ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, Praha 12, Leden 2014 Program Nájemné 2014 Dodatek k příručce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12, info@esi-e.cz www.esi-e.cz Leden 2014 Program Nájemné 2014 Dodatek k příručce"

Transkript

1 Nový parametr Rzal_A4. V roce 2014 byla, na žádost uživatelů, do programu Nájemné přidána možnost měnit stránkování sestav záloh za služby. Původně se kvůli šetření papíru tiskly vždy zálohy pro 3 byty na jednu stránku A4 a bylo nutno jí rozstříhat nůžkami. Prostřednictvím nového parametru RZal_A4 lze nastavit tisk záloh pro každý byt na samostatnou stránku. To se provede nastavením na hodnotu A. Platby při změně uživatele bytu v průběhu měsíce. Pokud dojde ke změně uživatele bytu, nikoliv na začátku, ale v průběhu měsíce, je potřeba ručně upravit výši měsíčních plateb nájemného a záloh za služby v evidenčním listu. 1) Nejdřív provedeme aktualizaci evidenčního listu původního nájemníka tak aby měl platnost v odpovídající části posledního měsíce, kdy tam ještě uživatel bydlel. A patřičně upravíme i výši plateb za nájemné a zálohy za služby, aby odpovídaly počtu dní od začátku měsíce do odstěhování. 2) Založíme evidenční list pro nového uživatele s výší plateb odpovídající počtu dní do konce měsíce. 3) Pro další měsíc pak provedeme aktualizaci evidenčního listu a výší plateb odpovídající celému měsíci. 4) Při vkládání plateb program Nájemné automaticky vytvoří v daném měsíci pro daný byt záznam o platbě obou uživatelů podle zadaných částek v evidenčních listech. 1/18

2 podle. 2/18

3 Změna účtování nákladů za služby na člověko-dny Pro rok 2013 byl, na základě požadavků od uživatelů, program Nájemné od základů předělán tak, aby bylo možné provádět rozúčtování nákladů na odbydlené člověko-dny. Dřívější počítání na obydlené člověko-měsíce již bylo pro mnohé uživatele nevyhovující. Takže nyní se nově zadávají všechny datumy ve tvaru den/měsíc/rok, zatím co dříve se zadával pouze měsíc/rok. Z tohoto důvodu je třeba překontrolovat a opravit dříve zadané datumy. Zejména je problém s datem ukončení. Ten je většinou zadaný jako první místo poslední den v měsíci (například místo data ukončení: 31/05/2011 je uloženo datum 01/05/2011). Toto zadání vzniklo tím, že se dříve zadával pouze měsíc a rok. Pokud by tyto datumy nebyly opraveny, vedlo by účtování na člověko-dny ke zkresleným výsledkům. Jaké datumy opravit? Zejména se jedná o datumy ukončení platnosti evidenčních listů a datumy ukončení bydlení osob v účtovaném období. K této kontrole lze využít funkci SERVIS POMOCNÉ ÚLOHY Z EVIDENČNÍCH LISTŮ PŘEHLED PLATNOSTI EV. LISTŮ a BYTY BYDLÍCÍ OSOBY PROHLÍŽENÍ VŠECH OSOB V DOMĚ. Datum lze opravit po stisknutí klávesy F10. Další úpravy ve formuláři evidenčního listu. Ve verzi 2013 byla do programu Nájemné nově přidána možnost zadat údaje o vlastníkovi bytu. Stále častěji nastává situace, kdy vlastník bytu sám v bytě nebydlí, ale byt pronajímá. Proto je nutné, aby byl vlastník uveden v evidenčním listu i když v bytě nebydlí. Protože majitelů může být několik, je možno zadat údaje o majitelích na dvě řádky. To se zejména týká domů, kde jednotlivé byty vlastní různí lidé sdružení ve Společenství vlastníků, kde se často vyskytuje společné vlastnictví manželů. Z formulářů evidenčního listu byly vypuštěny již nepotřebné údaje o parametrech bytu pro výpočet sníženého nájmu. V databázi zůstávají nadále uložené, ale už se nezobrazují. 3/18

4 Nová vyhláška 120/2011 Sb. směrná čísla pro rozúčtování vody v domě bez měřičů. V roce 2013 byla v programu Nájemné zaktualizována tabulka směrných čísel pro rozúčtování vody v domech bez instalovaných měřičů podle vyhlášky 120/2011 Sb. (viz. 4/18

5 Rozúčtování vody, tepla a TUV od externí firmy. V roce 2012 byla do programu Nájemné byla přidána možnost zadat údaje z rozúčtování vody, tepla a TUV od externí firmy. V menu DOMY MĚŘIČE byly přidány parametry ext_voda, ext_ut, ext_tuv Pokud je příslušný parametr nastaven na N, provede se rozúčtování nákladů na odpovídající službu podle nastavení v programu Nájemné. Pokud je příslušný parametr nastaven na A, převezmou se do vyúčtování nákladů hodnoty v Kč z rozúčtování provedeného externí firmou. Zadávání nákladů v Kč lze provést pokud jsou parametry ext_voda, ext_ut, ext_tuv Nastaveny na A. Zadávání se provádí v menu NÁKLADY ROZPIS SPOTŘEBY PODLE MĚŘIČŮ. Zadané hodnoty budou dosazeny do výsledku vyúčtování. Pomocné sestavy postupu rozúčtování pak nebudou ukazovat správné údaje. Po nahrání upraveného programu, budou nově definované parametry pravděpodobně obsahovat náhodné nesmyslné hodnoty. Je potřeba je zkontrolovat a opravit. 5/18

