výstavby silnice I/48, projednají se některé obecně závazné vyhlášky (viz slovo primátorky) i návrhy na udělení Ceny statutárního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výstavby silnice I/48, projednají se některé obecně závazné vyhlášky (viz slovo primátorky) i návrhy na udělení Ceny statutárního"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Leden 2010 č. 2 Ročník XX. Náklad Zdarma do všech schránek Město sehnalo evropské miliony pro školy Město Frýdek-Místek je mimořádně úspěšné ve získávání finančních zdrojů z Evropské unie do oblasti školství. Po zateplovacím projektu Základní a mateřské školy na ulici Jana Čapka tentokrát z evropských peněz těží všechny školy díky společnému projektu, v rámci kterého obdržely výpočetní a prezentační techniku v hodnotě 11 milionů korun. V září se slavnostně otevíral školní rok na 2. ZŠ, kde se podařilo realizovat rekordní investice ve výši okolo 38 milionů korun, které vedly ke snížení energetické náročnosti komplexu školních budov. V pololetí se podařil další výrazný úspěch v podobě dovybavení všech škol ve městě nejmodernější technikou. Ukázalo se jako prozíravé, že radnice školy přiměla ke spolupráci, aby si jejich projekty navzájem nekonkurovaly a zvýšily se šance na získání evropských peněz. Společný postup, který koordinovali úředníci z magistrátu, se vyplatil. Právě spolupráce všech městských škol byla velmi vysoce hodnocena a přinesla úspěch. Získávání dotací na frýdecko-místecké radnici řídí náměstek primáto- Zasedání zastupitelstva města První v letošním roce, ale celkově 24. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku se uskuteční v pondělí 8. února ve velké zasedací síni frýdecko-místecké radnice od osmi hodin. Stanoviska občanů jsou zařazena na 14. hodinu. Po nezbytných úvodních procedurách zastupitelé proberou městské finance, v ekonomicky složitém roce je pod výdajovým drobnohledem každá koruna. Zastupitelé ovšem jako každoročně rozhodnou o mnoha návrzích na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací, ať už ze sportovního či kulturního fondu, z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, podpořen bude rovněž rozvoj sociálních služeb a další aktivity. Po bodech souvisejících s hospodařením s majetkem města si přítomní vyslechnou další pravidelnou zprávu o postupu přípravy a PŘEDÁNÍ TECHNIKY: Náměstek primátora Michal Pobucký (uprostřed) a ředitel 11. ZŠ Jiří Adámek s bezpečnostními klíči od realizovaného projektu. Foto: Petr Pavelka ra Michal Pobucký, který řekl: Jsem rád, že se nám podařilo získat další dotace z Evropské unie na modernizaci všech škol ve Frýdku-Místku. Projekt by měl zkvalitnit a zatraktivnit výuku žákům i učitelům a rozvinout používání nových moderních metod ve výuce. Žáci 13 základních škol zřizovaných Statutárním městem Frýdek-Místek se díky úspěchu v projektech FM-Education a Učíme obrazem mohou těšit na interaktivní tabule, notebooky, PC sestavy. Celkem realizující firma provedla přes stovku instalací techniky, která představuje nejvyspělejší moduly, s nadstandardním výkonem i záručními podmínkami. Nová výpočetní technika byla již slavnostně předána ředitelům základních škol. Poděkování patří všem koordinátorům a pedagogům, kteří se aktivně zapojili do realizace projektů, kteří již k dnešnímu dni odvedli veliký kus práce, a přesto je ještě mnoho práce čeká, poněvadž FM-Education bude ukončen až v roce Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, přiblížila vedoucí odboru školství Ilona Nowaková na slavnostním předání. Přítomní zhlédli i malou ukázku výuky na interaktivní tabuli a přesvědčili se, že se jedná o skutečnou školu hrou, která děti nesmírně baví, protože je vytrhuje z klasické výuky. Děti dnes mají k technice velmi blízko. Platí to už o těch nejmenších, takže není divu, že je výuka tímto způsobem oslovuje. Projekt FM-Education probíhá na základních školách ve Frýdku-Místku již od roku 2008 a jeho cílem je zejména tvorba výstavby silnice I/48, projednají se některé obecně závazné vyhlášky (viz slovo primátorky) i návrhy na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku osobnostem města za rok Zastupitelé i občané budou jistě netrpělivě čekat také na další informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku, téma, které radnice pozorně sleduje, i když zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení je kraj. (pp) nových výukových materiálů pro žáky, inovace školních vzdělávacích programů, rozvoj partnerství a výměna zkušeností mezi školami ve městě. Součástí realizace projektu FM-Education je právě i pořízení výpočetní a prezentační techniky pro tvorbu a užití nových výukových materiálů. Školy obdržely nové počítače a notebooky pro pedagogy a interaktivní tabule v celkové slovo primátorky hodnotě 2,3 milionů korun. Tato částka je hrazena z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Učíme obrazem navazuje na projekt FM-Education a má za cíl zlepšit didaktické vybavení škol a rozšiřuje tak možnosti využití nových výukových materiálů ve všech třídách druhého stupně základních škol. (Pokračování na straně 2) Vážení spoluobčané, rada města se na své schůzi 25. ledna 2010 zabývala změnou dvou obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důvodem návrhu změny obou vyhlášek je naše snaha o snížení administrativních nákladů spojených s vybíráním poplatků, nákladem na tisk poštovních poukázek a jejich rozesíláním. Například úspory v řádech statisíců korun můžeme docílit změnou splatnosti poplatku za odpad u fyzických osob, které mají v našem městě trvalý pobyt, a to tak, že poplatek bude splatný jednorázově nejpozději do každého roku, oproti dnešním dvěma splátkám k a k každého roku. V případě, že poplatek je odváděn prostřednictvím správce nebo vlastníka domu, splatnost ve čtyřech splátkách zůstane zachována. Úspory v řádech desítek tisíc korun můžeme dosáhnout jednorázovou platbou poplatku ze psů také do každého roku. Obě vyhlášky rada města doporučila zastupitelstvu schválit. Pokud zastupitelstvo bude návrh rady akceptovat, obě vyhlášky v plném znění budou ve zpravodaji zveřejněny. V letošním roce předpokládáme v příjmech města výpadek 100 milionů korun, proto nemáme jinou možnost než mimo jiné snižovat náklady na vlastní činnost magistrátu. A já budu doufat, že naši snahu o úspory pochopíte. Eva Richtrová

