VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen, 2014

2 OBSAH Obsah Úvodní slovo 1 Představení společnosti 6 Informace o společnosti 7 Finanční výsledky 16 Zpráva auditora 18 Zpráva o vztazích

3 /ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, Rok 2013 je za námi a já bych Vás rád seznámil s tím, jak se naší společnosti v roce 2013 dařilo. Pokud bych měl jedním slovem charakterizovat uplynulý rok, použil bych slovo úspěšný. Ano, rok 2013 byl pro naši společnost úspěšným rokem. Podařilo se nám nadále rozvíjet spolupráci s našimi stávajícími zákazníky, což bylo potvrzeno zvýšeným objemem realizovaných projektů. S narůstajícím obratem jsme dokázali zachovat vysokou kvalitu našich služeb. To se projevilo zejména tím, že naši zákazníci potvrzují vysokou erudovanost našich kolegů, kvalitu realizace projektů a v neposlední míře nám vyjadřují i důvěru, kterou vkládají do spolupráce s BSC. Podařilo se nám ale získat i nové zákazníky, či úspěšně dodat nová řešení ke stávajícím zákazníkům. V této oblasti stojí za zmínku zejména náš dlouholetý zákazník, který se rozhodl pro implementaci celé naší platformy pro povinné výkaznictví finančních institucí. V roce 2013 jsme zdárně završili první fázi tohoto projektu. Naše obchodní linie BI vůbec v loňském roce dosáhla historicky nejlepšího výsledku. Rekordní tržby ve výši přesahující 34 mil. Kč byly doprovázeny dalším významným rozšířením tržního podílu, který náš produkt mybi zaujímá v České a Slovenské republice. Úspěchů jsme dosáhli rovněž v zahraničí. Po vítězství ve dvou mezinárodních výběrových řízeních s produktem mygemini jsme odstartovali dva nové projekty, jeden v Rusku a druhý v Ázerbájdžánu. Nejen, že jsme si rozšířili působnost, ale mezi naše zákazníky přibyly další významné finanční instituce. Obchodní linie GEMINI Uplynulý rok byl v GEMINI naplněn činnostmi v oblasti rozvoje obchodních aktivit, investicemi do nových produktů a pokračováním změn v organizačním uspořádání. Obchodní aktivity byly směřovány do identifikace a získávání nových strategických zákazníků a to v středoevropském regionu, Rusku a střední Asii. Jak již bylo řečeno, získali jsme dva významné klienty a tím nastartovali nové realizační projekty internetového a mobilního bankovnictví. Investice GEMINI směřovaly do přípravy dalších produktů v oblasti digitálního marketingu, elektronických plateb a integrovaného digitálního rozhraní banky včetně propojení na sociální sítě. GEMINI se Strana 1 z 21

4 /ÚVODNÍ SLOVO tak strategicky přesouvá od dodavatele dílčího subsystému internetového bankovnictví k dodavateli kompletního elektronického rozhraní digitální banky. Organizační změny v roce 2013 byly zaměřeny na zrušení klasické liniové struktury ve formě jednotlivých oddělení. Na minimum byly zredukovány také manažerské pozice. Naopak došlo k posílení kompetencí program manažerů a týmů. Minimalizovali jsme administrativu a poskytli jsme zaměstnancům možnost a volnost v ovlivňování dalšího rozvoje produktů i týmových pravomocí. Obchodní ofenzíva GEMINI bude pokračovat i v nadcházejícím roce. Plánujeme posílit realizační tým a zaměřit se na nové progresivní technologie zejména v oblasti webových rozhraní. Současně chceme podpořit inovace ve formě inicializace interních start-up projektů a pokračovat dál v posilování kompetencí realizačních týmů. Obchodní linie Business Intelligence/Compliance - BI Rok 2013 lze ve své bezmála dvacetileté historii z finančního pohledu označit za bezkonkurenčně nejúspěšnější období. V čistém zisku jsme v BI opět překročili plán, dostali se do osmimístných čísel a dosáhli velmi zajímavé hrubé ziskové marže převyšující hranici 40%. Hlavním důvodem byl pokračující prodej licencí.net verze stěžejního modulu STAR. Ani prodej ostatních modulů systému my BI však nezůstal za očekáváním. Především modul SDI pro automatizaci výkaznictví na ČNB, modul PERSEUS pro výkaznictví na FPV a modul BLUE pro výkaznictví na úvěrové registry se prodávaly úspěšně dál. V oblasti služeb bylo pro BI největším úspěchem navýšení rozpočtu i rozsahu projektu s významou finanční skupinou působící na tuzemském trhu. Tato spolupráce spočívá v implementaci komplexní metodiky EBA až do roku Navíc se portfolio našich zákazníků rozrostlo o dva nové členy z řad tuzemského bankovního sektoru. Jako Silver partner Microsoft jsme v oblasti softwarového vývoje úspěšně pokračovali v subdodávkách.net vývojářů na projektech pro státní správu s tím, že naše angažovanost na zákaznických projektech Microsoftu měla i v roce 2013 mírně rostoucí tendenci. Vynikající výsledky obchodní linie BI opět potvrdily prvotřídní kvalitu produktů a služeb. Znovu jsme na poli business intelligence rozšířili již tak silnou tržní pozici. Tato pozice nám umožní být našim zákazníkům tím nejlepším partnerem zjednodušujícím jejich regulatorní a statutární život. Obchodní linie BackOffice Systems - BOS Rok 2013 znamenal pro obchodní linii BackOffice Systems především zúročení toho, do čeho bylo investováno v předchozích dvou Strana 2 z 21