6 Postup nastavení tiskárny v programu ÚČTO tak, aby tiskla sestavy i z programové nadstavby Pokud si koupíte novou tiskárnu, většinou nastane situace, kdy se sestavy z programu UCTO tisknou bez problémů, zatím co z programové nadstavby se netiskne nic. K odstranění tohoto problému je potřeba nastavit v programu UCTO u příslušné tiskárny parametr Cesta na hodnotu absolutní. To se dá udělat následovně: Ostatní Speciality Nastavení PC Fandu - Konfigurační program Potom pokračovat podle následujícího obrázku volbou: Stav - Tiskárny - F10 - Absolutní cesta Export sestavy do formátu RTF Pokud potřebujete vytvořenou sestavu dále upravit v textovém editoru pod Windows, máte k dispozici převod do formátu RTF, viz kapitola: Poslední sestava ve formátu.rtf Modul HTM sestavy Tento modul slouží pro uživatele programu NÁJEMNÉ a nelze jej použít samostatně. Modul umožňuje tisk podstatně dokonalejších sestav z vyúčtování předávaných uživatelů bytů. K tomu potřebujete mít na svém počítači nainstalovaný internetový prohlížeč, nejlépe MS Internet Explorer. J a k s p o u š t ě t m o d u l H T M s e s t a v y? Z důvodu nedostatku konvenční paměti, musíme pro generování HTM sestav a na některých PC i pro výpočet vyúčtování a tisk obyčejných sestav, program Nájemné spouštět prostřednictvím programu (D2.BAT), pro který si vytvoříte zástupce na ploše (např.: D2 start). 6/18

7 Vytvoření zástupce (ikony) na ploše pro spuštění programu D2 bez programu ÚČTO: Nejprve si uděláme kopii existující ikony programu UCTO. A to tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na ikonu a vybereme funkci kopírovat. Potom nastavíme kurzor na volné místo na ploše a po kliknutí pravým tlačítkem myši vybereme funkci vložit zástupce. Dále postupujeme pomocí programu UCTO takto: Dále zvolte změnit ikonu procházet Potom klikněte na tlačítko OK a Konec. Nyní by se již na ploše měla zobrazit ikona, pomocí které budete spouštět program Nájemné přímo (bez ÚČTA) a v něm pak modul HTM sestavy. 7/18

8 Pokud spustíte program Nájemné ze zástupce D0 start budete pracovat s následujícími omezením: vkládat náklady do programu ÚČTO nemůžete - přepnout se do jiné firmy - provádět přenos plateb do deníku ÚČTA - provést uzávěrku vyúčtování - Pokud budete chtít použít tyto funkce, musíte spustit Nájemné jako dosud ze zástupce ÚČTA. Jak se přepínat mezi firmami? Použijete-li ke spuštění zástupce D0 start, spustí se Nájemné s daty firmy, se kterou jste naposledy v ÚČTU pracovali. Pokud se chcete přepnout do jiné firmy, musíte ukončit toto Nájemné a spustit Nájemné klasicky ze zástupce ÚČTA. Zde se přepnete do druhé firmy, program ukončíte a znovu spustíte Nájemné z D0_start. J a k p r a c o v a t s m o d u l e m H T M s e s t a v y? Modul lze spustit pouze po provedení vyúčtování pro zvolený dům a období. Spouští se z menu >HTM. Základní menu : Parametry pro tisk HTM sestav Tisk - jeden nájemce Výběr nájemců pro tisk Servis P a r a m e t r y p r o t i s k H T M s e s t a v Zde zadejte do položky Hlavička jméno správce, které se vypíše na začátku sestavy z vyúčtování. Dále určete, zda chcete v hlavičce sestavy vytisknout datum tisku. Pokud chcete, zadejte libovolné datum, které se pak v sestavě vytiskne. Nakonec zadejte cestu, kde máte uložen váš internetový prohlížeč. Pravděpodobně použijete přednastavenou cestu, která je pro prohlížeč EXPLORER obvyklá. Ještě zvolte, zda chcete po vytvoření sestavy prohlížeč automaticky spustit. T i s k - j e d e n n á j e m c e Zvolte jednoho nájemníka a výběr ukončete klávesou <Enter>. Vytvoří se pro něj HTM sestava z vyúčtování a spustí se prohlížeč se sestavou. Pokud prohlížeč ihned spustit nechcete, vytiskne se hláška: 'HTM sestava byla vytvořena v C:\rep.htm'. V ý b ě r n á j e m c ů p r o t i s k Nájemníky, pro které chcete HTM sestavy z vyúčtování vytvořit, označte A. Seznam ukončete klávesou <Esc>. Vytvoří se sestava pro zvolené nájemníky, která se, dle parametru, buď zobrazí rovnou v prohlížeči nebo Vás jen hláškou o vytvoření upozorní. S e r v i s Konstanty - zde můžete na vlastní nebezpečí experimentovat s konstantami, pomocí nichž se provádí stránkování HTM sestavy. Zápis na disketu - provede se uložení HTM sestavy na disketu. Můžete si i prohlédnout obsah diskety resp. ji naformátovat. 8/18

