vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň"

Transkript

1 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

2

3 Stěžeň 1/ Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu /2 Víkend pro pacienty léčené PD /3 Na webových stránkách MZ je seznam léků s doplatky počítanými do limitu... /3 M. Černá/ Zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady /4 České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující /5 O. Mengerová/ Dieta při dně a hyperurikemickém syndromu /7 TVÁŘ Z OBÁLKY M. Černá/ Sport je pro mě relaxace, rozhovor s Tomášem Dřevíkovským /15 TÉMA: SVĚTOVÝ DEN LEDVIN MUDr. A. Hrubý/ Světový den ledvin /21 L. Kryštůfková/ Šance pro ledvinu, rozhovor s doc. O. Viklickým /24 P. Knetl/ Dialýza a internet /29 J. Valachovičová/ Peritoneální dialýza dnes - čas na APD /31 KULTURA, SPORT, REKREACE A. Mahrová/ Nordic Walking /34 M. Černá/ Jak se slaví svátky jara v zahraničí /35 V. Šťastná/ Nad fotkami /38 J. Pešek/ Do českého ráje, cesta daleká je /40 1

4 Místo úvodu - Stěžeň 1/2008 Milí čtenáři, Místo úvodu vítám Vás v novém roce a hned Vám představím, co nového jsme pro Vás připravili. Novinkou budou obálky Stěžně, kde jsme byli doposud zvyklí vídat spíš obrázky a fotografie krajiny a nyní se tam budeme setkávat s lidmi, kteří přesto, že jsou dialyzovaní nebo transplantovaní nepřestali sportovat a dokonce reprezentují naši republiku na Světových hrách. Jako prvního v letošním roce vidíte na obálce Tomáše Dřevíkovského a může si s ním i přečíst rozhovor. Tématem tohoto čísle je Světový den ledvin, který proběhne 13. března. Myslím si že je moc dobře, že tak významný orgán, jako jsou ledviny, má svůj den kdy je veřejnost upozorněna na to, co všechno ledviny dokáží a jak předcházet jejich onemocnění. Zkusme společně tento den oslavit tak, že upozorníme své blízké a známé na ledviny a na důležitost preventivních vyšetření. Krásné jaro. Míša Černá Míša Černá Časopis Stěžeň má nové webové stránky. Budou spuštěny dne 13. března na oslavu Světového dne ledvin a najdete je na adrese TIRÁŽ STĚŽEŇ - Ročník 19, 2008/1 / Vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných, Ohradní 1368, Praha 4, Michle, tel.: , / ISSN: / Odpovědný redaktor: MUDr. Radkin Honzák, CSc. / Redakce: Míša Černá / Redakční rada: Ing. Pavel Exner, Mgr. Klára Dušková, Lucie Kryštůvková, Jaromír Šretr, Věra Šťastná, Ivanka Krchovová / Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 343/94 ze dne / Tisk: KVTISK s.r.o., Závodu míru 66, Karlovy Vary/ Na obálce použita fotografie T. Dřevíkovského. 2

5 Stěžeň 1/ Víkend pro pacienty léčené peritoneální dialýzou / Na webu MZ... Víkend pro pacienty léčené peritoneální dialýzou Interní oddělení Strahov VFN pořádá ve spolupráci se společností Baxter CZECH spol. s r.o. víkend pro pacienty léčené peritoneální dialýzou. Termín setkání je stanoven na května 2008, místo setkání bude upřesněno. Pravděpodobně se setkáme v hotelu či penzionu v Jižních Čechách. Podrobnější informace budou uveřejněny v dalším čísle časopisu a budete informováni také na svých dialyzačních střediscích. Zájemci o setkání se mohou hlásit na: telefon: , paní Heřmánková Těšíme se na Vás. Na webu Ministerstva zdravotnictví je seznam léků s doplatky počítanými do limitu Pětitisícový roční limit na poplatky a doplatky budou lidem hlídat zdravotní pojišťovny, ale mohou si ho sledovat také sami. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo v lednu na seznam léčivých přípravků s informacemi, kolik za lék platí zdravotní pojišťovna a jaká částka se započítává do limitu. V oblasti léků se do limitu počítá 30 korun za položku na receptu a doplatek za nejlevnější variantu léku. Když lékař trvá na dražším přípravku a vyznačí to na receptu, počítá se do limitu i tento vyšší doplatek. Konkrétní údaje jsou v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely s uvedením výše úhrady a výší započitatelného doplatku. Na webu ministerstva je i Seznam léčiv určených k doplňkové a podpůrné léčbě. Platby za ně se do ročního limitu nepočítají. ministerstvo zveřejnilo také metodický pokyn v němž stanovuje počet balení, které mohou lékaři psát na jeden recept. Je-li přípravek hrazen z peněz veřejného zdravotního pojištění, mohou být na receptu nejvýše tři balení jednoho druhu léčivého přípravku. Výjimkou je situace, kdy musí dostat pacient více léků, aby mu stačily až do plánované příští návštěvy. Léky lze předepsat nejdéle na tři měsíce. pokud lékárna nemá některá z léků napsaných na receptu, napíše na ně 3

