stránka Zvolských novin. Sice neznám moc periodik, kde se hned na úvodní stránce prezentuje určitá osoba, obzvláště pak formou subjektivního rozhovoru, ale budiž. Co mě ale zaujalo, je spíš obsahová stránka, úvodem počínaje a formou otázek a odpovědí konče. Ale vezmu to popořadě. Úvod je veden v duchu tak trochu popisu funkce starosty z minulosti směrem k současnosti. To by asi nevadilo, pokud by tato část, jak už je ve zvyku, nebyla postavena logikou věci, že jeden se snaží dělat vše nejlepší pro občany a pro obec, a ti ostatní jen škodí a zdržují ho od práce. Nakonec klasický už folklórní povzdech Holt se člověk nikdy nezavděčí všem je sice pravdivý, ale tak trochu zavádějící. Z mého pohledu je práce starosty, místostarostů, radních a koneckonců i zastupitelů dobrovolná a zároveň placená (dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev), a jak pozice starosty, tak místostarostů je z obecního rozpočtu placena celkem slušně. Pokud bych použil přirovnání, je to stejné, jako kdybych očekával od zaměstnavatele jen samé pochvaly a žádné výtky, natož požadavky spojné s výkonem mé funkce, za kterou jsem placen. Práce pro obec je sice částečně jistým posláním, ale není to dobrovolnická ani charitativní činnost. Druhou částí je samotný rozhovor, který je veden opět ve stejném duchu. Všichni oponenti se spikli a nad to ještě konali neférově během začátku kampaně, o byrokracii ani nemluvě. Já osobně nevím o žádné neférové kampani a zároveň nevím o žádné úzké spolupráci mezi opozičními sdruženími. Bylo by vždy správné přidat konkrétní příklad tak, aby si každý občan mohl udělat nestranný obraz, co bylo tak neférové. Ohledně spolupráce mezi opozičními sdruženími je věc zcela prostá a to je ekonomická. My vydáváme všechny materiály na naše náklady a nemáme za sebou obecní rozpočet, takže je celkem rozumné podělit tyto náklady mezi dvě sdružení. Dále stěžovat si na byrokracii a džungli paragrafů, to je taky s podivem. Přeci pokud někdo pracuje dobrovolně jako starosta, musí očekávat určitou dávku byrokracie. Vždyť s byrokracií se potýká každý z nás. Kdo by nezažil změnu pojišťovny, banky, převod nemovitosti, stavební řízení atd. Ani obec dodnes nemá základní formuláře, tak aby se usnadnil život Zvolánkům a nemuseli vše psát volným textem. 6

7 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Co se týče konkrétních oblastí práce zmíněných v rozhovoru, určitě by bylo dobré tyto konkrétní věci projednat na půdě zastupitelstva jako vrcholného orgánu obce. Například zásah do oblasti návsi v podobě chodníku je vcelku důležitá urbanistická změna a měli by být zastupitelé, ale i občané, velmi dobře seznámeni s budoucím stavem. U stavby školky například nemáme odpověď na otázku, co bude s projektem školky, pokud dotace nedopadne dobře. Dotace schválena být může, ale také nemusí. Je spousta otázek, které občan obce může mít, ale vše, co jsem se dočetl, jsou velmi obecné informace. Věta, že si každý občan může dojít na obec pro jakékoliv informace, u mne v roce 2015 neobstojí. A to nezmiňuji požadavek na písemnou žádost a měsíc na vyjádření. Pak ať si stěžujeme na byrokracii. Osobně si myslím, že toto rozhodně realita v obci není. Nikdo nikomu neubližuje, nad to aby škodil v neprospěch obce. Lidé dokáží ocenit dobrou práci, ale zároveň, pokud obec vydává určitý finanční obnos na odměnách, pak zcela oprávněně si kladou otázku, co za to občan dostane. Určitě jako opozice se budeme ptát, co navíc obec získala navýšením rozpočtu v souvislosti s vytvořením pozice druhého místostarosty. Chápeme, že je třeba dát čas oběma místostarostům, ale po určitém čase by občan měl vědět, co obec, občan, získal tímto novým formátem vedení obce. NÁZORY ZASTUPITELE Nepovedený vtip? Bc. Jiří Pípal Opět se mi potvrdilo, že číst volební program všech stran, byť jsem naprosto přesvědčena, koho budu volit, je nutné. Jinak by se mohlo stát, stejně jako