VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ"

Transkript

1 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 97 továno, jestli se o něm Hitler, který toho dne v Mnichově byl, vůbec doslechl. 142 Události následujících měsíců však svědčí pro to, že o sebevražedném pokusu věděl. 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ Prvním náznakem, který lze k události vztáhnout, je skutečnost, že Eva Braunová 9. srpna 1935 opustila rodičovský dům a s mladší sestrou Gretl a maďarskou služebnou se přestěhovala do pronajatého třípokojového bytu na Widenmayerstraße 42. K Hitlerovu bytu na náměstí Prince Regenta to bylo jen pět minut; byl to jeho návrh a pronájem zaplatil prostřednictvím svého zmocněnce Hoffmanna. 1 Tím, že Braunovou finančně podporoval, jí výrazně projevoval svoji náklonnost. Zjevně se snažil zabránit tomu, aby případ vzbudil pozornost, či dokonce aby došlo ke skandálu, který by byl po dokonané sebevraždě milenky nevyhnutelný. Dokonce připustil větší sblížení. Od nynějška se Eva Braunová směla objevovat i na veřejných shromážděních, od nichž byla dosud striktně držena co nejdál. Na stranickém sjezdu v Norimberku roku 1935 Čtyři měsíce po druhém sebevražedném pokusu a čtyři týdny po tom, co se přestěhovala do vlastního, Hitlerem financovaného bytu, se Eva Braunová v září 1935 poprvé zúčastnila říšského stranického sjezdu NSDAP v Norimberku. 2 Každoroční shromáždění doprovázely přehlídky, noční pochodňové průvody a okázalé manifestace. Všechno sloužilo výhradně propagandě a zcela se soustředilo na Hitlera, kterého sta tisíce přívrženců oslavovaly jako spasitele. Toho roku sjezd trval od 10. do 16. září a konal se pod heslem Stranický sjezd svobody, čímž bylo míněno alespoň částečné vyvázání z versailleské smlouvy a znovuzískání volného pole pro jednání o vojenských otázkách. 3 Hitler navíc během stranického sjezdu svolal do Norimberku

2 98 ROZPORUPLNÝ SVĚT říšský sněm, který 15. září schválil takzvané norimberské zákony, navržené narychlo předchozího dne. Na jejich základě byli obyvatelé židovského původu vyloučeni z národního společenství a zbaveni občanských práv. 4 Nelze doložit, co z toho Eva Braunová věděla a kdy vůbec do Norimberku dorazila, existují však indicie, že přijela společně se svým šéfem Heinrichem Hoffmannem, jeho rodinou manželkou a synem a dalšími pracovníky firmy Heinrich Hoffmann. Nacionálněsocialistické obrazové vydavatelství. 5 Hoffmann, jenž tehdy pod touto značkou vedl velký podnik s milionovým obratem, byl na stranickém sjezdu ve funkci říšského obrazového zpravodajce NSDAP od začátku. Lze tedy předpokládat, že i Eva Braunová byla přítomna už prvního dne, kdy Hitler projížděl městem v otevřeném voze a v sále norimberské radnice ho uvítal starosta. 6 Ernst Hanfstaengl, jenž měl za úkol odpoledne 10. září pozdravit ve velkém sále Domu kulturního spolku (Kulturvereinshaus) zástupce mezinárodního tisku, vzpomínal, že Braunová byla nenápadná, ale na stranický sjezd přijela v drahém kožichu. 7 Pravděpodobně sledovala i působivé propagandistické divadlo, které Albert Speer uspořádal na Zeppelinově poli (Zeppelinfeld), vzdáleném pět kilometrů jižně od centra města. Zde se 12. září v 10 hodin konala přehlídka Říšské pracovní služby (Reichsarbeitsdienst) s následným defilé před vůdcem. Den nato proběhl rozkaz politických vedoucích, posledního dne, tedy 16. září od 9 hodin dopoledne, se představily ozbrojené síly (Wehrmacht) a večer uzavřela velká večerka (Zapfenstreich). 8 Roku 1935 byl ovšem Zeppelinfeld ještě holý. Teprve o dva roky později byly vybudovány známé kamenné monumenty, zdobené ohromným pozlaceným hákovým křížem. Roku 1935 zde byly divácké tribuny, řečniště a jen obrovská, reflektory nasvícená dřevěná orlice. Poprvé se tu vyzkoušel Speerův nápad světelných domů, vytvořených protiletadlovými reflektory. Při samotné slavnosti však ještě tento efekt použit nebyl. 9 Pro Evu Braunovou znamenal stranický sjezd ve vztahu k Hitlerovi další obrat. Poprvé se směla spolu s ostatními ženami předních nacionálních socialistů jako Ilse Heßovou, Margaretou Himmlerovou a Gerdou Bormannovou zúčastnit oficiálního podniku NSDAP. Její účast však zřej-

