zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 4 duben 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 4 duben 2008"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 4 duben zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Informace z radnice strana 4 a 5 Schválený rozpočet na rok 2008 strana 5 Poplatek za komunální odpad strana 6 Jsou tady pro nás Starý nový Nový Lískovec strana 10 Ze sportu Začněme každý u sebe I letošní začátek jara je typický tím, že prostor kolem nás volá po úklidu. Dříve to bylo tím, že poté, co slezl sníh, ještě nezarostlé trávníky, keře a podkeří, stromy, které se teprve chystají k pupencům, obnažily nepořádek dříve zakrytý sněhovou peřinou a ještě milosrdně neukrytý hustou zelení. Letos se věru nelze vymlouvat na sněhovou peřinu, maximálně tak na silné vichry, které ještě přispěly tím, že umístily Čistotu nelze udržovat bez špinavé práce. Přísloví na keře a stromy v okolí roztrhané pytlíky. Pohled věru neutěšený. Přiznám se, že mne k tomuto zamyšlení a dubnovému tématu Lískáčku přiměla návštěva přírodní rezervace na Kamenném vrchu a letošní nadílka konikleců, kterými se tak rádi pyšníme. Přestože u každého vstupu do rezervace jsou nápisy a názorné příklady toho, jak se nemáme v rezervaci chovat, další bližší pohled ukáže, že řada majitelů psů nejenže s nimi vstupuje do území, kam psi nesmí, ale je tam také občas nechá pobíhat. Kuřáci věru nemají problém odhodit nedopalek mezi chráněné koniklece a i několik prázdných plastových lahví by se našlo. Vyjdete-li z rezervace a jdete-li po asfaltové cestě kolem plotu, zjistíte, že ze zeleně, která tvoří předěl mezi touto cestou a chatařskou osadou, se pomalu ale jistě stává skládka. dopravu na Rybnické, protože tam se může syn bez obav rozběhnout. Bohužel poslední dobou nám tento oblíbený úsek kazí neuvěřitelná změť prázdných krabiček od cigaret a nedopalků přímo na cestě vedle se staví dům a dělníci ze stavby si toto místo oblíbili pro odpočinek. Bohužel příliš viditelně. A pochybuji, že po sobě někdy tento binec uklidí. A kdo ho má tedy uklidit? Mám vzít rukavice a hůlku a odpadky vysbírat, protože jinak mi budou každodenně připomínat to, že jsou prostě mezi námi jedinci, které nezajímá, co po sobě zanechávají ostatním a že slušný člověk prostě svou špínu jen tak neodhazuje na zem a bere ohled na ostatní a hlavně na prostředí, ve kterém všichni žijeme? Když tak učiním, myslíte, že si toho zmínění všimnou a nebo budou házet své prázdné krabičky na zem dále? A nebo se mám obrnit a smířit se s tím, že poslední úsek do školky už není tak hezký, jak býval? Když se takto budeme smiřovat s okolním nepořádkem, zbudou nám vůbec nějaká místa, která budou čistá a nepoznamenaná lidskou nezodpovědností? Já už jsem se rozhodla, pojmu to výchovně a půjdeme to místo uklidit se synem v rámci jeho předškolní výchovy, doufám, že z něho vyroste jednou člověk, který ví, že odpadky patří do koše a ne na zem a že i za ně neseme svou zodpovědnost. Přikládáme několik fotografií nafocených Lískáčkem z naší čtvrti, které vypovídají o tom, že je mnoho míst přímo v našem okolí, které volají po větší zodpovědnosti. O psích výkalech a příspěvku jejich neuklízejících majitelů ke kvalitě životního prostředí, ve kterém žijeme my všichni svůj život, jsme psali v Lískáčku už mnohokrát, ale nelze vše svádět jenom na nezodpovědné pejskaře. Jak je vidět, mnozí z nás přispívají k neutěšenosti jarního nepořádku věrou vrchovatou i bez psů. Vzpomeňte si na tyto obrázky, až se budete rozmýšlet: odhodit či neodhodit? Kateřina Dubská A poslední můj osobní zážitek pro změnu z Rybnické každé ráno vodím syna do školky na Rybnické a máme rádi poslední úsek cesty u školky mezi školkovou zahradou a stromořadím, které cloní rušnou

