Slovo na úvod něco z historie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo na úvod něco z historie"

Transkript

1

2 Slovo na úvod něco z historie Biomedica, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 panem RNDr. Hubertem Koukolem. Prvním ředitelem byl pan MVDr. J.Janíček. Od konce roku 1995 je ředitelem firmy Ing. Jaroslav Říha. Od počátku své existence firma vyrábí unikátní výrobky podle vlastních receptur, na jejichž sestavení se podíleli naši přední odborníci v čele s Dr. M. Karmazínem, CSc. a Doc. M. Dědkem, Dr.Sc. Většina výrobků, ať již se jedná o léčiva, doplňky stravy nebo kosmetiku, obsahuje rostlinné extrakty, silice či vitamíny. Od roku 1997 rozšířila Biomedica svoji činnost také o nákup a prodej surovin, ke kterým měla v rámci své výroby blízko. Začala dodávat na český trh suroviny pro farmaceutický, potravinářský a kosmetický průmysl. V dnešní době jsou obchodní kontakty rozšířeny nejen po celé Evropě, ale i v Americe, Oceánii a samozřejmě i v prudce se rozvíjející Asii. V roce 2002 byla zahájena činnost v nové výrobní jednotce v malebné polabské krajině v Hořátvi. Firma tak zvýšila svoje výrobní kapacity, především v oblasti doplňků stravy a kosmetický přípravků. V roce 2005 byly rozšířeny možnosti provozovny v Hořátvi o výrobu dalších léčivých přípravků a ve spolupráci s Evropským fondem regionálního rozvoje byl dokončen i projekt nové výrobny zdravotnických prostředků dialyzačních kartuší. V roce 2005 se dále konsolidoval tým odborníků v oblasti výzkumu, vývoje, schvalování a registrací nových přípravků, který je schopen zajistit tyto činnosti nejen ve vlastní firmě, ale v rámci kontraktačních smluv zabezpečit tyto služby, včetně výroby, i dalším zájemcům. Biomedica spol. s r.o. v současné době zaměstnává sedmdesát pracovníků. K nejznámějším a nejúspěšnějším léčivým přípravkům firmy Biomedica spol. s r.o. patří bezesporu expektorans a sekretolytikum Biotussil bylinné kapky, dále střevní regulans a laxativum Lactulosa Biomedica nebo potahované tablety Kalium chloratum Biomedica a kožní antibiotický zásyp Framykoin. Oblíbené jsou také masážní gely s obsahem rostlinných silic, které velmi účinně napomáhají při zmírňování a odstraňování bolestí namoženého svalstva, zad a kloubů, oteklých nohou a obtíží způsobených křečovými žilami. Patří k nim například Bioment, Bioarthro gel, Biovenol krém a další. Určitě zajímavé a stále oblíbenější jsou některé doplňky stravy, jako např. vitamínové sirupy s obsahem jódu pro malé děti, nastávající a kojící maminky, nebo osvědčený šumivý nápoj v prášku proti únavě s názvem Ascoffin. V nabídce je celá řada dalších zajímavých přípravků, se kterými se můžete podrobněji seznámit i na Obrat firmy v průběhu 15 let: Company sales in the last 15 years: mil. Kč 2

3 Introductory word history background Biomedica Ltd was founded in 1991 on the initiative of Dr. Hubert Koukol. The first director was Dr. J. Janíček. Since 1995 the company director has been Mr. Jaroslav Říha. Since the very beginning the company has been manufacturing unique products according to its own proprietary prescriptions formulated by leading nutraceutical experts like Dr. M. Karmazín and Mr. M. Dědek, PhD. Nearly all the products no matter whether pharmaceuticals, food supplements or cosmetics contain herbal extract, essential oils or vitamins. Since 1997 Biomedica has also enlarged its activities into business of raw materials used for pharmaceutical, food and cosmetics industry of the Czech Republic. It has currently branched out its business contacts not only in Europe, both Americas and Oceania and also in booming Asia. In 2002 a new production facility was erected in Hořátev TPH area, within picturesque surroundings of Nymburk and started its operation. Such a way the company has increased its operational capacities mainly for food supplements and cosmetic products. In 2005 another project implementation took place in Hořátev. It was the erection of a facility for medical devices dialysis cartridges in cooperation with European Regional Development Fund. That year a team of peers skilled in R&D and regulatory affairs originated offering also services of the kind together with contract manufacturing for other clients. Approx. 70 people are presently employed with Biomedica Ltd. The most widely known and successful products of Biome dica Ltd undoubtedly include Biotussil (expectorants and secretolytics) herbal drops, Lactulosa Biomedica syrup (bowel regulator and laxative), Kalium chloratum Biomedica coated tablets and Framykoin dusting powder containing antibiotics. Very popular are massage gels containing herbal oils that actively assist pain mitigation of affected muscles, shoulders, joints, swollen feet and ailments caused by varicose veins. They are represented by Bioment, Bioarthro gel, Biovenol cream and others. Increasing interest is exhibited in some food supplements like vitamin syrups for little children, expectant and nursing women containing iodineor well-established effervescent powdered fatigue-proof drink Ascoffin. You can visit Biomedica website at to get acquainted in more detail with other products that may be of your interest. 1

