zdarma květen 2011 KOUZLO PŘÍRODY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma květen 2011 KOUZLO PŘÍRODY"

Transkript

1 Zpravodaj z Kamenice zdarma květen 2011 Den první Den třináctý Den patnáctý Den dvacátý šestý KOUZLO PŘÍRODY Slovo starosty k domovním přípojkám na vodovod a kanalizaci str. 2 Ve Všedobrovicích skoro nikdo nedodržuje povolenou rychlost str. 3 Rozpočet obce na rok 2011 str. 5 a 6 Co s nalezeným psem či zraněným zvířetem str. 9 Seznamte se s Vlastou Reicheltovou, členkou vokálního kvarteta Laurus str. 14 Pozvánky: Dětský den, Hasičský den, Farmářské trhy, Štiřín MCC Kros čtěte uvnitř Zpravodaje Jednání Zastupitelstva obce Kamenice se uskuteční v úterý od 19 hodin v KD Kamenice.

2 2 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 SLOVO STAROSTY STAVEBNÍ SEZONA JE UŽ ZASE TADY Počasí přeje všem venkovním aktivitám, a tak se po zimě naplno rozběhly i všechny stavební práce. Pro obec to znamená pokračování prací na vodovodu a kanalizaci. V letošním roce bude probíhat několik staveb současně. IMOS Zlín koncentroval svoje síly v prvním pololetí na dokončení většiny prací na Těptíně a po prázdninách se vrátí k dokončení zbylých větví kanalizace ve Struhařově a na Nové Hospodě. Na Ládví bude IMOS dodělávat vodovodní přípojky, které se nestihly do konce roku. Ládví čeká od června nová stavba, kterou zajistí Zlínstav, a to výstavba hlavních větví kanalizace a nové čističky. Společně s obecní stavbou budou mnozí z vás, ke kterým vodovod nebo kanalizace vede, stavět domovní přípojky. Opakovaně se setkávám s dotazy, jaký je správný postup. Každá domovní přípojka, jak už bylo dříve napsáno, vyžaduje projekt, stavební povolení, pak výkopy, položení trubek a šachty, následně oznámení na VHS Benešov, že přípojka je připravena k napojení, po jejich souhlasu získáte vodoměr anebo povolení k napojení na kanalizaci. Následně je vše v zemi zkontrolováno. Pak přichází nezbytné zaměření trubek geodetem, a teprve poté můžete výkop zasypat. Nakonec dojde ke kolaudaci a uzavření smlouvy s VHS Benešov provozovatelem o odběru vody nebo vypouštění splaškových vod. Domovní přípojka může být napojena na hlavní řad jen tehdy, pokud je hlavní řad zkolaudován tedy nestačí, že je technicky vše hotovo. K napojení může dojít až poté, kdy máte souhlas od VHS Benešov. Aby tento proces byl pro obyvatele administrativně co nejjednodušší, bude za vás většinu administrativy dělat obec prostřednictvím projekční firmy VODAM. Nemusíte tedy žádat individuálně o stavební povolení, zaměření a kolaudaci, ale toto obec pro vás ve většině případů zajistí. Tak jak bude stavba postupovat, budete individuálně kontaktováni. Pokud budete mít pocit, že se na vás zapomnělo, volejte na obec a dostanete nezbytné informace. Podmínkou pro to, abyste získali tuto výhodu administrativního servisu v rámci připojovacího poplatku, je, že přípojku dokončíte do 6 měsíců (v některých případech do 12 měsíců) od kolaudace hlavního řadu. Po tomto termínu musíte projít od projektu domovní přípojky, stavebního povolení až ke kolaudaci sami a na své vlastní náklady, bez ohledu na zaplacení příspěvku na připojení. Přeji vám hodně síly a těším se spolu s vámi, až bude v brzké době vše hotovo. Pavel ČERMÁK Společenská rubrika Součástí Zpravodaje bývala také společenská rubrika, v níž se čtenáři mohli dozvědět, kdo v obci oslavil či oslaví významné životní jubileum, zlatou svatbu nebo komu se narodilo miminko. Pokud byste měli zájem o opětovné zařazení této rubriky, prosím, napište na adresu podatelny obecního úřadu dopis či , že žádáte o zveřejnění. Obecní úřad musí dodržovat Zákon o ochraně osobních údajů, proto potřebujeme Váš souhlas s uveřejněním ve Zpravodaji z Kamenice. Budeme požadovat jméno, datum události a název osady, ve které žijete. Zároveň bychom rádi, kdyby se Zpravodaj stal také jakýmsi prostředníkem pro ty, kteří by rádi poděkovali komukoliv za pomoc, ochotu nebo cokoliv, co považují za důležité. Rovněž se nebráníme ani záporným zprávám, pokud budou podepsané autorem a budou respektovat úctu vůči druhým. Kontakt: podatelna Obecního úřadu Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, Kamenice Vítání občánků V únoru na webových stránkách obce Kamenice proběhla anketa o tom, zda by obyvatelé Kamenice uvítali, aby se v Kamenici obnovila tradice vítání nových občánků. Ze všech došlých anketních odpovědí zhruba 60 procent hlasujících souhlasilo. Na základě výsledků ankety proto členové Komise pro sport a kulturu projednají s radními obce možnost obnovení vítání občánků. O výsledcích jednání budete informováni prostřednictvím Zpravodaje a na webových stránkách obce. Jana HAVLÍČKOVÁ, OÚ Kamenice ZPRAVODAJ Z KAMENICE, vydává Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, tel. a fax: Redaktorka Lucie Moučková (mou). Zpravodaj z Kamenice přivítá příspěvky od občanů em vždy do 20. v měsíci na adrese nebo dopisem na adresu OÚ Kamenice s heslem redakce na obálce. Cena inzerce ve Zpravodaji z Kamenice: celostránková plošná inzerce: 2000 Kč, půlstrana 1100 Kč, čtvrtstrana 580 Kč, osmina 300 Kč, řádková inzerce: 15 Kč za každé slovo. Ceny uvedeny bez DPH. Inzeráty lze objednat na ové adrese: nebo Uvedené články nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrace: MK ČR E Tisk zajišťuje: D-tisk, Jan Drha. Distribuce: OÚ Kamenice a Česká pošta, s. p. Náklad 1800 výtisků, zdarma Foto na titulní straně Ivo Šlár.

3 květen Zpravodaj z Kamenice Návrhy na pojmenování ulic v obci Kamenice Vážení spoluobčané, od roku 2002, kdy byly v Kamenici zavedeny ulice, přibylo mnoho nových staveb v lokalitách, které tehdy označeny ulicí nebyly (hlavně se jedná o chatové lokality a novou zástavbu). Pro lepší orientaci je nutné k těmto objektům zavést i ulici. Žádáme Vás proto o návrhy nových názvů ulic. Tyto návrhy mohou kromě zastupitelů podávat také právnické osoby a občané obce. Návrhy musí být opatřeny u právnických osob razítkem a podpisem oprávněné osoby, u občanů čitelným podpisem a adresou trvalého bydliště. V obci Kamenice se při označování ulic nepoužívá pojmenování po významných osobách a v každé osadě ulice začíná stejným písmenem jako příslušná osada, mimo osadu Skuheř (počáteční písmeno H). Tyto podmínky je nutné dodržet, protože jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Obce Kamenice č. 2/2008 o způsobu označování ulic a veřejných prostranství, o způsobu číslování budov (celé znění je na úřední desce Obce Kamenice). Vaše podněty budou zohledněny při návrhu pojmenování nových ulic, které schvaluje Zastupitelstvo obce Kamenice. Benešovská Jednosměrná Jílovská K Dubu K Višňovce K Lesu K Loukám KPotoku KVětrovu K Zahrádkám Kalinová Kaštanová Ke Skále Kolmá Koncová Korálová Korunní Krajní Krátká Kruhová Křížová Lazarská Lazurová Lebedová Leknínová Lesní Letní Letohradská Levá Líbezná Lichá Liliová Lilková Lípová Lísková Listová Lnářská Lomená Lotosová Lovecká Rejstřík stávajících ulic obce KAMENICE Luční Lužanská Lýková Lysá Na Květnici Na Palouku Na Pěšině Na Pokraji Na Pomezí Na Skále Na Spojce Na Stráni Na Vyhlídce Na Výsluní Nad Zámkem Náhorní Nachová Návršní Nová Obecní Odlehlá Ohradní Okružní Olivová Olšová Opálová Opuková Ořechová Osadní Ostrovní Pražská Ringhofferova Ringhofferovo nám. Řepčická Sadová Safírová Sídliště I Sídliště II Slavíková Slámová Slepá Slunečná Smaragdová Smrková Spádová Spodní Spojovací Stříbrná Studená Světlá Šeříková Šípková Táhlá Tamní Tarasová Templová Tenká Těsná Tichá Tisová Tišická Točitá Tolarová Topasová Topolová Travnatá Trnková Trojská Truhlářská Třešňová Tulipánová Tymiánová Tyrkysová Týnská Vnitřní Vrbová Želivecká Na webových stránkách obce naleznete i plánky jednotlivých osad s vyznačenými ulicemi a možnými návrhy pro pojmenování nových ulic. Obecní úřad Kamenice Zprávy z Osadního výboru Všedobrovice a Štiřín Ve Všedobrovicích a Štiříně skoro nikdo nedodržuje povolenou rychlost Na základě intenzivního zájmu občanů Všedobrovic a Štiřína o řešení dopravní situace na hlavní příjezdové tepně DO a Z lokality Kamenice, vznikla průzkumná studie hustoty dopravy a měření rychlosti při průjezdu výše zmíněnými obcemi. Výsledek je velice znepokojující. Průzkum probíhal v druhém lednovém týdnu roku Jak si dobře všichni pamatujeme, tak letošní zima nebyla nakloněna rychlé jízdě na našich silnicích, ale i tak jsou čísla zcela alarmující. Týdně projede těmito obcemi více než vozidel, což je téměř vozidel denně, a z toho více než 91% vozidel překračuje 50 km rychlost stanovenou pro průjezd obcemi. O to více je zneklidňující, že občané těchto obcí nemají žádné bezpečnostní prvky, které by je ochránily při pěším pohybu po těchto komunikacích. Osadní výbor již při svém zvolení oslovil místní občany anketou, v které se dotazoval na potřeby a přání občanů. Jednoznačně se na prvním místě umístil problém hustoty dopravy a nedodržování rychlosti vozidel na silnici II/107 a na ni navazující komunikaci III. třídy vedoucí na Želivec. Problém je palčivý zejména proto, že obce jsou lokalizovány především podél této komunikace a zejména v její nejtěsnější blízkosti. Osadní výbor již s touto situací seznámil Zastupitelstvo obce Kamenice, které nám jistě napomůže k zdárnému řešení dopravní problematiky. V dalším vydání Zpravodaje otiskneme celou studii. osadní výbor Všedobrovice a Štiřín

