8. SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. b ř e z e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz b ř e z e n 2 0 0 6"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ b ř e z e n SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ Charakteristickým rysem přehlídky snázvem Salon Obce architektů je volné pojetí přihlášených prací, tedy žádná kategorizace. Vedle klasických architektonických projektů se tak ocitají isochařská adalší výtvarná díla. O této nevázané formě prezentace architektury se mohou přesvědčit její milovníci i za hranicemi ČR. Expozice totiž po pražské premiéře aměsíčním pobytu ve Zlíně překročila hranice naší země směrem na Slovensko. Svůj křest absolvovala vprostorech firmy TECHO vbratislavě, aby po té zamířila do nejvýchodnější metropole našich sousedů, do Košic. O vernisáži výstavy nám pár řádek napsal i mladý doktorand z Katedry Architektury a náš přítel Jozef Kuráň: Vernisáž byla zahájena těsně po 18 hodině. Vkomorní atmosféře jako první promluvil kpříchozím architekt Jan Melichar zčeské Obce architektů. Přítomným přiblížil souvislosti fungování Salonu jako takového. Na jeho úvodní slova reagoval profesor Šlachta, reprezentant Spolku architektov Slovenska. Vjeho příspěvku byl objasněný předcházející vývoj analogických výstav na Slovensku.

2 2. STRANA SALON VBRATISLAVĚ +DIGITÁLNÍ ARCHITEKT IS 05 /2006 Během vernisáže byl zároveň redaktorkou Slovenského Rozhlasu zpracovaný materiál na relaci Dolmen, která se věnuje architektonickému dění na Slovensku. Ohudební produkci se postarali vduchu jazzových melodií zprvní poloviny 20. století sekce Mareka Berkyho. Za IS OAděkujeme mladému fotografovi Romanu Grunnerovi za laskavé zapůjčení jeho fotografií zaznamenaných na vernisáži této výstavy. DIGITÁLNÍARCHITEKTI MAJÍ NAMÍŘENO DO PRAHY IDO BRNA Následně poděkoval české islovenské obci architektů hlavních organizátorů výstavy,stejně tak ifirmě TECHO za přístřeší aspolupracovníkům atelieru KMESPACE, imé maličkosti. Vté chvíli byla výstava oficiálně otevřena. Je nutné připomenout, že vernisáž se nesla ve vysloveně salonním apřátelském duchu ave stejné atmosféře byly vedeny inásledující rozhovory,hodnotící architektonické reálie současné architektonické tvorby. Architekti ze Slovenska ocenili pozvání Obce architektů kúčasti na 8. Salonu OAachtějí společně vystavovat sarchitekty zčrina následujícím Salonu OA. Vede je ktomu společný zájem oto, aby se informace osoudobé architektuře, prezentované zrůzných úhlů pohledu, dostaly do povědomí širší, tj. nejen odborné veřejnosti, ato jak unás, tak ivzahraničí. Do třetího ročníku vstoupí vpolovině března projekt Digitální architekt. Jarní blok přednášek předznamená ve dnech 15. až 20. března Workshop[06] ALGORITMUS ZAORNAMENTEM. Ornament, který jsme před sto lety opustili kvůli průmyslové výrobě astrojům se dnes naopak díky strojům opět vrací. Není zbytečný ani drahý, je chytřejší. Není definován tahem ruky ani pouhým násobením. Je generován předpisy, algoritmy,ačerpá znadbytku dat, která se během projektování objevují. Současná architektura se, jak se zdá, vymanila zdogmat dvacátého století apřehodnocuje zdánlivě samozřejmé pravdy.ktetovanému Papuánci se přidaly celebrity,během minulého století nahradily čínského řezbáře počítačem kontrolované stroje aje jasné, že se kvůli ornamentu nezastaví hospodářský růst. Workshop [06] ALGORITMUS ZA ORNAMENTEM Akce konající se ve dnech března 2006 je již vpořadí třetím digitálním workshopem, který se uskutečnínafakultě architektury ČVUTvPraze. Letos bude zaměřen na generativní procesy vdesignu aarchitektuře. Účastníci budou zkoumat digitální ianalogové postupy,které ovlivnily estetiku designu aarchitektury na začátku informační éry.ornament poslouží jako cvičné pole pro experimenty sfraktály, parametrickým designem adalšími form-finding postupy.bez povšimnutí nezůstanou ani digitální metody výroby,které jsou nezbytným předpokladem pro uplatněnídigitálníhoornamentu vpraxi. Workshop[06] je organizován pro studenty,architekty adesignéry,kteří mají zájem odigitální postupy varchitektuře adesignu. Důležitou podmínkou pro účast je pozitivní přístup kalgoritmům agenerativním procesům. Přednost bude dána účastníkům se zkušeností sprogramováním, nejlépe vněkterém skriptovacím jazyku běžných CAD programů (AutoCAD, Rhino, 3D Max,ArchiCAD, Maya, Blender ijiné). Jarní blok přednášek ve znamení otázek výuky architektury Od března do června se představí architekti, jejichž výběr by mělotevřít otázku výuky vdigitální éře apřiblížit zájemcům nejnovější poznatky zvědy avýzkumu varchitektuře, jež se odehrává na předních školách architektury vzahraničí rakouský architekt Stefan Krakhofer (anonce vrubrice Přednášky)

