Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Náměstí 5. května 2, Čelákovice Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala: Tereza Doubravská Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně odcitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích, 20. srpna Tereza Doubravská 2

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat MUDr. et RNDr. Petru Wagnerovi za jeho rady, připomínky a pomoc při tvorbě této práce. Dále Mgr. Janě Spáčilové a prim. MUDr. Lucii Šolcové z OKB Trutnov. Ing. Dagmar Chrástkové za zapůjčení materiálů a v neposlední řadě svému příteli Bc. Karlu Hynkovi za pomoc s grafickou úpravou práce. 3

4 Obsah Úvod Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíle Teoretická část Infarkt myokardu Anatomie srdce Vznik infarktu myokardu Klinický obraz akutního infarktu myokardu Diagnostika infarktu myokardu v přednemocniční fázi Léčba infarktu myokardu v přednemocniční fázi Transport pacienta Troponin T Myoglobin Odběr biologického materiálu pro laboratorní stanovení troponinu T a myoglobinu Léčba infarktu myokardu v nemocniční péči Komplikace infarktu myokardu Prognóza nemocných po infarktu myokardu Akutní renální selhání Anatomie ledvin Vznik akutního renálního selhání Klinický obraz akutního renálního selhání Diagnostika akutního renálního selhání v přednemocniční fázi Léčba akutního renálního selhání v přednemocniční péči

5 2.2.6 Transport pacienta Močovina (urea) Kreatinin Odběr biologického materiálu pro stanovení močoviny a kreatininu Léčba akutního renálního selhání v nemocnici Komplikace akutního renálního selhání Prognóza pacientů po akutním renálním selhání Hypoglykémie a hyperglykémie Anatomie slinivky břišní Vznik hyperglykémie Vznik hypoglykémie Klinický obraz diabetické ketoacidózy a její příznaky Klinický obraz hyperglykemického osmolárního syndromu a jeho příznaky Klinický obraz hypoglykémie a její příznaky Diagnostika hypoglykémie a hyperglykémie v přednemocniční péči Léčba hypoglykémie v přednemocniční péči Léčba hyperglykémie v přednemocniční péči Transport pacienta Glykémie a její stanovení v laboratoři Odběr biologického materiálu pro stanovení glukózy Léčba diabetické ketoacidózy v nemocnici Léčba hyperglykemického osmolárního syndromu v nemocnici Léčba hypoglykémie v nemocnici

6 2.4 Meningitida Anatomie mozkových obalů a mozkomíšní mok Vznik meningitidy Klinický obraz meningitidy Diagnostika meningitid v přednemocniční péči Léčba v přednemocniční péči Transport pacienta Vyšetření C-reaktivního proteinu (CRP) v krvi Odběr biologického materiálu pro stanovení CRP Vyšetření mozkomíšního moku Léčba meningitidy v nemocnici Prognóza nemocných meningitidou Praktická část Kazuistika Kazuistika Kazuistika Kazuistika Diskuze Závěr Summary Bibliografie

7 Úvod Pracuji jako laborantka na oddělení klinické biochemie, proto jsem se rozhodla pro téma změny vnitřního prostředí v urgentních stavech. Laboratorní vyšetření jsou u těchto závažných onemocnění důležitou součástí pro stanovení správné diagnózy a následné volby nejvhodnější léčby. Ve své práci bych chtěla poukázat na vybrané urgentní stavy, jejich projevy, postupy při poskytování odborné první pomoci po příjezdu zdravotnické záchranné služby. Dále předání pacientů na příslušná nemocniční oddělení, odběry biologického materiálu a v neposlední řadě laboratorní stanovení. Mezi urgentní stavy, na které se zaměřuji ve své absolventské práci, patří infarkt myokardu, akutní renální selhání, meningitidy, hypoglykémie a hyperglykémie. V závislosti na těchto stavech bych se dále chtěla zabývat změnami hladin u laboratorních vyšetření troponinu, myoglobinu, močoviny, kreatininu, c-reaktivního proteinu a glykémie. Zároveň bych ráda poukázala na fyziologické a kritické meze u těchto jednotlivých laboratorních stanovení. Svoji absolventskou práci dále doplním kazuistikami. 7

