nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012

2 Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky:

3 O nadaci Založením nadace zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za ekologickou stabilitu české krajiny a podporu sociálního a ekonomického rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech. Krásné lesy a z nich kvalitní dřevo jsou dědictvím práce našich předků. Je nezbytné pokračovat ve využívání lesního bohatství šetrným způsobem. K přírodě ohleduplné lesní hospodářství nejen zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale i krásu české krajiny. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílnou součástí vývoje člověka. Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Výroční zpráva

4 Poslání nadace Posláním Nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě - dřeva jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílné součásti vývoje člověka. Oblasti zájmu nadace jsou: podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny humanitární a sociální činnosti podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu Výroční zpráva

5 Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Charakter nadačních projektů: vzájemná propojenost, synergické efekty působnost jak na, regionální tak na celostátní úrovni spojení vždy vícera partnerů podpora státních institucí účast privátního i veřejného sektoru posilování lokálních vazeb důsledná medializace hodnotící zpětná vazba Nadace naplňuje své poslání prostřednictvím obecně prospěšných projektů, na něž sdružuje finanční prostředky a které realizuje ve spolupráci se svými partnery. Výroční zpráva

6 Výhody partnerů plynoucí ze spolupráce s Nadací: spoluúčast na proměně vztahu veřejnosti ke dřevu posílení vlastní pozice v rámci oboru i regionu zvýšení prestiže v očích veřejnosti získání nových vztahů získání nových informací získání většího přehledu o dění v oboru možnost ovlivňovat jednotlivé projekty Výroční zpráva

7

8 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy správní rady 2. Údaje o nadaci 3. Orgány nadace 4. Preambule 4.1 Preambule smlouvy o založení 4.2 Projekty nadace Lesní pedagogika Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 5. Finanční zpráva 5.1 Přehled příjmů za rok Výsledek hospodaření 6. Účetní uzávěrka za rok Rozvaha ve zkráceném znění 6.2 Příloha k účetní závěrce (výňatek) 6.3 Zkrácená zpráva auditora 7. Poděkování 8. Závěrečné slovo ředitele Nadace 9. Závěr Výroční zpráva

9 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme vám osmou výroční zprávu naší nadace. Již osm let trpělivě přesvědčujeme podnikatele, státní správu, školy, média a širokou veřejnost o nutnosti využívaní dřeva jako obnovitelné suroviny v každodenním životě každého z nás. Dbáme na pravdivost a srozumitelnost našich tvrzení. Naší filosofií je naslouchat názorům jiných a vysvětlovat potřebná témata a vytvářet prostor k celospolečenské diskuzi. V naší společnosti je, bohužel, zatím ještě příliš rozšířena představa, že stačí jednat až pod tlakem přijatých norem, zákonů a opatření. V oblasti ochrany životního prostředí je více než jinde potřebné, aby podniky samy převzaly aktivitu a snažily se přispívat ke zlepšování současného stavu. Spolupráce na společných tématech a tím zvyšování efektivity vložených investic ve své podstatě přinese prospěch celé společnosti a zejména životnímu prostředí. Spojení s takovými projekty zvyšuje zpětně i celospolečenskou hodnotu podniků samotným. Dlouhodobé a vědomé přijetí společenské odpovědnosti je pro podnik z dlouhodobého hlediska výhodnější. Podnik, chovající se tímto způsobem, je vždy pozitivně vnímán společností a zvyšuje si důvěru u svých partnerů. Toto spojení se stává v dnešní době významným pomocníkem úspěchu nejen v obchodním světě. Podpora projektů nadace je jeden ze způsobů, jak přijmout svůj díl společenské odpovědnosti a jak dát najevo svůj vztah ke světu kolem nás. Proto děkuji všem, kteří nám pomáhají při realizaci našich záměrů. František Vomočil předseda správní rady Výroční zpráva

10 2. Údaje o nadaci Název: Právní forma: nadace dřevo pro život Nadace Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 5500 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července 2005 Výroční zpráva

