zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 4 duben 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 4 duben 2008"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 4 duben zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Informace z radnice strana 4 a 5 Schválený rozpočet na rok 2008 strana 5 Poplatek za komunální odpad strana 6 Jsou tady pro nás Starý nový Nový Lískovec strana 10 Ze sportu Začněme každý u sebe I letošní začátek jara je typický tím, že prostor kolem nás volá po úklidu. Dříve to bylo tím, že poté, co slezl sníh, ještě nezarostlé trávníky, keře a podkeří, stromy, které se teprve chystají k pupencům, obnažily nepořádek dříve zakrytý sněhovou peřinou a ještě milosrdně neukrytý hustou zelení. Letos se věru nelze vymlouvat na sněhovou peřinu, maximálně tak na silné vichry, které ještě přispěly tím, že umístily Čistotu nelze udržovat bez špinavé práce. Přísloví na keře a stromy v okolí roztrhané pytlíky. Pohled věru neutěšený. Přiznám se, že mne k tomuto zamyšlení a dubnovému tématu Lískáčku přiměla návštěva přírodní rezervace na Kamenném vrchu a letošní nadílka konikleců, kterými se tak rádi pyšníme. Přestože u každého vstupu do rezervace jsou nápisy a názorné příklady toho, jak se nemáme v rezervaci chovat, další bližší pohled ukáže, že řada majitelů psů nejenže s nimi vstupuje do území, kam psi nesmí, ale je tam také občas nechá pobíhat. Kuřáci věru nemají problém odhodit nedopalek mezi chráněné koniklece a i několik prázdných plastových lahví by se našlo. Vyjdete-li z rezervace a jdete-li po asfaltové cestě kolem plotu, zjistíte, že ze zeleně, která tvoří předěl mezi touto cestou a chatařskou osadou, se pomalu ale jistě stává skládka. dopravu na Rybnické, protože tam se může syn bez obav rozběhnout. Bohužel poslední dobou nám tento oblíbený úsek kazí neuvěřitelná změť prázdných krabiček od cigaret a nedopalků přímo na cestě vedle se staví dům a dělníci ze stavby si toto místo oblíbili pro odpočinek. Bohužel příliš viditelně. A pochybuji, že po sobě někdy tento binec uklidí. A kdo ho má tedy uklidit? Mám vzít rukavice a hůlku a odpadky vysbírat, protože jinak mi budou každodenně připomínat to, že jsou prostě mezi námi jedinci, které nezajímá, co po sobě zanechávají ostatním a že slušný člověk prostě svou špínu jen tak neodhazuje na zem a bere ohled na ostatní a hlavně na prostředí, ve kterém všichni žijeme? Když tak učiním, myslíte, že si toho zmínění všimnou a nebo budou házet své prázdné krabičky na zem dále? A nebo se mám obrnit a smířit se s tím, že poslední úsek do školky už není tak hezký, jak býval? Když se takto budeme smiřovat s okolním nepořádkem, zbudou nám vůbec nějaká místa, která budou čistá a nepoznamenaná lidskou nezodpovědností? Já už jsem se rozhodla, pojmu to výchovně a půjdeme to místo uklidit se synem v rámci jeho předškolní výchovy, doufám, že z něho vyroste jednou člověk, který ví, že odpadky patří do koše a ne na zem a že i za ně neseme svou zodpovědnost. Přikládáme několik fotografií nafocených Lískáčkem z naší čtvrti, které vypovídají o tom, že je mnoho míst přímo v našem okolí, které volají po větší zodpovědnosti. O psích výkalech a příspěvku jejich neuklízejících majitelů ke kvalitě životního prostředí, ve kterém žijeme my všichni svůj život, jsme psali v Lískáčku už mnohokrát, ale nelze vše svádět jenom na nezodpovědné pejskaře. Jak je vidět, mnozí z nás přispívají k neutěšenosti jarního nepořádku věrou vrchovatou i bez psů. Vzpomeňte si na tyto obrázky, až se budete rozmýšlet: odhodit či neodhodit? Kateřina Dubská A poslední můj osobní zážitek pro změnu z Rybnické každé ráno vodím syna do školky na Rybnické a máme rádi poslední úsek cesty u školky mezi školkovou zahradou a stromořadím, které cloní rušnou

2 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti Slavnostní otevření lezeckého balvanu Ve čtvrtek 27. března odpoledne místostarosta ÚMČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jan Privarčák slavnostně přestřihl pásku u lezeckého balvanu v areálu Plachty KV2. Po slavnostním zahájení následovala soutěž ve volném lezení. Úkolem bylo přelézt trasu vytyčenou ve vymezené výšce pro každou kategorii. Soutěže se zúčastnili ostřílení lezci i úplní začátečníci. Cenu a diplom za umístění na stupních vítězů si vybojovali: v kategorii nejmladší žactvo (do 10 let) 1. místo Adam Purč 2. místo Adéla Širhalová 3. místo Miriam Zedníčková v kategorii mladší žactvo (11 12 let) 1. místo Lukáš Vránek 2. místo Barbora Křížová 3. místo Denis Nečas v kategorii starší žactvo (13 15 let) 1. místo Zdeněk Vstohal 2. místo Michal Petřek 3. místo Pavel Hrazdira Celá akce proběhla za spolupráce komise pro kulturu RMČ, lezeckého kroužku Rockey monkeys a turistického oddílu mládeže Horolezčata. Turistický oddíl Horolezčata se sídlem v Novém Lískovci tímto zve děti a mládež se zájmem o lezení a pohyb v přírodě k balvanu každou středu od hod. Další závody které organizuje MČ Nový Lískovec a TOM Horolezčata, proběhnou Miloš Stejskal Střípky ze ŠD na ZŠ Svážná 9 Děti se učí nejen ve vyučování, ale i ve školní družině, jak se mají chránit v krizových situacích. Měli jsme na návštěvě opičku Julču, která dětem vyprávěla, jak se zachovat, když někdo telefonuje domů a rodiče tam zrovna nejsou, co dělat, když s námi jde do domu cizí člověk, a jiné příklady, které si děti samy vyzkoušely formou simulací. Také u nás proběhl program: Canisterapie aneb Hrajeme si s pejskem. Nejdříve se děti zúčastnily besedy, poté se podívaly na snímky se štěňátky a nakonec si ve skupince s pejsky i hrály. V současné době také probíhají v jednotlivých odděleních besedy s policistou, kde si znovu děti připomenou, co je učila opička Julča, ale také se dozvědí, jak se zachovat v jiných situacích, jako je požár, autohavárie atd. Vychovatelky ŠD

3 3 LÍSKÁČEK 4/2008 informace z radnice Rada městské části č. 4/2008 ze dne schválila: dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění zařízení, uzavřené mezi MČ Brno-Nový Lískovec a Brněnskými Komunikacemi a.s. Brno aktualizovaný Postup u vymáhání dluhu na nájemném a službách dohodu o skončení nájemní smlouvy č. 76/2006 ke dni a uzavření nájemní smlouvy s doložkou vykonatelnosti na pronájem bytu č. 18, 2KK, v domě Svážná 3, Brno, na dobu od do s paní Š. H. dohodu č. 04/12/08 o skončení nájmu bytů č. 31, č. 42 a č. 55 v domě Koniklecová 4 s Ústavním soudem České republiky změnu termínu pro uzavření nájemní smlouvy s doložkou vykonatelnosti na pronájem bytu č. 10 v domě Svážná 3 s manžely K. na dobu od do uzavření nájemní smlouvy s doložkou přímé vykonatelnosti na pronájem bytu č. č , Kamínky 25, Brno, s E. F. na dobu od do dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru v domě Kamínky 21 s M. Š. změnu kapacity počtu žáků Základní školy Brno, Svážná 9, z žáků na 576 žáků pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Svážná 14, Brno Ing. L. K. a nájemní smlouvu, současně uděluje Ing. K. plnou moc k jednání na stavebním úřadě ve věci zřízení nebytového prostoru NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Mgr. Andrea Herbrychová, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo nliskovec.brno.cz a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do květnového čísla je pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Kamínky 19, Brno, L. Š. a nájemní smlouvu podání žádosti o účelovou dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na realizaci projektu Modernizace technického vybavení kinosálu Svážná 9, Brno v celkové výši Kč neschválila: proplacení žaluzií nájemkyni A. K. bytem Svážná 21 vzala na vědomí: informaci o úhradách nájemného a služeb nájemci, u kterých má dle nájemní smlouvy dojít do k ukončení nájemního poměru výměnu bytu mezi D.J., byt č.68, 2KK, Koniklecová 5 a V. V., byt 1KK Provazníkova 7, Brno, zajištění prázdninového provozu v mateřských školách v Městské části Brno-Nový Lískovec ve dnech: MŠ Brno, Pomněnky, Oblá MŠ Brno, Kamarád, Čtvrtě MŠ Brno, Vážka, Rybnická 45 Od budou v provozu všechny tři mateřské školy souhlasila: s uzavřením nájemní smlouvy na byt v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brno- -Řečkovice a Mokrá Hora s J. D. byt č. 93, na dobu od do s uzavřením nájemní smlouvy na byt 106 v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brnostřed s R. P. byt č. 106 na dobu od do s podmínkou, že do uhradí dlužné poplatky z prodlení s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 1/2008 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a K. K. za účelem zasklení lodžie systémem IVETA na bytovém domě Oblá 19 s pokládkou telefonních kabelů Telefónica O2 na pozemcích Statutárního města Brna p.