Zvolský občasník. Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvolský občasník. Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015"

Transkript

1 Zvolský občasník Informace pro občany Zvole a Černíků číslo 7 duben 2015 ÚVODNÍK Občané pro Zvoli Občanské sdružení Občané pro Zvoli, původně založené a zaměřené především na ekologickou tématiku a ochranu přírodního bohatství v okolí Zvole, plánuje v rámci svého zapsání jako spolek rozšířit své oblasti působení o další všeobecně prospěšné aktivity. Uvítáme tedy od vás aktivních občanů, podněty a nápady, případně i podporu našich aktivit. Kontaktovat nás můžete na Občané pro Zvoli - spolek by také nadále podporoval Zvolský občasník s možností vyjádření svobodného slova a názoru. Chceme též vytvořit prostor pro inspiraci občanů občanům, zveřejnění tvůrčích nápadů i jejich realizace. Chceme podpořit občany ke spoluodpovědnosti za to, co ve Zvoli máme, jak se ve Zvoli máme a jak se nám tu žije, jaké vztahy vytváříme, nejen ty mezilidské, ale i vztahy k prostředí, ve kterém žijeme, jehož jsme součástí, které utváří nás, stejně jako my utváříme jej. Uvítáme vás mezi námi. Soňa Hájková Co tady zreziví? Aktuální téma, které se v naši obci řeší, je výstavba nové mateřské školky. Obec má již 7 let zhotovený projekt na školku s kapacitou 120 dětí za 57 mil. bez DPH. 7 let marně čekáme, kdy se začne stavět. Víme, že tento problém je potřeba řešit ihned, proto navrhujeme rychlejší a levnější varianty. Na posledním zasedání zastupitelstva řekl místostarosta pan Koudelka, že kontejnerová školka do dvou let zreziví. Odpověděl tak na otázku občana, který se ptal, proč se nepostaví školka rychle a levně, jako v jiných obcích a městech. Samozřejmě je odpověď pana místostarosty Koudelky nepravdivá! Zajímalo mě, jak to je a proto jsem požádala odborníka na stavby kontejnerových školek. Sdělil mi, že je to nesmysl. Pokud je stavba řádně postavená, nic takového nehrozí. Vysvětlil mi, v čem jsou výhody takových staveb. Přikládám obrázky a odkazy školek, které fungují. Byla jsem se podívat v různých školkách mluvila jsem s ředitelkami a učitelkami, kteří jediní mohou opravdu posoudit, jak se jim v takové stavbě pracuje a jak jsou spokojené děti. Nesetkala jsem se s žádným problémem, naopak na výběr je mnoho variant jak může školka vypadat. Nejdůležitější je v našem případě také cena a rychlost stavby. Všechny obce, které potřebovaly otázku umístění dětí do školky vyřešit, udělaly stavbu kontejnerovou nebo z ocelových konstrukcí. Obě varianty jsou rozhodně rychlejší a levnější než propagovaný projekt (navíc 8 let starý!) vedením obce. Pokračování na str.6 1

2 OBSAH / OTEVŘENÝ DOPIS OBSAH ÚVODNÍK Občané pro Zvoli..1 Co tady zreziví?..1 ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Pohledem zastupitele, aneb co se do zápisu nevešlo..3 Nový jednací řád Zastupitelstva obce Zvole 3 Žádost o svolání zasedání zastupitelstva obce Zvole..3 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Podklady pro koncepční úpravy Zvolské návsi..4 Vodojem Vrané nad Vltavou nepravdivé informace k finančnímu příspěvku okolních obcí..6 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Malá glosa nad zvolskými novinami..7 Nepovedený vtip?..7 Jako Rumburak..8 Nejsem naivní!..8 Co je nového v jídelně MŠ?..8 Výzva ke smíření..9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jaro klepe na dveře..9 Úklid kolem kontejnerů..9 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Lítá bitva na pingpongových stolech..10 Zvolská botička..10 Jsme 2X A DOST!..11 Jak maškary obsadily polyfunkční dům..11 Baletní a gymnastický klub Myšky Zvole..11 ZVOLSKÉ AKCE..12 REKLAMA..12 Otevřený dopis radě obce z Pozorní si jistě všimli, že Rada obce vyvěsila Výzvu na podání nabídky na rekonstrukci chodníku a parkovacího stání před polyfunkčním domem. Dalo by se říci, že je to žádoucí a správný krok, ale je třeba se začít ptát, tedy, pokud nám není budoucí náves lhostejná. Opravdu víme, jakou podobu má mít náves za pět a více let? Jakým způsobem chceme provozovat autobusovou dopravu po hrázích rybníka? A pokud neznáme na tyto a další otázky odpovědi, je tedy vhodné nyní investovat jednotky milionů korun do výstavby něčeho, co nemá nějakou zřejmou návaznost? Proto jsme my, členové a zastupitelé za sdružení Zvole2022, Vážení spoluobčané, podali žádost na radu obce o stažení výběrového řízení. Jsme přesvědčeni, že by nejprve měla vzniknout odborná studie na komplexní řešení tak, aby potřebné úpravy návsi na sebe logicky navazovaly. Tento koncept by měl být především projednán s občany a také schválen zastupiteli. Věříme, že pan starosta a rada obce ukáže svůj zájem, žádosti vyhoví a vytvoří tím prostor na zpracování odborné studie návsi s výhledem na desítky let. VĚC: Žádost o pozastavení výběrového řízení na ''Rekonstrukci chodníku a parkovacích stání na návsi J. Štulíka'' Vážená rado obce Zvole, tímto otevřeným dopisem Vás žádáme o pozastavení výběrového řízeni na rekonstrukci chodníku a parkovacích stání v oblasti návsi Zvole před polyfunkčním domem. Domníváme se, že realizací této stavby dojde k zásadnímu zásahu do urbanistického rázu obce. Tyto stavby by měly být realizovány na základě profesionálně zpracované odborné studie a všech potřebných právních dokumentů. Současně budoucí ráz návsi obce je nutné předem projednat v širší diskuzi s občany a zastupiteli obce na půdě zasedání zastupitelstva. Náves Zvole je nejcennější částí obce, tudíž její budoucí podoba by měla být zpracována s velkou citlivostí. Zároveň si také uvědomujeme nutnost řešení parkovacího stání a i podmínek pro chůzi občanů na návsi. Věříme, že pozdržení realizace bude vyváženo přínosem kvalitního projektu na řešení vzhledu a funkčnosti návsi pro příští desítky let. Předem děkujeme za zvážení této žádosti a doufáme v kladné vyřízení. S pozdravem Libor Šimonek zastupitel Ing. Tomáš Hájek zastupitel Bc. Jiří Pípal Zvolský občasník číslo 7 Vydává : sdružení nezávislých kandidátů vlastním nákladem Redakce: Vendula Řehořová, Michaela Řezníková web: Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na uvedený . 2