11

12 3. Orgány nadace Předsednictvo František Vomočil (předseda) Ing. Jan Rudolf (místopředseda) Ing. Andrea Pondělíčková (místopředseda) Členové Ing.Veronika Klápová Ing. Marcela Koubíková Ing. Miloslav Konopík Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Josef Myslivec Ing. Josef Svoboda Tomáš Töpfer Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Dozorčí rada Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Ing. Tomáš Krejzar prof. Dr. Ing. Petr Horáček Ředitel Ing. Stanislav Polák Výroční zpráva

13 4. Preambule 4.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova. 3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi. Výroční zpráva

14 4.2 Projekty nadace Rok 2012 byl pro Nadaci rokem úspěšným. Hlavním cílem roku 2012 bylo ukázat odborné i laické veřejnosti, že Nadace musí být transparentní, neutrální a nezávislá. A to se podařilo. Tato cesta vede ke skutečné stabilitě a dlouhodobé i činnosti Nadace a tím i k zvyšování počtu dárců, podporovatelů a spolupracovníků. Je to způsob jak oslovit stále větší počet lidí. Snahou Nadace je logicky provázat t celý lesnicko-dřevařský komplex. Nadace na svých akcích vždy prezentuje propojení lesa jako zdroje dřeva a dřevařskou výrobu jako nejvýznamnějšího zdroje financí pro péči o les. Mezi nejúspěšnější projekty Nadace v roce 2012 v oboru lesní pedagogiky patřily projekty Do lesa s lesníkem a Ukážeme Vám les, jak jej neznáte a v oblasti, kde hlavním stavebním materiálem je dřevo, soutěžní anketa Dřevěná stavba roku Lesní pedagogika Nadace v roce 2012 připravila deset akcí s názvem Do lesa s lesníkem a jednu Ukážeme Vám les, jak jej neznáte. Akce se uskutečnily po celé České republice a zúčastnilo se jich přes 1000 žáků základních škola více než 50 dospělých. Cílem bylo ukázat dětem i pedagogům význam lesa pro společnost a současně jim umožnit vyzkoušet si na praktických činnostech práci lesníků. Výroční zpráva

15 Do lesa s lesníkem je projekt představující možnosti lesa jako zdroje ekologicky čisté a obnovitelné suroviny - dřeva. Je určen žákům 4. a 5. ročníku základních škol. Vybraní lesní pedagogové seznamují děti a jejich učitele přímo v lese na šesti stanovištích s prací lesníků a životem lesa jako velkého přírodního celku. Děti si mohou také něco zajímavého ze dřeva vytvořit. Mnohdy je to poprvé, kdy něco vyrobí ze dřeva vlastnoručně. Další projekt Ukážeme Vám les, jak jej neznáte je svým záměrem podobný. Obsahem a náplní se však významně liší. Rozdílný je cílovou skupinou. Je vytvořen pro dospělé a obsahově se zaměřuje spíše na ekonomické ukazatele a vliv práce lesníků na kvalitu dřeva ve vazbě na jeho úspěšné využívání v průmyslu. Je určen pro ty, kteří pro svou práci potřebují znát informace o lese a dřevu, zejména pro obchodní partnery z oblasti dřevozpracujícího průmyslu a pro společnosti zabývající se prodejem výrobků ze dřeva. Oba projekty umožňují vše si osobně vyzkoušet v praxi. V tomto případě přímo v lese. Výroční zpráva