4 2. Jak se stalo, že jste se ocitl v Německu a co Vás přivedlo zpátky do Čech? Odešel jsem v roce 1968 po okupaci a vrátil se zpět v roce 1990 s ideou pomoci tím, co jsem se v zahraničí navíc naučil, zejména v oblasti podnikání a vytváření nových pracovních příležitostí. V neposlední řadě též předat filozofii životní stylu orientovaného na preventivní péči o zdraví. 3. A tak tedy vznikla myšlenka založit společnost Biomedica? Rozhovor se zakladatelem společnosti BIOMEDICA RNDr. Hubertem Koukolem 1. Nomen omen říkali staří latiníci. Vy jste vzděláním fyzikální chemik a působil jste v této oblasti velkou část Vašeho profesního života. Jak vznikl Váš kladný vztah k alternativní medicíně a přírodním farmaceutickým produktům? Fyzikální chemie se snaží postihnout matematicky souvislosti, které nás obklopují a kterými je určován běh našeho života. Taková schematická znalost a navazující životní zkušenosti mi umožnily vytvořit si filozofické poznání provázanosti celého dění v přírodě, jeho vlivu na náš organizmus a v důsledku toho i opodstatnění oblasti, kterou nazýváme alternativní medicínou. Po založení první firmy, působící v mé původní oblasti měřící a regulační techniky, a určité orientaci v prostředí České republiky, jsem zjistil, že zde oblast profesionálně vyráběných přírodních farmaceutických produktů v podstatě neexistuje. To vedlo v roce 1991 k založení firmy Biomedica. 4. Jak se Biomedice momentálně daří a jaké jsou její cíle pro další léta? Biomedica začínala zcela skromně ve třech lidech. Vlastními silami vyvinula vhodné produkty, které se během let podařilo prosadit proti silné zahraniční konkurenci. Proto si vytvořila vlastní výrobní základnu, kde vyrábí řadu léčiv a doplňků stravy i v zakázkové výrobě. Dnes je v Biomedica zaměstnáno 70 pracovníků, a právě ti tvoří angažovaný, vysoce kvalifikovaný tým, který je základem a zárukou úspěchu firmy. Pro rozšíření produkce jsme tento rok začali budovat novou výrobnu v areálu TPH, kde mají být vyráběny už i nové produkty z probíhajícího vývoje. 5. Máte nějaké krédo, které Vás pořád žene dopředu? Motivuje mě úspěch týmu, který mám k dispozici. 2

5 Brief interview with Biomedica Ltd s founder Dr. Hubert Koukol 1. Nomen omen used to say old Latinists. You are a physical chemist of your profession and have been engaged in this branch most of your professional carrier. Where are origins of your positive relations towards alternative medicine and natural pharmaceutical products? Physical chemistry attempts to catch relationships ruling the course of our life by means of mathematical tools. This knowledge and consequential life experience have enabled me to make philosophical recognition of interconnection of events being happened in the nature, their influence on our bodies, which consequently substantiates the area we call alternative medicine. 2. What made you leave for Germany and in turn come back to Czechland? I left former Czechoslovakia after the Soviet invasion in 1968 and came back in 1990 with the idea to implement approaches I learned abroad mainly in the area of entrepreneurship and creation of employment. Last but not least reason was to convey life style philosophy oriented on preventive health care. 3 And that way did the idea of founding Biomedica come into existence? After foundation of the first company operating in the area of measuring and regulating techniques called Centec I found out that the area of professionally manufactured natural pharmaceuticals did not exist. This led to the establishment of Biomedica Ltd in What are outcomes of Biomedica operation and what are its objectives in the near future? At the very beginning Biomedica was operated by 3 people. Despite the fact several suitable products have been designed and developed that won out over keen foreign competition in the end. That is why Biomedica has estab lished its new production site where a lot of pharmaceuticals and food supplements have currently been manufactured. Approx. 70 people are presently employed with Biomedica Ltd and they have constituted a highly skilled and engaged team that has become essential basis guaranteeing the company success. In 2006 we started the erection of a new facility in the area of TPH where new products from own R&D would be manufactured. 5. Do you have a credo that moves you ahead? I am motivated by achievements of the team I dispose of. 3

6 Farmacie nový směr a budoucnost společnosti Biomedica Areál Technologického Parku v Hořátvi (TPH) je umístěn v polabské nížině, v kraji úrodné černozemě, kde na polích spatříme růst zeleninu, v kraji slunečnic a ovocných sadů, kraji hojných úrod. Je to kraj blahodárných pramenů. TPH se nachází mezi dnes již zaniklými lázněmi Sadská a věhlasnými lázněmi Poděbrady. Na okraj Prahy je nedaleko. Cesta trvá po dálnici D11 jen 25 minut. TPH je umístěn mimo ruch měst v krásném čistém přírodním prostředí. Areál TPH zaujímá prostor 15 hektarů. Biomedica s.r.o. se postarala během krátké doby o rekonstrukci řady budov v TPH. Postupně tak vznikají moderní výrobní i skladové prostory. Vlastní farmaceutická výroba byla zavedená do výrobního programu společnosti před 2 lety.náročnost farmaceutické výroby byla zvládnuta ve všech oblastech. Od zvládnutí výrobního procesu v ne právě ideálním prostředí až po vytvoření předpisové dokumentace, registrace přípravků a cen, farmakovigilance i vlastní distribuce. Biomedica je dnes vnímána jako významná česká farmaceutická společnost a toto své nabyté renomé hodlá nadále upevňovat. Důkazem toho je pokračující výstavba nových prostor pro farmaceutickou výrobu, tzv. Pharma blok. Dosud vyráběné léčivé přípravky firmou Biomedica jsou: Lactulosa Biomedica sirup, Kalium chloratum Biomedica tablety, Framykoin zásyp a Biotussil bylinné kapky. A čím jsou tato léčiva zajímavá? Dočtete se na dalších stránkách. Pharmaceutical production new direction and future of Biomedica Ltd Technology Park Hořátev (TPH) is located in the Elbe lowland, in the land of black soil where in the fields you can see grow vegetables, in the land of sun-flowers, fruit groves yielding heavy crops. This region abounds with a lot of healthy springs of mineral water. TPH is situated amidst the former spa town of Sadská and very renowned health resorts of Poděbrady. It takes only 25 minutes taking the motorway D11 from Prague to reach TPH. TPH totaling 15 ha is located within clean and fresh environment of the region. Biomedica Ltd has seen to reconstruction of many premises in TPH enabling thus erection of modern production and warehousing buildings. 4

7 The pharmaceutical production itself was implemented into the company manufacturing program 2 years ago. Deman ding objectives of the pharmaceutical production have fully been met from getting the production process under control via formation of documentation, product and price registration, pharmacovigilance up to distribution activities. Biomedica Ltd is presently viewed as a renowned Czech pharmaceutical company and wants to continue to streng then this position. Erection of the new pharmaceutical facility Pharma block supplies evidence thereof. Pharmaceuticals currently manufactured by Biomedica Ltd. are: Lactulosa Biomedica syrup, potassium Kalium chloratum Biomedica tablets, Framykoin dusting powder and Biotussil herbal drops. What makes these pharmaceuticals interesting? You can read it in the following pages. 5

