nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012

2 Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky:

3 O nadaci Založením nadace zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za ekologickou stabilitu české krajiny a podporu sociálního a ekonomického rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech. Krásné lesy a z nich kvalitní dřevo jsou dědictvím práce našich předků. Je nezbytné pokračovat ve využívání lesního bohatství šetrným způsobem. K přírodě ohleduplné lesní hospodářství nejen zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale i krásu české krajiny. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílnou součástí vývoje člověka. Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Výroční zpráva

4 Poslání nadace Posláním Nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě - dřeva jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílné součásti vývoje člověka. Oblasti zájmu nadace jsou: podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny humanitární a sociální činnosti podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu Výroční zpráva

5 Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Charakter nadačních projektů: vzájemná propojenost, synergické efekty působnost jak na, regionální tak na celostátní úrovni spojení vždy vícera partnerů podpora státních institucí účast privátního i veřejného sektoru posilování lokálních vazeb důsledná medializace hodnotící zpětná vazba Nadace naplňuje své poslání prostřednictvím obecně prospěšných projektů, na něž sdružuje finanční prostředky a které realizuje ve spolupráci se svými partnery. Výroční zpráva

6 Výhody partnerů plynoucí ze spolupráce s Nadací: spoluúčast na proměně vztahu veřejnosti ke dřevu posílení vlastní pozice v rámci oboru i regionu zvýšení prestiže v očích veřejnosti získání nových vztahů získání nových informací získání většího přehledu o dění v oboru možnost ovlivňovat jednotlivé projekty Výroční zpráva

7

8 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy správní rady 2. Údaje o nadaci 3. Orgány nadace 4. Preambule 4.1 Preambule smlouvy o založení 4.2 Projekty nadace Lesní pedagogika Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 5. Finanční zpráva 5.1 Přehled příjmů za rok Výsledek hospodaření 6. Účetní uzávěrka za rok Rozvaha ve zkráceném znění 6.2 Příloha k účetní závěrce (výňatek) 6.3 Zkrácená zpráva auditora 7. Poděkování 8. Závěrečné slovo ředitele Nadace 9. Závěr Výroční zpráva

9 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme vám osmou výroční zprávu naší nadace. Již osm let trpělivě přesvědčujeme podnikatele, státní správu, školy, média a širokou veřejnost o nutnosti využívaní dřeva jako obnovitelné suroviny v každodenním životě každého z nás. Dbáme na pravdivost a srozumitelnost našich tvrzení. Naší filosofií je naslouchat názorům jiných a vysvětlovat potřebná témata a vytvářet prostor k celospolečenské diskuzi. V naší společnosti je, bohužel, zatím ještě příliš rozšířena představa, že stačí jednat až pod tlakem přijatých norem, zákonů a opatření. V oblasti ochrany životního prostředí je více než jinde potřebné, aby podniky samy převzaly aktivitu a snažily se přispívat ke zlepšování současného stavu. Spolupráce na společných tématech a tím zvyšování efektivity vložených investic ve své podstatě přinese prospěch celé společnosti a zejména životnímu prostředí. Spojení s takovými projekty zvyšuje zpětně i celospolečenskou hodnotu podniků samotným. Dlouhodobé a vědomé přijetí společenské odpovědnosti je pro podnik z dlouhodobého hlediska výhodnější. Podnik, chovající se tímto způsobem, je vždy pozitivně vnímán společností a zvyšuje si důvěru u svých partnerů. Toto spojení se stává v dnešní době významným pomocníkem úspěchu nejen v obchodním světě. Podpora projektů nadace je jeden ze způsobů, jak přijmout svůj díl společenské odpovědnosti a jak dát najevo svůj vztah ke světu kolem nás. Proto děkuji všem, kteří nám pomáhají při realizaci našich záměrů. František Vomočil předseda správní rady Výroční zpráva

