ÚKOLY ARCHITEKTURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945"

Transkript

1 ÚKOLY ARCHITEKTURA Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo to byli tzv. Pátečníci?

2 Úkol 2, tzv. loučící Spíše pro uvedení do souvislostí je zajímavé si uvědomit, že v roce 1918 zemřela řada významných osobností umělecko-kulturního života. Jen ve Vídni s rozpadem Rakouskouherské monarchie zemřeli významní představitelé vídeňské secese: architekt a významný pedagog Otto Wagner ( ), sochař, designér a návrhář užitého umění, častý spolupracovník Otto Wagnera či Josefa Hoffmanna Koloman Moser ( ), malíři Gustav Klimt ( ) a Egon Schiele ( ). Ve Francii v roce 1918 zemřel významný básník, kritik, iniciátor kulturního života a čelní představitel avantgardy Guillaume Apollinaire ( ). Předčasná smrt v důsledku války se nevyhnula ani českým umělcům. V roce 1918 zemřel významný malíř Bohumil Kubišta ( ). Zkuste si o něm zjistit základní informace a prohlédněte si jeho obrazy. Některá Kubištova díla jsou zásadní v dějinách českého výtvarného umění. V mladém věku umírají také dva architekti, kteří se dosud mohli projevit pouze na lokální úrovni. Královéhradecký Vladimír Fultner ( ) a olomoucký Karel Starý mladší ( ). Vila Václava Píši ve stylu kotěrovské moderny od Vladimíra Fultnera z roku 1910

3 Špalkův obchodní dům od Vladimíra Fultnera na Velkém náměstí v Hradci Králové

4 Vila od Karla Starého mladšího pro sestru Ludmilu (provdanou Hoffmanovou)

5 Obchodní dům Ferdinanda Tomka v Riegrově ulici v Olomouci od Karla Starého mladšího

6 Úkol 3, tzv. filmový se v souvislosti s pardubickým krematoriem Pavla Janáka vyloženě nabízí. Podívejte se na film Spalovač mrtvol. Vždyť se jedná o zásadní snímek nejen své doby (rok 1968), ale české, respektive československé kinematografie vůbec.

7 Úkol 4, tzv. sochařský V prvním desetiletí 20. století, které se neslo ve stylu secese, architekti spolupracovali se sochaři Stanislavem Suchardou (četná spolupráce s Janem Kotěrou, který pro svého přítele sochaře navrhl vilu s ateliérem) nebo Ladislavem Šalounem (spolupráce s architektem Osvaldem Polívkou). Oba sochaři pak vyhráli soutěž na sochařskou realizaci významného pomníku v Praze. Zjistěte, o pomníky kterých osobností českých dějin se jedná. Významným sochařem, grafikem a na okraj i architektem byl František Bílek. Jeho vila s ateliérem, kterou si v letech sám navrhnul, se nachází na Hradčanech, spravuje ji Galerie hlavního města Prahy a je otevřena veřejnosti. Návštěvu Bílkovy vily a ateliéru je možné jenom doporučit, neboť se jedná o jedinečnou ukázku symbolismu v evropské architektuře. Ve druhém a třetím desetiletí, kdy byl secesní styl překonán, se architekti ke spolupráci obracejí spíše na sochaře moderního pojetí. Jsou jimi Jan Štursa a Otto Gutfreund. Zjistěte o nich základní informace. Samozřejmě, že tito významní sochaři nemohli působit po celé republice. Snad v každém městě byl i nějaký domácí sochař, který svým dílem zdobil architekturu. V Olomouci např. Julius Pelikán, v Hradci Králové zase Josef Škoda. Který sochař působil za první republiky ve vašem městě? Oba sochaři Jan Štursa i Otto Gutfreund - se setkali při sochařské výzdobě Gočárovy Legiobanky v Praze Na poříčí z roku Čtyři sochařsky zdobené hlavice pilastrů jsou dílem Jana Štursy a symbolizují místa spjatá s historií legií za první světové války. Nad nimi je pak reliéf na šířku celého průčelí budovy, který ilustruje život v legiích. Jeho autorem je Otto Gutgreund.

