Na náměstí se bude bojovat Je kraj, kde voní tráva 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na náměstí se bude bojovat Je kraj, kde voní tráva 2008"

Transkript

1 8/ dubna 2008 Cena 6,00 Kč Na náměstí se bude bojovat Je kraj, kde voní tráva 2008 Střet německých a amerických bojových jednotek bude také letos součástí oslav osvobození, které se budou konat v úterý 6. května na sušickém náměstí. Oslavy zahájí Solovačka, nebude chybět příjezd spojeneckých vojsk v čele se IV. obrněnou divizí generála Pattona a ukázka boje mezi německými a americkými vojáky. Hlavní část oslav proběhne u pamětní desky na Muzeu Šumavy, vzpomínkový akt bude pokračovat u Památníku padlých v parku u ZŠ T. G. Masaryka. Přesný program najdete v příštím vydání SN. Letos už sedmý ročník populárního festivalu se bude konat ve dnech dubna a jeho program je stejně pestrý jako v předchozích ročnících, možná ještě lepší. Festival, věnovaný odkazu Miroslava Raichla, přivítá 14 pěveckých sborů z celé ČR. V rozmanitých koncertních programech vystoupí všichni od nejmenších po nejstarší členy sborů. Koncerty se uskuteční ve Smetanově sále, v kostele sv. Václava, v kostelíku na Zdouni a v sušickém DPD (Penzionu), kulturní program v rámci festivalu pak v KD Sokolovna. Místa a časy koncertů najdete na straně 7 Aktuálně z radnice Nový ředitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Bc. Pavel Uxa se 1. dubna sešel na pracovní schůzce spolu se starostou Petrem Mottlem a velitelem Městské policie v Sušici Liborem Potužníkem. Jednání se týkalo náplně činnosti jednotlivých složek a prohloubení spolupráce mezi nimi. První společná akce, týkající se kontroly užívání alkoholu a návykových látek mladistvými již proběhla. Vbrzku by tak mělo dojít nejen k viditelným změnám práce policistů a strážníků k zajištění bezpečnosti ve městě. Více k tomuto tématu přineseme v následujícím vydání Sušických novin. Prostory pro speciální třídu a denní stacionář to bylo předmětem jednání zástupců specializovaných škol z Merklína a vedení města. Nad otázkou rozšíření stávajících prostor (budova bývalých dílen v areálu nemocnice) pro potřeby těchto specializovaných zařízení se k jednání sešli 3. dubna. Výsledkem jednání byl slib ze strany města, že upraví i druhou polovinu budovy tak, aby ji bylo možné pro tyto účely využívat. do budoucna město dále počítá i s úpravou venkovních ploch, přilehlých k objektu, na hrací plochy, přizpůsobené potřebám dětí navštěvujících zde školu a denní stacionář. Většina prací by měla být hotová do začátku příštího školního roku, podle možností a postupu nezbytných příprav. Oficiální představení finalistek třetího ročníku soutěže Dívka Šumavy 2008 se konalo v klatovském autosalonu Investtel Auto rovněž 3. dubna. Mezi pozvanými hosty nechyběl ani starosta Sušice Petr Mottl, který svou přítomností podpořil tři sušické finalistky (o soutěži více na dalších stránkách SN). Pozvání jsem, stejně jako v loňském roce, kdy se finále konalo u nás v Sušici, přijal rád a doufám, že naše tři finalistky, kterým samozřejmě gratuluji k postupu do nejlepší dvanáctky, se umístí na předních místech, případně získají i další tituly a ocenění, řekl starosta. Starosta Sušice nechyběl ani na jednání grantové komise, která v minulých dnech rozhodovala o udělení granty na kulturní a sportovní akce žadatelům, kteří splnili podmínky přidělení a jejich návrhy byly komisí přijaty (přehled přidělených grantů najdete v dalším čísle SN). Celkem se v tomto programu rozdělilo mezi jednotlivé žadatele Kč z celkových 500 tisíc Kč, zbytek peněz přidělí komise ve druhém kole. Ve středu 9. dubna seznámili starostu Petra Mottla s novým přístupem k získání zájemců o vzdělávání v řemeslnických oborech ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. J. Kůrka a jednatel stavební firmy Bögl&Krýsl Josef Krýsl. Zájem vyučit se v takových oborech jako zedník, instalatér apod. rok od roku klesá což se na trhu práce negativně odráží v tom smyslu, že stavební firmy postrádají lidi vzdělané v těchto a jiných řemeslných profesích. Jsou pak nezřídka nuceny zaměstnávat nekvalifikované pracovní síly, většinou cizince. Společnost Bögl&Krýsl přišla s několika zajímavými návrhy, jak tuto situaci pomoci řešit už samotnou podporou náboru studentů do škol. Výhledově uvažuje např. o podpoře zavedení atraktivních studijních programů, nebo stipendií. Ve spolupráci se sušickou SOŠ a SOU připravuje realizaci těchto programů. Starosta Sušice v pátek 11. dubna společně s dalšími pozvanými hosty zúčastnil oficiálního otevření Regionálního centra cestovního ruchu v Horažďovicích. Více o toto zajímavém projektu si přečtěte na straně 12 SN. as Městské kulturní středisko v Sušici vyhlašuje zápis do kurzu taneční a společenské výchovy, který bude probíhat od 5. září do 28. listopadu 2008 v KD Sokolovna. MKS přijímá přihlášky od 2. do 31. května Pozor, kapacita kurzu je omezená! Celé taneční páry budou zapsány přednostně. Pozor na uzavírky! Ve středu 2.dubna 2008 předalo Město společně se Správou a údržbou silnic Klatovy staveniště na rekonstrukci komunikace na Dlouhoveské ulici. Z prováděných prací se jedná především o opravu silnice a parkovacích stání a chodníků, včetně míst pro přecházení chodců. Rekonstrukce bude probíhat až do června letošního roku. S postupem prací bude docházet k částečným uzavírkám hlavní silnice, především v prostoru od ulice Pod Kalichem, směrem ven z města a k úplným uzavírkám komunikace v úsecích: od kláštera k ulici Nuželická a od Nuželické k ul. Pod Kalichem. Největší zatížení při objízdné trase ponese ul. Stará Dlouhoveská a část ulice Pod Kalichem. Prosíme řidiče o maximální pozornost a ohleduplnost po dobu probíhající rekonstrukce, občany města a především občany bydlící v tomto úseku, o shovívavost. Nebude to lehké období, ale na jeho příznivý výsledek už dlouho všichni čekáme a věřím, že bude přínosem nejen pro řidiče. V průběhu rekonstrukce bude docházet k úpravám dočasného dopravního značení v závislosti na postupu prací, proto prosíme řidiče i chodce o maximální pozornost, dodal místostarosta Ing. Petr Kocman. Škola má nové moderní učebny Nové učebny v SOŠ a SOU Sušice po spojení středních škol v ulici U Kapličky a v Poštovní ulici se postupně měnily podmínky výuky, škola otevřela některé nové obory a počet žáků se zvýšil na 720. To už představovalo zcela vyčerpanou kapacitu všech původních prostor pro výuku teorie. Po zvážení všech dostupných variant rozšíření učeben přistoupilo vedení školy na možnost nástavby budovy školy s novým využitím půdních prostor. Projekt zpracovala firma EGF vznikly tři nové učebny, kabinety pro učitele a hygienické zázemí. Další prostory jsou dále určeny jako sklady učebních pomůcek. Práce provedla firma Jihospol Strakonice, vítěz výběrového řízení, v termínu od srpna 2007 do února letošního roku. Zároveň s přestavbou půdních prostor byla provedena celková rekonstrukce střechy. Finanční náklady na všechny uvedené práce dosáhly 6,2 milionu korun, částkou 4 mil. Kč se na realizaci projektu podílel Krajský úřad, ostatní investice, včetně nákladů na vybavení učeben v hodnotě kolem 700 tisíc korun hradila škola. Nové moderní učebny, klasická, jazyková a posluchárna, jsou vybaveny dataprojektory, počítači a interaktivními tabulemi. Zařízení jazykové učebny patří k nejmodernějším a umožňuje skupinovou i individuální výuku. Slavnostního otevření nově rekonstruovaných prostor se mj. zúčastnili vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje JUDr. Havlíčková, vedoucí organizačního oddělení Ing. Vítek, J. Prusek, starosta Sušice Petr Mottl, generální ředitel podniku Dopla PAP, a. s., Ing. Karas, Mgr. Křenek, Mgr. Nováček a Mgr. Šimková z České školní inspekce, ředitel společnosti Jihospol Ing. Křiváček, Ing. arch. Franěk (EGF Sušice), zástupci školské rady Ing. Zezula, Mgr. Horejšová a další hosté. sos Nenechte si ujít! KD Sokolovna pondělí 28. dubna v hod. Hospoda na mýtince Divadlo Járy Cimrmana Vyprodáno Připravujeme pondělí 12. května v hod. Povídání se Zdeňkem Troškou večer plný zábavy a dobré nálady se známým režisérem a králem Pohádkového království. Rezervace vstupenek v MKS, tel Nepřehlédněte středa 30. dubna v 16 hod. náměstí Svobody Slet bežibab 2008 Pozvánka na str. 2 SN. Knihovna otevře 28. dubna V současné době probíhá v Městské knihovně inventura knihovna je tedy uzavřena. Znovu si můžete přijít vybrat knížky v pondělí 28. dubna.

2 strana 2 Finalistky v autosalonu Ve čtvrtek 3. dubna se finalistky soutěže Dívka Šumavy 2008 poprvé přestavily veřejnosti. Některé premiérově na přehlídkovém mole předvedly kolekci Afrogems návrhářky Michaely Naušové, kolekci plavek a v závěru při rozhovoru s moderátorem akce Petrem Berkou pohovořily o svých studiích, práci, zájmech, snech či plánech do budoucna. Soutěže tvrdých hlapů odstartují v Sušici Letošní závodní sezónu v dřevorubeckém sportu STI- HL TIMBERSPORTS stejně jako loni odstartuje první kvalifikační závod v Sušici, a to již 3. května od 9 hodin na náměstí. Na sušický start naváže klání 17. května v Olomouci a sérii završí otevřené Mistrovství České republiky 2008, které bude hostit 25. května areál Hlučín u Ostravy. Tomu bude tradičně předcházet čtyřdenní tréninkový kemp, kde si může tento netradiční adrenalinový sport vyzkoušet opravdu každý. Pro letošní ročník je počítáno s účastí nejméně 28 sportovců z celé České republiky, z nichž někteří již mají zkušenosti i z mezinárodních klání. Líté boje doplní exhibiční vystoupení Martina Komárka, čtyřnásobného mistra Evropy a jednoho z nejlepších světových borců v tomto divácky atraktivním sportu. Systém kvalifikačních závodů byl zaveden minulý rok právě Mezi přítomnými hosty nechyběli náměstkyně hejtmana PK Mgr. Olga Kalčíková, starostové partnerských měst, ani zástupci sponzorů soutěže. Program zpestřila dvě taneční vystoupení Dance Teamu V. Hruškové z Domažlic, představení novinek hostitele akce firmy INVESTTEL AUTO Klatovy a avizovaná ochutnávka vín. kvůli narůstajícímu zájmu o tento sport. Dvanáct nejlepších závodníků, hodnocených dle časů a následného bodového skóre v jednotlivých disciplínách, postoupí automaticky do otevřeného Mistrovství České republiky Třináctým bude obhájce titulu David Síla a poslední čtrnácté místo v hlavním závodu zbývá na divokou kartu pro nejlepšího v intenzivním kempu. Kvalifikační závody proběhnou ve čtyřech disciplínách v pořadí Stan ding Block Chop (přesekávání stojícího kmene), STIHL Stock Saw (řezání klasickou motorovou pilou), Single Buck (řezání ruční pilou) a Underhand Chop (přesekávání ležícího kmene). Domažlické veřejnosti se dívky představily ve čtvrtek 10. dubna na velké módní show, kdy předvedly kolekci džínové módy. Od začátku dubna také můžete hlasovat pro Dívku Sympatie podpořte sušické finalistky! Více na straně 12. pb Martin Komárek, čtyřnásobný mistr Evropy v řadě a třetí z předloňského mistrovství světa, říká: Přestože kvalifikační závody začínají až v květnu v Sušici, již na třetí březnový víkend byl naplánován tréninkový kemp v Milevsku pro všechny, kdo to myslí se STIHL TIMBERSPORTS vážně. Osobně si v letošním roce kladu za cíl věnovat se ve větší míře svému zdraví, protože loňská sezóna pro mne byla především ve znamení komplikací s poraněným ramenem. Nedávno jsem absolvoval operaci ramene, po které se cítím velmi dobře, a věřím, že zvládnu tréninkový nápor a budu na vrcholných podnicích letošní sezóny výborně připraven a opět schopen bojovat o nejvyšší příčky. Organizátorem a sponzorem tohoto klání je společnost Andreas STIHL, která je celosvětovou jedničkou na trhu s motorovými pilami, které vyrábí již od roku Více informací, včetně přihlášek na tréninkový kemp, najdete na webových stránkách tz Kaleidoskop Ještě (snad) není pozdě Je za pět minut dvanáct, je nejvyšší čas dodržovat