10 2. Údaje o nadaci Název: Právní forma: nadace dřevo pro život Nadace Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 5500 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července 2005 Výroční zpráva

11

12 3. Orgány nadace Předsednictvo František Vomočil (předseda) Ing. Jan Rudolf (místopředseda) Ing. Andrea Pondělíčková (místopředseda) Členové Ing.Veronika Klápová Ing. Marcela Koubíková Ing. Miloslav Konopík Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Josef Myslivec Ing. Josef Svoboda Tomáš Töpfer Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Dozorčí rada Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Ing. Tomáš Krejzar prof. Dr. Ing. Petr Horáček Ředitel Ing. Stanislav Polák Výroční zpráva

13 4. Preambule 4.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova. 3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi. Výroční zpráva

14 4.2 Projekty nadace Rok 2012 byl pro Nadaci rokem úspěšným. Hlavním cílem roku 2012 bylo ukázat odborné i laické veřejnosti, že Nadace musí být transparentní, neutrální a nezávislá. A to se podařilo. Tato cesta vede ke skutečné stabilitě a dlouhodobé i činnosti Nadace a tím i k zvyšování počtu dárců, podporovatelů a spolupracovníků. Je to způsob jak oslovit stále větší počet lidí. Snahou Nadace je logicky provázat t celý lesnicko-dřevařský komplex. Nadace na svých akcích vždy prezentuje propojení lesa jako zdroje dřeva a dřevařskou výrobu jako nejvýznamnějšího zdroje financí pro péči o les. Mezi nejúspěšnější projekty Nadace v roce 2012 v oboru lesní pedagogiky patřily projekty Do lesa s lesníkem a Ukážeme Vám les, jak jej neznáte a v oblasti, kde hlavním stavebním materiálem je dřevo, soutěžní anketa Dřevěná stavba roku Lesní pedagogika Nadace v roce 2012 připravila deset akcí s názvem Do lesa s lesníkem a jednu Ukážeme Vám les, jak jej neznáte. Akce se uskutečnily po celé České republice a zúčastnilo se jich přes 1000 žáků základních škola více než 50 dospělých. Cílem bylo ukázat dětem i pedagogům význam lesa pro společnost a současně jim umožnit vyzkoušet si na praktických činnostech práci lesníků. Výroční zpráva

15 Do lesa s lesníkem je projekt představující možnosti lesa jako zdroje ekologicky čisté a obnovitelné suroviny - dřeva. Je určen žákům 4. a 5. ročníku základních škol. Vybraní lesní pedagogové seznamují děti a jejich učitele přímo v lese na šesti stanovištích s prací lesníků a životem lesa jako velkého přírodního celku. Děti si mohou také něco zajímavého ze dřeva vytvořit. Mnohdy je to poprvé, kdy něco vyrobí ze dřeva vlastnoručně. Další projekt Ukážeme Vám les, jak jej neznáte je svým záměrem podobný. Obsahem a náplní se však významně liší. Rozdílný je cílovou skupinou. Je vytvořen pro dospělé a obsahově se zaměřuje spíše na ekonomické ukazatele a vliv práce lesníků na kvalitu dřeva ve vazbě na jeho úspěšné využívání v průmyslu. Je určen pro ty, kteří pro svou práci potřebují znát informace o lese a dřevu, zejména pro obchodní partnery z oblasti dřevozpracujícího průmyslu a pro společnosti zabývající se prodejem výrobků ze dřeva. Oba projekty umožňují vše si osobně vyzkoušet v praxi. V tomto případě přímo v lese. Výroční zpráva