4 4 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 Usnesení Zastupitelstva obce Kamenice dne 23. března 2011 Usnesení č. 1: Ověřovateli usnesení a zápisu byli zvoleni pan Jiří Česal a Ing. Petr Valášek. Usnesení č. 2: Navržený program jednání Zastupitelstva obce Kamenice dne byl doplněn a schválen. Usnesení č. 3: Jednací řád zastupitelstva obce Kamenice v oddíle XII., bod č. 1 s účinností od zní O průběhu zasedání ZOK se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník obecního úřadu. Vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání, kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva za součinnosti starosty, místostarosty a tajemníka obecního úřadu. Jednací řád zastupitelstva obce Kamenice ze dne nahrazuje Jednací řád zastupitelstva obce Kamenice ze dne Usnesení č. 4: 4.1 ZOK schvaluje rozpočet na rok 2011 s příjmy ve výši Kč a s výdaji ve výši Kč. Rozpočet je přijat jako schodkový. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou: NI transfer PO MŠ Kamenice ,-Kč NI transfer PO ZŠ Kamenice ,-Kč NI transfer PO KC Kamenice ,-Kč 4.2 ZOK schvaluje příspěvky spolkům, občanským sdružením a zájmovým organizacím na jejich činnost takto: 1. JSDH Těptín SK Kamenice Včelaři Chovatelé Junák Klub žen Ochotnický spolek Tyl Mažoretky Celkem: Kč Usnesení č. 5: ZOK volí předsedkyní Osadního výboru pro Všedobrovice a Štiřín paní Petru Pařízkovou podle 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Usnesení č. 6: ZOK stanovuje s platností od sazbu poplatku 400 Kč za 1 bm přípojky, která formou věcného břemene zatíží jakýkoliv obecní majetek, minimálně Kč. Usnesení č. 7.1: ZOK Kamenice schvaluje odkoupení části pozemku 903/2 - díl 910/A v k. ú. Sulice o výměře 115 m 2 za cenu 300,- Kč/ m 2 tj. celkem ,- Kč s tím, že veškeré poplatky s tímto spojené hradí obec Kamenice. Usnesení č. 7.2: ZOK schvaluje směnu pozemků mezi panem J. Skružným, Těptín, Kamenice a obcí Kamenice. Jde o tyto pozemky. Do majetku obce Kamenice: parc. č. 209/3 o výměře 187 m 2 234/5 o výměře 191 m o výměře 101 m 2 263/7 o výměře 388 m 2 467/1 o výměře 73 m 2 468/3 o výměře 42 m o výměře 119 m 2 - vše v k. ú. Těptín Celková výměra m 2. Do majetku pana J. Skružného část pozemku parc. č. 844/2 o výměře m 2 v k.ú.těptín. Veškeré náklady hradí žadatel pan J. Skružný. Usnesení č. 7.3: ZOK schvaluje zřízení věcných břemen k obecním pozemkům: - parc. č. 624/1, parc.č. 725/7 k. ú. Těptín komunikace (Větrov) - ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. - parc.č. 60/4, parc.č.54, parc.č. 53/1 k.ú. Těptínkomunikace ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. - parc.č. 798/6, parc.č. 798/7, parc.č. 798/8, parc. č. 798/9 k. ú. Těptín ve prospěch RWE GAS NET, s.r.o. - parc. č. 493/9 k. ú. Těptín komunikace ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. - parc. č. 364/7, parc. č. 364/43, parc. č. 369/24, parc. č. 376/16 vše k. ú. Ládví - komunikace ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. - parc. č. 835, parc.č. 833/2 k. ú. Těptín komunikace ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. ZOK pověřuje starostu obce podpisem smluv. Usnesení č. 8: ZOK volí předsedou Kontrolního výboru obce Kamenice Ing. Tomáše Mojžíška od Usnesení č. 9: ZOK jmenuje šéfredaktorkou Zpravodaje z Kamenice Mgr. Lucii Moučkovou. Usnesení č. 10: ZOK pověřuje starostu obce jednáním se starosty okolních obcí (Sulice, Radějovice, Křížkový Újezdec, Kostelec u Křížků) o možnosti ukončení Dohod o zřízení společného spádového obvodu Základní školy Kamenice, popř. o možnosti spolufinancování rozšíření kapacity Základní školy Kamenice.

5 květen ROZPOČET 2011 Rozpočtové příjmy obce Kamenice Zpravodaj z Kamenice

6 6 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 ROZPOČET 2011 Rozpočtové výdaje obce Kamenice

7 květen Zpravodaj z Kamenice Usnesení Rady obce Kamenice dne 5. dubna 2011 Rada obce Kamenice schvaluje: Usnesení č. 1: Rada obce schvaluje vnitřní směrnici obce č.1/2011 oběh účetních dokladů a vnitřní směrnici obce č.2/2011 evidence majetku. Usnesení č. 2: Rada obce Kamenice schvaluje bezúplatný převod movitého majetku (vybavení školní kuchyně při její rekonstrukci v roce 2010) z majetku zřizovatele Obce Kamenice na Základní školu Kamenice v celkové výši ,80 Kč. Usnesení č. 3: Rada obce Kamenice schvaluje vyřazení nepotřebného majetku podle Zápisů o vyřazení předmětů postupné spotřeby č. 1/2011 a č. 2/2011 v celkové výši pořizovací ceny ,85 Kč. Usnesení č. 4: Rada obce schvaluje Dodatek č.2 smlouvy o dílo o zajištění právní a technické pomoci při výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice s firmou VRV, a.s. Dodatek upravuje termíny koncesního řízení. Termín uzavření koncesní smlouvy je stanoven do Usnesení č. 5: Rada obce souhlasí s rekonstrukcí 31 příhradových stožárů VN linky 4001, oprava zasahuje i k.ú. Ládví. Souhlas si vyžádala firma Mašek elektro, s.r.o., která zastupuje investora ČEZ Distribuce, a.s. Usnesení č. 6: Rada obce schvaluje žádost ateliéru Egis, s.r.o. o souhlas s vybudováním plynovodní přípojky k pozemkům parc.č. 571/6 a parc.č. 657/2, oba k.ú. Ládví. Usnesení č. 7: Rada obce Kamenice schvaluje smlouvu č. IV /1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 722/1, k.ú.ládví. Usnesení č. 8: Rada obce Kamenice schvaluje vzor Darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na rok 2011 a Statut redakční rady Zpravodaje z Kamenice. Usnesení č. 9: Rada obce Kamenice schvaluje Junáku, středisku Kamenice, na akci Kamenické oko 2011 příspěvek ve výši Kč a KC Kamenice na akci Kamenický pohár 2011 juniorů příspěvek ve výši Kč. Usnesení č. 10: Rada obce Kamenice schvaluje prodloužení nájemních smluv Truhlářská 855, Těptín paní M. Skřivanové do , slečně K. Kutičkové do , paní M. Vlkové do Usnesení č. 11: Rada obce Kamenice schvaluje šéfredaktorce Zpravodaje z Kamenice, Mgr. Lucii Moučkové, za redakční práci měsíční odměnu ve výši Kč. Usnesení č. 12: Rada obce Kamenice vydává souhlasné stanovisko k územnímu rozhodnutí v lokalitě Skuheř - parc.č. 707/9, 707/135, 707/136, 707/137, 707/138, 707/139, 707/140, 707/141, 707/142, k.ú.těptín. Usnesení č. 13: Rada obce Kamenice schvaluje výstavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 328/89, k.ú. Štiřín včetně napojení na inženýrské sítě (zaplacení připojovacích poplatků) a sjezdu na místní komunikaci (uvedení do původního stavu). Stavba rodinného domu musí být v souladu s platným územním plánem. Žadatel: J. Švec, Praha 4. Usnesení č. 14: Rada obce Kamenice vydává souhlas s dělením pozemků v k.ú. Ládví parc.č. 615/24, parc.č. 615/27, parc.č.st.633/1 a se změnou druhu pozemku. Žadatel: INSKY, spol. s r.o. Ing. Jaroslav Štráchal. Usnesení č. 15: Rada obce Kamenice schvaluje v bytové lokalitě INSKY v ulici Ohradní prořezání stromů a napojení pěti rodinných domů na obecní dešťovou kanalizaci. Práce na napojení budou provedeny v době prázdnin (přístup k MŠ) a zámková dlažba bude uvedena do původního stavu. Žadatel: INSKY, spol. s r.o. Usnesení č. 16: Rada obce Kamenice souhlasí se záměrem dělení pozemku parc.č. 471, k.ú. Štiřín na tři díly včetně cesty. Rada pro udělení závazného souhlasu požaduje předložení definitivního záměru na rozdělení uvedené lokality a řešení cest a přístupů k plánované zástavbě. Žadatel: P. Valentová, Praha 9 - Újezd nad Lesy. Usnesení č. 17: Rada obce Kamenice schvaluje smlouvu č. IV /1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 36/1, k.ú.těptín. Usnesení č. 18: Rada obce Kamenice jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na odborný technický dozor na stavbě Splašková kanalizace Kamenice III. etapa. Členy komise byli jmenováni Ing. Pavel Čermák, Jiří Česal, Ing. Václav Valín, Vítězslav Venclík a Jiří Zvoníček. Náhradníky této komise byli jmenováni: Mgr. Jindřiška Hloušková, Ing. Miroslav Jakoubek, Ing. Jana Kohlová, Mgr. Pavel Mejšner a Ing. Petr Valášek. Usnesení č. 19: Rada obce Kamenice ruší ke dni Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou dne mezi Obcí Kamenice a Equestrian Center, s.r.o. z důvodu nezaplacení nájemného za rok Jde o pozemek parc.č. PK 798/1, k.ú.těptín. neschvaluje: Usnesení č. 20: Rada obce Kamenice neschvaluje sponzorský dar třídě 5.B ZŠ Kamenice na dopravu Školy v přírodě. Usnesení č. 21: Rada obce Kamenice neschvaluje žádost M. Šromové, Praha 10 o přístavbu chaty nejde o objekt s číslem evidenčním. - parc.č. st 777, k.ú. Ládví. Usnesení č. 22: Rada obce neschvaluje finanční příspěvek na pořádání přespolního běhu MCC Cup ve výši Kč a příspěvek na národní šampionát mažoretek ve výši Kč. Rada se bude oběma žádostmi znovu zabývat po jejich doplnění. Plné znění zápisu ze zasedání Rady obce Kamenice naleznete na úřední desce obce a na

