13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl"

Transkript

1 13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl ACH 05 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Lr Rf Ha La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Katedra chemie FP TUL

2 prvky s 2 p 1

3

4 polokov

5 Historie bóru B borax užíván už v starověku y a tvrdá borosilikátová skla jako prvek identifikován v 18. století Humprey Davy, Joseph Louis Gay-Lussac izolace 95% boru - redukce B 2 O 3 hořčíkem boron (Davy) bor (ax + carb) on

6 13. skupina historie Al Hans Christian Ørsted reakce amalgamu K s AlCl 3 Henri Etienne Sainte-Claire Deville redukce sodíkem Robert Wilhelm Eberhard Bunsen elektrolýzou roztaveného Na[AlCl 4 ] aluminium Davy z latiny Alumen = kamenec KAl(SO 4 ) 2 12H 2 O staré Řecko a Řím užití v lékařství).

7 13. skupina historie Ga Mendělejev (1870) - eka-aluminium, P.E.Lecoq de Boisbaudran (1875) - spektroskopie, Francie - Gallium.

8 13. skupina historie In Ferdinand Reich, Hieronymus Teodor Richter (1863) ve zbytcích po zpracování sfaleritu název podle indigově modré spektrální čáry (latinsky Indicum)

9 13. skupina historie Tl William Crookes (1861) název podle zelené spektrální čáry (řeckythallos-ratolest)

10 B Výskyt bóru zemská kůra relativně vzácný (~ 9 ppm srovnatený s Th, Pr) boritanové minerály Kalifornie, Turecko, Rusko ~ 3.5 mil. tun / rok

11 B Výskyt bóru ulexit NaCa[B 5 O 6 (OH) 6 ] 5H 2 O borax kernit Na 2 [B 4 O 6 (OH) 2 ] 3H 2 O kolemanit Ca[B 3 O 4 (OH) 3 ] H 2 O sassolit H 3 BO 3 www. mindat.org

12 Al 13. skupina výskyt 3. prvek zemské kůry nevyskytuje se jako volný prvek sloučeniny s kyslíkem: korund Al 2 O 3 hydrargillit Al(OH) 3 bőhmit, bauxit, diaspor AlO(OH) kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 kryolit Na 3 [AlF 6 ] živce NaAlSiO 4

13 13. skupina výskyt Ga doprovází Al, Ge, Zn gallit CuGaS 2 söhngeit Ga(OH) 3

14 13. skupina výskyt In doprovází Zn indit FeIn 2 S 4 dzhalindit In(OH) 3

15 Tl 13. skupina výskyt v prachu při pražení pyritů, v galenitu (PbS), lorandit (TlAsS 2 ), crookesit (Cu 7 TlSe 4 )

16 13. skupina elektronegativita 2,5 2 1,5 2,04 1,61 2,01 1,78 2,04 1 0,5 0 B Al Ga In Tl

17 Postavení v elektrochemické řadě -0,34 Tl -0,34 In -0,53 Ga -1,68 Al -0,89 B -2-1,5 V -1-0,5 0

18 Body tání [ C] B Al Ga In Tl

19 Hustota [g.cm 3 ] Tl 11,85 In 7,31 Ga 5,90 Al B 2,70 2,

20 Tepelná vodivost [W/m.K] B Al Ga In Tl

21 B Izolace prvku redukce kovy za vysoké teploty B 2 O Mg 2 B + 3 MgO Moissanův bor (95-98%) 2 BCl Zn 2 B + 3 ZnCl 2

22 Izolace prvku B elektrolýza boritanů nebo BF 4 v roztavené směsi KCl / KF (800 C)

23 B Izolace prvku redukce těkavých sloučenin vodíkem 2 BBr H 2 B + 6 HBr (katalyzátor Ta, čistota 99.9%)

24 B Izolace prvku tepelný rozklad boranů a halogenidů B 2 H 6 2 B + 3 H 2 BI 3 B + 3/2 I 2 ( C, katalyzátor Ta)

25 Bayerův způsob zpracování bauxitu Ruda se rozpustí v louhu sodném na hlinitan a z čistého roztoku se zpět vysráží hydroxid hlinitý, který se vyžíhá na oxid hlinitý Al

26 Výroba hliníku Al Elektrolýza taveniny oxid hlinitý + kryolit při C Charles Martin Hall Paul (Louis-Toussaint) Héroult