3 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 99 mě vyvolala u mnoha přítomných dam nevoli, a především narazila na odmítavý postoj Hitlerovy energické nevlastní sestry Angely Raubalové, která mu v Berchtesgadenu vedla domácnost. Pozdější správce Berghofu Herbert Döhring po válce prohlásil, že paní Raubalová a paní Goebbelsová a všechny ty dámy ministrů [...] byly úplně šokovány, když se to mladé, náladové a nespokojeně se tvářící děvče usadilo na čestné tribuně. 10 Dvaadvacetiletý Döhring, o něco mladší než Eva Braunová a člen vůdcovy ochranky (Führerschutzkommando), která patřila k SS a kvůli Hitlerově osobní bezpečnosti se ubytovala v hotelu Deutscher Hof (Německý dvůr), si nelibosti žen na čestné tribuně sotva povšiml. Evu Braunovou v tu chvíli snad ještě ani neznal. Úsudek si tedy musel udělat z doslechu a z pozdějších berghofských zkušeností. Avšak také Julius Schaub, Hitlerův dlouholetý osobní pobočník a důvěrník, jenž podle výpovědi sekretářky Christy Schroederové sledoval Hitlera jako stín, prohlásil, že mezi Raubalovou a Braunovou vládlo při stranickém sjezdu poměrně napětí. 11 Schroederová, od roku 1933 sekretářka vůdcových osobních pobočníků v říšském kancléřství, si v zápiscích poznamenala, že Angela Raubalová nemohla Evu Braunovou od samého počátku vystát a před bratrem se o ní vyjádřila pohrdavě; prý se v Norimberku chovala nápadně. Raubalová pak na Hitlerovu žádost musela Berghof opustit a všechny ostatní dámy, které měly nemístné poznámky, nesměly pohostinství domu delší čas využívat. 12 Angela Raubalová skutečně 18. února 1936 po více než sedmi letech Obersalzberg opustila, zřejmě tam však jezdila na návštěvy i později. Rudolfu Heßovi každopádně v dopise z Drážďan 22. května 1936 sdělila, že bude svého manžela doprovázet na studijní cestě, která povede přes Mnichov a Berchtesgaden. K tomu ještě dodala: Zvláště od té doby, co byl můj bratr tady v Drážďanech a po delším čase jsem s ním zase mluvila a on mi slíbil, že se u nás pak zastaví na kávu, jsem tak nesmírně šťastná, že se až bojím závisti bohů. 13 Hitler tedy očividně po několika měsících s nevlastní sestrou opět navázal kontakt. Zda byla jedinou příčinou jejího odchodu z Obersalzbergu Eva Braunová, už nelze s určitostí říci. 14 Ze vzpomínek těch,