8 1 Cíle absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Zdůraznit důležitost laboratorních vyšetření změn vnitřního prostředí u vybraných urgentních stavů. 1.2 Dílčí cíle Uvést projevy vybraných urgentních stavů. Popsat postupy při poskytování odborné první pomoci. Uvést kazuistiky u vybraných urgentních stavů. 8

9 2 Teoretická část 2.1 Infarkt myokardu Anatomie srdce Srdce je dutý svalový orgán, který čerpá krev do krevního oběhu. U dospělé osoby má srdce velikost sevřené pěsti a dosahuje váhy asi 330 gramů. Nachází se v mezihrudí, kde naléhá na bránici. Srdce se skládá ze dvou síní (atria) a dvou komor (ventriculi). Mezi pravou síní a pravou komorou se nachází trojcípá chlopeň. Mezi levou síní a levou komorou je dvojcípá (mitrální) chlopeň. Odkysličená krev z orgánů a tkání těla je přiváděna horní a dolní dutou žílou do pravé síně. Jejím smrštěním se krev dostává do pravé komory a odtud do plic. Zpětnému toku krve z plic do pravé komory zabraňuje poloměsíčitá chlopeň. Do levé síně ústí čtyři plicní žíly, které přinášejí okysličenou krev z plic. Kontrakcí levé síně je krev přečerpána do levé komory, kde začíná aorta, kterou je krev rozváděna do tepen celého těla. Zpětnému toku krve zabraňuje poloměsíčitá chlopeň na začátku aorty. Srdeční stěnu tvoří čtyři základní vrstvy. Na povrchu srdce se nachází vazivová vrstva epikard, který přechází v zevní vazivový obal perikard. Prostor mezi epikardem a perikardem je vyplněn malým množstvím tekutiny, která umožňuje pohyb obou listů. Střední vrstvou srdeční stěny je myokard neboli srdeční svalovina. Vnitřní vrstva je endokard, který vystýlá srdeční dutinu a tvoří cípaté chlopně mezi síněmi a komorami. Srdeční sval má dvě základní funkce - dráždivost a stažlivost. Dráždivost je schopnost svalu se na vhodný podnět smrštit. Podnětem ke kontrakci je v běžném stavu elektrický impulz. Kontrakcí srdečního svalu dojde ke zmenšení objemu síně nebo komory a tím dojde k vypuzení krve. Stah myokardu se nazývá systola. Ochabnutí svaloviny a zvětšení objemu síní a komor se nazývá diastola. Systoly a diastoly na sebe přesně navazují. Smršťování srdečního svalu způsobují elektrické vzruchy, které se vytvářejí ve tkáni sinoatriálního uzlíku. Tento uzlík se nachází u ústí horní duté žíly ve stěně pravé síně. 9

10 Převodní systém srdeční se skládá ze sinoatriálního a atrioventrikulárního (síňokomorového) uzlíku. Z něj začíná siňokomorový svazek (Hissův svazek) vláken, která se dělí na pravé a levé raménko (Tawarova raménka). Vlákna obou ramének se větví do sítě Purkyňových vláken, jimiž jsou poté elektrické impulzy rozváděny do svaloviny komor. Sinoatriální uzlík vysílá asi 70 elektrických impulzů za minutu, které vyvolají stejný počet systol. (Dylevský, 2000) Srdeční sval zásobují dvě koronární tepny. Levá tepna je mohutnější a má dvě větve sestupnou (ramus descendens) a obkružující (ramus circumflexus). Tato tepna zásobuje větší část srdečního svalu, je tedy dominantní a bývá převážně postihována aterosklerotickým procesem se všemi jeho možnými následky. Myokard pravé komory a pravé síně zásobuje pravá koronární tepna, která zasahuje až do hrotové části levé komory. Tepový srdeční objem je množství krve vypuzené jednou srdeční systolou. U organismu v klidu je to asi ml. Při fyzické zátěži může stoupnout až na trojnásobek. Minutový srdeční objem je tepový srdeční objem násobený počtem srdečních stahů za minutu. Jeho klidová hodnota je asi ml/min. Frekvence srdečních stahů u dospělého jedince ve fyzickém i duševním klidu je tepů za minutu Vznik infarktu myokardu Infarkt myokardu je akutní formou ischemické choroby srdeční. Vzniká, pokud část srdečního svalu není po určitou dobu zásobena krví. Nejčastěji je tento stav způsoben koronární trombózou, embolizací koronární tepny nebo výrazným snížením krevního tlaku například při šoku či při velké ztrátě krve u pacientů, kteří trpí koronární aterosklerózou nebo syfilitickou aortitidou. Infarktem myokardu je nejčastěji postihována část myokardu zásobená sestupnou větví levé koronární tepny, zatímco méně často je postižena v části zásobené obkružující větví koronární tepny. Dochází k odumření části myokardu, kterou daná tepna zásobuje. Infarkt myokardu může vzniknout v kteroukoli denní dobu. Koronární trombóza nejspíš vzniká častěji během fyzické námahy. 10