27 Další výrobní postupy pro Al Al 2 Al 2 O C + AlCl 3 3 AlCl + 3 CO 600 C 3 AlCl 2 Al + AlCl C

28 13. skupina výroba Ga elektrolýza roztoku Na[Ga(OH) 4 ]

29 13. skupina výroba In In 2 (SO 4 ) Zn 2 In + 3 ZnSO 4

30 13. skupina výroba Tl elektrolýza roztoku Tl 2 SO 4 2 TlCl + 2 KCN 2 Tl + 2 KCl + (CN) 2 Tl 2 SO 4 + Zn 2 Tl + 2 ZnSO 4

31 B Využití Použití v průmyslu a domácnostech žáruvzdorná skla detergenty, mýdla, čistící prostředky, kosmetika smalty, glazury syntetické herbicidy a hnojiva jaderná stínění, metalurgie, katalyzátory, protikorozní ochrana

32 B Využití Chemické sloučeniny oxidy boru, kyselina boritá, boritany estery kyseliny borité žáruvzdorné sloučeniny (boridy) halogenidy borany, karborany, organoborany

33 13. skupina - využití Al nádrže, nádoby vodiče aluminotermie slitiny (dural) Ga slitiny polovodiče In slitiny (ložiskové kovy) polovodiče Tl slitiny (s Pb, Ag, Au)

34 B a-modifikace Elementární bor tetragonální B 48 C 2, B 48 N 2 b-modifikace rhomboedrická, 105 atomů

35 B Elementární bor

36 B Jmol

37 Struktura prvků Al Ga In Tl -osobni_sedmidub.html

38 zobrazeno v Jmolu Al Ga In Tl

39 Vazebné možnosti B Elektronová konfigurace: [He] 2s 2 2p 1 hybridizace sp 2, sp 3 elektronová deficience Lewisova kyselost Elektronegativita: c P = 2.0 (H - 2.1, C - 2.5, Si - 1.8) Ionizační energie: 800 kj/mol Atomový poloměr: 0,08 0,09 nm

40 Vazebné možnosti B vícestředové vazby absence jednovazných sloučenin obrovská strukturní bohatost Koordinační vlastnosti: ikosaedr B 12

41 Vazebné možnosti B trojstředové vazby s vodíkem

42 Vazebné možnosti B trojstředové vazby mezi atomy bóru

43 Vazebné možnosti B trojstředové vazby mezi atomy bóru

44 Chemické vlastnosti B inertní, žáruvzdorný, nekovový izolant, vysoká tvrdost normální podmínky - nereaktivní: B + F 2 BF 3 t B + O 2 B 2 O 3 (pouze na povrchu) zvýšená teplota: reakce se všemi nekovy (kromě H, Ge, Te, vzácných plynů)

45 Chemické vlastnosti B rozpouští se v H 2 SO 4 /HNO 3 (koncentrované, 2:1) B + 3 HNO 3 H 3 BO NO 2 odolává horkému koncentrovanému i roztavenému NaOH vysoká teplota reakce s kovy rozpouští se v tavenině Na 2 CO 3 / NaNO 3 při 900 C 2 B + 6 NaOH 2 Na 3 BO H 2 t > 500 C

46 Chemické vlastnosti hliníku stříbrolesklý kov, tažný, kujný, na vzduchu stálý (pasivace) 2 Al(s) + 3/2 O 2 (g) Al 2 O 3 (s) (hoření) Al(s) + C(s) Al 4 C 3 (s), Al(s) + N 2 (g) AlN(s), Al(s) + S(s) Al 2 S 3 (s)

47 Chemické vlastnosti hliníku amfoterní charakter Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 2 Al + 2 NaOH + 6 H 2 O 2 Na[Al(OH) 4 ] + 3 H 2 [Al(H 2 O) 6 ] 3+ [Al(OH) 3 (H 2 O) 3 ] + 3 H + [Al(OH) 3 (H 2 O) 3 ] Al(OH) H 2 O Al(OH) 3 + OH [Al(OH) 4 ] reakce probíhají rovnovážně i v opačném směru

48 Chemické vlastnosti Ga, In a Tl lehce tavitelné kovy na vzduchu Ga, In stálé Tl + H 2 O + O 2 TlOH rozpouštějí se ve zředěných neoxidujících kyselinách

