Setkání Hlavní výstupy analytické části ISÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání 10.12.2013. Hlavní výstupy analytické části ISÚ"

Transkript

1 Setkání Hlavní výstupy analytické části ISÚ

2 Hlavní zdroje: Český statistický úřad Další databáze (ŘSD, idos.cz, justice.cz, databáze NNO, NPÚ, MŠMT, ÚÚR) Krajské koncepce (analýza dopravy, Plán rozvoje VaK, Plán odp.hospodářství, ) Dotazníkové šetření na obcích (36 obcí ze 40, bez odpovědi: Mohelnice nad Jizerou, Strážiště, Všeň a Žďár)

3 MAS Český ráj a Střední Pojizeří - 40 obcí na území 3 krajů, 3 okresů, 4 ORP - Turnov obyv., Mnichovo Hradiště obyv. - Neveklovice 60 obyv., Koryta 81 obyv. Kraj Počet obcí Počet obyvatel k Rozloha (km 2 ) Počet částí obce Středočeský ,64 84 Liberecký ,93 44 Královéhradecký ,84 41 CELKEM ,41 169

4

5 Rozdrobená sídelní struktura: Ze 40 obcí 6: > obyv., 12: < 200 obyv., 17: obyv. 13 obcí se skládá z 5 a více sídel: Kněžmost 15, Turnov 13, Mnichovo Hradiště obcí se skládá jen z 1 sídla

6 Vývoj počtu obyvatel : o 5,5 % (ČR o 3 %) růst 36 obcí (někde i o > 60 %, obce v zázemí TUR, MH), pokles 4 obce (TUR, MH) suburbanizační tendence Růst migrací 38 obcí (Rohatsko o 80 %, Ptýrov o 60 %) Růst přirozenou měnou 13 obcí (jen ve 3 o > 10 obyv. Kněžmost, Klášter Hradiště n.j., Jivina) Pohyb migrací asi 2,5x větší než přirozeně

7 Věková struktura: - Ve srovnání s ČR i kraji více seniorů, méně dětí - Úbytek dětské složky o 28 % (v ČR o 32 %) - Nárůst podílu seniorů nejvíce TUR, MH - Omlazení věkové struktury 7 malých obcí migrace mladých - Velké rozdíly mezi obcemi Vzdělanostní struktura: - Srovnání s ČR: Více obyv. se SŠ, méně se základním - obyv. s VŠ (všechny obce, Σ o 90 %) a SŠ s mat. (všechny obce, Σ o 45 %) - Nejvíce VŠ: Neveklovice, Kacanovy, Turnov - Nejvíce ZŠ: Dobšín, Koryta, Mukařov, Troskovice - Bez vzdělání: o 100 % (z 0,24 na 0,48 %)

8 Technická infrastruktura: - Vodovod 39 obcí (nemá Březina) - Splašková kanalizace 11 obcí (většinou jen hlavní sídlo) - Vlastník VaK: VaK MB, VS Turnov, VOS, obce (13) - Plynovod 15 obcí (největší + blízko VTL plynovodu) - Budovat vodovod 12 obcí - Budovat kanalizaci 18 obcí - Budovat plynovod 6 obcí - Signál mobilů: aspoň 2 sítě, Kacanovy, Samšina jen O2 - Obecní rozhlas 24 obcí - Kabelová TV (3 obce), kamerový systém (5 obcí) - Obecní SMS informační systém (11 obcí)

9 Doprava: - Nejzatíženější silnice R10, I/35, I/16, II/268 - Špatný stav silnic III.třídy a místních komunikací - Železniční tratě 070 (TUR-Pha),041 (TUR-HK),064 (MB- St.Paka), 063 (Bakov Dolní Bousov) - Mez.letiště Hoškovice - Dopravní obslužnost: bez spojení v SO 27 obcí, v NE 15 obcí! - Nejhorší ve StČ - Chybějící spojení ve všední dny večer - VI.-VIII. turistické autobusy - Dopravní obslužnost rozdělena do 3 krajů (IDOL, IREDO, SID)

10 Vybavenost obcí a služby: - Výsledky bez obcí, jež nevyplnily dotazník, tedy 36 obcí - Stravovací zařízení: 33 obcí - Ubytovací zařízení: 24 obcí (v soukromí 19, penzion 15, ubytovna, kemp 8, tábořiště, hotel 7) - Celkem > lůžek, 500 míst pro stany, 200 pro karavany - Nejvíce Karlovice, Turnov, Mukařov, Hrubá Skála - Obchod s potravinami: chybí ve 4, jen pojízdná prodejna v 5 - Autoservis 13, pneuservis 10, kadeřnictví 9 - Řemeslník 23 - Pošta 14

11 Bydlení: - Vysoký podíl počtu RD a neobydlených domů (2/3 slouží k rekreaci) - Stáří domovního fondu: srovnatelné s ČR, velké rozdíly mezi obcemi (Rohatsko 31,8; Neveklovice 79,5) - Technická vybavenost nejlepší TUR, MH, v MAS horší než v krajích - Vytápění: TUR, MH plyn, CZT; malé obce: uhlí 24 obcí, dřevo 6 obcí - Právní důvod užívání bytu ve vlastním domě 53 % (ČR 35 %, 9 obcí >80 %); v nájmu a družstvu TUR, MH - Bytová výstavba : Ptýrov, Rohatsko + >30 %, Klášter Hradiště, Osek, Březina + 20 %, bez výstavby Bílá Hlína, Koryta, Neveklovice