8 Co se podařilo? Jak v moři běží vlna za vlnou, tak v životě jde rok za rokem. Patnáct let není dlouhá doba. V životě lidském je prvních patnáct let důležitým obdobím růstu a formování člověka. Za patnáct let narostou stromy a příroda změní svou tvář. Patnáct let už je doba, za kterou se dá ohlédnout a hodnotit. Za patnáct let existence firmy, založené v porevolučním sametovém kvasu, byly doby růstu a úspěchu ale i propadu a neúspěchu. K překlenutí všech nesnází nestačila jen důležitá vize kudy a kam jít, ale především s kým a jak tam jít. K uskutečňování představ je zapotřebí zapálených, nadšených a profesně zdatných lidí. Takový pracovní kolektiv se za těch patnáct let postupně vykrystalizoval. I to bylo důležité při realizaci záměru významně rozšířit výrobu odkoupením výrobních kapacit pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky. Velký třesk se odehrál v r Dobrá věc se podařila a v současnosti jsme svědky dalšího rozvoje zahájení výstavby nových prostor pro farmaceutickou výrobu. Přejme si proto do dalšího patnáctiletí úspěch a trvalou prosperitu, přejme si moudré a lidské vedení společnosti, přejme si zajímavou práci a jistotu ve společnosti, která má úspěšnou minulost a věřme, že naším přičiněním i budoucnost! What turned out well? Like wave after wave in the sea year after year runs in the life. 15 years is not a long period. In our life the first 15 years are very important for man s growth and formation. In 15 years trees grow up and the nature changes its appea rance. 15 years is a period that can be looked back and assessed. Since its foundation after the velvet revolution in 1989 our company in the following 15 years has experienced stages of both successful growth and setbacks. To overcome difficulties it turned out important to set vision targets and mainly build a team of people able to achieve them. Such a team has happened to be gradually gathered in the last 15 years, which proved important and effective during the phase of production enlargement and diversification for pharmaceutical products and medical devices. The Big Bang came about in 2004 when this deal was successfully completed and since then we have been witnesses of further company development like the erection of a new pharmaceutical facility in TPH Hořátev. What is most important for the next 15-year guarantee of success and sustainable prosperity is to dispose of competent, productive and efficient company management, interesting jobs and confidence in the company that can be proud of its successful history and hopefully of perspective future. 6

9 PHARMA BLOK blízká budoucnost Pharma block near future Nově budovaný areál pro zajištění moderní výroby léčivých přípravků podle posledních předpisů a požadavků na čistotu a bezpečnost práce a výrobků. Termín dokončení stavby a uvedení do provozu: konec roku 2007 Facility being newly built for the state-of-the-art production of pharmaceuticals in line with the latest instructions and requirements for cleanliness and product and labour safety. Project completion and implementation term: 2007 end 7

10 Zakázková výroba Biomedica může nabídnout výrobní kapacity nejenom v oblasti léčiv. Sama vyvíjí a uvádí na trh své vlastní výrobky. Jedná se o doplňky stravy, kosmetiku. Výrobní zařízení se neustále modernizuje a v současné době jsme připraveni nabídnout: výrobu a plnění tekutých přípravků, jak ve formě sirupů, tak lihových roztoků výrobu a plnění sypkých hmot jak do dóz, tak do sáčků výrobu a plnění tablet a tobolek jak do dóz, tak do blistrů výrobu emulzí, gelů i krémů. Certifikace výroby, standardní operační postupy, renomé společnosti, ochota, flexibilita, a především profesionalita pracovního týmu to jsou důvody, pro které je společnost Biomedica vyhledávaným partnerem pro zakázkovou výrobu léčiv, potravinářských i kosmetických produktů. Zakázková výroba v posledním roce velmi vzrostla. Důkazem toho je i zavedení dvousměnného provozu ve výrobě. V rámci zakázkové výroby pro české i zahraniční partnery zajišťujeme: vývoj receptur potřebnou dokumentaci pro schválení produktu registraci všech přípravků obstarání surovin velkou výrobní kapacitu pro: Výrobu tablet blistrování, adjustaci a balení tablet, měkkých i tvrdých želatinových tobolek dodaných in bulk, výrobu krémů, gelů, mastí, pleťových vod, šamponů od 20 kg do tunových množství, plněných do kelímků i do tub, homogenizaci, adjustaci a balení sypkých doplňků stravy in bulk včetně sáčků 4 6 g (sáčkový program), maceraci a plnění lihových roztoků v daňovém skladu, výrobu a adjustaci tekutých forem (sirupy, nápoje), výrobu detergentů. Biomedica zajišťuje laboratorní rozbory surovin a přípravků a má také k dispozici stabilitní komory. 8

11 Contract manufacture Biomedica Ltd can offer production capacities not only in the area of pharmaceuticals. It makes its own R&D activities and implements its own products into the market. They are food supplements and cosmetics. Production machinery is continually being modernized and currently we are able to offer: Manufacturing and filling liquid products both in syrup forms and alcoholic solutions Manufacturing and filling loose materials into both jars and sachets Manufacturing and filling tablets and capsules into both jars and blisters Manufacturing and filling emulsions, gels and creams. Certification of production, standard operation procedures, company reputation, readiness, flexibility and mainly professionalism of the working team they are reasons why Biomedica Ltd has become accepted counterpart for clients interested in contract manufacture of pharmaceuticals, food and cosmetic products. Contract manufacture considerably increased last year. Demonstration thereof can be the implementation of 2-shift operation in the production. Within contract manufacture schedules for national and foreign clients we offer: Formulation and compounding Documentation necessary for products approval Products registration procedures Raw materials procurement Sufficient production capacities for: Tablets production Blistering, adjustment and packaging tablets, soft and hard gelatin capsules supplied in bulk. Production of creams, gels, ointments, lotions and shampoos in quantities ranging from 20 kg to metric tons. Filling in jars and tubes. Homogenization, adjustment and packaging loose food supplements in bulk including 4 6 g sachets (sachets program). Maceration and filling alcoholic solutions in a tax warehouse Manufacturing and adjusting liquid forms (syrups, drinks). Production of detergents. Biomedica provides full control over lab analyses of raw materials and products and disposes of stability chambers. 9