4 100 ROZPORUPLNÝ SVĚT kdo patřili k Hitlerově osobní adjutantuře, však vychází najevo, jak dramaticky vnímali vzestup Evy Braunové Hitlerovi spolupracovníci a jemu podřízený štáb. Náhlý odchod Hitlerovy nevlastní sestry jim dokonce ukázal, že ten, kdo by se odvážil Evu Braunovou či její vztah k němu kritizovat, musí počítat s propuštěním. Tím se stala pozice mladé ženy ve struktuře užšího kruhu kolem Hitlera prakticky nedotknutelnou. Neviditelná na vzestupu Během stranického sjezdu v Norimberku však vědělo jen několik zasvěcených, kdo opravdu je Eva Braunová. Protokolárně zůstala neviditelná. Nebydlela jako manželky a další čestní dámští hosté (Hitlerova architektka Gerdy Troostová, Marga Himmlerová a Gerda Bormannová) v hotelu Kaiserhof, kam se během sjezdu stejně jako do ostatních ubytovacích míst ve městě dalo vstoupit pouze s ubytovacím lístkem od organizačního vedení. Velmi pravděpodobně se pohybovala s přítelkyní Marion Schönmannovou, kterou vzala z Mnichova s sebou jako zaměstnankyně Heinricha Hoffmanna v jeho okolí. 15 Není tedy vyloučeno, že se jako její šéf nacházela uprostřed Hitlerova doprovodu v hotelu Deutscher Hof na Altstadtringu naproti Opeře; tam v prvním poschodí Hitler během pobytů v nejněmečtějším ze všech měst tradičně bydlel. Ubytovat zde manželky stranických druhů osobně zakázal. Mohl vycházet z toho, že tu Eva Braunová v Hoffmannově doprovodu nebude nápadná. 16 Podle snímku pořízeného v Norimberku 12. září na Hoffmannových padesátinách tehdy k jeho kruhu kromě Evy Braunové a Marion Schönmannové, vlastní rodiny a dalších spolupracovníků náleželi také fotograf Atto Retti-Marsani a Max Schmeling. 17 Eva Braunová zřejmě také díky Hoffmannovi dostala na některé akce stranického sjezdu čestnou vstupenku. Obecně byly vstupenky na stranický sjezd, rozesílané Hnědým domem v Mnichově jménem vůdce a podepsané Rudolfem Heßem, velice žádané a daly se sehnat jen obtížně. Ilse Heßová například před nadcházejícím shromážděním rozhodně

5 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 101 odmítla prosbu jakési příbuzné, které napsala: Bohužel je vstupenek tak málo, že tak jako tak zůstanou někteří staří spolubojovníci hnutí stranou. Tím spíš pro mne není za těchto okolností možné, abych dala přednost příbuzným, kteří k nim nepatří. 18 Kolem Evy Braunové se však s Hoffmannovou pomocí zatím zachovávala diskrétnost, a to i když se od této chvíle stala součástí Hitlerovy nejužší společnosti. Během jednoho roku dokázala ať už sebevražedným pokusem či jinak podmínky soužití s Hitlerem výrazně změnit ve svůj prospěch. Eva Braunová teď žila ve vlastním bytě, o několik měsíců později dokonce společně s mladší sestrou Gretl ve vlastním domě se zahradou v luxusní mnichovské vilové čtvrti Bogenhausen. Od roku 1936 navíc patřila ke stálému osazenstvu Berghofu a Hitlera přijímala v tomto refugiu na Obersalzbergu, který se nyní stal vedle Mnichova jejím dalším bydlištěm. Příležitostně Hitlera dokonce provázela při cestách do zahraničí. Jako soukromá sekretářka byla skryta v jeho družině a nikoho zvenčí nenapadlo, že by tato mladá světlovlasá žena mohla být milenkou neženatého diktátora. Stálou přítomnost Evy Braunové, jak se vryla do paměti Hanfstaenglovi, si uvědomoval jen ten, kdo byl sám s Hitlerem v užším osobním kontaktu. 19 Ztracený život? Status manželky zůstal Evě Braunové odepřen. Byl však proto její život ztracený, jak to formulovala britská autorka Angela Lambertová už v názvu knihy The Lost Life of Eva Braun? 20 V čem se její existence lišila od života ostatních žen a přítelkyň předních nacionálněsocialistických politiků? Odpovídala ženské dobové roli a údělu žen její společenské vrstvy? Nebo se spojením s Hitlerem skutečně odevzdala nedůstojné roli odalisky? A je pravdivé tvrzení, že žila jako otrokyně a Mnichov směla opustit pouze s Hitlerovým nebo Bormannovým souhlasem? 21 Tak to po válce tvrdil Ernst Hanfstaengl. Hitler ho silně fascinoval a vzdor tomu, že Hanfstaengl pocházel z velkoburžoazní rodiny a stu-

