8. SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. b ř e z e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz b ř e z e n 2 0 0 6"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ b ř e z e n SALON OBCE ARCHITEKTŮ VBRATISLAVĚ Charakteristickým rysem přehlídky snázvem Salon Obce architektů je volné pojetí přihlášených prací, tedy žádná kategorizace. Vedle klasických architektonických projektů se tak ocitají isochařská adalší výtvarná díla. O této nevázané formě prezentace architektury se mohou přesvědčit její milovníci i za hranicemi ČR. Expozice totiž po pražské premiéře aměsíčním pobytu ve Zlíně překročila hranice naší země směrem na Slovensko. Svůj křest absolvovala vprostorech firmy TECHO vbratislavě, aby po té zamířila do nejvýchodnější metropole našich sousedů, do Košic. O vernisáži výstavy nám pár řádek napsal i mladý doktorand z Katedry Architektury a náš přítel Jozef Kuráň: Vernisáž byla zahájena těsně po 18 hodině. Vkomorní atmosféře jako první promluvil kpříchozím architekt Jan Melichar zčeské Obce architektů. Přítomným přiblížil souvislosti fungování Salonu jako takového. Na jeho úvodní slova reagoval profesor Šlachta, reprezentant Spolku architektov Slovenska. Vjeho příspěvku byl objasněný předcházející vývoj analogických výstav na Slovensku.

2 2. STRANA SALON VBRATISLAVĚ +DIGITÁLNÍ ARCHITEKT IS 05 /2006 Během vernisáže byl zároveň redaktorkou Slovenského Rozhlasu zpracovaný materiál na relaci Dolmen, která se věnuje architektonickému dění na Slovensku. Ohudební produkci se postarali vduchu jazzových melodií zprvní poloviny 20. století sekce Mareka Berkyho. Za IS OAděkujeme mladému fotografovi Romanu Grunnerovi za laskavé zapůjčení jeho fotografií zaznamenaných na vernisáži této výstavy. DIGITÁLNÍARCHITEKTI MAJÍ NAMÍŘENO DO PRAHY IDO BRNA Následně poděkoval české islovenské obci architektů hlavních organizátorů výstavy,stejně tak ifirmě TECHO za přístřeší aspolupracovníkům atelieru KMESPACE, imé maličkosti. Vté chvíli byla výstava oficiálně otevřena. Je nutné připomenout, že vernisáž se nesla ve vysloveně salonním apřátelském duchu ave stejné atmosféře byly vedeny inásledující rozhovory,hodnotící architektonické reálie současné architektonické tvorby. Architekti ze Slovenska ocenili pozvání Obce architektů kúčasti na 8. Salonu OAachtějí společně vystavovat sarchitekty zčrina následujícím Salonu OA. Vede je ktomu společný zájem oto, aby se informace osoudobé architektuře, prezentované zrůzných úhlů pohledu, dostaly do povědomí širší, tj. nejen odborné veřejnosti, ato jak unás, tak ivzahraničí. Do třetího ročníku vstoupí vpolovině března projekt Digitální architekt. Jarní blok přednášek předznamená ve dnech 15. až 20. března Workshop[06] ALGORITMUS ZAORNAMENTEM. Ornament, který jsme před sto lety opustili kvůli průmyslové výrobě astrojům se dnes naopak díky strojům opět vrací. Není zbytečný ani drahý, je chytřejší. Není definován tahem ruky ani pouhým násobením. Je generován předpisy, algoritmy,ačerpá znadbytku dat, která se během projektování objevují. Současná architektura se, jak se zdá, vymanila zdogmat dvacátého století apřehodnocuje zdánlivě samozřejmé pravdy.ktetovanému Papuánci se přidaly celebrity,během minulého století nahradily čínského řezbáře počítačem kontrolované stroje aje jasné, že se kvůli ornamentu nezastaví hospodářský růst. Workshop [06] ALGORITMUS ZA ORNAMENTEM Akce konající se ve dnech března 2006 je již vpořadí třetím digitálním workshopem, který se uskutečnínafakultě architektury ČVUTvPraze. Letos bude zaměřen na generativní procesy vdesignu aarchitektuře. Účastníci budou zkoumat digitální ianalogové postupy,které ovlivnily estetiku designu aarchitektury na začátku informační éry.ornament poslouží jako cvičné pole pro experimenty sfraktály, parametrickým designem adalšími form-finding postupy.bez povšimnutí nezůstanou ani digitální metody výroby,které jsou nezbytným předpokladem pro uplatněnídigitálníhoornamentu vpraxi. Workshop[06] je organizován pro studenty,architekty adesignéry,kteří mají zájem odigitální postupy varchitektuře adesignu. Důležitou podmínkou pro účast je pozitivní přístup kalgoritmům agenerativním procesům. Přednost bude dána účastníkům se zkušeností sprogramováním, nejlépe vněkterém skriptovacím jazyku běžných CAD programů (AutoCAD, Rhino, 3D Max,ArchiCAD, Maya, Blender ijiné). Jarní blok přednášek ve znamení otázek výuky architektury Od března do června se představí architekti, jejichž výběr by mělotevřít otázku výuky vdigitální éře apřiblížit zájemcům nejnovější poznatky zvědy avýzkumu varchitektuře, jež se odehrává na předních školách architektury vzahraničí rakouský architekt Stefan Krakhofer (anonce vrubrice Přednášky)