2 Zpravodajství krátce Pomoc Haiti Rada města uvolnila 20 tisíc korun na pomoc Haiti, zemětřesením postižené zemi v Karibiku. Peníze budou převedeny na konto humanitární organizace ADRA. Jedná se o nejvyšší možnou částku, kterou mohou radní uvolnit z rozpočtu města bez nutnosti dalšího souhlasu zastupitelů, uvedla primátorka Eva Richtrová. Ve prospěch seniorů Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel mezi městem a společností Kimex Casino a.s. Celkem čtvrt milionu korun bude rozděleno mezi Domov pro seniory na zakoupení sprchovacího pojízdného vozíku a chodítek, Penzion pro seniory ten finance použuje na pečovatelská lůžka a Centrum pečovatelské služby, které doplní půjčovnu kompenzačních pomůcek o elektronicky polohovací postele a antidekubitní matrace. Finance do sportu Rada města doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na letošní rok v celkové výši 1,137 milionu korun. Jedná se o 39 položek nejrůznějších subjektů, které byly projednány nejdříve ve sportovní komisi města. Nabídka táborů Středisko volného času Klíč již připravilo nabídku letních pobytových táborů na letošní rok. S Klíčem budete moci i k moři do Chorvatska, ale i na klasické domácí pobytové tábory v blízkém i vzdálenějším okolí. Názvy akcí jako Mušketýři, The West aneb horké léto v divočině, Letní tábor Ferdy mravence, Tajemná kronika či Podivuhodné patálie Sherlocka Holmese naznačují, že vybrat si mohou všechny věkové kategorie. S komplexní nabídkou vás seznamujeme v programové nabídce. Obnovte žádosti o přidělení bytu Odbor správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku vyzývá občany, kteří mají podanou žádost o přidělení obecního bytu, aby tuto žádost obnovili. Učinit tak musejí do 31. března V opačném případě budou ze seznamu žadatelů vyřazeni. Obnovení žádosti o přidělení obecního bytu lze učinit pouze písemně. Formuláře jsou k dispozici na informacích v budovách magistrátu na ulici Radniční 1148 a Palackého 115. Další vedení žádosti o přidělení obecního bytu má jako podmínku zaplacení veškerých dluhů, které město eviduje k nejen na jméno žadatele o byt, ale i jeho manžela (manželky). Dluhy musí být uhrazeny nejpozději do 31. března Žadatel musí mít trvalý pobyt na území statutárního města Frýdek-Místek a nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu či obytné nemovitosti. (pp) Poslední rok volebního období spadl do finančně nejtěžších časů, kdy se zhoršená ekonomická situace projevuje ve všech obecních pokladnách, přesto město Frýdek-Místek bude v letošním roce realizovat několik významných investic. Město myslí i na budoucnost, proto je v rozpočtu roku 2010 vyčleněno pět milionů korun na projektovou přípravu dalších akcí. Největší investiční položkou letošního roku je Centrum zdravotních a sociálních služeb a Revitalizace obvodové komunikace Městské památkové zóny Místek 8. pěšího pluku, na kterou bude jen letos použito bezmála 54 milionů ze získaných dotačních peněz. Ty se snažíme získat i na zokruhování cyklostezky kolem Olešné, kde zatím byla realizována první etapa. Výstavba hospice i proměna ulice 8. pěšího pluku už započaly v loňském roce, stejně jako několik dalších investičních akcí, rekapituluje náměstek primátora slovo náměstka primátora 2 Leden 2010 Nosnou investicí roku je hospic Město sehnalo evropské miliony pro školy VÝSTAVBA HOSPICE: Stavební práce probíhají i v mrazivém lednu. Miroslav Dokoupil. Ve výčtu investic nechybí kanalizace místní části Panské Nové Dvory a ve stejné lokalitě i rozšíření ulice Dobrovského. Na rekonstrukci chodníku za nemocnicí je vyčleněno sedm milionů korun, transformace části penzionu pro seniory na odlehčovací služby si vyžádá téměř pět milionů a půjdou zde i další peníze na zařízení sociálních Vážení spoluobčané, od 1. února jsou spuštěny zcela nové internetové stránky města, na stávající adrese Jsou moderní, odpovídají požadavkům nynější doby a uživatelům nabídnou lepší orientaci a rychlejší vyhledávání potřebných informací. Po 9 letech jsme se rozhodli vytvořit zcela nové webové stránky, které nabídnou spoustu novinek. Zájemci si například budou moci objednat dnes již docela běžnou službu, a to zasílání zpráv na . Nechybí fulltextové vyhledávání, a to nejen v databázi města. Na obsahu webových stránek města se budou moci podílet tak jako dosud i zájemci z řad místních organizací, spolků a center. Z hlediska provozu magistrátu je důležité, že nové webové stránky města budou mít také základní ochranu proti spam robotům, která je zajištěna neuváděním Nový web města dále nabídne novou grafiku odpovídající současným trendům a jeho součástí budou i virtuální prohlídky vybraných míst ve městě. Umístěny zde budou také ankety na různá témata, která do jisté míry naznačí, co místní občany zajímá nebo jaký mají na určité věci názor. Hlavní webová stránka