16 4.2.2 Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 2012 Dřevěná stavba roku (www.drevenastavbaroku.eu) ukazuje, co všechno lze ze dřeva vytvořit a zdůrazňuje obrovskou variabilitu dřeva jako suroviny pro každodenní využití. Tuto soutěžní anketu Nadace úmyslně projektuje jako marketingový nástroj pro všechny, kdo se věnují využívání dřeva. Prezentujeme nejen jejich výrobky, ale a to je nejdůležitější adresně představujeme konkrétní lidi a společnosti z daného sektoru podnikání. Projekt Nadace dřevo pro život navázal na předchozí úspěšný ročník DSR 2011 opět pod záštitou Ministerstva zemědělství a nově také pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Předsedy Svazu měst a obcí. Anketa DSR volně navazuje na úspěšnou architektonickou soutěž Dřevěný dům, která se uskutečnila v letech 2006, 2008 a Základními cíli unikátního projektu jsou a do budoucna v rámci vizí a strategií Nadace i nadále budou: podpora lidí a společností, jež navrhují a realizují dřevěné stavby propagace udržitelného stavebnictví a využívání obnovitelné přírodní suroviny, která umožňuje vyhovět i současným náročným požadavkům na funkčnost i finanční dostupnost a zároveň nepředstavuje zátěž pro životní prostředí Výroční zpráva

17 Účastníky ankety v kategoriích dřevostaveb a dřevěných konstrukcí se mohli stát architekti, projektanti i studenti. Kategorie dřevěných hřišť byla určena především obcím a městům, jako zřizovatelům těchto volnočasových zařízení. Anketa představila šest soutěžních kategorií, do kterých se v průběhu roku 2012 mohli soutěžící registrovat: 1. Dřevěné hřiště realizace 2. Dřevěná konstrukce návrh 3. Dřevěná konstrukce realizace 4. Moderní dřevostavba návrh 5. Moderní dřevostavba realizace 6. Roubený dům realizace Výroční zpráva

18 V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni vždy dva vítězové. Jednoho vybrala široká veřejnost prostřednictvím internetového hlasování a druhého určila mezinárodní porota, složená z předních odborníků: Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová z Mendelovy univerzity v Brně Ing. Petr Červený ze Střední průmyslové a Vyšší odborné školy ve Volyni Ing. arch. Jan Melichar z občanského sdružení Obec architektů Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě Dalibor Houdek, PhD. z výzkumného dřevařského centra FP Innovations v Kanadě Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. z Vysokého učení technického v Brně Stanislav Müller, DiS. z informačního serveru DřevoPortál Výroční zpráva

19 Informace o způsobu hlasování i zajímavých cenách pro vylosované účastníky ankety přinášely webové stránky Nadace: Velký zájem o anketu projevila celá řada profesionálů i široká laická veřejnost. Ročník DSR 2012 byl uzavřen na veletrhu Dřevostavby 2013, kde byl po slavnostním ceremoniálu představen také nový katalog prezentující unikátní galerii všech přihlášených staveb. Úvodní slovo v katalogu patřilo ministru zemědělství Petru Bendlovi, který zdůraznil důvody podpory ankety DSR ze strany Ministerstva zemědělství a popřál anketě její úspěšné pokračování. Novinkou ročníku DSR 2012 bylo spuštění mobilní verze internetových stránek ankety. Záměr přiblížit anketu DSR mladším generacím se tak podařilo naplnit díky využití stále populárnějších mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Ocenění v podobě unikátních dřevěných diplomů, poukazů na finanční odměnu, čestných uznání a dalších cen předali vítězům zástupci zlatých a stříbrných partnerů DSR jmenovitě: Ing. Radek Braum (náměstek ministra zemědělství pro Úsek lesního hospodářství), Ing. Josef Svoboda (poradce generálního ředitele LČR), František Vomočil (jednatel Stora Enso Česká republika), Ing. Jan Rudolf (jednatel Kronospan Jihlava, s.r.o.) a Miloš Kincel (Fermacell CZ). Výroční zpráva