3 IS 05 /2006 PŘEDNÁŠKY +SOUTĚŽE 3. STRANA rakouský architekt Urs Hirschberg holandský architekt Kas Oosterhuis anglický architekt Achim Menges švédský architekt Pablo Miranda Zpředstavení hostů série přednášek Digitální architekt [06] je zřejmé, že jarní blok bude ve znamení otázek výuky architektury vdigitální éře. Všichni hosté se podílí aktivně na výzkumu voblasti architektury spřesahem do dalších disciplín. Některým znich se již podařilo zkušenosti zvýzkumu přenést do praxe. Výuka, výzkum apraxe jsou tedy nedílné součásti vývoje architektury vdnešních dnech aje na nás jak nabízené zkušenosti využijeme, aťuž jako praktikující architekti nebo studenti architektury. Aktuální informace: (Pozn. redakce: Podrobné upoutávky na další přednášky budou vždy publikovány vaktuálním Informačním servisu.) PŘEDNÁŠKY STEFAN KRAKHOFER CONVERSATION WITH SPACE Místo konání: FA ČVUT vpraze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6-Dejvice Přednášková místnost M1 Termín akce: v18 hodin První ze série přednášek otevírající otázku výuky vdigitální éřeapřibližující posluchačům nejnovější poznatky zvědy avýzkumu varchitektuře. Jako host se představí rakouský architekt Stefan Krakhofer, který vsoučasné době působí na University of East London ve skupině Paula Coatse achristiana Derixe -Centre for Evolutionary Computing inarchitecture -jako výzkumný asistent. Je autorem několika vědeckých esejí voboru výpočetních technologií varchitektuře. Vsoučasné době se věnuje zkoumání umělé inteligence aneurálních sítí ajejich užití varchitektuře. KŘEST KNIHYADISKUSE NEJEN OARCHITEKTUŘE Místo konání: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava Termín akce: v18 hodin Známý český historik architektury Pavel Zatloukal vydal nedávno průvodce architekturou 20. století na Moravě ave Slezsku, ve kterém podchycuje řaduznámých, ale také řaduméně známých, čizcelaneznámýchděl ajejich tvůrců. Mezi ty téměř neznámé patří architektonická dvojice Oskar aelly Oehlerovi, kteří svoje vyhraněně funkcionalistické stavby navrhovali pro Přerovsko, Ostravsko apro Prahu. ARCHITEKTURADOBY VLÁDY KARLAIV. aváclavaiv. Místo konání: Městská knihovna Mariánské náměstí 1, Praha 1 Termín akce: v17 hodin Kaple, arkýř amonstrance. Přednáší Mgr. J. Sojka, vstupné 30 Kč. CELOSTNÍARCHITEKTURA -Obytný prostor v řádu přírody Přednáškový cyklus vměstské knihovně vpraze. Celostní pohled na architekturu přináší přehled souvislostímezi člověkem, stavbamiajehomístempro život -Zemí. Místo konání: Městská knihovna -Malý sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1. VÝZNAM SAKRÁLNÍ GEOMETRIE VARCHITEKTUŘE Termín akce: od 19 hodin Souvislosti rytmů vpřírodě aarchitektuře. Harmonické rozměry aproporce. Poměr zlatého řezu ajeho použití při navrhování staveb. Vhodná míra arozměr jsou důležitými vlastnostmi ovlivňující kvalitu vnímání krásna. Význam opakujících se cyklů pro život člověka. Myšlenka, zvuk atvar jako nositelé informace okvalitě prostředí. UMĚNÍ HARMONICKÉHO PLÁNOVÁNÍ Termín akce: od 19 hodin Preventivní péče osladění člověka sjeho prostředím vrůzných kulturách. Základní principy feng shui avaastu. Vlastnosti vnímání archetypů prostoru. Geomantie nauka ovyciťování sil země. Význam tvaru krajiny pro umístění stavby.jak vybírat vhodný pozemek. Příklady harmonických staveb. Význam rituálů při zakládání staveb. SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ 2006 Třináctý ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb Vyhlašovatel: Obec architektů, Revoluční 23, Praha 1 Předmět soutěže: soutěžní přehlídka architektonických avýtvarných dělvdaných soutěžních kategoriích, která byla realizována včeské republice sdatem dokončení po (pokud se nezúčastnila již loňského ročníku). Porota: pětičlenná mezinárodní porota jmenovaná Radou Obce architektů. Termíny: -Datum odevzdání soutěžních návrhů: Vyhlášení výsledků soutěže apředání cen: Bližší informace: NOMINACE NACENU VLADIMÍRABOUČKA Druhý ročník soutěže oosobnost lidové architektury. Vyhlašovatel: Městský úřad, odbor architektury, územního plánování aregionálního rozvoje, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště Kontaktní osoba: Libuše Hradilová, Předmět soutěže: péče olidovou kulturu azachování tradic předků při uchování národní identity ve sjednocující se Evropě. Účel soutěže: Lidé mohou navrhnout osobnost, která svými znalostmi adovednostmi udržuje přiživotě tradičnílidová řemesla, apřispívátak kjejich zachování pro příští generace. Smyslem ceny je, aby lidé, kteří umí aobohacují všední dny svou prací avýrobky, nezůstali anonymní. Termín: TOP INVEST 2005 Veřejná neanonymní soutěž onejlepší investiční záměr realizovaný vuplynulém roce Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu aobchodu,