občanům, kteří přišli na poslední zasedání zastupitelstva, že hovoří o něčem, co schválili svojí volbou, ale pak se sami své volbě vysmějí. Pán, který kandidoval za hnutí Jdeme dál se ptal kolik starých lidí chce chodník na hřbitov, když tvrdíme, že je to nejnutnější část chodníku, která chybí a slibuje se občanům několik let. Asi zapomněl, že právě v jeho programu je slib, že už konečně bude realizován právě tento chodník. Stejně tak tento bod máme v programu všechny kandidující strany, a proto jsme se ptali, jak daleko jsou přípravy a kdy asi tak bude stavba zahájena. Ovšem odpovědi jsme se nedočkali, místo toho prohlásil občan, taktéž sympatizant nynějšího vedení, že důchodci chodník na hřbitov nepotřebují, protože je tam odvezou a zpátky už přece nepůjdou. Šokováni jsme byli všichni opoziční zastupitelé. Čekala jsem ticho nebo omluvu za naprosto nevhodný rádoby vtipný příspěvek. To jsem se, ale šeredně spletla. Následoval hurónský smích a plácání se do stehen z davu pánů, kteří přišli posilněni nejen syndromem: ve skupině nejsem tak vidět. Zajímavé je, že se přidali a od plic se zasmáli i lidé z řad hostů, podporující hnutí pana starosty. Když zjistili, že se ale podařenému vtípku nesmějí zastupitelé (aspoň ne ti, kteří seděli naproti mně a těsně vedle mně), úsměv jim pomalu povadal... Tento výstup urazil všechny občany, kteří chodí svým blízkým pokládat na hrob květiny. Tím více, že nikdo z nás neví, kdy v prach se obrátí. Neúcta ke starým lidem od občanů, kteří se také ucházeli o vaše hlasy ve volbách mně děsí. Přimlouvám se za ostatní doprovod, že až příště půjdou z hospody zase v houfu na povel do reprezentačního (jak říká pan starosta) polyfunkčního domu, nechť přijdou i s reprezentačními názory. Opět se ukázalo, proč je dobré zasedání nahrávat, jak je to všude jinde běžné. Určitě by někteří senioři rádi viděli, kdo se vysmíval stáří. Já samozřejmě záznam mám, celých 6 hodin, tak bylo zasedání dlouhé. Třeba se pánové, kterých se to týká, pochlapí a příště zase přijdou, představí se a slušně, v klidu a věcně přednesou svůj názor, připomínku nebo návrh. Tak jak to vyžaduje jednací řád! V opačném případě se nabízí říci jen upřímnou soustrast. Zastupitelka Zdenka Gabrielová, Spolu pro Zvoli a Černíky. 7

8 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Nejsem naivní! Vím, že se ulice a cesty nedají nafouknou! Ale dají se opravit, zpevnit,odvodnit a osvětlit. Musí se jen chtít. Vybudovat chodník souběžný se silnicí mezi Zvolí a Březovou by také neměl být za uplynulých 10 let velký problém. Chceme se tu pohybovat nejen autem, ale i pěšky a na kole. Vybrali jsme si to tu na žití a ne na přespávání!! Každý člověk má svoje zájmy a priority. Jeden jde ven, jiný sedí doma, jeden má rád čas strávený v kruhu rodiny, jiný jde do hospody, jeden jde do muzea a jiný jde sportovat. Chci říci, že je to každého volba. Řeči o semknutí a společném budování mi zavání dobou dávno minulou. Také si, prosím, nepleťme pojmy trpělivost a lhostejnost, to je něco úplně jiného. Je 21. století a lidé dělající komunální politiku, mají prosazovat zájmy svého okolí a ne se nechat manipulovat vedením obce a poslouchat líbivá slůvka. Působí podobně jako uspávací prášek. Také se strašně diví, že se najdou kritické hlasy, které chtějí jen to co je samozřejmost a ne vy možnost. Vymoženost by byla chtít moderní sportoviště a plavecký bazén! Už ani nemluvím o vodovodu a kanalizaci. Nejprve se budou peníze utrácet za přestavování a budování megalomanských projektů a daňovým poplatníkům se vzkáže, aby si cesty a lampy koupili za své! Proč bychom si měli kupovat cesty a darovat obci? Mnoho lidí to ve Zvoli i Černíkách už udělalo. Byla to chyba, protože jediné, co se jim na oplátku dostane, je arogance a pohrdavé úsměvy na každém zasedání obecního zastupitelstva. Tam je atmosféra tak hustá, že by se dala krájet. Neochota spolupracovat s opozičními stranami