6 102 ROZPORUPLNÝ SVĚT doval na slavné americké Harvardově univerzitě, podporoval NSDAP už od roku Po nezdařeném puči 9. listopadu 1923 uprchl Hitler nejprve do domu Hanfstaenglových v Uffingu u Staffelského jezera (Uffing am Staffelsee) v hornobavorském předhůří Alp asi sedmdesát kilometrů od Mnichova. A během následujícího roku, po který byl Hitler ve vězení v Landsbergu, patřil Hanfstaengl k těm věrným, kteří ho několikrát ve věznici navštívili. 22 Hanfstaenglovy intimní znalosti Hitlerova soukromí se ovšem omezují na dvacátá léta a počátek let třicátých. V době stranického sjezdu roku 1935 to byl už rok, co se jeho osobní kontakt s Hitlerem zpřetrhal. Hanfstaengl upadl v nemilost a roku 1937 uprchl do Velké Británie. Odtud se jako vlastenec a stranický soudruh snažil prostřednictvím šéfa říšského kancléřství Hanse Heinricha Lammerse a norimberského župního vedoucího Julia Streichera dosáhnout u Hitlera rehabilitace ovšem marně. 23 O řadu let později mu však skutečnost, že určitý čas s Hitlerem udržoval soukromý kontakt, naprosto nečekaně přinesla prospěch. Během druhé světové války byl osvobozen z internace v kanadském zajateckém táboře, kam byl z Velké Británie odsunut jako nebezpečný cizinec, a roku 1942 se stal spolupracovníkem americké tajné služby Office of Strategic Services (OSS). Pod jménem Dr. Segdwick teď zásoboval Johna F. Cartera, poradce a zpravodajského analytika amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta, informacemi, jak by se dala politická moc nacistů v Německu zlomit. 24 Hanfstaenglovo pozdější vyhodnocení Hitlerova vztahu k Evě Braunové tak odráželo na jedné straně kulturní normy třicátých let, kdy se za podpory státních zákonů a církve mimomanželská sexualita považovala za nepřirozenou a nemravnou. Na druhé straně charakteristika přítomnosti Braunové v užším kruhu kolem Hitlera, kterou Hanfstaengl popisuje jako zahanbující a rušivou, svědčí o mýtu vůdce, jenž nemůže být souzen podle lidských měřítek. Hanfstaengl mimochodem sám notorický dobyvatel žen nechtěl připustit, aby nevhodný milostný vztah Hitlerův mýtus později znehodnotil. 25

7 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 103 Hitler a rodina Braunových Na pozadí v Německu panující restriktivní sexuální morálky a klášterně katolické výchovy Evy Braunové neudivuje, že rodiče Friedrich a Franziska Braunovi životní styl dcery zprvu neschvalovali. Kdy a za jakých okolností se o Evině vztahu k Hitlerovi dozvěděli, není známo. Je však asi málo pravděpodobné, že by se o vztahu dcery k říšskému kancléři dozvěděli teprve roku 1935, kdy se Eva Braunová odstěhovala z jejich bytu. Také se dá stěží věřit, že se s Hitlerem údajně setkali jen náhodou, nebo dokonce až roku Možná že jim myšlenka na takový vztah byla tak cizí, že dceřin životní styl, který jejich měšťáckým představám už dlouho neodpovídal, z počátku přičítali zaměstnání v Hoffmannově fotoateliéru: k tomu patřilo i náhlé zavedení telefonní linky, vysvětlovalo by to noční pobyt mimo domov a nepravidelné příchody a odchody vůbec. K prvnímu setkání rodičů Braunových s Hitlerem došlo pravděpodobně v Lambacher Hof, hostinci na severním břehu Chiemského jezera (Chiemsee), který se nachází asi na polovině cesty mezi Mnichovem a Obersalzbergem a existuje dodnes. Hitler před dokončením dálnice mezi Mnichovem a Salcburkem jezdil po staré silnici podél jezera a často se tam i se svým doprovodem zastavoval. Jedné neděle koncem srpna 1935, možná také až 1. září, při návratu z téměř religiózně chápaného zasvěcení Blat Adolfa Hitlera (Adolf-Hitler-Koog ) 27 ve šlesvicko-holštýnském Dithmarschenu, byl nacistický vůdce rodičům své přítelkyně poprvé představen. Nerin E. Gun píše, že Braunovi tehdy podnikli nedělní výlet do Lambachu a zcela nečekaně se tak setkali s dcerou, která tam byla jako Hoffmannova spolupracovnice s doprovodem říšského kancléře. Došlo prý pouze ke krátké, avšak srdečné výměně pozdravů. O dceřině vztahu k Hitlerovi tehdy ještě nevěděli. 28 Henriette von Schirach naopak ve svých zápiscích tvrdí, že Friedrich Braun toho dne jel asi dvě stě kilometrů z Mnichova do hostince v Lambachu záměrně, aby si s Hitlerem promluvil, protože v jeho vztahu k prostřední dceři viděl pro svoje milované dítě šanci. Hitler prý tento rozhovor označil za nejnepříjemnější v životě. To měl

