Nevěř ostnatému drátu, byť se tvářil jako stonek růže. Karel Kryl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nevěř ostnatému drátu, byť se tvářil jako stonek růže. Karel Kryl"

Transkript

1 5/2006 Nevěř ostnatému drátu, byť se tvářil jako stonek růže. Karel Kryl Prezident republiky k jejímu vzniku. Za převratné a trvalé považuji vznik samostatného státu, vytvoření republiky, dovršení procesu české národní emancipace. Vytvoření demokratického republikánského zřízení založeného na nezastupitelné úloze každého jednotlivého občana a na jeho právech bylo radikální změnou do té doby neexistujícího politického systému. Začal se utvářet hrdý a sebevědomý občan republiky jako protipól pokorného, poníženého a nesebevědomého poddaného Jeho Veličenstva. Úctu k člověku- jako k neopakovatelnému svobodnému jedinci, jehož práva a svobody mají být státní mocí a byrokracií omezovány v míře co nejmenší- považuji za rozhodující prvek rozumného společenského uspořádání. Dějiny však v roce 1918 neskončily a úsilí o naši samostatnost a suverenitu trvalo celé 20. století. Bylo by iluzí, že tomu bude jinak ve století dvacátém prvním. Odkaz těch našich spoluobčanů, kteří za naši suverenitu obětovali své životy, nás zavazují, abychom se samostatnosti lehkomyslně nevzdávali. Budoucí generace by nám něco takového neodpustily. Zapamatujme si: Náš charakter je i naším osudem. Víte že,... Jean - Luc Lehmann - je pojem, jméno učitele z přátelského Konolfingenu v kantonu Bern ve Švýcarsku. Je zřejmě nejznámější osobou, která dala přátelství našich měst nejvíc zejména mládeži. Zasloužil se o výměny školních tříd. V začátcích pomohl s celou rodinou výuce německého jazyka, hudebně a graficky nadaným dětem naší základní školy a mateřské školky. Setkali jsme se opět v Parlamentu ČR při přípravě návštěvy jeho žáků letos v září u nás. Nic neponechává náhodě a předem kontroluje každou cestu, místo, představení, aby se osobně přesvědčil o vhodnosti pro rozvoj osobnosti dětí své třídy. Obdivuhodný člověk. J. Třebický, starosta Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Jaká ze zveřejněných variant budoucího vzhledu Palackého náměstí se vám nejvíce líbí? Zveřejněno od do Počet hlasů: 93 varianta A(43%) varianta B(24%) varianta C(14%) varianta D(9%) varianta E(10%) VK 1 Z obsahu: Strategie rozvoje města Nové ceny vodného a stočného Milá návštěva ze Švýcarska Slavní rodáci na známkách Činnost Základní školy v Počátkách Anketa Kino

2 Letem nejen počáteckým světem NEDOKONALOST PODRUHÉ Věřím, že široké, nejen počátecké veřejnosti je známo, že na Zelený čtvrtek 2006 byly v našem kině již podruhé natáčeny dva díly oblíbeného pořadu Nikdo není dokonalý. Jistě jsem nebyl sám, kdo si nenechal ujít možnost vidět, jak toto natáčení, z něhož pak v televizi vidíme jen výběr, probíhá.v krátkosti uvedu několik postřehů pro ty, kteří se už z jakýchkoliv příčin natáčení nezúčastnili. Věřím, že poklona, v úvodu vyslovené p. Krampolem totiž, že se na počátecké obecenstvo těšil, nebyla jen zdvořilostní frází. Hosté pořadu a to v obou dílech navodili mezi jevištěm a hledištěm v pravdě rodinnou atmosféru. V prvním díle, který bude na TV Prima vysílán byli hosty herci, moderátoři a spolužáci Adéla Gondíková a Aleš Háma. Ve druhém díle byli hosty herečka, dabérka a vynikající vypravěčka anekdot Jana Altmanová a zpěvák a fenomenální skladatel Jaroslav Uhlíř. Tento bude vysílán na TVPrima Během natáčení panovala dobrá pohoda. Zmínit se o všech zajímavých kontaktech mezi hosty a diváky vzhledem k rozsahu tohoto článečku ani nelze. Konečně - těšme se na vysílání pořadu v TV. Závěrem snad připomínka, že by to bylo ještě zajímavější, kdyby anketní otázky kladené anonymním lidem byly přímo z města, ve kterém se pořad natáčel. Ale to tímto článečkem nevyřešíme. FRK TO JE TEDY NĚCO! Tak jsme se letos poprvé po dlouhé zimě vydali na procházku, která občas začíná na cestičce kolem Továrního rybníka od Ekšlágrů k VÚDM. Tu hrůzu nad současným stavem této kdysi pěkné procházkové trasy nedokáži snad ani slovy vyjádřit. To se musí vidět! Odborný výraz devastace životního prostředí je ten nejmírnější, kterým se skutečnost dá popsat. První lavička zvoucí k příjemnému Ohlednutí za historií divadelní společnosti v Počátkách 2. část V roce 1921 (27. února) se sehrálo drama Pustina, kde výtěžek 800,00 Kč byl věnován na postavení pomníku padlých z Počátek v 1. světové válce. 1. května se hrála opereta U jezera, v srpnu se konal malý divadelní festival, kde studenti předvedli hru Vězeň Brixenský, spolek Tyl Lucernu a 28. října opět drama Otec. Tento festival byl sehrán na počest 70. narozenin A. Jiráska. Výtěžek byl věnován na stavbu sokolovny, na pomník padlých, městské knihovně a menšinové škole české v Nové Bystřici. V roce 1923 se hrálo divadlo v přírodě na Valše. Začaly velké přípravy oslav 60 let trvání divadelního spolku a 50 let trvání měšťanské školy. Roku 1927 se začalo s výstavbou sokolovny. Bylo jednáno o přístavbě jeviště, které pak bylo v sokolovně postaveno. Členové spolku Tyl se stali členy Sokola a vytvořili dramatický obor tělovýchovné jednoty Sokol. Ochotníci novou sezónu sehráli na novém jevišti, které bylo na tu dobu moderně zařízeno, v historické hře z našeho okolí O rodu pánů z Léskovce od J. Vávry. Třicátá léta jsou opět bohatá na činnost. Do souboru přichází noví členové Jos. Kremlička (nar. 1893, majitel žehlírny v Počátkách) dostává od Ústřední matice divadelních ochotníků v Praze za 40ti letou ochotnickou činnost diplom. Totéž v roce 1935 obdržel Jan Chlebec. V této době se sehrálo více než 30 her, ve kterých se začínají objevovat Bořena Novotná, Jitka Nováková, J. Chlebec, Jar. Žižka, Alois Otradovec, dr. A. Šetka, A. Svoboda, E. Melionová, B. Zelenková, Blažena Novotná, aj. Je zajímavé, že počátečtí ochotníci mají velké úspěchy s operetami. Hraje se Madlenka z kovárny, Fidlovačka (hraná k 60. výročí hasičského sboru a 100. výročí naší národní hymny) a opereta Taneček panny Serafínky. Hudbu řídil a zpěvy nacvičil Josef Mikoda. Nastává období blížícího se fašismu, kromě jiných her nacvičují ochotníci Čapkovu Bílou nemoc a později i Matku. Vedle divadelního spolku ochotníků Tyl a Dramatického odboru Sokola a FDTJ zde hrají divadlo i další divadelní soubory. Hrálo se u Pokorných v Horní ulici (později hostinec L. Martínka), u Koruny a u Modré hvězdy. Divadlo také hrálo Sdružení katolické mládeže. K rozkvětu divadelní činnosti dochází po konci 2. světové války. Ochotníci se ihned pouští do práce. Opravili jeviště v sokolovně, kulisy, rekvizity. Svou režii vyzkoušela i Božena Novotná v pohádkách pro děti a později i Josef Hanzálek. Divadelní činnost je velmi silná, hraje se několikrát do roka pod patronací tehdejších závodních kulturních klubů (Agrostroje, Závodu Gustava Klimenta, nemocnice, Průmyslového podniku, ČSAD). Je to období, kdy amatérské divadlo mělo v Počátkách a okolí ohlas pokračování příště Karel Janda - Divadelní soubor J. K. Tyl Nové propagační předměty města Počátky Kulturní zařízení města Počátek nabízí občanům i turistům nové propagační předměty města konkrétně se jedná o exkluzivní sklenice 0,3 l a 0,5 l se znakem města Počátky. Cena je stanovena jednotně 30,- Kč/ks. Dále stále nabízíme další propagační předměty města např. zapalovače, propisky, trička, turistické známky, pohlednice, publikace Toto vše můžete zakoupit v infocentru Kulturního zařízení města Počátek Horní ulice 87, Počátky. Vít Kratochvíl, KZM Počátky 2

