Slovo na úvod něco z historie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo na úvod něco z historie"

Transkript

1

2 Slovo na úvod něco z historie Biomedica, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 panem RNDr. Hubertem Koukolem. Prvním ředitelem byl pan MVDr. J.Janíček. Od konce roku 1995 je ředitelem firmy Ing. Jaroslav Říha. Od počátku své existence firma vyrábí unikátní výrobky podle vlastních receptur, na jejichž sestavení se podíleli naši přední odborníci v čele s Dr. M. Karmazínem, CSc. a Doc. M. Dědkem, Dr.Sc. Většina výrobků, ať již se jedná o léčiva, doplňky stravy nebo kosmetiku, obsahuje rostlinné extrakty, silice či vitamíny. Od roku 1997 rozšířila Biomedica svoji činnost také o nákup a prodej surovin, ke kterým měla v rámci své výroby blízko. Začala dodávat na český trh suroviny pro farmaceutický, potravinářský a kosmetický průmysl. V dnešní době jsou obchodní kontakty rozšířeny nejen po celé Evropě, ale i v Americe, Oceánii a samozřejmě i v prudce se rozvíjející Asii. V roce 2002 byla zahájena činnost v nové výrobní jednotce v malebné polabské krajině v Hořátvi. Firma tak zvýšila svoje výrobní kapacity, především v oblasti doplňků stravy a kosmetický přípravků. V roce 2005 byly rozšířeny možnosti provozovny v Hořátvi o výrobu dalších léčivých přípravků a ve spolupráci s Evropským fondem regionálního rozvoje byl dokončen i projekt nové výrobny zdravotnických prostředků dialyzačních kartuší. V roce 2005 se dále konsolidoval tým odborníků v oblasti výzkumu, vývoje, schvalování a registrací nových přípravků, který je schopen zajistit tyto činnosti nejen ve vlastní firmě, ale v rámci kontraktačních smluv zabezpečit tyto služby, včetně výroby, i dalším zájemcům. Biomedica spol. s r.o. v současné době zaměstnává sedmdesát pracovníků. K nejznámějším a nejúspěšnějším léčivým přípravkům firmy Biomedica spol. s r.o. patří bezesporu expektorans a sekretolytikum Biotussil bylinné kapky, dále střevní regulans a laxativum Lactulosa Biomedica nebo potahované tablety Kalium chloratum Biomedica a kožní antibiotický zásyp Framykoin. Oblíbené jsou také masážní gely s obsahem rostlinných silic, které velmi účinně napomáhají při zmírňování a odstraňování bolestí namoženého svalstva, zad a kloubů, oteklých nohou a obtíží způsobených křečovými žilami. Patří k nim například Bioment, Bioarthro gel, Biovenol krém a další. Určitě zajímavé a stále oblíbenější jsou některé doplňky stravy, jako např. vitamínové sirupy s obsahem jódu pro malé děti, nastávající a kojící maminky, nebo osvědčený šumivý nápoj v prášku proti únavě s názvem Ascoffin. V nabídce je celá řada dalších zajímavých přípravků, se kterými se můžete podrobněji seznámit i na Obrat firmy v průběhu 15 let: Company sales in the last 15 years: mil. Kč 2

3 Introductory word history background Biomedica Ltd was founded in 1991 on the initiative of Dr. Hubert Koukol. The first director was Dr. J. Janíček. Since 1995 the company director has been Mr. Jaroslav Říha. Since the very beginning the company has been manufacturing unique products according to its own proprietary prescriptions formulated by leading nutraceutical experts like Dr. M. Karmazín and Mr. M. Dědek, PhD. Nearly all the products no matter whether pharmaceuticals, food supplements or cosmetics contain herbal extract, essential oils or vitamins. Since 1997 Biomedica has also enlarged its activities into business of raw materials used for pharmaceutical, food and cosmetics industry of the Czech Republic. It has currently branched out its business contacts not only in Europe, both Americas and Oceania and also in booming Asia. In 2002 a new production facility was erected in Hořátev TPH area, within picturesque surroundings of Nymburk and started its operation. Such a way the company has increased its operational capacities mainly for food supplements and cosmetic products. In 2005 another project implementation took place in Hořátev. It was the erection of a facility for medical devices dialysis cartridges in cooperation with European Regional Development Fund. That year a team of peers skilled in R&D and regulatory affairs originated offering also services of the kind together with contract manufacturing for other clients. Approx. 70 people are presently employed with Biomedica Ltd. The most widely known and successful products of Biome dica Ltd undoubtedly include Biotussil (expectorants and secretolytics) herbal drops, Lactulosa Biomedica syrup (bowel regulator and laxative), Kalium chloratum Biomedica coated tablets and Framykoin dusting powder containing antibiotics. Very popular are massage gels containing herbal oils that actively assist pain mitigation of affected muscles, shoulders, joints, swollen feet and ailments caused by varicose veins. They are represented by Bioment, Bioarthro gel, Biovenol cream and others. Increasing interest is exhibited in some food supplements like vitamin syrups for little children, expectant and nursing women containing iodineor well-established effervescent powdered fatigue-proof drink Ascoffin. You can visit Biomedica website at to get acquainted in more detail with other products that may be of your interest. 1

