nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012

2 Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky:

3 O nadaci Založením nadace zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za ekologickou stabilitu české krajiny a podporu sociálního a ekonomického rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech. Krásné lesy a z nich kvalitní dřevo jsou dědictvím práce našich předků. Je nezbytné pokračovat ve využívání lesního bohatství šetrným způsobem. K přírodě ohleduplné lesní hospodářství nejen zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale i krásu české krajiny. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílnou součástí vývoje člověka. Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Výroční zpráva

4 Poslání nadace Posláním Nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě - dřeva jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílné součásti vývoje člověka. Oblasti zájmu nadace jsou: podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny humanitární a sociální činnosti podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu Výroční zpráva

5 Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Charakter nadačních projektů: vzájemná propojenost, synergické efekty působnost jak na, regionální tak na celostátní úrovni spojení vždy vícera partnerů podpora státních institucí účast privátního i veřejného sektoru posilování lokálních vazeb důsledná medializace hodnotící zpětná vazba Nadace naplňuje své poslání prostřednictvím obecně prospěšných projektů, na něž sdružuje finanční prostředky a které realizuje ve spolupráci se svými partnery. Výroční zpráva

6 Výhody partnerů plynoucí ze spolupráce s Nadací: spoluúčast na proměně vztahu veřejnosti ke dřevu posílení vlastní pozice v rámci oboru i regionu zvýšení prestiže v očích veřejnosti získání nových vztahů získání nových informací získání většího přehledu o dění v oboru možnost ovlivňovat jednotlivé projekty Výroční zpráva

7

8 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy správní rady 2. Údaje o nadaci 3. Orgány nadace 4. Preambule 4.1 Preambule smlouvy o založení 4.2 Projekty nadace Lesní pedagogika Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 5. Finanční zpráva 5.1 Přehled příjmů za rok Výsledek hospodaření 6. Účetní uzávěrka za rok Rozvaha ve zkráceném znění 6.2 Příloha k účetní závěrce (výňatek) 6.3 Zkrácená zpráva auditora 7. Poděkování 8. Závěrečné slovo ředitele Nadace 9. Závěr Výroční zpráva

9 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme vám osmou výroční zprávu naší nadace. Již osm let trpělivě přesvědčujeme podnikatele, státní správu, školy, média a širokou veřejnost o nutnosti využívaní dřeva jako obnovitelné suroviny v každodenním životě každého z nás. Dbáme na pravdivost a srozumitelnost našich tvrzení. Naší filosofií je naslouchat názorům jiných a vysvětlovat potřebná témata a vytvářet prostor k celospolečenské diskuzi. V naší společnosti je, bohužel, zatím ještě příliš rozšířena představa, že stačí jednat až pod tlakem přijatých norem, zákonů a opatření. V oblasti ochrany životního prostředí je více než jinde potřebné, aby podniky samy převzaly aktivitu a snažily se přispívat ke zlepšování současného stavu. Spolupráce na společných tématech a tím zvyšování efektivity vložených investic ve své podstatě přinese prospěch celé společnosti a zejména životnímu prostředí. Spojení s takovými projekty zvyšuje zpětně i celospolečenskou hodnotu podniků samotným. Dlouhodobé a vědomé přijetí společenské odpovědnosti je pro podnik z dlouhodobého hlediska výhodnější. Podnik, chovající se tímto způsobem, je vždy pozitivně vnímán společností a zvyšuje si důvěru u svých partnerů. Toto spojení se stává v dnešní době významným pomocníkem úspěchu nejen v obchodním světě. Podpora projektů nadace je jeden ze způsobů, jak přijmout svůj díl společenské odpovědnosti a jak dát najevo svůj vztah ke světu kolem nás. Proto děkuji všem, kteří nám pomáhají při realizaci našich záměrů. František Vomočil předseda správní rady Výroční zpráva

10 2. Údaje o nadaci Název: Právní forma: nadace dřevo pro život Nadace Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 5500 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července 2005 Výroční zpráva