3 IS 05 /2006 PŘEDNÁŠKY +SOUTĚŽE 3. STRANA rakouský architekt Urs Hirschberg holandský architekt Kas Oosterhuis anglický architekt Achim Menges švédský architekt Pablo Miranda Zpředstavení hostů série přednášek Digitální architekt [06] je zřejmé, že jarní blok bude ve znamení otázek výuky architektury vdigitální éře. Všichni hosté se podílí aktivně na výzkumu voblasti architektury spřesahem do dalších disciplín. Některým znich se již podařilo zkušenosti zvýzkumu přenést do praxe. Výuka, výzkum apraxe jsou tedy nedílné součásti vývoje architektury vdnešních dnech aje na nás jak nabízené zkušenosti využijeme, aťuž jako praktikující architekti nebo studenti architektury. Aktuální informace: (Pozn. redakce: Podrobné upoutávky na další přednášky budou vždy publikovány vaktuálním Informačním servisu.) PŘEDNÁŠKY STEFAN KRAKHOFER CONVERSATION WITH SPACE Místo konání: FA ČVUT vpraze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6-Dejvice Přednášková místnost M1 Termín akce: v18 hodin První ze série přednášek otevírající otázku výuky vdigitální éřeapřibližující posluchačům nejnovější poznatky zvědy avýzkumu varchitektuře. Jako host se představí rakouský architekt Stefan Krakhofer, který vsoučasné době působí na University of East London ve skupině Paula Coatse achristiana Derixe -Centre for Evolutionary Computing inarchitecture -jako výzkumný asistent. Je autorem několika vědeckých esejí voboru výpočetních technologií varchitektuře. Vsoučasné době se věnuje zkoumání umělé inteligence aneurálních sítí ajejich užití varchitektuře. KŘEST KNIHYADISKUSE NEJEN OARCHITEKTUŘE Místo konání: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava Termín akce: v18 hodin Známý český historik architektury Pavel Zatloukal vydal nedávno průvodce architekturou 20. století na Moravě ave Slezsku, ve kterém podchycuje řaduznámých, ale také řaduméně známých, čizcelaneznámýchděl ajejich tvůrců. Mezi ty téměř neznámé patří architektonická dvojice Oskar aelly Oehlerovi, kteří svoje vyhraněně funkcionalistické stavby navrhovali pro Přerovsko, Ostravsko apro Prahu. ARCHITEKTURADOBY VLÁDY KARLAIV. aváclavaiv. Místo konání: Městská knihovna Mariánské náměstí 1, Praha 1 Termín akce: v17 hodin Kaple, arkýř amonstrance. Přednáší Mgr. J. Sojka, vstupné 30 Kč. CELOSTNÍARCHITEKTURA -Obytný prostor v řádu přírody Přednáškový cyklus vměstské knihovně vpraze. Celostní pohled na architekturu přináší přehled souvislostímezi člověkem, stavbamiajehomístempro život -Zemí. Místo konání: Městská knihovna -Malý sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1. VÝZNAM SAKRÁLNÍ GEOMETRIE VARCHITEKTUŘE Termín akce: od 19 hodin Souvislosti rytmů vpřírodě aarchitektuře. Harmonické rozměry aproporce. Poměr zlatého řezu ajeho použití při navrhování staveb. Vhodná míra arozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňující kvalitu vnímání krásna. Význam opakujících se cyklů pro život člověka. Myšlenka, zvuk atvar jako nositelé informace okvalitě prostředí. UMĚNÍ HARMONICKÉHO PLÁNOVÁNÍ Termín akce: od 19 hodin Preventivní péče osladění člověka sjeho prostředím vrůzných kulturách. Základní principy feng shui avaastu. Vlastnosti vnímání archetypů prostoru. Geomantie nauka ovyciťování sil země. Význam tvaru krajiny pro umístění stavby.jak vybírat vhodný pozemek. Příklady harmonických staveb. Význam rituálů při zakládání staveb. SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ 2006 Třináctý ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb Vyhlašovatel: Obec architektů, Revoluční 23, Praha 1 Předmět soutěže: soutěžní přehlídka architektonických avýtvarných dělvdaných soutěžních kategoriích, která byla realizována včeské republice sdatem dokončení po (pokud se nezúčastnila již loňského ročníku). Porota: pětičlenná mezinárodní porota jmenovaná Radou Obce architektů. Termíny: -Datum odevzdání soutěžních návrhů: Vyhlášení výsledků soutěže apředání cen: Bližší informace: NOMINACE NACENU VLADIMÍRABOUČKA Druhý ročník soutěže oosobnost lidové architektury. Vyhlašovatel: Městský úřad, odbor architektury, územního plánování aregionálního rozvoje, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště Kontaktní osoba: Libuše Hradilová, Předmět soutěže: péče olidovou kulturu azachování tradic předků při uchování národní identity ve sjednocující se Evropě. Účel soutěže: Lidé mohou navrhnout osobnost, která svými znalostmi adovednostmi udržuje přiživotě tradičnílidová řemesla, apřispívátak kjejich zachování pro příští generace. Smyslem ceny je, aby lidé, kteří umí aobohacují všední dny svou prací avýrobky, nezůstali anonymní. Termín: TOP INVEST 2005 Veřejná neanonymní soutěž onejlepší investiční záměr realizovaný vuplynulém roce Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu aobchodu,

