vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň"

Transkript

1 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

2

3 Stěžeň 1/ Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu /2 Víkend pro pacienty léčené PD /3 Na webových stránkách MZ je seznam léků s doplatky počítanými do limitu... /3 M. Černá/ Zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady /4 České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující /5 O. Mengerová/ Dieta při dně a hyperurikemickém syndromu /7 TVÁŘ Z OBÁLKY M. Černá/ Sport je pro mě relaxace, rozhovor s Tomášem Dřevíkovským /15 TÉMA: SVĚTOVÝ DEN LEDVIN MUDr. A. Hrubý/ Světový den ledvin /21 L. Kryštůfková/ Šance pro ledvinu, rozhovor s doc. O. Viklickým /24 P. Knetl/ Dialýza a internet /29 J. Valachovičová/ Peritoneální dialýza dnes - čas na APD /31 KULTURA, SPORT, REKREACE A. Mahrová/ Nordic Walking /34 M. Černá/ Jak se slaví svátky jara v zahraničí /35 V. Šťastná/ Nad fotkami /38 J. Pešek/ Do českého ráje, cesta daleká je /40 1

4 Místo úvodu - Stěžeň 1/2008 Milí čtenáři, Místo úvodu vítám Vás v novém roce a hned Vám představím, co nového jsme pro Vás připravili. Novinkou budou obálky Stěžně, kde jsme byli doposud zvyklí vídat spíš obrázky a fotografie krajiny a nyní se tam budeme setkávat s lidmi, kteří přesto, že jsou dialyzovaní nebo transplantovaní nepřestali sportovat a dokonce reprezentují naši republiku na Světových hrách. Jako prvního v letošním roce vidíte na obálce Tomáše Dřevíkovského a může si s ním i přečíst rozhovor. Tématem tohoto čísle je Světový den ledvin, který proběhne 13. března. Myslím si že je moc dobře, že tak významný orgán, jako jsou ledviny, má svůj den kdy je veřejnost upozorněna na to, co všechno ledviny dokáží a jak předcházet jejich onemocnění. Zkusme společně tento den oslavit tak, že upozorníme své blízké a známé na ledviny a na důležitost preventivních vyšetření. Krásné jaro. Míša Černá Míša Černá Časopis Stěžeň má nové webové stránky. Budou spuštěny dne 13. března na oslavu Světového dne ledvin a najdete je na adrese TIRÁŽ STĚŽEŇ - Ročník 19, 2008/1 / Vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných, Ohradní 1368, Praha 4, Michle, tel.: , / ISSN: / Odpovědný redaktor: MUDr. Radkin Honzák, CSc. / Redakce: Míša Černá / Redakční rada: Ing. Pavel Exner, Mgr. Klára Dušková, Lucie Kryštůvková, Jaromír Šretr, Věra Šťastná, Ivanka Krchovová / Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 343/94 ze dne / Tisk: KVTISK s.r.o., Závodu míru 66, Karlovy Vary/ Na obálce použita fotografie T. Dřevíkovského. 2

5 Stěžeň 1/ Víkend pro pacienty léčené peritoneální dialýzou / Na webu MZ... Víkend pro pacienty léčené peritoneální dialýzou Interní oddělení Strahov VFN pořádá ve spolupráci se společností Baxter CZECH spol. s r.o. víkend pro pacienty léčené peritoneální dialýzou. Termín setkání je stanoven na května 2008, místo setkání bude upřesněno. Pravděpodobně se setkáme v hotelu či penzionu v Jižních Čechách. Podrobnější informace budou uveřejněny v dalším čísle časopisu a budete informováni také na svých dialyzačních střediscích. Zájemci o setkání se mohou hlásit na: telefon: , paní Heřmánková Těšíme se na Vás. Na webu Ministerstva zdravotnictví je seznam léků s doplatky počítanými do limitu Pětitisícový roční limit na poplatky a doplatky budou lidem hlídat zdravotní pojišťovny, ale mohou si ho sledovat také sami. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo v lednu na seznam léčivých přípravků s informacemi, kolik za lék platí zdravotní pojišťovna a jaká částka se započítává do limitu. V oblasti léků se do limitu počítá 30 korun za položku na receptu a doplatek za nejlevnější variantu léku. Když lékař trvá na dražším přípravku a vyznačí to na receptu, počítá se do limitu i tento vyšší doplatek. Konkrétní údaje jsou v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely s uvedením výše úhrady a výší započitatelného doplatku. Na webu ministerstva je i Seznam léčiv určených k doplňkové a podpůrné léčbě. Platby za ně se do ročního limitu nepočítají. ministerstvo zveřejnilo také metodický pokyn v němž stanovuje počet balení, které mohou lékaři psát na jeden recept. Je-li přípravek hrazen z peněz veřejného zdravotního pojištění, mohou být na receptu nejvýše tři balení jednoho druhu léčivého přípravku. Výjimkou je situace, kdy musí dostat pacient více léků, aby mu stačily až do plánované příští návštěvy. Léky lze předepsat nejdéle na tři měsíce. pokud lékárna nemá některá z léků napsaných na receptu, napíše na ně 3