12 Jako kvetoucí louka tak pestrá je paleta výrobků Biomedica Selection of Biomedica s products is diverse like a blossoming meadow 10

13 Široká škála přípravků Biomedica postihuje téměř všechny oblasti péče o zdraví lidí: Chřipka, kašel, nachlazení. Poruchy imunitního systému. Gynekologické obtíže. Obtíže se zbytnělou prostatou. Práce srdce a krevní tlak. Obtíže vyvolané křečovými žílami. Revmatismus a artróza. Bolesti svalů, kloubů a zad. Péče o tělo, ruce a nohy. Přípravky na masáže. Aromaterapie. Nespavost, únava, stres. Poruchy soustředění. Wide selection of Biomedica s products covers nearly all healthcare areas: Flu, cough, cold Immune system disorders Gynecology difficulties Prostate hyperplasia Heart activity and blood pressure Difficulties cause by varicose veins Rheumatism and arthritis Muscles, joints and back aches Care for body, hands and feet Massage products Aromatherapy Insomnia, fatigue, stress Concentration disorders 11

14 Zdravotnické prostředky bikarbonátové kartuše Dokonalý cyklus výroby a recyklace v souladu s požadavky na ekologii PROJEKT 2005 získal podporu Evropské Unie a byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Bikarbonátové kartuše jsou nezbytné pro přípravu dialyzačního roztoku na hemodialyzačních přístrojích firem Baxter, Braun, Nikkiso, Gambro.Jsou vyráběny v podobě polypropylenové patrony, naplněné bikarbonátem sodným v množství 750 g a v kvalitě dané platným Českým lékopisem. Použité kartuše se vracejí zpět a jsou dokonale recyklovány.výroba bikarbonátových kartuší se stala základem projektu širokého programu spotřebního zdravotnického materiálu pro hemodialýzu. Dialýza Dialýza představuje účinnou a často jedinou pomoc pro pacienty trpící selháním nebo nedostatečnou činností ledvin. Při dialyzačním procesu je důležité vhodné složení dialyzačního roztoku, který zabraňuje extrémním ztrátám elektrolytů a tekutin z krve pacienta. V dialyzační terapii existují dva druhy systémů: acetátový a bikarbonátový, které se dnes v moderních dialyzačních strojích vzájemně doplňují. Není zde rozdíl v kvalitě, ale v indikaci, a z technického hlediska ve způsobu podávání a dávkování. U bikarbonátového roztoku je třeba vyloučit možnost srážení některých sloučenin. Toto se děje tak, že bikarbonátový roztok je připravován z práškové formy těsně před použitím. Takto naplněný prášek bikarbonátu v obalu se nazývá kartuše. Zařízení naší firmy sestává z automatu plnění patron. Automat musí splňovat následující postupy: vkládání kartuší naplnění kartuše s přesným navážením vložení víčka a jeho svaření adjustace 12

15 Dialysis Medical devices - Bicarbonate cartridges Ideal production cycle and recycling in line with environmental requirements PROJECT 2005 obtained EU support and was sponsored by European Regional Development Fund and Ministry of Commerce and Trade of the Czech Republic. Bicarbonate cartridges are intended for preparation of dialysis solution in hemodialysis devices of the companies Baxter, Braun, Nikkiso, Gambro. They are manufactured and supplied in PP cartridges filled with 750 g of sodium bicarbonate according to qualitative requirements of the Czech pharmacopoeia. Used cartridges are returned and completely recycled. The production of bicarbonate cartridges has become a basis for a broad program of medical hemodialysis consumables. Dialysis represents a very affective and often the only aid for patients suffering from kidney failure or insufficiency. During the dialysis process the most important factor is a composition of dialysis solution that avoids extreme losses of electrolytes and fluids from the patient s blood. In dialy sis therapies there are 2 types of solutions: acetate and bicarbonate ones that these days can jointly be combined in modern dialysis machines. There is no difference in quality but in indication and technical aspects of their administration and dosage. Bicarbonate solutions have to be prevented from precipitation of certain substances. This is carried out by preparing the solution from the sodium bicarbonate powder just before use. Sodium bicarbonate powder filled in a plastic container is called a cartridge. Machinery of the firm consists of the automatic machine for filling cartridges. The machine enables the following operations: Placing cartridges Filling cartridges and precise weighing Putting the cap and its welding Packing 13