2 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti Slavnostní otevření lezeckého balvanu Ve čtvrtek 27. března odpoledne místostarosta ÚMČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jan Privarčák slavnostně přestřihl pásku u lezeckého balvanu v areálu Plachty KV2. Po slavnostním zahájení následovala soutěž ve volném lezení. Úkolem bylo přelézt trasu vytyčenou ve vymezené výšce pro každou kategorii. Soutěže se zúčastnili ostřílení lezci i úplní začátečníci. Cenu a diplom za umístění na stupních vítězů si vybojovali: v kategorii nejmladší žactvo (do 10 let) 1. místo Adam Purč 2. místo Adéla Širhalová 3. místo Miriam Zedníčková v kategorii mladší žactvo (11 12 let) 1. místo Lukáš Vránek 2. místo Barbora Křížová 3. místo Denis Nečas v kategorii starší žactvo (13 15 let) 1. místo Zdeněk Vstohal 2. místo Michal Petřek 3. místo Pavel Hrazdira Celá akce proběhla za spolupráce komise pro kulturu RMČ, lezeckého kroužku Rockey monkeys a turistického oddílu mládeže Horolezčata. Turistický oddíl Horolezčata se sídlem v Novém Lískovci tímto zve děti a mládež se zájmem o lezení a pohyb v přírodě k balvanu každou středu od hod. Další závody které organizuje MČ Nový Lískovec a TOM Horolezčata, proběhnou Miloš Stejskal Střípky ze ŠD na ZŠ Svážná 9 Děti se učí nejen ve vyučování, ale i ve školní družině, jak se mají chránit v krizových situacích. Měli jsme na návštěvě opičku Julču, která dětem vyprávěla, jak se zachovat, když někdo telefonuje domů a rodiče tam zrovna nejsou, co dělat, když s námi jde do domu cizí člověk, a jiné příklady, které si děti samy vyzkoušely formou simulací. Také u nás proběhl program: Canisterapie aneb Hrajeme si s pejskem. Nejdříve se děti zúčastnily besedy, poté se podívaly na snímky se štěňátky a nakonec si ve skupince s pejsky i hrály. V současné době také probíhají v jednotlivých odděleních besedy s policistou, kde si znovu děti připomenou, co je učila opička Julča, ale také se dozvědí, jak se zachovat v jiných situacích, jako je požár, autohavárie atd. Vychovatelky ŠD

