16. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn. K. Čillíková, M. Vrablík. Od prevence aterosklerózy po moderní léčbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn. K. Čillíková, M. Vrablík. Od prevence aterosklerózy po moderní léčbu"

Transkript

1 16. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn K. Čillíková, M. Vrablík Od prevence aterosklerózy po moderní léčbu Ve dnech prosince se ve Špindlerově Mlýně konal 16. Kongres o ateroskleróze, pořádaný Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT). Na odborném programu se letos podílela Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, která připravila účastníky velmi pozitivně hodnocený blok o prevenci a moderní léčbě cévních mozkových příhod. Jak bývá zvykem, do Špindlerova Mlýna přijeli za novými poznatky nejen přední odborníci na aterosklerózu, členové ČSAT, ale i další zájemci o problematiku, především z řad praktických lékařů a internistů. Pohádkově zasněžené a prosluněné přírodě Krkonoš od čtvrtka do soboty zdatně konkuroval i další odborný program, zaměřený na léčbu vedoucí ke snižování KV rizika, na kardiometabolické riziko, nebo na interaktivní kazuistiky popisující léčbu složitých pacientů. Zajímavý byl také čtvrteční vysoce odborný blok o patofyziologii aterosklerózy, v jehož rámci bylo představeno několik českých originálních prací, nebo sobotní blok hot lines, komentovaných výsledků nových studií. Bylo vystaveno celkem 42 posterů, nad nimiž bylo možné během programových přestávek diskutovat. ČSAT se může pochlubit i tím, že u příležitosti jejího kongresu bylo vydáno supplementum časopisu Neuroendocrinology Letters obsahující 20 příspěvků s tematikou diagnostiky a léčby aterosklerózy. Supplementum je volně k dispozici v elektronické podobě na stránkách ČSAT Dlužno dodat, že letošní kongres ve Špindlerově Mlýně byl prvním ročníkem pod vedením nového předsedy ČSAT, doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D. z 3. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Docent Vrablík vystřídal na postu profesora Richarda Češku, který ČSAT v roce 1995 založil a který stále vede Českou internistickou společnost ČLS JEP. Kongres nebyl jen odborným setkáním, ale i příležitostí ke společenským a kulturním zážitkům. Při společenském večeru, kterým končil první den jednání, byli vyhlášeny ceny za nejlepší publikace v oblasti výzkumu a léčby aterosklerózy v uplynulém roce. První cenu získal letos Mgr. Lukáš Tichý s kolektivem (FN Brno) za práci shrnující výsledky molekulárně genetického testování mutací u nemocí s familiární hypercholesterolemií shromážděných v rámci národního projektu MedPed. Druhý kongresový den uzavíral slavnostní večer, během něhož se prof. Richard Češka (1. LF UK a VFN, Praha) a prof. Rudolf Poledne (IKEM Praha) stali čestnými členy Společnosti, která tak ocenila jejich zásadní přínos nejen pro její vznik, ale zejména pro rozvoj základního i klinického výzkumu v oblasti aterosklerózy u nás. Léčba dyslipidémií kyselinou nikotinovou: pro a proti Kyselina nikotinová (niacin) má dlouhou historii a je to vůbec první hypolipidemikum, které bylo posléze téměř opuštěno pro, sice benigní, ale poměrně častý a nepříjemný

2 nežádoucí účinek zvaný flush (záchvatovité zčervenání). Dnes je niacin zpět na scéně ve vylepšené a dobře tolerované formě. Jak uvedl MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D., výsledky studie AIM HIGH nastolily otázku, zda je niacin prospěšný nebo škodlivý. Niacin podstatně snižuje triglyceridy (o cca 20 %) a je jasným favoritem při zvyšování HDL cholesterolu (také o přibližně 20 %) a jako jediné hypolipidemikum snižuje koncentrace lipoproteinu (a) (mechanismus tohoto účinku není dosud přesně objasněn). Co se týče nežádoucích účinků, s problémem flushe se niacin vypořádal jednak díky formě postupného uvolňování a převším díky kombinaci s laropiprantem (inhibitorem prostaglandinových receptorů). Autor popsal výsledky pěti klinických studií, které hodnotily vliv niacinu na intimomediální tloušťku ve srovnání s placebem: Na základě výsledků těchto studií lze říci, že niacin prokázal příznivé účinky na regresi aterosklerózy. Co se týče studií hodnotících klinické ukazatele, za zmínku stojí především Coronary Drug Project, která sledovala primárně výskyt celkové mortality u pacientů užívajících poměrně vysoké dávky niacinu nebo placebo. Z hlediska primárního endpointu studie nejprve nevyšla, ovšem prodloužené sledování, už bez aktivní léčby, prokázalo u niacinové skupiny významné snížení celkové mortality o 11 %. Bylo také zjištěno signifikantní snížení rizika nefatálních příhod. Podstatně novější studie s niacinem, AIM HIGH, byla loni předčasně ukončena, protože nebyla prokázána dostatečná účinnost sledované léčby a současně byl zaznamenán vyšší výskyt ischemických CMP u aktivně léčených pacientů. Studie AIM HIGH byla kritizována za složitý design, kdy pacienti byli léčení placebem nebo niacinem na pozadí statinové léčby a dávkování simvastatinu bylo titrováno podle hodnot LDL cholesterolu. Pacienti na placebu tak měli často vyšší dávky statinu než aktivní větev, častěji jim byl také přidáván ezetimib. Niacin, ač byl díky zvolenému designu studie hendikepován oproti placebové skupině, na lipidový profil účinkoval dobře. Nebylo nicméně dosaženo primárního cíle a zvýšený výskyt ischemických CMP dosáhl téměř statické významnosti. Studie tak vyvolala mnoho otázek a nejasností. Závěr doktora Štulce by šel shrnout přibližně takto: Srovnáme li niacin s fibráty, o fibrátech toho jistě víme víc a ačkoli není jejich účinek nijak výrazný, známe skupiny pacientů, kteří z léčby fibráty profitují. O niacinu víme podstatně méně a výsledky studií nejsou zcela konzistentní. Pro niacin hovoří skvělé lipidové účinky a neproblematické spektrum nežádoucích účinků. Pokud jde o kardiovaskulární efekt niacinu, zásadní výsledky by měla přinést studie HPS2 THRIVE. *MUDr. Jan Piťha v diskusi připomněl, že ve studii Coronary Drug Project z léčby niacinem profitovali (co se týče výskytu nefatálních infarktů myokardu) i rizikoví pacienti se zhoršeným glykemickým profilem. Biochemický efekt se tedy nemusí vždy překrývat s klinickým. *Koncem roku 2012 bylo publikováno tiskové prohlášení sponzora studie HPS THRIVE, z nějž vyplývá, že studie neprokázala benefit přidání kombinace niacin/laropiprant k terapii nemocných v sekundární prevenci léčených statinem k velmi nízké hladině LDL c < 2 mmol/l. Flush není v klinické praxi problém