3 Letem nejen počáteckým světem posezení s pohledem na hladinu Továrního rybníka vlevo a siluetou Počátecké věže vpravo je už téměř zlikvidována. Těch odpadků, počínaje cigaretovými vajgly, přes obaly od potravin a nápojů všeho druhu a konce třeba použitou pánskou ochranou, je nepřeberné množství.obdobný stav začíná být i u druhé lavičky a pokračuje až k VÚDM. Navíc okraj rybníka od břehu vypadá jako skládka všeho nepotřebného. To je bohužel strohé konstatování skutečnosti. Traktorový valník by zřejmě vše, co na této trase vidíme, snad ani nepobral.naskýtá se otázka, čí vinou je stav takový jaký je. Myslím, že nejsem sám, kdo ví, či tuší, čí je to dílo. Je ale až s podivem, že zádná z mnoha institucí, které mají nejen právo, ale hlavně povinnost sledovat a hlídat dobrý stav životního prostředí se tím nezabývá. - Jak z toho? FRK Ze zápisníku policie Nehoda se škodou korun se obešla bez zranění Nepřiměřená rychlost a zledovatělý povrch vozovky zapřičinil dopravní nehodu. Ve středu v odpoledních hodinách došlo k dopravní nehodě na Počátecku. Řidič Opelu Astra Caravan jel po silnici mezi obcemi Počátky - Leskovec. Při jízdě najel na pravý okraj silnice, na zledovatělém povrchu v důsledku nepřiměřené rychlosti dostal smyk, narazil do sněhové bariéry a tím došlo k převrácení vozidla na střechu. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou Altest. Ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda činí korun. 3 Co vás zajímá V ulici Na Výsluní nefunguje městský rozhlas. Proč? odpovídá: Martin Pavlíček, jednatel VTS s.r.o. - Víme o tom. Zatím jsme nebyli schopni poruchu odstranit, neboť je na podzemním vedení. Čekali jsme na jarní měsíce až dojde k rozmrznutí zeminy, aby šly provést výkopové práce a mohl se odstranit poškozený kabel v zemi. V zimě došlo k havárii vodovodního vedení na Palackého náměstí. Co se stalo? odpovídá: Martin Pavlíček, jednatel VTS s.r.o. - Jedna z havárií letošní zimy byla na Palackého náměstí. Došlo k poškození hlavního řádu a k zatopení sklepních prostor dvou domů. Došlo k úniku vody do prostor podzemních chodeb a štol pod náměstím. Havárie byla opravena během dvou dnů za pomoci hasičů. Další dva dny byla odčerpávána voda z podzemních chodeb. Došlo k propadnutí části náměstí a byla objeven jakýsi větrací průduch či komín, ten byl opraven a zaměřen. Po opravě bylo náměstí zahrnuto a v jarních měsících bude povrch opraven asfaltovou směsí, aby byla komunikace sjízdná. Příčinou poruchy bylo pravděpodobně způsobeno pohybem a tlakem zmrzlé země a tak došlo k prasknutí litinového potrubí, jehož stáří je asi let. I Počátecko může mít svého poslance! Kandidátem na místo poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je pan Mgr. Milan Šmíd, kterému je 54 let a je starostou města Žirovnice. Nyní máme velmi reálnou možnost, aby tento kout Vysočiny měl svého zástupce v parlamentu. Je to mimořádná příležitost pro rozvoj tohoto koutu Vysočiny a proto bude velmi záležet na Vaší volbě. Pan Mgr. Milan Šmíd sen narodil v Kamenici nad Lipou a Vysočině zůstal věrný i po studiu Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, když nastoupil na místo učitele Základní školy v sousední Žirovnici. Tady žije s manželkou i nyní. Sám starosta Mgr. Šmíd dále říká: Oba synové už mají své vlastní životy, ale musím říct, že dobře vědí, kde je táta s mámou. Na tom, aby rodina držela pohromadě, mi moc záleží. To jsem zdědil po svých rodičích a jsem rád, že i synové to tak vnímají. Milan se Zuzkou k nám už vozí i ročního Matěje. Nádhera! Na škole jsem 16 let učil a 16 let trénoval hlavně s dětmi volejbal. To byl a je můj velký koníček. Se žákyněmi jsme patřili k nejlepším v republice a já jsem ještě vloni s kamarády z Českých Budějovic vyhrál mistrovství ČR hráčů nad 50 let. Horské túry, lyžování a tenis. To jsou další moje drogy. Jen toho času pro ně je nějak málo. A pak taky chalupaření. Mám rád práci s konkrétním výsledkem a ten pocit mi chalupaření dává. Šestnáct let dělám starostu v Žirovnici. I tady jsme díky pochopení zastupitelů dokázali konkrétní problémy dobře řešit. Ve městě je to vidět. Samospráva je bezvadná věc a nebál bych se jí svěřit větší kompetence a finance. Jaké bylo Vaše první setkání s politikou? Určitě rok S klukama z gymnázia jsme psali ta různá hesla o Dubčekovi a pak to strašné ráno 21. srpna - to nikdy nezapomenu. V ODS pracuji v různých funkcích 15 let. Našel jsem zde lidi, s kterými nacházím společnou řeč při řešení problémů, dokáží říct otevřeně svůj názor a respektovat druhého. Nemám rád kličkování a nezodpovědnost. Od roku 2000 jsem zastupitelem kraje Vysočina. Společně s ostatními kolegy se snažím, aby náš kraj byl plnohodnotný a konkurenceschopný v porovnání s ostatními kraji a byl pro všechny dobrým místem pro život. O to se chci snažit v případě svého zvolení i při práci v Poslanecké sněmovně, protože Jsem tady doma! MS ODS Počátky Pro mozkový závit Kolik koček je v místnosti, jestliže v každém ze čtyř rohů sedí jedna kočka, proti každé z nich sedí tři kočky a na ocase každé z nich sedí jedna kočka. (řešení na str. 10) JiZ