3 3 LÍSKÁČEK 4/2008 informace z radnice Rada městské části č. 4/2008 ze dne schválila: dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění zařízení, uzavřené mezi MČ Brno-Nový Lískovec a Brněnskými Komunikacemi a.s. Brno aktualizovaný Postup u vymáhání dluhu na nájemném a službách dohodu o skončení nájemní smlouvy č. 76/2006 ke dni a uzavření nájemní smlouvy s doložkou vykonatelnosti na pronájem bytu č. 18, 2KK, v domě Svážná 3, Brno, na dobu od do s paní Š. H. dohodu č. 04/12/08 o skončení nájmu bytů č. 31, č. 42 a č. 55 v domě Koniklecová 4 s Ústavním soudem České republiky změnu termínu pro uzavření nájemní smlouvy s doložkou vykonatelnosti na pronájem bytu č. 10 v domě Svážná 3 s manžely K. na dobu od do uzavření nájemní smlouvy s doložkou přímé vykonatelnosti na pronájem bytu č. č , Kamínky 25, Brno, s E. F. na dobu od do dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru v domě Kamínky 21 s M. Š. změnu kapacity počtu žáků Základní školy Brno, Svážná 9, z žáků na 576 žáků pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Svážná 14, Brno Ing. L. K. a nájemní smlouvu, současně uděluje Ing. K. plnou moc k jednání na stavebním úřadě ve věci zřízení nebytového prostoru NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Mgr. Andrea Herbrychová, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo nliskovec.brno.cz a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do květnového čísla je pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Kamínky 19, Brno, L. Š. a nájemní smlouvu podání žádosti o účelovou dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na realizaci projektu Modernizace technického vybavení kinosálu Svážná 9, Brno v celkové výši Kč neschválila: proplacení žaluzií nájemkyni A. K. bytem Svážná 21 vzala na vědomí: informaci o úhradách nájemného a služeb nájemci, u kterých má dle nájemní smlouvy dojít do k ukončení nájemního poměru výměnu bytu mezi D.J., byt č.68, 2KK, Koniklecová 5 a V. V., byt 1KK Provazníkova 7, Brno, zajištění prázdninového provozu v mateřských školách v Městské části Brno-Nový Lískovec ve dnech: MŠ Brno, Pomněnky, Oblá MŠ Brno, Kamarád, Čtvrtě MŠ Brno, Vážka, Rybnická 45 Od budou v provozu všechny tři mateřské školy souhlasila: s uzavřením nájemní smlouvy na byt v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brno- -Řečkovice a Mokrá Hora s J. D. byt č. 93, na dobu od do s uzavřením nájemní smlouvy na byt 106 v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brnostřed s R. P. byt č. 106 na dobu od do s podmínkou, že do uhradí dlužné poplatky z prodlení s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 1/2008 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a K. K. za účelem zasklení lodžie systémem IVETA na bytovém domě Oblá 19 s pokládkou telefonních kabelů Telefónica O2 na pozemcích Statutárního města Brna p.č. 708/24, 708/1, 708/36, 710/1 v k.ú. Nový Lískovec pro napojení novostavby RD na pozemku p.č. 710/2 v k.ú. Nový Lískovec a se zřízením věcného břemene k pozemkům Statutárního města Brna p.č. 708/24, 708/1, 708/36, 710/1 v k.