16 LACTULOSA známá i neznámá léčivo a prebiotikum Úvod Laktulóza se sumárním vzorcem C 12 H 22 O 11 (1,4 beta galaktosidofruktosa) a molekulovou hmotností 342,3 DA, je syntetický disacharid v přírodě se nevyskytující, složený z jedné molekuly fruktózy a jedné molekuly galaktózy. Je velmi dobře rozpustná ve vodě, nasládlé chuti (sladší než laktóza, ale méně sladká než fruktóza). Protože není hydrolyzována enzymy tenkého střeva, prochází zažívacím traktem prakticky nezměněna a neabsorbována až do tlustého střeva. Má tedy charakter nízkokalorického sladila bez negativních kariogenních účinků či vlivu na glykemii. Teprve v tlustém střevu je činností střevních baterií metabolizována na organické kyseliny, které jednak upravují intraluminární ph spolu s ovlivněním střevní mikroflóry, včetně produkce a vstřebatelnosti amoniaku, jednak působí osmo ticky. Pozornost kliniků je jí věnována od roku 1957, kdy F. Petuely detekoval laktulózu ve výkalech kojenců. Díky minimální přítomnosti jakýchkoliv interakcí a pouze iniciálním a mírným nežádoucím účinkům, je laktulóza široce používaným přípravkem při léčbě habituální obstipace od r a k redukci hladiny amoniaku v krvi u hepatální encefalopatie (portální systémová encefalopatie, hyperamonemická nemoc) od r Urychlením střevní pasáže se laktulóza osvědčila v klinických studiích i ke zkrácení doby vylučování salmonel (doporučována k urychlení debacilizace při léčbě salmonelových bacilonosičů) a urychlení pasáže při rtg vyšetření tenkého střeva. Farmakologické vlastnosti Laktulóza je definována jako digestivum (střevní regulans) a laxativum. Po perorálním podání působí místně až v tlustém střevu, kde je bakte riálními enzymy štěpena nejdříve na monosacharidy a pak na nízkomolekulární organické kyseliny (kyselinu mléčnou a mastné kyseliny s krátkým řetězcem octovou, propionovou a máselnou), což vede k řadě fyziologických změn, které jsou ve svém důsledku zodpovědné za terapeutický efekt laktulózy: dochází ke zvýšení osmo tické účinnosti aktuální střevní náplně se stimulací sekrece vody a elektrolytů, čímž se zvětšuje objem stolice a způsobuje se její změkčení spolu se stimulací střevní peristaltiky, snížením ph střevního obsahu a pozitivním ovlivněním mikrobiální flóry (pokles zastou pení patogenních mikroorganizmů a nárůst lactobacilů a zejména bifidobakterií), s následným snížením hladiny vstřebávaného amoniaku (uplatní se vyvázání amoniaku na vzniklé mastné kyseliny s krátkým řetězcem do formy amonných solí, zkrácení doby průchodu střevního obsahu s poklesem fermentace zbytkových bílkovin odcházejících spolu s vyvázaným amoniakem stolicí i ovlivnění spektra bakterií kolonizujících tlusté střevo) a tím i hepatoprotektivnímu účinku. Jen malá množství nezměněné laktulózy (pouze asi 0,25 %) se objeví v moči a obvykle jen stopy jsou zjistitelné ve žluči a stolici. Nepřechází do mateřského mléka, nezpůsobuje zvýšení glykemie (sama o sobě není kontraindikována u diabetiků). Kontraindikacemi laktulózových sirupů jsou pouze známá přecitlivělost na laktulózu, intolerance laktózy a galaktosémie (v klinicky užívaných sirupech bývá přítomno cca po 10 g laktózy a galaktózy na 100 g / 50 % sirupu vedlejší produkty syntézy laktulózy) a střevní obstrukce. Vzhledem k určitému obsahu laktózy a galaktózy je třeba opatrnosti u diabetiků, zejména při podávání vyšších dávek k redukci koncentrace amoniaku v systémové cirkulaci při léčbě těžkých jaterních onemocnění. Z nežádoucích účinků se nejčastěji uvádí dyspepsie, křeče v břiše, meteorizmus a flatulence, zvláště na začátku léčby. Tyto účinky v dalším průběhu léčby obvykle rychle mizí. Po vysokých dávkách se objevuje průjem a související ztráta tekutin a elektrolytů, zejména draslíku. Současné klinické využití laktulóza jako léčivo Účinky laktulózy jsou mírné ale spolehlivé, lze je úspěšně využít jak v terapii, tak v diagnostice. Z hlediska nejrozšířenějšího použití, tj. jako laxativum, patří do skupiny nevstřebatelných, osmoticky působících látek vážících vodu v lumen střeva a druhotně stimulujících střevní sliznici k sekreci vody a elektrolytů. Jako volně prodejný lék se používá k terapii chronické habituální zácpy způsobené především opakovaným volním potlačováním defekačního reflexu vlivem špatných návyků. Není návyková, má dobrou toleranci v každém věku s minimálními iritačními účinky, jednoduché dávkování, přijatelnou chuť a minimum nežádoucích účinků i při dlouhodobém používání u těžce nemocných pacientů. Rovněž lékové interakce nebývají významné nutno však vzít v úvahu změnu ph v tlustém střevě a urychlenou střevní pasáž s následným snížením biologické dostupnosti některých léčiv. Na doporučení lékaře se laktulóza užívá při jaterních chorobách spojených s encefalopatií a při salmonelózách. Dosavadní publikované klinické studie dokazují, že laktulóza účinně snižuje hladinu amoniaku v krvi a přináší úlevu od neuropsychických příznaků, přičemž výskyt nežádoucích účinků spojených s jejím užíváním je minimální a ustupuje po delším podávání. Při salmonelózách se laktulóza podává jako podpůrná léčba ke zkrácení doby vylučování salmonel při onemocnění tyfem, paratyfem a jinými salmonelózami, k léčbě salmonelových enteritíd a také k sanaci bacilonosičů. Podání laktulózy zvyšuje kyselost střevního obsahu, což tlumí růst a množení salmonel. Kromě toho i zkrácení tranzitu tlustým střevem podporuje exkreci salmonel. Dávkování laktulózy určuje lékař dle diagnosy, stavu a tolerance pacienta, tj. obvykle je třeba vhodnou dávku postupně vytitrovat (přibližně od 15 do 90 ml sirupu/den); k léčbě jaterní encefalopatie se obecně užívá vyšších dávek laktulózy, než k léčbě zácpy. Iniciální dávky se obvykle liší od pozdějších optimálních a po dosažení žádaného tera peutického účinku se přechází na udržovací dávku. Laktulózu lze podávat jak u dospělých, tak i u dětí i dlouhodobě, přičemž dětem zejména mladším jednoho roku by se měla podávat až na doporučení lékaře (pozor na ztráty vody a elektrolytů). Použití je možné i u žen v období těhotenství a laktace, neboť se systémově nevstřebává ani nepřechází do mateřského mléka. Laktulózu lze použít i jako diagnostikum pro urychlení střevní pasáže při rentgenovém nebo endoskopickém vyšetření, jako referenční látku pro tzv. dechový vodíkový test při stanovení stupně malabsorbce sacharidů, doby tranzitu tenkým střevem a bakteriální invaze do tenkého střeva. Nověji se uplatňuje i jako marker paracelulární absorp ce v tzv. laktulózo/mannitolovém testu intestinální permeability při diagnostice onemocnění tenkého střeva (vyšetření ze vzorku moči). Prebiotické účinky laktulóza jako doplněk stravy Eubiotika jsou látky upravující složení bakteriální střevní flóry tlustého střeva, mezi něž patří probiotika (kultury vybraných živých mikroorganismů) zlepšující mikrobiální rovnováhu ve střevním traktu a prebiotika (nestravitelná část stravy sacharidové povahy) selektivně stimulující růst a/nebo aktivitu prospěšné části bakteriální střevní flóry bifidobakterií a laktobacilů a současně 14