3 O praktických zkušenostech s niacinem (Tredaptive) poté hovořila MUDr. Martina Prusíková z 3. Interní kliniky VFN v Praze. Na tomto pracovišti analyzovali účinnost léčby a spektrum nežádoucích účinků u cca 40ti pacientů, kteří užívali přípravek Tredaptive v dávkování 1000/20 mg po dobu delší než tři měsíce a v plné terapeutické dávce 2 tablety denně. V léčbě stále pokračuje 75 % pacientů a snáší ji velmi dobře už déle než sedmnáct měsíců. Ve sledovaném vzorku nemocných došlo ke snížení koncentrací triglyceridů průměrně o 31 % a zvýšení HDL cholesterolu o 14 %. Redukce celkového a LDL cholesterolu byla poměrně nízká. U pacientů došlo ke zvýšení koncentrací kyseliny močové průměrně o 18 %, tento nežádoucí účinek byl však asymptomatický. Deset pacientů (25 %) ukončilo léčbu přípravkem Tredaptive. Nejčastějším důvodem (30 %) bylo odmítnutí léčby bez udání důvodu, ve 20 % byl důvodem exantém a pruritus nebo dyspepsie. Pouze u jednoho pacienta (10 %) byl důvodem ukončení léčby flush. Celkově tedy léčba niacinem splnila očekávání z pohledu účinnosti (ovlivnění HDL cholesterolu a triglyceridů) a ukázala se jako dobře tolerovaná a bezpečná. Cholesterolémie se v Česku snížila Vyplývá to z výsledků prodlouženého sledování studie MONICA, o nichž ve Špindlerově Mlýně hovořil prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. z IKEM. Přesto má stále více než 50 % populace hodnoty cholesterolu vyšší než 5 mmol/l: Znamená to, že průměrná česká dieta stále nesplňuje kritéria, která bychom si přáli, řekl prof. Poledne, který už od začátku šedesátých let minulého století pracoval v Ústavu pro výzkum výživy lidu. Vliv na hodnoty cholesterolémie nebyl kupodivu zjištěn u nezdravého životního stylu spojeného s kuřáctvím, ačkoli o kuřácích je doloženo, že současně konzumují stravu s vyšším obsahem tuků, především živočišných. U mužů nehraje příliš velkou roli ani věk jako takový (který byl ve studii MONICA odstupňován po deseti letech), překvapivě výrazně se však faktor věku uplatňuje u žen, a to nejen u těch nejstarších v menopauze. Tento vztah budeme dále zkoumat, slíbil profesor Poledne. V České populaci se ve srovnání se světem nijak dramaticky neuplatnil faktor vzdělání, lidé se základním, středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou na tom s cholesterolem prakticky velmi podobně. Efekt farmakoterapie se začal zřetelně projevovat až v poslední průřezové studii mezi lety 2007 a 2008, kdy léčení pacienti měli významně nižší cholesterolémii než neléčení. Na související problematiku zdravého životního stylu navázal v dalším příspěvku doc. ing. Jiří Brát, CSc., který je odborníkem na tuky při České společnosti chemické, pracuje jako manažer pro technické záležitosti a jakost ve společnosti Unilever a co je zajímavé, podílí se jako člen správní rady na činnosti obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju, o.p.s. Tato nezávislá iniciativa působí, v rámci mezinárodního projektu, na českém trhu od roku 2010 a jejím úkolem je pomáhat spotřebitelům orientovat se v kvalitě prodávaných potravin prostřednictvím loga, které na svém obalu nesou prověřené výrobky. Tyto výrobky neobsahují žádné nebo jen minimální množství živin přispívajících ke vzniku onemocnění srdce a cév (nasycené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny, sůl resp. sodík a přidané sacharidy). Doc. Brát ve svém příspěvku zdůraznil, že pokles konzumace másla o přibližně 10 gramů denně,