11 2.1.3 Klinický obraz akutního infarktu myokardu Příznaky infarktu myokardu nastávají obvykle bez předchozího varujícího příznaku. Objevuje se pálivá, křečovitá, tlaková, skličující bolest za hrudní kostí se šířením mezi lopatky, do krku nebo v typickém případě do levé ruky. Tento stav se podobá bolestem při angině pectoris, je však mnohem silnější intenzity a déle trvající. Může se jednat o dobu přesahující dvacet minut. Akutní infarkt myokardu mohou kromě bolestí na hrudi provázet i jiné obtíže jako je slabost, pocit nedostatku vzduchu, úzkost a někdy i zvracení. U malého počtu pacientů mohou příznaky zcela chybět, být atypické nebo tak malé intenzity, že je postižení zaměňují například za plynatost. Objektivně bývá pacient bledý s chladnými končetinami a studeným potem, také může být dušný. Akce srdeční je nepravidelná, krevní tlak bývá snížen Diagnostika infarktu myokardu v přednemocniční fázi Při prvním kontaktu s pacientem zjišťujeme anamnézu se zaměřením na onemocnění srdce a chronicky užívané léky. Sledujeme klinický stav postiženého a EKG. Změříme krevní tlak a tepovou frekvenci. Pomocí EKG můžeme rozlišit typ infarktu myokardu. Nejčastěji se jedná o infarkt myokardu přední, zadní nebo spodní stěny. Jako příklad zde uvádím infarkt myokardu přední stěny a jeho zobrazení na EKG. Infarkt myokardu přední stěny rozdělujeme na STEMI (z angl. ST Elevation Myocardial Infarction), či NSTEMI (z angl. Non ST Elevation myocardical infarction). Obraz infarktu nacházíme ve svodech V1 - V6. Při akutním STEMI infarktu přední stěny najdeme klasické ST elevace charakteru Pardeeho vln v některých z výše uvedených svodů. Bolest na hrudi s tímto nálezem na EKG je indikací k urgentní koronarografii. (Štefánek, 2010) 11

12 (Zdroj: STEMI přední stěny - vidíme dobře rozvinuté Pardeeho vlny ve svodech V1-V4 (červeně plně), ve V5 je vlna jen naznačena (červeně čárkovaně). NSTEMI infarkt je typický ST depresemi a negativními vlnami T ve výše uvedených svodech. Tento nález může znamenat i pouze nestabilní anginu pectoris, proto je k diagnóze NSTEMI potřebný i nález pozitivních kardioenzymů troponinu a myoglobinu. (Zdroj: Vidíme deprese ST a negativní T vlny ve V1-V6 (červené kroužky). Je-li současně přítomno zvýšení kardioenzymů, máme diagnózu NSTEMI přední stěny. 12 (Štefánek 2010)