obsahuje pět různobarevných kategorií O městě, Občan, Podnikatel, Student a Návštěvník, které uživatele stránek navedou k požadované informaci, a to pomocí následné a přehledné stromové struktury. Snadnou orientaci na nových stránkách nabízí také strukturovaná mapa stránek, která nabízí rychlý přehled neboli menu webové stránky. Na hlavní webové stránce města jsou zařazeny také aktuality, zprávy z magistrátu, kalendář akcí, glosa vedení města, počasí a odkazy nejen na městské společnosti. Doufáme, že nové moderní internetové stránky města se vám budou líbit a budete s nimi spokojeni. Michal Pobucký Z projektu Učíme obrazem bylo vybaveno celkem 106 tříd druhého stupně na základních školách novou prezentační technikou, skládající se z počítačové sestavy, projekčního plátna, dataprojektoru a ozvučení v celkové hodnotě 8,7 milionů korun, přičemž 92,5% z této částky bude uhrazeno z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Moderní technika činí vyučování zábavnějším, jak pro žáky, tak pro učitele. Například interaktivní tabule typu Smart Board je v podstatě velkoplošná dotyková tabule, ke které je připojeno ozvučení, počítač a datový projektor. Počítač promítá obraz na tabuli přes projekci. Pomocí prstu nebo speciálního ukazovátka pak mohou žáci, ale Hovory s občany Nových Dvorů Obyvatelé okrajové části města Panských Nových Dvorů měli jako první v letošním roce příležitost probrat své problémy s vedením města a vedoucími odborů frýdecko- -místeckého magistrátu. V restauraci U Hučky se sešli 22. ledna v hojném počtu. Náměstek primátora Miroslav Dokoupil, který je garantem za tuto místní část, informoval o investičních akcích města na rok 2010, týkajících se místní části Panských Nových Dvorů. Současně upozornil občany, že se mohou individuálně informovat o situaci s územním plánem a nahlédnout do dokumentace i po ukončení veřejné schůze. Lidé dostali informace o výstavbě dětských hřišť i o zateplování s dotačním programem Slezská. V místní části Panské Nové Dvory je realizována výstavba I. etapy splaškové kanalizace. Akce je rozdělena na etapy z důvodu finanční náročnosti a z důvodu nesouhlasu některých dotčených vlastníků pozemků. Projektant hledá trasy, které by bylo možné realizovat. V letošním roce bude rovněž rozšířena ulice Dobrovského včetně chodníku, také kantoři přímo z tabule ovládat aplikace, označovat objekty, případně pomocí magnetických per psát výpisky a zvýrazňovat. Interaktivní tabule napomáhá ke zvýšení pozornosti při výuce, ale také k rozvoji kreativity žáků. Oblíbené jsou také dataprojektory, které se používají k promítání souborů z počítače nebo notebooku na plátno. Pokud je počítač připojen do sítě, lze přes služeb, úpravy asfaltových povrchů v Baranovicích přijdou na téměř tři miliony. Loni už začala rekonstrukce dětského hřiště na ulici Komenského, nové hřiště se připravuje také na ulici Rokycanova-Škarabelova a 2,6 milionu bude stát rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Lískovec. Finance se budou hledat i na rekonstrukci sportovního are- Foto: Petr Pavelka álu Slezská u 2. ZŠ. Dva miliony vlastních prostředků letos spolkne obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (i s dotací celkem 23 mil.), na výstavbu chodníku u Kauflandu se počítá s částkou 1,5 milionu, pokračovat se bude rovněž v rekonstrukci fotbalového areálu Stovky a v Lískovci by se měli dočkat zřízení chodníku ke hřbitovu. (pp) potěšil občany vedoucí investičního odboru Jan Kaspřík. Doplnil jej také vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hronovský: V letošním roce jsou plánovány opravy komunikací na základě šetření po zimním období a upřesnění osadním výborem místní části Panské Nové Dvory. Odbor eviduje asi 20 požadavků na veřejné osvětlení, které jsou zapracovány do zásobníku akcí. I zdejší občané kvitovali zřízení strážníků-okrskářů, pro tuto místní část byl určen Martin Volný, který bude úzce spolupracovat i s osadním výborem. V diskuzi padalo nejvíce dotazů ohledně kanalizace. Bylo konstatováno, že v I. etapě se v současné době již pracuje na kanalizaci tak, že ulice Slavíčkova by se měla dokončit celá přibližně v červenci tohoto roku. Občané upozorňovali i na dopravní hluk. Tuto otázku musíte položit Ředitelství silnic a dálnic. Pokud se domníváte, že hluk přesahuje povolenou hranici, máte možnost požádat Krajskou hygienickou stanici v Ostravě o provedení měření hladiny hluku. Tato služba je pro občany zdarma, reagoval Miroslav Hronovský. (pp) dataprojektor promítnout i data z internetu. Využíván je k prezentaci informací pro celou třídu. Statutární město Frýdek- -Místek se stalo jedním z mála měst v České republice, kde všechny základní školy spojily své síly a s pomocí pracovníků magistrátu v těchto projektech financovaných z fondů Evropské unie uspěly, uzavřel Michal Pobucký. (pp)