6 Na webu MZ... / Zrušení příspěvku na zvýšené žitovní náklady - Stěžeň 1/2008 pacientovi výpis a doplní poznámkou Poplatek nevybírán. Poplatek za položku na receptu zaplatí pacient až vydávajícímu lékárníkovi. Předpis určený k opakovanému výdeji léků ušetří lidem návštěvy lékaře, za opakované vydání v lékárně ale vždy znovu dají 30 korun. (webové stránky ligy vozíčkářů) Zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady Příspěvek na zvýšené životní náklady byla dávka nenároková a mohl být poskytován osobám používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky na zvýšené výdaje související s jejich používáním. Dále se mohla poskytovat úplně nebo prakticky nevidomým občanům, kteří byli soustavně pracovně činní, nebo se připravovali na pracovní uplatnění pracovním výcvikem nebo studiem, nebo kteří byli poživateli sirotčího důchodu. Neposkytovala se však úplně nebo prakticky nevidomým, kteří měli invalidní důchod. Maximální výše dávky byla 200 Kč měsíčně. Tato dávka byla poskytována například peritoneálně dialyzovaným na úhradu zvýšených nákladů na elektrickou energii pokud používaly cycler. Proč byla dávka od 1. ledna 2008 zrušena? Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že šlo o dávku nepříliš efektivně vynaloženou, která většinou nekryla skutečné zvýšení nákladů. Na druhou stranu byla poměrně snadno dosažitelná pro široký okruh osob. Jednalo se o nesystémové opatření, které bývalo často zneužíváno. Míša Černá (zpracováno podle webových stránek MPSV) 4

7 Stěžeň 1/ České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující O speciálně upravené stránky pro cestující se zdravotním postižením rozšířili svůj web na adrese bezprekazek České dráhy. Nabízejí mimo jiné on-line formulář, přes který si mohou cestující na vozíku objednat svou cestu a asistenci zaměstnanců ČD při nástupu do vlaku. Stránky vznikly na základě konzultací s Národní radou osob se zdravotním postižením a odpovídají i požadavkům nevidomých. Na stránkách jsou všechny důležité informace od souhrnu vlakových spojů, které jsou vybaveny vozy a zařízením pro vozíčkáře, přes seznamy bezbariérových stanic a stanic se zdvižnou plošinou, přímé telefonní kontakty na nádraží až po informace o tom, jak jsou vozy cestujících se zdravotním postižením vybaveny a kolik za cestu hendikepovaný zaplatí uvedl Petr Šťáhlavský, ředitel kanceláře náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, na tiskové konferenci, která se uskutečnila 12. února 2008 v bezbariérovém vlaku na trati Prahy Libně do Roztok a zpět. Cestující ocení také informace s piktogramy o bezbariérovosti železničních stanic uvedené ve vyhledávání spojení na adresách a ve specifikaci rozsahu služeb stanice. Piktogramy označující bezbariérovost stanice, mobilní plošiny a vybavení pro cestující se zrakovým postižením. Stránky byly vytvořeny s maximálním ohledem na Blind Friendly Web, což v praxi znamená, že si například nevidomí uživatelé mohou nechat celý text nahlas přečíst pomocí tzv. Screen Readeru. Nová sekce na webu není jediným příspěvkem Českých drah ke zlepšení služeb cestujícím se zdravotním postižením. Kromě toho zahajují školení zaměstnanců v železničních stanicích, kteří se učí vidět provoz očima cestujících se zdravotním postižením. Cílem školení je naučit zaměstnance vidět překážky tam, kde nejsou zvyklí je hledat, a také považovat služby pro zdravotně postižené za zcela standardní uvedl za České dráhy Jiří Nohovec, který školení vede. Nejde jen o nasazování souprav, které usnadní cestování vozíčkářům nebo jiným hendikepovaným lidem, ale o to, umět se dívat jejich očima a všímat si i zdánlivých maličkostí, které jim mohou udělat cestu neprůchodnou. Společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR připravují České dráhy Desatero pro lepší komunikaci. Pokud cestuje vlakem nevidomý, musí mu průvodčí při podávání označeného lístku oznámit, že ho vrací. při popisování cesty je zase vhodné vyvarovat se označení míst tamhle nebo tady, anebo se namísto na zdravotně postiženého obracet na jeho doprovod. pro osoby se zdravotním postižením 5