4 patrný od roku 1989, se podílí na snížení kardiovaskulární mortality české populace. Před dvěma lety se pak zahraniční i české odborné společnosti oficiálně shodly na tom, že je zapotřebí snížit spotřebu nasycených tuků a nahradit je tuky vícenenasycenými. Právě máslo patří mezi tuky, jejichž konzumace by měla být snížena. Ve snaze prolomit tabu chuťové nenahraditelnosti másla, připravila společnost Unilever pro delegáty kongresu ochutnávku několika druhů sladkých zákusků a pomazánek k pečivu, které se nelišily vzhledem, ale pouze druhem obsaženého tuku (rostlinný versus živočišný). Účastníci chuťového experimentu měli možnost tipovat na anketním lístku druh použitého tuku a hodnotit chuťovou kvalitu vzorku. Z hodnocení vyplynulo, že rozpoznatelnost živočišného a rostlinného tuku byla velmi nízká a chuť vzorků byla z pohledu konzumentů srovnatelná. Na druhou stranu však konzumace pochutiny s rostlinným tukem znamenala nižší příjem nasycených tuků na porci. Například u sardinkové pomazánky s vejci měla rostlinná varianta o 3,9 g tuku méně, tj. o 5,5 % GDA méně (na 100 g), o 6,6 g nasycených tuků méně ( 33, 1 % GDA) a o 2 g vícenenasycených tuků více (+ 12,3 % GDA). Účinek koenzymu Q10 na statinovou myopatii Jen v Česku v současnosti užívá statiny zhruba osob. Téměř každý pacient se zvýšeným KV rizikem z léčby statiny profituje a z klinické praxe vyplývá, že naprostá většina pacientů statiny dobře snáší. Přesto nelze nežádoucí účinky statinů zcela opominout. MUDr. Lukáš Zlatohlávek Ph.D. na 16. Kongresu o ateroskleróze představil výsledky studie z pracoviště 3. Interní kliniky VFN v Praze, která zkoumala účinky podání koenzymu Q10 pacientům se symptomatickou statinovou myopatií (SM). Etiopatogeneze SM není dosud zcela vysvětlená a jasno není ani v prevalenci SM. Podle randomizovaných studií se pohybuje mezi 9 20 %, více uznávaným rozmezím je však 1 5 %. Tyto rozdíly v prevalenci mohou být dány rozdíly v dávkování, typem statinu, konkomitantní medikací nebo designem studie. V každém případě SM zhoršuje adherenci pacienta k léčbě a komplikuje adekvátní léčbu. Jak uvedli klinikové ve Špindlerově Mlýně, při léčbě statiny je základem pravidelné sledování anamnézy bolesti a při podezření na SM se doporučuje vysadit léčbu statiny na jeden, lépe však dva týdny a sledovat koncentrace kreatinkinázy. Podle profesorky Hany Rosolové se bolesti svalů vyskytují především u mladších a fyzicky aktivních pacientů. Je proto na zvážení, zda by tito pacienti neměli až na dobu tří dnů před plánovanými laboratorními vyšetřeními přerušit fyzickou aktivitu (sportování). Koenzym Q10 plní v lidském těle řadu funkcí, zásadní je jeho funkce kofaktoru buněčného dýchání, má antioxidační účinky, stabilizuje a chrání buněčné membrány a také inhibuje oxidaci LDL cholesterolu. Koncentrace koenzymu Q10 se v těle snižují s věkem. L. Zlatohlávek a kol. podávali redukovaný koenzym Q10 (ubiqinon) v dávce 30 mg 2x denně 28 pacientům se symptomatickou SM, kteří byli léčeni různými druhy a dávkami statinů. Svalové obtíže byly hodnoceny subjektivně pomocí desetibodové škály, a to před začátkem léčby koenzymem Q10 a ve třetím a šestém měsíci léčby. Po půl roce sledování, během něhož nebyly pacientům měněny dávky statinů ani jejich druh, bylo konstatováno, že u pacientů došlo k signifikantnímu snížení svalové bolesti a senzitivity. Svalová bolest poklesla v průměru o