9 J a k v y t i s k n o u t s e s t a v u z p r o h l í ž e č e M S I n t e r n e t E x p l o r e r? Změna vzhledu webové stránky při tisku 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky. 2. V rámečku Okraje zadejte rozměry okrajů v milimetrech (např. všude 7 mm - je třeba následně v Náhledu vyzkoušet). 3. V rámečku Orientace zadejte, že stránku chcete vytisknout svisle, klepnutím na přepínač Na výšku 4. V seznamu Záhlaví a Zápatí vymažte případná záhlaví a zápatí, tak aby obě položky zůstaly prázdné. Pokud potřebujete původní záhlaví a zápatí zachovat, protože je potřebujete pro tisk jiných souborů, musíte si je před vymazáním poznamenta a uchovat si je. Náhled tisknuté webové stránky V nabídce Soubor klepněte na příkaz Náhled, kde si můžete zobrazit vzhled webové stránky, tak jak se bude tisknout. Zde můžete otestovat, zda se celá řádka vytiskne správně na šířku (okraje vpravo, vlevo) a zda je správné stránkování (okraje nahoře, dole). Stránkování můžete v krajním případě i ovlivnit změnou konstant v Servisu modulu HTM Sestavy. Tisk webové stránky V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk. Jak změnit nájemné za m 2 přímo v evidenčním listu bytu Koeficienty pro výpočet maximálního nájemného už nemají význam. V parametrech se již přímo zadává cena za m 2. Je to nutné vzhledem k tomu, že každý byt může mít jinou výši smluvní ceny nájmu za m 2. Zároveň tam mohou ještě být byty s regulovaným nájemným. Nová verze programu umožňuje nastavit přímo v evidenčním listu cenu za m 2. Po volbě F10 se obrazovka zbarví červeně a umožní zadat koeficient: Kč/m2 individuálně pro každý byt. Následovně se automaticky vypočítá celkové nájemné. Zanesení výsledků vyúčtování nákladů na topení od externí firmy (Finta s využitím koeficientů (podíly služeb v ev. listech pro vyúčtování) Abychom dostali výsledky vyúčtování nákladů na topení od externí firmy do sestavy vyúčtování, použijeme některý z koeficientů p1, p2, p3, které jsou v programu k dispozici. Vybereme si koeficient, který ještě není v daném domě použitý, například p1. A vybereme některou z předdefinovaných služeb, která není v daném domě používána například 15 ostatní. 9/18

10 Servis: V úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení názvů služeb pro tisk... změníme jméno služby 15 z "ostatní" na "topení" v úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení algoritmů vyúčtování služeb nastavíme algoritmus služby 15 na "p" v úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení zúčtování záloh nastavíme služby 15 "A" v úloze Pomocné úlohy z evidenčních listů - Zapnutí/vypnutí služeb... nastavíme ve všech bytech u služby 15 "A" v úloze Pomocné úlohy z evidenčních listů - Podíly služeb v evid. listech... nastavíme u jednotlivých bytů hodnoty koeficientů spočítané z vyúčtování dodaného externí firmou jako podíl celkové ceny a vyúčtované ceny pro daný byt. Kvůli přesnosti je potřeba využít 5 desetinných míst. Celková cena musí být vložena příslušným způsobem do peněžního deníku Jak změnit sestavu evidenčního listu bytu Na základě požadavků uživatelů jsme do programu doplnili možnost měnit sestavu evidenčního listu bytu. Po upgradu programu na novou verzi je k dispozici původní verze sestavy z předchozího roku. Prostřednictvím nové funkce Aktualizace sestav evidenčních listů z dodaných předloh můžete zvolit jednu ze tří variant této sestavy. 10/18

11 Změna zahrnuje: a) Vypuštění části definující snížení nájmu kvůli snížené kvalitě bytu b) Nezobrazuje nulové zálohy za služby c) Nově zobrazuje součet: měsíčně služby + nájem = xxxxxxx d) Do všech sestav (evidenční listy a smlouvy) jsou nyní automaticky vkládány údaje o pronajímateli zadané v úloze: Servis - Zadání údajů o pronajímateli domu do sestav e) Obě stránky mají hlavičku s číslem stránky, datumem, jménem uživatele a číslem bytu f) Nezobrazuje se kategorie bytu g) Varianta 2 má navíc vypuštěnu část snížení ceny dle rozhodnutí obce h) Varianta 3 je původní verze sestavy evidenčního listu z roku 2006 Postup provedení změny: V programu Nájemné otevřete úlohu: Servis - Aktualizace sestav evidenčních listů z dodaných předloh a vyberte z nabídky požadovanou verzi sestavy. Při dalším tisku evidenčních listů již bude použita tato nová verze. Nadále funguje, zejména pro ostatní sestavy, funkce Úpravy sestav smluv a evidenčních listů Následuje ukázka sestavy varianta 2: 11/18