12 Životní prostředí: - CHKO: na území 22 obcí, 4 obce ze 100 % - 9 PR, 9 PP, NATURA Skládka: Klášter Hradiště, sběrné dvory: 8 obcí - Řada starých ekologických zátěží - Ovzduší většinou dobré, problémy benzopyren, polétavý prach - Největší znečišťovatelé: Behr Czech s.r.o. v MH, Kautex Textron Bohemia spol. s r.o. v Kněžmostě - Vodní toky: nevyhovují v biologickém hodnocení dusík, sírany, rozpuštěný kyslík; nejhorší Kněžmostka a Klenice vliv zemědělství - Podzemní vody: znečištění dusíkem, uhlovodíky, též kyanidy - Poměrně rozsáhlé plány na budování kanalizace v PRVK

13 Dělba pozemků: - Více zemědělské půdy (63 %), orné půdy (45 %) a méně lesní půdy (27 %) než v ČR - Obrovské rozdíly mezi obcemi: Bílá Hlína > 90 % lesní půdy, Přepeře > 90 % zemědělské půdy - Ovocné sady: Koryta, Boseň, vodní plochy: Branžež, Březina Občanská vybavenost - kultura: - nejběžnější knihovna (28 obcí), kult.dům (23), muzeum (7), bez zařízení (5), kino TUR, div.sál TUR, MH, Sobotka - Spolky myslivci, rybáři, zahrádkáři, dechovka, div.spolek - SDH- není jen ve 3 Bílá Hlína, Neveklovice, Ptýrov - Řada akcí Šrámkova Sobotka, Dvořákův festival, Folková noc, Sedmihorské léto

14 Občanská vybavenost: - sport 4 obce bez zařízení - nejběžnější dětská a víceúčelová hřiště - Bazén TUR, stadion TUR, MH, Sobotka - Sportovní oddíly: Sokol, fotbal,... - akce: hasičské soutěže, turnaje fotbal, volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, běhy a pochody - Sociální služby: slabá vybavenost nejrozšířenější DPS (6) - Zdravotnictví: slabá vybavenost praktický lékař jen v největších obcích (6 + Karlovice), pro děti v 5 největších obcích - Stanoviště ZZS: TUR, MH - Nemocnice: TUR

15 Podnikání: - Podle ČSÚ ek.subjektů v TUR a MH 58,5 % - Hl.odvětví 1. Velko a maloobchod, údržba mot.vozidel, 2. Průmysl, 3.Stavebnictví - Nezaměstnanost: velké rozdíly mezi obcemi Osek 18 %, Bílá Hlína 0 %!, nižší na MB efekt Škoda Auto (údaje 2011) Vyjížďka a dojížďka za prací, do škol: Za prací - dominantní vliv Mladé Boleslavi spádují i obce v KHK - Další centra dojížďky MH, TUR, Praha - Kladné saldo: TUR, MH, Loukov Do školy - MH, MB, TUR - Kladné saldo: TUR, Loukovec

16 Školství: - Vybavenost se snižuje v posloupnosti : MŠ, ZŠ, SŠ - MŠ 17 obcí, celá ZŠ 5 největších obcí (TUR, MH, DB, Sobotka, Kněžmost), SŠ TUR, MH, Loukovec - Často dojížďka i mimo MAS MB, JC, LBC, HK, Praha - Vesnické ZŠ s 1.stupněm malotřídky Hospodaření obcí: - 24 obcí v 2011 bez dluhů, riziková podle MF žádná obec - Celková likvidita < 1 3 obce (Kněžmost, Sobotka, Všeň) - Podíl cizích zdrojů vyšší 1 obec (Loukovec)

17 Informovanost: - Internetové stránky všechny obce - Kroniku nemá Dobšín, pravidelně vedena 26 obcí - Zpravodaj 15 obcí Spolupráce: - 3 družení obcí; 4 obce mají partnerské obce Bezpečnost: - nižší kriminalita, Policie ČR TUR, MH, Sobotka;MP TUR, MH

18 Cestovní ruch: - 6 NKP (zámky MH, Humprecht, Hr.Rohozec, hrady Kost, Trosky; Dlaskův statek) - 2 vesnické PR (Mužský, Vesec u Sobotky), 2 vesnické PZ (Loukov, Střehom) - Hodně objektů 2.bydlení a objektů pro hromadné ubytování - Pěší, cyklo, horolezectví, vodní turistika, hipoturistika - Nejnavštěvovanější atraktivity: Trosky, areál Šťastná země, Valdštejn, Kost se zvýšil podíl prvonávštěvníků, 88 % by se chtělo vrátit - Důvody návštěvy: relaxace, turistika a sport, poznání

