PROGRAM PROGRAMME KONFERENCE OF THE CONFERENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PROGRAMME KONFERENCE OF THE CONFERENCE"

Transkript

1 (...pokračování z předchozí strany) Stavební vývoj zámku ovšem pokračoval především za knížete Kamila Josefa Idesbalda Filipa Rohana, kdy se rodila dnešní novogotická podoba Sychrova. Romantická novogotická přestavba z let , uskutečněná dle projektu profesora Akademie výtvarných umění Bernarda Gruebera, zařadila Sychrov mezi nejvýznamnější památky historizujících slohů 19. století (jako jsou například Hluboká nad Vltavou, Hrádek u Nechanic, Lednice,...). Veškeré práce byly svěřeny výhradně domácím umělcům a řemeslníkům. Mezi nimi zaujímal významné místo Petr Bušek, řezbář, který svým tvůrčím a osobitým talentem vtiskl všem interiérům zámku vysokou uměleckou hodnotu a neopakovatelnou atmosféru. Jeho práce byla doplněna činností řady dalších umělců a řemeslníků (sochař Emanuel Max a Vincenc Smolík, čalouník Ludvík Grein, truhlář Petr König, kovář Jan Novák,...). Mimořádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života dosáhl nebývalého rozkvětu a byl předlohou pro vznik řady dnes významných arboret jako jsou například Průhonice nebo Konopiště. V tomto období bylo dosaženo vzácné harmonie mezi exteriérem zámku, jeho interiéry a parkem. 47. mezinárodní vědecká konference Experimentální analýza napětí PROGRAM PROGRAMME KONFERENCE OF THE CONFERENCE Přelom dvacátých a třicátých let 20. století zámku přinesl funkcionalistickou úpravu, která nejenom změnila částečně exteriér stavby (byly odstraněny různé ozdobné novogotické arkýře a atiky, omítka z původně omítnutých věží byla odstraněna a nahrazena lomovým zdivem), ale i jeho interiéry. V řadě místností byly sejmuty Buškovy bohaté řezbářské ozdoby (např. výplně stropu ve schodišťové hale), francouzské tapety tlačené z vepřovice. Novogotické vybavení bylo nahrazováno novým, moderním. Po skončení druhé světové války byl zámek konfiskován na základě dekretu č. 12/1945 Sb. a stal se státním majetkem. Zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od 1. května 1950 byl v malém rozsahu zpřístupněn veřejnosti. V průběhu 70.let se jeho prohlídková trasa rozšířila na východní křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu s Památníkem Antonína Dvořáka. Od počátku devadesátých let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu, tj. ke stavu z druhé poloviny 19. století. (...převzato z internetové stránky Zámecký hotel Sychrov Chateau Hotel Sychrov, Czech Republic Důležité kontakty: recepce hotelu Sychrov tel.: Tato publikace byla vytištěna na katedře mechaniky, pružnosti a pevnosti Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci květen 2009 The Department of Applied Mechanics, Technical University of Liberec Czech Society for Mechanics 47. International Scientific Conference Experimental Stress Analysis