6 Na webu MZ... / Zrušení příspěvku na zvýšené žitovní náklady - Stěžeň 1/2008 pacientovi výpis a doplní poznámkou Poplatek nevybírán. Poplatek za položku na receptu zaplatí pacient až vydávajícímu lékárníkovi. Předpis určený k opakovanému výdeji léků ušetří lidem návštěvy lékaře, za opakované vydání v lékárně ale vždy znovu dají 30 korun. (webové stránky ligy vozíčkářů) Zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady Příspěvek na zvýšené životní náklady byla dávka nenároková a mohl být poskytován osobám používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky na zvýšené výdaje související s jejich používáním. Dále se mohla poskytovat úplně nebo prakticky nevidomým občanům, kteří byli soustavně pracovně činní, nebo se připravovali na pracovní uplatnění pracovním výcvikem nebo studiem, nebo kteří byli poživateli sirotčího důchodu. Neposkytovala se však úplně nebo prakticky nevidomým, kteří měli invalidní důchod. Maximální výše dávky byla 200 Kč měsíčně. Tato dávka byla poskytována například peritoneálně dialyzovaným na úhradu zvýšených nákladů na elektrickou energii pokud používaly cycler. Proč byla dávka od 1. ledna 2008 zrušena? Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že šlo o dávku nepříliš efektivně vynaloženou, která většinou nekryla skutečné zvýšení nákladů. Na druhou stranu byla poměrně snadno dosažitelná pro široký okruh osob. Jednalo se o nesystémové opatření, které bývalo často zneužíváno. Míša Černá (zpracováno podle webových stránek MPSV) 4

7 Stěžeň 1/ České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující O speciálně upravené stránky pro cestující se zdravotním postižením rozšířili svůj web na adrese bezprekazek České dráhy. Nabízejí mimo jiné on-line formulář, přes který si mohou cestující na vozíku objednat svou cestu a asistenci zaměstnanců ČD při nástupu do vlaku. Stránky vznikly na základě konzultací s Národní radou osob se zdravotním postižením a odpovídají i požadavkům nevidomých. Na stránkách jsou všechny důležité informace od souhrnu vlakových spojů, které jsou vybaveny vozy a zařízením pro vozíčkáře, přes seznamy bezbariérových stanic a stanic se zdvižnou plošinou, přímé telefonní kontakty na nádraží až po informace o tom, jak jsou vozy cestujících se zdravotním postižením vybaveny a kolik za cestu hendikepovaný zaplatí uvedl Petr Šťáhlavský, ředitel kanceláře náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, na tiskové konferenci, která se uskutečnila 12. února 2008 v bezbariérovém vlaku na trati Prahy Libně do Roztok a zpět. Cestující ocení také informace s piktogramy o bezbariérovosti železničních stanic uvedené ve vyhledávání spojení na adresách a ve specifikaci rozsahu služeb stanice. Piktogramy označující bezbariérovost stanice, mobilní plošiny a vybavení pro cestující se zrakovým postižením. Stránky byly vytvořeny s maximálním ohledem na Blind Friendly Web, což v praxi znamená, že si například nevidomí uživatelé mohou nechat celý text nahlas přečíst pomocí tzv. Screen Readeru. Nová sekce na webu není jediným příspěvkem Českých drah ke zlepšení služeb cestujícím se zdravotním postižením. Kromě toho zahajují školení zaměstnanců v železničních stanicích, kteří se učí vidět provoz očima cestujících se zdravotním postižením. Cílem školení je naučit zaměstnance vidět překážky tam, kde nejsou zvyklí je hledat, a také považovat služby pro zdravotně postižené za zcela standardní uvedl za České dráhy Jiří Nohovec, který školení vede. Nejde jen o nasazování souprav, které usnadní cestování vozíčkářům nebo jiným hendikepovaným lidem, ale o to, umět se dívat jejich očima a všímat si i zdánlivých maličkostí, které jim mohou udělat cestu neprůchodnou. Společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR připravují České dráhy Desatero pro lepší komunikaci. Pokud cestuje vlakem nevidomý, musí mu průvodčí při podávání označeného lístku oznámit, že ho vrací. při popisování cesty je zase vhodné vyvarovat se označení míst tamhle nebo tady, anebo se namísto na zdravotně postiženého obracet na jeho doprovod. pro osoby se zdravotním postižením 5

8 České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující - Stěžeň 1/2008 je pak cestování s profesionálně vyškoleným personálem příjemnější a skutečně bezbariérové, přiblížil některé zásady předseda NRZP Václav Krása. Stojí za zmínku, že první bezbariérovou vlakovou soupravu nakoupily České dráhy v roce O 20 let později je situace přece jen podstatně lepší. V tomto jízdním řádu vypravují České dráhy přes osm tisíc vlaků a z nich již zhruba desetina umožňuje bezproblémové cestování i vozíčkářům. Jen v Praze a okolí vyjíždí v pracovní dny přes 500 spojů vhodných pro vozíčkáře. Nové vlaky jsou standardně vybaveny prostory pro vozíčkáře, včetně náležitě upraveného sociálního zařízení. Aktuálně mají České dráhy 193 vozů nebo souprav, které svezou pohodlně vozíčkáře v oddílu pro cestující a do kterých vozíčkáři bez komplikací nastoupí. Do konce roku jich bude více než 220. Pravidelně jezdí vozíčkáři v Pendolinu mezi Prahou a Ostravou i Prahou a Brnem. Nejde ale jen o dálkové vlaky, které jsou často vybaveny speciálními plošinami pro nástup vozíčkářů. Na regionálních tratích v celé České republice jezdí už přes 40 souprav. V Praze, Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji jezdí patrové klimatizované jednotky City Elefant, které mají pro vozíčkáře speciální plošiny i sociální zařízení, dodal Petr Šťáhlavský. České dráhy pamatují na cestující se zdravotním postižením také slevami na jízdné. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/ P mohou v rámci republiky využívat speciální jízdné, které je zhruba na třetinové úrovni proti zákaznickému jízdnému. Dále si mohou pořídit speciální In-kartu 1/4 se slevou 25% z jízdného ZTP a ZTP/P, která stojí 600 korun na tři roky. kromě toho průvodce držitele průkazu ZTP/P cestuje zcela zdarma. A bez problémů mohou zdarma cestovat ve vlacích Českých drah také asistenční psi. (www.helpnet.cz) 6