3 Zpravodajství Strážníkům pomáhají služební psi Při nástupu do funkce ředitel městské policie Milan Sněhota avizoval, že se bude snažit vzkřísit kynologické aktivity jeho podřízených. Nyní už je kynologická jednotka, kterou tvoří tři muži, jedna žena a čtyři psi rasy Německý ovčák realitou. Ve službě jsou od poloviny ledna. Psovodi mají odbornou způsobilost strážníka psovoda a psi mají osvědčení o způsobilosti k použití u obecní policie, které musejí co dva roky obhajovat, uvedl náměstek primátora a veli- ČTYŘI ČTYŘNOZÍ POMOCNÍCI: Psi mohou být užiteční při zákrocích v terénu. tel městské policie Michal Pobuc- ZÁŠKODNÍCI, TŘESTE SE!: Strážníci se psy mají ihned zvýšenou autoritu. Foto: Petr Pavelka Blokový úklid sněhu se osvědčil Město Frýdek-Místek jako jedno z mála přistoupilo k blokovému čištění ulic od mimořádné sněhové nadílky. S odstupem několika dnů lze vyhodnotit tuto nárazovou a výjimečnou akci pozitivně, technické služby TS a.s. zaznamenaly v drtivé většině kladné ohlasy. Pokud se ozvala kritika, tak samozřejmě na výběr lokalit, kde jsme úklid provedli, ale je jasné, že nemůžeme takto ošetřit každou lokalitu ve městě. Při výběru jsme brali v úvahu místa, kde je členitější terén nebo opravdu svízelné manévrovací prostory jak pro naši techniku, tak pro samotné řidiče automobilů. Převažovaly přitom frýdecké ulice, protože Místek je přece jen rovinatější, vysvětlil ředitel technických služeb TS a.s. Jaromír Kohut. Jeho lidé v následném období mrazů ošetřovali především zledovatělé plochy, většinou inertními posypy. Pozornost se věnuje autobusovým zastávkám a místům s velkou frekvencí pěších. V tom počasí to není jednoduché, musíme sypat opakovaně a neustále, protože po posypu se terén rozchodí a znovu zledovatí, říká Jaromír Kohut. Blokový úklid sněhu hodnotí občané kladně, ve městě se opravdu odvedla v tomto směru spousta práce. Jednalo o výjimečné opatření, které může město sice uplatnit znovu, ale pouze ve skutečně kalamitních stavech, kdy například v krátkém časovém intervalu napadne třicet centimetrů sněhu. Při premiérové akci se upravilo 15 kilometrů komunikací, podobná výměra chodníků a okolo 3500 metrů čtverečních parkovacích míst. (pp) ÚKLID SNĚHU NA RIVIÉŘE: Jedna z upravovaných místeckých lokalit, většinu práce ale odvedly technické služby TS a.s. v kopcovitém Frýdku. Foto: Petr Pavelka 3 Leden 2010 ký, který se byl spolu se zástupci republikové policie podívat na předváděcí akci, která ozřejmila, co tato skupina dovede. V zasněženém terénu bylo jasně vidět, že psům nechybí chuť do práce a že budou vítanou pomocí. Na místě se také dojednávaly možnosti spolupráce s Policií České republiky. Psovodi budou provádět běžný výkon služby jen s tím rozdílem, že doprovod jim bude dělat pes. Samozřejmě budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku, například při různých sportovních utkáních nebo větších kulturních akcích a budou také navštěvovat mateřské a základní školy, kde v rámci prevence kriminality seznámí děti a mládež se svou prací, řekl ředitel městské policie Milan Sněhota. Policisté potvrdili, že přítomnost psa po boku značně zvyšuje jejich autoritu. Psi jsou v tomto smyslu velkou psychologickou Foto: Petr Pavelka zbraní. Však městští strážníci zrežírovali i jeden typický zákrok v restauračním zařízení. Zúčastnění byli figuranti, kteří předváděli bujarou zábavu i s typickými reakcemi směrem k zasahujícím policistům, psi si ale i v této situaci dokázali velmi dobře poradit. A dá se předpokládat, že výtečníci, nevybavení ochrannými pomůckami, by projevili odvahy mnohem méně. Psi jsou v péči psovodů, a to i mimo službu, což znamená, že psi budou trávit volné chvíle s psovody a jejich rodinami. Nebudou zavřeni v kotcích u služebny. Městská policie přispívá psovodům na pravidelné očkování psů a krmení, navíc vyjednala pro psovody osvobození od poplatku za psa, uzavřel ředitel Milan Sněhota, který je rád, že jeden z jeho cílů, které si vytýčil ihned po svém nástupu do funkce, je splněn. (pp) Občané města přispěli na charitu Ano, byly i štědřejší roky, ale i tak je výtěžek sbírky Vánoční strom ve výši 35 tisíc korun ve složitých časech dobrou vizitkou místních občanů, kteří znovu přispěli na dobrou věc. V předchozích letech vybrané peníze pomohly například Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Nemocnici Frýdek-Místek, Domu pokojného stáří Charity Frýdek-Místek, Azylovému domu v Místku, Mateřské škole se zdravotnickou péčí, předloni peníze užily Jesle Frýdek-Místek na pořízení čističek vzduchu a rehabilitačních pomůcek a v loňském roce Pečovatelská služba Frýdek-Místek na zakoupení kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany, kdy se nakoupily například servírovací stolky, invalidní vozíky, chodítka a další potřeby. Nejvíce peněz se vybralo v roce Kč, roku 2008 úctyhodných Kč, Veřejná sbírka Vánoční strom roku 2009 vynesla korun. Konala se tradičně v době vánočního adventu za účelem získání peněžitých prostředků, tentokrát znovu pro Jesle Frýdek-Místek. Z vybraných peněz budou zakoupeny tělovýchovné potřeby a herní pomůcky k rozvoji pohybových aktivit a motoriky dětí, uvedl radní Ivan Vrba. K bylo na účtu Vánoční strom celkem korun. Téměř 9 tisíc z této částky vybrali do mobilních pokladniček dobrovolníci Adry, kteří se v době konání sbírky pohybovali mezi lidmi a s nimiž město spolupracovalo v rámci této sbírky vůbec poprvé. Jeden tisíc korun poslal na účet sbírky Pozemkový fond ČR s územním pracovištěm ve Frýdku-Místku. Ostatní finanční prostředky byly vhozeny do kasičky pod Vánočním stromem na náměstí Svobody v Místku. Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste sbírkou přispěli na nákup tělovýchovných potřeb a herních pomůcek pro děti v jediných městských jeslích, a poděkovat i dobrovolníkům Adry, kteří vás v době sbírky oslovili, uvedla primátorka Eva Richtrová. (pp) městská policie Problémy se psy V roce 2010 během čtrnácti dnů městská policie odchytla 12 psů, kteří neměli čipování, nebo měli, ale majitel se odstěhoval a nebyl k nalezení. Všichni pejskové skončili v kotci u základny městské policie, a když se nepodaří zjistit majitele, budou odvezeni do útulku v Sedlištích. Znovu se tak zřejmě ukázaly některé nevhodné vánoční dárky. Kamery pomohly Obsluha městského kamerového systému ve Frýdku-Místku si v sobotu v ranních hodinách všimla, že na ulici T. G. Masaryka pod Rubikovou křižovatkou jdou mladíci, kteří vysypávají odpadkové koše do křoví. Strážníci svým kolegou byli o této situaci informováni, a tak se vydali na místo přestupků, kde mladíkům udělili blokovou pokutu, uvedla policejní preventistka Lenka Biolková. Pomáhali se sněhem V předminulém týdnu byl ve Frýdku-Místku ve spolupráci s technickými službami TS a.s. odstraněn blokově sníh z ulic. Městská policie v součinnosti se státní policií lustrovala během týdne 215 vozidel, aby řidiči uvolnili vybrané ulice, které byly následně vyklizeny od sněhové nadílky. Podnapilá s dítětem Ve středu odpoledne ve dvě hodiny bylo přijato oznámení, že v baru se nachází podnapilá žena s malým dítětem. Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Žena byla v rozrušeném a opilém stavu, kdy jí při dechové zkoušce bylo naměřeno 2,9 promile alkoholu. Telefonicky byla kontaktována pracovnice z oddělení sociálně-právní ochrany dětí, která dítě převezla k jeho babičce. Matka bude dále řešena na sociálním odboru, ujistila, že případ bude mít dohru, Lenka Biolková. Mráz alarmoval V neděli ráno o půl páté zažili někteří obyvatelé Beethovenovy ulice nepříjemný budíček, protože byl zpuštěn alarm na osobním vozidle, který probudil celou ulici. Hlídka městské policie přijela na místo, kde zjistila majitele a informovala ho o této situaci. Majitel alarm vypnul a zkontroloval auto, zda není poškozené. Nejspíš se alarm zpustil při silném mrazu. Zmatek s ohněm V neděli odpoledne po čtvrté hodině bylo oznámeno městské policii, že na ulici Nad Rybníkem jde od sousedů kouř. Na zvonění a bouchání na dveře nikdo nereagoval. Strážníci s mužem komunikovali přes okno. Manželka ho údajně uzamkla v bytě a on prý nemůže ven. Přitom mu chytla matrace od cigarety a nadýchal se zplodin. Muž komunikoval velmi nesouvisle a zmateně. Z důvodu ohrožení života a zdraví vstoupil strážník do bytu oknem, uhasil oheň a poskytl první pomoc. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří otevřeli dveře bytu, a rychlá záchranná služba, která si muže odvezla do nemocnice s podezřením na otravu, referovala Lenka Biolková z frýdecko-místecké městské policie. (pp)