8 České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující - Stěžeň 1/2008 je pak cestování s profesionálně vyškoleným personálem příjemnější a skutečně bezbariérové, přiblížil některé zásady předseda NRZP Václav Krása. Stojí za zmínku, že první bezbariérovou vlakovou soupravu nakoupily České dráhy v roce O 20 let později je situace přece jen podstatně lepší. V tomto jízdním řádu vypravují České dráhy přes osm tisíc vlaků a z nich již zhruba desetina umožňuje bezproblémové cestování i vozíčkářům. Jen v Praze a okolí vyjíždí v pracovní dny přes 500 spojů vhodných pro vozíčkáře. Nové vlaky jsou standardně vybaveny prostory pro vozíčkáře, včetně náležitě upraveného sociálního zařízení. Aktuálně mají České dráhy 193 vozů nebo souprav, které svezou pohodlně vozíčkáře v oddílu pro cestující a do kterých vozíčkáři bez komplikací nastoupí. Do konce roku jich bude více než 220. Pravidelně jezdí vozíčkáři v Pendolinu mezi Prahou a Ostravou i Prahou a Brnem. Nejde ale jen o dálkové vlaky, které jsou často vybaveny speciálními plošinami pro nástup vozíčkářů. Na regionálních tratích v celé České republice jezdí už přes 40 souprav. V Praze, Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji jezdí patrové klimatizované jednotky City Elefant, které mají pro vozíčkáře speciální plošiny i sociální zařízení, dodal Petr Šťáhlavský. České dráhy pamatují na cestující se zdravotním postižením také slevami na jízdné. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/ P mohou v rámci republiky využívat speciální jízdné, které je zhruba na třetinové úrovni proti zákaznickému jízdnému. Dále si mohou pořídit speciální In-kartu 1/4 se slevou 25% z jízdného ZTP a ZTP/P, která stojí 600 korun na tři roky. kromě toho průvodce držitele průkazu ZTP/P cestuje zcela zdarma. A bez problémů mohou zdarma cestovat ve vlacích Českých drah také asistenční psi. (www.helpnet.cz) 6

9 Stěžeň 1/ Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu Olga Mengerová Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu Při onemocnění dnou a zvýšené hladině kyseliny močové byla ještě poměrně nedávno za hlavní léčebný postup považována dieta, konkrétně tzv. dieta bezpurinová, či nízkopurinová. V současné době jsou metodou volby při akutním dnavém záchvatu nesteroidní antirevmatika, u chronické dny snížení hladiny kyseliny močové. Na důležitost dodržovat dietu s omezením purinů se však v poslední době pohlíží jinak než dříve. Puriny jsou přítomné nejen v živočišných zdrojích, ale jsou také nezbytnou součástí rostlin, proto striktní bezpurinová dieta není realizovatelná, protože by došlo k závažným nutričním nedostatkům prakticky neslučitelných se životem. Ani přísnou bezpurinovou dietu nelze dlouhodobě dodržovat, protože i zde by došlo k projevům nedostatku určitých důležitých živin s následnými nežádoucími důsledky. Navíc bylo prokázáno, že i při poměrně přísné bezpurinové dietě dojde k poklesu kyseliny močové v krvi maximálně o 10 15%, což u podstatné části osob se zvýšenou hladinou kyseliny močové je zcela nedostatečné. Základem léčby při dně nebo zvýšené hladině kyseliny močové je podávání medikamentů, zejména allopurinolu, který snižuje tvorbu kyseliny močové. Dieta s omezením purinů je sice nutná, nesmí však vést k nedostatku důležitých živin. Proto v pořadí naléhavosti léčebných přístupů není na prvém místě. Při jejím nedodržování by se musela zvyšovat dávka medikamentů, choroba by však při zvýšené, eventuelně až vysoké, dávce vhodného léku byla příznivě ovlivnitelná. Konkrétně je nutné vynechat potraviny s vysokým obsahem purinů, nebo jejich konzumaci podstatně snížit. Současně však musí být zachována nutriční plnohodnotnost požívané stravy. K potravinám s vysokým obsahem purinů patří zejména vnitřnosti, některé druhy ryb, špenát a řada dalších druhů potravin (viz tabulka). Nezbytnou součástí dietních opatření je omezení alkoholu, zamezení nadváhy či obezity, což pro podstatnou část populace znamená dlouhodobý lehce redukční režim (nikoliv rychlá a značná redukce), a pak udržování hmotnosti přibližně ve fyziologickém rozmezí. Dostatečná konzumace tekutin pak sníží riziko vzniku ledvinových kamenů, které jsou u této metabolické poruchy poměrně časté. Tato opatření jsou dlouhodobá, přesněji řečeno trvalá, takže u podstatné části pacientů je nutná trvalá změna dosavadního způsobu života. Dietní opatření při kombinaci dny či hyperurikémického syndromu s dalšími chorobami 7

