ABSTRAKTA. Mezinárodní kongres: Moderní management obezity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKTA. Mezinárodní kongres: Moderní management obezity"

Transkript

1 ABSTRAKTA Mezinárodní kongres: Moderní management obezity Praha,

2 Prof. Daniel Pella, MD, Ph.D., FICC, FICN Profesor lékařství (UK Praha) Vedoucí Cetra preventivního a sportovního lékařství na Lékařské fakultě P. J. Šafaříka Nemocnice Louise Pasteura v Košicích Daniel Pella je profesorem kardiologie (Univerzita Karlova Praha) a vedoucí Centra preventivního a sportovního lékařství na Lékařské fakultě P. J. Šafaříka Nemocnice Louise Pasteura v Košicích. Specializuje se na prevenci a farmakologickou léčbu kardiovaskulárních nemocí. Je členem řídícího výboru a národním koordinátorem některých mezinárodních multicentrických klinických studií. Vedl řadu zásadních výzkumných prací, vzešlých z podnětu jak základního výzkumu, tak zadavateli z průmyslu. Profesor Pella je zvoleným prezidentem International College of Nutrition a presidentem XIV. světového kongresu o klinické výživě, který se bude konat v r v Košicích. Je také výkonným ředitelem International College of Cardiology, vědeckým sekretářem Slovenské asociace aterosklerózy a předseda kontrolní komise Slovenské kardiologické společnosti. Publikoval více než 100 článků, 5 monografií a přednesl více než 200 přednášek na různých konferencích na Slovensku, Rakousku, Kanadě, ČR, Řecku, Maďarsku, Indii, Indonésii, Mexiku, Taiwanu, Thajsku, Velké Británii a USA. Obezita môžeme zabrániť tejto nebezpečnej pandémii? Prof. Daniel Pella, MD, Ph.D., FICC, FICN Do roku 1900 boli hlavnými príčinami úmrtnosti infekčné ochorenia a podvýživa, pričom na začiatku 20. storočia tvorila úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia len asi 10 % z celkovej úmrtnosti. Svoj vrchol v tomto storočí zaznamenala úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia v 80. rokoch (viac ako 50 % vo vyspelých krajinách západnej Európy a v USA). Nasledovalo krátke obdobie úspechov. Koniec 20. storočia bol charakterizovaný rozmachom jednotiek intenzívnej starostlivosti, výrazným zlepšením farmakoterapie koronárnej choroby srdca a jej rizikových faktorov (najmä dyslipidémie a hypertenzie), ale aj zavedením primárnej angioplastiky pri akútnom infarkte myokardu, ktoré znamenali obrat k lepšiemu. Avšak začiatkom 21. storočia došlo k novému nárastu mortality na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sa tak opäť dostávajú na prvé miesto v celkovej mortalite, a to nielen v západnej civilizácii, ale dokonca celosvetovo. Hlavná príčina celkovej mortality je opäť vo vzťahu k poruche výživy, avšak tentoraz nie je príčinou malnutrícia, ale jej opak nadvýživa ktorá v spojení s nedostatkom pohybovej aktivity vedie k novej epidémii, epidémii obezity a diabetu 2. typu ( diabezity ). Viac ako 1 miliarda ľudí trpí v súčasnosti nadváhou alebo obezitou (BMI viac ako 25,0, resp. viac ako 30,0), pričom Obezita môžeme zabrániť tejto nebezpečnej pandémii?

3 napríklad v USA je to 65 % percent obyvateľov a toto číslo sa strojnásobilo v priebehu posledných 2 dekád!!! Pritom je to práve nadváha a obezita, ktoré zvyšujú riziko nielen kardiovaskulárnej, ale aj celkovej mortality. Nejde len o zvýšenie úmrtnosti kvôli hypertenzii, dyslipidémiám, koronárnej chorobe srdca, náhlym cievnym mozgovým príhodám, diabetu 2. typu, ale aj kvôli onkologickým ochoreniam (častejšie u obéznych sú karcinómy maternice, prsníka, hrubého čreva a prostaty), ktoré sú, žiaľ, takisto veľmi častou príčinou úmrtnosti aj v našej geografickej oblasti (Českú a Slovenskú republiku nevynímajúc). Nezdravý životný štýl, predovšetkým nedostatok fyzickej aktivity, nesprávne stravovacie návyky (energetický nadbytok, nesprávny pomer živín, nevyvážený pomer tukov v potrave nadbytok nasýtených tukov, výrazná prevaha prívodu omega-6 mastných kyselín oproti omega-3 mastným kyselinám), vysoká prevalencia fajčenia, to všetko zodpovedá zhruba za 1/3 celkovej úmrtnosti. Tak napríklad v USA ročne zomiera kvôli následkom obezity asi ľudí (15,2 %). Bolo dokázané, že obezita skracuje očakávanú dĺžku života jedincov vo veku 40 rokov v priemere až o 7 rokov. Alarmujúcou je tiež skutočnosť, že obézni dospelí majú s vysokou pravdepodobnosťou aj obézne deti. Pokles hmotnosti vedie k poklesu krvného tlaku, triacylglycerolov a LDL cholesterolu, vzostupu protektívneho HDL cholesterolu, poklesu glykémie i glykozylovaného hemoglobínu u diabetických pacientov, teda k dramatickej redukcii kardiovaskulárneho rizika. Boj proti obezite je súčasťou tzv. kódu zdravého života: Zjednodušene povedané, ak chcete zostať zdraví, potom dodržujte nasledovné: 0 nefajčite! 3 prechádzky aspoň 3 km denne, alebo 30 minút aeróbnej aktivity denne 5 5 porcií ovocia a zeleniny denne 140 systolický krvný tlak aspoň pod 140 mm Hg 5 celkový cholesterol aspoň pod 5,0 mmol/l 3 LDL cholesterol aspoň pod 3,0 mmol/l 0 eliminácia nadhmotnosti a cukrovky Dá sa zabrániť pandémii obezity? Odpoveď na otázku z úvodu je neľahká. Obezita je chorobou, kde, žiaľ, farmakologická liečba často zlyháva (dokonca i počet farmák je silne limitovaný kvôli ich možným závažným nežiaducim účinkom). Základom úspechu v boji proti obezite je predovšetkým implementácia zdravého životného štýlu ( kódu ) do života čo najširšieho počtu obyvateľov. Dominantná je úprava stravovacích návykov (často aj s využitím nutraceutík) v spojení so zvýšenou fyzickou aktivitou a zmenou behaviorálnych faktorov. Obezita môžeme zabrániť tejto nebezpečnej pandémii?