12 Instalace Komunikačního modulu pro STEREO Při instalaci musíte mít vloženo CD v mechanice ( např. D: ). Nebudete používat funkci ze zobrazené stránky jako při instalaci upgradu, ale spusťte instalaci přímo z CD: Start - Spustit - D:\domyst\instal.exe (předpokládáme, že Vaše CD mechanika má označení např.d:). Program nainstalujte do adresáře, kde máte uloženo Vaše STEREO, např.: C:\STEREO11\ DOMY0ST. Dále postupujte již dle příručky k programu NÁJEMNÉ : Nejdříve proveďte propojení Komunikačního modulu STEREO k nainstalovanému programu Nájemné: Spusťte STEREO a v něm funkci: OSTATNÍ-PŔÍSLUŠENSTVÍ-VLASTNÍ PROGRAMY. Klávesou <F2> vytvořte novou řádku a zadejte např. (můžete také pouze přepsat cestu již stávající spojení a nevytvářet další řádku): název úlohy : Kom.modul 2010 cesta ke kom.modulu: C:\STEREO11\DOMY0ST\DOMY0ST.RDB Kurzor umístěte na Název úlohy a stiskem klávesy <ENTER> spusťte komunikační modul a v něm nejdříve nastavte v parametrech cestu k programu NÁJEMNÉ v úloze PARAMETRY-CESTA K PROGRAMU ÚČTO (např. C:\UCTO2010) a vyberte firmu pro kterou zpracováváte nájemné. Pokud jste si v minulém roce změnili druhy a čísla účtů určená pro přenos předpisů plateb z NÁJEMNÉHO do STEREA je třeba tyto soubory převzít z loňského programu. Spusťte v kom.modulu úlohu: Parametry-Speciality-Převzít čís.druhů z 2009 Tím je instalace komunikačního modulu dokončena. S p o l ečný sdílený náklad pro více domů V úloze NÁKLADY - ZADÁNÍ SDÍLENÝCH NÁKLADŮ PRO VÍCE DOMŮ můžete zadat, které domy mají pro vybranou službu společný náklad. Nejdříve zadejte kód sdílení (např. T ). Tento kód musí mít všechny domy pro sdílení nákladu jedné služby stejný. Pak zadejte číslo domu a nakonec kód služby cissl. Tento kód určuje druh sdílené služby. cissl : S1 -voda S2 -teplo S3 -ohřev TUV S17-dodávka TUV S4 -spol.el. S5 -STA S6-výtah S7 -úklid S8-kominíci S9 -popeláři S10-splašky S11-kanalizace S12-jiné S13-dohodou S14-ostat.náj. S15-ostatní S16-fond.údrž.... Po rozúčtování se do tabulky automaticky dosadí vypočítané hodnoty: odbydl - odbydlené služby v domě ( dle algoritmu nebo typu služby např. osoboměsíce ) nadum - vypočítaný náklad na dům celkem - celkový společný náklad na službu pro všechny sdílené domy Pozn. Každý dům, který má společný náklad musí mít v tabulce jednu řádku Sdílení teplé vody je třeba rozdělit na ohřev ( S3 ) a dodávku ( 12/18

13 Příklad, jak sídlené náklady zadat: Tři domy 001, 002, 003 mají společné fakturační místo a tedy i náklad na teplo a teplou vodu. Do ÚČTA vložte obvyklým způsobem náklad do jediného či do více domů. Program sečte náklady zadané pro jednotlivé domy. Stačí vše zadat třeba pro dům: 001 : Do tabulky zadejte : Náklad text výkon pro ohřev TUV /03 teplá pro dodávku /03 dtepl TUV pro teplo /03 teplo kód dů cissl m TVO 001 S3 TVO 002 S3 ohřev TUV (S3) TVO 003 S3 TVD 001 S17 TVD 002 S17 dodávka TUV (S17) TVD 003 S17 T 001 S2 T 002 S2 teplo (S2) T 003 S2 Můžete si vytisknout sestavy, ve kterých si lze prohlédnout, jakým způsobem bylo provedeno rozdělení sdílených nákladů na jednotlivé domy : SDÍLENÉ NÁKLADY - TISK SESTAVY Zobrazí se jak celkový společný sdílený náklad, tak konečný vypočítaný náklad na konkrétní dům. Současně se zobrazí i napočítané odbydlené služby, které se použily k rozdělení nákladu. SDÍLENÉ NÁKLADY PRO ÚT A TUV - TISK SESTAVY Sestava určená pouze pro sdílený náklad na teplo a tep.vodu, kde přesně uvidíte, jakým a dle čeho byly vypočítány náklady na základní a spotřební složky jednotlivých domů. R o zúčtován í n á k l a d ů n a v ý t a h Nově od verze 2004 se k rozúčtování nákladů na výtah nepoužívá parametr za_výtah. Nyní je třeba u příslušného bytu/nebyt.prostoru vypnout službu z vyúčtování. Snadno lze zadat v SERVIS-POMOCNÉ ÚLOHY Z EVID.LISTŮ- ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SLUŽEB V EVID.LISTECH. Povinně zadat, zda jsou instalovány měřiče vody, tepla a teplé vody V úloze DOMY-MĚŘIČE VODY, TEPLA A T.VODY zadejte, jaké měřiče máte naistalovány (m_voda, m_ut, m_tuv - A/N). 13/18