č. 708/24, 708/1, 708/36, 710/1 v k.ú. Nový Lískovec pro napojení novostavby RD na pozemku p.č. 710/2 v k.ú. Nový Lískovec a se zřízením věcného břemene k pozemkům Statutárního města Brna p.č. 708/24, 708/1, 708/36, 710/1 v k.ú. Nový Lískovec na pokládku telefonního vedení Telefónica O2 s uhrazením žadatelského poplatku ( 10, odst. 3 zákona o Fondu) ve výši Kč z položky nákup ostatních služeb 3399 položka 5169 rozpočtu komise pro kulturu s použitím znaku městské části na Bógu ochranné výstroji cvičence kendó, občana Městské části Brno-Nový Lískovec Jakuba Kopeckého přidělila: I. H. byt č. 4, 2+1, Kamínky 29, Brno, s aktuálním nájemným na dobu jednoho roku potvrdila: rozhodnutí bytové komise RMČ o vyřazení žádosti o pronájem bytu Mgr. D. Z. z registru evidence žadatelů uložila: bytové komisi RMČ vést seznam žadatelů o výměnu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna svěřených Městské části Brno-Nový Lískovec vedoucí OVV předložit smlouvu o dílo s Ing. arch. Markem Štěpánem, Vranov 278 (tj. Ateliér Štěpán) na vypracování projektové dokumentace obnovy lesoparku s rozhlednou nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci pro vydání územního rozhodnutí ukládá OVV zajistit v zápisu rejstříku škol a školských zařízení provedení změny počtů žáků Základní školy Brno, Svážná 9 z 1050 žáků na 576 žáků OSV předložit na příští jednání RMČ zprávu o řešení autovraků v MČ revokovala: usnesení RMČ 3/2008 ze dne bod 3c ve znění: RMČ nesouhlasí s dalším prodloužením nájemní smlouvy s R. P. byt č. 106, Koniklecová 5, Brno zrušila: svá usnesení ze dne RMČ 23/2007 bod 6c, část ve znění: RMČ přiděluje J. W. byt č. 64, 1KK, Koniklecová 5, Brno, s aktuálním nájemným, s podmínkou úhrady dlužné částky 40 tis. Kč, na dobu neurčitou od ; K. A. byt č. 116, 1KK, Koniklecová 5, Brno, s aktuálním nájemným na dobu určitou od do , ze dne RMČ č. 3/2008 k bodu 3b, část ve znění: RMČ přiděluje J. W. a I. N. byt č. 11, 1+1, Kamínky 27, Brno s aktuálním nájemným, na dobu určitou od do pověřila: starostku jednat s vlastníkem objektu prodejny nábytku Nová POHODA, Jihlavská 26, Brno na pozemku parc. č. 2159/1 o možnostech využití objektu vedoucí FO připravit rozpočtové opatření (č.12/2008) za účelem navýšení kapitálových výdajů rozpočtu MČ na akci Obnova lesoparku o 450 tis. Kč vedoucí OVV objednáním části příprava díla a návrh díla, studie projektové dokumentace obnovy lesoparku s rozhlednou nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci u Ing. arch. Marka Štěpána, Vranov 278 (tj. Ateliér Štěpán) dle členění jeho cenové nabídky a do výše dle rozpočtu MČ 2008 vedoucí FO připravit rozpočtové opatření (č.13/2008) za účelem navýšení kapitálových výdajů rozpočtu MČ na akci Úpravy KVII o 50 tis. Kč vedoucí OVV objednáním Vypracování studie objektů zázemí sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci u DIMENSE v.o.s., Hrčířská 15, Brno po částech dle nabídky a do výše dle rozpočtu MČ 2008 vybrala: pro veřejnou zakázku Vypracování projektové dokumentace obnovy lesoparku s rozhlednou nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Marka Štěpána, Vranov 278 (tj. Ateliér Štěpán) s nabídkovou cenou Kč vč. DPH pro veřejnou zakázku Vypracování studie objektů zázemí sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku DIMENSE v.o.s., Hrčířská 15, Brno s nabídkovou cenou Kč vč. DPH jmenovala: - JUDr. Petra Všetečku předsedou komise pro mládež a sport a Martinu Buchtovou členkou komise pro kulturu. Taj.

4 LÍSKÁČEK 4/ informace z radnice Schválený rozpočet na rok 2008 v závazných ukazatelích PŘÍJMY: v tis. Kč Pol. Věcná náplň Rozpočet Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostrans Odvod výtěžku z provozu loterií (2007) Správní poplatky 120 Daňové příjmy celkem Příjmy z pronájmu zahrádek Příjmy z pronájmu ost. nemovit Příjmy za inzerci Příjmy z pronájmu nebyt. domů Příjmy z pronájmu ostatních pozemků Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí Příjmy z úroků 100 Nedaňové příjmy celkem Neinv. přijaté dotace ze SR Neinv. přijaté dotace od města Převody z vlast. fondů HČ Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE: v tis. Kč Pol. Věcná náplň Rozpočet Silnice Ostatní záležit. místních komunikací kapitál. Ostatní záležit. Místních komunikací Bezpečnost silnič. provozu Ostatní zálež. v silnič. dopravě Předškolní zařízení Základní školy kapitál. Základní školy Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Ostatní zál. kultury (obecní kronika) Ostatní záležitosti sdělovacích prostř Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost Využití voln. času dětí a mládeže Bytové hospodářství kapitál. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Sběr a svoz komunál. odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kapitál. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Soc. dávky péče o staré občany Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finanč. operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků 5 VÝDAJE CELKEM provozní výdaje celkem tis. Kč kapitálové výdaje tis. Kč Celkový objem financování v roce 2008 v tis. Kč Par. Pol. Věcná náplň Rozpočet Splátka úvěrů (jistin) Kamínky Oblá Oblá Oblá Oblá 5, 7-51 Oblá 9, 11, Oblá 15, Kamínky 17, Splátka půjček z FBV města Brna Kamínky 25, 27, Kamínky 31, 33, Oblá 5, Oblá 9, 11, Oblá 15, Kamínky 17, Splátka půjčky z FRB města Brna -250 Kamínky 17, FINANCOVÁNÍ CELKEM REKAPITULACE Položka MD D Rozpočtované příjmy Rozpočtované výdaje Zapojení volných zdrojů splátky úvěrů splátky půjček FRB a FBV Rozpočet celkem Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v roce 2008 (Rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím) 3111 Předškolní zařízení 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO Kč z toho: MŠ Čtvrtě Kč MŠ Oblá Kč MŠ Rybnická Kč 3112 Základní školy 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO Kč z toho: ZŠ Kamínky Kč ZŠ Svážná Kč Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků z rozpočtu MČ v roce 2008 (neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím) 6399 Ostatní finanční operace 5229 ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím Kč Ve smyslu 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků: Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne: Komentář: Návrh rozpočtu roku 2008 vychází z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z metodiky rozpočtu Statutárního města Brna. V návrhu rozpočtu tvoří bilance zdrojů tis. Kč (z toho tis. Kč je určeno na mimorozpočtově hrazené výdaje v souvislosti se splátkami půjček a úvěrů). Oproti roku 2007 je zhruba o 5 mil. Kč nižší. Pokles příjmů je způsoben jednak regulací (zákazem) provozování VHP na celém území Nového Lískovce, což představuje snížení v roce 2008 cca o 800 tis. Kč a jednak nižšími převody z hospodaření VHČ, kde je disponibilní zisk zatížen pohledávkami. Potřeby představují tis. Kč. Saldo sice představuje přebytek ve výši tis. Kč, ale ve skutečnosti by mělo být ve výši tis. Kč, tzn. že na rozpočtované provozní výdaje chybí v rozpočtu zdroje ve výši tis. Kč. Na vyrovnání chybějících výdajových prostředků (sociální dávky, částečně školství a pozastávky) budou muset být zapojeny v rámci financování nevyčerpané prostředky z hospodaření roku Strukturu rozpočtu příjmů tvoří: daňové příjmy v objemu tis. Kč nedaňové příjmy v objemu tis. Kč přijaté transfery v objemu tis. Kč Celkový objem příjmů tis. Kč Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z místních a správních poplatků. Oproti rozpočtu roku 2007 je zde patrný pokles o příjmy z provozování VHP. Nedaňové příjmy jsou tvořeny většinou z pronájmu majetku a z poskytování služeb. I zde je mírný pokles oproti roku 2007, protože rozpočet 2007 vycházel z předpisů nájemného roku 2006 zvýšeného o inflační koeficient a nebyly v něm zohledněny úpravy a změny předpisů u nebytových domů, ke kterým došlo v průběhu roku Přijaté