ú. Nový Lískovec na pokládku telefonního vedení Telefónica O2 s uhrazením žadatelského poplatku ( 10, odst. 3 zákona o Fondu) ve výši Kč z položky nákup ostatních služeb 3399 položka 5169 rozpočtu komise pro kulturu s použitím znaku městské části na Bógu ochranné výstroji cvičence kendó, občana Městské části Brno-Nový Lískovec Jakuba Kopeckého přidělila: I. H. byt č. 4, 2+1, Kamínky 29, Brno, s aktuálním nájemným na dobu jednoho roku potvrdila: rozhodnutí bytové komise RMČ o vyřazení žádosti o pronájem bytu Mgr. D. Z. z registru evidence žadatelů uložila: bytové komisi RMČ vést seznam žadatelů o výměnu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna svěřených Městské části Brno-Nový Lískovec vedoucí OVV předložit smlouvu o dílo s Ing. arch. Markem Štěpánem, Vranov 278 (tj. Ateliér Štěpán) na vypracování projektové dokumentace obnovy lesoparku s rozhlednou nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci pro vydání územního rozhodnutí ukládá OVV zajistit v zápisu rejstříku škol a školských zařízení provedení změny počtů žáků Základní školy Brno, Svážná 9 z 1050 žáků na 576 žáků OSV předložit na příští jednání RMČ zprávu o řešení autovraků v MČ revokovala: usnesení RMČ 3/2008 ze dne bod 3c ve znění: RMČ nesouhlasí s dalším prodloužením nájemní smlouvy s R. P. byt č. 106, Koniklecová 5, Brno zrušila: svá usnesení ze dne RMČ 23/2007 bod 6c, část ve znění: RMČ přiděluje J. W. byt č. 64, 1KK, Koniklecová 5, Brno, s aktuálním nájemným, s podmínkou úhrady dlužné částky 40 tis. Kč, na dobu neurčitou od ; K. A. byt č. 116, 1KK, Koniklecová 5, Brno, s aktuálním nájemným na dobu určitou od do , ze dne RMČ č. 3/2008 k bodu 3b, část ve znění: RMČ přiděluje J. W. a I. N. byt č. 11, 1+1, Kamínky 27, Brno s aktuálním nájemným, na dobu určitou od do pověřila: starostku jednat s vlastníkem objektu prodejny nábytku Nová POHODA, Jihlavská 26, Brno na pozemku parc. č. 2159/1 o možnostech využití objektu vedoucí FO připravit rozpočtové opatření (č.12/2008) za účelem navýšení kapitálových výdajů rozpočtu MČ na akci Obnova lesoparku o 450 tis. Kč vedoucí OVV objednáním části příprava díla a návrh díla, studie projektové dokumentace obnovy lesoparku s rozhlednou nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci u Ing. arch. Marka Štěpána, Vranov 278 (tj. Ateliér Štěpán) dle členění jeho cenové nabídky a do výše dle rozpočtu MČ 2008 vedoucí FO připravit rozpočtové opatření (č.13/2008) za účelem navýšení kapitálových výdajů rozpočtu MČ na akci Úpravy KVII o 50 tis. Kč vedoucí OVV objednáním Vypracování studie objektů zázemí sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci u DIMENSE v.o.s., Hrčířská 15, Brno po částech dle nabídky a do výše dle rozpočtu MČ 2008 vybrala: pro veřejnou zakázku Vypracování projektové dokumentace obnovy lesoparku s rozhlednou nad ul. Raisova v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Marka Štěpána, Vranov 278 (tj. Ateliér Štěpán) s nabídkovou cenou Kč vč. DPH pro veřejnou zakázku Vypracování studie objektů zázemí sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku DIMENSE v.o.s., Hrčířská 15, Brno s nabídkovou cenou Kč vč. DPH jmenovala: - JUDr. Petra Všetečku předsedou komise pro mládež a sport a Martinu Buchtovou členkou komise pro kulturu. Taj.

