VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ"

Transkript

1 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 97 továno, jestli se o něm Hitler, který toho dne v Mnichově byl, vůbec doslechl. 142 Události následujících měsíců však svědčí pro to, že o sebevražedném pokusu věděl. 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ Prvním náznakem, který lze k události vztáhnout, je skutečnost, že Eva Braunová 9. srpna 1935 opustila rodičovský dům a s mladší sestrou Gretl a maďarskou služebnou se přestěhovala do pronajatého třípokojového bytu na Widenmayerstraße 42. K Hitlerovu bytu na náměstí Prince Regenta to bylo jen pět minut; byl to jeho návrh a pronájem zaplatil prostřednictvím svého zmocněnce Hoffmanna. 1 Tím, že Braunovou finančně podporoval, jí výrazně projevoval svoji náklonnost. Zjevně se snažil zabránit tomu, aby případ vzbudil pozornost, či dokonce aby došlo ke skandálu, který by byl po dokonané sebevraždě milenky nevyhnutelný. Dokonce připustil větší sblížení. Od nynějška se Eva Braunová směla objevovat i na veřejných shromážděních, od nichž byla dosud striktně držena co nejdál. Na stranickém sjezdu v Norimberku roku 1935 Čtyři měsíce po druhém sebevražedném pokusu a čtyři týdny po tom, co se přestěhovala do vlastního, Hitlerem financovaného bytu, se Eva Braunová v září 1935 poprvé zúčastnila říšského stranického sjezdu NSDAP v Norimberku. 2 Každoroční shromáždění doprovázely přehlídky, noční pochodňové průvody a okázalé manifestace. Všechno sloužilo výhradně propagandě a zcela se soustředilo na Hitlera, kterého sta tisíce přívrženců oslavovaly jako spasitele. Toho roku sjezd trval od 10. do 16. září a konal se pod heslem Stranický sjezd svobody, čímž bylo míněno alespoň částečné vyvázání z versailleské smlouvy a znovuzískání volného pole pro jednání o vojenských otázkách. 3 Hitler navíc během stranického sjezdu svolal do Norimberku

2 98 ROZPORUPLNÝ SVĚT říšský sněm, který 15. září schválil takzvané norimberské zákony, navržené narychlo předchozího dne. Na jejich základě byli obyvatelé židovského původu vyloučeni z národního společenství a zbaveni občanských práv. 4 Nelze doložit, co z toho Eva Braunová věděla a kdy vůbec do Norimberku dorazila, existují však indicie, že přijela společně se svým šéfem Heinrichem Hoffmannem, jeho rodinou manželkou a synem a dalšími pracovníky firmy Heinrich Hoffmann. Nacionálněsocialistické obrazové vydavatelství. 5 Hoffmann, jenž tehdy pod touto značkou vedl velký podnik s milionovým obratem, byl na stranickém sjezdu ve funkci říšského obrazového zpravodajce NSDAP od začátku. Lze tedy předpokládat, že i Eva Braunová byla přítomna už prvního dne, kdy Hitler projížděl městem v otevřeném voze a v sále norimberské radnice ho uvítal starosta. 6 Ernst Hanfstaengl, jenž měl za úkol odpoledne 10. září pozdravit ve velkém sále Domu kulturního spolku (Kulturvereinshaus) zástupce mezinárodního tisku, vzpomínal, že Braunová byla nenápadná, ale na stranický sjezd přijela v drahém kožichu. 7 Pravděpodobně sledovala i působivé propagandistické divadlo, které Albert Speer uspořádal na Zeppelinově poli (Zeppelinfeld), vzdáleném pět kilometrů jižně od centra města. Zde se 12. září v 10 hodin konala přehlídka Říšské pracovní služby (Reichsarbeitsdienst) s následným defilé před vůdcem. Den nato proběhl rozkaz politických vedoucích, posledního dne, tedy 16. září od 9 hodin dopoledne, se představily ozbrojené síly (Wehrmacht) a večer uzavřela velká večerka (Zapfenstreich). 8 Roku 1935 byl ovšem Zeppelinfeld ještě holý. Teprve o dva roky později byly vybudovány známé kamenné monumenty, zdobené ohromným pozlaceným hákovým křížem. Roku 1935 zde byly divácké tribuny, řečniště a jen obrovská, reflektory nasvícená dřevěná orlice. Poprvé se tu vyzkoušel Speerův nápad světelných domů, vytvořených protiletadlovými reflektory. Při samotné slavnosti však ještě tento efekt použit nebyl. 9 Pro Evu Braunovou znamenal stranický sjezd ve vztahu k Hitlerovi další obrat. Poprvé se směla spolu s ostatními ženami předních nacionálních socialistů jako Ilse Heßovou, Margaretou Himmlerovou a Gerdou Bormannovou zúčastnit oficiálního podniku NSDAP. Její účast však zřej-