5 53.8 % (p<0.0001) a svalová slabost o 44.4 % (p<0.0001). Po šesti měsících léčby se hodnoty koenzymu Q10 v séru zvýšily průměrně o více než 194 % (z 0,903 μg/ml na 2.66 μg/ml; p<0.0001), hodnoty kreatinkinázy byly interindividuálně velmi variabilní, u jednotlivců však během léčby nedocházelo k významným změnám koncentrací kreatinkinázy. Autoři podotýkají, že ačkoli jejich práce nebyla placebem kontrolovaná a zahrnovala jen malý vzorek pacientů, její výsledky potvrzují pozitivní účinky koenzymu Q10 na svalové nežádoucí účinky statinů zjištěné již dříve v jiných studiích. Význam viscerálního tuku a metody jeho měření Tak znělo téma přednášky vědeckého sekretáře České obezitologické společnosti prim. MUDr. Petra Suchardy, CSc., který považuje zvětšený obvod pasu za kruciální kritérium metabolického syndromu. Viscerálnímu (intraperitoneálnímu) tuku je v souvislosti s metabolickými komplikacemi obezity věnována zvýšená pozornost přibližně od 70. let minulého století, nicméně akumulace tuku v útrobách byla anatomicky popsána už před 250 lety. Viscerální tuk tvoří za normálních podmínek kolem 10 % celkového množství tělesného tuku, jak ale uvedl prim. Sucharda, měření objemu (absolutního množství) viscerálního tuku může být u pacientů nahrazeno hodnocením jeho plochy. Zajímavé je například také zjištění, že body mass index koreluje s vicerálním tukem mnohem méně těsně než s podkožním tukem nebo že s kardiovaskulárním rizikem lépe než množství viscerálního tuku koreluje množství jaterního tuku, tedy jaterní steatóza. Zlatým standardem měření viscerálního tuku je CT, rychlou a dobře dostupnou metodu jeho měření však představuje ultrasonografie. V současnosti se rozvíjejí i programy pro dvojenergiovou absorbciometrii, bioimpedanční metody atd. Recentně byly publikovány informace o obnovení tzv. portální teorie, podle níž nejen volné mastné kyseliny, ale pravděpodobně i prozánětlivé cytokiny a adipokiny drénované do jater hrají roli v tom, že množství viscerálního tuku koreluje s KV rizikem. Cévní mozkové příhody nejsou okrajový problém Prim. MUDr. Aleš Tomek z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole v bloku organizovaném hostující Cerebrovaskulární sekcí ČNS ČLS JEP zdůraznil, že cévní mozkové příhody jsou v Česku třetí nejčastější příčinou úmrtí, denně u nás (dle ÚZIS) v důsledku CMP zemře 32 osob, v roce 2010 to bylo skoro osob (celkově zemře zhruba jedna čtvrtina pacientů hospitalizovaných pro CMP). V posledních deseti letech se výskyt CMP u nás významně nesnížil (ale ani nezvýšil), vyspělé země EU jsou na tom lépe, a to i co se týče mortality. Poměrně nedávno se začala vytvářet specializovaná síť iktových center, celkem v České republice nyní existuje 10 komplexních cerebrovaskulárních center (KCC) a 23 iktových center (IC) vzniklých v prvních vlně (v druhé vlně bude vznikat dalších dvanáct). Nově navržená triáž pacientů s CMP je založená na zhodnocení příznaků. Hlavní příznaky shrnuje akronym FAST (FACE, ARM, SPEECH TEST), přičemž stačí, aby byl u postiženého přítomen jeden z těchto hlavních příznaků. Dále musí být přítomny dva vedlejší příznaky, mezi které patří hlavně porucha vědomí, porucha čití (hemihypestezie), setřelá řeč (dysartrie), výpadek poloviny

6 zorného pole, dvojité vidění (diplopie), prudká, atypická, dosud nepoznaná bolest hlavy, ztuhlost (opozice) šíje, závratě s nauzeou či zvracením. První pomoc v případě vzniku cévní mozkové příhody se omezuje na cíl dovézt pacienta co nejrychleji živého na správné místo", zdůrazňuje prim. Tomek. Návrh nové triáže uvádí, že do osmi hodin od prvních příznaků by měl být pacient dovezen do KCC, do 8 24 hodin do nejbližšího IC nebo KCC, nad 24 hodin se postupuje podle lokálních zvyklostí. Čas hraje v případě léčby CMP zásadní roli (time is brain). Každou minutu totiž v ischemické oblasti odumírá až neuronů. Důležitost času byla doložena i na výpočtu NNT (Number needed totreat). Počet NNT roste s časem: zatímco v devadesáté minutě jsou to dvě osoby, v 270. je to už 14. Tranzitorní ischemická ataka (TIA) je neprávem považovaná za méně závažnou příhodu, prim. Tomek zdůraznil, že prognostická závažnost TIA je srovnatelná s dokonanou CMP a má být proto dořešena urgentně. Až 35 % pacientů s TIA má změny na mozku zaznamenané magnetickou rezonancí (DWI MR) a až v 23 % se TIA stává poslíčkem" CMP (17 % pacientů má TIA v den iktu, 9 % den před iktem a 43 % v týdnu před iktem). Jedinou kauzální terapii CMP představuje reperfuze, především intravenózní trombolýzou (IVT) nebo může jít o mechanickou reperfuzi. Reperfuze brání dalšímu odumírání mozkové tkáně. Indikací IVT je CT nebo MR mozku bez hemoragie, doba max. 4,5 hodiny od počátku příznaků a nejméně 30 minut trvání příznaků. Prim. Tomek také doplňuje: Byla prolomena kontraindikace daná věkem. Dnes víme, že z IVT profitují všechny věkové skupiny. " Počet pacientů, kteří v ČR podstoupí IVT, kontinuálně narůstá, v tomto směru si Česko oproti jiným zemím střední a východní Evropy vede více než výborně. Pokud doba od prvních příznaků překročí dobu 4,5 hodiny, přicházejí na řadu mechanické postupy, intraarteriální trombolýza, ultrazvuk, laser či jejich vzájemné kombinace. IVT je kontraindikována u pacientů s antikoagulační léčbou, je však možné u nich provést mechanickou rekanalizaci v KCC. Sekundární prevence CMP Sekundární prevence CMP byla tématem samostatné přednášky prim. Tomka. Zabránit recidivě iktu je důležité, neboť mortalita při recidivě může být až 40%. Sekundární prevence má začínat hned v prvních minutách prvního iktu a základem je správná stratifikace pacientů. Kolem 30 % případů tvoří ikty kardioembolické, 30 % ikty tzv. kryptogenní, 15 % ikty vzniklé v důsledku aterosklerózy velkých tepen a ostatní ikty jdou na vrub nemoci malých tepen. Obecně nejvyšší riziko recidivy mají nemocní s kardioembolickou CMP, roli hraje i čas: pacienti s nemocí velkých tepen recidivují v prvním čtvrtroce až v 19 %. Magnetická rezonance pomáhá určit rozsah, lokalizaci a tvar postižení a etiologii CMP. Dnes se rozvíjí koncept opakovaného snímkování jedenkrát ročně, který umožňuje detekovat tiché ikty u pacientů v sekundární prevenci a upravovat léčbu, řekl prim. Tomek. K vyšetření stavu tepenného řečiště po CMP se provádí ultrazvuk extra a intrakraniálních tepen nebo pro lepší přehled angiografie či CT. Srdce se vyšetřuje pomocí jícnového echa a pacientům by měl být aspoň 48 hodin po CMP monitorován srdeční rytmus. Součástí péče o pacienta po iktu je samozřejmě také standardní vyšetření přítomnosti koagulopatií a rizikových faktorů aterosklerózy.