13 2.1.5 Léčba infarktu myokardu v přednemocniční fázi Nejprve snížíme srdeční námahu uložením pacienta na lůžko a snížením jakékoliv fyzické námahy. Dále podáme kyslík, který by měl pacient inhalovat po dobu trvání bolesti nebo dušnosti. Zajistíme žilní vstup ideálně dva. Dle ordinace lékaře podáme nitrožilní formu kyseliny acetylsalicylové ( Aspegic nebo Kardegic 500mg i.v.). Heparin dávkujeme cca 5000 jednotek (podává se v dávkách jednotek/kg váhy pacienta). Dále tlumíme bolest silnými analgetiky (i.v. Fentanyl, Tramal, Dolsin) volba dávky se řídí tělesnou hmotností pacienta, hodnotou krevního tlaku a intenzitou bolesti. Při bradykardii použijeme Atropin (0,5-1,0 mg intravenózně). V neposlední řadě podáváme léky ze skupiny nitrátů nebo jejich derivátů k rozšíření koronárních tepen (Nitroglycerin 1 tableta pod jazyk nebo ve spreji). Každý nemocný s infarktem myokardu má obavy ze smrti, proto mu vysvětlíme podstatu choroby a možnosti léčby, což obvykle spolu s opiáty stačí ke zklidnění pacienta. V léčbě pokračujeme dle průvodních komplikací. Mezi nejzávažnější z nich patří fibrilace komor nebo zástava, kdy je nutné zahájit okamžitou kardiopulmonální resuscitaci. Resuscitaci zahajujeme nepřímou srdeční masáží střídanou s vdechy v poměru 30:2. Komprese opakujeme s frekvencí 100 za minutu. Srdeční masáž musí být pravidelná a nesmí být přerušena na déle než 5 sekund. Za přítomnosti lékaře je nejspolehlivější způsob zajištění dýchacích cest intubace, jinak ventilaci vedeme pomocí obličejové masky, laryngeální masky či Combitube. V případě komorové fibrilace je jediným účinným postupem elektrická defibrilace. Elektrody se přikládají na hrudník parasternálně pod pravý klíček a v oblasti srdečního hrotu. Před použitím se potřou vodivým gelem. Série prvních tří výbojů se provádí s energií 200 J, 300 J, 360 J v rychlém sledu. Rozhodnutí o ukončení resuscitace je vyhrazeno lékaři Transport pacienta Pacienta je důležité neustále sledovat, proto je indikováno umístění na jednotku intenzivní péče nebo na specializované kardiologické pracoviště. Pacienta transportujeme za průběžné monitorace srdeční činnosti vsedě nebo na nosítkách dle potřeb konkrétního nemocného. Infarktové známky na EKG nemusí být jasně 13

14 prokazatelné, proto se diagnóza infarktu myokardu potvrzuje až laboratorním stanovením troponinu T nebo I a myoglobinu Troponin Nejcitlivějším biomarkerem se v poslední době staly kardiální izoenzymy troponin T a troponin I. V biochemické laboratoři Oblastní nemocnice Trutnov, kde pracuji, se ke stanovení používají reagencie firmy Roche, proto se budu podrobněji zmiňovat o troponinu T. Vzhledem k vysoké tkáňové specifitě je srdeční troponin T (ctnt) kardiospecifickým a je vysoce citlivým markerem poškození srdce. V případě akutního infarktu myokardu se zvýší hladina troponinu v séru za 3 4 hodiny od výskytu příznaků a zůstává zvýšena až 14 dní. Akutní koronární syndrom jsou všechny stavy spojené patofyziologicky s nestabilním plátem a na něj nasedající trombózou v koronární tepně, klinicky s klidovými bolestmi na hrudi. Mezi akutní koronární syndromy patří infarkt myokardu, minimální myokardiální léze či angina pectoris. Troponin je nezávislým prognostickým markerem, který ukazuje dokonce i dlouhodobou perspektivu pacientů s akutním koronárním syndromem. Je prokázáno, že srdeční troponin je nezávislým markerem, který má dobrou výpovědní hodnotu vůči prognóze pacientů s akutním koronárním syndromem a může sloužit jako vodítko při anti-trombotickém léčení. Infarkt myokardu je diagnostikován, jestliže hladina srdečního troponinu v krvi překročí 99-tý percentil referenční hodnoty (zdravé populace) v klinických podmínkách akutní ischemie. Při nestabilní angině pectoris se hladina srdečního troponinu pohybuje v referenčních mezích. Poškození buňky srdečního svalu má za následek nárůst koncentrace troponinu T v krvi, ale k tomuto může docházet i při jiných klinických stavech jakými jsou srdeční selhání, kardiomyopatie, myokarditida, kontuze srdce, renální selhání, plicní embolie nebo mrtvice. Ve většině případů, zvláště u pacientů s akutním renálním selháním, je zvýšená hladina srdečního troponinu T známkou horšího výhledu pro pacienta. Lze tedy říci, že zvýšení hladiny troponinu indikuje poškození srdce, ale způsob jeho poškození nemusí být vždy následkem ischemie. Označení infarkt myokardu by mělo být používáno jen, když je zřejmé poškození srdce, detekované proteinovými markery, ale současně s přítomností klinického stavu 14