8 8 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 Nebezpečný odpad Informace pro obyvatele trvale žijící v obci Kamenice a majitele rekreačních objektů v obci Kamenice: V sobotu bude proveden odvoz nebezpečného odpadu dle rozpisu a v následujícím časovém harmonogramu. Žádáme vás o dodržení časového harmonogramu na jednotlivých stanovištích. Přispějete tím ke zdárnému výsledku této akce. ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI KAMENICE sobota Všedobrovice - VRBOVÁ u separačního hnízda Štiřín - ŠÍPKOVÁ Struhařov - SAFÍROVÁ u hotelu Olešovice - OKRUŽNÍ u rybníčka Nová Hospoda - NA VYHLÍDCE u dět. hřiště Kamenice - Ringhofferovo nám Skuheř - KRAJNÍ u rybníka Těptín - TÁHLÁ u zvoničky Ládví - LOVECKÁ u prodejny Ládeves - u Vejmelků č.p Druhy nebezpečného odpadu, které se budou odebírat: olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače. POZOR!!! Televizory, lednice, vysavače, monitory, veškeré drobné elektrospotřebiče lze odevzdávat celoročně ve shromažďovacím dvoře firmy OBR, a proto nebudou odebírány při tomto odvozu nebezpečného odpadu!!! Neodebírají se odpady typu suť, pneumatiky, lepenky, železa (sporáky, bojlery), lina, koberce Vedoucí OTS Luboš ŽÁČEK Recyklovat elektrospotřebiče je smysluplné Již několik let mohou občané obce Kamenice odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného dvora firmy OBR. Firma ASEKOL, která elektrozařízení odváží, iniciovala zpracování studie, která se zaměřila na staré televize a monitory a jejich dopad na životní prostředí. V roce 2010 odevzdali občané Kamenice k recyklaci 413 televizorů a 232 monitorů. Tím ušetřili životnímu prostředí řadu surovin. Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný. Z Certifikátu environmentálního vyúčtování vyplývá: Obec Kamenice Televizory Monitory Celkem Počet sebraných kusů za rok Úspora el.energie (MWh) Úspora ropy (l) Úspora primárních surovin (t) Úspora vody (m 3 ) Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) Přestože studie byla zaměřena pouze na televizory a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si zaslouží všichni, kteří elektroodpad odevzdávají ve sběrném dvoře a nehází jej do popelnic nebo zapomínají v přírodě. Z podkladů firmy ASEKOL, s.r.o. zpracovala Jana HAVLÍČKOVÁ, OÚ Kamenice

9 květen Zpravodaj z Kamenice Policie informuje Zloději, zloději, ve dne v noci choději Přestože policisté neustále upozorňují na to, aby si řidiči ve svých vozidlech nenechávali žádné cenné věci, mnozí z nich na to nedbají. Tím, že v úložném prostoru, na sedadlech a palubní desce nechávají fotoaparáty, notebooky, mnohdy i peněženky a kabelky, v podstatě přitahují zloděje ke svým vozidlům. Těm pak stačí jen malý okamžik k tomu, aby tyto věci z vozidel odcizili: Na Obvodní oddělení v Kamenici dne 15. března 2011 ve večerních hodinách přišel oznámit šestačtyřicetiletý muž z Kamenice vloupání do svého osobního vozidla zn. Škoda Octavia combi. Vozidlo ve stejný den v půl sedmé večer zaparkoval u zimního stadionu v obci Velké Popovice. Když se k vozidlu po dvou hodinách vrátil zpět, zjistil, že je rozbité okno pátých dveří. Ze zavazadlového prostoru zmizel notebook v hodnotě ,- Kč. Škoda, která vznikla poškozením okna, činí ,- Kč. Pozornosti nenechavců neujdou ani zabezpečená kola: V půl osmé večer, dne 17. března 2011, oznámil na Obvodní oddělení PČR v Kamenici devětačtyřicetiletý muž odcizení elektrokola. Jeho šestnáctiletý syn ten den ráno při odjezdu z ČD Senohraby na školní akci do Prahy zajistil a uzamkl řádně elektrokolo uzábradlí. Když se mladík v půl šesté večer z Prahy vrátil, zjistil, že kolo již není na svém místě. Odcizené kolo bylo vínově červené, dámské, na levé straně opatřené zrcátkem. Za sedadlem je připevněna modrá sedačka, na levém řídítku je zvonek. Na řídítkách byl připevněn bílý košík ze železných drátů a červená svítilna. Majiteli kola vznikla škoda ve výši 6.700,- Co udělat s nalezeným psem či zraněným zvířetem Ti z vás, kteří se setkáte se zatoulanými psy, prosím, kontaktujte příslušnou instituci: Pokud má pes známku, obraťte se na obecní úřad Kamenice. Podle evidence zjistíme a ihned budeme kontaktovat jeho majitele. Do doby převzetí necháváme pejska v areálu ČOV Kamenice. V případě opuštěného, zatoulaného psa bez známky kontaktujte odchytovou službu Maršovice. Obec Kamenice má uzavřenou smlouvu s útulkem pro opuštěné nebo zaběhnuté psy: WILLI BOHEMIA, spol. s r.o. Maršovice č. 107, Maršovice Tel.: , Pokud naleznete poraněného živočicha, informujte záchrannou stanici ve Voticích: Ochrana fauny ČR, ulice Zámecká, Votice - tel.: Jana HAVLÍČKOVÁ, OÚ Kč. Policisté žádají občany, kteří si toho dne něčeho podezřelého všimli na nádraží ČD a jeho okolí, aby to oznámili na kteroukoli služebnu policie ČR. Na jaře se na své chaty začínají znovu vracet jejich majitelé - a mnohdy jsou nemile překvapeni. Jejich chatu navštívil nezvaný host, který odnesl vše, co se dalo. Zejména chaty, ve kterých majitelé nechávají elektrotechniku, obrazy, porcelán a jiné rodinné klenoty, bývají zloději řádně vyklizeny. V bezpečí však nejsou ani celoročně obývané rodinné domy: Dne 17. března 2011, v půl jedenácté večer, oznámil policistům Obvodního oddělení Kamenice sedmatřicetiletý muž z Prahy vloupání do rodinného domu v obci Nová Hospoda. Když se manželé večer vrátili domů, zjistili, že chybí nářadí v hodnotě ,- Kč. Při rekonstrukci domu manželům pomáhal muž, kterého si najali. Zda má on něco společného s celým případem, bude předmětem dalšího šetření policistů. Kontroly na silnicích Jedním z každodenních úkolů policistů je dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Kontrolují doklady a technický stav vozidel, či zda jezdí řidiči připoutáni bezpečnostními pásy: Dne 20. března 2011 v byl policejní hlídkou OOP Jesenice kontrolován jednačtyřicetiletý muž z Kamenice, který řídil osobní motorové vozidlo zn. Volvo XC90. Policisté provedli kontrolu dokladů od vozidla a kontrolu dokladů potřebných k řízení motorových vozidel. Zjistili, že muž má platný zákaz řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku. Řidič policistům přiznal, že o této skutečnosti dobře ví. Muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až tři roky. Samostatnou kapitolou ve výčtu zavinění dopravních nehod je alkohol za volantem. Ten pak, v kombinaci s předešlým výčtem faktorů ovlivňujících jízdu, je nebezpečnou zbraní. Alkohol za volantem již připravil o život mnoho účastníků silničního provozu, kteří by se sami před jízdou nikdy nenapili: Řidič, který neváhal sednout za volant po předchozím požití alkoholu, byl dopaden policisty Obvodního oddělení Kamenice dne 11. března 2011 v katastru obce Kunice Vidovice, třiačtyřicetiletý muž z Kladenska. Pět minut po půlnoci, při silniční kontrole, se rovněž podrobil dechové zkoušce a ta prokázala přítomnost alkoholu. Naměřená hodnota činila 1.02 promile alkoholu. Muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky. nprap. Štěpánka ZATLOUKALOVÁ tisková mluvčí PČR Praha venkov