5 5 LÍSKÁČEK 4/2008 ze života naší čtvrti transfery tvoří nejvyšší část zdrojů. Jedná se převážně o prostředky z rozpočtu státu na výkon státní správy a na školství. Objem těchto prostředků je v této fázi stanoven ve výši rozpočtu roku 2007, protože skutečně přiznaná výše prostředků bude známa až po schválení státního rozpočtu. Další příjmy tvoří neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu Statutárního města Brna. Jejich objem byl rovněž stanoven ve výši rozpočtu roku 2007 a jejich skutečná výše bude známa až po projednání v Zastupitelstvu města Brna. Součástí tohoto oddílu jsou rovněž převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které jsou plánovány pouze ve výši potřeb na splátky úroků z úvěrů a předprojektovou přípravu další regenerace panelových domů, na spoluúčast ve fondu krytí škod a dále na mimorozpočtové úhrady splátek jistin z úroků a splátek půjček v úhrnné výši tis. Kč. Strukturu rozpočtu výdajů tvoří: provozní (běžné výdaje) v objemu tis. Kč z toho: sociální dávky 425 tis. Kč školství tis. Kč provozní výdaje tis. Kč nespecifikovaná rezerva 620 tis. Kč transfery nezisk. org. 335 tis. Kč kapitálové výdaje v objemu tis. Kč z toho: stavební nové investice tis. Kč pozastávky 877 tis. Kč Celkový objem výdajů tis. Kč Provozní výdaje na školství jsou prozatím v návrhu rozpočtu stanoveny rovněž v objemu rozpočtu roku Navýšení je pouze u MŠ Čtvrtě o účelovou neinvestiční dotaci na opravu školní zahrady ve výši 425 tis. Kč, která jí byla přiznána v září 2007, ale vzhledem k počasí již nebylo možno celý záměr uskutečnit, a proto se o tyto prostředky navyšuje rozpočet roku 2008 ze zůstatku nevyčerpaných prostředků roku Prostředky na školství rozdělené podle závazného klíče schváleného v ZMČ č. 5/6 nebudou stačit pokrýt u MŠ ostatní provozní výdaje a bude nutno situaci řešit v průběhu roku. Provozní výdaje na sociální dávky jsou prozatím stanoveny ve výši 1/12 rozpočtovaných výdajů roku 2007 z vlastních prostředků MČ Brno-Nový Lískovec, protože prostředky na sociální dávky z rozpočtu státu obdržíme až během ledna 2008 a budou na základě rozpočtového opatření zahrnuty do upraveného rozpočtu roku Prostředky MČ vyčleněné na výplatu soc. dávek pro první měsíc roku 2008 ve výši 425 tis. Kč poté budou uvolněny a budou se moci zapojit na výdaje, které nemohly být uspokojeny v potřebné výši (např. školství). Ostatní provozní výdaje byly stanoveny na základě oprávněných požadavků jednotlivých správců rozpočtových prostředků, které vycházejí ze závazků vyplývajících z plnění povinností uložených zákony, výdajů spojených s péčí o majetek a jeho rozvoj, výdajů spojených s výkony vnitřní správy, ze závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů a dalších výdajů uskutečněných v rámci rozvoje MČ. Členění rozpočtu výdajů roku 2008 je oproti roku 2007 mírně upraveno s ohledem na potřebu sledování některých výdajů odděleně (např. energie ZUŠ, Domečku a opravy v prostorách hotelové školy). Nově je zařazena kapitola pro sledování výdajů v souvislosti s vedením kroniky. Jedná se o 3319, který vykazuje provozní výdaje v souvislosti s vedením kroniky ve výši 28 tis. Kč. Odměny zastupitelů a platy zaměstnanců byly v rozpočtu roku 2008 stanoveny s 5% nárůstem. V případě, že vláda schválí jiné navýšení, bude tato změna akceptována až v upraveném rozpočtu a případně uvolněné prostředky mohou být zapojeny na jiné potřebné výdaje. V návrhu rozpočtu je zapojena minimální rezerva ve výši 620 tis. Kč, která bude v průběhu roku rozpuštěna na případné zabezpečení vlastních zdrojů u dotovaných investičních akcí ze státních fondů. Finanční vztah k neziskovým a podobným organizacím je v návrhu rozpočtu roku 2008 stanoven ve výši 335 tis. Kč. Návrh byl navýšen z rozhodnutí ZMČ o nevyčerpaný zůstatek z roku Návrh rozpočtu roku 2008 zohledňuje minimální investiční výdaje, které jsou převážně na pokrytí pozastávek z investičních akcí realizovaných v roce Větší částka v objemu tis. Kč je v rozpočtu plánována na projektovou dokumentaci k novým regeneracím a je kryta z převodu prostředků fondu hospodářské činnosti (FRRB). Přestože saldo příjmů a výdajů představuje přebytek ve výši tis. Kč, je rozpočet výdajů o tis. Kč vyšší, než činí zdroje roku 2008 a proto musí být v rámci financování zapojeny další volné prostředky z hospodaření roku 2007 jak je patrno z tabulky na straně 5 přílohy. Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel , Základní škola Brno, Svážná 9 přijme administrativní pracovnici (hospodářku školy) na zkrácený úvazek. Informace na telefonních číslech , Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeúvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, tel.: Rozhodnutí o schválení do 20 minut! Vyřízení zdarma POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Vážení občané, v návaznosti na zákon o místních poplatcích byl obecně závaznou vyhláškou zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška č. 24/2001 ve znění pozdějších vyhlášek). Uvedený poplatek je ve městě Brně povinna zaplatit každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města (máte-li tři a více dětí, informujte se, zda se na některé z nich vztahuje osvobození od poplatkové povinnosti). Poplatek je stanoven ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok a úhrada je možná nejpozději k Možnosti úhrady poplatku: 1. v hotovosti a) po celý rok na pokladně výškové budovy A na Šumavské ulici č.33 b) od března do května na pokladně Magistrátu města Brna v přízemí budovy na Malinovského nám bezhotovostní převodem na účet číslo: /5400 variabilní symbol: rodné číslo poplatníka konstantní symbol: poštovní poukázkou Účel platby: Místní poplatek za komunální odpad Adresa majitele účtu: Statutární město Brno Magistrát města Brna Brno Číslo účtu: /5400 Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tato osoba je však povinna správci poplatku písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí na adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, Brno. Oznámení je možno také vyplnit na webové stránce a odeslat em. Veškeré podrobnosti a informace je možno získat osobně přímo na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská ulice 33, telefony: , , , , fax: nebo písemně na adrese: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, Brno, em na

