ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, Praha 12, Leden 2014 Program Nájemné 2014 Dodatek k příručce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12, info@esi-e.cz www.esi-e.cz Leden 2014 Program Nájemné 2014 Dodatek k příručce"

Transkript

1 Nový parametr Rzal_A4. V roce 2014 byla, na žádost uživatelů, do programu Nájemné přidána možnost měnit stránkování sestav záloh za služby. Původně se kvůli šetření papíru tiskly vždy zálohy pro 3 byty na jednu stránku A4 a bylo nutno jí rozstříhat nůžkami. Prostřednictvím nového parametru RZal_A4 lze nastavit tisk záloh pro každý byt na samostatnou stránku. To se provede nastavením na hodnotu A. Platby při změně uživatele bytu v průběhu měsíce. Pokud dojde ke změně uživatele bytu, nikoliv na začátku, ale v průběhu měsíce, je potřeba ručně upravit výši měsíčních plateb nájemného a záloh za služby v evidenčním listu. 1) Nejdřív provedeme aktualizaci evidenčního listu původního nájemníka tak aby měl platnost v odpovídající části posledního měsíce, kdy tam ještě uživatel bydlel. A patřičně upravíme i výši plateb za nájemné a zálohy za služby, aby odpovídaly počtu dní od začátku měsíce do odstěhování. 2) Založíme evidenční list pro nového uživatele s výší plateb odpovídající počtu dní do konce měsíce. 3) Pro další měsíc pak provedeme aktualizaci evidenčního listu a výší plateb odpovídající celému měsíci. 4) Při vkládání plateb program Nájemné automaticky vytvoří v daném měsíci pro daný byt záznam o platbě obou uživatelů podle zadaných částek v evidenčních listech. 1/18

2 podle. 2/18

3 Změna účtování nákladů za služby na člověko-dny Pro rok 2013 byl, na základě požadavků od uživatelů, program Nájemné od základů předělán tak, aby bylo možné provádět rozúčtování nákladů na odbydlené člověko-dny. Dřívější počítání na obydlené člověko-měsíce již bylo pro mnohé uživatele nevyhovující. Takže nyní se nově zadávají všechny datumy ve tvaru den/měsíc/rok, zatím co dříve se zadával pouze měsíc/rok. Z tohoto důvodu je třeba překontrolovat a opravit dříve zadané datumy. Zejména je problém s datem ukončení. Ten je většinou zadaný jako první místo poslední den v měsíci (například místo data ukončení: 31/05/2011 je uloženo datum 01/05/2011). Toto zadání vzniklo tím, že se dříve zadával pouze měsíc a rok. Pokud by tyto datumy nebyly opraveny, vedlo by účtování na člověko-dny ke zkresleným výsledkům. Jaké datumy opravit? Zejména se jedná o datumy ukončení platnosti evidenčních listů a datumy ukončení bydlení osob v účtovaném období. K této kontrole lze využít funkci SERVIS POMOCNÉ ÚLOHY Z EVIDENČNÍCH LISTŮ PŘEHLED PLATNOSTI EV. LISTŮ a BYTY BYDLÍCÍ OSOBY PROHLÍŽENÍ VŠECH OSOB V DOMĚ. Datum lze opravit po stisknutí klávesy F10. Další úpravy ve formuláři evidenčního listu. Ve verzi 2013 byla do programu Nájemné nově přidána možnost zadat údaje o vlastníkovi bytu. Stále častěji nastává situace, kdy vlastník bytu sám v bytě nebydlí, ale byt pronajímá. Proto je nutné, aby byl vlastník uveden v evidenčním listu i když v bytě nebydlí. Protože majitelů může být několik, je možno zadat údaje o majitelích na dvě řádky. To se zejména týká domů, kde jednotlivé byty vlastní různí lidé sdružení ve Společenství vlastníků, kde se často vyskytuje společné vlastnictví manželů. Z formulářů evidenčního listu byly vypuštěny již nepotřebné údaje o parametrech bytu pro výpočet sníženého nájmu. V databázi zůstávají nadále uložené, ale už se nezobrazují. 3/18

4 Nová vyhláška 120/2011 Sb. směrná čísla pro rozúčtování vody v domě bez měřičů. V roce 2013 byla v programu Nájemné zaktualizována tabulka směrných čísel pro rozúčtování vody v domech bez instalovaných měřičů podle vyhlášky 120/2011 Sb. (viz. 4/18