9 Stěžeň 1/ Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu Olga Mengerová Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu Při onemocnění dnou a zvýšené hladině kyseliny močové byla ještě poměrně nedávno za hlavní léčebný postup považována dieta, konkrétně tzv. dieta bezpurinová, či nízkopurinová. V současné době jsou metodou volby při akutním dnavém záchvatu nesteroidní antirevmatika, u chronické dny snížení hladiny kyseliny močové. Na důležitost dodržovat dietu s omezením purinů se však v poslední době pohlíží jinak než dříve. Puriny jsou přítomné nejen v živočišných zdrojích, ale jsou také nezbytnou součástí rostlin, proto striktní bezpurinová dieta není realizovatelná, protože by došlo k závažným nutričním nedostatkům prakticky neslučitelných se životem. Ani přísnou bezpurinovou dietu nelze dlouhodobě dodržovat, protože i zde by došlo k projevům nedostatku určitých důležitých živin s následnými nežádoucími důsledky. Navíc bylo prokázáno, že i při poměrně přísné bezpurinové dietě dojde k poklesu kyseliny močové v krvi maximálně o 10 15%, což u podstatné části osob se zvýšenou hladinou kyseliny močové je zcela nedostatečné. Základem léčby při dně nebo zvýšené hladině kyseliny močové je podávání medikamentů, zejména allopurinolu, který snižuje tvorbu kyseliny močové. Dieta s omezením purinů je sice nutná, nesmí však vést k nedostatku důležitých živin. Proto v pořadí naléhavosti léčebných přístupů není na prvém místě. Při jejím nedodržování by se musela zvyšovat dávka medikamentů, choroba by však při zvýšené, eventuelně až vysoké, dávce vhodného léku byla příznivě ovlivnitelná. Konkrétně je nutné vynechat potraviny s vysokým obsahem purinů, nebo jejich konzumaci podstatně snížit. Současně však musí být zachována nutriční plnohodnotnost požívané stravy. K potravinám s vysokým obsahem purinů patří zejména vnitřnosti, některé druhy ryb, špenát a řada dalších druhů potravin (viz tabulka). Nezbytnou součástí dietních opatření je omezení alkoholu, zamezení nadváhy či obezity, což pro podstatnou část populace znamená dlouhodobý lehce redukční režim (nikoliv rychlá a značná redukce), a pak udržování hmotnosti přibližně ve fyziologickém rozmezí. Dostatečná konzumace tekutin pak sníží riziko vzniku ledvinových kamenů, které jsou u této metabolické poruchy poměrně časté. Tato opatření jsou dlouhodobá, přesněji řečeno trvalá, takže u podstatné části pacientů je nutná trvalá změna dosavadního způsobu života. Dietní opatření při kombinaci dny či hyperurikémického syndromu s dalšími chorobami 7

10 Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu - Stěžeň 1/2008 Dietní opatření se u chorob spojených se dnou, hypercholesterolémií či diabetem většinou vůbec nevylučují, naopak spíš podporují. Určitým problematickým místem by mohlo být dříve zdůrazňované obecné omezení konzumace masa všeho druhu a zvýšené používání mléčných výrobků. Zde je ale nutné brát v úvahu vyšší obsah tuku v některých mléčných výrobcích. Vysoký obsah tuku v potravě je ale nevhodný u velmi časté kombinace hyperurikémie s hypercholesterolémií. Další častou poruchou u zvýšené hladiny kyseliny močové je nadváha nebo obezita. Zde je na místě zmíněná lehce redukční strava podle běžných zásad, kde živočišné bílkoviny budou jak z masa s nižším obsahem purinů, tak z mléčných produktů. Je nutno zdůraznit, že při podezření na to, že dna, či spíše hyperurikémie je spojena s obezitou (břišní formou) a s projevy poruchy metabolismu sacharidů (cukrovka, či riziko jejího vzniku), tj. s tzv. metabolickým syndromem či rizikem jeho vzniku, je zcela nezbytnou součástí komplexnost léčby. Konkrétně to znamená použití všech moderních medikamentů spolu nezbytnou redukcí hmotnosti. Bez této redukce je pouhá léčba pomocí medikamentů léčbou polovičatou, kdy nelze zajistit plné vyloučení rizika komplikací, pouze jeho zmenšení. Při takovýchto kombinacích několika chorobných stavů je na místě konzultovat optimální formu diety s erudovanými odborníky na léčebnou výživu, tj. s nutričními terapeuty (dřívějšími dietními sestrami) nebo s lékaři seznámených dobře i s problematikou léčebné výživy. Prognóza s přihlédnutím k riziku komplikací a ke kvalitě života Je třeba si uvědomit, že léčba jak dny či zvýšené hladiny kyseliny močové, tak dalších velmi často ji doprovázejících chorob, záleží na komplexnosti léčebných přístupů. K této komplexnosti patří zcela nezbytně nejen léčba pomocí moderních léků, ale také léčebná dieta. Bez této složky nemůže být léčba plnohodnotná. Stručný souhrn základních dietních zásad při léčbě a prevenci 1. Základní prioritou je úprava tělesné hmotnosti, v naprosté většině to znamená redukci hmotnosti, zejména pokud se jedná o tzv. břišní obezitu (tuk se ukládá v podkoží břicha). Ke splnění tohoto požadavku je nutné nejen snížení množství konzumované stravy a ale také zvýšit fyzickou aktivitu. Svou tělesnou hmotnost by jste měli snižovat pomalu, nejvýše o 1/2 až 1 kg za týden. Rychlý úbytek na váze může zhoršit zvýšenou hladinu kyseliny močové a podnítit akutní dnové potíže. 2. Velice důležité je, aby jste celkově změnili konzumaci tuků. Kro- 8