4 4. STRANA VÝSTAVY IS 05 /2006 Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví aveletrhy Brno, a.s. Sekretariát soutěže: Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Národní třída 10, Praha 1, tel: , fax: Předmět soutěže: podpořit investiční výstavbu včeské republice aocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství České republiky,jejichregionů, obcí aměst. Termín: VÝSTAVY IDEÁLNÍ HLUČÍN Místo konání: Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín Termín výstavy: tel.: (muzeum), tel: (informační centrum) Otevřeno: pondělí -Pátek a13-17, sobota -neděle a14-17 Projekt Ideální Hlučín získal prvnícenuvsoutěžidiplomníchprací Českékomory architektů avýstavě vkulturním centru Hlučín byl udělen grant Nadace ČeskéArchitektury.Součástí vernisáže výstavy bude krátké představení projektu autorem. Výstava představuje diplomní práci studenta Školy architekturyakademie výtvarných umění vpraze Pavla Nasadila.Projekt revitalizace historického centra města ajeho opětovné propojení směstskými čtvrtěmi je kritickou reflexí současného stavu architektonického aurbanistického dědictví Hlučína. Práce identifikuje klíčové městské prostory aurbanistické problémy Hlučína anaznačuje potenciál dostavby historického jádra amožný směr soustředění investic města. Práce je vůbec prvním pokusem onezaujatou vizi budoucího vývoje tohoto města vcelé jeho historii. Vedoucí diplomního projektu: prof. ing. arch. Emil Přikryl Hodnocení poroty Porota oceňuje schopnost autora soustředit se na nejdůležitější problémy vurbanismu města ajeho uměnínaléztjasná řešení. Zvolenámetodapřesných zásahů malého měřítka svědčí osprávném uchopení úlohy.autorovy úpravy jsou někde velkorysé, např. v řešení novéhokostelníhonáměstí azámeckého parku, jinde naopak skromné, např. vumístění nové kaplenahlavní náměstí, ale vždycitlivé. Jezde dosaženo velkého účinku jednoduchými prostředky, znávrhu je cítit síla architektury.navržené proporce atvary prostorů adomů se zdají správné. Výborná práce směřítkem. Díky dobrému grafickému podání byl návrh přehledný akoncepce řešení jasně čitelná. Porota uděluje této práci hlavní cenu. Autorská zpráva Hlučín je průměrné město bez událostí apříběhu. Torzo historického jádra představuje vylidněné centrum vzajetí dopravního okruhu. Střed Hlučína je jako srdce odtrženéodzbytkutěla, které čeká napomoc. Nekladu si za cíl vyřešit veškeré otázky města, ale hledám podstatu problému. Chce-li město natahovat své údy,musí nejdříve pro tento biologický proces posílit své srdce. Centrum je nutno zastavět vmaximální míře apropojit spředměstími. Hledám ztracené síly města. Pravidelné středověké náměstí je nejsilnější městský prostor.sílu mu ubírá nerovnoměrná výška, neboť kdysi zde stálakaple. Redefinujiprototržnínáměstíavracím mu jeho kábu -novou kapli sv.jana Nepomuckého akašnu jako symbolický, ale ne geometrický střed města. Organický prostor kolem kostela azámku povyšuji na akropoli a cor sprititualis města. Prázdné prostory zaplňuji na nejvyšší možnou míru. Nové náměstí potvrzuje proporcemi monumentalitu kostela azámku. Za počátek nové akropole považuji obecní důmjako kulturní instituci místního iregionálního významu -mediatéku, knihovnu, městský archiv.dům se obrací do rušného, racionálního Tržního náměstí živější částíknihovny,zatímcoarchivpatříjakokámen na věčnost tichu nové akropole, klidnému Kostelnímu náměstí. Zámecký park je jako úd odťatý od srdce dopravní tepnou. Obnovený zámecký park se stává předpolím pro dramatickou vistu. Vrstevnice směrem od opěrné zdi akropole vytvářejí pocitově uzavřený prostor ( lavor ), který kulminuje vnejvyšším místě -vyhlídce na dvě strany,na historické město ana volnou krajinu s obrovským jezerem. Středem parku vede osa namířená na akropoli. Vjejím středu je obnoven ornamentální pavilon převzatý zhistorických plánů. I m ayoung Hungearian Architect! Místo konání: Centrum pro středoevropskou architekturu, UPůjčovny 4, Praha 1 Termín akce: Cyklus Young Blood je zaměřen na monitorování mladé architektonické generace ve středoevropském prostoru. Páté pokračování tentokrát prezentuje instalace mladých maďarských ateliérů. Jejich úkolem je na výstavním prostoru 3,6 m³ reagovat na sentenci I'm ayoung (přívlastek dle země)architect! Název každé země záměrně obsahuje pravopisnou chybu. VI. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Místo konání: AVU Praha, UAkademie 4, Praha 7 Termín akce: Poprvé zvolená putovní forma výstavních prací poskytuje možnost bezprostředně porovnávat úroveň přihlášených prací zjednotlivých škol. RIVER GARDENS 2005/06 Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1 Termín akce: Do Otevřeno: úterý-neděle hodin Mezinárodní urbanistický aarchitektonický workshop pořádaný developerskou skupinou Real Estate Karlín Group. Výsledky workshopu přinesly ucelený plán rozvoje nezastavěného území části Rohanského ostrova, Prahy 8anávrhy urbanistického iarchitektonického řešení této oblasti sdůrazem na