4 Strategie rozvoje města 7. část 13. Památky Stav,výhody, rizika: Památkám je zejména posledních 15 let věnována mimořádná pozornost. Na jejich opravu bylo nejvíce investováno. Např. jen ze státních zdrojů přes 60 mil. Kč (Vnější i vnitřní vzhled Záložny, 3 budov museí, MěÚ, kaple sv. Martina, statického zabezpečení kostela sv. Kateřiny, fary, kostnice, věže, kostela na hřbitově, památníku padlých v 1. svět. válce, kapličce v H. Vilímči, prameništi sv. Vojtěcha, soukromých domů na náměstí, domu U Novotných v Horní ulici.. apod. Tyto investice jsou dobrým základem k rozvoji návštěvnosti města. Potřeby, výhled: Z veřejných památkových objektů čekají na finančně náročné opravy městské hradby a celkové řešení podzemí a statického zajištění domů na náměstí před jeho konečnou úpravou. I zde náklady na představební průzkum překročí 10 mil. Kč. Vlastní realizace s případnými odkupy pozemků městských hradeb bude mimořádně finančně náročná. Město pokračuje v podpoře oprav zejména soukromých a církevních památkových nemovitostí. 14.Životní prostředí Stav,výhody, rizika: Kvalitní stav lesů, nízké znečištění ovzduší, rozumnější hnojení produkčních ploch odkloněné trasy hlavních dopravních tahů, zvýšené riziko radonu, nedostatečné vědomí obyvatel o životním prostředí, rizikem je stále se zvyšující autoprovoz. V okolí Javořice a Křemešníku je nejmenší počet letních dnů (20), ale průměrně 150 dnů mrazivých. Čistota ovzduší měřeno imisemi oxidu siřičitého je o 1 nižší ročního limitu. Oxidu dusíku dokonce pod 40% limitu. Koncentrace prašného aerosolu je o 80% nižší než limit. Kvalitu zlepšujícího se prostředí potvrzuje návrat raků do vod a růst populace dravého a vodního ptactva. Chov ryb prožívá renesanci. Nepříznivé podmínky rychlého odvodu dešťových vod (meliorace) se časem postupně eliminují. Ovzduší výrazněji ovlivnila změna tradičního zimního topení z pevných paliv na ekologičtější plyn, dřevo el. energii. Potřeby, výhled: Pokračovat v zalesňování a změně struktury lesů. Udržet péči o pitnou vodu. Pokračovat v rozšiřování plynofikace (nyní problematické). Nabízet palivové dříví- udržet lokální topeniště s minimálním požadavkem na uhlí. Politicky podporovat netradiční způsoby získání energií, zejména tepla ze slunečního svitu a využitím biotechnologií. Dobudovat záchytná parkoviště. Regulovat dopravu v centru, vyhradit místa pro tělesně postižené. Zlepšit vzhled a stav parků- jejich využití. Dodržovat čistotu komunikací, zlepšit úpravu zelených ploch. Neparkové plochy prodat soukromé sféře. Cíleně rozvíjet odpadové hospodářství města. Koordinovat činnost spojenou s revitalizací vodních ploch a toků. Tvorba ekologicky hodnotné krajiny- čerpání fondů EU. Navrhnout prodej parkovacích míst, které se neudržují v zimě a ani létě. Efektivita blokového čištění není ideální a je finančně zbytečně náročná. ---pokračování příště--- Ing. Jan Třebický, starosta města ADRA Poděkování Jménem občanského sdružení ADRA bych ráda poděkovala všem počáteckým občanům, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou na projekt ADRA ÚL. Peníze z této sbírky jsou používány jako první v případě přírodní či jiné katastrofy u nás i ve světě. Jedná se o pohotovostní fond, kdy dárci přispívají pravidelně (každé čtvrtletí, nebo alespoň jednou za kalendářní rok) libovolnou částkou peněz. Sbírka je přísně evidována, každý dárce má sepsanou darovací smlouvu, peníze předává přes podpis, anebo je může posílat přímo na konto ADRA ÚL. Každý dostává jednou ročně poděkování od pracovníků ADRA ÚL i potvrzení o výši svých darů za celý uplynulý rok. ADRA se v roce 2005 podílela velkou měrou na odstraňování následků tsunami v Jihovýchodní Asii. Podílela se na stavebních pracích, na obnově dodávek pitné vody, na zprovoznění několika škol a mateřské školy. Na Srí Lance financovala a zajišťovala výrobu téměř stovky rybářských lodí, které darovala tamním rybářům. Tím pomáhala nejen zajistit práci dělníkům, kteří lodě vyrábějí, a rybářům, ale možnost opět lovit ryby zajišťuje v tomto regionu dostatek potravin. Všechny lodě, které ADRA financovala, nesou logo české ADRA a názvy českých a moravských měst, ale třeba i jméno Járy Cimrmana. ADRA se podílela a podílí na misi zdravotníků v největším slumu na světě - Kibera u Nairobi v Keni. Zde v nepředstavitelně těžkých podmínkách, prakticky bez hygieny a zdravotní péče, živoří přes domorodých obyvatel. Jsou promořeni malárií, respiračními chorobami, alergiemi i AIDS. ADRA zde buduje jednoduché zdravotní středisko, proškoluje tamní ošetřovatelku, a plánuje vytvoření mobilního týmu lékařů, kteří by za nemocnými dojížděli i do vzdálenějších míst. Projekt ADRA ÚL na africkou misi uvolnil zatím Kč. Díky i vašim darům se pouští do jednoho ze svých nejrozsáhlejších projektů. ADRA loni pomáhala i v záplavami postiženém Rumunsku, v Nenesti - v jedné z nejpostiženějších rumunských lokalit. Ani letošní jarní povodně v naší oblasti nenechávají adráky v klidu. Jako dříve, i nyní poskytuje vysoušeče, poskytuje psychosociální pomoc a dobrovolníci z ADRA se účastnili i přímé pomoci při likvidaci následků povodní. Pokud byste i vy chtěli přispět na konto ADRA, které je zřízeno pro pomoc lidem postiženým povodněmi v České republice, pak můžete buď: 1) poslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ADRA na číslo: ) poslat libovolnou finanční částku přímo na konto ADRA: číslo konta: / 0300, variabilní symbol: 444. Pokud by kdokoli chtěl přispívat na pohotovostní fond ADRA ÚL, pak můžete kontaktovat mne. Za rok 2005 se v počátecké pobočce ADRA ÚL vybralo celkem 7.900,00 Kč. Pro někoho je to možná málo. Ale v součtu ze všech takových poboček to dává slušnou částku peněz, za kterou je možno zajistit to nejnutnější pro lidi, kteří ne vlastní vinou trpí. Ještě jednou proto děkuji vám všem, kteří jste jakoukoli částkou podpořili pomoc lidem, kteří trpí. Všem dobrovolným dárcům přeji pevné zdraví a spokojený, klidný celý rok Za ADRA ÚL Počátky Marie Hajná 4