49 Chemické vlastnosti Ga, In a Tl za vyšších teplot reagují s většinou nekovů Soli Ga III, In III, Tl l 2 Ga + 2 NaOH + 10 H 2 O 2Na[Ga(OH) 4 (H 2 O) 2 ] + 3 H 2 In se nerozpouští Tl I se chová podobně jako alkalické kovy oxidy a hydroxidy Ga I, In I, Tl I jsou zasaditější než Ga III, In III, Tl III

50 Klasifikace: Borany closo uzavřené polyedry B n B n H 2- n nido klastry B n z (n+1) polyedru B n H n+4 (B 2 H 6, B 5 H 9, B 6 H 10, B 8 H 12, B 10 H 14 ) B n H n+3- (B 5 H 8-, B 10 H 13- ) B n H 2- n+2 (B 10 H 2-12 )

51 Klasifikace: Borany arachno klastry B n z (n+2) polyedru B n H n+6 (B 4 H 10, B 5 H 11, B 6 H 12, B 8 H 14 ) B n H n+5- (B 2 H 7-, B 3 H 8-, B 5 H 10- ) B n H 2- n+4 (B 10 H 2-14 ) hypho klastry B n z (n+3) polyedru B n H n+8 conjuncto spojení 2 a více předchozích typů

52 Borany B 2 H 6 B 5 H 11 B 6 H 10 B 10 H 14

53 Chemie diboranu Příprava a výroba: diglym 2 NaBH 4 + I 2 B 2 H NaI + H 2 3 NaBH Et 2 O.BF 3 2 B 2 H NaBF Et 2 O 180 C diglym 2 BF NaH 2 B 2 H NaF diglym: CH 3 O-CH 2 CH 2 -O-CH 2 CH 2 -OCH 3

54 Chemie diboranu Reaktivita: samozápalný na vzduchu B 2 H O 2 B 2 O H 2 O pyrolýza (t>100 C) B 2 H 6 {BH 3 } {B 3 H 9 } {B 3 H 7 } B 4 H 10 B 5 H 11

55 Chemie diboranu Reaktivita: H B H B H + L L B H H H H H H H H H L L H H H B H B H + 2 L H B H H B H

56 Tetrahydridoboritany Příprava a výroba: 2 LiH + B 2 H 6 2 Li[BH 4 ] (dietyléter) 2 NaH + B 2 H 6 2 Na[BH 4 ] (diglym) 4 LiH + Et 2 O.BF 3 Li[BH 4 ] + 3 LiF + Et 2 O (Al 2 Et 6 ) BCl NaH Na[BH 4 ] + 3 NaCl Na 2 B 4 O SiO Na + 8 H 2 Na[BH 4 ] + 7 Na 2 SiO 3

57 Tetrahydridoboritany Reaktivita: Redukční činidla: selektivní redukce organických skupin CHO, CO Na[BH 4 ] + 8 NaOH + 9 SO 2 4 Na 2 S 2 O 4 + NaBO H 2 O bezproudové niklování kovů a nekovových předmětů NiCl 2 + NaBH 4 + NaOH + H 2 O (Ni 3 B+Ni) + NaB(OH) 4 + NaCl + H 2

58 Příprava: Boridy koredukce halogenidů H 2 TiCl 4 + BCl 3 + H 2 TiB 2 + HCl elektrolytické vylučování z roztavených solí MO n + B 2 O 3 (Na 2 B 4 O 7 ) + roztavená sůl C, C-katoda redukce BCl 3 kovem BCl 3 + W WB + Cl 2 + HCl

59 Boridy Použití: MoB tvrdost, chemická inertnost netěkavost žáruvzdornost konstrukční materiály povrchy turbín, spalovacích komor, raketových trysek, rotorů čerpadel reakční nádoby, elektrody ZrB CoB

60 Boridy Klasifikace: Izolované atomy B (Mn 4 B, M 3 B, M 2 B) Izolované dimery B 2 (Cr 5 B 3, M 3 B 2 ) Pilovité řetězce (M 3 B 4, MB) MB 12 MB 6 CaB 6 ZrB 12

61 Klasifikace: Boridy Rozvětvené řetězce (Ru 11 B 8 ) Dvojité řetězce (M 3 B 4 ) 2D sítě (MB 2 ) TiB 2 Cr 3 B 4

62 Boridy Příprava: přímé slučování Cr + nb CrB n redukce oxidu borem, B 4 C Sc 2 O 3 + B ScB 2 + B 2 O 3 Eu 2 O 3 + B 4 C EuB 6 + CO koredukce oxidů uhlíkem V 2 O 5 + B 2 O 3 + C VB + CO