4 LÍSKÁČEK 4/ informace z radnice Schválený rozpočet na rok 2008 v závazných ukazatelích PŘÍJMY: v tis. Kč Pol. Věcná náplň Rozpočet Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostrans Odvod výtěžku z provozu loterií (2007) Správní poplatky 120 Daňové příjmy celkem Příjmy z pronájmu zahrádek Příjmy z pronájmu ost. nemovit Příjmy za inzerci Příjmy z pronájmu nebyt. domů Příjmy z pronájmu ostatních pozemků Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí Příjmy z úroků 100 Nedaňové příjmy celkem Neinv. přijaté dotace ze SR Neinv. přijaté dotace od města Převody z vlast. fondů HČ Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE: v tis. Kč Pol. Věcná náplň Rozpočet Silnice Ostatní záležit. místních komunikací kapitál. Ostatní záležit. Místních komunikací Bezpečnost silnič. provozu Ostatní zálež. v silnič. dopravě Předškolní zařízení Základní školy kapitál. Základní školy Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Ostatní zál. kultury (obecní kronika) Ostatní záležitosti sdělovacích prostř Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost Využití voln. času dětí a mládeže Bytové hospodářství kapitál. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Sběr a svoz komunál. odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kapitál. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Soc. dávky péče o staré občany Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finanč. operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků 5 VÝDAJE CELKEM provozní výdaje celkem tis. Kč kapitálové výdaje tis. Kč Celkový objem financování v roce 2008 v tis. Kč Par. Pol. Věcná náplň Rozpočet Splátka úvěrů (jistin) Kamínky Oblá Oblá Oblá Oblá 5, 7-51 Oblá 9, 11, Oblá 15, Kamínky 17, Splátka půjček z FBV města Brna Kamínky 25, 27, Kamínky 31, 33, Oblá 5, Oblá 9, 11, Oblá 15, Kamínky 17, Splátka půjčky z FRB města Brna -250 Kamínky 17, FINANCOVÁNÍ CELKEM REKAPITULACE Položka MD D Rozpočtované příjmy Rozpočtované výdaje Zapojení volných zdrojů splátky úvěrů splátky půjček FRB a FBV Rozpočet celkem Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v roce 2008 (Rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím) 3111 Předškolní zařízení 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO Kč z toho: MŠ Čtvrtě Kč MŠ Oblá Kč MŠ Rybnická Kč 3112 Základní školy 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným PO Kč z toho: ZŠ Kamínky Kč ZŠ Svážná Kč Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků z rozpočtu MČ v roce 2008 (neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím) 6399 Ostatní finanční operace 5229 ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím Kč Ve smyslu 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků: Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne: Komentář: Návrh rozpočtu roku 2008 vychází z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z metodiky rozpočtu Statutárního města Brna. V návrhu rozpočtu tvoří bilance zdrojů tis. Kč (z toho tis. Kč je určeno na mimorozpočtově hrazené výdaje v souvislosti se splátkami půjček a úvěrů). Oproti roku 2007 je zhruba o 5 mil. Kč nižší. Pokles příjmů je způsoben jednak regulací (zákazem) provozování VHP na celém území Nového Lískovce, což představuje snížení v roce 2008 cca o 800 tis. Kč a jednak nižšími převody z hospodaření VHČ, kde je disponibilní zisk zatížen pohledávkami. Potřeby představují tis. Kč. Saldo sice představuje přebytek ve výši tis. Kč, ale ve skutečnosti by mělo být ve výši tis. Kč, tzn. že na rozpočtované provozní výdaje chybí v rozpočtu zdroje ve výši tis. Kč. Na vyrovnání chybějících výdajových prostředků (sociální dávky, částečně školství a pozastávky) budou muset být zapojeny v rámci financování nevyčerpané prostředky z hospodaření roku Strukturu rozpočtu příjmů tvoří: daňové příjmy v objemu tis. Kč nedaňové příjmy v objemu tis. Kč přijaté transfery v objemu tis. Kč Celkový objem příjmů tis. Kč Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z místních a správních poplatků. Oproti rozpočtu roku 2007 je zde patrný pokles o příjmy z provozování VHP. Nedaňové příjmy jsou tvořeny většinou z pronájmu majetku a z poskytování služeb. I zde je mírný pokles oproti roku 2007, protože rozpočet 2007 vycházel z předpisů nájemného roku 2006 zvýšeného o inflační koeficient a nebyly v něm zohledněny úpravy a změny předpisů u nebytových domů, ke kterým došlo v průběhu roku Přijaté