8 104 ROZPORUPLNÝ SVĚT být také důvod, proč pak Evu Braunovou zabezpečil koupí domu a od té doby jí měsíčně poskytoval apanáž. 29 O tom, co Friedrich a Franziska Braunovi opravdu věděli a jakou roli sehrály sestry Ilse a Margareta, můžeme na základě sporých a roztroušených poválečných výpovědí rodiny jen spekulovat. 30 Při pohledu z velkého časového odstupu v tomto případě dvaceti let musíme stále mít na paměti, že beztak subjektivní vnímání mohlo být během doby mnohokrát probráno, přefiltrováno, uhlazeno a upraveno. V případě rodiny Braunových, u níž se jedná o bezprostřední blízkost k Hitlerovi a tím, co věděla, i o spoluvinu na nacistických zločinech, se dá předpokládat stud nebo strach před trestním stíháním. 31 Neměli by tedy Braunovi po tak dlouhém mlčení dobré důvody, aby před novinářem Gunem zapřeli, že o vztahu Evy Braunové k Hitlerovi věděli už od začátku, a aby tvrdili, že byli proti? 32 Friedrich a Franziska Braunovi museli v této věci vypovídat před mnichovskou rozhodčí komorou už roku Tyto laické soudy veřejných žalobců byly zřízeny americkými vojenskými úřady roku 1946 na základě Zákona o osvobození od nacionálního socialismu a militarismu. V jejich kompetenci byla klasifikace zkoumaných osob a jejich dělení na hlavní viníky, zatížené, méně zatížené, přívržence a nezatížené. Jak bylo možno číst pod titulkem Rodiče Hitlerovy ženy před soudem v listu Die Welt z 2. srpna 1947, zařadil v tomto případě veřejný žalobce učitele odborné školy Fritze Wilhelma Otto Brauna a jeho manželku Franzisku Katharinu do skupiny politicky zatížených. Tak zákon označoval aktivisty, militaristy a ty, kteří těžili ze situace. Hrozilo jim vězení, zabavení majetku a zejména otci zákaz výkonu povolání i ztráta nároku na penzi. Podle žaloby Fritz Braun o vztahu své dcery k Hitlerovi věděl a souhlasil s ním, dokonce na něj byl pyšný. Rovněž matku, ačkoli nikdy nebyla členkou NSDAP, veřejná žaloba označila jako aktivistku. 33 Podle zdůvodnění žaloby z 9. července 1947 dokonce z vyšetřování vyplynulo, že obžalovaná byla po celá léta hrdá na to, že dcera Eva smí být vůdcovou milenkou. Dotyčná se prý na Obersalzbergu cítila jako doma. Protože patřila k rodině, nepotřebovala být členkou strany. 34