2 DŮLEŽITÉ INFORMACE USEFULL INFORMATION HISTORIE ZÁMKU SYCHROV HISTORY OF THE SYCHROV CHATEAU Kudy na konferenci Ve směru od Prahy (Mladé Boleslavi) je příjezd po rychlostní silnici E65 nebo od Hradce Králové (Jičína) po R35. V Turnově je nutné odbočit na silnici R35 (E442) směrem na Liberec. Po cca 2 km sjeďte na Paceřice (sjezd 41). Jeďte přibližně 500 metrů a odbočte do leva na Sychrov a po cca 2km dojedete na místo. Při vjezdu do placeného parkoviště před zámkem nahlaste průjezd do hotelu Sychrov. V žádném případě neplaťte parkovné, ani pod různými pohrůžkami. Hotel má vlastní parkoviště přímo na druhé straně placeného parkoviště doprava vzadu za hotelem. Trasa bude značena známým logem EAN Z organizačních a také osobních důvodů některých obyvatel přilehlé vesnice bude označení vyvěšeno pouze v den zahájení konference, tj. v pondělí. Zámek Sychrov Historie místa, kde se zámek nalézá, sahá do 15. století. Z té doby je zde připomínána tvrz, která byla majetkem české královské komory. Na jejím místě byl v 16. století vystavěn panský kamenný dům a v letech nevelký barokní zámek, jehož stavebníkem byla rytířská rodina Lamottů z Frintroppu. Členy tohoto francouzského šlechtického rodu můžeme zařadit do kategorie důstojníků, kteří byli za služby rakouskému císaři v době třicetileté války odměňováni statky konfiskovanými české šlechtě. Roku 1740 koupil toto panství František z Valdštejna, z větve mnichovohradišťské. Protože Valdštejnové sídlili na Mnichově Hradišti, přestal být sychrovský zámek trvalým sídlem vrchnosti. Takřka osmdesát let zde nedocházelo k žádným výraznějším změnám a objekt byl využíván pro hospodářské účely a k ubytování služebnictva. Situace se radikálně změnila 30. srpnem 1820, kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná stopětadvacetiletá éra Rohanů na Sychrově a doba největší slávy zámku. Kolébkou rodu Rohanů byla Bretaň, kde o nich můžeme vystopovat nejstarší zmínku již v roce 951. V průběhu staletí se jejich postavení upevňovalo až se zařadili mezi deset nejvlivnějších šlechtických rodů ve Francii a jako přímí bratranci francouzských králů získali i titul "princů z královské krve. V hotelu je možné se připojit na internet přes wifi v konferenčním sále a vestibulu, na pokojích je k dispozici síťový kabel. V rámci hotelových služeb je možné využívat hotelovou zahradu a wellness (18 22 hod). Vstup do zámeckého parku je možný v době otevíracích doby (9:00 až 16:30) všem účastníkům konference po prokázání se konferenční vizitkou. Vizitku dostane každý účastník při registraci. V průběhu konference bude možné zakoupit knížku prof. Cyrila Höschla Eseje o mechanice, kterou nedávno vydala Technická univerzita v Liberci. Cena publikace je 180 Kč. Hlavním sídlem rodu byl právě Sychrov, který ovšem v podobě zchátralého barokního zámečku, nevyhovoval požadavkům kladeným na sídlo vévodské a knížecí. Již za prvního majitele, knížete Karla Alaina Gabriela Rohana, se uskutečnila velkolepá empírová přestavba (dokončena v roce 1834). 1 10

3 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek Thursday DETAILED CONFERENCE PROGRAMME Komferenční sál (Sekce 1) Congress hall (Section 1) 8:20-10:00 Chairman: doc. Ing. Josef Mevald, CSc. 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 Jozef Bocko, Peter Fraňkovský, Anna Kostelníková, Eva Ostertagová, Oskar Ostertag: Design and Experimental Verification of Landing Gear for Ultralight Aircraft Jozef Bocko, František Trebuňa, František Šimčák: Torsion System of Converters Analysed by FEM for Further Verification of Lifetime by Experimental Methods David Cirkl: Mechanical Properties of Slow Spring Back Foam Bohdana Marvalová, Iva Petríková, Ladislav Mázik: Experimental Measurement of the Dynamic Moduli of Naturally Aged Rubber Segments Vlastimil Votrubec, Pavel Šidlof, Václav Čejka, Pavel Klouček: Torsion Vibration Measurements with High Resolution 10:00 Občerstvení Coffee Break 10:20-12:00 Chairman: Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 František Trebuňa, František Šimčák, Jozef Bocko, Miroslav Pástor: Combined Connections in Heavy Carrying Structures and the Failures Caused by Their Improper Functionality Daniel Vavřík, Ivan Jandejsek: Experimental Measurement of the J Integral Radim Halama, Martin Fusek, František Fojtík, Jan Brumek: Strain Measurement in Ratcheting Tests and Prediction by FEM Ludmila Fridrichová, Iva Petríková, Filip Jína Influence Prestressing of Textile on Stiffness Upholstery of Automobile Seat Jarmil Vlach, Hoang Sy Tuan, Bohdana Marvalová: Experimental and Numerical Research of Magnetosensitive Elastomers 12:00 Zakončení konference Closing Ceremony 12:15 Oběd Lunch RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE GENERAL CONFERENCE PROGRAMME Pondělí Monday... 8th June :00-21:00 Registrace účastníků Registration of Participants 18:00 Večeře Welcome Dinner Úterý Tuesday... 9th June :00-9:00 Snídaně Breakfast 7:00-10:00 Registrace účastníků Registration of Participants 9:00-9:15 Zahájení konference Opening Ceremony 9:15-10:25 Úvodní přednášky Plenary Sessions 10:25-10:55 Občerstvení Coffee Break 10:55-12:30 Prezentace sponzorů Sponsors Presentation 12:30-14:00 Oběd Lunch 14:00-15:40 Jednání v sekcích A a B Parallel Sessions A and B 16:00-16:30 Občerstvení Coffee Break 16:30-18:10 Jednání v sekcích A a B Parallel Sessions A and B 18:30-20:00 Večeře Dinner 20:30 Večerní prohlídka zámku Night Sightseeing of the Chateau Středa Wendesday... 10th June :00-9:00 Snídaně Breakfast 8:20-10:00 Jednání v sekcích A a B Parallel Sessions A and B 10:00-10:30 Občerstvení Coffee Break 10:30-12:10 Jednání v sekcích A a B Parallel Sessions A and B 12:10-13:30 Oběd Lunch 13:30-18:30 Exkurze Excursion 19:00-23:00 Banket Banquet Čtvrtek Thursday... 11th June :00-9:00 Snídaně Breakfast 8:20-10:00 Jednání v sekcích A a B Parallel Sessions A and B 10:00-10:20 Občerstvení Coffee Break 10:20-12:00 Jednání v sekcích A a B Parallel Sessions A and B 12:00-12:15 Závěr konference Conference Conclusion 12:15-13:30 Oběd Lunch 9 2

