PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM ČTVRTEK 12. ČERVNA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM ČTVRTEK 12. ČERVNA 2014"

Transkript

1 PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM ČTVRTEK 12. ČERVNA Kongresový sál Slavnostní zahájení sjezdu Bufetová restaurace Uvítací večer v hotelu Harmony Kongresový sál Koncertní verze muzikálu Hair v provedení skupiny Hair Company Prague

2 PÁTEK 13. ČERVNA Kongresový sál Symposium Společnosti pro návykové nemoci Budoucnost péče o závislé v ČR Předsedající: Petr Popov Petr Popov Budoucnost péče o závislé v ČR v historickém kontextu: psychiatrie atologie adiktologie? Michal Miovský Psychiatrie v kontextu koncepce sítě specializované adiktologické péče: výzva nebo nutnost? Ondřej Sklenář Možnosti spolupráce adiktologa a psychiatra v ambulantní péči o závislé v České republice Kinosál Symposium Společnosti pro KBT Kognitivně behaviorální terapie integrativní přístupy Předsedající:, Petr Možný Petr Možný Metakognitivní tréning a jeho uplatnění u psychických poruch Schéma terapie Jana Vyskočilová Etická dilemata přenosu a protipřenosu v kognitivně behaviorální terapii Modrý salónek Symposium Varia I Předsedající: Klára Látalová Martin Jarolímek DPS Ondřejov coby budoucí CDZ? Zuzana Kozáková Spolupráce zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné v podmínkách malého města Eva Bazínková Terapeutická práce s časovou perspektivou kazuistika Tiskový salónek Workshop Stresový profil v neurofyziologii Předsedající: Miroslav Novotný sr přestávka Pavel Škobrtal, Eva Bazínková, Miroslav Novotný sr., Tomáš Žilinčík, Markéta Komárková, Miroslav Novotný jr. Stresový profil Kongresový sál Plenární přednáška Předsedající: Jiří Raboch přestávka Stefan Priebe The social future of psychiatry Aleš Grambal Skupinová integrativní kognitivně behaviorální terapie v léčbě pacientů s hraniční poruchou osobnosti Experienciální a narativní přístupy v kognitivně behaviorální terapii

3 Kongresový sál Symposium ČNPS Předsedající: Jiří Horáček Klára Látalová Adherence k psychofarmakům a její vztah k sebestigmatizaci Jiří Horáček Centrální mechanismy příjmu potravy jako inspirace k hledání terapeutických modalit Jiří Masopust Současný pohled na léčbu demencí Pavel Mohr Jak rozpoznat, kdy a čím léčit ADHD u dospělých Kinosál Symposium Paliativní péče Předsedající: Jiří Konrád Ladislav Volicer Paliativní péče u terminální demence Joyce Simard Program Namaste Modrý salónek Meet the Expert Předsedající: Martin Hollý Stefan Priebe Tiskový salónek Workshop Úvod do praxe Gestalt psychoterapie Předsedající: Juraj Rektor Juraj Rektor, Anton Polák Základy klinické praxe Gestalt psychoterapie přestávka Kongresový sál Satelitní symposium Janssen-Cilag Výsledky léčby schizofrenie od teorie k praxi Předsedající: Jiří Horáček Eva Češková Jsou LAI antipsychotika účinnější v prevenci relapsů než perorální? Jan Tuček Kdy začít s LAI antipsychotiky? Pavel Mohr Hodnocení funkčních schopností pomocí strukturovaného pohovoru videokazuistika výstava postery přestávka Kongresový sál Symposium Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Biologická diagnostika a léčba duševních poruch Předsedající: Jiří Raboch Jana Hroudová Energetický metabolismus u pacientů s depresí a Alzheimerovou nemocí Martina Zvěřová Význam kortizolu a homocysteinu v diagnostice Alzheimerovy demence výsledky z výzkumného záměru Pavel Doubek Chronobioterapie: moderní přístupy v léčbě afektivnich poruch Přednáška sponzorovaná firmou Servier Martin Anders Transkraniální stimulace přímým proudem v léčbě depresivní poruchy Robert Resnick Videoprezentace klinické práce Anton Polák, Juraj Rektor Diskuse k videoprezentaci