zákony. To je moto zajímavé vědomostní soutěže pro třídy základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií, která v ČR probíhá od roku 2001 pod názvem Paragraf 11/55. V loňském roce se do soutěže zapojilo už více než žáků a letos nechybělo ani soutěžní družstvo ze sušické ZŠ Lerchova ul. Cílem projektu je pomoci zvýšit právní povědomí žáků, posílit vědomí odpovědnosti za své činy u mladistvých a získat celistvý pohled na řízení a fungování moderní demokratické společnosti s důrazem na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., který zakazuje prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let, spoluvytvářet ním kole v osmých a devátých ročnících při hodinách občanské výchovy celkem šest družstev po pěti soutěžících. Úkoly nebyly jedno- ZŠ Lerchova. Z celkem padesáti zúčastněných měli pouze tři (!) správné odpovědi a čekala je sladká odměna. Naši školu bude v oblastním společenský tlak na dodržováduché a bylo je třeba i správně vy- kole reprezentovat 24. dubna ní zákonů, zamezit přístupu nezletilým k cigaretám ad. Nejúčinnější prevencí je vliv rodiny a přístup rodičů. Udělat si pořádek je možné nejlépe tam, kde to dobře znám, ve své rodině, svém městě či obci, proto by každé město mělo podobným preventivním programům pro mládež věnovat mimořádnou pozornosthodnotit, proto práci jednotlivých týmů posuzovala porota: Mgr. Tomáš Kovanda (předseda poroty), Mgr. Čestmír Kříž, Mgr. Zdena Knězová, Iva Vrbová, Mgr. Vlasta Švelchová, a zástupce velitele MP Sušice Jaroslav Burianec (členové poroty). Role moderátorky soutěžního dne se ujala Jiřina Hořejšová. Ačkoli je tato soutěž prezentována v Klatovech vítězné družstvo 8. A, které v soutěži prokázalo nejlepší znalosti. Další místa v soutěži obsadila družstva tříd 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C. Gratulujeme vítězům a i v oblastním kole jim budeme fandit! zs, ds Soutěže se letos zúčastnila i ZŠ T. G. Masaryka v Sušici. Žá Jak se se soutěžními úkoly jako zábavná vědomostní, kyně 8. B P. Vítovcová a L. Sýko vyrovnala družstva Lerchovky, o tom informuje Mgr. Dana Smolová, organizátorka školního kola Paragrafu 11/55: Do soutěže bylo vybráno v předškolbereme tuto tématiku velmi vážně a některé soutěžní úkoly daly účastníkům pěkně zabrat. Aby si své znalosti mohli ověřit i diváci, zařadili jsme soutěž i pro ně. rová vědomostní klání popsaly: Nejprve soutěžící odpovídali na otázky týkající se znalostí paragrafů, v dalším kole jsme dostali otázku Měly by být zakázány automaty? a odpověď na ni jsme museli minutu obhajovat před porotou. Bavil nás i praktický úkol postavit co nejvyšší věž. Velmi zajímavé bylo 4. kolo soutěže, kde jsme na základě zhlédnutého příběhu měli zrušit dva zákony a zároveň navrhnout tři nové. Poslední kolo se týkalo rozhodování o tom, zda mladí lidé jsou starší 18 let. 1. místo získaly žákyně 7. A Lenka Kutilová, Irena Jánová, Petra Přibylová, Lenka Prinzová, Karolína Netáhlová. Naši školu budou reprezentovat v okresním Vítězné družstvo ZŠ T. G. Masaryka. kole. Taneční pro dospělé pořádá MKS v Sušici už druhým rokem. Vedou je manželé Motlovi ze Strakonic a jejich kurz pro nejen věkem pokročilé se setkává od začátku s velmi kladným ohlasem a hodnocením. Že při něm není o zábavu nouze, dokázali jeho účastníci na aprílové lekci, když jako překvapení (téměř půlnoční) přichystali lektorům převleky. Tedy převlečení přišli po přestávce zpět do sálu všichni žáci. A když téměř půlnoční, tak jaké jiné, než pyžamové! Mezi přítomnými došlo i na hodnocení pánských, tancem trénovaných nožek, módní návrháři Povedený apríl by při pohledu na nesmrtelné ležérní kombinace fiží a nablýskaných střevíců jistě zajásali a nastolili nový trend Nutno podotknout, že aprílové překvapení se zdařilo dokonale a poté, co všichni přítomní mohli alespoň trochu chytit dech a uklidnili rozbolavělé svaly od smíchu, mohlo se pokračovat v tanci Kurz se blíží k závěru, ale už nyní jsou na příští rok předběžně objednáni zájemci na jeho pokračování. A pokud ani vy nechcete přijít o tu legraci v dobré společnosti a rádi byste se přiučili nějaký ten taneček navíc, nezapomeňte se včas přihlásit! as, vk

3 Osmé jednání Rady města se konalo 31. března. Rada schválila usnesení: RM doporučila zastupitelstvu města schválit vypořádání hospodářského výsledku MKS za rok 2007 podle návrhu. RM projednala hospodářský výsledek u příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou a doporučila zastupitelstvu města převést celou částku do rezervního fondu příspěvkové organizace. RM projednala hospodářský výsledek u příspěvkové organizace Domov důchodců a doporučila zastupitelstvu města převést celou částku do rezervního fondu příspěvkové organizace. RM pověřila ředitele ZŠ Lerchova Mgr. Čestmíra Kříže právním dořešením nesrovnalostí v účetnictví školní jídelny ZŠ Lerchova v letech RM schválila podle školského zákona povolení výjimky od na školní rok 2008/2009 pro MŠ Sušice Smetanova ul. a MŠ Sušice Tylova ul. z nejvyššího počtu dětí, a to až o 4 děti, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu dětí ve škole uvedené v rejstříku škol a školských zařízení. RM nesouhlasila s poskytnutím finanční podpory ve výši Kč na vydání 3. dílu knihy Prácheňský poklad S pověstmi krok za krokem celým Plzeňským krajem. RM souhlasila s účastí města Sušice v projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy v rámci Mikroregionu Šumava západ. RM schválila uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu s Klárou Černou, Praha, na zajištění ohňové show během Sušických slavností RM pověřila starostu města podpisem smlouvy. Smluvní částka Kč včetně DPH a dopravy bude hrazena z org. 126 Sušické dny. Zasedání rady města Aktuality Otavou dle předložené žádosti odboru majetku a rozvoje města. RM souhlasila se stavbou Obchodního centra Sušice v bývalém areálu SOLO, a. s., při ulici Hrádecká šice a Marií Peškovou a Karlem Peškem. RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Sušice a Plzeňským krajem, zastounosti, v rámci výjimečné přípustpeným správcem nemovitosti, dle předloženého návrhu investora, společnosti Commanditas, s. r. o., Plzeň, v zastoupení kterým je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. RM schválila zadání veřejné Vítězslavem Oudesem, Žihobce. RM schválila rozpočtové opatření týkající se rekonstrukce ul. Dlouhoveská, dále schválila smlouvu mandátní na výkon TDI na akci: II/169 Sušice 1. etapa Sušice Dlouhoveská s firmou GPL INVEST, s. r. o., České Budějovice, v ceně Kč včetně 19 % DPH, a pověřila starostu města podpisem uvedené smlouvy. RM schválila smlouvu o dílo na realizaci akce: Sušice, Svatobor připojení vrtu SV 2 s firmou STAMOZA, s. r. o., Cheb, v ceně ,60 Kč včetně 19 % DPH, a pověřila starostu města podpisem uvedené smlouvy. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce: Sušice, Chata na Svatoboru oprava venkovního schodiště a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Inkasta, s. r. o., Plzeň, BP STAVBY CZ, s. r. o., Dýšina, JI HOKÁMEN, v. d., Písek, VOTA VA CZ, s. r. o., Skuteč, Sušická stavební, s. r. o., Sušice, Václav Král, Provádění staveb, s. r. o., Stachy. RM dále schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Ing. Dagmar Šímová, Jaroslav Peer (nájemce), Ing. Jiří Lejsek, Ing. Karel Broža (kontrolní výbor). RM schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, s finančním závazkem ve výši Kč na straně Města Sušice a pověřila starostu města podpisem uvedené smlouvy. RM doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit navržené finanční částky na podporu oprav RM schválila uzavření smlou objektů umístěných v městské vy o provedení uměleckého výkonu s Ing. Zuzanou Hanouskoporučení komise pro přípravu, památkové zóně v Sušici dle dovou, Praha, na zajištění hlavního zpracování a realizaci programu hosta během Sušických slavností RM pověřila sta uzavřít s navrženými žadateli do MPZ. Rada města doporučila rostu města podpisem smlouvy. hodu o finančním příspěvku z kapitoly Ministerstva kultury ČR, Smluvní částka Kč včetně DPH bude hrazena z org. 126 včetně finančního podílu z rozpočtu Města Sušice. Navržení ža Sušické dny. RM schválila uzavření pojistné datelé: smlouvy o škodovém pojištění * Dům č. p. 33/I, Náměstí Svoboodpovědnosti za škodu s Generali Pojišťovnou, Praha, na pojiš omítky, úprava výplní otvorů dy, p. Kadlecová oprava vnější tění Sušických slavností * Dům č. p. 117/I, Klosterman RM pověřila starostu města podpisem pojistné smlouvy. Smluvní krytiny nova, p. Baron oprava střešní částka Kč bude hrazena * Kostel sv. Václava II. etapa z org. 126 Sušické dny. opravy krovu a střešní krytiny RM nesouhlasila s prezentací RM souhlasila s uzavřením náměsta Sušice v turistickém magazínu KAM po Česku. šice a firmou NOWEL corporati jemní smlouvy mezi Městem Su RM souhlasila s návrhem umís on, spol. s r. o. tění stavby dvou garáží na pozemku p. č. 377/2 k. ú. Sušice nad jemní smlouvy mezi Městem RM souhlasila s uzavřením ná Su zakázky na akci: Sušice Základní škola Lerchova výměna oken v pavilonu D. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: AR Okenní technika, s. r. o., Nýřany, Stanislav Tauscher Kdyně, HT Produkt Horšovský Týn, REDNEX, s. r. o., Klatovy. Rada schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Mgr. Čestmír Kříž, František Kůs, Ing. Karel Marek (kontrolní výbor), Ing. Josef Čuba. RM schválila zadání veřejné zakázky na akci: Sušice Základní škola Komenského fasáda dokončení. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: František Kůs, stavební firma RENO Sušice, Stavební firma AKOSTAV, s. r. o., Sušice, Sušická stavební, s. r. o., Sušice, Hlavsa, s. r. o., Sušice, Stavby Vichr, s. r. o., Dlouhá Ves, Sušice. Rada schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Věra Marešová, Ing. Josef Čuba, Mgr. Marie Pitrová, Ing. Karel Marek (kontrolní výbor). RM schválila zadání veřejné zakázky na akci: Sušice Základní škola Lerchova oprava střechy pavilon C. Firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice, Koramex, a. s., Sušice, Garance Plzeň, s. r. o., Plzeň Božkov a dále členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Mgr. Čestmír Kříž, František Kůs, Ing. Karel Marek (kontrolní výbor), Ing. Josef Čuba. RM schválila opravu elektroinstalace vodáckého tábořiště dle revizní zprávy. RM vzala na vědomí zápis z jednání komise pro podporu podnikání a rozvoj města. RM souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb Centra protidrogové prevence a terapie, o. p. s., a pověřila starostu města podpisem smlouvy. V rozpočtu města bude vyčleněna nová org. Protidrogová prevence do které bude z org. Rezerva na investice a provoz přesunuta částka Kč. Zápis z jednání rady najdete také na red Tanec pro krásu i pohodu Máte rádi tanec? MKS Sušice pořádá dvouměsíční taneční kurz latinsko-amerických tanců pod vedením trenérky Tanečního klubu Fialka Gabriely Hájkové, který je určen pro jednotlivce, především pro ženy, ale vítáni jsou i muži. Kurz bude probíhat od začátku května do konce června, jednou týdně dvě hodiny. Informativní schůzka pro zájemce se koná strana 3 Okrašlovací spolek Města Sušice Potřeba, aby město mělo okrašlovací spolek, jevila se zde již dávno. Nyní se našlo osob, které by na sebe úkol ten vzíti chtěly (1909). Všemožně se vynasnažíme osvětově působiti na veřejnost, zvelebovati město a odstraňovati vše, co jej znešvaruje a znečišťuje Činnost okrašlovacího spolku v Sušici byla rozmanitá. Od oprav dřevěných altánků, zalesňování Andělíčku, až po vysázení třešňové aleje na Vrabčov. Zisky (v tomto případě z dřeva a ovoce) obohacovaly rozpočet města. Po roce 1948 okrašlovací spolky v celé republice zanikaly. Nebylo už žádoucí se spolčovat a když tak v JZD nebo v jediné straně. V roce 2007 byl spolek založen