8 Díla obou sochařů se setkala díky stavbě Josefa Gočára i v Hradci Králové. Jedná se o budovu Gymnázia J. K. Tyla z roku Před budovou stojí na sloupu plastika Vítěz od Jana Štursy a u pravého křídla budovy reliéf státního znaku od Otty Gutfreunda.

9 Úkol 5, tzv. hudební O klasicismus byl ve dvacátých letech zájem i ve výtvarném umění či v hudbě. Pablo Picasso po letech kubistického hledání nakonec zcela obrátil a začal se věnovat klasicistní kresbě a malbě. Stejně tak i Henri Matisse, další významný francouzský malíř té doby. Nejinak tomu bylo i u nás. Malíři jako Emil Filla či brněnský malíř Jaroslav Král se ve dvacátých letech věnovali tvorbě ovlivněné klasicismem, barokem či renesancí. Podobně jako Pablo Picasso ve výtvarném umění, tak i hudební skladatel Igor Stravinskij se ve dvacátých letech po hudebních experimentech uchýlil ke klidnému neoklasicismu, jako například ve skladbě Pulcinella. Nezasvěcený posluchač by sotva poznal, že autorem této skladby je komponista slavného a přelomového Svěcení jara z roku https://www.youtube.com/watch?v=nfnl6d75jxo

10 Úkol 6, tzv. funerální Je až s podivem, jak se ve dvacátých letech stavěla krematoria. Puristické krematorium od Bedřicha Feursteina v Nymburku, rondokubistické či ve stylu národního dekorativismu navržené pardubické krematorium od Pavla Janáka. Z architektonického hlediska je velmi významné brněnské krematorium od Ernsta Wiesnera z roku V polovině dvacátých let 20. století bylo postaveno kubistické krematorium v Ostravě, jehož architektem byl Vlastimil Hofman. To však bylo v roce 1979 zbořeno. Čím to, že se právě tento typ staveb začal ve dvacátých a posléze ve třicátých letech tak hojně stavět? Odkaz na článek o krematoriích od Zdeňka Lukeše: Odkaz na vlastní článek o olomouckém krematoriu:

11 Úkol 7, tzv. zvrhlý Zjistěte, co to bylo zvrhlé umění. Německy entartete Kunst. Jedná se totiž o terminus technicus.

12 Úkol 8, tzv. funkční Podívejte se na následující vyobrazení staveb a zkuste určit hlavní znaky funkcionalismu (také v powerpointové prezentaci i se jménem autora a s uvedením místa stavby).

13

14

15

16

17

18

19 Úkol 9, tzv. polemický Veďte diskuzi, zda má být architektura pouze technickým řemeslem, vědou nebo uměním. Má být nositelem praktických funkcí nebo i funkce estetické? Je ve vašem okolí stavba, z níž máte pocit, že se na estetickou funkci při jejím navrhování zcela zapomnělo? Případně naopak, kdy skrze estetické působení stavba trpí ve své praktičnosti?

20 Úkol 10, tzv. návštěvní Vyhledejte na internetu webové stránky vily Tugendhat a Müllerovy vily. Zjistěte, kdo je spravuje a zřizuje. Zkuste na základě informací na těchto webových stránkách zjistit, v čem byly tyto stavby unikátní. Zjistěte informace nejen o stavbě a architektech, ale i o majitelích, stavebnících těchto vil. Jaký byl jejich osud? Je ve vašem okolí i jiná stavba, která dnes slouží veřejnosti pro vzdělávací účely?

