13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl"

Transkript

1 13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl ACH 05 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Katedra chemie FP TUL

2 prvky s 2 p 1

3

4 polokov

5 Historie bóru B borax užíván už v starověku y a tvrdá borosilikátová skla jako prvek identifikován v 18. století Humprey Davy, Joseph Louis Gay-Lussac izolace 95% boru - redukce B 2 O 3 hořčíkem boron (Davy) bor (ax + carb) on

6 13. skupina historie Al Hans Christian Ørsted reakce amalgamu K s AlCl 3 Henri Etienne Sainte-Claire Deville redukce sodíkem Robert Wilhelm Eberhard Bunsen elektrolýzou roztaveného Na[AlCl 4 ] aluminium Davy z latiny Alumen = kamenec KAl(SO 4 ) 2 12H 2 O staré Řecko a Řím užití v lékařství).

7 13. skupina historie Ga Mendělejev (1870) - eka-aluminium, P.E.Lecoq de Boisbaudran (1875) - spektroskopie, Francie - Gallium.

8 13. skupina historie In Ferdinand Reich, Hieronymus Teodor Richter (1863) ve zbytcích po zpracování sfaleritu název podle indigově modré spektrální čáry (latinsky Indicum)

9 13. skupina historie Tl William Crookes (1861) název podle zelené spektrální čáry (řeckythallos-ratolest)

10 B Výskyt bóru zemská kůra relativně vzácný (~ 9 ppm srovnatený s Th, Pr) boritanové minerály Kalifornie, Turecko, Rusko ~ 3.5 mil. tun / rok

11 B Výskyt bóru ulexit NaCa[B 5 O 6 (OH) 6 ] 5H 2 O borax kernit Na 2 [B 4 O 6 (OH) 2 ] 3H 2 O kolemanit Ca[B 3 O 4 (OH) 3 ] H 2 O sassolit H 3 BO 3 www. mindat.org

12 Al 13. skupina výskyt 3. prvek zemské kůry nevyskytuje se jako volný prvek sloučeniny s kyslíkem: korund Al 2 O 3 hydrargillit Al(OH) 3 bőhmit, bauxit, diaspor AlO(OH) kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 kryolit Na 3 [AlF 6 ] živce NaAlSiO 4

13 13. skupina výskyt Ga doprovází Al, Ge, Zn gallit CuGaS 2 söhngeit Ga(OH) 3

14 13. skupina výskyt In doprovází Zn indit FeIn 2 S 4 dzhalindit In(OH) 3

15 Tl 13. skupina výskyt v prachu při pražení pyritů, v galenitu (PbS), lorandit (TlAsS 2 ), crookesit (Cu 7 TlSe 4 )

16 13. skupina elektronegativita 2,5 2 1,5 2,04 1,61 2,01 1,78 2,04 1 0,5 0 B Al Ga In Tl

17 Postavení v elektrochemické řadě -0,34 Tl -0,34 In -0,53 Ga -1,68 Al -0,89 B -2-1,5 V -1-0,5 0

18 Body tání [ C] B Al Ga In Tl

19 Hustota [g.cm 3 ] Tl 11,85 In 7,31 Ga 5,90 Al B 2,70 2,

20 Tepelná vodivost [W/m.K] B Al Ga In Tl

21 B Izolace prvku redukce kovy za vysoké teploty B 2 O Mg 2 B + 3 MgO Moissanův bor (95-98%) 2 BCl Zn 2 B + 3 ZnCl 2

22 Izolace prvku B elektrolýza boritanů nebo BF 4 v roztavené směsi KCl / KF (800 C)

23 B Izolace prvku redukce těkavých sloučenin vodíkem 2 BBr H 2 B + 6 HBr (katalyzátor Ta, čistota 99.9%)

24 B Izolace prvku tepelný rozklad boranů a halogenidů B 2 H 6 2 B + 3 H 2 BI 3 B + 3/2 I 2 ( C, katalyzátor Ta)

25 Bayerův způsob zpracování bauxitu Ruda se rozpustí v louhu sodném na hlinitan a z čistého roztoku se zpět vysráží hydroxid hlinitý, který se vyžíhá na oxid hlinitý Al

26 Výroba hliníku Al Elektrolýza taveniny oxid hlinitý + kryolit při C Charles Martin Hall Paul (Louis-Toussaint) Héroult