3 ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Pohledem zastupitele, aneb co se do zápisu nevešlo V novém roce si zastupitelé již svolali své zasedání a opět bylo co řešit. Zřejmě nejdůležitější bod rozsáhlého programu bylo schválení nového Jednacího řádu, který jak jsem uváděl minule, bylo nutné přepracovat. Po úpravách jsme získali Jednací řád, který odpovídá zákonům ČR a vám, občanům Zvolským, dovoluje se vyjádřit ještě dříve, než o vás zastupitelé hlasují. To byl hlavní smysl podnětu k přepracování. Je pouze škoda, že při tvorbě nového Jednacího řádu nebylo přihlédnuto k dalším podnětům na vylepšení. Například zaznamenávat průběh zasedání a mít tím podklad pro vytvoření zápisu. Zde je stále mezi zastupiteli odlišný názor na zápis diskuse, kterou bez této možnosti nelze sepsat, a tak ji v zápisech nenajdete. A tak milí občané, pokud chcete být pravdivě informování o průběhu zasedání vašich zastupitelů, pak se přijďte podívat osobně. Sledujete zvolské internetové stránky a vývěsky, kde jste na zasedání vždy zváni. Když už jsem uvedl zvolské internetové stránky, tak dalším bodem, o kterém se jednalo, byla možnost zveřejňovat uzavírané smlouvy naší obcí. Na pořad jednání jsem rád tento bod připravil, protože hledat uzavřené smlouvy na různých místech internetových stránek,k či v případě potřeby je vyhledávat přímo na obecním úřadě, je zdlouhavé a zbytečně zaměstnává příliš mnoho lidí. Nyní již existuje přímý odkaz do přehledu smluv, uzavřených za působení nového zastupitelstva a na vás už zůstává, zda této možnosti využijete. Přeji všem hezké jaro. Libor Šimonek, Zvole 2022 Nový jednací řád Zastupitelstva obce Zvole Od října minulého roku, kdy proběhly volby do zastupitelstva obce, byl na každém dalším jednání zastupitelstva jako jeden z projednávaných bodů Jednací řád zastupitelstva obce Zvole. Zastupitelé za Spolu pro Zvoli a Černíky a Zvole 2022 se snažili, aby byl stávající jednací řád schválený v roce 2006 doplněn a přepracován tak, aby lépe vyhovoval tomu, co jsme všichni budoucí zastupitelé slibovali voličům. Otevřenost zastupitelstva vůči občanům, zvýšení informovanosti a průhlednosti dění v obci a také, aby byly odstraněny diskriminující a nezákonné ustanovení ze stávajícího jednacího řádu. Předložili jsme návrhy směřující k odstranění nezákonných ustanovení, k rozšíření informovanosti o průběhu zasedání, hlasování i diskuze zastupitelů a občanů. Praxe je ovšem jiná. Rada obce (složená pouze ze zastupitelů Jdeme dál) předložila návrh jednacího řádu, který se naprosto neshoduje s tím, co všichni kandidující do zastupitelstva obce včetně členů vládnoucí kandidátky občanům před volbami slibovali a tento nový jednací řád i přes řadu návrhů o doplnění a pozměnění schválili. Pro názornost uvádím jen pár bodů ze zasedání zastupitelstva, ze kterých je patrné, jak moc zastupitelům, kteří pro tento návrh hlasovali, (ne)záleží na informovanosti občanů. Na zasedání bylo přítomno: 8 zastupitelů Jedeme dál, 3 zastupitelé Spolu pro Zvoli a Černíky, 3 zastupitelé Zvole Schvalování nového jednacího řádu: Termín na zaslání podkladů zastupitelům před jednáním zastupitelstva byl navržen na 3 dny. Protože za tuto dobu není možné zodpovědně projít podklady a případně se poradit s právníky či odborníky o projednávaných věcech. Žádost o svolání zasedání zastupitelstva obce Zvole Navrhli jsme lhůtu na předložení podkladů na 7 dní před jednáním tak, jak je obvyklé i v okolních obcích. Pro tento návrh 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 8, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být uvedeni jmenovitě v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 2. Schvalování nového jednacího řádu: Ze zasedání zastupitelstva bude pořizován audio či video záznam, který bude podkladem pro pořízení a ověření zápisu. Pro tento návrh hlasovali 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 7, zdrželi 2 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 3. Schvalování nového jednacího řádu: V zápise se uvádí diskuze u jednotlivých bodů a závěrečná diskuze. Pro tento návrh 5: Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Proti 8, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat. 4. Návrh zřídit Výbor pro rozvoj, investice a výstavbu obce Zvole: Pro tento návrh hlasovali 6: Březnová, Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová,. Proti 7, zdržel 1 - zastupitelé si nepřejí být jmenovitě uvedeni v zápise. Výsledek: návrh nebyl přijat 5. Návrh zřídit výbor pro dopravní bezpečnost a obslužnost: Pro tento návrh hlasovali 6: Březnová,Gabrielová, Hájek, Straková, Šimonek, Šiplerová. Výsledek: návrh nebyl přijat. Hana Šiplerová, zastupitelka Spolu pro Zvoli a Černíky Vážení spoluobčané, začátkem měsíce dubna podali zastupitelé zvolení za volební uskupení SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY a za Zvole 2022 žádost o svolání zastupitelstva obce Zvole s následujícím programem: 1/ náves 2/ Strategický plán rozvoje obce 3/ Diskuse Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 92. musí starosta obce svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla doručena žádost obecnímu úřadu. Očekáváme tedy, že zasedání bude svoláno koncem dubna. Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si najdete čas a plánovaného zasedání v 19 hodin se zúčastníte. Zastupitelé SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY a Zvole