4 4. STRANA VÝSTAVY IS 05 /2006 Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví aveletrhy Brno, a.s. Sekretariát soutěže: Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Národní třída 10, Praha 1, tel: , fax: Předmět soutěže: podpořit investiční výstavbu včeské republice aocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství České republiky,jejichregionů, obcí aměst. Termín: VÝSTAVY IDEÁLNÍ HLUČÍN Místo konání: Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín Termín výstavy: tel.: (muzeum), tel: (informační centrum) Otevřeno: pondělí -Pátek a13-17, sobota -neděle a14-17 Projekt Ideální Hlučín získal prvnícenuvsoutěžidiplomníchprací Českékomory architektů avýstavě vkulturním centru Hlučín byl udělen grant Nadace ČeskéArchitektury.Součástí vernisáže výstavy bude krátké představení projektu autorem. Výstava představuje diplomní práci studenta Školy architekturyakademie výtvarných umění vpraze Pavla Nasadila.Projekt revitalizace historického centra města ajeho opětovné propojení směstskými čtvrtěmi je kritickou reflexí současného stavu architektonického aurbanistického dědictví Hlučína. Práce identifikuje klíčové městské prostory aurbanistické problémy Hlučína anaznačuje potenciál dostavby historického jádra amožný směr soustředění investic města. Práce je vůbec prvním pokusem onezaujatou vizi budoucího vývoje tohoto města vcelé jeho historii. Vedoucí diplomního projektu: prof. ing. arch. Emil Přikryl Hodnocení poroty Porota oceňuje schopnost autora soustředit se na nejdůležitější problémy vurbanismu města ajeho uměnínaléztjasná řešení. Zvolenámetodapřesných zásahů malého měřítka svědčí osprávném uchopení úlohy.autorovy úpravy jsou někde velkorysé, např. v řešení novéhokostelníhonáměstí azámeckého parku, jinde naopak skromné, např. vumístění nové kaplenahlavní náměstí, ale vždycitlivé. Jezde dosaženo velkého účinku jednoduchými prostředky, znávrhu je cítit síla architektury.navržené proporce atvary prostorů adomů se zdají správné. Výborná práce směřítkem. Díky dobrému grafickému podání byl návrh přehledný akoncepce řešení jasně čitelná. Porota uděluje této práci hlavní cenu. Autorská zpráva Hlučín je průměrné město bez událostí apříběhu. Torzo historického jádra představuje vylidněné centrum vzajetí dopravního okruhu. Střed Hlučína je jako srdce odtrženéodzbytkutěla, které čeká napomoc. Nekladu si za cíl vyřešit veškeré otázky města, ale hledám podstatu problému. Chce-li město natahovat své údy,musí nejdříve pro tento biologický proces posílit své srdce. Centrum je nutno zastavět vmaximální míře apropojit spředměstími. Hledám ztracené síly města. Pravidelné středověké náměstí je nejsilnější městský prostor.sílu mu ubírá nerovnoměrná výška, neboť kdysi zde stálakaple. Redefinujiprototržnínáměstíavracím mu jeho kábu -novou kapli sv.jana Nepomuckého akašnu jako symbolický, ale ne geometrický střed města. Organický prostor kolem kostela azámku povyšuji na akropoli a cor sprititualis města. Prázdné prostory zaplňuji na nejvyšší možnou míru. Nové náměstí potvrzuje proporcemi monumentalitu kostela azámku. Za počátek nové akropole považuji obecní důmjako kulturní instituci místního iregionálního významu -mediatéku, knihovnu, městský archiv.dům se obrací do rušného, racionálního Tržního náměstí živější částíknihovny,zatímcoarchivpatříjakokámen na věčnost tichu nové akropole, klidnému Kostelnímu náměstí. Zámecký park je jako úd odťatý od srdce dopravní tepnou. Obnovený zámecký park se stává předpolím pro dramatickou vistu. Vrstevnice směrem od opěrné zdi akropole vytvářejí pocitově uzavřený prostor ( lavor ), který kulminuje vnejvyšším místě -vyhlídce na dvě strany,na historické město ana volnou krajinu s obrovským jezerem. Středem parku vede osa namířená na akropoli. Vjejím středu je obnoven ornamentální pavilon převzatý zhistorických plánů. I m ayoung Hungearian Architect! Místo konání: Centrum pro středoevropskou architekturu, UPůjčovny 4, Praha 1 Termín akce: Cyklus Young Blood je zaměřen na monitorování mladé architektonické generace ve středoevropském prostoru. Páté pokračování tentokrát prezentuje instalace mladých maďarských ateliérů. Jejich úkolem je na výstavním prostoru 3,6 m³ reagovat na sentenci I'm ayoung (přívlastek dle země)architect! Název každé země záměrně obsahuje pravopisnou chybu. VI. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Místo konání: AVU Praha, UAkademie 4, Praha 7 Termín akce: Poprvé zvolená putovní forma výstavních prací poskytuje možnost bezprostředně porovnávat úroveň přihlášených prací zjednotlivých škol. RIVER GARDENS 2005/06 Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1 Termín akce: Do Otevřeno: úterý-neděle hodin Mezinárodní urbanistický aarchitektonický workshop pořádaný developerskou skupinou Real Estate Karlín Group. Výsledky workshopu přinesly ucelený plán rozvoje nezastavěného území části Rohanského ostrova, Prahy 8anávrhy urbanistického iarchitektonického řešení této oblasti sdůrazem na