16 4.2.2 Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 2012 Dřevěná stavba roku (www.drevenastavbaroku.eu) ukazuje, co všechno lze ze dřeva vytvořit a zdůrazňuje obrovskou variabilitu dřeva jako suroviny pro každodenní využití. Tuto soutěžní anketu Nadace úmyslně projektuje jako marketingový nástroj pro všechny, kdo se věnují využívání dřeva. Prezentujeme nejen jejich výrobky, ale a to je nejdůležitější adresně představujeme konkrétní lidi a společnosti z daného sektoru podnikání. Projekt Nadace dřevo pro život navázal na předchozí úspěšný ročník DSR 2011 opět pod záštitou Ministerstva zemědělství a nově také pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Předsedy Svazu měst a obcí. Anketa DSR volně navazuje na úspěšnou architektonickou soutěž Dřevěný dům, která se uskutečnila v letech 2006, 2008 a Základními cíli unikátního projektu jsou a do budoucna v rámci vizí a strategií Nadace i nadále budou: podpora lidí a společností, jež navrhují a realizují dřevěné stavby propagace udržitelného stavebnictví a využívání obnovitelné přírodní suroviny, která umožňuje vyhovět i současným náročným požadavkům na funkčnost i finanční dostupnost a zároveň nepředstavuje zátěž pro životní prostředí Výroční zpráva

17 Účastníky ankety v kategoriích dřevostaveb a dřevěných konstrukcí se mohli stát architekti, projektanti i studenti. Kategorie dřevěných hřišť byla určena především obcím a městům, jako zřizovatelům těchto volnočasových zařízení. Anketa představila šest soutěžních kategorií, do kterých se v průběhu roku 2012 mohli soutěžící registrovat: 1. Dřevěné hřiště realizace 2. Dřevěná konstrukce návrh 3. Dřevěná konstrukce realizace 4. Moderní dřevostavba návrh 5. Moderní dřevostavba realizace 6. Roubený dům realizace Výroční zpráva

18 V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni vždy dva vítězové. Jednoho vybrala široká veřejnost prostřednictvím internetového hlasování a druhého určila mezinárodní porota, složená z předních odborníků: Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová z Mendelovy univerzity v Brně Ing. Petr Červený ze Střední průmyslové a Vyšší odborné školy ve Volyni Ing. arch. Jan Melichar z občanského sdružení Obec architektů Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě Dalibor Houdek, PhD. z výzkumného dřevařského centra FP Innovations v Kanadě Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. z Vysokého učení technického v Brně Stanislav Müller, DiS. z informačního serveru DřevoPortál Výroční zpráva

19 Informace o způsobu hlasování i zajímavých cenách pro vylosované účastníky ankety přinášely webové stránky Nadace: Velký zájem o anketu projevila celá řada profesionálů i široká laická veřejnost. Ročník DSR 2012 byl uzavřen na veletrhu Dřevostavby 2013, kde byl po slavnostním ceremoniálu představen také nový katalog prezentující unikátní galerii všech přihlášených staveb. Úvodní slovo v katalogu patřilo ministru zemědělství Petru Bendlovi, který zdůraznil důvody podpory ankety DSR ze strany Ministerstva zemědělství a popřál anketě její úspěšné pokračování. Novinkou ročníku DSR 2012 bylo spuštění mobilní verze internetových stránek ankety. Záměr přiblížit anketu DSR mladším generacím se tak podařilo naplnit díky využití stále populárnějších mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Ocenění v podobě unikátních dřevěných diplomů, poukazů na finanční odměnu, čestných uznání a dalších cen předali vítězům zástupci zlatých a stříbrných partnerů DSR jmenovitě: Ing. Radek Braum (náměstek ministra zemědělství pro Úsek lesního hospodářství), Ing. Josef Svoboda (poradce generálního ředitele LČR), František Vomočil (jednatel Stora Enso Česká republika), Ing. Jan Rudolf (jednatel Kronospan Jihlava, s.r.o.) a Miloš Kincel (Fermacell CZ). Výroční zpráva