15 odpovídajícího ischemii myokardu. Nedovoluje-li klinický stav označit jako příčinu ischemii, měly by být zkoumány další příčiny poškození srdce. Odběr pro vyšetření troponinu T se doporučuje provést při začátku potíží, za šest hodin od vzniku potíží, eventuálně jej lze při negativním výsledku opakovat ještě po dalších čtyřech hodinách. Jsou-li výsledky všech odběrů negativní, můžeme s vysokou pravděpodobností vyloučit akutní infarkt myokardu. Jeho stanovení je založeno na sendvičovém principu za použití monoklonálních protilátek proti troponinu T. Viditelná hemolýza séra poskytuje falešně negativní výsledky. Dále vyšetření ovlivňuje bilirubin nad 462 μmol/l, triglyceridy nad 17,1 mmol/l, biotin nad 50 ng/ml a revmatoidní faktor do koncentrace 2000 IU/ml. Referenční rozpětí v séru je 0,010 0,029. U výsledků < 0,010 μg/l cca po čtyřech hodinách od vzniku stenokardií s vysokou pravděpodobností nejde o akutní koronární příhodu. Neurčitou zónou označujeme výsledky 0,010-0,029 μg/l. Pozitivní výsledek 0,030-0,099 μg/l ukazuje na malé poškození myokardu. Výsledky ukazující na akutní infarkt myokardu se pohybují v rozmezí 0,100-0,249 μg/l. Výrazný pozitivní nález je 0,250-2,790 μg/l. Kritické meze, které podléhají neprodlenému telefonickému ohlášení na příslušné oddělení, jsou u troponinu T nad 1,0 μg/l Myoglobin Myoglobin je cytoplasmatický protein srdečního a skeletálního svalstva. Podílí se na transportu kyslíku v myocytech a slouží také jako zásobník kyslíku. Myoglobin má nízkou molekulovou hmotnost a je dostatečně malý, proto rychle proniká do krevního řečiště při poškození myocytů. Jeho stanovení je velice důležité při diagnostice infarktu myokardu, při kterém jeho koncentrace stoupá už dvě hodiny po objevení příznaků. Z tohoto důvodu je označován jako velmi časný marker infarktu myokardu, přičemž maximální koncentrace v krevním oběhu dosahuje 4-12 hodin od prvních příznaků infarktu. K normálním hodnotám se vrací cca po 24 hodinách. Zvýšená hladina myoglobinu se také může vyskytovat při poškození skeletálního svalstva. Jeho stanovení je založeno na sendvičovém principu za použití dvou různých monoklonálních protilátek proti lidskému myoglobinu. 15

16 Stanovení ovlivňuje hemolýza (Hb > 14 g/l), ikterita (bilirubin > 1112 μmol/l), chylóza (TAG > 25,1 mmol/l), RF > 1500 IU/ml. Referenční rozpětí v séru je u mužů μg/l, u žen je to μg/l. Kritické meze myoglobinu se pohybují nad 200 μg/l. (Zdroj: Osa x udává čas od poškození srdečního svalu v hodinách, osa y udává koncentraci srdečních enzymů v krvi Odběr biologického materiálu pro laboratorní stanovení troponinu T a myoglobinu Odběr pro stanovení troponinu T a myoglobinu se provádí do zkumavky bez přísad, s K3EDTA nebo s Li-heparinem. Nesmí se používat plasma s oxalátem / fluoridem (falešně snížené výsledky). K odběrům obecně se používají pouze sterilní nástroje, sterilní pomůcky a jednorázové rukavice. Provádí se nejčastěji ze žíly. Na paži se aplikuje škrtidlo, nejdéle 1 minutu, paže nesmí být příliš zatažena, místo vpichu se dezinfikuje vhodným dezinfekčním prostředkem. V současné době se nejčastěji používá odběrový vakuový systém. Při odběru se z jehly nejprve odstraní kryt a zašroubuje se do držáku jehel. Pak je třeba odstranit z jehly barevný kryt a napíchnout žílu. Držák s jehlou zafixovat levou rukou v příslušné poloze a pravou rukou do držáku zatlačit příslušnou odběrovou 16