4 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Podklady pro koncepční úpravy zvolské návsi Dobrý den spoluobčané, v minulém občasníku jsem vás informoval o tom, že chci připravit podklady pro zastupitele, ze kterých by následně mohl vzniknout koncepční projekt na optimální skloubení funkčnosti a celkového vzhledu zvolské návsi s výhledem na období desítek let. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se do akce zapojili a poslali své návrhy a postřehy (celkem se sešlo 25 námětů od občanů) a i těm třiceti osmi, kteří přišli na debatu do společenské místnosti pod školkou. Zpracované náměty (včetně grafického zpracování) bych chtěl předložit na nejbližším zastupitelstvu. Nastíním Vám alespoň základní body, které z podkladů a debaty vyplynuly: Asi stěžejním bodem (nejčastěji probíraným) je autobusová doprava na návsi vyplynuly tři možnosti: zastávka před polyfunkčním domem (dále jen polydomem), přejezd přes hráz velkého rybníka - stejně jako dnes výhody: není nutnost velkých úprav, dopravní dostupnost do centra obce, dobrá pěší dostupnost na autobus nevýhody: je nutné řešit únosnost komunikace na hrázi stavební úpravy, autobusový provoz okolo školy, hráz není možné využívat cyklisty v obou směrech zastávka před polydomem, otočka před polydomem a jízda zpět po stejné komunikaci výhody: zklidnění provozu (zatížení) hráze velkého rybníka, umožnit jízdu cyklistům po hrázi v obou směrech, umožnění z hráze udělat případně i pěší zónu, autobusová dopravní dostupnost do centra obce, dobrá pěší dostupnost na autobus, snížení dopravní zátěže před školou nevýhody: nutnost vybudovat komunikaci pro otočení autobusu, zajistit dostatečnou šířku komunikace pro provoz autobusů v obou směrech zastávka u státní silnice, případně točna na místě, kde bývá cirkus výhody: snížení finanční zátěže obce na provoz autobusové dopravy, zklidnění provozu na komunikacích v centru obce (i u školy), snížení zatížení hráze velkého rybníka, umožnit jízdu cyklistům po hrázi v obou směrech, umožnění z hráze udělat případně i pěší zónu, nevýhody: nutnost vybudovat komunikace pro zastávky a otočení autobusu, prodlouží se pěší dostupnost na autobus pro velkou část obce, Dalším často probíraným bodem byl provoz na hrázi a okolo školy. Zda hráz, která byla kdysi stavěna na přejezd koňských povozů se senem je dostatečně stabilní pro dlouhodobé zatížení autobusovou dopravou. Přes 40 procent námětů obsahovalo nějaké omezení dopravy na hrázích. Tady bylo poukazováno na zatěžující dopravní situaci před školou (hlavně ráno). Často zmiňované bylo řešení parkování před polydomem. Parkovací prostor před polydomem by měl sloužit pro krátkodobé parkování při návštěvě lékaře, vyzvednutí dětí z družiny, vyřešení aktivit v knihovně. Dnes však větší část automobilů využívá stání dlouhodobě. Ráno přijedou, řidiči přesednou na autobus a večer, až se vrátí z Prahy, zase odjedou do svých domovů. Plocha před polydomem tedy slouží z větší části jako odstavné parkoviště. To, že tam uděláme parkoviště ze zámkové dlažby, se využití nezmění. Je třeba dát možnost dlouhodobému parkování s přestupem na autobus (331 i 333) jinde než v centrální části obce. Dalším zmiňovaným bodem byla realizace chodníků, zvláště od krámu k ulici Jílovské. Tam byly dvě základní varianty: první byla vést chodník hned u komunikace (tak jak v současnosti plánuje starosta), druhá varianta byla vést chodník až za stromořadím (tedy posunout jej blíže k domům). Je to alternativa, která by byla bezpečnější i pro chodce. Tady by bylo dobré se nad tímto řešením zamyslet, než překotně a bez rozmyslu rychle rekonstruovat chodník, který není. Řešení křižovatky na návsi u malého rybníka bylo v námětech tak půl na půl, zda ji řešit jako okružní křižovatku, či nechat současný typ křížení (s návrhy na tvarové upravení a doplnění vodorovného značení). I u řešení této křižovatky je třeba odborného posouzení. V rámci tohoto tématu bylo i poukazováno na dopravní problémové místo při vjezdu od obce Ohrobec. V současnosti OÚ pracuje na přesném vymezení pozemků a jejich vlastnictví. V návaznosti na tyto informace je pak možné hledat nějaká řešení. 4

5 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Několikrát byl v námětech zmíněn i přechod ke škole přes ulici Hlavní od kostela do Kočičí uličky. Je to věc, která by měla velký význam pro bezpečnost dětí s nevelkými finančními náklady. K ploše, kde na návsi bývá cirkus a pouť, nebylo postaveno žádné silné téma. Jednalo se spíše o zatravnění, využití jako otevřené hřiště apod. Zajímavý byl postřeh, zda zavedením nové autobusové linky Oleško Březová - Vrané nebude mít vliv na finanční náročnost a následně i četnost autobusů zajíždějící přes Černíky do Březové a Oleška. Místostarosta mě informoval, že stále uvažují o točně autobusů u Nové Zvole a Černík. Tato točna by tedy mohla řešit snížení finanční zátěže u těchto autobusových spojů. V námětech se objevovaly i jednotlivé návrhy jako například propojit zahradu školy s parčíkem, jízda autobusu z návsi po ulici Březovské do Nové Zvole a dále na jeho trasu a další. Návazné věci i mimo rámec návsi vznik pěší komunikace mezi Zvolí a Ohrobcem (dobré by bylo, kdyby mohla být využívána i cyklisty), tedy propojení ulice Pod Věží s komunikací v Ohrobci. Vlastně ta cestička se tam vždy vyšlape tak ji začít legalizovat. Shrnutí určitě by se mělo zvážit řešení autobusové dopravy variantou otočením u polydomu a jízda zpět stejnou komunikací varianta zklidnění dopravy na hrázích a celkově podpořit cyklodopravu hledat dostatečné řešení pro bezpečnou křižovatku u malého rybníka (alespoň vodorovným značením) koncepčně řešit chodníky na návsi, zvláště v východo-západním směru Na zasedání bych chtěl zastupitelům přednést nejen tyto podklady. ale i hrubé obrazové návrhy řešení. Zvu Vás tedy tímto na toto zasedání. Byl bych rád, aby se činnost starosty, rady i zastupitelstva více otevřela k občanům. Starostu a radu k tomu nedonutím, ale mohu i touto formou inspirovat. Nevím o tom, že by za posledních osm let se někdy konala otevřená diskuse s občany na nějaké téma. Tomáš Hájek, zastupitel za Zvole2022 Co tady zreziví? Pokračování článku ze str.1 Jde nám o to, aby rodiče, kteří na novou školku slibovanou několik dlouhých let nečekali další roky, ale mohli počítat s tím, že jejich dítě prostě v září bude přijato. Jako příklad je školka v Jihlavě pro 100 dětí, včetně hřiště, oplocení, terénních úprav a spodní stavby stála 20 mil.kč. V Jílovém se také postavila modulární školka, ve Vestci je z ocelových konstrukcí. Varianta ocelový skelet a obvodový plášť je naopak plnohodnotný objekt a díky prefabrikovaným prvkům je výstavba zrychlená. Zde nelze hovořit o žádné dočasné stavbě atp., jak nám neustále vnucují místostarosta a starosta. Zajímalo by mně kolik staveb prošli, kolik školek navštívili a kolika firmami zabývající výše zmíněnými způsoby mluvili. V opačném případě se nabízí otázka jestli již není o vítězi výběrového řízení rozhodnuto. MŠ Vestec zastupitelka Zdenka Gabrielová, Spolu pro Zvoli a Černíky Více na Realizace modulárních MŠ/ZŠ firmy PRADAST 5