4 2. Jak se stalo, že jste se ocitl v Německu a co Vás přivedlo zpátky do Čech? Odešel jsem v roce 1968 po okupaci a vrátil se zpět v roce 1990 s ideou pomoci tím, co jsem se v zahraničí navíc naučil, zejména v oblasti podnikání a vytváření nových pracovních příležitostí. V neposlední řadě též předat filozofii životní stylu orientovaného na preventivní péči o zdraví. 3. A tak tedy vznikla myšlenka založit společnost Biomedica? Rozhovor se zakladatelem společnosti BIOMEDICA RNDr. Hubertem Koukolem 1. Nomen omen říkali staří latiníci. Vy jste vzděláním fyzikální chemik a působil jste v této oblasti velkou část Vašeho profesního života. Jak vznikl Váš kladný vztah k alternativní medicíně a přírodním farmaceutickým produktům? Fyzikální chemie se snaží postihnout matematicky souvislosti, které nás obklopují a kterými je určován běh našeho života. Taková schematická znalost a navazující životní zkušenosti mi umožnily vytvořit si filozofické poznání provázanosti celého dění v přírodě, jeho vlivu na náš organizmus a v důsledku toho i opodstatnění oblasti, kterou nazýváme alternativní medicínou. Po založení první firmy, působící v mé původní oblasti měřící a regulační techniky, a určité orientaci v prostředí České republiky, jsem zjistil, že zde oblast profesionálně vyráběných přírodních farmaceutických produktů v podstatě neexistuje. To vedlo v roce 1991 k založení firmy Biomedica. 4. Jak se Biomedice momentálně daří a jaké jsou její cíle pro další léta? Biomedica začínala zcela skromně ve třech lidech. Vlastními silami vyvinula vhodné produkty, které se během let podařilo prosadit proti silné zahraniční konkurenci. Proto si vytvořila vlastní výrobní základnu, kde vyrábí řadu léčiv a doplňků stravy i v zakázkové výrobě. Dnes je v Biomedica zaměstnáno 70 pracovníků, a právě ti tvoří angažovaný, vysoce kvalifikovaný tým, který je základem a zárukou úspěchu firmy. Pro rozšíření produkce jsme tento rok začali budovat novou výrobnu v areálu TPH, kde mají být vyráběny už i nové produkty z probíhajícího vývoje. 5. Máte nějaké krédo, které Vás pořád žene dopředu? Motivuje mě úspěch týmu, který mám k dispozici. 2

5 Brief interview with Biomedica Ltd s founder Dr. Hubert Koukol 1. Nomen omen used to say old Latinists. You are a physical chemist of your profession and have been engaged in this branch most of your professional carrier. Where are origins of your positive relations towards alternative medicine and natural pharmaceutical products? Physical chemistry attempts to catch relationships ruling the course of our life by means of mathematical tools. This knowledge and consequential life experience have enabled me to make philosophical recognition of interconnection of events being happened in the nature, their influence on our bodies, which consequently substantiates the area we call alternative medicine. 2. What made you leave for Germany and in turn come back to Czechland? I left former Czechoslovakia after the Soviet invasion in 1968 and came back in 1990 with the idea to implement approaches I learned abroad mainly in the area of entrepreneurship and creation of employment. Last but not least reason was to convey life style philosophy oriented on preventive health care. 3 And that way did the idea of founding Biomedica come into existence? After foundation of the first company operating in the area of measuring and regulating techniques called Centec I found out that the area of professionally manufactured natural pharmaceuticals did not exist. This led to the establishment of Biomedica Ltd in What are outcomes of Biomedica operation and what are its objectives in the near future? At the very beginning Biomedica was operated by 3 people. Despite the fact several suitable products have been designed and developed that won out over keen foreign competition in the end. That is why Biomedica has estab lished its new production site where a lot of pharmaceuticals and food supplements have currently been manufactured. Approx. 70 people are presently employed with Biomedica Ltd and they have constituted a highly skilled and engaged team that has become essential basis guaranteeing the company success. In 2006 we started the erection of a new facility in the area of TPH where new products from own R&D would be manufactured. 5. Do you have a credo that moves you ahead? I am motivated by achievements of the team I dispose of. 3

6 Farmacie nový směr a budoucnost společnosti Biomedica Areál Technologického Parku v Hořátvi (TPH) je umístěn v polabské nížině, v kraji úrodné černozemě, kde na polích spatříme růst zeleninu, v kraji slunečnic a ovocných sadů, kraji hojných úrod. Je to kraj blahodárných pramenů. TPH se nachází mezi dnes již zaniklými lázněmi Sadská a věhlasnými lázněmi Poděbrady. Na okraj Prahy je nedaleko. Cesta trvá po dálnici D11 jen 25 minut. TPH je umístěn mimo ruch měst v krásném čistém přírodním prostředí. Areál TPH zaujímá prostor 15 hektarů. Biomedica s.r.o. se postarala během krátké doby o rekonstrukci řady budov v TPH. Postupně tak vznikají moderní výrobní i skladové prostory. Vlastní farmaceutická výroba byla zavedená do výrobního programu společnosti před 2 lety.náročnost farmaceutické výroby byla zvládnuta ve všech oblastech. Od zvládnutí výrobního procesu v ne právě ideálním prostředí až po vytvoření předpisové dokumentace, registrace přípravků a cen, farmakovigilance i vlastní distribuce. Biomedica je dnes vnímána jako významná česká farmaceutická společnost a toto své nabyté renomé hodlá nadále upevňovat. Důkazem toho je pokračující výstavba nových prostor pro farmaceutickou výrobu, tzv. Pharma blok. Dosud vyráběné léčivé přípravky firmou Biomedica jsou: Lactulosa Biomedica sirup, Kalium chloratum Biomedica tablety, Framykoin zásyp a Biotussil bylinné kapky. A čím jsou tato léčiva zajímavá? Dočtete se na dalších stránkách. Pharmaceutical production new direction and future of Biomedica Ltd Technology Park Hořátev (TPH) is located in the Elbe lowland, in the land of black soil where in the fields you can see grow vegetables, in the land of sun-flowers, fruit groves yielding heavy crops. This region abounds with a lot of healthy springs of mineral water. TPH is situated amidst the former spa town of Sadská and very renowned health resorts of Poděbrady. It takes only 25 minutes taking the motorway D11 from Prague to reach TPH. TPH totaling 15 ha is located within clean and fresh environment of the region. Biomedica Ltd has seen to reconstruction of many premises in TPH enabling thus erection of modern production and warehousing buildings. 4

7 The pharmaceutical production itself was implemented into the company manufacturing program 2 years ago. Deman ding objectives of the pharmaceutical production have fully been met from getting the production process under control via formation of documentation, product and price registration, pharmacovigilance up to distribution activities. Biomedica Ltd is presently viewed as a renowned Czech pharmaceutical company and wants to continue to streng then this position. Erection of the new pharmaceutical facility Pharma block supplies evidence thereof. Pharmaceuticals currently manufactured by Biomedica Ltd. are: Lactulosa Biomedica syrup, potassium Kalium chloratum Biomedica tablets, Framykoin dusting powder and Biotussil herbal drops. What makes these pharmaceuticals interesting? You can read it in the following pages. 5

