Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba."

Transkript

1 Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba. Některé programy umožňují dvě různé úrovně pečení velkého nebo malého množství chleba. Tento stroj na pečení chleba nabízí 12 předinstalovaných programů s 50 různými volbami nastavení. Nabízí úplně nový program, se kterým je možné buď péci čerstvý bochník chleba nebo nechat zhnědnout již upečený bochník. Stroj na pečení můžete dokonce načasovat, např. můžete přednastavit program až 13 hodin předem. Zařízení je zcela automatické a pro uživatele extrémně snadné. Rovněž jsou pro Vás připraveny recepty na následující speciality: Bílý chléb, chléb s oříšky & rozinkami, celozrnný chléb,podmáslový chléb, cibulová chléb, sedm druhů obilných chlebů, slunečnicový chléb, kynutý chléb a hrubý světlý chléb Těsto, které potřebuje být déle propracováno; Zavařeniny, které mohou být vařeny; Bezpečnostní pokyny Přečtěte si veškeré instrukce v tomto manuálu a s opatrností se jimi řiďte! 1. Nikdy nesahejte na horké plochy přístroje. Používejte při pečení ochranné látkové rukavice. Tento stroj je po upečení chleba velmi horký. 2. Nikdy nenamáčejte spojovací kabel nebo přístroj ve vodě nebo nějaké jiné kapalině. 3. Pozor, Riziko požáru! Používejte přístroj pouze pod dozorem. Použijete-li funkci časovače, nastavte přístroj tak, aby nebyl v provozu bez patřičného dozoru. 4. Věnujte přístroji velkou pozornost, pokud se v blízkosti vyskytují děti! Jestliže přístroj nebudete používat, vypněte ho. Rovněž ho vypínejte před čištěním. Chcete-li odstranit součásti přístroje, proveďte to až poté, kdy vychladne. 5. Nikdy nepoužívejte zařízení s vadným spojovacím kabelem, po poruše nebo jakémkoli jiném selhání! V takových případech se obraťte na servis. Tam bude Váš přístroj zkontrolován, případně opraven. Nikdy nezkoušejte provádět opravu sami. V takovém případě by Vám na Vašem přístroji byla zrušena platnost záruky. 6. Výrobce nedoporučuje použití doplňků, může způsobit škody na přístroji. Zařízení používejte výhradně k účelům, pro které je určeno. 7. Přístroj umístěte pevně na pult, abyste předešli upadnutí během hnětení hustého těsta. To je obzvláště důležité v případě, že použijete funkci naprogramování a přístroj je v provozu bez dozoru. Pokud máte extrémně hladký pult, usaďte přístroj na tenkou gumovou podložku, čímž se vyhnete případnému upadnutí a poškození. 8. Je-li přístroj v provozu, neumisťujte v jeho okolí (alespoň 10cm) žádné objekty. Toto zařízení je určeno pro domácí použití. 9. Ujistěte se, že se přívodní kabel nedotýká žádných horkých ploch nevisí tak, aby o něho zavadily děti. 10.Nikdy neumisťujte přístroj na nebo blízko plynového nebo elektrického sporáku, případně horké plochy. 11.Při manipulaci s přístrojem buďte velmi opatrní, a to obzvláště v případě, že je plný horkých tekutin (zavařenin)! 12.Nikdy neodstraňujte formy na pečení, je-li přístroj stále v provozu! 13.Nikdy neplňte formu na pečení nad maximální úroveň. V tom případě by se mohlo stát, že nebude chléb upečený

2 rovnoměrně nebo se těsto vylije z formy. Prosím, dodržujte naše instrukce. 14.Kovové fólie nebo jiné materiály nesmí být vloženy dovnitř, protože mohou způsobit oheň nebo zkrat! 15.Nikdy přístroj nezakrývejte ručníkem nebo nějakým jiným materiálem! Teplo a pára, které jsou vytvořeny v přístroji, musí volně unikat. V případě, že je zařízení přikryto hořlavým materiálem nebo s ním přijde do styku (např. se záclonami), hrozí nebezpečí požáru. Výrobce není zodpovědný za to, je-li zařízení použito pro komerční účely nebo jinou cestou, která se neřídí danými bezpečnostními pokyny. Součásti a nákres A B C D E F G H I K L Demontovatelný kryt Rukojeť Prostor pro nahlížení Odvětrání Forma na pečení Hnětací háky Zástrčka Ovládací panel Kryt Postranní odvětrání Přepínač On/off Doplňky (nejsou vyobrazeny): 1 hák k vyjmutí hnětacích metliček, 1 odměrná lžíce, 1 odměrný pohárek Ovládací panel 1 LED display Zobrazuje požadované číslo programu, úroveň pečení a hmotnost. 2 Tlačítko START-/STOP Pro spuštění a zastavení programu. 3 Tlačítko ZEIT (TIME čas) Pro nastavení časovače před-programování. 4 Tlačítko FARBE (COLOR Pro nastavení požadované úrovně zhnědnutí. barva) 5 Tlačítko TEIGMENGE Pro nastavení dvou váhových úrovní, které jsou (DOUGH QUANTITY) níže popsány. (MNOŽSTVÍ TĚSTA) 6 Tlačítko AUSWAHL Pro výběr programů, viz část načasování fáze SELECTION programu. (VÝBĚR) Popis ovládacího panelu Vložte zástrčku do vhodně nainstalované zástrčky 230V/50Hz a zapněte přístroj prostřednictvím tlačítka on/off (L). 1. DISPLAY ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Je-li přístroj připraven k použití v normálním programu, na displeji se zobrazí 1 3:30. 1 specifikuje program, který byl vybrán a 3:00 je délka programu. Pozice dvou ukazatelů Vám poskytnou informace o vybrané