20 4.2.3 Vzdělávací portál Mezi stromy IŠest základních sekcí portálu - Les, Zpracování dřeva, Využití dřeva, Turistika a rekreace, Ochrana přírody a Vzdělávání poskytuje přehledné informace o dané problematice. Ve 22 kapitolách jsou jednotlivé okruhy popsány ve větších podrobnostech. Vzdělávací portál je určen hlavně pro učitele a žáky základních a středních škol, ale informace na něm naleznou i potenciální studenti lesnictví, turisté a zájemci o život v lese. Cílem portálu je stát se vyhledávaným zdrojem fundovaných poznatků o lesním hospodářství, dřevozpracujícím průmyslu a navazujících oborech. Výroční zpráva

21

22 5. Finanční zpráva Veškeré finanční prostředky nadace jsou uloženy na účtech číslo / 5500, / 5500 a / 5500 u Raiffeisenbank Nadační jmění 501 tis. Kč Zůstatek na účtech k tis. Kč Zůstatek na účtech k tis. Kč 5.1 Přehled příjmů za rok 2012 Přehled o přijatých a poskytnutých darech: Organizace v roce 2012 přijala dary v celkové výši ,- od společností Mondi Štětí, Biocel Paskov a Mayr-Melnhof, žádný dar neposkytla. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace neměla v roce 2012 povolenu žádnou veřejnou sbírku. Výroční zpráva

23 5.2 Výsledek hospodaření Výkaz zisků a ztrát k Náklady v tis. Výnosy v tis. Spotřebované nákupy 98 výnosy z hlavní činnosti 860 Služby 2565 výnosy z reklam 1210 Osobní náklady 254 ostatní výnosy 1 Ostatní náklady 68 přijaté dary 650 Celkem 2985 celkem 2721 Zisk/ztráta -264 Výroční zpráva

24

25 6. Účetní závěrka za rok Rozvaha ve zkráceném znění Rozvaha k Aktiva v tis. Pasiva v tis. Krátkodobý finanční majetek 1099 Vlastní jmění 500 Krátkodobé pohledávky 192 Fondy 604 Dohadné účty aktivní 150 Krátkodobé závazky 578 Časové rozlišení 23 Výsledek hospodaření -264 Celkem 1441 Celkem 1441 Výroční zpráva

26 6.2 Příloha k účetní závěrce sestavené k (výňatek) (v souladu s 29 a 30 vyhlášky c. 504/2002 Sb.) I. Obecné údaje: Název organizace: Nadace dřevo pro život Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 Právní forma: nadace IČO: Hlavní činnost: - rozvoj duchovních hodnot - ochrana lidských práv - humanitární a sociální činnost - podpora školství, vzdělání, vědy a výzkumu - podpora vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a využití dřeva - ochrana a revitalizace přírodního bohatství, kulturních památek a tradic - podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny Ostatní činnosti účetní jednotky: Účetní jednotka provozovala jen činnosti dle svého poslání Organizační složky s právní subjektivitou: nejsou Vklady do vlastního jmění: ,- Kč Rozvahový den: Výroční zpráva

27 II. Informace o použitých účetních metodách: Použité účetní metody: Organizace v roce 2012 účtovala v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a v souladu s příslušnými českými účetními standardy. Odchylky od těchto metod nenastaly. 1. náklady související s pořízením: - dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: nejsou - cenných papírů a podílů: nejsou - zásob: nejsou - pohledávek: nejsou 2. oceňovací rozdíly: - cenných papírů a podílů: nejsou - derivátů k obchodování: nejsou Výroční zpráva

28 3. Opravné položky Opravné položky nebyly v roce 2012 tvořeny. 4. Odpisování majetku: - dlouhodobý nehmotný majetek: není v majetku - dlouhodobý hmotný majetek: není v majetku 5. Postupy tvorby a použití rezerv: Rezervy nebyly v roce 2012 tvořeny. 6. Metoda kurzových rozdílů: Účetní jednotka používala v průběhu účetního období denní kurz ČNB. Místo úschovy účetních dokladů: U Uranie 18, Praha 7 Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky: žádné takové skutečnosti nenastaly Výroční zpráva