9 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 105 Braunovi se octli v úzkých a hrozila jim ztráta existence otce z učitelského místa propustili, a tak se protloukal jako pomocná síla v truhlárně. Před soudem se tedy evidentně snažili dceřin intimní vztah k Hitlerovi bagatelizovat. Prohlásili, že se Eva Braunová roku 1933 stala Hitlerovou tajemnicí. Od té doby s ní udržoval nikdy nevyjasněný, patrně čistě platonický milostný vztah. 35 Při veřejném sezení mnichovské soudní komory z 1. prosince 1947 Fritz Braun vypověděl: Nevím, odkdy trval vztah mezi mou dcerou a Hitlerem. Roku 1937 jsem se to dozvěděl z jedněch československých novin. Předtím jsem si myslel, že je jeho sekretářkou. 36 Prostřednictvím mnichovského advokáta Otto Gritschnedera se manželé Braunovi svěřili redakci Die Welt se snahou dokázat, že s dceřiným vztahem k Hitlerovi nikdy nesouhlasili. Dokonce prý napsali Hitlerovi dopis, v němž stálo, že takový špinavý vztah nebudou déle trpět. Tento dopis byl ovšem zadržen a Hitlerovi se nikdy do ruky nedostal. 37 Také před rozhodčí komorou Fritz Braun vypovídal, že napsal vůdci dopis: Upozornil jsem ho na to, že nerad vidím, jak mou dceru jednoduše odvádí od rodiny, aniž by nás o tom informoval. Údajně byl Hitlerovým jednáním pobouřen. 38 Je otázka, jestli vůbec existoval takový písemný dokument, který by Friedricha a Franzisku Braunovy zbavil podezření, že byli v nacistickém státě aktivisty či byli v Hitlerově užším kruhu zvýhodněni. Jediný důkaz pochází od samotné rodiny. Podle Guna pokud mu lze věřit se jedná o kopii dopisu, který Friedrich Braun napsal říšskému kancléři 7. září 1935 (asi měsíc poté, co se dcera odstěhovala). Údajně prý požádal Heinricha Hoffmanna, aby ho doručil. Hoffmann tehdy obhlížel a fotografoval stavební práce na Královském náměstí (Königsplatz) v Mnichově, kde měl vzniknout podle plánů nedávno zesnulého Paula Ludwiga Troosta prostor pro konání přehlídek. V návrhu bylo přeložení žulových desek, na ploše měl být instalován nacistický emblém. 39 Hitler sám se několik dní před začátkem norimberského stranického sjezdu NSDAP zdržoval na

10 106 ROZPORUPLNÝ SVĚT Obersalzbergu, kam se uchýlil jako obvykle už několik týdnů před zahájením, aby si připravil projevy. Na chystaném sjezdu jich měl pronést sedmnáct. 40 Je tedy skutečně možné, že Friedrich Braun v Mnichově předal Hoffmannovi dopis, ve kterém Hitlera žádal, aby jeho dceru přiměl k návratu k rodině. Pokud dokument existoval, nemá smysl uvádět ho jako doklad odmítavosti vůči Hitlerovi, ale může se interpretovat pouze jako akt zoufalství. K adresátovi však nedospěl: buď proto, že nikdy neexistoval, nebo proto, že se Hoffmann a Eva Braunová postarali, aby se o něm Hitler nedověděl. Tezi, že Braunovi pociťovali dceřin vztah k Adolfu Hitlerovi jako trpkou hanbu, zpochybňuje i jejich chování v následujících letech. 41 Když počátkem srpna 1935 Eva Braunová opustila rodičovský dům, roztržku s rodiči to nevyvolalo, naopak. Franziska Braunová byla v následujících deseti letech na Obersalzbergu vítaným hostem a dceru doprovázela na četných cestách zejména do Itálie, ale také roku 1938 do Vídně. O jejím osobním vztahu k Hitlerovi se však nedá říci nic určitého, k tomu scházejí dobová svědectví i poválečné výpovědi třetích osob. Ovšem Hitler ji jako jediného člena rodiny Braunových uvedl ve své poslední vůli, diktované 29. dubna 1945 (den před společnou sebevraždou s Evou Braunovou) v bunkru pod říšským kancléřstvím. Sekretáři a ustanovenému vykonavateli závěti Martinu Bormannovi nařídil, aby vše, s čím jsou spojeny osobní vzpomínky nebo co je nutné k zachování skromného měšťanského života postoupil jeho sourozencům, především však matce mé ženy a věrným spolupracovníkům. Franziska Braunová tak dostala přednost před přímým příbuzenstvem a postoupila na roveň loajálním životním průvodcům, kteří Hitlera léta svou prací podporovali. Toto povýšení matky Braunové je zvláště pozoruhodné, protože ani jedna ze sester, ani otec v závěti jmenováni nejsou. 42 Dá se z toho usuzovat, že se vztah mezi otcem a dcerou pokazil, nebo dokonce že Friedrich Braun stál v opozici k nacionálněsocialistickému režimu? Pohnutky posledních Hitlerových pokynů zůstanou záhadou. Friedrich Braun byl přece od 1. května 1937 členem NSDAP. Před soudem v roce 1947 doznal, že vůdci věřil až do kon-

