Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba."

Transkript

1 Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba. Některé programy umožňují dvě různé úrovně pečení velkého nebo malého množství chleba. Tento stroj na pečení chleba nabízí 12 předinstalovaných programů s 50 různými volbami nastavení. Nabízí úplně nový program, se kterým je možné buď péci čerstvý bochník chleba nebo nechat zhnědnout již upečený bochník. Stroj na pečení můžete dokonce načasovat, např. můžete přednastavit program až 13 hodin předem. Zařízení je zcela automatické a pro uživatele extrémně snadné. Rovněž jsou pro Vás připraveny recepty na následující speciality: Bílý chléb, chléb s oříšky & rozinkami, celozrnný chléb,podmáslový chléb, cibulová chléb, sedm druhů obilných chlebů, slunečnicový chléb, kynutý chléb a hrubý světlý chléb Těsto, které potřebuje být déle propracováno; Zavařeniny, které mohou být vařeny; Bezpečnostní pokyny Přečtěte si veškeré instrukce v tomto manuálu a s opatrností se jimi řiďte! 1. Nikdy nesahejte na horké plochy přístroje. Používejte při pečení ochranné látkové rukavice. Tento stroj je po upečení chleba velmi horký. 2. Nikdy nenamáčejte spojovací kabel nebo přístroj ve vodě nebo nějaké jiné kapalině. 3. Pozor, Riziko požáru! Používejte přístroj pouze pod dozorem. Použijete-li funkci časovače, nastavte přístroj tak, aby nebyl v provozu bez patřičného dozoru. 4. Věnujte přístroji velkou pozornost, pokud se v blízkosti vyskytují děti! Jestliže přístroj nebudete používat, vypněte ho. Rovněž ho vypínejte před čištěním. Chcete-li odstranit součásti přístroje, proveďte to až poté, kdy vychladne. 5. Nikdy nepoužívejte zařízení s vadným spojovacím kabelem, po poruše nebo jakémkoli jiném selhání! V takových případech se obraťte na servis. Tam bude Váš přístroj zkontrolován, případně opraven. Nikdy nezkoušejte provádět opravu sami. V takovém případě by Vám na Vašem přístroji byla zrušena platnost záruky. 6. Výrobce nedoporučuje použití doplňků, může způsobit škody na přístroji. Zařízení používejte výhradně k účelům, pro které je určeno. 7. Přístroj umístěte pevně na pult, abyste předešli upadnutí během hnětení hustého těsta. To je obzvláště důležité v případě, že použijete funkci naprogramování a přístroj je v provozu bez dozoru. Pokud máte extrémně hladký pult, usaďte přístroj na tenkou gumovou podložku, čímž se vyhnete případnému upadnutí a poškození. 8. Je-li přístroj v provozu, neumisťujte v jeho okolí (alespoň 10cm) žádné objekty. Toto zařízení je určeno pro domácí použití. 9. Ujistěte se, že se přívodní kabel nedotýká žádných horkých ploch nevisí tak, aby o něho zavadily děti. 10.Nikdy neumisťujte přístroj na nebo blízko plynového nebo elektrického sporáku, případně horké plochy. 11.Při manipulaci s přístrojem buďte velmi opatrní, a to obzvláště v případě, že je plný horkých tekutin (zavařenin)! 12.Nikdy neodstraňujte formy na pečení, je-li přístroj stále v provozu! 13.Nikdy neplňte formu na pečení nad maximální úroveň. V tom případě by se mohlo stát, že nebude chléb upečený

2 rovnoměrně nebo se těsto vylije z formy. Prosím, dodržujte naše instrukce. 14.Kovové fólie nebo jiné materiály nesmí být vloženy dovnitř, protože mohou způsobit oheň nebo zkrat! 15.Nikdy přístroj nezakrývejte ručníkem nebo nějakým jiným materiálem! Teplo a pára, které jsou vytvořeny v přístroji, musí volně unikat. V případě, že je zařízení přikryto hořlavým materiálem nebo s ním přijde do styku (např. se záclonami), hrozí nebezpečí požáru. Výrobce není zodpovědný za to, je-li zařízení použito pro komerční účely nebo jinou cestou, která se neřídí danými bezpečnostními pokyny. Součásti a nákres A B C D E F G H I K L Demontovatelný kryt Rukojeť Prostor pro nahlížení Odvětrání Forma na pečení Hnětací háky Zástrčka Ovládací panel Kryt Postranní odvětrání Přepínač On/off Doplňky (nejsou vyobrazeny): 1 hák k vyjmutí hnětacích metliček, 1 odměrná lžíce, 1 odměrný pohárek Ovládací panel 1 LED display Zobrazuje požadované číslo programu, úroveň pečení a hmotnost. 2 Tlačítko START-/STOP Pro spuštění a zastavení programu. 3 Tlačítko ZEIT (TIME čas) Pro nastavení časovače před-programování. 4 Tlačítko FARBE (COLOR Pro nastavení požadované úrovně zhnědnutí. barva) 5 Tlačítko TEIGMENGE Pro nastavení dvou váhových úrovní, které jsou (DOUGH QUANTITY) níže popsány. (MNOŽSTVÍ TĚSTA) 6 Tlačítko AUSWAHL Pro výběr programů, viz část načasování fáze SELECTION programu. (VÝBĚR) Popis ovládacího panelu Vložte zástrčku do vhodně nainstalované zástrčky 230V/50Hz a zapněte přístroj prostřednictvím tlačítka on/off (L). 1. DISPLAY ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Je-li přístroj připraven k použití v normálním programu, na displeji se zobrazí 1 3:30. 1 specifikuje program, který byl vybrán a 3:00 je délka programu. Pozice dvou ukazatelů Vám poskytnou informace o vybrané