6 INVESTICE / ROZVOJ OBCE Vodojem Vrané nad Vltavou nepravdivé informace k finančnímu příspěvku okolních obcí V posledním čísle Zvolských novin byly uveřejněny panem místostarostou Lubomírem Dudou informace ohledně finančního přispění obce Vrané nad Vltavou a obce Březové Oleška na výstavbu vodojemu Vrané nad Vltavou a to částkou ,- Kč na jednu obec. Smlouva o vodojemech uzavřená mezi obcí Zvole, obcí Vrané nad Vltavou a obcí Březová Oleško ze dne 25. září 2008 však uvádí trochu jiné informace. Je v ní v prvé řadě uvedeno, že mají být vybudovány dva vodojemy a to vodojem Vrané nad Vltavou a vodojem Zvole a hlavně, že obec Zvole a obec Vrané nad Vltavou přispějí částkou ,- Kč. Co se týká příspěvku obce Březová Oleško, je v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vodojemech uvedeno, že přispěje darem na vybudování vodojemu Vrané nad Vltavou nejvýše částkou ,- Kč a na vybudování vodojemu Zvole obci Zvole nejvýše částkou ,- Kč. Z výše uvedené smlouvy a dodatku k této smlouvě tedy vyplývá, že občanům jsou sdělovány informace, které neodpovídají skutečnosti. Celé znění Smlouvy o vodojemech včetně Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě naleznete na webových stránkách Spolu pro Zvoli a Černíky. (http://zvolespolu.webnode.cz/) Jana Probstová NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Malá glosa nad Zvolskými novinami Tak nám vyšly Zvolské noviny a každý občan má možnost si udělat úsudek o obsahové kvalitě. Mě osobně upoutala hned celá první stránka Zvolských novin. Sice neznám moc periodik, kde se hned na úvodní stránce prezentuje určitá osoba, obzvláště pak formou subjektivního rozhovoru, ale budiž. Co mě ale zaujalo, je spíš obsahová stránka, úvodem počínaje a formou otázek a odpovědí konče. Ale vezmu to popořadě. Úvod je veden v duchu tak trochu popisu funkce starosty z minulosti směrem k současnosti. To by asi nevadilo, pokud by tato část, jak už je ve zvyku, nebyla postavena logikou věci, že jeden se snaží dělat vše nejlepší pro občany a pro obec, a ti ostatní jen škodí a zdržují ho od práce. Nakonec klasický už folklórní povzdech Holt se člověk nikdy nezavděčí všem je sice pravdivý, ale tak trochu zavádějící. Z mého pohledu je práce starosty, místostarostů, radních a koneckonců i zastupitelů dobrovolná a zároveň placená (dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev), a jak pozice starosty, tak místostarostů je z obecního rozpočtu placena celkem slušně. Pokud bych použil přirovnání, je to stejné, jako kdybych očekával od zaměstnavatele jen samé pochvaly a žádné výtky, natož požadavky spojné s výkonem mé funkce, za kterou jsem placen. Práce pro obec je sice částečně jistým posláním, ale není to dobrovolnická ani charitativní činnost. Druhou částí je samotný rozhovor, který je veden opět ve stejném duchu. Všichni oponenti se spikli a nad to ještě konali neférově během začátku kampaně, o byrokracii ani nemluvě. Já osobně nevím o žádné neférové kampani a zároveň nevím o žádné úzké spolupráci mezi opozičními sdruženími. Bylo by vždy správné přidat konkrétní příklad tak, aby si každý občan mohl udělat nestranný obraz, co bylo tak neférové. Ohledně spolupráce mezi opozičními sdruženími je věc zcela prostá a to je ekonomická. My vydáváme všechny materiály na naše náklady a nemáme za sebou obecní rozpočet, takže je celkem rozumné podělit tyto náklady mezi dvě sdružení. Dále stěžovat si na byrokracii a džungli paragrafů, to je taky s podivem. Přeci pokud někdo pracuje dobrovolně jako starosta, musí očekávat určitou dávku byrokracie. Vždyť s byrokracií se potýká každý z nás. Kdo by nezažil změnu pojišťovny, banky, převod nemovitosti, stavební řízení atd. Ani obec dodnes nemá základní formuláře, tak aby se usnadnil život Zvolánkům a nemuseli vše psát volným textem. 6

