Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Pohledávky (vůči odběratelům) Závazky (vůči dodavatelům) Mzdy Clo Odpisy, inventarizace Příklad 2 (určování účetních dokladů) Určete účetní doklady k následujícím hospodářským operacím: Hospodářská operace Doklad Externí/interní odběratel nám uhradil v hotovosti bezhotovostní úhrada faktury vyskladnění materiálu za účelem spotřeby nákup kancelářských potřeb za hotové zařazení stroje do používání nákup zboží vznik závazku nakoupené zboží bylo převzato na sklad výplata zálohy zaměstnanci na služební cestu prodej zboží zákazníkům vznik pohledávky úbytek prodaného zboží ve skladu spotřeba elektrické energie bankovní poplatky zúčtování mezd nárok zaměstnanců na mzdu výplata mezd v hotovosti vyřazení počítače z používání celnice stanovila clo k dodávce materiálu ze zahraničí ve skladu chybí 5 kusů materiálu odvod hotovosti z pokladny na bankovní účet úroky z bankovního účtu z výrobní haly odvedeny hotové výrobky na sklad poskytnutí úvěru bankou úroky z bankovního úvěru vyskladnění prodaných výrobků proplacení cestovného zaměstnanci výplata mezd bankovním převodem doplnění hotovosti z bankovního účtu splacení bankovního úvěru převzetí materiálu na sklad odpisy dlouhodobého majetku 1

2 Příklad 3 (vyhotovení PPD) Vyhotovte příjmový pokladní doklad (č. 105/20xx) Jste pokladníkem společnosti NUOVA, s.r.o., Klimentská 15, Bludov, DIČ CZ Dne xx přijímáte od pí Pavly Švecové, Lhotská 32, Hněvkov Kč 595,-- (vč. DPH 19 %) za prodané výrobky. Podle vnitřních směrnic účetní jednotky pokladní doklady schvaluje Ing. Jankovec, zápis v účetních knihách provádí pí Semrádová. Organizace: č. Příjmový pokladní doklad Datum vystavení: Přílohy: Přijato od: Celkem Kč: Účel: Slovy Kč: Pokladník: Text Účt. předpis - Dal Kč Schválil: Zaúčtoval: Příklad 4 (vyhotovení VPD) Vyhotovte výdajový pokladní doklad Jako pokladník společnosti EKONAS, a. s., Karlovarská 68, Plzeň vystavujete dne xx příslušný doklad č. 213, na jehož základě vyplácíte pí Blaženě Janíčkové z prodejního oddělení Kč 238,-- vč. DPH 19 % za nákup kancelářských potřeb. Nákup je řádně doložen paragonem z obchodu. Dle vnitřních směrnic účetní jednotky doklady schvaluje Ing. Štika, účtuje slečna Veselá. Organizace: č. Výdajový pokladní doklad Datum vystavení: Přílohy: Vyplaceno: Celkem Kč: Účel: Slovy Kč: Pokladník: Text Účt. předpis - MD Kč Schválil: Zaúčtoval: Příklad 5 (vyhotovení PŘÍ) Vyhotovte příjemku (č. 729) Jako skladník ve společnosti MONEX, s.r.o., Fr. Diviše 1012, Praha 10, převezměte dne xx od p. Potůčka, zaměstnance firmy DRUKOS, s.r.o., Komunardů 141, Praha 7 následující dodávku materiálu: kancelářský papír 20 balíků cena za 1 ks bez DPH Kč 420,-- SKP rychlovazače 50 ks cena za 1 ks bez DPH Kč 9,50 SKP Příjemky schvaluje Ing. Pospíšil, účtuje Nováčková. Organizace: Příjemka č. Přijímající útvar: MD D Dodavatel: Schválil: Druh příjmu: Kód SKP Název materiálu MJ Množství Cena za MJ Celkem Kč Převzal: Zaúčtoval: 2