3 úrovni zhnědnutí a váze. Základní nastavení po zapnutí přístroje je: vyšší úroveň váhy a střední úroveň zhnědnutí. Během operace si můžete průběh programu číst na displeji. Jak program probíhá, číslice nastaveného času se postupně snižují směrem k nule. 2. Tlačítko START/STOP Toto tlačítko je určeno pro spuštění a zastavení programu. Jakmile je tlačítko stisknuto, začnou blikat ukazatele časové hodnoty. Použijeme tlačítko START/STOP pro zastavení programu v jakémkoli okamžiku. Přidržte tlačítko stisknuté až do doby, kdy uslyšíte zvukové znamení. Na obrazovce se objeví výše uvedené výchozí nastavení začátku programu. Je-li třeba použít jiné nastavení, zvolíme ho prostřednictvím tlačítka AUSWAHL. 3. Tlačítko ZEIT Následující programy mohou být spuštěny prostřednictvím časovače: normal, white bread (bílý chléb), sweetbread (sladké kynuté těsto), těsto, zavařeniny, koláče, sendviče a dopékání. Prostřednictvím časovače mohou být spuštěny i programy SCHNELL a ULTRA SCHNELL. Hodiny a minuty, po kterých by měla být příprava spuštěna je třeba přidat k patřičnému základnímu nastavení specifikovaného programu a přičtěte ještě 1 hodinu ohřívacího času (po ukončení procesu pečení). Maximální čas, který je možno nastavit, je 13 hodin. Příklad: Je 8.30 hod. večer a chléb musí být připraven příští ráno v 7.00 hod., tj. za 10 hodin a 30 minut. Stiskneme tlačítko ZEIT a podržíme ho až do doby, kdy se nám zobrazí 10.30, což je čas mezi současnou hodinou a hodinou, kdy má být chléb připraven. Použijete-li funkci časovače, nastavte přístroj tak, aby nebyl v provozu bez patřičného dozoru. Vždy, když pracujete s funkcí načasování, nepoužívejte přísady podléhající zkáze mléko, vejce, ovoce, jogurt, cibule, atd.! 4. Tlačítko FARBE Pomocí tohoto tlačítka nastavíte požadovanou úroveň zhnědnutí: LIGHT MEDIUM DARK (světlý středně tmavý tmavý). 5. Tlačítko TEIGMENGE Tímto tlačítkem se postaráte o následující nastavení v různých programech: LEVEL I (Úroveň I) = Pro malé množství chleba o hmotnosti až 750 g. LEVEL II (Úroveň II) = Pro velké množství chleba o hmotnosti až 1000 g. 6. Tlačítko AUSWAHL Toto tlačítko použijete pro pracovní cyklus jednoho z dostupných programů. Použití programů pro následující speciality: 1. NORMAL Pro bílý, pšeničný a žitný chléb. Tento program je nejčastěji používán. 2. WHITE BREAD Pro přípravu zvláště světlého bílého chleba. WEISSBROT 3. WHOLEMEAL Pro celozrnný chléb. VOLLKORN 4. QUICK Pro rychlou přípravu bílého, pšeničného a žitného SCHNELL chleba. 5. SWEET BREAD Pro přípravu sladkého kynutého těsta. SÜSSES BROT 6. ULTRA QUICK Pro hnětení a pečení bochníků chleba o hmotnosti až ULTRA SCHNELL I 750 g. 7. ULTRA QUICK Pro hnětení a pečení bochníků chleba o hmotnosti až ULTRA SCHNELL II 1000 g. 8. DOUGH Pro přípravu těsta. TEIG