8 Co se podařilo? Jak v moři běží vlna za vlnou, tak v životě jde rok za rokem. Patnáct let není dlouhá doba. V životě lidském je prvních patnáct let důležitým obdobím růstu a formování člověka. Za patnáct let narostou stromy a příroda změní svou tvář. Patnáct let už je doba, za kterou se dá ohlédnout a hodnotit. Za patnáct let existence firmy, založené v porevolučním sametovém kvasu, byly doby růstu a úspěchu ale i propadu a neúspěchu. K překlenutí všech nesnází nestačila jen důležitá vize kudy a kam jít, ale především s kým a jak tam jít. K uskutečňování představ je zapotřebí zapálených, nadšených a profesně zdatných lidí. Takový pracovní kolektiv se za těch patnáct let postupně vykrystalizoval. I to bylo důležité při realizaci záměru významně rozšířit výrobu odkoupením výrobních kapacit pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky. Velký třesk se odehrál v r Dobrá věc se podařila a v současnosti jsme svědky dalšího rozvoje zahájení výstavby nových prostor pro farmaceutickou výrobu. Přejme si proto do dalšího patnáctiletí úspěch a trvalou prosperitu, přejme si moudré a lidské vedení společnosti, přejme si zajímavou práci a jistotu ve společnosti, která má úspěšnou minulost a věřme, že naším přičiněním i budoucnost! What turned out well? Like wave after wave in the sea year after year runs in the life. 15 years is not a long period. In our life the first 15 years are very important for man s growth and formation. In 15 years trees grow up and the nature changes its appea rance. 15 years is a period that can be looked back and assessed. Since its foundation after the velvet revolution in 1989 our company in the following 15 years has experienced stages of both successful growth and setbacks. To overcome difficulties it turned out important to set vision targets and mainly build a team of people able to achieve them. Such a team has happened to be gradually gathered in the last 15 years, which proved important and effective during the phase of production enlargement and diversification for pharmaceutical products and medical devices. The Big Bang came about in 2004 when this deal was successfully completed and since then we have been witnesses of further company development like the erection of a new pharmaceutical facility in TPH Hořátev. What is most important for the next 15-year guarantee of success and sustainable prosperity is to dispose of competent, productive and efficient company management, interesting jobs and confidence in the company that can be proud of its successful history and hopefully of perspective future. 6

9 PHARMA BLOK blízká budoucnost Pharma block near future Nově budovaný areál pro zajištění moderní výroby léčivých přípravků podle posledních předpisů a požadavků na čistotu a bezpečnost práce a výrobků. Termín dokončení stavby a uvedení do provozu: konec roku 2007 Facility being newly built for the state-of-the-art production of pharmaceuticals in line with the latest instructions and requirements for cleanliness and product and labour safety. Project completion and implementation term: 2007 end 7

10 Zakázková výroba Biomedica může nabídnout výrobní kapacity nejenom v oblasti léčiv. Sama vyvíjí a uvádí na trh své vlastní výrobky. Jedná se o doplňky stravy, kosmetiku. Výrobní zařízení se neustále modernizuje a v současné době jsme připraveni nabídnout: výrobu a plnění tekutých přípravků, jak ve formě sirupů, tak lihových roztoků výrobu a plnění sypkých hmot jak do dóz, tak do sáčků výrobu a plnění tablet a tobolek jak do dóz, tak do blistrů výrobu emulzí, gelů i krémů. Certifikace výroby, standardní operační postupy, renomé společnosti, ochota, flexibilita, a především profesionalita pracovního týmu to jsou důvody, pro které je společnost Biomedica vyhledávaným partnerem pro zakázkovou výrobu léčiv, potravinářských i kosmetických produktů. Zakázková výroba v posledním roce velmi vzrostla. Důkazem toho je i zavedení dvousměnného provozu ve výrobě. V rámci zakázkové výroby pro české i zahraniční partnery zajišťujeme: vývoj receptur potřebnou dokumentaci pro schválení produktu registraci všech přípravků obstarání surovin velkou výrobní kapacitu pro: Výrobu tablet blistrování, adjustaci a balení tablet, měkkých i tvrdých želatinových tobolek dodaných in bulk, výrobu krémů, gelů, mastí, pleťových vod, šamponů od 20 kg do tunových množství, plněných do kelímků i do tub, homogenizaci, adjustaci a balení sypkých doplňků stravy in bulk včetně sáčků 4 6 g (sáčkový program), maceraci a plnění lihových roztoků v daňovém skladu, výrobu a adjustaci tekutých forem (sirupy, nápoje), výrobu detergentů. Biomedica zajišťuje laboratorní rozbory surovin a přípravků a má také k dispozici stabilitní komory. 8

11 Contract manufacture Biomedica Ltd can offer production capacities not only in the area of pharmaceuticals. It makes its own R&D activities and implements its own products into the market. They are food supplements and cosmetics. Production machinery is continually being modernized and currently we are able to offer: Manufacturing and filling liquid products both in syrup forms and alcoholic solutions Manufacturing and filling loose materials into both jars and sachets Manufacturing and filling tablets and capsules into both jars and blisters Manufacturing and filling emulsions, gels and creams. Certification of production, standard operation procedures, company reputation, readiness, flexibility and mainly professionalism of the working team they are reasons why Biomedica Ltd has become accepted counterpart for clients interested in contract manufacture of pharmaceuticals, food and cosmetic products. Contract manufacture considerably increased last year. Demonstration thereof can be the implementation of 2-shift operation in the production. Within contract manufacture schedules for national and foreign clients we offer: Formulation and compounding Documentation necessary for products approval Products registration procedures Raw materials procurement Sufficient production capacities for: Tablets production Blistering, adjustment and packaging tablets, soft and hard gelatin capsules supplied in bulk. Production of creams, gels, ointments, lotions and shampoos in quantities ranging from 20 kg to metric tons. Filling in jars and tubes. Homogenization, adjustment and packaging loose food supplements in bulk including 4 6 g sachets (sachets program). Maceration and filling alcoholic solutions in a tax warehouse Manufacturing and adjusting liquid forms (syrups, drinks). Production of detergents. Biomedica provides full control over lab analyses of raw materials and products and disposes of stability chambers. 9

12 Jako kvetoucí louka tak pestrá je paleta výrobků Biomedica Selection of Biomedica s products is diverse like a blossoming meadow 10