17 potlačující růst řady přítomných patogenů. V trávicím traktu se vyskytuje více než 400 bakteriálních druhů, přičemž v tlustém střevě jejich množství dosahuje /ml (bifidoakterie, laktobacily, klostridia, peptokoky, streptokoky, peptostreptokoky, enterokoky, eubakterie a další). Pro organismus prospěšnými jsou bifidobakterie a laktobacily, potenciálně patogenními např.escherichia coli (ale některé kmeny jsou potřebné pro tvorbu vitaminu B12 a K) a patogenními např. klostridia. Jejich růstovým substrátem jsou ve vyšších úsecích GIT neabsorbované složky potravy vláknina, oligosacharidy, bílkoviny či peptidy atd. Produkty metabolismu těchto látek mohou být pro organismus prospěšné (mastné kyseliny s krátkým řetězcem SCFA) či toxické (produkty proteolýzy bílkovin a peptidů) nebo neutrální. Příznivé působení probiotických mikroorganismů je velmi široké. Jde o pozitivní ovlivnění složení střevní mikroflóry s potlačením růstu nežádoucích bakterií, produkci vitaminů skupiny B, zmírnění průjmů, zmírnění laktózové intolerance, příznivé ovlivnění imunitního systému, snížení rizika vzniku nádorového bujení, zpomalení úbytku kostní dřeně, zvýšení absorpce vápníku, snížení hladiny sérového cholesterolu a další příznivé účinky pro makroorganismus. Osídlení střeva těmito prospěšnými probiotickými mikroorganismy může výrazně kolísat, proto jejich dodávka do makroorganismu a současně i podpora jejich růstu a aktivity prebiotiky, je velmi důležitá. Významným představitelem prebiotik ze skupiny oligosacharidů je laktulóza. Nestravitelnost oligosacharidů umožňuje jejich působení jako vláknina a prebiotikum, přičemž jejich energetická hodnota se pohybuje kolem 1 2 kcal/g oproti standardním 4 kcal/g u glukózy a obdobně i sladivost je výrazně nižší (u laktulózy se udává cca 60%). Fermentací oligosacharidů vzniká jednak kyselina mléčná, jednak mastné kyseliny s krátkým řetězcem octová, pripionová a máselná. Tyto kyseliny upravují ph střevního obsahu, podporují střevní motilitu, stimulují absorbci vody a solí (zejména vápníku a hořčíku), jsou zdrojem energie pro kolonocyty. Množství a poměr jednotlivých kyselin závisí na fermentované látce. Laktulóza má zvláště příznivý vliv na růst bifidobakterií a při její fermentaci vzniká nejvíce orga nických kyselin, zejména kyseliny propionové. Je však také energetickým zdrojem např. pro klostridia produkující střevní plyny. Ke klinicky prokazatelnému příznivému ovlivnění růstu a aktivity probiotických bakterií se udává pro laktulózu dávka cca 3 g / den (odpovídá cca 5 ml 50 % sirupu, tj. 1 kávové lžičce). Preventivní účinek probiotik a prebiotik se dle literatury uplatňuje u poruch vyprazdňování a u cestovatelských průjmů (stabilizace fyziologické střevní flóry), urogenitálních infekcí, při hypercholesterolemii a cholesterolových žlučových kamenech, osteoporóze a karcinomech tlustého střeva. Dále se uvádí příznivé ovlivnění zánětlivých střevních onemocnění, atopie a střevních infekcí. samotnými antibiotiky nebo symptomatickou léčbou. Je také využívána v diagnostické medicíně. Možnosti dalšího uplatnění v prevenci a podpůrné terapii Experimentálně jsou již po dvě desítky let ověřovány i další potenciální terapeutické možnosti využití laktulózy v některých dalších klinických oblastech, a to nejen jako prebiotika, např. u kandidových, zejména rekurentních mykóz střeva a vaginy, u bakteriálních infekcí močového a respiračního traktu, při hypercholesterolémii a cholelithiáze (prevence cholesterolových žlučových kamenů), v prevenci kolorektálního karcinomu a endotoxemie střevního původu, u ulce rózní kolitidy a Crohnovy choroby (ovlivnění střevní mikroflóry a do dávka přirozeného energetického substrátu SCFA pro kolonocyty), k norma lizaci počtu stolic, dále i u renální insuficience a diabetu (ovlivnění postprandiální hyperglykemie). Dosud však chybí dostatečně roz sáhlé a validní klinické studie, které by umožnily rozšířit indikační spektrum laktulózy jako léčiva i do těchto oblastí. V USA je laktulóza preskripčním léčivem pro terapii zácpy a jaterní encefalopatie, její další klinické a prebiotické využití je stále předmětem výzkumu. Využití laktulózy jako prebiotika tedy potravního doplňku či doplňku stravy k fortifikaci potravin, má celosvětově stoupající tendenci, zejména v Japonsku a některých evropských zemích je využívána nejen jako léčivo, ale i jako potravní doplněk a přísada do tzv. funkčních potravin. Zpracoval: MUDr. Ladislav Červinka Závěr Lactulosa je desítkami let praxe prověřeným, uživatelsky přívětivým, účinným, nenávykovým bezpečným léčivem při léčbě obstipace, zejména ve stáří a v těhotenství. V klinické praxi, zejména geriatrické, je velmi dobře hodnocen fyziologický princip a šetrnost jejího působe ní s minimální iritací (působí až v tlustém střevě). Díky nepřítomnosti přímých interakcí a pouze iniciálním a mírným nežádoucím účinkům, je zvláště vhodná téměř pro všechny druhy problémových nemocných, s výjimkou několika málo kontraindikací. Je efektivním standardním terapeutikem u jaterní encefalopatie, dosahujícím významný pokles hladiny amoniaku v krvi, přičemž se uplatňuje i její hepatoprotektivní účinek. Léčení salmonelových bacilonosičů s využitím laktulózy je rovněž přínosné, neboť dochází k signifikantnímu zkrácení exkrece salmonel v porovnání s léčbou 15