5 /ÚVODNÍ SLOVO letech integrovaný platební systém pro SEPA, a to ve verzi pro MIDAS core systém. Tento SEPA systém se připravoval k nasazení u dvou zákazníků z eurozóny (na Slovensku) a postupně/částečně byl na konci roku i nasazen do produkce. Zbylá funkčnost (SDD) byla pak nasazena k , tedy k SEPA End Date. Celkově jsme zaznamenali obrovský úspěch, neboť řada zemí a bank tento přechod na SEPA nezvládla a využila na poslední chvíli vyhlášený odklad milníku SEPA End Date, resp. si tento odklad na EU vynutily. Naše projekty přechodu na SEPA ale neznamenaly pouze dodávku toho, co bylo vyvinuto v minulých letech, nýbrž i rozsáhlé implementace pro nadstavbu v EBA STEP2 formátech, clearing systém SIPS2 a specifik slovenského platebního a inkasního styku. Realizováno bylo plnohodnotné SEPA řešení pro pokrytí nejen funkčnosti mezibankovního prostoru pro SCT, SDD CORE a SDD B2B, ale i pro segment komunikace klient banka (C2B a B2C) pro platební styk. Vedle samotného SEPA řešení byl v roce 2013 též vyvinut produkt XML Výpisy v Národním Standardu a připravovalo se jeho nasazení u jednoho zákazníka, kde jsme dodávali i samotné SEPA řešení. Tento standardizovaný tvar výpisů má jistě budoucnost, neboť pro cílové klienty a jejich (především) účetní systémy je to tvar a formát nezávislý na konkrétní bance. Pro oblast MIDAS core systému se v roce 2013 dále realizovaly menší projekty pro úpravy a rozvoj stávajících systémů, např. pro systémy podpory přímého bankovnictví, karetní business, poplatkování aj. Vedle MIDAS core systémů se další aktivity soustředily na další rozvoj karetního business na platformě J2EE. Jednalo se především o aktivity směřující k většímu zobecnění produktu a tedy k snadnější budoucí implementaci pro další zákazníky. Z hlediska tržeb představoval rok 2013 opět návrat k úspěšným rokům před rokem 2012, byť plánovaného zisku dosaženo nebylo. Z pohledu finančních výsledků BSC v loňském roce mírně překročila plán tržeb (+7,6%) s tím, že dosáhla výborné marže na úrovni provozního výsledku ve výši cca 15%. Všechny tři obchodní linie byly ziskové. Dvěma liniím se dokonce podařilo překročit plán celkových tržeb (LOB GEMINI o cca 7%, LOB BI o celých 34%). Zbývající třetí zůstala co se týká tržeb pod plánem (LOB BOS o cca -15%). Bilančně je naše společnosti tradičně silná, kdy úroveň vlastního kapitálu dosahuje výše cca 60% bilanční sumy. Společnost má pro potřeby svého financování zajištěnu úvěrovou linku v rozsahu 15 mil. Kč. V roce 2013 BSC investovala nemalé prostředky do vývoje vlastních softwarových produktů. Došlo k uvolnění nových verzí ve všech třech stěžejních produktových řadách: byla uvolněna Strana 3 z 21