14 Koeficient korekce tepla V DOMY-SPOTŘEBA TEPLA PRO VYT. A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV můžete zadat nový koeficient krut, kterým lze provést korekci naměřené spotřeby tepla pro celý dům najednou (současně pro všechny nájemníky v domě). Implicitní hodnota je A rchiv údajů o spotřebě ÚT a TUV (patní měřidla) V DOMY-SPOTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV můžete klávesou <F9> přenést aktuální údaje (včetně údajů o spotřebě studené vody) do archivu. Ten můžete modifikovat v úloze ARCHIV SPOTŘEBY TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV a ARCHIV SPOTŘEBY STUDENÉ VODY. Přenos plateb do ÚČTA a DPH (nový parametr : dat_dph) V případě, že přenášíte platby do ÚČTA a máte Vaši účtovanou firmu v ÚČTU nastavenu jako plátce daně a pro přenos platby za nájem nechcete uplatnit DPH, je třeba nastavit v programu Nájemné nový parametr : dat_dph v úloze SERVIS - PARAMETRY - NASTAVENÍ PARAMETRŮ PROGRAMU NÁJEMNÉ. dat_dph = A - přenos se provede jako dosud: do deníku se zapíše datum DPH a částka za nájem do 0%DPH = N - datum DPH a částka 0%DPH se nevyplní Pokud tedy potřebujete, aby přenos plateb pracoval jako dříve, je třeba parametr nastavit na A. S a zba DPH a n á j em ( o d ) Zákon o dani z přidané hodnoty byl novelizován zákonem č.322/2003sb. Přesouvá např. Software a související služby ze snížené sazby 5% do zboží se základní sazbou 19%. Totéž se týká nájmů nemovitostí, které nejsou osvobozeny od daně. Nájem může být zdaňován, jedná-li se o nájem plátcům pro účely podnikání. Pokud je tedy nájem zdaňován, musí být od zdaňován namísto dosavadní snížené sazby 5%, sazbou základní 19%. Poslední sestava ve formá t u. R T F V úloze SERVIS-POSLEDNÍ SESTAVA se po zobrazení této sestavy a po stisku klávesy <Esc> převede zobrazená sestava do formátu.rtf. Tuto sestavu již můžete zpracovat libovolným editorem ve Windows např. MS Word. Sestava se vždy uloží do souboru C:\najemne.rtf. Doporučujeme si vytvořit na plochu ikonu, kterou tento soubor spustíte. Jak ikonu vytvořit? Klikněte někde na ploše pravou myší, z menu vyberte Nový objekt - zástupce. Zapište příkaz C:\najemne.rtf a v dalším následujícím okně zapište název ikony např. Nájemné - sestava. Nakonec zvolte Dokončit. V budoucnu, kdykoliv budete potřebovat sestavu, vyvoláte ji poklepáním na ikonu. V C:\najemne.rtf je uložena vždy jen poslední sestava. Budete-li ji chtít uchovat i pro příště, musíte si ji ve Windows editoru uložit pod jiným jménem. Soubor C:\najemne.rtf otevřený v editoru ve Windows nezapomeňte vždy zavřít. Pokud by zůstal otevřený a spustili byste v programu Nájemné znovu úlohu Poslední sestava (= převod daší sestavy do.rtf), program by skončil s chybou a 'spadl by'. V editoru také můžete změnit ve Vzhledu stránky jednotlivé okraje, tak aby se sestava vešla na stránku. U závěrka Uzávěrku je možné provést i s chybějícími platbami (např. nebyt.prostor nebyl obsazený po celé účetní období). Na tyto platby vás program předem upozorní. 14/18

