Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19"

Transkript

1 6 I Elektronické cenné papíry OBSAH Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 I. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR Listinné cenné papíry a problém anonymních korporátních struktur Socioekonomické náklady listinných cenných papírů a anonymity korporátních struktur Náklady soukromoprávních transakcí Daňové úniky, praní špinavých peněz, fiktivní výkon práv akcionáře Zneužívání veřejných prostředků Anonymita versus transparentnost korporátních struktur akciových společností Problematika anonymity korporátních struktur akciových společností Anonymita a transparentnost korporátních struktur v zahraničních právních řádech Regulace listinných cenných papírů a anonymních korporátních struktur v ČR Plné nahrazení listinných cenných papírů elektronickými Pravidlo transparentnosti korporátních struktur pro právnické osoby čerpající veřejné prostředky 48 II. ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY Elektronické cenné papíry v právních systémech Systémy přímého vlastnictví a systémy vícevrstevných oprávnění Systémy transparentní a netransparentní Systémy podmíněné a nepodmíněné Zařazení českého právního řádu do systémů držby elektronických cenných papírů Pojem elektronických cenných papírů Funkční analýza elektronických cenných papírů 66

2 Obsah I Elektronické cenné papíry z hlediska jejich ekonomické funkce a podstaty Elektronické cenné papíry z hlediska jejich právní funkce a podstaty Elektronické cenné papíry jako objekt soukromoprávních vztahů Elektronický cenný papír jako individuální hmotná věc (francouzské právo) Elektronický cenný papír jako abstraktní souhrn majetkových hodnot a zvěcnělé právo k tomuto souhrnu (německé a rakouské právo) Elektronický cenný papír jako právo k souhrnu finančních nástrojů (belgické a lucemburské právo) Elektronický cenný papír jako pohledávka a věc nehmotná anglické právo Elektronický cenný papír jako právní objekt sui generis (švýcarské právo a právo Spojených států amerických) Pojetí elektronického cenného papíru v českém právu Účet cenných papírů Funkční pojetí účtu cenných papírů Právní pojetí účtu cenných papírů Účet cenných papírů jako věc hromadná (francouzské právo) Účet cenných papírů jako účetní dokument a důkazní prostředek (německé a rakouské právo) Účet cenných papírů jako smluvní závazkový vztah (belgické a lucemburské právo) Účet cenných papírů jako finanční aktivum (právo Spojených států amerických) Účet cenných papírů jako důkazní prostředek o existenci trustu (anglické právo) Účet cenných papírů v českém právu 115 III. MAJITELÉ ELEKTRONICKÝCH CENNÝCH PAPÍRů A JEJICH PRÁVA Právní vztahy mezi majitelem účtu a depozitářem Funkční pojetí vztahu mezi majitelem účtu a depozitářem Povinnost depozitáře zachovat integritu elektronických cenných papírů 124

3 8 I Elektronické cenné papíry Povinnost depozitáře vykonávat příkazy majitele účtu Povinnost depozitáře umožnit využití ekonomické hodnoty cenného papíru Povinnost převést elektronický cenný papír na účet k jinému depozitáři a/nebo ho přeměnit do jiné podoby a vydat majiteli účtu Odpovědnost depozitáře Právní kvalifikace vztahu mezi konečným majitelem a přímým depozitářem Smlouva o úschově (francouzské, belgické a lucemburské právo) Zvláštní typ smlouvy o úschově (německé a rakouské právo) Zvláštní smluvní typ (švýcarské právo) Cenné oprávnění závazkověprávní aspekty (právo Spojených států amerických) Trust (anglické právo) Právní kvalifikace vztahu mezi majitelem účtu a depozitářem v českém právu Konečný majitel účtu elektronických cenných papírů a jeho práva Funkční analýza postavení konečného majitele účtu a jeho práva k elektronickým cenným papírům Právní postavení majitele účtu a charakter jeho práva k elektronickým cenným papírům Vlastnictví (francouzské právo) Spoluvlastnictví (německé a rakouské právo) Věcné právo sui generis (belgické a lucemburské právo) Zvláštní vlastnické právo (švýcarské právo) Cenné oprávnění věcněprávní aspekty (právo Spojených států amerických) Ekonomické vlastnictví (anglické právo) Právní postavení majitele účtu a charakter jeho práva k elektronickým cenným papírům v českém právu Depozitář Funkční analýza postavení depozitáře 172

4 Obsah I Povinnost držet disponibilní cenné papíry odpovídající záznamům na účtu cenných papírů ve prospěch majitele účtu Povinnost oddělení elektronických cenných papírů majitelů od vlastních elektronických cenných papírů depozitáře Právo depozitáře užívat elektronické cenné papíry konečného majitele Právní postavení depozitáře a charakter jeho práva k elektronickým cenným papírům konečného majitele Detentor (francouzské, belgické a lucemburské právo) Přímý a nepřímý držitel cizího práva (německé a rakouské právo) Osoba s oprávněním sui generis (švýcarské právo a právo Spojených států amerických) Právní / ekonomický vlastník (správce trustu) anglické právo Právní postavení depozitáře a charakter jeho práva k elektronickým cenným papírům konečného majitele v českém právu 187 IV. DISPOZICE S ELEKTRONICKÝMI CENNÝMI PAPÍRY Ekonomický a právní přístup k dispozicím s elektronickými cennými papíry Převod elektronických cenných papírů Funkční pojetí převodu elektronických cenných papírů Převod elektronických cenných papírů (obecný režim) Převod elektronických cenných papírů na regulovaném trhu Právní pojetí převodu elektronických cenných papírů Převody elektronických cenných papírů (obecně) Převod elektronických cenných papírů na regulovaném trhu Převody elektronických cenných papírů v českém právu Převod elektronických cenných papírů (obecný režim) Převod elektronických cenných papírů na regulovaném trhu 264