10 10 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 DĚTSKÝ DEN V KAMENICI Cesta pohádkovým lesem Jako již tradičně, pořádá i letos Klub žen Kamenice Cestu pohádkovým lesem. Srdečně zveme všechny děti 5. června k Mlýnskému rybníku. Těšíme se na vás od 14 hodin. (mou) KAM V KVĚTNU ZA HASIČI V tomto měsíci se konají v našem okolí hned dvě hasičské akce. První proběhne v sobotu 21. května 2011 na Konopišti. Jedná se o III. ročník Hasičského dne na Konopišti. Kromě výstavy historické i současné hasičské techniky doporučujeme zhlédnutí soutěže koňských stříkaček s mezinárodní účastí. Výstavy techniky se zúčastní i těptínští hasiči s rychlým zásahovým automobilem Land Rover Defender. Druhá akce se koná o týden později, v sobotu na hřišti v Kostelci u Křížků. Na tradiční hasičskou soutěž ve štafetě a požárním útoku Vás srdečně zve Okrsek č. 1 Kamenice, sdružující Sbory dobrovolných hasičů z Kostelce, Lojovic, Nechánic, Štiřína a Těptína. Do soutěže je zatím přihlášeno 17 družstev v kategoriích mladší a starší žáci, ženy, mladší a starší muži. Začátek soutěže je stanoven na 13:00 hodin. -SDH- SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V TĚPTÍNĚ pořádá v neděli 5. června 2011 DĚTSKÝ DEN TĚŠÍME SE NA VÁS VE 13:00 HODIN U DLOUHÉHO RYBNÍKA

11 květen Cesty, cestičky, silnice 2. díl Zpravodaj z Kamenice Nezřídka se stává, že v místech, kde dříve bývala rušná cesta, bychom dnes těžko hledali i pěšinu. To, co kdysi bylo uzmuto přírodě, si příroda vzala zpět. Tak se i stalo s částí staré cesty, která kdysi spojovala Kostelec u Křížků se Štiřínem a jíž se říkalo Umrlčí cesta. Umrlčí cesta Na Nové Hospodě u hlavní silnice těsně pod policejní služebnou stojí socha sv. Vojtěcha, obestoupena vzrostlými břízami. Důvodem, proč stojí zde, byla křižovatka dvou cest, nové tzv. císařské silnice a staré tzv. Umrlčí cesty. Socha původně ukazovala pravou rukou ke Kostelci u Křížků, jako by měla funkci směrovníku. Tato cesta vycházela ze Štiřína a za Křísovským rybníkem v polích se uhýbala nahoru směrem k Nové Hospodě až v místa, kde je dnes ulice Na Pěšině (svým názvem právě pamatuje na původní cestu) a po ní vedla napříč přes pole a louky k soše sv. Vojtěcha. Zde vlastně obešla celou Novou Hospodu (dodnes je pokračování cesty patrné ve slepé ulič- Ulice Na Pěšině jeden z posledních pozůstatků původní Umrlčí cesty ce za čp. 304) až k ulici Na Květnici, kudy se dále ubírala ke Kostelci přes pole a louky. Vraťme se ještě k názvu cesty. Pamětníci si vysvětlovali název tak, že touto cestou ubíraly se smuteční průvody se zemřelými ke kostelu sv. Martina do Kostelce. Ovšem sám název zdá se být mnohem starší, připočteme-li k němu variantu, která se také užívala Morová cesta. Morové epidemie v našem kraji v 17. století (hlavně v letech ) velmi postihly původní obyvatelstvo, vysílené třicetiletou válkou, a tak řada statků a stavení zůstala pustých, do nichž se pak stěhovali noví obyvatelé. V kostelecké kronice nalézáme zprávu, že v 19. století při rozorávání luk byly podél cesty nalezeny kostry. Je tedy možné, že zde mohl být v dobách epidemií vytvořen provizorní hřbitov a od těch dob nesla cesta takto truchlivé pojmenování, nově umocněné také využitím méně frekventované cesty při smutečních průvodech (to již ale do Kostelce existovala nová cesta, o níž si budete moci přečíst v pokračování). Za sochou sv. Vojtěcha se nacházel mokřad s bažinou. Jak se dovídáme z farní kostelecké kroniky, roku 1853 kdosi přespolní si zkracoval cestu domů Umrlčí cestou, sešel však z ní a utonul v bažině. Druhý den ho nalezli místní lidé. Ještě jedna příhoda se pojí k tomuto místu. Téhož roku 1853 bylo velmi suché léto (teploty až 32 C), z Kostelce vyšlo procesí k soše sv. Vojtěcha, aby se zde modlilo za tolik potřebnou vláhu. Po skončení obřadů se od Sulic a Kostelce přihnala velká průtrž mračen, takže celé procesí dokonale promoklo. Socha sv. Vojtěcha pozorným čtenářům jistě neujde smutný fakt, že opět chybí prsty na pravé světcově ruce. A kdy Umrlčí cesta zanikla? V průběhu 18. století nahradily tuto cestu další cesty, o nichž bude ještě v dalším pokračování řeč, jednak to byla cesta ze Štiřína přes Novou Hospodu do Kamenice, jednak cesta ze Štiřína přes Želivec (část, jíž se říkalo Sychrov) do Kostelce. Také na mapách stabilního katastru z roku 1841 již není značena jako cesta, nýbrž jen jako pěšina mezi poli, kdežto na mapách I. a II. vojenského mapování ji ještě lze identifikovat v plném rozsahu. Socha sv. Vojtěcha Legend o působení sv. Vojtěcha (asi ) v našem kraji není málo. Často se vztahují k jeho návratu z Itálie a založení benediktinského kláštera v Břevnově roku 993. Dle tradice se roku 992 zastavil právě v Kostelci, kde nechal přezimovat řeholníky před tím, než je přivedl do Prahy. A právě Umrlčí cesta byla tou cestou, po níž tehdy kráčel ke Kostelci. O tom, zdali to bylo tak, se vedou dalekosáhlé spory a míst, ke kterým se vztahují takovéto legendy, je po Čechách několik (například Kostelec v západních Čechách). Na druhé straně pro náš Kostelec mluví mnoho dalších okolností. Je to jednak blízkost Prahy a jednak předpokládaná hranice vlivu Přemyslovců, Vršovců a Slavníkovců, přičemž místní zemané (např. Těpťové) stáli na straně Přemyslovců. Je proto pochopitelné, že v době barokní, kdy spíše (i u nás v kraji) dominoval kult sv. Jana Nepomuckého, se objevila iniciativa na štiřínském panství vybudovat sochu sv. Vojtěcha, jednoho z patronů české země. Stalo se tak patrně za Serényů, kteří přikoupili ke Štiřínu také Kostelec u Křížků, tedy ve 2. čtvrtině 18. století. Socha zpodobňuje světce v jeho typickém biskupském rouše s mitrou, berlou a veslem (dle tradice byl právě veslem udeřen, než byl zabit). U Vojtěchových nohou stojí anděl, který svírá veslo. Časem se stala dominantou Nové Hospody. Pokud pomineme budovu hostince, zaniklou náves, zaniklou kapličku, tak skutečně je socha sv. Vojtěcha jedinou pamětihodností, která vydržela do dnešních dnů. Světcův den novohospodští slavívali, dokonce v jedné místní starousedlé rodině se po několik generací v 18. století objevovalo jméno Vojtěch na počest patrona vsi. Jan PIŠNA

12 12 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 Informace Pražské integrované dopravy Začátkem jara vyjíždí do přírody v okolí metropole mnohem více Pražanů. Proto reagujeme na zvýšenou poptávku po cestování do turisticky oblíbených lokalit a od do posilujeme víkendový provoz na vybraných příměstských autobusových linkách. Posílení se týká autobusových linek do oblasti Štěchovicka (338, 361, 390), Mníšecka (317, 321), Jílovska (332), Kamenicka (335, 339) a Posázaví (382, 383, 387, 404). Kapacitu navyšujeme také severozápadně od Prahy na lince 316 do Velkých Přílep aholubic. Posílení linek je realizováno buď nasazením zdvojených spojů (místo jednoho autobusu jedou dva) nebo nasazením kloubového autobusu namísto vozidla standardní délky. Víkendové sezónní posily na příměstských linkách Posílení linek jedoucích přes obec Kamenici: linka soboty neděle a svátky 332 na část spojů jsou nasazeny na část spojů jsou nasazeny kloubové autobusy kloubové autobusy 335 posilový spoj z Budějovické posilový spoj z Kamenice v 17:08 v 9:20 do Kamenice do Prahy 339 na všechny spoje jsou nasazeny kloubové autobusy Ing. Filip Drápal, ROPID Bazar v Kamenici má stále větší ohlas Klub žen uspořádal v dubnu v kulturním domě v Kamenici jarní bazar. Zájem o něj byl velký a doufáme, že prodávající i kupující odcházeli spokojeni. Další bazar, podzimní, se uskuteční počátkem října. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu prodávajících bude potřeba změnit postup přijímání věcí do bazaru, a sice přidělováním pořadového čísla jednotlivým prodávajícím. Podrobnosti přineseme v zářijovém vydání Zpravodaje. (mou) SKAUTI V KLÁŠTEŘE Akce SIGNUM ROSA V sobotu 9. dubna 2011 proběhl v dopoledních hodinách JARNÍ ÚKLID TĚPTÍNA. Děkujeme všem, kteří se do brigády na veřejných prostranstvích zapojili. Po mnoha letech, kdy účast byla velmi nízká, přišlo letos pomoci o sto procent více našich spoluobčanů než v letech minulých. Zároveň děkujeme za spolupráci Obecnímu úřadu Kamenice, který každoročně zajišťuje kontejner pro odvoz biologického odpadu. Příští rok se opět těšíme. Sbor dobrovolných hasičů Těptín Vrbový domeček ve Vrbové ulici ve Všedobrovicích Ve Všedobrovicích u hasičské zbrojnice vznikl s pomocí všedobrovických dětí vrbový domeček. Vytvořili jsme jej ze zmlazené staré vrby. Je to první (a zatím jediný) herní prvek pro místní děti na veřejném prostranství. Doufáme, že po úpravě okolí hasičské zbrojnice zde vzniknou další - nejen vrbové - herní prvky a posezení s ohništěm pro místní obyvatele. Osadní výbor Všedobrovice a Štiřín Tato akce se konala již potřetí. Je to celovíkendová hra s historickým námětem a detektivní zápletkou, odehrávající se v Augustiniánském klášteře svaté Dobrotivé v obci Zaječov. Na předchozích ročnících se účastnili pouze křesťané z mládežnické organizace Aletia s přáteli. Jelikož jsem se v minulém ročníku sám angažoval, bylo pro mne téměř samozřejmé se tento rok znovu zapojit při organizaci, a tak se stala Signum Rosa i záležitostí kamenických skautů. Tento rok se akce konala 15. dubna a její účastníci se dostali do dob husitských, kdy byl klášter v obležení. Jakožto papežští vyslanci měli za úkol lstí či silou zjistit, zda se v klášteře užívá Husova učení a zda nejsou dokonce sami mniši ve spojení s husitským odbojem. Mimo interaktivní příběh je akce zajímavá také tím, že se tu setkávají lidé z různých mládežnických organizací a různého věku - od základní školy až k vysokoškolákům či pracujícím - kteří musí spolupracovat jako sobě rovní. Mnoho z nich také pracuje s lidmi aorganizuje nejrůznější akce, takže s námi měli šanci zapojit se a stát se pouhými hráči a užít si celý víkend z pohledu účastníka. Po skončení akce byla velmi dobrá odezva a všichni zúčastnění se dušovali, že za rok přijedou znovu. Rád bych nakonec poděkoval všem účastníkům za nadšení a odhodlaní a organizátorům za kreativitu a čas vložené do této akce. za skauty Karel HORYNA, skaut-kamenice.blog.cz