6 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás Najít opravdu dobrou kadeřnici není vždy jednoduché. Nová kadeřnictví vznikají jako houby po dešti. Je ale pravda, že se často dlouho neudrží. Kvalitní, profesionální, s dostupnou cenou? Hledáme většinou takové, které nás finančně nezruinuje a zároveň po jeho návštěvě nemusíme nosit na hlavě čepici nebo vycházet jen za tmy. Interiér, který je čistý a příjemný. Takové je dámské, pánské i dětské kadeřnictví na ulici Oblá 36, které zde prosperuje již asi jedenáct let. Paní Alice Súkupová vytvoří účes na společenský večírek, ples či jinou akci se stejnou pečlivostí jako účes svatební. Poradí vám, jak pečovat o vlasy, a doporučí vám ty nejvhodnější kosmetické přípravky jsou pro ně ty nejvhodnější. Ošetřeni budete italskou kosmetikou. Barvení (mimo jiné i plastické), stříhání nebo jen umytí a vyfoukání si můžete vychutnat s uvolněním od všedních starostí. Nejlepší je objednat se minimálně jeden až dva týdny dopředu. V případě, že některá zákaznice nepřijde, může nám být nabídnutý volný termín. V pondělí a ve čtvrtek je kadeřnictví otevřeno od 14 do 20 hodin, v úterý a ve středu od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 15 hodin. Ale někdy stálé zákaznice potřebují účes i v jiném čase a ani to není problém. Jen to nemůžete chtít na počkání, protože je zde skutečně stále plno. Dana Beranová STARÝ NOVÝ NOVÝ LÍSKOVEC Novolískovecký sbor dobrovolných hasičů byl založen po skončení I. světové války v roce 1919 a těšil se velké popularitě i účasti občanů. Členství ve sboru bylo prestižní otázkou většiny mužů. Takto sloužit bezpečnosti pokládali za svoji povinnost a čest. Češi i Němci se v hasičském sboru snášeli bez problémů. Stejně jako sokolové prožívali členové sboru dobrovolných hasičů své poslání naprosto důsledně. Pořídili si své slavnostní stejnokroje i další pracovní zásahovou uniformu. V roce 1925 vybudovali za podpory obce objekt hasičské zbrojnice na ulici Rybnické 53 a zanedlouho, v roce 1927 zakoupili moderní hasičský automobil značky Škoda, který se stal chloubou sboru. Obecně se zásahovému vozu říkalo stříkačka. Bylo-li třeba, odvezla stříkačka mladou maminku-rodičku do brněnské porodnice. Novolískovecký sbor měl i své ženské družstvo se zdravotnickou družinou, svůj dorost a školou povinnou mládež. Hasiči se zúčastňovali všech společenských, zejména vlasteneckých akcí a každoročně pořádali své prestižní petropavlovské hody (do roku 1939). Sbor dobrovolných hasičů (po roce 1948 tzv. požárníků) byl zrušen v roce Objekt hasičské zbrojnice byl potom rozhodnutím zastupitelstva městské části v prvním polistopadovém volebním období rekonstruován na sídlo úřadu městské části, kde tento působil až do svého přestěhování do nového působiště v objektu na Oblé 75a. Rekonstrukci objektu bývalé hasičské zbrojnice navrhl tehdejší člen ZMČ Ing. arch. Jan Keith v avantgardním pojetí. Potřebné kancelářské prostory byly získány jak v původní přízemní části, tak v půdní nástavbě. Řešení ale mělo jeden háček. Z důvodu snahy o zisk co největších prostor zvolil arch. Keith řešení přístupu do půdní nástavby točitým ocelovým schodištěm. Provoz nového sídla ÚMČ si ale vyžádal z bezpečnostních důvodů zakáz přístupu veřejnosti do kanceláří v půdní nástavbě po točitém schodišti a referenti ÚMČ museli používat pro styk s veřejností pouze zasedací místnost v přízemí, což pro ně znamenalo hlavně v úředních dnech několik desítek výstupů a sestupů točitými schody (lze jen doufat, že to přispělo ke zlepšení jejich tělesné kondice). V současné době je objekt pronajímán k podnikání. S použitím záznamů Kroniky Nového Lískovce připravil Jiří Faber Foto: Ing. Rostislav Košťál, archiv p. R. Balaše

7 7 LÍSKÁČEK 4/2008 aktuálně Kuřátka Dovolujeme si Vás pozvat na akce, které pořádáme ve spolupráci se Statutárním městem Brnem pro rodiny s dětmi. Jsou to již tradiční akce, které se konají již sedmý rok. Kočárkové a koloběžkové závody a Putování za sluníčkem neděle hod. park na Moravském náměstí Pro děti jsou připraveny koloběžky, kočárky i odrážedla, projedou připravenou trasu a každou hodinu vyhlásíme a oceníme nejrychlejší. Děti se na připravených stanovištích potkají se zvířátky. Vyrobí si krokodýlka, zaskotačí si s opičkou, ochočí si tygříka. Prověříme zda ví, co které zvířátko žere nebo kde žije, co nepatří do vody, jak se starat o kytičky. Za splněné úkoly děti získají mléčné zoubky krokodýla Ferdy, ze kterých si vyrobí náhrdelník. Odpoledne zpestří poníci, kteří děti povozí. Na konci putování čekají na všechny děti odměny. Barevnější svět neděle hod. park na Moravském náměstí Pro rodiny s dětmi akce na Den matek, jak jinak lépe slavit než spolu. Děti namalují do připravených čtverců své obrázky, ze kterých porota vybere 30 nejúspěšnějších. Aby odpoledne pěkně uběhlo, na připravených stanovištích si děti ověří svou zručnost i znalosti. Všechny děti si za své snažení odnesou odměny, nejkrásnější obrázky oceníme diplomy i věcnými cenami. Odpoledne zpestří požární auto, které si děti prozkoumají. Hledání pokladu pirátů neděle hod. park Koliště 2, pod Janáčkovým divadlem Putování za pokladem pirátů a spoustou cen. Děti na stanovištích plní úkoly, které jsou zaměřeny na poznávání a ochranu přírody. Stezka je přivede až k pokladu, který nabídne spoustu překvapení pro malé i velké. Lidový Skřivánek úterý hod. sál B. Bakaly Soutěžní přehlídka ve zpěvu lidových písní, pod záštitou senátora R. Slavotínka. Moderuje Dr. Marcela Vandrová z Českého rozhlasu Brno. DEN UČITELŮ ŠKOLA HROU 28. března 2008 při příležitosti Dne učitelů proběhlo na ZŠ Svážná 9 zábavné odpoledne pod názvem Škola hrou. Žáci 2. stupně neabsolvovali tento den svůj běžný rozvrh, ale měli možnost si netradičním způsobem, formou her a soutěží, upevnit své vědomosti a znalosti z osmi základních předmětů. A také žáci prvního stupně měli program oživený zajímavým způsobem, jak je vidět na několika fotografiích vybraných z tohoto dne. Pedagogové ZŠ Svážná 9 CVČ Lyska informuje Milí přátelé, v únoru a březnu jsme byli na horách v Deštném a v Ramzové. I když sněhové podmínky nebyly úplně ideální, přesto jsme si zalyžovali. Někteří účastníci stáli na lyžích poprvé, někteří už pilovali styl. Důležité bylo, že nám nechyběla dobrá nálada. Už se těšíme zase na příští rok. Jen toho sněhu by mohlo být víc. Pro letošní rok jsme pro děti připravily tyto tábory: Tábor Kulíšci pro děti 7 15 let společně s Asterixem a Obelixem se stanete obyvateli Galské vesnice. Termín: Místo: Kunčina Ves u Lysic. Cena: Kč. Kulíšci pro malé pro děti 7 10 let. Termín: Místo: Kunčina Ves u Lysic. Cena 2000 Kč. Příměstský tábor pro šikovné kluky a holky: Spousta legrace, výtvarné dovádění, výlety. Pro děti 7 15 let. Místo: Centrum volného času Lyska. Cena: 500 Kč. Termíny: , Kontakt: Helena Jandíková, helca tel.: , A ještě něco pro dospělé: Výroba smaltovaného budíku. Přijďte si za námi barevně vyzdobit technikou smaltu budík. Cena 150 Kč začátek: hod Tvoření z pedigu. Tvorba košíků a dekorací dle vlastního přání. Cena: 200 Kč. Začátek hod Fusing. Výroba šperků technikou tavení skla. Cena: 150 Kč. Začátek hod. Na tvořivé dílny je nutná rezervace na tel.: , Lydie Procházková Schůzka rodičů budoucích prvňáčků na Základní škole Svážná 9 Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzku, která se bude konat v kinosále naší základní školy dne 15. května 2008 v 17 hodin. Na schůzku můžete přivést i své děti, budoucí prvňáčky, kteří u nás od září 2008 nastoupí do první třídy. Pro děti bude ve třídách připraven program, který povedou paní učitelky budoucích prvních tříd. Na informační schůzce se dozvíte důležité informace pro vstup Vašeho dítěte do naší školy, budete si moci vyzvednout přihlášku do školní družiny a seznámíte se s možnostmi mimoškolních aktivit. Rádi bychom také slyšeli Vaše názory na současné vzdělávání dětí, Vaše priority a očekávání ze strany naší školy. Těšíme se na příjemnou diskusi s Vámi. Ředitelství ZŠ Brno, Svážná 9, a paní učitelky