4 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Úterý 9.6. Thuesday 9.6. DETAILED CONFERENCE PROGRAMME Komferenční sál (Sekce 1) Congress hall (Section 1) 9:00-12:30 Chairman: prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. 9:00 Zahájení konference Opening Ceremony 9:15 Stanislav Holý: Mezinárodní aktivity odborné skupiny EAN ČSM 9:45 Miroslav Okrouhlík - vystoupení předsedy ČSM 10:00 Bohdana Marvalová: Optické metody 10:25 Občerstvení Coffee Break 10:55 11:25 11:55 Eberhard Moser (Dantec Dynamics): Spots-European Project for Standardisation Physical Reference Materials for Standardisation of Optical Strain Measurements Pavel Švec (Kistler): Měření sil a deformací s piezoelektrickou technikou Art Kharlamov (Instron): New Trends in Mechanical Materials Testing and Instron Technology 12:30 Oběd Lunch 14:00-15:40 Chairman: prof. Ing. František Plánička, CSc. 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 Pavel Macura, František Fojtík: Bearing Transducer Úvodní přednášky Plenary Sessions Přednášky sponzorů Sessions of Sponsors Aleš Volek: Innovative Methods in the Field of Deformation Analysis František Šimčák, František Trebuňa, Vladislav Berinštet: Experimental Analysis of Deformations and Stresses in Sheets With Anisotropy During Plastic Deformation Mráz Luboš, Leif Karlsson, Hamák Ivan, Mikula Pavol, Vrána Miroslav: Local Plastic Deformation and Its Influence on Residual Stress Distribution at High Stregth Steel Welds Antonín Potěšil, Radek Jelínek, Vladimír Humen: Evaluation of Maxwell Material Parameters with Regard to FEM Analyses Pavel Polach: Research Into the Processes Causing the Constructional Materials Degradation 16:00 Občerstvení Coffee Break PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Středa Trochu na odlehčenou - Český ráj Český ráj se může pochlubit nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. CHKO byla vyhlášena v roce Hlavním motivem pro vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český ráj se stala mimořádná členitost zemského povrchu s charakteristickými pískovcovými skalními městy. Tyto útvary doplňují místy výlevy vyvřelých hornin, jež tvoří krajinné dominanty (Kozákov, Trosky, Mužský, Vyskeř a další). Ve vyvřelých horninách Českého ráje a navazujícího Podkrkonoší jsou mnohá naleziště achátů, jaspisů, ametystů, chalcedonů a dalších nerostů. Dnes je tato krajina jedním ze symbolů naší země a zdejší chráněná krajinná oblast patří mezi nejnavštěvovanější. A zatímco původní chráněnka byla vyhlášena na 95 čtverečních kilometrech, dnes, po rozšíření v roce 2002, se rozprostírá na dvojnásobné ploše. V roce 2005 byl Český ráj vyhlášen Geoparkem UNECSO. Jestli bychom měli hlavní přírodní atraktivity regionu shrnout v několika větách, tak musíme uvést, že patrně nikde jinde ve střední Evropě nenajdete na několika desítkách kilometrů čtverečních tolik různorodých pohledů. Jsou tu hluboká údolí, rybníky, ve kterých se zrcadlí věže několika skalních měst, ale i místa dalekých rozhledů z vrcholů okolních kopců a rozhleden. Český ráj je také domovem chráněných rostlin a živočichů. Ve volné přírodě běžně potkáte volavky, výra velkého, rorýse, či krkavce, v jeskyních sídlí netopýři, v potocích narazíte na raky, v lesích na muflony, srny nebo ježky. (... zdroj 3 8