10 Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu - Stěžeň 1/2008 Dietní opatření se u chorob spojených se dnou, hypercholesterolémií či diabetem většinou vůbec nevylučují, naopak spíš podporují. Určitým problematickým místem by mohlo být dříve zdůrazňované obecné omezení konzumace masa všeho druhu a zvýšené používání mléčných výrobků. Zde je ale nutné brát v úvahu vyšší obsah tuku v některých mléčných výrobcích. Vysoký obsah tuku v potravě je ale nevhodný u velmi časté kombinace hyperurikémie s hypercholesterolémií. Další častou poruchou u zvýšené hladiny kyseliny močové je nadváha nebo obezita. Zde je na místě zmíněná lehce redukční strava podle běžných zásad, kde živočišné bílkoviny budou jak z masa s nižším obsahem purinů, tak z mléčných produktů. Je nutno zdůraznit, že při podezření na to, že dna, či spíše hyperurikémie je spojena s obezitou (břišní formou) a s projevy poruchy metabolismu sacharidů (cukrovka, či riziko jejího vzniku), tj. s tzv. metabolickým syndromem či rizikem jeho vzniku, je zcela nezbytnou součástí komplexnost léčby. Konkrétně to znamená použití všech moderních medikamentů spolu nezbytnou redukcí hmotnosti. Bez této redukce je pouhá léčba pomocí medikamentů léčbou polovičatou, kdy nelze zajistit plné vyloučení rizika komplikací, pouze jeho zmenšení. Při takovýchto kombinacích několika chorobných stavů je na místě konzultovat optimální formu diety s erudovanými odborníky na léčebnou výživu, tj. s nutričními terapeuty (dřívějšími dietními sestrami) nebo s lékaři seznámených dobře i s problematikou léčebné výživy. Prognóza s přihlédnutím k riziku komplikací a ke kvalitě života Je třeba si uvědomit, že léčba jak dny či zvýšené hladiny kyseliny močové, tak dalších velmi často ji doprovázejících chorob, záleží na komplexnosti léčebných přístupů. K této komplexnosti patří zcela nezbytně nejen léčba pomocí moderních léků, ale také léčebná dieta. Bez této složky nemůže být léčba plnohodnotná. Stručný souhrn základních dietních zásad při léčbě a prevenci 1. Základní prioritou je úprava tělesné hmotnosti, v naprosté většině to znamená redukci hmotnosti, zejména pokud se jedná o tzv. břišní obezitu (tuk se ukládá v podkoží břicha). Ke splnění tohoto požadavku je nutné nejen snížení množství konzumované stravy a ale také zvýšit fyzickou aktivitu. Svou tělesnou hmotnost by jste měli snižovat pomalu, nejvýše o 1/2 až 1 kg za týden. Rychlý úbytek na váze může zhoršit zvýšenou hladinu kyseliny močové a podnítit akutní dnové potíže. 2. Velice důležité je, aby jste celkově změnili konzumaci tuků. Kro- 8

11 Stěžeň 1/ Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu mě toho, aby jste snížili celkové množství tuků ve stravě snížení je nutné, aby jste změnili i jejich složení. Konkrétně se jedná o výrazné omezení tuků s nasycenými mastnými kyselinami, tj. např. sádlo včetně tzv. skrytého tuku (zejména tučnější maso, uzeniny a podobně). Na druhé straně je ale nutno zvýšit konzumaci tuku s nenasycenými mastnými kyselinami, tj. rostlinné oleje. Je třeba připomenout, že pozitivní vlastnosti olejů se ztrácí jejich tepelným zpracováním, proto značná část zkonzumovaných olejů měla být v přirozené formě. Tento požadavek je značně naléhavý zejména při kombinaci hyperurikémie a poruše tukového metabolismu (hypercholesterolémie, ale také vysoká hodnota triglyceridů v krvi). 3. Restrikce (omezení) purinů v potravě je potřebná, ale její účinnost není při léčbě dny a hyperurikémie prioritní. Při kombinaci dny a dalších chorob s poruchami metabolismu tuků či cukru, je vhodnější raději konzultovat optimální jídelníček s nutričním terapeutem nebo s lékařem erudovaným v oblasti léčebné výživy. 4. Nutno také připomenout střídmost při konzumaci alkoholu, konkrétně jeho denní množství nemá být více než 30 g čistého alkoholu, což odpovídá cca 3 dl vína, nebo jedno velké a jedno malé pivo, nebo u 40% alkoholu pak 1 a 1/2 porce po 50 ml. 5. Těmito režimovými a nutričními opatřeními lze pozitivně ovlivnit nejen dnu či hyperurikémii, ale současně se jedná o základní přístupy u obezity, hypercholesterolémie a u cukrovky, které se velmi často s dnou kombinují. Zásady stravování při dně a hyperuikemickém syndromu Zárukou optimální diety je vyvážená strava odpovídající požadavkům racionální výživy bez častých výkyvů v příjmu stravy (hladovění, přejídání) a zaručující dostatek všech živin, vitamínů a nerostných látek. Důraz klade na dostatečný pitný režim (2 3 l vhodných tekutin denně), strava by měla denně obsahovat asi 500 g zeleniny a 100 g ovoce. Ideální je rozložení stravy v tříhodinových intervalech během celého dne, nikoliv většinu stravy konzumovat odpoledne a večer, jak to bývá u nás běžné. Hladovění není vhodné, protože negativně ovlivňuje metabolismus kyseliny močové. V případě nadváhy nebo obezity se doporučuje hmotnost snížit, důležité je, aby se dělo pozvolna a aby se vedle snížení dávek přijímané stravy zvýšila tělesná aktivita. 9