je toho důkazem. Kdo nevěří, ať tam běží. Dávám tomu ještě necelé 4 roky a doufám, že se to změní k lepšímu! Co je nového v jídelně MŠ? Jako Rumburak k napsání tohoto článku a srovnání s touto známou pohádkovou bytostí, mne inspirovala opoziční zastupitelka po posledním zasedání zastupitelstva. A proč právě Rumburak? Vždyť se jedná o fiktivní postavu. Pointa je v jeho zařazení, čaroděje druhé kategorie. Zařazení lidí do druhé kategorie, tak to si musel, každý spojit s výrokem starosty o lidech s přínosem pro obec. Lidé s přínosem pro obec mohou být přizváni na jednání rady. A kdo že rozhoduje, kdo je přínosem? No přece zase jenom rada. Na přímý dotaz na zastupitele ze stejného hnutí, který je již pravidelně zván na radu, s jakým přínosem on přišel, odpověděl Já jsem byl pozvaný na radu, mám zájem o dění v obci. Jsem občan Zvole a chci to doplnit. Rada mi vyšla vstříc. Jaký přínos má, se již nikdo nedozvěděl. O pozvání usilovali i jiní, ale ti nebyli vyhodnoceni jako lidé s přínosem. Z dalších výroků každý pochopil, že to nemůže být nikdo, kdo se odlišuje názorem. Neboť, na jednání rady prý vždy panuje shoda a přátelská atmosféra (jako v pohádce). Poražený čaroděj druhé kategorie Rumburak uprchl do světa lidí. Ale kam mají uprchnout lidé s odlišným názorem? Jediné, co vlastně pořádně Rumburak uměl, bylo proměnit se v krkavce, který usiloval o získání princezny Arabely a ovládnutí Říše pohádek. Opoziční zastupitelé jediné co prý umí je přidělávat práci a usilovat o získání funkcí. Opravdu je tomu tak? Nemohou být právě oni tím přínosem už jenom, proto, že se odlišují názorem? Vždyť jiný pohled nás nutí přemýšlet nad svými činy. Zasedání rady by nemělo být pouze jako v pohádce, ale sloužit i k vyslechnutí různých podnětů a alternativ. Antonín Zeman Helena Lešetická Každý činíme, jak nejlépe umíme. Čas a okolnosti propojily dlouholetou a neúprosnou snahu naší paní Krupičkové o to, aby dětem ve školce a ve škole chutnalo s mými zkušenostmi z projektů Zdraví na talíři a Bio do škol. Věříme, že z této propojenosti vznikne zajímavá inspirace i podpora zdraví našich dětí i dospělých, kteří se stravují pod křídly školkové jídelny. Ráda bych tedy informovala, že regenerace z iniciativy paní Krupičkové probíhá v několika fázích, je plánována na rok a zatím je dětmi přijímána velmi příznivě. V první fázi ozdravujeme pitný režim a současně rozšiřujeme sortiment zdravých dopoledních svačinek. Věříme, že tento přirozený vývoj je v souladu, jak s dětskou přirozeností, tak přáním rodičů, možnostmi současného personálu i technickou výbavou a samozřejmě i se současnými výživovými poznatky. Budeme vděčny za podporu všech dospělých a samozřejmě rodičovskou zpětnou vazbu. 8 MUDr. Soňa Hájková holistický terapeut a lektor Centra přírodní léčby Irena Krupičková vedoucí, hospodářka i kuchařka školní jídelny

9 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Výzva ke smíření Ze zpráv ve Zvolských novinách a Zvolském občasníku jsem se dočetla, že na kolbišti komunální politiky probíhá mezi zastupiteli vítězného sdružení včele s panem starostou a zastupiteli dalších dvou volebních sdružení nesmiřitelný boj. Válečná sekera byla vykopána již před volbami a po volbách byly s indiánským výkřikem boj zabodnuty do země i válečné šípy. Volební výsledek umožňuje uplatňovat právo silnějšího a vítězům umožňuje přehlasovat jakýkoliv návrh protistrany bez toho, že by bylo se zájmem prozkoumáno, zda by nepřinesl obci prospěch. To, že by se i noví zastupitelé rádi zasloužili o rozkvět obce a spokojenost občanů se nepřipouští. Pokořit je tímto způsobem však není nic, čím by se mohli vítězové pyšnit. Taková taktika vychází z nadřazenosti, vzniklé z politického vítězství. Za současného bojového stavu se naděje na povolební spolupráci zcela rozplývá. Naděje by však vyhasnout neměla, a tak se pokusím předložit osvědčený návod, jak dosáhnout usmíření znepřátelených