4 Kinosál Symposium uživatelů psychiatrické péče Aktivní zapojení uživatelů do recovery Předsedající: Jiří Masopust Jan Jaroš Prosazování zájmů (lobbing) v péči o duševní zdraví meziresortní spolupráce při recovery Agáta Zajíčková Moje zkušenost s projektem začleňování peer-pracovníků do služeb Barbora Lacinová Vzdělávání a výzkum nedílná část recovery (úzdravy) pohledem uživatelů Tomáš Tylich Komunitní plánování sociálních a zdravotnických samospráv jako nástroj úzdravy uživatelů psychiatrické péče Ctibor Lacina Rozvoj sítě psychiatrické péče a příklady dobré praxe v úzdravě (recovery) ze zahraničí Modrý salónek Symposium Sexuologické společnosti Organizace péče o pacienty se sexuálními problémy Předsedající: Jaroslav Zvěřina Jaroslav Zvěřina Některé problémy organizace péče o sexuologické pacienty Petra Sejbalová Organizace ochranné ambulantní léčby na Sexuologickém oddělení FN v Brně Martin Hollý Ústavní a ambulantní ochranná léčba parafilních sexuálních delikventů Růžena Hajnová Naše zkušenosti se sexuologickými ochrannými léčbami Tiskový salónek Workshop Co čeká od léčby bipolární poruchy pacient a co lékař Předsedající: přestávka Aleš Grambal Motivační rozhovor u pacienta s bipolární poruchou Dana Kamarádová Psychoedukace a klinické vedení pacientů s BAP Klára Látalová Problémy v léčbě pacientů s bipolární poruchou a jak je zvládat Radim Kubínek Základy kognitivně behaviorální terapie u pacientů s bipolární afektivní poruchou Kongresový sál Valná hromada Psychiatrické společnosti ČLS JEP přestávka Kongresový sál Satelitní symposium Pfizer Generalizovaná úzkost: možnosti diagnostiky a farmakoterapie Pavel Mohr Diagnostika a léčba úzkostných poruch Pavel Doubek Když úzkost bolí přestávka Kinosál Schůze Sekce ambulantní péče PS s volbami do výboru sekce Vladimír Smékal Ochranná detence v České republice - pětileté zkušenosti

5 Modrý salónek Symposium Varia II Předsedající: Marek Páv Pavel Harsa Mobbing vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí Lucie Kališová Proces a důsledky sebe-stigmatizace duševně nemocných Jan Vevera Sebevražedné útoky z pohledu psychiatrie Vladimír Kmoch Realita a budoucnost substituční léčby Tiskový salónek Symposium Varia III Předsedající: Martin Hollý Zlatko Pastor Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5 přednosti a úskalí Želmíra Herrová Neúplná sexualita aneb proč některým mužům nepomůže trénink asertivity při namlouvání Václav Jiřička Léčba odsouzených agresorů s dissociální poruchou osobnosti Pavel Škobrtal Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP? Kongresový sál a Harmony bar Společenský večer Vystoupení skupiny S.D.R. Project a videodiskotéka (Kongresový sál) Charitativní aukce uměleckých prací uživatelů o. s. KOLUMBUS (Harmony bar) SOBOTA 14. ČERVNA Kongresový sál Symposium Sekce sociální psychiatrie Komunitní týmy zkušenosti a perspektiva Předsedající: Ondřej Pěč Ondřej Pěč Modely komunitních týmů a center v zahraničí Zuzana Foitová Zapojování peer-konzultantů do komunitních týmů Petr Hejzlar Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb Juraj Rektor, Petr Hejzlar, Ondřej Pěč Zkušenosti s vytvářením komunitních týmů a center a jejich další perspektiva panelová diskuse Kinosál Symposium Psychiatrického centra Praha Dlouhodobé sledování prvních epizod schizofrenie Studie ESO Předsedající: Filip Španiel Iveta Fajnerová Kognitivní deficit u prvních epizod schizofrenie efekt klinických symptomů, antipsychotické léčby a dalších faktorů Tomáš Melicher Narušená integrita bílé hmoty u schizofrenie: DTI studie Pavol Mikoláš Funkční konektivita klidových sítí v záznamu fmri u pacientů s první epizodou psychózy Filip Španiel Narušené prožívání jáství : fmri u prvních epizod schizofrenie Jiří Horáček Morfologie mozku u první epizody schizofrenie v závislosti na mediátorech faktorů prostředí