27 Další výrobní postupy pro Al Al 2 Al 2 O C + AlCl 3 3 AlCl + 3 CO 600 C 3 AlCl 2 Al + AlCl C

28 13. skupina výroba Ga elektrolýza roztoku Na[Ga(OH) 4 ]

29 13. skupina výroba In In 2 (SO 4 ) Zn 2 In + 3 ZnSO 4

30 13. skupina výroba Tl elektrolýza roztoku Tl 2 SO 4 2 TlCl + 2 KCN 2 Tl + 2 KCl + (CN) 2 Tl 2 SO 4 + Zn 2 Tl + 2 ZnSO 4

31 B Využití Použití v průmyslu a domácnostech žáruvzdorná skla detergenty, mýdla, čistící prostředky, kosmetika smalty, glazury syntetické herbicidy a hnojiva jaderná stínění, metalurgie, katalyzátory, protikorozní ochrana

32 B Využití Chemické sloučeniny oxidy boru, kyselina boritá, boritany estery kyseliny borité žáruvzdorné sloučeniny (boridy) halogenidy borany, karborany, organoborany

33 13. skupina - využití Al nádrže, nádoby vodiče aluminotermie slitiny (dural) Ga slitiny polovodiče In slitiny (ložiskové kovy) polovodiče Tl slitiny (s Pb, Ag, Au)

34 B a-modifikace Elementární bor tetragonální B 48 C 2, B 48 N 2 b-modifikace rhomboedrická, 105 atomů

35 B Elementární bor

36 B Jmol

37 Struktura prvků Al Ga In Tl -osobni_sedmidub.html

38 zobrazeno v Jmolu Al Ga In Tl

39 Vazebné možnosti B Elektronová konfigurace: [He] 2s 2 2p 1 hybridizace sp 2, sp 3 elektronová deficience Lewisova kyselost Elektronegativita: c P = 2.0 (H - 2.1, C - 2.5, Si - 1.8) Ionizační energie: 800 kj/mol Atomový poloměr: 0,08 0,09 nm

40 Vazebné možnosti B vícestředové vazby absence jednovazných sloučenin obrovská strukturní bohatost Koordinační vlastnosti: ikosaedr B 12

41 Vazebné možnosti B trojstředové vazby s vodíkem

42 Vazebné možnosti B trojstředové vazby mezi atomy bóru

43 Vazebné možnosti B trojstředové vazby mezi atomy bóru

44 Chemické vlastnosti B inertní, žáruvzdorný, nekovový izolant, vysoká tvrdost normální podmínky - nereaktivní: B + F 2 BF 3 t B + O 2 B 2 O 3 (pouze na povrchu) zvýšená teplota: reakce se všemi nekovy (kromě H, Ge, Te, vzácných plynů)

45 Chemické vlastnosti B rozpouští se v H 2 SO 4 /HNO 3 (koncentrované, 2:1) B + 3 HNO 3 H 3 BO NO 2 odolává horkému koncentrovanému i roztavenému NaOH vysoká teplota reakce s kovy rozpouští se v tavenině Na 2 CO 3 / NaNO 3 při 900 C 2 B + 6 NaOH 2 Na 3 BO H 2 t > 500 C

46 Chemické vlastnosti hliníku stříbrolesklý kov, tažný, kujný, na vzduchu stálý (pasivace) 2 Al(s) + 3/2 O 2 (g) Al 2 O 3 (s) (hoření) Al(s) + C(s) Al 4 C 3 (s), Al(s) + N 2 (g) AlN(s), Al(s) + S(s) Al 2 S 3 (s)

47 Chemické vlastnosti hliníku amfoterní charakter Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 2 Al + 2 NaOH + 6 H 2 O 2 Na[Al(OH) 4 ] + 3 H 2 [Al(H 2 O) 6 ] 3+ [Al(OH) 3 (H 2 O) 3 ] + 3 H + [Al(OH) 3 (H 2 O) 3 ] Al(OH) H 2 O Al(OH) 3 + OH [Al(OH) 4 ] reakce probíhají rovnovážně i v opačném směru

48 Chemické vlastnosti Ga, In a Tl lehce tavitelné kovy na vzduchu Ga, In stálé Tl + H 2 O + O 2 TlOH rozpouštějí se ve zředěných neoxidujících kyselinách