13 Široká škála přípravků Biomedica postihuje téměř všechny oblasti péče o zdraví lidí: Chřipka, kašel, nachlazení. Poruchy imunitního systému. Gynekologické obtíže. Obtíže se zbytnělou prostatou. Práce srdce a krevní tlak. Obtíže vyvolané křečovými žílami. Revmatismus a artróza. Bolesti svalů, kloubů a zad. Péče o tělo, ruce a nohy. Přípravky na masáže. Aromaterapie. Nespavost, únava, stres. Poruchy soustředění. Wide selection of Biomedica s products covers nearly all healthcare areas: Flu, cough, cold Immune system disorders Gynecology difficulties Prostate hyperplasia Heart activity and blood pressure Difficulties cause by varicose veins Rheumatism and arthritis Muscles, joints and back aches Care for body, hands and feet Massage products Aromatherapy Insomnia, fatigue, stress Concentration disorders 11

14 Zdravotnické prostředky bikarbonátové kartuše Dokonalý cyklus výroby a recyklace v souladu s požadavky na ekologii PROJEKT 2005 získal podporu Evropské Unie a byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Bikarbonátové kartuše jsou nezbytné pro přípravu dialyzačního roztoku na hemodialyzačních přístrojích firem Baxter, Braun, Nikkiso, Gambro.Jsou vyráběny v podobě polypropylenové patrony, naplněné bikarbonátem sodným v množství 750 g a v kvalitě dané platným Českým lékopisem. Použité kartuše se vracejí zpět a jsou dokonale recyklovány.výroba bikarbonátových kartuší se stala základem projektu širokého programu spotřebního zdravotnického materiálu pro hemodialýzu. Dialýza Dialýza představuje účinnou a často jedinou pomoc pro pacienty trpící selháním nebo nedostatečnou činností ledvin. Při dialyzačním procesu je důležité vhodné složení dialyzačního roztoku, který zabraňuje extrémním ztrátám elektrolytů a tekutin z krve pacienta. V dialyzační terapii existují dva druhy systémů: acetátový a bikarbonátový, které se dnes v moderních dialyzačních strojích vzájemně doplňují. Není zde rozdíl v kvalitě, ale v indikaci, a z technického hlediska ve způsobu podávání a dávkování. U bikarbonátového roztoku je třeba vyloučit možnost srážení některých sloučenin. Toto se děje tak, že bikarbonátový roztok je připravován z práškové formy těsně před použitím. Takto naplněný prášek bikarbonátu v obalu se nazývá kartuše. Zařízení naší firmy sestává z automatu plnění patron. Automat musí splňovat následující postupy: vkládání kartuší naplnění kartuše s přesným navážením vložení víčka a jeho svaření adjustace 12

15 Dialysis Medical devices - Bicarbonate cartridges Ideal production cycle and recycling in line with environmental requirements PROJECT 2005 obtained EU support and was sponsored by European Regional Development Fund and Ministry of Commerce and Trade of the Czech Republic. Bicarbonate cartridges are intended for preparation of dialysis solution in hemodialysis devices of the companies Baxter, Braun, Nikkiso, Gambro. They are manufactured and supplied in PP cartridges filled with 750 g of sodium bicarbonate according to qualitative requirements of the Czech pharmacopoeia. Used cartridges are returned and completely recycled. The production of bicarbonate cartridges has become a basis for a broad program of medical hemodialysis consumables. Dialysis represents a very affective and often the only aid for patients suffering from kidney failure or insufficiency. During the dialysis process the most important factor is a composition of dialysis solution that avoids extreme losses of electrolytes and fluids from the patient s blood. In dialy sis therapies there are 2 types of solutions: acetate and bicarbonate ones that these days can jointly be combined in modern dialysis machines. There is no difference in quality but in indication and technical aspects of their administration and dosage. Bicarbonate solutions have to be prevented from precipitation of certain substances. This is carried out by preparing the solution from the sodium bicarbonate powder just before use. Sodium bicarbonate powder filled in a plastic container is called a cartridge. Machinery of the firm consists of the automatic machine for filling cartridges. The machine enables the following operations: Placing cartridges Filling cartridges and precise weighing Putting the cap and its welding Packing 13