3 Ukázky vyplněných účetních dokladů Organizace: DONA, s.r.o. Nábřežní 156 Výdejka č Praha 2 Odebírající útvar: šicí dílna MD D Vydávající útvar: sklad látek Schválil: Jouza Účel: šití společenských šatů Kód SKP Název materiálu MJ Množství žádané vydané Cena za MJ Celkem Kč satén 130 m , satén 140 m ,-- Vydal: Pánek, xx Přijal: Loucká Zaúčtoval: Organizace: DONA, s.r.o. Nábřežní 156, Praha 2 Zápis o vyřazení DM z používání č. 1 ze dne xx Inventární číslo: Název DM: šicí stroj Dodavatel: Moravské strojírny, a. s., Brno Důvod vyřazení: nadměrné opotřebení Způsob vyřazení: fyzická likvidace Č. Text Kč 1. Pořizovací cena ,-- 2. Zůstatková cena 8 000,-- 3. Cena získaných součástek 1 200,-- Likvidační komise: Jouza, Zmatlík, Fousek Zaúčtoval: Dodavatel: LATEX, a. s. Roudnická Praha 5 Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Praha5 Číslo účtu: /0300 Příjemce: DONA, s. r. o. Způsob dopravy: odběratelem Objednávka číslo (KS): 1/20xx Dodací list číslo: Označení dodávky Látky: Množství Cena za MJ bez DPH FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD IČ: Faktura číslo: KS: 0008 DIČ: Úhrada: bezhotovostně CZ Odběratel: DONA, s.r.o. Nábřežní Praha 2 IČ: DIČ: CZ Datum splatnosti: Datum uskuteč. zdan. plnění: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: Cena celkem bez DPH Sazba DPH v % DPH v Kč xx xx xx xx Cena celkem satén 130 satén m 80 m 380,-- 485, , , , , , ,-- celkem , , ,-- ======= Miletičová LATEX, a. s. Roudnická Praha 5 Fakturoval: Miletičová 3

4 Rozvaha (bilance) aktiva (majetek), pasiva (zdroje krytí majetku) Příklad 6 (určování aktiv a pasiv) Určete, zda uvedená položka je aktivum (A) nebo pasivum (P). Zpodrobněte, zda se jedná o dlouhodobý/oběžný majetek nebo vlastní/cizí zdroj. Položka A/P Zpodrobnění peníze na bankovním účtu zásoba materiálu ve skladě neuhrazené došlé faktury krátkodobý bankovní úvěr pozemek peníze v pokladně software neuhrazená odeslaná faktura dlužné mzdy zaměstnanců počítač cenina (poštovní známka, telefonní karta) nakoupený cenný papír (akcie, dluhopis) výrobní linka dlouhodobý bankovní úvěr neodvedené daně základní kapitál zboží v prodejně nezaplacené sociální a zdravotní pojištění zisk z minulých účetních období půjčky od jiných firem pohledávka vůči pojišťovně Příklad 7 (sestavení rozvahy) Z následujících údajů sestavte rozvahu: Materiál na skladě ,-- Stavby ,-- Základní kapitál ,-- Bankovní úvěr ,-- Samostatné movité věci ,-- Zaměstnanci ,-- Bankovní účty ,-- Dodavatelé ,-- Ceniny 3 000,-- Odběratelé ,-- Pokladna 8 000,-- Dlužné daně ,-- Rozvaha firmy SEP, a. s., k xx Určete výši: dlouhodobého majetku oběžného majetku vlastních zdrojů cizích zdrojů.... 4

5 Příklad 8 (sestavení rozvahy) Z následujících údajů sestavte rozvahu (dopočítejte výši základního kapitálu): odběratelé ,-- dodavatelé ,-- budovy a haly ,-- bankovní úvěr ,-- zaměstnanci ,-- výrobky ,-- peníze v pokladně 4 000,-- materiál ,-- zisk ,-- stroje a zařízení ,-- vklad na běžném účtu ,-- ZK Rozvaha firmy ELIAN, s.r.o., k xx Určete výši: dlouhodobého majetku oběžného majetku vlastních zdrojů cizích zdrojů.... Příklad 9 (změny rozvahových stavů) Určete, které položky rozvahy se změní (a jak), odvoďte typickou změnu rozvahového stavu a dopad na bilanční sumu (BS): Hospodářská operace 1. položka 2. položka Změna BS odvod hotovosti na bank. účet pokladna (A-) bank. účet (A+) A+A- nemění se nákup materiálu na fakturu úhrada od odběratelů na bank.účet připsání bank. úvěru na bank. účet úhrada dodavatelům v hotovosti společníci vložili do firmy stroj úhrada faktury z krátk. úvěru doplnění hotovosti z bank. účtu výplata mezd v hotovosti odvod dlužných daní z bank. účtu nákup zboží za hotové úhrada od odběratelů v hotovosti výplata mezd bezhotovostně splacení dlouh. úvěru z bank. účtu úhrada došlé faktury z bank. účtu společníci vložili peníze na bank.účet 5