11

12 3. Orgány nadace Předsednictvo František Vomočil (předseda) Ing. Jan Rudolf (místopředseda) Ing. Andrea Pondělíčková (místopředseda) Členové Ing.Veronika Klápová Ing. Marcela Koubíková Ing. Miloslav Konopík Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Josef Myslivec Ing. Josef Svoboda Tomáš Töpfer Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Dozorčí rada Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Ing. Tomáš Krejzar prof. Dr. Ing. Petr Horáček Ředitel Ing. Stanislav Polák Výroční zpráva

13 4. Preambule 4.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova. 3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi. Výroční zpráva

14 4.2 Projekty nadace Rok 2012 byl pro Nadaci rokem úspěšným. Hlavním cílem roku 2012 bylo ukázat odborné i laické veřejnosti, že Nadace musí být transparentní, neutrální a nezávislá. A to se podařilo. Tato cesta vede ke skutečné stabilitě a dlouhodobé i činnosti Nadace a tím i k zvyšování počtu dárců, podporovatelů a spolupracovníků. Je to způsob jak oslovit stále větší počet lidí. Snahou Nadace je logicky provázat t celý lesnicko-dřevařský komplex. Nadace na svých akcích vždy prezentuje propojení lesa jako zdroje dřeva a dřevařskou výrobu jako nejvýznamnějšího zdroje financí pro péči o les. Mezi nejúspěšnější projekty Nadace v roce 2012 v oboru lesní pedagogiky patřily projekty Do lesa s lesníkem a Ukážeme Vám les, jak jej neznáte a v oblasti, kde hlavním stavebním materiálem je dřevo, soutěžní anketa Dřevěná stavba roku Lesní pedagogika Nadace v roce 2012 připravila deset akcí s názvem Do lesa s lesníkem a jednu Ukážeme Vám les, jak jej neznáte. Akce se uskutečnily po celé České republice a zúčastnilo se jich přes 1000 žáků základních škola více než 50 dospělých. Cílem bylo ukázat dětem i pedagogům význam lesa pro společnost a současně jim umožnit vyzkoušet si na praktických činnostech práci lesníků. Výroční zpráva

15 Do lesa s lesníkem je projekt představující možnosti lesa jako zdroje ekologicky čisté a obnovitelné suroviny - dřeva. Je určen žákům 4. a 5. ročníku základních škol. Vybraní lesní pedagogové seznamují děti a jejich učitele přímo v lese na šesti stanovištích s prací lesníků a životem lesa jako velkého přírodního celku. Děti si mohou také něco zajímavého ze dřeva vytvořit. Mnohdy je to poprvé, kdy něco vyrobí ze dřeva vlastnoručně. Další projekt Ukážeme Vám les, jak jej neznáte je svým záměrem podobný. Obsahem a náplní se však významně liší. Rozdílný je cílovou skupinou. Je vytvořen pro dospělé a obsahově se zaměřuje spíše na ekonomické ukazatele a vliv práce lesníků na kvalitu dřeva ve vazbě na jeho úspěšné využívání v průmyslu. Je určen pro ty, kteří pro svou práci potřebují znát informace o lese a dřevu, zejména pro obchodní partnery z oblasti dřevozpracujícího průmyslu a pro společnosti zabývající se prodejem výrobků ze dřeva. Oba projekty umožňují vše si osobně vyzkoušet v praxi. V tomto případě přímo v lese. Výroční zpráva