11 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 107 Eva Braunová s doprovodem ve Florencii. Zleva doprava Franziska Braunová, Margareta Speerová, Anni Brandtová a Marion Schönmannová (nedatováno) ce. A jeho dcera, stálo v prohlášení z 1. prosince 1947, by s Hitlerem nikdy nechodila, kdyby to byl špatný člověk. 43 Přesto asi vlastním důvodem ke vstupu Friedricha Brauna do NSDAP nebyl vztah dcery k Hitlerovi, o kterém se navíc ví, že příbuzenstvo držel od politických aktivit přísně stranou. Podle výpovědi Hitlerovy sestry Pauly Wolfové pozval roku 1929 všechny členy rodiny na říšský stranický sjezd NSDAP do Norimberku a tam jim nařídil, aby do strany nikdy nevstupovali. 44 Dá se předpokládat, že podobnou směrnici obdržela i Eva Braunová a její nečlenství bylo Hitlerovým příkazem. Obrazu nacistického vůdce by odpovídalo, že od samého začátku bránil jakémukoli soukromému vměšování do svých politických záležitostí.

12 108 ROZPORUPLNÝ SVĚT V případě nevlastní sestry Angely Raubalové, provdané Hammitzschové, se to zřejmě ne vždy podařilo. Jak vyplývá z jejího dopisu Ilse Heßové, snažila se zasahovat i poté, co musela odejít z Obersalzbergu. Pokud byla Raubalová přesvědčena, že se v nějakém případě skutečně nejednalo správně, dávala to vládním místům a stranickým orgánům na vědomí dokonce prostřednictvím opakovaných žádostí mimo jiné je adresovala říšskému ministru Wilhelmu Frickovi. 45 V těchto souvislostech si lze těžko představit, že by se Hitler nějak zvlášť angažoval v případě přijetí otce své přítelkyně do NSDAP, nebo na ně dokonce naléhal. Spíše se zdá, že Friedrich Braun tak jako mnoho jiných učitelů ve třetí říši nejprve prošel obdobím přizpůsobování nacionálněsocialistickému režimu, a později se z oportunismu k novému světovému názoru přihlásil. Přes osmdesát procent příslušníků této profese se stalo členy NSDAP teprve po 30. lednu 1933, a ve vedení strany měli pověst konjunkturálních rytířů. 46 Aby se takovým vstupům zabránilo, bylo roku 1933 přijímání nových členů zastaveno a obnoveno bylo teprve 20. dubna Ovšem každý stranický čekatel musel k přihlášce ještě vyplnit dvoustránkový dotazník, v němž měl povinnost detailně vypsat, co zatím pro hnutí udělal. Jednotným datem přijetí nových členů byl nezávisle na datu podání přihlášky 1. květen Nacistické školské politice šlo od roku 1935 o to, udělat ze všech učitelů nacionálněsocialistické vychovatele národa. Prostor pro nestraníky se znatelně zúžil především v Bavorsku, kde koncem listopadu 1936 převzal vlivný župní vedoucí a ministr vnitra a vyhlášený fanatický antisemita Adolf Wagner i úřad státního ministra pro vyučování a kulturu. Právě tehdy Friedrich Braun podle vlastního prohlášení přihlášku odevzdal. Z toho lze soudit, že kromě soukromých důvodů v jeho vstupu do NSDAP sehrálo zásadní roli to, že dva roky prázdné ministerské křeslo obsadil právě Adolf Wagner. 48 Avšak u pouhého formálního členství nezůstalo. 8. listopadu, tedy krátce po vypuknutí války, se Friedrich Braun při tradiční vzpomínkové slavnosti na Hitlerův nezdařený puč z 9. listopadu 1923 v mnichovském Měšťanském pivovaru dokonce zamíchal mezi staré bojovníky. 49 Braun sice ke staré gardě nepatřil, členem strany byl