znovu Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Prostě se dalo dohromady několik lidí z Komise kultury a cestovního ruchu a několik jejich přátel a známých. Akce, které pořádáme, nejsou pro sušičáky žádnou novinkou koncerty, dramasterie, oslavy státních svátků, vánoční trhy s programem na náměstí, sportovní akce Dveře našeho spolku jsou otevřeny každému, kdo něco umí, chce pracovat a pro naše město něco udělat. Budeme rádi, zadaří-li se nám v budoucnu nabídku kulturně-společenských akcí v Sušici ještě rozšířit. A právě teď spolupracujeme na Sušických slavnostech. Za Okrášlovací spolek (OKR) BS+MN Sušické slavnosti května 2008 Město Sušice, MKS Sušice a agentura RLA Stallion pořádaly vždy v květnu Dny Sušice. Podle informací z různých měst (např. Horažďovice, Písek, Domažlice) akce podobného typu, za pomoci spolků a neziskových organizací, pořádají města sama. Důvod je poměrně jednoduchý finanční prostředky, které město z rozpočtu vynaloží, jsou nesrovnatelně nižší (žádná agentura nepracuje zadarmo). Z ušetřených peněz pak mohou města v sezóně uspořádat i několik dalších akcí. Rozmarné léto Rozhodnutím rady města bude letos Sušické slavnosti pořádat Město Sušice, MKS Sušice a Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Práci agentury (nikoliv honorář) převezmou členové spolku. Nemusíte se bát, že se bude šetřit na něčem, na co se těšíte program na náměstí, ohňostroj, stánky, koncerty, Pohádkový les, výšlap na Svatobor Naopak doufáme, že se letos podaří udělat za méně peněz více muziky. Program na Fufer nách bude na samostatné scéně a výrazně bohatší než loni, v rámci oslav zahájí svoji činnost OFF PARK V sobotu se chceme pokusit o zápis do knihy rekordů. Víc vám ale už neprozradíme, konkrétní a kompletní program očekávejte jak v Sušických novinách, tak i v dalších médiích. Teď už si tedy jen držme palce, ať jsou diváci i účinkující spokojeni, počasí nás nezklame a Sušické slavnosti se vydaří. OKR Černá kronika Policie ČR Krádež auta v době od 31. března do 4. dubna ukradl neznámý pachatel zaparkovaný osobní automobil Citroën Xantia v ul. Hrádecká. Poškozenému majiteli vznikla škoda 130 tis. Kč. Řídil kradené auto a ještě bez papírů v sobotu odpoledne byl hlídkou policie zjištěn v Rabí průjezd odcizeného vozidla zn. Škoda 105 L. Vůz byl zastaven v Horažďovicích, pětadvacetiletý řidič jej vydal. Uvedený řidič byl týž den ve večerních hodinách opět kontrolován v Rabí, kdy tentokrát seděl za volantem škodovky. Ukázalo se, že povedený řidič nevlastní oprávnění k řízení vozu, policie případy šetří ve zkráceném řízení a muž převzal sdělení podezření z trestného činu. Jak jezdíme na Klatovsku proběhla v pátek 4. dubna dopoledne dopravně bezpečnostní akce k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s cílem snížení nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti a zlepšení dopravní kázně na komunikacích. Kontroly byly zaměřeny na dodržování stanovené rychlosti, na kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů, pátrání po hledaných osobách, odcizených věcech a vozidlech. Bylo zjištěno 13 dopravních přestupků a na blokových pokutách vybráno Kč. Obviněn za srážku s cyklistou pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti je stíhán 20letý muž z obce u Sušice. Letos 2. února řídil ve večerních hodinách vozidlo zn. VW Golf ve směru od Sušice. U obce Čepice jel s vozidlem v levém jízdním pruhu, kde se střetl s protijedoucím cyklistou. Podvod na internetu policii oznámil poškozený muž z obce u Sušice případ, kdy na základě nabídky na internetu kontaktoval prostřednictvím ové adresy osobu, která nabízela k prodeji traktor. Začátkem března došlo k převodu zálohy ve výši Euro na účet banky ve Velké Británii. Poškozený muž traktor do současné doby neobdržel a kontaktní osoba s ním přestala komunikovat. Policie případ prošetřuje pro trestný čin podvodu. PČR dl, as Město Sušice nabízí k pronajmutí nebytové prostory v zadním objektu čp. 255/II v Sušici (nízká budova býv. velitelství) Objekt tvoří samostatné místnosti o výměře cca. 15 m², nevytápěné, vhodné pouze jako skladovací prostory. Místnosti lze pronajímat i samostatně. nebytové prostory v objektu bývalého Motelu v Luhu, na stavební parcele č k.ú. Sušice nad Otavou o celkové výměře 280,16 m². Vhodné jako prodejna, sklad nebo drobná provozovna. Informace na OMRM, tel Pravidelná jednání rady města v roce dubna, 12. a 26. května, 9. a 23. června, 7. a 21. července, 4. a 18. srpna, 1., 15. a 29. září, 13. a 27. října, 10. a 24. listopadu, 8. a 22. prosince. Zasedání zastupitelstva města v roce dubna, 18. června, 10. září, 19. listopadu, 17. prosince ve středu 30. dubna 2008 v hodin v Sokolovně (Husův sál v 1. patře). Přihlásit se můžete telefonicky v průběhu dubna na čísle Gabriela Hájková. Cena kurzu činí Kč pro osobu. V případě velkého zájmu další kurz proběhne až na podzim, je lépe přihlásit se včas. Těšíme se na vás! * Samba * Cha cha * Rumba * Jive * Mambo *

4 strana 4 Vzpomínky Dne 12. dubna uplynul rok plný smutku a beznaděje od úmrtí našeho syna a bratra Petra Chytila, kterému by v červnu bylo 45 let. Vzpomeňte na něj s námi všichni, kteří jste ho znali a měli rádi. Petříčku, je nám moc smutno! Rodiče a bratr Dne 23. dubna 2008 to bude rok, co od nás navždy odešel pan Josef Hasenöhrl z Rabí. Vzpomínají manželka Jiřina, syn Josef a dcera Jiřina s rodinami, ostatní příbuzní a přátelé. Byla jsi maminka, jakých málo bývá, škoda, že Tvé zlaté srdce tmavá země skrývá. Dne 23. dubna 2008 vzpomeneme 30. výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Hedviky Hoffmannové z Albrechtic. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomeneme. Syn Jenda s rodinou Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 24. dubna 2008 vzpomeneme čtvrtého smutného výročí, kdy od nás navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Alois Janek ze Sušice. S láskou, úctou a bolestí v srdce vzpomínají manželka a děti s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Dne 25. dubna 2008 vzpomeneme 40. výročí úmrtí MUDr. Václava Vovsa, primáře chirurgického oddělení nemocnice v Sušici. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Synové s rodinami. Opustili nás Olga Zimanzlová (1923), Jan Hosnedl (1945), Václav Bohata (1944), Jiřina Michálková (1928), Markéta Koukolová (1931), Jan Toušek (1924), Jana Uhlíková (1938), Václav Kopa (1931), Anna Vítková (1915), Marie Hrachová (1928), Jan Tvrdek (1934), Vlasta Tůmová (1939), Věra Staňková (1939), Karel Heberlein (1931). Poděkování Děkujeme všem kamarádkám, přátelům, známým a kolektivu pedagogů ZŠ Lerchova ul., kteří se přišli dne 27. března 2008 rozloučit s naší maminkou, paní Janou Uhlíkovou. Zvláštní poděkování patří MUDr. M. Nachtigallovi, který se o ni po dobu její těžké nemoci vzorně staral a byl u ní, když vydechla naposledy. Dcery Jolana a Jana s rodinami Společenská kronika Gratulace Dne 5. dubna 2008 oslavil 86. narozeniny pan Stanislav Valdman ze Sušice. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a elánu. Syn Josef s rodinou Dne 28. dubna 2008 oslaví 60. narozeniny Vlastimil Krpálek ze Sušice. Do dalších let mu pevné zdraví, elán, optimismus a pohodu přejí manželka Marie, dcera Jaroslava, syn Vlastimil, vnoučátka Zuzanka a Vašík. Poděkování Děkuji internímu oddělení nemocnice v Sušici primářce MUDr. Kladívkové a celému personálu za laskavý přístup k pacientům. Marie Vadlejchová Děkuji touto cestou všem lékařům a sestrám, také ostatnímu personálu sušické nemocnice, za vzornou a starostlivou péči po dobu mého pobytu v nemocnici. Ludmila Kopecká, Domov důchodců Sušice Vítáme nové občánky Luisa Horejšová, Simona Kuklová, Monika Fiklíková, Daniel Vaněk, Adam Čácha, Matyáš Vastl. Padesátka unikátního atleta Blíží se datum, kdy neuvěřitelné abrahámoviny ve výborné kondici oslaví další z úspěšných sušických atletů, svěřenců trenéra Ladislava Nešpora, bývalý běžec a chodec Petr Krčmář. 23. dubna dovrší své padesátiny sušický rodák, pro něhož, ačkoli žije s rodinou již mnoho let v Českých Budějovicích, je pro něho stále naše město i milovaná atletika silnou srdeční záležitostí. S Petrem jsem zasedl společně do lavice v první třídě základní školy a vydrželo nám to i na sušickém gymnáziu a dokonce i na vysoké škole v Praze jsme chodili do stejné budovy. Společně jsme strávili krásné, byť násilně ukončené, období v junáckém oddíle na konci šedesátých let s nezapomenutelnými letními tábory pod Modravou. Společně jsme účinkovali v žákovském ochotnickém divadle, spolu jsme se střídali v hokejové brance žáků TJ Sušice pod vedením pana učitele Končala. Nakonec nám učarovala královna sportu atletika a stali jsme se celoživotními přáteli. Petr vždy Znáte významné historické osobnosti Sušicka? Letošní květnové Sušické slavnosti provázené dvěma historickými daty (před 775 lety první písemná zmínka o Sušici, před 735 lety za Přemysla Otakara II. založení města královským lokátorem) poskytují příležitost připomenout také historické osobnosti, jejichž význam přesáhl v různých oblastech lidské činnosti hranice sušického regionu. Tato stručná retrospektiva v úloze regionálního průvodce by mohla posloužit k vybavení již pomalu mizících stop stíraných nezastavitelným vanutím času. Jednou z dávných nejznámějších osobností našeho kraje byl muž šlechtic, jehož vyznání a vztah k české zemi byly básnicky vyjádřeny v překrásné Nerudově Romanci o Karlu IV. Král Karel s Buškem s Vilhartic teď zasedli si k dubovému stolu. Ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic Už Buškův předek Dluhomil, nositel erbu hořícího kotouče, sedící na dnes již zbořeném hradě Džbán u Budětic, byl také spřízněný s českým králem Přemyslem Otakarem II., jemuž pomáhal při zpětném vymáhání Sušicka z moci bavorských vévodů vojenskou pomocí r Jeho synové Svojše a Bohuslav pak vybudovali na skalnatém ostrohu nad říčkou Ostružnou mezi léty mohutný velhartický hrad, základ budoucího velkého panství. A právě z tohoto rodu pocházel jmenovaný Bušek. Ten už v mládí znal kralevice, budoucího císaře a krále, vzdělaného evropského panovníka, byl jeho hrdinným průvodcem a ochráncem na cestách po Francii, Itálii a Německu a za jeho vlády pak nejvyšším královským komořím a nejbližším důvěrníkem. Jako takový měl bezpochyby možnost výrazně ovlivňovat rozhodnutí a činy Otce vlasti. Svůj vliv na králova rozhodnutí měl jistě i Buškův syn, který jako dvorský komoří pečoval o finance královy pokladnice. Za jejich života bylo vybudováno i přilehlé městečko Vilhartice. Na Karlem IV. založené první středoevropské pražské univerzitě se už také objevují první Sušičané. Z nich se stal známým Václav ze Sušice tím, že při jeho jmenování bakalářem měl plamenný projev sám Mistr Jan Hus. Byl to však patrně i onen Václav ze Sušice, který spolu s jinými utrakvistickými kněžími měl po Lipanech provést volbu nového arcibiskupa. Později tam vynikli Jakub ze Sušice, řečený Aristoteles a Mistr (ve starší době akademická hodnost) Jan z Rejštejna, řečený Kardinál, známý jako stoupenec a obhájce Husův, delegát univerzity na Kostnickém koncilu a snažící se také mnoha reformami a návrhy o nápravu tehdejší společnosti. pokračování příště LADISLAV NOVÁK Jsou okamžiky, na které by se nemělo zapomínat V letošním roce uplyne již 63 let od chvíle, kdy skončila válka, které všichni říkáme druhá světová. Co se týká počtu padlých a počtu raněných, to byla a doufejme, že minulý čas je namístě, nejhrůznější kapitola nejen našich novodobých dějin. Jako každý rok proběhne na začátku května mnoho vzpomínkových akcí po celém světě. Město Sušice spolu se Svazem bojovníků za svobodu pořádá i tento rok zájezd do obce Zhůří k pomníku, který připomíná oběť deseti amerických vojáků, kteří zde na konci války padli za svobodu Československa. Vojáci 90. pěší americké divize sváděli na přelomu dubna a května poslední boje při zajišťování jižní části Českého lesa a Šumavy. V prostoru od Železné Rudy směrem do vnitrozemí byla situace nejtěžší. 