3 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 99 mě vyvolala u mnoha přítomných dam nevoli, a především narazila na odmítavý postoj Hitlerovy energické nevlastní sestry Angely Raubalové, která mu v Berchtesgadenu vedla domácnost. Pozdější správce Berghofu Herbert Döhring po válce prohlásil, že paní Raubalová a paní Goebbelsová a všechny ty dámy ministrů [...] byly úplně šokovány, když se to mladé, náladové a nespokojeně se tvářící děvče usadilo na čestné tribuně. 10 Dvaadvacetiletý Döhring, o něco mladší než Eva Braunová a člen vůdcovy ochranky (Führerschutzkommando), která patřila k SS a kvůli Hitlerově osobní bezpečnosti se ubytovala v hotelu Deutscher Hof (Německý dvůr), si nelibosti žen na čestné tribuně sotva povšiml. Evu Braunovou v tu chvíli snad ještě ani neznal. Úsudek si tedy musel udělat z doslechu a z pozdějších berghofských zkušeností. Avšak také Julius Schaub, Hitlerův dlouholetý osobní pobočník a důvěrník, jenž podle výpovědi sekretářky Christy Schroederové sledoval Hitlera jako stín, prohlásil, že mezi Raubalovou a Braunovou vládlo při stranickém sjezdu poměrně napětí. 11 Schroederová, od roku 1933 sekretářka vůdcových osobních pobočníků v říšském kancléřství, si v zápiscích poznamenala, že Angela Raubalová nemohla Evu Braunovou od samého počátku vystát a před bratrem se o ní vyjádřila pohrdavě; prý se v Norimberku chovala nápadně. Raubalová pak na Hitlerovu žádost musela Berghof opustit a všechny ostatní dámy, které měly nemístné poznámky, nesměly pohostinství domu delší čas využívat. 12 Angela Raubalová skutečně 18. února 1936 po více než sedmi letech Obersalzberg opustila, zřejmě tam však jezdila na návštěvy i později. Rudolfu Heßovi každopádně v dopise z Drážďan 22. května 1936 sdělila, že bude svého manžela doprovázet na studijní cestě, která povede přes Mnichov a Berchtesgaden. K tomu ještě dodala: Zvláště od té doby, co byl můj bratr tady v Drážďanech a po delším čase jsem s ním zase mluvila a on mi slíbil, že se u nás pak zastaví na kávu, jsem tak nesmírně šťastná, že se až bojím závisti bohů. 13 Hitler tedy očividně po několika měsících s nevlastní sestrou opět navázal kontakt. Zda byla jedinou příčinou jejího odchodu z Obersalzbergu Eva Braunová, už nelze s určitostí říci. 14 Ze vzpomínek těch,

