malíř Začínáte? řezník pekař řezník lakýrník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "malíř Začínáte? řezník pekař řezník lakýrník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec"

Transkript

1 Kontaktní centrum, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , sevírka malíř holič knihkupec účetní lektorka Název oboru: Malíř, lakýrník Druh: ŘEMESLNÁ zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič lakýrník řezník kuchař zubař restauratér kosmetička výčepní Začínáte? Příručka pražského podnikatele

2 Definice: Malířské práce v interiérech a exteriérech, lakýrnické a natěračské práce na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku apod. Práce tapetářské. Organizace a příprava pracoviště, vyhodnocení a příprava povrchů pro aplikaci malby/nátěrů. Přesun materiálu, ochrana nenatíraných ploch proti zašpinění. Tmelení, broušení, sádrování, penetrování a jiné opravy povrchu. Příprava nátěrových hmot a jejich aplikace podle technologických postupů výrobce. Dekorativní efekty malby. Vzduchové a vysokotlaké stříkání nátěrových hmot. Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů. Tapetování příprava povrchu, odstranění starých tapet, lepidel. Lepení všech druhů tapet a jiných povlaků na stěny a stropy. Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků. Úklid pracoviště. Podmínky získání živnostenského oprávnění: Osmnáct let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a vůči zdravotní pojišťovně. Odborná způsobilost pro vykonávání práce malíře/natěrače/lakýrníka je prokázána ukončeným vzděláním v oboru nebo uznanou úplnou odbornou kvalifikací, ukončeným vzděláním v oboru příbuzném s jednoroční praxí, rekvalifikací v oboru s jednoletou praxí nebo samotnou šestiletou praxí v oboru. Tato příručka obsahuje pokyny a povinnosti, které zákony určují přímo pro odbornou činnost malíře/natěrače/lakýrníka, a výstupy, které z této legislativy pro podnikatele povinně vyplývají. 1. Podmínky úspěšného vykonávání práce Základními předpoklady pro úspěšné vykonávání povolání malíře/lakýrníka/natěrače jsou schopnost učit se novým věcem a tyto nové poznatky úspěšně aplikovat v praxi, schopnost řešit problémy, kladení důrazu na bezpečnost práce a ochranu zdraví a majetku, úsilí co nejlépe vykonávat svoji práci. Onemocnění, která omezují vykonávání zaměstnání malíře/natěrače/lakýrníka, jsou mj.: klaustrofobie, závratě apod. Onemocnění, která vylučují výkon zaměstnání malíře/natěrače/lakýrníka jsou: chladová alergie, přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí, záchvatovité a kolapsové stavy, prognosticky závažné onemocnění zraku, pohybového systému, končetin, dýchacích cest a plic a závažná onemocnění podle toxikologických vlastností látek. Kontrola zdravotního stavu je podmínkou pro vykonání zkoušek odborných způsobilostí Hospodářské komory České republiky. Pojištění pro malíře, lakýrníky a tapetáře není povinné, ale je vhodné, sjednat si úrazové pojištění (pro případ zranění při výkonu práce, pádu apod.) a pojištění odpovědnosti (případ poškození klientova majetku apod.). V případě, že by živnostník měl zaměstnance, je povinnost sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

3 2. Zkoušky odborné způsobilosti Hospodářská komora ČR poskytuje složení zkoušek odborné způsobilosti, jejichž úspěšným složením je absolvent oprávněn získat živnostenské oprávnění. Podrobnosti o těchto zkouškách získá zájemce na internetových stránkách : 3. Cech malířů a lakýrníků ČR ÁČKO radí... Pro úplnou kvalifikaci Malíř a lakýrník, kterou je možné složit u příslušné střední školy, je potřeba předložit osvědčení úspěšného absolvování těchto kvalifikací: - Malíř - Lakýrník a natěrač - Tapetář V České republice působí od roku 2003 Cech malířů a lakýrníků, sdružující řemeslníky, malířské firmy a odborné učiliště. Nový vlastníci živnostenského oprávnění v oboru malíř/lakýrník by měli zvážit své členství v Cechu, jelikož svým členům poskytuje mnohé výhody. Kromě konkurenční výhody zaštítění se celostátní organizací (a následné větší důvěře zákazníka v řemeslníka) Cech poskytuje také školení, spolupráci s výrobci malířských a lakýrnických materiálů a testování těchto materiálů. Cech také pomáhá svým členů při mimořádných situacích. Člen se zároveň zavazuje k aktivní činnosti v rámci Cechu, k dodržování zásad práce prosazované Cechem apod., pod sankcí vyloučení z Cechu. 4. Pracovní nářadí Výběr vhodného nářadí je důležitý k úspěšnému a správnému vykonávání povolání. V této kapitole je vyjmenováno náčiní, které by měl vlastnit a umět obsluhovat pracovník s kompletní kvalifikací Malíř a lakýrník (viz Zkoušky odborné způsobilosti). Veškeré vybavení by mělo být (pokud možno) vyrobené z nerezového materiálu. Malíř Skládací/svinovací metr (2m), pásmo, vodováha, malířské štětky, štětce zároháky, ploché štětce různých velikostí, škrabka škrabací a škrabka tmelicí, nerezové hladítko, plastová mřížka, válečky pro interiérové a exteriérové nátěrové hmoty, strukturovací váleček, hrubé brusné plátno, nádoba na rozdělání sádry, elektrické míchadlo na míchání nátěrových hmot, malířský žebřík, zakrývací fólie, vytyčovací šňůra, tužka, prodlužovací nástavce k žebříku (+ fixovací šrouby), kleště, prodlužovací teleskopický nástavec. Lakýrník, natěrač Skládací/svinovací metr (2m), hřebínek pro zjišťování tloušťky mokrého nátěrového filmu, tloušťkoměr pro zjišťování tloušťky suchého nátěru, opalovací pistole, škrabka na opalování, ocelová škrabka, rohová