49 Chemické vlastnosti Ga, In a Tl za vyšších teplot reagují s většinou nekovů Soli Ga III, In III, Tl l 2 Ga + 2 NaOH + 10 H 2 O 2Na[Ga(OH) 4 (H 2 O) 2 ] + 3 H 2 In se nerozpouští Tl I se chová podobně jako alkalické kovy oxidy a hydroxidy Ga I, In I, Tl I jsou zasaditější než Ga III, In III, Tl III

50 Klasifikace: Borany closo uzavřené polyedry B n B n H 2- n nido klastry B n z (n+1) polyedru B n H n+4 (B 2 H 6, B 5 H 9, B 6 H 10, B 8 H 12, B 10 H 14 ) B n H n+3- (B 5 H 8-, B 10 H 13- ) B n H 2- n+2 (B 10 H 2-12 )

51 Klasifikace: Borany arachno klastry B n z (n+2) polyedru B n H n+6 (B 4 H 10, B 5 H 11, B 6 H 12, B 8 H 14 ) B n H n+5- (B 2 H 7-, B 3 H 8-, B 5 H 10- ) B n H 2- n+4 (B 10 H 2-14 ) hypho klastry B n z (n+3) polyedru B n H n+8 conjuncto spojení 2 a více předchozích typů

52 Borany B 2 H 6 B 5 H 11 B 6 H 10 B 10 H 14

53 Chemie diboranu Příprava a výroba: diglym 2 NaBH 4 + I 2 B 2 H NaI + H 2 3 NaBH Et 2 O.BF 3 2 B 2 H NaBF Et 2 O 180 C diglym 2 BF NaH 2 B 2 H NaF diglym: CH 3 O-CH 2 CH 2 -O-CH 2 CH 2 -OCH 3

54 Chemie diboranu Reaktivita: samozápalný na vzduchu B 2 H O 2 B 2 O H 2 O pyrolýza (t>100 C) B 2 H 6 {BH 3 } {B 3 H 9 } {B 3 H 7 } B 4 H 10 B 5 H 11

55 Chemie diboranu Reaktivita: H B H B H + L L B H H H H H H H H H L L H H H B H B H + 2 L H B H H B H

56 Tetrahydridoboritany Příprava a výroba: 2 LiH + B 2 H 6 2 Li[BH 4 ] (dietyléter) 2 NaH + B 2 H 6 2 Na[BH 4 ] (diglym) 4 LiH + Et 2 O.BF 3 Li[BH 4 ] + 3 LiF + Et 2 O (Al 2 Et 6 ) BCl NaH Na[BH 4 ] + 3 NaCl Na 2 B 4 O SiO Na + 8 H 2 Na[BH 4 ] + 7 Na 2 SiO 3

57 Tetrahydridoboritany Reaktivita: Redukční činidla: selektivní redukce organických skupin CHO, CO Na[BH 4 ] + 8 NaOH + 9 SO 2 4 Na 2 S 2 O 4 + NaBO H 2 O bezproudové niklování kovů a nekovových předmětů NiCl 2 + NaBH 4 + NaOH + H 2 O (Ni 3 B+Ni) + NaB(OH) 4 + NaCl + H 2

58 Příprava: Boridy koredukce halogenidů H 2 TiCl 4 + BCl 3 + H 2 TiB 2 + HCl elektrolytické vylučování z roztavených solí MO n + B 2 O 3 (Na 2 B 4 O 7 ) + roztavená sůl C, C-katoda redukce BCl 3 kovem BCl 3 + W WB + Cl 2 + HCl

59 Boridy Použití: MoB tvrdost, chemická inertnost netěkavost žáruvzdornost konstrukční materiály povrchy turbín, spalovacích komor, raketových trysek, rotorů čerpadel reakční nádoby, elektrody ZrB CoB

60 Boridy Klasifikace: Izolované atomy B (Mn 4 B, M 3 B, M 2 B) Izolované dimery B 2 (Cr 5 B 3, M 3 B 2 ) Pilovité řetězce (M 3 B 4, MB) MB 12 MB 6 CaB 6 ZrB 12