7 Antiagregovat nebo antikoagulovat? Antitrombotická léčba je základem sekundární prevence u pacientů po CMP, podle prim. Tomka lze zjednodušeně říci, že pacienti po kardioembolické CMP mají být vždy antikoagulováni a ostatní by měli dostat antiagregační léčbu. Ve farmakoterapii není mnoho nového, obecně vzato pacienti s aterosklerózou velkých tepen a kardiálními komorbiditami typu ICHS více profitují z antiagregace clopidogrelem, zatímco duální terapie aspirinem a dipiridamolem je vhodná při nemoci malých tepen a u diabetiků. Duální léčba acetylsalicylovou kyselinou a clopidogrelem je lídrem v kardiologii, u neurologických pacientů je však příliš riziková z pohledu intrakraniálních krvácení a používá se jen ve specifických případech (např. u pacientů s intrakraniální stenózou a vysokým rizikem recidivy CMP). Nové léky prasugrel a vorapaxar jsou u osob po CMP kontraindikované, ticagrelor pak představuje specifickou možnost na pomezí, kterou lze využít v případě selhání indikované léčby. Co se týče antikoagulancií, v prevenci kardioembolismu se na pomyslných miskách vah ocitá warfarin a moderní antikoagulancia. Jak ukázala studie RE LY z roku 2009, dabigatran v dávce 150 mg snížil riziko CMP nebo systémové embolie v primární a sekundární prevenci až o 35 % a jednoznačně výhodné je i to, že ve srovnání s warfarinem signifikantně snižuje riziko intrakraniálního krvácení a mortality v jeho důsledku. Zvláště významná u nemocných po CMP je intervence hypertenze a léčba statiny. Statiny významně redukují vznik fatálních i nefatálních CMP u pacientů se všemi podtypy iktů. Snažíme se proto podávat všem pacientům vysoké dávky statinů, u nichž je důležitý i jejich pleiotropní efekt: i když pacienti léčení statiny dostanou iktus, jeho průběh je méně závažný a méně často končí fatálně. Pacienti mají lepší klinické výsledky, zdůraznil prim. Tomek. U pacientů, kteří po ischemické CMP prodělali iktus hemoragický, by měly být statiny bez přerušení podávány ještě jeden až tři měsíce po příhodě a dále je vhodné postupovat dle etiologie krvácení. Co nabídnout pacientům s aterosklerózou velkých tepen? Jak uvedl MUDr. Martin Kuliha z KCC FN v Ostravě, pro neurology je klíčová otázka, jaké je cévní zásobení mozku. Stav všech tepen, kolateralizace a výsledné zásobení mozku se posuzuje pomocí neurosonologického vyšetření a CT či MR angiografie. Včasné řešení stenóz má pro pacienty v sekundární prevenci velký význam, zdůraznil MUDr. Kuliha. Hodnocení stenózy tepen představuje poměrně složitý problém, o stenózách se nicméně hovoří, pokud zúžení tepny překročí 50 %. Symptomatická stenóza nad 50 % zvyšuje riziko recidivy CMP až čtyřnásobně. Stenózy vnitřní krkavice by se proto měly řešit ideálně do dvou týdnů, zlatým standardem u symptomatických stenóz nad 50 % a asymptomatických nad 70 % je karotická endarterektomie (KE). Jiná metoda, karotické stentování, se používá hlavně u symptomatických stenóz nebo v případech, kdy nelze provést KE (např. vysoce uložené stenózy, tandemové léze, restenózy po KE nebo vzácná