13 květen 2011 Zahrada v květnu RADY ZAHRÁDKÁŘŮM Květen se svým počasím koresponduje s lidskými vlastnostmi. Teplé, slunné počasí s vysušujícími větry se střídá s chladným a deštivým a do toho nám v půli měsíce uhodí ledoví muži, snažící se zhatit naši snahu. Proto v tomto měsíci musíme využít náš cit a předvídavost, aby nás nic nezaskočilo. Pracovitost a um nám umožní, abychom vše stihli a správně vykonali. Láska pak, aby se nám vše ujalo a zdravě rostlo. Zelenina - venkovní stanoviště Pokračujeme s postupnými výsevy do volné půdy. Můžeme vysazovat kedlubny, salát, štěrbák (endivie), pór, brokolici, kapustu, zelí a květák. Po odeznění ledových mužů vysazujeme na záhony rajčata, papriky, všechny tykvovité rostliny (okurky, dýně, cukety, patisony, melouny) a celer. - skleník, fóliovník, pařeniště V pařeništích, fóliovnících a ve sklenících dokončujeme sklizeň rané zeleniny (ředkvičky, salát, kedlubny). Na uvolněné místo vysazujeme papriky, rajčata, okurky, případně ostatní tykvovité. V pařeništích můžeme ještě předpěstovat sazenice salátu, kedluben a košťálovin, pokud je nesejeme přímo na stanoviště do volné půdy. 13 Zpravodaj z Kamenice Ochrana rostlin Proti dřepčíkům škodícím na ředkvičkách, ředkvích a ostatní brukvovité zelenině můžeme použít netkanou textilii. Tuto textilii můžeme také použít proti housenkám bělásků a můr škodících na brukvovité zelenině, okurkách, cibuli, póru a česneku, mrkve, případně u brambor a jahodníku. Při použití netkané textilie musí mít rostliny dostatek prostoru pro růst. Je třeba dávat pozor, aby se nám pod ní nerozšiřovaly houbové choroby a plísně, musíme tedy větrat. U rostlin potřebující opylení květů (jahody, okurky ) musíme odkrytím zajistit přístup včel. Proti mšicím a sviluškám můžeme použít Biool. Proti housenkám Biobit. Střídání zeleniny a vyšší biodiverzita také snižuje napadení chorobami a škůdci. Ovocná zahrada První polovina května je vhodná pro přeroubování starších stromů jabloní nebo hrušní. Ve fázi kvetení nebo po odkvětu je vhodná doba k řezu broskvoní, případně i jiných peckovin. Půdu okolo stromků nebo v pásech řady plečkujeme, okopáváme a zbavujeme plevelů, případně pokrýváme mulčem (drcená kůra nebo tráva ), pokud plochu okolo stromků nemáme zatravněnu. V případě potřeby vysazujeme sazenice jahod. Okrasná zahrada V okrasné zahradě vysazujeme převážně po odeznění ledových mužů letničky. Muškáty snáší plné slunce a jsou geneticky zvyklé na přísušek, proto méně vody je pro ně lepší jak přemokření a odvděčí se vám bohatějším kvetením. Surfinie a petúnie potřebují dostatek závlahy a přísušek se jim nelíbí, ale ani přemokření, při kterém rostliny začnou žloutnout. Jiří POSPÍŠILÍK Případné dotazy zasílejte na adresu redakce, nebo em na Zajímavé dotazy s odpověďmi otiskneme v dalším čísle Zpravodaje. FARMÁŘSKÉ TRHY I V KAMENICI Dnes tolik oblíbené farmářské trhy konečně odstartují i v Kamenici. Všem, kteří touží po čerstvých a kvalitních potravinách a produktech z českých farem a od českých pěstitelů, se budou organizátoři snažit vyjít vstříc a zajistit v Kamenici prodej co možná nejširšího sortimentu. Farmářské trhy odstartují v pátek 27. května odpoledne na parkovišti před kulturním domem. Od tohoto data se pravidelně každý pátek od 14 do 19 hodin můžete těšit na farmáře nabízející čerstvé produkty ovoce, zeleninu, maso a uzeniny, ryby, mléčné výrobky a sýry, vajíčka, pečivo, koření a mnoho dalších. S některými farmáři se budete potkávat každý týden, někteří se budou měnit, a tak budou páteční trhy pokaždé originální. Organizátory trhů jsou Jana Koláčková a Petr Bína, kteří mají s českými farmáři mnoho zkušeností. Jejich firma dodává čerstvou zeleninu, ovoce a další produkty od českých farmářů až do domu. Jana s Petrem přivítají všechny kontakty na pěstitele a chovatele, kteří jsou na své výpěstky a produkty pyšní a chtějí je prodávat přímo nakupujícím a užít si tak radost z toho, že jejich práce má smysl a že ji lidé ocení. Více informací o trzích naleznete na Cílem farmářských trhů je obnovit tradici zemědělských tržnic a zároveň podpořit české zemědělce a chovatele. Přijďte a podpořte české producenty kvalitních plodin a produktů. Vždyť co je české to je dobré!!!

14 14 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 Seznamte se Vlasta Reicheltová žije již 11 let na Nové Hospodě se svými dvěma dětmi, manželem a kočkami. Její rodina je podobná desítkám jiných. Její rozsah aktivit ale možná už tak běžný není: původně paní učitelka z mateřské školky, v současné době podnikatelka s potřebami pro golfisty, osobní trenérka a zpěvačka. Tu zpěvačku bych měla upřesnit Vlasta je členkou vokální skupiny Laurus. Někteří o tomto kvartetu možná slyšeli, neboť v prosinci loňského roku již druhým rokem pořádali charitativní koncert ve Štiříně. Zajímalo mě, jak Laurus vůbec vznikl. Mohla byste nám vaše kvarteto Laurus představit? Naše vokální kvarteto slaví letos již 10 let svého působení. Začátek byl velmi prostý. S kolegyněmi Monikou Hlaváčkovou a Magdou Střeskovou zpíváme společně ještě ve smíšeném sboru Máta, a protože zpívání je pro nás radost, ve volných chvílích jsme zkoušely samy a zjistily, že nám to docela ladí. Začaly jsme se scházet častěji a časem i koncertovat. Zcela na začátku jsme byly dámské trio, posléze dámské kvarteto. Později se k nám přidal na jeden vánoční koncert Antonín Baudyš jr., který pak vystřídal kolegyni Radku Šindlerovou a působil s námi ještě další 3 roky. Poté ho nahradil Jakub Hubert, se kterým zpíváme již čtvrtou sezónu. V repertoáru máme okolo 100 skladeb počínaje gotikou, renesancí a barokem, ale také africké písně v originálních nářečích a vlastní úpravy populárních písní z let 60. až 90. Jak často a jak mnoho spolu trénujete? Scházíme se pravidelně 1x týdně na 3 hodiny. Před koncerty samozřejmě častěji. Než uvedeme skladbu do koncertní podoby, pracujeme na ní i několik měsíců. Naším cílem je nejen představit divákům skladby starších autorů, které se snažíme interpretovat věrně době, ve které vznikly, ale novější písně si aranžujeme sami tak, aby se divák pobavil. Zazpívat píseň čtyřhlasně, aby působila lehce a libě to jsou hodiny a hodiny zkoušení. Jak často a kde koncertujete? Vystupujeme 10-15x do roka, podle našich časových možností. Zpíváme na dobových akcích na hradech či zámcích, vánočních trzích na Staroměstském náměstí, charitativních a soukromých akcích a také pořádáme vlastní koncerty. Pravidelně vystupujeme i pro klienty Domova pod Lipami ve Smečně (domov pro osoby zdravotně postižené). Zpívání je Vaším velkým koníčkem, ale živíte se něčím zcela jiným: máte obchod s golfovými potřebami. Je golf zároveň Vaším koníčkem? Jak jste se dostala k tomu, že začnete podnikat právě v golfu? Jinými slovy, co bylo dřív, Vaše záliba v golfu nebo obchod, díky němuž jste se s tímto sportem seznámila? Golfový obchod je záležitostí rodinné firmy a je pouze součástí našich dalších golfových aktivit, jako je např. výhradní zastoupení několika golfových značek a s tím související velkoobchod, pořádání turnajů a letních golfových kempů, vedení a organizace golfových klubů, internetový obchod atd. Golf je báječný sport, ale nemůžu říct, že by mě uchvátil od začátku. Byl pro mě v podstatě náhradou za fitness centrum v Praze, které jsme s manželem vybudovali, ale v roce 2002 nám ho spláchla povodeň. Manžel v té době začínal s golfovým podnikáním a já jsem mu tak trochu pomáhala. Postupně přibývalo aktivit, až mě práce víceméně pohltila. Golf postupně začaly hrát i děti, takže je naším rodinným sportem a koníčkem. Kromě dvou již zmíněných Vašich koníčků, tedy golfu a zpívání, se zabýváte ještě jednou aktivitou: jste osobní trenérkou. Co si pod tím můžeme představit? Od 15 let jsem vedla hodiny jazzgymnastiky, později různých forem aerobiku, jógy, zdravotní tělesné výchovy. Jak jsem již naznačila v předešlé odpovědi, měla jsem fitness centrum, kde jsem zúročila svůj koníček od mládí. V té době jsem se začala zabývat osobním trenérstvím a sportovní diagnostikou, což je zjednodušeně