5 Nové ceny vodného a stočného v Počátkách Zastupitelstvo města Počátky na svém 24. zasedání dne 24.března 2006 schválilo nové ceny vodného a stočného v Počátkách s platností od Nově platné ceny jsou : vodné 17,- Kč/m3 + 5% DPH, stočné 15,- Kč/m3 + 5% DPH. Celkem 32,- Kč/m3 + 5% DPH. K navýšení ceny dochází po 3 letech a zastupitelstvo k tomuto kroku vedla zejména skutečnost navýšení vstupních cen energií (elektřina) a nutnost spolufinancování výdajů na vypracování dokumentací pro budoucí rekonstrukci ČOV Počátky a částí kanalizace Počátky. Konkrétně se jedná o : - vypracování digitálního pasportu kanalizace a vodovodu Počátky - vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Kanalizace Vesce - vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ČOV Počátky - provedení geofyzikálního průzkumu na Palackého náměstí - vypracování projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace na Palackého náměstí Uvedené práce budou zpracovávány v průběhu roků s následným podáním žádostí o finanční podporu z Operačního programu Infrastruktura. Všechny tyto činnosti jsou nezbytné pro budoucí realizaci rekonstrukcí v následných letech s předpokládanými investičními náklady mil.kč. Martin Pavlíček jednatel VTS s.r.o.., JiZ Zimní údržba komunikací O zimní údržbě komunikací v Počátkách bylo napsáno již několik článků, ale přesto mi dovolte uvést některé informace na pravou míru a sdělit Vám konkrétní výši nákladů vynaložených na zimní údržbu komunikací. O extrémním množství sněhu a délce zimy není asi třeba se zmiňovat. To snad uzná každý člověk. Co bylo velmi nepříjemné pro město, byla finanční náročnost údržby. Pro ilustraci uvádím konkrétní náklady vynaložené v průběhu zimního období na údržbu. Listopad 05 = ,- Kč, Prosinec 05 = ,- Kč, Leden 06 = ,- Kč, Únor 06 = ,- Kč, Březen 06 = ,- Kč. Celkem se jedná o náklady ,- Kč + 19% DPH. Město Počátky tedy za celé zimní období vynaložilo na zimní údržbu celkovou částku ,- Kč. Nutno podotknout, že z této částky bylo zaplaceno ,- Kč za najaté služby od ostatních dodavatelů. Zbylá částka ,- byla příjmem VTS s.r.o. Dtáte se co to jsou najaté služby? V prvé řadě se jedná o vyvážení sněhu z města a dále nám v místních částech zajišťuje údržbu komunikací Agrodružstvo Počátky svojí technikou. Rád bych se chvíli zastavil u vyvážení sněhu. V žádném případě nemůžu souhlasit s názorem že obyvatelé v Počátkách jsou rozděleni do kategorií, podle kterých je vyvážen sníh. Hlavním kritériem byla vždy průjezdnost dané komunikace a hlavně dostupnost pro svozové vozidlo komunálního odpadu. Nikdy ne výška sněhu okolo chodníku. To bychom v letošní zimě museli vyvést celé město. K vyvážení sněhu bylo přistupováno skutečně až v krajním případě, kdy byla ohrožena bezpečnost provozu, nebo omezena možnost poskytování základních služeb (zásobování, dopravní obslužnost, odvoz odpadu, lékařská dostupnost atd..). Za celé dlouhé zimní období jsme nezaznamenali žádné omezení těchto služeb. Snad jen pár nevyvezených popelnic v období největších kalamit. Toto nelze brát jako samozřejmost, ale stojí za tím odvedená práce zaměstnanců Vodotechnických služeb s.r.o. Tady si dovolím nesouhlasit s názorem pisatelky M.Novákové a naopak jim chci veřejně poděkovat za odvedenou práci. Už jenom za to, že celé zimní období drží ve dvojicích mimopracovní pohotovostní službu a musí se zdržovat v době služby v Počátkách. A to zcela bez nároku na úhradu mzdy. Samozřejmě se ale vždy najdou chyby (který člověk je nedělá?) a je vždy co zlepšovat. Bohužel musím ale po letošní zimě konstatovat, že mně velmi nepříjemně překvapily mezilidské vztahy mezi námi občany Počátek. Když bylo na základě žádosti někomu pomoženo se sněhem, okamžitě se zvedla vlna stížností. Proč soused ano a já ne, proč hrnete v ulici sníh dvakrát doprava a jednou do leva, a ne obráceně apod. Proto jsme již ke konci zimního období odmítali žádosti o pomoc, neboť výsledek byl vždy opačný. Jednomu člověku pomůžete a pět se jich zlobí. Bohužel.Celkové hodnocení nechť si udělá každý sám. Domnívám se, že je ale důležitý celkový výsledek a poučení se z chyb pro další období. Kdo je mobilní a má možnost porovnat zimní údržbu v okolních městech a obcích si jistě udělá úsudek sám jak to v Počátkách skutečně vypadalo. Závěrem chci upozornit, že naší povinností je zmírňovat následky zimního období a ne je odstraňovat. Odstranit zimu skutečně nedokážeme a ani snad nechceme. Rád bych Vám popřál co nejdelší a nejpříjemnější letní období, hodně sluníčka na obloze, ale i v duši. A pani Marii Novákové trochu té občanské statečnosti při zveřejňování svého názoru a jména. Je to Váš názor, tak si za ním stůjte. Já se na Vás nezlobím. Martin Pavlíček - jednatel Hledáme zajímavé projektové záměry na Počátecku! Jste občanské sdružení, podnikatel, zemědělec, představitel obce, školy či jiné instituce působící na Počátecku a připravujete pro následující rok či další období (2007 až 2013) nějaký projekt, který přispěje k rozvoji vaší činnosti, vaší obce, města či celého regionu? Místní akční skupina VIA RUSTICA, k jejímž členům patří mj. např. Svazek obcí Lípa, pracuje na společné rozvojové strategii regionu, která umožní ucházet se o prostředky z Evropské unie v rámci programu LEADER+, určeného k financování aktivit na venkově, nebo z dalších vhodných dotačních titulů. Tato strategie bude vycházet právě z projektových záměrů místních subjektů, které pak v případě, že místní akční skupina uspěje v grantovém řízení, budou mít šanci získat finanční prostředky rozdělované samotnou místní akční skupinou, tedy přímo organizací působící v našem regionu. Máte-li zájem zapojit se svým projektovým záměrem do přípravy rozvojové strategie a ovlivnit tak její podobu a podporované aktivity, kontaktujte prosím co nejdříve sdružení VIA RUSTICA (L. Hlavinkovou), mobil: , tel (kancelář sdružení na Obecním úřadu v Obratani), Pro zařazení vašeho záměru do databáze místní akční skupiny stačí vyplnit jednoduchý jednostránkový formulář, který získáte na uvedených kontaktech. Lucie Hlavinková, VIA RUSTICA 5