4 Školství Základní škola národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 120letá tradice vzdělávání v našem městě Pro nové prvňáčky nabízíme: všestranný rozvoj žáků dle jejich nadání a vlastních potřeb moderní výukové metody v rámci projektu Začít spolu v projektových třídách aktivní výuku anglického ja- Školní vzdělávací program: Cesta abecedou života Zaměření školy: výuka cizích jazyků, výuka informatiky, zdravý životní styl Vybavenost školy: moderní PC učebny, interaktivní tabule, internet zdarma, multimediální učebna cizích jazyků, specializované pracoviště EEG-Biofeedback, odborné učebny Rekonstrukce školy: škola je nově po kompletní rekonstrukci a modernizaci Přednosti školy: využití informačních technologií pro I. a II. stupeň, speciální pedagog, zyka od první třídy systematické využití moderních mediálních technologií až do 9. ročníku možnost zapojit se do prožitkového učení individuální plánování a Dne 2. a 3. února 2010 od 13 do 17 hodin proběhne na ZŠ 1. máje 1700 F M Sedmičce Zápis do 1. tříd. Zápis proběhne již tradičně formou pohádkového putování. Na prvňáčky ale nečeká princezna! Kdo to bude? Nechte se překvapit. V příštím školním roce čeká na Vaše děti informatika 4 Leden 2010 hodnocení (rodič-učitel-žák) na základě osobnostní pedagogiky otevřenou školu rodičům a příznivcům školy Více informací naleznete na popř. na tel. čísle Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 DVOJKA Nabízíme: výuku s využitím interakt. tabulí a výukových programů na PC výuku Aj od 1. roč., Nj, a Rj, spojenou se zahraničními zájezdy do Anglie a Rakouska projektové vyučování pestrou nabídku zájmových a sportovních kroužků (keramika, aerobik, sborový zpěv, florbal, volejbal ) široký výběr zájmových kroužků, zaměření na florbal a tanec, sportovní areál, rodinné prostředí, přátelská atmosféra, kvalitní stravování v moderní školní jídelně, pěkně vybavená školní družina, zvýšená péče o prvňáčky, moderní třídy pro prvňáčky Info: , Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 kulturní a vzdělávací programy, divadelní představení, besídky a akce pro rodiče s dětmi výuk. programy ve spolupráci s městskou knihovnou, Muzeem Beskyd příprava budoucích prvňáčků v projektu Moje první školička sportovní vyžití ve školní družině na novém školním hřišti podnětné prostředí pro žáky a příjemné klima školy Jsme školou otevřenou, která svým žákům nabízí široké spektrum činností. V rámci projektu Předškoláček se budoucí prvňáčci se svými rodiči sejdou na čtyřech schůzkách, seznámí se se spolužáky i třídní učitelkou, s prací ve třídě, učebně informatiky, družině i tělocvičně. První den školy se už nemusejí obávat, naopak jsou mile překvapeni, když jsou uvítáni kytičkou a šerpou připomínající po celý ži- Proč si vybrat právě naši školu 4. ZŠ? Pro naše děti jsme připravili: Angličtinu od 1. třídy, dramatickou výchovu, širokou nabídku kroužků, výuku informatiky od 5. třídy, výuku 2. cizího jazyka od 6. třídy, osobnostní výhovu od 6. ročníku Co můžete očekávat: Tvořivé činnostní učení, přátelské klima, zajímavé projekty, exkurze, výlety, nadstandardní vybavení pomůckami, logopedickou péči, dlouhodobé zkušenosti v oblasti péče o děti se specifickými poruchami učení, tvořivou a aktivní školní družinu, pomoc školního psychologa a speciálních pedagogů, elektronickou žákovskou knížku ZŠ FM, Pionýrů 400, známější jako Šestka vot tento významný den. Stabilní a kvalitní pedagogický sbor i moderní vybavení učeben zaručuje efektivní výuku se zapojením dostupných moderních vyučovacích metod a prostředků. (Škola jako jediná ve F-M získala 10 mil. Kč na své vybavení z evropských fondů). Žákům je od první třídy nabízena výuka anglického jazyka, od třetí třídy rozšířená výuka matematiky a od šesté třídy rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na atletiku, volejbal dívek i chlapců a házenou chlapců. Zapojení do řady projektových dnů, včetně mezinárodního projektu Comenius, je samozřejmostí. Z nabízených kroužků jsou nejnavštěvovanější sportovní kroužky, ale také kroužek keramiky, canisterapie, zájem je o výuku hry na klavír, flétnu, sborový zpěv. Mnohem více informací poskytne Rodičům budoucích prvňáčků s Baltíkem, zábavnou formou vedená výuka anglického jazyka, pro zájemce hokejová přípravka HC F-M, kroužky sportovní, baseballový (pod vedením zkušených trenérů), keramický, anglického jazyka, počítačový, dramatický a další. Na Vás i na Vaše děti se již těší všichni zaměstnanci Sedmičky.