5 5 LÍSKÁČEK 4/2008 ze života naší čtvrti transfery tvoří nejvyšší část zdrojů. Jedná se převážně o prostředky z rozpočtu státu na výkon státní správy a na školství. Objem těchto prostředků je v této fázi stanoven ve výši rozpočtu roku 2007, protože skutečně přiznaná výše prostředků bude známa až po schválení státního rozpočtu. Další příjmy tvoří neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu Statutárního města Brna. Jejich objem byl rovněž stanoven ve výši rozpočtu roku 2007 a jejich skutečná výše bude známa až po projednání v Zastupitelstvu města Brna. Součástí tohoto oddílu jsou rovněž převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které jsou plánovány pouze ve výši potřeb na splátky úroků z úvěrů a předprojektovou přípravu další regenerace panelových domů, na spoluúčast ve fondu krytí škod a dále na mimorozpočtové úhrady splátek jistin z úroků a splátek půjček v úhrnné výši tis. Kč. Strukturu rozpočtu výdajů tvoří: provozní (běžné výdaje) v objemu tis. Kč z toho: sociální dávky 425 tis. Kč školství tis. Kč provozní výdaje tis. Kč nespecifikovaná rezerva 620 tis. Kč transfery nezisk. org. 335 tis. Kč kapitálové výdaje v objemu tis. Kč z toho: stavební nové investice tis. Kč pozastávky 877 tis. Kč Celkový objem výdajů tis. Kč Provozní výdaje na školství jsou prozatím v návrhu rozpočtu stanoveny rovněž v objemu rozpočtu roku Navýšení je pouze u MŠ Čtvrtě o účelovou neinvestiční dotaci na opravu školní zahrady ve výši 425 tis. Kč, která jí byla přiznána v září 2007, ale vzhledem k počasí již nebylo možno celý záměr uskutečnit, a proto se o tyto prostředky navyšuje rozpočet roku 2008 ze zůstatku nevyčerpaných prostředků roku Prostředky na školství rozdělené podle závazného klíče schváleného v ZMČ č. 5/6 nebudou stačit pokrýt u MŠ ostatní provozní výdaje a bude nutno situaci řešit v průběhu roku. Provozní výdaje na sociální dávky jsou prozatím stanoveny ve výši 1/12 rozpočtovaných výdajů roku 2007 z vlastních prostředků MČ Brno-Nový Lískovec, protože prostředky na sociální dávky z rozpočtu státu obdržíme až během ledna 2008 a budou na základě rozpočtového opatření zahrnuty do upraveného rozpočtu roku Prostředky MČ vyčleněné na výplatu soc. dávek pro první měsíc roku 2008 ve výši 425 tis. Kč poté budou uvolněny a budou se moci zapojit na výdaje, které nemohly být uspokojeny v potřebné výši (např. školství). Ostatní provozní výdaje byly stanoveny na základě oprávněných požadavků jednotlivých správců rozpočtových prostředků, které vycházejí ze závazků vyplývajících z plnění povinností uložených zákony, výdajů spojených s péčí o majetek a jeho rozvoj, výdajů spojených s výkony vnitřní správy, ze závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů a dalších výdajů uskutečněných v rámci rozvoje MČ. Členění rozpočtu výdajů roku 2008 je oproti roku 2007 mírně upraveno s ohledem na potřebu sledování některých výdajů odděleně (např. energie ZUŠ, Domečku a opravy v prostorách hotelové školy). Nově je zařazena kapitola pro sledování výdajů v souvislosti s vedením kroniky. Jedná se o 3319, který vykazuje provozní výdaje v souvislosti s vedením kroniky ve výši 28 tis. Kč. Odměny zastupitelů a platy zaměstnanců byly v rozpočtu roku 2008 stanoveny s 5% nárůstem. V případě, že vláda schválí jiné navýšení, bude tato změna akceptována až v upraveném rozpočtu a případně uvolněné prostředky mohou být zapojeny na jiné potřebné výdaje. V návrhu rozpočtu je zapojena minimální rezerva ve výši 620 tis. Kč, která bude v průběhu roku rozpuštěna na případné zabezpečení vlastních zdrojů u dotovaných investičních akcí ze státních fondů. Finanční vztah k neziskovým a podobným organizacím je v návrhu rozpočtu roku 2008 stanoven ve výši 335 tis. Kč. Návrh byl navýšen z rozhodnutí ZMČ o nevyčerpaný zůstatek z roku Návrh rozpočtu roku 2008 zohledňuje minimální investiční výdaje, které jsou převážně na pokrytí pozastávek z investičních akcí realizovaných v roce Větší částka v objemu tis. Kč je v rozpočtu plánována na projektovou dokumentaci k novým regeneracím a je kryta z převodu prostředků fondu hospodářské činnosti (FRRB). Přestože saldo příjmů a výdajů představuje přebytek ve výši tis. Kč, je rozpočet výdajů o tis. Kč vyšší, než činí zdroje roku 2008 a proto musí být v rámci financování zapojeny další volné prostředky z hospodaření roku 2007 jak je patrno z tabulky na straně 5 přílohy. Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel , Základní škola Brno, Svážná 9 přijme administrativní pracovnici (hospodářku školy) na zkrácený úvazek. Informace na telefonních číslech , Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeúvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, tel.: Rozhodnutí o schválení do 20 minut! Vyřízení zdarma POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Vážení občané, v návaznosti na zákon o místních poplatcích byl obecně závaznou vyhláškou zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška č. 24/2001 ve znění pozdějších vyhlášek). Uvedený poplatek je ve městě Brně povinna zaplatit každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města (máte-li tři a více dětí, informujte se, zda se na některé z nich vztahuje osvobození od poplatkové povinnosti). Poplatek je stanoven ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok a úhrada je možná nejpozději k Možnosti úhrady poplatku: 1. v hotovosti a) po celý rok na pokladně výškové budovy A na Šumavské ulici č.33 b) od března do května na pokladně Magistrátu města Brna v přízemí budovy na Malinovského nám bezhotovostní převodem na účet číslo: /5400 variabilní symbol: rodné číslo poplatníka konstantní symbol: poštovní poukázkou Účel platby: Místní poplatek za komunální odpad Adresa majitele účtu: Statutární město Brno Magistrát města Brna Brno Číslo účtu: /5400 Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tato osoba je však povinna správci poplatku písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí na adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, Brno. Oznámení je možno také vyplnit na webové stránce a odeslat em. Veškeré podrobnosti a informace je možno získat osobně přímo na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská ulice 33, telefony: , , , , fax: nebo písemně na adrese: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, Brno, em na