8 LÍSKÁČEK 4/ ze školství Jeden svět na Základní škole Kamínky Již deset let se v České republice koná festival dokumentárních filmů s tematikou lidských práv Jeden svět a získává stále vyšší renomé u nás i v Evropě. Žáci základních a středních škol mohou zhlédnout festivalové filmy v rámci sekce Jeden svět na školách. Protože máme dobrou zkušenost z předešlých let a protože v našem školním vzdělávacím programu klademe důraz na výchovu k multikulturalitě a k myšlení v evropských a globálních souvislostech, navštívili jsme i letos s žáky druhého stupně několik představení. Setkání s jiným, i když jedním světem je pro některé žáky až šokující, ale šokující spíše v pozitivním smyslu. Uvědomují si, že pojem problém může být velmi relativní, stejně jako pojmy právo, svoboda, tolerance, a nutí je to k zamyšlení. A o to jistě tvůrci filmů i pořadatelé festivalu usilují. O všem, co ve filmech vidí, mají žáci možnost diskutovat bezprostředně po představení a následně i ve škole v hodinách českého jazyka, dějepisu, rodinné a občanské výchovy. A zase šok! Jak formulovat vlastní myšlenky? Jak vyjádřit a obhájit vlastní názor a naslouchat názorům těch ostatních? Není to jednoduché, ale naši žáci už na to i díky Jednomu světu začínají přicházet. Posuďte sami, jak se jim to daří: Filmy jsou poučné a někdy i smutné, jako by se to neodehrávalo v reálném světě. Je smutné, v jakých poměrech dnes někteří lidé žijí. Anette Husárová, 7. třída Na filmu Emotikony mi vadilo, že pojednával pouze o dívkách, které měly problémy. To, že se člověk uzavře do virtuální reality a komunikuje převážně prostřednictvím počítače, ještě neznamená, že má problémy. Co když ho to prostě jenom baví?! Lucie Koubková, 7. třída Bylo mi líto těch holek s těmi hroznými problémy. Nikdy bych to nikomu nepřála a sama bych to zažít nechtěla. Dívky ve filmu byly dost statečné Katka Malá, 7. třída Příběh dívky z Indie Lakšmí a já se mi líbil, protože jsme se dozvěděli, jak se žije jinde. Vyprávělo se o tvrdé realitě, nic nebylo vymyšlené. Dozvěděla jsem se o rozdělení lidí na kasty podle bohatství. Nevím, jak se podle bohatství mohou lidé rozdělovat. Vždyť bohatství není důležité, jde přece o vědomosti a lásku. Kristýna Lišková, 7. třída Emotikony byl film o útěku z reality do virtuálního světa. Takový útěk podle mě nic neřeší Před realitou se člověk neskryje Jsme vlastně oběti reality, avšak také virtuálního světa. Pokud v reálném životě nevíme, o co nám jde a jakého cíle chceme dosáhnout, ve virtuálním světě to nebudeme vědět také Honza Urbiš, 7. třída Film Lakšmí a já se mi líbil a byl pro mě poučný. Bylo mi líto Lakšmí, že ji rodina odvrhla jenom proto, že se zamilovala do někoho z nižší kasty Jsem rád, že u nás nic takového jako kasty není. Myslím si, že bych si měl víc vážit toho, kde žiju, jak bydlím, jaké můžu mít vzdělání Dan Sedlo, 7. třída Film Lakšmí a já se mi líbil, protože jsem se dozvěděla, jak žijí lidé na jiných místech a jak se jim tam daří Katka Liktorová, 7. třída Film Nazi Pop Twins mě velice zaujal. Byl o čtrnáctiletých amerických dvojčatech, hezkých slečnách, které mají rády nakupování, kino, diskotéky, a hlavně rády zpívají nejen sobě, ale i publiku. Je v tom ovšem háček. Matka dvojčat, bílá nacionalistka, jak si sama říká, dvojčatům určuje, co mají zpívat. A jsou to samé rasistické a nenávistné texty. Dvojčata jsou zcela v moci matky Holky se chtějí vzepřít, ale skončí to velmi smutně. Bílá nacionalistka se chystá se svými slepými dcerami na turné po Evropě. Magda Faukalová, 9. třída I když jsem šla na film Nazi Pop Twins s domněnkou, že se mi to nebude líbit, musím uznat, že jsem se mýlila.nejvíce mě zaujalo, jak se dívky bály své matky, a nemohly tudíž projevovat své vlastní názory. Byly odděleny od okolního světa s jiným názorem už v dětství a bylo vidět, jak jejich matka hraje divadlo, když ví, že ji snímá kamera Lenka Holíková, 9. třída Holky z filmu Emotikony měly problém. Byly jiné, nezapadaly do svého okolí, a proto byly všem pro smích Myslím si, že každý z nás potřebuje přátele. Ty holky je našly na internetu Marek Badalík, 9. třída Když se zamyslím nad tím, co jsem viděl, nechce se mi tomu věřit. Jak můžeme být tak uzavření do sebe?... Myslím si, že společnost druhých lidí je důležitá Martin Blatný, 9. třída Líbila se mi diskuse na konci představení Emotikony, ve které vystoupili se svými názory někteří z nás a zamýšleli se i nad vlastními zkušenostmi s problémy vyplývající z předchozího dokumentu, jako je šikana, osobní traumata, nedostatek komunikace, smrt blízké osoby... Kateřina Růžičková. 8. třída Dokument Emotikony mě motivoval k zamyšlení... Všichni nežijeme tak bezproblémově, jak by se mohlo na první pohled zdát... David Viktorin, 8. třída Hlavními aktéry obou určitě zajímavých dokumentů, Emotikony a Nazi Pop Twins, byly dívky teenagerky... Kluci tedy nemají žádné problémy? Jarek Drábek, 8. třída Myslím si, že uzavření se do virtuálního světa není zrovna nejlepší způsob mladých lidí nenacházející ve svém nejbližším okolí např. kamarádství, pochopení a lék na samotu... Sylvie Mezerová, 8. třída Film Nazi Pop Twins se mi líbil. Měli jsme možnost sledovat průběh jednoho roku veřejných hudebních koncertů čtrnáctiletých dvojčat a nahlédnout do někdy až děsivého každodenního života obou sester, které byly velice negativně ovlivňovány vlastní matkou. Jak asi tento skutečný příběh pokračuje?... Eva Drbalová, 8. třída Bylo to vcelku zajímavé nahlédnutí do života mladých lidí, kteří se už setkali a potýkali se z mého pohledu s vážnými problémy....považuji se za celkem bezproblémové dítě a pevně doufám, že nebudu muset řešit tak složité životní situace?!... Zdeněk Jaroš, 8. třída Filmový festival zaměřený na problematiku dodržování lidských práv se mi líbil díky tomu, že jsme se při těchto příbězích mohli zamyslet nad tím, jestli máme vůbec reálný důvod si stěžovat ve svých vlastních životech ve srovnání s tím, že ostatní se potýkají s problémy daleko většími a důležitějšími...! Sabina Younesová, 8. třída Film Emotikony nám ukázal stinnou i světlou stranu zdroje, dnes snad všech informací. Ukázal nám příběhy lidí s obrovskými problémy a nabídl nám i řešení....snad se takovými problémy nebudeme muset někdy zabývat i my?!... Dominika Vamberská, 9. třída Tematika dokumentu Emotikony mne zaujala i proto, že se týká téměř každého současného mladého člověka... Zbožňuji práci na počítači, ale kouzlu virtuálního světa jako jediného prostředku komunikace bych propadnout netoužil... Martin Loukota, 9. třída Dokument známé nizozemské režisérky se mně líbil... Některých dívek mi bylo líto....nechtěla bych se nikdy v životě dostat do podobných problémů!... Monika Brzkovská, 9. třída Film Emotikony mne zaujal....zapojila jsem se do zajímavé diskuze po ukončení filmového dokumentu a svěřila se i s osobními zkušenostmi k dané problematice. Jana Hančíková, 9. třída Myslím si, že byla pro nás přínosná účast na tomto festivalu dokumentárních filmů. Mnozí z nás asi neměli ani ponětí, naštěstí, s jakými nejrůznějšími problémy se mohou mladí lidé v současném světě setkávat....a také extrémní byl příběh čtrnáctiletých dvojčat!... Cožpak někdo z nás může za to, s jakou barvou pleti se narodí?... Aneta Rychetská, 9. třída Příběh Nazi Pop Twins mě zaujal zvláště tím, že zde vystupovala děvčata mého věku. Vlastně díky výchově vlastní matky prosluly svými radikálními názory otevřeně podporujícími neonacismus....jsou dívky opravdu bezvýhradně přesvědčeny o platnosti nenávistných názorů, které se hlavně prosazují v textech jejich písní?!... Ondra Ptáček, 9. třída Líbil se mi dokument Emotikony a zaujala mne i diskuse, které se učastnili někteří odvážnější z nás. Petr Hirka, 9. třída Jsem ráda, že jsem se díky projektu Jeden svět, mohla seznámit s příběhy mladých lidí současnosti a s jejich problémy. Je určitě pozitivní o problémech, do jakých se může každý z nás dostat, mluvit nahlas a cítit, že všechno se dá řešit!... Marie Křivá, 9. třída. Vyučující českého jazyka a žáci tříd ZŠ Kamínky