16 LACTULOSA známá i neznámá léčivo a prebiotikum Úvod Laktulóza se sumárním vzorcem C 12 H 22 O 11 (1,4 beta galaktosidofruktosa) a molekulovou hmotností 342,3 DA, je syntetický disacharid v přírodě se nevyskytující, složený z jedné molekuly fruktózy a jedné molekuly galaktózy. Je velmi dobře rozpustná ve vodě, nasládlé chuti (sladší než laktóza, ale méně sladká než fruktóza). Protože není hydrolyzována enzymy tenkého střeva, prochází zažívacím traktem prakticky nezměněna a neabsorbována až do tlustého střeva. Má tedy charakter nízkokalorického sladila bez negativních kariogenních účinků či vlivu na glykemii. Teprve v tlustém střevu je činností střevních baterií metabolizována na organické kyseliny, které jednak upravují intraluminární ph spolu s ovlivněním střevní mikroflóry, včetně produkce a vstřebatelnosti amoniaku, jednak působí osmo ticky. Pozornost kliniků je jí věnována od roku 1957, kdy F. Petuely detekoval laktulózu ve výkalech kojenců. Díky minimální přítomnosti jakýchkoliv interakcí a pouze iniciálním a mírným nežádoucím účinkům, je laktulóza široce používaným přípravkem při léčbě habituální obstipace od r a k redukci hladiny amoniaku v krvi u hepatální encefalopatie (portální systémová encefalopatie, hyperamonemická nemoc) od r Urychlením střevní pasáže se laktulóza osvědčila v klinických studiích i ke zkrácení doby vylučování salmonel (doporučována k urychlení debacilizace při léčbě salmonelových bacilonosičů) a urychlení pasáže při rtg vyšetření tenkého střeva. Farmakologické vlastnosti Laktulóza je definována jako digestivum (střevní regulans) a laxativum. Po perorálním podání působí místně až v tlustém střevu, kde je bakte riálními enzymy štěpena nejdříve na monosacharidy a pak na nízkomolekulární organické kyseliny (kyselinu mléčnou a mastné kyseliny s krátkým řetězcem octovou, propionovou a máselnou), což vede k řadě fyziologických změn, které jsou ve svém důsledku zodpovědné za terapeutický efekt laktulózy: dochází ke zvýšení osmo tické účinnosti aktuální střevní náplně se stimulací sekrece vody a elektrolytů, čímž se zvětšuje objem stolice a způsobuje se její změkčení spolu se stimulací střevní peristaltiky, snížením ph střevního obsahu a pozitivním ovlivněním mikrobiální flóry (pokles zastou pení patogenních mikroorganizmů a nárůst lactobacilů a zejména bifidobakterií), s následným snížením hladiny vstřebávaného amoniaku (uplatní se vyvázání amoniaku na vzniklé mastné kyseliny s krátkým řetězcem do formy amonných solí, zkrácení doby průchodu střevního obsahu s poklesem fermentace zbytkových bílkovin odcházejících spolu s vyvázaným amoniakem stolicí i ovlivnění spektra bakterií kolonizujících tlusté střevo) a tím i hepatoprotektivnímu účinku. Jen malá množství nezměněné laktulózy (pouze asi 0,25 %) se objeví v moči a obvykle jen stopy jsou zjistitelné ve žluči a stolici. Nepřechází do mateřského mléka, nezpůsobuje zvýšení glykemie (sama o sobě není kontraindikována u diabetiků). Kontraindikacemi laktulózových sirupů jsou pouze známá přecitlivělost na laktulózu, intolerance laktózy a galaktosémie (v klinicky užívaných sirupech bývá přítomno cca po 10 g laktózy a galaktózy na 100 g / 50 % sirupu vedlejší produkty syntézy laktulózy) a střevní obstrukce. Vzhledem k určitému obsahu laktózy a galaktózy je třeba opatrnosti u diabetiků, zejména při podávání vyšších dávek k redukci koncentrace amoniaku v systémové cirkulaci při léčbě těžkých jaterních onemocnění. Z nežádoucích účinků se nejčastěji uvádí dyspepsie, křeče v břiše, meteorizmus a flatulence, zvláště na začátku léčby. Tyto účinky v dalším průběhu léčby obvykle rychle mizí. Po vysokých dávkách se objevuje průjem a související ztráta tekutin a elektrolytů, zejména draslíku. Současné klinické využití laktulóza jako léčivo Účinky laktulózy jsou mírné ale spolehlivé, lze je úspěšně využít jak v terapii, tak v diagnostice. Z hlediska nejrozšířenějšího použití, tj. jako laxativum, patří do skupiny nevstřebatelných, osmoticky působících látek vážících vodu v lumen střeva a druhotně stimulujících střevní sliznici k sekreci vody a elektrolytů. Jako volně prodejný lék se používá k terapii chronické habituální zácpy způsobené především opakovaným volním potlačováním defekačního reflexu vlivem špatných návyků. Není návyková, má dobrou toleranci v každém věku s minimálními iritačními účinky, jednoduché dávkování, přijatelnou chuť a minimum nežádoucích účinků i při dlouhodobém používání u těžce nemocných pacientů. Rovněž lékové interakce nebývají významné nutno však vzít v úvahu změnu ph v tlustém střevě a urychlenou střevní pasáž s následným snížením biologické dostupnosti některých léčiv. Na doporučení lékaře se laktulóza užívá při jaterních chorobách spojených s encefalopatií a při salmonelózách. Dosavadní publikované klinické studie dokazují, že laktulóza účinně snižuje hladinu amoniaku v krvi a přináší úlevu od neuropsychických příznaků, přičemž výskyt nežádoucích účinků spojených s jejím užíváním je minimální a ustupuje po delším podávání. Při salmonelózách se laktulóza podává jako podpůrná léčba ke zkrácení doby vylučování salmonel při onemocnění tyfem, paratyfem a jinými salmonelózami, k léčbě salmonelových enteritíd a také k sanaci bacilonosičů. Podání laktulózy zvyšuje kyselost střevního obsahu, což tlumí růst a množení salmonel. Kromě toho i zkrácení tranzitu tlustým střevem podporuje exkreci salmonel. Dávkování laktulózy určuje lékař dle diagnosy, stavu a tolerance pacienta, tj. obvykle je třeba vhodnou dávku postupně vytitrovat (přibližně od 15 do 90 ml sirupu/den); k léčbě jaterní encefalopatie se obecně užívá vyšších dávek laktulózy, než k léčbě zácpy. Iniciální dávky se obvykle liší od pozdějších optimálních a po dosažení žádaného tera peutického účinku se přechází na udržovací dávku. Laktulózu lze podávat jak u dospělých, tak i u dětí i dlouhodobě, přičemž dětem zejména mladším jednoho roku by se měla podávat až na doporučení lékaře (pozor na ztráty vody a elektrolytů). Použití je možné i u žen v období těhotenství a laktace, neboť se systémově nevstřebává ani nepřechází do mateřského mléka. Laktulózu lze použít i jako diagnostikum pro urychlení střevní pasáže při rentgenovém nebo endoskopickém vyšetření, jako referenční látku pro tzv. dechový vodíkový test při stanovení stupně malabsorbce sacharidů, doby tranzitu tenkým střevem a bakteriální invaze do tenkého střeva. Nověji se uplatňuje i jako marker paracelulární absorp ce v tzv. laktulózo/mannitolovém testu intestinální permeability při diagnostice onemocnění tenkého střeva (vyšetření ze vzorku moči). Prebiotické účinky laktulóza jako doplněk stravy Eubiotika jsou látky upravující složení bakteriální střevní flóry tlustého střeva, mezi něž patří probiotika (kultury vybraných živých mikroorganismů) zlepšující mikrobiální rovnováhu ve střevním traktu a prebiotika (nestravitelná část stravy sacharidové povahy) selektivně stimulující růst a/nebo aktivitu prospěšné části bakteriální střevní flóry bifidobakterií a laktobacilů a současně 14