6 /ÚVODNÍ SLOVO nové verze našeho produktu, platformy digitálního bankovnictví mygemini, nové verze produktů z naší řady mybi a v neposlední řadě také nová verze našeho platebního systému IPS. Naše obchodní aktivity se v loňském roce zaměřily na domácí trhy (Českou a Slovenskou republiku), trhy Společenství nezávislých států a region zakavkazských republik. Naši zákazníci v Rusku a na Ukrajině byly plně obsluhováni prostřednictvím naší dceřiné společnosti BSC Msc. Nové trhy z regionu za Kavkazem byly řízeny centrálou společnosti v Praze. V průběhu roku 2013 došlo u dceřiné společnosti BSC Msc k personálním změnám v managementu a to na pozicích výkonného ředitele a finanční ředitelky. Jsem rád, že jak výkonné, tak i finanční řízení BSC Msc mohlo přejít a také přešlo do rukou ruských kolegů. Ti dnes úzce spolupracují s centrálou (výkonným, obchodním a finančním ředitelem skupiny). Zároveň mohou naplno využít nejen lokální znalosti, ale také osobní obchodní vztahy, které doplňují skvělé produkty silné a renomované skupiny BSC. BSC Msc dosáhla celkových výnosů ve výši 2,4 mil. EUR, což byl pokles o cca 15% ve srovnání s rokem 2012 (tento pokles byl však z velké míry způsoben oslabením kurzu RUR vůči EUR). V oblasti ziskovosti zakončila naše dceřiná společnost BSC Msc rok 2013 úspěšně, když dosáhla zisku na úrovni EBITDA ve výši cca 170 tis. EUR. BSC Prešov, dceřinná společnost na Slovensku, pokračovala ve svém úspěšném působení v podobě vývojového centra skupiny podílejícího se na projektech v rámci obchodní linie GEMINI. Dceřiná společnost BSC VN ve Vietnamu nevykazovala v roce 2013 téměř žádné obchodní aktivity. Bylo tomu tak zejména vzhledem k situaci na trhu, kdy stále neexistuje dostatečně silná poptávka po produktech, které na tento rozvíjející trh cílíme. V tomto případě se jedná zejména o náš produkt mygemini. V loňském roce jsme mimo jiné svou pozornost zaměřili na kvalitu práce a motivaci našich zaměstnanců. Došlo k poměrně zásadní změně organizační struktury LOBu GEMINI, kdy byla zcela odstraněna hierarchická struktura řízení. Tato struktura byla nahrazena agilními týmy, které pracují na svých projektech s velkou mírou samostatnosti. Toto působení se neomezuje pouze na realizaci projektů, nýbrž členové týmu jsou zapojeni do přípravy zakázek od samého počátku. Tato změna byla zcela zásadní a vedle pozitivních efektů, přinesla i několik negativ. I přesto tento směr vnímáme jako správný a jediný možný pro úspěšný rozvoj BSC. Rok 2013 byl pro naši společnost rokem úspěšným. Jsem rád, že naše strategie zahájená již v roce 2012 kladoucí důraz na přidanou hodnotu pro naše zákazníky Strana 4 z 21

7 /ÚVODNÍ SLOVO a ziskovost našich projektů, přináší své ovoce. O to více mě ovšem těší pozitivní zpětná vazba našich zákazníků. Jo to pro nás závazek, který se budeme snažit naplnit i v příštím roce. BSC PRAHA stejně jako další dceřiné společnosti naší skupiny tvoří lidé, mí kolegové, kteří s neutuchajícím nadšením a nasazením pracují pro zákazníky. Naše výsledky jsou výsledky spolupráce těchto lidí v rámci týmů a celé společnosti. Jsem velice rád, že mohu být součástí tohoto týmu a děkuji všem svým kolegům za možnost s nimi pracovat. Náš úspěch je úspěchem nás všech, čehož si upřímně vážím. S úctou Petr Koutný Generální ředitel společnosti 31.května 2014 Strana 5 z 21