3 úrovni zhnědnutí a váze. Základní nastavení po zapnutí přístroje je: vyšší úroveň váhy a střední úroveň zhnědnutí. Během operace si můžete průběh programu číst na displeji. Jak program probíhá, číslice nastaveného času se postupně snižují směrem k nule. 2. Tlačítko START/STOP Toto tlačítko je určeno pro spuštění a zastavení programu. Jakmile je tlačítko stisknuto, začnou blikat ukazatele časové hodnoty. Použijeme tlačítko START/STOP pro zastavení programu v jakémkoli okamžiku. Přidržte tlačítko stisknuté až do doby, kdy uslyšíte zvukové znamení. Na obrazovce se objeví výše uvedené výchozí nastavení začátku programu. Je-li třeba použít jiné nastavení, zvolíme ho prostřednictvím tlačítka AUSWAHL. 3. Tlačítko ZEIT Následující programy mohou být spuštěny prostřednictvím časovače: normal, white bread (bílý chléb), sweetbread (sladké kynuté těsto), těsto, zavařeniny, koláče, sendviče a dopékání. Prostřednictvím časovače mohou být spuštěny i programy SCHNELL a ULTRA SCHNELL. Hodiny a minuty, po kterých by měla být příprava spuštěna je třeba přidat k patřičnému základnímu nastavení specifikovaného programu a přičtěte ještě 1 hodinu ohřívacího času (po ukončení procesu pečení). Maximální čas, který je možno nastavit, je 13 hodin. Příklad: Je 8.30 hod. večer a chléb musí být připraven příští ráno v 7.00 hod., tj. za 10 hodin a 30 minut. Stiskneme tlačítko ZEIT a podržíme ho až do doby, kdy se nám zobrazí 10.30, což je čas mezi současnou hodinou a hodinou, kdy má být chléb připraven. Použijete-li funkci časovače, nastavte přístroj tak, aby nebyl v provozu bez patřičného dozoru. Vždy, když pracujete s funkcí načasování, nepoužívejte přísady podléhající zkáze mléko, vejce, ovoce, jogurt, cibule, atd.! 4. Tlačítko FARBE Pomocí tohoto tlačítka nastavíte požadovanou úroveň zhnědnutí: LIGHT MEDIUM DARK (světlý středně tmavý tmavý). 5. Tlačítko TEIGMENGE Tímto tlačítkem se postaráte o následující nastavení v různých programech: LEVEL I (Úroveň I) = Pro malé množství chleba o hmotnosti až 750 g. LEVEL II (Úroveň II) = Pro velké množství chleba o hmotnosti až 1000 g. 6. Tlačítko AUSWAHL Toto tlačítko použijete pro pracovní cyklus jednoho z dostupných programů. Použití programů pro následující speciality: 1. NORMAL Pro bílý, pšeničný a žitný chléb. Tento program je nejčastěji používán. 2. WHITE BREAD Pro přípravu zvláště světlého bílého chleba. WEISSBROT 3. WHOLEMEAL Pro celozrnný chléb. VOLLKORN 4. QUICK Pro rychlou přípravu bílého, pšeničného a žitného SCHNELL chleba. 5. SWEET BREAD Pro přípravu sladkého kynutého těsta. SÜSSES BROT 6. ULTRA QUICK Pro hnětení a pečení bochníků chleba o hmotnosti až ULTRA SCHNELL I 750 g. 7. ULTRA QUICK Pro hnětení a pečení bochníků chleba o hmotnosti až ULTRA SCHNELL II 1000 g. 8. DOUGH Pro přípravu těsta. TEIG

4 9. JAM Pro vaření zavařenin a marmelád. MARMALADE 10.CAKE Pro koláče s práškem do pečiva. KUCHEN 11.SANDWITCH Pro přípravu světlého sendvičového chleba. 12.BAKE Pro zhnědnutí chleba nebo koláčů. BACKEN Funkce stroje na pečení chleba Funkce bzučáku Bzučák spustí signál: Když stisknete všechna programová tlačítka; V průběhu druhého cyklu hnětení programů NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA SCHNELL, KUCHEN a SANDWICH. Je to signál, že mohou být přidány obilniny, ovoce, ořechy nebo jiné přísady. Při dosažení konce programu. V průběhu fáze zahřívání na konci procedury pečení zazní akustický signál několikrát. Funkce opakování V případě výpadku proudu musí být přístroj znovu spuštěn. To je možné pouze v případě, že byl program zastaven před dosažením fáze hnětení. V opačném případě budete muset začít znova od začátku. Bezpečnostní funkce Jestliže je po předešlém použití teplota přístroje stále příliš vysoká (více než 40 C) pro spuštění nového programu a vy stisknete start, objeví se na displeji H:HH a zazní zvukový signál. V tom případě stiskněte tlačítko START/STOP a přidržte ho až do doby, kdy je H:HH z displeje vymazáno a zobrazí se základní nastavení. Odstraníme nádobu a počkáme až do doby, kdy se přístroj ochladí. Program BACKEN je možné spustit ihned, i když je přístroj ještě horky. Uvedení do provozu a fáze programů stroje pro pečení chleba Vkládání formy na pečení Teflonová forma na pečení musí být vsunuta mírně vlevo (otočením v protisměru hodinových ručiček) a usazena do své pozice (do středu prostoru pro pečení). Patřičně usazena je ve chvíli, kdy uslyšíte zacvaknutí. V případě, že formu chcete vyndat, opakujte proceduru opačným způsobem. Vkládání přísad Přísady musí být do pečící nádoby přidávány v pořadí, které je určeno v příslušném receptu. Výběr programu 1. Zastrčte zástrčku do patřičně nainstalované zásuvky 230 V, 50 Hz. 2. Na přepínač On/Off (I) na zadní části přístroje do pozice I. 3. Zvolte požadovaný program prostřednictvím tlačítka AUSWAHL. 4. Poté zvolte požadovaný stupeň zhnědnutí. 5. Použitím tlačítka TIME nastavíte čas, kdy má být program spuštěn Stiskněte tlačítko START/STOP. Kynutí těsta