4 100 ROZPORUPLNÝ SVĚT kdo patřili k Hitlerově osobní adjutantuře, však vychází najevo, jak dramaticky vnímali vzestup Evy Braunové Hitlerovi spolupracovníci a jemu podřízený štáb. Náhlý odchod Hitlerovy nevlastní sestry jim dokonce ukázal, že ten, kdo by se odvážil Evu Braunovou či její vztah k němu kritizovat, musí počítat s propuštěním. Tím se stala pozice mladé ženy ve struktuře užšího kruhu kolem Hitlera prakticky nedotknutelnou. Neviditelná na vzestupu Během stranického sjezdu v Norimberku však vědělo jen několik zasvěcených, kdo opravdu je Eva Braunová. Protokolárně zůstala neviditelná. Nebydlela jako manželky a další čestní dámští hosté (Hitlerova architektka Gerdy Troostová, Marga Himmlerová a Gerda Bormannová) v hotelu Kaiserhof, kam se během sjezdu stejně jako do ostatních ubytovacích míst ve městě dalo vstoupit pouze s ubytovacím lístkem od organizačního vedení. Velmi pravděpodobně se pohybovala s přítelkyní Marion Schönmannovou, kterou vzala z Mnichova s sebou jako zaměstnankyně Heinricha Hoffmanna v jeho okolí. 15 Není tedy vyloučeno, že se jako její šéf nacházela uprostřed Hitlerova doprovodu v hotelu Deutscher Hof na Altstadtringu naproti Opeře; tam v prvním poschodí Hitler během pobytů v nejněmečtějším ze všech měst tradičně bydlel. Ubytovat zde manželky stranických druhů osobně zakázal. Mohl vycházet z toho, že tu Eva Braunová v Hoffmannově doprovodu nebude nápadná. 16 Podle snímku pořízeného v Norimberku 12. září na Hoffmannových padesátinách tehdy k jeho kruhu kromě Evy Braunové a Marion Schönmannové, vlastní rodiny a dalších spolupracovníků náleželi také fotograf Atto Retti-Marsani a Max Schmeling. 17 Eva Braunová zřejmě také díky Hoffmannovi dostala na některé akce stranického sjezdu čestnou vstupenku. Obecně byly vstupenky na stranický sjezd, rozesílané Hnědým domem v Mnichově jménem vůdce a podepsané Rudolfem Heßem, velice žádané a daly se sehnat jen obtížně. Ilse Heßová například před nadcházejícím shromážděním rozhodně

5 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 101 odmítla prosbu jakési příbuzné, které napsala: Bohužel je vstupenek tak málo, že tak jako tak zůstanou někteří staří spolubojovníci hnutí stranou. Tím spíš pro mne není za těchto okolností možné, abych dala přednost příbuzným, kteří k nim nepatří. 18 Kolem Evy Braunové se však s Hoffmannovou pomocí zatím zachovávala diskrétnost, a to i když se od této chvíle stala součástí Hitlerovy nejužší společnosti. Během jednoho roku dokázala ať už sebevražedným pokusem či jinak podmínky soužití s Hitlerem výrazně změnit ve svůj prospěch. Eva Braunová teď žila ve vlastním bytě, o několik měsíců později dokonce společně s mladší sestrou Gretl ve vlastním domě se zahradou v luxusní mnichovské vilové čtvrti Bogenhausen. Od roku 1936 navíc patřila ke stálému osazenstvu Berghofu a Hitlera přijímala v tomto refugiu na Obersalzbergu, který se nyní stal vedle Mnichova jejím dalším bydlištěm. Příležitostně Hitlera dokonce provázela při cestách do zahraničí. Jako soukromá sekretářka byla skryta v jeho družině a nikoho zvenčí nenapadlo, že by tato mladá světlovlasá žena mohla být milenkou neženatého diktátora. Stálou přítomnost Evy Braunové, jak se vryla do paměti Hanfstaenglovi, si uvědomoval jen ten, kdo byl sám s Hitlerem v užším osobním kontaktu. 19 Ztracený život? Status manželky zůstal Evě Braunové odepřen. Byl však proto její život ztracený, jak to formulovala britská autorka Angela Lambertová už v názvu knihy The Lost Life of Eva Braun? 20 V čem se její existence lišila od života ostatních žen a přítelkyň předních nacionálněsocialistických politiků? Odpovídala ženské dobové roli a údělu žen její společenské vrstvy? Nebo se spojením s Hitlerem skutečně odevzdala nedůstojné roli odalisky? A je pravdivé tvrzení, že žila jako otrokyně a Mnichov směla opustit pouze s Hitlerovým nebo Bormannovým souhlasem? 21 Tak to po válce tvrdil Ernst Hanfstaengl. Hitler ho silně fascinoval a vzdor tomu, že Hanfstaengl pocházel z velkoburžoazní rodiny a stu-