61 Klasifikace: Boridy Rozvětvené řetězce (Ru 11 B 8 ) Dvojité řetězce (M 3 B 4 ) 2D sítě (MB 2 ) TiB 2 Cr 3 B 4

62 Boridy Příprava: přímé slučování Cr + nb CrB n redukce oxidu borem, B 4 C Sc 2 O 3 + B ScB 2 + B 2 O 3 Eu 2 O 3 + B 4 C EuB 6 + CO koredukce oxidů uhlíkem V 2 O 5 + B 2 O 3 + C VB + CO

63 Hydridy AlH 3 krystalická látka obsahující oktaedry AlH 6, můstkové H Et 2 O Li[AlH 4 ] + AlCl 3 [AlH 3 (Et 2 O) n ] + LiCl

64 Hydridy M[AlH 4 ] bílá krystalická látka 4 LiH + AlCl 3 Li[AlH 4 ] + 3 LiCl Et 2 O Na + Al + 2 H 2 Na[AlH 4 ] 140 C, 34 MPa snadno podléhá hydrolýze Li[AlH 4 ] + H 2 O Li[Al(OH) 4 ] + H 2 hydrogenační činidlo v organické syntéze

65 Hydridy GaH 3, InH 3 nestálé

66 Halogenidy boru BF 3 Příprava: (T v = 100 C) Na 2 B 4 O CaF H 2 SO 4 4 BF NaHSO CaSO 4 Na 2 B 4 O HF+2 H 2 SO 4 4 BF NaHSO 4 + H 2 O

67 BF 3 Halogenidy boru Vlastnosti: deficit elektronů na B Lewisova kyselina adukty BX 3 Lewisova báze BF 3 + NH 3 BF 3 NH 3 BX H 2 O H 3 BO HX 4 BF H 2 O 3 H 3 O [BF 4 ] + H 3 BO 3

68 BCl 3 BBr 3 Halogenidy boru (T v = 12 C 91 C) Příprava: B 2 O C + 3 Cl 2 (Br 2 ) 2 BCl 3 (BBr 3 ) + 3CO redukční halogenace BF 3 + BCl 3 BClF 2 + BCl 2 F

69 Halogenidy boru BCl 3 BBr 3 (T v = 12 C, 91 C) Příprava: B 2 O C + 3 Cl 2 (Br 2 ) 2 BCl 3 (BBr 3 ) + 3 CO redukční halogenace Vlastnosti: deficit elektronů na B Lewisovy kyseliny BX 3 + 3H 2 O H 3 BO HX

70 BI 3 Halogenidy boru (T t = 50 C) Příprava: I 2 + LiBH 4 BI 3 + LiI + H 2

71 AlF 3 Halogenidy Al krystalická látka, netěkavá, nerozpustná Al 2 O HF 2 AlF H 2 O AlF F [AlF 6 ] 3 Na 3 [AlF 6 ] 700 C krystalická látka Al 2 O Na 2 CO HF 2 Na 3 [AlF 6 ] + 3 CO H 2 O použití: metalurgie hliníku, sklářství, výroba smaltů

72 Halogenidy Al AlCl 3, AlBr 3, AlI 3 přímé slučování Al s halogenem (halogenvodíkem) Al 2 O C + 3 X 2 AlX CO dimery Al 2 X 6 (tetraedrická koordinace Al), AlCl 3 oktaedry Lewisovy kyseliny 700 C Friedel-Craftsova katalýza

73 GaF 3, InF 3, TlF 3 Halogenidy krystalické látky, netěkavé, vysoké T t (NH 4 ) 3 [MF 6 ] MF NH HF Tl 2 O 3 + F 2 (BrF 3, SF 4 ) TlF C

74 Halogenidy chloridy, bromidy, jodidy MX 3 těkavé, Lewisovy kyseliny tvorba aduktů MX 3 L, MX 3 L 2,..

75 Halogenidy nižší halogenidy Ga, In, Tl 300 C 2 Ga + GaX 3 3 GaX In + X 2 (Hg 2 X 2 ) InX (+ Hg) Tl + + X - TlX (struktura CsCl)