6 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás Najít opravdu dobrou kadeřnici není vždy jednoduché. Nová kadeřnictví vznikají jako houby po dešti. Je ale pravda, že se často dlouho neudrží. Kvalitní, profesionální, s dostupnou cenou? Hledáme většinou takové, které nás finančně nezruinuje a zároveň po jeho návštěvě nemusíme nosit na hlavě čepici nebo vycházet jen za tmy. Interiér, který je čistý a příjemný. Takové je dámské, pánské i dětské kadeřnictví na ulici Oblá 36, které zde prosperuje již asi jedenáct let. Paní Alice Súkupová vytvoří účes na společenský večírek, ples či jinou akci se stejnou pečlivostí jako účes svatební. Poradí vám, jak pečovat o vlasy, a doporučí vám ty nejvhodnější kosmetické přípravky jsou pro ně ty nejvhodnější. Ošetřeni budete italskou kosmetikou. Barvení (mimo jiné i plastické), stříhání nebo jen umytí a vyfoukání si můžete vychutnat s uvolněním od všedních starostí. Nejlepší je objednat se minimálně jeden až dva týdny dopředu. V případě, že některá zákaznice nepřijde, může nám být nabídnutý volný termín. V pondělí a ve čtvrtek je kadeřnictví otevřeno od 14 do 20 hodin, v úterý a ve středu od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 15 hodin. Ale někdy stálé zákaznice potřebují účes i v jiném čase a ani to není problém. Jen to nemůžete chtít na počkání, protože je zde skutečně stále plno. Dana Beranová STARÝ NOVÝ NOVÝ LÍSKOVEC Novolískovecký sbor dobrovolných hasičů byl založen po skončení I. světové války v roce 1919 a těšil se velké popularitě i účasti občanů. Členství ve sboru bylo prestižní otázkou většiny mužů. Takto sloužit bezpečnosti pokládali za svoji povinnost a čest. Češi i Němci se v hasičském sboru snášeli bez problémů. Stejně jako sokolové prožívali členové sboru dobrovolných hasičů své poslání naprosto důsledně. Pořídili si své slavnostní stejnokroje i další pracovní zásahovou uniformu. V roce 1925 vybudovali za podpory obce objekt hasičské zbrojnice na ulici Rybnické 53 a zanedlouho, v roce 1927 zakoupili moderní hasičský automobil značky Škoda, který se stal chloubou sboru. Obecně se zásahovému vozu říkalo stříkačka. Bylo-li třeba, odvezla stříkačka mladou maminku-rodičku do brněnské porodnice. Novolískovecký sbor měl i své ženské družstvo se zdravotnickou družinou, svůj dorost a školou povinnou mládež. Hasiči se zúčastňovali všech společenských, zejména vlasteneckých akcí a každoročně pořádali své prestižní petropavlovské hody (do roku 1939). Sbor dobrovolných hasičů (po roce 1948 tzv. požárníků) byl zrušen v roce Objekt hasičské zbrojnice byl potom rozhodnutím zastupitelstva městské části v prvním polistopadovém volebním období rekonstruován na sídlo úřadu městské části, kde tento působil až do svého přestěhování do nového působiště v objektu na Oblé 75a. Rekonstrukci objektu bývalé hasičské zbrojnice navrhl tehdejší člen ZMČ Ing. arch. Jan Keith v avantgardním pojetí. Potřebné kancelářské prostory byly získány jak v původní přízemní části, tak v půdní nástavbě. Řešení ale mělo jeden háček. Z důvodu snahy o zisk co největších prostor zvolil arch. Keith řešení přístupu do půdní nástavby točitým ocelovým schodištěm. Provoz nového sídla ÚMČ si ale vyžádal z bezpečnostních důvodů zakáz přístupu veřejnosti do kanceláří v půdní nástavbě po točitém schodišti a referenti ÚMČ museli používat pro styk s veřejností pouze zasedací místnost v přízemí, což pro ně znamenalo hlavně v úředních dnech několik desítek výstupů a sestupů točitými schody (lze jen doufat, že to přispělo ke zlepšení jejich tělesné kondice). V současné době je objekt pronajímán k podnikání. S použitím záznamů Kroniky Nového Lískovce připravil Jiří Faber Foto: Ing. Rostislav Košťál, archiv p. R. Balaše