5 Po posledním cyklu hnětení se přístroj ohřeje na optimální teplotu pro nakynutí těsta. Pečení Stroj na pečení automaticky nastaví teplotu a čas pečení. Jestliže je chléb na konci programu příliš světlý, zvolíte program BACKEN a necháte chléb více zhnědnout. Pro tuto volbu stisknete tlačítko START/STOP, poté zvolíte program BACKEN a spustíte. Tento proces zastavíte v okamžiku, kdy je dosaženo požadovaného zhnědnutí. Ohřívání Jakmile je pečení u konce, spustí se bzučák, což znamená, že mohou být chléb nebo specialita vyjmuty z přístroje. Okamžitě se spustí 1-hodinový zahřívání. Konec fází programů Po použití přístroj vypněte prostřednictvím tlačítka on/off (L) (přepněte ho do pozice 0 ). Na konci programu vytáhněte pečící nádobu (použijte ochranné látkové rukavice) a položte ji na pult. Nevypadne-li chléb ven z plechu na mřížce, posouvejte hnětací hřídel směrem dopředu a dozadu až do doby, kdy chléb vypadne. Jestliže zůstane jeden z hnětacích nožů stále uchycen v bochníku, použijte háček, který je dodán spolu se spotřebičem. Vsuňte ho do téměř kruhovitého otvoru hnětacího háky pod teplý bochník chleba a vtlačte háček proti dolní hraně hnětacího háku, pokud možno tam, kde je usazena čepelka háku. Poté můžete jednoduše chléb vykrojit a vytáhnout kompletně hnětací háky. Ohřev zařízení pro vykynutí těsta Předehřívání je zapnuté pouze v případě, že je teplota v místnosti nižší než 25 C. Jestliže je v místnosti nad 25 C, není třeba předehřívání, protože přísady již mají tu správnou teplotu. Pro první a druhé kynutí je potřebné, aby teplota v místnosti dosahovala více než 25 C. Potom není třeba extra předehřívání. Čištění a údržba Před prvním použitím tohoto přístroje omyjte pečící nádobu jemným čistícím prostředkem a očistěte hnětací háky. Je vysoce doporučováno natřít před prvním použitím novou pečící nádobu a hnětací háky žáruvzdorným olejem, poté přístroj rozehřát na 160 C a nechat asi 10 minut vypéci. Poté, co nádoba vychladne, ji vytřete papírovým ubrouskem. Tato operace se provádí pro ochranu teflonového povlaku. Je vhodné tento proces čas od času opakovat. Před čištěním nechte přístroj vždy řádně vychladnout. To trvá přibližně půl hodiny. Poté je opět připraven k pečení nebo hnětení. Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj řádně vychladnout. Používejte jemný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte chemická čistidla, benzín, čisticí prostředky na trouby nebo nějaké prostředky, které mohou poškrábat nebo poničit povlak. Prostřednictvím vlhké látky odstraňte veškeré přísady a drobky z víka, pláště a prostoru pro pečení. Nikdy přístroj nenamáčejte ve vodě, nenalévejte vodu ani do prostoru pro pečení! Pro lepší čištění krytu ho můžete nastavit do vertikální polohy a vytáhnout ven. Vlhkou látkou otřete vnější stranu pečící nádoby. Vnitřní stranu je možné vymýt nějakým tekutým čisticím prostředkem. Nenechávejte ji příliš dlouho namočenou ve vodě.

6 Oba hnětací háky a hnací hřídele je třeba čistit ihned po použití. Jestliže háky zůstanou v nádobě na pečení, bude později obtížné jejich vyjmutí. V tom případě nalijete do nádoby horkou vodu a necháte ji tam asi 30 minut. Poté hnětací háky vyjmete. Nádoba na pečení má teflonový povlak. Nepoužívejte kovové předměty, které mohou při čištění poškrábat její povrch. To, že se barva nádoby časem změní, je zcela normální. Tato změna absolutně žádným způsobem nemění účinnost nádoby. Dříve než přístroj uschováte, ujistěte se, že je patřičně ochlazen, vyčištěn a vysušen. Uskladněte ho s uzavřeným víkem. Otázky a odpovědi na pečení Po upečení je chléb přilepený k nádobě Nechte chléb po pečení asi 10 minut vychladnout otočte nádobu dnem vzhůru. Případně pohybujte hnětacími noži směrem dopředu a dozadu. Před pečením hnětací háky namažte. Jak zabráníte vytvoření děr v bochníku následkem přítomnosti hnětacích háků Je možné háky odstranit, a to tak, že namočíte prsty v mouce a háky vyjmete. V závislosti na programu musí displej stále zobrazovat celkový čas, např. 1:30. Jestliže si to nepřejete, použijte po pečení háček. Budete-li postupovat pomalu a opatrně, předejdete vytvoření velkých děr. Když těsto kyne, přetéká přes nádobu To se stane při použití pšeničné mouky, která obsahuje větší množství lepku. Náprava: a) Snižte množství mouky a přizpůsobte množství i ostatních přísad Po upečení, bude mít chléb stále velký objem. b) Do těsta přidejte polévkovou lžíci rozehřátého margarínu. Chléb kyne a stále přetéká a) Je-li uprostřed chleba vytvarováno V, nemá mouka dostatek lepku. To znamená, že obsahuje pšenice příliš málo bílkovin (to má za následek obzvláště deštivé léto) nebo je velmi vlhká. Opatření: Na 500 g mouky přidejte 1 polévkovou lžíci pšeničného lepku. b) Má-li chléb veprostřed trychtýřovitý tvar, může to být způsobeno: - teplota vody byla příliš vysoká; - bylo použito velké množství vody; - mouka obsahovala malé množství lepku. - Během pečení se otevřela dvířka. Kdy může být otevřeno víko přístroje během procesu pečení Všeobecně vzato víko může být otevřeno kdykoli během procesu hnětení. V této fázi je možné přidat malé množství mouky nebo tekutiny. Pro důkladný vzhled chleba po upečení postupujte podle následujících pokynů: před poslední fází kynutí (V závislosti na programu musí displej stále zobrazovat celkový čas, např. 1:30) otevřete velmi opatrně víko a krátce naříznete kůrku bochníku pomocí ostrého předehřátého nože, rozprášíte na chléb obiloviny nebo potřete povrch bramborovou moučku rozmíchanou s vodou pro lesklou kůrku. To je poslední možnost, kdy může být víko otevřeno, jinak by se chléb uprostřed propadl. Co znamenají čísla (typ) mouky?