4 Prim. MUDr. Monika Golková Neurolog a certifikovaný Anti-Aging specialista. Primářka první certifikované Anti-Aging kliniky A2C v Praze a prezidentka Asociace medicíny proti stárnutí ČR a SR (AMPS ČR a SR). Neurolog a certifikovaný Anti-Aging specialista. Primářka první certifikované Anti-Aging kliniky A2C v Praze a prezidentka Asociace medicíny proti stárnutí ČR a SR (AMPS ČR a SR). Monika Golková je první a jediný certifikovaný specialista na Anti-Aging medicínu v České a Slovenské republice. Je zakladatelkou A2C kliniky v Praze a úzce se specializuje se na komplexní medicínu proti stárnutí. Je zakladatelkou a prezidentkou neziskové organizace AMPS ČR a SR, která se zaměřuje na vzdělávání a šíření informací o Anti-Aging medicíně mezi odbornou i laickou veřejností. Primářka Golková je členem vědeckého výboru řady organizací, mezi jinými například, American Academy Of Anti- Aging Medicine (A4M) World Society of Anti-Aging Medicine (WOSAAM), Europian Organisation Of Scientific Anti- Aging Medicine (ESAAM) a členkou International Hormone Society (IHS). Monika Golková byla vědeckým koordinátorem a spoluorganizátorem Světového kongresu Anti-Aging medicíny AMWC v Paříží v dubnu 2008 a v současné době se podílí na přípravě Světového kongresu Anti-Aging medicíny AMWC v Monaku, který se uskuteční v březnu Přednášela na více než padesáti tuzemských i mezinárodních vědeckých konferencích (Paříž, Nice, Monaco, Oslo, Bratislava.),publikuje články do vědeckých i lifestylových časopisů, je vědeckým poradcem v oblasti moderní gastronomie a funkčních potravin pro Spar a InterSpar, je autorkou knihy o potravinových intolerancích Jím a mládnu aneb antiaging na talíři a publikace Umění stárnout. Golková je také šéfredaktorkou časopisu AMPS Anti-Aging. Moderní management obezity v anti - ageing medicíně Medicína proti stárnutí anti-aging medicína je nově vzniklá medicínská specializace, jejímž cílem je dosáhnout co nejlepšího možného zdravotního stavu člověka a zároveň zpomalit procesu stárnutí jeho organismu. Tato medicína využívá nejnovějších lékařských metod diagnostiky a léčby s cílem prevence nádorových, kardiovaskulárních, neurologických onemocnění a také se zaměřuje na prevenci a léčbu obezity, se zaměřením na individualizaci dietního režimu,využití moderních funkčních potravin a Nutrigenetiky. Medicína proti stárnutí vznikla v důsledku stárnutí světové populace. Fakta a předpoklady: 1 člověk z 10 je nyní starší 60ti let. V roce 2050 to bude 1 z 5 lidí. V roce 2150 bude 1 člověk ze 3 starší 60ti let. Starší senioři (80 a více let) je nejrychleji rostoucí segment starší populace, nyní tvoří 11% skupiny lidí starších 60 let Moderní management obezity v anti - ageing medicíně