4 9. JAM Pro vaření zavařenin a marmelád. MARMALADE 10.CAKE Pro koláče s práškem do pečiva. KUCHEN 11.SANDWITCH Pro přípravu světlého sendvičového chleba. 12.BAKE Pro zhnědnutí chleba nebo koláčů. BACKEN Funkce stroje na pečení chleba Funkce bzučáku Bzučák spustí signál: Když stisknete všechna programová tlačítka; V průběhu druhého cyklu hnětení programů NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA SCHNELL, KUCHEN a SANDWICH. Je to signál, že mohou být přidány obilniny, ovoce, ořechy nebo jiné přísady. Při dosažení konce programu. V průběhu fáze zahřívání na konci procedury pečení zazní akustický signál několikrát. Funkce opakování V případě výpadku proudu musí být přístroj znovu spuštěn. To je možné pouze v případě, že byl program zastaven před dosažením fáze hnětení. V opačném případě budete muset začít znova od začátku. Bezpečnostní funkce Jestliže je po předešlém použití teplota přístroje stále příliš vysoká (více než 40 C) pro spuštění nového programu a vy stisknete start, objeví se na displeji H:HH a zazní zvukový signál. V tom případě stiskněte tlačítko START/STOP a přidržte ho až do doby, kdy je H:HH z displeje vymazáno a zobrazí se základní nastavení. Odstraníme nádobu a počkáme až do doby, kdy se přístroj ochladí. Program BACKEN je možné spustit ihned, i když je přístroj ještě horky. Uvedení do provozu a fáze programů stroje pro pečení chleba Vkládání formy na pečení Teflonová forma na pečení musí být vsunuta mírně vlevo (otočením v protisměru hodinových ručiček) a usazena do své pozice (do středu prostoru pro pečení). Patřičně usazena je ve chvíli, kdy uslyšíte zacvaknutí. V případě, že formu chcete vyndat, opakujte proceduru opačným způsobem. Vkládání přísad Přísady musí být do pečící nádoby přidávány v pořadí, které je určeno v příslušném receptu. Výběr programu 1. Zastrčte zástrčku do patřičně nainstalované zásuvky 230 V, 50 Hz. 2. Na přepínač On/Off (I) na zadní části přístroje do pozice I. 3. Zvolte požadovaný program prostřednictvím tlačítka AUSWAHL. 4. Poté zvolte požadovaný stupeň zhnědnutí. 5. Použitím tlačítka TIME nastavíte čas, kdy má být program spuštěn Stiskněte tlačítko START/STOP. Kynutí těsta

5 Po posledním cyklu hnětení se přístroj ohřeje na optimální teplotu pro nakynutí těsta. Pečení Stroj na pečení automaticky nastaví teplotu a čas pečení. Jestliže je chléb na konci programu příliš světlý, zvolíte program BACKEN a necháte chléb více zhnědnout. Pro tuto volbu stisknete tlačítko START/STOP, poté zvolíte program BACKEN a spustíte. Tento proces zastavíte v okamžiku, kdy je dosaženo požadovaného zhnědnutí. Ohřívání Jakmile je pečení u konce, spustí se bzučák, což znamená, že mohou být chléb nebo specialita vyjmuty z přístroje. Okamžitě se spustí 1-hodinový zahřívání. Konec fází programů Po použití přístroj vypněte prostřednictvím tlačítka on/off (L) (přepněte ho do pozice 0 ). Na konci programu vytáhněte pečící nádobu (použijte ochranné látkové rukavice) a položte ji na pult. Nevypadne-li chléb ven z plechu na mřížce, posouvejte hnětací hřídel směrem dopředu a dozadu až do doby, kdy chléb vypadne. Jestliže zůstane jeden z hnětacích nožů stále uchycen v bochníku, použijte háček, který je dodán spolu se spotřebičem. Vsuňte ho do téměř kruhovitého otvoru hnětacího háky pod teplý bochník chleba a vtlačte háček proti dolní hraně hnětacího háku, pokud možno tam, kde je usazena čepelka háku. Poté můžete jednoduše chléb vykrojit a vytáhnout kompletně hnětací háky. Ohřev zařízení pro vykynutí těsta Předehřívání je zapnuté pouze v případě, že je teplota v místnosti nižší než 25 C. Jestliže je v místnosti nad 25 C, není třeba předehřívání, protože přísady již mají tu správnou teplotu. Pro první a druhé kynutí je potřebné, aby teplota v místnosti dosahovala více než 25 C. Potom není třeba extra předehřívání. Čištění a údržba Před prvním použitím tohoto přístroje omyjte pečící nádobu jemným čistícím prostředkem a očistěte hnětací háky. Je vysoce doporučováno natřít před prvním použitím novou pečící nádobu a hnětací háky žáruvzdorným olejem, poté přístroj rozehřát na 160 C a nechat asi 10 minut vypéci. Poté, co nádoba vychladne, ji vytřete papírovým ubrouskem. Tato operace se provádí pro ochranu teflonového povlaku. Je vhodné tento proces čas od času opakovat. Před čištěním nechte přístroj vždy řádně vychladnout. To trvá přibližně půl hodiny. Poté je opět připraven k pečení nebo hnětení. Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj řádně vychladnout. Používejte jemný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte chemická čistidla, benzín, čisticí prostředky na trouby nebo nějaké prostředky, které mohou poškrábat nebo poničit povlak. Prostřednictvím vlhké látky odstraňte veškeré přísady a drobky z víka, pláště a prostoru pro pečení. Nikdy přístroj nenamáčejte ve vodě, nenalévejte vodu ani do prostoru pro pečení! Pro lepší čištění krytu ho můžete nastavit do vertikální polohy a vytáhnout ven. Vlhkou látkou otřete vnější stranu pečící nádoby. Vnitřní stranu je možné vymýt nějakým tekutým čisticím prostředkem. Nenechávejte ji příliš dlouho namočenou ve vodě.