4 škrabka, ocelový kartáč, tmelicí škrabka, tmelicí stěrky, nůž na sklenářský tmel, smirkové plátno (různé hrubosti), plastová vanička a mřížka, štětce zároháky a prašáky, lakovací váleček, stříkací zařízení, natěračský stojan, zakládací stojan, šroubovák, kleště, kladívko, škrabka na sklo. Tapetář Dřevěný metr, svinovací metr, úhelník, vodováha, olovnice, žebřík, pracovní plošina, odvíječ tapet, tapofix, napařovačka na odstraňování tapet, ježek k perforaci tapet, vrtačka s metlou, štětka, štětce, kýble, houba na mytí, váleček s mřížkou, tapetovací škrabka, tapetovací kartáč, tapetovací váleček, nůžky, nůž, tužka, škrabky k řezání, tapetovací plech, hladítko, gumová miska na tmel, značkovací šňůra, opasek na nářadí, savé hadry, stříkačka s jehlou. Veškeré nářadí je potřeba udržovat v čistotě. Prodlouží se tím životnost nástrojů a neutrpí tím kvalita odvedené práce. 5. Ochranné pomůcky Za správný výběr ochranných pomůcek je zodpovědný zaměstnavatel, v případě OSVČ si za bezpečí a výběr ochranných pomůcek ručí sám podnikatel. V případě povolání malíř/lakýrník/natěrač se jedná především o ochranné pomůcky zamezující styku kůže a dýchacích cest s barvami a chemickými látkami. Je třeba zvolit vhodné oblečení, zakrývající co nejvíce povrchu těla. Rukavice by měly být z nepropustného materiálu. Velmi důležité je použití ochranných brýlí (proti vniku barvy, lepidla apod. do očí). Při práci se stříkací pistolí, v prašném prostředí a zamořeném prostředí je nutné použít respirátor či obličejovou masku. Při práci ve výškách (kde je možný pád z minimálně 1,5 m) je nutné se zajistit bezpečnostní lana, zachycovací postroje, samonavíjecí kladky, bezpečnostní brzdy. 6. Bezpečnost práce BOZP je souhrn právních a organizačních, technologických, zdravotních, hygienických a vzdělávacích opatření, jejichž cílem je dosažení takového stavu pracovišť, kde nebude docházet k úrazům, nemocem z povolání ani k jinému ohrožení zdraví a škodám na majetku. Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení, zajistit proškolení nového zaměstnance odborně způsobilou osobou při nástupu do zaměstnání a toto školení nejméně jedenkrát ročně opakovat. ÁČKO radí... Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti má vždy zaměstnavatel; zaměstnavatel je dále povinen zjišťovat a odstraňovat (minimalizovat) možná rizika na pracovišti a uchovávat doklady pro případné doložení dokumentace o provádění školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5 Práce ve výškách Při používání žebříku je nutné být neustále čelem k žebříku a mít možnost bezpečně se chytit. Nesmí se nosit břemeno těžší 15 kg, na žebříku může být jen jedna osoba, sklon žebříku musí být větší než 2,5:1, u paty žebříku musí být volný prostor 0,6 m. Žebříku musí být zabráněno podklouznutí. Práce na žebříku může být prováděna pouze v tom případě, že chodidla pracovníka jsou minimálně 0,8 m pod horním okrajem žebříku a 0,5 m v případě, že se jedná o dvojitý žebřík. Chůze na dvojitém žebříku může být prováděna pouze na ploše, kde nehrozí ztráta stability a žebřík musí být zajištěn. Při práci na žebříku výše než 5 m se musí pracovník jistit osobními ochrannými pomůckami. Dvojitý žebřík musí být zajištěn řetízkem a výztuhami proti rozjetí. Obě ramena žebříku by měla svírat úhel 40. Na odkládací plošinu se nesmí stoupat. Při práci je nutné dodržovat pokyny výrobce barev. Nutné dostatečné větrání prostoru. Před prací vypnout přívod elektřiny (pokud není nutná k vykonávání práce. Při práci na lešení je nutné pravidelně kontrolovat podklad lešení, zajištění konstrukce proti podklouznutí, vychýlení, kontrola celkové stability. 7. Požární ochrana Vypnout elektřinu, vyčištění zásuvek apod.