19 Územní plánování: - 8 obcí nemá ÚP 4 již pořizují Rozvojová území: - Brownfields nedostatečná evidence mimo LK - Pozemky pro bydlení 30 obcí z 36, zasíťované 14 Nejvýznamnější ekonomické subjekty: Podnik Sídlo Tržby v mil.kč Počet Obor činnosti zaměstnanců MAHLE Behr Mnichovo Mnichovo výroba, prodej a servis chladicí techniky pro Hradiště s.r.o. Hradiště automobilový průmysl GRUPO ANTOLIN TURNOV, s.r.o. Turnov výroba plastových, pryžových a čalounických výrobků do automobilů ONTEX CZ, s.r.o. Turnov výroba hygienických potřeb Kautex Textron Bohemia, Kněžmost výroba palivových nádrží spol. s r.o. HBPO Czech, s.r.o. Mnichovo Hradiště vývoj a montáž modulových systémů pro osobní automobily KAMAX, s.r.o. Turnov výroba vysokopevnostních spojovacích dílů pro automobilový průmysl ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. Karlovice výroba krmných směsí a konzervantů

20 Hlavní problémy: Doprava stav silnic III.tř., MK, doprava na I/35, překvapivě málo dopravní obslužnost TI nedostatečná zasíťovanost, špatný stav sítí Občanská vybavenost nedostatek sportovních ploch, kulturních zařízení, špatný stav památkových objektů a obecních budov Školství slabá síť škol, tlak na redukci Rozvoj obcí nedostatek zasíťovaných pozemků pro bydlení Cestovní ruch malá nabídka přes zimu, výrazný rozdíl v návštěvnosti centra a okrajů oblasti

21 Děkuji za pozornost i současnou a budoucí spolupráci RNDr. Robert Rölc, Ph.D. ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. tř.1.máje 97/ Liberec 2 tel linka 13 mobil: web:

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje města na období od 2014 do 2020 Úvod Dokument Program rozvoje města na období let 2014 2020 byl zpracován v rámci řešení projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů

Více

Program rozvoje města NOVÝ BOR. na období 2014-2020

Program rozvoje města NOVÝ BOR. na období 2014-2020 Program rozvoje města NOVÝ BOR na období 2014-2020 Nový Bor 2014 OBSAH ÚVOD... 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 A.1 Charakteristika obce... 5 1. Území... 5 2. Obyvatelstvo... 8 Počet obyvatel a jeho vývoj...

Více

ČESKÝ DUB Kód obce: 563960

ČESKÝ DUB Kód obce: 563960 ČESKÝ DUB Kód obce: 563960 Základní údaje: Rozloha: 2 257 ha Nadmořská výška: nejvyšší 440 m n. m. a nejnižší 250 m n. m. očet obyvatel: 2742 (k 31. 12. 2013) Základní sídelní jednotky: Český Dub Místní

Více

Mikroregion Touškovsko

Mikroregion Touškovsko Analýza Mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu Únor 2015 Zadavatel: Zpracovatel: Mikroregion Touškovsko Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp-zc.cz

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE pořizovatel: projektant: Doplňující průzkumy a rozbory ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a ŽP úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ OBSAH 1. Žadatel / předkladatel SPL 3 2. Základní údaje o území MAS 3 3. Zpracování Strategického plánu Leader MAS 3 4. Analýza území

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE Objednatel: Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr.

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa

HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje. 517607 - Rokytnice - Administrativa HMDIS - pasport Rokytnice 517607 - Rokytnice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje. 579629 - Radvanice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje. 579629 - Radvanice - Administrativa HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

HMDIS - pasport Dřevohostice 513229 - Dřevohostice - Základní údaje. 513229 - Dřevohostice - Administrativa

HMDIS - pasport Dřevohostice 513229 - Dřevohostice - Základní údaje. 513229 - Dřevohostice - Administrativa HMDIS - pasport Dřevohostice 513229 - Dřevohostice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa

HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje. 544558 - Hrdějovice - Administrativa HMDIS - pasport Hrdějovice 544558 - Hrdějovice - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám Dokument je zpracován na

Více

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje. 565083 - Křešice - Administrativa HMDIS - pasport obce Křešice 565083 - Křešice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen 2015 Strategie území správního obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014 2020 Strategiie komuniitně vedeného míístníího rozvoje ÚZEMÍ MAS JIŽNÍ HANÁ pro obdobíí 2014 2020 Obsah 1.1 Základní informace o MAS... 4 Vymezení území MAS... 4 Popis místního partnerství a jeho orgány...

Více

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice Strategie území správního obvodu ORP Hořovice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a krajinotvorby Dokument je zpracován na období

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Polička Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) GEOS LASER STAR, spol. s.r.o. Jižní 810, Hradec Králové vedoucí zpracovatel úkolu: Ing. Jiří Fiedler

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o.

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. prosinec 2012 Objednatel Městský úřad Český Brod Nám. Husovo čp. 70, 282 24 Český Brod Zpracovatel U-24, s.r.o.,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP LIBEREC

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP LIBEREC ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP LIBEREC PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 PRVNÍ ÚAP ORP LIBEREC BYLY SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ Z DOTAČNÍHO TITULU - IOP 5.3A

Více