5 a v roce 2050 to bude 19%. Předpokládá se, že věková skupina století (100 a více let) se zvýší asi 15 x z v roce 1999 na 2,2 miliony v roce (zdroj: Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat) Čím je země rozvinutější, tím je proporce starších osob vyšší.1 z 5 Evropanů je nyní starší 60ti let. Začátkem první poloviny 21. století bude v některých evropských zemích 1 člověk ze 2 starší 60 let. Ve vyspělých zemích je předpokládaná životní délka pro 60letého muže 18 let (do 78 let), pro 60 letou ženu 22 let (do 82 let). Požadavky na kvalitní výživu se stále zvyšují, což souvisí také se změnou našeho životního stylu a pohybového režimu. Funkční potraviny jsou potraviny s přidanou hodnotou, tzv. nové vitamíny jsou vysoce účinné při ochraně orgánů a tkání a podpoře správného poměru naší svalové a tukové hmoty. Nutrigenetika se zaměřuje na individualizaci výživy, která je podmíněna geneticky a testování potravinových intolerancí nám umožnuje nastavit imunologický individuální stravovací plán s minimalizací poškození našeho organismu působením volných radikálů, s kterými se při konzumaci stravy setkáváme. ALCAT test je světově uznávaný test na potravinové intolerance, který využívá cytometrického měření cytotoxicity, imunokomplexů a protilátkové reaktivity našeho organismu v testování potravin, barviv, konzervantů a chemikálií v naší stravě. Protože socioekonomický dopad stárnoucí populace na společnost je obrovský, začíná se světová medicína a politika stále více zabývat výzkumem a rozvojem programů zabývajících se stárnutím. Moderní management obezity v anti - ageing medicíně

6 MUDr. Ján Fedačko, FICN Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva Fakultnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MUDr. Ján Fedačko pracuje v Centru preventivního a sportovního lékařství na Lékařské fakultě P. J. Šafaříka Nemocnice Louise Pasteura v Košicích Je specialistou v oblasti preventivní kardiologie (hypertenze, srdeční selhání, dislipidemie, nežádoucí účinky statinů, doplňky stravy, kardiomyopatie) Kardiometabolické riziká význam komplexného manažmentu obezity MUDr. Ján Fedačko, FICN Obezita predstavuje závažný rizikový faktor pre vznik viacerých kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. Podieľa sa predovšetkým na rozvoji aterosklerózy vo všetkých jej formách a lokalizáciách, je závažným predisponujúcim faktorom artériovej hypertenzie, súvisí s rozvojom dyslipidémií a diabetu. V neposlednom rade tvorí aj súčasť tzv. metabolického syndrómu (abdominálna obezita, hypertenzia, hypertriacylglycerolémia, nízka hladina HDL cholesterolu a zvýšená glykémia nalačno, resp. prítomnosť diabetu 2. typu prítomnosť aspoň troch z týchto piatich abnormalít). Abdominálna obezita je charakterizovaná obvodom pásu u mužov nad 94 cm, u žien nad 80 cm (podľa starších kritérií nad 102 cm u mužov a nad 88 cm u žien) a zvyčajne veľmi dobre koreluje s tzv. viscerálnou obezitou. Viscerálna obezita predstavuje zvýšené kardiovaskulárne riziko a je zväčša spojená s celým spektrom patologických stavov, z ktorých najdôležitejšie predstavujú: aterogénna dyslipidémia inzulínová rezistencia trombofilný stav prozápalový stav Za marker najvyššieho rizika sa považuje tzv. hypertriacylglycerolemický pás ( hypertriglyceridaemic waist ). Existujú dôkazy, že obézni, ktorí majú súčasne vysoké triacylglyceroly, sú na tom prognosticky oveľa horšie ako obézni s normálnymi hladinami triacylglycerolov, pretože množstvo viscerálneho tuku u obéznych so zvýšenými hladinami triacylglycerolov je signifikantne vyššie. Komplexný manažment pacienta s obezitou okrem redukcie telesnej hmotnosti znamená dostatočnú kontrolu krvného tlaku, normalizáciu plazmatických lipidov a kontrolu glykémie. Na základe výsledkov viacerých epidemiologických, ale aj klinických štúdií je známe, že aj keď sa nepodarí znížiť telesnú hmotnosť (čo býva často tým najťažšie Kardiometabolické riziká význam komplexného manažmentu obezity

7 zvládnuteľným problémom), pri súčasnom pozitívnom ovplyvnení ostatných rizikových faktorov dochádza k signifikantnej redukcii kardiovaskulárneho rizika. Každý obézny pacient by mal mať hodnoty krvného tlaku nižšie ako 140/90 mm Hg, avšak pacienti, ktorí majú aj metabolický syndróm alebo diabetes, by mali dosiahnuť aspoň hodnotu 130/80 mm Hg a menej. Okrem úpravy faktorov životného štýlu preferujeme ako lieky 1. voľby metabolicky neutrálne alebo protektívne farmaká, ako sú inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, sartany alebo blokátory kalciových kanálov. Dyslipidémia všetkých obéznych pacientov, ale najmä v prípadoch, keď je spojená s diabetom 2. typu alebo metabolickým syndrómom, je charakterizovaná triádou: zvýšené triacylglyceroly, nízky HDL cholesterol a zvýšené tzv. malé denzné LDL častice (pomer častíc LDL cholesterolu sa posúva smerom k menším časticiam, pričom je známe, že tie sú najaterogénnejšie). Často už samotná úprava stravovacích návykov (výraznejšie zvýšenie prívodu omega-3 mastných kyselín) niekedy vedie k normalizácii lipidového profilu, v prípade nedostatočného poklesu je namieste často sprievodná liečba statínmi, prípadne fibrátmi podľa stupňa kardiovaskulárneho rizika a hladín plazmatických lipidov. Aplikácia niektorých nutraceutík, najmä omega-3 mastných kyselín, je často nevyhnutnosťou, pretože existuje mnoho pacientov, ktorí netolerujú ich zvýšený prívod potravou (napríklad nechuť k rybám a pod.). Pridanie koenzýmu Q10 je spojené nielen s hypotenzívnym efektom (najmä aplikácia vyšších dávok aspoň 100 mg denne), ale vedie aj k zvýšeniu bezpečnosti liečby statínmi (ktoré inhibujú jeho endogénnu syntézu, čo môže byť spojené s vyšším rizikom nimi asociovanej myopatie). Niektoré mikroelementy, ako napríklad selén a chróm, sa podieľajú okrem iného na znížení oxidačného stresu a znížení rizika vzniku diabetu 2. typu u obéznych pacientov. Simultánne podanie statínov (ovplyvnenie lipidov a prozápalového stavu), koenzýmu Q10 (zvýšenie bezpečnosti statínovej terapie, zníženie oxidačného stresu, pokles krvného tlaku a komplexný antiaterogénny efekt) a omega-3 mastných kyselín (komplementárny hypolipemický efekt statíny účinkujú viac na LDL cholesterol, omega-3 MK zase viac na triacylglyceroly, okrem toho redukujú riziko náhlej srdcovej smrti, majú antiarytmické a antitrombotické účinky) dnes predstavuje moderný prístup (podložený už aj medicínou dôkazov) k terapii obéznych pacientov vo zvýšenom kardiometabolickom riziku, príklad symbiózy klasických farmák a nutraceutík. Kardiometabolické riziká význam komplexného manažmentu obezity