16 4.2.2 Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 2012 Dřevěná stavba roku (www.drevenastavbaroku.eu) ukazuje, co všechno lze ze dřeva vytvořit a zdůrazňuje obrovskou variabilitu dřeva jako suroviny pro každodenní využití. Tuto soutěžní anketu Nadace úmyslně projektuje jako marketingový nástroj pro všechny, kdo se věnují využívání dřeva. Prezentujeme nejen jejich výrobky, ale a to je nejdůležitější adresně představujeme konkrétní lidi a společnosti z daného sektoru podnikání. Projekt Nadace dřevo pro život navázal na předchozí úspěšný ročník DSR 2011 opět pod záštitou Ministerstva zemědělství a nově také pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Předsedy Svazu měst a obcí. Anketa DSR volně navazuje na úspěšnou architektonickou soutěž Dřevěný dům, která se uskutečnila v letech 2006, 2008 a Základními cíli unikátního projektu jsou a do budoucna v rámci vizí a strategií Nadace i nadále budou: podpora lidí a společností, jež navrhují a realizují dřevěné stavby propagace udržitelného stavebnictví a využívání obnovitelné přírodní suroviny, která umožňuje vyhovět i současným náročným požadavkům na funkčnost i finanční dostupnost a zároveň nepředstavuje zátěž pro životní prostředí Výroční zpráva

17 Účastníky ankety v kategoriích dřevostaveb a dřevěných konstrukcí se mohli stát architekti, projektanti i studenti. Kategorie dřevěných hřišť byla určena především obcím a městům, jako zřizovatelům těchto volnočasových zařízení. Anketa představila šest soutěžních kategorií, do kterých se v průběhu roku 2012 mohli soutěžící registrovat: 1. Dřevěné hřiště realizace 2. Dřevěná konstrukce návrh 3. Dřevěná konstrukce realizace 4. Moderní dřevostavba návrh 5. Moderní dřevostavba realizace 6. Roubený dům realizace Výroční zpráva

18 V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni vždy dva vítězové. Jednoho vybrala široká veřejnost prostřednictvím internetového hlasování a druhého určila mezinárodní porota, složená z předních odborníků: Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová z Mendelovy univerzity v Brně Ing. Petr Červený ze Střední průmyslové a Vyšší odborné školy ve Volyni Ing. arch. Jan Melichar z občanského sdružení Obec architektů Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě Dalibor Houdek, PhD. z výzkumného dřevařského centra FP Innovations v Kanadě Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. z Vysokého učení technického v Brně Stanislav Müller, DiS. z informačního serveru DřevoPortál Výroční zpráva

19 Informace o způsobu hlasování i zajímavých cenách pro vylosované účastníky ankety přinášely webové stránky Nadace: Velký zájem o anketu projevila celá řada profesionálů i široká laická veřejnost. Ročník DSR 2012 byl uzavřen na veletrhu Dřevostavby 2013, kde byl po slavnostním ceremoniálu představen také nový katalog prezentující unikátní galerii všech přihlášených staveb. Úvodní slovo v katalogu patřilo ministru zemědělství Petru Bendlovi, který zdůraznil důvody podpory ankety DSR ze strany Ministerstva zemědělství a popřál anketě její úspěšné pokračování. Novinkou ročníku DSR 2012 bylo spuštění mobilní verze internetových stránek ankety. Záměr přiblížit anketu DSR mladším generacím se tak podařilo naplnit díky využití stále populárnějších mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Ocenění v podobě unikátních dřevěných diplomů, poukazů na finanční odměnu, čestných uznání a dalších cen předali vítězům zástupci zlatých a stříbrných partnerů DSR jmenovitě: Ing. Radek Braum (náměstek ministra zemědělství pro Úsek lesního hospodářství), Ing. Josef Svoboda (poradce generálního ředitele LČR), František Vomočil (jednatel Stora Enso Česká republika), Ing. Jan Rudolf (jednatel Kronospan Jihlava, s.r.o.) a Miloš Kincel (Fermacell CZ). Výroční zpráva

20 4.2.3 Vzdělávací portál Mezi stromy IŠest základních sekcí portálu - Les, Zpracování dřeva, Využití dřeva, Turistika a rekreace, Ochrana přírody a Vzdělávání poskytuje přehledné informace o dané problematice. Ve 22 kapitolách jsou jednotlivé okruhy popsány ve větších podrobnostech. Vzdělávací portál je určen hlavně pro učitele a žáky základních a středních škol, ale informace na něm naleznou i potenciální studenti lesnictví, turisté a zájemci o život v lese. Cílem portálu je stát se vyhledávaným zdrojem fundovaných poznatků o lesním hospodářství, dřevozpracujícím průmyslu a navazujících oborech. Výroční zpráva