8 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Představení společnosti BSC PRAHA, spol. s r.o. poskytuje špičková řešení finančním institucím již od svého založení v roce Patříme mezi lídry v oblasti digitálního bankovnictví pro finanční instituce na evropských trzích, v Čechách, na Slovensku, na Ukrajině, v Gruzii a v Rusku, kde máme i vlastní zastoupení. Úspěchy slavíme s našimi produkty my GEMINI Digital Banking a my GEMINI Digital Marketing. Základní vlastností naší platformy je zajištění multikanálové obsluhy klientů s důrazem na digitální prodej finančních produktů a služeb s maximálním důrazem kladeným na uživatelskou přívětivost a pozitivní zkušenost klientů našich zákazníků. V oblasti povinného výkaznictví zaujímáme na domácím trhu dominantní postavení s řešeními produktové řady my BI. Výkaznictvím a regulatorním reportingem se BSC PRAHA zabývá téměř od počátku své existence. Pozadu nezůstáváme ani na poli BackOffice systémů, v řadě případů implementovaných na platformě iseries. Jedná se především o produkty a rozhraní pro bankovní systém MIDAS, jako jsou Clearing, Card Management System Interface, Poplatkování atd. Tuto oblast plně pokrývají produkty řady my BOS. Vyvíjíme software, který prostřednictvím chytrých technologií pomáhá našim zákazníkům zlepšovat jejich business. Snažíme se dělat věci inovativně, jednoduše, lépe. Baví nás, když se nám to daří a zákazník to ocení. V tom vidíme smysl naší práce. Strana 6 z 21

9 INFORMACE O SPOLEČNOSTI Informace o společnosti ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: BSC PRAHA, spol. s r.o. IČO: DIČ. Jednatel a generální ředitel: Prokurista: Adresa společnosti: Registrace: CZ Petr Koutný Radek Borovský Šatrova 807/808, , Praha 4 Libuš BSC PRAHA, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 195. Strana 7 z 21

10 INFORMACE O SPOLEČNOSTI MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Petr Koutný, generální ředitel a jednatel Petr nastoupil do společnosti v roce V současné době je zodpovědný za řízení celé skupiny BSC zahrnující dceřiné společnosti BSC Prešov a BSC Msc. Radek Borovský, finanční ředitel a prokurista Radek nastoupil do společnosti v roce Pod jeho záštitou jsou řízeny veškeré finanční procesy na úrovni celé skupiny BSC. Čeněk Navrátil, obchodní ředitel Čeněk pracuje ve společnosti od roku 2007 a je zodpovědný za oblast obchodu v centrále společnosti BSC PRAHA a za obchodní strategii na všech zahraničních trzích skupiny. Jan Hanuš, manažer obchodní linie Business Intelligence Honza nastoupil do BSC PRAHA v roce 1998 a od té doby je lídrem obchodní linie Business Intelligence. Strana 8 z 21

11 INFORMACE O SPOLEČNOSTI Milan Vintr, manažer obchodní linie BackOffice Systems Milan pracuje ve společnosti od roku 1994 a od té doby řídí a rozvíjí obchodní linii BackOffice systémů. Petr Štěpánek, manažer obchodní linie GEMINI Petr nastoupil do společnosti v roce 2011 a je zodpovědný za řízení a rozvoj obchodní linie GEMINI. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Petr Koutný Generální ředitel Radek Borovský Finance, HR, Provoz, ICT Čeněk Navrátil Obchod Petr Štěpánek LOB GEMINI Jan Hanuš LOB BI Milan Vintr LOB BOS Strana 9 z 21

12 INFORMACE O SPOLEČNOSTI PARTNERSTVÍ ORACLE BSC PRAHA je dlouholetým partnerem Oracle Czech v oblasti databázových systémů, podnikových aplikací apod. Pro tyto produkty naše společnost zajišťuje nejen implementaci, ale také poimplementační servis a technickou podporu. MISYS BSC PRAHA je dlouholetým partnerem společnosti Misys. Úzká spolupráce s jedním z největších světových dodavatelů bankovních informačních systémů Misys plc vedla k několikanásobnému úspěšnému nasazení univerzálního bankovního systému Midas DBA jak v České republice, tak i na Slovensku. MICROSOFT BSC PRAHA se stala v prosinci 2010 partnerem Microsoftu na úrovni Silver Competency, což reprezentuje vysoký stupeň způsobilosti aodborných znalostí vývojářů.net platformy oddělení Business Intelligence. Členství v Microsoft Partner Network nám poskytuje prostor rozvíjet specializaci, díky čemuž můžeme našim zákazníkům poskytnout služby na ještě vyšší úrovni. AVNET BSC PRAHA se společností Avnet spolupracuje již několik let. Za dobu našeho partnerství se nám podařilo uskutečnit řadu úspěšných projektů v oblasti dodávek produktů společnosti IBM, které dávají dobrý základ úspěšné spolupráce našich společností i do budoucna. HEWLET-PACKARD BSC PRAHA je dlouholetý HP Business partner, který nabízí produkty a služby HP jako doplněk vlastních obchodních aktivit. IBM BSC PRAHA je dlouholetým a úspěšným partnerem IBM v oblasti distribuce systémů kategorie IBM iseries (dříve AS/400), pseries (dříve RS/6000) a v oblasti softwarových řešení WebSphere. Strana 10 z 21