6 Modrý salónek Symposium Sekce nelékařských pracovníků ve zdravotnictví Ošetřovatelství v psychiatrii Předsedající: Tomáš Petr Tomáš Petr Jak pacienti prožívají nedobrovolnou hospitalizaci? Magdaléna Randáková Modes Role sestry v léčbě závislostí Blanka Novotná Pracovní podmínky sester a supervize v ošetřovatelství Jan Běhounek Realita trochu jinak, aneb péče o pacienta s psychózou Tiskový salónek Workshop Význam těla v psychoterapii inspirace z oblasti neurověd Předsedající: Iveta Koblic Zedková přestávka Iveta Koblic Zedková Kongresový sál Plenární přednáška Předsedající: Martin Hollý přestávka Karel Eliáš Ani dobrý zákon není lepší než život (Vhled do nového občanského zákoníku) Kongresový sál Symposium Strategie reformy psychiatrické péče update Předsedající: Martin Hollý Ivan Duškov Strategie reformy psychiatrické péče kam jsme pokročili Marek Páv Přístup zaměřený na úzdravu Martin Hollý Centra duševního zdraví základní teze Jan Bodnár Financování reformy psychiatrické péče Kinosál Workshop Právní otázky v psychiatrii Předsedající: Tomáš Kašpárek Tomáš Němeček Modrý salónek Symposium Sekce psychiatrické sexuologie Předsedající: Alexandra Žourková Petr Weiss Sexuální chování obyvatel ČR 2013/2014 Alexandra Žourková Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví Jaroslav Zvěřina Forenzní kazuistiky

7 Tiskový salónek Symposium Sekce psychosomatické Nové technologie nové možnosti pro budoucnost Předsedající: Jiří Podlipný přestávka Jiří Podlipný Virtuální realita jako terapeutický nástroj Milan Beniš Virtuální realita v léčbě závislostí a vývoj vlastního postupu na našem pracovišti Iveta Fajnerová Virtuální realita jako nástroj pro vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie Jiří Beran Virtuální realita v našem životě. V jaké realitě žijeme? Kongresový sál Satelitní symposium Zentiva, člen skupiny sanofi-aventis Roman Jirák Kognitiva v r výstava / postery přestávka Kongresový sál Symposium Sekce pro soudní psychiatrii Posttraumatická stresová porucha ve forenzní psychiatrii Předsedající: Karel Hynek Kinosál Symposium Sekce gerontopsychiatrické Předsedající: Roman Jirák Vanda Franková Frontotemporální lobární degenerace Jiří Konrád Deliria (stavy zmatenosti) ve stáří Roman Jirák Genetické faktory Alzheimerovy nemoci Modrý salónek CME kurz Flexible Assertive community treatment (part one) Předsedající: C. L. Mulder C. L. Mulder Tiskový salónek Workshop Kurz chronobiologie rozšíření: Chronofarmaka Předsedající: Pavel Doubek přestávka Pavel Doubek Melatonin a lithium v léčbě cirkadiánních rytmů u afektivních poruch Martin Anders Agomelatin a cirkadiánní rytmy v léčbě deprese Karel Hynek Problematika PTSP ve znaleckých posudcích Petr Krekule Domácí násilí, psychopatologie, pachatelé a oběti Ivan David Posttraumatická stresová porucha a strany konfliktu Ilja Žukov Viktimizační syndromy z pohledu forenzní psychiatrie a psychologie

8 Kongresový sál Symposium Sekce biologické psychiatrie a Společnosti pro biologickou psychiatrii Chronobiologické aspekty duševních poruch Předsedající: Ladislav Hosák Ladislav Hosák Genetika a chronobiologie u duševních poruch Klára Látalová Chronobiologie schizofrenie Martin Anders Chronobiologické aspekty depresivní poruchy Chronobiologické aspekty bipolární afektivní poruchy Kinosál Symposium Sekce ambulantní péče Management psychiatrické praxe Předsedající: Erik Herman Erik Herman Úvod Zdeněk Šolle Ekonomika psychiatrické praxe David Vaněk Psychiatr v legislativní džungli Erik Herman Osobnost ambulantního psychiatra Modrý salónek CME kurz Flexible Assertive community treatment (part two) Předsedající: C. L. Mulder C. L. Mulder Tiskový salónek Symposium Psychosomatické aspekty chronických onemocnění v dětském věku Předsedající: Daniela Jelenová, přestávka Martina Hunková Psychické aspekty chronického onemocnění dětí Daniela Jelenová Chronické záněty střev u dětí: psychopatologie a kvalita života dětí i rodičů Marie Ocisková Variabilita srdeční frekvence u dětí s chronickými záněty střev a u zdravých dětí Chronická somatická onemocnění v dětském věku jako vulnerabilní faktor pro psychické problémy v dospělosti Libuše Stárková Poruchy příjmu potravy u dětí a jejich somatické komplikace Kongresový sál Symposium Varia IV Předsedající: Martin Anders Jan Libiger Psychiatrická diagnóza na rozcestí Jan Volavka Meta-analýza studií CATIE a EUFEST z úrovně pacientů Miloslav Kopeček Převod mezi Montrealským kognitivním testem (MoCA) a MMSE Kinosál Symposium ADHD v dospělosti Předsedající: Hana Papežová Petra Uhlíková Komplexní program pro dospělé pacienty s ADHD kolektiv autorů Dokumentární film o ADHD v dospělosti