21 Úkol 11 Přečtěte si následující charakteristiky. Jedná se o charakteristiky národního dekorativismu, moderního klasicismu a funkcionalismu (částečně konstruktivismu) v architektuře, jen se pomíchaly. Ke každému ze tří směrů přiřaďte tři ukázky. Jedná se o směr meziválečné avantgardy, který byl mezinárodním stylem. Švýcarský architekt a teoretik Le Corbusier jej propagoval např. ve Francii, v Německu se těšil oblibě v okruhu vlivné školy Bauhaus, v Rusku u konstruktivistů. Významným centrem tohoto směru se stala i Praha nebo Brno. Tento architektonický styl nebyl po chuti nastupující generaci mladých architektů, kterým vadil přílišný dekorativismus staveb, což považovali za zradu odkazu Jana Kotěry a jeho strohé, střízlivé moderny. V polovině dvacátých let tento styl odezněl a i jeho čelní představitelé přešli k avantgardním směrům. Inspiruje se principy klasické architektury (antikou), tak jako v minulosti se jí inspirovala renesance nebo klasicismus přelomu 18. a 19. století. Využívá přitom i klasické tvarosloví, jako například vysoký sloupový řád, výraznou korunní římsu, tympanon. V Československu se stal oficiálním stylem nové republiky, vypůjčoval si folklórní motivy a barevně mnohdy využíval barev národní trikolóry. Nejznámějšími stavbami se stala budova pardubického krematoria od Pavla Janáka a budova Legiobanky v ulici Napříčí v Praze od Josefa Gočára. Styl, který není převratnou novinkou, jelikož se v architektuře objevuje neustále jako alternativa k různým dobovým architektonickým formám. V první polovině dvacátého století tak tvořil umírněnou, konzervativní alternativu ke kotěrovské moderně a avantgardní architektuře dvacátých a třicátých let. Tento architektonický styl byl v Německu zakázán nacisty, po druhé světové válce však ještě dozníval např. u nás. Po nástupu komunistů k moci však byl označen za buržoazní styl a byl zakázán. Architektonický styl spjatý se vznikem samostatné Československé republiky vycházel z populárního stylu art deco, který se rozšířil v první polovině dvacátých let dvacátého století po celém světě.

22 Základním principem staveb je železobetonová nebo ocelová konstrukce, která umožnila odlehčení staveb. Budovy jsou charakteristické plochými střechami, pásovými okny na bílých průčelích, terasami umožňujícími propojení interiéru a exteriérem, tj. obytného prostoru se zahradou. V českém prostředí tento styl reprezentoval slovinský architekt Josip Plečnik nejen stavbami v areálu Pražského hradu, Antonín Engel či František Roith budovami některých ministerstev, ale částí svého díla i Jan Kotěra.

23 Správné řešení: NÁRODNÍ DEKORATIVISMUS Architektonický styl spjatý se vznikem samostatné Československé republiky vycházel z populárního stylu art deco, který se rozšířil v první polovině dvacátých let dvacátého století po celém světě. V Československu se stal oficiálním stylem nové republiky, vypůjčoval si folklórní motivy a barevně mnohdy využíval barev národní trikolóry. Nejznámějšími stavbami se stala budova pardubického krematoria od Pavla Janáka a budova Legiobanky v ulici Napříčí v Praze od Josefa Gočára. Tento architektonický styl nebyl po chuti nastupující generaci mladých architektů, kterým vadil přílišný dekorativismus staveb, což považovali za zradu odkazu Jana Kotěry a jeho strohé, střízlivé moderny. V polovině dvacátých let tento styl odezněl a i jeho čelní představitelé přešli k avantgardním směrům. MODERNÍ KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS) Styl, který není převratnou novinkou, jelikož se v architektuře objevuje neustále jako alternativa k různým dobovým architektonickým formám. V první polovině dvacátého století tak tvořil umírněnou, konzervativní alternativu ke kotěrovské moderně a avantgardní architektuře dvacátých a třicátých let. Inspiruje se principy klasické architektury (antikou), tak jako v minulosti se jí inspirovala renesance nebo klasicismus přelomu 18. a 19. století. Využívá přitom i klasické tvarosloví, jako například vysoký sloupový řád, výraznou korunní římsu, tympanon. V českém prostředí tento styl reprezentoval slovinský architekt Josip Plečnik nejen stavbami v areálu Pražského hradu, Antonín Engel či František Roith budovami některých ministerstev, ale částí svého díla i Jan Kotěra. FUNKCIONALISMUS Jedná se o směr meziválečné avantgardy, který byl mezinárodním stylem. Švýcarský architekt a teoretik Le Corbusier jej propagoval např. ve Francii, v Německu se těšil oblibě v okruhu vlivné školy Bauhaus, v Rusku u konstruktivistů. Významným centrem tohoto směru se stala i Praha nebo Brno. Základním principem staveb je železobetonová nebo ocelová konstrukce, která umožnila odlehčení staveb. Budovy jsou charakteristické plochými střechami, pásovými okny na bílých průčelích, terasami umožňujícími propojení interiéru a exteriérem, tj. obytného prostoru se zahradou. Tento architektonický styl byl v Německu zakázán nacisty, po druhé světové válce však ještě dozníval např. u nás. Po nástupu komunistů k moci však byl označen za buržoazní styl a byl zakázán.