17 potlačující růst řady přítomných patogenů. V trávicím traktu se vyskytuje více než 400 bakteriálních druhů, přičemž v tlustém střevě jejich množství dosahuje /ml (bifidoakterie, laktobacily, klostridia, peptokoky, streptokoky, peptostreptokoky, enterokoky, eubakterie a další). Pro organismus prospěšnými jsou bifidobakterie a laktobacily, potenciálně patogenními např.escherichia coli (ale některé kmeny jsou potřebné pro tvorbu vitaminu B12 a K) a patogenními např. klostridia. Jejich růstovým substrátem jsou ve vyšších úsecích GIT neabsorbované složky potravy vláknina, oligosacharidy, bílkoviny či peptidy atd. Produkty metabolismu těchto látek mohou být pro organismus prospěšné (mastné kyseliny s krátkým řetězcem SCFA) či toxické (produkty proteolýzy bílkovin a peptidů) nebo neutrální. Příznivé působení probiotických mikroorganismů je velmi široké. Jde o pozitivní ovlivnění složení střevní mikroflóry s potlačením růstu nežádoucích bakterií, produkci vitaminů skupiny B, zmírnění průjmů, zmírnění laktózové intolerance, příznivé ovlivnění imunitního systému, snížení rizika vzniku nádorového bujení, zpomalení úbytku kostní dřeně, zvýšení absorpce vápníku, snížení hladiny sérového cholesterolu a další příznivé účinky pro makroorganismus. Osídlení střeva těmito prospěšnými probiotickými mikroorganismy může výrazně kolísat, proto jejich dodávka do makroorganismu a současně i podpora jejich růstu a aktivity prebiotiky, je velmi důležitá. Významným představitelem prebiotik ze skupiny oligosacharidů je laktulóza. Nestravitelnost oligosacharidů umožňuje jejich působení jako vláknina a prebiotikum, přičemž jejich energetická hodnota se pohybuje kolem 1 2 kcal/g oproti standardním 4 kcal/g u glukózy a obdobně i sladivost je výrazně nižší (u laktulózy se udává cca 60%). Fermentací oligosacharidů vzniká jednak kyselina mléčná, jednak mastné kyseliny s krátkým řetězcem octová, pripionová a máselná. Tyto kyseliny upravují ph střevního obsahu, podporují střevní motilitu, stimulují absorbci vody a solí (zejména vápníku a hořčíku), jsou zdrojem energie pro kolonocyty. Množství a poměr jednotlivých kyselin závisí na fermentované látce. Laktulóza má zvláště příznivý vliv na růst bifidobakterií a při její fermentaci vzniká nejvíce orga nických kyselin, zejména kyseliny propionové. Je však také energetickým zdrojem např. pro klostridia produkující střevní plyny. Ke klinicky prokazatelnému příznivému ovlivnění růstu a aktivity probiotických bakterií se udává pro laktulózu dávka cca 3 g / den (odpovídá cca 5 ml 50 % sirupu, tj. 1 kávové lžičce). Preventivní účinek probiotik a prebiotik se dle literatury uplatňuje u poruch vyprazdňování a u cestovatelských průjmů (stabilizace fyziologické střevní flóry), urogenitálních infekcí, při hypercholesterolemii a cholesterolových žlučových kamenech, osteoporóze a karcinomech tlustého střeva. Dále se uvádí příznivé ovlivnění zánětlivých střevních onemocnění, atopie a střevních infekcí. samotnými antibiotiky nebo symptomatickou léčbou. Je také využívána v diagnostické medicíně. Možnosti dalšího uplatnění v prevenci a podpůrné terapii Experimentálně jsou již po dvě desítky let ověřovány i další potenciální terapeutické možnosti využití laktulózy v některých dalších klinických oblastech, a to nejen jako prebiotika, např. u kandidových, zejména rekurentních mykóz střeva a vaginy, u bakteriálních infekcí močového a respiračního traktu, při hypercholesterolémii a cholelithiáze (prevence cholesterolových žlučových kamenů), v prevenci kolorektálního karcinomu a endotoxemie střevního původu, u ulce rózní kolitidy a Crohnovy choroby (ovlivnění střevní mikroflóry a do dávka přirozeného energetického substrátu SCFA pro kolonocyty), k norma lizaci počtu stolic, dále i u renální insuficience a diabetu (ovlivnění postprandiální hyperglykemie). Dosud však chybí dostatečně roz sáhlé a validní klinické studie, které by umožnily rozšířit indikační spektrum laktulózy jako léčiva i do těchto oblastí. V USA je laktulóza preskripčním léčivem pro terapii zácpy a jaterní encefalopatie, její další klinické a prebiotické využití je stále předmětem výzkumu. Využití laktulózy jako prebiotika tedy potravního doplňku či doplňku stravy k fortifikaci potravin, má celosvětově stoupající tendenci, zejména v Japonsku a některých evropských zemích je využívána nejen jako léčivo, ale i jako potravní doplněk a přísada do tzv. funkčních potravin. Zpracoval: MUDr. Ladislav Červinka Závěr Lactulosa je desítkami let praxe prověřeným, uživatelsky přívětivým, účinným, nenávykovým bezpečným léčivem při léčbě obstipace, zejména ve stáří a v těhotenství. V klinické praxi, zejména geriatrické, je velmi dobře hodnocen fyziologický princip a šetrnost jejího působe ní s minimální iritací (působí až v tlustém střevě). Díky nepřítomnosti přímých interakcí a pouze iniciálním a mírným nežádoucím účinkům, je zvláště vhodná téměř pro všechny druhy problémových nemocných, s výjimkou několika málo kontraindikací. Je efektivním standardním terapeutikem u jaterní encefalopatie, dosahujícím významný pokles hladiny amoniaku v krvi, přičemž se uplatňuje i její hepatoprotektivní účinek. Léčení salmonelových bacilonosičů s využitím laktulózy je rovněž přínosné, neboť dochází k signifikantnímu zkrácení exkrece salmonel v porovnání s léčbou 15