5 Rozúčtování vody, tepla a TUV od externí firmy. V roce 2012 byla do programu Nájemné byla přidána možnost zadat údaje z rozúčtování vody, tepla a TUV od externí firmy. V menu DOMY MĚŘIČE byly přidány parametry ext_voda, ext_ut, ext_tuv Pokud je příslušný parametr nastaven na N, provede se rozúčtování nákladů na odpovídající službu podle nastavení v programu Nájemné. Pokud je příslušný parametr nastaven na A, převezmou se do vyúčtování nákladů hodnoty v Kč z rozúčtování provedeného externí firmou. Zadávání nákladů v Kč lze provést pokud jsou parametry ext_voda, ext_ut, ext_tuv Nastaveny na A. Zadávání se provádí v menu NÁKLADY ROZPIS SPOTŘEBY PODLE MĚŘIČŮ. Zadané hodnoty budou dosazeny do výsledku vyúčtování. Pomocné sestavy postupu rozúčtování pak nebudou ukazovat správné údaje. Po nahrání upraveného programu, budou nově definované parametry pravděpodobně obsahovat náhodné nesmyslné hodnoty. Je potřeba je zkontrolovat a opravit. 5/18

6 Postup nastavení tiskárny v programu ÚČTO tak, aby tiskla sestavy i z programové nadstavby Pokud si koupíte novou tiskárnu, většinou nastane situace, kdy se sestavy z programu UCTO tisknou bez problémů, zatím co z programové nadstavby se netiskne nic. K odstranění tohoto problému je potřeba nastavit v programu UCTO u příslušné tiskárny parametr Cesta na hodnotu absolutní. To se dá udělat následovně: Ostatní Speciality Nastavení PC Fandu - Konfigurační program Potom pokračovat podle následujícího obrázku volbou: Stav - Tiskárny - F10 - Absolutní cesta Export sestavy do formátu RTF Pokud potřebujete vytvořenou sestavu dále upravit v textovém editoru pod Windows, máte k dispozici převod do formátu RTF, viz kapitola: Poslední sestava ve formátu.rtf Modul HTM sestavy Tento modul slouží pro uživatele programu NÁJEMNÉ a nelze jej použít samostatně. Modul umožňuje tisk podstatně dokonalejších sestav z vyúčtování předávaných uživatelů bytů. K tomu potřebujete mít na svém počítači nainstalovaný internetový prohlížeč, nejlépe MS Internet Explorer. J a k s p o u š t ě t m o d u l H T M s e s t a v y? Z důvodu nedostatku konvenční paměti, musíme pro generování HTM sestav a na některých PC i pro výpočet vyúčtování a tisk obyčejných sestav, program Nájemné spouštět prostřednictvím programu (D2.BAT), pro který si vytvoříte zástupce na ploše (např.: D2 start). 6/18

7 Vytvoření zástupce (ikony) na ploše pro spuštění programu D2 bez programu ÚČTO: Nejprve si uděláme kopii existující ikony programu UCTO. A to tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na ikonu a vybereme funkci kopírovat. Potom nastavíme kurzor na volné místo na ploše a po kliknutí pravým tlačítkem myši vybereme funkci vložit zástupce. Dále postupujeme pomocí programu UCTO takto: Dále zvolte změnit ikonu procházet Potom klikněte na tlačítko OK a Konec. Nyní by se již na ploše měla zobrazit ikona, pomocí které budete spouštět program Nájemné přímo (bez ÚČTA) a v něm pak modul HTM sestavy. 7/18

8 Pokud spustíte program Nájemné ze zástupce D0 start budete pracovat s následujícími omezením: vkládat náklady do programu ÚČTO nemůžete - přepnout se do jiné firmy - provádět přenos plateb do deníku ÚČTA - provést uzávěrku vyúčtování - Pokud budete chtít použít tyto funkce, musíte spustit Nájemné jako dosud ze zástupce ÚČTA. Jak se přepínat mezi firmami? Použijete-li ke spuštění zástupce D0 start, spustí se Nájemné s daty firmy, se kterou jste naposledy v ÚČTU pracovali. Pokud se chcete přepnout do jiné firmy, musíte ukončit toto Nájemné a spustit Nájemné klasicky ze zástupce ÚČTA. Zde se přepnete do druhé firmy, program ukončíte a znovu spustíte Nájemné z D0_start. J a k p r a c o v a t s m o d u l e m H T M s e s t a v y? Modul lze spustit pouze po provedení vyúčtování pro zvolený dům a období. Spouští se z menu >HTM. Základní menu : Parametry pro tisk HTM sestav Tisk - jeden nájemce Výběr nájemců pro tisk Servis P a r a m e t r y p r o t i s k H T M s e s t a v Zde zadejte do položky Hlavička jméno správce, které se vypíše na začátku sestavy z vyúčtování. Dále určete, zda chcete v hlavičce sestavy vytisknout datum tisku. Pokud chcete, zadejte libovolné datum, které se pak v sestavě vytiskne. Nakonec zadejte cestu, kde máte uložen váš internetový prohlížeč. Pravděpodobně použijete přednastavenou cestu, která je pro prohlížeč EXPLORER obvyklá. Ještě zvolte, zda chcete po vytvoření sestavy prohlížeč automaticky spustit. T i s k - j e d e n n á j e m c e Zvolte jednoho nájemníka a výběr ukončete klávesou <Enter>. Vytvoří se pro něj HTM sestava z vyúčtování a spustí se prohlížeč se sestavou. Pokud prohlížeč ihned spustit nechcete, vytiskne se hláška: 'HTM sestava byla vytvořena v C:\rep.htm'. V ý b ě r n á j e m c ů p r o t i s k Nájemníky, pro které chcete HTM sestavy z vyúčtování vytvořit, označte A. Seznam ukončete klávesou <Esc>. Vytvoří se sestava pro zvolené nájemníky, která se, dle parametru, buď zobrazí rovnou v prohlížeči nebo Vás jen hláškou o vytvoření upozorní. S e r v i s Konstanty - zde můžete na vlastní nebezpečí experimentovat s konstantami, pomocí nichž se provádí stránkování HTM sestavy. Zápis na disketu - provede se uložení HTM sestavy na disketu. Můžete si i prohlédnout obsah diskety resp. ji naformátovat. 8/18