11 Stěžeň 1/ Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu mě toho, aby jste snížili celkové množství tuků ve stravě snížení je nutné, aby jste změnili i jejich složení. Konkrétně se jedná o výrazné omezení tuků s nasycenými mastnými kyselinami, tj. např. sádlo včetně tzv. skrytého tuku (zejména tučnější maso, uzeniny a podobně). Na druhé straně je ale nutno zvýšit konzumaci tuku s nenasycenými mastnými kyselinami, tj. rostlinné oleje. Je třeba připomenout, že pozitivní vlastnosti olejů se ztrácí jejich tepelným zpracováním, proto značná část zkonzumovaných olejů měla být v přirozené formě. Tento požadavek je značně naléhavý zejména při kombinaci hyperurikémie a poruše tukového metabolismu (hypercholesterolémie, ale také vysoká hodnota triglyceridů v krvi). 3. Restrikce (omezení) purinů v potravě je potřebná, ale její účinnost není při léčbě dny a hyperurikémie prioritní. Při kombinaci dny a dalších chorob s poruchami metabolismu tuků či cukru, je vhodnější raději konzultovat optimální jídelníček s nutričním terapeutem nebo s lékařem erudovaným v oblasti léčebné výživy. 4. Nutno také připomenout střídmost při konzumaci alkoholu, konkrétně jeho denní množství nemá být více než 30 g čistého alkoholu, což odpovídá cca 3 dl vína, nebo jedno velké a jedno malé pivo, nebo u 40% alkoholu pak 1 a 1/2 porce po 50 ml. 5. Těmito režimovými a nutričními opatřeními lze pozitivně ovlivnit nejen dnu či hyperurikémii, ale současně se jedná o základní přístupy u obezity, hypercholesterolémie a u cukrovky, které se velmi často s dnou kombinují. Zásady stravování při dně a hyperuikemickém syndromu Zárukou optimální diety je vyvážená strava odpovídající požadavkům racionální výživy bez častých výkyvů v příjmu stravy (hladovění, přejídání) a zaručující dostatek všech živin, vitamínů a nerostných látek. Důraz klade na dostatečný pitný režim (2 3 l vhodných tekutin denně), strava by měla denně obsahovat asi 500 g zeleniny a 100 g ovoce. Ideální je rozložení stravy v tříhodinových intervalech během celého dne, nikoliv většinu stravy konzumovat odpoledne a večer, jak to bývá u nás běžné. Hladovění není vhodné, protože negativně ovlivňuje metabolismus kyseliny močové. V případě nadváhy nebo obezity se doporučuje hmotnost snížit, důležité je, aby se dělo pozvolna a aby se vedle snížení dávek přijímané stravy zvýšila tělesná aktivita. 9