6 102 ROZPORUPLNÝ SVĚT doval na slavné americké Harvardově univerzitě, podporoval NSDAP už od roku Po nezdařeném puči 9. listopadu 1923 uprchl Hitler nejprve do domu Hanfstaenglových v Uffingu u Staffelského jezera (Uffing am Staffelsee) v hornobavorském předhůří Alp asi sedmdesát kilometrů od Mnichova. A během následujícího roku, po který byl Hitler ve vězení v Landsbergu, patřil Hanfstaengl k těm věrným, kteří ho několikrát ve věznici navštívili. 22 Hanfstaenglovy intimní znalosti Hitlerova soukromí se ovšem omezují na dvacátá léta a počátek let třicátých. V době stranického sjezdu roku 1935 to byl už rok, co se jeho osobní kontakt s Hitlerem zpřetrhal. Hanfstaengl upadl v nemilost a roku 1937 uprchl do Velké Británie. Odtud se jako vlastenec a stranický soudruh snažil prostřednictvím šéfa říšského kancléřství Hanse Heinricha Lammerse a norimberského župního vedoucího Julia Streichera dosáhnout u Hitlera rehabilitace ovšem marně. 23 O řadu let později mu však skutečnost, že určitý čas s Hitlerem udržoval soukromý kontakt, naprosto nečekaně přinesla prospěch. Během druhé světové války byl osvobozen z internace v kanadském zajateckém táboře, kam byl z Velké Británie odsunut jako nebezpečný cizinec, a roku 1942 se stal spolupracovníkem americké tajné služby Office of Strategic Services (OSS). Pod jménem Dr. Segdwick teď zásoboval Johna F. Cartera, poradce a zpravodajského analytika amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta, informacemi, jak by se dala politická moc nacistů v Německu zlomit. 24 Hanfstaenglovo pozdější vyhodnocení Hitlerova vztahu k Evě Braunové tak odráželo na jedné straně kulturní normy třicátých let, kdy se za podpory státních zákonů a církve mimomanželská sexualita považovala za nepřirozenou a nemravnou. Na druhé straně charakteristika přítomnosti Braunové v užším kruhu kolem Hitlera, kterou Hanfstaengl popisuje jako zahanbující a rušivou, svědčí o mýtu vůdce, jenž nemůže být souzen podle lidských měřítek. Hanfstaengl mimochodem sám notorický dobyvatel žen nechtěl připustit, aby nevhodný milostný vztah Hitlerův mýtus později znehodnotil. 25

7 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 103 Hitler a rodina Braunových Na pozadí v Německu panující restriktivní sexuální morálky a klášterně katolické výchovy Evy Braunové neudivuje, že rodiče Friedrich a Franziska Braunovi životní styl dcery zprvu neschvalovali. Kdy a za jakých okolností se o Evině vztahu k Hitlerovi dozvěděli, není známo. Je však asi málo pravděpodobné, že by se o vztahu dcery k říšskému kancléři dozvěděli teprve roku 1935, kdy se Eva Braunová odstěhovala z jejich bytu. Také se dá stěží věřit, že se s Hitlerem údajně setkali jen náhodou, nebo dokonce až roku Možná že jim myšlenka na takový vztah byla tak cizí, že dceřin životní styl, který jejich měšťáckým představám už dlouho neodpovídal, z počátku přičítali zaměstnání v Hoffmannově fotoateliéru: k tomu patřilo i náhlé zavedení telefonní linky, vysvětlovalo by to noční pobyt mimo domov a nepravidelné příchody a odchody vůbec. K prvnímu setkání rodičů Braunových s Hitlerem došlo pravděpodobně v Lambacher Hof, hostinci na severním břehu Chiemského jezera (Chiemsee), který se nachází asi na polovině cesty mezi Mnichovem a Obersalzbergem a existuje dodnes. Hitler před dokončením dálnice mezi Mnichovem a Salcburkem jezdil po staré silnici podél jezera a často se tam i se svým doprovodem zastavoval. Jedné neděle koncem srpna 1935, možná také až 1. září, při návratu z téměř religiózně chápaného zasvěcení Blat Adolfa Hitlera (Adolf-Hitler-Koog ) 27 ve šlesvicko-holštýnském Dithmarschenu, byl nacistický vůdce rodičům své přítelkyně poprvé představen. Nerin E. Gun píše, že Braunovi tehdy podnikli nedělní výlet do Lambachu a zcela nečekaně se tak setkali s dcerou, která tam byla jako Hoffmannova spolupracovnice s doprovodem říšského kancléře. Došlo prý pouze ke krátké, avšak srdečné výměně pozdravů. O dceřině vztahu k Hitlerovi tehdy ještě nevěděli. 28 Henriette von Schirach naopak ve svých zápiscích tvrdí, že Friedrich Braun toho dne jel asi dvě stě kilometrů z Mnichova do hostince v Lambachu záměrně, aby si s Hitlerem promluvil, protože v jeho vztahu k prostřední dceři viděl pro svoje milované dítě šanci. Hitler prý tento rozhovor označil za nejnepříjemnější v životě. To měl