21

22 5. Finanční zpráva Veškeré finanční prostředky nadace jsou uloženy na účtech číslo / 5500, / 5500 a / 5500 u Raiffeisenbank Nadační jmění 501 tis. Kč Zůstatek na účtech k tis. Kč Zůstatek na účtech k tis. Kč 5.1 Přehled příjmů za rok 2012 Přehled o přijatých a poskytnutých darech: Organizace v roce 2012 přijala dary v celkové výši ,- od společností Mondi Štětí, Biocel Paskov a Mayr-Melnhof, žádný dar neposkytla. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace neměla v roce 2012 povolenu žádnou veřejnou sbírku. Výroční zpráva

23 5.2 Výsledek hospodaření Výkaz zisků a ztrát k Náklady v tis. Výnosy v tis. Spotřebované nákupy 98 výnosy z hlavní činnosti 860 Služby 2565 výnosy z reklam 1210 Osobní náklady 254 ostatní výnosy 1 Ostatní náklady 68 přijaté dary 650 Celkem 2985 celkem 2721 Zisk/ztráta -264 Výroční zpráva

24

25 6. Účetní závěrka za rok Rozvaha ve zkráceném znění Rozvaha k Aktiva v tis. Pasiva v tis. Krátkodobý finanční majetek 1099 Vlastní jmění 500 Krátkodobé pohledávky 192 Fondy 604 Dohadné účty aktivní 150 Krátkodobé závazky 578 Časové rozlišení 23 Výsledek hospodaření -264 Celkem 1441 Celkem 1441 Výroční zpráva

26 6.2 Příloha k účetní závěrce sestavené k (výňatek) (v souladu s 29 a 30 vyhlášky c. 504/2002 Sb.) I. Obecné údaje: Název organizace: Nadace dřevo pro život Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 Právní forma: nadace IČO: Hlavní činnost: - rozvoj duchovních hodnot - ochrana lidských práv - humanitární a sociální činnost - podpora školství, vzdělání, vědy a výzkumu - podpora vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a využití dřeva - ochrana a revitalizace přírodního bohatství, kulturních památek a tradic - podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny Ostatní činnosti účetní jednotky: Účetní jednotka provozovala jen činnosti dle svého poslání Organizační složky s právní subjektivitou: nejsou Vklady do vlastního jmění: ,- Kč Rozvahový den: Výroční zpráva

27 II. Informace o použitých účetních metodách: Použité účetní metody: Organizace v roce 2012 účtovala v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a v souladu s příslušnými českými účetními standardy. Odchylky od těchto metod nenastaly. 1. náklady související s pořízením: - dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: nejsou - cenných papírů a podílů: nejsou - zásob: nejsou - pohledávek: nejsou 2. oceňovací rozdíly: - cenných papírů a podílů: nejsou - derivátů k obchodování: nejsou Výroční zpráva

28 3. Opravné položky Opravné položky nebyly v roce 2012 tvořeny. 4. Odpisování majetku: - dlouhodobý nehmotný majetek: není v majetku - dlouhodobý hmotný majetek: není v majetku 5. Postupy tvorby a použití rezerv: Rezervy nebyly v roce 2012 tvořeny. 6. Metoda kurzových rozdílů: Účetní jednotka používala v průběhu účetního období denní kurz ČNB. Místo úschovy účetních dokladů: U Uranie 18, Praha 7 Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky: žádné takové skutečnosti nenastaly Výroční zpráva