15 květen 2011 řečeno souhrn testů, při kterém se vyhodnotí celková úroveň svalového a pohybového aparátu. Osobní trenér trénuje pouze s jedním klientem a to má své výhody. Aby mělo cvičení či jiný druh pohybu kýžený efekt, musí osobní trenér také znát základní údaje o zájemci, jeho představy, možnosti, údaje o běžném zatížení (typ zaměstnání, sportovní a jiné aktivity, práce na zahrádce atd.) Podle vyhodnocených údajů mu potom dokáže sestavit tzv. plán na tělo, do kterého může být zahrnuta i úprava jídelníčku. Takové cvičení je potom velmi efektivní a pro klienta i příjemné. Výsledky jsou dříve viditelné a předchází se zbytečnému přetížení, ke kterému 15 Zpravodaj z Kamenice často dochází, pokud se lidé rozhodnou třeba jít do posilovny sami bez předchozích znalostí. Také je nutné podotknout, že osobní trenér s vámi může třeba vyběhnout do lesa nebo naučit vás správné technice chůze, cvičit v přírodě, prostě tak, aby vás bavilo se hýbat. Není to tedy jen cvičení v posilovně. Cesty osudu bývají někdy asi nepředvídatelné, neboť Vaše původní povolání bylo zcela jiné učitelka v mateřské školce. Nestýská se (nebo nestýskalo se) Vám někdy po malých dětech a práci s nimi? Práce ve školce mě moc bavila a dodnes mám z té doby spoustu hezkých a veselých zážitků. Kdyby hrozilo, že se mi zasteskne, zadní vrátka mám v podobě živnostenského oprávnění i na tuto činnost. Malé děti mám kolem sebe neustále, minimálně aspoň na našich golfových kempech. Vraťme se ale úplně na začátek našeho rozhovoru, k Vašemu působení ve vokálním kvartetu Laurus. Kde Vás můžeme v nejbližší době vidět a slyšet? Vkvětnu se chystáme do Hradce Králové, 3. června budeme zpívat v Praze 8 v Kouzelné flétně, na podzim vmuzeu hudby v Praze a těšíme se, že se nám opět povede zorganizovat vánoční koncert na Zámku Štiřín. Děkuji za rozhovor. Lucie MOUČKOVÁ KAPACITA ŠKOLKY V KAMENICI JE NAPLNĚNA I PRO PŘÍŠTÍ ROK Vážení čtenáři, ráda bych Vás tradičně informovala o průběhu zápisu do naší školy, který proběhl začátkem měsíce března. Dostavilo se 98 dětí a 93 dětí podalo žádost o přijetí. Vzhledem k loňskému roku jsme nebyli schopni uspokojit tolik žadatelů a předat očekávaný verdikt, že jsou přijati, přestože řada z nich splnila i všechny požadované podmínky. Ročník 2008 byl neobyčejně silný, tudíž na nejmladší děti se volných míst nedostalo. V případě, že dojde k uvolnění místa do začátku školního roku 2011/12 nebo i v jeho průběhu, jsou tito žadatelé okamžitě kontaktováni. Samozřejmě dle pořadníku od nejstarších dětí. Přijato: 42 dětí: 35 na celotýdenní docházku 3 děti 3x/týden 4 dětí 2x/týden = veškerá volná kapacita pro příští školní rok je obsazena!!! Všichni přijatí žadatelé splňují stanovená kritéria již v průběhu správního řízení. Děti přijaté na zkrácenou docházku měly tuto variantu uvedenou v žádosti o přijetí. Nepřijato: 51 dětí Postup při výběru žadatelů: 1) předškolní věk - trvalé bydliště dítěte v obci 2) rodič samoživitel - pouze s čestným prohlášením o sdílení domácnosti jen s dítětem + zaměstnání - ne RD s dalším dítětem 3) mladší žadatelé - splňující trvalé bydliště v obci + oba zákonní zástupci, potvrzení o zaměstnání obou ZZ - přijímáni podle věku od nejstarších do naplnění volné kapacity MŠ Mgr. Jana BOUČKOVÁ řed. MŠ

16 16 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENICE Z Š Hodnotíme naše matematické úspěchy Každoročně se pořádají na ZŠ matematické soutěže. Svoji tradici si již získaly zejména tři z nich, každá s jiným charakterem. Je to jen malý krok, jak přiblížit dětem taje logiky a zpopularizovat velmi často zatracovaný předmět matematika. Ve škole se najde hodně matematicky nadaných dětí, hodně soutěživých dětí, ale bohužel se vytrácí chuť věnovat tomu energii a čas. Z těchto důvodů dávají žáci přednost jednorázovým soutěžím organizovaným v době školního vyučování. Přestože se často na čelních místech objevují stejná jména, jsou vždy chváleni všichni účastníci a pro každého je soutěž přínosem. Nejvýše ceněna je matematická olympiáda (MO). K výborným výsledkům v této soutěži bývá přihlíženo i při přijímání na střední školy. Nicméně právě zde je účastníků nejméně. Příklady jsou stavěny na dlouhodobém bádání a nacházení logických postupů ve školním kole a poté následuje ještě náročné půldenní počítání vkole okresním (v 9. třídě i kole krajském). Výsledky nejsou opravdu náhodné a jen ti nejlepší se stávají úspěšnými řešiteli. Letos se do MO zapojilo jen několik žáků z5. až 8. tříd. Do okresního kola se propracovali dva páťáci, tři šesťáci a jeden sedmák. Úspěšnými řešiteli okresního kola v Říčanech se stali Barbora Pecková z 5.B (2. 3.místo), Pavla Nekolná ze 6. A a Vojtěch Vojíř ze 7. A. Pythagoriáda je dvoukolová soutěž. Každé kolo zahrnuje 60minutové řešení 15 příkladů, kde záleží pouze na výsledku. Je určena pro žáky tříd. Z několika desítek soutěžících se vítězi školního kola stali v kategorii 6. tříd Vít Šantůček ze 6. B, v kategorii 7. tříd Jiří Strejcovský ze 7. A avkategorii 8. tříd Vendula Jelínková z 8. B. V okresním kole zastupovalo naši školu 6 soutěžících, nejlepšího výsledku dosáhl Dominik Chaloupka ze 6. A, nicméně nikdo z nich nebyl úspěšným řešitelem. Třetí soutěží je Matematický klokan založený na výběru správného řešení z pěti nabízených možností. Je zde tudíž možné uplatnit jinou taktiku. Podrobnosti o této soutěži uvádí kolegyně v samostatném článku. Co závěrem? Pro zapojení do soutěží je nutné žáky motivovat, vést je a podporovat. Přestože se v okresních kolech utkávají především s žáky z víceletých gymnázií (tvoří vždy kolem 75%), jsou schopni jim konkurovat. Jistým handicapem je, že na ZŠ není tolik prostoru pro rozšiřující učivo a pro detailní zápisy myšlenkových pochodů (nutné zvláště v MO). Přesto se naprostá většina reprezentantů naší školy objevila v první polovině výsledkových listin okresních kol. Přeji dětem mnoho úspěchů ivpříštím roce, vždyť i pro nás učitele jsou povzbuzením a potěšením v naší práci. Hana KUDRNÁČOVÁ, učitelka ZŠ čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Naši žáci se jí každoročně účastní, sice jsme se ještě nikdy nedostali do mezinárodního kola, ale v rámci naší republiky dosahujeme určitě srovnatelných výsledků. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 222 žáků. Nejlépe si vedli: Kategorie CVRČEK: Richard Lízner a Jakub Kalous Kategorie KLOKÁNEK: David Grundfest Kategorie BENJAMÍN: Jiří Strejcovský Kategorie KADET: Lukáš Volák Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při zdolávání dalších matematických úskalí. Jindřiška HLOUŠKOVÁ, učitelka ZŠ Uspěly jsme v Básničkovém vajíčku V pondělí se ti nejlepší z naší školy zúčastnili recitační soutěže Básničkové vajíčko, kterou pořádala ZŠ Jesenice ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy. Soutěžilo se v pěti kategoriích: 1. třída, třída, třída, třída a třída. My jsme vyslali do soutěže pět odvážných dívek, které soutěžily o titul nejlepší recitátorky ve své kategorii. Za 2. třídu nás reprezentovala Klárka Müllerová z 2. A s básničkou Jak ulovit jakékoliv zvíře. V další kategorii se soutěže zúčastnila Soňa Zvoníčková z 5. A s prozaickým textem Paní Láryfáry. Za druhý stupeň bojovaly Tereza Vorlová ze 6. B, s básní Jiřího Žáčka, a Tereza Stehlíková z 9. B, s textem Skákal pes přes oves, aneb jak by to napsali jiní. Soutěžící museli bojovat s trémou a předvést svůj výkon sedmičlenné porotě, jejímž předsedou byl herec Michael Dymek. Soutěž byla velmi napínavá, protože konkurence v některých kategoriích byla veliká. Soně Zvoníčkové a Tereze Stehlíkové se podařilo nechat všechny své konkurentky za sebou a s největším počtem bodů ve své kategorii zvítězit. Všem děvčatům děkujeme za reprezentaci naší školy, vítězkám gratulujeme k jejich výbornému výkonu a těšíme se na příští ročník. Překonáme ten letošní? Pavla SVOBODOVÁ, učitelka ZŠ Přemýšlíme s Klokanem Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii. V roce 1991 se rozšířila i do zemí Evropy a dnes se již této soutěže účastní na dva a tři-