5 IS 05 /2006 VÝSTAVY 5. STRANA kvalitu krajinářského návrhu. Budoucí plánovaná, ve střední Evropě unikátní výstavba zahrnuje přibližně m² bytůakancelářských prostor vysoké kvality. FINSKÁARCHITEKTURA Místo konání: Dvorana Ministerstva kultury SR Nám. SNP 33, Bratislava Termín akce: do 31.března 2006 Otevřeno: mimo pondělí denně od hodin Výstavu pořádá: Velvyslanectví Finské republiky vsr aministerstvo kultury SR ve spolupráci sfakultou architektury STU Bratislava aspolkem architektů Slovenska. SECESE VCHORVATSKU Místo konání: Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: denně hodin Výstava přiblíží chorvatské umění mezi lety 1897 až Je členěna do celků, kterépředstavují jak významná společenská témata doby,tak přední osobnosti chorvatského umění. Obsáhlýsoubor čítající téměř tisíc exponátů je konfrontován sněkterými vybranými díly secese evropské. Romuald Loegler: Definování hodnot místa Místo konání: Galerie SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava Termín akce: do Otevřeno: denně, kromě neděle apondělí hodin Současná architektura vpolsku má základnu především ve Varšavě akrakově. Vtěchto dvou městech se rovněž soustředí dostatečný prostor pro diskuzi ojejích problémech.autor výstavy se přitom výrazně podílí na naplňování těchto aktivit. Nejen obyvatelé hlavního města Slovenska tak mají možnost seznámit se stvorbou jednoho zpředních protagonistů současné polské architektonické scény, člena mezinárodní poroty soutěžního ročníku Grand Prix Obce architektů Anne de Vandiere -H/AND (Fotografie atexty) Místo konání: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: úterý-neděle hodin H/AND je kolekce portrétů rukou osobností, se kterými fotografkaanne de Vendiere dělala rozhovory. Uvědomila si, že řeč rukou je stejně významnájako slovní sdělení azačala ji zaznamenávat. Ruce vnímá jako symbol, obraz životního příběhu, který je zachycen na kůži avýstava H/AND je potom formou deníku, který odhalujejejich řeč. KfotografiímrukouJeanaNouvela, Pierra Restanyho, Jeana Baudrillarda, Michela Maffesoliho, Pierra Huygha adalších, přibyly vpraze ruceadrieny Šimotové, Olbrama Zoubka, Vladimíra Jiránka, Jany Máchalové, Serge Bauda, Bořka Šípka, Konstancie Železné amiroslava Zajíce. Hermés prostřednictvím výstavy fotografických triptychů vzdává hold poselství, které je skryto vlidských rukou. Eva Výborná/Tomáš Skalík Místo konání: Národní galerie vpraze, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín akce: do 21. května 2006 Vrespiriu 2. patra Veletržního paláce, kde se tradičně prezentují aktuální proudy atendence našeho současného umění, představují své práce Eva Výborná atomáš Skalík; společným jmenovatelem jejich dělje fascinace světlem aprostorem. Velkoformátové fotografie Evy Výborné (absolventkaavu vpraze) variující prázdné sloupové prostory či jejich simulace jsou doplněny konceptuální prostorovou instalací Tomáše Skalíka (student FaVU vbrně). PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA Fenomén Ještěd Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana připravuje liberecký fotograf Jiří Jiroutek výstavu fotografií nazvanou Fenomén Ještěd. Uskuteční se ve dnech 31. března až 30. dubna ve Fragnerově galerii vpraze.kromě Jiroutkových fotografií orozměru 1x1 metr,na kterých je zachycena národní kulturní památka Ještěd, se veřejnosti po mnoha letech představí iněkolik unikátních exponátů, jež stouto stavbou neodmyslitelně souvisejí. Především to bude realistický model Ještědu, jež zapůjčí Vítkovice a.s., kde se toto dílo dochovalo zdoby,kdy architekt Karel Hubáček vytvořil svůj ojedinělý architektonický návrh. Svoji premiéru si na výstavě odbude také nově zrestaurovaný kavárenský nábytek. Iten patří kvýznamným relikviím, neboť způvodního interiérového vybavení, vyrobeného podle návrhů architekta Otakara Binara, se dochovalo jen pár kousků. Kvidění budou inávrhy plastik profesora Stanislava Libenského či původní jídelní servis anápojové sklo zapůjčené sklářem Karlem Wűnschem, který soupravu určenou výhradně pro Ještěd navrhoval. Opět jde ounikátní památku, neboť ještědská výbava byla prakticky pár týdnů po otevření hotelu arestaurace rozkradena. Expozice je pokračováním projektu Fenomén Ještěd, který jsem odstartoval vloni, kdy jsem na objednávku liberecké radnice vytvořil kalendář věnovaný Ještědu, připomíná Jiří Jiroutek. Kalendář černobílých fotografií,