5 IS 05 /2006 VÝSTAVY 5. STRANA kvalitu krajinářského návrhu. Budoucí plánovaná, ve střední Evropě unikátní výstavba zahrnuje přibližně m² bytůakancelářských prostor vysoké kvality. FINSKÁARCHITEKTURA Místo konání: Dvorana Ministerstva kultury SR Nám. SNP 33, Bratislava Termín akce: do 31.března 2006 Otevřeno: mimo pondělí denně od hodin Výstavu pořádá: Velvyslanectví Finské republiky vsr aministerstvo kultury SR ve spolupráci sfakultou architektury STU Bratislava aspolkem architektů Slovenska. SECESE VCHORVATSKU Místo konání: Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: denně hodin Výstava přiblíží chorvatské umění mezi lety 1897 až Je členěna do celků, kterépředstavují jak významná společenská témata doby,tak přední osobnosti chorvatského umění. Obsáhlýsoubor čítající téměř tisíc exponátů je konfrontován sněkterými vybranými díly secese evropské. Romuald Loegler: Definování hodnot místa Místo konání: Galerie SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava Termín akce: do Otevřeno: denně, kromě neděle apondělí hodin Současná architektura vpolsku má základnu především ve Varšavě akrakově. Vtěchto dvou městech se rovněž soustředí dostatečný prostor pro diskuzi ojejích problémech.autor výstavy se přitom výrazně podílí na naplňování těchto aktivit. Nejen obyvatelé hlavního města Slovenska tak mají možnost seznámit se stvorbou jednoho zpředních protagonistů současné polské architektonické scény, člena mezinárodní poroty soutěžního ročníku Grand Prix Obce architektů Anne de Vandiere -H/AND (Fotografie atexty) Místo konání: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: úterý-neděle hodin H/AND je kolekce portrétů rukou osobností, se kterými fotografkaanne de Vendiere dělala rozhovory. Uvědomila si, že řeč rukou je stejně významnájako slovní sdělení azačala ji zaznamenávat. Ruce vnímá jako symbol, obraz životního příběhu, který je zachycen na kůži avýstava H/AND je potom formou deníku, který odhalujejejich řeč. KfotografiímrukouJeanaNouvela, Pierra Restanyho, Jeana Baudrillarda, Michela Maffesoliho, Pierra Huygha adalších, přibyly vpraze ruceadrieny Šimotové, Olbrama Zoubka, Vladimíra Jiránka, Jany Máchalové, Serge Bauda, Bořka Šípka, Konstancie Železné amiroslava Zajíce. Hermés prostřednictvím výstavy fotografických triptychů vzdává hold poselství, které je skryto vlidských rukou. Eva Výborná/Tomáš Skalík Místo konání: Národní galerie vpraze, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín akce: do 21. května 2006 Vrespiriu 2. patra Veletržního paláce, kde se tradičně prezentují aktuální proudy atendence našeho současného umění, představují své práce Eva Výborná atomáš Skalík; společným jmenovatelem jejich dělje fascinace světlem aprostorem. Velkoformátové fotografie Evy Výborné (absolventkaavu vpraze) variující prázdné sloupové prostory či jejich simulace jsou doplněny konceptuální prostorovou instalací Tomáše Skalíka (student FaVU vbrně). PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA Fenomén Ještěd Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana připravuje liberecký fotograf Jiří Jiroutek výstavu fotografií nazvanou Fenomén Ještěd. Uskuteční se ve dnech 31. března až 30. dubna ve Fragnerově galerii vpraze.kromě Jiroutkových fotografií orozměru 1x1 metr,na kterých je zachycena národní kulturní památka Ještěd, se veřejnosti po mnoha letech představí iněkolik unikátních exponátů, jež stouto stavbou neodmyslitelně souvisejí. Především to bude realistický model Ještědu, jež zapůjčí Vítkovice a.s., kde se toto dílo dochovalo zdoby,kdy architekt Karel Hubáček vytvořil svůj ojedinělý architektonický návrh. Svoji premiéru si na výstavě odbude také nově zrestaurovaný kavárenský nábytek. Iten patří kvýznamným relikviím, neboť způvodního interiérového vybavení, vyrobeného podle návrhů architekta Otakara Binara, se dochovalo jen pár kousků. Kvidění budou inávrhy plastik profesora Stanislava Libenského či původní jídelní servis anápojové sklo zapůjčené sklářem Karlem Wűnschem, který soupravu určenou výhradně pro Ještěd navrhoval. Opět jde ounikátní památku, neboť ještědská výbava byla prakticky pár týdnů po otevření hotelu arestaurace rozkradena. Expozice je pokračováním projektu Fenomén Ještěd, který jsem odstartoval vloni, kdy jsem na objednávku liberecké radnice vytvořil kalendář věnovaný Ještědu, připomíná Jiří Jiroutek. Kalendář černobílých fotografií,