17 zkumavku s přednastaveným vakuem, které zajišťuje odběr požadovaného množství krve. Uvolnit škrtidlo. Po naplnění, za stalé fixace držáku s jehlou v žíle, zkumavku vytáhnout z držáku a několikrát šetrně převrátit, aby se promísila odebraná krev s protisrážlivým činidlem. Takto se odebere požadovaný počet zkumavek, bezpečnostní ventil na jehle zabraňuje úniku krve během výměny zkumavek. Po dokončení odběru se musí místo vpichu přitlačit sterilním buničitým čtvercem s dezinfekčním roztokem, jemně stlačit a vytáhnout jehlu s držákem ze žíly. Jehlu uvolnit stlačením tlačítka na držáku do kontejneru pro infekční odpad. Po několika minutách (cca 5 min.) vpich s přitlačeným čtvercem uvolnit a přelepit proužkem náplasti Léčba infarktu myokardu v nemocniční péči Pacientovi je na specializovaném kardiologickém oddělení obvykle provedena akutní koronarografie, při které jsou zobrazeny srdeční tepny a zjištěno místo uzávěru tepny. Toto místo je zprůchodněno pomocí stentu. Stent lze popsat jako mechanickou výztuhu zavedenou do potřebné části věnčité tepny ve formě trubičky. Nejčastěji se vyrábí ze speciálních kovů s tvarovou pamětí. Nelze-li uzávěr tímto způsobem zprůchodnit, musí postižený podstoupit operační kardiochirurgický zákrok. V tomto případě se uzávěr tepny přemostí pomocí bypassu. Bypass je tvořen tepennými nebo žilními štěpy. Štěp se nejprve našije jedním koncem na koronární tepnu, za postižené místo, a posléze druhým koncem na aortu Komplikace infarktu myokardu Rozšíření infarktové oblasti je komplikaci cca u 10% pacientů v průběhu prvních dnů. Dochází k obnově stenokardií a rozšíření infarktové zóny na EKG. Arytmie jsou častou komplikací u infarktu myokardu. Nejzávažnější z nich je fibrilace komor. Selhání levé komory srdeční se ohlásí dušností, ortopnoí a může vyústit až v plicní edém. Další komplikací je hypotenze, kdy systolický tlak klesne pod 100 mmhg. Ruptura myokardu nastává vzácně, je však ve většině případů smrtelnou komplikací. Zjišťuje se echokardiograficky a vždy se přistupuje k chirurgickému zásahu. Aneurysma levé komory je její vyklenutí v místě infarktu. V tomto úseku se tvoří tromby, čímž hrozí embolizace celého oběhu. Perikarditida se objevuje přibližně u 50% infarktů. 17