6 6. STRANA AKTUALITY IS 05 /2006 který mělupozornit na výjimečnost Ještědu ina to, že stavba chátrá, se setkal uodborné ilaické veřejnosti svelikým ohlasem. Ten následně vzbudila istejnojmenná kniha. Celým projektem hodlá Jiří Jiroutek vzdát hold tvůrcům Ještědu akarlu Hubáčkovi anám tak připomíná výjimečnost tohoto díla, podotýká hejtman Petr Skokan. Oceňuje však idalší sledovaný cíl celého projektu, jakým je upozornit veřejnost na to, že Ještěd, který byl vloni zapsán do seznamu národních kulturních památek potřebuje generální rekonstrukci. Výstava je koncipována jako putovní aojejí instalaci už prostřednictvím Pražského hradu projevil zájem Londýn, kde pro rok 2008 chystají výstavu věnovanou architektuře za železnou oponou vdobě studené války. Výstava vgalerii Jaroslava Fragnera vpraze, pod názvem FENOMÉN JEŠTĚD /KARELHUBÁČEK představí jednoho z nejvýznamnějších českých architektů poválečného období. Kromě řady vynikajících a inspirujících realizací s velkou řadou ocenění za architekturu, ovlivnil adoslova vychoval několik generací architektů, ato vobdobí Školky SIALu. Televizní věžahotel Ještěd získaly ocenění stavba století aperretovu cenu UIA. Výstava je připravena ve spolupráci sčeskou komorou architektů afotografem Jiřím Jiroutkem. (osobností Karla Hubáčka se budeme podrobněji zabývat vnásledujícím čísle IS OA) KONFERENCE OCHRANAKRAJINNÉHO RÁZU Místo konání: Masarykova kolej ČVUTPraha, Thákurova 1, Praha 6 Termín akce: Ipo 13 letech platnosti zákona oochraně krajiny apřírody se stále vyskytují nejasnosti, omyly,otevřené otázky aproblémy vznikající zuplatňování 12 vpraxi. Konference má za úkol připomenout základní východiska problematiky rázu krajiny.přednášet budou odborníci zrůzných zemí, mimo jiné zusa, Velké Británie činěmecka. Pořadatel: Ústav urbanismu FA ČVUT Praha afa lesnickáaenvironmentální ČZUPraha VELETRHY NOVÝ BYTADŮM2006 Místo konání: Pražský veletržní areál (PVA), Praha 9- Letňany Termín akce: mezinárodní veletrh bytové kultury,stavby arenovace. Po jedenáctiletém úspěšném působení vostravě se odehraje jeho pražská premiéra, aby pokračovala vtradici veletrhu, který je orientovaný především na cílového zákazníka. Jarní termín akce je zvolen sohledem na skutečnost, že mnoho lidí plánuje obnovu svých domovů právě vtomto období. Souběžně sveletrhem NOVÝ BYTADŮM2006 budou probíhat následující veletrhy: DŘEVOSTAVBY -1. mezinárodní veletrh dřevěných staveb akonstrukcí MODERNÍ VYTÁPĚNÍ -1. mezinárodní veletrh racionálního akomfortního vytápění MAGMA-8. mezinárodní veletrh přírodního kamene GEOS -1. mezinárodní veletrh geodézie akartografie FORTEL-2. mezinárodní veletrh zpracování dřeva, strojů, nářadí, materiálů akomponentů pro truhláře. XIII. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REALIZOVANÝCH STAVEB GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ 2006 Stručná biografie členů mezinárodní poroty pro GRAND PRIX 2006 MASSIMILIANO FUKSAS (ITÁLIE) Narodil se vitalském Římě. Ve stejném městě o25 let později promoval na fakultě architektury University La Sapienza. Vletech vlastní architektonickou kancelář postupně v Římě, Paříži avídni, aby mnoho let věnoval pozornost urbanistickým otázkám apředevším jejím problémům na předměstích. Byl hostujícím profesorem ina těchto universitách: Státní akademie výtvarných umění ve Stuttgartu, Ecole Spéciale d'architecture vpaříži, Institut pro architekturu anavrhování vhannoveru,akademie výtvarných umění ve Vídni acolumbia University vnew Yorku. Prosadil se také na poli novinářském odbornými sloupky do týdenního magazínu L'Espresso apublicistickém. Vsoučasnosti střídavě žije mezi Paříží ařímem.