24 Úkol 12 Zkuste na základě vašich znalostí o národním dekorativismu, moderním klasicismu a funkcionalismu přiřadit následující vyobrazení budov, pasáží, interiérů, průčelí a detailů.

25

26

27 Správné možné řešení: Str. 1: a) b) Str. 2: e) f) Str. 3: i) j) c) d) g) h) k) l) m) n) o) p) a) FUNKCIONALISMUS obchodní dům Olympic v Praze od Jaromíra Krejcara z roku 1926 b) NÁRODNÍ DEKORATIVISMUS dlažba před Legiobankou od Josefa Gočára z let c) MODERNÍ KLASICISMUS kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci od Josefa Śálka z let d) FUNKCIONALISMUS někdejší Penzion Haná v Olomouci od Josefa Václavíka z roku 1933 e) FUNKCIONALISMUS Spolkový dům Mánes od Otakara Novotného z let f) NÁRODNÍ DEKORATIVISMUS Myšákův dům od Josefa Gočára z roku 1922 g) FUNKCIONALISMUS pasáž paláce Alfa v Brně od Bohuslava Fuchse z let h) NÁRODNÍ DEKORATIVISMUS Legiobanka od Josefa Gočára z let i) MODERNÍ KLASICISMUS interiér kostela Nejsvětějšího Srdce Páně od Josipa Plečnika v Praze z let j) FUNKCIONALISMUS pasáž někdejší Moravské banky (dnes KB) na náměstí Svobody v Brně od Bohuslava Fuchse a Ernsta Wiesnera z let k) FUNKCIONALISMUS Spolkový dům Mánes od Otakara Novotného z let l) NÁRODNÍ DEKORATIVISMUS Legiobanka od Josefa Gočára z let m) MODERNÍ KLASICISMUS Husův sbor církve československé v Olomouci od Huberta Austa z roku 1926 n) FUNKCIONALISMUS Seidlerova vila v Olomouci od Jacquese Groaga z roku 1935 o) FUNKCIONALISMUS vila Lídy Baarové od Ladislava Žáka v pražských Dejvicích z roku 1937 p) MODERNÍ KLASICISMUS vyhlídkový altánek v zahradě Na Valech v areálu Pražského hradu od Josipa Plečnika z let

28 Úkol 13 Znáte ve vašem městě či okolí stavbu z meziválečného období? Rodinný dům, obchodní dům či jiné? Ke kterému architektonického stylu patří? Zkuste o ní něco zjistit. Nejen o architektovi, ale i o tom, kdo si dům nechal postavit, jaká rodina v něm žila, k čemu dům sloužil. Kolikráte jsou to osudy neméně zajímavé jako stavba samotná.

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli

Více

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ Architektura secese a 20. století v Českých zemích Společným znakem pojetí architektury konce 19. a počátku 20. století v celé Evropě (i v severní Americe) je odklon od historismu.

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti.

romantická inspirace lidovým folklórem pro dekoraci, obhajoba ekonomických a sociálních reforem, boj proti industriální společnosti. Arts and Crafts Objevuje se téma uměleckých řemesel, představovaných jako homogenní a ucelené hnutí. Začíná na konci 19. století a končí kolem roku 1910. Šlo o negaci v 19. století zrozené industrializované

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů Kubismus obecně Jako avantgarní umělecký směr vznikl roku 1906 v experimentech v ateliérech Picassa a Braquea (jsou považováni za jeho průkopníky) Přinesl s sebou zcela nové pojetí malířství i sochařství,

Více

TÉMA 14. Architektonicky cenné stavby a soubory. 1. Textová část

TÉMA 14. Architektonicky cenné stavby a soubory. 1. Textová část ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 14 Architektonicky cenné stavby a soubory 1. Textová část Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská 57/2007, 128 00

Více

Sylabus. Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera. Jiří Jung

Sylabus. Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera. Jiří Jung Sylabus Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera

Více

14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE)