9 9 LÍSKÁČEK 4/2008 aktuálně Napsali jste nám POMÁHAT A CHRÁNIT Bydlím na sídlišti Kamenný vrch, které je známé tím, že zde není kde zaparkovat vozidlo. Obyvatelé sídliště si na tento fakt již zvykli a panuje zde atmosféra tolerance mezi motoristy i pěšími a auta stojící na chodníku nejsou nepřekonatelnou překážkou, jednoduše je obcházíme. Nikdo se z toho neraduje, ale jiné řešení tato situace nemá. Zvykla si na to také Městská policie a zřejmě je jediná, která se z toho raduje. Neexistuje jednodušší způsob jak vybrat peníze na pokutách, než v klidných hodinách mezi půlnocí a ránem vyrazit pomáhat a chránit a rozdávat lístečky s nápisem 4 kola chodník. Po posledním zaplacení pokuty, která se od přestupku k přestupku zvyšuje, jsem se poučila a přestala jsem na chodníku parkovat. Věřím, že mě nyní Městská policie pomůže a ochrání. Tedy věřila jsem, až do jednoho sobotního rána, kdy jsem z místa určeného pro parkování bohužel nemohla vyjet přes auta stojící uprostřed vozovky. Za jejich stěrači jsem marně hledala vzkaz od svých ochránců, podobný tomu, který jsem několikrát našla za svými stěrači já. Uvědomila jsem si, že to bude asi tím, že 4 kola vozovka není přestupek. Jela jsem do zaměstnání, ve kterém na mě čekaly děti. Nemohla jsem se tudíž zdržovat přivoláním pomoci, ale musela jsem si pomoci co nejrychleji sama a vyrazit na nejbližší zastávku MHD. Cestou jsem měla dost času přemýšlet o tom, co je větší přestupek, jestli 4 kola chodník nebo omezování osobní svobody druhého člověka. Možná by bylo prospěšnější, kdyby ochránci zákona pomáhali a chránili tam, kde je to opravdu třeba a naplnili tak své zbrusu nové heslo. B. Knotková FINANČNÍ PORADNA SVAZU DŮCHODCŮ INFORMUJE Seniorům a občanům tělesně postiženým, držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP-P poskytneme bezplatnou informaci o možnostech sjednání slevy: na pojištění nemovitosti a domácnosti na zákonné a havarijní pojištění osobního automobilu na elektrickou energii na služby vybraného mobilního operátora na dodávku plynu (v jednání) V případě zájmu o poskytnutí informace vezměte sebou tyto doklady: občanský průkaz, průkaz TP, ZTP a ZTP-P již sjednané pojistné smlouvy (nemovitost, domácnost, zákonné a havarijní pojištění osob. automobilu) sjednané pojistné smlouvy na pojištění penzijní, stavební, životní, úrazové fakturu za roční vyúčtování el.energie fakturu za roční vyúčtování dodavatele plynu fakturu od vašeho mobilního operátora SIPO za poslední měsíc Návštěvu Finanční poradny doporučujeme předem telefonicky objednat na tel , nebo mobil Pro všechny zájemce máme úřední hodiny každé úterý od 13 do 16 hod. v kanceláři Svazu důchodců, Městské organizace Brno, Běhounská 17, 1. posch. Těšíme se na Vaši návštěvu Pracovníci Finanční poradny Senior klub Nový Lískovec Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel Akce Ekologického institutu Veronica květen 2008 Termín: 6. května 2008, hod. Název: Setkání přátel přírodní zahrady. Popis akce: Všechno zlé je k něčemu dobré zamyšlení nad plži a jinými obtížnými návštěvníky zahrady s Helenou Vlašínovou. Místo: Brno, Literární kavárna knihkupectví Academia, nám. Svobody 13. Kontakt: Ekologická poradna Veronica, tel , Termín: 18. května 2008, hod. Název: Nedělní procházka po finalistech Brněnského stromu roku Popis akce: Zveme vás na prohlídku stromů-finalistů (alespoň některých) s odborným výkladem pár dní před ukončením hlasování o vítěze. Sraz ve 14 hod. před Domem ochránců přírody (Panská 9). Kontakt: Lucie Nováková, tel , Termín: 22. dubna 22. května 2008 Název: Hlasování o Brněnský strom roku 2008 výstava. Popis akce: Zveme vás na přehlídku finalistů a zajímavostí 9. ročníku ankety Brněnský strom roku. Bude zde možnost hlasovat, dozvědět se podrobné informace o stromech, zhlédnout je na velkých fotografiích, zeptat se na to, co vás o stromech či zeleni zajímá. Vernisáž k zahájení výstavy se koná 22. dubna na Den Země od hod. Přístupná bude výstava denně: po pá hod., so a ne hod. Hlasovat o Brněnsky strom roku 2008 můžete také prostřednictvím internetu, sms zpráv a anketními lístky. Místo: Brno, Špilberk 2 (objekt bývalé vodárny sídlo správy Veřejné zeleně města Brna). Kontakt: Lucie Nováková, tel , www. veronica.cz. Termín: 31. května 2008 Název: Kosení biocentra Na Loukách. Popis akce: Chcete se naučit kosit kosou? Chcete se dozvědět zajímavosti ze života projektantů biocenter? Chcete pomoci přírodě? Přijďte v sobotu do Řečkovic! Je možné připojit se i během dne. Oběd a občerstvení zajištěno (prosíme o nahlášení účasti předem). Sraz v 9 hod. na autobusové zastávce Mokrá Hora linky č. 70. Místo: Brno-Řečkovice. Kontakt: Vilém Řiháček, tel , www. veronica.cz. Kloboukový klub a Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu zvou srdečně všechny, kdo rádi nosí klobouky (či si je chtějí teprve pořídit a nevědí, jak na to) na 1. brněnské Vítání jara v klobouku v neděli 18. května, začátek ve 14 hodin v Denisových sadech (pod Petrovem) Přijďte spolu s námi obnovit tradici kolonády s kloboukem (ale i bez něj) do krásného prostředí Denisových sadů a spojte tuto rodinnou nedělní procházku s užitečnou akcí pro podporu MAMMA HELP CENTRA Brno. Pro ženy z Mamma HELPU je klobouk symbolem, neboť jim v době onkologické léčby pomůže zajistit případnou anonymitu, ale také jim nabízí příležitost vrátit se do společnosti bez ztráty ženského sebevědomí. Příjemné nedělní odpoledne, které zahájí 1. náměstek Jihomoravského kraje ing. Milan Venclík, můžete strávit spolu s námi při přehlídkách krásných klobouků, poslechnout si nejznámější muzikálové písně, vybrat vítěze výtvarné soutěže na téma klobouk, soutěžit o ceny, nechat se vyfotit či namalovat s kloboukem, dozvědět se o klobouku skoro všechno a možná si jej i odnést na památku. Akce se nekoná jen v případě krupobití, májový deštík nás neodradí. A nezapomeňte si klobouk!

10 LÍSKÁČEK 4/ ze sportu Futsalový oddíl NASAN Nový Lískovec II. liga východ Ferram Opava NASAN 2 : 6 (0 : 2) Po porážkách s Helasem, Tangem a Třincem jsme se v Hradci nad Moravicí utkali s posledním týmem soutěže. V utkání jsme byli jednoznačně lepším mužstvem. První poločas jsme vyhráli 0 : 2. Po přestávce soupeř využil našich chyb v obraně a vyrovnal, ale to bylo z jejich strany vše. Do konce utkání jsme přidali ještě čtyři branky a po výhře 2 : 6 jsme si připsali další druholigové vítězství. Naše branky vstřelili Kocourek 3, Rampula 2 a Hoffmann 1. NASAN UFA Hradec Králové 2 : 7 (2 : 1) Po vítězství nad Opavou nás čekal další tým z popředí tabulky. První poločas byl z naší strany velice dobrý. Soupeře jsme dostali pod tlak a po gólech Rosenmayera a Rampuly jsme vedli 2 : 1. Ve druhé půli hráči hostujícího celku přidali na tempu, my jsme začali dělat hodně chyb v obranné činnosti a zkušený soupeř nás krutě trestal. Prohráli jsme 2 : 7, ale víc nás mrzí přístup našich hráčů k utkání, protože jsme ho odehráli pouze šesti lidech a to je na druholigové utkání hodně málo. HAVLÍČKŮV BROD NASAN 8 : 4 (4 : 2) Domácí tým, který nastoupil bez svých opor bratří Marešů, nás na začátku překvapil dobrou hrou a rychle šel do vedení 3 : 0. Pak jsme zápas vyrovnali, ale na soupeře to už nestačilo. Naše branky dali Rampula, Rosenmayer, Hoffmann a Svoboda. NASAN Agomeli Brno 4 : 8 (1 : 2) Naše poslední utkání ve 2. lize jsme odehráli v Křenovicích s výborně hrajícím celkem Agromeli. Z naší strany první poločas opět dobře odehraný, ale po přestávce se projevila lepší sehranost soupeře, na kterého jsme hlavně po fyzické stránce nestačili a prohráli jako v minulém utkání 4 : 8. Za naše mužstvo skórovali 2x Rambula, 1x Rosenmayer a Kozlík. Po posledním odehraném utkání můžeme už jen zrekapitulovat naše účinkování ve 2. lize. Hrát tuto soutěž jsme se rozhodli až po dlouhém váhání. Nakonec převážil názor, že tím můžeme získat nové zkušenosti pro náš mladý tým, které po případném sestupu uplatníme v divizní soutěži. Ve 22 utkáních, které jsme odehráli, se nám podařilo dvě vyhrát, tři remizovat a v sedmnácti zápasech jsme bohužel odešli poraženi. Na začátku sezony jsme měli cíl skončit do desátého místa a tím se ve II. lize udržet. Tušili jsme, že cíl asi patří do kategorie snů, ale nevzdávali jsme se předem. Průběh soutěže nám ukázal, že bodovat je opravdu těžké a motivace hráčů do dalších náročných zápasů se hledala stále hůř. Přesto jsme předvedli některé výborné výkony, např. s Helasem, který druhou ligu vyhrál a postupuje do I. ligy. Jako hlavní důvod našeho neúspěchu vidíme velký rozdíl v kvalitě soutěže. I když většina hráčů hrála na hranici svých možností, tak na sehranost soupeřů a jejich projev