stran. Návod má univerzální použití platí i pro politiky. Začíná sebereflexí všech bojovníků bez výjimky. Je známo, že delší působení v politice je náročné a také dokáže negativně ovlivnit vlastnosti a jednání člověka, aniž by si to uvědomoval. Proto je třeba ohlédnout se do období, kdy každý z uvedených ještě neměl politické ambice. Rozpomenout se, jaký kdo tehdy byl a zda je takovým i dnes. Zda pracovitý, obětavý, čestný, k druhým vstřícný a přátelský, nebo snad naopak vstoupil do politiky arogantní, nepřátelský, nenávistný, egoistický, případně se takovým stal. Pokud ano, tak co ho k tomu vedlo. Každý by se měl rozpomenout na svůj záměr se kterým kandidoval. Sebereflexe je mocný prostředek, jak nastartovat prospěšné změny především u sebe. V důsledku si každý uvědomí své chyby, což je předpoklad k nápravě. Tím se otevře prostor pro vzájemný respekt, jednání jako rovný s rovným bez zákulisního boje. Rivalitu pak postupně nahradí vzájemná spolupráce. Návod není utopie, ale stane se jí, pokud sebereflexi bojovníci odmítnou. V opačném případě se závěrem podepíše dohoda o vzájemné spolupráci, při které se budou využívat odborné znalosti všech bez ohledu na to, k jaké straně patří. Návrhy těchto odborníků v odpovídajících profesích budou veřejně diskutovány a odborné argumenty ostatními respektovány. Každý se podpisem zaváže, že bude jednat vždy pouze v obecním zájmu. V závěru dohody může být uveden výsledek společné sebereflexe a předsevzetí: Uvědomili jsme si, že ani dosažené pozitivní výsledky neomlouvají naše selhání v komunikaci, kterou jsme občanům předváděli. Stejně jako boj byla trapná a nedůstojná našeho postavení. Již nikdy nedopustíme, aby se jedni z nás museli uchylovat ke kritice a druzí se jim smáli do očí. Uzavřením takové dohody by se zrodilo společné vítězství zdravého rozumu a pokory nad rivalitou v politickém boji. Každý rok by mohla obec pořádat na počest tohoto vítězství oslavy. V každém člověku je dobrá duše. Jen se potřebuje zbavit útlaku ega a dostat šanci, aby se mohla projevit. Příležitost přichází právě nyní. Vážení zastupitelé, pane starosto i spoluobčané, kdo z vás by si takovou dohodu a oslavu nepřál? S úctou ke každému, kdo je ochoten se pro naší obec v dobrém úmyslu angažovat. Jožka Wenkeová - Černíky ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jaro klepe na dveře Vzhledem k zájmu občanů a také mé vlastní odpovědnosti a jakési nutnosti, jsem vznesla dotaz na vedení naší obce, v jaké fázi řešení je rozšíření otevírací doby obecního sběrného dvora, které bylo řešeno nejen na obecním webu v diskusi, ale také na jednom ze zasedání zastupitelstva obce Zvole. Docela mile mne překvapilo, když mi došla odpověď starosty, že se obec snaží vyjít občanům vstříc a otevírací doba by se měla rozšířit kromě pondělí, ještě také o sobotní odpoledne. Takto by mělo být otevřeno od jarních měsíců? Po období nezbytně nutné k odkládání bioodpoadu a předpokládám i dalšího odpadu, který sběrný dvůr odebírá. Pevně věřím, že se tak stane co nejdříve, neboť JARO KLEPE NA DVEŘE... Děkuji Gabriela Kahle Kontejnery na tříděný odpad Bohužel situace s nepořádkem kolem kontejnerů na tříděný odpad se nemění. Ačkoliv jsou v obecním rozpočtu na tento problém vyhrazeny peníze (podle pana starosty jeden zaměstnanec). Zeptal jsem se tedy starosty sousední obce jak věc řeší on. Bylo mi odpovězeno, že mají také zaměstnance, kteří jsou zodpovědní za úklid kolem kontejnerů a že se také stalo, že vše nefungovalo, jak by mělo. Ano, to se opravdu může stát. Poté už je to ovšem záležitost daného nadřízeného orgánu (zaměstnavatele/starosty apod.) aby sjednal nápravu. Vždyť je to přece jeho vizitka, jak jeho zaměstnanci pracují. A já mu dávám za pravdu. Vítězslav Hájek 9