63 Hydridy AlH 3 krystalická látka obsahující oktaedry AlH 6, můstkové H Et 2 O Li[AlH 4 ] + AlCl 3 [AlH 3 (Et 2 O) n ] + LiCl

64 Hydridy M[AlH 4 ] bílá krystalická látka 4 LiH + AlCl 3 Li[AlH 4 ] + 3 LiCl Et 2 O Na + Al + 2 H 2 Na[AlH 4 ] 140 C, 34 MPa snadno podléhá hydrolýze Li[AlH 4 ] + H 2 O Li[Al(OH) 4 ] + H 2 hydrogenační činidlo v organické syntéze

65 Hydridy GaH 3, InH 3 nestálé

66 Halogenidy boru BF 3 Příprava: (T v = 100 C) Na 2 B 4 O CaF H 2 SO 4 4 BF NaHSO CaSO 4 Na 2 B 4 O HF+2 H 2 SO 4 4 BF NaHSO 4 + H 2 O

67 BF 3 Halogenidy boru Vlastnosti: deficit elektronů na B Lewisova kyselina adukty BX 3 Lewisova báze BF 3 + NH 3 BF 3 NH 3 BX H 2 O H 3 BO HX 4 BF H 2 O 3 H 3 O [BF 4 ] + H 3 BO 3

68 BCl 3 BBr 3 Halogenidy boru (T v = 12 C 91 C) Příprava: B 2 O C + 3 Cl 2 (Br 2 ) 2 BCl 3 (BBr 3 ) + 3CO redukční halogenace BF 3 + BCl 3 BClF 2 + BCl 2 F

69 Halogenidy boru BCl 3 BBr 3 (T v = 12 C, 91 C) Příprava: B 2 O C + 3 Cl 2 (Br 2 ) 2 BCl 3 (BBr 3 ) + 3 CO redukční halogenace Vlastnosti: deficit elektronů na B Lewisovy kyseliny BX 3 + 3H 2 O H 3 BO HX

70 BI 3 Halogenidy boru (T t = 50 C) Příprava: I 2 + LiBH 4 BI 3 + LiI + H 2

71 AlF 3 Halogenidy Al krystalická látka, netěkavá, nerozpustná Al 2 O HF 2 AlF H 2 O AlF F [AlF 6 ] 3 Na 3 [AlF 6 ] 700 C krystalická látka Al 2 O Na 2 CO HF 2 Na 3 [AlF 6 ] + 3 CO H 2 O použití: metalurgie hliníku, sklářství, výroba smaltů

72 Halogenidy Al AlCl 3, AlBr 3, AlI 3 přímé slučování Al s halogenem (halogenvodíkem) Al 2 O C + 3 X 2 AlX CO dimery Al 2 X 6 (tetraedrická koordinace Al), AlCl 3 oktaedry Lewisovy kyseliny 700 C Friedel-Craftsova katalýza

73 GaF 3, InF 3, TlF 3 Halogenidy krystalické látky, netěkavé, vysoké T t (NH 4 ) 3 [MF 6 ] MF NH HF Tl 2 O 3 + F 2 (BrF 3, SF 4 ) TlF C

74 Halogenidy chloridy, bromidy, jodidy MX 3 těkavé, Lewisovy kyseliny tvorba aduktů MX 3 L, MX 3 L 2,..

75 Halogenidy nižší halogenidy Ga, In, Tl 300 C 2 Ga + GaX 3 3 GaX In + X 2 (Hg 2 X 2 ) InX (+ Hg) Tl + + X - TlX (struktura CsCl)

76 B 2 O 3 H 3 BO 3

77 Boritany (BO 3 ) 3- (B 2O 5 ) 4- (B 3 O 6 ) 3- (BO 4 ) 5- [B(OH) 4 ] - [B 2 O(OH) 6 ] 2- [B 2 (O 2 ) 2 (OH) 4 ] 2- [B 5 O 6 (OH) 4 ] - [B 3 O 3 (OH) 5 ] 2- [B 4 O 5 (OH) 4 ] 2-

78 a-al 2 O 3 Oxidy a hydroxidy Al korund, hexagonální uspořádání O 2, Al ve 2/3 oktaedrických poloh g-al 2 O 3 krychlové uspořádání O 2 (odvozený od spinelu) dehydratace gibbsitu (böhmitu) T < 450 C