7 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Co se týče konkrétních oblastí práce zmíněných v rozhovoru, určitě by bylo dobré tyto konkrétní věci projednat na půdě zastupitelstva jako vrcholného orgánu obce. Například zásah do oblasti návsi v podobě chodníku je vcelku důležitá urbanistická změna a měli by být zastupitelé, ale i občané, velmi dobře seznámeni s budoucím stavem. U stavby školky například nemáme odpověď na otázku, co bude s projektem školky, pokud dotace nedopadne dobře. Dotace schválena být může, ale také nemusí. Je spousta otázek, které občan obce může mít, ale vše, co jsem se dočetl, jsou velmi obecné informace. Věta, že si každý občan může dojít na obec pro jakékoliv informace, u mne v roce 2015 neobstojí. A to nezmiňuji požadavek na písemnou žádost a měsíc na vyjádření. Pak ať si stěžujeme na byrokracii. Osobně si myslím, že toto rozhodně realita v obci není. Nikdo nikomu neubližuje, nad to aby škodil v neprospěch obce. Lidé dokáží ocenit dobrou práci, ale zároveň, pokud obec vydává určitý finanční obnos na odměnách, pak zcela oprávněně si kladou otázku, co za to občan dostane. Určitě jako opozice se budeme ptát, co navíc obec získala navýšením rozpočtu v souvislosti s vytvořením pozice druhého místostarosty. Chápeme, že je třeba dát čas oběma místostarostům, ale po určitém čase by občan měl vědět, co obec, občan, získal tímto novým formátem vedení obce. NÁZORY ZASTUPITELE Nepovedený vtip? Bc. Jiří Pípal Opět se mi potvrdilo, že číst volební program všech stran, byť jsem naprosto přesvědčena, koho budu volit, je nutné. Jinak by se mohlo stát, stejně jako občanům, kteří přišli na poslední zasedání zastupitelstva, že hovoří o něčem, co schválili svojí volbou, ale pak se sami své volbě vysmějí. Pán, který kandidoval za hnutí Jdeme dál se ptal kolik starých lidí chce chodník na hřbitov, když tvrdíme, že je to nejnutnější část chodníku, která chybí a slibuje se občanům několik let. Asi zapomněl, že právě v jeho programu je slib, že už konečně bude realizován právě tento chodník. Stejně tak tento bod máme v programu všechny kandidující strany, a proto jsme se ptali, jak daleko jsou přípravy a kdy asi tak bude stavba zahájena. Ovšem odpovědi jsme se nedočkali, místo toho prohlásil občan, taktéž sympatizant nynějšího vedení, že důchodci chodník na hřbitov nepotřebují, protože je tam odvezou a zpátky už přece nepůjdou. Šokováni jsme byli všichni opoziční zastupitelé. Čekala jsem ticho nebo omluvu za naprosto nevhodný rádoby vtipný příspěvek. To jsem se, ale šeredně spletla. Následoval hurónský smích a plácání se do stehen z davu pánů, kteří přišli posilněni nejen syndromem: ve skupině nejsem tak vidět. Zajímavé je, že se přidali a od plic se zasmáli i lidé z řad hostů, podporující hnutí pana starosty. Když zjistili, že se ale podařenému vtípku nesmějí zastupitelé (aspoň ne ti, kteří seděli naproti mně a těsně vedle mně), úsměv jim pomalu povadal... Tento výstup urazil všechny občany, kteří chodí svým blízkým pokládat na hrob květiny. Tím více, že nikdo z nás neví, kdy v prach se obrátí. Neúcta ke starým lidem od občanů, kteří se také ucházeli o vaše hlasy ve volbách mně děsí. Přimlouvám se za ostatní doprovod, že až příště půjdou z hospody zase v houfu na povel do reprezentačního (jak říká pan starosta) polyfunkčního domu, nechť přijdou i s reprezentačními názory. Opět se ukázalo, proč je dobré zasedání nahrávat, jak je to všude jinde běžné. Určitě by někteří senioři rádi viděli, kdo se vysmíval stáří. Já samozřejmě záznam mám, celých 6 hodin, tak bylo zasedání dlouhé. Třeba se pánové, kterých se to týká, pochlapí a příště zase přijdou, představí se a slušně, v klidu a věcně přednesou svůj názor, připomínku nebo návrh. Tak jak to vyžaduje jednací řád! V opačném případě se nabízí říci jen upřímnou soustrast. Zastupitelka Zdenka Gabrielová, Spolu pro Zvoli a Černíky. 7

8 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Nejsem naivní! Vím, že se ulice a cesty nedají nafouknou! Ale dají se opravit, zpevnit,odvodnit a osvětlit. Musí se jen chtít. Vybudovat chodník souběžný se silnicí mezi Zvolí a Březovou by také neměl být za uplynulých 10 let velký problém. Chceme se tu pohybovat nejen autem, ale i pěšky a na kole. Vybrali jsme si to tu na žití a ne na přespávání!! Každý člověk má svoje zájmy a priority. Jeden jde ven, jiný sedí doma, jeden má rád čas strávený v kruhu rodiny, jiný jde do hospody, jeden jde do muzea a jiný jde sportovat. Chci říci, že je to každého volba. Řeči o semknutí a společném budování mi zavání dobou dávno minulou. Také si, prosím, nepleťme pojmy trpělivost a lhostejnost, to je něco úplně jiného. Je 21. století a lidé dělající komunální politiku, mají prosazovat zájmy svého okolí a ne se nechat manipulovat vedením obce a poslouchat líbivá slůvka. Působí podobně jako uspávací prášek. Také se strašně diví, že se najdou kritické hlasy, které chtějí jen to co je samozřejmost a ne vy možnost. Vymoženost by byla chtít moderní sportoviště a plavecký bazén! Už ani nemluvím o vodovodu a kanalizaci. Nejprve se budou peníze utrácet za přestavování a budování megalomanských projektů a daňovým poplatníkům se vzkáže, aby si cesty a lampy koupili za své! Proč bychom si měli kupovat cesty a darovat obci? Mnoho lidí to ve Zvoli i Černíkách už udělalo. Byla to chyba, protože jediné, co se jim na oplátku dostane, je arogance a pohrdavé úsměvy na každém zasedání obecního zastupitelstva. Tam je atmosféra tak hustá, že by se dala krájet. Neochota spolupracovat s opozičními stranami je toho důkazem. Kdo nevěří, ať tam běží. Dávám tomu ještě necelé 4 roky a doufám, že se to změní k lepšímu! Co je nového v jídelně MŠ? Jako Rumburak k napsání tohoto článku a srovnání s touto známou pohádkovou bytostí, mne inspirovala opoziční zastupitelka po posledním zasedání zastupitelstva. A proč právě Rumburak? Vždyť se jedná o fiktivní postavu. Pointa je v jeho zařazení, čaroděje druhé kategorie. Zařazení lidí do druhé kategorie, tak to si musel, každý spojit s výrokem starosty o lidech s přínosem pro obec. Lidé s přínosem pro obec mohou být přizváni na jednání rady. A kdo že rozhoduje, kdo je přínosem? No přece zase jenom rada. Na přímý dotaz na zastupitele ze stejného hnutí, který je již pravidelně zván na radu, s jakým přínosem on přišel, odpověděl Já jsem byl pozvaný na radu, mám zájem o dění v obci. Jsem občan Zvole a chci to doplnit. Rada mi vyšla vstříc. Jaký přínos má, se již nikdo nedozvěděl. O pozvání usilovali i jiní, ale ti nebyli vyhodnoceni jako lidé s přínosem. Z dalších výroků každý pochopil, že to nemůže být nikdo, kdo se odlišuje názorem. Neboť, na jednání rady prý vždy panuje shoda a přátelská atmosféra (jako v pohádce). Poražený čaroděj druhé kategorie Rumburak uprchl do světa lidí. Ale kam mají uprchnout lidé s odlišným názorem? Jediné, co vlastně pořádně Rumburak uměl, bylo proměnit se v krkavce, který usiloval o získání princezny Arabely a ovládnutí Říše pohádek. Opoziční zastupitelé jediné co prý umí je přidělávat práci a usilovat o získání funkcí. Opravdu je tomu tak? Nemohou být právě oni tím přínosem už jenom, proto, že se odlišují názorem? Vždyť jiný pohled nás nutí přemýšlet nad svými činy. Zasedání rady by nemělo být pouze jako v pohádce, ale sloužit i k vyslechnutí různých podnětů a alternativ. Antonín Zeman Helena Lešetická Každý činíme, jak nejlépe umíme. Čas a okolnosti propojily dlouholetou a neúprosnou snahu naší paní Krupičkové o to, aby dětem ve školce a ve škole chutnalo s mými zkušenostmi z projektů Zdraví na talíři a Bio do škol. Věříme, že z této propojenosti vznikne zajímavá inspirace i podpora zdraví našich dětí i dospělých, kteří se stravují pod křídly školkové jídelny. Ráda bych tedy informovala, že regenerace z iniciativy paní Krupičkové probíhá v několika fázích, je plánována na rok a zatím je dětmi přijímána velmi příznivě. V první fázi ozdravujeme pitný režim a současně rozšiřujeme sortiment zdravých dopoledních svačinek. Věříme, že tento přirozený vývoj je v souladu, jak s dětskou přirozeností, tak přáním rodičů, možnostmi současného personálu i technickou výbavou a samozřejmě i se současnými výživovými poznatky. Budeme vděčny za podporu všech dospělých a samozřejmě rodičovskou zpětnou vazbu. 8 MUDr. Soňa Hájková holistický terapeut a lektor Centra přírodní léčby Irena Krupičková vedoucí, hospodářka i kuchařka školní jídelny