6 Pro Vaše poznámky Tento materiál byl připraven ve spolupráci s Cechem malířů a lakýrníků ČR: Začínáte? Průvodce pražského podnikatele Název oboru: Malíř, lakýrník Druh: ŘEMESLNÁ Červen 2013 Verze: 1.0 Právní výhrada Veškerý obsah v tomto dokumentu má pouze informativní charakter, neslouží jako podklad pro úřady státní správy, např. pro vyplnění daňového přiznání atd. Tento materiál obsahuje odkazy na stránky jiných subjektů, jejichž obsah a funkčnost se může v čase měnit. Tvůrce nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost nebo případnou nefunkčnost těchto stránek. Mediálním partnerem projektu Akcelerace je

7 ZDARMA Kontaktní centrum pro podnikatele Poradenství Praktické příručky Vybrané semináře a školení Vybrané odborné konzultace Opletalova 929/22, Praha 1

8 Rozvojové projekty Praha, a.s. Opletalova 929/ Praha 1

Začínáte? řezník. pekař. řezník. Obkladač. zelinář masér. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. Obkladač. zelinář masér. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka knihkupec účetní zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič Obkladač holič lektorka

Více

Začínáte? řezník. pekař. Autoservis. řezník. holič. účetní. instalatér prodejce. zedník. kosmetička. sevírka. řidič. knihkupec. barman.

Začínáte? řezník. pekař. Autoservis. řezník. holič. účetní. instalatér prodejce. zedník. kosmetička. sevírka. řidič. knihkupec. barman. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka řezník barman pekař instalatér prodejce řidič Autoservis holič knihkupec řezník Název oboru: OPRAVY

Více

kadeřník Začínáte? řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

kadeřník Začínáte? řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka knihkupec účetní zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič kadeřník holič lektorka

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka pekař holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Název oboru: MŠ / DĚTSKÝ KOUTEK Druh: SLUŽBA zedník zelinář masér zubař řezník barman pekař instalatér

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Název oboru: MŠ / DĚTSKÝ KOUTEK Druh: SLUŽBA zedník zelinář masér zubař řezník barman pekař instalatér

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o Specifika poskytování první pomoci a zásahu zdravotní záchranné služby v prostředí rizikových

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Plán BOZP Masarykova ZŠ, Polička 1 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Realizace úspor energie Masarykova základní škola Polička Základní škola, Náb. Svobody 447, Polička Pavilon

Více

projekty Praha jde cestou inovací Rozvojové Praha www.rprg.cz Inovační vouchery v Praze Finanční injekce pro podnikatele

projekty Praha jde cestou inovací Rozvojové Praha www.rprg.cz Inovační vouchery v Praze Finanční injekce pro podnikatele www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Praha jde cestou inovací Inovační vouchery v Praze Finanční injekce pro podnikatele Podpora řemesel a revitalizace městského prostoru Praha jde cestou inovací 2/2013

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské 36-57-E/01 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Odborné učiliště příspěvková

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů Bc. Martin Fleischmann Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013 ISBN 978-80-7421-069-3 2 Obsah Úvod str. 5 Pojmy str. 6 Otázky a odpovědi str. 8 Činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby str. 17 Činnosti

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance a studenty FBMI - ČVUT Určeného pro základní a periodické školení: a) studentů vysoké školy b) zaměstnanců přijatých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Strojní mechanik - Zámečník - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 4 2.2 Klíčové kompetence... 4

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ top-normy PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel Řešitel Odborný gestor,

Více

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 65-41-L/51 Gastronomie nástavbové studium Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, SKÁLOVA 373, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva

E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Brno, březen 2011. Vypracovala: Bc. Lýdia Regéciová E. Zásady organizace výstavby a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště,

Více