8 104 ROZPORUPLNÝ SVĚT být také důvod, proč pak Evu Braunovou zabezpečil koupí domu a od té doby jí měsíčně poskytoval apanáž. 29 O tom, co Friedrich a Franziska Braunovi opravdu věděli a jakou roli sehrály sestry Ilse a Margareta, můžeme na základě sporých a roztroušených poválečných výpovědí rodiny jen spekulovat. 30 Při pohledu z velkého časového odstupu v tomto případě dvaceti let musíme stále mít na paměti, že beztak subjektivní vnímání mohlo být během doby mnohokrát probráno, přefiltrováno, uhlazeno a upraveno. V případě rodiny Braunových, u níž se jedná o bezprostřední blízkost k Hitlerovi a tím, co věděla, i o spoluvinu na nacistických zločinech, se dá předpokládat stud nebo strach před trestním stíháním. 31 Neměli by tedy Braunovi po tak dlouhém mlčení dobré důvody, aby před novinářem Gunem zapřeli, že o vztahu Evy Braunové k Hitlerovi věděli už od začátku, a aby tvrdili, že byli proti? 32 Friedrich a Franziska Braunovi museli v této věci vypovídat před mnichovskou rozhodčí komorou už roku Tyto laické soudy veřejných žalobců byly zřízeny americkými vojenskými úřady roku 1946 na základě Zákona o osvobození od nacionálního socialismu a militarismu. V jejich kompetenci byla klasifikace zkoumaných osob a jejich dělení na hlavní viníky, zatížené, méně zatížené, přívržence a nezatížené. Jak bylo možno číst pod titulkem Rodiče Hitlerovy ženy před soudem v listu Die Welt z 2. srpna 1947, zařadil v tomto případě veřejný žalobce učitele odborné školy Fritze Wilhelma Otto Brauna a jeho manželku Franzisku Katharinu do skupiny politicky zatížených. Tak zákon označoval aktivisty, militaristy a ty, kteří těžili ze situace. Hrozilo jim vězení, zabavení majetku a zejména otci zákaz výkonu povolání i ztráta nároku na penzi. Podle žaloby Fritz Braun o vztahu své dcery k Hitlerovi věděl a souhlasil s ním, dokonce na něj byl pyšný. Rovněž matku, ačkoli nikdy nebyla členkou NSDAP, veřejná žaloba označila jako aktivistku. 33 Podle zdůvodnění žaloby z 9. července 1947 dokonce z vyšetřování vyplynulo, že obžalovaná byla po celá léta hrdá na to, že dcera Eva smí být vůdcovou milenkou. Dotyčná se prý na Obersalzbergu cítila jako doma. Protože patřila k rodině, nepotřebovala být členkou strany. 34