4. května 1945 se podařilo německým důstojnickým kadetům, kteří obsadili Prášily a Srní, ukořistit četě amerického jízdního průzkumu dva kolové obrněnce M8 a čtyři jeepy. Následující den, 5. května, rozmístili němečtí vojáci tato vozidla na náves ve Zhůří. Když vojáci 90. pěší americké divize při prohledávání zdejších samot a německých vesnic vstupovali do Zhůří, které bylo ověšené bílými prapory, netušili, že se jedná o léčku. Překvapila je nečekaná střelba z jejich vlastních zbraní. Došlo k tvrdému boji, ve kterém přišlo o život 24 německých důstojnických kadetů a 76 jich bylo zajato. Na straně Američanů bylo kromě 10 mrtvých dalších 10 raněných. Vzpomínkový akt spojený s touto událostí se koná na Zhůří 5. května v hodin u pomníku vedle nově postavené kaple Nejsvětější trojice. Autobus, který bude ze Sušice vypraven, pojede takto: nádraží, zastávka MHD 8.45 nábřeží, zastávka Nezdice 8.55 DPS u letiště 9.05 Zájemci, kteří by rádi nastoupili na trase Sušice Volšovy Petrovice Hlavňovice Keply Zhůří, nahlaste se, prosím, ve večerních hodinách na telefonu nebo Již jednou jsem psala, že jsou lidé, místa a činy, na které by se nemělo zapomínat. Bojové akce 90. pěší americké divize, které významně přispěly k naší svobodě, k nim bezesporu patří také! M. NAGLMÜLLEROVÁ (z materiálů Informačního portálu Šumavy a Šumavského podhůří) inklinoval k vytrvalostním disciplinám a z dnešního pohledu také k adrenalinovým sportům skok o tyči, běh s vodním příkopem, jízda na rádoby terénním kole a podobně. Nedostal do vínku dynamiku a rychlost, vrchovatě však dostal vůle, vytrvalosti a buldočí zarputilosti. Tréninkový plán byl vždy pro něho zákonem, často trénoval v extrémních podmínkách a počasí. A přitom vždycky výborně zvládal školu, všechny zmíněné vlastnosti ze sportu si přenášel i do studia. Shodou okolností se od běžeckého tréninku dostal v dorosteneckém věku ke sportovní chůzi, ve které získal medaile na mistrovství tehdejšího Československa. Několikrát absolvoval i slavný chodecký závod Praha Poděbrady. Během studia na Vysoké škole ekonomické startoval úspěšně i v běhu na lyžích v rámci celostátní ligy. Několik let oblékal dres pražské Sparty v chodecké extralize. Již během vysokoškolských studií se však vrátil k běhání a na tratích 3 km překážek a 5 nebo 10 km dlouhá léta spolehlivě bodoval za sušický oddíl v oblastních přeborech nebo ve 2. a krátce i v 1. atletické lize. Prakticky dodnes s hrdostí obléká červenobílý sušický atletický dres. Po dovršení veteránského věku se zúčastnil několika mistrovství Evropy a světa své věkové kategorie, v posledních létech si oblíbil zejména běhy do vrchu. Jeho příležitostné články z prostředí veteránských evropských závodů patří mezi to nejlepší, co bylo v Sušických novinách publikováno.věřím,že též Petrův češtinář, pan učitel Karel Randák, může být na svého žáka hrdý. Ve svém zaměstnání se Petr stal postupem let uznávaným ekonomickým odborníkem v jedné z předních českých stavebních firem. A proč ta zmínka o unikátnosti v nadpisu naší gratulace? Inu proto, že Petr jako jeden z mála atletů (já alespoň o takovém neslyšel) absolvoval během své dlouhé aktivní sportovní kariery úplně všechny (!) atletické discipliny patřící do olympijského programu, a to při zcela oficiálních veřejných nebo mistrovských atletických soutěžích, a jeho výkony jsou tedy ve výsledcích řádně zdokumentovány. Přitom se musel vypořádat, mimo jiné, i s takovými náročnými lahůdkami a protichůdnými disciplinami, jako jsou sprinty, překážky s vodním příkopem, skok o tyči, hod kladivem, maratónský běh nebo chodecké závody a dokonce i desetiboj. Z ostatních distancí startoval v mnoha silničních bězích včetně slavných Běchovic, v bězích do vrchu a z extrémních soutěží ochutnal i běh na 100 km nebo běh v trvání 24 hodin. A to je skutečný unikát říkající si o zápis minimálně do české části Guinnessovy knihy rekordů. Takže, Petře, hodně zdraví, pohody a štěstí do té druhé padesátky. Ať ještě dlouho máš radost z běhání a ať si dlouho uchováš svůj životní optimismus obsahující také citace typu sport je nejpřijatelnější způsob, jak si ničit zdraví. Za sušické atlety ZDENĚK NEŠPOR

5 Hurá na předváděcí mola! Na konec března připravila 4. družina Pampelišky ze základní školy v Lerchově ulici, pod vedením paní učitelky M. Pokorné, módní přehlídku na motivy nastávajícího jara. Modelky a modelové předváděli originální Nedaleko Sušice, jihozápadním směrem, v samém srdci Svatoborské vrchoviny, leží několik vrcholů, které mají v názvu slovo Stráž. Podle mého soudu se jedná o zvláštní, velmi zajímavý, útvar. Ze všech stran je tento celek lemován údolím s vodním tokem. Na východě to je řeka Otava, sever rámuje Volšovka, od západu Pstružný potok a z jihu potok Luční. Po celém obvodu je několik vesniček a v téměř každé stojí zámek. Zajímavý je Dolejší Krušec, kde zámek prochází obnovou. Loučová je po celkové opravě. Zámečky v Kojšicích a Chamuticích pomalu chátrají. A největší z nich, zámek ve Volšovech se zdá, že je z nejhoršího venku. a netradiční modely, tak jak to má vypadat na profesionální módní přehlídce. Děvčata a chlapci se představili v kolekcích společenských, vycházkových, sportovních oděvů, nechyběly ani ty úplně letní, plážové a spinkací. Každý model přehlídky vtipně komentovala M. Pokorná, tempo energií nabitého odpoledne udržovala i taneční a kulturní vystoupení v každé přestávce. O jednotlivé vstupy se postarali chlapci z uvedené družiny. Děti z jiných družin tleskaly, co jim ručičky stačily, a viditelně se bavily. A my Za krásou japonských zahrad Letos už popáté zvou pořadatelé k návštěvě stále vyhledávanější výstavy BONSAI MER KLÍN, která je připravena na květnový víkend 17. a v merklínském zámku. Pravidelní návštěvníci se už jistě těší na novinky, ti kteří sem zavítají poprvé, budou překvapeni a zcela jistě uchváceni uměleckou krásou bonsají českých pěstitelů. Bonsaje budou vystaveny v novém aranžmá v atriu zámku, expozici doplní suchá japonská zahrada KARE SANSUI. Pestrý je i doprovodný program výstavy v sobotu 17. května: předvedou Martin Aschenbrenner a Libor Slatinka, vítězové prestižní soutěže České bonsajové asociace, své umění při tvarování dvou identických jamadori Karel Šerák, prezident České asociace suiseki, představí při své přednášce umění suiseki, a současně předvede část své sbírky těchto krásných kamenů Floristé Hana Hourová a Jan Pešička se představí ukázkou aranžmá květin na téma Jak jde čas života aj. Neméně zajímavá bude také neděle 18. května: pánové Aschenbrenner a Slatinka budou pokračovat ve tva Stráže Sušicka Na tomto malém území se nachází několik set druhů rostlin. Převážná část je porostlá lesy, ve kterých převažuje smrk a borovice. Překvapením jsou v nejvyšších partiích nádherné jedle. Z mnoha dalších to je modřín a listnáče, především buky, břízy, duby, jeřáby a mnoho jiných. Ze zajímavých květin na jaře upoutají koberce devětsilu, později můžeme potkat žluté květy náprstníků, tajemnou lilii zlatohlavou a s trochou štěstí i zástupce orchidejí z rodu kruštíků. Tím ale výčet zdaleka nekončí a každý obdivovatel květeny si jistě příjde na své. Za zmínku stojí krásné trsy zlátnoucího jmelí v korunách jedlí. Naopak v některých místech Názory / Co vás zajímá rodiče? Udiveně jsme žasli, co všechno ty naše děti dovedou a hlavně, co všechno odkoukaly od nás dospělých. Nakonec nechyběla ani sladká odměna pro naše štíhlé modelky a modely. Co jiného dodat? Za nás, za všechny zúčastněné rodiče, děkuji paní učitelce M. Pokorné a hlavně krásným modelkám a modelům za nevšední zážitek ve všední den. A už teď se moc těším na další akci ve vaší družině. A. HIRSCHOVÁ rování jamadori, předvedou i aranžmá suchých květin hostem bude i mistr florista Hanka Šebestová, předvede rovněž aranžmá suchých květin opravdová pastva pro oči i chuťové pohárky v odpoledních hodinách se můžete zúčastnit ukázky přípravy tradiční japonské speciality SUSHI (a bude možné připravené lahůdky také ochutnat) V průběhu výstavy bude v merklínském zámku instalovaná expozice fotografií Václava Křepelky z Nekvasov s názvem České zahrady s japonskými prvky. Zavítat můžete i do čajovny na ochutnávku nejen japonských čajů, ale i na ukázku čajového obřadu. Užijte si společně s námi opravdu netradičně příjemný víkend. bm rozšířená ostružina je na obtíž. Bohatá je i místní fauna. Jistě tu potkáte srny a objevíte místa rozrytá divokými prasaty. Ze zástupců ptactva je všudepřítomná sojka a straka, několik druhů sýkorek, kos a strakapoud. Z dravců káně a poštolka. Za místní vzácnost lze považovat datla. Dalo by se pokračovat ještě hodně dlouho, ale pojďme si vychutnat vycházku na nejvyšší vrchol, 802 m vysokou Nuzerovskou Stráž. Ze Sušice jdeme po červené značce, proti proudu řeky Otavy. Za chatami na Pátečku, u konce stoupání, v místech staré třešňovky, značku opustíme a odbočíme doprava. Silnička nás dovede na kraj lesa. Z tohoto místa je Haloo z Waterloo aneb dnes o mušlích, a pralinkách Už jsem se na tomto místě zmiňoval o zvláštnosti belgické kuchyně o polévkách a polévkárnách a o hranolkách. Musím říci, že našinec, zvyklý na echtovní českou kuchyni tedy já tomu říkám knedlíkář si musí chvilinku zvykat. Belgičané jedí různorodě, hodně, ale docela zdravě, i když takoví gurmáni jako Francouzi zase nejsou. Díky národnostnímu složení se i v belgické kuchyni míchají francouzsko-německo-holandské vlivy. Dalo by se trochu s nadhledem říci, že se tady ideálně propojila francouzská kvalita a německé množství. A když si uvědomíte, že v Belgii asi tak 250 dní v roce prší tedy ideální stav být doma a vařit, tak se ani moc nedivíte, že se člověk zakulatí ani neví jak.. Myslím, že belgickým národním jídlem jsou mořské mušle. Jsou to ty nejobyčejnější slávky kterých je při pobřeží dost a když jste u moře můžete si je klidně nasbírat i sami. Recept je velmi jednoduchý. Čerstvé mušle se omyjí ve studené vodě pak se obyčejně svaří ve velkém hrnci, přidá se řapíkatý celer, cibule, mrkev a česnek. Důležité je nezapomenout tak na dvě deci bílého vína. Pak se jednoduše svařené a otevřené mušle dají na talíř, zalijí vývarem a jedí s čerstvým bílým pečivem. Podobně se upravují i šneci a oblíbené jsou i ústřice které se jedí syrové. No a když jsem vás teď nakr strana 5 mil mušlemi a šneky, je čas na moučník. Přímo světově známou pochutinou jsou belgické pralinky. Pro milovníky čokolády je procházka po Bruselu doslova utrpením. Pralinkárny jsou na každém kroku. Čokoláda teče proudem a ještě vám nutí ochutnávky zdarma. Kouzlo belgických pralinek je v kvalitě. Ty nejexkluzivnější se dodnes vyrábí ručně. Pralinka to je vlastně čokoládový bonbón s náplní. Kakaové boby jsou ty nejkvalitnější z Ekvádoru, Kostariky nebo Peru. Taková pravá belgická pralinka ta se panečku nerozpustí v ústech hned ale pěkně pomalu a stejně pomalu se objevují na jazyku chutě všech možných přísad Přiznám ale bez mučení, že přesto se vždycky, když jedu domů, těším na naše knedlo-zelo-vepřo, svíčkovou, nebo obyčejné buřty s cibulí. Ať je to jak chce Belgičané nevědí o co přicházejí. Tak dobrou chuť! Z Bruselu zdraví Jirka Venclík hezký pohled na údolí s městem. Na kraji lesa je rozcestí, na kterém zcela nalevo vstoupíme do úvozové cesty se značným stoupáním. Po několika desítkách metrů narazíme vpravo na zbytky kruhovité stavby. Na první pohled se jedná o torzo studny, ale na tomto místě beze smyslu. Záhada je na světě a s myšlenkou, co to vlastně zde bylo, dokončíme prudké stoupání a pokračujeme po travnaté lesní cestě. Vpravo se objeví Svatobor v plné kráse. Cesta borovým lesem je příjemná a po dvaceti minutách jsme v sedle, kde se cesty kříží. Pokračujeme rovně, vcházíme