6 Příklad 10 (změny rozvahových stavů promítnutí do rozvahy) Firma KOLAS, s.r.o., měla k xx tyto stavy aktiv a pasiv sestavte rozvahu: pokladna 5 000,-- dodavatelé ,-- odběratelé ,-- bankovní účet ,-- zaměstnanci ,-- ZK byla z krátk. bankovního úvěru uhrazena dodavatelská faktura Kč ,--. Sestavte rozvahu po této změně: byly zaměstnancům bezhotovostně vyplaceny dlužné mzdy Kč. Sestavte rozvahu po této změně: jsme doplnili hotovost z běžného účtu Kč ,--. Sestavte rozvahu po této změně: jsme koupili na fakturu materiál a převzali ho na sklad za Kč ,--. Sestavte rozvahu po této změně: 6

7 Rozvahové účty aktivní, pasivní Příklad 11 (základy práce s aktivním a pasivním účtem) Na následujících účtech zaznamenejte uskutečněné účetní případy: MD Pokladna D Počáteční stav ,-- 1. Prodej zboží 2 000,-- 2. Nákup kancelářských potřeb 1 200,-- 3. Oprava kopírky 7 300,-- 4. Doplnění hotovosti z bank. účtu 5 000,-- Zjistěte obrat účtu. Vypočítejte konečný stav účtu. MD Dodavatelé D Počáteční stav ,-- 1. Úhrada faktury za el.energii ,-- 2. Došla faktura za materiál ,-- 3. Přijata faktura od Telecomu ,-- 4. Zaplacena faktura za zboží ,-- Zjistěte obrat účtu. Vypočítejte konečný stav účtu. MD Bankovní účet D Počáteční stav ,-- 1. Úhrada odběratelské faktury ,-- 2. Úhrada dodavatelské faktury ,-- 3. Připsání bankovního úvěru ,-- 4. Bankovní poplatky 6 000,-- Zjistěte obrat účtu. Vypočítejte konečný stav účtu. MD Krátkodobý bankovní úvěr D Počáteční stav ,-- 1. Splátka úvěru ,-- 2. Úhrada došlé faktury z úvěru ,-- 3. Splátka úvěru ,-- Zjistěte obrat účtu. Vypočítejte konečný stav účtu. MD Materiál na skladě D Počáteční stav ,-- 1. Na sklad převzata dodávka materiálu ,-- 2. Do spotřeby vydán materiál za ,-- 3. Pro odběratele vyskladněn materiál za ,-- 4. Darem přijatý materiál za 6 000,-- Zjistěte obrat účtu. Vypočítejte konečný stav účtu. 7

8 Rozvahové účty souvislé příklady Příklad 12 (rozvahové účty souvislý příklad) Společnost ELTODO, a. s., Praha má na začátku účetního období tyto stavy aktiv a pasiv: bankovní účet ,-- dodavatelé ,-- pokladna ,-- zaměstnanci ,-- bankovní úvěry ,-- materiál ,-- Účetní případy během účetního období: Kč Doklad 1) Výběr peněz z bankovního účtu do pokladny ,--.. 2) Nákup materiálu na fakturu ,--.. 3) V hotovosti vyplaceny mzdy zaměstnancům... 4) Úhrada faktury za materiál z bankovního účtu... 5) Splátka úvěru z bankovního účtu ,--.. 6) Dodavatelům uhrazeno v hotovosti ,--.. Úkoly: sestavte rozvahu a otevřete účty doplňte částky (k účetním případům 3 a 4) a účetní doklady (k účetním případům 1 6) zaúčtujte účetní případy a účty uzavřete 8