9 NÁZORY OBČANŮ / ZAUJALO VÁS Výzva ke smíření Ze zpráv ve Zvolských novinách a Zvolském občasníku jsem se dočetla, že na kolbišti komunální politiky probíhá mezi zastupiteli vítězného sdružení včele s panem starostou a zastupiteli dalších dvou volebních sdružení nesmiřitelný boj. Válečná sekera byla vykopána již před volbami a po volbách byly s indiánským výkřikem boj zabodnuty do země i válečné šípy. Volební výsledek umožňuje uplatňovat právo silnějšího a vítězům umožňuje přehlasovat jakýkoliv návrh protistrany bez toho, že by bylo se zájmem prozkoumáno, zda by nepřinesl obci prospěch. To, že by se i noví zastupitelé rádi zasloužili o rozkvět obce a spokojenost občanů se nepřipouští. Pokořit je tímto způsobem však není nic, čím by se mohli vítězové pyšnit. Taková taktika vychází z nadřazenosti, vzniklé z politického vítězství. Za současného bojového stavu se naděje na povolební spolupráci zcela rozplývá. Naděje by však vyhasnout neměla, a tak se pokusím předložit osvědčený návod, jak dosáhnout usmíření znepřátelených stran. Návod má univerzální použití platí i pro politiky. Začíná sebereflexí všech bojovníků bez výjimky. Je známo, že delší působení v politice je náročné a také dokáže negativně ovlivnit vlastnosti a jednání člověka, aniž by si to uvědomoval. Proto je třeba ohlédnout se do období, kdy každý z uvedených ještě neměl politické ambice. Rozpomenout se, jaký kdo tehdy byl a zda je takovým i dnes. Zda pracovitý, obětavý, čestný, k druhým vstřícný a přátelský, nebo snad naopak vstoupil do politiky arogantní, nepřátelský, nenávistný, egoistický, případně se takovým stal. Pokud ano, tak co ho k tomu vedlo. Každý by se měl rozpomenout na svůj záměr se kterým kandidoval. Sebereflexe je mocný prostředek, jak nastartovat prospěšné změny především u sebe. V důsledku si každý uvědomí své chyby, což je předpoklad k nápravě. Tím se otevře prostor pro vzájemný respekt, jednání jako rovný s rovným bez zákulisního boje. Rivalitu pak postupně nahradí vzájemná spolupráce. Návod není utopie, ale stane se jí, pokud sebereflexi bojovníci odmítnou. V opačném případě se závěrem podepíše dohoda o vzájemné spolupráci, při které se budou využívat odborné znalosti všech bez ohledu na to, k jaké straně patří. Návrhy těchto odborníků v odpovídajících profesích budou veřejně diskutovány a odborné argumenty ostatními respektovány. Každý se podpisem zaváže, že bude jednat vždy pouze v obecním zájmu. V závěru dohody může být uveden výsledek společné sebereflexe a předsevzetí: Uvědomili jsme si, že ani dosažené pozitivní výsledky neomlouvají naše selhání v komunikaci, kterou jsme občanům předváděli. Stejně jako boj byla trapná a nedůstojná našeho postavení. Již nikdy nedopustíme, aby se jedni z nás museli uchylovat ke kritice a druzí se jim smáli do očí. Uzavřením takové dohody by se zrodilo společné vítězství zdravého rozumu a pokory nad rivalitou v politickém boji. Každý rok by mohla obec pořádat na počest tohoto vítězství oslavy. V každém člověku je dobrá duše. Jen se potřebuje zbavit útlaku ega a dostat šanci, aby se mohla projevit. Příležitost přichází právě nyní. Vážení zastupitelé, pane starosto i spoluobčané, kdo z vás by si takovou dohodu a oslavu nepřál? S úctou ke každému, kdo je ochoten se pro naší obec v dobrém úmyslu angažovat. Jožka Wenkeová - Černíky ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jaro klepe na dveře Vzhledem k zájmu občanů a také mé vlastní odpovědnosti a jakési nutnosti, jsem vznesla dotaz na vedení naší obce, v jaké fázi řešení je rozšíření otevírací doby obecního sběrného dvora, které bylo řešeno nejen na obecním webu v diskusi, ale také na jednom ze zasedání zastupitelstva obce Zvole. Docela mile mne překvapilo, když mi došla odpověď starosty, že se obec snaží vyjít občanům vstříc a otevírací doba by se měla rozšířit kromě pondělí, ještě také o sobotní odpoledne. Takto by mělo být otevřeno od jarních měsíců? Po období nezbytně nutné k odkládání bioodpoadu a předpokládám i dalšího odpadu, který sběrný dvůr odebírá. Pevně věřím, že se tak stane co nejdříve, neboť JARO KLEPE NA DVEŘE... Děkuji Gabriela Kahle Kontejnery na tříděný odpad Bohužel situace s nepořádkem kolem kontejnerů na tříděný odpad se nemění. Ačkoliv jsou v obecním rozpočtu na tento problém vyhrazeny peníze (podle pana starosty jeden zaměstnanec). Zeptal jsem se tedy starosty sousední obce jak věc řeší on. Bylo mi odpovězeno, že mají také zaměstnance, kteří jsou zodpovědní za úklid kolem kontejnerů a že se také stalo, že vše nefungovalo, jak by mělo. Ano, to se opravdu může stát. Poté už je to ovšem záležitost daného nadřízeného orgánu (zaměstnavatele/starosty apod.) aby sjednal nápravu. Vždyť je to přece jeho vizitka, jak jeho zaměstnanci pracují. A já mu dávám za pravdu. Vítězslav Hájek 9