6 6. STRANA AKTUALITY IS 05 /2006 který mělupozornit na výjimečnost Ještědu ina to, že stavba chátrá, se setkal uodborné ilaické veřejnosti svelikým ohlasem. Ten následně vzbudila istejnojmenná kniha. Celým projektem hodlá Jiří Jiroutek vzdát hold tvůrcům Ještědu akarlu Hubáčkovi anám tak připomíná výjimečnost tohoto díla, podotýká hejtman Petr Skokan. Oceňuje však idalší sledovaný cíl celého projektu, jakým je upozornit veřejnost na to, že Ještěd, který byl vloni zapsán do seznamu národních kulturních památek potřebuje generální rekonstrukci. Výstava je koncipována jako putovní aojejí instalaci už prostřednictvím Pražského hradu projevil zájem Londýn, kde pro rok 2008 chystají výstavu věnovanou architektuře za železnou oponou vdobě studené války. Výstava vgalerii Jaroslava Fragnera vpraze, pod názvem FENOMÉN JEŠTĚD /KARELHUBÁČEK představí jednoho z nejvýznamnějších českých architektů poválečného období. Kromě řady vynikajících a inspirujících realizací s velkou řadou ocenění za architekturu, ovlivnil adoslova vychoval několik generací architektů, ato vobdobí Školky SIALu. Televizní věžahotel Ještěd získaly ocenění stavba století aperretovu cenu UIA. Výstava je připravena ve spolupráci sčeskou komorou architektů afotografem Jiřím Jiroutkem. (osobností Karla Hubáčka se budeme podrobněji zabývat vnásledujícím čísle IS OA) KONFERENCE OCHRANAKRAJINNÉHO RÁZU Místo konání: Masarykova kolej ČVUTPraha, Thákurova 1, Praha 6 Termín akce: Ipo 13 letech platnosti zákona oochraně krajiny apřírody se stále vyskytují nejasnosti, omyly,otevřené otázky aproblémy vznikající zuplatňování 12 vpraxi. Konference má za úkol připomenout základní východiska problematiky rázu krajiny.přednášet budou odborníci zrůzných zemí, mimo jiné zusa, Velké Británie činěmecka. Pořadatel: Ústav urbanismu FA ČVUT Praha afa lesnickáaenvironmentální ČZUPraha VELETRHY NOVÝ BYTADŮM2006 Místo konání: Pražský veletržní areál (PVA), Praha 9- Letňany Termín akce: mezinárodní veletrh bytové kultury,stavby arenovace. Po jedenáctiletém úspěšném působení vostravě se odehraje jeho pražská premiéra, aby pokračovala vtradici veletrhu, který je orientovaný především na cílového zákazníka. Jarní termín akce je zvolen sohledem na skutečnost, že mnoho lidí plánuje obnovu svých domovů právě vtomto období. Souběžně sveletrhem NOVÝ BYTADŮM2006 budou probíhat následující veletrhy: DŘEVOSTAVBY -1. mezinárodní veletrh dřevěných staveb akonstrukcí MODERNÍ VYTÁPĚNÍ -1. mezinárodní veletrh racionálního akomfortního vytápění MAGMA-8. mezinárodní veletrh přírodního kamene GEOS -1. mezinárodní veletrh geodézie akartografie FORTEL-2. mezinárodní veletrh zpracování dřeva, strojů, nářadí, materiálů akomponentů pro truhláře. XIII. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REALIZOVANÝCH STAVEB GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ 2006 Stručná biografie členů mezinárodní poroty pro GRAND PRIX 2006 MASSIMILIANO FUKSAS (ITÁLIE) Narodil se vitalském Římě. Ve stejném městě o25 let později promoval na fakultě architektury University La Sapienza. Vletech vlastní architektonickou kancelář postupně v Římě, Paříži avídni, aby mnoho let věnoval pozornost urbanistickým otázkám apředevším jejím problémům na předměstích. Byl hostujícím profesorem ina těchto universitách: Státní akademie výtvarných umění ve Stuttgartu, Ecole Spéciale d'architecture vpaříži, Institut pro architekturu anavrhování vhannoveru,akademie výtvarných umění ve Vídni acolumbia University vnew Yorku. Prosadil se také na poli novinářském odbornými sloupky do týdenního magazínu L'Espresso apublicistickém. Vsoučasnosti střídavě žije mezi Paříží ařímem.