7 IS 05 /2006 POROTA GP OA STRANA ZVI HECKER (IZRAEL) RICHARD POLOM (SLOVENSKO) Rodištěm tohoto architekta je polský Krakov (* ). Zde také vobdobí studoval architekturu na tamní polytechnice. Roku 1950 přesídlil do Izraele, aby se vletech díky Institutu of Technology vhaifě stal architektem. Ktomuto vzdělání ještě přidal obor malířství naavni Academy vtelavivu ( ). Roku 1959 otevírá společně salfredem Neumannem (do 1996) aeldar Sharon (do 1964) vlastní architekto-nickou kancelář. Tvorba Heckera je silně procítěna vztahem kjeho nové domovině. Jako hostující profesor vyučoval na Laval University School ofarchitecture vkanadském Quebecu ( ), University of Texas School ofarchitecture varlington (1977), Washington University School ofarchitecture, St. Louis (1979), State University School ofarchitecture (1980). BENEDETTAMIRALLES-TAGLIABUE (ŠPANĚLSKO) Pochází zitalského Milána (* 1963). Architekturu vystudovala na univerzitním insitutu vbenátkách, kde také roku 1989 odpromovala. Poté se na dva roky přesunula do New Yorku, aby zde spolupracovala sfirmou Transbuilding and Gandelsonas- Agrest. Vroce 1991 spojila svůj pracovní isoukromý život se španělským architektem Enricem Mirallesem ( ). Společně vytvořené studio EMBT působilo vkatalánské Barceloně, ale proslavilo se po celém světě, např. jako vítěz prestižní ceny Stirling Prize za rok 2005 za stavbu Skotského parlamentu vedinburghu. Stejně jako další světoví architekti, tak ibenedetta Miralles -Tagliabue se úspěšně profiluje také jako lektorka apublicistka. Narodil se ve Spišské Nové Vsi. Vletech vbratislavě absolvoval Slovenskou vysokou školu technickou, fakulta architektury. Studium ukončil diplomovou prací uprofesora Emila Beluše. Vsrpnu 1968 emigroval do zahraničí. Osm let působil ve švýcarském Montreux, kde zanechal stopu vítězným projektem vsoutěži na nové CASINO. Přibližně stejnou dobu prožil vcaracasu ve Venezuele, aby poté zamířil do kanadského Montrealu jako partner firmy COLOMBANIArchitectes, respektive samostatně tvořící architekt. Období let tráví v New Yorku, USAuarchitektonické kanceláře BOKAa Bauform. Vroce 2000 se vrací do rodného města azakládá firmu CANDOM,a.s., zaměřenou na rodinné domy kanadskou technologií. VLADIMÍR ŠLAPETA(ČESKÁ REPUBLIKA) Jako architekt začínal vostravě. Vroce 1973 odchází působit do Prahy,kde až do r.1991 zastával funkci vedoucího oddělení architektury NTM vpraze. Orok později spojil své další pracovní vyžití sčvut vpraze. Vtom samém roce se stává profesorem na Fakultě architektury,aby se v dalších letech posunul až na místo ČVUT prorektora. Znalosti oboru architektury prokázal nejen v pozici vysokoškolského pedagoga, ale ijako odborník působením v zahraničí (Berlín, Vídeň, Mnichov či Montreal) či publicista (např. F. L. Wright ačeská architektura, Praha, 2001). (Pozn. redakce: Příspěvek omezinárodní jury pro GRAND PRIX 2006 naleznete rovněž vbřeznovém čísle časopisu Architekt).