5 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Středa PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Středa Komferenční sál (Sekce 1) Congress hall (Section 1) Sál Ametyst (Sekce 2) Amethyst hall (Section 2) 8:20-10:00 Chairman: prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 Michal Ackermann, Lukáš Čapek: Analysis of Contact Pressure on the Unicondylar Knee Replacement Renata Čermáková, Svatava Konvičková, Pavel Bradna, Radka Vrbová: Elastic Modulus of Dental Filling Composites: Different Determination Methods Miroslav Sochor, Karel Balík, Tomáš Suchý, Zbyněk Sucharda: Biocompatibility Optimization of Fabric Composites by Calcium Phosphates Petr Vosynek, Tomáš Návrat, Lubomír Houfek: Experimental Measurement of Mechanical Properties of the Bone Cement Jiří Klimeš: Methods and Applications of Max-Plus Algebras 10:00 Občerstvení Coffee Break 8:20-10:00 Chairman: doc. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 Františk Trebuňa, František Šimčák, Patrik Šarga, Peter Trebuňa: Residual Stresses and Problems Connected with Their Verification Jaroslav Václavík, Petr Bohdan, Stanislav Holý, Otakar Weinberg: Residual Stress Evaluation According ASTM E Revision Zdeňek Pala, Nikolaj Ganev, Jan Drahokoupil, Kamil Kolařík: Characterization of Up-Cut and Down-Cut Milled Surfaces by X-Ray Diffraction Kamil Kolařík, Nikolaj Ganev, Zdeněk Pala, Totka Bakalova: Comparative Study of Experimental Methods for Evaluation of Residual Stress Distribution Jan Drahokoupil, Marian Čerňanský, Kamil Kolařík: Microstrains and X-Ray Diffraction 10:00 Občerstvení Coffee Break 10:30-12:10 Chairman: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 František Trebuňa, František Šimčák: Opinions with Evaluation and Categorization of Machines and Equipments Into Categories in the Context of Their Further Operation Jiří Blekta, Josef Mevald, Aleš Lufinka: Reduction of the Vibration Effects Actuating in General Direction on A Colliery Machine Jiří Blekta, Aleš Lufinka: Simulation of A Bucket Excavator Cab Real Movement Peter Bigoš, Jozef Kuľka, Karol Kubín, Martin Mantič, Melichar Kopas: Necessity of Experiment for Technical State Verification of Supporting Structure of Foundry Crane Before its Reconstruction Peter Bigoš, Jozef Kuľka, Karol Kubín, Martin Mantič, Melichar Kopas: Professional Verification of Crane Track Beams in Heavy Metallurgical Operation by Means of Tensometry 12:10 Oběd Lunch 10:30 12:10 Chairman: prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 Karel Frydrýšek, Pavel Marek: Probabilistic Solution of Hard Rock Disintegration Process Miroslav Novosad, Bohuslav Řeha: Improving of Fatigue Properties of Railway Axles Jozef Melcer: Mutual Comparison of Experimental Tests of Tension Clamps Milan Moravčík: Experimental Evaluation of Structural Components Vibration in Railway Track Slavko Pavlenko, Imrich Vojtko: Experimental Analyses of Vibration of Worm Gear Boxes 12:10 Oběd Lunch 5 6