76 B 2 O 3 H 3 BO 3

77 Boritany (BO 3 ) 3- (B 2O 5 ) 4- (B 3 O 6 ) 3- (BO 4 ) 5- [B(OH) 4 ] - [B 2 O(OH) 6 ] 2- [B 2 (O 2 ) 2 (OH) 4 ] 2- [B 5 O 6 (OH) 4 ] - [B 3 O 3 (OH) 5 ] 2- [B 4 O 5 (OH) 4 ] 2-

78 a-al 2 O 3 Oxidy a hydroxidy Al korund, hexagonální uspořádání O 2, Al ve 2/3 oktaedrických poloh g-al 2 O 3 krychlové uspořádání O 2 (odvozený od spinelu) dehydratace gibbsitu (böhmitu) T < 450 C

79 Oxidy a hydroxidy Al a-alo(oh) diaspor hexagonální uspořádání O 2, OH g-alo(oh) böhmit krychlové uspořádání O 2, OH a-al(oh) 3 g-al(oh) 3 bayerit gibbsit (hydrargillit)

80 Oxidy a hydroxidy Al korund gibbsit diaspor böhmit

81 Oxidy a hydroxidy Al korund gibbsit diaspor böhmit

82 Oxidy a hydroxidy Al korund gibbsit diaspor böhmit

83 Oxidy a hydroxidy Ga a, g Ga 2 O 3, Ga(OH) 3 analogické Al 2 O 3 a Al(OH) 3 b Ga 2 O 3 nejstabilnější, krychlové uspořádání O 2

84 Oxidy a hydroxidy In In 2 O 3 InO(OH) rutilová struktura In(OH) 3 In(OH) 3 InO(OH) + H 2 O InCl NH H 2 O In(OH) NH 4 Cl

85 Oxidy a hydroxidy Tl Tl 2 O Tl 2 CO 3 Tl 2 O + CO 2 hygroskopický TlOH Tl 2 O 3 Tl + + Cl 2 (Br 2 ) Tl Cl (Br ) Tl 2 O 3.3/2H 2 O

86 Karbid boru B 4 C Výroba: B 2 O 3 + C B 4 C + CO 1600 C Použití: Neutronové štíty, kontrolní tyče v jaderných reaktorech brusivo, leštící přípravky, obložení brzd lehké štíty, pancíře

87 kubický Výroba: Nitrid boritý BN BN (hexagonální) BN (kubický) (1800 C, tlak 8,5 TPa) extrémní tvrdost

88 hexagonální Nitrid boritý BN Příprava a výroba: Na 2 B 4 O 7 + NH 4 Cl BN + NaCl + H 2 O (900 C, NH 3 ) H 3 BO 3 + CO(NH 2 ) 2 BN + CO 2 + H 2 O (750 C) BCl 3 + NH 3 BN + HCl elektrický izolant, výborný tepelný vodič

89 Karborany Příprava: B 10 H Et 2 S B 10 H 12 (Et 2 S) 2 + H 2 B 10 H 12 (Et 2 S) 2 + C 2 H 2 C 2 B 10 H Et 2 S + H 2 1,2 C 2 B 10 H 14 2,3 C 2 B 4 H 8

90 Polovodiče A III B V Zakázaný pás kj/mol Bod tání ºC

91 Souhrn chemických vlastností Oxidační stavy základní III +, mohou být i nižší thalium má stabilní oxidační stav I +, thalium III + má silné oxidační vlastnosti

92 Souhrn chemických vlastností Hydrolýza většina solí hydrolyzuje dáno slabými hydroxidy, kation boritý prakticky neexistuje boritany hydrolyzují (soli slabých kyselin) thalné soli téměř nehydrolyzují, thalité silně hydrolyzují

93 Souhrn chemických vlastností Barevnost sloučenin je dána anionty, binární sloučeniny mohou být zbarveny

94 Souhrn chemických vlastností Rozpustnost ve vodě většina hlinitých solí je ve vodě rozpustných, ale hydrolyzují na nerozpustné hydroxo-soli až hydroxid hlinitý Nerozpustný je fosforečnan AlPO 4

95 Souhrn chemických vlastností B je důležitý stopový prvek pro rostliny Al ionty škodí zdraví napomáhá rozvoji Alzheimerovy choroby Ga neprokázaný vliv na lidský organizmus

96 Souhrn chemických vlastností In nepatrná množství mají stimulativní vliv na metabolizmus Tl všechny soli thalia jsou jedovaté! poškozují nervový systém účinek je kumulativní předpokládá se prostup kůží prokázána teratogenita