7 IS 05 /2006 POROTA GP OA STRANA ZVI HECKER (IZRAEL) RICHARD POLOM (SLOVENSKO) Rodištěm tohoto architekta je polský Krakov (* ). Zde také vobdobí studoval architekturu na tamní polytechnice. Roku 1950 přesídlil do Izraele, aby se vletech díky Institutu of Technology vhaifě stal architektem. Ktomuto vzdělání ještě přidal obor malířství naavni Academy vtelavivu ( ). Roku 1959 otevírá společně salfredem Neumannem (do 1996) aeldar Sharon (do 1964) vlastní architekto-nickou kancelář. Tvorba Heckera je silně procítěna vztahem kjeho nové domovině. Jako hostující profesor vyučoval na Laval University School ofarchitecture vkanadském Quebecu ( ), University of Texas School ofarchitecture varlington (1977), Washington University School ofarchitecture, St. Louis (1979), State University School ofarchitecture (1980). BENEDETTAMIRALLES-TAGLIABUE (ŠPANĚLSKO) Pochází zitalského Milána (* 1963). Architekturu vystudovala na univerzitním insitutu vbenátkách, kde také roku 1989 odpromovala. Poté se na dva roky přesunula do New Yorku, aby zde spolupracovala sfirmou Transbuilding and Gandelsonas- Agrest. Vroce 1991 spojila svůj pracovní isoukromý život se španělským architektem Enricem Mirallesem ( ). Společně vytvořené studio EMBT působilo vkatalánské Barceloně, ale proslavilo se po celém světě, např. jako vítěz prestižní ceny Stirling Prize za rok 2005 za stavbu Skotského parlamentu vedinburghu. Stejně jako další světoví architekti, tak ibenedetta Miralles -Tagliabue se úspěšně profiluje také jako lektorka apublicistka. Narodil se ve Spišské Nové Vsi. Vletech vbratislavě absolvoval Slovenskou vysokou školu technickou, fakulta architektury. Studium ukončil diplomovou prací uprofesora Emila Beluše. Vsrpnu 1968 emigroval do zahraničí. Osm let působil ve švýcarském Montreux, kde zanechal stopu vítězným projektem vsoutěži na nové CASINO. Přibližně stejnou dobu prožil vcaracasu ve Venezuele, aby poté zamířil do kanadského Montrealu jako partner firmy COLOMBANIArchitectes, respektive samostatně tvořící architekt. Období let tráví v New Yorku, USAuarchitektonické kanceláře BOKAa Bauform. Vroce 2000 se vrací do rodného města azakládá firmu CANDOM,a.s., zaměřenou na rodinné domy kanadskou technologií. VLADIMÍR ŠLAPETA(ČESKÁ REPUBLIKA) Jako architekt začínal vostravě. Vroce 1973 odchází působit do Prahy,kde až do r.1991 zastával funkci vedoucího oddělení architektury NTM vpraze. Orok později spojil své další pracovní vyžití sčvut vpraze. Vtom samém roce se stává profesorem na Fakultě architektury,aby se v dalších letech posunul až na místo ČVUT prorektora. Znalosti oboru architektury prokázal nejen v pozici vysokoškolského pedagoga, ale ijako odborník působením v zahraničí (Berlín, Vídeň, Mnichov či Montreal) či publicista (např. F. L. Wright ačeská architektura, Praha, 2001). (Pozn. redakce: Příspěvek omezinárodní jury pro GRAND PRIX 2006 naleznete rovněž vbřeznovém čísle časopisu Architekt).