15 Zadání čísla měřiče Při vkládání spotřeby můžete po stisku klávesy <F9> zadat číslo měřiče vody, tepla nebo t.vody. V téže úloze si můžete vytisknout sestavu se zadanými spotřebami včetně čísel měřičů. Pokud se hned čísla neobjeví, je třeba nejdříve úlohu ukončit a znovu spustit. O p rogramu N á j emn é (licence, počet bytů) V úloze SERVIS-* O PROGRAMU NÁJEMNÉ se zobrazuje licenční číslo ÚČTA a počet bytů, pro který je Nájemné vygenerováno. Zároveň se můžete přesvědčit, kolik jednotek (bytů a nebytů) již v programu máte napočítáno. Toto číslo je pouze informativní, protože záleží na tom, v kolika firmách jste Nájemné spustili. S estava s rozdíly (předpis - n á k l a d ) s v y ú čtováním 1 n á j emn í k a Přidána sestava, která obsahuje rozdíly mezi předpisy a rozúčtovanými náklady jednotlivých služeb. Můžete zvolit verzi bez plateb i s platbami. Ú s p o rná sestava s vyúčtováním 1 n á j emn í k a Přidána další sestava v jiné úspornější podobě, aby se celé vyúčtování lépe vešlo na jednu stránku. Záleží samozřejmě na všem, co do vyúčtování chcete zapsat. V y p n u t í rozúčtování tepla nebo TUV u nájemn í k a Aby rozúčtování vyšlo bezchybně a zobrazilo se dobře ve všech sestavách, je třeba tomuto nájemníkovi v evid.listu zadat plut, pltuv=0. Lze zadat v SERVIS - POMOCNÉ ÚLOHY Z EVID.LISTŮ - VYTÁPĚNÉ PLOCHY PLUT A PLTUV V EVID.LISTECH V y p n u t í t i s k u d a t u mu v s estavách vyúčtov á n í p ro 1 nájemn í k a V úloze SERVIS - PARAMETRY-PARAMETRU PROGRAMU nastavte parametr JMS na A - datum se nevytiskne, N - datum se vytiskne V y t á p ěná plocha pro rozúčtování tepla a t.vody Vzhledem k neustálým změnám ve vyhláškách týkajících se rozúčtování tepla a teplé vody a také k možnosti dohody nájemníků o způsobu jejich rozúčtování, jsme změnili zadávání vytápěné plochy v evidenčním listu. Po zadání všech místností bytu/nebyt.pr. se na základě tep.koeficientů z číselníku místností automaticky vypočítává vytápěná plocha. Tato plocha je nyní pouze informativní a vy musíte vyplnit následující položky libovolně sami: pro UT (vyt.plocha pro rozúčtování tepla) a pro TUV (vyt.plocha pro rozúčtování teplé vody). Pokud je nevyplníte a zůstanou nulové, nebude se správně provádět příslušné rozúčtování UT a TUV. Při aktualizaci evid.listu se samozřejmě zkopírují i tyto vámi zadané plochy. V programu NÁJEMNÉ nelze v průběhu účetního období u téhož bytu/nebyt.pr. (= stejný nájemník) změnit velikosti místností a tedy ani vytápěných ploch. Pokud by došlo k této změně, musíte byt s původní velikostí ukončit a nově založit byt/nebyt.pr. s jinými plochami. Na konci účetního období byste každý byt/nebyt.pr. vyúčtovali zvlášť. 15/18

16 Zrušení a přečíslování bytu Před touto akcí doporučujeme pro jistotu zazálohovat data firmy, abyste po neúspěchu mohli nahrát původní data. Nastane-li situace, kdy potřebujete kompletně zrušit nebo přečíslovat některý byt/nebyt.pr., použijte speciální funkci v menu BYTY / NEBYT.PR. v úloze PROHLÍŽENÍ EVID.LISTU z nabídky výběru ze seznamu evid.listů. Pokud stisknete klávesu <Ctrl> zobrazí se na spodním řádku obrazovky nápověda. Najeďte na vybraný byt/nebyt.pr. a stiskněte <Ctrl+Y> chcete-li vymazat vše, co k bytu/nebyt.pr. náleží. Pokud chcete pouze vše přečíslovat, použijte <Ctrl+P> a v následující nabídce zadejte nové číslo této jednotky. V l o žení nového evidenčního listu mezi archivní Před touto akcí doporučujeme pro jistotu zazálohovat data firmy, abyste po neúspěchu mohli nahrát původní data. V případě, že nastane situace, kdy dodatečně zjistíte, že musíte mezi archivní evidenční listy vložit další archivní evid.list (např. když jste se opožděně dozvěděli o důležitých změnách), použijte PŘÍMÝ PŘÍSTUP K DATABÁZÍM - ARCHIV BYTŮ resp. NEBYT.PR. Klávesou <F2> vyberte např. položky: dům, byt, pcn, od, do, příjmení. Najeďte na řádku evid.listu, jehož položky chcete použít pro nový list. Změňte v něm položky od a do tak, aby mezi evid.listy vznikla časová mezera, kterou zaplníte novým archivním evidenčním listem. Ten vytvoříte zkopírováním vybraného evid.listu. Stiskněte <ALT+F2> Zkopíruj ev.list. V nabídce zadejte požadované období od, do. Zadání ukončete <Esc>. V seznamu se již objeví zkopírovaný evid.list. Při této transakci je třeba zajistit, aby jednotlivé evid.listy téhož nájemníka na sebe správně navazovaly. Další úpravy v tomto archivním evidenčním listě již můžete provádět pohodlněji v menu BYTY / NEBYT.PR. v úloze PROHLÍŽENÍ ARCHIVNÍHO LISTU po stisku klávesy <F10>. Př. Máte v archivu původní evidenční list 01/ /2003 a pro období 06/ /2003 potřebujete archivní list s jinými předpisy za služby. Nejdříve změňte u původního hodnotu do na 05/2003 (bude tedy platit 01/ /2003). Tento list zkopírujte pomocí <ALT+F2> a zadejte od 06/2003 a do 10/2003. Nyní budete mít v archivu 2 na sebe navazující evid.listy. Pokud změníte výše přepisů za nájemné a služba a pro příslušné měsíce již máte vygenerované předpisy plateb, musíte tyto předpisy aktualizovat pomocí úlohy : SERVIS-AKTUALIZACE PŘEDPISŮ PLATEB PO ÚPRAVĚ EV.LISTŮ. I n f o rma ce o typu platby v sestavě s předpisy V sestavě PLATBY-ROZPIS MĚS.PŘEDPISŮ ZA OBDOBÍ přidána informace o typu platby nájemníka (P,Q,R-SIPO, S-složenka..). Nově je umožněn tisk měsíčních plateb tříděných dle typu platby. Tato informace bude pouze u nově vygenerovaných plateb (po instalaci upgradu 2003). Dříve vygenerované platby (před upgradem 2003) tuto informaci nebudou obsahovat. Pozn: Nelze vytvořit součtovou sestavu, protože pro každý měsíc může být zadán teoreticky jiný typ platby. Zadávání spotřeby pomo cí počátečního a koncového stavu měřičů Úloha : NÁKLADY-ROZPIS SPOTŘEBY PODLE MĚŘIČŮ (VODA. TEPLO, TUV) Při zadávání spotřeby měřené měřiči, je nově možné zadávat počáteční a koncový stav měřiče. Náměr se dopočítá automaticky. Pro usnadnění práce můžete ze zvoleného měsíce nechat automaticky převzít vybrané předchozí koncové stavy a je dosadit do nového poč. stavu. Pro každou službu si můžete vytisknout formulář se seznamem všech nájemníků bydlících v domě v zadaném měsíci a jejich naměřených počátečních stavů pro eventuelní ruční zápis nových odečtů.. 16/18