9 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 105 Braunovi se octli v úzkých a hrozila jim ztráta existence otce z učitelského místa propustili, a tak se protloukal jako pomocná síla v truhlárně. Před soudem se tedy evidentně snažili dceřin intimní vztah k Hitlerovi bagatelizovat. Prohlásili, že se Eva Braunová roku 1933 stala Hitlerovou tajemnicí. Od té doby s ní udržoval nikdy nevyjasněný, patrně čistě platonický milostný vztah. 35 Při veřejném sezení mnichovské soudní komory z 1. prosince 1947 Fritz Braun vypověděl: Nevím, odkdy trval vztah mezi mou dcerou a Hitlerem. Roku 1937 jsem se to dozvěděl z jedněch československých novin. Předtím jsem si myslel, že je jeho sekretářkou. 36 Prostřednictvím mnichovského advokáta Otto Gritschnedera se manželé Braunovi svěřili redakci Die Welt se snahou dokázat, že s dceřiným vztahem k Hitlerovi nikdy nesouhlasili. Dokonce prý napsali Hitlerovi dopis, v němž stálo, že takový špinavý vztah nebudou déle trpět. Tento dopis byl ovšem zadržen a Hitlerovi se nikdy do ruky nedostal. 37 Také před rozhodčí komorou Fritz Braun vypovídal, že napsal vůdci dopis: Upozornil jsem ho na to, že nerad vidím, jak mou dceru jednoduše odvádí od rodiny, aniž by nás o tom informoval. Údajně byl Hitlerovým jednáním pobouřen. 38 Je otázka, jestli vůbec existoval takový písemný dokument, který by Friedricha a Franzisku Braunovy zbavil podezření, že byli v nacistickém státě aktivisty či byli v Hitlerově užším kruhu zvýhodněni. Jediný důkaz pochází od samotné rodiny. Podle Guna pokud mu lze věřit se jedná o kopii dopisu, který Friedrich Braun napsal říšskému kancléři 7. září 1935 (asi měsíc poté, co se dcera odstěhovala). Údajně prý požádal Heinricha Hoffmanna, aby ho doručil. Hoffmann tehdy obhlížel a fotografoval stavební práce na Královském náměstí (Königsplatz) v Mnichově, kde měl vzniknout podle plánů nedávno zesnulého Paula Ludwiga Troosta prostor pro konání přehlídek. V návrhu bylo přeložení žulových desek, na ploše měl být instalován nacistický emblém. 39 Hitler sám se několik dní před začátkem norimberského stranického sjezdu NSDAP zdržoval na

10 106 ROZPORUPLNÝ SVĚT Obersalzbergu, kam se uchýlil jako obvykle už několik týdnů před zahájením, aby si připravil projevy. Na chystaném sjezdu jich měl pronést sedmnáct. 40 Je tedy skutečně možné, že Friedrich Braun v Mnichově předal Hoffmannovi dopis, ve kterém Hitlera žádal, aby jeho dceru přiměl k návratu k rodině. Pokud dokument existoval, nemá smysl uvádět ho jako doklad odmítavosti vůči Hitlerovi, ale může se interpretovat pouze jako akt zoufalství. K adresátovi však nedospěl: buď proto, že nikdy neexistoval, nebo proto, že se Hoffmann a Eva Braunová postarali, aby se o něm Hitler nedověděl. Tezi, že Braunovi pociťovali dceřin vztah k Adolfu Hitlerovi jako trpkou hanbu, zpochybňuje i jejich chování v následujících letech. 41 Když počátkem srpna 1935 Eva Braunová opustila rodičovský dům, roztržku s rodiči to nevyvolalo, naopak. Franziska Braunová byla v následujících deseti letech na Obersalzbergu vítaným hostem a dceru doprovázela na četných cestách zejména do Itálie, ale také roku 1938 do Vídně. O jejím osobním vztahu k Hitlerovi se však nedá říci nic určitého, k tomu scházejí dobová svědectví i poválečné výpovědi třetích osob. Ovšem Hitler ji jako jediného člena rodiny Braunových uvedl ve své poslední vůli, diktované 29. dubna 1945 (den před společnou sebevraždou s Evou Braunovou) v bunkru pod říšským kancléřstvím. Sekretáři a ustanovenému vykonavateli závěti Martinu Bormannovi nařídil, aby vše, s čím jsou spojeny osobní vzpomínky nebo co je nutné k zachování skromného měšťanského života postoupil jeho sourozencům, především však matce mé ženy a věrným spolupracovníkům. Franziska Braunová tak dostala přednost před přímým příbuzenstvem a postoupila na roveň loajálním životním průvodcům, kteří Hitlera léta svou prací podporovali. Toto povýšení matky Braunové je zvláště pozoruhodné, protože ani jedna ze sester, ani otec v závěti jmenováni nejsou. 42 Dá se z toho usuzovat, že se vztah mezi otcem a dcerou pokazil, nebo dokonce že Friedrich Braun stál v opozici k nacionálněsocialistickému režimu? Pohnutky posledních Hitlerových pokynů zůstanou záhadou. Friedrich Braun byl přece od 1. května 1937 členem NSDAP. Před soudem v roce 1947 doznal, že vůdci věřil až do kon-