7 Mouka s nižším číslem - tato mouka obsahuje méně vlákniny a chléb bude světlejší. Co to je celozrnná mouka? Celozrnná mouka je vyrobena ze všech typů obilnin, včetně pšenice. Termín Celozrnná mouka znamená, byla mouka složena z celých zrnek a má větší obsah vlákniny, tudíž je tmavší. Nicméně, i když to tak teoreticky vypadá, nedělá použití pšeničné celozrnné mouky chleba tmavším. Co se musí udělat, je-li použita žitná mouka? Žitná mouka neobsahuje žádný lepek a chléb obtížně kyne. Aby byl chléb ze žitné celozrnné mouky lépe stravitelný, použijte droždí. Co je lepek v mouce? Mouka s vyšším číslem obsahuje menší množství lepku a těsto méně kyne. Nejvíce lepku je obsaženo v mouce s číslem 550. Kolik různých druhů mouky je a jak je použít? a) Kukuřičná mouka, rýžová a bramborová moučka jsou vhodné pro lidi alergické na lepek nebo lidi s poruchou vstřebávání v tenkém střevě. Viz příslušné recepty v uživatelské příručce. b) Pšeničná mouka (špalda) je velmi drahá, ale neobsahuje chemické přísady, protože špalda roste na velmi mokré půdě a nevyžaduje žádná průmyslová hnojiva. Špalda je vhodná obzvlášť pro alergiky. Může být použita do všech receptů uvedených v uživatelské příručce, které vyžadují mouku typu 405, 550 nebo c) Jáhlová mouka je zvláště vhodná pro lidi trpící mnoha alergiemi. Může být použita do všech receptů uvedených v uživatelské příručce, které vyžadují mouku typu 405, 550 nebo d) Pšeničná mouka (tvrdá) je vhodná do baget. Může být nahrazena hrubou pšeničnou moukou. Jak je možné udělat čerstvý chléb stravitelnějším? Rozmačkáme-li vařené brambory, přidáme je k mouce a těsto rozhněteme, bude čerstvý chléb lépe stravitelný. Jaké dávky by měly být použity v případě prostředků na kynutí? U droždí se řídíme pokyny na balení a množství přizpůsobíme použitému množství mouky. Co je možné udělat, má-li chléb příchuť kvasnic? a) Pro vyloučení této příchutě je často přidáván cukr. Přidáme-li cukr, má chléb světlejší barvu. b) Přidejte 1,5 polévkové lžíce octa v případě, že je bochník menší a 2 polévkové lžíce, je-li větší. c) Místo vody použijeme podmáslí nebo kefír. To je možné u všech receptů. Tato záměna se doporučuje pro čerstvost chleba. Proč chléb upečený v peci chutná odlišně od chleba upečeného ve stroji na pečení? To závisí na různé míře vlhkosti. Chléb z pece je více vysušený než chléb upečený ve stroji na pečení. Otázky a odpovědi ohledně stroje na pečení chleba Problém Příčina Řešení

8 Zařízení nebo displej je nefunkční Z prostoru pro pečení nebo z odvětrávacích otvorů vychází kouř. Chléb se veprostřed propadá a je na spodní straně vlhký. Chléb jde obtížně vyjmout z plechu. Přísady nejsou smíchány nebo není správně upečený chléb. Přístroj nejde spustit. Nefunguje zvukový signál. Na displeji se ukazuje H:HH. Není zastrčena zástrčka v zásuvce. Přepínač On/Off není přepnut do pozice (L). Některá z přísad se zachytila v prostoru pro pečení nebo na vnější straně plechu. Chléb je ponechán příliš dlouho po pečení a ohřívání na plechu. Dolní část bochníku je přilepena k hnětacímu noži. Nesprávně nastavený program. Mezitím, co přístroj pracoval, bylo pohnuto tlačítkem START/STOP. Zatímco stroj pracoval, bylo několikrát otevřeno víko. Během doby, kdy stoj peče vypadne na dlouhou dobu proud. Otáčení hnětacích háků je zablokováno. Přístroj je ještě stále horký po předešlém cyklu pečení. Zkontrolujte zástrčku a přepínač. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a očistěte vnější stranu plechu nebo prostor pro pečení. Po ukončení funkce ohřívání vyjměte chléb z plechu. Po pečení očistěte hnětací hák i hřídele. Případně nalijte na plech na 30 minut horkou vodu. Zkontrolujte vybrané menu a další nastavení. Nepoužívejte přísady a začněte od začátku. Po posledním kynutí již víko neotevírejte. Nepoužívejte přísady a začněte od začátku. Zkontrolujte, zda jsou háky zablokovány zrníčky, atd. Vyjměte pečící plech a zkontrolujte, zda se hnací mechanismus otáčí. Pokud zjistíte, že zde příčina není, odešlete přístroj do servisu. Stiskněte tlačítko START/STOP a přidržte ho až do doby, kdy se na displeji zobrazí 1 3:00. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyjměte plech na pečení a nechejte přístroj vychladnout. Poté dejte plech zpět, nastavte požadovaný program a přístroj znovu spusťte. Otázky a odpovědi k receptům Problém Příčina Řešení Chléb kyne příliš rychle. - příliš mnoho droždí, příliš mnoho mouky, málo soli a/b