8 MUDr. Kateřina Cajthamlová Soukromá interní ambulance Praha MUDr. Kateřina Cajthamlová pracuje jako soukromá internistka a systemická terapeutka v nestátním zdravotnickém zařízení v Praze. Zabývá se zejména: Popularizací komplexního přístupu k obézním pacientům a pacientům s nadváhou Poradenstvím v oblasti zdravého životního stylu Systemickou terapií Psychologické aspekty obezity Obezita, definovaná jako onemocnění charakteristické nadměrným hromaděním tělesného tuku, je stav, který má celou řadu vzájemně propojených příčin (genetické predispozice, životní styl výživa a pohyb, psychologické faktory), které se v individuálním případě konkrétního obézního pacienta vzájemně propojují a ovlivňují. Nahromadění tukové tkáně má řadu fyzických, fyziologických i psychických důsledků, které v konečném efektu vytvářejí často bludný kruh, ze kterého se obézní pacient jen velmi těžko dostává bez pomoci týmu odborníků. V současnosti- v době úzké specializace medicinských oborů- musí být obezita vnímána komplexně, stejně tak diagnostikována s přihlédnutím nejen k fyzickým, ale také psychickým aspektům a řešena v duchu týmové spolupráce specialistů z oborů interní mediciny, obezitologie, dietologie, sportovní medicíny, rehabilitace i psychiatrie a psychologie. Jde o onemocnění chronické, které má tendenci k relapsům a v obdobích exacerbace mění fyzické schéma pacienta se všemi důsledky na emoční a sociální pohodu nemocných. Označní obezita a nadváha a statistická antropometrická hlediska v posuzování zejména hraničního stavu mezi zdravím a obezitou tedy nadváhy mohou často vést k paušálním plošným doporučením již v dětském věku, v pubertě či u žen v těhotenství a v období přechodu, kdy pacient může být hormonálně i emočně nevyrovnaný a tudíž zranitelnější. Paušální doporučení v podobě letáků či populárních publikací na téma obezita často nerespektují individualitu pacienta a příčin i důsledků jeho individuální choroby. Obézní pacient je často reflektován svým okolím, bohužel často i sportovními trenéry a některými zdravotníky a v konečném důsledku i sám sebou- jako někdo primárně nezodpovědný, bez vůle, nespolupracující, jako ten, kdo se přejídá a je líný cvičit. Málokdy je s ním nakládáno se všemi důsledky jako s chronicky nemocným a často psychicky trpícím. V porovnání s pacienty trpícími ostatními podobně chronickými civilizačními chorobami jako jsou onemocnění kardiovaskulární choroby pohybového systému, nádorová nebo metabolická onemocnění dostává se obéznímu v daleko menší míře pochopení od okolí a často je pro svou fyzickou odlišnost svým okolím více či méně zjevně šikanován a manipulován zastrašováním, emočním vydíráním a zesměšňováním. To vede k tomu, že selidé s nadváhou a bohužel i lidé již vysloveně obézní snaží svou situaci řešit primárně mimo zdravotnictví,nejprve laickou svépomocí a spoléháním na často účelově zaměřené či paušální informace. Původně již většinou psychicky stigmatizovaný, často geneticky predisponovaný jedinec (proti průměrné populaci často primárně citlivější,zranitelnější a ovlivnitelnější) v průběhu zhoršování svého fyzického stavu postupně vyvíjí přehnanou Psychologické aspekty obezity