8 8. STRANA AKTUALITY IS 05 /2006 Vážení čtenáři, na výzvu opřipravované reprezentační výstavě knedožitým 95. narozeninám architekta Františka Cubra se ke spolupráci přihlásili již první architekti, konkrétně Václav Girsa astanislav Picek. Jelikož termín uzávěrky této akce je dán 30. březnem 2006, ještě jednou avizujeme celý inzerát kvaší případné součinnosti. VÝZVAKE SPOLUPRÁCI Kolektivní výstava: FRANTIŠEK CUBRAJEHO ŽÁCI Knedožitým 95. narozeninám Františka Cubra připravujeme reprezentační výstavu F.Cubr ajeho žáci. Zveme kúčasti Vás všechny,kteří jste odevzdali diplomní práci nebo projekt III-IV na Ústavu interiéru avýstavnictvíprof. CubraFS ČVUT,nebojste absolventyavu ( ). Přihlaste se nám, vpřípadě zájmu oúčast (práce dle vlastního výběru), do asdělte své kontaktní údaje (u žen též svobodné příjmení) na adresu: Obec architektů, Revoluční 23, Praha 1 Znovu připomínáme!! XIII. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REALIZOVANÝCH STAVEB GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ 2006 Termíny: uzávěrka pro doručení dokumentace: 17. března 2006 do 16 hodin na adrese: Obec architektů Revoluční 23, Praha 1. Zasedání poroty: března 2006 Slavnostní vyhlášení výsledků apředání cen proběhne na vernisáži dne ve Veletržním paláci od 18 hodin. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vbřeznu 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: 1.3. Ing.arch. FENCLOVÁ Daniela, Praha 4, (60) 1.3. Ing.arch. VANĚKAntonín, Praha 10, (85) 2.3. PhDr. BENEŠOVÁ Marie, CSc., Praha 5, (86) 2.3. Ing.arch. BENEŠ Jan, Praha 3, (99) 3.3. Ing.arch. DANĚK Otmar,Brno, (55) 3.3. Ing.arch. MILUNIČ Vlado, Praha 2, (65) 4.3. Doc. NOVÝAlois, CSc., Brno, (60) 5.3. Ing.arch. MENZLOVÁ Milena, Praha 6, (65) 5.3. Ing.arch. PAVELKASvatopluk, Brno, (75) 6.3. Ing.arch. DOLEŽALJan, Brno, (70) 7.3. Ing.arch. KABÁT Milan, Brno, (55) 7.3. Ing.arch. JANČÍK Jaromír,Opava, (65) 7.3. Ing.arch. MÍŠEK Milan, Teplice, (70) 7.3. Ing.arch. ŠINDELKAGustav,Praha 6, (82) 7.3. Ing.arch. PROCHÁZKAMilan, Praha 6, (86) 7.3. Ing.arch. TECHNIK Svatopluk, Liberec, (93) 8.3. Ing.arch. ŽÁK Libor, Brno, (50) 9.3. Ing.arch. VOŇAVKAPetr,Jihlava, (55) 9.3. Ing.arch. MENŠÍK Karel, Brno, (65) Ing.arch. MOUČKAJan, CSc., Praha 6, (75) Ing.arch. POLÁK Svatopluk, Hradec Králové, (80) Ing.arch. BOROVIČKAJan, Plzeň, (55) Ing. ak.arch. PŠENIČKAFrantišek, CSc., Praha 6, (70) 12.3.Ak.arch. KOSEK Jaroslav,Praha 6, (97) Ing.arch. ZLONICKÝ Jaroslav,Praha 3, (80) Ing.arch. GILWANN Miroslav,CSc., Brno, (82) Ing.arch. ROHRICH Karel, Havlíčkův Brod, (55) Ing.arch. BENŠ Pavel, Praha 6, (70) 15.3.Ak.arch. UHLÍŘ Vladimír,Praha 1, (80) Ing.arch. TODOROV Petr, Brno, (50) Ing.arch. LÍBALMartin, Praha 2, (65) Ing.arch. PODHAJSKÝ Tomáš, Praha 4, (55) Ing.arch. PEŠEK Dalibor, Praha 4, (83) Ing.arch. POSPÍŠIL Josef, Praha 1, (70) Ing.arch. VOLÁK Josef, Praha 6, (81) 18.3.Ak.arch. HRŮZAJosef, Votice, (85) Ing.arch. HLAVÁČKOVÁ Pavla, Praha 6, (55) Ing.arch. KOBĚRSKÝ Jiří, Ostrava, (55) Ing.arch. PATRNÝ Josef, Liberec, (82) Ing.arch. PÍSAŘÍK Boleslav,Brno, (82) 19.3.Ak.arch. HLAVATÝ Josef, Praha 5, (83) Ing.arch. ZEMAN Josef, Praha 1, (84) Ing.arch. WAGNERAlexandr,Hradec Králové, (60) Ing.arch. BERGMANN Ivan, Zlín, (60) Ing.arch. RIEDLDušan, CSc., Brno, (81) Ing.arch. LAURINCOVÁ Sylvia, Brno, (60) Ing.arch. PALLAVladimír,Brno, (81) Ing.arch. HANČLJan, Praha 6, (60) Ing.arch. KAFKAKarel, Praha 10, (86) Ing.ak.arch. KOVALČÍKOVÁ Dagmar, Praha 7, (55) Ing.arch. MICHÁLEK Jiří, Praha 4, (80) Ing.arch. ČELIŠ Vlastimil, Pardubice, (70) Ing.arch. HUCL Václav,Plzeň, (81) Ing.arch. BOUŠKAPavel, Praha 5, (70) Ing.arch. PANÝR Miloš, Praha 4, (80) Ing.arch. UHLÍŘ Petr, Brno, (65) OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 16. února 2006 zemřel ve věku 82 let Ing. arch. VladimírAmbroz zbrna. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra - představení Agentura MZV ČR pro prezentaci země POSLÁNÍ: Efektivní zahraniční propagací ČR posilovat její dobré jméno