12 Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu - Stěžeň 1/2008 V dietě je nutné omezit jen nejvýznamnější zdroje purinů (droždí, kaviár, jikry, vnitřnosti, z ryb slanečci a sardinky). Dále je třeba upozornit na riziko konzumace potravin s vysokým obsahem purinových látek současně s alkoholem (pozor na svatby, zabíjačky, rauty) a obecně na častou a nepřiměřenou konzumaci alkoholu! Dále je třeba omezit v potravě dráždivé látky. Nevhodná jsou masa naložená, masa v různých kořenících směsích připravená na grilování, uzeniny, kořeněné, zrající a plísňové sýry (Niva, olomoucké syrečky), ostré koření chilli, curry, sójová omáčka, dále čokoláda, silné kakao a pikantní tučné saláty, jako je salát vlašský, rybí, feferonkový. V případě, že dojde ke zhoršení potíží (například po prochladnutí, po zvýšené tělesné námaze), je vhodné stravu odlehčit. To znamená, zařadit méně masa a pikantních pokrmů, podávat více zeleniny a ovoce a důsledně dodržovat dostatečný pitný režim. Možné je zařadit odlehčovací zeleninovo-ovocný den (1 1,3 kg zeleniny a ovoce syrového i různě tepelně upraveného bez použití tuku a mouky). Tento odlehčovací den se zařazuje jednou, maximálně dvakrát týdně a pomáhá při redukci hmotnosti. Hodnocení potravin z hlediska obsahu purinových látek Obsah purinů v konkrétní potravině nelze brát jako jediné měřítko vhodnosti či nevhodnosti zařazení do jídelníčku, ale je nutné zhodnotit potravinu jako takovou. Jako příklad lze uvést kakaový prášek. Obsahuje sice vysoké množství purinových látek, ale při přípravě jedné porce nápoje ho potřebujeme poměrně malé množství. Luštěniny obsahují také poměrně vyšší množství purinových látek, ale mají i vysoký obsah vlákniny a ten zrychluje střevní peristaltiku a snižuje využitelnost přítomných bílkovin, a tím i příjem purinů. Obecně se dá říci, že důležitější, než úzkostlivě sledovat množství purinů v jednotlivých potravinách, je stravovat se podle zásad zdravé výživy. Energetický příjem by neměl být vyšší než energetický výdej, strava by měla obsahovat optimální množství bílkovin, je třeba omezit příjem živočišných tuků a preferovat tuky rostlinné (jednodruhové oleje), zařadit sacharidy s obsahem vlákniny, denně sníst 500 g zeleniny a 100 g ovoce, dodržovat důsledně pitný režim a konzumovat alkohol jen v bezpečných dávkách. Dna v kombinaci s jinými chorobami a dieta Dieta při dně kombinované s dalším onemocněním, např. cukrovkou, obezitou či poruchou metabolismu tuků (hypercholesterolémie, hyperlipidémie), se musí řídit pravidly diety při obou 10

13 Stěžeň 1/ Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu onemocněních. V případě metabolického syndromu jde o kombinaci diety diabetické, redukční, nízkocholesterolové a diety při dně. Dieta diabetická u pacientů se dnou musí respektovat stanovené povolené množství sacharidů na den, časové rozdělení stravy během dne a výběr potravin s ohledem na množství a typ sacharidů, na obsah plnohodnotných bílkovin, vhodných tuků a obsah vlákniny v použitých potravinách. Přednostně se zařazují sacharidové potraviny s nízkým glykemickým indexem. Důraz se klade na zařazení zeleniny, rostlinných tuků a dostatečný pitný režim. Nedílnou součástí režimu diabetika by měla být vhodná fyzická aktivita. Optimální jídelníček může pomoci sestavit odborník na léčebnou výživu nutriční terapeutka. Totéž platí pro redukční dietu u pacientů se dnou. Spolu s nutriční terapeutkou na základě doporučení lékaře se sestaví dieta, jejímž základem je omezení (ne vyloučení) tuků, především živočišných, vynechání volných cukrů, zařazení optimálního množství bílkovin a zvýšení podílu vlákniny, která zahání pocit hladu a upravuje činnost střev. Důležité je též dodržování pitného režimu a rozdělení denních dávek do 5 6 porcí. Zařazení pravidelného pohybu by mělo být samozřejmostí. Dieta nízkocholesterolová u pacientů se dnou je podobná oběma výše rozepsaným dietám (při dně a diabetu, respektive dně a redukci hmotnosti). Výběr potravin se řídí obsahem cholesterolu v jednotlivých potravinách, a proto jsou zařazovány mléčné výrobky a masa s nízkým obsahem tuku, omezuje se použití vajec, hlavně žloutků a nepodávají se vnitřnosti. Rovněž máslo a sádlo není pro svůj obsah cholesterolu vhodné, a proto se v této dietě zásadně používají kvalitní jednodruhové rostlinné oleje (řepkový, olivový) a rostlinné tuky (Flora pro activ funkční potravina s obsahem rostlinných sterolů snižující množství cholesterolu v krvi, Flora, Perla, Rama). Příznivý vliv má pohybová aktivita, je třeba ji pravidelně zařadit. I v tomto případě je zárukou sestavení vhodného jídelníčku spolupráce s nutriční terapeutkou. Dieta u pacientů s metabolickým syndromem ( do kterého patří též zvýšená hladina kyseliny močové). Obecně lze říci, že je v potravě třeba vynechat volné cukry, tuky vybírat podle jejich složení, přednostně zařazovat kvalitní tuky rostlinné. Skladba stravy by měla odpovídat doporučením racionální stravy, to znamená denně 500 g zeleniny (včetně brambor), 100 g ovoce, nízkotučné mléčné výrobky, libové maso, komplexní sacharidy ( s obsahem škrobu a vlákniny luštěniny, celozrnné pečivo). Výběr potravin by měl respek- 11

14 Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu - Stěžeň 1/2008 tovat glykemický index potravin (zařazovat ty s nižším indexem). Nedílnou součástí životního stylu by měl být pravidelný pohyb. Pomáhá při snižování hmotnosti a má pozitivní vliv na zvýšení HDL cholesterolu. Také u těchto pacientů je vhodné se poradit s nutriční terapeutkou o sestavení jídelníčku! Glykemický index potravin (GI) Glykemický index potravin (GI) vyjadřuje vliv určité sacharidové potraviny na zvýšení hladiny krevního cukru. Je ovlivněn druhem sacharidů, vzájemným poměrem základních živin bílkovin, tuků, sacharidů obsahem vlákniny, technologickým zpracováním potraviny i pokrmu a dalšími faktory. Tento pojem,jeho význam a jeho praktické použití podrobně vysvětlí nutriční terapeutka. Obsah purinových látek v některých potravinách (mg ve 100 g potraviny čisté váhy) Meruňky 0 Kaštany jedlé 16 Mouka pšeničná 0 Petrželka 17 Mouka žitná 0 Losos 22 Cibule 1 Špenát 23 Hrušky 1 Losos 22 Jablka 1 Šunka 24 Mléko kravské 1 Slanina anglická 25 Pomeranče 1 Žitné zrno 27 Švestky 1 Ovesné vločky 30 Vejce bílky 1 Pšeničné zrno 30 Víno-hrozny 1 Husa 33 12