6 Ze zápisníku policie Jel i přes zákaz řízení motorových vozidel Dne 1. dubna 2006 prováděla policejní hlídka z OOP Počátky kontrolu vozidel. Ve 21,45 kontrolovali řidiče vozidla Škoda Favorit v Horní Cerekvi. Při kontrole zjistili, že řidič nevlastní řidičský průkaz a ještě řídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Za obdobný čin spáchaný pod vlivem alkoholu byl již v posledních dvou letech potrestán a byl mu vysloven zákaz řízení motorových vozidel do února Při provedení dechové zkoušky přístrojem Drager mu byla naměřena hodnota 1,10 promile alkoholu. Poté byl následně odvezen na odběr krve do nemocnice. S 43letým řidičem bylo zahájeno zkrácené přípravné řízení pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Sebevražda v Počátkách V Počátkách skončil stařec svůj život oběšením. V pondělí 3. dubna 2006 v 16:50 byl nalezen oběšený muž v Počátkách. 86 letého muže nalezl jeho syn oběšeného na žebříku v chodbě rodinného domu. Na místo byl přivolán lékař, který určil jako příčinu smrti oběšení a nařídil zdravotně bezpečnostní pitvu. Dopis na rozloučenou nebyl zanechán. Dopravní nehody se obešly pouze s hmotnou škodou V úterý v 5:40 hodin jel řidič autobusu Mercedes po silnici ve směru od obce Polesí na Počátky. Při míjení se s nezjištěným osobním automobilem najel řidič autobusu k pravému okraji vozovky, kde pravým vnějším zrcátkem zachytil o větev stromu. Zrcátko se sklopilo a poškodilo čelní sklo. Dále byla poškozena pravá zadní část autobusu. V době nehody se v autobusu nacházeli 4 cestující. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Způsobená škoda činí korun. VK Milá návštěva ze Švýcarska Týden před Velikonocemi nás opět po delší době navštívili naši švýcarští přátelé. V rámci přípravy výměny žáků našich škol k nám zavítal Jean-Luc Lehmann s nejmladší dcerou a neteří a jeho kolegyně Monika Pfister s manželem a dvěma malými, velmi roztomilými dcerami. Přijeli v neděli 9.dubna ve večerních hodinách a ubytovali se v Sokolovně. Pondělí strávil Jean-Luc s děvčaty ve společnosti manželů Urbanových, se kterými se již dlouhá léta přátelí. Pfisterovi byli u nás poprvé, proto věnovali dopoledne prohlídce Počátek. Doprovod jim dělali členové Spolku pro partnerskou spolupráci Vít Kratochvíl a Karel Růžička. Navštívili věž, muzeum, podívali se i do kostela a na faru. Odpolední program věnovali svým dcerám. Zavítali s nimi do jihlavské zoo. I když počasí bylo chladné, vrátili se všichni s velkými zážitky. Úterní dopoledne mělo pracovní charakter. Pan Lehmann a pan Pfister nejprve učili každý hodinu němčiny pan Lehmann v 7. třídě a pan Pfister v 5.třídě.Oba vyučující naše žáky chválili, jak jejich chování při hodině, tak i nadšení a chuť komunikovat v jiném jazyce. I pro naše děti jsou tyto hodiny vždy velkým zážitkem a motivací pro další práci.po odučených hodinách jsme se soustředili ještě na přípravu programu pro zářijový pobyt švýcarských dětí u nás. Paní Monika s děvčaty strávily tuto část dopoledne v mateřské škole při práci s dětmi. V druhé části dopoledne navštívili naši hosté radnici, kde poseděli při přátelském a velmi podnětném rozhovoru s paní místostarostkou Ing. Hrnčířovou. Odpoledne si pak prohlédli historické město Telč. Na závěr pobytu jsme společně prožili velmi příjemný večer ve škole, kde kolegyně z učitelského sboru připravily velmi chutnou večeři a bohaté občerstvení. Po večeři jsme si vzájemně vyměňovali zkušenosti z naší práce a také při fotografiích vzpomínali na zážitky z minulých výměnných pobytů. Na konec jsme hostům věnovali drobné dárky a suvenýry. Šlo většinou o výrobky zhotovené šikovnýma rukama našich učitelek výtvarné výchovy a ručních prací. Ve středu po snídani jsme se už jen krátce rozloučili a naši hosté pokračovali ve svém programu návštěvou Prahy, kde pobyli ještě asi další tři dny. Z návštěvy jsme všichni měli dobrý pocit. Rádi jsme opět viděli našeho přítele Jean-Luc Lehmanna, spolehlivou oporu naší spolupráce a rádi jsme také poznali i nové švýcarské kolegy. Stejně jako oni se budeme těšit na září, kdy je u nás znovu i se švýcarskými dětmi přivítáme.do té doby nás ale čeká ještě hodně práce na přípravě společného programu. Tak tedy:auf WIEDERSEHEN IM SEPTEMBER! Mgr. Helena Králová, ZŠ Počátky Budoucí vzhled Palackého náměstívyhodnocení ankety V průběhu měsíců březen a duben 2006 proběhla anketa, týkající se budoucího vzhledu Palackého náměstí. Veřejnosti bylo představeno 5 zpracovaných variant a ta měla možnost tyto varianty ohodnotit. Nejvíce sympatií od veřejnosti získala varianta B. Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří se ankety zúčastnili. Upozorňujeme však občany, že výsledek ankety bude pouze jedním z mnoha kritérií, která se budou při případné realizaci rekonstrukce Palackého náměstí posuzovat. Zpracované varianty si můžete i nadále prohlédnout na oficiálních webových stránkách města Počátky v sekci Městský úřad dokumenty ke stažení. 6