29 III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát: Účasti v obchodních společnostech: organizace nemá účast v obchodních společnostech Informace o akciích a podílech: organizace nemá akcie a podíly Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: organizace nemá cenné papíry ani dluhopisy Přehled splatných závazků pojistného a evidovaných daňových nedoplatků: Sociální pojištění 0 VZP 0 FÚ závislá činnost 1.440, FÚ DPH , Závazky: Celkové závazky z obchodních vztahů činí k Kč ,00 Celkové závazky ke státnímu rozpočtu činí k Kč ,00 Celkové ostatní závazky činí k Kč 8.160,00 A byly k tomuto datu inventarizovány. Výroční zpráva

30 Účetní jednotka neeviduje závazky mimo rozvahu. Účetní jednotka nemá dluhy vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let. Účetní jednotka nemá dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou. Celkové pohledávky z obchodních vztahů činí k Kč ,00 A byly k tomuto datu inventarizovány. Výsledek hospodaření: V roce 2012 vykázala organizace účetní ztrátu ve výši Kč ,00 Z hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu Kč ,00 Z vedlejší činnosti vykázala organizace ztrátu Kč ,00 Výroční zpráva

31 Pro účely daně z příjmů: Účetní výsledek hospodaření ,00 Příjmy, které nejsou ,00 ztrátová hlavní předmětem daně činnost dle 18 ZDZP Příjmy osvobozené dle 19 ZDZP Výdaje vynaložené ,00 ztrátová hlavní na příjmy, které nejsou činnost předmětem daně Informace o zaměstnancích: V roce 2012 nebyl v organizaci žádný zaměstnanec na pracovní poměr. Byly uzavírány dohody o provedení práce na jednotlivé úkoly a projekty v celkové výši 255 tis. Kč. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nebyly vyplaceny Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela v účetním období obchodní smlouvy nebo jiné vztahy: většina členů statutárních orgánů je zároveň statutárními orgány partnerů organizace, se kterými jsou uzavřeny darovací smlouvy, smlouvy o reklamě apod. Majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nejsou Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty: účetní jednotka nemá finanční majetek Výroční zpráva

32 V roce 2012 nebyla uplatněna daňová úleva. Daňová úleva z předchozích let byla využita na pokrytí ztráty roku Změna daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: nenastala Přehled o přijatých a poskytnutých darech: Organizace v roce 2012 přijala dary v celkové výši ,- od společností Mondi Štětí, Biocel Paskov a Mayr-Melnhof, žádný dar neposkytla. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace neměla v roce 2012 povolenu žádnou veřejnou sbírku. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: zisk roku 2011 byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden na rezervní fond. Další informace vyžadované zvláštními právními předpisy: nejsou Okamžik sestavení účetní závěrky: Výroční zpráva

33 6.3 Zkrácená zpráva auditora Výroční zpráva

34 Výroční zpráva

35 Výroční zpráva

36

37 7. Poděkování Nadace děkuje všem svým sponzorům a příznivcům za dary a podporu, které jí umožnily zahájit nové projekty a ukázat veřejnosti výhody využívání dřeva v každodenním životě. Výroční zpráva

38

39 8. Závěrečné slovo Jak lze hodnotit rok 2012 z pohledu nadace. Rok 2012 byl pro Nadaci rokem úspěšným. Nadace své projekty tvořila s cílem ukázat veřejnosti les a dřevo jako nezbytnou součást každodenního života, a tím naplnila své poslání. Věřím, že jsme přesvědčili správní i dozorčí radu a všechny naše podporovatele o správném směru naší cesty. Hlavní cíl roku 2012 bylo ukázat laické i odborné veřejnosti, že naše cesta je být transparentní, politicky i finančně nezávislí. A to jsme dokázali. Jasným zadáním pro všechny projekty Nadace je být korektní z pohledu šíření informací. Snahou Nadace je, aby logicky propojovala celý lesnicko- dřevařský komplex. Je evidentní, že tomuto prostoru se nikdo cíleně nevěnuje a pro Nadaci je to velká příležitost. Našli jsme relevantní partnery se společným zájmem zlepšovat povědomí české veřejnosti o záslužné práci lidí spojených s výrobou a zpracováním dřeva. Výroční zpráva