9 Modrý salónek Symposium Sekce lůžkové psychiatrie Lůžková péče revoluce nebo evoluce Předsedající: Jan Tuček Jan Tuček Reforma psychiatrie a lůžková péče Petr Šilhán A zase to DRG Libor Macák Spolupráce lůžkového oddělení a extramurální péče Tomáš Kašpárek Provázanost akutní lůžkové péče a psychosociální podpory ve FN Brno Tiskový salónek Workshop Kritický rodič, zraněné a rozzlobené dítě aneb základy schéma terapie u hraničních pacientů Předsedající: Základy schéma terapie Aleš Grambal Koncept módů a jejich využití Jana Vyskočilová Hraní rolí a užití dramaterapie ve schéma terapii Kongresový sál Symposium Psychiatrické kliniky Brno a CEITEC Nové přístupy v diagnostice a léčbě psychických poruch Předsedající: Eva Češková Petr Šilhán Možnosti transkraniální sonografie v psychiatrii Libor Ustohal Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch Michaela Mayerová Plazmatické hladiny psychofarmak a efekt léčby u psychických poruch Eva Češková Efektivita léčby schizofrenie z pohledu pohlavních rozdílů Kinosál Symposium Varia V Předsedající: Marek Páv Ivana Drtílková Vývojová psychofarmakologie v současnosti Petr Štěpánek Traumatické zkušenosti adolescentních psychiatrických pacientek: fenomenologie a závažnost problému Tamara Tošnerová Posttraumatická stresová porucha dříve a dnes přestávka Přepis traumatických události v imaginaci Aleš Grambal Použití terapeutických dopisů ve schéma terapii Jana Vyskočilová Přenos a protipřenos z hlediska schéma terapie

10 Modrý salónek Workshop Mobilní krizový tým, coby alternativa vůči hospitalizaci v lůžkovém psychiatrickém zařízení Předsedající: Radek Pěkný Radek Pěkný Zahájení workshopu, představení týmu Renáta Fialová Stručná historie oddělení Michal Bárta Zaměření oddělení a týmová práce Marek Zeman Způsoby práce modelové situace Radek Pěkný Diskuse, zakončení workshopu Tiskový salónek Symposium Vojenské psychiatrie a psychologie Předsedající: Jan Vevera Jan Vevera Zahraniční mise AČR stresory a protektivní faktory Pavel Král Rozvoj diskrétní psychopatologie u účastníků zahraničních misí Marek Nový Psychologická první pomoc v krizové situaci Adam Drda Válka v paměti veteránů po půl století Kinosál Společenský večer NEDĚLE 15. ČERVNA Kongresový sál Symposium Psychoterapeutické společnosti Místo psychoterapie v reformované psychiatrii Předsedající: Karel Koblic Ondřej Pěč Má místo psychoterapie v připravované reformě psychiatrické péče? Michaela Kolumpková Zákonná regulace psychoterapie ve světě Alena Paloušová Spolupráce psychiatrů a klinických psychologů při poskytování psychoterapie terénní průzkum Karel Koblic Perspektivy psychoterapie v ČR Kinosál Symposium Sekce dětské a dorostové psychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie, aktuální otázky současné praxe Předsedající: Ivo Paclt Libuše Stárková Diagnostika a léčba poruch autistického spektra z pohledu současných mezinárodních doporučení Jaroslav Matýs Postupy a strategie pedopsychiatra u PAS v podmínkách ČR Jiří Koutek Suicidální a sebepoškozující chování u poruch příjmu potravy Eva Malá Touretteův syndrom Promítání filmu Terryho Gilliama KRÁL RYBÁŘ s odborným komentářem