18 Prognóza nemocných po infarktu myokardu Cca 20% pacientů postižených akutním infarktem myokardu umírá dříve, než se dostanou do nemocnice. Od 5% do 15% se pohybuje úmrtnost pacientů hospitalizovaných v nemocničních zařízeních. Tento počet závisí zejména na prodělaných komplikacích, z nichž jsou nejzávažnější selhání levé komory srdeční, aneurysma levé komory, hypotenze a arytmie. U pacientů s těmito komplikacemi je prognóza nepříznivá. Preventivní opatření po odhojení akutního stadia je podávání léků snižujících lipidy, podávání antiagregačních prostředků a úprava životosprávy. 2.2 Akutní renální selhání Anatomie ledvin Ledvina (ren, nefros) má fazolovitý tvar. Je to párový orgán uložený po obou stranách bederní páteře v retroperitoneálním prostoru. Velikost ledviny je průměrně 12x6x3 cm a váha cca 150g. Renální tepny jsou napojeny na břišní aortu a renální žíly na dolní dutou žílu. Ledviny jsou chráněny tukovým polštářem (capsula renalis). Na průřezu ledvin je rozlišitelná světlejší kůra (cortica renalis) a tmavší dřeň (pulpa renalis). Těsně na povrchu ledvin pod vazivovým pouzdrem se nachází kůra. Dřeň je upravena do několika pyramidových útvarů. Korová vrstva tvoří tenký pásek (ca 5-7 mm) vybíhající mezi pyramidy dřeně. Korová vrstva je tvořena asi jedním milionem nefronů, což jsou základní stavební a funkční jednotky ledvin. Nefron se skládá z přívodné a odvodné cévy, klubíčka kapilár, váčku a systému ledvinových kanálků. Renální tepny se větví na drobné větévky vedoucí do kůry. Zde z nich odstupují tzv. přívodné cévy (vas afferens), které se stáčejí do složitých klubíček glomerulů. Z každého glomerulu je krev odváděna odvodnými cévami (vas efferens). Na kapilárách cca dvou milionů glomerulů pro obě ledviny se uskutečňuje filtrace krve. Odvodná céva glomerulu se větví do kapilárních sítí kolem ledvinných kanálků a z těchto kapilár odtéká krev do renálních žil a poté do dolní duté žíly. Glomerulus se nachází ve slepém začátku ledvinných kanálků v Bowmanově váčku, s nímž společně tvoří tzv. Malpighiho tělísko. Bowmanův váček tvoří dva listy. Vnitřní list naléhá na stěnu kapilár glomerulu, vnější list přechází do stěny odstupujícího 18

19 kanálku. Mezi těmito listy je štěrbina, kde začíná systém ledvinových kanálků proximální kanálek, Henleova klička a distální kanálek, který přechází do sběracích kanálků a ústí na vrcholcích dřeňových pyramid ledvin. Na vrcholky pyramid se upínají ledvinové kalichy přecházející do ledvinové pánvičky. Kapilárami glomerulů probíhá krev, jejíž plazma se filtrací zbavuje látek, které se s filtrovanou vodou dostávají přes stěnu kapilár a vnitřní stěnu Bowmanova váčku do jeho štěrbiny a odtud do proximálního kanálku. Touto filtrací projde voda, ve vodě rozpustné látky a látky s menší molekulovou hmotností. Tekutina, která prošla filtrací do štěrbiny Bowmanova váčku je glomerulární filtrát (primární moč). Glomerulárního filtrátu se vytvoří asi 180 litrů denně. 99% této tekutiny se v kanálcích vstřebá zpět. Zbytek je tzv. definitivní moč, jejíž množství je ml denně. Množství profiltrované primární moči je závislé na filtračním tlaku, kterým je plazma protlačována přes stěnu kapilár a vnitřní list Bowmanova váčku do štěrbiny váčku. Filtrační tlak v glomerulech závisí na výši krevního tlaku. Ledvinové cévy přesně vyrovnávají výkyvy krevního tlaku, větší pokles ale kompenzovat nemohou. Tvorba moči se proto při poklesu tlaku (šokové stavy) zastaví. Primární moč (ultrafiltrát) odtéká ze štěrbiny Bowmanova váčku do kanálků, kde se upravuje na definitivní moč. Při průtoku proximálním kanálkem, Henleovou kličkou a distálním kanálkem se zbavuje vody, glukózy, močoviny, kreatininu, aminokyselin a části minerálních látek. Tyto látky se vstřebávají zpět do krve. Toto zpětné vstřebávání je dvojího typu aktivní a pasivní transport. Ledviny mají proto velký význam pro udržení homeostázy. Základní funkcí ledvin a celého močového systému je udržování stálosti vnitřního prostředí. Extracelulární tekutina obklopuje všechny buňky a zajišťuje jim potřebné chemické látky, hormony, odsun zplodin a nadbytečných látek a také se podílí na udržování správného ph a teploty. Obzvláště přesně je dodržován její objem a koncentrace všech částic a látek v ní rozpuštěných. Tvorby a udržování stálosti vnitřního prostředí se účastní vdechování plynů, vstřebávání látek trávicí trubicí, metabolismus v játrech a ostatních orgánech. Dále pak vylučování odpadních a přebytečných látek močí, vydechováním, žlučí, stolicí a potem. 19