79 Oxidy a hydroxidy Al a-alo(oh) diaspor hexagonální uspořádání O 2, OH g-alo(oh) böhmit krychlové uspořádání O 2, OH a-al(oh) 3 g-al(oh) 3 bayerit gibbsit (hydrargillit)

80 Oxidy a hydroxidy Al korund gibbsit diaspor böhmit

81 Oxidy a hydroxidy Al korund gibbsit diaspor böhmit

82 Oxidy a hydroxidy Al korund gibbsit diaspor böhmit

83 Oxidy a hydroxidy Ga a, g Ga 2 O 3, Ga(OH) 3 analogické Al 2 O 3 a Al(OH) 3 b Ga 2 O 3 nejstabilnější, krychlové uspořádání O 2

84 Oxidy a hydroxidy In In 2 O 3 InO(OH) rutilová struktura In(OH) 3 In(OH) 3 InO(OH) + H 2 O InCl NH H 2 O In(OH) NH 4 Cl

85 Oxidy a hydroxidy Tl Tl 2 O Tl 2 CO 3 Tl 2 O + CO 2 hygroskopický TlOH Tl 2 O 3 Tl + + Cl 2 (Br 2 ) Tl Cl (Br ) Tl 2 O 3.3/2H 2 O

86 Karbid boru B 4 C Výroba: B 2 O 3 + C B 4 C + CO 1600 C Použití: Neutronové štíty, kontrolní tyče v jaderných reaktorech brusivo, leštící přípravky, obložení brzd lehké štíty, pancíře

87 kubický Výroba: Nitrid boritý BN BN (hexagonální) BN (kubický) (1800 C, tlak 8,5 TPa) extrémní tvrdost

88 hexagonální Nitrid boritý BN Příprava a výroba: Na 2 B 4 O 7 + NH 4 Cl BN + NaCl + H 2 O (900 C, NH 3 ) H 3 BO 3 + CO(NH 2 ) 2 BN + CO 2 + H 2 O (750 C) BCl 3 + NH 3 BN + HCl elektrický izolant, výborný tepelný vodič

89 Karborany Příprava: B 10 H Et 2 S B 10 H 12 (Et 2 S) 2 + H 2 B 10 H 12 (Et 2 S) 2 + C 2 H 2 C 2 B 10 H Et 2 S + H 2 1,2 C 2 B 10 H 14 2,3 C 2 B 4 H 8

90 Polovodiče A III B V Zakázaný pás kj/mol Bod tání ºC

91 Souhrn chemických vlastností Oxidační stavy základní III +, mohou být i nižší thalium má stabilní oxidační stav I +, thalium III + má silné oxidační vlastnosti

92 Souhrn chemických vlastností Hydrolýza většina solí hydrolyzuje dáno slabými hydroxidy, kation boritý prakticky neexistuje boritany hydrolyzují (soli slabých kyselin) thalné soli téměř nehydrolyzují, thalité silně hydrolyzují

93 Souhrn chemických vlastností Barevnost sloučenin je dána anionty, binární sloučeniny mohou být zbarveny

94 Souhrn chemických vlastností Rozpustnost ve vodě většina hlinitých solí je ve vodě rozpustných, ale hydrolyzují na nerozpustné hydroxo-soli až hydroxid hlinitý Nerozpustný je fosforečnan AlPO 4

95 Souhrn chemických vlastností B je důležitý stopový prvek pro rostliny Al ionty škodí zdraví napomáhá rozvoji Alzheimerovy choroby Ga neprokázaný vliv na lidský organizmus

96 Souhrn chemických vlastností In nepatrná množství mají stimulativní vliv na metabolizmus Tl všechny soli thalia jsou jedovaté! poškozují nervový systém účinek je kumulativní předpokládá se prostup kůží prokázána teratogenita

97 Příští přednáška 14. skupina periodické soustavy Prvky s 2 p 2

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně PŘÍLOHY ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (rozsáhlé tabulky beze změn nejsou zahrnuty) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 307/2002

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

3. Elektricky vodivé materiály

3. Elektricky vodivé materiály 3. Elektricky vodivé materiály Elektrické materiály posuzujeme podle jejich elektrické vodivosti KONDUKTIVITY (S/m) častěji RESISTIVITY (Ω/m) Konduktivita charakterizuje schopnost materiálu vést elektrický

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více