(Ne)známý marketing. Libuše Foberová. Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě. Najdime kniznice SNK v Martine

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Ne)známý marketing. Libuše Foberová. Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě. Najdime kniznice SNK v Martine 9. 3. 2010"

Transkript

1 (Ne)známý marketing Libuše Foberová Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě Najdime kniznice SNK v Martine

2 Definice knihovního marketingu Sakálová, E.:knihovní marketing - efektivní vztah mezi knihovnou, jejími uživateli a veřejností. Marketing není jen reklama, propagace, ale jedná se o fenomén vědy o řízení. Jeho úkolem je vybudovat pro knihovnu pozitivní veřejné mínění.

3 Je 14 % uživatelů knihoven dostatečně silný hlas veřejnosti? ejnosti?

4 Ví se o nás? n Zná veřejnost ejnost naše služby? Knihovny si říkají, že jsou úžasné, a vzdychají; jen kdyby lidé věděli, co nabízíme, jak rádi by k nám chodili Největší hodnotou knihoven je jejich obsah, ale ten je dnes všude! Pěstujte respekt k uživateli napříč celou knihovnou. Cílem je vytváření citového pouta se zákazníkem.

5 Trojúheln helník k marketingu služeb 5

6 Vnější prostředí knihovny Představuje hrozby a příležitosti pro knihovnu. 1) Změny a trendy ve společnosti (ekonomické, technologické, politické/znalostní společnost). 2) Generace uživatelů knihovny. 3) Lidské a kapitálové zdroje/požadavky trhu, počty studentů, počet plátců daní/užitek knihovny.

7 Vnitřní prostředí knihovny Strategie knihovny strategické směrnice atd. PROCESY Primárníčinnosti: příchozí logistika, operace, odchozí logistika, marketing a prodej, služby. Podpůrnéčinnosti: zakázky, rozvoj technologií, řízení lidských zdrojů, firemní infrastruktura. Zaměstnanci a firemní kultura.

8 MěK v Chemnitz implementovala marketing do stylu řízení

9 Marketingová strategie Interní marketing: kvalitní personální politika, týmová organizační struktura, motivace zaměstnanců. Externí marketing: usilování o zpětnou vazbu, budování vztahů s veřejností, oslovení uživatelů. Interaktivní marketing: osobní a pracovní schopnosti knihovníků, vztah mezi uživatelem a knihovníkem úzce ovlivňuje mínění o knihovně.

10 Zavedli týmovou práci Založili Spolek na podporu MěK Styl řízení: marketing Prostory Co změnili Stavění fondu Provozní dobu Zavedli bestseller. službu Financování Navigační systém

11

12 Koncepce MěK v Chemnitz Přitažlivá Efektivní Podnětná Kreativní Knihovna plná zážitků Inovativní Jasná Nekonvenční Přehledná

13 KNIHOVNA = Láska na první pohled Knihovna nevybírá registrační poplatky, průkazku do knihovny má každý. Knihovna patří k nejkrásnějším místům ve městě. Stále více lidí tráví svůj život v knihovně. Knihovna je virtuální informační centrum otevřené 24 hodin denně. Knihovna je první místo, kam všichni chodí pro informace, vzdělání a zábavu.

14 Realita? Knihovna je až na 11 místě, kam se lidé obracejí pro informace. Knižní novinky si lidé kupují, půjčují od známých - na knihovny se obracejí jako na poslední možnost. 86 % lidí v České republice nepotřebuje knihovny ke svému životu. Naučte se marketingově myslet, jedině tak ovlivníte veřejné mínění a zlepšíte svou společenskou prestiž.

15 Univerzální recept na marketing neexistuje, každá knihovna je v daném prostředí jedinečná. Definujte svoji konkurenční výhodu stavte na své jedinečnosti. Marketing musí být v souladu s posláním, vizí a celkovou strategií knihovny. Pravidelně vyhodnocujte kvalitu služeb zpětná vazba. Marketing se musí měnit spolu s uživatelem.

16 Krize a její vliv na marketing Šetřením na marketingu otevíráte cestu konkurenci. Marketing udržuje konkurenční výhodu. Nešetřete na marketingu, ale přizpůsobte ho. Odklon od masového marketingu k mikromarketingu - marketingu koncentrovanějšímu, intenzivnějšímu a hlavně efektivnějšímu (individuálně zaměřenému). Marketing musí odpovídat dané situaci.

17 Inovativní marketing Buzz marketing apod. (buzz kampaňsama rozšiřuje chtěné sdělení). Cesta dokonalejšího poznání uživatele, jeho motivů, emocí a chování a jeho ovlivňování. Superlativní reklamu nahrazuje osobní reklama. Doba personalizace.