9 Příklad 13 (rozvahové účty souvislý příklad) Podnik má na začátku účetního období následující stavy aktiv a pasiv: SMV ,--; Bankovní úvěry ,--; Materiál na skladě ,--; Odběratelé ,--; Dodavatelé ,--; Bankovní účty ,--; Pokladna 5 000,--; Zaměstnanci ,--; ZK.. Účetní operace: 1) Společníci vložili do podniku osobní automobil ,-- 2) Doplnění pokladní hotovosti ,-- 3) Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti ,-- 4) Na bankovní účet přijata úhrada od odběratelů ,-- 5) Nákup materiálu na fakturu a jeho převzetí na sklad ,-- 6) Úhrada dodavatelům z bankovního účtu ,-- 7) Banka poskytla úvěr a připsala ho na bankovní účet ,-- 8) V hotovosti přijata úhrada od odběratelů ,-- 9) Splátka bankovního úvěru z bankovního účtu ,-- 10) Odvod hotovosti z pokladny na bankovní účet ,-- Sestavte počáteční rozvahu, otevřete účty, zaúčtujte operace (doplňte účetní doklady), účty uzavřete. 9

10 Výsledek hospodaření - náklady, výnosy Příklad 14 (určování nákladů, výnosů, příjmů, výdajů) Určete, zda se jedná o náklad / výdaj nebo výnos / příjem: Hospodářská operace spotřeba materiálu ve výrobě úhrada dodavatelské faktury za materiál z bankovního účtu úroky z bankovního účtu prodej zboží za hotové došlá faktura za elektrickou energii prodej výrobků na fakturu proplacení cestovného v hotovosti úhrada odběratelské faktury za výrobky na bankovní účet odpisy dlouhodobého majetku nárok zaměstnanců na mzdu vyplacení mezd z bankovního účtu bankovní poplatky naše firma v hotovosti uhradila nájemné za sklad hotovostní nákup poštovních známek do zásoby spotřeba poštovních známek ze zásoby na poště jsme koupili známku a ihned ji použili zákazníkovi jsme opravili stroj, oprava byla placena hotově připsání bankovního úvěru na bankovní účet úroky z úvěru Určení Příklad 15 (určování dopadů nákladů a výnosů na aktiva a pasiva) Vyjděte z příkladu 11 a určete konkrétní 2 položky, kterých se uvedená hospodářská operace týká. Doplňte účetní doklad k jednotlivým účetním případům. Doklad Hospodářská operace 1. položka 2. položka VÝD spotřeba materiálu ve výrobě spotřeba materiálu materiál na skladě (N+) (A-) úhrada dodavatel. faktury za materiál z bank. účtu úroky z bankovního účtu prodej zboží za hotové došlá faktura za elektrickou energii prodej výrobků na fakturu proplacení cestovného v hotovosti úhrada odběratelské faktury za výrobky na BÚ odpisy dlouhodobého majetku nárok zaměstnanců na mzdu vyplacení mezd z bankovního účtu bankovní poplatky naše firma v hotovosti uhradila nájemné za sklad hotovostní nákup poštovních známek do zásoby spotřeba poštovních známek ze zásoby na poště jsme koupili známku a ihned ji použili zákazníkovi jsme opravili stroj - placeno hotově připsání bankovního úvěru na bankovní účet úroky z úvěru 10