17 Pokud chcete zadávat přímo výsledný náměr (rozdíl mezi dvěma měřeními) zvolte úlohu ZADÁNÍ VÝSLEDNÝCH NÁMĚRŮ. Vyberte měřenou službu a náměr zapište do položek : voda_kon, teplo_kon resp.tuv_kon. V y ú čtování tepla a teplé vody Rozúčtování tepla a teplé vody se provádí dle vyhlášek :.458/2000Sb.,.406/2000Sb.,.372/2001Sb.,.224/2001Sb.,č.152/2001Sb. Vyúčtování tepla (UT) Základní složka (40- dle stanovené vytápěné plochy pro UT 50%) Spotřební složka (60-50%) Vyúčtování teplé vody (TUV) - Ohřev TUV Základní složka (30%) Spotřební složka (70%) dle stanovené vytápěné plochy pro UT (nejsou měřiče) dle náměru měřičů tepla dle stanovené vytápěné plochy pro TUV dle stanovené vytápěné plochy pro UT nebo dle osob (nejsou měřiče) dle náměru měřičů teplé vody - Dodávka (stočné) TUV Nedělí se již na základní a spotřební složku. Zadejte v DOMY-PARAMETRY SPOTŘEBY TEPLA položku zakl_dod = 0.! Průměrné náklady na vytápění při instalovaných mě řičích Dle nových vyhlášek o rozúčtování tepla, je třeba při vyúčtování tepla zkontrolovat, zda průměrný náklad některého nájemníka nepřekročí oproti průměrnému nákladu celého domu 40%. Z tohoto důvodu je připravena sestava, ve které se vytiskne průměrný náklad na teplo celého domu a seznam nájemníků s procentem odchýlení jejich průměrného nákladu od průměru v domě. Můžete si ji vytisknout v: >SESTAVY - PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PŘI INSTALOVANÝCH MĚŘIČÍCH (%). Vyú čtování - dluhy za nájem, n ezúčt. a zúčt.služby Sestavy Vyúčtování služeb 1. a 2. část jsou určeny pouze pro vyúčtování zúčtovaných služeb. Případný dluh/přeplatek nájemníka je pouze z vyúčtování za zúčtované služby. V ostatních sestavách z vyúčtování je v případě dluhu nájemníka podrobně rozepsáno kolik dluží za nájem, za nezúčtované služby (fondy) a kolik za zúčtované služby. V ý k o n y p ro vkládání nákladů Nelze změnit název ani kód výkonu. Je třeba pouze přepsat předdefinované výkony pro Nájemné do číselníku ÚČTA. Název služby pro tisk sestav můžete změnit v úloze SERVIS-PARAMETRY-NASTAVENÍ NÁZVŮ SLUŽEB PRO TISK Z VYÚČTOVÁNÍ. E x p o rt dat do.dbf Export vybraných dat do souborů typu.dbf. Data z těchto souborů je možné dále zpracovávat např. v EXCELu. Export se provede v úloze: SERVIS-SPECIALITY-EXPORT PLATNÝCH DAT A ARCHIVŮ DO.DBF a vyexportovaná data firmy jsou uložena do adresáře C:\UCTO200x\DOMYx. Názvy vytvořených souborů jsou vždy odvozeny od názvu souboru v programu NÁJEMNÉ a vždy začínají písmenem D a mají příponu.dbf ( DLISTY.DBF, DPLATBY.DBF, DSDOMY.DBF, DOSOBY.DBF, DSPOTREB.DBF ). Pokud se přepnete do jiné firmy a v ní opět provedete export dat, původní soubory.dbf se přepíšou novými. 17/18