12 Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu - Stěžeň 1/2008 V dietě je nutné omezit jen nejvýznamnější zdroje purinů (droždí, kaviár, jikry, vnitřnosti, z ryb slanečci a sardinky). Dále je třeba upozornit na riziko konzumace potravin s vysokým obsahem purinových látek současně s alkoholem (pozor na svatby, zabíjačky, rauty) a obecně na častou a nepřiměřenou konzumaci alkoholu! Dále je třeba omezit v potravě dráždivé látky. Nevhodná jsou masa naložená, masa v různých kořenících směsích připravená na grilování, uzeniny, kořeněné, zrající a plísňové sýry (Niva, olomoucké syrečky), ostré koření chilli, curry, sójová omáčka, dále čokoláda, silné kakao a pikantní tučné saláty, jako je salát vlašský, rybí, feferonkový. V případě, že dojde ke zhoršení potíží (například po prochladnutí, po zvýšené tělesné námaze), je vhodné stravu odlehčit. To znamená, zařadit méně masa a pikantních pokrmů, podávat více zeleniny a ovoce a důsledně dodržovat dostatečný pitný režim. Možné je zařadit odlehčovací zeleninovo-ovocný den (1 1,3 kg zeleniny a ovoce syrového i různě tepelně upraveného bez použití tuku a mouky). Tento odlehčovací den se zařazuje jednou, maximálně dvakrát týdně a pomáhá při redukci hmotnosti. Hodnocení potravin z hlediska obsahu purinových látek Obsah purinů v konkrétní potravině nelze brát jako jediné měřítko vhodnosti či nevhodnosti zařazení do jídelníčku, ale je nutné zhodnotit potravinu jako takovou. Jako příklad lze uvést kakaový prášek. Obsahuje sice vysoké množství purinových látek, ale při přípravě jedné porce nápoje ho potřebujeme poměrně malé množství. Luštěniny obsahují také poměrně vyšší množství purinových látek, ale mají i vysoký obsah vlákniny a ten zrychluje střevní peristaltiku a snižuje využitelnost přítomných bílkovin, a tím i příjem purinů. Obecně se dá říci, že důležitější, než úzkostlivě sledovat množství purinů v jednotlivých potravinách, je stravovat se podle zásad zdravé výživy. Energetický příjem by neměl být vyšší než energetický výdej, strava by měla obsahovat optimální množství bílkovin, je třeba omezit příjem živočišných tuků a preferovat tuky rostlinné (jednodruhové oleje), zařadit sacharidy s obsahem vlákniny, denně sníst 500 g zeleniny a 100 g ovoce, dodržovat důsledně pitný režim a konzumovat alkohol jen v bezpečných dávkách. Dna v kombinaci s jinými chorobami a dieta Dieta při dně kombinované s dalším onemocněním, např. cukrovkou, obezitou či poruchou metabolismu tuků (hypercholesterolémie, hyperlipidémie), se musí řídit pravidly diety při obou 10