7 Hrozí venkovu postupná likvidace? Zamyšlení pod tímto název bylo zveřejněno v MF Dnes. Autorkou je starostka obce Komárno Karla Komžáková. Zde je zkrácený obsah.na začátku si položme jednoduchou otázku. Je občan Prahy hodnotnější a lepší člověk a zaslouží si více péče státu než dejme tomu občan malé obce Lhotka? Normální člověk by asi odpověděl, že hodnotu člověka přece nelze porovnávat podle místa bydliště.stát a státní orgány mají jiný názor. Občan malé vesničky či městečka je diskriminován, neboť má menší dostupnost základních životních potřeb, jako je vzdělání, zábava, kvalitní komunikace, lékařská péče, dopravní obslužnost, Stát totiž veřejné finance rozděluje podle tzv. přepočtového koeficientu města a obce jsou rozděleny do dvanácti kategorií podle velikosti. Ty malé obce, které jsou v poslední kategorii dostávají na jednoho občana 7x méně než na občana v Praze. Venkov živoří, města bohatnou. Velká města si mohou utrácet a bezostyšně penězi plýtvat. Venkov může do budoucna počítat ještě s menší podporou. Rozpočtové určení daní pro města a obce se stále snižuje. Letos o čtyři miliardy a v příštím roce o sedm miliard. Jaký to bude mít dopad na venkov? Ještě méně peněz, ještě méně možností. V rámci decentralizace se na obce přenášejí další odpovědnosti a povinnosti, leč rozpočty se nenavyšují. Stát takto programově likviduje malé obce mnoho povinností, malé dotace, nemožnost dosáhnout na realizaci náročných projektů. Podmínkou realizace jakéhokoliv projektu je totiž finanční spoluúčast a tu si malé obce prostě nemohou dovolit. Podle ČSÚ žije na venkově 60% obyvatelstva ČR. Mezi těmito 60% venkovanů a 40% městských lidí se rozevírají nůžky, životní úroveň na vesnicích klesá. Mladí a vzdělaní lidé odcházejí do měst. A tak obce stárnou a vymírají. Uvědomují si státní orgány, co venkov městům poskytuje? Jsou to potraviny, voda, čisté ovzduší. Zaniknou malebné vesničky a s nimi svérázný životní styl, tradice, soužití s přírodou? Není na tomto zamyšlení neznámé starostky něco pravdy? Projděme si přilehlé vesničky Prostý, Ctiboř, Býkovec, a další. Náves jak po vymření, žádné hlasy z otevřených oken, možná potkáte několik důchodců a uvidíte parkující auta pražských chalupářů. Nevzpomínám si, že by některá vláda od doby revoluce věnovala venkovu nějakou mimořádnou pozornost a zabránila jeho postupné likvidaci. JiZ Činnost Základní školy v Počátkách Úspěchy, kterých dosáhli naši žáci v olympiádách a soutěžích: - Anna Machová 9.A 2. místo v okresním kole konverzační soutěže v angl. jazyce (postup do krajského kola) 4. místo v okresním kole chemické olympiády (postup dokrajského kola, kde se stala úspěšným řešitelem) 10. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce - Monika Bínová 9.A 10. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce - Marta Vichrová 9.B 3. místo v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce - Jakub Matoušek 9.A 4. místo v okresním kole fyzikální olympiády - Jana Hlaváčková 9.A 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády - Magdaléna Rychtová 7.B 5. místo v okresním kole zeměpisné olympiády Zájmová činnost na naší škole: O Kroužek břišních tanců a aerobiku pod vedením Bc. Renáty Vetiškové se zúčastnil několika společenských akcí a vystoupení např. plesy ve Veselé, Počátkách, Popelíně Zapojil se také do 1. soutěžní přehlídky pódiových skladeb v Jindřichově Hradci. O Žáci 9.A připravují pod vedením Mgr. Ilony Fojtové a Mgr. Aleny Jandové pohádku O ševci Ondrovi a komtesce Julince, kterou už tradičně sehrají 1. a 2. června 2006 při příležitosti Dne dětí. O Recitační kroužek pod vedením Mgr. Blanky Lahodné vystoupil u příležitosti Vítání malých občánků na Městském úřadě v Počátkách. Vzdělávací akce pedagogických pracovníků: O V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá na naší ZŠ kurz anglického jazyka pro učitele II. stupně. Dále se učitelé účastní počítačových kurzů tvorba webových stránek a práce v programu EXCEL. O Mgr. Dana Kuklová se zúčastnila školení koordinátorů Školského vzdělávacího programu, jehož realizace bude zahájena ve školním roce 2007/2008, a to v 1. a v 6. ročnících. Návštěva přátel ze Švýcarska ve dnech navštívili naše město a školu zástupci partnerské školy v Konolfingenu s cílem připravit výměnný pobyt našich a švýcarských dětí, jenž je plánována na září ZŠ Počátky 7