9 J a k v y t i s k n o u t s e s t a v u z p r o h l í ž e č e M S I n t e r n e t E x p l o r e r? Změna vzhledu webové stránky při tisku 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky. 2. V rámečku Okraje zadejte rozměry okrajů v milimetrech (např. všude 7 mm - je třeba následně v Náhledu vyzkoušet). 3. V rámečku Orientace zadejte, že stránku chcete vytisknout svisle, klepnutím na přepínač Na výšku 4. V seznamu Záhlaví a Zápatí vymažte případná záhlaví a zápatí, tak aby obě položky zůstaly prázdné. Pokud potřebujete původní záhlaví a zápatí zachovat, protože je potřebujete pro tisk jiných souborů, musíte si je před vymazáním poznamenta a uchovat si je. Náhled tisknuté webové stránky V nabídce Soubor klepněte na příkaz Náhled, kde si můžete zobrazit vzhled webové stránky, tak jak se bude tisknout. Zde můžete otestovat, zda se celá řádka vytiskne správně na šířku (okraje vpravo, vlevo) a zda je správné stránkování (okraje nahoře, dole). Stránkování můžete v krajním případě i ovlivnit změnou konstant v Servisu modulu HTM Sestavy. Tisk webové stránky V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk. Jak změnit nájemné za m 2 přímo v evidenčním listu bytu Koeficienty pro výpočet maximálního nájemného už nemají význam. V parametrech se již přímo zadává cena za m 2. Je to nutné vzhledem k tomu, že každý byt může mít jinou výši smluvní ceny nájmu za m 2. Zároveň tam mohou ještě být byty s regulovaným nájemným. Nová verze programu umožňuje nastavit přímo v evidenčním listu cenu za m 2. Po volbě F10 se obrazovka zbarví červeně a umožní zadat koeficient: Kč/m2 individuálně pro každý byt. Následovně se automaticky vypočítá celkové nájemné. Zanesení výsledků vyúčtování nákladů na topení od externí firmy (Finta s využitím koeficientů (podíly služeb v ev. listech pro vyúčtování) Abychom dostali výsledky vyúčtování nákladů na topení od externí firmy do sestavy vyúčtování, použijeme některý z koeficientů p1, p2, p3, které jsou v programu k dispozici. Vybereme si koeficient, který ještě není v daném domě použitý, například p1. A vybereme některou z předdefinovaných služeb, která není v daném domě používána například 15 ostatní. 9/18

10 Servis: V úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení názvů služeb pro tisk... změníme jméno služby 15 z "ostatní" na "topení" v úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení algoritmů vyúčtování služeb nastavíme algoritmus služby 15 na "p" v úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení zúčtování záloh nastavíme služby 15 "A" v úloze Pomocné úlohy z evidenčních listů - Zapnutí/vypnutí služeb... nastavíme ve všech bytech u služby 15 "A" v úloze Pomocné úlohy z evidenčních listů - Podíly služeb v evid. listech... nastavíme u jednotlivých bytů hodnoty koeficientů spočítané z vyúčtování dodaného externí firmou jako podíl celkové ceny a vyúčtované ceny pro daný byt. Kvůli přesnosti je potřeba využít 5 desetinných míst. Celková cena musí být vložena příslušným způsobem do peněžního deníku Jak změnit sestavu evidenčního listu bytu Na základě požadavků uživatelů jsme do programu doplnili možnost měnit sestavu evidenčního listu bytu. Po upgradu programu na novou verzi je k dispozici původní verze sestavy z předchozího roku. Prostřednictvím nové funkce Aktualizace sestav evidenčních listů z dodaných předloh můžete zvolit jednu ze tří variant této sestavy. 10/18

