CÍLEVĚDOMÝKOUČINK ŠKOLA KOUČINKU MOTIVU P. skupinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍLEVĚDOMÝKOUČINK ŠKOLA KOUČINKU MOTIVU P. skupinu"

Transkript

1 CÍLEVĚDOMÝKOUČINK ŠKOLA KOUČINKU MOTIVU P skupinu u o t á p e m otevírá m e j á z ý k l e pro v

2 CÍLEVĚDOMÝ KOUČINK Koučink od Motivu P Přestože je v dnešní době skutečně hodně koučinků, škola Cílevědomého koučinku se vyznačuje především svou orientací na cíl a na uvědomování si tohoto cíle. Koučink proto vymezujeme jako metodu se všemi Kouč potřebuje mít věci v sobě srovnané, aby mohl poskytnout přidanou hodnotu pro koučovaného. svými možnostmi, ale také limity. Nepojímáme jej jako životní filosofii. Celý koučink je podmíněný účelem, který pramení z cíle. Samotný koučink není pro Motiv P žádnou novinkou. Naši koučové mají bohaté zkušenosti jak z oblasti individuálního, tak i skupinového koučinku, především pak z oblasti managementu a business prostředí. Koučink a ideologie Častým problémem je, že se z koučinku stává ideologie rozdělující věci na lepší a horší. Tím se vytvářejí jasné hranice, čím bychom se jako koučové měli zabývat a čím nikoliv. Naše vnímání Cílevědomého koučinku je ale jiné. Koučink jako metoda nám totiž umožní stanovit si nejprve cíl a jeho účel. A právě účel rozhoduje o tom, zda se budeme problémem zabývat, nebo ne. 01

3 Cílevědomý koučink pro nás není ideologie, ale metoda.

4 TEORETICKÝ ZÁKLAD Kognitivně behaviorální psychologie Cílevědomý koučink vychází především z kognitivně behaviorální psychologie profesora Aarona Becka. Jde o jeden z nejrozšířenějších psychologických a psychoterapeutických směrů. Protože koučink ale není žádnou terapií, ani kognitivně behaviorální přístup není zaměřený na interpretace Potřebujeme vyzařovat osobnostní hloubku a sílu. minulosti, avšak na budoucnost. Je zaměřený na to, co opravdu můžeme pozorovat. V duchu kognitivní praxe můžeme pozorovat i své myšlenky, zaznamenávat různé pochybnosti a uvědomovat si je. Proto je koučink cíle vědomý je spojený s uvědomováním. Mezi další vlivy patří například logoterapie či existenciální analýza, kterou vytvořil Viktor Frankl, a také teorie učení v duchu kognitivně behaviorálního přístupu tedy jakým způsobem se učíme, ale také jakým způsobem přemýšlíme. Terapie versus Koučink? Terapie se zaměřuje spíše na nesnáze, zatímco koučink více na aktualizace různých talentů a příležitostí zde nacházíme vliv pozitivní psychologie. Pozitivní je to právě v přemýšlení v alternativách směrem k řešení. Budeme rozlišovat mezi koučinkem, radou a psychoterapií. Klasická kognitivně beha-. viorální otázka po pozorovatelném chování zní: Podle čeho poznáte, že nastala změna? 03

5 UCHAZEČI & PŘÍNOSY Přínosy a zaměření Protože směřuje koučink k tomu, naučit se lépe zvládat své úkoly a využívat svůj potenciál, je přínosem pro každého. Pokud ale vnímáme koučink jako metodu, není tu žádná ambice, aby se životy účastníků musely nutně změnit a aby se tak stali jinými lidmi. Cílevědomý koučink je připravený především pro lidi, kteří mají nějakou manažerskou praxi nebo praxi při práci s lidmi. Počítáme také s tím, že absolvent bude pracovat i na sebekoučování. 04 Nevystudoval jsem psychologii, můžu se koučinku zúčastnit? Teorie, která bude z psychologie vycházet, je předmětem samotného výcviku. Ti, kteří psychologii nestudovali, tak nebudou ve výcviku hendikepováni. Naopak ti, kteří za sebou nějaké psychologické vzdělání mají, mohou mít zase problém orientovat se v ekonomickém prostředí. Protože je náš koučink orientovaný především na business prostředí, budeme zde vnášet jak rozměr psychologický, tak i rozměr ekonomický. Vedení lidí Koučování můžeme dále vymezit jako jeden ze způsobů vedení lidí. Leckdy tak do koučování patří i rada. Jako koučové bychom totiž měli pomoci aktualizovat potenciály druhých lidí tak, aby se na sebe mohli podívat z různých úhlů pohledu. Každé setkání s koučovaným musí být pro kouče inspirativní. A protože se pohybujeme v oblasti business prostředí, potřebujeme se zaměřit na určité cíle a na určité výsledky.