18 Knihovna = špičková organizace v místm stě Agresivní marketing a fundraising byly podle Michaela Kaisera (prezidenta Kennedyho centra ve Washingtonu) postupy, kterými zachránil několik uměleckých souborů před krachem.

19 Michael Kaiser Klíč k úspěšnému fungování kulturních organizací spatřuje především v kombinaci špičkového uměleckého programu, kvalitního a cíleného marketingu a na ně navazujícího propracovaného fundraisingu. Strategické plánování organizace vychází z vymezení a přesné formulace jejího poslání a vypracování externí a interní analýzy prostředí.

20 Analýza podle MK

21 České podmínky? České prostředí má velký sponzorský potenciál. K jeho využití je nicméně potřeba vědět, jak si o finance říci, je nutné postupně budovat partnerský, rovnoprávný vztah, kdy žadatel ukáže, že má co nabídnout eventuálnímu dárci/sponzorovi. Více se dočtete na webových stránkách:

22 22

23

24 Kvalita služeb Kotler - dodání služby na vyšší úrovni, než zákazník očekával. ALE: Máme certifikát kvality knihovnických služeb? Chtěli bychom ho mít? Co by mělo být podmínkou jeho získání?

25 25

26 Kvalita služeb Reliability spolehlivost a preciznost, s jakou jsou slíbené služby prováděny. Responsiveness všeobecná ochota a pohotovost při pomoci uživateli. Assurance znalosti, kompetence, zdvořilost a důvěryhodnost zaměstnanců. Empathy starostlivost a individuální péče věnovaná uživateli. Tangibles věcné a personální vybavení knihovny.

27 Knihovny jako komunitní centra podpora propagace Transformace veřejných knihoven na komunitní centra je aktuálním trendem, který představuje pozitivní snahy knihovních systémů o humanizaci knihoven. Představuje otevření se knihovny všem občanským potřebám komunity a integraci knihovny do občanských, sociálních, kulturních a vzdělávacích procesů. Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně

28 MVK ve Vsetíně získala novou budovu, moderní vybavení, spolupracuje s místním Úřadem práce, v knihovně jsou moderní učebny, kde běží rekvalifikační kurzy aj. vzdělávací programy (CŽU), knihovně se podařilo vytvořit sedm nových pracovních míst, podmínka: dostat se do rozvojových plánů města, mít vizi, poslání a strategii, knihovna tím získala neotřesitelnou pozici ve městě a nemá problém s fundraisingem aj. projekty.

29 Rozmazlujte e své uživatele Dříve byl dobrým knihovníkem ten, kdo učil zákazníky samostatnosti; sami si hledali knihy/informace. Tento trend dnes nefunguje (viz Google). Výpůjční pult (bariéra) tzn. službu tváří v tvář nahradila služba kontaktní knihovník stojí vedle uživatele a prostředníkem je počítač.

30 KMO pobočka VítkoviceV tkovice

31 Multifunkční pohovka

32

33

34

35 Hovořte e přímo p s uživateli, u udělej lejte si z nich přátele/fanoup tele/fanoušky TWITTER - poskytovatel sociální sítě (mikroblogu) podobná síť jako FACEBOOK. Vytvářejte lepší vztahy s uživateli. Řekněte jim vše, co chcete, aby o vás věděli. Dotazujte se přímo, co si o vás skutečně myslí, co po vás chtějí Budujte věrnost značce.

36 Guerillový marketing V případě knihoven se úspěšně využívá na podporu četby; typickým příkladem je projekt Celé Česko čte dětem. Především užívá jiné než klasické inzertní kanály, kterým se lidé naučili úspěšně vyhýbat.

37 Akce na podporu čtení

38 Guerillový marketing plakáty na podporu četby akce typu Čteme v ulicích města Velké říjnové společné čtení Jde o to vyjít do ulic a dát o sobě vědět, zapojit uživatele, překvapit a využít všechny dostupné i nedostupné prostředky pro inzerci.

39

40 Celonárodníčtení Bible Velikonoce 2010

41 Příklad guerillové kampaně společnost IKEA otevřen ení nové prodejny Přestavěli a přearanžovali řadu míst, jež jsou zdrojem nepohodlí při každodenním životě ve městě. Autobusová zastávka se tak stala obývacím pokojem, na lavičkách v parku se objevily polštářky, na nejrůznějších místech byly rozmístěny misky pro žíznivé psy atd. Spotřebitelé on-line chatovali a stali se tak fanoušky nové prodejny.

42 Historická hodnota knihovny = knihy (informace/znalosti) Zdůrazňujte znovu a znovu vaši skutečnou/novou hodnotu. Hodnota je společná výseč, kde se prolíná důležitost uživatelů, přednosti a výjimečnost knihovny. Marketing = plán, jak se uživatelé dozvědí o hodnotě knihovny.