do nižší smrčiny s bohatým podrostem mechů a lišejníků. Pak docházíme na širší lesní cestu, po které vede zelená značka ze Sušice do Hartmanic. Napravo je hezká a udržovaná kaplička. Dáme se vlevo po zelené a jdeme asi sto metrů. Jsme na malé mýtině, přes kterou se dáme vpravo k lesu a po pěšině ukrajujeme poslední metry k vrcholu. Vítá nás červenobílá tyč a jsme u cíle. Vlevo je malá skalka zakončena křížkem. Proti nám chatka s vysílačem a pod nohama spleť ostružiníků. Pohled do korun několika starých jedlí je krásnou odměnou za výstup a to ne jedinou. Rozhled k východu a k severovýchodu předčil veškerá očekávání. Svahy po loňské vichřici jsou tímto směrem zcela bez stromů. Trochu omezenější výhled k jihu odkrývá několik vrcholků Šumavy. Úžasný polokruh se zcela nezvyklým pohledem na město začíná Svatoborem. Pod námi se třpytí řeka a město rozložené na březích. Jmenovat vše, co vidíme, by zabralo mnoho místa. Tak alespoň něco. Údolí za městem dominuje Svat. Vpravo Kalovy, dále výrazné Sedlo. Přímo proti nám hrad Kašperk a v pozadí Ždánov. Přejdeme pohledem na Kašperské Hory, přesuneme se na Huťskou horu a skončíme na nejvzdálenějším Antýglu. Objevujeme kostelík na Mouřenci a určujeme bývalé vaziště vorů. Pro cestu zpět volíme sestup lesem na nižší 751 m vysokou Loučovskou Stráž a po jejím svahu docházíme na louku. Pod námi jsou Prostřední a Dolejší Krušec. Z tohoto místa je další krásný výhled, tentokrát k západu a na jih. Z této strany začínáme určovat Křemelnou, Březník a pod ním Dobrou Vodu. Dále níže položené Hartmanice se sjezdovkou na Hamižné. Z pásma vrchů nad Javořím poznáváme Vosík a na severozápadě končíme Borkem. Zajímavou stavbu s věžičkou na protější stráni nakonec řadíme do Horního Chlumu. Nad ním oba Těšovy, Hořejší a Dolejší. Čas pokročil a tak sestupujeme na cestu se žlutou značkou a po ní se dáváme doprava. Po dvaceti minutách vcházíme do Loučové. Starý kamenný kříž leží u cesty, další důkaz nezájmu ze strany státu o tyto drobné památky. V tomto případě nemá jistě zájem obecní úřad v Hartmanicích. Značka nás vede nevábnou směsí vody s močůvkou a mazlavým blátíčkem. Místní zemědělec má zřejmě smysl pro humor a zkouší na turistech jejich fyzikou zdatnost.. Přesto malý růžový zámeček stojí za pozornost. Nedaleká kaplička je opravená a v jarním slunci se vše jeví v lepším světle. Za Loučovou odbočujeme a stoupáme zpět ke Strážím. Přicházíme k širší lesní cestě a dáváme se po ní vlevo. Jdeme po vrstevnici svahem Volšovské Stráže, která je zde se svými 790 m druhá nejvyšší. Po půlhodině se opět setkáváme se zelenou a uhýbáme vlevo. Následuje krátké klesání, opouštíme les a vcházíme do Volšov. A již je zde Páteček, Luh a jsme doma. Zbývá dodat výšku posledního vrcholu, 755 m vysoké Stráže. A pro zajímavost ještě informaci o tajemné zřícené kapli na Skalním kopci či nedaleké malé pevnůstce z doby první republiky. A pokud se tudy budete jen tak toulat jistě neminete některou ze studánek, nebo objevíte další překrásný výhled. I když vzdálenost od města není velká, turisty se to tady nehemží a pokud vyhledáváte opomenutá a zajímavá místa, tak jste na správné adrese. BOHUMÍR BOUŠKA

6 strana 6 Kulturní servis od 18. dubna do 2. května 2008 Sušice Společenská zábava dubna sušická radnice výstava Fotky z Jamboree v Anglii Fotografie z celosvětových oslav 100. výročí skautingu v hrabství Essex v Anglii, jichž se zúčastnilo více než skautů a skautek, mezi nimi i 300 zástupců z České republiky. středa 23. dubna v hod. Gymnázium Sušice Kurz Hrátky s pedigem košíky a minitácy Vhodné i pro začátečníky. Cena kurzu 250 Kč včetně materiálu, přihlášky v Sušici, Šumavská galerie tradiční řemesla, Ing. Jana Adamcová. Více informací na tel , Pořádá Krámek pro radost & Drak světla Klatovy ve spolupráci s Ing J. Adamcovou, Dlouhá Ves. pátek 25. dubna KD Sokolovna Taneční kurz pro dospělé závěrečný věneček dubna Festival pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva Program a místa koncertů podrobně na str. 7. pondělí 28. dubna v hod. KD Sokolovna Divadlo Járy Cimrmana: Hospoda na mýtince Představení je vyprodáno! středa 30. dubna v 16 hod. náměstí Svobody Slet ježibab 2008 Ježibabí předtančení, pálení čarodějnice, rej na Santosu, loutkové divadlo, soutěže, volba miss K tanci a poslechu hraje Orchidea, vstupné 10 a 20 Kč. Tradičně pořádá Gymnázium Sušice a DDM. Připravujeme pondělí 12. května v hod. KD Sokolovna Povídání se Zdeňkem Troškou Večer plný zábavy a dobré nálady se známým režisérem a králem Pohádkového království. Rezervace vstupenek v MKS, tel PDA Sušice každý pátek od hod. Diskotéka Program kina Sušice Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) 3:10 Vlak do Yumy * Bezcitný pistolník přepadne poštovní dostavník, je však pronásledován nelítostnou skupinou mstitelů Hrají Russell Crowe, Christian Bale aj., režie James Mangold. USA, titulky, 117 min., od 12 let, vstupné 70 Kč. Konečně zase nový klasický western! (neděle pondělí) Let s Dance 2 * Pokračování romantického hudebního filmu, který si získal značný divácký ohlas. Hrají R. Hoffman, B. Evigan aj., režie Jon Chu, choreografie J. Sims. USA, titulky, 98 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. Máte rádi tanec? Nezapomeňte přijít do kina! 22. (úterý) Projekt 100 Náměstí spasitele * Současná polská rodina v dramatu antických rozměrů. Hrají Jowita Budnik, Arkadiusz Janiczek aj., režie Krzysztof Krauze. Polsko 2006, titulky, 105 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Nejlepší polský film roku 2006! 23. (středa) Projekt 100 Kabinet dr. Caligariho * Osobní vzpomínky scénáristů spojené s prostředím nervových sanatorií, ale i vzpourou proti krutostem války i nesmyslné autoritě. Hrají Werner Krauss, Conrad Veidt aj., režie Robert Wiene. Německo 1920, titulky, 71 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. První opravdu hororový film všech dob! (čtvrtek pátek) let př. n. l. * Výjimečný snímek odehrávající se v prehistorické době. Skupina bojovníků podniká dobrodružnou cestu, na níž se setkává i se Ztracenou civilizací, v jejíž rukou spočívá budoucnost Hrají Steven Strait, Camilla Belle aj., režie Roland Emmerich. USA, titulky, 109 min., od 12 let, vstupné 70 Kč. Dobrodružství můžeme prožít v budoucnosti i v minulosti! (sobota neděle) Rambo: Do pekla a zpět * Čtvrtý díl série o vietnamském veteránovi nás zavede do jihovýchodní Asie, kde se stárnoucí John Rambo usadil. Hrají Sylvester Stallone, Julie Bentz aj., režie Sylvester Stallone. USA, titulky, 93 min., od 15 let, vstupné 70 Kč. Zaujme pamětníky i nové diváky! (pondělí úterý) Jumper * David zjistí, že se umí teleportovat, kam se mu zachce. V patách je mu ale agent, který se snaží zabránit narušování přirozeného řádu světa a Davida a jemu podobné Jumpery zlikvidovat. Hrají Hayden Christensen, Jamie Bell aj., režie Doug Liman. USA, titulky, 88 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Chtěli byste to zkusit? Přijďte se podívat, jak na to! (středa čtvrtek) Poslední plavky Nová česká rozmarná komedie. Hrají Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf Hrušínský aj., režie Michal Krajňák. ČR, 90 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy! (pátek sobota) Lovec draků * Lov papírových draků patří k nejoblíbenějším hrám afgánských dětí, dvěma kamarádům však osudově změnil život. Strhující příběh podle bestselleru Khaleda Hosseiniho. Hrají Khalid Abdalla, Shaun Toub aj., režie Marc Foerster. USA, titulky, 122 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Velmi zajímavý a dojemný film! Podrobněji o uváděných titulech na nebo na plakátech. Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek a hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , www. mksusice.cz Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Knihovna otevře 28. dubna V současné době probíhá v Městské knihovně inventura knihovna je tedy uzavřena. Znovu si můžete přijít vybrat knížky v pondělí 28. dubna. Tradiční kloub pondělí pátek sobota neděle Mateřské centrum Medvídek ul. Americké armády 74, 1. patro pondělí, středa, čtvrtek, pátek hod. od hod hod. Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , Městské informační centrum budova radnice tel , nebo pondělí pátek hod. a hod. Region Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel , (stálé expozice) denně kromě pondělí a hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v 10 00, v a ve hod. Horská synagoga tel , , úterý neděle 9 18 hodin pátek 18. dubna v 18 hod. Chag Hapesach V předvečer letošního svátku židovských Velikonoc (začínají a trvají do ) pořad o tom, jak Židé slavili a slaví Velikonoce. Pořad z cyklu Židovské svátky. Provází Mgr. V. Diviš, ředitel Památníku. pátek 25. dubna ve 12 hod. Připomínka pochodu smrti, který šel i přes Hartmanice koncem 2. světové války (28. dubna 1945) a zároveň také vzpomínka na osvobození Hartmanic americkou armádou. Diváci zhlédnou svědectví žen tohoto hrůzného pochodu podle dobových dokumentů z výslechů přímých účastnic. Dramatizaci předvedou členové Military clubu a studentky SOŠ Sušice. Pro školy i veřejnost. Informace Městské IC, tel , Kašperské Hory Informace Městské kulturní a informační středisko tel , Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). Stálá expozice Život a příroda Šumavy. Galerie tel úterý sobota hod. neděle hod. V prostoru Galerie prodejna skla a upomínkových předmětů. Žihobce Galerie Netopýr v zámku, tel pondělí neděle 8 18 hod. sobota 19. dubna ve 14 hodin Marijana Matoušková Malovaná zbožnost Lidová podmalba na skle podle předloh z 18. a 19. století. Trvá do 29. června Horažďovice Kino Otava (pouze v hod.!) Pan Včelka Včela vždycky v čele! Animovaná komedie pro celou rodinu. USA, český dabing (oba dny ve 20 hod.) Vetřelci versus predátor Na Zemi vypukne peklo Akční sci-fi horor USA, titulky, od 15 let (oba dny ve 20 hod.) O život Komedie o početí, se kterým se nepočítalo. ČR, přístupný. Společenská zábava Kulturní dům, tel sobota 19. dubna ve 21 hod. Staří psi skvělá muzika pro každou generaci středa 23. dubna v hod. Penzion pro svobodné pány Uvádí divadlo A. Dvořáka Příbram. neděle 27. dubna v 15 hod. Posezení s písničkou k tanci a poslechu hrají Renata a Josef Pospíšilovi Dům dětí a mládeže pátek 18. dubna v 16 hod. Kurz společenské výchovy Zahajovací lekce pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a adekvátní ročníky gymnázia. čtvrtek 24. dubna ve 14 hod. klubovna DDM Papírování ruční výroba papíru středa 30. dubna v 15 hod. slet v zámku Slet čarodějnic přehlídka čarodějnic spojená s volbou nejzajímavější čarodějnice. Pro malé i velké. sobota 17. května Dům divočiny celodenní výlet do Bavorského lesa, návštěva jeskyně z doby kamenné, dobrodružná cesta lesním podzemím aj. Přihlášky a informace v DDM, vhodné pro děti i dospělé. Městská knihovna, tel května ve 14 hod. Vyhodnocení soutěže Zdravé závislosti na dětském oddělení knihovny. Podrobnější informace najdete na nebo na nástěnce v areálu zámku. Informační centrum, tel Městské muzeum tel , Aquapark tel , Chanovice Informace na OÚ Chanovice, tel stálé výstavy Expozice lidových řemesel Pošumaví Historická místnost zámku Chanovice Galerie Nositelů tradice lidových řemesel Expozice lidové architektury jihozápadních Čech Hrady a zámky Rabí tel., fax , duben víkendy a hodin květen úterý neděle 9 12 a hodin Kašperk tel , duben víkendy hodin květen úterý neděle hodin Velhartice tel , duben víkendy 9 16 hodin květen úterý neděle 9 17 hodin Švihov tel , duben víkendy 9 15 hodin květen úterý neděle 9 16 hodin Informace o spojích ČSAD Sušice (7 15 hod.) ČSAD Klatovy České dráhy Sušice Inf. kancelář Ciao Horažďovice Mezinár. pokladna ČD Klatovy Mezinár. pokladna ČD Strakonice Bílá linka Českých drah Sběrný dvůr úterý a čtvrtek sobota v ul. Na Hrází 270, Sušice hod hod.