8 poradiační stenóza krkavice). MUDr. Kuliha při volbě výkonu doporučuje zvážit také zkušenosti operatérů. Poměrně častou komplikací po obou výkonech jsou drobné ischemické infarkty (u 30 % pacientů po KE a u 50 % po stentování), jejichž pravděpodobnou příčinou jsou mikroemboly. Pracoviště FN Ostrava má v této souvislosti zajímavé zkušenosti s léčebným využitím ultrazvuku: monitorace transkraniálním ultrazvukem během výkonu vykazuje trombolytickou aktivitu (sonolýza). Výsledky u 130 pacientů zatím ukazují, že ischemie s monitorací UZ je o 10 % nižší než bez monitorace (30 % vs. 40 %). Statisticky signifikantně vyšlo, že ultrazvuk dokáže výrazně redukovat tzv. velké léze (6,5 % vs. 20 %). Častým vedlejším nálezem u pacientů po CMP bývají stenózy vertebrálního řečiště, které lze řešit jen s využítím stentů. Pokud jde o stenózy intrakraniálních tepen, tyto bývají sice spojeny s vyšším rizikem recidiv, jejich intervenování ale zvyšuje morbiditu a mortalitu. Proto se doporučuje výkon na těchto tepnách indikovat až po selhání duální antiagregace. Jak už bylo řečeno výše, včasné řešení stenóz má pro pacienty po CMP velký význam. Odborníci tudíž doporučují pravidlené sledování pacientů i se stenózami pod 50 % (kontroly po šesti měsících, při stabilizaci 1x ročně), aby bylo možné včas zachytit progresi stenózy. Očkování proti ateroskleróze se stává realitou Profesor MUDr. Vladimír Bláha, CSc. z III. Interní gerontologické a metabolické kliniky FN v Hradci Králové věnoval svou přednášku v sekci Hot lines v současnosti snad nejnadějnější nové lékové skupině snižující LDL cholesterol, inhibitorům PCSK 9. Příběh této lékové skupiny je velice dynamický: v roce 2003 byl u dvou žen s velmi nízkými koncentracemi LDL cholesterolu popsán gen, který kóduje PCSK 9 čili enzym zvaný proprotein konvertáza subtilisin/keksin typ 9. V létě 2012 pak byla publikována studie fáze I s blokátorem PCSK 9 a na podzim vyšly výsledky série čtyř studií fáze II a jedné studie v klinické fázi III. PCSK 9 je bílkovina produkovaná hepatocyty a částečně také enterocyty, která se váže na LDL receptory a umožňuje jejich degradaci lysozomy. Inhibicí PCSK 9 zjednodušeně dochází k tomu, že LDL receptory nepodléhají degradaci a jejich část se může vracet po internalizaci do cytoplazmy zpět na buněčnou membránu povrchu hepatocytů a znovu vychytávat LDL částice. Podle profesora Bláhy nebyly u lidí dosud zjištěny nežádoucí účinky blokády PCSK 9, při experimentech u myší však blokáda PCSK 9 vyvolala hypertrofii adipocytů, která v kombinaci s léčbou statiny vedla k cytotoxickému poškození pankreatu. Může také docházet k blokádě sodíkového kanálu, zvýšené reabsorbci natria a následnému vzniku hypertenze. Možností, jak inhibovat PCSK 9, je několik, v současnosti se nejslibněji jeví lidské či jiné monoklonální protilátky proti PCSK 9. Prof. Bláha se podrobněji zmínil právě o čtyřech studiích fáze II, jejichž vzájmeně konzistentní výsledky byly poprvé představeny loni na kongresu American Heart Association. Studie GAUSS byla provedena u 160 pacientů netolerujících statiny, kteří byli randomizovaně rozděleni k léčbě třemi různými dávkami inhibitoru PCSK 9 s názvem AMG 145 (subkutánní injekce podávaná jednou za čtyři týdny), ke kombinaci AMG 145 s ezetimibem 10 mg denně nebo k léčbě ezetimibem samotným. Léčba inhibitory PCSK 9 byla spojena s velkou redukcí LDL cholesterolu, nejlepších výsledků pak bylo dosaženo kombinací AMG 45 s ezetimibem (v závislosti na dávce

9 došlo ke snížení koncentrace LDL c až o 63 %). Nežádoucí účinky testované léčby byly nevýznamné, myalgie se objevovala jen u malého počtu nemocných. Druhou studií s AMG 145 byla studie RUTHERFORD, provedená u heterozygotů familiární hypercholesterolémie. Pacienti užívající statiny, ale se stále vysokými hodnotami LDL cholesterolu, byli randomizováni k jedné ze dvou dávek AMG 145 podávané jednou měsíčně po dobu čtvrt roku nebo k placebu. Bylo dosaženo podobných pozitivních výsledků jako ve studii GAUSS, navíc bylo pozorováno také snížení triglyceridů a lipoproteinu (a). Studie LAPLACE TIMI 57 a MENDEL přidaly ke zkušenostem s inhibitorem PCSK 9 výsledky u dalšího tisíce nemocných a dosáhly podobně robustních výsledků jako dvě výše citované práce: koncentrace LDL cholesterolu se snížily o %. Svůj inhibitor PCSK 9 s názvem RN 316 v druhé fázi klinického zkoušení úspěšně testuje také společnost Pfizer. Sanofi a Regeneron již na konci roku 2012 ohlásili zahájení ODDYSSEY Outcomes, studie třetí fáze, jenž se chystá zahrnout ambiciózní počet cca pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS) a zvýšenými hodnotami LDL cholesterolu. Pacientům bude podáván subkutánně inhibitor PCSK 9 jako přídatná léčba k maximálním dávkám statinů a bude sledován vliv této terapie na výskyt kardiovaskulárních příhod. Inhibitory PCSK 9 se jeví jako velmi slibná skupina, která v klinickém testování postupuje rychle kupředu. Cílovou skupinou pro tuto léčbu budou pacienti netolerující statiny, heterozygotní a pravděpodobně též homozygoní nemocní s familární hypercholesterolémií a osoby s vysokým rizikem, u nichž se nedaří dosahovat cílových hodnot LDL cholesterolu aktuálně dostupnými způsoby, uzavřel prof. Bláha. Trápení s trapiby Zatímco inhibitory PCSK 9 kráčejí slibně ke svému cíli v ovlivňování lipidového spektra, takzvané trapiby, inhibitory CETP (cholesterylester transfer proteinu), dosud nenaplnily očekávání vědců a dokonce přinesly řadu závažných otázek, které problematizují nastolený koncept HDL cholesterolu. Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. situaci komentoval v souvislosti s výsledky předčasně ukončené studie dal OUTCOMES. Trapiby mají ovlivňovat metabolismus inhibicí přenosu triglyceridů a cholesterolových esterů mezi lipoproteinovými částicemi. To má za následek masivní zvýšení koncentrace HDL. U vůbec první účinné látky, torcetrapibu, se nepotvrdil pozitivní vliv na kardiovaskulární výsledky pacientů. Za příčinu byl označen nežádoucí účinek torcetrapibu na krevní tlak šlo o tzv. off target efekt cestou ovlivnění mineralokortikoidní osy (RAAS). Dalcetrapib, který již RAAS negativně neovlivňoval, byl testován v morbiditně mortalitní studii dal OUTCOMES u cca pacientů po akutním koronárním syndromu. Sice zvýšil koncentrace HDL cholesterolu o přibližně 25 %, ale nepřinesl změnu v primárních sledovaných ukazatelích ve srovnání s placebem. Neexistovala souvislost mezi HDL cholesterolem a kardiovaskulárními onemocněními podmíněnými aterosklerózou. Zdá se tedy, že HDL má opravdu mnohotvárné funkce nejen v procesu aterogeneze a je těžké určit, které HDL částice jsou ty spojené se snížením rizika kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod, komentoval výsledky doc. Vrablík. Dalcetrapib sice navýšil množství HDL částic, ale pacienti měli ve srovnání s placebem také o něco vyšší krevní