6 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Středa PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE Úterý 9.6. Thuesday 9.6. DETAILED CONFERENCE PROGRAMME Trochu na odlehčenou - Pivovar Svijany Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií. Výčepní piva, ležáky i speciální piva vznikají tzv. dekokčním způsobem vaření, dvoufázovým kvašením a dlouhodobým zráním při nízkých teplotách. Vaří se z vody čerpané z vlastních studní, slad se dováží ze sladoven v okolí. Pivu samozřejmě nechybí chmel z proslulé žatecké oblasti. Produkce Svijanského pivovaru putuje ze 60% do sudů a ze 40% do lahví, plechovek a skleněných džbánů. Svijanské pivo se nijak chemicky neošetřuje a ani nepasteruje. Z historie pivovaru První zpráva o Svijanech pochází z roku 1345, obec tehdy patřila cisterciánskému klášteru v Mnichově Hradišti. Od roku 1565 získal ves Jaroslav z Vartemberka, který zde vystavěl renesanční tvrz, ale již před tím, v roce 1564, je ve Svijanech uváděn pivovar. Byl součástí hospodářského zázemí a důvodem vaření piva a zakládání hospod bylo zvýšení finančního výnosu panství. Po smrti Jaroslava roku 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, známá osoba českých dějin, protihabsburský odbojník. Svůj život skončil na staroměstském popravišti v červnu roku Svijany připadly poté Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku Za nich byla stará tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar. Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou i nadále hospodářským dvorem a pivovar je jeho součástí. Pivovar jim patřil do roku 1912, kdy jej koupil jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat. Pivovar se opět vrátil Rohanům. Po roce 1945 byl pivovar konfiskován a posléze znárodněn, stal se provozem Severočeských pivovarů n. p. V roce 1998 vzniká společnost Pivovar Svijany s.r.o., která se stává novým vlastníkem. V roce 2005 se transformuje na akciovou společnost. Pivovaru se začíná blýskat na lepší časy. Výstav piva z roku 1998, ve výši 43 tisíce hektolitrů, je postupně zvyšován. Roku 2001 je prolomena magická hranice sta tisíc a v roce 2005 dvou set tisíc hektolitrů vyprodukovaného piva. Svijany se tak stávají nejsilnější regionální značkou na Liberecku a Jablonecku. Jeho obliba stoupá i v dalších oblastech. Pivovar se rozvíjí a postupně se vypracoval na jeden z největších nezávislých pivovarů v České republice. (... zdroj Komferenční sál (Sekce 1) Congress hall (Section 1) 14:00-15:40 Chairman: prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 Pavel Kalenda, Libor Neumann, Ivo Wandrol: Indirect Stress Measurement by Static Vertical Pendulum Jaroslav Rojíček: Inverse Identification Method for Material Parameters Estimations Analysis of Experiments Pavel Padevět, Petr Bittnar: Creep of Cement Paste With W/C Ratio 0,5 Plachý Tomáš, Padevět Pavel, Polák Michal: Comparison of Static and Dynamics Modulus of Elasticity of Concrete Specimens Karel Vítek: Material Identification by the Tensile Test 15:40 Občerstvení Coffee Break Sál Ametyst (Sekce 2) Amethyst hall (Section 2) 16:30-18:10 Chairman: prof. Ing. František Šimčák, CSc. 16:30 František Fojtík, Jan Fuxa: Conjugated Strength Criterion Fit for the Fatigue Loading of Material 16:50 17:10 17:30 17:50 Ivo Černý: Probabilistic Approaches to Assessment of Fatigue Crack Growth in Selected High Pressure Pipelines Steels Ivo Černý, Luboš Remar, Martin Čipera: Use of Different Methods of Fatigue Crack Closure Measurement and Their Comparison Karel Doubrava, Josef Jurenka, Miroslav Španiel, Jiří Kuželka: Crack Growth Monitoring with Remote Control Josef Štorek, Milan Růžička, Miroslav Španiel: Analysis of the Measured Force Values in the Grab Dredger Cables 18:30 Večeře Dinner V této místnosti se koná od 17 hod. schůzka výboru EAN. 7 4

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Pohádková romantika jižních Čech

Pohádková romantika jižních Čech Červená Lhota Restaurant Červená Lhota Restaurant se nachází v objektu, který leží přímo naproti zámku Červená Lhota. Restaurace je umístěna v budově, která je památkově chráněna a to nabízí klientům možnost