6 Oba hnětací háky a hnací hřídele je třeba čistit ihned po použití. Jestliže háky zůstanou v nádobě na pečení, bude později obtížné jejich vyjmutí. V tom případě nalijete do nádoby horkou vodu a necháte ji tam asi 30 minut. Poté hnětací háky vyjmete. Nádoba na pečení má teflonový povlak. Nepoužívejte kovové předměty, které mohou při čištění poškrábat její povrch. To, že se barva nádoby časem změní, je zcela normální. Tato změna absolutně žádným způsobem nemění účinnost nádoby. Dříve než přístroj uschováte, ujistěte se, že je patřičně ochlazen, vyčištěn a vysušen. Uskladněte ho s uzavřeným víkem. Otázky a odpovědi na pečení Po upečení je chléb přilepený k nádobě Nechte chléb po pečení asi 10 minut vychladnout otočte nádobu dnem vzhůru. Případně pohybujte hnětacími noži směrem dopředu a dozadu. Před pečením hnětací háky namažte. Jak zabráníte vytvoření děr v bochníku následkem přítomnosti hnětacích háků Je možné háky odstranit, a to tak, že namočíte prsty v mouce a háky vyjmete. V závislosti na programu musí displej stále zobrazovat celkový čas, např. 1:30. Jestliže si to nepřejete, použijte po pečení háček. Budete-li postupovat pomalu a opatrně, předejdete vytvoření velkých děr. Když těsto kyne, přetéká přes nádobu To se stane při použití pšeničné mouky, která obsahuje větší množství lepku. Náprava: a) Snižte množství mouky a přizpůsobte množství i ostatních přísad Po upečení, bude mít chléb stále velký objem. b) Do těsta přidejte polévkovou lžíci rozehřátého margarínu. Chléb kyne a stále přetéká a) Je-li uprostřed chleba vytvarováno V, nemá mouka dostatek lepku. To znamená, že obsahuje pšenice příliš málo bílkovin (to má za následek obzvláště deštivé léto) nebo je velmi vlhká. Opatření: Na 500 g mouky přidejte 1 polévkovou lžíci pšeničného lepku. b) Má-li chléb veprostřed trychtýřovitý tvar, může to být způsobeno: - teplota vody byla příliš vysoká; - bylo použito velké množství vody; - mouka obsahovala malé množství lepku. - Během pečení se otevřela dvířka. Kdy může být otevřeno víko přístroje během procesu pečení Všeobecně vzato víko může být otevřeno kdykoli během procesu hnětení. V této fázi je možné přidat malé množství mouky nebo tekutiny. Pro důkladný vzhled chleba po upečení postupujte podle následujících pokynů: před poslední fází kynutí (V závislosti na programu musí displej stále zobrazovat celkový čas, např. 1:30) otevřete velmi opatrně víko a krátce naříznete kůrku bochníku pomocí ostrého předehřátého nože, rozprášíte na chléb obiloviny nebo potřete povrch bramborovou moučku rozmíchanou s vodou pro lesklou kůrku. To je poslední možnost, kdy může být víko otevřeno, jinak by se chléb uprostřed propadl. Co znamenají čísla (typ) mouky?