13 Stěžeň 1/ Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu onemocněních. V případě metabolického syndromu jde o kombinaci diety diabetické, redukční, nízkocholesterolové a diety při dně. Dieta diabetická u pacientů se dnou musí respektovat stanovené povolené množství sacharidů na den, časové rozdělení stravy během dne a výběr potravin s ohledem na množství a typ sacharidů, na obsah plnohodnotných bílkovin, vhodných tuků a obsah vlákniny v použitých potravinách. Přednostně se zařazují sacharidové potraviny s nízkým glykemickým indexem. Důraz se klade na zařazení zeleniny, rostlinných tuků a dostatečný pitný režim. Nedílnou součástí režimu diabetika by měla být vhodná fyzická aktivita. Optimální jídelníček může pomoci sestavit odborník na léčebnou výživu nutriční terapeutka. Totéž platí pro redukční dietu u pacientů se dnou. Spolu s nutriční terapeutkou na základě doporučení lékaře se sestaví dieta, jejímž základem je omezení (ne vyloučení) tuků, především živočišných, vynechání volných cukrů, zařazení optimálního množství bílkovin a zvýšení podílu vlákniny, která zahání pocit hladu a upravuje činnost střev. Důležité je též dodržování pitného režimu a rozdělení denních dávek do 5 6 porcí. Zařazení pravidelného pohybu by mělo být samozřejmostí. Dieta nízkocholesterolová u pacientů se dnou je podobná oběma výše rozepsaným dietám (při dně a diabetu, respektive dně a redukci hmotnosti). Výběr potravin se řídí obsahem cholesterolu v jednotlivých potravinách, a proto jsou zařazovány mléčné výrobky a masa s nízkým obsahem tuku, omezuje se použití vajec, hlavně žloutků a nepodávají se vnitřnosti. Rovněž máslo a sádlo není pro svůj obsah cholesterolu vhodné, a proto se v této dietě zásadně používají kvalitní jednodruhové rostlinné oleje (řepkový, olivový) a rostlinné tuky (Flora pro activ funkční potravina s obsahem rostlinných sterolů snižující množství cholesterolu v krvi, Flora, Perla, Rama). Příznivý vliv má pohybová aktivita, je třeba ji pravidelně zařadit. I v tomto případě je zárukou sestavení vhodného jídelníčku spolupráce s nutriční terapeutkou. Dieta u pacientů s metabolickým syndromem ( do kterého patří též zvýšená hladina kyseliny močové). Obecně lze říci, že je v potravě třeba vynechat volné cukry, tuky vybírat podle jejich složení, přednostně zařazovat kvalitní tuky rostlinné. Skladba stravy by měla odpovídat doporučením racionální stravy, to znamená denně 500 g zeleniny (včetně brambor), 100 g ovoce, nízkotučné mléčné výrobky, libové maso, komplexní sacharidy ( s obsahem škrobu a vlákniny luštěniny, celozrnné pečivo). Výběr potravin by měl respek- 11

14 Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu - Stěžeň 1/2008 tovat glykemický index potravin (zařazovat ty s nižším indexem). Nedílnou součástí životního stylu by měl být pravidelný pohyb. Pomáhá při snižování hmotnosti a má pozitivní vliv na zvýšení HDL cholesterolu. Také u těchto pacientů je vhodné se poradit s nutriční terapeutkou o sestavení jídelníčku! Glykemický index potravin (GI) Glykemický index potravin (GI) vyjadřuje vliv určité sacharidové potraviny na zvýšení hladiny krevního cukru. Je ovlivněn druhem sacharidů, vzájemným poměrem základních živin bílkovin, tuků, sacharidů obsahem vlákniny, technologickým zpracováním potraviny i pokrmu a dalšími faktory. Tento pojem,jeho význam a jeho praktické použití podrobně vysvětlí nutriční terapeutka. Obsah purinových látek v některých potravinách (mg ve 100 g potraviny čisté váhy) Meruňky 0 Kaštany jedlé 16 Mouka pšeničná 0 Petrželka 17 Mouka žitná 0 Losos 22 Cibule 1 Špenát 23 Hrušky 1 Losos 22 Jablka 1 Šunka 24 Mléko kravské 1 Slanina anglická 25 Pomeranče 1 Žitné zrno 27 Švestky 1 Ovesné vločky 30 Vejce bílky 1 Pšeničné zrno 30 Víno-hrozny 1 Husa 33 12

15 Stěžeň 1/ Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu Obsah purinových látek v některých potravinách (mg ve 100 g potraviny čisté váhy) Borůvky 2 Morek 33 Černý kořen 2 Bažant 35 Mrkev 2 Králík 38 Vejce celé (100 g = 2 ks) 2 Zajíc 38 Okurky 3 Krabi 39 Pór 3 Srnčí 39 Kukuřičná moučka 4 Kuře 40 Rajčata 4 Maso hovězí 40 Reveň 4 Mozek 40 Fazolové lusky 5 Fazole 44 Hlávkový salát 5 Hrách 45 Houby 5 Maso skopové 46 Jahody 5 Vemena 46 Kedlubny 5 Maso telecí 48 Pažitka 5 Maso vepřové 48 Řepa červená 5 Štika 48 Vejce žloutky 5 Kapr 54 Zelí bílé 5 Jazyk 55 Brambory 6 Pstruh 56 Kapusta 6 Sleď (ne slaneček) 69 13