20 4.2.3 Vzdělávací portál Mezi stromy IŠest základních sekcí portálu - Les, Zpracování dřeva, Využití dřeva, Turistika a rekreace, Ochrana přírody a Vzdělávání poskytuje přehledné informace o dané problematice. Ve 22 kapitolách jsou jednotlivé okruhy popsány ve větších podrobnostech. Vzdělávací portál je určen hlavně pro učitele a žáky základních a středních škol, ale informace na něm naleznou i potenciální studenti lesnictví, turisté a zájemci o život v lese. Cílem portálu je stát se vyhledávaným zdrojem fundovaných poznatků o lesním hospodářství, dřevozpracujícím průmyslu a navazujících oborech. Výroční zpráva

21

22 5. Finanční zpráva Veškeré finanční prostředky nadace jsou uloženy na účtech číslo / 5500, / 5500 a / 5500 u Raiffeisenbank Nadační jmění 501 tis. Kč Zůstatek na účtech k tis. Kč Zůstatek na účtech k tis. Kč 5.1 Přehled příjmů za rok 2012 Přehled o přijatých a poskytnutých darech: Organizace v roce 2012 přijala dary v celkové výši ,- od společností Mondi Štětí, Biocel Paskov a Mayr-Melnhof, žádný dar neposkytla. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace neměla v roce 2012 povolenu žádnou veřejnou sbírku. Výroční zpráva

23 5.2 Výsledek hospodaření Výkaz zisků a ztrát k Náklady v tis. Výnosy v tis. Spotřebované nákupy 98 výnosy z hlavní činnosti 860 Služby 2565 výnosy z reklam 1210 Osobní náklady 254 ostatní výnosy 1 Ostatní náklady 68 přijaté dary 650 Celkem 2985 celkem 2721 Zisk/ztráta -264 Výroční zpráva

24

25 6. Účetní závěrka za rok Rozvaha ve zkráceném znění Rozvaha k Aktiva v tis. Pasiva v tis. Krátkodobý finanční majetek 1099 Vlastní jmění 500 Krátkodobé pohledávky 192 Fondy 604 Dohadné účty aktivní 150 Krátkodobé závazky 578 Časové rozlišení 23 Výsledek hospodaření -264 Celkem 1441 Celkem 1441 Výroční zpráva

26 6.2 Příloha k účetní závěrce sestavené k (výňatek) (v souladu s 29 a 30 vyhlášky c. 504/2002 Sb.) I. Obecné údaje: Název organizace: Nadace dřevo pro život Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 Právní forma: nadace IČO: Hlavní činnost: - rozvoj duchovních hodnot - ochrana lidských práv - humanitární a sociální činnost - podpora školství, vzdělání, vědy a výzkumu - podpora vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a využití dřeva - ochrana a revitalizace přírodního bohatství, kulturních památek a tradic - podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny Ostatní činnosti účetní jednotky: Účetní jednotka provozovala jen činnosti dle svého poslání Organizační složky s právní subjektivitou: nejsou Vklady do vlastního jmění: ,- Kč Rozvahový den: Výroční zpráva

27 II. Informace o použitých účetních metodách: Použité účetní metody: Organizace v roce 2012 účtovala v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a v souladu s příslušnými českými účetními standardy. Odchylky od těchto metod nenastaly. 1. náklady související s pořízením: - dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: nejsou - cenných papírů a podílů: nejsou - zásob: nejsou - pohledávek: nejsou 2. oceňovací rozdíly: - cenných papírů a podílů: nejsou - derivátů k obchodování: nejsou Výroční zpráva

28 3. Opravné položky Opravné položky nebyly v roce 2012 tvořeny. 4. Odpisování majetku: - dlouhodobý nehmotný majetek: není v majetku - dlouhodobý hmotný majetek: není v majetku 5. Postupy tvorby a použití rezerv: Rezervy nebyly v roce 2012 tvořeny. 6. Metoda kurzových rozdílů: Účetní jednotka používala v průběhu účetního období denní kurz ČNB. Místo úschovy účetních dokladů: U Uranie 18, Praha 7 Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky: žádné takové skutečnosti nenastaly Výroční zpráva