11 Změna zahrnuje: a) Vypuštění části definující snížení nájmu kvůli snížené kvalitě bytu b) Nezobrazuje nulové zálohy za služby c) Nově zobrazuje součet: měsíčně služby + nájem = xxxxxxx d) Do všech sestav (evidenční listy a smlouvy) jsou nyní automaticky vkládány údaje o pronajímateli zadané v úloze: Servis - Zadání údajů o pronajímateli domu do sestav e) Obě stránky mají hlavičku s číslem stránky, datumem, jménem uživatele a číslem bytu f) Nezobrazuje se kategorie bytu g) Varianta 2 má navíc vypuštěnu část snížení ceny dle rozhodnutí obce h) Varianta 3 je původní verze sestavy evidenčního listu z roku 2006 Postup provedení změny: V programu Nájemné otevřete úlohu: Servis - Aktualizace sestav evidenčních listů z dodaných předloh a vyberte z nabídky požadovanou verzi sestavy. Při dalším tisku evidenčních listů již bude použita tato nová verze. Nadále funguje, zejména pro ostatní sestavy, funkce Úpravy sestav smluv a evidenčních listů Následuje ukázka sestavy varianta 2: 11/18

12 Instalace Komunikačního modulu pro STEREO Při instalaci musíte mít vloženo CD v mechanice ( např. D: ). Nebudete používat funkci ze zobrazené stránky jako při instalaci upgradu, ale spusťte instalaci přímo z CD: Start - Spustit - D:\domyst\instal.exe (předpokládáme, že Vaše CD mechanika má označení např.d:). Program nainstalujte do adresáře, kde máte uloženo Vaše STEREO, např.: C:\STEREO11\ DOMY0ST. Dále postupujte již dle příručky k programu NÁJEMNÉ : Nejdříve proveďte propojení Komunikačního modulu STEREO k nainstalovanému programu Nájemné: Spusťte STEREO a v něm funkci: OSTATNÍ-PŔÍSLUŠENSTVÍ-VLASTNÍ PROGRAMY. Klávesou <F2> vytvořte novou řádku a zadejte např. (můžete také pouze přepsat cestu již stávající spojení a nevytvářet další řádku): název úlohy : Kom.modul 2010 cesta ke kom.modulu: C:\STEREO11\DOMY0ST\DOMY0ST.RDB Kurzor umístěte na Název úlohy a stiskem klávesy <ENTER> spusťte komunikační modul a v něm nejdříve nastavte v parametrech cestu k programu NÁJEMNÉ v úloze PARAMETRY-CESTA K PROGRAMU ÚČTO (např. C:\UCTO2010) a vyberte firmu pro kterou zpracováváte nájemné. Pokud jste si v minulém roce změnili druhy a čísla účtů určená pro přenos předpisů plateb z NÁJEMNÉHO do STEREA je třeba tyto soubory převzít z loňského programu. Spusťte v kom.modulu úlohu: Parametry-Speciality-Převzít čís.druhů z 2009 Tím je instalace komunikačního modulu dokončena. S p o l ečný sdílený náklad pro více domů V úloze NÁKLADY - ZADÁNÍ SDÍLENÝCH NÁKLADŮ PRO VÍCE DOMŮ můžete zadat, které domy mají pro vybranou službu společný náklad. Nejdříve zadejte kód sdílení (např. T ). Tento kód musí mít všechny domy pro sdílení nákladu jedné služby stejný. Pak zadejte číslo domu a nakonec kód služby cissl. Tento kód určuje druh sdílené služby. cissl : S1 -voda S2 -teplo S3 -ohřev TUV S17-dodávka TUV S4 -spol.el. S5 -STA S6-výtah S7 -úklid S8-kominíci S9 -popeláři S10-splašky S11-kanalizace S12-jiné S13-dohodou S14-ostat.náj. S15-ostatní S16-fond.údrž.... Po rozúčtování se do tabulky automaticky dosadí vypočítané hodnoty: odbydl - odbydlené služby v domě ( dle algoritmu nebo typu služby např. osoboměsíce ) nadum - vypočítaný náklad na dům celkem - celkový společný náklad na službu pro všechny sdílené domy Pozn. Každý dům, který má společný náklad musí mít v tabulce jednu řádku Sdílení teplé vody je třeba rozdělit na ohřev ( S3 ) a dodávku ( 12/18