97 Příští přednáška 14. skupina periodické soustavy Prvky s 2 p 2

Prvky III. hlavní skupiny (B, Al, Ga, In, Tl)

Prvky III. hlavní skupiny (B, Al, Ga, In, Tl) Prvky III. hlavní skupiny (B, Al, Ga, In, Tl) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Obecná charakteristika

Obecná charakteristika p 1 -prvky Martin Dojiva Obecná charakteristika do této t to skupiny patří bor (B), hliník k (Al( Al), galium (Ga), indium (In) a thallium (Tl) elektronová konfigurace valenční vrstvy je ns 2 np 1 s výjimkou

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

13. skupina 3 valenční elektrony konfigurace ns 2 np 1

13. skupina 3 valenční elektrony konfigurace ns 2 np 1 B, Al 13. skupina 3 valenční elektrony konfigurace ns 2 np 1 Prvek X I I [kj mol - 1 ] I II [kj mol - 1 ] I III [kj mol - 1 ] E 0 [V] ρ [g cm - 3 ] b. t. [ C] b. v. B 2,0 801 2427 3660-1,8b 2,4 2076 3927

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace o prvcích 3.A skupiny c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace o prvcích 3.A skupiny c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - prvky 2. ročník Datum tvorby 1.10.2012 Anotace a) určeno pro

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Bor - 5 B. Obecně: Vazebné možnosti boru:

Bor - 5 B. Obecně: Vazebné možnosti boru: Bor - 5 B Obecně: Prvek skupiny 3A PSP Polokov V elementárním stavu a některých sloučeninách má vlastnost polovodiče Základní elektronová konfigurace valenční sféry atomů boru je 2s 2 2p 1 Vytváří výhradně

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium O a S jsou nekovy (tvoří kovalentní vazby), Se, Te jsou polokovy, Po je typický kov O je druhý nejvíce elektronegativní prvek vytváření oktetové

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

1932 H. C. 1934 M.L.E.

1932 H. C. 1934 M.L.E. Vodík Historie 1671 Robert Boyle uvolnění vodíku rozpouštěním Fe v HCl nebo H 2 SO 4 1766 Henry Cavendish podrobný popis vlastností 1932 H. C. Urey objev deuteria 1934 M.L.E. Oliphant, P. Harteck a E.

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: X, X, m X n, ternární: m B k X n,... Title page symetrie prostorové grupy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát

Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát Co je to materiál? Definice hmota, která splňuje svými vlastnostmi nároky na spolehlivou funkci a požadovanou životnost. Jaké znáte příklady? Ve

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Zařazení kovů v periodické tabulce [1]

Zařazení kovů v periodické tabulce [1] KOVY Zařazení kovů v periodické tabulce [1] Obecné vlastnosti kovů elektropozitivní tvoří kationty ochotně předávají své valenční elektrony [2] vodiče tepla a elektřiny tvoří slitiny kujné tažné ohebné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Astat - radioaktivní pevná látka - krátký poločas rozpadu (8,3 hod) - nejstabilnější je izotop At 210. Sloučeniny

Astat - radioaktivní pevná látka - krátký poločas rozpadu (8,3 hod) - nejstabilnější je izotop At 210. Sloučeniny Halogeny - název od řeckého hals = sůl (pro jejich schopnost tvořit velkou řadu solí) - prvky 17. skupiny - mají sedm valenčních elektronů - tvoří dvouatomové molekuly - jsou jedovaté s dráždivými účinky

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Prvky III.A a IV.A skupiny

Prvky III.A a IV.A skupiny Prvky III.A a IV.A skupiny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2010 Mgr. Alena Jirčáková Mají tři valenční elektrony, el. konfigurace

Více

Alkalické kovy. Anorganická chemie 2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Alkalické kovy. Anorganická chemie 2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Alkalické kovy Anorganická chemie 2 Nikola Reichmanová, 406866 Monika Machatová, 403254 Charakteristika skupiny Alkalické

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 13.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 13.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 13.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Křemík a jeho sloučeniny

Křemík a jeho sloučeniny Křemík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin n - založena na oxidačních číslech Oxidační číslo NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin - římskými číslicemi, pravý horní index - nesloučené prvky a molekuly jednoho prvku mají oxidační číslo 0 (např. O 3,S