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 obsah/ Občanské sdružení Architectura str. 2 - formy činnosti - struktura Galerie Jaroslava Fragnera str. 3 - poslání vize - struktura Zpráva

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014 VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014 VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZE SBORNÍKU K 21. BD 2014 BUDOU ZAŘAZENY

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Konference o cestách k efektivnímu využití objektů a pozemků poznamenaných dřívější činností 22. - 23.10.2015 Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Profil Informační rozcestník

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY PŘEDNÁŠKY A BESEDY Koncepce tematických celků přednášek a besed, případně také kursů a tvůrčích dílen je popsána v jedné z úvodních kapitol, která se věnuje charakteru vzdělávání nabízeného Muzeem umění

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Celostátní soutěž. zná své vítěze!

Celostátní soutěž. zná své vítěze! Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2009 Celostátní soutěž zná své vítěze! Galavečera Český energetický a ekologický projekt roku 2008 se v úterý 10. listopadu 2008 v Betlémské kapli zúčastnilo 456 významných

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Příloha: Kompletní vyhlášení soutěže: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Program obnovy venkova se stal pro venkovské obce a jejich občany inspirující ideou.

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013 Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel Veletrh Bazény, Sauny & Spa 2013 Veletrh Ve dnech 17. - 21. 9. 2013 se konal na výstavišti PVA EXPO PRAHA

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s. r. o. www.cbz.cz 2. konference BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH 15. února 2006 Praha, Masarykova

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem doc. ak. mal. Rostislav Vaněk ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Cena Siemens Werner von Siemens Excellence Award 2012 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Siemens Werner von Siemens Excellence Award 2012 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Siemens Werner von Siemens Excellence Award 2012 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2014 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

marek trizuljak sklokrajina

marek trizuljak sklokrajina marek trizuljak sklokrajina 21. 9. 22. 11. 2013 moře II., tavená skleněná plastika marek trizuljak sklokrajina s markem trizuljakem jsem se seznámil (dnes se tomu nechce věřit) před více než dvaceti lety.

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

Pomáháme kvalitním projektům rozvíjet jižní Moravu a Vysočinu.

Pomáháme kvalitním projektům rozvíjet jižní Moravu a Vysočinu. 0 Pomáháme kvalitním projektům rozvíjet jižní Moravu a Vyčinu. Fotografie: Evžen Sobek () Vyudoval Initut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, půbí jako závislý fotograf a pedagog vede semináře

Více

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 19. června 2009 Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 Hospodářské noviny 19. 6. 2009 Nejlepší stavby Grand

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu.

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Č E S K Ý I N T E R I É R 2 0 0 5 10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Cílem vyhlašovatelů bylo postihnout celou oblast interiérové tvorby a shromáždit to nejkvalitnější a nejzajímavější,

Více

Liberec - architektura 20. století

Liberec - architektura 20. století Liberec - architektura 20. století http://commons.wikimedia.org/wiki/file:star%c3%bd_je%c5%a1t%c4%9bd.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:je%c5%a1t%c 4%9Bd,_vys%C3%ADla%C4%8D,_pohled_od_jihu.jpg

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více