13 Příklad, jak sídlené náklady zadat: Tři domy 001, 002, 003 mají společné fakturační místo a tedy i náklad na teplo a teplou vodu. Do ÚČTA vložte obvyklým způsobem náklad do jediného či do více domů. Program sečte náklady zadané pro jednotlivé domy. Stačí vše zadat třeba pro dům: 001 : Do tabulky zadejte : Náklad text výkon pro ohřev TUV /03 teplá pro dodávku /03 dtepl TUV pro teplo /03 teplo kód dů cissl m TVO 001 S3 TVO 002 S3 ohřev TUV (S3) TVO 003 S3 TVD 001 S17 TVD 002 S17 dodávka TUV (S17) TVD 003 S17 T 001 S2 T 002 S2 teplo (S2) T 003 S2 Můžete si vytisknout sestavy, ve kterých si lze prohlédnout, jakým způsobem bylo provedeno rozdělení sdílených nákladů na jednotlivé domy : SDÍLENÉ NÁKLADY - TISK SESTAVY Zobrazí se jak celkový společný sdílený náklad, tak konečný vypočítaný náklad na konkrétní dům. Současně se zobrazí i napočítané odbydlené služby, které se použily k rozdělení nákladu. SDÍLENÉ NÁKLADY PRO ÚT A TUV - TISK SESTAVY Sestava určená pouze pro sdílený náklad na teplo a tep.vodu, kde přesně uvidíte, jakým a dle čeho byly vypočítány náklady na základní a spotřební složky jednotlivých domů. R o zúčtován í n á k l a d ů n a v ý t a h Nově od verze 2004 se k rozúčtování nákladů na výtah nepoužívá parametr za_výtah. Nyní je třeba u příslušného bytu/nebyt.prostoru vypnout službu z vyúčtování. Snadno lze zadat v SERVIS-POMOCNÉ ÚLOHY Z EVID.LISTŮ- ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SLUŽEB V EVID.LISTECH. Povinně zadat, zda jsou instalovány měřiče vody, tepla a teplé vody V úloze DOMY-MĚŘIČE VODY, TEPLA A T.VODY zadejte, jaké měřiče máte naistalovány (m_voda, m_ut, m_tuv - A/N). 13/18

14 Koeficient korekce tepla V DOMY-SPOTŘEBA TEPLA PRO VYT. A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV můžete zadat nový koeficient krut, kterým lze provést korekci naměřené spotřeby tepla pro celý dům najednou (současně pro všechny nájemníky v domě). Implicitní hodnota je A rchiv údajů o spotřebě ÚT a TUV (patní měřidla) V DOMY-SPOTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV můžete klávesou <F9> přenést aktuální údaje (včetně údajů o spotřebě studené vody) do archivu. Ten můžete modifikovat v úloze ARCHIV SPOTŘEBY TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV a ARCHIV SPOTŘEBY STUDENÉ VODY. Přenos plateb do ÚČTA a DPH (nový parametr : dat_dph) V případě, že přenášíte platby do ÚČTA a máte Vaši účtovanou firmu v ÚČTU nastavenu jako plátce daně a pro přenos platby za nájem nechcete uplatnit DPH, je třeba nastavit v programu Nájemné nový parametr : dat_dph v úloze SERVIS - PARAMETRY - NASTAVENÍ PARAMETRŮ PROGRAMU NÁJEMNÉ. dat_dph = A - přenos se provede jako dosud: do deníku se zapíše datum DPH a částka za nájem do 0%DPH = N - datum DPH a částka 0%DPH se nevyplní Pokud tedy potřebujete, aby přenos plateb pracoval jako dříve, je třeba parametr nastavit na A. S a zba DPH a n á j em ( o d ) Zákon o dani z přidané hodnoty byl novelizován zákonem č.322/2003sb. Přesouvá např. Software a související služby ze snížené sazby 5% do zboží se základní sazbou 19%. Totéž se týká nájmů nemovitostí, které nejsou osvobozeny od daně. Nájem může být zdaňován, jedná-li se o nájem plátcům pro účely podnikání. Pokud je tedy nájem zdaňován, musí být od zdaňován namísto dosavadní snížené sazby 5%, sazbou základní 19%. Poslední sestava ve formá t u. R T F V úloze SERVIS-POSLEDNÍ SESTAVA se po zobrazení této sestavy a po stisku klávesy <Esc> převede zobrazená sestava do formátu.rtf. Tuto sestavu již můžete zpracovat libovolným editorem ve Windows např. MS Word. Sestava se vždy uloží do souboru C:\najemne.rtf. Doporučujeme si vytvořit na plochu ikonu, kterou tento soubor spustíte. Jak ikonu vytvořit? Klikněte někde na ploše pravou myší, z menu vyberte Nový objekt - zástupce. Zapište příkaz C:\najemne.rtf a v dalším následujícím okně zapište název ikony např. Nájemné - sestava. Nakonec zvolte Dokončit. V budoucnu, kdykoliv budete potřebovat sestavu, vyvoláte ji poklepáním na ikonu. V C:\najemne.rtf je uložena vždy jen poslední sestava. Budete-li ji chtít uchovat i pro příště, musíte si ji ve Windows editoru uložit pod jiným jménem. Soubor C:\najemne.rtf otevřený v editoru ve Windows nezapomeňte vždy zavřít. Pokud by zůstal otevřený a spustili byste v programu Nájemné znovu úlohu Poslední sestava (= převod daší sestavy do.rtf), program by skončil s chybou a 'spadl by'. V editoru také můžete změnit ve Vzhledu stránky jednotlivé okraje, tak aby se sestava vešla na stránku. U závěrka Uzávěrku je možné provést i s chybějícími platbami (např. nebyt.prostor nebyl obsazený po celé účetní období). Na tyto platby vás program předem upozorní. 14/18