6 ZPŮSOB VÝUKY Setkávání a materiály Během dvou let se uskuteční celkem osmnáct celodenních setkání, která proběhnou každé dva měsíce. Zároveň je v kognitivně behaviorálním přístupu velmi důležité mezidobí mezi setkáními. Kromě toho, že si skorokoučové budou prakticky zkoušet to, co se již naučili, bude tento čas také vyplněn řadou virtuálních kurzů, kazuistikami, supervizemi a konzultacemi, které mohou probíhat na dálku. Jeden kurz je nejvýše pro. 14 lidí, abychom mohli být maximálně sdílní a intenzivní. Podstatné bude sice to, co se bude probírat na jednotlivých sezeních, přesto téměř až trojnásobek reálného času tváří v tvář bude věnován Naučíte se diagnostiku rozhovoru. prostředí my-edevelopmentu. Obsahem jsou vzdělávací videa a virtuální kurzy, jenž slouží k vybudování poznatkové základny kouče. Toto elektronické prostředí má bezesporu výhodu, protože zde nepotřebujeme investovat unikátní čas, který trávíme během jednotlivých setkání. Časová zátěž Přestože využití času bude poměrně intenzivní, zátěž kurzu bude rozložitelná. Není zde nutný předpoklad, aby se účastník musel věnovat studiu každý týden. Snažíme se být flexibilní v tom, aby mohli lidé sladit svoji pracovní vytíženost například s odevzdáváním různých assessmentů a podobných úkolů. MotivP.com Jde o webovou aplikaci vytvořenou Motivem P ke sdílení virtuálních kurzů a dalších materiálů. 05

7 Kouč se naučí dívat na lidské chování a prožívání skrze strukturu ABC. (co chování předchází, jak probíhá a co následuje)

8 KAZUISTIKY Případové studie Kazuistiky či případové studie. Při praxi na svých klientech potřebujete prokázat, že koučovaní uplatnili přístupy cílevědomého koučinku. Jsou tedy stavu zformulovat assessment a cíle dalšího postupu. Toto bude kouč dokumentovat pomocí případové studie, čímž může zreflektovat, co vše během koučování používal. Je to příležitost podívat se na celou situaci z perspektivy a tím se také učit. Lidé nesmí mít ze zkušenosti jen pocit, ale musí tuto zkušenost strukturovat, což je vede k získávání dalších. Nejde o to, jaké otázky se naučíte, ale jaký prostor dokážete vytvořit pro koučovaného, aby on sám kladl ty správne otázky. 07

9 KOUČOVÉ Kouč v dnešní době Současná doba je charakteristická tím, že se naši klienti ocitají čím dál více pod tlakem a přestávají se ostře vymezovat cíle a prostředky. V roli koučů se dostáváme čím dál více do napětí mezi zadáním zaměstnavatele a samotným koučovaným. Tudíž nevystačíme s naučenými sebelepšími návody. Težiště koučinku Motivu P je práce na vztahu k sobě a ke klientovi. 08 Naši koučové jsou kvalifikovaní v psychologii a psychoterapii a současně se pohybují ve firemním a organizačním prostředí. Velmi dobře a eticky umí řešit klasická firemní dilemata, například když lidé zvažují odejít z firmy, přestože je platí. Poskytneme Vám businessově orientovaný koučink. PhDr. František Hroník PeadDr. Michael Chytrý PhDr. Marie Pečená PhDr. Julián Kuric PhDr. Jiří Beran, Ph.D.

10 V době, kdy se koučem nazývá snad každý, kdo projde kolem vzdělávací instituce, která rozdává certifikáty, bude koncept kurzu cílevědomý koučink jakousi inovativní vstupenkou k sobě samému. Zejména díky svému zajímavému konceptu, který propojuje solidní základy psychologického integrativního poznání a fenomenologický pohled na jazyk jako na nejmocnější nástroj kouče. Koučink od MotivuP je zajímavý v tom, že nepřeceňuje koučink samotný nestaví jej jako všespásný nástroj a jedinou dokonalou formu komunikace ve firmách, ale přesto umí poukázat na hloubky, k nimž se s jeho pomocí lze dostat. Každý z účastníků si bude v kurzu hledat a nastavovat svou profesní cestu, kterou pak v praxi půjde, a pokud bude sám chtít, tak ji může i prohlubovat. V kurzu nejde o učení se jednotné metodiky, ale spíše nastartování procesu kladení si svých bytostných otázek a spíše naučení se, jak pro jejich kladení získat i toho druhého. PhDr. Jiří Beran, Ph.D. / ředitel úseku řízení lidských zdrojů, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. / Otázky jsou kořeny, ze kterých osobnost vyrůstá a zušlechťuje se. Prof. PhDr. Anna Hogenová, Csc. / filozofka, vede virtuální kurz Anatomie otázky /

11 CERTIFIKACE KÁT TIFI CERtura Motiv P s.r.o. agen ÁK NOV F E OS Č J KOU PhDr. ek Františ kát certifi í tento solvován ab vydala tiv P tvrzení o učink. o M po tura ý ko Agen 2012 jako ílevědom v roce koučinku C školy 10 CE CE KA IFI RT ík Hron Každý absolvent získává. certifikát kouče od Motivu P. Kouč absolvent bude následně zařazen do online databáze.