5 Školství * Škola na úrovni, připraví na další vzdělávání * Není nic, na co bych si po 8 letech stěžoval * Plně využívá naše možnosti * Tělocvičny, hřiště jsou super, i běžkování kolem školy * Hezcí kluci a hodně kamarádů * Zajímavé projekty a skvělé mimoškolní akce * Sami zdobíme školu * V pěkných třídách jsme jako doma * Orientujeme se podle barevných chodeb * Učíme se ČJ, FJ, NJ, RJ * Z šatních klecí ke 5 Leden 2010 Osmička nejen zub moudrosti skříňkám * Pestrá nabídka volitelných předmětů * Hodně se tady naučím a o tom škola je * Jsem nadšena z daťáků a PC ve třídách * Náš psycholog pomáhá radou i hudbou * Uklízečky dávno nelétají na košťatech * Úžasní učitelé, hodiny zábavné i poučné * Školu si užívám, není nudná * Zvonek jsme poslali do důchodu * Bezva učebny, např. Kameny U Vody, Literov, PeCkovy * Platí tu řád a nesmí se porušovat * Nadstandardní vztahy s učiteli * Hladové a žíznivé zachraňuje Bufítek a automat * S čipem vyberu ze 2 gastrozázraků * Co by bylo 7 trpaslíků bez Sněhurky? Banda kopáčů. Až ta 8. je proslavila! * Dala mě tu mamka. A udělala dobře * Kde jinde bych měla být než tady? * Osmička - moje výhra! (Lucka, Eli, Petra 6. r., Markéta, Matěj 7. r., Kuba 8. r., Radka, Anežka, Bára, Kája, Monča, Vendy, Honza, Lukáš, Pepa 9. r.) Základní škola F-M, El. Krásnohorské 139 nabízí svým žákům: kvalitní školní vzdělávací program Otevřená škola nové sportovní hřiště zajímavé projekty ve výuce a učení se spolupráci v týmových aktivitách citlivý přístup pedagogických pracovníků a příjemné estetické pracovní prostředí angličtinu pro nejmenší v kroužcích anglického jazyka práce s výukovými programy na PC a interaktivní tabulí rozvoj dramatických dovedností ve školním divadélku výtvarné výstavy dětských prací v galerii DUHA bohatý program ve školní družině a výběr zájmových kroužků více informací na webových stránkách školy Školní vzdělávací program 11. ZŠ Zelená do života Prioritní výuka cizích jazyků - Anglický jazyk v posílené dotaci 2 hodiny týdně již od 1. ročníku - další cizí jazyky: německý, francouzský, ruský, španělský Počítačová a informační gramotnost, intenzivně rozvíjená po celou školní docházku Specializace výuky od 1. ročníku: sportovní gymnastika závodní plavání výtvarná výchova Sportovní třídy od 6. ročníku spolupracující se sportovními centry volejbal dívek házená chlapců sportovní gymnastika Výběr z pestré nabídky volitelných předmětů a zájmových kroužků Odborná péče o žáky se specifickými potřebami a tělesným handicapem Realizace vlastních projektů z fondů Evropské unie Skalická škola městu ostudu nedělá! Prvňáčci, chcete chodit do skalické školy? Přijďte se 2. února zapsat! Můžete si pak s námi zpívat školní hymnu: Na kopci u cesty školička stojí, kdo se nerad učí, ten se jí bojí. Neplač a nenaříkej, uč se a bude ti hej! Zápis pro vás připraví skaličtí Indiáni. Čeká na vás tým zkušených učitelek a parta dobrých kamarádů! Dětem i jejich rodičům nabízíme školu téměř rodinného typu, dobře vybavenou, s pěknými mezilidskými vztahy. Školním rokem provází děti spousta školních i mimoškolních projektů a aktivit. Okolí školy a nové hřiště s tartanovým povrchem se přímo nabízejí ke sportování a rekreaci během přestávek, pobytu dětí ze školní družiny a kroužků. Děti mají možnost rozvíjet své nadání v celé řadě kroužků: angličtina (od MŠ), keramický kroužek, výtvarný, turistický, zdravotní tělesné výchovy, břišních tanců a aerobicu, hry na klavír, kytaru a flétnu. Lískovecká škola se zaměřuje na ekologii Škola v Lískovci má vytvořený vlastní školní vzdělávací program s názvem Dělejme spolu lepší školu. Má zájem na tom, aby výuka vycházela z potřeb a zájmu našich žáků. Proto věnuje velkou pozornost volitelným a nepovinným předmětům na naší škole. Žákům všech tříd nabízíme jako nepovinný předmět výuku náboženství. Žákům 9. ročníku, kteří se chtějí lépe připravit na přijímací zkoušky, nabízíme nepovinné předměty matematika a český jazyk. Pro žáky 4. a 5. ročníku nabízíme nepovinný předmět informatika. Velký důraz se zde klade na kvalitní výuku informačních dovedností. S výukou informatiky začínáme ve 4. třídě. Škola se dlouhodobě věnuje problematice ekologické výchovy, je držitelem titulu Ekoškola, od poloviny devadesátých let se účastní mezinárodního projektu Globe, v jehož rámci žáci měří údaje o životním prostředí v okolí školy a ty následně zasílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje organizace NASA. Škola je zapojena i do tříletého evropského projektu Active Learning, který je zaměřen na udržitelnou spotřebu energie. Od září se účastní projektu zaměřeného na tříděný sběr odpadů s názvem Recyklohraní. Více na Základní škola Chlebovice nabízí Vašim dětem: - kvalifikovanou výuku učiteli s VŠ vzděláním - kvalifikovanou výuku AJ (jsme jedna z mála ZŠ, která na 1. stupni ZŠ odborně učí AJ) - povinný předmět AJ od 1. ročníku - výuka probíhá s využitím interaktivních pomůcek - výuku lyžování, bruslení, plavání - rodinnou atmosféru - pěkné a bezpečné školní pro- středí bez výskytu sociopatologických jevů - zapojení do soutěží a projektů - školní družina - zájmové kroužky - zajišťujeme pitný režim, svačinky a obědy - bezpečný příjezd až ke škole i zpět - veřejná vystoupení a akce pro děti ve spolupráci se SRPŠ - více na