7 Pozvánka do kina 3:10 Vlak do Yumy dubna Western je nejameričtější ze všech filmových žánrů hned vedle muzikálu. Režisér James Mangold se pokouší znovu přinést na filmové plátno to nejlepší ze žánru, který reprezentují dnes již klasická díla jako V pravé poledne nebo Tenkrát na Západě. A je třeba říci, že se mu to daří. Bezcitný a sebevědomý pistolník se svou bandou zločinců a vrahů přepadnou poštovní dostavník, bez milosti postřílejí členy doprovodu a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý jednou udělá chybu. Obávaný vůdce bandy Wade je zatčen. Rančer Evans má dluh, který není schopen splatit a tak se přidává k eskortě dobrovolníků, kteří Wadea musí dopravit živého k soudu v Yumě. Transport se však stává drsným a téměř nesplnitelným úkolem a oba tuší, že tato cesta rozhoduje o jejich dalším osudu. V hlavní roli uvidíme vynikajícího Russella Crowea. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Lovec draků května Režisér Marc Foster vypráví v uváděném snímku příběh o přátelství, o vině, o výčitkách svědomí a o tom, že nikdy není pozdě napravit chybu. Autorem oceňované literární předlohy, stejnojmenného autobiograficky laděného románu, je kalifornský lékař Khaled Hosseini (narozený v r v Kábulu). Tvůrcům se podařilo vykreslit život afgánské komunity v San Franciscu i prostředí Kábulu na sklonku sedmdesátých let. Afgánský emigrant Amír odjíždí do Pákistánu, kde vzpomíná na dětství a svého kamaráda Hasana, s nímž vyrůstal a pouštěl draky. Trýzní ho výčitky svědomí kvůli podlému činu, jehož se tehdy dopustil jen proto, že ze strachu nedokázal napadenému kamarádovi pomoci. Z Pákistánu se vypraví do Afghánistánu ovládaného Talibanem, aby tu zachránil Hasanova syna. Teď a tady má šanci napravit svoji vinu. Film se z bezpečnostních důvodů natáčel v Číně a oba dětští představitelé jsou typickými představiteli své národností skupiny Amír je příslušníkem privilegované vrstvy Paštúnů, zatímco Hasanovy rysy prozrazují prostého Hazára. Film byl nominován na Oscara za nejlepší hudbu a Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. sz Projekt Kabinet dr. Caligariho středa 23. dubna Scénář k filmu Roberta Wieneho napsal Rakušan Carl Mayer společně s Hansem Janowitzem, původem z Čech. Carl Mayer se v letech první světové války ocitl na psychiatrické klinice, Janowitz nejprve zkoušel štěstí v literatuře, pak se živil jako obchodník s oleji. Ve scénáři filmu spojili tito dva muži své osobní vzpomínky prostředí nervových sanatorií, sexuální zločiny a obrazy pouťových atrakcí. Ústředním motivem byla vzpoura proti krutostem války a autoritě, kterou zde symbolizuje dr. Caligari. Film proslul svými dekoracemi a svícením (dnes zde nalézá inspiraci například Tim Burton) a podle jedné teorie je v ději filmu ukryta předzvěst nacistického režimu, kdy zhypnotizovanému národu bude vládnout jedinec. Odtud vychází i dlouhá hororová linie dalších děl o přeměně lidí v bezmyšlenkovité a prakticky již neorganické bytosti. Časopis Cinema hodnotí 100 % extra třída. sz Kultura zábava pozvánky Znamení zvěrokruhu Býk Vládce znamení: Venuše Silná stránka: vytrvalost Slabá stránka: tvrdošíjnost Šťastné dny: středa, pátek, sobota Sympatická znamení: Ryby, Rak, Panna Pozor na: Váhy, Vodnáře, Lvy Známé osobnosti ve znamení Býka: W. Shakespeare, Sigmund Freud, P. I. Čajkovský, Jiří z Poděbrad, Karel IV., J. Bohdalová, MUDr. J. Prajerová, B. Bůžková, MUDr. P. Skrbková, J. Zahradník, J. Květoň, PaedDr. V. Potužák, Ing. T. Zelený Základní charakteristika: Tito lidé se vyznačují velkou vytrvalostí a rozhodností. Mají často silnou vůli a spoustu energie. Milují však také klid a pohodlí. Dívají se na svět z praktického hlediska. Bývají často velmi talentovaní v oblasti umění. Jsou velice čestní, obětaví a spolehliví. Milují přírodu. Žena Býk umí být opravdu elegantní. Ví, jak zaujmout muže. Není vulgární, je velmi přátelská a obětavá. Směje se ráda a často, dobrou náladou dokáže nakazit i své okolí. Své děti vede k zodpovědnosti a slušnosti. Partnerovi je velkou oporou. Muž Býk je velmi společenský. Miluje vášnivé debaty, dobré jídlo a pití. Bývá inteligentní a šarmantní. Pro svou praktičnost by si měl vybírat zaměstnání ve finančnictví, popř. obchodnictví. Velmi mu záleží na rodině, má silnou potřebu se starat o své blízké. MN a BS i v roce 2008 sobota 10. května Salzburg Procházka historickým centrem rodiště W. A. Mozarta se zastávkou u Měsíčního jezera (Mondsee). Odjezd ze Sušice v 5 00 hod. sobota 14. června Praha Muzejní Noc Plavba po Vltavě Malá okružní plavba po Vltavě hod. Muzejní noc prohlídka pražských muzeí dle vlastního výběru v době od hod., plánek zpřístupněných objektů bude mít každý návštěvník k dispozici dopravu mezi jednotlivými muzei zajišťuje zdarma MHD. Odjezd ze Sušice ve hod. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově pátek 27. června Robin Hood pátek 11. července Tři mušketýři sobota 5. července Cesta kolem světa představení pro děti pátek 8. srpna Sluha dvou pánů pátek 22. srpna Cikánský baron mks Kino v 1. čtvrtletí 2008 Pravidelně sledujeme návštěvnost kina s cílem připravit pro naše diváky co nejširší nabídku filmů všech žánrů. Jak se nám to podařilo a kolik diváků naše kino navštívilo, posuďte sami: počet odehraných filmových titulů 54 počet představení celkem 83 průměrná návštěvnost na 1 představení 33 osob počet diváků představení filmového klubu 4 Projekt počet diváků FK + Projekt odpolední pro děti 10 počet diváků 562 školní 4 počet diváků 704 Žebříček nejúspěšnějších titulů titul počet diváků repríza 1. Václav Nejkrásnější hádanka 240 červen 3. Asterix a olympijské hry 214 květen 4. Chyťte doktora Občan Havel 147 květen 6. Pan Včelka 100 květen 7. Once 77 květen 8. Pokání 73 červen 9. Na vlastní nebezpečí 50 květen 10.Sweeney Todd: Ďábelský holič 45 květen Nabídka zajímavých filmových premiér ve 2. čtvrtletí duben Let s Dance 2, Jumper, filmy Projektu 100 květen Lovec draků, O rodičích a dětech, Venkovský učitel, Bobule aneb nevinně o víně, 27 šatů, Taková normální rodinka, Než si pro nás přijde červen Bláznovo zlato, Mongol Čingischán, Iron Man, Karamazovi, Amorův úlet, Hranice smrti, Až na krev, U mě dobrý O programu našeho kina budete podrobně informováni na plakátech, v Sušických novinách a na sz Zveme vás strana 7 Šumava Böhmerwald / Alfred Kubin Josef Váchal Museum moderner Kunst Muzeum moderního umění Pasov Výstava trvající do 1. června 2008 představuje tvorbu dvou významných osobností výtvarného umění: českého malíře, grafika, dřevorytce a spisovatele Josefa Váchala ( ) a rakouského grafika, spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina ( ). V životě i díle obou umělců lze nalézt mnoho společných prvků. Oba patřili k originálním solitérům jdoucím si svou osobitou a osamocenou cestou. Jejich tvorba čerpala z podobných zdrojů, bohaté obraznosti, fantastiky, romantiky, světa snů, mystiky a vizí. Oba milovali Šumavu, která jim osobně zasáhla do života i tvorby. Byla to krajina blízká jejich srdci, byla to krajina jejich duše. Inspirovala je a měla vliv i na jejich další tvorbu. Těžiště výstavy tvoří právě Kubinovy a Váchalovy práce věnované Šumavě. Kubin se s Váchalem osobně nikdy nesetkali, ale věděli o sobě a cenili si navzájem svých prací. Spolu s Muzeem moderního umění v Pasově je spolupořadatelem této výstavy Památník národního písemnictví, Muzeum Šumavy v Sušici, Nakladatelství Paseka v Praze, Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí v Praze a sdružení Herzinia v Sušici. Výtvarná díla Josefa Váchala pro výstavu zapůjčily Muzeum Šumavy v Sušici a Památník národního písemnictví v Praze. Při zahájení výstavy bylo představeno také nové vydání knihy Josefa Váchala Šumava umírající a romantická v původním formátu. Výstava se koná pod záštitou bývalého prezidenta Václava Havla a senátorky Parlamentu ČR Jiřiny Rippelové a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. zř Je kraj, kde voní tráva 2008 Program koncertů pátek v Smetanův sál Gymnázia v Sušici Klubíčko, Broučci, Sluníčka koncert pro MŠ pátek v Smetanův sál Gymnázia v Sušici Karafiát Klatovy, Loučňáček Loučná, Zpívající rybky Nová Paka, Javořičky Plzeň sobota v Smetanův sál Gymnázia v Sušici Prácheňáček Horažďovice, Kinderchor St. Michael Regen, Včelky Sušice, Vlčí máky Hradec Králové sobota v Smetanův sál Gymnázia v Sušici Sušický dětský sbor, Zpívající rybky Nová Paka, Cantate scholari Písek, Carmina Rychnov n. Kněžnou pátek v Kostel Na Zdouni Zpívající rybky Nová Paka, Cantate scholari Písek sobota v Dům Penzion Javořičky Plzeň neděle v Kostel sv. Václava Šest pěveckých sborů na společném koncertu Vstupenky na jednotlivé koncerty budou k dostání vždy na místě před zahájením. Srdečně zveme veřejnost. Benefiční koncert pro hospic Stejně jako v loňském roce proběhl i letos ve Smetanově sále sušického gymnázia koncert japonských umělkyň, jehož výtěžek byl věnovaný na konto zamýšleného hospicu ve Velharticích. Výkon účinkujících, které zde nevystupovaly poprvé, a to Yasuko Tanaka (trubka) a Yukiko Sawa (klavír) byl opravdu vynikající. Nejsem sice odborník, ale myslím, že se to muselo líbit všem. Prognóza na možnou výstavbu hospicu je bohužel z několika příčin nejistá, ale to vůbec nic nemění na skutečnosti, že je zvláště v dnešní uspěchané době, kdy často myslíme jen na své problémy a potřeby, ještě dost těch, kteří jsou ochotni vyměnit pohodlí domova a mnohdy velmi pokleslou televizní kulturu za opravdu hodnotný umělecký zážitek a ještě přispět na dobrou myšlenku. Takříkajíc spojit potřebné s užitečným. A několik desítek návštěvníků tohoto koncertu to opravdu udělalo. Sluší se poděkovat oběma umělkyním za jejich vystoupení a rovněž pořadateli této akce, MKS Sušice. VÁCLAV PIKEŠ

8 strana 8 Sport Šumavským králem je Kresta Sušičtí basketbalisté se o prvním dubnovém víkendu zúčastnili 9. ročníku turnaje v Holýšově, na který se sjíždějí mužstva hrající krajské přebory v Plzeňském, Karlovarském i Libereckém kraji. Sušickým se nikdy tento turnaj nepodařilo vyhrát, několikrát zde obsadili 2. nebo 3. příčku. Tentokrát se podařilo poskládat velice kvalitní tým základní sestava P. Kalný, D. Veselý, D. Sládek, R. Kouba, O. Vilček a střídající hráči O. Svoboda, P. Marek, G. Svoboda, M. Mottl a F. Kouba. Tato sestava dávala tušit, že se tentokrát opět budeme prát o nejvyšší příčky. Turnaje se účastnilo celkem 8 mužstev rozdělených do dvou skupin. V základní skupině nejdříve sušičtí výrazně porazili tým Sokolova, ale následně narazili na obhájce prvenství, domácí mužstvo Holýšova. Ve vyrovnaném a kvalitním zápase domácí dokázali sušické přestřílet a zvítězili o 6 bodů. Rozhodující zápas Třetím podnikem mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích byla o uplynulém Mogul Šumava Rallye Klatovy. Necelých sedmdesát posádek přivítalo krásné jarní počasí, což je při této soutěži spíše výjimkou. 16 rychlostních zkoušek, taková porce čekala na zúčastněné dvojice už třiačtyřicátého ročníku, přičemž devět testů se odjelo v pátek a zbylých sedm v sobotu. Úvodní rychlostní zkouškou byl tradičně Činovský okruh v Klatovech. Tři kola zde nejrychleji obkroužili v celku podle očekávání Roman Kresta s Petrem Grossem, kteří patřili zcela určitě mezi největší favority na vítězství. Těsně v patách jim však byli Pavel Valoušek se Zdeňkem Hrůzou a o další vteřinu zpět domácí úřadující mistři naší země Václav Pech jun. a Petr Uhel. Především mezi touto trojicí se mělo podle papírových předpokladů rozhodovat. Za nimi pak hořel nelítostný souboj na ostří nože o zbylé pozice. Trojan, Peták, Štajf, Gavlák, Odložilík, Triner, Votava, Arazim a mnoho dalších jezdců mohlo pomýšlet klidně i na stupně vítězů. Bohužel těsně před startem soutěže musel svou účast odvolat klatovský Petr Hozák, a tak byla velká škoda, že se nepopral na domácí půdě o nějaký zajímavý výsledek. Doslova urvat nějakou tu pozici v první desítce chtěl opravdu každý, a tak se jelo podle slov jezdců hodně nahraně. To ostatně dokazoval i velký počet havárií, který letošní Šumavu provázel. Mezi první odpadlíky se na druhé RZ zařadil i navrátilec Daniel Landa, který totálně zdemoloval své Mitsubishi Lancer EVO VII a sám skončil v nemocnici s otřesem mozku a dokonce chvíli po havárii byl krátce v bezvědomí. Ve třetí erzetě pak nepříjemně havarovali i další aspiranti na první pětku Slovák Petr Gavlák a chvíli poté jej následoval i Jan Votava. Nepříjemné chvíle pak potkali i Jana Jelínka, Jaromíra Tomaštíka a ve velké rychlosti nezvládl horizont Viktor Szabo. Pojďme ale k těm příjemnějším chvílím 43. ročníku Mogul Šumava Rallye Šumava. O nějakou tu vteřinku nejrychlejší časy zajížděl Roman Kresta, který tak pomalu začínal sbírat drobný náskok před dvojicí Valoušek Pech, kteří jeli téměř ve shodných časech. Po show, kterou předváděl Karel Trojan na okruhu se pak na klasických rychlostních zkouškách první etapy pomalu prokousával na čtvrtou pozici s mírným odstupem na trojici nejrychlejších. V polovině páteční etapy tak bylo pořadí na prvních pěti místech následující: Kresta, Pech, V pátek 