11 Účty rozvahové a výsledkové souvislé příklady Příklad 16 (souvislý příklad rozvahové i výsledkové účty) Firma SIDEX, s.r.o., Opava měla k 1.1. následující zůstatky na účtech: Materiál na skladě Kč ,-- Pokladna Kč 5 000,-- Základní kapitál Kč ,-- Odběratelé Kč ,-- Dodavatelé Kč ,-- Bankovní účet Kč ,-- Zaměstnanci Kč ,-- Během účetního období nastaly následující účetní případy: Č. Doklad Text Kč 1. VBÚ 1 Úhrada dodavatelské faktury ,-- 2. VÝD 1 Výdej materiálu do výroby ,-- 3. PPD 1 Prodej výrobků zákazníkovi ,-- 4. DFA 1 Oprava výrobního stroje 3 800,-- 5. VBÚ 2, PPD 2 Doplnění pokladní hotovosti ,-- 6. VPD 1 Výplata mezd zaměstnancům 7. OFA 1 Prodej výrobků zákazníkovi ,-- 8. VBÚ 3 Úroky z bankovního účtu 1 000,-- 9. VPD 2 Nákup kancelářských potřeb 400, VBÚ 4 Úhrada odběratelské faktury , VPD 3 Vyplacení cestovného zaměstnanci 2 000, DFA 2, PŘÍ 1 Nákup materiálu , VÚD 1 (ZVL) Nárok zaměstnanců na mzdu ,-- Zachyťte PZ na účtech (otevřete účty); nesestavujte rozvahu! Zaúčtujte všechny účetní případy. Účty uzavřete a zjistěte výši výsledku hospodaření; nesestavujte rozvahu! Příklad 17 (souvislý příklad účty rozvahové i výsledkové) Firma KATEX, s. r. o., Ostrava měla k 1.1. následující zůstatky na účtech: SMV Kč ,-- Pokladna Kč 3 000,-- Základní kapitál Kč ,-- Odběratelé Kč ,-- Dodavatelé Kč ,-- Bankovní účet Kč ,-- Zaměstnanci Kč ,-- Během účetního období nastaly následující účetní případy: Č. Doklad Text Kč 1. VBÚ 1 Úhrada dodavatelské faktury ,-- 2. VPD 1 Nákup čistících prostředků 1 000,-- 3. PPD 1 Poskytnuté opravy pro zákazníky ,-- 4. DFA 1 Účetní a daňové poradenství 4 800,-- 5. VBÚ 2, VPD 1 Odvod hotovosti na bankovní účet ,-- 6. VBÚ 3 Výplata mezd zaměstnancům 7. OFA 1 Poskytnuté opravy pro zákazníky ,-- 8. VBÚ 4 Bankovní poplatky 5 000,-- 9. VPD 2 Poštovné 500, VBÚ 5 Úhrada dodavatelské faktury za účetní a daňové poradenství 11. DFA 2 Za elektrickou energii , VÚD 2 (ZVL) Nárok zaměstnanců na mzdu , DFA 3, ZOZ 1 Nákup počítačové sítě ,-- Zachyťte PZ na účtech (otevřete účty); nesestavujte rozvahu! Zaúčtujte všechny účetní případy. Účty uzavřete a zjistěte výši výsledku hospodaření; nesestavujte rozvahu! 11

12 Řešení příkladu 16 12

13 Řešení příkladu 17 13

14 Deník k příkladu 16 Č. Doklad Text Kč MD D 0. VÚD Otevření účtů: a) materiál na skladě ,-- b) odběratelé ,-- c) bankovní účet ,-- d) pokladna 5 000,-- e) dodavatelé ,-- f) zaměstnanci ,-- g) základní kapitál ,-- 1. VBÚ 1 Úhrada dodavatelské faktury ,-- 2. VÝD 1 Výdej materiálu do výroby ,-- 3. PPD 1 Prodej výrobků zákazníkovi ,-- 4. DFA 1 Oprava výrobního stroje 3 800,-- 5. VBÚ 2, Doplnění pokladní hotovosti ,-- PPD 2 6. VPD 1 Výplata mezd zaměstnancům 7. OFA 1 Prodej výrobků zákazníkovi ,-- 8. VBÚ 3 Úroky z bankovního účtu 1 000,-- 9. VPD 2 Nákup kancelářských potřeb 400, VBÚ 4 Úhrada odběratelské faktury , VPD 3 Vyplacení cestovného zaměstnanci 2 000, DFA 2, Nákup materiálu ,-- PŘÍ VÚD 1 Nárok zaměstnanců na mzdu ,-- (ZVL) 14. VÚD Uzavření rozvahových účtů: a) materiál na skladě b) odběratelé c) bankovní účet d) pokladna e) dodavatelé f) zaměstnanci g) základní kapitál 15. VÚD Uzavření výsledkových účtů: a) spotřeba materiálu b) tržby za výrobky c) opravy a udržování d) úroky e) cestovné f) mzdové náklady 16. VÚD Výsledek hospodaření 14