10 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Lítá bitva na pingpongových stolech Klapot malých celuloidových míčků rozezněl v sobotu 21. března tělocvičnu zvolské školy. Turnaj pro malé i velké sportovní nadšence tam uspořádal oddíl ping pongu SK Zvole. Děti byly rozděleny do tří družstev, od nejmenších až po žáky druhého stupně. Dospělí a nejstarší děti hráli na dva vítězné sety (po vcelku revoluční úpravě pravidel z roku 2000 se jednotlivé sety hrají na jedenáct vítězných bodů, místo původních jedenadvaceti). Na třech modrých (další ústupek tradici) stolech se odehrávaly kruté bitvy, protože na vítěze čekala výhra v podobě krásného dortu. Ale medaile, diplomy a sladké odměny si domů odnesl každý. Jestli děti bojovaly nadšeně a se zápalem, dospělí pak doslova potili krev. Tady už ani tak nešlo o dort, jako o to být nejlepší. Vítěz si navíc ještě odnesl něco dobrého k pití, na oslavu vítězství. A jak to nakonec dopadlo? Za nejmenší děti se na prvním místě umístil Kuba Andronikov, druhý byl Vítek Pořízka a třetí Albín Adamkovič. Za žáky prvního stupně byl první David Andronikov, druhý Kuba Žák a třetí Jana Mohlová. Z žáků druhého stupně se nejlépe umístil Vojta Zuza, druhý Adam Gabriel a třetí Adam Seifert. Kategorii dospělých vyhrál pan Tomáš Dvořáček, druhý byl Honza Lešetický a na třetím místě Jan Kreppke. Děkujeme rozhodčím, kteří pomohli hladkému průběhu turnaje Zbyňkovi Otáhalovi, Heleně Lešetické, Janu Kreppke a Liboru Žákovi. Těšíme se na další turnaj! Jana Fialová Zvolská botička 2015 V sobotu uspořádali SK Zvole a O.S. Karabina, 3. ročník pochodu Zvolská botička. Připraveny byli tři různě dlouhé trasy. Krátká trasa 3km byla určena nejmenším dětem. Prostřední trasa, vedla malinko těžším terénem, lesem. Nejdelší trasa byla už pro zdatnější turisty. Na startu každý obdržel mapu, kde byly vyznačeny orientační body, které byly zároveň kontrolními otázkami. Závodníci došli až do Vraného a zpět přes Zvolskou Homoli do cíle na fotbalové hřiště. V cíli dostal každý účastník pochodu odznak a děti malou sladkost. Díky krásnému počasí jsme den Zakončili příjemným posezením a opékáním špekáčků. Jana Fialová 10

11 KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS Jsme 2X A DOST! Od roku 2012 hrajeme svižný a veselý rock řízlý punkem. Jsme čtyři tváře na svém místě. Honza Dudek - baskytara, zpěv Petr Probst - kytara, zpěv Dan Vavrla - kytara Marek Jiroš - bicí nástroje V prosinci roku 2014 jsme nahráli debutové EP "Věci jasný k připravované desce, která vyjde v druhé půlce roku Těšíme se na Vás ve Zvoli. 2x a dost Punk roková kapela View on Jak maškary obsadily polyfunkční dům (zkrácená verze, plnou verzi si můžete přečíst na Kočky Jana, Zdena a Jana, vodnice Magda a kocour Tonda. Mraky dětí, spousta tatínků a maminek, dědečků a babiček. Tak to vypadalo 14. února na tradičním maškarním reji ve zvolském polyfunkčním domě. Děti měly krásné masky a vybrat tu "nejhezčí" byl nadlidský výkon, krásné byly všechny! Porota nakonec po dlouhém rozvažování přisoudila vítězství indiánovi, makové panence a kovbojovi... Všechny děti si také s chutí zasoutěžily v mnoha zábavných hrách a při tanci "pod tyčí" předváděly svou ohebnost a šikovnost. Odpočinuly si snad jen při vystoupení skupin ze Sportovního klubu Zvole. "Myšky" předvedly krásná vystoupení se stuhami a obručemi a "Hopíci" nám ukázali, jak trénují mimo skákaní na trampolíně. K maškarnímu reji patří i tombola a vyhrál každý. O občerstvení se starala kočka Jana a kocour Tonda. K mání byla káva nebo čaj (pro doprovod masek) a limonáda pro děti. Maškarní odpoledne se vydařilo! Nicméně, domluvit se na termínu a místě pořádáni s vedením obce nebylo pro nás úplně jednoduché. Například pevný termín jsme měli jen šest dní před samotnou akcí, problémy jsme měli i s propagací. O tom píšeme na jiném místě, na stránkách Jana Fialová Baletní a gymnastický klub Myšky Zvole Jaro nám zaklepalo na dveře, a i když zima nebyla nikterak silná, nástup jarních dnů se zatím za těmi zimními poněkud loudá. O co víc se však loudá jaro, o to víc mi dělají radost cvičenky z oddílu baletu a gymnastiky. Jejich nadšení a píle je pro mě tou největší odměnou a věřím, že i ony to vnímají stejně. Abychom však byly ještě lepšími a časem se mohly zúčastnit nějakých soutěží, připravila jsem pro své svěřence návštěvu tréninkového střediska TJ Jižní město-idestav. V duchu hesla: Motivací k lepším výkonům jsme se s děvčátky vypravily na jednu tréninkovou hodinu jejich vrstevnic, které cvičí již několik let a ty starší z nich, dokonce dosahují vrcholových výkonů na mistrovských soutěžích. Od óóóóó přes jéééé jsme plynule přešly v úžas a mlčení a zároveň touhu vyzkoušet to s nimi tak říkajíc na ostro. Úžas střídal nadšení, ale hlavně všechny holčičky předčily samy sebe. Po více jak hodině jsme odcházely unavené, ale přesvědčené, že pílí a pravidelným cvičením z nás budou jednou ty, co stojí na stupních VÍTĚZŮ. V návaznosti toho jsem připravila v termínu víkendové soustřední, které bude zaměřeno na individuální choreografii sestav. Tedy s ohledem na to, že většina cvičenek je v kategorii Naděje nejmladší a Naděje mladší ročníky (budeme skládat sestavy bez náčiní BN, obruč, švihadlo a volitelné náčiní - stuha). Dle pravidel asociace je maximální délka jednotlivého hudebního doprovodu 1,5 minuty. V dubnu v rámci akademie SK Zvole plánované na budou tak moci gymnastky předvést vše, co se doposud naučily, okořeněné individuální sestavou vytvořenou na míru. Dětem a jejich rodičům ráda poděkovala, popřála radost z každého jarního dne. Ing. Jana Veselá 11