9 Chléb nekyne vůbec nebo málo. Těsto příliš moc kyne a vytéká z plechu Chléb se uprostřed propadá Těžká, hrudkovitá struktura Chléb není uprostřed dopečený - nebo několik těchto příčin - žádné droždí nebo příliš málo - staré droždí - tekutina je příliš horká - droždí přišlo do kontaktu s kapalinou - špatný typ mouky nebo stará mouka - příliš mnoho nebo málo tekutiny - málo cukru - příliš měkká voda nebo droždí více kvasí - příliš mnoho mléka ovlivňuje kvašení droždí - Množství těsta neodpovídá velikosti plechu (množství je větší) a chléb klesá. - Doba kvašení je příliš krátká nebo rychlá. To může ovlivnit nadměrná teplota vody, pec nebo nadměrná vlhkost. - Teplota tekutin těsto příliš rychle zvedla a bochník se propadl dříve, než se stihl upéci. - Žádná sůl nebo nedostatek cukru - Příliš mnoho tekutiny - Příliš mnoho mouky nebo málo tekutiny - Málo droždí nebo cukru - Příliš mnoho ovoce, celozrnné mouky nebo jiné přísady - Stará mouka - Příliš mnoho nebo málo tekutiny - Příliš mnoho vlhkosti - Recept s vlhkými a/b e c d e a/b/g a/b f/k c a/f c/h/i a/b h a/b/g a/b b e a/b/g h g

10 Popraskaná a hrubá struktura nebo velké množství děr Houbovitý vzhled, nedopečený povrch Krajíce chleba jsou nerovné nebo hrudkovité Na chlebové kůře jsou moučné usazeniny přísadami - Příliš mnoho vody - Žádná sůl - Velká vlhkost - Velké množství tekutiny - Množství těsta na plechu je příliš velké - Velké množství mouky, zvláště u bílého chleba - Příliš mnoho droždí nebo málo soli - Velké množství cukru - Sladké přísady vedle cukru - Chléb není dostatečně vychlazen (zadržená pára) - Mouka nebyla během hnětení dobře zpracována na stranách g b h/i c a/f f a/b a/b b j g/i Řešení problémů a) Odměřte správně přísady. b) Přizpůsobte dávky přísad a zkontrolujte, zda byly všechny potřebné přísady přidány. c) Použijte jinou tekutinu nebo ji nechce vychladnout na pokojovou teplotu. Přidejte přísady předepsané v receptu, a to ve správném pořadí. Udělejte malou jamku ve středu mouky a nadrobené nebo sušené droždí. Vyvarujte se zasypání droždí nebo přímému kontaktu droždí a tekutiny. d) Používejte pouze čerstvé a správně uchované přísady. e) Snižte celkové množství přísad. Nepoužívejte více mouky než je předepsáno. Odeberte 1/3 veškerý přísad. f) Správné množství vody. Jsou-li použity přísady obsahující vodu, dávka přidávané tekutiny musí být náležitě upravena. g) Při vlhkém počasí odeberte 1-2 polévkové lžíce vody. h) Za horkého počasí nepoužívejte funkci načasování. Používejte studené tekutiny. i) Vyjměte vždy chléb z plechu ihned po upečení a před krájením ho ponechte alespoň 15 minut vychladnout. j) Snižte množství droždí nebo dávek všech přísad o 1/4. k) Nikdy plech nemažte! l) Přidejte do těsta polévkovou lžíci pšeničného lepku. Připomínky k receptům 1. Přísady Protože každá přísada hraje specifickou roli pro úspěšné upečení chleba, je důležití odměření zrovna tak jako pořadí, ve kterém jsou přísady přidávány. Nejdůležitějšími přísadami jsou tekutina, mouka, sůl, cukr a droždí (droždí může být použito suché nebo čerstvé). Tyto přísady mají velký

11 vliv na úspěšný výsledek přípravy těsta a chleba. Vždy používejte patřičné množství ve správném poměru. Jestliže potřebujete mít těsto připravené okamžitě, používejte vlažných přísad. Pokud chcete použít funkci načasování, používejte přísad chladných, aby jste se vyhnuli tomu, že začne těsto příliš brzy kynout. Margarín, máslo a mléko mají vliv na chuť chleba. může být snížen o 20% pro vytvoření světlejší a tenčí kůry. Toto nemá vliv na výsledek pečení. Preferujete-li měkčí a světlejší kůru, nahraďte cukr medem. Lepek, který je produkován moukou, se během hnětení stará o strukturu chleba. Složení ideální moučné směsi je: 40% celozrnná mouka a 60% mouka bílá. Chcete-li přidat do těsta zrnka obilnin, nechte je přes noc namočená. Snižte množství mouky a tekutiny (až o 1/5 méně). V případě použití žitné mouky je nepostradatelné droždí. To zajišťuje důkladné kvašení a dělá chleba světlejším. Můžete si udělat svoje vlastní droždí, ale to zabere hodně času. Z toho důvodu je v níže uvedených receptech používáno koncentrované práškové droždí. Tento prášek je prodáván v 15 g baleních (na 1 kg mouky). Držte se instrukcí, které jsou uvedeny v receptech (1/2 nebo 1 balení). Byloli použito méně droždí, než je požadováno, bude se chléb drobit. Jestliže je použito droždí s různou koncentrací (100 g balení na 1 kg mouky), je třeba snížit množství mouky. Rovněž je možné použít tekuté droždí, které se prodává v sáčcích. Dodržujte dávky, které jsou určeny na balení. Naplňte měřicí pohárek tekutým droždím a k němu dolijte ostatní tekuté součásti, které jsou specifikovány v receptu. Dodržujte určené dávky. Pšeničné droždí, které je nejčastěji v suché podobě, zlepšuje zpracovatelnost těsta, čerstvost a chuť. Tento druh droždí je jemnější než droždí žitné. Když pečete vykynutý chléb, používejte program NORMAL nebo WHOLEMEAL. Namísto droždí můžete použít ferment. Jediný rozdíl je v chuti. Ferment je vhodný pro pečení v tomto stroji. Chcete-li lehký chléb bohatý na vlákninu, přidejte do těsta pšeničné otruby. Do 500 g mouky přidejte 1 polévkovou lžíci a lžící rovněž přidejte množství tekutiny. Pšeničný lepek je přírodní přísada získaná z bílkovin pšenice. Dělá chléb lehčím a objemnějším. Těsto málokdy poklesne a chléb je lépe stravitelný. Účinek může být lépe zhodnocen, když pečeme celozrnné a jiné pekařské produkty z doma semleté mouky. Černý slad, který je použit v některých receptech, je tmavý pražený ječný slad. Ten se používá pro získání tmavší chlebové kůry a měkké části (např. černý chléb). Žitný slad je také vhodný, ale není tak tmavý. Tento slad je dostupný ve všech obchodech s potravinami. Čistý lecitinový prášek je přírodní emulgátor má vliv na objem chleba, vytvoří měkkou část mělčejší a světlejší a udrží chléb déle čerstvý. 2. Přizpůsobení dávek Jestliže je třeba zvýšit nebo snížit dávky, ujistěte se, že jsou udržovány podíly původního receptu. Pro dosažení dokonalého výsledku musí být dodržována níže uvedená základní pravidla přizpůsobení dávek přísad: Tekutiny/mouka: těsto by mělo být měkké (ne příliš měkké)a lehce hnětené. Mírným hnětením se c těstě mohou utvořit hrudky. To není případ celozrnné žitné stravy a obilného chleba. Zkontrolujte těsto pět minut po prvním hnětení. Je-li těsto příliš vlhké, přidávejte mouku až do doby, kdy se těsto dostane ke správné konzistenci. Pokud zjistíme, že je příliš suché, přidáme v průběhu hnětení lžíci vody.