11 Modrý salónek Workshop Psychosomatika v psychiatrii Předsedající: Michal Kryl ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE Michal Kryl Psychosomatické oddělení jako varianta ústavní péče Michal Kryl Práce s tělem v psychoterapii (praktická ukázka psychoterapeutické techniky) Tiskový salónek Workshop Multifamily treatment Předsedající: Marek Zeman přestávka Marek Zeman, Martin Jarolímek, Renáta Fialová, Michal Bárta Bufetová restaurace Závěrečný oběd v hotelu Harmony (aktualizováno 28. května 2014)

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii 18.30 19.30 sál Saphir 19.30 20.30 sál Saphir Slavnostní zahájení kongresu Plenární přednáška 20.30 Uvítací večer čtvrtek 10. října 2013 Siegfried

Více

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO ORGANIZAČNÍ VÝBOR

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO ORGANIZAČNÍ VÝBOR ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Prof. MUDr. Daniela Ježová, DrSc. Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. Prof. MUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Vydala Česká psychiatrická společnost o. s., Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2. Autorský kolektiv:

Vydala Česká psychiatrická společnost o. s., Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2. Autorský kolektiv: Jiří Raboch a Barbora Wenigová (eds.): Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí). Odborná zpráva z projektu. Vydala Česká psychiatrická

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 23. - 25. dubna 2014 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR Neuropsychiatrické fórum o.s. VE SPOLUPRÁCI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Koncepce oboru psychiatrie 1. revize 2008. Psychiatrická společnost ČLS J.E.P.

Koncepce oboru psychiatrie 1. revize 2008. Psychiatrická společnost ČLS J.E.P. Koncepce oboru psychiatrie 1. revize 2008 Psychiatrická společnost ČLS J.E.P. 1 1.0. Úvod Psychiatrie je medicínský obor zahrnující psychiatrii dospělých, dětskou a dorostovou psychiatrii, gerontopsychiatrii,

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

26. česko-slovenská konference

26. česko-slovenská konference 26. česko-slovenská konference DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE SBORNÍK ABSTRAKT 7. 8. listopadu 2014 Hotel Continental, Brno Pořadatelé: Psychiatrická klinika FN Brno a MU, Sekce dětské a dorostové psychiatrie

Více

Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI

Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 2014 www.solen.cz ISSN 1803-5914 ISBN 978-80-7471-088-9 Abstrakta XI. konference ambulantních psychiatrů 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc Časopis je indexován

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. Ošetřovatelství v psychiatrii

Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. Ošetřovatelství v psychiatrii Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv Ošetřovatelství v psychiatrii Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv Ošetřovatelství v psychiatrii GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče

Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče Páv M., Kališová L., Příhoda P., Tatarko J., Gabriel J.

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

25. celostátní sympozium

25. celostátní sympozium 25. celostátní sympozium DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE SBORNÍK ABSTRAKT 9. 10. listopadu 2012 Hotel Continental, Brno Psychiatrická klinika FN Brno a MU ISBN 978-80-7471-010-0 Stručná epileptologie Informace

Více

III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí. Primární prevence rizikového chování specializace versus integrace

III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí. Primární prevence rizikového chování specializace versus integrace III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového chování specializace versus integrace 2 III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ)

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Kolektiv autorů: Mgr. Marek Fiala MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Petr Hejzlar Jaroslav Hodboď MUDr. Martin Hollý PhDr. Karel

Více

Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Název organizace: Rafael Institut, o.s. (dále jen RI) Sídlo organizace: Rafael Institut, Na Dubině 5, Praha 4, 147 00 Korespondenční adresa: Eliška Jírová, Sobotecká

Více

Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií

Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií Vyšší odborná škola, střední zdravotní škola a základní škola MILLS, s.r.o. Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Josef Gabriel Vypracovala: Jana Niedermayerová

Více

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009 XV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 18. 19. 9. 2009 SOUHRN PŘEDNÁŠEK Dětská psychiatrická léčebna XV. Opařanské dny 18. 19. 9. 2009 konferenci dětské a dorostové psychiatrie s mezinárodní účastí,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více