9 sebekritiku, pocity viny, někdy až zoufalství a tváří v tvář zejména opakovaným relapsům ztrácí sebedůvěru, izoluje se a často se zdravotníkům začne vyhýbat. Dopady obezity na psychiku pacienta: 1) Změna fyzického schématu a s tím spojené časté snížení sebedůvěry a sebepřijetí 2) Fyzické obtíže (bolest, změny pohyblivosti, snažší unavitelnost, poruchy spánku a další) pacienta vyřazují z dosavadních aktivit a vedou často k jeho izolaci od okolí. 3) Změny sociálních vztahů (vlivem ochranitelských, šikanujících či zesměšňujících přístupů) zvyšují stress-skore a vedou často k pocitům viny a sebeodmítání. 4) Vyšší citlivost ke kritice a manipulaci ze strany nejbližších i zdravotníků zhoršuje spolupráci obézních na změně svého zdravotního stavu. 5) Stavy impulsivity, emočních výkyvů a zoufalství vývoj bludného kruhu závislosti 6) Opakované relapsy vnímané jako osobní selhání pacienta demotivují zejména tam, kde nebyla nalezena pravá příčina jeho aktuálního stavu. Prezentace se snaží nastínit důležitost přístupu zejména lékařů prvního kontaktu k této problematice. Tento zdravotník má klíčovou roli v práci s obézními, protože je většinou první, na něhož se pacient obrátí se žádostí o pomoc. Je nutné zejména: 1) Navození atmosféry důvěry a dlouhodobé spolupráce pacienta s lékařem 2) Nalezení individuální příčiny pacientovy nadváhy či obezity 3) Zhodnocení výsledků vyšetření za aktivní účasti pacienta a porovnání jeho a lékařových hypotéz o příčinách vzniku pacientovy nadváhy či obezity, vyhýbání se paušálním přístupům. 4) Nastavení realistických postupných cílů 5) Komplexní (nikoli jen dietní) edukace pacienta 6) Zachycení emočních změn pacienta v průběhu terapie, podpora nezávislého kritického myšlení, motivace pacienta k realistické sebereflexi a sebedůvěře 7) Umožnit pacientovi aby v atmosféře porozumění sděloval pocity úzkosti, viny a selhání. 8) Zpětnovazebná kontrola výsledků komplexního přístupu za aktivní účasti pacienta 9) Dlouhodobé sledování a oceňování i menších pozitivních změn. 10) Tam, kde nevedla aplikace standardních postupů k žádoucím výsledkům, je nutno za spolupráce pacienta hledat případně zatím přehlédnuté faktory, které se mohou ukázat pro další prognózu obézního klíčovými (například sociální faktory). 11) důsledků Obezita změna fyzického schématu Řada reálnáých větších i menších fyzických omezení (klouby, výkyvy hladin glykémie psychické změny, nedostatek thiaminu rafinovaná strava, málo chromu substituce, změna hladin endorfinů Vzbuzování pozornosti okolí (ochranitelský či kritický postoj oba špatně) Zranitelnsot strach z odmítnutí individuální reakce (hledání, narážení na nepochopení a paušální přístup okolí tohle zkuste x rebelie mně to nevadí, jako rodiče obviňování zdravotníků (antikoncepce, neporadí) x snahy o soukromou nápravu bez znalosti příčiny a kritického zhodnocení většinou marné x ztráta nezávislosti touha po vedení a direktivě podporována médii (diety, knihy, internetové poradenství, letáčky v ordinaci lékaře bez individualizace Dostává se do izolace Odmítání, sebenenávist větší izolace a strach Psychologické aspekty obezity

10 Zdravotnictví Málo času na dobrou anamnézu a zjištění individuální příčiny, kterou strava jen kopíruje (často) změna sportu (a psychologické důsledky), změna psychického zatížení (těhotenství porucha sebepřijetí kojení, porod, nezhubnutí) Málo času na provedení všech vyšetření (zejména analýza jídelníčku Role expertní patří pacientovi nutnost důvěry vzájemné (vy ani nevíte, kolik toho sníte) Paušální přístup Orientace na statistické nikoli individuální ukazatele (BMI, zhubněte, pak Vás budu Bagatelizace malnutrice kwashiorkorového typu (extrém) Špatná edukace z hlediska metabolických choro Vzájemně se lišící doporučení a přístupy Doporučení nedělá stále tentýž lékař (střídání odborníků vede ke zmatku a není ošetřující lékař Bagatelizace psychologických změn obézního Podpůrná skupina negativní vlivy (oceňování, povzbuzování, pravidelné monitorování) Neděsit (zanedbal jstea tohle vám hrozí) ale podpořit žádoucí směr půjde to, pokud, tojhoto se lze zbavit Racionalita v přístupu lékaře, pozor na sdělení nedůvěry (nepřibírat rodinné příslušníky, kteří klienta přivedli či donutili klient verzus cílová osoba Cíle: 1) Nastartování kritického myšlení, zdravé sebereflexe 2) Přijetí hypotéz pacienta a jejich ověřování za jeho spoluúčasti 3) Od jednoduššího ke složitějšímu 4) Podchycení funkce ledvin (pitný režim), TK (Holter v ordinaci je tlak vyšší vlkivem úzkosti a předchozích negativních zkušeností) 5) Ergometrie (objektivizace snášerní zátěže) 6) Antropometrie (rozměry, nikoli kila, doporučení vlastního měření 7) Edukace o důležitosti nakupovat označené potraviny nezávislost na reklamě a trhu 8) Jednoduchá vysvětlení 9) Nasměrování k dlouhodobým (trvalým změnám) a psychologická podpora 10) Léky nezačínat, ale končit doporučení korektivních operací Podpora diferencovaná Anorektika výjimečně Lipoeliminace jen se substitucí vitaminů rozpustných v tucích interval mezi Farmakogenetika! Léky mohou mít odlišnou individuální účinnost Psychologické aspekty obezity