12 Záměna tekutiny: Jestliže používáte přísady, které obsahují tekutinu (např. měkký tvaroh, jogurt, atd.), musí být požadované množství (receptu) tekutiny sníženo. Používáme-li vejce, rozklepneme je do odměrného pohárku a pohárek doplníme další požadovanou tekutinou, abychom si představili množství. Jestliže bydlíte v místě lokalizovaném ve vysoké výšce (více než 750 m), těsto kyne rychleji. V tomto případě může být pro úměrné kynutí množství droždí sníženo z 1/4 na 1/2 čajové lžíce. Stejně tak to platí i pro místa s obzvláště měkkou vodou. 3. Přidávání a měření přísad a množství Vždy dejte nejprve tekutinu, droždí až nakonec. Vyhnete se tak předčasnému působení kvasnic (zvláště v případě, že používáte funkci načasování). Vyhněte se kontaktu droždí s tekutinou. Odměřování používá stejné měřicí jednotky - to znamená, že pokud recepty vyžadují měření v polévkových lžících a čajových lžičkách, budete používat odměrnou lžíci (součástí doplňků troje na pečení) nebo Vaši vlastní lžíci. Míry v gramech musí být váženy přesně. Pro měření v milimetrech můžete použít dodaný měřicí pohárek, který má dělenou stupnici od 50 do 200 ml. Zkratky v receptech znamenají: EL = plná polévková lžíce (nebo velká odměrka) TL = plná čajová lžička (nebo malá odměrka) g = gramy ml = mililitr Balíček = 7g suchého droždí na 500g mouky množství odpovídá 20g čerstvého droždí. Ovoce, ořechy nebo obilninové přísady. Jestliže si přejete přidat nějaké přísady, můžete to provést ve specifických programech (viz tabulka Načasování fáze programu ). Jestliže přidáte přísady příliš brzy, budou během hnětení rozdrceny. 4. Recepty pro stroj na pečení chleba typu BBA 2864 / 2866 Následující recepty jsou pro různé velikosti chleba. Doporučujeme použít pro bochník chleba o váze 750g Úroveň I a pro bochník o váze mezi 750 g a 1000g Úroveň II. Poznámka: Pokud nejsou v receptu specifikovány žádné úrovně, znamená to, že může být použito i velké i malé množství. 5. Váha chleba a objem V následujících receptech uvidíte, že váha čistého bílého chleba je menší než váha chleba celozrnného. To se odvíjí od skutečnosti, že bílá mouka kyne více. Aktuální hmotnost chleba závisí hodně na vlhkosti vzduchu v místnosti během přípravy. V případě nejvyšší váhové třídy všechny chleby se značnou porcí pšenice dosáhnou velkého objemu a po posledním kynutí přetečou přes okraj nádoby. Ale chléb se nepřelije. Část chleba mimo plech je, ve srovnání s chlebem na plechu, lehce opálená. Je-li doporučován program SCHNELL nebo ULTRA SCHNELL, je možné použít menší množství přísad také pro program SÜSSES BROT, což nám umožní upéci světlejší chléb. 6. Výsledky pečení

13 Výsledek pečení závisí na místních podmínkách (měkká voda vysoká vlhkost vzduchu vysoká nadmořská výška konzistence přísad, atd.). Proto mohou být údaje receptů přizpůsobeny. Jestliže se Vám stane, že se Vám některý z receptů nepodaří uzpůsobit hned napoprvé, nenechte se odradit. Zkuste najít příčinu změnou proporcí. Je-li chléb po upečení příliš světlý, můžete ho nechat osmahnout programem pečení - BACKEN. Klasické recepty na chleba Bílý chléb Voda nebo mléko 300 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžičky 2 polévkové lžíce Mouka typu g Program: NORMAL Ořechový a hrozinkový chléb Voda nebo mléko 350 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžíce 2 polévkové lžíce Mouka typu g Ořechy 100 g Drcené vlašské ořechy 3 polévkové lžíce Program: NORMAL Hrozinky a ořechy mohou být přidány po prvním pípnutí nebo po prvním cyklu hnětení. Celozrnný chléb Voda 300 ml Margarín nebo máslo 2 ½ polévkové lžíce 2 čajové lžičky Mouka typu g Pšeničná celozrnná mouka 180 g Program: VOLLKORN V případě, že použijete časovač, nepoužívejte vejce, ale přidejte větší množství vody. Podmáslový chléb : Podmáslí 300 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžíce 2 polévkové lžíce