18 Nezastupitelný draslík Obecné informace o draslíku Draslík je osmým nejrozšířenějším prvkem zemské kůry (tvoří cca 2,6 %). Jde o prvek nezbytný k životu a zejména k růstu rostlin. V přírodě se vyskytuje výhradně ve formě sloučenin, v čistém stavu nikoliv. Ve formě sloučenin se vyskytuje zejména v různých nerostech (například karnalit KMgCl 3.6 H 2 O nebo sylvinit KCl). Ve formě uhličitanů jej nalezneme v rostlinném popelu. V čistém stavu jde o velmi měkký alkalický kov bílé barvy (lze jej lehce řezat nožem), velice reaktivní, který při styku se vzduchem okamžitě oxiduje. Jako všechny alkalické kovy, i draslík prudce reaguje s vodou. Musí se uchovávat v oleji nebo v látkách, se kterými nereaguje (například v parafínu). Draslík objevil v roce 1807 sir Humphry Davy během pokusů s elektrolýzou hydroxidu draselného (potaše). O rok později získali směs kovu za pomoci rtuťové katody Berzelius a Pontin. V zemědělství je draslík nezbytným prvkem pro růst rostlin a jako hnojiva se zde používá zejména síran draselný (K 2 SO 4 ), chlorid draselný (KCl) a dusičnan draselný (KNO 3 ). V medicíně se používá zejména chlorid draselný k suplementaci draslíku a bromid draselný (KBr), který vykazuje sedativní účinky. Dalšími používanými sloučeninami draslíku jsou např. kalii citras, kalii iodidum, kalii hydrogenocarbonas či kalii dihydrogenophosphas. Ve sklářství a malířství se používá uhličitan draselný (K 2 CO 3 ), zejména při výrobě speciálního skla v optice a barev. V průmyslu se s draslíkem potkáme hned v několika, značně nesourodých odvětvích, kde jej nalezneme v podobě hydroxidu draselného (KOH) při výrobě mýdel či elektrolytů do alkalických baterií, respektive v podobě bromidu či jodidu (KI) ve fotografickém průmyslu. Draslík v medicíně Draslík (K + ) je hlavní kation uvnitř buněk (115 mmol/l), ve kterých je zodpovědný zejména za udržování osmotického tlaku. Spolu se sodíkem je zodpovědný za udržování elektrolytové rovnováhy (rovnovážný stav mezi extracelulárním sodíkem a intracelulárním draslíkem). Extracelulárně je ho naproti tomu velice málo (4 5 mmol/l), přesto i zde je jeho funkce nezastupitelná. Mimo jiné je zodpovědný za neuromuskulární dráždivost, správnou funkci srdečního svalu a podílí se na udržování acidobazické rovnováhy. Za regulaci K + je zodpovědný zejména mineralokortikoidní hormon aldosteron, který se tvoří v kůře nadledvin a zásadním způsobem ovlivňuje retenci Na + a exkreci K +. Jinými slovy tyto dva klíčové ionty se chovají do značné míry protichůdně. Kalemie Normální hladina draslíku v krvi se pohybuje mezi 3,5 a 5,5 mmol/l. Při odběru je třeba pamatovat na to, že je nezbytné rychlé oddělení krevních buněk od plasmy. Hemolýza totiž může být zodpovědná za falešně pozitivní výsledek krevního testu vykazujícího vysoké hladiny draslíku. Teoreticky může být falešně pozitivní i výsledek u jedinců s odběrem po extremní fyzické námaze. Nesmíme zapomínat ani na to, že také některé léky (například steroidní hormony) mohou modifikovat hladinu draslíku v krvi, stejně jako třeba probíhající redukční proteinové diety, u nichž je mnohdy nezbytná suplementace draslíkem. Při vyvážené stravě je přísun draslíku prakticky vždy plně zajištěn potravou. Vylučování draslíku se děje hlavně močí, v menší míře i stolicí. Příčiny hyperkalemie Poškození renálních funkcí na úrovni tubulárních buněk, nedo statečnost kůry nadledvin (Addisonova choroba) či vzácněji hypo aldosteronismus, rozpad buněk včetně hemolýzy, poruchy distri buce (acidóza, hyperosmolarita), iatrogenní vlivy (zvýšený parenterální přívod, předávkování digitalisem či kalium šetřícími diuretiky). Vyso ké hladiny draslíku jsou nebezpečné zejména pro srdeční činnost, poruchy nastávají i v činnosti příčně pruhovaného a hladkého svalstva. 16

19 Příčiny hypokalemie Některé poruchy ledvin (hovoříme o tzv. kaliopenické nefropatii), hyperaldosteronismus, ztráty draslíku z GIT (zvracení, průjmy, ma labsopce), poruchy distribuce (alkalóza, podání inzulinu, katecholaminy), iatrogenní vlivy (dlouhodobé podávání ACTH či mineralokortikoidů), vzácněji nízký přívod potravou. Klinicky se projevuje zejména svalovou slabostí, somnolencí, noční polyurií, parestesiemi, hypertenzí a typickými změnami na EKG (tzv. hypokalemické změny). Na hypokalemii mnohdy náhodně upozorní některý z projevů metabolické alkalózy, například alkalická reakce moči u hypertonika. Přírodní zdroje draslíku Bohatým zdrojem draslíku jsou zejména některé druhy ovoce a zeleniny (například meruňky, artyčok, avokádo, banány, celer, houby, zelí, mango, kiwi, špenát, hrušky, brambory, atd). 17