11 Poznámky

12 Dr. Luca Speciani, Miláno, Itálie Xxxxx Luca Speciani je odborníkem na: dietu GIFT (metabolická dieta založená na signálech z hypotalamu), Mind Body Work (sportovní trénink založený na integraci mysli a těla), poradenství v otázkách způsobu života, individuální pomoc pro sportovce a maratonské běžce (strava a trénink). Tělovýchovná a dietní převýchova při obezitě, depresi, anorexii a bulimii. Narozen 1962, s vyznamenáním absolvoval zemědělství na italské univerzitě v Miláně (1986). Diplomovou práci napsal na téma působení homeopatických produktů. Léta pracoval v oblasti alternativní medicíny, přírodního stravování, biozemědělství a současně se zabýval potravinovými záležitostmi, jež se k těmto tématům vážou. První vědeckou publikaci Homeopathy and agriculture (Homeopatie a zemědělství; Utet Libreria, 1987) vydal na základě svých zkušeností z této oblasti. V jednačtyřiceti letech začal v Miláně studovat medicínu. Lékařem by se měl stát v roce Od mládí měl talent na běhání, k běhání vyvinul speciální přístup, o který se ve svých knihách dělí se čtenáři. Kniha Lo Zen e l arte della corsa (Zen a umění běhat; Editoriale Sport Italia, 2001) volá po novém způsobu běhání: instinktivním, radostném a bez jakýchkoliv podmínek a závazků. Kniha Mente & Maratona (Mysl & Maraton; Editoriale Sport Italia, 2003), kterou napsal společně s Pietrem Trabucchim, a kniha L ultramaratona (Editoriale Sport Italia, 2007) popisují potřeby sportovců ve výživě a projekt Mind Body Work je založený na uvědomění si hluboké jednoty mezi myslí a tělem při sportu (tuto metodu vyvinul společně s Pietrem Trabucchim, dobře známým sportovním psychologem). Poté, co získal od FIDAL (italské sportovní federace) certifikaci trenéra, začal po internetu pracovat jako trenér s mnoha sportovci (patří k nim několik špičkových maratonců a ultramaratonců). Při své práci uplatňuje inovativní metody tréninku a nový stravovací přístup s velice zajímavými výsledky. V roce 2008 se stal členem výboru tests and stages italské ultramaratonské federace. Od roku 2001 řídí webové stránky věnované běhání, výživě a otázkám těla a mysli (Luca Speciani s website). Spolupracuje s Eurosalus.com (největší italské soukromé lékařské webové stránky) a s předním italským časopisem o běhání (Correre), pro který každý měsíc připravuje lékařskou část. Přednášel na shromážděních organizovaných v rámci nejprestižnějších maratonů na světě (New York, Berlín, Ammán, Miláno, Řím, Padova, Florencie a Ženeva) o svém originálním přístupu k tréninku a o výživě sportovců před závodem, během něj a po něm. Rovněž spolupracuje s velkými pořadateli zájezdů: vytváří stravovací a tréninkový plán pro účastníky organizovaného zájezdu na významné mezinárodní maratony. V roce 2007 vytvořil pro pražský maraton projekt zdravého stravování, který měl maratoncům v Praze nabídnout restaurace se zdravou stravou. Speciální jídelní lístky byly založené na dietě GIFT a GIFT Diet se stala oficiálním dietetikem mezinárodního pražského maratonu. Luca Speciani sestavuje tělovýchovné a stravovací převýchovné programy pro jedince aktivní i se sedavým způsobem života. Má hluboké znalosti působení pohybu, citlivosti inzulinu a fenoménu, jenž se pojí s hypersenzitivitou a potravinovou nesnášenlivostí. Výborně se také vyzná v metabolických onemocněních (zvlášť diabetu a produktivních procesech, jež se vztahují k jídlu). Sestavuje nutriční plány, kterých se i sám drží, na základě vlastní zkušenosti (doplněné o lékařské důkazy, se kterými vždy srovnává) a k rozličným účelům: zvládnutí tělesné váhy, sportovní výkon nebo redukce zánětu v organizmu pomocí stravovacích nástrojů. Prevence a léčba obezity nová strategie zdravé výživy a zdravého způsobu života