12 TERMÍNY A TÉMATA Aktivita Termín Behaviorální přístup a budování vztahu března 2015 Kognitivní rozměr a transakční analýza Supervize května června 2015 Logoterapeutický rozměr a business kontext, formulace cílů Supervize září října 2015 Gestaltický rozměr a kritické situace, psychické obrany Supervize ledna února 2016 Kognitivní metody a vyhodnocování efektivity dubna 2016 Osobnost kouče/mentora a hraniční situace června 2016 Supervize Závěrečná zkouška září prosince

13 CENÍK A PŘIHLÁŠENÍ Jak se přihlásit Koučink Motivu P je určen všem, kteří chtějí pracovat na změně. Přihlásit se můžete zasláním kontaktních údajů na adresu: nebo na telefonním čísle uvedeném níže. Kontakt Marta Domanská tel.: Cena koučinku Cena koučinku za dva roky: Kč (bez DPH) Na způsobu Vaší platby je možné domluvit se s finančním oddělením Motivu P. 12 Garant školy koučinku PhDr. František Hroník, ředitel a majitel vzdělávací agentury Motiv P s.r.o.,

14 ...být lepší w w w. m o t i v p. c o m

KOUČOVÁNÍ Otevřete dveře vašim snům!

KOUČOVÁNÍ Otevřete dveře vašim snům! CO JE TO KOUČOVÁNÍ? Nemůžeme vyřešit problémy tím, že používáme stejný způsob myšlení, kterým jsme je vytvářeli. (Albert Einstein) Koučování se někdy definuje jako forma profesionální spolupráce, díky

Více

KOUČOVÁNÍ Společně s námi k vašim cílům a vaší spokojenosti

KOUČOVÁNÍ Společně s námi k vašim cílům a vaší spokojenosti CO JE TO KOUČOVÁNÍ? Dobrá rozhodnutí v managementu nesměřují k minimalizaci slabin, ale k maximálnímu využití předností. (Peter F. Drucker) Koučování se někdy definuje jako spolupracující vztah, díky kterému

Více

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100 KATALOG PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ Mgr. Daniel Štrobl Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Odborná praxe a Supervize

Odborná praxe a Supervize Odborná praxe a Supervize Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

co nejvýše Člověk má cílit Odborné vzdělávání personalistů Od jógy po neurovědu 7 8/2013 liběna rochová téma Rozvíjejte svou osobnost

co nejvýše Člověk má cílit Odborné vzdělávání personalistů Od jógy po neurovědu 7 8/2013 liběna rochová téma Rozvíjejte svou osobnost HR forum vydavatel 7 8/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu téma Rozvíjejte svou osobnost Know how Odborné vzdělávání personalistů Forum Od jógy

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

Foto profimedia.cz. Studium MBA očima absolventů III IV Scio a jeho nový produkt: personline V VI Výsledky průzkumu mezi mladými finančníky VII

Foto profimedia.cz. Studium MBA očima absolventů III IV Scio a jeho nový produkt: personline V VI Výsledky průzkumu mezi mladými finančníky VII kariéra & vzdělání kariéra & vzdělání > editorial > Není nic nového, že k dobře odváděné práci manažerům zdaleka nestačí výborná oborová znalost, že musejí, aby skutečně efektivně řídili a maximálně využívali

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem. Podpora spolupráce škol a firem č.

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem. Podpora spolupráce škol a firem č. Zpravodaj Pospolu Podpora spolupráce škol a firem č. 3/2014 Vážení a milí čtenáři, připravili jsme pro Vás třetí vydání zpravodaje Pospolu v roce 2014, tentokrát v delší podobě. V prosinci 2014 máme za

Více

Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží

Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží Zpracoval kolektiv autorů IQ Roma servisu, o. s. (Program Pro Mladé) BRNO, 2014 Pár slov úvodem Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová

Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace Ivana Shánilová Poděkování Děkuji všem mým kolegům za spolupráci při řešení projektu Autoevaluace PhDr. Martinu Chválovi, Ph.D., PhDr. Karlu Starému,

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

se budete o managementu učit.

se budete o managementu učit. Jen Vy rozhodujete, co, kdy, kde a hlavně jakým tempem se budete o managementu učit. Diploma in Management (DiM) Jsme rádi, že máte zájem o studium managementu Directors. Před vlastním studiem si prosím

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více