5 10 I Elektronické cenné papíry 3. Elektronické cenné papíry jako předmět zajištění Funkční pojetí zajištění pomocí elektronických cenných papírů Smlouva o zřízení zajištění Realizace zřízení zajištění Účinnost zajištění vůči třetím osobám Zajištění v dobré víře Nakládání s elektronickými cennými papíry během doby zajištění Právní pojetí zajištění závazků pomocí elektronických cenných papírů Právo EU Zástavní právo k účtu cenných papírů a k cenným papírům na účtu Převod vlastnického či obdobného práva za účelem zajištění (fiducie) Další způsoby zajištění závazků pomocí elektronických cenných papírů Půjčování cenných papírů Elektronické cenné papíry jako předmět zajištění v českém právu Finanční zajištění Zástavní právo (mimo režim finančního zajištění) Zajišťovací převod vlastnického práva sui generis (mimo režim finančního zajištění) Půjčky a půjčování cenných papírů Nedobrovolné dispozice s elektronickými cennými papíry Funkční pojetí nedobrovolných dispozic s elektronickými cennými papíry Nedobrovolné zajištění Výkon práv ze zajištění Pořadí nároků (mimo insolvenci a v jejím rámci) Právní pojetí nedobrovolných dispozic s elektronickými cennými papíry Nedobrovolné zajištění Výkon práv ze zajištění Pořadí nároků (mimo insolvenci a v jejím rámci) Nedobrovolné dispozice s elektronickými cennými papíry v českém právu Zajištění ex lege 340

6 Obsah I Výkon práv ze zajištění Pořadí nároků (mimo insolvenci a v jejím rámci) 348 V. ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY Z POHLEDU MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO Funkční přístup: Haagská úmluva Haagská PRIMA Status Haagské úmluvy a možnosti jejího přijetí Českou republikou Kolizní normy v jednotlivých právních řádech Americká PRIMA PRACA (Place of the Relevant Account Approach) Lex cartae sitae Kolizní normy českého právního řádu Kolizní normy pro elektronické cenné papíry přejaté z unijních směrnic Kolizní normy pro elektronické cenné papíry mimo působnost příslušných unijních směrnic 376 Závěr 381 Příloha 1 Pravidlo transparentnosti korporátních struktur právnických osob ve vztahu k veřejným zakázkám 386 Obrazové přílohy 391

22 I Elektronické cenné papíry

22 I Elektronické cenné papíry 22 I Elektronické cenné papíry 1. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR Regulace podoby cenných papírů v sobě skrývá mnohé právně politické

Více

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací 1. Faktické změny obchodního

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

ŠVÝCARSKO ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

ŠVÝCARSKO ZÁKONNÁ USTANOVENÍ ŠVÝCARSKO ZÁKONNÁ USTANOVENÍ 1. ZÁKONÍK O OBLIGACÍCH Čl. 973a (I. Listinné cenné papíry) (1) Depozitář je oprávněn uchovávat souhrn zastupitelných listinných cenných papírů více deponentů, ledaže deponent

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Finanční analytický útvar : pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: meiq7wd : +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502 V Praze dne 29. října

Více

4. oddíl: Převod cenného papíru

4. oddíl: Převod cenného papíru 1 Základní otázky 4. oddíl: Převod cenného papíru 1. Náležitosti a forma převodní smlouvy; Titulus a modus Převod vlastnického práva k cennému papíru je odvislý od jeho formy a podoby. U převodu vlastnického

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Bakalářská práce Současnost a budoucnost evidence investičních instrumentů v ČR Jakub Šulc 2011 ČZU v Praze Čestné

Více

Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013

Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013 Bulletin BBH Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013 Obsah 1. Základní přehled... 2 2. Institut cenného papíru... 2 2. Vydávání cenných papírů... 3 3. Inominátní cenné papíry...

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

Zaknihované cenné papíry v současném českém právu

Zaknihované cenné papíry v současném českém právu APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 JAN DĚDIČ Zaknihované cenné papíry v současném českém právu Slovo úvodem Dnem 1. května 2004 nabyl účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jehož cílem

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Vltavská 12, Praha 5 Studijní program: Hospodářská politika a správa Navazující magisterské studium: Prezenční forma 1. ročník 2. semestr - akademický rok 2011/2012

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin BBH květen & červen 2011 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Autor podnětu: Česká pirátská strana, IČO 71339698, sídlem Praha 3, Dalimilova 6, zkratka Piráti

Autor podnětu: Česká pirátská strana, IČO 71339698, sídlem Praha 3, Dalimilova 6, zkratka Piráti Ministerstvo spravedlnosti JUDr. Hana Marvanová Vyšehradská 427/16 128 10 Praha do datové schránky kq4aawz Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka RP 5/2014 Praha 19. 5. 2014 Podklady ke zrušení institutu

Více

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Vývoj obchodního práva a jeho kodifikace na území současné České republiky byly a jsou silně ovlivněny rakouským a německým právem. První

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Nakladatelství ANAG

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Nakladatelství ANAG DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Nakladatelství ANAG I. Obecná část Obecná část Zdroj: Parlament České republiky, Poslanecká

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Vývoj obchodního práva a jeho kodifikace na území současné České republiky byly a jsou silně ovlivněny rakouským a německým právem. První

Více

Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví

Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Diplomová práce Autor: Libuše Krátká Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více