20 Detoxikační činnost ledvin spočívá v odstraňování dusíkatých zplodin při metabolismu bílkovin, aminokyselin a nukleových kyselin. Těmito zplodinami jsou močovina, kreatinin, amoniak a kyselina močová. Ledviny dále z organismu odstraňují léčiva, toxické látky, barviva apod. Vyrovnávací činnost ledvin je nezbytná, protože každý den i v průběhu jednotlivých dnů se liší složení i množství přijímaných potravin a nápojů. Zdravé ledviny toto kolísání vyrovnávají vylučováním různého množství moči s různým obsahem odstraňovaných látek podle potřeb organismu. Tato činnost ledvin se vztahuje i na regulaci ztrát vody a solí dýchacím a trávícím systémem nebo kůží. Dané vyrovnávací změny se odehrávají pod vlivem antidiuretického hormonu a mineralokortikoidů. Aldosteron je nejdůležitější mineralokortikoid. Uvolňuje jej kůra nadledvin při snížení objemu krevní plazmy, snížení koncentrace sodíku nebo při zvýšení koncentrace draslíku v krvi. Způsobuje zvýšené vstřebávání sodíku a vody zpět do krve a zvyšuje vylučování draslíku. (Stříteský, 2001) Hodnota ph vnitřního prostředí je udržována v tepenné krvi v rozmezí 7,35 7,45. Hodnoty pod ph 7,0 a nad 7,8 jsou neslučitelné se životem. Na udržování acidobazické rovnováhy (stability hodnot ph) se podílí látky přijímané potravou, metabolismus, vylučování kyseliny solné do žaludku a zásaditých látek do tenkého střeva, vydechování oxidu uhličitého a vylučování kyselých i zásaditých látek ledvinami. Renin se uvolňuje z ledvin do krve při snížení krevního tlaku v přívodných cévách glomerulů nebo při zmenšení objemu extracelulární tekutiny. Pod jeho vlivem vzniká v krvi angiotensin II., který zvyšuje produkci aldosteronu v kůře nadledvin a způsobuje stažení arteriol. Výsledkem jeho působení je zvýšené vstřebávání sodíku a vody z moči do krve, zvětšení objemu extracelulární tekutiny a zvýšení krevního tlaku. Zvýšeným uvolňováním reninu při nemocích ledvin bývá způsobena renální hypertenze. Ledviny jsou také místem konečné přeměny vitamínu D na biologicky účinnou látku, která ovlivňuje vstřebávání vápníku z potravy do krve ve střevě a snižuje jeho vylučování močí. Stav ledvin je proto důležitý i pro vznik poruch metabolismu vápníku. 20

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_93_MOČOVÁ SOUSTAVA AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_93_MOČOVÁ SOUSTAVA AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_93_MOČOVÁ SOUSTAVA AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 1. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, VYLUČOVACÍ

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice LEDVINY (renes/nephros) - hlavní orgán vylučovací soustavy - párový orgán v horní části břišní

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

Organa uropoetica ledviny

Organa uropoetica ledviny Organa uropoetica ledviny (stavba a funkce ledvin) http://www.mewarkidneycare.com/gallery.html Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vylučovací systém odvádí z těla odpadní látky nadbytečné látky jedovaté

Více

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního Metabolizmus vody a elektrolytů 1. Fyziologie a obecná patofyziologie Kompartmenty tělesných tekutin Regulace volumu a tonicity (osmolality) Kombinace poruch volumu a tonicity v extracelulárním prostoru

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu Poruchy srdečního rytmu Chirurgická léčba poruch srdečního rytmu: Co je to arytmie? Obecně lze říci, že se jedná se o poruchu srdečního rytmu, kdy elektrické impulsy, které za normálních okolností vznikají

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více