4. dubna 2008 se konala v nově otevřené restauraci Zlatá Otava v Sušici výroční XX. valná hromada Lawn Tennis Clubu Sušice. Mimo obvyklého programu si přítomní připomněli 80. výročí od založení Lawntennisového odboru při Sportovním klubu Sušice, který je právním předchůdcem LTC Sušice. V rámci večera byli jmenováni čestnými členy klubu pánové Otto Švelch, Pavel Křenek, Josef Kolář a Miloslav Pikaus im memoriam. Podrobnější připomenutí historie tohoto klubu otiskneme v dalších číslech. o postup do semifinále sehráli sušičtí s tradičním rivalem z Přeštic a dokázali zvítězit rozdílem šestnácti bodů. Druhý den je v semifinále čekal dosud neporažený tým Sokolu Bor. Sušičtí se ale kvalitního soupeře nezalekli a zejména díky dobré zónové obraně měli zápas od začátku až do konce pod kontrolou a zaslouženě postoupili do finále turnaje. V něm se stejně jako v loňském roce utkali s domácím Holýšovem. Sušičtí hráči se poučili z předchozích tří proher s tímto soupeřem a holýšovské zaskočili od začátku zápasu agresivní osobní obranou. Ta na soupeře platila, začal kupit chyby, které sušičtí nemilosrdně trestali přesnou střelbou. V poločase byl rozdíl 15 bodů a když ještě krátce po půli narostl na více než 20 bodů, bylo rozhodnuto poprvé v historii vítězný pohár putuje do Sušice! Výborné výkony podali všichni zúčastnění, pivot P. Kalný byl dokonce vyhlášen Valoušek, Trojan, Jelínek. Zásadní které zastavily technické probléná změnu pak přinesla až závěrečmy. Do desítky se tak zaslouže zkouška úvodní etapy, tedy ta ně prokousal zkušenosti sbírající s pořadovým čislem 9. Skvěle jedoucí Sláva Ducháček s Lancerem EVO Jan Jelínek neudržel svůj IX. Pavel Valoušek je však velký vůz na trati a havaroval. To samé bojovník a v předposledním testu však potkalo i Plzeňáka Václava se dokázal na třetí pozici vrá Pecha jun., který urazil kola tit a svá místa si prohodili i Peták a diváci i soupeři tak přišli o jednoho s Trněným a Ducháček s Běháltězství. z největších favoritů na víkem. V závěrečném testu se až na Páteční etapa končila až devátou příčku dostal mocně finišující po půlnoci a den, který se nesl ve mladík Jaroslav Orsák, kte znamení boje o desetiny vteřiny rý i nějakou tu RZ vyhrál. zakončily posádky v top 10 v pořadí: Na cílové rampě byl tak nej Kresta, Valoušek, Trojan, šťastnější Roman Kresta, které Štajf, Volf, Trněný, Triner, Odložilík, ho následovali Trojan, Valoušek, Běhálek a Peták. Štajf, Peták, Trněný, Triner se suho Do sobotního zamračeného šickou spolujezdkyní Kateřinou rána se posádky probudili s vidinou Achsovou, Němec Gassner, Or dalších ostrých soubojů sák a top ten uzavíral Běhálek. a hned v úvodní zkoušce si své Mezi historickými vozy, kraloval pozice prohodili dotahující Josef Tony Jansson s Fordem Eskort Peták s Danem Běhálkem. V RZ RS 2000 před Zdeňkem Tichým 11 pak dětské nemoci Peugeotu s Opelem Kadett a Jari Laaksonenem 207 S 2000 sužovaly bratry Odložilíky, s Mazdou RX 7 Rally. kteří tak spadli na 14. místo Poprvé s velkou čtyřkolkou se a do top 10 tak nakoukl Pavel představili i sušičtí Robert Achs Červenka, který v následujícím s Filipem Langerem, kteří především testu pokořil i do té doby devátého poznávali nový vůz Sub Běhátka. Technické problémy aru Impreza N12 B. Své účinkování brzdily Pavla Valouška, který chtě zakončili na slušném 19. nechtě musel uvolnit pozici dravě místě absolutně. A jak viděl průběh jedoucímu Trojanovi. Ve třinácté soutěže sám pilot? Nemě- zkoušce potkaly problémy Červenku li jsme žádné větší technické prostal a do elitní desítky se tak doblémy, auto šlapalo jak hodinky velmi nenápadně jedoucí německý a jsem rád, že se nám podařilo do- mistr Hermann Gassner. vézt ho do cíle. Jel jsem s ním popr- Pořadí tedy bylo: Kresta, Trojan, vé ve čtvrtek asi 3 kilometry, takže Valoušek, Štajf, Volf, Trněný, Triner, jsme se hlavně učili, jaké to je zá- Peták, Běhálek, Gassner. Do vodit se čtyřkolkou. Oproti fabii je cíle v tuto chvíli zbývaly poslední to přeci jen velký rozdíl. Auto se mi tři rychlostní zkoušky a i v těch se moc líbí a už se s Filipem moc těšíme pořadí měnilo. Valouškovy technické na Krumlov, zhodnotil své problémy neustávaly, a tak účinkování Robert Achs. nedobrovolně přepustil svou medailovou Čtvrtým podnikem mezináfovi. pozici i Vojtěchu Štajrodního mistrovství ČR bude V téže erzetě pak odevzdali května Rallye Český Krum jízdní výkaz jmenovci Volfové, lov. ab Výuka plavání Od února 2008 jezdí žáci třetích a čtvrté třídy ZŠ TGM v Sušici do Horažďovic na výuku plavání. Každou středu se děti těší na další lekci. Stále se zdokona Basketbalisté BC Sušice přivezli zlato nejlepším hráčem celého turnaje a rozehrávač O. Vilček zase členem all stars týmu. Sušičtí hráči tak dokázali, že ačkoliv již dvě sezóny nehrají soutěžní zápasy, basketbal rozhodně nezapomněli a mohou se pořád směle měřit se všemi týmy na úrovni krajského přeboru. pm lují v technice plavání a pyšní se množstvím uplavaných metrů. V bazénu jsou velmi spokojené a pozorně poslouchají rady a pokyny. Učitelé z horažďovické plavecké školy se jim maximálně věnují. Předávají jim své zkušenosti a společně s dětmi si ve vodě hrají, soutěží a dovádějí. Čtvrťáci se s plaváním rozloučí, ale žáci 3. tříd se těší na příští rok, kdy bude výuka pokračovat. H. H. ZŠ TGM Konečné pořadí turnaje 1. BC Sušice 2. BK Karpem Holýšov 3. Sokol Bor 4. BAK Plzeň 5. BK Přeštice 6. Slavoj Tachov, 7. BK Sokolov 8. Baník Most Maškarní na ledě Ve čtvrtek 27. března 2008 zakončili žáci prvního stupně ZŠ TGM výuku bruslení tradičním maškarním rejem na bruslích. Za doprovodu hudby se po kluzišti projížděli čarodějnice, klauni, princezny, bílé paní, příšerky, čerti a další krásné masky. Nápadité kostýmy si připravily nejen děti, ale i paní učitelky. Po nezbytném rozbruslení před mnoha diváky, pózování před fotoaparáty a videokamerami, začaly děti soutěžit. Kdo Muži mají bronz Judo DDM Sušice v sobotu 29. března se konala v jihočeském Písku soutěž judistů. Soutěžilo se v kategorii dorostenců a dorostenek a ve spojené kategorii proti sobě nastoupili junioři spolu s muži. Závody proběhly hladce, a to hlavně díky dobré organizaci píseckého oddílu. Sešla se zde dobrá konkurence judistů z několika oddílů. Oddíl sušických judistů vyslal na Krajskou cenu své nejstarší závodníky ve složení muži Petr Kämpf, Filip Petlička, Štěpán Prunner a Jiří Port jimž vévodila jediná dorostenka Nikola Orthová. Po několika hodinách závodního klání vystoupali na bronzové stupně vítězů Petr Kämpf a Filip Petlička, Nikole Orthové patřilo stříbro. Dvakrát třetí místo pro volejbal v Sušici V sobotu 15. března zorganizoval oddíl volejbalu TJ Sušice II. ročník volejbalového turnaje mužů a žen O pohár města Sušice, který probíhal v tělocvičnách ZŠ Lerchova ul. Po krátkém úvodním slovu Čestmíra Kříže následovalo zápolení pod vysokou sítí. Muži, kteří v posledních dnech absolvovali úspěšně dva turnaje, byli dobře nažhavení k obhajobě loňského prvenství. Soupeři, vědomi si kvalit domácího družstva, přijeli ve velice silných sestavách s cílem nedovolit sušickým obhájit vítězství. Také hned od prvních míčů bylo jasné, že za každým úspěšným míčem bude stát mnoho úsilí a hodně potu. O veliké vyrovnanosti soupeřů svědčí i to, že žádné družstvo neprošlo turnajem bez klopýtnutí a tak o prvních třech místech rozhodoval až poslední zápas. Úspěšní byli nakonec volejbalisté Janovic, kteří předvedli nejvyrovnanější výkony a pestrou hru s nacvičenými signály. Druhé místo obsadil tým z Vimperka, který byl o několik míčů lepší než domácí tým TJ Sušice. U žen byla vyrovnanost družstev ještě větší než u mužů. Těžko předvídatelné výsledky okořenily napětí turnaje a ženy se hodně snažily. Byly vidět velice dlouhé a pohledné výměny, kde zejména v závěrečných zápasech rozhodovala vytrvalost a schopnost vrátit míč na druhou stranu. Nakonec slavily nejrychleji zvládne slalom, kdo bude nejšikovnější ve střelbě do tygří tlamy nebo kdo dokáže navléknout kroužky na správný kužel? Žáci byli nadšeni a se sladkou odměnou se vraceli unaveni do školy. Příjemný pocit hezkého dopoledne si odnášeli i rodiče a prarodiče, kteří se přišli na děti podívat. Všem pedagogům, kteří připravili tuto akci pro naše děti, děkujeme. Rodiče žáků I. st. ZŠ TGM V ten samý den se konala i Velká cena Chebu. Do Chebu vyrazili na soutěž judistů ze Sušice mladší a starší žáci, kterým se podařilo dvakrát zabodovat. Jan Löffelmann přivezl domů stříbrnou a Miloslav Lerch bronzovou medaili. O týden později vyrazil oddíl na Velkou cenu do Čimelic, kde se sešlo nebývalé množství závodníků. Celkem jich přijelo 252 z 25 oddílů (!). V náročných soubojích si museli jednotlivci postup do semifinále vybojovat ve skupinách, semifinálové boje už byly o medaile. Závodníkům sušického oddílu se podařilo probojovat hned pětkrát. V kategorii starších žákyň obsadily Lucie Kolářová ve váze do 57 kg a Lucie Hánová ve váze do 40 kg 1. místo. V kategorii starších žáků zabodoval ve váze do 42 kg Miloslav Lerch a rovněž zvítězil. V kategorii mláďat do 25 kg obsadil 2. místo Jan Löffelmann a 3. místo Radek Šantrůček. Děkujeme závodníkům za skvělou reprezentaci. PETR KÄMPF úspěch hráčky TJ Vimperk, které přes pasivní remízu s Janovicemi podaly nejvyrovnanější výkon a získaly nejvíce bodů. Druhé místo patří hráčkám Janovic, které měly sice čtyři remízy, ale všechny aktivní. Třetí místo obsadily domácí hráčky TJ Sušice, které od ještě lepšího umístění dělily pouhé dva míče. Skvělou atmosféru turnaje podpořilo hlasité povzbuzování nehrajících hráčů a hráček a zejména fandů z Mokré u Brna. Na dobré pohodě všech přítomných se podílelo i výborné občerstvení, které zabezpečil pan Koutenka. Děkujeme sponzorům Pekařství Rendl, Růža a její utopenci, za poskytnutí pochoutkových cen, které stojí za boj do posledních sil. Rozbor turnaje s upevněním přátelských vztahů, zejména mezi Českem a Moravou, probíhalo v hotelu Pekárna. it Oficiální pořadí Muži 1. Janovice 2. TJ Vimperk 3. TJ Sušice 4. TJ Mokrá u Brna 5. ARBO Velhartice Ženy 1. TJ Vimperk 2. Janovice 3. TJ Sušice 4. Sokol Klatovy 5. TJ Mokrá u Brna 6. TJ Sokol Kolinec

9 Putování starou Šumavou (5) Vážení milovníci Šumavy, dnes si uděláme odpočinkový den. Nachodili jsme spousty kilometrů, procházeli nádherným šumavským krajem, kochali se výhledy na vrcholy hor a popřemýšleli o obyvatelích zaniklých obcí, osad a samot. Dnes je příhodná doba sednout si do svého koutku a poslechnout si dva příběhy, které se vztahují na místa, kudy jsme procházeli. Tyto příběhy a jiné se vyprávěly při draní peří, dralo se v každé chalupě, aby nevěsty dostaly věnem naducané peřiny. Ženy si tak vypomáhaly, chodilo se drát i na samoty, vždy Čeňkova pila r. 1890, místo pily je zde dnes rekreační budova Turnerova chata. Královácký dvorec Antýgl. po večerním nakrmení dobytka. Domů se šlo i okolo půlnoci a cestou jsme se krásně bály, kolovala nám v hlavách strašidelná vyprávění. Samozřejmě se mluvívalo o bludičkách, které zavedly poutníka do močálů, o strašidelném psovi s krvavými očima, o bílém jelenu s křížkem mezi parohy a jiné. Většinou se chodilo lesem a vrcholem úleku bylo zahoukání sýčka, to je v lesním tichu příšerný zvuk! Tyto příběhy se mi nevešly ke článkům, proto je dávám k dobru samostatně. První se vztahuje k Babylonu. Dávno, dávno tomu, žili na Babylonu manželé se dvěma dětmi. Měli skromné hospodářství a dvě kravičky. Ženu napadlo, že by krávy, aby více dojily, mohly být očarované nějakým kouzlem. Nadešla neděle, manželé šli na mši a při přijímání žena hostii nespolkla, ale zavázala do šátku, doma ji rozlomila a přidala kravám do krmiva. Samozřejmě se dopustila neodpustitelného hříchu a stihl ji ten nejhorší trest. Obě děti se proměnily v kůzlátka, jedno černé, druhé bílé. Oběhla všechny místnosti a se žalostným mekotem běžela do lesů k Prášilům. Tam obě skočila do jezera, prý se občas objevovala a lidé je slyšeli mečet. Zřejmě se našel nějaký dobrák a kůzlátka vysvobodil dobrým skutkem, tak jako se v pohádkách osvobozovaly princezny. Druhé povídání je pravděpodobnější a vztahuje se ke Stodůlkám. V době třicetileté války byly šumavské vesnice pleněny švédskými vojsky. Stodůlečtí se dozvěděli, že hordy vojáků táhnou od hranic směrem k nim. Mužská část začala přemýšlet, jak se zbavit těchto nájezdníků. Lesem vedly různé stezky a oni podél nich začali nařezávat stromy a když se vojáci blížili a koně zavadili o stromy, ty se začaly kácet jeden po druhém a usmrtily koně i s jezdcem. Obyvatelé se skrývali ve skalách, v lesích, aby zachránili své životy. Po letech dřevorubci nacházeli různé kovové předměty a zrezivělé koňské podkovy. Lesu se začalo říkat Švédský les. Podobný se nachází i nad Novým Městečkem u Mouřence. Tam se zachoval i Švédský pomník. Je to polokaplička ohrazená zdivem a okolo rostou prastaré lípy. Najdete jej po cestě od Palvínova k Mouřenci. Takových pověstí je mnoho, vztahují se k jiným místům, přijdou také na řadu, až budeme procházet dalšími samotami a osadami. V dnešním povídání chci též připomenout řeku Křemelnou, která si zaslouží pozornost. Část