12 ZVOLSKÉ AKCE Pro přehlednost o zvolských kulturních a sportovních akcích navštivte webovou stránku: Kalendář připravovaných akcí O Zvolského Medvěda šachový turnaj Zvolský orientační běh akademie SK Zvole koncert skupiny 2x a dost fotbalový park let SK Zvole REKLAMA Vzdělávání není nikdy dost Od listopadu minulého roku jste se mohli v pátky či soboty potkávat v salonku restaurace U Rybníka se skupinkou svých sousedů na vzdělávacích kurzech konaných v rámci projektu REGION. Tento projekt, jehož celý název je Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most (REGION), reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/ , byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a realizuje ho Bankovní akademie Gymnázium a střední odborná škola, a.s. Cílem projektu je zvýšení úrovně odborných a obecných znalostí a dovedností občanů žijících v malých obcích s počtem do dvou tisíc obyvatel v Ústeckém a Středočeském kraji. Program projektu je složen ze šesti samostatných modulů. Tři se týkají změn, které v soukromém právu nastaly v důsledku přijetí nového Občanského zákoníku, zbývající tři moduly pak posilují znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií, finanční gramotnosti a podnikání. U nás v obci proběhlo již 7 vzdělávacích seminářů. Mezi nejvíce poptávané patřily kurzy zaměřené na změny v novém Občanském zákoníku a na finanční gramotnost obyvatel. Kurzy byly zaměřeny co nejvíce prakticky, o čemž svědčí zejména fakt, že během nich nebyla nouze o diskusi a účastníci využívaly přestávek (tj. svého volna ) nejenom k občerstvení, ale i ke konzultacím s lektory ohledně svých konkrétních dotazů. Je dobře, že i v naší obci se našlo dost lidí, kteří projevili zájem o další sebevzdělávání, a věřím, že pro většinu z nich budou informace získané na kurzech přínosné i v průběhu jejich dalšího života. Mgr. Martina Linhartová 12 Zvolský občasník je určen pro všechny občany Zvole a Černíků. Příspěvky, náměty nebo zájem o inzerci do dalších čísel zasílejte na

Vážení zvolští, VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY 5/2007 ZDARMA

Vážení zvolští, VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY 5/2007 ZDARMA Ze zasedání rady obce Sokolové budou slavit 85 let Konec navigace pod Homolí Návrh úpravy naší návsi Internetové stránky Olympiáda ve Zvoli Kalendář akcí Zvolský hasičský sbor ZVOLSKÉ NOVINY VYDÁVÁ OBEC

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015 Ročník 63 03/2014 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015 DO 28. 3. VÝSTAVA RADO JARÁBEK: RADOVÁNÍ CHVALSKÝ ZÁMEK DO 5. 4. ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ ANEB STAŇ SE HRDINOU! CHVALSKÝ ZÁMEK 8. 3. 15.00

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ... 17 ŽIVOTNÍ JUBILEA... 26 BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů

ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů Rozhovor s lídrem kandidátky ODS, str. 3 NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO LIDI, KTERÝM NENÍ TŘEBOŇ LHOSTEJNÁ CENA 10,- Kč ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů Jiří Masojídek, zastupitel

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Libuš a Písnice. Foto: Kryštof Štafl, archiv ZŠ Meteorologická, archiv MC Kuřátko a Marie Štaflová

Libuš a Písnice. Foto: Kryštof Štafl, archiv ZŠ Meteorologická, archiv MC Kuřátko a Marie Štaflová 4 Libuš a Písnice 2 0 1 2 VOZIDLO BUDOUCNOSTI NA LIBUŠI JARMARK BUDE 12. KVĚTNA V BRITÁNII SE NIKDO NESTYDÍ SPORTOVAT O HLUKU ZE SILNIČNÍHO OKRUHU POTŘETÍ ZDRAVÁ VÝŽIVA VE STÁŘÍ 1 MČ Praha-Libuš nabídla

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 6 Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú Více na straně 24 Územní

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER...

HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER... 4 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER... Duben je ve znamení Dnů Země. Foto z loňského

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků. str. 7. Malé předvánoční zamyšlení

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků. str. 7. Malé předvánoční zamyšlení BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2012 Centrální

Více

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince.

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Ročník 24 Číslo 14 Cena 9 Kč Projekt Poděbrady Sousedé u táboráku Swingová lázeň Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Poděbradští

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Studie nové prodejny COOP Otevření Domu pro seniory Pravidla přidělování motivační dotace Májová ročníku 1995 Společenská kronika

Více