ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vzdělávací agentura Kroměříž. a podpora odborného vzdělávání. úterý 10. února, zahájení v 09:00 h.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vzdělávací agentura Kroměříž. a podpora odborného vzdělávání. úterý 10. února, zahájení v 09:00 h."

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ POKYNY 1. Účastnický poplatek: 900,- Kč, vč. 21% DPH 2. Prosím, abyste přiloženou návratku po vyplnění, naskenovali a odeslali na mailovou adresu: 3. Poplatek uhraďte na účet Vzdělávací agentury Kroměříž, s.r.o.: /0100 (KB), jako variabilní symbol použijte IČ své organizace. Pokud uhradíte účastnický poplatek na semináři, bude Vám vydán doklad o úhradě při prezenci. 4. V ceně je občerstvení, oběd, nájmy, odborné materiály a režie semináře 5. Adresa: Vzdělávací agentura Kroměříž, Ludslavice 133, Míškovice, IČ: , DIČ: CZ , Tel./Fax: , GSM Vzdělávací agentura Kroměříž je akreditována č. j. MŠMT-517/ ze dne Termín uzávěrky přihlášek: Parkování je zajištěno v místě semináře 8. Ubytování: Zájemci o ubytování dohodněte své požadavky s ředitelkou SOU gastronomie a podnikání Ing. Zdeňkou Matoušovou, tel , CÍLE SEMINÁŘE: - seznámit se s novou školskou legislativou - zapojit partnerské školy a firmy do marketinkového projektu MŠMT a SPD Rok průmyslu a technického vzdělávání - využít Rozvojového programu MŠMT k podpoře partnerství škol a firem Jiné sdělení: Vážené ředitelky, vážení ředitelé středních odborných škol, zástupci průmyslu, milí hosté. V uplynulém roce, 22. května, byla uspořádána v Plzni konference Partnerství na podporu odborného vzdělávání s přijatým usnesením členů vlády Jana Mládka, Marcela Chládka a Michaely Marksové a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Pavla Juříčka. Plnění cílů tohoto usnesení chceme s uvedenými ministry, zástupci Svazu průmyslu a dopravy a zejména ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu projednat na druhé konferenci Partnerství s předběžným termínem , opět na SOU elektrotechnickém v Plzni. Prosím Vás, abyste si vytvořili podmínky k účasti a osobně tak přispěli k prosazení připravovaných legislativních a organizačních změn ke zkvalitnění podmínek vzdělávání na středních odborných školách. Pozvánka s programem Vám bude včas zaslána. Děkuji Vám, Jiří Herodes Fotografie jsou z uvedené konference PARTNERSTVÍ Vzdělávací agentura Kroměříž společně s partnerem projektů IQ Auto, IQ Industry Sdružením automobilového průmyslu a s výraznou odbornou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádají odborný seminář na téma Nová školská legislativa a podpora odborného vzdělávání úterý 10. února, zahájení v 09:00 h. místo jednání: PRAHA SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362 Praha 9 seminář podporuje marketinkový projekt MŠMT a SPD ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