futsalu to nestačilo. Jako jedni z mála jsme do zápasů zařadili mladé hráče do 23 let, kteří pochází z Nového Lískovce. Jsou to: Petr Svoboda, Jakub Lindner, Lubomír Kocourek, Martin Černý a Martin Hoffmann. Jsme rádi, že jsme soutěž odehráli se ctí, za což patří dík především bafuňářům a zdravému jádru hráčského kolektivu. Soutěž nám ukázala, že amatérský klub v ní může uspět jedině s širokou základnou hráčů, kteří hrají týmově a hlavně srdcem. Na závěr chceme poděkovat všem hráčům, realizačnímu týmu, fanouškům a hlavně našim sponzorům: ÚMČ Nový Lískovec, formě Cardion, firmě Plynoterm a Sokolu Nový Lískovec. Konečná tabulka II. ligy východ: Rk. Tým Záp + 0 Skore Body (Prav) 1. Tango Brno : (21) 2. Helas Brno : (21) 3. Likop Třinec : (15) 4. Agromeli Brno : (14) 5. UFA Hradec Králové : (5) 6. Havlíčkův Brod : (4) 7. Arsenal Hlinsko : ( 4) 8. Slavie Havířov : ( 7) 9. Medvědi Malé Hoštice : ( 10) 10. Jerevan Slavičín : ( 18) 11. Nasan okruh Brno : ( 24) 12. Ferram Opava : ( 28) Tím, že skončila II. liga určitě neskončilo účinkování Nasanu. V dubnu se naplno začalo hrát v nižších soutěžích. Naši mladí hráči budou bojovat o body v 1.B třídě a starší ve 2.C třídě. Ti se také po Novém roce zúčastnili Futsalové ligy hráčů nad 35 let. Turnaj hrálo celkem 11 týmů. Vítězem se stal celek Tatranu Bohunice, naši hráči obsadili 9. místo, což je o jednu příčku lepší výsledek než v loňském roce. Lubomír Kocourek, Alois Jaša, Jan Bartoš Brňané úspěšní na mistrovství České republiky boxerů Mistrovství ČR juniorů, které proběhlo druhou březnovou sobotu v Brandýse nad Labem, se zúčastnilo 12 borců z Jihomoravského regionu. Šest z nich se probojovalo do finále vesměs těch, kteří startují jako členové Sportovního centra mládeže JMR za BC Brno-Nový Lískovec v 1. lize a většina z nich tak zhodnotila svoji přípravu a zkušenosti z této soutěže hlavně v závěrech svých utkání, kdy dokázali zvrátit pro ně nepříznivý průběh. Mistrovské tituly získali Král (do 60 kg) a Bosý (do 69 kg) oba z brněnské Komety. Oba startovali v pro ně nezvyklých váhových kategoriích, což podle vedoucího trenéra SCM Miroslava Kubánka jenom podtrhuje jejich úspěch. Další mistrovské tituly pro Jihomoravský region pak získali Reiterman z Jihlavy (do 54 kg), kroměřížský Šerban (do 57 kg) a v nejtěžší váhové kategorii nad 91 kg Musil ze Znojma, perspektivní borec, kterému rodiče a škola umožňují přípravu v Novém Lískovci. Nutno je ještě připomenout výkony Kopeckého (získal bronz ve váze do 60 kg) a nového objevu z Jihlavy Jelínka (do 91 kg). Výčet úspěchů boxerů jihomoravského SCM mohl být možná rozšířen v případě, že by startoval nadějný novolískovecký boxer Arber Saliuka teprve čtrnáctiletý, který by pro start mezi juniory potřeboval tzv. ostaršení. To však trenér SCM Elenko Savov nedoporučil s tím, že není účelem zisk medailí za každou cenu a čas Arbera teprve přijde. Do vyšší kategorie jej potom doprovodí další odchovanec novolískoveckého boxu Adam Černý (16 let, kadet). Oba se zatím připravují v rámci oblastní soutěže JMR, která v průběhu roku běží a v níž bodovali také Kraus (do 66 kg) a nová posila arménský boxer Aperjan. Na úspěchu jihomoravských boxerů mají podíl jejich oddíloví trenéři a jejich přípravu zastřešující sportovní centrum mládeže Jihomoravského regionu v Novém Lískovci. Na základě výsledků nominoval reprezentační trenér Jiří Kotyba na mezinárodní turnaj juniorů v Chorvatsku z JMR Bosého, Šerbana a Musila. Závěrem ještě výzva pro mladé zájemce o box BC Nový Lískovec připravuje jarní nábor mládeže (poslední v letošním roce). Zájemci se mohou hlásit denně v novolískovecké sokolovně vždy v hod. Poslední utkání doma letošního ročníku 1. ligy vybojují proti KB Most naši boxéři v sobotu 26. dubna v 14 hod. v sokolovně. Miroslav Kubánek, Jiří Faber

11 11 LÍSKÁČEK 4/2008 tipy pro volný čas LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH NA STARÉM BRNĚ OŽÍVÁ... Po mnoha letech, kdy byla kulturní památka z konce 18. století pro veřejnost uzavřená, probouzí se od jara t.r. k novému životu a zve k návštěvě výstav, komorních koncertů, divadelních představení, folklórních vystoupení, autorských čtení, přednášek či besed. Turistická sezóna bude zahájena v měsíci dubnu (11. 4.) výstavou Vlnařská centra Evropy (od počátků po 20. stol.) ve spolupráci s Archivem města Brna, následovat bude výstava fotografií Josefa Kunzfelda zachycující Staré Brno ve 2. pol. 19. stol. v porovnání s fotografiemi a stavem dnešním (od ). Pravidelně budou se budou konat výstavy floristické, historicko-etnografické, dále výstavy výtvarného umění nebo designu... Pro školy připravujeme historické interaktivní lektorské programy. Historické interiéry letohrádku bude možné od konce dubna využít také pro uspořádání svatebního obřadu, novodobé suterénní prostory mohou být uzpůsobeny např. pro školení, semináře, prezentace, workshopy, menší konference apod. Srdečně zveme všechny zájemce o prohlídku atraktivních prostor do Letohrádku Mitrovských na Veletržní ul. v Brně. KONTAKT: tel.: Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací v Brně zve na Absolventský koncert a výstavu, který se koná v úterý 6. května 2008 v 19 hod. ve Dvoraně rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1. Účinkují Tereza Váňová (violoncello) a Dagmar Vavřínová (příčná flétna), Scholastici musici, výtvarné práce vystavují Viktor Baumgartner, Eliška Fialová, Jonáš Garaj, Dita Klicnarová, Hana Kročilová, Petra Sladká, Pavla Večeřová a Adam Veselý. Česká asociace přátel vojenské historie Brno a Společnost Renata sekce vojenské historie si Vás dovolují pozvat na VZPOMÍNKOVÉ OSLAVY OSVOBOZENÍ Brno 8. května 2008 Plánovaný program: Kolona historických vozidel po památnících padlých v těchto městských částech Komín, Nový Lískovec, Královo Pole, Brno-střed (Moravské náměstí) Začátek na Moravském náměstí v 10 hodin. Zakončení cca ve 13 hodin. Památník padlých, ul. Pisárecká, hodin Předpokládaný počet cca 30 historických uniformovaných účinkujících, 5 kusů historické vojenské a civilní techniky. Program Zoo Brno Květen 2008: 1. máj v Zoo Brno Specifikace: country kapela Bobři a další program v areálu Místo konání: Zoo Brno Kontakt: Mgr. Vitulová, tel Květen 2008: ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ BRNO, ZDRAVÉ MĚSTO Specifikace: Kulturní a vzdělávací program pro návštěvníky Datum: Místo konání: Zoo Brno Kontakt: Mgr. Vitulová, tel Hotel MYSLIVNA Na Filipojakubskou noc se opět slétnou všechny čarodějnice z okolí hotelu Myslivna, aby znovu zvolily ty nejhezčí z nich a zatančily si kolem ohně. Milé dámy, přilétněte na svůj mejdan! Začínáme už od 17 hod., hraje skupina KASKADÉŘI a vstupné je ZDARMA! Autoškola Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: ) , M malé motocykly PO PÁ 9 18 hod. A velké motocykly B osobní vozidla SO hod. C nákladní vozidla MOBIL: D autobusy autoškola HYVNAR doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod. POZVÁNKA NA STAROLÍSKOVECKÉ MLADÉ HODY 2008 Vážení přátelé, chtěli bychom vás pozvat na letošní Starolískovecké mladé hody, které budou opět dvoudenní, a to 17. a 18. května 2008, k výročí patrona naší farnosti sv. Jana Nepomuckého. Hody bude organizovat Orel Starý Lískovec za podpory MČ Starý Lískovec a statutárního města Brna. PROGRAM pátek hod. Stavění máje sobota hod. Požehnání a zahájení hodového průvodu v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci sobota hod. Hodová zábava v sokolovně k tanci hraje Slovácká muzika z Vnorov V průběhu zábavy zatančí stárci Československou besedu neděle 9.30 hod. Slavnostní hodová mše svatá neděle hod. Zpívání a tančení s cimbálovou muzikou Vonica. V průběhu odpoledne zatančí děti Hanáckou besedu. Předprodej vstupenek na sobotní i nedělní program bude v pátek v prostorách sokolovny od 17 do 19 hodin. Na hody vás srdečně zvou starolískovečtí stárci, Orel Starý Lískovec, MČ Starý Lískovec a statutární město Brno.