15 Stěžeň 1/ Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu Obsah purinových látek v některých potravinách (mg ve 100 g potraviny čisté váhy) Borůvky 2 Morek 33 Černý kořen 2 Bažant 35 Mrkev 2 Králík 38 Vejce celé (100 g = 2 ks) 2 Zajíc 38 Okurky 3 Krabi 39 Pór 3 Srnčí 39 Kukuřičná moučka 4 Kuře 40 Rajčata 4 Maso hovězí 40 Reveň 4 Mozek 40 Fazolové lusky 5 Fazole 44 Hlávkový salát 5 Hrách 45 Houby 5 Maso skopové 46 Jahody 5 Vemena 46 Kedlubny 5 Maso telecí 48 Pažitka 5 Maso vepřové 48 Řepa červená 5 Štika 48 Vejce žloutky 5 Kapr 54 Zelí bílé 5 Jazyk 55 Brambory 6 Pstruh 56 Kapusta 6 Sleď (ne slaneček) 69 13

16 Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu - Stěžeň 1/2008 Ředkvičky 6 Čočka 70 Česnek 8 Holoubě 80 Ořechy vlašské 8 Hrášek zelený 80 Pečivo běžné 8 Ledvinky 80 Zelí červené 8 Maso koňské 80 Mandle 9 Játra 95 Celer 10 Slezina 104 Krev Sardinky 120 Květák 10 Brzlík telecí 400 Ořechy lískové 10 Sardinky v oleji 540 Pšeničné klíčky 10 Sleď - slaneček 790 Chléb celozrnný žitný 14 Kakaový prášek (theobromin) 1900 Chřest 14 14

17 Stěžeň 1/ Sport je pro mě relaxace TVÁŘ Z OBÁLKY Míša Černá Sport je pro mě relaxace rozhovor s Tomášem Dřevíkovským Na úvod rozhovoru pár slov o sobě. Žil jsem normálním životem jako každý jiný. Po strojní fakultě jsem ještě jako absolvent zažil roční vojenskou základní službu a v době než začaly moje ledvinové potíže jsem pracoval jako technik v zastoupení švédských ložisek. Potíže se objevily v roce 1978, to jsem již měl dvou a tříletou dcerku. V roce 1979 v mých 29 letech začalo martýrium, spojené s mým zařazením do dialyzačně-transplantačního programu. Pamětníci mi dají za pravdu, tehdy s tupými jehlami, praskajícími cívkami v travenolkách, nedostatkem léků a vůbec všeho se to s dneškem nedá srovnávat, ale dialýza je stále jistá forma omezení. To však není podstatou tohoto článku. Než začnu o sportu, ještě se musím pochlubit jednou raritou. Jsem zatím jediným (žijícím) pacientem po čtyřech transplantacích ledvin a páté úspěšné kombinované transplantaci ledviny a jater během období od roku 1981 do loňského července. Věřte však, že bych měl raději jednu funkční ledvinu po všechny ty roky než být takovýmto sporným rekordmanem. Existují tři věci, které mi pomohly přežít a překonat tohle všechno. Rodinné zázemí, sport a práce. 1. Vaše jméno mám spojené se Sportovními hrami transplantovaných a tak bych se na začátek ráda zeptala na Váš vztah k sportu a zda se utvářel už od dětství nebo zda jste začal sportovat až v dospělosti? Nejdříve bych rád uvedl věci na pravou míru. Je rozdíl mezi Sportovními hrami, což jsou domácí akce SKDaT, který vznikl v roce 1995 a světovými hrami transplantovaných, jejichž federace (WTGF) byla založena v osmdesátých letech v Británii. Po založení Spoldat jsem na popud MUDr. Honzáka začal sbírat informace o zahraniční organizaci transplantovaných sportovců. Jistě, šlo o WTGF a pod hlavičkou Spoldat jsme se her zúčastnili poprvé v roce 1991 jako 36. stát federace ještě pod jménem Československo. Následně byla v roce 2000 založena Evropská federace, která přijala i dialyzované sportovce a v té době jsme přešli pod SKDaT. Ano, sport byl součástí mého já co pamatuji. Již jako malého mne rodiče přihlásili do Sokola, což byla vlastně gymnastika a prostná, jako žák jsem začal hrát závodně vodní pólo a tomu jsem zůstal věrný do svých osmnácti let, dále závodně volejbal za T.J. Spofa Praha. Na vysoké škole jsem si vyjezdil lyžařského instruktora a také si zamiloval kajak a divokou vodu. Kromě volejbalu, který mi lékaři po ušití fistule okamžitě zakázali, jsem ostatním sportům zůstal věrný a ještě si přibral cyklistiku a tu- 15