18 Nezastupitelný draslík Obecné informace o draslíku Draslík je osmým nejrozšířenějším prvkem zemské kůry (tvoří cca 2,6 %). Jde o prvek nezbytný k životu a zejména k růstu rostlin. V přírodě se vyskytuje výhradně ve formě sloučenin, v čistém stavu nikoliv. Ve formě sloučenin se vyskytuje zejména v různých nerostech (například karnalit KMgCl 3.6 H 2 O nebo sylvinit KCl). Ve formě uhličitanů jej nalezneme v rostlinném popelu. V čistém stavu jde o velmi měkký alkalický kov bílé barvy (lze jej lehce řezat nožem), velice reaktivní, který při styku se vzduchem okamžitě oxiduje. Jako všechny alkalické kovy, i draslík prudce reaguje s vodou. Musí se uchovávat v oleji nebo v látkách, se kterými nereaguje (například v parafínu). Draslík objevil v roce 1807 sir Humphry Davy během pokusů s elektrolýzou hydroxidu draselného (potaše). O rok později získali směs kovu za pomoci rtuťové katody Berzelius a Pontin. V zemědělství je draslík nezbytným prvkem pro růst rostlin a jako hnojiva se zde používá zejména síran draselný (K 2 SO 4 ), chlorid draselný (KCl) a dusičnan draselný (KNO 3 ). V medicíně se používá zejména chlorid draselný k suplementaci draslíku a bromid draselný (KBr), který vykazuje sedativní účinky. Dalšími používanými sloučeninami draslíku jsou např. kalii citras, kalii iodidum, kalii hydrogenocarbonas či kalii dihydrogenophosphas. Ve sklářství a malířství se používá uhličitan draselný (K 2 CO 3 ), zejména při výrobě speciálního skla v optice a barev. V průmyslu se s draslíkem potkáme hned v několika, značně nesourodých odvětvích, kde jej nalezneme v podobě hydroxidu draselného (KOH) při výrobě mýdel či elektrolytů do alkalických baterií, respektive v podobě bromidu či jodidu (KI) ve fotografickém průmyslu. Draslík v medicíně Draslík (K + ) je hlavní kation uvnitř buněk (115 mmol/l), ve kterých je zodpovědný zejména za udržování osmotického tlaku. Spolu se sodíkem je zodpovědný za udržování elektrolytové rovnováhy (rovnovážný stav mezi extracelulárním sodíkem a intracelulárním draslíkem). Extracelulárně je ho naproti tomu velice málo (4 5 mmol/l), přesto i zde je jeho funkce nezastupitelná. Mimo jiné je zodpovědný za neuromuskulární dráždivost, správnou funkci srdečního svalu a podílí se na udržování acidobazické rovnováhy. Za regulaci K + je zodpovědný zejména mineralokortikoidní hormon aldosteron, který se tvoří v kůře nadledvin a zásadním způsobem ovlivňuje retenci Na + a exkreci K +. Jinými slovy tyto dva klíčové ionty se chovají do značné míry protichůdně. Kalemie Normální hladina draslíku v krvi se pohybuje mezi 3,5 a 5,5 mmol/l. Při odběru je třeba pamatovat na to, že je nezbytné rychlé oddělení krevních buněk od plasmy. Hemolýza totiž může být zodpovědná za falešně pozitivní výsledek krevního testu vykazujícího vysoké hladiny draslíku. Teoreticky může být falešně pozitivní i výsledek u jedinců s odběrem po extremní fyzické námaze. Nesmíme zapomínat ani na to, že také některé léky (například steroidní hormony) mohou modifikovat hladinu draslíku v krvi, stejně jako třeba probíhající redukční proteinové diety, u nichž je mnohdy nezbytná suplementace draslíkem. Při vyvážené stravě je přísun draslíku prakticky vždy plně zajištěn potravou. Vylučování draslíku se děje hlavně močí, v menší míře i stolicí. Příčiny hyperkalemie Poškození renálních funkcí na úrovni tubulárních buněk, nedo statečnost kůry nadledvin (Addisonova choroba) či vzácněji hypo aldosteronismus, rozpad buněk včetně hemolýzy, poruchy distri buce (acidóza, hyperosmolarita), iatrogenní vlivy (zvýšený parenterální přívod, předávkování digitalisem či kalium šetřícími diuretiky). Vyso ké hladiny draslíku jsou nebezpečné zejména pro srdeční činnost, poruchy nastávají i v činnosti příčně pruhovaného a hladkého svalstva. 16

19 Příčiny hypokalemie Některé poruchy ledvin (hovoříme o tzv. kaliopenické nefropatii), hyperaldosteronismus, ztráty draslíku z GIT (zvracení, průjmy, ma labsopce), poruchy distribuce (alkalóza, podání inzulinu, katecholaminy), iatrogenní vlivy (dlouhodobé podávání ACTH či mineralokortikoidů), vzácněji nízký přívod potravou. Klinicky se projevuje zejména svalovou slabostí, somnolencí, noční polyurií, parestesiemi, hypertenzí a typickými změnami na EKG (tzv. hypokalemické změny). Na hypokalemii mnohdy náhodně upozorní některý z projevů metabolické alkalózy, například alkalická reakce moči u hypertonika. Přírodní zdroje draslíku Bohatým zdrojem draslíku jsou zejména některé druhy ovoce a zeleniny (například meruňky, artyčok, avokádo, banány, celer, houby, zelí, mango, kiwi, špenát, hrušky, brambory, atd). 17

20 Kalium chloratum BIOMEDICA potahované tablety Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Kalii chloridum 500 mg v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K +, tj. 262 mg draslíku). Farmakologické vlastnosti Kalium je hlavním intracelulárním kationtem tělesných tkání. Jeho aktivní transport přes buněčnou membránu je regulován činností sodíko-draslíkové pumpy, která udržuje potřebnou koncentraci jak intracelulárních draslíkových kationtů, tak i koncentraci draslíku v séru. Draslíkové ionty se účastní řady esenciálních fyziologických pochodů, jakými jsou například: přenos nervového impulzu, svalová kontrakce, udržování normální funkce ledvin, krevního tlaku, acidobazické rovnováhy, intracelulárního tonu, membránového potenciálu, regulace osmotického tlaku, enzymatických reakcí, syntéza bílkovin apod. Draslík hraje zásadní úlohu v aktivitě srdečního svalu. Za fyziologic kých podmínek je denní příjem draslíku potravou dostatečný. K depleci draslíku dochází při sníženém přívodu anebo tehdy, kdy ztráta draslíku vylučováním převyšuje jeho příjem. Nedostatek kalia vede k systémové alkalóze a velmi závažným, život ohrožujícím stavům. Chlorid draselný podaný ve formě potahovaných tablet se dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu. Draslík se nemetabolizuje. Filtruje se v ledvinných glomerulech a je aktivně sekretován do distálních tubulů. Již malé zvýšení koncentrace kalia v plazmě stimuluje jeho vylučování ledvinami, protože schopnost ledvin zachovat draslík je slabá a vylučování draslíku močí pokračuje, dokonce i když je přítomna jeho těžká intracelulární deplece. Tato exkrece kalia je potencována aldosteronem. Kalium se vylučuje nejen močí, ale část stolicí, žlučí, pankreatickou šťávou, slinami a potem. Morfologické a funkční změny ledvin, jako i nízká koncentrace reninu a aldosteronu u starých osob, přispívá k vyšší incidenci hyperkalemie. Indikace Předcházení a léčba nedostatku draslíku při zvýšených ztrátách draslíku močí, včetně iatrogenně indukovaných: polyurická fáze renální insuficience, forsírovaná diuréza, podávání kaliuretických diuretik (zejména v kombinaci s digitalisovými glykosidy), dlouhodobá léčba vysokými dávkami kortikosteroidů, primární a sekundární hyperaldosteronizmus, katabolické stavy. Předcházení a léčba nedostatku draslíku způsobeného při ztrátách draslíku zažívacím ústrojím: zvracení a průjmy, píštěle, dlouhodobé podávání laxancií, odsávání žaludečního obsahu. Nedostatečný přísun draslíku potravou, přechodné hladovění, některé redukční diety apod. Hypokalemie při přesunech kalia z extracelulární tekutiny do intracelulárního prostoru: hypochloremická alkalóza, neuromuskulární dysfunkce (svalová slabost, parestézie, periodická familiární hypokalemická nebo normokalemická obrna). K udržování optimální koncentrace draslíku v séru u pacientů s kardiálním onemocněním (poruchy srdečního rytmu) a rizikem cévní mozkové příhody, hypertenze. 18