7 Mouka s nižším číslem - tato mouka obsahuje méně vlákniny a chléb bude světlejší. Co to je celozrnná mouka? Celozrnná mouka je vyrobena ze všech typů obilnin, včetně pšenice. Termín Celozrnná mouka znamená, byla mouka složena z celých zrnek a má větší obsah vlákniny, tudíž je tmavší. Nicméně, i když to tak teoreticky vypadá, nedělá použití pšeničné celozrnné mouky chleba tmavším. Co se musí udělat, je-li použita žitná mouka? Žitná mouka neobsahuje žádný lepek a chléb obtížně kyne. Aby byl chléb ze žitné celozrnné mouky lépe stravitelný, použijte droždí. Co je lepek v mouce? Mouka s vyšším číslem obsahuje menší množství lepku a těsto méně kyne. Nejvíce lepku je obsaženo v mouce s číslem 550. Kolik různých druhů mouky je a jak je použít? a) Kukuřičná mouka, rýžová a bramborová moučka jsou vhodné pro lidi alergické na lepek nebo lidi s poruchou vstřebávání v tenkém střevě. Viz příslušné recepty v uživatelské příručce. b) Pšeničná mouka (špalda) je velmi drahá, ale neobsahuje chemické přísady, protože špalda roste na velmi mokré půdě a nevyžaduje žádná průmyslová hnojiva. Špalda je vhodná obzvlášť pro alergiky. Může být použita do všech receptů uvedených v uživatelské příručce, které vyžadují mouku typu 405, 550 nebo c) Jáhlová mouka je zvláště vhodná pro lidi trpící mnoha alergiemi. Může být použita do všech receptů uvedených v uživatelské příručce, které vyžadují mouku typu 405, 550 nebo d) Pšeničná mouka (tvrdá) je vhodná do baget. Může být nahrazena hrubou pšeničnou moukou. Jak je možné udělat čerstvý chléb stravitelnějším? Rozmačkáme-li vařené brambory, přidáme je k mouce a těsto rozhněteme, bude čerstvý chléb lépe stravitelný. Jaké dávky by měly být použity v případě prostředků na kynutí? U droždí se řídíme pokyny na balení a množství přizpůsobíme použitému množství mouky. Co je možné udělat, má-li chléb příchuť kvasnic? a) Pro vyloučení této příchutě je často přidáván cukr. Přidáme-li cukr, má chléb světlejší barvu. b) Přidejte 1,5 polévkové lžíce octa v případě, že je bochník menší a 2 polévkové lžíce, je-li větší. c) Místo vody použijeme podmáslí nebo kefír. To je možné u všech receptů. Tato záměna se doporučuje pro čerstvost chleba. Proč chléb upečený v peci chutná odlišně od chleba upečeného ve stroji na pečení? To závisí na různé míře vlhkosti. Chléb z pece je více vysušený než chléb upečený ve stroji na pečení. Otázky a odpovědi ohledně stroje na pečení chleba Problém Příčina Řešení

8 Zařízení nebo displej je nefunkční Z prostoru pro pečení nebo z odvětrávacích otvorů vychází kouř. Chléb se veprostřed propadá a je na spodní straně vlhký. Chléb jde obtížně vyjmout z plechu. Přísady nejsou smíchány nebo není správně upečený chléb. Přístroj nejde spustit. Nefunguje zvukový signál. Na displeji se ukazuje H:HH. Není zastrčena zástrčka v zásuvce. Přepínač On/Off není přepnut do pozice (L). Některá z přísad se zachytila v prostoru pro pečení nebo na vnější straně plechu. Chléb je ponechán příliš dlouho po pečení a ohřívání na plechu. Dolní část bochníku je přilepena k hnětacímu noži. Nesprávně nastavený program. Mezitím, co přístroj pracoval, bylo pohnuto tlačítkem START/STOP. Zatímco stroj pracoval, bylo několikrát otevřeno víko. Během doby, kdy stoj peče vypadne na dlouhou dobu proud. Otáčení hnětacích háků je zablokováno. Přístroj je ještě stále horký po předešlém cyklu pečení. Zkontrolujte zástrčku a přepínač. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a očistěte vnější stranu plechu nebo prostor pro pečení. Po ukončení funkce ohřívání vyjměte chléb z plechu. Po pečení očistěte hnětací hák i hřídele. Případně nalijte na plech na 30 minut horkou vodu. Zkontrolujte vybrané menu a další nastavení. Nepoužívejte přísady a začněte od začátku. Po posledním kynutí již víko neotevírejte. Nepoužívejte přísady a začněte od začátku. Zkontrolujte, zda jsou háky zablokovány zrníčky, atd. Vyjměte pečící plech a zkontrolujte, zda se hnací mechanismus otáčí. Pokud zjistíte, že zde příčina není, odešlete přístroj do servisu. Stiskněte tlačítko START/STOP a přidržte ho až do doby, kdy se na displeji zobrazí 1 3:00. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyjměte plech na pečení a nechejte přístroj vychladnout. Poté dejte plech zpět, nastavte požadovaný program a přístroj znovu spusťte. Otázky a odpovědi k receptům Problém Příčina Řešení Chléb kyne příliš rychle. - příliš mnoho droždí, příliš mnoho mouky, málo soli a/b

9 Chléb nekyne vůbec nebo málo. Těsto příliš moc kyne a vytéká z plechu Chléb se uprostřed propadá Těžká, hrudkovitá struktura Chléb není uprostřed dopečený - nebo několik těchto příčin - žádné droždí nebo příliš málo - staré droždí - tekutina je příliš horká - droždí přišlo do kontaktu s kapalinou - špatný typ mouky nebo stará mouka - příliš mnoho nebo málo tekutiny - málo cukru - příliš měkká voda nebo droždí více kvasí - příliš mnoho mléka ovlivňuje kvašení droždí - Množství těsta neodpovídá velikosti plechu (množství je větší) a chléb klesá. - Doba kvašení je příliš krátká nebo rychlá. To může ovlivnit nadměrná teplota vody, pec nebo nadměrná vlhkost. - Teplota tekutin těsto příliš rychle zvedla a bochník se propadl dříve, než se stihl upéci. - Žádná sůl nebo nedostatek cukru - Příliš mnoho tekutiny - Příliš mnoho mouky nebo málo tekutiny - Málo droždí nebo cukru - Příliš mnoho ovoce, celozrnné mouky nebo jiné přísady - Stará mouka - Příliš mnoho nebo málo tekutiny - Příliš mnoho vlhkosti - Recept s vlhkými a/b e c d e a/b/g a/b f/k c a/f c/h/i a/b h a/b/g a/b b e a/b/g h g