řeky není přístupná, ale přesto ji můžete sledovat od stodůleckého mostu ke Frauenthalu. Křemelná pramení na Zhůří u Javorné v okolí starého Brunstu a při její pouti ji vodou zásobuje několik potoků. Protéká lesy, loukami, rašeliništi, občas ji můžete zahlédnout, jedete-li od Skelné na Železnou Rudu. Celou svou krásou se může pochlubit na Frauenthalu pod můstkem, kde se do ní vlévají Sklářský, Prášilský a Jezerní potok. Tudy se vydává na dlouhou cestu, která končí na Čeňkově pile. Kdybychom od můstku, kde řeka nabývá své síly, šli směrem k Vintířově skále a otočili se zpět, viděli bychom její tok. Protéká kousek lesem, vřesovišti a lukami, různě se klikatí vypadá to, jako by se jí nechtělo dál a vrací se obloučky zpět, jako by něco zapomněla. Po tomto představení se opět řádně srovná a dál protéká krajinou. V jednou místě je klidná a záhadná, v jiném jako roztančená víla vytváří tůňky a peřeje. Celý úsek můžete projít až ke stodůleckému mostu, je tam i značená cesta. Od Stodůlek, Zadních a Středních Paští můžeme zdáli sledovat její řečiště, sice nevidíme vodu, ale její trasu nám dávají tušit lesy svažující se z obou stran k jejím břehům. Území není přístupné, ale i kdyby, je velmi neschůdné. Kdo měl to štěstí a prošel alespoň část Křemelné pod Sedlem k Čeňkově Pile, tomu se vryje do paměti napořád. Já to štěstí měla, prošla jsem tuto část několikrát, dokud se tam smělo. V krátkosti vám část kouzelné řeky přiblížím. Šel se mnou můj vnuk s kamarádem, bylo jim sedmnáct let a jejich obdiv nebral konce. Vyšli jsme na Mosau (Mechov), kde končí plavební kanál. Voda je z něj odváděna podzemním potrubím pod Spálenou horou a tam vyvěrá do vodní nádrže u Sedla je to zásobárna vody do elektrárny na Čeňkově Pile. Šli jsme kolem Sekerského potoka, také se mu říká plavební, sloužil totiž pro plavení dřeva do Křemelné, a to originálním způsobem. Na potoce bylo zřízeno umělé vodní koryto, vedlo částečně pod zemí a tímto způsobem se polena dostávala strmým kopcem do Křemelné. Na konečné štaci byla vytvořena konstrukce, připomínající vějíř a z ní skákala polena do proudu Křemelné. Konstrukce byla k vidění ještě před léty. Po pravidelných odstupech jsou k vidění skruže, které zřejmě sloužily k odpichování dřeva, aby se splávka neucpala. Pokud by vás to zajímalo, navštivte informační středisko na Rokytě, kde vám staré fotografie umožní tuto podívanou.. Na Čeňkově pile v elektrárně můžete navštívit stálou expozici, kde vám promítnou film o plavení dřeva a provedou elektrárnou. To jen tak na vysvětlenou. Podél skruží jsme došli na naše vytoužené místo. Lesem vedly různé cesty, zřejmě dole u řeky stával mlýn a cesty vedly k němu a ještě k jiným stavením. Nemohu potvrdit, zda to byl mlýn, ale zbyly tam ruiny stavení a našla jsem tam v části rozpadlého komína rezavou lopatku. Od tohoto místa pravý břeh lemují louky a lesy, ty protínají různé staré cesty vedoucí na Sedlo nebo na stráně k Vodnímu zámku. Levý břeh je porostlý vysokým lesem, v jednom místě je tam i malý vodopádek. Oba břehy jsou kamenité, prodírat jsme se museli přes křoví, skalní útvary, ale bylo to dobrodružné. V určitých místech můžeme spatřit obří hrnce a to ve velkém počtu. Ty se vytvořily vířením vody a kamínků. V tomto úseku je klidnější nacházíme se v hlubokém kaňonu, okolo nás strmé stráně lesů, nad námi jen pruh nebe. Jdeme stále podél řeky, která se různě kroutí, cesta zabere dost času. Nejnavštěvovanější místo bývalo, kde se řeka zatáčí doprava a nemá daleko k soutoku s Vydrou. V této končině si Křemelná vytvořila hlubokou, širokou tůň, nad kterou je skalka, z níž se skákalo do vody. Bylo tam nádherné koupání s písčitými plážemi. Pláže se vytvořily naplavením písku a při tání jej řeka rozplavila po mělkých březích. Místo sloužilo jako tábořiště ještě v 50. letech. Stávalo tam i pár chatek. Od tohoto místa vede průsmykem elektrické vedení na Paště a dále. Pod soutokem vedl přes Otavu lanový můstek, po kterém se přecházelo a přenášely se veškeré potraviny k táboru. Od pláží jsme došli kamenitou pěšinou k Čeňkově pile, tam nad soutokem Křemelné a Vydry je vyšší skalka, na kterou vedou kamenné schůdky, odkud je nádherný pohled na soutok dvou řek. Od zotavovny Bystřina vedly též schůdky na skalku, sloužily rekreantům, kteří se mohli pokochat nevšední krásou. Každá z těchto řek je jiná. Křemelná má zde široké koryto, její tok je klidný jako chování staré elegantní dámy, Vydra si razí cestu jako skotačivé, rozdováděné dítě. Otava z obou řek zdědila po každé nějaký rys. Její proud je místy pomalý a v jiných přidává na síle, to když jí v cestě stojí kamenné dno. Končím toto vyprávění a doufám, že při troše obrazotvornosti jste pochopili, proč Křemelnou tak velebím. Na další toulky s vámi se těší MARIE MALÁ Informace Věnceslava Gabrielová, před rokem strana 11 Příběh tří žen Sestry Gabrielovy Život v letech V roce 1871 dokončila Anna Vyšší dívčí školu a od roku 1873 pracovala v Ženském výrobním spolku českém. Za práci dostávala honorář, takže už nebyla na rodičích finančně závislá. Nebydlela již u tety Sofie Podlipské, ale našla si společně s třemi dalšími dívkami podnájem a byla velmi spokojená. Věnceslava, jak je z korespondence patrné, měla ve školním roce 1873/74 navštěvovat a dokončit školu, ale tíživá finanční situace rodiny jí nedovolila ve studiu pokračovat. Zůstala tedy společně s Marií doma a pomáhala s vedením domácnosti. Společně se sestrou se přihlásily do ženského pěveckého spolku, který v Sušici vznikl, a pravidelně ho spolu navštěvovaly. Ve školním roce 1876/77 vyšla řada na Marii a ta odešla do Prahy. Z dopisů, které se z této doby dochovaly, se dá předpokládat, že Marie navštěvovala Ženský výrobní spolek český, jehož zakladatelkou byla Johanna Rottová (dívčí jméno Karolíny Světlé, sestry Sofie Podlipské). Od února roku 1877 se v dopisech dočítáme o jistém panu Parkosovi, učiteli z Bechyně, s nímž se Marie seznámila a učitel Parkos začal během dubna 1877 docházet do rodiny Gabrielových. Rodiny si ho velmi oblíbila a o to osobněji všichni prožívali Parkosovu nemoc, kdy se z nachlazení vyklubal silný zápal plic. Naneštěstí mladý učitel této chorobě podlehl. Celá rodina, zejména paní Gabrielová, byla touto událostí zdrcena a pro celou rodinu nastalo neveselé období. Věnceslava dokončila v roce 1878 školu v Praze a rodiče se pro ni usilovně snažili sehnat místo učitelky ručních prací. Nakonec se jí podařilo získat místo industriální učitelky v Záhoří u Písku, v roce 1879 přestoupila do Albrechtic a od záři 1880 v Netvořicích u Benešova. Touha po vzdělání a chuť se neustále učit něčemu novému přivedla Věnceslavu do Vídně, kam přijela v září 1881, bydlela u své tetičky Josefíny a pomáhala jí s domácností. Možná právě pobyt ve Vídni ovlivnil Věnceslavu nejvýznamněji a dal jejímu povolání učitelky nový rozměr. Po smrti otce Gabriela v roce 1880 se rodina ocitla v tíživé finanční situaci. Matka byla nucena prodat dům i veškeré vybavení a přestěhovala se s dcerami a synem Josefem do Prahy. Pomoc nešťastným ženám nabídla Sofie Podlipská: Vím, že je každá chvíle nejistoty krutá a každý paprsek útěchy dobrý, proto píšu Ti hned, ačkoli jsem teprve pořídila s polovice V budově Výrobního spolku bude snad uprázdněný byt a ona by vám ho zamluvila. Kdyby se to podařilo zdá se mi, že byste byly zachráněny. Byt se podařilo získat, vybavení domácnosti dostali od Podlipské. Anna získala práci chodila do Zbraslavského domu do opatrovny, později do opatrovny na Uhelném trhu. Marie zůstala s matkou v domácnosti a společně s ním se starala o podnájemníky, jejichž počet se rozšiřoval. Od ledna 1883 nastoupila Věnceslava jako učitelka ručních prací ve Velkých Čakovicích a od nového místa si slibovala více peněz, které jí měly přinést zejména soukromé hodiny. Mohla tak finančně vypomáhat matce i bratru Josefovi, který studoval na akademickém gymnáziu. Na konci roku 1883 zemřela matka Marie Gabrielová: Bez ní byl život v Praze velmi těžký, dívkám chyběla nejen její přítomnost, ale také její rady, moudrost a dobrota. V následujících letech působila Věnceslava stále ve Velkých Čakovicích, snažila se však dostat se do Prahy. Sestry se často navštěvovaly a byly by rády bydlely v Praze spolu. Informace o jejich životě v tomto období se dozvídáme zejména z jejich korespondence. Anna stále učila na Uhelném trhu, v lednu 1898 získala dekret jako učitelka v mateřské škole sv. Tomáše v Praze, kde se později stala ředitelkou. Přivydělávala si také překlady z francouzštiny. Nejstarší Marie zůstávala v domácnosti. Společně prožily řadu let až do roku 1941, kdy si podaly žádost do Domova pro platící při Sociálních ústavech hlavního města Prahy v Krči. Jejich žádosti bylo vyhověno a poplatky za pobyt byly hrazeny z jejich důchodů. Věnceslava odešla do důchodu, když odučila 43 let a 11 měsíců a působila na řadě škol. Anna za svou práci v opatrovně sv. Tomáše obdržela v r řád pěstounky a na podzim roku kdy odcházela na odpočinek obdržela za všestranně přínosnou práci v oblasti předškolního vzdělávání od Rady královského města Prahy velkou bronzovou medaili záslužní. V domově důchodců v Krči všechny tři sestry Gabrielovy dožily. První zemřela Anna, na konci roku 1941, v roce 1942 Marie a poslední Věnceslava, v únoru Všechny sestry se tedy dožily velmi požehnaného věku okolo devadesáti let. sz

10 strana 12 Pošlete nám hlas DÍVKA SYMPATIE 2008 (1) (4) (2) (5) (3) (6) Regionální informační centrum Regionální informační centrum cestovního ruchu bylo slavnostně otevřeno v pátek 11. dubna v Horažďovicích. Centrum vzniklo po rekonstrukci v bývalých prostorách hotelu Modrá hvězda, jednoho z nejstarších hotelů v Horažďovicích. Hotel odkoupilo od majitelů Město Horažďovice před čtyřmi lety, v březnu 2005 pak požádalo o poskytnutí dotace ze Společného regionálního operačního programu na projekt Regionální centrum cestovního ruchu. Nyní je tedy centrum hotové a společně s opravenou budovou připraveno sloužit veřejnost. Objekt bude mimo služeb informačního centra cestovního ruchu poskytovat také ubytování a občerstvení. Součástí Regionálního informačního centra je mimo samotných prostor informačního centra i kongresový sál. Ten je vyhlášen kulturní památkou a jeho využití spočívá, jak název napovídá, především v konání přednášek, konferencí ale i kulturně společenských aktivit. Mezi řadou pozvaných hostů nechyběl při oficiálním otevření centra ani starosta města Sušice Petr Mottl: Regionální informační centrum v Horažďovicích je projekt, jehož realizací se nabízejí další možnosti jak podporovat cestovní ruch, dostupný kvalitní informační servis a v neposlední řadě i kulturní a společenský život města a okolí. Těším se, že na některých zajímavých projektech budeme spolupracovat, řekl. ls, as (7) (8) (9) (10) č. Jméno a příjmení Město Věk Výška 1 Gabriela Dvořáková Třešovice Iva Hemzálková Kout na Šumavě Marie Kaufnerová Chanovice Adriana Mlnaříková Č. Budějovice Taťána Makarenko Domažlice Kateřina Holubová Domažlice Martina Smolová Sušice Věra Mikušová Sušice Andrea Švihovcová Strakonice Vendula Leiderová Kvíčovice Ladislava Čadková Č. Budějovice Kateřina Fialová Sušice Hlasování probíhá do , vítězka této ankety bude vyhlášena na finálovém večeru v Domažlicích. Tvar SMS DS 01 až 12 (DS mezera 01 12) odeslat na číslo Cena SMS je 6 Kč vč. DPH, službu technicky zajišťuje Erika, a. s.,na Příkopě 9 11, Praha 1, Infolinka Dívka, která nasbírá nejvíce hlasů Dívka Sympatie 2008, získá např. tyto ceny: pronájem osobního automobilu Hyudnai, mobilní telefon, víkendové pobyty na Šumavě a v luxusním Park Hotelu, balíček parfémů a kosmetiky Coty, šperk, vlasovou kosmetiku SP, kosmetiku Mary Kay, vitamínový balíček Profitness, poukaz na kúru v kosmetickém salonu Prima Donna, Permanentku do solné jeskyně, a další foto finalistek: IVAN ŠTEFKO, styling finalistek: DESIGN BLOCK (11) (12) Zdroj vody pro Svatobor V pondělí 7. dubna byla zahájena další z investičních akcí Města Sušice s názvem Sušice, Svatobor Připojení vrtu SV 2. Jedná se o dokončení celkového posílení zdroje vody pro chatu s rozhlednou na vrchu Svatobor. Zhotovitelem akce je firma STA MOZA, s. r. o., Cheb, vítěz výběrového řízení. Tato investice si vyžádá částku necelých 550 tis. Kč. Podle uzavřené smlouvy o dílo je termínem dokončení prací 7. červen letošního roku. Jak ale uvedli pracovníci firmy, rádi by akci kompletně ukončili už do konce dubna. Práce probíhají v náročných terénních podmínkách, proto musel být přizpůsoben i výběr mechanizace místu provádění tak, aby bylo co nejméně ovlivněno přírodní prostředí lesa na Svatoboru. Vzhledem k tomu, že trasa propojení nového vrtu se stávajícím vodním zdrojem křižuje jednu z přístupových cest k vrcholu, prosíme obyvatele a návštěvníky o zvýšenou pozornost a opatrnost. vm jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, Sušice, IČ , tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 24. dubna 2008 ve hod.

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 28. 11. 2013, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více