11 2. VŮDCOVSKÝ MÝTUS ANEB PAN HITLER V SOUKROMÍ 107 Eva Braunová s doprovodem ve Florencii. Zleva doprava Franziska Braunová, Margareta Speerová, Anni Brandtová a Marion Schönmannová (nedatováno) ce. A jeho dcera, stálo v prohlášení z 1. prosince 1947, by s Hitlerem nikdy nechodila, kdyby to byl špatný člověk. 43 Přesto asi vlastním důvodem ke vstupu Friedricha Brauna do NSDAP nebyl vztah dcery k Hitlerovi, o kterém se navíc ví, že příbuzenstvo držel od politických aktivit přísně stranou. Podle výpovědi Hitlerovy sestry Pauly Wolfové pozval roku 1929 všechny členy rodiny na říšský stranický sjezd NSDAP do Norimberku a tam jim nařídil, aby do strany nikdy nevstupovali. 44 Dá se předpokládat, že podobnou směrnici obdržela i Eva Braunová a její nečlenství bylo Hitlerovým příkazem. Obrazu nacistického vůdce by odpovídalo, že od samého začátku bránil jakémukoli soukromému vměšování do svých politických záležitostí.

12 108 ROZPORUPLNÝ SVĚT V případě nevlastní sestry Angely Raubalové, provdané Hammitzschové, se to zřejmě ne vždy podařilo. Jak vyplývá z jejího dopisu Ilse Heßové, snažila se zasahovat i poté, co musela odejít z Obersalzbergu. Pokud byla Raubalová přesvědčena, že se v nějakém případě skutečně nejednalo správně, dávala to vládním místům a stranickým orgánům na vědomí dokonce prostřednictvím opakovaných žádostí mimo jiné je adresovala říšskému ministru Wilhelmu Frickovi. 45 V těchto souvislostech si lze těžko představit, že by se Hitler nějak zvlášť angažoval v případě přijetí otce své přítelkyně do NSDAP, nebo na ně dokonce naléhal. Spíše se zdá, že Friedrich Braun tak jako mnoho jiných učitelů ve třetí říši nejprve prošel obdobím přizpůsobování nacionálněsocialistickému režimu, a později se z oportunismu k novému světovému názoru přihlásil. Přes osmdesát procent příslušníků této profese se stalo členy NSDAP teprve po 30. lednu 1933, a ve vedení strany měli pověst konjunkturálních rytířů. 46 Aby se takovým vstupům zabránilo, bylo roku 1933 přijímání nových členů zastaveno a obnoveno bylo teprve 20. dubna Ovšem každý stranický čekatel musel k přihlášce ještě vyplnit dvoustránkový dotazník, v němž měl povinnost detailně vypsat, co zatím pro hnutí udělal. Jednotným datem přijetí nových členů byl nezávisle na datu podání přihlášky 1. květen Nacistické školské politice šlo od roku 1935 o to, udělat ze všech učitelů nacionálněsocialistické vychovatele národa. Prostor pro nestraníky se znatelně zúžil především v Bavorsku, kde koncem listopadu 1936 převzal vlivný župní vedoucí a ministr vnitra a vyhlášený fanatický antisemita Adolf Wagner i úřad státního ministra pro vyučování a kulturu. Právě tehdy Friedrich Braun podle vlastního prohlášení přihlášku odevzdal. Z toho lze soudit, že kromě soukromých důvodů v jeho vstupu do NSDAP sehrálo zásadní roli to, že dva roky prázdné ministerské křeslo obsadil právě Adolf Wagner. 48 Avšak u pouhého formálního členství nezůstalo. 8. listopadu, tedy krátce po vypuknutí války, se Friedrich Braun při tradiční vzpomínkové slavnosti na Hitlerův nezdařený puč z 9. listopadu 1923 v mnichovském Měšťanském pivovaru dokonce zamíchal mezi staré bojovníky. 49 Braun sice ke staré gardě nepatřil, členem strany byl