15 Zadání čísla měřiče Při vkládání spotřeby můžete po stisku klávesy <F9> zadat číslo měřiče vody, tepla nebo t.vody. V téže úloze si můžete vytisknout sestavu se zadanými spotřebami včetně čísel měřičů. Pokud se hned čísla neobjeví, je třeba nejdříve úlohu ukončit a znovu spustit. O p rogramu N á j emn é (licence, počet bytů) V úloze SERVIS-* O PROGRAMU NÁJEMNÉ se zobrazuje licenční číslo ÚČTA a počet bytů, pro který je Nájemné vygenerováno. Zároveň se můžete přesvědčit, kolik jednotek (bytů a nebytů) již v programu máte napočítáno. Toto číslo je pouze informativní, protože záleží na tom, v kolika firmách jste Nájemné spustili. S estava s rozdíly (předpis - n á k l a d ) s v y ú čtováním 1 n á j emn í k a Přidána sestava, která obsahuje rozdíly mezi předpisy a rozúčtovanými náklady jednotlivých služeb. Můžete zvolit verzi bez plateb i s platbami. Ú s p o rná sestava s vyúčtováním 1 n á j emn í k a Přidána další sestava v jiné úspornější podobě, aby se celé vyúčtování lépe vešlo na jednu stránku. Záleží samozřejmě na všem, co do vyúčtování chcete zapsat. V y p n u t í rozúčtování tepla nebo TUV u nájemn í k a Aby rozúčtování vyšlo bezchybně a zobrazilo se dobře ve všech sestavách, je třeba tomuto nájemníkovi v evid.listu zadat plut, pltuv=0. Lze zadat v SERVIS - POMOCNÉ ÚLOHY Z EVID.LISTŮ - VYTÁPĚNÉ PLOCHY PLUT A PLTUV V EVID.LISTECH V y p n u t í t i s k u d a t u mu v s estavách vyúčtov á n í p ro 1 nájemn í k a V úloze SERVIS - PARAMETRY-PARAMETRU PROGRAMU nastavte parametr JMS na A - datum se nevytiskne, N - datum se vytiskne V y t á p ěná plocha pro rozúčtování tepla a t.vody Vzhledem k neustálým změnám ve vyhláškách týkajících se rozúčtování tepla a teplé vody a také k možnosti dohody nájemníků o způsobu jejich rozúčtování, jsme změnili zadávání vytápěné plochy v evidenčním listu. Po zadání všech místností bytu/nebyt.pr. se na základě tep.koeficientů z číselníku místností automaticky vypočítává vytápěná plocha. Tato plocha je nyní pouze informativní a vy musíte vyplnit následující položky libovolně sami: pro UT (vyt.plocha pro rozúčtování tepla) a pro TUV (vyt.plocha pro rozúčtování teplé vody). Pokud je nevyplníte a zůstanou nulové, nebude se správně provádět příslušné rozúčtování UT a TUV. Při aktualizaci evid.listu se samozřejmě zkopírují i tyto vámi zadané plochy. V programu NÁJEMNÉ nelze v průběhu účetního období u téhož bytu/nebyt.pr. (= stejný nájemník) změnit velikosti místností a tedy ani vytápěných ploch. Pokud by došlo k této změně, musíte byt s původní velikostí ukončit a nově založit byt/nebyt.pr. s jinými plochami. Na konci účetního období byste každý byt/nebyt.pr. vyúčtovali zvlášť. 15/18