29 III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát: Účasti v obchodních společnostech: organizace nemá účast v obchodních společnostech Informace o akciích a podílech: organizace nemá akcie a podíly Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: organizace nemá cenné papíry ani dluhopisy Přehled splatných závazků pojistného a evidovaných daňových nedoplatků: Sociální pojištění 0 VZP 0 FÚ závislá činnost 1.440, FÚ DPH , Závazky: Celkové závazky z obchodních vztahů činí k Kč ,00 Celkové závazky ke státnímu rozpočtu činí k Kč ,00 Celkové ostatní závazky činí k Kč 8.160,00 A byly k tomuto datu inventarizovány. Výroční zpráva

30 Účetní jednotka neeviduje závazky mimo rozvahu. Účetní jednotka nemá dluhy vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let. Účetní jednotka nemá dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou. Celkové pohledávky z obchodních vztahů činí k Kč ,00 A byly k tomuto datu inventarizovány. Výsledek hospodaření: V roce 2012 vykázala organizace účetní ztrátu ve výši Kč ,00 Z hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu Kč ,00 Z vedlejší činnosti vykázala organizace ztrátu Kč ,00 Výroční zpráva

31 Pro účely daně z příjmů: Účetní výsledek hospodaření ,00 Příjmy, které nejsou ,00 ztrátová hlavní předmětem daně činnost dle 18 ZDZP Příjmy osvobozené dle 19 ZDZP Výdaje vynaložené ,00 ztrátová hlavní na příjmy, které nejsou činnost předmětem daně Informace o zaměstnancích: V roce 2012 nebyl v organizaci žádný zaměstnanec na pracovní poměr. Byly uzavírány dohody o provedení práce na jednotlivé úkoly a projekty v celkové výši 255 tis. Kč. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nebyly vyplaceny Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela v účetním období obchodní smlouvy nebo jiné vztahy: většina členů statutárních orgánů je zároveň statutárními orgány partnerů organizace, se kterými jsou uzavřeny darovací smlouvy, smlouvy o reklamě apod. Majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nejsou Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty: účetní jednotka nemá finanční majetek Výroční zpráva

32 V roce 2012 nebyla uplatněna daňová úleva. Daňová úleva z předchozích let byla využita na pokrytí ztráty roku Změna daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: nenastala Přehled o přijatých a poskytnutých darech: Organizace v roce 2012 přijala dary v celkové výši ,- od společností Mondi Štětí, Biocel Paskov a Mayr-Melnhof, žádný dar neposkytla. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace neměla v roce 2012 povolenu žádnou veřejnou sbírku. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: zisk roku 2011 byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden na rezervní fond. Další informace vyžadované zvláštními právními předpisy: nejsou Okamžik sestavení účetní závěrky: Výroční zpráva

33 6.3 Zkrácená zpráva auditora Výroční zpráva

34 Výroční zpráva

35 Výroční zpráva

36

37 7. Poděkování Nadace děkuje všem svým sponzorům a příznivcům za dary a podporu, které jí umožnily zahájit nové projekty a ukázat veřejnosti výhody využívání dřeva v každodenním životě. Výroční zpráva

38

39 8. Závěrečné slovo Jak lze hodnotit rok 2012 z pohledu nadace. Rok 2012 byl pro Nadaci rokem úspěšným. Nadace své projekty tvořila s cílem ukázat veřejnosti les a dřevo jako nezbytnou součást každodenního života, a tím naplnila své poslání. Věřím, že jsme přesvědčili správní i dozorčí radu a všechny naše podporovatele o správném směru naší cesty. Hlavní cíl roku 2012 bylo ukázat laické i odborné veřejnosti, že naše cesta je být transparentní, politicky i finančně nezávislí. A to jsme dokázali. Jasným zadáním pro všechny projekty Nadace je být korektní z pohledu šíření informací. Snahou Nadace je, aby logicky propojovala celý lesnicko- dřevařský komplex. Je evidentní, že tomuto prostoru se nikdo cíleně nevěnuje a pro Nadaci je to velká příležitost. Našli jsme relevantní partnery se společným zájmem zlepšovat povědomí české veřejnosti o záslužné práci lidí spojených s výrobou a zpracováním dřeva. Výroční zpráva