13 3. MILENKA A HITLERŮV KROUŽEK 109 teprve dva roky a také není známo, že by byl v kruzích mnichovské NSDAP nějak zvlášť aktivní. Na tuto akci, jež byla vyhrazena pro stranické fanatiky (Ian Kershaw), by se ani neměl dostat. Snad svému otci obstarala pozvánku Eva Braunová možná dokonce prostřednictvím Heinricha Hoffmanna, jen aby si mohl vůdce poslechnout. Každopádně se připletl k pokusu o atentát, který byl toho večera na Hitlera spáchán. Zemřelo při něm osm lidí a šedesát tři osob bylo zraněno. Friedrich Braun byl raněn rovněž, útok však přežil. Hitler, jehož hodinová řeč byla podle Goebbelse ostrým zúčtováním s Anglií, opustil sál čtvrt hodiny před výbuchem. 50 Epizoda ukazuje, že se o nepřeklenutelné propasti mezi otcem a dcerou či o tom, že by se Friedrich Braun od nacistického zřízení distancoval, nedá mluvit. 3. MILENKA A HITLERŮV KROUŽEK Vystoupení Evy Braunové z anonymity a její začlenění do užšího Hitlerova okolí bylo nutně spojeno s novými známostmi a kontakty, které na mladou, společensky nezkušenou Mnichovanku kladly značné nároky. Zpočátku se tedy na Obersalzbergu chovala ke všem hostům, patřícím k vůdcovým spolupracovníkům, velmi zdrženlivě. Pohybovala se většinou ve společnosti své sestry a přítelkyň, které na Berghof sama zvala nebo je brala z Mnichova s sebou. S Hitlerovým užším štábem přišla až na výjimky do styku výhradně na Obersalzbergu. I tak se její kontakty nejprve omezovaly na několik Hitlerem osobně vybraných lidí, kterým důvěřoval. Albert a Margareta Speerovi Albert Speer byl v užším Hitlerově okruhu ústřední postavou. Jeho přítomnost (a přítomnost jeho manželky) na Hitlerově dvoře, jak to sám nazval, měla na druhé straně velký význam pro něj osobně

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 172/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

v Indii, se často objevovala právě svastika.

v Indii, se často objevovala právě svastika. Nahoře: Ve 30. letech, než si nacisté začali vojensky podmaňovat evropské země, existovaly spolky pěstující německo-americké a německo-anglické přátelství. Jejich úkolem bylo podporovat styky s anglicky

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana Sudetoněmecká strana do roku 1938 nástup Hitlera k moci a dopady hospodářské krize (pohraničí osídlené německou menšinou, vázáno ve velké míře na export

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 357/2005-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit

Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit Potvrzeno: Úředníci dostali statisíce, pak chtěli odměny přílepkem utajit 7.Nov. 2011 Pracovníci ministerstva vnitra České republiky chtěli skrýt rekordní jednorázové odměny, které v úřadě v tichosti dostali.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Obrazová příloha. Vlevo nahoře: Č. 3, Příslušníci 3. tankové divize SS- Totenkopf obklíčení v Děmjanském kotli (únor-květen 1942).

Obrazová příloha. Vlevo nahoře: Č. 3, Příslušníci 3. tankové divize SS- Totenkopf obklíčení v Děmjanském kotli (únor-květen 1942). Obrazová příloha Vlevo: Č. 1, Pěchota Wehrmachtu. Polsko 1939. Začátek války v euforii. Vpravo: Č. 2, Jednotky Waffen SS měly pro nové uchazeče velmi přísná kritéria, která v průběhu války vzala za své.

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 235/2005-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Velvyslance zastřelil člen jeho ochranky, který byl přidělen k jeho ochraně tureckou tajnou službou.

Velvyslance zastřelil člen jeho ochranky, který byl přidělen k jeho ochraně tureckou tajnou službou. VIDEO: Ruského velvyslance v Turecku zastřelil člen turecké tajné služby! Erdogan mluvil po telefonické lince s Putinem a snažil se uhasit hrozbu ruské vojenské odvety! VIDEO: Ruského velvyslance v Turecku

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Azs 102/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR,

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR, Sanbonani z JAR, měsíc se s měsícem sešel a já už jsem skoro 2 měsíce v JAR. Zatímco k vám přišel podzim, k nám dorazilo jaro a s ním mnoho změn. S prvním jarním dnem k nám přišly 30 ti stupňové teploty,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 29/2007-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_103 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

k závěru, že poji š ť o vna nic

k závěru, že poji š ť o vna nic JAK TO S KRÁDEŽÍ AUTA BYLO DOOPRAVDY? Jednoho dne za mnou přišel udýchaný pán. Rozčileně mi vyprávěl, co se mu přihodilo. Došli jsme na místo činu, k městskému divadlu. Znova jsem si nechal vše vysvětlit.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 8.3.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více