18 TVÁŘ Z OBÁLKY Sport je pro mě relaxace - Stěžeň 1/2008 Lublaň bronz za 100m kraul ristiku. Na Strahově, kam jsem začal chodit na dialýzu, mi lékaři předpovídali, že lyžování asi fyzicky nezvládnu (mluvím o sjezdovém, na běžkách jsem si nikdy moc neužíval) a zatím jsem si na světových hrách vyjezdil dvě medaile ve slalomu. 2. Vím, že jste plavec a tak se zeptám, kde plavete nejraději a kdy jste se naučil plavat? Plavu rád odmalička a jestli je to přírodní plocha, řeka, bazén nebo moře, je mi jedno. Nemám rád přechlórovanou vodu, při plavání před tabulí jsem se vždycky hrozně styděl a s velkými žraloky se taky nekamarádím. Po hrách v Sydney (1997) jsem se pár dnů potápěl na velkém bariérovém útesu, kde žije spousta malých žraloků, ale potápěčští instruktoři nás neustále přesvědčovali, že koráloví žraloci lidi neradi. Asi to byla pravda, žádná končetina mi nechybí a zjizvené břicho nemám po útoku velkého bílého Carcharodon carchariase, ale od chirurgů Když však tu potvoru máte skoro na dosah ruky, tak si stejně nejste jisti, zda zrovna tenhle není výjimka a ještě třeba neobědval. 3. Hodně lidí, když onemocní, přestane sportovat. Jak se to stalo, že vy jste 16

19 Stěžeň 1/ Sport je pro mě relaxace TVÁŘ Z OBÁLKY sportu nezanechal a ještě jste reprezentoval transplantované a dialyzované sportovce? Myslím, že právě snaha vést normální život pomáhá překonat potíže s dialýzou a nechtěl jsem, aby moje děti měly doma už odmalička skutečného invalidu. Lidé, kteří se začnou litovat, přesvědčovat se o své nemohoucnosti a zůstanou sedět apaticky doma před televizí, končí. Samozřejmě je něco jiného, pokud mají skutečně vážné problémy. Při dialýze jsem naučil děti lyžovat i plavat a pro mne samotného byl sport vedle cestování vždy relaxací. I to tehdy šlo. Chtěl jsem, aby moje holky viděly moře, tak jsem v roce 1981 začal obíhat všechny možné instituce, ale nikde nevěděli co se mnou ani jak mi pomoci. O nějaké platbě za dialýzu ani do spřáteleného zahraničí nikdo nic nevěděl, natož do toho druhého. Nakonec mi poradil prof. Kočandrle, ať to zkusím rovnou. Dal mi adresu na kliniku do Rostocku v NDR, tamní lékaři mi našli pacienta, který chtěl do Prahy, zajistili mi pár dialýz, já udělal to samé na Strahově a už se mohl výměnný freundschaft rozběhnout včetně vzájemného ubytování. V dalších letech už stačilo zavolat na kliniku do Rostocku, že přijedu a bylo to. Kanada 17

20 TVÁŘ Z OBÁLKY Sport je pro mě relaxace - Stěžeň 1/ V čem Vám sport a pohyb vůbec v životě pomáhá? Jak jsem již řekl, je to pro mne relaxace, odbourání stresu a udržování se v dobré fyzické i psychické kondici. I s handicapem dialýzy jsem si uvědomoval, že v přiměřené míře lze dělat to, co má člověk rád a užívat si drobné radosti života. 5. Jaké Světové hry transplantovaných pacientů Vám nejvíce utkvěly a proč? Samozřejmě, že ty první v roce 1991 v Budapešti. Nejdřív tu byla úspěšná třetí transplantace, kdy mi ledvina vydržela od roku 1988 až do Pak najednou byl pryč bolševik se svou železnou oponou a nečekaně se objevila možnost zažít něco nového, co se mne životně týkalo setkat se stejně postiženými a na stejnou vlnu naladěnými lidmi celé planety. To se nedá slovy vypovědět. Už jsem o tom do Stěžně mnohokrát psal po návratu z každých her, ale to musí člověk prožít. Tehdy se nás jeden srpnový večer sešlo na Václaváku 11 transplantovaných a nočním vlakem hurá do Budapešti. Tam přijelo 36 týmů (dnes je jich přes 60) a objevili jsme nové olympijské hry. V každém, na koho jste pohlédli, fungoval nějaký Muzeum RAF, Hendon, Velká Británie 18

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6 1 2014 Stěžeň 1/2014 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu..................................................... /4 Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách................................