13 3. MILENKA A HITLERŮV KROUŽEK 109 teprve dva roky a také není známo, že by byl v kruzích mnichovské NSDAP nějak zvlášť aktivní. Na tuto akci, jež byla vyhrazena pro stranické fanatiky (Ian Kershaw), by se ani neměl dostat. Snad svému otci obstarala pozvánku Eva Braunová možná dokonce prostřednictvím Heinricha Hoffmanna, jen aby si mohl vůdce poslechnout. Každopádně se připletl k pokusu o atentát, který byl toho večera na Hitlera spáchán. Zemřelo při něm osm lidí a šedesát tři osob bylo zraněno. Friedrich Braun byl raněn rovněž, útok však přežil. Hitler, jehož hodinová řeč byla podle Goebbelse ostrým zúčtováním s Anglií, opustil sál čtvrt hodiny před výbuchem. 50 Epizoda ukazuje, že se o nepřeklenutelné propasti mezi otcem a dcerou či o tom, že by se Friedrich Braun od nacistického zřízení distancoval, nedá mluvit. 3. MILENKA A HITLERŮV KROUŽEK Vystoupení Evy Braunové z anonymity a její začlenění do užšího Hitlerova okolí bylo nutně spojeno s novými známostmi a kontakty, které na mladou, společensky nezkušenou Mnichovanku kladly značné nároky. Zpočátku se tedy na Obersalzbergu chovala ke všem hostům, patřícím k vůdcovým spolupracovníkům, velmi zdrženlivě. Pohybovala se většinou ve společnosti své sestry a přítelkyň, které na Berghof sama zvala nebo je brala z Mnichova s sebou. S Hitlerovým užším štábem přišla až na výjimky do styku výhradně na Obersalzbergu. I tak se její kontakty nejprve omezovaly na několik Hitlerem osobně vybraných lidí, kterým důvěřoval. Albert a Margareta Speerovi Albert Speer byl v užším Hitlerově okruhu ústřední postavou. Jeho přítomnost (a přítomnost jeho manželky) na Hitlerově dvoře, jak to sám nazval, měla na druhé straně velký význam pro něj osobně

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Stará láska nerezaví. por. Ing. René Braunšleger komisař P ČR KŘP JmK ÚO OOK Blansko

Stará láska nerezaví. por. Ing. René Braunšleger komisař P ČR KŘP JmK ÚO OOK Blansko Stará láska nerezaví por. Ing. René Braunšleger komisař P ČR KŘP JmK ÚO OOK Blansko Počátek příběhu Počátek příběhu Počátek příběhu - Řecké ostrovy - rok 1999 mladá a krásná česká dívka odjíždí na svoji

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 OSMIČKY Zdeňka Kokošková v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách českých zemí. Vydal Národní

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST Star Wars Kid 2003 Všeobecně uznávaný jako první případ kyberšikany Ghyslain Raza 14tiletý student střední školy natočil sám sebe, když se pokoušel napodobit svého oblíbeného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. DUBEN 2005 Vzpomínky na Jana Pavla II. v nabídce České televize

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Měla jsem dvě pracovní povolení a dva živnostenské listy. Ty se mi navíc podařilo prodloužit. Oslavovala jsem.

Měla jsem dvě pracovní povolení a dva živnostenské listy. Ty se mi navíc podařilo prodloužit. Oslavovala jsem. únor 2008 Legálně v České republice: Byrokratická odysea jedné Američanky Abstrakt: Článek zachycuje osobní zkušenosti občanky USA žijící přes deset let v ČR. Autorka představuje jednotlivé etapy svého

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN

KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN 1938 Učební pomůcka nazvaná Křižovatky českých a československých dějin 1938 představuje soubor tiskovin z období před mnichovskou dohodou. Naleznete v ní mapy,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 14.9.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

Alte Salzstraße Halle Prag e.v. S bílým zlatem do zlatého města

Alte Salzstraße Halle Prag e.v. S bílým zlatem do zlatého města Alte Salzstraße Halle Prag e.v. S bílým zlatem do zlatého města Preambule Úsek Staré solné stezky z Halle do Prahy v celé své délce vede ze severního Německa (Lübeck) až do jižní Itálie (Sicílie, Trapani)

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více