10 Popraskaná a hrubá struktura nebo velké množství děr Houbovitý vzhled, nedopečený povrch Krajíce chleba jsou nerovné nebo hrudkovité Na chlebové kůře jsou moučné usazeniny přísadami - Příliš mnoho vody - Žádná sůl - Velká vlhkost - Velké množství tekutiny - Množství těsta na plechu je příliš velké - Velké množství mouky, zvláště u bílého chleba - Příliš mnoho droždí nebo málo soli - Velké množství cukru - Sladké přísady vedle cukru - Chléb není dostatečně vychlazen (zadržená pára) - Mouka nebyla během hnětení dobře zpracována na stranách g b h/i c a/f f a/b a/b b j g/i Řešení problémů a) Odměřte správně přísady. b) Přizpůsobte dávky přísad a zkontrolujte, zda byly všechny potřebné přísady přidány. c) Použijte jinou tekutinu nebo ji nechce vychladnout na pokojovou teplotu. Přidejte přísady předepsané v receptu, a to ve správném pořadí. Udělejte malou jamku ve středu mouky a nadrobené nebo sušené droždí. Vyvarujte se zasypání droždí nebo přímému kontaktu droždí a tekutiny. d) Používejte pouze čerstvé a správně uchované přísady. e) Snižte celkové množství přísad. Nepoužívejte více mouky než je předepsáno. Odeberte 1/3 veškerý přísad. f) Správné množství vody. Jsou-li použity přísady obsahující vodu, dávka přidávané tekutiny musí být náležitě upravena. g) Při vlhkém počasí odeberte 1-2 polévkové lžíce vody. h) Za horkého počasí nepoužívejte funkci načasování. Používejte studené tekutiny. i) Vyjměte vždy chléb z plechu ihned po upečení a před krájením ho ponechte alespoň 15 minut vychladnout. j) Snižte množství droždí nebo dávek všech přísad o 1/4. k) Nikdy plech nemažte! l) Přidejte do těsta polévkovou lžíci pšeničného lepku. Připomínky k receptům 1. Přísady Protože každá přísada hraje specifickou roli pro úspěšné upečení chleba, je důležití odměření zrovna tak jako pořadí, ve kterém jsou přísady přidávány. Nejdůležitějšími přísadami jsou tekutina, mouka, sůl, cukr a droždí (droždí může být použito suché nebo čerstvé). Tyto přísady mají velký

11 vliv na úspěšný výsledek přípravy těsta a chleba. Vždy používejte patřičné množství ve správném poměru. Jestliže potřebujete mít těsto připravené okamžitě, používejte vlažných přísad. Pokud chcete použít funkci načasování, používejte přísad chladných, aby jste se vyhnuli tomu, že začne těsto příliš brzy kynout. Margarín, máslo a mléko mají vliv na chuť chleba. může být snížen o 20% pro vytvoření světlejší a tenčí kůry. Toto nemá vliv na výsledek pečení. Preferujete-li měkčí a světlejší kůru, nahraďte cukr medem. Lepek, který je produkován moukou, se během hnětení stará o strukturu chleba. Složení ideální moučné směsi je: 40% celozrnná mouka a 60% mouka bílá. Chcete-li přidat do těsta zrnka obilnin, nechte je přes noc namočená. Snižte množství mouky a tekutiny (až o 1/5 méně). V případě použití žitné mouky je nepostradatelné droždí. To zajišťuje důkladné kvašení a dělá chleba světlejším. Můžete si udělat svoje vlastní droždí, ale to zabere hodně času. Z toho důvodu je v níže uvedených receptech používáno koncentrované práškové droždí. Tento prášek je prodáván v 15 g baleních (na 1 kg mouky). Držte se instrukcí, které jsou uvedeny v receptech (1/2 nebo 1 balení). Byloli použito méně droždí, než je požadováno, bude se chléb drobit. Jestliže je použito droždí s různou koncentrací (100 g balení na 1 kg mouky), je třeba snížit množství mouky. Rovněž je možné použít tekuté droždí, které se prodává v sáčcích. Dodržujte dávky, které jsou určeny na balení. Naplňte měřicí pohárek tekutým droždím a k němu dolijte ostatní tekuté součásti, které jsou specifikovány v receptu. Dodržujte určené dávky. Pšeničné droždí, které je nejčastěji v suché podobě, zlepšuje zpracovatelnost těsta, čerstvost a chuť. Tento druh droždí je jemnější než droždí žitné. Když pečete vykynutý chléb, používejte program NORMAL nebo WHOLEMEAL. Namísto droždí můžete použít ferment. Jediný rozdíl je v chuti. Ferment je vhodný pro pečení v tomto stroji. Chcete-li lehký chléb bohatý na vlákninu, přidejte do těsta pšeničné otruby. Do 500 g mouky přidejte 1 polévkovou lžíci a lžící rovněž přidejte množství tekutiny. Pšeničný lepek je přírodní přísada získaná z bílkovin pšenice. Dělá chléb lehčím a objemnějším. Těsto málokdy poklesne a chléb je lépe stravitelný. Účinek může být lépe zhodnocen, když pečeme celozrnné a jiné pekařské produkty z doma semleté mouky. Černý slad, který je použit v některých receptech, je tmavý pražený ječný slad. Ten se používá pro získání tmavší chlebové kůry a měkké části (např. černý chléb). Žitný slad je také vhodný, ale není tak tmavý. Tento slad je dostupný ve všech obchodech s potravinami. Čistý lecitinový prášek je přírodní emulgátor má vliv na objem chleba, vytvoří měkkou část mělčejší a světlejší a udrží chléb déle čerstvý. 2. Přizpůsobení dávek Jestliže je třeba zvýšit nebo snížit dávky, ujistěte se, že jsou udržovány podíly původního receptu. Pro dosažení dokonalého výsledku musí být dodržována níže uvedená základní pravidla přizpůsobení dávek přísad: Tekutiny/mouka: těsto by mělo být měkké (ne příliš měkké)a lehce hnětené. Mírným hnětením se c těstě mohou utvořit hrudky. To není případ celozrnné žitné stravy a obilného chleba. Zkontrolujte těsto pět minut po prvním hnětení. Je-li těsto příliš vlhké, přidávejte mouku až do doby, kdy se těsto dostane ke správné konzistenci. Pokud zjistíme, že je příliš suché, přidáme v průběhu hnětení lžíci vody.