7 7 LÍSKÁČEK 4/2008 aktuálně Kuřátka Dovolujeme si Vás pozvat na akce, které pořádáme ve spolupráci se Statutárním městem Brnem pro rodiny s dětmi. Jsou to již tradiční akce, které se konají již sedmý rok. Kočárkové a koloběžkové závody a Putování za sluníčkem neděle hod. park na Moravském náměstí Pro děti jsou připraveny koloběžky, kočárky i odrážedla, projedou připravenou trasu a každou hodinu vyhlásíme a oceníme nejrychlejší. Děti se na připravených stanovištích potkají se zvířátky. Vyrobí si krokodýlka, zaskotačí si s opičkou, ochočí si tygříka. Prověříme zda ví, co které zvířátko žere nebo kde žije, co nepatří do vody, jak se starat o kytičky. Za splněné úkoly děti získají mléčné zoubky krokodýla Ferdy, ze kterých si vyrobí náhrdelník. Odpoledne zpestří poníci, kteří děti povozí. Na konci putování čekají na všechny děti odměny. Barevnější svět neděle hod. park na Moravském náměstí Pro rodiny s dětmi akce na Den matek, jak jinak lépe slavit než spolu. Děti namalují do připravených čtverců své obrázky, ze kterých porota vybere 30 nejúspěšnějších. Aby odpoledne pěkně uběhlo, na připravených stanovištích si děti ověří svou zručnost i znalosti. Všechny děti si za své snažení odnesou odměny, nejkrásnější obrázky oceníme diplomy i věcnými cenami. Odpoledne zpestří požární auto, které si děti prozkoumají. Hledání pokladu pirátů neděle hod. park Koliště 2, pod Janáčkovým divadlem Putování za pokladem pirátů a spoustou cen. Děti na stanovištích plní úkoly, které jsou zaměřeny na poznávání a ochranu přírody. Stezka je přivede až k pokladu, který nabídne spoustu překvapení pro malé i velké. Lidový Skřivánek úterý hod. sál B. Bakaly Soutěžní přehlídka ve zpěvu lidových písní, pod záštitou senátora R. Slavotínka. Moderuje Dr. Marcela Vandrová z Českého rozhlasu Brno. DEN UČITELŮ ŠKOLA HROU 28. března 2008 při příležitosti Dne učitelů proběhlo na ZŠ Svážná 9 zábavné odpoledne pod názvem Škola hrou. Žáci 2. stupně neabsolvovali tento den svůj běžný rozvrh, ale měli možnost si netradičním způsobem, formou her a soutěží, upevnit své vědomosti a znalosti z osmi základních předmětů. A také žáci prvního stupně měli program oživený zajímavým způsobem, jak je vidět na několika fotografiích vybraných z tohoto dne. Pedagogové ZŠ Svážná 9 CVČ Lyska informuje Milí přátelé, v únoru a březnu jsme byli na horách v Deštném a v Ramzové. I když sněhové podmínky nebyly úplně ideální, přesto jsme si zalyžovali. Někteří účastníci stáli na lyžích poprvé, někteří už pilovali styl. Důležité bylo, že nám nechyběla dobrá nálada. Už se těšíme zase na příští rok. Jen toho sněhu by mohlo být víc. Pro letošní rok jsme pro děti připravily tyto tábory: Tábor Kulíšci pro děti 7 15 let společně s Asterixem a Obelixem se stanete obyvateli Galské vesnice. Termín: Místo: Kunčina Ves u Lysic. Cena: Kč. Kulíšci pro malé pro děti 7 10 let. Termín: Místo: Kunčina Ves u Lysic. Cena 2000 Kč. Příměstský tábor pro šikovné kluky a holky: Spousta legrace, výtvarné dovádění, výlety. Pro děti 7 15 let. Místo: Centrum volného času Lyska. Cena: 500 Kč. Termíny: , Kontakt: Helena Jandíková, helca tel.: , A ještě něco pro dospělé: Výroba smaltovaného budíku. Přijďte si za námi barevně vyzdobit technikou smaltu budík. Cena 150 Kč začátek: hod Tvoření z pedigu. Tvorba košíků a dekorací dle vlastního přání. Cena: 200 Kč. Začátek hod Fusing. Výroba šperků technikou tavení skla. Cena: 150 Kč. Začátek hod. Na tvořivé dílny je nutná rezervace na tel.: , Lydie Procházková Schůzka rodičů budoucích prvňáčků na Základní škole Svážná 9 Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzku, která se bude konat v kinosále naší základní školy dne 15. května 2008 v 17 hodin. Na schůzku můžete přivést i své děti, budoucí prvňáčky, kteří u nás od září 2008 nastoupí do první třídy. Pro děti bude ve třídách připraven program, který povedou paní učitelky budoucích prvních tříd. Na informační schůzce se dozvíte důležité informace pro vstup Vašeho dítěte do naší školy, budete si moci vyzvednout přihlášku do školní družiny a seznámíte se s možnostmi mimoškolních aktivit. Rádi bychom také slyšeli Vaše názory na současné vzdělávání dětí, Vaše priority a očekávání ze strany naší školy. Těšíme se na příjemnou diskusi s Vámi. Ředitelství ZŠ Brno, Svážná 9, a paní učitelky

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Domov pro seniory Koniklecová

Domov pro seniory Koniklecová zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 3 březen 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Domov pro seniory Koniklecová strana 2

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 1 leden 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Některé autobusy jsou skutečně přeplněné strana

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Fotosoutěž strana 3 6 Informace z radnice strana 8 Ze života naší čtvrti strana

Více

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové

Více

120. výročí založení Nového Lískovce

120. výročí založení Nového Lískovce číslo 10 říjen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Výsledky voleb do zastupitelstva 3 8 Informace z radnice

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu

Více

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické

Více

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o uzavírce Pisáreckého tunelu strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Jsou tady

Více

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Andělé mezi námi strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace z radnice

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 11 listopad 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Postup renovace pískovišť strana 2

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 6 červen 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Napsali jste

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

Bohatý kulturní podzim

Bohatý kulturní podzim zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad 2009 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3,

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více