14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE) 14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE) HISTORISMUS 19. STOL. - 2.pol. 19. století s rozvojem průmyslu do konce 19.stol. Vymezeno roky 1848 1890, návrat k historickým vzorům a hledání v

Více

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 3/2008, roč. 16 Baví mě někoho udělat hezkým Více bytů, méně energie Na počátku byl hrad

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 3/2008, roč. 16 Baví mě někoho udělat hezkým Více bytů, méně energie Na počátku byl hrad časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 3/2008, roč. 16 Partner Baví mě někoho udělat hezkým Více bytů, méně energie Na počátku byl hrad Editorial Obsah Milí čtenáři, když už musíte v bytě topit, víte, kde

Více

Vizuální styl hotelu. BcA. Filip Cvrček

Vizuální styl hotelu. BcA. Filip Cvrček Vizuální styl hotelu BcA. Filip Cvrček Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Klíčová slova: Vizuální styl, Hotel, Design, Grafický design, Corporate design, Logo, Logotyp, Značka ABSTRACT Keywords: Visual style,

Více

Uskuteční se ve dnech 6. 7. května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3.

Uskuteční se ve dnech 6. 7. května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3. Celostátní studentská vědecká konference Paragone 2014: Soutěž o cenu profesora Milana Tognera Uskuteční se ve dnech 6. 7. května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3. Pořadatelem je

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

Pokračování na straně 2 LÁZNĚ V CITÁTECH

Pokračování na straně 2 LÁZNĚ V CITÁTECH Májové vydání, Gräfenberg kveten 2015, 10. císlo, ZDARMA UZNÁVANÝ I ZATRACOVANÝ ARCHITEKT SANATORIA PRIESSNITZ Kolem roku 1900 patřil k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Dobová

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

15 let FaVU VUT v Brně

15 let FaVU VUT v Brně 15 let FaVU VUT v Brně 15 let FaVU VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umění Obsah Úvodem Slovo rektora VUT v Brně prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA 8 Slovo děkana FaVU VUT

Více

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e 2010 N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e Národní galerie v Praze, 2011 ISSN 1213-7081 ISBN 978-80-7035-477-3 v ý r o č n í z p r á

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

PRVNÍ PANELOVÝ DŮM G 1

PRVNÍ PANELOVÝ DŮM G 1 PRVNÍ PANELOVÝ DŮM G A EXPERIMENTÁLNÍ DOMY LESNÍ ČTVRŤ, BENEŠOVO NÁBŘEŽÍ A PODVESNÁ VĚTŠINA Z NÁS MÁ JEDINÉ PŘÁNÍ: DOBŘE BYDLIT. TO JE OSTATNĚ ZNÁMO NEJEN NÁM, ALE VŠEM, KDOŽ ŘÍDÍ OSUDY MĚSTA A STÁTU.

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

SEZNAM TEXTŮ DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ MČ PRAHA 1 1998-2007

SEZNAM TEXTŮ DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ MČ PRAHA 1 1998-2007 SEZNAM TEXTŮ DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ MČ PRAHA 1 1998-2007 OBSAH 1998...3 Žofín...4 Jubilejní synagoga...6 Refektář v Seminářské zahradě...7 1999...10 Malá Strana, Letenská ulice...11 Hradčany, Loretánské

Více

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI Mateřská škola na Drobného ulici č. 26 (č.p. 299) v Brně K PRVNÍ VILOVÉ KOLONII V BRNĚ Stavebněhistorická dokumentace Zpracovatel: Autoři fotografií: PhDr. Dagmar Černoušková

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Opava, září 2007 Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

SBÍRKA ČLENSKÝCH KNÍŽEK

SBÍRKA ČLENSKÝCH KNÍŽEK Praha 27. července 2011 Ročník IV., Číslo 7 VÝROČÍ Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud... snad všem dobře známý text Elektrického valčíku Uhlíře a Svěráka je pro nás již dnes

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za architekturou Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za architekturou Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za architekturou Karlových Varů Nemáte-li dostatek času, lze

Více

www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce

www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce 1 Název: Praha do kapsy Text: Pražská informační služba Prague City Tourism Foto: Pražská informační služba Prague City Tourism, Shutterstock a Eddie

Více