8 8. STRANA AKTUALITY IS 05 /2006 Vážení čtenáři, na výzvu opřipravované reprezentační výstavě knedožitým 95. narozeninám architekta Františka Cubra se ke spolupráci přihlásili již první architekti, konkrétně Václav Girsa astanislav Picek. Jelikož termín uzávěrky této akce je dán 30. březnem 2006, ještě jednou avizujeme celý inzerát kvaší případné součinnosti. VÝZVAKE SPOLUPRÁCI Kolektivní výstava: FRANTIŠEK CUBRAJEHO ŽÁCI Knedožitým 95. narozeninám Františka Cubra připravujeme reprezentační výstavu F.Cubr ajeho žáci. Zveme kúčasti Vás všechny,kteří jste odevzdali diplomní práci nebo projekt III-IV na Ústavu interiéru avýstavnictvíprof. CubraFS ČVUT,nebojste absolventyavu ( ). Přihlaste se nám, vpřípadě zájmu oúčast (práce dle vlastního výběru), do asdělte své kontaktní údaje (u žen též svobodné příjmení) na adresu: Obec architektů, Revoluční 23, Praha 1 Znovu připomínáme!! XIII. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY REALIZOVANÝCH STAVEB GRAND PRIX OBCEARCHITEKTŮ 2006 Termíny: uzávěrka pro doručení dokumentace: 17. března 2006 do 16 hodin na adrese: Obec architektů Revoluční 23, Praha 1. Zasedání poroty: března 2006 Slavnostní vyhlášení výsledků apředání cen proběhne na vernisáži dne ve Veletržním paláci od 18 hodin. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vbřeznu 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: 1.3. Ing.arch. FENCLOVÁ Daniela, Praha 4, (60) 1.3. Ing.arch. VANĚKAntonín, Praha 10, (85) 2.3. PhDr. BENEŠOVÁ Marie, CSc., Praha 5, (86) 2.3. Ing.arch. BENEŠ Jan, Praha 3, (99) 3.3. Ing.arch. DANĚK Otmar,Brno, (55) 3.3. Ing.arch. MILUNIČ Vlado, Praha 2, (65) 4.3. Doc. NOVÝAlois, CSc., Brno, (60) 5.3. Ing.arch. MENZLOVÁ Milena, Praha 6, (65) 5.3. Ing.arch. PAVELKASvatopluk, Brno, (75) 6.3. Ing.arch. DOLEŽALJan, Brno, (70) 7.3. Ing.arch. KABÁT Milan, Brno, (55) 7.3. Ing.arch. JANČÍK Jaromír,Opava, (65) 7.3. Ing.arch. MÍŠEK Milan, Teplice, (70) 7.3. Ing.arch. ŠINDELKAGustav,Praha 6, (82) 7.3. Ing.arch. PROCHÁZKAMilan, Praha 6, (86) 7.3. Ing.arch. TECHNIK Svatopluk, Liberec, (93) 8.3. Ing.arch. ŽÁK Libor, Brno, (50) 9.3. Ing.arch. VOŇAVKAPetr,Jihlava, (55) 9.3. Ing.arch. MENŠÍK Karel, Brno, (65) Ing.arch. MOUČKAJan, CSc., Praha 6, (75) Ing.arch. POLÁK Svatopluk, Hradec Králové, (80) Ing.arch. BOROVIČKAJan, Plzeň, (55) Ing. ak.arch. PŠENIČKAFrantišek, CSc., Praha 6, (70) 12.3.Ak.arch. KOSEK Jaroslav,Praha 6, (97) Ing.arch. ZLONICKÝ Jaroslav,Praha 3, (80) Ing.arch. GILWANN Miroslav,CSc., Brno, (82) Ing.arch. ROHRICH Karel, Havlíčkův Brod, (55) Ing.arch. BENŠ Pavel, Praha 6, (70) 15.3.Ak.arch. UHLÍŘ Vladimír,Praha 1, (80) Ing.arch. TODOROV Petr, Brno, (50) Ing.arch. LÍBALMartin, Praha 2, (65) Ing.arch. PODHAJSKÝ Tomáš, Praha 4, (55) Ing.arch. PEŠEK Dalibor, Praha 4, (83) Ing.arch. POSPÍŠIL Josef, Praha 1, (70) Ing.arch. VOLÁK Josef, Praha 6, (81) 18.3.Ak.arch. HRŮZAJosef, Votice, (85) Ing.arch. HLAVÁČKOVÁ Pavla, Praha 6, (55) Ing.arch. KOBĚRSKÝ Jiří, Ostrava, (55) Ing.arch. PATRNÝ Josef, Liberec, (82) Ing.arch. PÍSAŘÍK Boleslav,Brno, (82) 19.3.Ak.arch. HLAVATÝ Josef, Praha 5, (83) Ing.arch. ZEMAN Josef, Praha 1, (84) Ing.arch. WAGNERAlexandr,Hradec Králové, (60) Ing.arch. BERGMANN Ivan, Zlín, (60) Ing.arch. RIEDLDušan, CSc., Brno, (81) Ing.arch. LAURINCOVÁ Sylvia, Brno, (60) Ing.arch. PALLAVladimír,Brno, (81) Ing.arch. HANČLJan, Praha 6, (60) Ing.arch. KAFKAKarel, Praha 10, (86) Ing.ak.arch. KOVALČÍKOVÁ Dagmar, Praha 7, (55) Ing.arch. MICHÁLEK Jiří, Praha 4, (80) Ing.arch. ČELIŠ Vlastimil, Pardubice, (70) Ing.arch. HUCL Václav,Plzeň, (81) Ing.arch. BOUŠKAPavel, Praha 5, (70) Ing.arch. PANÝR Miloš, Praha 4, (80) Ing.arch. UHLÍŘ Petr, Brno, (65) OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 16. února 2006 zemřel ve věku 82 let Ing. arch. VladimírAmbroz zbrna. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l e d e n 2 0 0 6 OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 Šestého února roku 1920 vznikla - zákonem Československé republiky -Velká Praha. Do jednoho