Více

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Ceník Platný od 01. 07. 2014 Laboratorní standardy a chemikálie Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění K objednávkám v ceně zboží

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Kovy a metody jejich výroby

Kovy a metody jejich výroby Kovy a metody jejich výroby Kovy v periodické tabulce Základní vlastnosti kovů 80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA Vlastnosti: Fyzikální kovový lesk kujnost a tažnost

Více

Kovalentní neoxidové materiály Karbidy, nitridy, hydridy, sulfidy. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Kovalentní neoxidové materiály Karbidy, nitridy, hydridy, sulfidy. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Kovalentní neoxidové materiály Karbidy, nitridy, hydridy, sulfidy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Karbidy Klasifikace: iontové "methanidy" (Be 2 C, Al 4 C 3 ) Al 4 C

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 8. TŘÍDA PERIODICKÝ ZÁKON FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PRVKŮ JSOU PERIODICKOU

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/1 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617,

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, Seminář z chemie RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, 615 email: Jana.Matejckova@lf3.cuni.cz Semináře týden datum název semináře či praktika 1. 30.9. Názvosloví v anorganické chemii 2. 11.10.

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Lanthanoidy. Katedra chemie FP TUL kchtul.cz. Obsazení elektronových orbitů. La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Lanthanoidy. Katedra chemie FP TUL kchtul.cz. Obsazení elektronových orbitů. La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ACH 12 Lanthanoidy prvky vnitřně přechodné valenční elektrony zaplňují orbitaly f Katedra chemie FP TUL kchtul.cz Obsazení elektronových orbitů La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 4f 0 1 3 4 5

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1]

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Polokovy Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Obecné vlastnosti polokovů tvoří přechod mezi kovy a nekovy vlastnosti kovů: pevnost a lesk ( B, Si, Ge, Se, As) jsou křehké a nejsou kujné malá elektrická

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 05.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 05.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 05.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Otázka: Kovy. Předmět: Chemie. Přidal(a): tinab

Otázka: Kovy. Předmět: Chemie. Přidal(a): tinab Otázka: Kovy Předmět: Chemie Přidal(a): tinab prvky se dělí podle hl. fyzikálních vlastností na kovy a nekovy 3/4 prvků kovový charakter stoupá směrem do leva v PSP chemické a fyzikální vlastnosti jsou

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

(a) (a) de hydratovan ze olitu (b) silikage l. Aktivní uhlí. (c)

(a) (a) de hydratovan ze olitu (b) silikage l. Aktivní uhlí. (c) Hydrotermální syntéza Molekulová síta Molekulově sítový effekt - rozdělení molekul dle jejich velikosti ve vztahu k velikosti porů - distribuce velikosti porů Rozdělení IUPAC Zeolity Mikroporézní látky

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

SKUPINA TITANU. TITAN (Ti, latinsky Titanium)

SKUPINA TITANU. TITAN (Ti, latinsky Titanium) SKUPINA TITANU Skupině titanu přísluší v PSP označení skupina 4. A Tuto skupinu tvoří prvky titan, zirkonium, hafnium Prvky mají elektronovou konfiguraci valenční sféry 1 TITAN (Ti, latinsky Titanium)

Více

PŘEHLED PRVKŮ. Anorganická chemie

PŘEHLED PRVKŮ. Anorganická chemie 1 PŘEHLED PRVKŮ Anorganická chemie 2 PRKVY I.A SKUPINY H - plyn Li - kov El. konfigurace ns 1 Na - kov K - kov Rb - kov Cs - kov Alkalické kovy Fr - kov 3 Vodík (Hydrogenium) Historický vývoj Vodík objevil

Více

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku Chalkogeny Elektronová konfigurace:. => valenčních elektronů => maximální oxidační číslo je Odlišnost vlastností O 2 a ostatních prvků způsobeny: vysokou elektronegativitou O neschopností O tvořit excitované

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin Cheické výpočty výpočty ze sloučenin Cheické výpočty látkové nožství n, 1 ol obsahuje stejný počet stavebních částic, kolik je atoů ve 1 g uhlíku 1 C počet částic v 1 olu stanovuje Avogadrova konstanta

Více