13 Přednáší pro Ainuc (italskou asociaci klinické výživy) v Miláně, Římě a Catanii. Rovněž učí na fakultě naturopatické medicíny ve Velké Británii a dřív působil jako učitel v řadě výchovných kurzů o výživě pro biology, chemiky, lékaře a psychology. GIFT Diet je způsob výživy založený na třech zásadách (metabolická aktivace, hormonální rovnováha, kvalitní výživa) a na deseti pravidlech, které působí současně a kombinují úbytek váhy s well-being a dobrým zdravím. GIFT znamená graduality (postupnost), individuality (individualitu), flexibility (pružnost) a tone (tonus): právě to jsou základní principy tohoto způsobu stravování, které nevyžaduje přísnou kontrolu kalorického příjmu, ale zaměřuje se na stravovací a psycho-tělesnou rovnováhu. Tuto dietu zkoumá Luca Speciani se svým bratrem Attiliem (známý italský lékař se specializací na alergologii a imunologii). S Attiliem vydal na téma výživy a zdraví mnoho knih: DietaGIFT (2005), La dieta antifame (Protihladová dieta; 2005), Prevenire e curare la depressione con il cibo (Prevence a léčba deprese jídlem, 2006), Il nuovo guarire noc la natura (nově zdraví s přírodou ; 2006), Guida pratica alla DietaGIFT (DietaGIFT praktický průvodce; 2006), Lo zen e l arte di far muovere i nostri figli (Zen a umění, jak přimět děti běhat; 2007), Colesterolo (Cholesterol; 2008), Osteoporosi (Osteoporóza; 2008). Novost diety Gift jako signální diety spočívá v hlubokém zájmu o hormonální a metabolickou rovnováhu s pomocí správného a přírodního způsobu života. Takové zaměření staví dietu GIFT přímo do protikladu obvyklých nízkokalorických diet. Není důležité pouze zhubnout, ale také upravit tělesné složení snažit se nabrat svaly a shodit tuk. K tomu může dojít pouze při dodržování pravidel týkajících se kvalitní výživy a správného způsobu života a pomocí nich se snažit předat náležité signály centrům pro řízení metabolizmu v hypotalamu. Následují zajímavé odkazy (převzaté z anglické verze Eurosalus.com) s odpovědí na otázky, co jsou dobré signály a co ne. Jestliže si myslíte, že mi potřebujete položit k této argumentaci nějakou otázku přímo, napište mi na Tři základy diety GIFT: dieta jako kamarád autor Attilio Speciani a Luca Speciani Tři základy diety GIFT: dieta jako kamarád Shrnout se to dá tak, že dieta GIFT stanoví cíle (které se neomezují pouze na úbytek váhy, ale zaměřují se na psychotělesnou rovnováhu a znovunastolení přijatelného celkového zdraví) a usiluje o ně posílením spalovacích schopností organizmu, a ne jako většina diet snížením přijímaných kalorií. GIFT je akronym anglických slov graduality (postupnost), individuality (individualita), flexibility (pružnost) a tone (tonus). Základy Dieta GIFT má řadu typických a důležitých prvků: je třeba jim porozumět a postupně den po dni si na ně zvykat. Dieta navíc vyžaduje přímou psycho-tělesnou účast, bez které by byla veškerá snaha zbytečná: nikdo pro vás neudělá to, co nejste ochotni pro sebe udělat sami. Následují základy, kolem kterých se točí všechna pravidla diety GIFT: 1. Metabolická aktivace 2. Klid inzulinu 3. Kvalitní výživa Prevence a léčba obezity nová strategie zdravé výživy a zdravého způsobu života

14 Žádná z těchto metod není při individuální aplikaci zásadně důležitá, ale právě harmonický přínos všech dohromady nám umožní zhubnout a znovu nabýt zdraví přirozeným způsobem a bez stresu. Prevence a léčba obezity nová strategie zdravé výživy a zdravého způsobu života Dr. Luca Speciani, Miláno, Itálie Xxxxx Nedávné kohortové studie v Itálii odhalily vysoký nárůst dětské obezity. Nárůst potvrdilo i srovnání s údaji získanými teprve před osmi lety. Poznatky z těchto studií naznačují nutnost paradigmatické změny při léčbě obezity a mnozí výzkumníci po celém světě ve snaze tuto epidemii obezity zastavit na vývoji nových medicínských hledisek již pracují. Výsledky padesáti let nízkokalorických/nízkotučných diet jsou špatné. Podle všeho jako prevence obezity nezabírá nic, a to ani u dětí. Nízkokalorická dieta pro pacienta představuje vysoké riziko; snižuje totiž metabolizmus a podporuje úbytek svalové hmoty. Tuk zůstává nedotčený, a pokud k jeho dočasnému úbytku dojde, pacient ho velmi rychle nabere zpátky. Teď je pravý čas zamyslet se nad novými přístupy k obezitě. Nejzajímavější metody se věnují hormonální rovnováze, obzvlášť silnému působení leptinu (ale nezapomínají na inzulin, štítnou žlázu, steroidy, kortizon, ghrelin a další cytokiny ze střev a adipocytů), který aktivně vylučuje tuková tkáň. Tuto tkáň je tedy nutné interpretovat jako výkonný endokrinní orgán. Leptin se proto stává důležitou regulativní molekulou a případné poškození této molekuly může být jednou z prvotních příčin nárůstu váhy. Prvořadě leptin působí na hypotalamus, v němž tlumí vylučování NPY (dává pocit sytosti) a aktivuje (pomocí POMC) rozličné metabolické osy (TSH, FSH/LH, GH, ACTH), které všechny společně představují hormonální souhlas s konzumací tuků. Anorektické dívky neprodukují leptin vůbec, zatímco obézní muži jej produkují příliš, což má za následek neurální leptinovou rezistenci na hypotalamus se stejnými symptomy, jaké mají anorektici (hlad, katabolizmus svalů a kostí, nízká plodnost, deprese, nízká činnost štítné žlázy a hromadění tuku). Nový dietní přístup založený na těchto názorech se proto musí soustředit na silné signály z hypotalamu. Dokáže zvýšit metabolizmus a příjem tuků. S tímto přístupem není tak důležité přísné počítání kalorií, ale synergie přirozených signálů, které všechny směřují k jednomu cíli. K mocným signálům, které byly zdokumentované v řadě nedávných studií, patří: Bohatá snídaně, protože signalizuje dostatek potravy. Náležitá dávka bílkovin, jak ji doporučuje WHO (1 g/kg/den), kvůli účinkům na metabolizmus. Glykemická rovnováha, aby se předešlo dramatickým účinkům inzulinové poruchy na ukládání tuků a záněty. Prevence a léčba obezity nová strategie zdravé výživy a zdravého způsobu života