17 květen 2011 Děkujeme sponzorům Opět je tu jaro a čas na školní výlety a školy v přírodě. Třída 5. B se chystá na školu v přírodě do Březové u Třebíče. Už jsme tam byli loni, ale protože se nám tam velmi líbilo, nechceme jet nikam jinam. Na tom, že můžeme odjet, mají zásluhu i sponzoři naší autobusové dopravy. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali firmě Obr služby s. r. o. a Pedikúra -manikúra paní Barboře Zikánové Obrové za jejich sponzorský dar na autobusovou dopravu. Škoda, že takových vstřícných firem není v naší obci více. Žáci 5. B a Zuzana HŮLKOVÁ, třídní učitelka Viděli jsme tropickou krásu Třída 7. A byla druhý dubnový týden na exkurzi v Botanické zahradě v Praze. Prohlédli jsme si výstavu nazvanou Tropičtí motýli ve skleníku Fata Morgana, vyplnili pracovní list a prošli se částí zahrad. V hodinách výtvarné výchovy jsme pak malovali motýly, které jsme viděli. Žáci 7.A, Věra Brtnová.,Olga Sváčková, učitelky ZŠ Už víme trochu víc o vztazích, rodičovství, antikoncepci V dubnu proběhlo na 2. stupni naší školy několik přednášek z oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťovaných lektory z mezinárodní organizace ACET. Tématem tentokrát byly partnerské vztahy, láska, jak si nenechat ublížit, ale i moderní je nekouřit. Pro žáky devátých tříd připravil pan Bc. Vladimír Vácha v rámci prevence rizikového chování v dospívání seminář na téma rodičovství a antikoncepce. Naši patnáctiletí a šestnáctiletí žáci si tuto akci velmi chválili, nabízíme proto něco málo z jejich reflexe: Poznám já tu lásku vůbec? Poprvé jsem přemýšlela pořádně o tom, co je pro dobrý vztah dobré: nestačí jen láska, ale i naslouchání tomu druhému, povídáni si o všem možném, o svých zájmech, životních plánech, představách o budoucnosti. 17 Zpravodaj z Kamenice Poznat partnera není jednoduché, ale důležité. Už teď vidím, že lásku dáváme najevo skutečně každý jinak. Vždyť já teď ani nevím, jestli ho miluji, nebo ne! Jo, je to láska! K opravdové lásce a dobrému vztahu prý patří také sex! Nemusím pospíchat a doufám, že si dobře rozmyslím, kdy s ním začnu a s kým. Tak konečně se v té antikoncepci trochu vyznám. Už vím, jaké jsou výhody a nevýhody různé antikoncepce. Překvapilo mě, že prý existuje asi 50 chorob, kterými se můžu při styku nakazit. S jistotou vím, že chci být rodičem. Ano, chci si někdy později založit rodinu. Dítě je velký závazek, takže někdy v pětatřiceti o něm budu přemýšlet. Chci, aby naše jméno pokračovalo. Líbilo se mi, že jsme se o sexu bavili s humorem a že nám lektor zodpověděl všechny naše otázky. Lektor se prý už v 15 letech rozhodl, že bude studovat sex, a to právě po takové jedné přednášce o sexu. Tak nevím, jestli ta přednáška byla tak dobrá, nebo tak špatná?! Vybráno z názorů žáků třídy 9. B Pohřbíváme To nedokážu V hodině etické výchovy dostali žáci 6. tříd neobvyklý úkol - sepsat na list papíru vše, co si myslí, že nedokážou. Psali např.: neumím dělit trojciferným číslem, nedokážu deset shybů, nedokážu sníst jen jednu sušenku apod. Zkrátka - všichni popisovali, co jim nejde. Pak žáci své seznamy - mnozí měli popsaný celý list - vložili do krabice a přiklopili víkem. Potom se společně s paní učitelkou vydali před školu, ale cestou se ještě stavili v nářaďovně pro rýče. V nejvzdálenějším rohu školní zahrady vykopali kluci díru, do které vložili krabici, a zasypali ji. U hrobu pronesla paní učitelka krátkou řeč: Přátelé, shromáždili jsme se zde, abychom uctili památku našeho To nedokážu. Když ještě bylo s námi na této zemi, brzdilo nás v naší práci. Nyní po něm zůstali jeho sourozenci: To dokážu a Hned se do toho dám. Nejsou sice tak známí jako jejich zesnulý příbuzný a dosud nejsou tak silní a mocní, ale jednoho dne se snad s naší pomocí dočkají na světě ještě větší slávy. Po návratu do třídy si žáci nakreslili náhrobní kámen s epitafem, který všichni podepsali, a vyvěsili si ho ve třídě. Odchod svého To nedokážu společně oslavili na pohřební hostině. Žáci si přinesli sušenky a jiné dobroty včetně pití. A ve zbytku hodiny si povídali o zajímavém zážitku aotom, že To nedokážu už není mezi námi. Blanka OLEJNÍČKOVÁ, učitelka ZŠ

18 18 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 Den Země letos potřetí I letos se naše škola připojila ke světovému svátku životního prostředí - Dni Země. Připravili jsme jednodenní celoškolní projekt (podpořený i z grantu Spirála), který jsme uskutečnili ve středu 20. dubna. Děti z 1. stupně navštívily např. jílovskou rudnou štolu, otvíraly studánky, hrály hry s přírodní tematikou. Žáci z 2. stupně si mohli v každém ročníku vybrat podle svého zájmu jednu ze tří aktivit, které se pak celé dopoledne věnovali. Vyráběli tak např. z tříděného odpadu pestré modely a předvedli je pak na módní přehlídce. Na předloni založeném hřbitově odpadů zase zjistili, že většiny odpadů se jen tak nezbavíme. Děti také pozorovaly a mapovaly biodiverzitu, přemýšlely o zdrojích, kvalitě a množství pitné vody, ze které si potom připravily i léčebné čaje. Zkoumaly také složení a vlastnosti půdy, měřily domácí meteorologickou stanicí. Pozorovaly negativní vlivy kouření na zdraví člověka a přemýšlely, zda jejich životní styl je opravdu zdravý. A nejstarší ročníky např. navštívily skládku biologického odpadu, vyprojektovaly úsporný Ekodům, zopakovaly si druhy motorů a seznámily se naživo s plnohodnotným hybridním automobilem. Na závěr projektového dne jsme se sešli v tělocvičně a tady, před mnoha spolužáky a do mikrofonu, děti informovaly o tom, co se jim podařilo zjistit, dokázat, vyrobit, vymyslet, uvařit. Celou prezentaci moderovali žáci z mediální skupiny. Ještě nesmíme zapomenout, že jsme 19. dubna společnými silami uklidili blízké i trochu vzdálenější okolí školy. A také jsme do konce dubna sbírali tříděný starý papír, z výnosu této aktivity, doufáme, budeme moci nakoupit vybavení alespoň jednoho relaxačního koutku ve škole. Zároveň tímto děkujeme všem, kteří se k nám ve sběru přidali. Většina z nás měla ve středu 20. dubna při odchodu domů radost nejen z toho, že začínaly velikonoční prázdniny, ale i z toho, že jsme pro matičku Zemi něco málo vykonali. Mediální skupina ZŠ Základní škola Kamenice přijme od září 2011 správce tělocvičny pro odpolední a večerní aktivity. Vhodné i pro důchodce s bydlištěm nejlépe v blízkosti školy. Své nabídky zasílejte na Telefon: Zprávičky z kostelecké mateřinky V dubnu se děti z naší mateřské školy těšily na dva výlety. Ve čtvrtek 14. dubna jsme pro ně připravili návštěvu pražské ZOO. Bohužel, aprílové počasí nám nepřálo, a proto jsme jeli do Národního muzea v Praze. Děti si prohlédly tamější sbírky a nejvíce je zaujaly zoologické exponáty, hlavně kostra plejtváka a model mamuta. Navštívili jsme i výstavu Staré pověsti české. Děti viděly ukázky z loutkového filmu Jiřího Trnky, vystoupaly na horu Říp, v převlecích za staré Slovany se seznámily s pověstí o statečném Bivojovi. Druhý výlet se konal v úterý 19. dubna a cílem bylo Muzeum lidových staveb v Přerově nad Labem. Počasí nám přálo, a tak si děti mohly prohlédnout nejen chalupy a starou školu, ale i zahrádky a sady. Výstava Jaro na vsi připomněla dětem jarní svátky a zvyky, i různá řemesla. Dětem se líbila i velikonoční výzdoba, a tak si na památku odvezly malovanou kraslici. Za všechny výletníky Jitka KUBÁTOVÁ, ředitelka školy