15 Deník k příkladu 17 Č. Doklad Text Kč MD D 0. VÚD Otevření účtů: a) b) c) d) e) f) g) 1. VBÚ 1 Úhrada dodavatelské faktury ,-- 2. VPD 1 Nákup čistících prostředků 1 000,-- 3. PPD 1 Poskytnuté opravy pro zákazníky ,-- 4. DFA 1 Účetní a daňové poradenství 4 800,-- 5. VBÚ 2, Odvod hotovosti na bankovní účet ,-- VPD 1 6. VBÚ 3 Výplata mezd zaměstnancům 7. OFA 1 Poskytnuté opravy pro zákazníky ,-- 8. VBÚ 4 Bankovní poplatky 5 000,-- 9. VPD 2 Poštovné 500, VBÚ 5 Úhrada dodavatelské faktury za účetní a daňové poradenství 11. DFA 2 Za elektrickou energii , VÚD 2 Nárok zaměstnanců na mzdu ,-- (ZVL) 13. DFA 3, Nákup počítačové sítě ,-- ZOZ VÚD Uzavření rozvahových účtů: a) b) c) d) e) f) g) 15. VÚD Uzavření výsledkových účtů: a) b) c) d) e) f) 16. VÚD Výsledek hospodaření 15

16 Účtování v deníku Příklad 18 (deník) Zaúčtujte předepsané účetní operace v deníku: Č. Doklad Text Kč MD D 1. PPD,VBÚ Doplnění pokladní hotovosti (na výplatu mezd) ,-- 2. VPD Výplata mezd zaměstnancům 3. DFA a) nákup zboží ,-- b) nákup materiálu 2 000,-- c) celkem 4. VÚD Mzdový nárok zaměstnanců ,-- 5. VPD a) vyplacení cestovného 500,-- b) nákup kancelářských potřeb 300,-- c) celkem 6. VÝD Polovina nakoupeného materiálu vydána do spotřeby 7. OFA a) poskytnuté služby ,-- b) prodej zboží 5 000,-- c) celkem 8. VBÚ a) úhrada DFA b) úhrada OFA Příklad 19 (deník) Zaúčtujte v deníku: Č. Doklad Text Kč MD D 1. VÚD Zápis počátečních stavů k a) materiál na skladě ,-- b) odběratelé ,-- c) bankovní účet ,-- d) pokladna 8 000,-- e) základní kapitál ,-- f) bankovní úvěry krátkodobé ,-- g) stavby ,-- h) samostatné movité věci ,-- i) dodavatelé ,-- 2. DFA, PŘÍ Nákup materiálu ,-- 3. VPD Oprava počítače 2 800,-- 4. VÝD Materiál vydán do výroby ,-- 5. VBÚ Odběratelé uhradili na bankovní účet ,-- 6. VÚD Nárok zaměstnanců na mzdu ,-- 7. OFA Provedené práce ,-- 8. VÚD Uzavření výsledkových účtů a) b) c) d) 9. VÚD Uzavření rozvahových účtů a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 10. VÚD Výsledek hospodaření 16

17 Syntetická a analytická evidence Příklad 20 (syntetická a analytická evidence) Společnost MILETA, a.s., Hořovice vyrábí kapesníky. Na skladě má k dva druhy materiálu: a) bavlněnou přízi režnou zůstatek 1000 kg; Kč 75,-- za 1 kg b) bavlněnou přízi barevnou zůstatek kg; Kč 86,-- za 1 kg Účetní případy: 1) DFA,PŘÍ (5.1.): nákup 800 kg bavlněné příze režné (od SEBY, a.s., Tanvald) 2) VÝD (10.1.): 400 kg bavlněné příze režné (tkalcovně 01) 200 kg bavlněné příze barevné (tkalcovně 02) 3) DFA, PŘÍ (15.1.): nákup 500 kg bavlněné příze barevné (od TIBY, a.s., Chrudim) 4) VÝD (20.1.): 300 kg bavlněné příze režné (tkalcovně 01) 150 kg bavlněné příze barevné (tkalcovně 02) 5) DFA,PŘÍ (25.1.): nákup 200 kg bavlněné příze režné (od SEBY, a.s., Tanvald) 6) VBÚ (25.1.): úhrada DFA (č. 1) 7) VÝD (30.1.): 200 kg bavlněné příze režné (tkalcovně 01) 8) VBÚ (30.1.): částečná (1/2) úhrada DFA (č. 3) Materiál na skladě Bankovní účet PZ PZ ,- Datum Doklad Text Skladní karta bavlněná příze režná Množství Kč za MJ Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Datum Doklad Text Skladní karta bavlněná příze barevná Množství Kč za MJ Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Kniha došlých faktur Datum Doklad č. Dodavatel (firma) Kč (dlužná částka) Datum úhrady Doklad o úhradě Spotřeba materiálu tkalcovna 01 Spotřeba materiálu tkalcovna 02 17