14 Mouka typu g Program: NORMAL Cibulový chléb Voda 250 ml Margarín nebo máslo 1 polévková lžíce 2 polévkové lžíce Velká nakrájená cibule 1 Mouka typu g Program: NORMAL nebo ULTRA SCHNELL Sedmi-obilný chléb Voda nebo mléko 300 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžíce 2 ½ polévkové lžíce Mouka typu g Celozrnná mouka 240 g Sedmi-zrnné vločky 60 g Program: VOLLKORN Používáte-li celá zrna, namáčejte je. Slunečnicový chléb Voda 350 ml Máslo 1 polévková lžíce Mouka typu g Slunečnicová semínka 5 polévkových lžic 1 polévkové lžíce Program: NORMAL Tip: Slunečnicová semínka můžete nahradit semínky tykve. Pokud semínka osmažíte na pánvi, získají intenzivnější chuť. Hrubý bílý chléb Mléko 300 ml Margarín nebo máslo 2 polévkové lžíce 1 ½ čajové lžičky 1 ½ čajové lžičky Mouka typu g Program: NORMAL, SCHNELL nebo ULTRA SCHNELL Kvasnicový chléb

15 Sušený kvásek 50 g Voda 350 ml Margarín nebo máslo 1 ½ polévkové lžíce 3 čajové lžičky 2 polévkové lžíce Mouka typu g Mouka typu g ½ balíčku Program: NORMAL Poznámka: Recepty by měly být přizpůsobeny váze. Francouzská bageta Voda 300 ml Med 1 polévkové lžíce Mouka typu g Program: TEIG Když je těsto připraveno, rozdělíme ho na 2 4 části, vytvarujeme dlouhé bochníčky a necháme je minut odpočinout. Uděláme řadu úhlopříčných řezů na horní části bochníčku a dáme upéct do trouby. Pizza Voda Olivový olej Mouka typu 405 Program: TEIGH 300 ml 3/4 čajové lžičky 1 polévková lžíce 450 g 2 čajové lžičky 3/4 balíčku Rozprostřete těsto, vytvarujte kulaté tvary a nechte těsto asi 10 minut odpočinout. Rozetřete na těsto pizza omáčku a požadovanou náplň. Pečte asi 20 minut. Marmeláda

16 Marmeláda Ovoce 500 g 2:1 želatinový cukr 250 g Citrónová šťáva 1 polévková lžíce Program: MARMELÁDĚ Případně z ovoce vyjměte pecky, poté ovoce nakrájejte na malé kousky. Zbylý cukr můžete ze stran nádoby odstranit prostřednictvím stěrky s gumou. Pro tyto recepty jsou obzvláště vhodné tyto plody: maliny, ostružiny, borůvky nebo jejich směs. Poté naplňte marmeládu do čistých sklenic, zavřete víko, otočte sklenice a nechte je postavené na víku přibližně 10 minut (ujistěte se, že je víko pevně zapečetěno). Pomerančová marmeláda Pomeranče 400 g Citrony 100 g 2:1 želatinový cukr 250 g Program: MARMELADE Oloupejte pomeranče a citrony a nakrájejte je na kousky. Zbylý cukr můžete ze stran nádoby odstranit prostřednictvím stěrky s gumou. Poznámka: Recepty by měly být přizpůsobeny váze. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny! Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle Vašeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na záruku novou! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním balení spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. *)Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!

17 Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2864 / 2866 stroje na pečení chleba. Některé programy umožňují dvě různé úrovně pečení velkého nebo malého množství chleba. Tento stroj na pečení

Více

Problémy při pečení a jejich řešení

Problémy při pečení a jejich řešení Problémy při pečení a jejich řešení Popis problému Příčina problému Návod na odstranění problému Po upečení je chléb přilepený k nádobě Jak lze zabránit vzniku otvorů v chlebě, které vznikají v důsledku

Více

CTC CLATRONIC BBA 2594. Návod k obsluze

CTC CLATRONIC BBA 2594. Návod k obsluze CTC CLATRONIC BBA 2594 Návod k obsluze Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2594 stoje na pečení chleba. Zakoupili jste si stroj založený na nové koncepci: Těsto je hněteno pomocí

Více

Návod k obsluze. Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865

Návod k obsluze. Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865 Návod k obsluze Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865 Pokyny k obsluze Gratulujeme vám, že jste si zakoupili tuto domácí pekárnu, model BBA 2865. Právě jste si pořídili spotřebič založený na revolučním konceptu:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ. Domácí pekárna

NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ. Domácí pekárna NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ Domácí pekárna UPOZORNĚNÍ Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. ZDROJ NAPĚTÍ Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz BOMANN CB 566 Návod k obsluze Domácí pekárna chleba Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pekárnu chleba typu CB 566. Získali jste přístroj, který nabízí zcela novou koncepci: V několika programech

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Kapitola 6 - POUŽÍTÍ. 6.1 Tipy a triky

Kapitola 6 - POUŽÍTÍ. 6.1 Tipy a triky Pekárna BEEM TOP CLASS Zadávání vlastního programu Pauza (pozastavení běžícího programu) Rozsvícení / zhasnutí vnitřního osvětlení. Žárovka se po minutě zhasne automaticky. Časovač Zbarvení kůrky: světlé

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při používání elektrických spotřebičů, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 1. Před používáním si přečtěte všechny bezpečnostní

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 Tento spotřebič je určen pro práci v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé, viz

Více

Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE. Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby

Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE. Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby 1 Důležité bezpečnostní pokyny Před používáním stroje na výrobu cukrové vaty si přečtěte všechny pokyny.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01 NÁVOD K POUŽITÍ Pro příjemnější život Vařič rýže model č..g10g01 Pokyny k provozu 1. Proplach rýže a dávkování pro vařič: Umyjte rýži v jiné nádobě a po umytí ji vysypte do vařiče. Zhruba dodržte poměr:

Více

NAVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PARAMETRY-MISTR PEKAŘ 8650/8660. Připravte si sami

NAVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PARAMETRY-MISTR PEKAŘ 8650/8660. Připravte si sami NAVOD K OBSLUZE Děkujeme, že jste si zakoupili domácí pekárnu Mistr pekař- Backmeister. Těsto na chléb je připravováno pomocí dvou hnětačů, a proto je dobře propracované. Pekárna pracuje automaticky a

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538

RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538 RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538 OBSAH Bílý chléb...3 Chléb s ořechy a rozinkami...3 Chléb s mákem...3 Hrubý bílý chléb...4 Francouzský bílý chléb...4 Italský bílý chléb...4 Ovesný chléb...5 Chléb z podmáslí...5

Více

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky 7 Domácí chleba Doma peče chléb stále více lidí, buď

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

BM 200 Minipec na chleba

BM 200 Minipec na chleba BM 200 Minipec na chleba NÁVOD K OBSLUZE Pro vaši bezpečnost a bezpečnost těch, kteří jsou kolem vás, si prosím obzvlášť pozorně přečtěte zde uvedená bezpečnostní opatření: DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti. NL EN ES DA SV NO FI TR BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL 2 1 2 3 4 5 3 Děkujeme Vám, že jste si vybrali zařízení z naší produktové řady určené výhradně pro přípravu potravin v domácnosti. popis A

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2512 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5808925

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2512 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5808925 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití. Obsah

Návod k použití. Obsah Návod k použití Obsah Obsah balení... 02 Popis stroje... 02 Uvedení stroje do provozu... 03 Používání a údržba stroje... 03 Používání stroje... 03 Údržba stroje... 03 Pokročilé funkce displeje... 04 Nastavení

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

DOMÁCÍ PEKÁRNA BM 3986. Návod k obsluze

DOMÁCÍ PEKÁRNA BM 3986. Návod k obsluze DOMÁCÍ PEKÁRNA BM 3986 Návod k obsluze 1 OBSAH Technické parametry s. 2 Důležité bezpečnostní pokyny s. 2 Popis spotřebiče s. 3 Ovládací panel s. 5 Používání pekárny s. 7 Funkce jednotlivých programů s.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS

Více

Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01

Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01 Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01 Výrobník zmrzliny Pročtěte si rovněž návod k použití základního spotřebiče. Pokyny pro likvidaci Chladicí nádoba je naplněna tekutinou, která je z ekologického a zdravotního

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

EA 1803 - EA 2003/E. Návod k použití

EA 1803 - EA 2003/E. Návod k použití EA 1803 - EA 2003/E CZ Návod k použití Jsme potěšeni, že jste si zvolili tento výrobek a chceme vám poděkovat za vaši důvěru. Abyste získali co nejvíce z vašeho nového odšťavňovače, přečtěte si pozorně

Více

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1)

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730. www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) KONTAKTNÍ GRIL Kontaktní gril 3v1 Beem D2000730 www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) Vážený zákazníku, Před použitím přístroje si prosím přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu na použití, o bezpečnosti,

Více

VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS

VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození majetku, musí se dodržovat základní bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat- jsou to následující:

Více

Obsah návodu k použití. I. Popis jednotlivých částí přístroje. II. Hlavní vlastnosti přístroje.

Obsah návodu k použití. I. Popis jednotlivých částí přístroje. II. Hlavní vlastnosti přístroje. ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU SH8301 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš výrobek Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Prosím, přečtěte si tento Návod k použití dříve, než

Více

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 76 z Digitální parní sterilizátor Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení...2 2 Vysvětlení symbolů...2

Více

NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE ODŠŤAVŇOVAČ TYP: PC-700 PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! PRAVIDLA BEZPEČNOSTI: Nesprávné používání přístroje může způsobit zranění. Tento

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Infrazářič Návod k použití...2-12

Infrazářič Návod k použití...2-12 IL 50 CZ Infrazářič Návod k použití...2-12 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 Česky Obsah

Více

www.juwel-aquarium.com

www.juwel-aquarium.com Návod Automatické krmítko A B C < > D E www.juwel-aquarium.com Úvod Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro výrobek značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za důvěru. Naše produkty se vyrábějí vždy s

Více

Domácí zahradní gril

Domácí zahradní gril Domácí zahradní gril manuál Před použitím si pozorně přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění a návod k sestavení. Tento gril je určen pro dřevěné uhlí, nepoužívejte jiná paliva. Před samotnou montáží

Více

Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy

Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy keramické mísy - návod na použití Obsah Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy Důležité bezpečnostní pokyny... 5 jak keramickou mísu používat Jak keramickou mísu upevnit... 6 Jak keramickou mísu

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz Domácí pekárna chleba BM-12 Návod k obsluze a recepty Před instalací a prvním použitím Vaší domácí pekárny si pozorně přečtěte návod k použití i další instrukce a upozornění. Uschovejte pro pozdější použití.

Více

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích Vydáno v roce 2012 Pekařství Kovářov Informace o výrobcích Zákon o potravinách č. 110/1997 a spousty následujících vyhlášek Pekařství Kovářov 398 55 Kovářov 53 IČO: 691 07 670 1/6 22.3.2012 složení výrobků

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

Technické parametry - Mistr pekař 8695

Technické parametry - Mistr pekař 8695 Návod k obsluze Jsme rádi, že jste si zakoupili domácí pekárnu Mistr pekař ze série ONYX, která se jistě bude díky svému designu vyjímat v každé kuchyni. Mistr pekař ONYX Vás přesvědčí nejen svým vzhlem,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ 1 Upozornění Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. Zdroj napětí Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým

Více

Obsah 1 Přehled o výrobku 4 Obsah balení 4 Výrobek Baby Food Center 5 Technické údaje 6

Obsah 1 Přehled o výrobku 4 Obsah balení 4 Výrobek Baby Food Center 5 Technické údaje 6 Str.2 Blahopřejeme! Blahopřeme Vám ke koupi výrobku značky Duux! Pro využití internetového servisu prosím zaregistrujte produkt a záruční lhůtu na www.duux.com/register. Duux vyrábí spolehlivé dětské elektronické

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více