10 tlak a vyšší hodnoty CRP poukazující na vystupňování systémového zánětu, který je podstatou aterosklerózy. V současnosti běží velké studie REVEAL a ACCELERATE s anacetrapibem a evacetrapibem, které mají mimo jiné nižší afinitu k CETP než dalcetrapib. Docent Vrablík je přesto skeptický: Nevidím důvody k optimismu. Myslím si, že trapiby nemohou ovlivňovat vše kolem HDL pozitivně. HDL částice doslova nabitá cholesterolem asi nemůže plnit všechny své funkce tak, jak má. Navíc se zdá, že HDL cholesterol není optimálnní marker mnohotvárné funkce HDL částic. Léčba hypertenze u pacientů s diabetem je stále aktuální téma I proto si tato problematika získala prostor v programu 16. kongresu o ateroskleróze. Profesorka Hana Rosolová z Centra preventivní kardiologie II. Interní kliniky FN v Plzni v rámci sekce Hot lines představila výsledky studie TEAMSTA Diabetes, která měla za cíl zjistit, zda je u pacientů s diabetem 2. typu kombinační léčba telmistartanem a amlodipinem superiorní vůči monoterapii amlodipinem. Do této randomizované dvojitě zaslepené studie byli zařazeni pacienti s hypertenzí prvního až druhého stupně (tj. se systolickým TK mmhg) a diabetem 2. typu ve věku 18 let a více. Po týdení wash out periodě bylo pacientům podáváno dva týdny placebo, po němž následovalo zaslepené titrování studijní léčby k cílovým dávkám: amlodipinu 10 mg a telmisartanu 80 mg. Aktivní léčba trvala celkem osm týdnů. Cílová hodnota TK byla stanovena na 140/90 mmhg. Na konci osmého týdne se ukázalo, že kombinační léčba byla ve snižování TK učinnější než monoterapie amlodipinem. Signifikantní rozdíl byl zjištěn už na konci prvního týdne léčby. V rameni s kombinovanou léčbou dosáhlo cílových hodnot stk 73 % pacientů a průměrné hodnoty stk zjištěné ambulantním monitorováním TK se pohybovaly celkově níže u pacientů s kombinovanou terapií. Byl zachován cirkadiánní rytmus krevního tlaku a co je důležité, kombinační terapie udržovala ranní hodnoty systolického tlaku nižší, což je zvláště žádoucí z hlediska prevence infarktů myokardu a cévních mozkových příhod, uvedla prof. Rosolová. Studie prokázala to, co víme že kombinace metabolicky neutrálního amlodipinu s inhibitorem RAAS telmisartanem je velmi účinná a velmi vhodná v léčbě hypertenze u pacientů s diabetem 2. typu. Tato kombinace až o polovinu redukuje výskyt periferních otoků a také snižuje albuminurii (čím vyšší je dávka telmisartanu, tím vyšší je redukce albuminurie), která velice významně zvyšuje kardiorenální riziko a často se vyskytuje u pacientů s diabetem a hypertenzí. Telmisartan a amlodipin se v kombinaci vzájemně potencují a tato kombinace je kardio, nefro a celkově vazoprotektivní. Projekt MedPed prosperuje Také čeští odborníci, z velké většiny členové ČSAT, jsou aktivně zapojeni do mezinárodního projektu MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in MedicalPedigrees), který sdružuje specialisty z více než 30 zemí světa v jejich úsilí snížit počet předčasných úmrtí u lidí s geneticky determinovanými, avšak léčitelnými poruchami metabolismu lipidů. Mezinárodní spolupráce má pomoci včas identifikovat a léčit co největší počet ohrožených jedinců. Počáteční aktivity projektu se zaměřily na