18 Příklad 21 (syntetická a analytická evidence) Ve společnosti ARDEK, s.r.o., Prachatice vznikly následující účetní případy: 1) PPD, VBÚ (5.1.): doplnění pokladní hotovosti Kč 7 000,-- 2) OFA (8.1.): prodej zboží ks za Kč 3,-- / 1 ks (firmě MORGAN, a.s., Prachatice) 3) VPD (10.1.): nákup kancelářských potřeb Kč 240,-- 4) OFA (15.1.): prodej zboží ks za Kč 8,-- / 1 ks (firmě CENTRUM, s.r.o., Prachatice) 5) PPD (17.1.): úhrada OFA (č. 2) 6) OFA (20.1.): prodej zboží ks za Kč 4,-- / 1 ks (firmě MORGAN, a.s., Prachatice) 7) VPD (20.1.): nákup čistících prostředků Kč 360,-- 8) OFA (21.1.): prodej zboží ks za Kč 6,-- / 1 ks (firmě CENTRUM, s.r.o., Prachatice) 9) VBÚ (25.1.): úhrada OFA (č.4) Pokladna Bankovní účet PZ ,-- PZ ,-- Pokladní kniha Datum Doklad Text Příjmy Výdaje Zůstatek Kniha odeslaných faktur Datum Doklad č. Odběratel (firma) Kč (částka) Datum úhrady Doklad o úhradě Kontrolní soupiska analytické evidence za leden 20.. v Kč (k příkladům 20 a 21) Účet 112 Materiál na skladě (skladní karta) PZ k 1.1. Příjem - celkem Výdej - celkem KZ k Účet 211 Pokladna (pokladní kniha) PZ k 1.1. Příjmy - celkem Výdaje - celkem KZ k Účet 321 Dodavatelé (kniha došlých faktur) PZ k 1.1. Závazek - celkem Úhrada - celkem KZ k Účet 311 Odběratelé (kniha odeslaných faktur) PZ k 1.1. Pohledávka - celkem Úhrada - celkem KZ k

19 Inventarizace Příklad 22 (inventarizace) a) Pokladna Pokladní skontro Pokladní kniha Inventarizační Nominále Ks Kč PZ 5 300,-- rozdíl 2 000,-- 1 PPD 1 800, ,-- 3 VPD 700,-- 500,-- 2 VPD 120,-- 200,-- 6 PPD 1 700,-- 100,-- 4 KZ 50,-- 7 CELKEM b) Ceniny Fyzická inventura Kniha cenin Inventarizační Položka / cena za ks Kč PZ 7 996,-- rozdíl 10 známek za Kč 6,50 spotřeba 5 000,-- 2 kolky za Kč 50,-- nákup 195,-- 3 tel. karty za Kč 400,-- spotřeba 37,50 30 stravenek za Kč 60,-- KZ CELKEM c) Zboží Fyzická inventura Kč ,-- Přirozený úbytek zboží Kč 600,-- Skladní karty Kč ,-- Inventarizační rozdíl d) Materiál A Fyzická inventura Materiál na skladě Inventarizační Kč ,-- PZ , ,- rozdíl , , ,- obrat obrat KZ e) Materiál B Fyzická inventura Kč ,-- Účet Materiál na skladě Kč ,-- Přirozený úbytek materiálu Kč 250,-- Inventarizační rozdíl 19

20 Deník Č. Doklad Text Kč MD D 20

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k 1. 9. 20xx

Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k 1. 9. 20xx 1. Finanční účty Obsah kapitoly: pokladna, ceniny bankovní účty, bankovní úvěry krátkodobé cenné papíry hotovostní a bezhotovostní platební styk syntetická a analytická evidence účetní doklady a jiné písemnosti

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20X1 základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více