16 Zrušení a přečíslování bytu Před touto akcí doporučujeme pro jistotu zazálohovat data firmy, abyste po neúspěchu mohli nahrát původní data. Nastane-li situace, kdy potřebujete kompletně zrušit nebo přečíslovat některý byt/nebyt.pr., použijte speciální funkci v menu BYTY / NEBYT.PR. v úloze PROHLÍŽENÍ EVID.LISTU z nabídky výběru ze seznamu evid.listů. Pokud stisknete klávesu <Ctrl> zobrazí se na spodním řádku obrazovky nápověda. Najeďte na vybraný byt/nebyt.pr. a stiskněte <Ctrl+Y> chcete-li vymazat vše, co k bytu/nebyt.pr. náleží. Pokud chcete pouze vše přečíslovat, použijte <Ctrl+P> a v následující nabídce zadejte nové číslo této jednotky. V l o žení nového evidenčního listu mezi archivní Před touto akcí doporučujeme pro jistotu zazálohovat data firmy, abyste po neúspěchu mohli nahrát původní data. V případě, že nastane situace, kdy dodatečně zjistíte, že musíte mezi archivní evidenční listy vložit další archivní evid.list (např. když jste se opožděně dozvěděli o důležitých změnách), použijte PŘÍMÝ PŘÍSTUP K DATABÁZÍM - ARCHIV BYTŮ resp. NEBYT.PR. Klávesou <F2> vyberte např. položky: dům, byt, pcn, od, do, příjmení. Najeďte na řádku evid.listu, jehož položky chcete použít pro nový list. Změňte v něm položky od a do tak, aby mezi evid.listy vznikla časová mezera, kterou zaplníte novým archivním evidenčním listem. Ten vytvoříte zkopírováním vybraného evid.listu. Stiskněte <ALT+F2> Zkopíruj ev.list. V nabídce zadejte požadované období od, do. Zadání ukončete <Esc>. V seznamu se již objeví zkopírovaný evid.list. Při této transakci je třeba zajistit, aby jednotlivé evid.listy téhož nájemníka na sebe správně navazovaly. Další úpravy v tomto archivním evidenčním listě již můžete provádět pohodlněji v menu BYTY / NEBYT.PR. v úloze PROHLÍŽENÍ ARCHIVNÍHO LISTU po stisku klávesy <F10>. Př. Máte v archivu původní evidenční list 01/ /2003 a pro období 06/ /2003 potřebujete archivní list s jinými předpisy za služby. Nejdříve změňte u původního hodnotu do na 05/2003 (bude tedy platit 01/ /2003). Tento list zkopírujte pomocí <ALT+F2> a zadejte od 06/2003 a do 10/2003. Nyní budete mít v archivu 2 na sebe navazující evid.listy. Pokud změníte výše přepisů za nájemné a služba a pro příslušné měsíce již máte vygenerované předpisy plateb, musíte tyto předpisy aktualizovat pomocí úlohy : SERVIS-AKTUALIZACE PŘEDPISŮ PLATEB PO ÚPRAVĚ EV.LISTŮ. I n f o rma ce o typu platby v sestavě s předpisy V sestavě PLATBY-ROZPIS MĚS.PŘEDPISŮ ZA OBDOBÍ přidána informace o typu platby nájemníka (P,Q,R-SIPO, S-složenka..). Nově je umožněn tisk měsíčních plateb tříděných dle typu platby. Tato informace bude pouze u nově vygenerovaných plateb (po instalaci upgradu 2003). Dříve vygenerované platby (před upgradem 2003) tuto informaci nebudou obsahovat. Pozn: Nelze vytvořit součtovou sestavu, protože pro každý měsíc může být zadán teoreticky jiný typ platby. Zadávání spotřeby pomo cí počátečního a koncového stavu měřičů Úloha : NÁKLADY-ROZPIS SPOTŘEBY PODLE MĚŘIČŮ (VODA. TEPLO, TUV) Při zadávání spotřeby měřené měřiči, je nově možné zadávat počáteční a koncový stav měřiče. Náměr se dopočítá automaticky. Pro usnadnění práce můžete ze zvoleného měsíce nechat automaticky převzít vybrané předchozí koncové stavy a je dosadit do nového poč. stavu. Pro každou službu si můžete vytisknout formulář se seznamem všech nájemníků bydlících v domě v zadaném měsíci a jejich naměřených počátečních stavů pro eventuelní ruční zápis nových odečtů.. 16/18

17 Pokud chcete zadávat přímo výsledný náměr (rozdíl mezi dvěma měřeními) zvolte úlohu ZADÁNÍ VÝSLEDNÝCH NÁMĚRŮ. Vyberte měřenou službu a náměr zapište do položek : voda_kon, teplo_kon resp.tuv_kon. V y ú čtování tepla a teplé vody Rozúčtování tepla a teplé vody se provádí dle vyhlášek :.458/2000Sb.,.406/2000Sb.,.372/2001Sb.,.224/2001Sb.,č.152/2001Sb. Vyúčtování tepla (UT) Základní složka (40- dle stanovené vytápěné plochy pro UT 50%) Spotřební složka (60-50%) Vyúčtování teplé vody (TUV) - Ohřev TUV Základní složka (30%) Spotřební složka (70%) dle stanovené vytápěné plochy pro UT (nejsou měřiče) dle náměru měřičů tepla dle stanovené vytápěné plochy pro TUV dle stanovené vytápěné plochy pro UT nebo dle osob (nejsou měřiče) dle náměru měřičů teplé vody - Dodávka (stočné) TUV Nedělí se již na základní a spotřební složku. Zadejte v DOMY-PARAMETRY SPOTŘEBY TEPLA položku zakl_dod = 0.! Průměrné náklady na vytápění při instalovaných mě řičích Dle nových vyhlášek o rozúčtování tepla, je třeba při vyúčtování tepla zkontrolovat, zda průměrný náklad některého nájemníka nepřekročí oproti průměrnému nákladu celého domu 40%. Z tohoto důvodu je připravena sestava, ve které se vytiskne průměrný náklad na teplo celého domu a seznam nájemníků s procentem odchýlení jejich průměrného nákladu od průměru v domě. Můžete si ji vytisknout v: >SESTAVY - PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PŘI INSTALOVANÝCH MĚŘIČÍCH (%). Vyú čtování - dluhy za nájem, n ezúčt. a zúčt.služby Sestavy Vyúčtování služeb 1. a 2. část jsou určeny pouze pro vyúčtování zúčtovaných služeb. Případný dluh/přeplatek nájemníka je pouze z vyúčtování za zúčtované služby. V ostatních sestavách z vyúčtování je v případě dluhu nájemníka podrobně rozepsáno kolik dluží za nájem, za nezúčtované služby (fondy) a kolik za zúčtované služby. V ý k o n y p ro vkládání nákladů Nelze změnit název ani kód výkonu. Je třeba pouze přepsat předdefinované výkony pro Nájemné do číselníku ÚČTA. Název služby pro tisk sestav můžete změnit v úloze SERVIS-PARAMETRY-NASTAVENÍ NÁZVŮ SLUŽEB PRO TISK Z VYÚČTOVÁNÍ. E x p o rt dat do.dbf Export vybraných dat do souborů typu.dbf. Data z těchto souborů je možné dále zpracovávat např. v EXCELu. Export se provede v úloze: SERVIS-SPECIALITY-EXPORT PLATNÝCH DAT A ARCHIVŮ DO.DBF a vyexportovaná data firmy jsou uložena do adresáře C:\UCTO200x\DOMYx. Názvy vytvořených souborů jsou vždy odvozeny od názvu souboru v programu NÁJEMNÉ a vždy začínají písmenem D a mají příponu.dbf ( DLISTY.DBF, DPLATBY.DBF, DSDOMY.DBF, DOSOBY.DBF, DSPOTREB.DBF ). Pokud se přepnete do jiné firmy a v ní opět provedete export dat, původní soubory.dbf se přepíšou novými. 17/18