10 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Lítá bitva na pingpongových stolech Klapot malých celuloidových míčků rozezněl v sobotu 21. března tělocvičnu zvolské školy. Turnaj pro malé i velké sportovní nadšence tam uspořádal oddíl ping pongu SK Zvole. Děti byly rozděleny do tří družstev, od nejmenších až po žáky druhého stupně. Dospělí a nejstarší děti hráli na dva vítězné sety (po vcelku revoluční úpravě pravidel z roku 2000 se jednotlivé sety hrají na jedenáct vítězných bodů, místo původních jedenadvaceti). Na třech modrých (další ústupek tradici) stolech se odehrávaly kruté bitvy, protože na vítěze čekala výhra v podobě krásného dortu. Ale medaile, diplomy a sladké odměny si domů odnesl každý. Jestli děti bojovaly nadšeně a se zápalem, dospělí pak doslova potili krev. Tady už ani tak nešlo o dort, jako o to být nejlepší. Vítěz si navíc ještě odnesl něco dobrého k pití, na oslavu vítězství. A jak to nakonec dopadlo? Za nejmenší děti se na prvním místě umístil Kuba Andronikov, druhý byl Vítek Pořízka a třetí Albín Adamkovič. Za žáky prvního stupně byl první David Andronikov, druhý Kuba Žák a třetí Jana Mohlová. Z žáků druhého stupně se nejlépe umístil Vojta Zuza, druhý Adam Gabriel a třetí Adam Seifert. Kategorii dospělých vyhrál pan Tomáš Dvořáček, druhý byl Honza Lešetický a na třetím místě Jan Kreppke. Děkujeme rozhodčím, kteří pomohli hladkému průběhu turnaje Zbyňkovi Otáhalovi, Heleně Lešetické, Janu Kreppke a Liboru Žákovi. Těšíme se na další turnaj! Jana Fialová Zvolská botička 2015 V sobotu uspořádali SK Zvole a O.S. Karabina, 3. ročník pochodu Zvolská botička. Připraveny byli tři různě dlouhé trasy. Krátká trasa 3km byla určena nejmenším dětem. Prostřední trasa, vedla malinko těžším terénem, lesem. Nejdelší trasa byla už pro zdatnější turisty. Na startu každý obdržel mapu, kde byly vyznačeny orientační body, které byly zároveň kontrolními otázkami. Závodníci došli až do Vraného a zpět přes Zvolskou Homoli do cíle na fotbalové hřiště. V cíli dostal každý účastník pochodu odznak a děti malou sladkost. Díky krásnému počasí jsme den Zakončili příjemným posezením a opékáním špekáčků. Jana Fialová 10

11 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Jsme 2X A DOST! Od roku 2012 hrajeme svižný a veselý rock řízlý punkem. Jsme čtyři tváře na svém místě. Honza Dudek - baskytara, zpěv Petr Probst - kytara, zpěv Dan Vavrla - kytara Marek Jiroš - bicí nástroje V prosinci roku 2014 jsme nahráli debutové EP "Věci jasný k připravované desce, která vyjde v druhé půlce roku Těšíme se na Vás ve Zvoli. 2x a dost Punk roková kapela View on Jak maškary obsadily polyfunkční dům (zkrácená verze, plnou verzi si můžete přečíst na Kočky Jana, Zdena a Jana, vodnice Magda a kocour Tonda. Mraky dětí, spousta tatínků a maminek, dědečků a babiček. Tak to vypadalo 14. února na tradičním maškarním reji ve zvolském polyfunkčním domě. Děti měly krásné masky a vybrat tu "nejhezčí" byl nadlidský výkon, krásné byly všechny! Porota nakonec po dlouhém rozvažování přisoudila vítězství indiánovi, makové panence a kovbojovi... Všechny děti si také s chutí zasoutěžily v mnoha zábavných hrách a při tanci "pod tyčí" předváděly svou ohebnost a šikovnost. Odpočinuly si snad jen při vystoupení skupin ze Sportovního klubu Zvole. "Myšky" předvedly krásná vystoupení se stuhami a obručemi a "Hopíci" nám ukázali, jak trénují mimo skákaní na trampolíně. K maškarnímu reji patří i tombola a vyhrál každý. O občerstvení se starala kočka Jana a kocour Tonda. K mání byla káva nebo čaj (pro doprovod masek) a limonáda pro děti. Maškarní odpoledne se vydařilo! Nicméně, domluvit se na termínu a místě pořádáni s vedením obce nebylo pro nás úplně jednoduché. Například pevný termín jsme měli jen šest dní před samotnou akcí, problémy jsme měli i s propagací. O tom píšeme na jiném místě, na stránkách Jana Fialová Baletní a gymnastický klub Myšky Zvole Jaro nám zaklepalo na dveře, a i když zima nebyla nikterak silná, nástup jarních dnů se zatím za těmi zimními poněkud loudá. O co víc se však loudá jaro, o to víc