8 KINO POČÁTKY KVĚTEN 2006 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. RAFŤÁCI ČR 2005, 104 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Letní teenagerovská komedie režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích. Každý z nás si vzpomíná na noční můru dospí-vajícího teenagera, kterou je dovolená s rodiči. sobota :30 a 19:00 RŮŽOVÝ PANTER USA 2005, 92 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ TITULKY V akcí nabité komedii Růžový panter se inspektor Clouseau zhostí nejdůleži-tějšího případu, jaký kdy řešil. Fotbalový tým vedený známým trenérem Y. Gluantem právě zvítězil nad reprezentací Číny. sobota hod. FIMFÁRUM 2 ČR 2005, 99 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou pohádky jen tak ledajaké Čtyři zbrusu nové pohádky pro chytré děti a chytré dospělé z oblíbené knihy Jana Wericha. Pohádky: Moře, strýčku, proč je slané?; Tři sestry a prsten; Hrbáči z Damašku; Paleček. Rodinný animovaný loutkový film. sobota hod. MADAGASKAR USA 2005, 85 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING Hrdiny přelomového animovaného příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých životů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení, kdyby zebru Martyho nezasáhla krize středního věku a on se za pomoci šikovných tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO pátek hod. Maylíř Slavní Antonín rodáci na Chittussi známkách Z řady významných rodáků našeho regionu se dostaly na poštovní známky portréty jen těch nejvýznamnějších: Gustav Mahler, Aleš Hrdlička a Vítězslav Novák. Na ostatní se nedostalo. Poštovní památka ještě existuje v podobě poštovního razítka s Otokarem Březinou. Poštovní známka (foto)vítězslava Nováka je dílem Maxe Švabinského a byla vydaná v roce Vítězslav Novák se narodil 5.prosince 1870 v Kamenici nad Lipou, otec byl lékařem, matka pocházela s idylické myslivny na Johance. Roku 1872 odešli Novákovi do Počátek. MUDr. Jakub Novák byl uznávaným lékařem v počátecké nemocnici, zemřel však předčasně, když bylo synovi Vítězslavovi pouhých 11 let. Matka se potom přestěhovala se třemi dětmi do Jindřichova Hradce. Na Počátky nikdy slavný skladatel nezapomněl. Zde začal navštěvovat základní školu a díky učitelce Marii Krejčů přišel poprvé do styku s hudbou, která se stala jeho celoživotní láskou. Jižní Čechy oslavil skladatel Jihočeskou suitou a Jihočeskými motivy, ve kterých zhudebnil verše kamenické básnířky Jarmily Hanzálkové. Vítězslav Novák (původním jménem Viktor) zemřel 18. července 1949 ve Skutči a kromě rozsáhlého hudebního díla zanechal i paměti O sobě a jiných. * * * Nejvýznamnějším rodákem Počátek je bezesporu básník Otokar Březina Václav Jebavý. Narodil se 13. září 1868 ševci Ignáci Jebavému z Jakubína a matce Kateřině, rozené Fákové z Panských Dubenek. Březinův rodný dům č. 224 je zobrazen na příležitostném poštovním razítku z roku Mnozí spoluobčané si nechali toto razítko na místní poště otisknout. (foto) Pamětní deska na rodném domě je dílem sochaře K. Kotrby. Málokdo možná ví, že básník Otokar Březina začínal jako prozaik. Je autorem historické povídky Rybník Krvavec. Rodné město se stalo dějištěm i jeho humoresek Pan Šebestián Štěpnička tragickým hrdinou, V lékárně, Důležitý den ze života příštipkáře. Tehdy ještě Březina používal pseudonym V. J. Danšovský. (podle ulice) Pouze toto příležitostné razítko a poštovní známka V. Nováka připomínají rodáky z našeho okolí. Zobrazení osobnosti na poštovní známce má jednu velkou výhodu. Takový miniportrét se rozletí na poštovních zásilkách prakticky do celého světa. Nemalou roli hrají i alba sběratelůfilatelistů, kteří se touto cestou dozví třeba o našem městě. Lze si jen přát, aby se dostaly na známky i další význačné osobnosti našeho kraje při nějakém kulatém výročí. Květen Dnes jsem chtěl ochutnati jaro k snídani. Poznat, jak čerstvým chlebem voní vlahá zem. Napít se písně, kterou mi zazpívají skřivani. U plotu zastavit se pod bezem. A tak jdem s jarem polní cestou spolu. Kolem nás mez, kde mnohý život začíná. Mohl bych s ním jít k prostřenému stolu třeba se zavřenýma očima. ( JiZ Vlastivědný sborník Pelhřimovska, A. Černý) Z veršů Josefa Vachka 8 Před námi les, u něho krásky. Těla bělounká, zelenkavý šat. Čekají na letošní lásky, které do jejich těl své monogramy budou vyrývat. Dnes jsem chtěl ochutnati jaro k snídani. Protřít si oči kapkou mízy, která snad přes noc nezaschla na stráni v ráně nevinné břízy.

9 Poděkování Děkujeme za péči a starostlivost všem lékařům a sestřičkám na LDN - 2 v nemocnici v Počátkách. Ochota je vzorná, všady je čisto a jídlo je velmi dobré. Můžeme děkovat že se to tak krásně opravilo, nemocnice je znovu otevřena a slouží opět ke svému účelu. Ležela jsem zde 2x na doléčení po operaci a jsem zase zdráva a spokojená. Doporučuji všem nemocným a se přijdou k nám léčit. Srdečné díky za vše A. Vyvadilová Za obětavou pomoc při jarních záplavách z a dnů následujících DĚKUJEME: všem členům Povodňové komise, zvláště pak p. Hůšovi, který se mimořádně angažoval a byl pro nás zdrojem informací, i když voda opadla, dále všem členům Sboru dobrovolných hasičů, paní místostarostce Hrnčířové, která nás během kritických dnů několikrát navštívila a také všem milým sousedům, kteří přišli s nabídkou pomoci, přístřeší a se slovní podporou. Flídrovi 9