12 Záměna tekutiny: Jestliže používáte přísady, které obsahují tekutinu (např. měkký tvaroh, jogurt, atd.), musí být požadované množství (receptu) tekutiny sníženo. Používáme-li vejce, rozklepneme je do odměrného pohárku a pohárek doplníme další požadovanou tekutinou, abychom si představili množství. Jestliže bydlíte v místě lokalizovaném ve vysoké výšce (více než 750 m), těsto kyne rychleji. V tomto případě může být pro úměrné kynutí množství droždí sníženo z 1/4 na 1/2 čajové lžíce. Stejně tak to platí i pro místa s obzvláště měkkou vodou. 3. Přidávání a měření přísad a množství Vždy dejte nejprve tekutinu, droždí až nakonec. Vyhnete se tak předčasnému působení kvasnic (zvláště v případě, že používáte funkci načasování). Vyhněte se kontaktu droždí s tekutinou. Odměřování používá stejné měřicí jednotky - to znamená, že pokud recepty vyžadují měření v polévkových lžících a čajových lžičkách, budete používat odměrnou lžíci (součástí doplňků troje na pečení) nebo Vaši vlastní lžíci. Míry v gramech musí být váženy přesně. Pro měření v milimetrech můžete použít dodaný měřicí pohárek, který má dělenou stupnici od 50 do 200 ml. Zkratky v receptech znamenají: EL = plná polévková lžíce (nebo velká odměrka) TL = plná čajová lžička (nebo malá odměrka) g = gramy ml = mililitr Balíček = 7g suchého droždí na 500g mouky množství odpovídá 20g čerstvého droždí. Ovoce, ořechy nebo obilninové přísady. Jestliže si přejete přidat nějaké přísady, můžete to provést ve specifických programech (viz tabulka Načasování fáze programu ). Jestliže přidáte přísady příliš brzy, budou během hnětení rozdrceny. 4. Recepty pro stroj na pečení chleba typu BBA 2864 / 2866 Následující recepty jsou pro různé velikosti chleba. Doporučujeme použít pro bochník chleba o váze 750g Úroveň I a pro bochník o váze mezi 750 g a 1000g Úroveň II. Poznámka: Pokud nejsou v receptu specifikovány žádné úrovně, znamená to, že může být použito i velké i malé množství. 5. Váha chleba a objem V následujících receptech uvidíte, že váha čistého bílého chleba je menší než váha chleba celozrnného. To se odvíjí od skutečnosti, že bílá mouka kyne více. Aktuální hmotnost chleba závisí hodně na vlhkosti vzduchu v místnosti během přípravy. V případě nejvyšší váhové třídy všechny chleby se značnou porcí pšenice dosáhnou velkého objemu a po posledním kynutí přetečou přes okraj nádoby. Ale chléb se nepřelije. Část chleba mimo plech je, ve srovnání s chlebem na plechu, lehce opálená. Je-li doporučován program SCHNELL nebo ULTRA SCHNELL, je možné použít menší množství přísad také pro program SÜSSES BROT, což nám umožní upéci světlejší chléb. 6. Výsledky pečení