16 Dieta při Dně a Hyperurikemickém syndromu - Stěžeň 1/2008 Ředkvičky 6 Čočka 70 Česnek 8 Holoubě 80 Ořechy vlašské 8 Hrášek zelený 80 Pečivo běžné 8 Ledvinky 80 Zelí červené 8 Maso koňské 80 Mandle 9 Játra 95 Celer 10 Slezina 104 Krev Sardinky 120 Květák 10 Brzlík telecí 400 Ořechy lískové 10 Sardinky v oleji 540 Pšeničné klíčky 10 Sleď - slaneček 790 Chléb celozrnný žitný 14 Kakaový prášek (theobromin) 1900 Chřest 14 14

17 Stěžeň 1/ Sport je pro mě relaxace TVÁŘ Z OBÁLKY Míša Černá Sport je pro mě relaxace rozhovor s Tomášem Dřevíkovským Na úvod rozhovoru pár slov o sobě. Žil jsem normálním životem jako každý jiný. Po strojní fakultě jsem ještě jako absolvent zažil roční vojenskou základní službu a v době než začaly moje ledvinové potíže jsem pracoval jako technik v zastoupení švédských ložisek. Potíže se objevily v roce 1978, to jsem již měl dvou a tříletou dcerku. V roce 1979 v mých 29 letech začalo martýrium, spojené s mým zařazením do dialyzačně-transplantačního programu. Pamětníci mi dají za pravdu, tehdy s tupými jehlami, praskajícími cívkami v travenolkách, nedostatkem léků a vůbec všeho se to s dneškem nedá srovnávat, ale dialýza je stále jistá forma omezení. To však není podstatou tohoto článku. Než začnu o sportu, ještě se musím pochlubit jednou raritou. Jsem zatím jediným (žijícím) pacientem po čtyřech transplantacích ledvin a páté úspěšné kombinované transplantaci ledviny a jater během období od roku 1981 do loňského července. Věřte však, že bych měl raději jednu funkční ledvinu po všechny ty roky než být takovýmto sporným rekordmanem. Existují tři věci, které mi pomohly přežít a překonat tohle všechno. Rodinné zázemí, sport a práce. 1. Vaše jméno mám spojené se Sportovními hrami transplantovaných a tak bych se na začátek ráda zeptala na Váš vztah k sportu a zda se utvářel už od dětství nebo zda jste začal sportovat až v dospělosti? Nejdříve bych rád uvedl věci na pravou míru. Je rozdíl mezi Sportovními hrami, což jsou domácí akce SKDaT, který vznikl v roce 1995 a světovými hrami transplantovaných, jejichž federace (WTGF) byla založena v osmdesátých letech v Británii. Po založení Spoldat jsem na popud MUDr. Honzáka začal sbírat informace o zahraniční organizaci transplantovaných sportovců. Jistě, šlo o WTGF a pod hlavičkou Spoldat jsme se her zúčastnili poprvé v roce 1991 jako 36. stát federace ještě pod jménem Československo. Následně byla v roce 2000 založena Evropská federace, která přijala i dialyzované sportovce a v té době jsme přešli pod SKDaT. Ano, sport byl součástí mého já co pamatuji. Již jako malého mne rodiče přihlásili do Sokola, což byla vlastně gymnastika a prostná, jako žák jsem začal hrát závodně vodní pólo a tomu jsem zůstal věrný do svých osmnácti let, dále závodně volejbal za T.J. Spofa Praha. Na vysoké škole jsem si vyjezdil lyžařského instruktora a také si zamiloval kajak a divokou vodu. Kromě volejbalu, který mi lékaři po ušití fistule okamžitě zakázali, jsem ostatním sportům zůstal věrný a ještě si přibral cyklistiku a tu- 15