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Leden 2015 č. 1 Ročník XXV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ČSSD 14. ledna vypověděla koaliční smlouvu, primátor Vrbata svolá zastupitelstvo na 6. února 14.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Leden 2006 č. 2 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Radnice vyhověla občanům, sběrný dvůr na Slezské nebude Místostarosta Petr Cvik přijal na radnici

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2006 č. 7 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Náměstek ministra Hofman besedoval o důchodech Jiří Hofman, někdejší frýdecko-místecký zastupitel,

Více

Černá cesta už má chodníky i osvětlení

Černá cesta už má chodníky i osvětlení Prosinec 2004 č. 13 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Černá cesta už má chodníky i osvětlení Město Frýdek-Místek dokončilo investiční akci Inženýrské sítě Černá cesta - Pod zámečkem -

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Listopad 2009 č. 22 Ročník XIX. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Silnice R 48 se konečně začala stavět Na tuto zprávu se opravdu čekalo hodně dlouho. Rychlostní

Více

Fakta o úvěru pro město V následujících odstavcích

Fakta o úvěru pro město V následujících odstavcích Mimořádné vydání srpen 2003 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Fakta o úvěru pro město V následujících odstavcích se vám pokusíme předložit fakta o v současnosti médiích tak populárním

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květen 2006 č. 9 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Aquapark 27. května zahájí sezonu Aquapark na Olešné otevře své brány 27. května. Návštěvníci se

Více

o vyřízení speciální zelené čipové karty pro MHD zdarma povinnost doložit doklad o bezdlužnosti zůstává v platnosti. (pp)

o vyřízení speciální zelené čipové karty pro MHD zdarma povinnost doložit doklad o bezdlužnosti zůstává v platnosti. (pp) ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Únor 2012 č. 4 Ročník XXII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek MHD zdarma láká stále nové cestující Zasedání zastupitelstva města Na pondělí 5. března je primátorem

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Září 2006 č. 18 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelé se přeli kvůli hospodaření Poslední zasedání frýdecko-místeckého zastupitelstva rozhodlo

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2009 č. 8 Ročník XIX. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Prodej bytů za třetinu ceny se nelíbí Je už to takový folklór. Kdykoliv se frýdecko-místecká radnice

Více

Rady města Frýdku-Místku

Rady města Frýdku-Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2010 č. 7 Ročník XX. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Rada města měla velmi napilno Na své v pořadí 106. schůzi Rady města Frýdku-Místku její členové 12.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Únor 2011 č. 3 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město připravuje projekt MHD zdarma Frýdecko-místecká radnice pokračuje v přípravných krocích nutných

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Prosinec 2012 č. 23 Ročník XXII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Rada města Frýdku-Místku přeje všem občanům města šťastné a veselé Vánoce! Nová silnice zprovozněna,

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Listopad 2009 č. 21 Ročník XIX. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek O co jde v kauze Vacek Městem i radnicí zmítá mediálně vděčné téma vypovězení společnosti s ručením

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2012 č. 20 Ročník XXII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město revitalizuje veřejná prostranství na Slezské s pomocí EU Statutární město Frýdek- -Místek

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 15 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Stavbě obchvatu už soud nebrání Stavbě obchvatu, na kterou netrpělivě čeká celé město, které potřebuje ulevit

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku. Ředitel 2. ZŠ Cyril Vráblík byl radou odvolán. slovo starostky

Rady mě sta Frýdku- Místku. Ředitel 2. ZŠ Cyril Vráblík byl radou odvolán. slovo starostky ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Únor 2005 č. 4 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Ředitel 2. ZŠ Cyril Vráblík byl radou odvolán Rada města Frýdku-Místku na svém posledním zasedání rozhodla

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Září 2011 č. 17 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zářijové zasedání zastupitelstva V pondělí 5. září se uskutečnilo ve velké zasedací síni Magistrátu

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

Frýdek-Místek má vlastní letadlo

Frýdek-Místek má vlastní letadlo ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Leden 2005 č. 1 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdek-Místek má vlastní letadlo České aerolinie mají ve zvyku pokřtít letadlo názvem českého či moravského

Více

Základní kámen hospice byl položen Stejně jako si frýdeckomístecká

Základní kámen hospice byl položen Stejně jako si frýdeckomístecká ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Září 2009 č. 18 Ročník XIX. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Základní kámen hospice byl položen Stejně jako si frýdeckomístecká radnice v minulém volebním období

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Prosinec 2007 č. 24 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Do chlebovické průmyslové zóny přijdou Korejci Celý dosud neobsazený zbytek průmyslové zóny

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2014 č. 7 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Je zábava v centru města problém? Pracovní komise složená ze zástupců jednotlivých politických stran

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Září 2014 č. 18 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Den zdraví a sociálních služeb Statutární město Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb, ve spolupráci

Více

Povedený Den zdraví a sociálních služeb Statutární město Frýdek- -Místek, odbor sociálních služeb,

Povedený Den zdraví a sociálních služeb Statutární město Frýdek- -Místek, odbor sociálních služeb, ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Září 2011 č. 18 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Povedený Den zdraví a sociálních služeb Statutární město Frýdek- -Místek, odbor sociálních služeb,

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Listopad 2014 č. 22 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Advent znovu naplnil náměstí Už v pátek 28. listopadu dýchla na obyvatele Frýdku- -Místku naplno

Více

Den pro zdraví navštívil rekordní počet lidí

Den pro zdraví navštívil rekordní počet lidí ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2005 č. 19 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Den pro zdraví navštívil rekordní počet lidí V prostorách Národního domu se 29. září uskutečnil již

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Únor 2006 č. 3 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Výstavba kryté části aquaparku byla zahájena Výstavba krytého areálu rekreační zóny Olešná byla v

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2011 č. 20 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek MHD zdarma už zajímá i za hranicemi Frýdecko-místecká radnice zaznamenává stále více dotazů a pozornosti

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více