13 INFORMACE O SPOLEČNOSTI MEZINÁRODNÍ PŮSOBENÍ BSC PRAHA, spol. s r.o. Šatrova 807/ Praha 4 Libuš Česká republika Tel.: Fax: Web: BSC Prešov, spol. s r.o. Reimanova Prešov Slovenská republika Tel.: Web: BSC Msc, ZAO Pyatnickaya 71/5, building Moscow Russia Tel./Fax: Web: BSC Vladimir Mira str Vladimir Russia Tel./Fax: +7 (4922) Web: BSC VN CO., Ltd. Number 3 Nguyen Tat Thanh Ward 12 District 4, HCM City Viet Nam Web: Strana 11 z 21

14 INFORMACE O SPOLEČNOSTI VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI Strana 12 z 21

15 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝSLEDKY Bilanční suma v tis.kč Základní kapitál v tis.kč Vlastní kapitál v tis. Kč Obrat v tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Obrat služeb v mil. Kč ,6 159,6 150, ,8 162,7 181,1 252, , , Praha Moskva Strana 13 z 21

16 INFORMACE O SPOLEČNOSTI Počet zaměstanců Praha Moskva Prešov Vladimir Struktura výnosů Údržba systémů 38% Služby 48% Prodej zboží 5% Licence/upgrade 9% Strana 14 z 21

17 INFORMACE O SPOLEČNOSTI Podíl na nákladech Odpisy 6% Ostatní náklady 6% Osobní náklady 49% Výkonová spotřeba 35% Nákup zboží 4% Struktura zaměstanců Vladimir 23% Praha 40% Moskva 14% Prešov 23% Strana 15 z 21

18 FINANČNÍ VÝSLEDKY Finanční výsledky VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V TIS. KČ) Výkony a prodej zboží z toho tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady za prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Zúčtování rezerv.a opr.položek do finančních výnosů Tvorba rezerv a opr.položek na finanční náklady Jiné finanční výnosy Jiné finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmu z běžné činnosti Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hosp. výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Strana 16 z 21

19 FINANČNÍ VÝSLEDKY ROZVAHA (V TIS. KČ) Aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek účetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem Strana 17 z 21

20 ZPRÁVA AUDITORA Zpráva auditora ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K Strana 18 z 21

21 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2013 Zpráva o vztazích 2013 Strana 19 z 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 2 OBSAH INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO... 6 PARTNERSTVÍ... 9 MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST...10 VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI...11

Více

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2008. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, přes

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2007 Československá obchodní banka, a. s. Identifikační údaje ČSOB Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky 2006 7 Vývoj v hlavních obchodních liniích

Více

cestujeme bydlíme jezdíme

cestujeme bydlíme jezdíme užíváme si cestujeme pracujeme bydlíme jezdíme Výroční zpráva 2014 allianz pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz pojišťovna, a. s. základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v ruce výroční zprávu společnosti UNICORN, ve které jsou podrobně shrnuty výsledky naší práce za rok 2007. Byl to rok více než úspěšný. Naše společnost

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Obsah 1. Úvod 4 1.1. Poslání společnosti 4 1.2. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. Významné událostí roku 2007 7 1.4. Český leasingový trh v roce 2007

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 obsah 1. úvod 4 1.1. poslání společnosti 4 1.2. úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. 10 let úspěchů 6 1.4. významné

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Výroční zpráva 2012 - Obsah

Výroční zpráva 2012 - Obsah Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 - Obsah Výrok nezávislého auditora Výroční zpráva...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku 2012...10 Finanční výsledky Lidské zdroje

Více

Pololetní zpráva 2015. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2015. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2015 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2015 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2015 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více