10 KULTURA Kulturní zařízení města Počátek si Vás srdečně dovoluje pozvat na odpolední posezení do počátecké sokolovny u příležitosti oslav Dne matek na akci pod názvem DĚTI MAMINKÁM - sokolovna Počátky května 2006 od 13:30 do 17:00 V průběhu odpoledne vystoupí žáci mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy a VÚDM Počátky. Vystoupení dětí bude prokládáno reprodukovanou hudbou. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné Rodiče dětského aerobiku při SPV Počátky pořádají v sobotu od 20:00 v sokolovně KVĚTNOVOU ZÁBAVU. Hraje: Impuls. Vstup 80,- Kč. Žáci IX. A ZŠ O. Březiny v Počátkách Vás srdečně zvou na pohádku O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JŮLINCE a od 19:30 v sále počáteckého kina. Počátecký divadelní soubor při KZM Počátky uvádí REPRÍZU rozverné hudební pohádky pro malé, ale hlavně velké diváky pod názvem VESELÁ POHÁDKA. Repríza se uskuteční ve čtvrtek od 19 hodin v sále kina v Počátkách. Vstupenky v prodeji bez místenky v infocentru Kulturního zařízení města Počátky v ceně 50,- Kč. pro dospělé: Městská knihovna Počátky - nové knihy měsíc duben + květen 2006 Málek,Michal - Grilování aneb světová barbecue kuchařka Klein,Henry - Růže pěstujeme správně,jednoduše,úspěšně Bambusy a jejich pěstování u nás 100 nejkrásnějších měst světa Šmíd,Jan - Obrázky z Paříže Pearson,Ridley - Smrtící ostří Kessler,Leo - Dlouhý skok Balogh,Mary - Trochu hříšní Řeháčová,Věra - Dcera proti matce Devátá,Ivanka - Koukám a co nevidím Eastlake,William - Umírali jsme v banbusu Merle,Robert - Růže života Birkner-Mahlerová,Frieda - Páto kolo u vozu Hejcman,Pavel - Dům za duhovou zdí Olenič,Ivan P. - Rendez-vous před márnicí Fidler,Jiří - Zborov 1917 Malá ilustrovaná encyklopedie zeměpisu Kaschel,Norbert - Zahradničení s Měsícem a planetami Královská triologie Widdowson,Rosalind - Jóga-cvičení pro těhotné Einonová,Dorothy - Naše dítě-rozvoj osobnosti Kuna,Milan - Osobnosti české hudby Bankl,Hans - Život a smrt slavných Courths-Mahlerová,Hedwiga - Magická moc zlata Vogt,Matthias - Všeobecný rozhled Skvělé polévky Torino 2006 Kessler,Leo - Ďáblův pancíř Steel,Danielle - Strážný anděl pro děti a mládež: Sekora,Ondřej - Kuře Napipi a jeho přátelé Deary,Terry - Trapné bridské impérium Učíme se kreslit zvířátka Martin,Manuela - První slova na venkově Rowling,J.K. - Harry Potter 6 - Princ dvojí krve Lewis,C.S. - Kůň a jeho chlapec Lewis,C.S. - Plavba jitřního poutníka Lewis,C.S. - Poslední bitva Cassidy,Cathy - Modrá jako indigo Carman,Patrick - Elyonova země Rudolf,Stanislav - Jak jsme poslouchali noc Lanczová,Sandra - Z deníčku neobyčejné patnáctky 1000 zajímavostí planeta země Veselé pohádky se zvířátky Miler,Zdeněk - Jak krtek ke kalhotkám přišel Pohádky česky i anglicky Hrajeme si doma i venku Wilsonová,Jacqueline - Přežít Wilsonová,Jacqueline - Půlnoc Irena Smejkalová, KZM Počátky Březen měsíc internetu v Městské knihovně v Počátkách V měsíci březnu proběhly v městské knihovně exkurse pro žáky 1. a 2. tříd základní školy. Děti se dozvěděly jak s knížkami zacházet, jak se knihy v knihovně řadí, jak si je mohou vybrat a půjčit domů. Na nástěnce před knihovnou jsou vystaveny obrázky dětí z druhé třídy, které vypovídají, co si z exkurse zapamatovaly. Do budoucna chystáme exkurse a besedy pro další ročníky základní školy. Jeden týden v březnu byla vyhlášena amnestie pro zapomětlivé čtenáře, které bohužel využili pouze dva čtenáři. Irena Smejkalová, KZM Počátky PRO MOZKOVÝ ZÁVIT řešení V místnosti jsou čtyři kočky, každá kočka si sedí na ocase. 10

11 11

12 12

13 13

14 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátek, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 14

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody.

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody. 7/2005 Symboly Dám Vám za ní 7 tisíc zněla nabídka, když jsem hokejku s číslem 68 a podpisem Jaromíra Jágra převážel tramvají. S autorem podpisu jsem se osobně setkal na relaxačním tenisovém turnaji v

Více

6/2006. Z obsahu: Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Informace o schránkách důvěry Policie ČR. Trvejte na svých právech s SOS

6/2006. Z obsahu: Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Informace o schránkách důvěry Policie ČR. Trvejte na svých právech s SOS 6/2006 Medard Lidová pranostika praví: Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když na Medarda prší, těžko se seno suší. Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá. Ve čtvrtek 8. června budou k obloze

Více

1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek

1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek 1/2006 Vážení občané počátečtí! Přeji Vám a Vaším rodinách vše, co si obvykle v úzkém kruhu rodiny a se svými přáteli pro nadcházející období zpravidla přejeme. Protože v něm budou na náš rozum kladeny

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

3/2011. Z obsahu: POČÁTECKÁ FIDLOVAČKA

3/2011. Z obsahu: POČÁTECKÁ FIDLOVAČKA 3/2011 POČÁTECKÁ FIDLOVAČKA K otevření nově zrekonstruovaného Kina, v němž je i divadelní jeviště, si počátečtí ochotníci vybrali Tylovu Fidlovačku. Volili zajisté dobře, vždyť jméno Tylovo mají v názvu

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané,

Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané, IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2 úvodník Vážení a milí spoluobčané, zdravíme vás již v teplejších dnech na rozhraní jara a léta. Zmrzlí páni Pankrác, Servác a Bonifác se předvedli

Více

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 5/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních do Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem navázat

Více

Zveme maminky a tatínky s malými dětmi do mateřské školy k zápisu, který se bude konat:

Zveme maminky a tatínky s malými dětmi do mateřské školy k zápisu, který se bude konat: 2/2010 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Zveme maminky a tatínky s malými dětmi do mateřské školy k zápisu, který se bude konat: ve středu 3. března 2010 v mateřské škole od 10:00 do 14:00 hodin Zápis se týká dětí,

Více

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2 únor 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Rozhovor se starostou města R. Fabeš prozradil o Telči 2014 skoro vše Na počátku nového roku poskytl starosta města Roman Fabeš

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

8/2009. Z obsahu: Slovo hejtmana kraje Vysočina

8/2009. Z obsahu: Slovo hejtmana kraje Vysočina 8/2009 Slovo hejtmana kraje Vysočina Léto na Vysočině bývá spojeno s využíváním nepřeberných možností naší přírody. V našich mírných kopečcích, v prostorných lesích, u příjemných rybníků nacházíme my domorodci

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme:

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme: 3 březen 2010 ROÈNÍK XXI cena: 6 Kè Dostavba ZŠ Hradecká startuje. Bude stát 123 mil. Kč! A učitelé, žáci a studenti si asi řeknou konečně! Konečně začíná realizační část projektu dostavby školského areálu

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb.

9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb. 9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka. (Von Hardenberg) Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více