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6

www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 PŘIJĎTE»POSEDĚT«NAPRAŽSKÝ HRAD Výstava Na čtyřech nohách, s podtitulem Sedací nábytek Pražského hradu, sleduje

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6 CENAPETRAPARLÉŘE MÁ ZASEBOU 3. ROČNÍK Už staletí se jméno Petra Parléře zdá být dostatečně inspirující pro každého,

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ

DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ 23/24 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz p r o s i n e c 2 0 0 6 DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ Slavnostní vernisáží, která proběhla dne

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 8 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz D U B E N 0 0 4 DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 ing.arch. Věra Machoninová -držitelka Ceny za celoživotní dílo VÍTĚZ GRAND PRIX OA2006 HÝŘÍ BAREVNOSTÍ Jak už

Více

Partneři Architecture Week 2013: ČSA, ČD, Czech Tourism, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, M2C, Artechnic-Schréder

Partneři Architecture Week 2013: ČSA, ČD, Czech Tourism, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, M2C, Artechnic-Schréder Tiskové informace k mezinárodnímu festivalu architektury Architecture Week Praha 2013 Název akce: Architecture Week Praha 2013 Téma: architektonické dědictví a současná architektura Termín konání: 23.

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

ARCHITEKTURA. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011

ARCHITEKTURA. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

Přichází projekt. kousek můj STRANA 22. Chcete začít úspěšně podnikat? Pomůžeme vám! Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence

Přichází projekt. kousek můj STRANA 22. Chcete začít úspěšně podnikat? Pomůžeme vám! Vědecký inkubátor ČVUT oslavil rok své existence tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze tak na tomhle je kousek můj ROZHOVOR s prorektorem Františkem Vejražkou STRANA 4 Přichází projekt Tripod - odpověď ČVUT na transfer technologií

Více

KONGRES RICHARDA WAGNERA 2012. Výstava DAVIDA LACHAPELLA. nečerpán Praha 6 - Dejvice, IČO:28918592

KONGRES RICHARDA WAGNERA 2012. Výstava DAVIDA LACHAPELLA. nečerpán Praha 6 - Dejvice, IČO:28918592 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 978 ze dne 26. 6. 2012 Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částek do 2.000.000,-Kč jednomu a témuž subjektu za rok - projekty s

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Obsah. V Hodoníně dne 26. února 2015. PhDr. Ilona Tunklová Bc. Renata Měsíčková

Obsah. V Hodoníně dne 26. února 2015. PhDr. Ilona Tunklová Bc. Renata Měsíčková 0 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 2 I. 1. Sbírkotvorná činnost.... 2 I. 1. 1. Akvizice.... 3 I. 1. 2. Péče o sbírky uložení, evidence, restaurování, revize... 3 I. 2. Prezentace.....

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

OHLÉDNUTÍ EVY JIŘIČNÉ

OHLÉDNUTÍ EVY JIŘIČNÉ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l i s t o p a d 2 0 0 5 OHLÉDNUTÍ EVY JIŘIČNÉ Obnovené prostory gotického chrámu vbývalémanenském klášteře ožily 20. října 2005 přítomností

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ARCHINEWS 2 2010 Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ArchiCAD 14: první integrátor BIM na českém trhu Pěší zóna v Chebu příběh doby a místa Poctivé řemeslo, slušnost, pokora a

Více

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY 3 2013 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA TOHOTO ČÍSLA POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945 http://www.cz-museums.cz 32005 Věstník AMG 32005 Úvodník Obsah Vážení čtenáři, Muzea jako mosty

Více

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 4 2009 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Oblasti zvou na valné hromady ČKAIT je aktivní v evropských inženýrských organizacích Celoživotní vzdělávání

Více

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Velmistr optického klamu a nonsensu Shigeo Fukuda (76) náhle odešel

Bienále Brno. / www.sbb-bienalebrno.cz. Velmistr optického klamu a nonsensu Shigeo Fukuda (76) náhle odešel Bienále Brno SBBSdružení čtvrtletník ze světa designu / č. 37/38 / duben 2009 SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139 / Vychází od roku 1993 (č. 1 28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB) / Neprodejné

Více

Téma: Muzeum a badatel. Dary ve světle nové legislativy. 200 let muzejnictví ve Slezsku. číslo 2. ročník 14. www.cz-museums.cz

Téma: Muzeum a badatel. Dary ve světle nové legislativy. 200 let muzejnictví ve Slezsku. číslo 2. ročník 14. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 14 Téma: Muzeum a badatel Dary ve světle nové legislativy 200 let muzejnictví ve Slezsku www.cz-museums.cz Dne 21. 3. 2014 Ministerstvo

Více