18 S E R V I S d o d a t ek k p říručce SERVIS - POMOCNÉ ÚLOHY Z EVIDENČNÍCH LISTŮ Následující úlohy jsou určeny k přímému zápisu do aktuálních nebo archivních evid.listů. Byly vytvořeny pro snadnější zadávání některých položek a to kdykoliv v průběhu roku. Vždy zadejte požadovanou hodnotu do příslušného aktuálního nebo archivního ev.listu. Tytéž údaje můžete samozřejmě zadat přímo do evidenčních listů v menu BYTY a NEBYT.PR.. - ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SLUŽEB V EVID.LISTECH PRO VYÚČTOVÁNÍ Zadejte informaci, zda bude nájemníkovi příslušná služba zahrnuta do vyúčtování. - PODÍLY SLUŽEB V EVID.LISTECH PRO VYÚČTOVÁNÍ Zadejte podíly (vlastnický, p2,p3) pro rozúčtování dle algoritmů P,Q,R. - PŘEHLED VZTAHŮ NÁJEMNÍKŮ BYTŮ V EVID.LISTECH Zadejte vztah nájemníka (např. N-nájemník, V-vlastník, D-družstevník, S-společník...). SERVIS-PARMETRY-PARAMETRY PRO VYÚČTOVÁNÍ NASTAVENÍ ALGORITMŮ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB Pro každou službu můžete zvolit algoritmus, podle kterého se budou rozpočítávat její náklady. Nastavené algoritmy platí pro všechny domy ve zpracovávané firmě. NASTAVENÍ NÁZVŮ SLUŽEB PRO TISK SESTAV Z VYÚČTOVÁNÍ Zadejte svoje vlastní názvy jednotlivých služeb, aby se v sestavách, které budete odevzdávat nájemníkům, vytiskly tak, jak potřebujete. Texty zleva doplňte mezerami, v názvu nesmíte použít znak _ (podtržítko). Názvy platí pro všechny sestavy ve zvolené firmě. Na obrazovce se budou i nadále zobrazovat námi předdefinované pevné názvy. TISK PARAMETRŮ PROGRAM NÁJEMNÉ Můžete si vytisknout zadané parametry programu pro přenos plateb do ÚČTA a pro vyúčtování služeb. 18/18

ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12, info@esi-e.cz www.esi-e.cz Leden 2015 Program Nájemné 2015 Dodatek k příručce

ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12, info@esi-e.cz www.esi-e.cz Leden 2015 Program Nájemné 2015 Dodatek k příručce Nová sestava Zálohový list. Na přání uživatelů byla vytvořena tato nová celostránková sestava, která obsahuje podrobný rozpis parametrů bytu a předepsaných záloh. Obsahuje i editovatelný textový blok,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Snadné podvojné účetnictví UCTO20

Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Ver.: 5.xx Milan Hradecký 1 Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

NÁJEMNÉ. programový modul. pro program ÚČTO. ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 14200 Praha 12 - Modřany mobil: 724003746 e-mail: info@esi-e.cz www.esie.

NÁJEMNÉ. programový modul. pro program ÚČTO. ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 14200 Praha 12 - Modřany mobil: 724003746 e-mail: info@esi-e.cz www.esie. programový modul NÁJEMNÉ pro program ÚČTO Uživatelská příručka ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 14200 Praha 12 - Modřany mobil: 724003746 e-mail: info@esi-e.cz www.esie.cz 1 OBSAH: 1. PROGRAM NÁJEMNÉ V KOSTCE...6

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Osek 30.7.2007 Nastavení parametrů SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Poreinstalační servis Po prvním spuštění nově nainstalované verze 7.3 se provede kontrola na číslo předchozí verze a jestliže je nižší automaticky

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Penzijní spoření ve Mzdách Profi

Penzijní spoření ve Mzdách Profi Penzijní spoření ve Mzdách Profi Jednou s významných legislativních změn, platných od roku 2013 bylo zavedení možnosti spořit na penzi u soukromých penzijních společností (zkráceně ve II. pilíři). Zatím

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Přihlášení uživatele. Základní popis

Přihlášení uživatele. Základní popis MANAŽER POS32-1 - Přihlášení uživatele V přihlašovacím okně v kolonce Pokladna klikněte na šipku a vyberte pokladnu, do které se chcete přihlásit (pokud máte pouze jednu pokladnu kolonka tu není). V kolonce

Více

Modul Účetní analýzy

Modul Účetní analýzy Modul Účetní analýzy Money S3 - Účetní analýzy 1 Obsah Co lze od modulu Účetní analýzy očekávat... 2 Instalace modulu Účetní analýzy... 2 Účetní analýzy... 5 Hierarchický seznam Účetní analýzy... 6 Účetní

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

KNIHA JÍZD 2005. Professional. Uživatelská příručka

KNIHA JÍZD 2005. Professional. Uživatelská příručka KNIHA JÍZD 2005 Professional Uživatelská příručka 1. vydání, březen 2005 - verze programu 5.0.2.0 (Professional) Upozornění Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více