18 TVÁŘ Z OBÁLKY Sport je pro mě relaxace - Stěžeň 1/2008 Lublaň bronz za 100m kraul ristiku. Na Strahově, kam jsem začal chodit na dialýzu, mi lékaři předpovídali, že lyžování asi fyzicky nezvládnu (mluvím o sjezdovém, na běžkách jsem si nikdy moc neužíval) a zatím jsem si na světových hrách vyjezdil dvě medaile ve slalomu. 2. Vím, že jste plavec a tak se zeptám, kde plavete nejraději a kdy jste se naučil plavat? Plavu rád odmalička a jestli je to přírodní plocha, řeka, bazén nebo moře, je mi jedno. Nemám rád přechlórovanou vodu, při plavání před tabulí jsem se vždycky hrozně styděl a s velkými žraloky se taky nekamarádím. Po hrách v Sydney (1997) jsem se pár dnů potápěl na velkém bariérovém útesu, kde žije spousta malých žraloků, ale potápěčští instruktoři nás neustále přesvědčovali, že koráloví žraloci lidi neradi. Asi to byla pravda, žádná končetina mi nechybí a zjizvené břicho nemám po útoku velkého bílého Carcharodon carchariase, ale od chirurgů Když však tu potvoru máte skoro na dosah ruky, tak si stejně nejste jisti, zda zrovna tenhle není výjimka a ještě třeba neobědval. 3. Hodně lidí, když onemocní, přestane sportovat. Jak se to stalo, že vy jste 16

19 Stěžeň 1/ Sport je pro mě relaxace TVÁŘ Z OBÁLKY sportu nezanechal a ještě jste reprezentoval transplantované a dialyzované sportovce? Myslím, že právě snaha vést normální život pomáhá překonat potíže s dialýzou a nechtěl jsem, aby moje děti měly doma už odmalička skutečného invalidu. Lidé, kteří se začnou litovat, přesvědčovat se o své nemohoucnosti a zůstanou sedět apaticky doma před televizí, končí. Samozřejmě je něco jiného, pokud mají skutečně vážné problémy. Při dialýze jsem naučil děti lyžovat i plavat a pro mne samotného byl sport vedle cestování vždy relaxací. I to tehdy šlo. Chtěl jsem, aby moje holky viděly moře, tak jsem v roce 1981 začal obíhat všechny možné instituce, ale nikde nevěděli co se mnou ani jak mi pomoci. O nějaké platbě za dialýzu ani do spřáteleného zahraničí nikdo nic nevěděl, natož do toho druhého. Nakonec mi poradil prof. Kočandrle, ať to zkusím rovnou. Dal mi adresu na kliniku do Rostocku v NDR, tamní lékaři mi našli pacienta, který chtěl do Prahy, zajistili mi pár dialýz, já udělal to samé na Strahově a už se mohl výměnný freundschaft rozběhnout včetně vzájemného ubytování. V dalších letech už stačilo zavolat na kliniku do Rostocku, že přijedu a bylo to. Kanada 17

20 TVÁŘ Z OBÁLKY Sport je pro mě relaxace - Stěžeň 1/ V čem Vám sport a pohyb vůbec v životě pomáhá? Jak jsem již řekl, je to pro mne relaxace, odbourání stresu a udržování se v dobré fyzické i psychické kondici. I s handicapem dialýzy jsem si uvědomoval, že v přiměřené míře lze dělat to, co má člověk rád a užívat si drobné radosti života. 5. Jaké Světové hry transplantovaných pacientů Vám nejvíce utkvěly a proč? Samozřejmě, že ty první v roce 1991 v Budapešti. Nejdřív tu byla úspěšná třetí transplantace, kdy mi ledvina vydržela od roku 1988 až do Pak najednou byl pryč bolševik se svou železnou oponou a nečekaně se objevila možnost zažít něco nového, co se mne životně týkalo setkat se stejně postiženými a na stejnou vlnu naladěnými lidmi celé planety. To se nedá slovy vypovědět. Už jsem o tom do Stěžně mnohokrát psal po návratu z každých her, ale to musí člověk prožít. Tehdy se nás jeden srpnový večer sešlo na Václaváku 11 transplantovaných a nočním vlakem hurá do Budapešti. Tam přijelo 36 týmů (dnes je jich přes 60) a objevili jsme nové olympijské hry. V každém, na koho jste pohlédli, fungoval nějaký Muzeum RAF, Hendon, Velká Británie 18

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Dieta u dialyzovaných pacientů

Dieta u dialyzovaných pacientů Dieta u dialyzovaných pacientů Hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení Dana Sasaková - nutriční terapeut FMC DS, s.r.o. Kunětická hora, Dříteč 155, 24.5.2013 Čtyři základní

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut Celostátní konference nutričních terapeutů 20. listopadu 2013 PORADENSKÉ CENTRUM VÝŽIVA DĚTÍ (PCVD)

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku TK projekt SAPERE 07. listopadu 2011 MŠMT Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Unilever ČR Nemoci vzniklé z důvodů špatných stravovacích návyků Cukrovka - téměř každý

Více

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle Chronic s chronickým kidney disease chapter onemocněním 5 ledvin Chronické onemocnění ledvin Vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin (CKD) a kardiovaskulární onemocnění

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.9/2014 Výsledky dotazníkového šetření v MŠ Na přelomu roku 2013/2014 bylo v Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6,

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více