43 NA NAŠE HODNOTA E HODNOTA

44 Přidaná hodnota Zlepšení zkušeností uživatelů. Pokud chcete příslušenství ke katalogu viz amazon.com. Seattle Public Library nabízí uživateli, který hledá další podobný příliv informací, charakteristiky knih, hodnocení knih čtenáři, knihovníky. Webové stránky přístupné přes mobil přímý kontakt s uživatelem. Referenční služby do mobilního telefonu.

45 Inovujte e stávaj vající nabídku Nabízejte: pestrost a interaktivitu linek na www knihoven rady přes telefon čtení pohádek a příběhů přes telefon pomoc a rady při učení a zpracovávání domácích úkolů pestrost kroužků a klubů při knihovnách, učení se v knihovně atd.

46 Umění být skutečný Kosmetika DOVE skutečná krása, skutečné ženy = obrovské zvýšení obratu. Knihovny mají v ruce trumf mají hodně příběhů, které mohou vyprávět o sobě či vyprávět příběhy z ulice: úspěch uchazečů o zaměstnání, dětská gramotnost, příprava ke čtení atd. Zelené knihovny podpora ekologie přitahují veřejnost.

47 Buďte e atraktivní pro všechny v skupiny uživatelu ivatelů Knihovny umí oslovit děti, ale mládež? Dítě (0-7 let) tweens (8-14 let) teenager (15-18 let). Reklama pro tweens vymezení kategorie odlišení dítěte od teenagera. Jedná se o velmi početnou cílovou skupinu, která má specifické potřeby. Obchodníci řadí tuto skupinu k sociálnímu fenoménu.

48

49

50 Digitální výpůjčky Mediatéka Francouzského institutu v Praze zpřístupnila BIBLIOMÉDIAS novou službu digitálních výpůjček. Online přístup k více než 300 tisícům hudebních záznamů, audioknih, filmů a partitur reakce na ústup kompaktních disků. Digitální budoucnost čtení služba ebooks on Demand (www.books2ebooks.eu/cz)

51 Digitální svět Mění se nakladatelská politika, nakladatelé budou vydávat rovnocenně i elektronické knihy. Klasická podoba knihy vznikne mnohdy až na základě požadavku čtenáře (služba print on demand, selfpublishing ). Kina konec klasického filmu, nově digitální film, který je distribuován po sítí všem kinům naráz v reálném čase. Digitální svět nevymýtí knihu, rozšíří její distribuci/informační zával.

52 Jak může knihovna naskočit do "cool Google" rozjetého vlaku? Naučit uživatele, aby informace nejen akceptovali, ale především hodnotili. Neustále modernizovat vše pro uživatele, kteří vyrostli v éře internetu/ připojená generace." Vychovávat "Non-Connected Generation/nepřipojenou generaci.

53 Neodmítej tejte e pomoc dobrovolníků Při projektování všech služeb a aktivit zahraniční knihovny spolupracují s institucemi a odborníky ve všech potřebných oblastech a ve značné míře využívají pomoc dobrovolníků. Seniorům nabízejí mimo donášky knih doprovod do knihovny, předčítání v domácím prostředí atd. Knihovny vyvíjejí snahy na aktivizaci seniorů v dobrovolnických službách.

54 Marketingové tipy

55

56 Závěr: Co není marketing? Slepicím rozklepeme pařáty na plocho a budeme je prodávat jako kachny. (Hans-Christoph Hobohm)

57 Miroslav Horníček Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou dějinami ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čekám! Čekám, až se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik moudrou, abych ji otevřel i já

58 Informační zdroje CIRCLE, Alison. Marketing trends to watch. Library journal /1/2009, vol. 134, is. 14, s Dostupný také z databáze EBSCO: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=29 &hid=2&sid=856146cd-d772-4d5a-b992- c4c1ea90ee71%40sessionmgr112>.

59 Informační zdroje FARIS, Crystal. Betwixt and between : Tweens in the library. Children & libraries : the journal of the Association for Library Service to Children. Spring2009, vol. 7, is. 1, s Dostupný také z databáze EBSCO: < d=106&sid=856146cd-d772-4d5a-b992- c4c1ea90ee71%40sessionmgr112>. FOBEROVÁ, L.: Knihovny jsou marketingovým snem. Knihovnický Zpravodaj Vysočina. [online]. 9, č. 2, [cit. 12. ledna 2010]. Dostupný na WWW: < >. ISSN

60 Informační zdroje KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera. Přel. Pavel Medek. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN: LUKÁŠOVÁ, R., VOLKOVÁ BALVÍNOVÁ, A. Podzim ve skandinávských knihovnách. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5924>. ISSN PATALAS, T. Guerillový marketing. Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. Praha : Grada Publishing, s. ISBN

61 Informační zdroje POUANT, I. Mediatéka Francouzského institutu v Praze právě zahájila první službu digitálních výpůjček v České republice. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5862>. ISSN WALZ, M. Bibliotheksmanagement - Arbeiten in der Qualitätsspirale. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.goethe.de/ins/lv/rig/wis/sbi/wbi/ bmn/de htm>.