29 III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát: Účasti v obchodních společnostech: organizace nemá účast v obchodních společnostech Informace o akciích a podílech: organizace nemá akcie a podíly Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: organizace nemá cenné papíry ani dluhopisy Přehled splatných závazků pojistného a evidovaných daňových nedoplatků: Sociální pojištění 0 VZP 0 FÚ závislá činnost 1.440, FÚ DPH , Závazky: Celkové závazky z obchodních vztahů činí k Kč ,00 Celkové závazky ke státnímu rozpočtu činí k Kč ,00 Celkové ostatní závazky činí k Kč 8.160,00 A byly k tomuto datu inventarizovány. Výroční zpráva

30 Účetní jednotka neeviduje závazky mimo rozvahu. Účetní jednotka nemá dluhy vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let. Účetní jednotka nemá dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou. Celkové pohledávky z obchodních vztahů činí k Kč ,00 A byly k tomuto datu inventarizovány. Výsledek hospodaření: V roce 2012 vykázala organizace účetní ztrátu ve výši Kč ,00 Z hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu Kč ,00 Z vedlejší činnosti vykázala organizace ztrátu Kč ,00 Výroční zpráva

31 Pro účely daně z příjmů: Účetní výsledek hospodaření ,00 Příjmy, které nejsou ,00 ztrátová hlavní předmětem daně činnost dle 18 ZDZP Příjmy osvobozené dle 19 ZDZP Výdaje vynaložené ,00 ztrátová hlavní na příjmy, které nejsou činnost předmětem daně Informace o zaměstnancích: V roce 2012 nebyl v organizaci žádný zaměstnanec na pracovní poměr. Byly uzavírány dohody o provedení práce na jednotlivé úkoly a projekty v celkové výši 255 tis. Kč. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nebyly vyplaceny Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela v účetním období obchodní smlouvy nebo jiné vztahy: většina členů statutárních orgánů je zároveň statutárními orgány partnerů organizace, se kterými jsou uzavřeny darovací smlouvy, smlouvy o reklamě apod. Majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nejsou Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty: účetní jednotka nemá finanční majetek Výroční zpráva

32 V roce 2012 nebyla uplatněna daňová úleva. Daňová úleva z předchozích let byla využita na pokrytí ztráty roku Změna daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: nenastala Přehled o přijatých a poskytnutých darech: Organizace v roce 2012 přijala dary v celkové výši ,- od společností Mondi Štětí, Biocel Paskov a Mayr-Melnhof, žádný dar neposkytla. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace neměla v roce 2012 povolenu žádnou veřejnou sbírku. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: zisk roku 2011 byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden na rezervní fond. Další informace vyžadované zvláštními právními předpisy: nejsou Okamžik sestavení účetní závěrky: Výroční zpráva

33 6.3 Zkrácená zpráva auditora Výroční zpráva

34 Výroční zpráva

35 Výroční zpráva

36

37 7. Poděkování Nadace děkuje všem svým sponzorům a příznivcům za dary a podporu, které jí umožnily zahájit nové projekty a ukázat veřejnosti výhody využívání dřeva v každodenním životě. Výroční zpráva

38

39 8. Závěrečné slovo Jak lze hodnotit rok 2012 z pohledu nadace. Rok 2012 byl pro Nadaci rokem úspěšným. Nadace své projekty tvořila s cílem ukázat veřejnosti les a dřevo jako nezbytnou součást každodenního života, a tím naplnila své poslání. Věřím, že jsme přesvědčili správní i dozorčí radu a všechny naše podporovatele o správném směru naší cesty. Hlavní cíl roku 2012 bylo ukázat laické i odborné veřejnosti, že naše cesta je být transparentní, politicky i finančně nezávislí. A to jsme dokázali. Jasným zadáním pro všechny projekty Nadace je být korektní z pohledu šíření informací. Snahou Nadace je, aby logicky propojovala celý lesnicko- dřevařský komplex. Je evidentní, že tomuto prostoru se nikdo cíleně nevěnuje a pro Nadaci je to velká příležitost. Našli jsme relevantní partnery se společným zájmem zlepšovat povědomí české veřejnosti o záslužné práci lidí spojených s výrobou a zpracováním dřeva. Výroční zpráva