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, špatná životospráva a nemoci s ní spojené jsou častým problémem většiny populace. Proto jsme se rozhodli věnovat hlavní téma zimního čísla Vademeca zdraví právě životosprávě a

Více

5. vydání. Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný. Novinky od - metoda léčby zdroj výživy

5. vydání. Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný. Novinky od - metoda léčby zdroj výživy Časopis pro pacienty 5. vydání Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný Novinky od - metoda léčby zdroj výživy podzimu 2012 selhání ledvin V každém kroku nacházej cíl

Více

Č.2/2008 V. ročník. Slovo úvodem. Několik postřehů z mimořádné valné hromady. Nová paní účetní

Č.2/2008 V. ročník. Slovo úvodem. Několik postřehů z mimořádné valné hromady. Nová paní účetní Č.2/2008 V. ročník Slovo úvodem Hezký den. První měsíc nového roku máme za sebou leden uběhl jako voda a ani jsem se po něm nestačila otočit. Říkám si, jestli to tak půjde i dále, budu si muset nechat

Více

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín Milí přátelé, dostává se Vám do rukou další číslo našeho MediSpo magazínu. Léto uběhlo a začínáme se připravovat na

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

BONUS1. mimořádná akce. nepřehlédněte. Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost. Vy se ptáte, my odpovídáme

BONUS1. mimořádná akce. nepřehlédněte. Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost. Vy se ptáte, my odpovídáme Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví BONUS1 2008 Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost Vy se ptáte, my odpovídáme nepřehlédněte mimořádná

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2007 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Stěžeň 3/2007 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu.................................................................. /2

Více

Příbuzenské transplantace

Příbuzenské transplantace Příbuzenské transplantace Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno... Indické přísloví Vážený čtenáři, pokud jste otevřel tuto knížku, máte asi něco společného se skoro šesti tisíci dialyzovanými

Více

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín Milí čtenáři, léto je tady a spousta z nás si zase říká, jak by bylo skvělé nějaké to kilo shodit. Často se ale už nezamýšlíme,

Více

Sacharidy pod lupou. www.obesity news.cz 4 / 2015 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA

Sacharidy pod lupou. www.obesity news.cz 4 / 2015 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA 4 / 2015 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // ZKUŠENOSTI NUTRIČNÍ TERAPEUTKY JAK NA POHYB PŘI CUKROVCE MLUVME O DIABETU INFORMACE ZE SVĚTOVÉ VĚDY Sacharidy pod

Více

K rozhodnutí pomáhat musí člověk dospět, Celostní medicína: Vše souvisí se vším! Na skok ve Františkových Lázních. Tajemná ájurvéda: léčí tělo i duši

K rozhodnutí pomáhat musí člověk dospět, Celostní medicína: Vše souvisí se vším! Na skok ve Františkových Lázních. Tajemná ájurvéda: léčí tělo i duši Číslo 9/2015 Neprodejné Vychází v září Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty Celostní medicína: Vše souvisí se vším! Na skok ve Františkových Lázních Tajemná ájurvéda: léčí tělo i duši

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky

Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky Časopis pro pacienty 9. vydání ZIMA 2014 Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky Počátky a vzestup peritoneální dialýzy Cukrovka: sladká pravda Pacientský průzkum měl nečekanou účast Teplé dny jsou

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

jaro / léto 2012 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil

jaro / léto 2012 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil jaro / léto 2012 8 12 17 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil podporuje editorial Nenechte se zaskočit RAKOVINOU. Pomáháme Vám ji překonat s pojištěním GENTLEMAN PLUS. www.gentlemanplus.cz

Více

Tvořím podle zvuků a vůní strana 16

Tvořím podle zvuků a vůní strana 16 www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 1/2015 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Nevidomá sochařka Marianna Machalová: Tvořím podle zvuků a vůní strana

Více

Tak zase po létě. Prázdniny skončily, pomalu se zkracuje den, klesá venkovní teplota a náš organismus se začíná připravovat na zimu.

Tak zase po létě. Prázdniny skončily, pomalu se zkracuje den, klesá venkovní teplota a náš organismus se začíná připravovat na zimu. 7 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // JAK SE CVIČÍ VE ŠVÝCARSKU CUKROVKA OHROŽUJE SRDÍČKO POSILUJEME SVALSTVO SDÍLÍME KROKY Tak zase po létě Prázdniny

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

MAGAZÍN. Krevní tlak. Neklid, nepozornost, zbrklost. Školní svačiny. alphega lékárna. září / říjen 2015. Dvě čísla, která nám mohou změnit život

MAGAZÍN. Krevní tlak. Neklid, nepozornost, zbrklost. Školní svačiny. alphega lékárna. září / říjen 2015. Dvě čísla, která nám mohou změnit život MAGAZÍN alphega lékárna září / říjen 2015 ZDARMA od mého Alphega lékárníka Krevní tlak Dvě čísla, která nám mohou změnit život Neklid, nepozornost, zbrklost Je vaše dítě hyperaktivní? Školní svačiny vždy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám,

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám, 12 09 prosinec 2009 48 kč p o d p o r o v á n o p o T r A v i n á ř s k o u k o m o r o u Č r strana 42 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY KLASA PO STOPÁCH ČOKOLÁDY zaostřeno na... Cukroví a sladkosti potraviny

Více

NOVÉ. Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně 800 100 150

NOVÉ. Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně 800 100 150 NOVÉ Nové MoliMed - spolehlivé, prodyšné, diskrétní Vložky při lehkém úniku moči Patřím k ženám, které trpí samovolným únikem moči. Donedávna jsem tento problém řešila jinými pomůckami. Potom mi kamarádka

Více

Rozhovor Kam na dovolenou? Pro Vaše zdraví

Rozhovor Kam na dovolenou? Pro Vaše zdraví Časopis pro pacienty 8. vydání léto 2014 Rozhovor Kam na dovolenou? Pro Vaše zdraví Srdeční záležitosti profesora Pirka Možností je spousta... Vitaminy ze zahrádky Obsah Léto je tady užívejte si jej naplno!

Více