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp. zn. sukls56073/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta LACTULOSA BIOMEDICA (lactulosi solutio) sirup Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls247542/2011 1. Název přípravku Lactulose AL sirup Souhrn údajů o přípravku 2. Kvalitativní a kvantitativní složení 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls175187/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphalac 667 g/l, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: lactulosum 667 g v 1000 ml perorálního roztoku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resical prášek pro přípravu perorální nebo rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ prášku obsahuje: 1 g prášku obsahuje: Calcii polystyrensulfonas

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls182457/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls125313/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

sp.zn. sukls132573/2013

sp.zn. sukls132573/2013 sp.zn. sukls132573/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kalium-L-malat Fresenius 1 molar koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 20 ml ampulka obsahuje:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GUTTALAX tablety Natrii picosulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. GUTTALAX tablety Natrii picosulfas sp.zn.sukls90149/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele GUTTALAX tablety Natrii picosulfas Přečtěte si tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls103444/2011 a sukls103455/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium-Sandoz forte 500 mg Calcium-Sandoz FF 1000 mg calcii lactogluconas

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna obalená tableta obsahuje glukosu, 51,8 mg monohydrátu laktosy a 14,1mg sacharosy..

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna obalená tableta obsahuje glukosu, 51,8 mg monohydrátu laktosy a 14,1mg sacharosy.. sp.zn. sukls252727/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU STADALAX 5 mg, obalené tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Jedna obalená tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. Pomocné látky

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015 Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky Novinky SANOFI Srpen 2015 IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg měkké tobolky Léčivá látka v tekuté formě: ibuprofenum 400 mg (ibuprofen

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp. zn. sukls5925/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta LACTULOSA BIOMEDICA sirup lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26205/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242857/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lactulose AL sirup (lactulosum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

VLáKNINa. Růžena Krutilová

VLáKNINa. Růžena Krutilová VLáKNINa Růžena Krutilová Definice vlákniny AACC (2001): Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a jsou zcela

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls188662/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laktulosa Sandoz 670 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje lactulosum 670 mg (jako lactulosi solutio).

Více

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku Příloha č. 3 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls239371/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

sp.zn. sukls159475/2010

sp.zn. sukls159475/2010 sp.zn. sukls159475/2010 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Magnesium lactate Biomedica 500 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Zácpa: k úpravě fyziologického rytmu tlustého střeva.

Zácpa: k úpravě fyziologického rytmu tlustého střeva. sp.zn. sukls199268/2012 a sp.zn. sukls192494/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lactulose AL sirup 66,7 g / 100 ml 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml sirupu obsahuje lactulosum

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty Nejširší možnost ochrany Spectron je velmi účinné baktericidní antibiotikum na drůbežích farmách po celém světě. Zcela široké spektrum

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku E-Z-HD 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka: Barii sulfas (síran barnatý)

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem kožní roztok

AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem kožní roztok www.lekarna-madona.cz zpět na stránku produktu zpět na obdobná léčiva SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU: AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem kožní roztok 2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa.

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa. sp.zn. sukls24303/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Strepsils Pomeranč s vitaminem C pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls198250/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Magnerot Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje magnesii orotas dihydricus 500 mg (odpovídá 32,8 mg magnesia)

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (extrakt z listů břečťanu) 1.5 g extrahováno ethanolem 70% [V/V])

Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (extrakt z listů břečťanu) 1.5 g extrahováno ethanolem 70% [V/V]) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls8137/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bronchipret tymián a břečťan sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100g (odpovídá 88,5 ml) Bronchipret tymián

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta zdravie z Pienin a Zamaguria BIO Kopřiva čaj příznivě působí při celkové látkové výměne. Ovlyvňuje některé funkce pohybového ústrojí. Šípkový čaj kvalitní směs čaje působí příznivě na lidský organismus.

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum sp.zn.sukls175187/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg.

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg. Sp.zn.sukls21356/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium Cholecalciferol Béres 600 mg/400 IU potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI

PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI 1 DODATKY MAJÍ BÝT ZAŘAZENY DO ODPOVÍDAJÍCÍCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH MOXIFLOXACIN Následující

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls147563/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Accusol 35 Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafitraci. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Vnitřní rozdělení tělních tekutin

Vnitřní rozdělení tělních tekutin Vnitřní prostředí Spolu s krevním oběhem, plícemi, ledvinami zajišťuje tkáním přísun kyslíku, živin a odsun katabolitů regulace osmolality,, iontového složení, acidobazické rovnováhy a teploty normální

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat sp.zn.sukls247606/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m). Sp.zn.sukls15900/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum

Více

STADALAX 5 mg, obalené tablety bisacodylum

STADALAX 5 mg, obalené tablety bisacodylum sp.zn. sukls252727/2011 STADALAX 5 mg, obalené tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy

Více

Plasma a většina extracelulární

Plasma a většina extracelulární Acidobazická rovnováha Tato prezentace je přístupná online Fyziologické ph Plasma a většina extracelulární tekutiny ph = 7,40 ± 0,02 Význam stálého ph Na ph závisí vlastnosti bílkovin aktivita enzymů struktura

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXIUM 500 500 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tvrdá tobolka obsahuje calcii dobesilas monohydricus 500 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hydrogenuhličitan sodný 4,2% (w/v) - BRAUN infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls90149/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GUTTALAX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje Natrii picosulfas 5 mg Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více