2 PROGRAM 08:00 09:00 prezence účastníků, SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Metro B, stanice - Rajská zahrada (7 min. pěšky z Rajské zahrady, bus č. 202, zastávka Hutě nebo ze zastávky Hloubětín bus č.186, zastávka Hutě ) 09:00 - Zahájení I. BOD PROGRAMU Přehled o plnění nových opatření na podporu odborného vzdělávání v letech Nová opatření na podporu odborného vzdělávání, která schválila vláda , přinesla řadu změn v odborném vzdělávání. Na základě tohoto materiálu předložilo MŠMT zprávu o plnění Nových opatření na podporu odborného vzdělávání, kterou dne vláda projednala a schválila. Obsahem, daného sdělení jsou konkrétní výstupy, například vzory smluv a dohod, které může zaměstnavatel uzavírat se žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy. II. BOD PROGRAMU Některé změny obsažené v novele školského zákona - závěrečná zkouška s jednotným zadáním od školního roku 2014/ navrhované změny v přijímacím řízení (obory s talentovou zkouškou) - zavedení registru pedagogických pracovníků - pracovní poměr ředitelů škol, pravomoci školské rady, vztah zřizovatele a školské rady u školské právnické osoby III. BOD PROGRAMU Rok 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání Svaz průmyslu a dopravy ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně podpoří tento marketingový projekt. Jeho cílem bude řešit dva zásadní problémy: Zaprvé změnit negativní vnímání průmyslu širokou veřejností, zadruhé poukázat na aktuální nedostatek technicky vzdělaných mladých lidí. S tím je spojen cíl podpořit vyšší zájem rodičů a jejich dětí o technické obory. Ke splnění obou cílů bude vytvořena celoroční široká platforma zaměřená na polytechnické vzdělávání zahrnující vlastní technické vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (ekologickou výchovu, EVVO), digitální vzdělávání a jazykové vzdělávání. Základním a hlavním nosičem informací a široké diskuse bude moderní interaktivní webová stránka informující netradičním způsobem o průmyslu a technickém vzdělávání s akcentem na sociální sítě a média adekvátní cílovým skupinám z hlediska jejich věku a efektivního ovlivňování. V průběhu celého roku budou spolupracovat firmy se školami na nejrůznějších úrovních. IV. BOD PROGRAMU Hodnocení zpracování žádostí Rozvojového programu MSMT-12587/2014 na podporu vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe. Obsahem sdělení budou připomínky zjištěné při hodnocení předložených žádostí tak, aby se v následujícím období neopakovaly formální nedostatky. V. BOD PROGRAMU Nové záměry rozvojových programů MŠMT v roce Praktické rady k formálnímu postupu při vyplnění žádosti, náležitosti pro uzavírání smluv škol s firmami, možnosti využití nabídky akreditovaných vzdělávacích programů, finanční dotace, monitorovací zprávy, předpokládaný termín vyhlášení RP MŠMT, časová dotace ke zpracování žádostí aj. VI. BOD PROGRAMU Hodnocení výsledků Rozvojového programu 12587/2014 ze strany zapojených škol, resp. zúčastněných firem. Vybraná témata a zapojené školy: 1. Sériová a paralelní diagnostika moderních motorových vozidel, benzin a diesel (Ekopure Přerov pro SOŠ a SOU automobilní Kyjov, SOU Uherský Brod) 2. Benzínový 16V hnací agregát a centrální řídící jednotka vozidla (Ekopure Přerov pro SOŠ a SOU automobilní Kyjov) 3. Aktivní bezpečnost-systém Airbag a automatická klimatizace (Ekopure Přerov pro SOU Uherský Brod) 4. Protiblokovací a protiskluzový systém ABS, ASR, ESP a komfortní elektronika (Ekopure Přerov pro SOU Uherský Brod) 5. Plastové díly kolem nás Krok za krokem v jejich výrobě (Cecho Bohumil Cempírek pro VOŠ a SPŠ Žďár n Sázavou) 6. Aplikace metrologie ve firmě KOVO KOUKOLA, s.r.o. (pro VOŠ a SPŠ Žďár n Sázavou) 7. Zásady vedení technické dokumentace a základy pneumatiky v MAHLE Behr Mnichovo Hradiště (pro OA, HŠ a SOŠ Turnov) 8. Inteligentní elektroinstalace a bezdrátové systémy pro inteligentní domy (ELKO Holešov, s.r.o. pro SŠ COPTH Praha 9) 9. Měření nových rozvaděčových skříní před jejich uvedením do provozu (Václav Zeithaml-Elektronn pro SŠ technickou, Praha 4, Zelený pruh) 10. Dřevostavby (SŠ energetická a stavební Chomutov pro SŠ technickou, Praha 4, Zelený pruh) 11.Tepelná čerpadla (ATON centrum Praha pro SŠ technickou Praha 4) 12. Elektric Car (ŠKODA AUTO pro SŠ COPTH Praha, SOŠ a MŠ Liberec) 13.Práce na CNC technice a Kontrola kvality a povrchové úpravy výrobků (TOS Znojmo pro SŠ technickou Znojmo) 14. Koncepce podvozku TATRA, brzdové systémy TATRA (pro SOŠ a MŠ Liberec) 15. Školení systému Surf CAM (společnost 3E Praha Engineering pro Střední průmyslovou školu, Praha 10, Na Třebešíně) Uvedené přednášky zajišťují pracovníci odboru vzdělávací soustavy a odboru vzdělávání MŠMT v gesci PaedDr. Josefa Rydlo, vedoucího oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání. ENERSOL

3

4

5

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize,

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Ţádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 201 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více

Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR?

Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR? Program konference Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR? 9:10 9:25 Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR Představení návrhu systémových opatření, které mají

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace 460 01 Liberec, Masarykova 18 tel.: 485101872 e-mail: sekretariat@cvlk.cz www.cvlk.cz

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Podpora spolupráce škol a firem č. 1/2015. Vážení a milí čtenáři,

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Podpora spolupráce škol a firem č. 1/2015. Vážení a milí čtenáři, Zpravodaj Pospolu Podpora škol a firem č. 1/2015 Editorial Vážení a milí čtenáři, první letošní rozšířené vydání zpravodaje je věnováno především školám a firmám zapojeným do projektu Pospolu, které pilotně

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Přítomni: O. Bubeníček, J. Vaňhová, Ing. M. Zemaník, Ing.

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012-2013 Tel: 222 355 000, Ředitel: 222 355 555, Fax: 222 355 500 IČ: 61385417, DIČ: CZ61385417, Bankovní spojení: 2003710007/6000 PPF banka, Praha 1 www.trebesin.cz

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více