40 V oblasti lesní pedagogiky jsme zdůraznili zdroje dřeva a jejich potenciál a v projektu Dřevěná stavba roku jsme nabídli jeho konkrétní využití. Vše s důrazem na propagaci společností a lidí, kteří se v této lesnicko dřevařské oblasti pohybují a žijí. V této oblasti jsme investovali do rozvoje využívání sociálních sítí pro potřeby propagace a sdělování ověřených údajů o českém lesnictví a zpracování dřeva. Celý rok lze zjednodušeně popsat následujícím způsobem: Mediální aktivity. Se soutěžní anketou Dřevěná stavba roku jsme se účastnili šesti nejvýznamnějších veletrhů, které navštívilo více jak 200 tis. návštěvníků a prezentovali jsme na šesti odborných seminářích. Celkem jsme se objevili v osmi odborných časopisech, což představuje více jak 112 tis. čtenářů a o Nadaci se psalo na více jak 22 on-line portálech, které představují více jak 3 milióny návštěvníků. Lesní pedagogika. Stabilizovali jsme tým lesních pedagogů pro aktivity lesní pedagogiky. S nimi jsme uspořádali po celé České republice 10 akcí Do lesa s lesníkem a úspěšně jsme také zahájili i v rámci lesní pedagogiky naučný i projekt pro dospělé Ukážeme Vám les, jak jej neznáte. Výroční zpráva

41 Modernizace. Modernizovali jsme webové stránky Nadace i DSR. To vedlo k většímu komfortu pro uživatele i ke snížení nákladů spojených s provozem. Zpřístupnili jsme DSR katalog pro chytré telefony a tablety a pomocí QR kódů, které jsou součástí našich tištěných propagačních materiálů, se uživatel této moderní technologie může připojit na naše webové stránky. Záštity. Celkem jsme udělili tři odborné záštity nad významnými akcemi našeho oboru a sami jsme získali záštity naší soutěžní ankety Dřevěná stavba roku od Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a od Předsedy Svazu měst obcí. Jsme cíleně aktivní na sociálních sítích Facebook, Twister a Youtube. Noví partneři nadace. V polovině roku jsme opětovně začali spolupracovat se společností Lesy České republiky, s.p. na konkrétních projektech lesní pedagogiky. LČR s.p. se staly naším stříbrným partnerem ankety Dřevěná stavba roku. Jak hodnotím rok 2012 z mého pohledu? Rok 2012 úspěšně navázal na rok 2011 a potvrdil správně nastavený směr Nadace dřevo pro život. Výroční zpráva

42

43 9. Závěr Výroční zpráva za rok 2012 Vydala Nadace dřevo pro život Odpovědný redaktor: Ing. Stanislav Polák Grafická úprava: Michaela Slezáková Výroční zpráva

nadace dřevo pro život

nadace dřevo pro život nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2011 Motto 2011: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky: www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenastavba.eu O nadaci

Více

Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007

Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007 2 3 Navštivte naše webové stránky www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenydum.org Motto 2007 Dřevo je naše naděje Priority nadace 1. Pomáhat

Více

obecnì prospìšná spoleènost

obecnì prospìšná spoleènost obecnì prospìšná spoleènost Profil Agentura Koniklec, o. p. s., vznikla 7. ledna 2014 transformací stejnojmenného občanského sdružení založeného v roce 1992. Proces transformace na obecně prospěšnou společnosti

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Finanční zpráva za rok 2007 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2007 5 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Pomoc

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je dynamickou společností, která se zaměřuje na poskytování komplexního finančního poradenství. To staví na férovém přístupu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2012 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Důstojný a aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

základní ukazatele dle IFRS

základní ukazatele dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 3 113 2 956 Základní kapitál 1 070 1 070 Rezervní fond 0 182 Závazky vůči klientům 37 834 39 602 Pohledávky za klienty 23 735 25

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více