20 Kalium chloratum BIOMEDICA potahované tablety Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Kalii chloridum 500 mg v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K +, tj. 262 mg draslíku). Farmakologické vlastnosti Kalium je hlavním intracelulárním kationtem tělesných tkání. Jeho aktivní transport přes buněčnou membránu je regulován činností sodíko-draslíkové pumpy, která udržuje potřebnou koncentraci jak intracelulárních draslíkových kationtů, tak i koncentraci draslíku v séru. Draslíkové ionty se účastní řady esenciálních fyziologických pochodů, jakými jsou například: přenos nervového impulzu, svalová kontrakce, udržování normální funkce ledvin, krevního tlaku, acidobazické rovnováhy, intracelulárního tonu, membránového potenciálu, regulace osmotického tlaku, enzymatických reakcí, syntéza bílkovin apod. Draslík hraje zásadní úlohu v aktivitě srdečního svalu. Za fyziologic kých podmínek je denní příjem draslíku potravou dostatečný. K depleci draslíku dochází při sníženém přívodu anebo tehdy, kdy ztráta draslíku vylučováním převyšuje jeho příjem. Nedostatek kalia vede k systémové alkalóze a velmi závažným, život ohrožujícím stavům. Chlorid draselný podaný ve formě potahovaných tablet se dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu. Draslík se nemetabolizuje. Filtruje se v ledvinných glomerulech a je aktivně sekretován do distálních tubulů. Již malé zvýšení koncentrace kalia v plazmě stimuluje jeho vylučování ledvinami, protože schopnost ledvin zachovat draslík je slabá a vylučování draslíku močí pokračuje, dokonce i když je přítomna jeho těžká intracelulární deplece. Tato exkrece kalia je potencována aldosteronem. Kalium se vylučuje nejen močí, ale část stolicí, žlučí, pankreatickou šťávou, slinami a potem. Morfologické a funkční změny ledvin, jako i nízká koncentrace reninu a aldosteronu u starých osob, přispívá k vyšší incidenci hyperkalemie. Indikace Předcházení a léčba nedostatku draslíku při zvýšených ztrátách draslíku močí, včetně iatrogenně indukovaných: polyurická fáze renální insuficience, forsírovaná diuréza, podávání kaliuretických diuretik (zejména v kombinaci s digitalisovými glykosidy), dlouhodobá léčba vysokými dávkami kortikosteroidů, primární a sekundární hyperaldosteronizmus, katabolické stavy. Předcházení a léčba nedostatku draslíku způsobeného při ztrátách draslíku zažívacím ústrojím: zvracení a průjmy, píštěle, dlouhodobé podávání laxancií, odsávání žaludečního obsahu. Nedostatečný přísun draslíku potravou, přechodné hladovění, některé redukční diety apod. Hypokalemie při přesunech kalia z extracelulární tekutiny do intracelulárního prostoru: hypochloremická alkalóza, neuromuskulární dysfunkce (svalová slabost, parestézie, periodická familiární hypokalemická nebo normokalemická obrna). K udržování optimální koncentrace draslíku v séru u pacientů s kardiálním onemocněním (poruchy srdečního rytmu) a rizikem cévní mozkové příhody, hypertenze. 18

Vážení zákazníci, Tak teď už víte vše potřebné. S přátelským pozdravem. Petr Michálek-majitel

Vážení zákazníci, Tak teď už víte vše potřebné. S přátelským pozdravem. Petr Michálek-majitel Vážení zákazníci, otevřením tohoto katalogu máte možnost seznámit se s našimi produkty. Dovolte mi úvodem několik slov. Projekt Klubu GLOBAL 3000 vznikl v roce 1999. Jeho cílem je vybudovat stabilní, seriózní,

Více

NÁPOJE NA PITNÝ REŽIM

NÁPOJE NA PITNÝ REŽIM 1) Nápoje na pitný režim OBSAH 2) Voda - základ života 3) Péče o zdraví 4) Komu se nelení, tomu se zelení 5) Za méně peněz - nadstandardní kvalitu 6) Štíhlá těla 7) Doplňkový sortiment 2 NÁPOJE NA PITNÝ

Více

Pokud projevíte zájem poznat naše produkty, s důvěrou se obraťte na našeho poradce, který Vás podrobně seznámí s jednotlivými produkty.

Pokud projevíte zájem poznat naše produkty, s důvěrou se obraťte na našeho poradce, který Vás podrobně seznámí s jednotlivými produkty. Vážení zákazníci, otevřením tohoto katalogu máte možnost seznámit se s našimi produkty. Dovolte mi úvodem několik slov. Projekt Klubu GLOBAL 3000 vznikl v roce 1999. Jeho cílem je vybudovat stabilní, seriózní,

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

LÉKY A LIDÉ: POZOR NA PADĚLKY LÉČIV

LÉKY A LIDÉ: POZOR NA PADĚLKY LÉČIV 02/2010 magazín o zdraví pro laickou veřejnost Z KLINICKÉ PRAXE LÉKEM V NÁPLASTI PROTI ALZHEIMEROVĚ NEMOCI LÉKY A LIDÉ: POZOR NA PADĚLKY LÉČIV Lékárníci doporučují Z lékárenské praxe: Odhalte včas nádor

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Michal Janů Vypracovala:

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Aminokyseliny ve výživě člověka

Aminokyseliny ve výživě člověka Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Aminokyseliny ve výživě člověka Absolventská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Arnoštová Vypracovala: Zuzana Linhartová

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET Platnost od 1. dubna 2010 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytovetu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12 Celkové

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery

Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery Kniha zdraví Informace pro klienty a partnery POTÍŽE ÚVOD SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví 3 A A TRÁPÍ VÁS POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI 1 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Terapeutické využití minerálních vod běžně dostupných v lékárně

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Terapeutické využití minerálních vod běžně dostupných v lékárně Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Terapeutické využití minerálních vod běžně dostupných v lékárně Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr.

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. energetický nápoj, kofein, sportovní výkon, alkohol. energy drink, caffeine, althletic performance, alcohol - 3 - KLÍČOVÁ SLOVA

ABSTRAKT ABSTRACT. energetický nápoj, kofein, sportovní výkon, alkohol. energy drink, caffeine, althletic performance, alcohol - 3 - KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Bakalářská práce je rešerší zabývající se konzumací energetických nápojů a jejich působením na organismus člověka. Úvodní část práce obsahuje přehled nejčastěji se vyskytujících složek energetických

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Obecné problémy farmakoterapie ve stáří. Hypertenze u starších osob

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Obecné problémy farmakoterapie ve stáří. Hypertenze u starších osob Kapitoly Ročník 4 Číslo 1/2012 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍM GRANTEM SPOLEČNOSTI TEVA z obsahu Obecné problémy farmakoterapie ve stáří Hypertenze u starších osob Specifika léčby

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. VLIV NEZDRAVÉHO

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných chorob

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných chorob Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta a Centrum prevence civilizačních chorob SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných

Více