mi dělají radost cvičenky z oddílu baletu a gymnastiky. Jejich nadšení a píle je pro mě tou největší odměnou a věřím, že i ony to vnímají stejně. Abychom však byly ještě lepšími a časem se mohly zúčastnit nějakých soutěží, připravila jsem pro své svěřence návštěvu tréninkového střediska TJ Jižní město-idestav. V duchu hesla: Motivací k lepším výkonům jsme se s děvčátky vypravily na jednu tréninkovou hodinu jejich vrstevnic, které cvičí již několik let a ty starší z nich, dokonce dosahují vrcholových výkonů na mistrovských soutěžích. Od óóóóó přes jéééé jsme plynule přešly v úžas a mlčení a zároveň touhu vyzkoušet to s nimi tak říkajíc na ostro. Úžas střídal nadšení, ale hlavně všechny holčičky předčily samy sebe. Po více jak hodině jsme odcházely unavené, ale přesvědčené, že pílí a pravidelným cvičením z nás budou jednou ty, co stojí na stupních VÍTĚZŮ. V návaznosti toho jsem připravila v termínu víkendové soustřední, které bude zaměřeno na individuální choreografii sestav. Tedy s ohledem na to, že většina cvičenek je v kategorii Naděje nejmladší a Naděje mladší ročníky (budeme skládat sestavy bez náčiní BN, obruč, švihadlo a volitelné náčiní - stuha). Dle pravidel asociace je maximální délka jednotlivého hudebního doprovodu 1,5 minuty. V dubnu v rámci akademie SK Zvole plánované na budou tak moci gymnastky předvést vše, co se doposud naučily, okořeněné individuální sestavou vytvořenou na míru. Dětem a jejich rodičům ráda poděkovala, popřála radost z každého jarního dne. Ing. Jana Veselá 11

12 ZVOLSKÉ AKCE Pro přehlednost o zvolských kulturních a sportovních akcích navštivte webovou stránku: Kalendář připravovaných akcí O Zvolského Medvěda šachový turnaj Zvolský orientační běh akademie SK Zvole koncert skupiny 2x a dost fotbalový park let SK Zvole REKLAMA Vzdělávání není nikdy dost Od listopadu minulého roku jste se mohli v pátky či soboty potkávat v salonku restaurace U Rybníka se skupinkou svých sousedů na vzdělávacích kurzech konaných v rámci projektu REGION. Tento projekt, jehož celý název je Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (REGION), reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/ , byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a realizuje ho Bankovní akademie Gymnázium a střední odborná škola, a.s. Cílem projektu je zvýšení úrovně odborných a obecných znalostí a dovedností občanů žijících v malých obcích s počtem do dvou tisíc obyvatel v Ústeckém a Středočeském kraji. Program projektu je složen ze šesti samostatných modulů. Tři se týkají změn, které v soukromém právu nastaly v důsledku přijetí nového Občanského zákoníku, zbývající tři moduly pak posilují znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií, finanční gramotnosti a podnikání. U nás v obci proběhlo již 7 vzdělávacích seminářů. Mezi nejvíce poptávané patřily kurzy zaměřené na změny v novém Občanském zákoníku a na finanční gramotnost obyvatel. Kurzy byly zaměřeny co nejvíce prakticky, o čemž svědčí zejména fakt, že během nich nebyla nouze o diskusi a účastníci využívaly přestávek (tj. svého volna ) nejenom k občerstvení, ale i ke konzultacím s lektory ohledně svých konkrétních dotazů. Je dobře, že i v naší obci se našlo dost lidí, kteří projevili zájem o další sebevzdělávání, a věřím, že pro většinu z nich budou informace získané na kurzech přínosné i v průběhu jejich dalšího života. Mgr. Martina Linhartová 12 Zvolský občasník je určen pro všechny občany Zvole a Černíků. Příspěvky, náměty nebo zájem o inzerci do dalších čísel zasílejte na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici?

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Info PRO Vratimov (2014-12) Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Město Vratimov, jako hlavní investor, bude investovat téměř 4 milióny

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 18.2.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více