12 LÍSKÁČEK 4/ různé RECEPTY LÍSKÁČKU Jednoduchých a rychlých receptů není nikdy dost a pokud jsou navíc lákavé a levné, tak potom stojí za to je vyzkoušet. Dnes máme pro Vás recepty hned tři. Smažené rohlíkové šišky Smícháme 5 rohlíků nakrájených na kostky, posypeme paprikou, přidáme 2 vejce rozšlehaná v mléce, sůl, rozškvařenou slaninu se zpěněnou cibulí a 15 dkg strouhaného sýra. Vytvoříme šišky a smažíme. Kdo má rád houby, může přidat dušené. Zapečené rohlíky s houbami Jeden den staré rohlíky, houby, koření, sýrové hranolky a debrecínské párky (obojí asi 3 cm dlouhé). Rohlíkům uřežeme špičky, vytlačíme měkký prostředek a protáhneme rozšlehanými vejci. Houby orestujeme, okořeníme tím, co máme po ruce, nacpeme doprostřed, pak dáme z každé strany hranolek sýra a uzavřeme párkem. Pochoutka na hořčici 1 kuře, sklenice Moravanky nebo Halali, po 1 lžíci kremžské, plnotučné a francouzské hořčice, 1 lžíce džemu, ½ lžičky mletého pepře, sladké papriky, pálivé papriky, kari koření. Kuře rozporcujeme na čtvrtky, v menší misce smícháme všechno koření, džem a hořčici, potřeme porce kuřete. Pečeme přibližně 1 hodinu a během pečení nepodléváme. V závěru pečení přidáme sterilovanou zeleninu. Příloha: těstoviny nebo brambory. Pálivou papriku nemusíme použít, záleží na naší chuti. textová inzerce Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Vyměním 3+1 druž. v přízemí za stejný ve vyšším patře. Vhodné pro tělesně postižené nebo starší osoby. Tel.: po 18. hod. Vyměním OB 1+1 v N. Lískovci za 2kk, 2+1 v N. Lískovci, Bohunicích. Kontakt Prodám rotoped. Záruka ještě 1/2 roku. Cena dohodou. Kontakt: AUTOSERVIS Svážná 27a (vedle kotelny), Nový Lískovec, tel./fax: , mobil: Provádíme: Příprava vozu na STK Provedení STK+EM Autoklempířské práce po dohodě možno převzetí dluhu od pojišťovny Kontrola elektroinstalace vozidla Seřízení geometrie ná- zdarma Autolakýrnické práce prav Výměna olejů Mechanické práce Při předložení letáčku před uzavřením zakázkového listu poskytneme slevu 6 % z ceny opravy vozidla NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Pro dospělé: Woody Allen: Čirá anarchie Cécile Krug: Dáš si ráno kávu, nebo čaj? Joyce Carol Oates: Stýskání po mámě Jan Skácel: Doteky Michal Viewegh: Krátké pohádky pro unavené rodiče Pro děti: Mark Evanier: Shrek René Goscinny: Nové Mikulášovy průšvihy Zdeněk Miler: Krtek a zima Joanne K. Rowling: HARRY POTTER a relikvie smrti Ondřej Sekora: Pošta v zoo Nejčtenější tituly pro dospělé: Barbara Cartland: Čarodějka Agatha Christie: Nakonec příjde smrt Zita Kabátová: Moje první republika Jiří Kratochvíl: Brněnské povídky Lenka Lanczová: Něžnosti Nejčtenější tituly pro děti: Georgie Adams: Tři malé pirátky Jim Davis: Garfield polyká pýchu Betty MacDonald: Všechno nejlepší, paní Láryfáry Darren Shan: Příběhy Darrena Shana Jan Vik: Míša Kulička v rodném lese NOVINKY V KVĚTNU VE VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert Saw 4 Já Legenda Poslední legie Říše hraček Americký gangster Pokání, Smrtící stisk, Krvavá pomsta, Alvin a Chipmunkové Resident evil 3 i na blu-ray Chovatelské potřeby Svážná 17 (u školy), tel.: , po pá , hod., so hod. Nabízejí: pro psy náhubky, vodítka, obojky, velký výběr hraček, pochoutek i dietních, vitamínů, prostředků proti blechám a klíšťatům Nabídka akvarijních filtrů za vynikající ceny!!! Výběr napáječek pro hlodavce a mnoho jiného. Stofcom s.r.o. Žebětínská Brno-Kohoutovice Tel./fax: Hot-line: (7) Po Pá , hod.

13 13 LÍSKÁČEK 4/2008 ze života naší čtvrti Hurá, už je to tady Jak jsme již v předcházejících číslech zpravodaje městské části Brno-Nový Lískovec informovali, v roce 2006 se zapojila Mateřská škola Kamarád do mezinárodního projektu SHAPE UP, který je zaměřen na propagaci zdravého životního stylu a jeho zavedení do každodenního života dětí. Na podporu pohybových aktivit dětí a následného zlepšování jejich životního stylu získala mateřská škola od ministerstva zdravotnictví finanční dotaci. Při úvahách, jak nejlépe tyto prostředky využít, jednoznačně zvítězil návrh na opravu a modernizaci školní zahrady. Stávající herní prvky již neodpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na dětská hřiště. Po konzultaci se zástupci MČ Brno-Nový Lískovec, kteří nám vyšli vstříc a přislíbili dofinancování všech oprav a výměny nevyhovujících herních prvků, jsme oslovili několik firem, které se problematikou dětských hřišť zabývají. Z oslovených firem byla vybrána firma Dřevoartikl s.r.o. Vzhledem k tomu, že počasí koncem měsíce února bylo více než příznivé, byly v pondělí 25. února zahájeny další práce na úpravách zahrady. V ranních hodinách se na školní zahradě objevilo několik dodávek, které přivezly jednotlivé komponenty nových herních prvků. Parta sehraných techniků se ihned pustila do práce. Nejprve bylo potřeba odstranit starou kovovou prolézačku a roznosit jednotlivé díly prvků na místa určená zahradní architektkou. Potom následovala úprava terénu, vyvrtání a vykopání děr k bezpečnému zapuštění houpaček a prolézaček do země. Současně s tím se již pomalu začal rýsovat nový domeček. Kladina je již zapuštěná, dokončena je i montáž velké skluzavky a dětských hrazdiček. Následující den zaměstnanci firmy Dřevoartikl už jen dokončili úpravu dopadových ploch, zapuštění konstrukce dětského lanového centra a řádné vypnutí všech šplhacích lan a sítí. V následujících měsících nás ještě čeká úprava nevyhovujících zpevněných ploch a položení nového povrchu na části školní zahrady. Všechny děti se již nemohou dočkat, až budou moci nové prolézačky, houpačky, skluzavky, kladinku, hrazdičku a domeček vyzkoušet. Pevně věříme, že práce budou pokračovat bez problémů, počasí nám bude přát a děti budou moci zahradu co nejdříve využívat pro své pohybové aktivity. Zaměstnanci MŠ Kamarád V průběhu měsíce července byly ze školní zahrady odstraněny nevyhovující herní prvky (dřevěný vláček, hrad a domeček) a byla upravena nevyhovující pískoviště. Ostatní práce byly naplánovány na jarní měsíce roku Velikonoční dílny na ZŠ Kamínky Čas rychle uběhl, jaro zaťukalo na dveře a s ním přišly i Velikonoce. I letos jsme navázali na školní tradici oslav jara a připravili jsme dětem na 1. stupni velikonoční dílny. Každá třída se proměnila v pracovní dílnu, ve které si žáci mohli vyrobit podle vlastního výběru velikonoční výrobky kraslice, kuřátka, kytičky, zajíčky, košíčky, velikonoční panenky Z veselých očí dětí a pracovního nadšení jsme viděli spokojenost z netradičního dne plného zážitků. Učitelky 1. stupně ZŠ Kamínky

14 LÍSKÁČEK 4/ inzerce v 1. patře supermarketu Albert, Petra Křivky barevné a černobílé kopírování Velký výprodej DVD a VHS již od 15 kč, v prodeji cca 1000 ks Rozšířený prodej knih již od 19 kč Pravidelný přísun žhavých novinek na DVD a BD k vypůjčení i koupi SLENDER LIFE Kamenný Vrch, Plachty 8, tel.: Cvičení na 6 rekondičních stolech - výrazné zeštíhlení, odstranění bolesti kloubů a zad Rolletic - zpevnění svalstva a odstranění celulitidy NOVINKA: Rekondiční a regenerační masáže IRISDIAGNOSTIKA - diagnostikování celkového zdravotního stavu z oční duhovky REIKI - metoda přírodní léčby Polední menu za 59,- Vstupenky v p HOTOVKY - Hovězí guláš, Svíčková, Vrabec - od 85,- edpo Vv Hrací automat Vvvvvvvs HT STAVEBNÍ REKONSTRUKCE Ing. Ludvík Hamerský & St. mistr Jiří Trubák Male a střední stavební rekonstrukce a renovace. Veškeré řemeslné práce včetně revizních správ. Právní servis, katastrální úřad, stavební povolení Kompletní dodávka od A (kvizice) až Z (kompletování) Sídlo: Internet: Telefon: Boson. nám Brno VÝROBA ATYPICKÉHO NÁBYTKU PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA SKŘÍNĚ, KUCHYŇSKÉ LINKY A JINÉ JAROSLAV GAŇA Svážná 32, tel.: , mobil:

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více