11 osoby s familiární hypercholesterolémií (FH), která je nejlépe definována klinicky, biochemicky i na molekulární úrovni a nese největší riziko předčasného úmrtí, pozornost je však věnována také ostatním závažným dyslipidémiím. Velký důraz je v projektu MedPed kladen na vyhledávání nemocných mezi příbuznými již diagnostikovaných pacientů a také na využití DNA diagnostiky. Cíle projektu MedPed jsou především včas vyhledat co největší počet postižených jedinců a zahájit jejich účinnou léčbu, kontaktovat, diagnostikovat a léčit jejich příbuzné, vytvářet registry pacientů a registry jejich lékařů, zprostředkovat spolupráci lipidologů a kardiologů s lékaři první linie a zajistit dlouhodobé sledování pacientů a jejich účinnou léčbu. V Česku je do projektu v současnosti aktivně zapojeno celkem 62 pracovišť (jde o národní nebo regionální centra pro děti či dospělé, specializovaná pracoviště i individuální spolupracovníky). Participanti z 28 center se ve Špindlerově Mlýně setkali na pracovní schůzce, jejíž náplní byly informace o aktuálním stavu projektu MedPed, plány pro další kalendářní rok a diskuze nad praktickými náměty. Vedoucí projektu MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. z CKTCH Brno informoval, že ke konci listopadu 2012 bylo celkem evidováno pacientů s diagnózou FH/FDB (familiární defekt apolipoproteinu B 100), což je 27,7 % z očekávaného počtu nemocných v ČR (v roce 2010 to bylo 23,5 %, v roce 2011 pak 25,7 %). Od prosince 2011 jde o přírůstek o 413 pacientů (307 rodin) s FH/FDB. V příštím roce je naším hlavním cílem především úprava a zkvalitnění databáze, větší zaměření na jiné diagnózy jako je třeba homozygotní FH nebo deficit LPL. Chtěli bychom také zřídit diskusní fórum v rámci center MedPed, které by poskytovalo rady a diskusi k zajímavým, těžkým nebo nejasným případům z praxe. V neposlední řadě nás zajímá rozšíření a prohloubení česko slovenské spolupráce, jmenoval MUDr. Freiberger plány projektu pro rok Spolu s koordinátorkou projektu Editou Sochorovou doktor Freiberger rovněž stále hledá způsoby, jak nejlépe oslovit laickou veřejnost a informovat ji o existenci FH a jejím riziku: Chystáme se publikovat zajímavé články v masmédiích a založit webové stránky a facebookový profil projektu určený široké veřejnosti. Snažíme se samozřejmě získávat ke spolupráci i nové lékaře. Stejně jako v minulých letech zájemci najdou koordinátorku se stánkem MedPed na významných českých kongresech pro internisty a kardiology. Aktuální informace o MedPed jsou jinak stále k dispozici například na webu ČSAT, vysvětlil MUDr. Freiberger a dodal, že letos vyšlo několik originálních českých prací o FH v zahraničních impaktovaných časopisech a světlo světa spatřila praktická příručka pro pacienty s názvem Familiární hypercholesterolémie. A co lékařům účast v projektu MedPed přinese? Kromě toho, že jde v prvé řadě o dobrou věc pro vážně nemocné pacienty, je účast v projektu MedPed také otázkou prestiže a mezinárodního odborného uznání. Po praktické stránce se mohou účastníci projektu opřít o všestrannou podporu České společnosti pro aterosklerózu, která projekt zastřešuje a pro účastníky projektu připravuje řadu vzdělávacích aktivit. V neposlední řadě jsou každoročně oceňována nejlepší centra projektu a nebylo tomu jinak ani letos: nejlepšími centry v roce 2012 byla vyhlášena pracoviště 1. LF UK a VFN v Praze (doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.), nemocnice Na Bulovce (MUDr. Jana Jirkoušková) a Nemocnice Pardubice (MUDr. Hana

12 Červášková). Cenu za dlouhodobý přínos projektu MedPed získal prof. MUDr. František Stožický z FN v Plzni. Program kongresu byl velmi bohatý a zdaleka se do této zprávy nevešlo všechno. Většina účastníků ale odjížděla s dobrým pocitem. Doufejme, že tomu bude stejně i v příštím roce, kdy ČSAT chystá svůj výroční kongres na stejném místě v termínu 5. až 7. prosince A možná přijde i Mikuláš

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové 1 E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové Management AS stenózy extrakraniální karotidy - ACCH/AHA guidelines 2011 1. Diagnostika 2. Primární prevence icmp

Více

Hodnocení stupně stenosy

Hodnocení stupně stenosy Dagmar Sváčková Hodnocení stupně stenosy 1. Neurosonologický interaktivní seminář Chomutov Vzdělávací síť iktových center Kde? A. carotis communis Karotická bifurkace Odstup a. carotis interna A. vertebralis

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A1 11.03.15 13:04 Obsah O společnosti.................................................................................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Inclusion Definice Akutní infarkt myokardu (AIM) Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Akutní infarkt myokardu (AIM) lze definovat z několika různých perspektiv dle charakteristik

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava CMP v ČR současný stav (Bruthans J. et al., 2009) CMP 2. nejčastější příčina úmrtí v ČR V roce 2007 zemřelo ř na CMP 4666

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n 16. kongres o ateroskleróze

Více

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče D. Školoudík, M. Kuliha Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava a LF UP Olomouc Cévní mozková příhoda Epidemiologie: Evropská unie : 150-200/

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012 Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Zdraví bez hranic Gesundheit ohne grenzen Břeclav 7.11.2012 Hlavní zásady a cíle Cévní mozková příhoda,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka

Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka MUDr. Markéta Sližová MUDr. Petr Kuba MUDr. Daniel Václavík Vítkovická nemocnice a.s. Tato brožura vznikla v rámci projektu Vzdělávací síť

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Sameš M., Vachata P, Bartoš R., Humhej I., Pavlov V, Derner M Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice, Universita J.E.Purkyně, Ústí nad

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE OSBAH Co se dozvíte v této brožuře? Získáte poznatky o familiární hypercholesterolémii i o příčinách

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více