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

prosinec 2014 /leden 2015

prosinec 2014 /leden 2015 stopy histor ie v Libereckém kraji Týdenní poznámkový kalendář Foto Milan Drahoňovský 0 LIBERECKÝ KRAJ XII I II vrtek Nový rok Den obnovy samostatného českého státu Karina Světový den míru Radmila Diana

Více

Turistické noviny - léto/podzim

Turistické noviny - léto/podzim Turistické noviny - léto/podzim Tipy kam vyrazit v Moravském krasu a v regionu středozápadní Moravy Přijíždíte do malebného koutu naší republiky. Do kraje, kde se střetávají dvě historické země, do oblasti,

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2007 Více informací najdete na stranách 6 9.

www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2007 Více informací najdete na stranách 6 9. www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2007 Více informací najdete na stranách 6 9. č a s o p i s l i d í a o l i d e c h v c e s t o v n í m r u c h u Vybrané oborní chovy Lesů České republiky Lesní závod Boubín

Více

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert...

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Vycházka Libní - okolo Rokytky Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Kotlaska, dříve zahrádkářské kolonie, rozkládající se na kopci Solentka.

Více

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM,

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM, Ý INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2015 Slovo k zamyšlení Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor. V dubnu 2013 spatřilo světlo světa první číslo elektronického magazínu Novinky z Jizerek. Protože se v

Více

polovině prosince. V příštím roce by se první trh konal stejně jako letos v dubnu. Foto: šk

polovině prosince. V příštím roce by se první trh konal stejně jako letos v dubnu. Foto: šk měsíčník Městského úřadu v Kolíně ŘÍJEN 2011 ročník 17, číslo 10 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Vánoční strom na Karlově náměs- tí bude rozsvícen v pátek 25. 11. v 17 hodin. Odpoledne bude náměstí

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Muzejní. čtvrtletník. Číslo II. Ročník 2009 zdarma MUZEJNÍ NOC A VÝSTAVA KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ. Nová expozice na Dlaskově statku. Staročeské trhy 2009

Muzejní. čtvrtletník. Číslo II. Ročník 2009 zdarma MUZEJNÍ NOC A VÝSTAVA KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ. Nová expozice na Dlaskově statku. Staročeské trhy 2009 Muzejní Číslo II. Ročník 2009 zdarma čtvrtletník Vydává: Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, www.muzeum-turnov.cz, e-mail: mail@muzeum-turnov.cz Nová expozice na Dlaskově statku... bude otevřena

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

VCES REPORT. 6 VCES patří mezi ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 1/2007. PPP Public Private Partnership 2 14. reprezentační ples VCES 4

VCES REPORT. 6 VCES patří mezi ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 1/2007. PPP Public Private Partnership 2 14. reprezentační ples VCES 4 VCES REPORT 1/2007 Informační zpravodaj koncernu VCES PPP Public Private Partnership 2 14. reprezentační ples VCES 4 6 VCES patří mezi ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH Aktuálně Public Private Partnership Partnerství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci 5 rytířské n o v i n y Turistický občasník Kraje blanických rytířů Farni Muzeum v Kondraci rozjíždí už třetí sezonu strana 5 Vostrovecké slavení připomene renesanci strana 4 Zajímavosti Ratměřic přijíždí

Více

29. Ebicykl. Moravský džbánek. Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012

29. Ebicykl. Moravský džbánek. Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012 2012 29. Ebicykl Moravský džbánek Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012 Litomyšl Boskovice Třebíč Mikulov Veselí nad Moravou Prostějov Zlín Blatnice

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Volný čas Spoustu zajímavostí a míst k navštívení najdete také zde : http://virtualpanorama.cz/lk/

Volný čas Spoustu zajímavostí a míst k navštívení najdete také zde : http://virtualpanorama.cz/lk/ Volný čas Spoustu zajímavostí a míst k navštívení najdete také zde : http://virtualpanorama.cz/lk/ Za přírodou Český ráj http://www.cesky-raj.info/ V tomto romantickém kraji ležícím na středním toku Jizery

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

TIPY NA VÝLETY, TURISTICKÉ ATRAKTIVITY A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI TOHOTO REGIONU

TIPY NA VÝLETY, TURISTICKÉ ATRAKTIVITY A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI TOHOTO REGIONU TIPY NA VÝLETY, TURISTICKÉ ATRAKTIVITY A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI TOHOTO REGIONU Vydaly Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města Turnova OBSAH Turistické cíle Turnovska str. 2 3 Kulturní

Více