40 V oblasti lesní pedagogiky jsme zdůraznili zdroje dřeva a jejich potenciál a v projektu Dřevěná stavba roku jsme nabídli jeho konkrétní využití. Vše s důrazem na propagaci společností a lidí, kteří se v této lesnicko dřevařské oblasti pohybují a žijí. V této oblasti jsme investovali do rozvoje využívání sociálních sítí pro potřeby propagace a sdělování ověřených údajů o českém lesnictví a zpracování dřeva. Celý rok lze zjednodušeně popsat následujícím způsobem: Mediální aktivity. Se soutěžní anketou Dřevěná stavba roku jsme se účastnili šesti nejvýznamnějších veletrhů, které navštívilo více jak 200 tis. návštěvníků a prezentovali jsme na šesti odborných seminářích. Celkem jsme se objevili v osmi odborných časopisech, což představuje více jak 112 tis. čtenářů a o Nadaci se psalo na více jak 22 on-line portálech, které představují více jak 3 milióny návštěvníků. Lesní pedagogika. Stabilizovali jsme tým lesních pedagogů pro aktivity lesní pedagogiky. S nimi jsme uspořádali po celé České republice 10 akcí Do lesa s lesníkem a úspěšně jsme také zahájili i v rámci lesní pedagogiky naučný i projekt pro dospělé Ukážeme Vám les, jak jej neznáte. Výroční zpráva

41 Modernizace. Modernizovali jsme webové stránky Nadace i DSR. To vedlo k většímu komfortu pro uživatele i ke snížení nákladů spojených s provozem. Zpřístupnili jsme DSR katalog pro chytré telefony a tablety a pomocí QR kódů, které jsou součástí našich tištěných propagačních materiálů, se uživatel této moderní technologie může připojit na naše webové stránky. Záštity. Celkem jsme udělili tři odborné záštity nad významnými akcemi našeho oboru a sami jsme získali záštity naší soutěžní ankety Dřevěná stavba roku od Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a od Předsedy Svazu měst obcí. Jsme cíleně aktivní na sociálních sítích Facebook, Twister a Youtube. Noví partneři nadace. V polovině roku jsme opětovně začali spolupracovat se společností Lesy České republiky, s.p. na konkrétních projektech lesní pedagogiky. LČR s.p. se staly naším stříbrným partnerem ankety Dřevěná stavba roku. Jak hodnotím rok 2012 z mého pohledu? Rok 2012 úspěšně navázal na rok 2011 a potvrdil správně nastavený směr Nadace dřevo pro život. Výroční zpráva

42

43 9. Závěr Výroční zpráva za rok 2012 Vydala Nadace dřevo pro život Odpovědný redaktor: Ing. Stanislav Polák Grafická úprava: Michaela Slezáková Výroční zpráva

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

nadace dřevo pro život

nadace dřevo pro život nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2011 Motto 2011: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky: www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenastavba.eu O nadaci

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015 Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2015 1. Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 [přílohy] Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Na Florenci 3/1420 IČ: 68378068 ÚČL AV ČR, v. v. i. OBSAH I Zpráva auditora o ověření

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce k

Příloha k účetní závěrce k Název: Česká jezdecká federace Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 Strahov IČ: 48549886 Tel: +420 242 429 244 Fax: +420 242 429 257 E-mail: info@cjf.cz Datová schránka: 2vcann5 Příloha k

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e

Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 Strahov IČ: 48549886 Tel: +420 242 429 244 Fax: +420 242 429 257 E-mail: Datová schránka: info@cjf.cz 2vcann5

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni

Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2009 Čl. 1 Informace o účetní jednotce Název účetní jednotky : sídlo : Vodárenské sdružení obcí Halže Žďárská 187, Halže 347 01 Tachov Identifikační

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více