19 květen Zpravodaj z Kamenice Vyhodnocení ankety SPORTOVIŠTĚ PRO KAMENICI Kdo anketu vyplnil Do vyhodnocení ankety Sportoviště pro Kamenici bylo zahrnuto 80 dotazníků, které hlasující odevzdali na OÚ nebo zaslali em tuto možnost použilo 30 z nich. Přitom do původně plánovaného termínu uzávěrky ankety bylo získáno pouze 31 vyplněných formulářů! Děkujeme tímto za pomoc se získáním vyplněných anketních lístků cukrárně Pancake-factory a pizzerii Bonté. Sport miluje 28 a rádo sportuje 41 dotázaných, 7 se o sport nezajímá a 2 nemají sport rádi. Pravidelně 5-7x týdně sportuje 6 a 2-4x týdně 35 dotazovaných, nepravidelně sportuje 30 a výjimečně 6 osob. Podle uvedené věkové kategorie anketu vyplnilo 6 osob do 15 let, 19 osob letých, 30 osob letých, 19 osob letých a 4 osoby starší 60 let. Jaké jsou preference sportovišť V následující tabulce je uveden přehled sportovišť v pořadí důležitosti, jakou uvedli dotazovaní. Ve sloupcích Důležitost a Naléhavost jsou průměry z hodnocení známkou 0 až 5, kde 5 znamená nejžádanější a nejbližší termín realizace. Ve sloupci Dar je uveden počet potenciálních sponzorů a součet darů na zřízení sportoviště a ve sloupci Příspěvek je počet lidí, kteří jsou ochotni se finančně podílet na provozu a celková výše ročního příspěvku. Název projektu či sportoviště Důležitost Naléhavost Dar Příspěvek Veřejné koupaliště : Kč 15: Kč Krytý plavecký bazén : Kč 12: Kč Zimní údržba kluzišť na rybnících : Kč 14: Kč Zázemí víceúčelového hřiště: šatny, sprchy, WC : Kč 8: Kč In-line dráha : Kč 6: Kč Zimní údržba běžeckých stop : Kč 21: Kč Skate park : Kč 6: Kč Rekonstrukce tenisového kurtu u ZŠ : Kč 3: Kč Druhá tělocvična v ZŠ (pro nemíčové sporty) : Kč 4: Kč Atletická dráha : Kč 4: Kč Krytá tenisová hala : Kč 4: Kč Kurty na squash : Kč 4: Kč Horolezecká stěna : Kč 9: Kč Druhé fotbalové hřiště (s umělým povrchem) : Kč 4: Kč Vlek pro vodní lyžování : 0 Kč 1: Kč Odchylky v hodnocení všech sportovišť, s výjimkou posledního, jsou mezi dotazovanými značné a prokazují rozdílnost jejich preferencí. Mezi jinými žádanými sportovišti byly v pořadí četnosti uvedeny: cyklistické a turistické stezky, hřiště pro plážový volejbal, střelnice, paintball, bojové sporty a dopravní hřiště. Zuvedených dat je vzhledem k celkovému počtu obyvatel Kamenice zřejmé, že výsledky průzkumu, na rozdíl od ankety Skatepark, nejsou statisticky významné. Všem, kteří věnovali vyplnění anketního lístku svůj čas, děkuji. Snad bude příští anketa úspěšnější. Pavel ZÍTKO, předseda Komise pro sport a kulturu ŠTIŘÍN MCC KROS pořádaný pod záštitou starosty obce Kamenice Ing. Pavla Čermáka Datum konání: sobota Místo konání: louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem Přihlášky: elektronické přihlášky možné podat do na Možnost registrace v době konání akce. Startovné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč SOUTĚŽNÍ KATEGORIE Čas Kategorie Ročník Trať 10:00 Nejmladší žáci a žákyně m 10:20 Nejmladší žáci a žákyně m 10:40 Mladší žáci a žákyně m 11:00 Starší žáci a žákyně m 11:20 Dorostenci a dorostenky m 11:40 Junioři a juniorky m 12:00 Předškolní chlapci a dívky 2008 a mladší 50m 12:20 Předškolní chlapci a dívky m 12:40 Předškolní chlapci a dívky m 13:00 Ženy 1991 a starší 5000m 13:00 Muži 1991 a starší 5000m

20 20 Zpravodaj z Kamenice květen 2011 Lvice z Kamenice se připravují na zápasy a hledají posily Futsalový tým Lvic z Kamenice vznikl zhruba před rokem a půl, kdy se skupinka žen z okolí Kamenice rozhodla začít trénovat a hrát. Futsal je obdoba klasického fotbalu s tím rozdílem, že se hraje na menším obdélníkovém hřišti, s nižším počtem hráčů a menším balónem. Futsal vznikl v Brazílii pro fotbalisty veterány, a jak jeho název napovídá, jedná se o sálový fotbal. V letních měsících se ale futsal hraje venku na speciálních hřištích s umělou trávou. Původně jsme chtěly začít hrát klasický amatérský ženský fotbal, bohužel se nás ale nesešlo tolik, abychom se mohly přihlásit do soutěže. I tak jsme si ale našly trenéra a trénujeme v zimě v tělocvičně a v létě na malém hřišti pod velkým fotbalovým hřištěm ve sportovním areálu v Kamenici. říká Jana Hřebeská, vedoucí týmu Lvic. Od letošního jara hrajeme hanspaulskou futsalovou ligu, v naší kategorii je 10 týmů, takže nás v období od dubna do června čeká celkem 9 zápasů. Dva už máme za sebou, a i když se nám zatím nepodařilo vyhrát, věříme, že s každým zápasem získáme větší herní pohodu a budeme se zlepšovat. doplnila Petra Procházková, kapitánka a gólmanka týmu. Boutique Modrá Hvězda slaví 20. narozeniny v nových prostorách O nás V letošním roce Boutique Modrá Hvězda slaví dvacetileté výročí svého založení. Při této příležitosti jsme začali tak trochu znovu, zvolili jsme úplně nový způsob prodeje, který se velice osvědčuje. Každé zákaznici je věnována individuální péče, může obchod navštívit kdykoli od pondělí do neděle po předchozí telefonické domluvě. Spokojené zákaznice nás přivedly až k otevření nového obchodu v Olešovicích u autobusové zastávky, v přízemí bývalé Ringhofferovy vily. Po rozsáhlé rekonstrukci celého domu vás v přízemí přivítají krásné prostory, které dodávají našemu obchodu příjemnou atmosféru a umožňují nám pořádat různé akce, které se už připravují Sortiment zboží Boutique Modrá Hvězda nabízí zboží převážně německé firmy VIA APPIA, která se na evropském trhu prosadila výrobou dámských svetříků a postupně se rozšířila sortiment dámského oblečení, které je vyrobeno z velmi kvalitních a trvanlivých materiálů. Drží se jak trendů poslední módy, tak i klasických V současné době je v týmu Lvic celkem 8 hráček, trenérem je Jakub Kučera, tréninky jsou většinou v pondělí avpátek od 17:30 na hřišti v Kamenici, zápasy se hrají většinou v úterý nebo ve středu večer na hřišti v areálu Slávie. Vítáme zájem dalších holek, které se nebojí míče a chtěly by se k nám přidat. Kandidátky nemusí fotbal umět, ale určitě musí mít chuť běhat, být týmovými hráčkami a bojovat. Přijďte se na nás podívat, my se na vás budeme těšit! Eva HAJDUŠKOVÁ, členka týmu FC Lvice z Kamenice jednoduchých střihů a barev. Od této značky si můžete přijít vybrat ze široké palety triček, košil, kalhot, kabátků, ale i vestiček, letních šatů, tunik, oblečení pro volný čas, ahlavně jak je pro firmu VIA APPIA typické přízových a bavlněných svetříků, pro které je příznačná kvalita, dobrá cena a široká paleta různých stylů. Kromě této značky dále prezentujeme luxusní dámské oblečení německé firmy Otto Kern, dále zboží firem Olympia a Sunmarin, což jsou výrobci plavek a v neposlední řadě nabídku české firmy Prako, která vyrábí noční luxusní prádlo. Těšíme se, že brzo nabídneme našim zákaznicím zboží dalších dvou značek. Pozvání Nyní už nezbývá, než Vás pozvat na návštěvu, prohlídku obchodu či nákup krásných kousků dámského oblečení. Jsme tu pro Vás každý den po předchozí telefonické domluvě ( ) a každou první sobotu v měsíci od 9 do 14 hodin na dni otevřených dveří. O každé speciální akci, kterou budeme pořádat, Vás budeme průběžně informovat. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

USNESENÍ č.6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE konaného dne

USNESENÍ č.6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE konaného dne USNESENÍ č.6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE konaného dne 24. 6. 2014 Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných: Schválilo: Číslo usnesení 6/2014/1 ZOS souhlasí

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne v 19: 00 hodin

USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne v 19: 00 hodin USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne 15.09.2014 v 19: 00 hodin Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele - ověřovatelé zápisu : p. Ryšavá,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území OBCE KAMENICE

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území OBCE KAMENICE Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na území OBCE KAMENICE 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno:7 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14.12. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král, Ing. Jiří Čvančara Omluven: - Hosté: Ing. Havelková

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 18.7.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Dvořáková

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 33. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.3. 2012 od 17 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 08 /2014, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 43 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 11.02.2014 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 60. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.11. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško ze dne Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Březová-Oleško předsedají: starosta Místo: Hospoda U Zahrádkářů v Březové Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva z 9 ( listina přítomných v příloze)

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 5/2013 ze dne 09.04.2013 19.05h 21.55h Přítomni: viz. prezenční listina Příloha: prezenční listina 1. Zahájení schválení programu, ověřovatelů a zapisovatele

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 19/2011 konaného dne od 16,05 hod. do 18,10 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 19/2011 konaného dne od 16,05 hod. do 18,10 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne 27.1.2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Ing. František Kubelka, místostarosta Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 4.10. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více