40 V oblasti lesní pedagogiky jsme zdůraznili zdroje dřeva a jejich potenciál a v projektu Dřevěná stavba roku jsme nabídli jeho konkrétní využití. Vše s důrazem na propagaci společností a lidí, kteří se v této lesnicko dřevařské oblasti pohybují a žijí. V této oblasti jsme investovali do rozvoje využívání sociálních sítí pro potřeby propagace a sdělování ověřených údajů o českém lesnictví a zpracování dřeva. Celý rok lze zjednodušeně popsat následujícím způsobem: Mediální aktivity. Se soutěžní anketou Dřevěná stavba roku jsme se účastnili šesti nejvýznamnějších veletrhů, které navštívilo více jak 200 tis. návštěvníků a prezentovali jsme na šesti odborných seminářích. Celkem jsme se objevili v osmi odborných časopisech, což představuje více jak 112 tis. čtenářů a o Nadaci se psalo na více jak 22 on-line portálech, které představují více jak 3 milióny návštěvníků. Lesní pedagogika. Stabilizovali jsme tým lesních pedagogů pro aktivity lesní pedagogiky. S nimi jsme uspořádali po celé České republice 10 akcí Do lesa s lesníkem a úspěšně jsme také zahájili i v rámci lesní pedagogiky naučný i projekt pro dospělé Ukážeme Vám les, jak jej neznáte. Výroční zpráva

41 Modernizace. Modernizovali jsme webové stránky Nadace i DSR. To vedlo k většímu komfortu pro uživatele i ke snížení nákladů spojených s provozem. Zpřístupnili jsme DSR katalog pro chytré telefony a tablety a pomocí QR kódů, které jsou součástí našich tištěných propagačních materiálů, se uživatel této moderní technologie může připojit na naše webové stránky. Záštity. Celkem jsme udělili tři odborné záštity nad významnými akcemi našeho oboru a sami jsme získali záštity naší soutěžní ankety Dřevěná stavba roku od Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a od Předsedy Svazu měst obcí. Jsme cíleně aktivní na sociálních sítích Facebook, Twister a Youtube. Noví partneři nadace. V polovině roku jsme opětovně začali spolupracovat se společností Lesy České republiky, s.p. na konkrétních projektech lesní pedagogiky. LČR s.p. se staly naším stříbrným partnerem ankety Dřevěná stavba roku. Jak hodnotím rok 2012 z mého pohledu? Rok 2012 úspěšně navázal na rok 2011 a potvrdil správně nastavený směr Nadace dřevo pro život. Výroční zpráva

42

43 9. Závěr Výroční zpráva za rok 2012 Vydala Nadace dřevo pro život Odpovědný redaktor: Ing. Stanislav Polák Grafická úprava: Michaela Slezáková Výroční zpráva

nadace dřevo pro život

nadace dřevo pro život nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2011 Motto 2011: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky: www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenastavba.eu O nadaci

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce LATA k 31.12.2009

Příloha k účetní závěrce LATA k 31.12.2009 Příloha k účetní závěrce LATA k 31.12.2009 1. Název a sídlo účetní jednotky LATA Programy pro ohroženou mládež Zvolenská 3127/8 141 00 Praha 4 datum vzniku: 16. června 1994 registrována pod registračním

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Příloha k účetní závěrce Lata, o.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce Lata, o.s. k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce Lata, o.s. k 31.12.2013 1. Název a sídlo účetní jednotky Lata, o.s. Programy pro ohroženou mládež Senovážné náměstí 24 116 47 Praha 1 datum vzniku: 16. června 1994 registrována

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více