62 Kontaktní údaje PhDr. Libuše Foberová Ústav bohemistiky a knihovnictví, FPF SU v Opavě, Masarykova Opava Tel

63 Děkuji vám v m za pozornost a těšít ším se někdy n příšp íště na viděnou.

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace Úvodem Knihovny slouží jako prostředek naplňování

Více

IMPLEMENTACE MARKETINGU DO ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V CHEMNITZ

IMPLEMENTACE MARKETINGU DO ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V CHEMNITZ IMPLEMENTACE MARKETINGU DO ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V CHEMNITZ Libuše Foberová, Slezská univerzita v Opavě ÚVOD Diskuse o směru veřejných knihoven sílí. Knihovníci zvažují, jak zaujmout své uživatele,

Více

KNIHA VE 21. STOLETÍ 2009

KNIHA VE 21. STOLETÍ 2009 KNIHA VE 21. STOLETÍ 2009 KONFERENCE KNIHA VE 21. STOLETÍ Téma: Společnost a četba 4. -5. února 2009 Elektronickou verzi zpracovala a redakčně upravila: Bc. Zuzana Dostálová Slezská univerzita v Opavě

Více

Mapa možných budoucností veřejných knihoven

Mapa možných budoucností veřejných knihoven Mapa možných budoucností veřejných knihoven Libuše Foberová, Drahomíra Bláhová libuse.foberova@fpf.slu.cz; blahovad@atlas.cz Cílem příspěvku je zmapovat světové trendy a směry v knihovnictví, které preferují

Více

Propagace a marketing IVU v knihovnách. Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové 12. - 13. dubna 2011

Propagace a marketing IVU v knihovnách. Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové 12. - 13. dubna 2011 Propagace a marketing IVU v knihovnách Libuše Foberová Seminář IVU, SVK Hradec Králové 12. - 13. dubna 2011 Evropský kongres Začlenění digitální Evropy do veřejných knihoven (Brusel, 2010) Role a dovednosti

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace

INFOKON - inspirace, inovace, imaginace INFOKON - inspirace, inovace, imaginace Sborník příspěvků z konference 22. listopadu 2008 Druhý ročník konference Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno Editor sborníku: Petr Škyřík, pskyrik@phil.muni.cz

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 Příloha č. 1 STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 zpracoval kolektiv pracovníků SVK PK únor

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Českomoravská

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková Marketing vzdělávacích kurzů Bc. Petra Blinková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se věnuje obecným pojmům vzdělávání, marketingu vzdělávacích kurzů a komunikace vzdělávacích agentur se zákazníky

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Lenka Doleželová, Rekreologie

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze Rozhovor s Helenou Houdovou Jak na mezinárodní spolupráci Základy úspěchu NNO Proč lidé pomáhají? Volby naoko 16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze .. The International Visegrad Fund supports

Více

E-inkluze. metodická příručka

E-inkluze. metodická příručka E-inkluze metodická příručka E-inkluze metodická příručka Jaroslava Kotíková Miriam Kotrusová Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca Praha 2014 Manuál vznikl v rámci projektu Přenos znalostí v oblasti

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová Marketingové komunikace Centra současného umění DOX Bc. Žaneta Vávrová Diplomová práce 2010 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT V předkládané diplomové práci analyzuji

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Kniha ve 21. století 2014

Kniha ve 21. století 2014 Trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb Kniha ve 21. století 2014 Editorka: Libuše Foberová 1 ISBN: 978 80 7051 200 5 Moravská zemská knihovna v Brně, 2014 Libuše Foberová, 2014 KNIHA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb SYSTÉM CRM (ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY) VE SPOLEČNOSTI JOHNSON & JOHNSON S.R.O. Bakalářská práce

Více

2007 ročník 59. 40 Kč

2007 ročník 59. 40 Kč 10 2007 ročník 59 40 Kč M Ě S Í Č N Í K P R O K N I H O V N Y obsah 274 Hledání identity ve virtuálních a fragmentárních světech médií/ Zdeněk Jonák 281 Knihovna Matice slezské se představuje 1/ David

Více