18 S E R V I S d o d a t ek k p říručce SERVIS - POMOCNÉ ÚLOHY Z EVIDENČNÍCH LISTŮ Následující úlohy jsou určeny k přímému zápisu do aktuálních nebo archivních evid.listů. Byly vytvořeny pro snadnější zadávání některých položek a to kdykoliv v průběhu roku. Vždy zadejte požadovanou hodnotu do příslušného aktuálního nebo archivního ev.listu. Tytéž údaje můžete samozřejmě zadat přímo do evidenčních listů v menu BYTY a NEBYT.PR.. - ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SLUŽEB V EVID.LISTECH PRO VYÚČTOVÁNÍ Zadejte informaci, zda bude nájemníkovi příslušná služba zahrnuta do vyúčtování. - PODÍLY SLUŽEB V EVID.LISTECH PRO VYÚČTOVÁNÍ Zadejte podíly (vlastnický, p2,p3) pro rozúčtování dle algoritmů P,Q,R. - PŘEHLED VZTAHŮ NÁJEMNÍKŮ BYTŮ V EVID.LISTECH Zadejte vztah nájemníka (např. N-nájemník, V-vlastník, D-družstevník, S-společník...). SERVIS-PARMETRY-PARAMETRY PRO VYÚČTOVÁNÍ NASTAVENÍ ALGORITMŮ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB Pro každou službu můžete zvolit algoritmus, podle kterého se budou rozpočítávat její náklady. Nastavené algoritmy platí pro všechny domy ve zpracovávané firmě. NASTAVENÍ NÁZVŮ SLUŽEB PRO TISK SESTAV Z VYÚČTOVÁNÍ Zadejte svoje vlastní názvy jednotlivých služeb, aby se v sestavách, které budete odevzdávat nájemníkům, vytiskly tak, jak potřebujete. Texty zleva doplňte mezerami, v názvu nesmíte použít znak _ (podtržítko). Názvy platí pro všechny sestavy ve zvolené firmě. Na obrazovce se budou i nadále zobrazovat námi předdefinované pevné názvy. TISK PARAMETRŮ PROGRAM NÁJEMNÉ Můžete si vytisknout zadané parametry programu pro přenos plateb do ÚČTA a pro vyúčtování služeb. 18/18

ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12, info@esi-e.cz www.esi-e.cz Leden 2015 Program Nájemné 2015 Dodatek k příručce

ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12, info@esi-e.cz www.esi-e.cz Leden 2015 Program Nájemné 2015 Dodatek k příručce Nová sestava Zálohový list. Na přání uživatelů byla vytvořena tato nová celostránková sestava, která obsahuje podrobný rozpis parametrů bytu a předepsaných záloh. Obsahuje i editovatelný textový blok,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu

Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu - 1/13 - Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu v programu KALKUL1 V09 (V91 s drobnými odlišnostmi) Revize: 12.02.2005. Od verze V09.43-11 je pro uživatele, kteří mají k dispozici laserovou tiskárnu

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Snadné podvojné účetnictví UCTO20

Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Ver.: 5.xx Milan Hradecký 1 Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda WinZápočet 7.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 009 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4..

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více