Vydáno ve spolupráci s

Vydáno ve spolupráci s Vydáno ve spolupráci s České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. vedoucí autorského kolektivu Praha

Více

Středoškolská technika 2012

Středoškolská technika 2012 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Dodržování zásad zdravého životního stylu u studentů szš Michal Šimčík Střední zdravotnická škola Ruská 91 100 00

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou CPress Brno 2014 Skoncujte s cukrovkou! Vědecky ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení Joel Fuhrman, M.D. Překlad: Johana Martinová Odborná korektura: MUDr.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, špatná životospráva a nemoci s ní spojené jsou častým problémem většiny populace. Proto jsme se rozhodli věnovat hlavní téma zimního čísla Vademeca zdraví právě životosprávě a

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

Monika Golková. Seriál. Ztráta. Cukrovka. Jak spravovat důležité ve 4 kvadrantech. » Zaostřeno na anti-aging « Rozhovor měsíce:

Monika Golková. Seriál. Ztráta. Cukrovka. Jak spravovat důležité ve 4 kvadrantech. » Zaostřeno na anti-aging « Rozhovor měsíce: Ročník VII, vydání 52, září 2012 Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu v práci» ve zdraví» v penězích» ve vztazích Monika Golková Rozhovor měsíce:» Zaostřeno na anti-aging «Jak spravovat důležité ve 4

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 Obsah HLAVNÍ PROGRAM... - 5 - BLOK I... - 5 - doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi... - 5 - MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. Dotazník

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA

KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA KØEHKOST VYŠŠÍHO VÌKU A SARKOPENIE JAKO JEJÍ DÙLE ITÁ KOMPONENTA I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA KLÍÈOVÁ SLOVA křehkost vyššího věku pohyb cvičení ve vyšším věku KEY WORDS frailty sarcopenia

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více

Proč se bránit obezitě?

Proč se bránit obezitě? Noviny pro prevenci a léčbu obezity 12. dubna 2007 4/2007 Proč se bránit obezitě? Obezita, obezita, obezita.. proč vlastně máme proti ní bojovat? Vždyť známe lidové rčení až budou obézní hubení, tak budou

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV ROLE SESTRY V PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ ROLE

Více

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace I. interní klinika kardiologická PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA CVIČENÍ

Více

Civilizační choroby diabetes mellitus

Civilizační choroby diabetes mellitus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Civilizační choroby diabetes mellitus Bakalářská práce Autor: Dagmar Zogno Ekonomika a management zdravotních

Více

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary

XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Vám přináší XXV. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP 8. 11. listopadu 2006, Karlovy Vary Obsah Léčebně preventivní péče u nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem - projekt

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V CHEBU A V HAZLOVĚ Diplomová práce Taťána Jiroušková Učitelství pro1. stupeň

Více

Hubnutí a Obesity news

Hubnutí a Obesity news 1 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // JE PŘEJÍDÁNÍ ZÁVISLOST? / NEKOUŘIT JE ZDRAVÉ / POHYBEM PROTI DEPRESI / ODBORNÍCI RADÍ Hubnutí a Obesity news Máme

Více

Tak zase po létě. Prázdniny skončily, pomalu se zkracuje den, klesá venkovní teplota a náš organismus se začíná připravovat na zimu.

Tak zase po létě. Prázdniny skončily, pomalu se zkracuje den, klesá venkovní teplota a náš organismus se začíná připravovat na zimu. 7 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // JAK SE CVIČÍ VE ŠVÝCARSKU CUKROVKA OHROŽUJE SRDÍČKO POSILUJEME SVALSTVO SDÍLÍME KROKY Tak zase po létě Prázdniny

Více

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova

Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Úloha farmaceuta ve zdravotní výchově obvytelstva Teoretické problémy zdraví, prevence a zdravotní výchova Autor PharmDr. Marcela Koupilková e-mail: Koupilkova@centrum.cz Výtah z obhájené rigorózní práce

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE OLOMOUC 2003 KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER OLOMOUC 22. 23. KVĚTNA 2003 XXI. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE Univerzitní město Olomouc hostilo již tradičně

Více

Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy

Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy Sociální práce Vedoucí

Více

Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery

Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery Kniha zdraví Informace pro klienty a partnery POTÍŽE ÚVOD SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví 3 A A TRÁPÍ VÁS POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI 1 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví

Více