13 Výsledek pečení závisí na místních podmínkách (měkká voda vysoká vlhkost vzduchu vysoká nadmořská výška konzistence přísad, atd.). Proto mohou být údaje receptů přizpůsobeny. Jestliže se Vám stane, že se Vám některý z receptů nepodaří uzpůsobit hned napoprvé, nenechte se odradit. Zkuste najít příčinu změnou proporcí. Je-li chléb po upečení příliš světlý, můžete ho nechat osmahnout programem pečení - BACKEN. Klasické recepty na chleba Bílý chléb Voda nebo mléko 300 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžičky 2 polévkové lžíce Mouka typu g Program: NORMAL Ořechový a hrozinkový chléb Voda nebo mléko 350 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžíce 2 polévkové lžíce Mouka typu g Ořechy 100 g Drcené vlašské ořechy 3 polévkové lžíce Program: NORMAL Hrozinky a ořechy mohou být přidány po prvním pípnutí nebo po prvním cyklu hnětení. Celozrnný chléb Voda 300 ml Margarín nebo máslo 2 ½ polévkové lžíce 2 čajové lžičky Mouka typu g Pšeničná celozrnná mouka 180 g Program: VOLLKORN V případě, že použijete časovač, nepoužívejte vejce, ale přidejte větší množství vody. Podmáslový chléb : Podmáslí 300 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžíce 2 polévkové lžíce

14 Mouka typu g Program: NORMAL Cibulový chléb Voda 250 ml Margarín nebo máslo 1 polévková lžíce 2 polévkové lžíce Velká nakrájená cibule 1 Mouka typu g Program: NORMAL nebo ULTRA SCHNELL Sedmi-obilný chléb Voda nebo mléko 300 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžíce 2 ½ polévkové lžíce Mouka typu g Celozrnná mouka 240 g Sedmi-zrnné vločky 60 g Program: VOLLKORN Používáte-li celá zrna, namáčejte je. Slunečnicový chléb Voda 350 ml Máslo 1 polévková lžíce Mouka typu g Slunečnicová semínka 5 polévkových lžic 1 polévkové lžíce Program: NORMAL Tip: Slunečnicová semínka můžete nahradit semínky tykve. Pokud semínka osmažíte na pánvi, získají intenzivnější chuť. Hrubý bílý chléb Mléko 300 ml Margarín nebo máslo 2 polévkové lžíce 1 ½ čajové lžičky 1 ½ čajové lžičky Mouka typu g Program: NORMAL, SCHNELL nebo ULTRA SCHNELL Kvasnicový chléb

Elektromos kenyérsütő HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Elektromos kenyérsütő HASZNÁLATI UTASÍTÁS Elektrická domácí pekárna na chleba NÁVOD K OBSLUZE Elektrická domáca pekáreň na chlieb NÁVOD NA OBSLUHU Elektromos kenyérsütő HASZNÁLATI UTASÍTÁS Хлебoпечь RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII Elektrinė duonkepė

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz 1BNa vrchní části chleba je ještě mouka Nedostatek vody. Příliš malý chléb. Málo mouky, droždí, cukru nebo vody Použití celozrnného chleba nebo mouky, které obsahují chemické droždí (prášek do pečiva).

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

FOOD P R O C E S S O R FP 8010. Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT. Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT. Használati útmutató KONYHAI ROBOT

FOOD P R O C E S S O R FP 8010. Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT. Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT. Használati útmutató KONYHAI ROBOT FOOD P R O C E S S O R Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT Használati útmutató KONYHAI ROBOT FP 800 KUCHYŇSKÝ ROBOT OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 7

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE

10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE 10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE 112114 USUŠTE TO, NEBUDETE LITOVAT... OBSAH Úvod... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 10 nerezových táců a digitální ovládání...

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavěná sklokeramická indukční varná deska VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS OVLÁDACÍ PANEL 13a 13b 13c 13d 13e 13f CS 13g 14a 14b 14c 14d POPIS 1. Parní koš 2. Rysky pro vodu a rýži 3. Vyjímatelná keramická nádoba 4. Odměrka 5. Lžíce na rýži 6. Polévková lžíce 7. Víko 8. Vnitřní

Více

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ELECTRONIC BLENDER Návod k obsluze STOLNÍ MIXÉR Návod na obsluhu STOLNÝ MIXÉR Használati útmutató KÉZIMIXER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 6 Seznamte se se svým

Více

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmíneènì pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL ETA RECEPTÁŘ REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? MISS AEROBIK ČR 2009

PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL ETA RECEPTÁŘ REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? MISS AEROBIK ČR 2009 PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? recepty, tipy a triky s pekárnou na chleba NOVINKA ROKU 2010 PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ ETA RECEPTÁŘ gandrea ZEMÁNKOVÁ

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Sušička ovoce a zeleniny EXCALIBUR. Návod k použití

Sušička ovoce a zeleniny EXCALIBUR. Návod k použití Sušička ovoce a zeleniny EXCALIBUR Návod k použití Obsah Úvod... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Návod k obsluze... 4 Uskladnění a rehydratatace... 9 Návod na sušení - Ovoce 58 C (135 F)... 11 Návod

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více