VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007

2 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

3

4 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky Léčebně preventivní péče Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané Psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, ve výborech odborných společností a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudněznalecké posudky

5 Psychiatrická klinika v roce Přehled událostí minulého roku tentokrát začne od konce. V prosinci roku 2006 se klinika po více jak 60. letech stěhovala do jiné budovy. Z původního přízemního provizoria určeného v r pro neurologickou a psychiatrickou kliniku se provoz Psychiatrické kliniky ve dnech dočasně přemístil do průčelní budovy původního areálu nové Fakultní nemocnice (č.8), dříve I. interní kliniky. Stěhování proběhlo rychle a nad očekávání hladce. Přesun, pečlivě rozplánovaný a připravený primářem kliniky, byl s pomocí všech pracovníků kliniky a za podpory vedení FN proveden rychle a vedl jen k malému a nezbytnému omezení provozu. Přesun znamenal i začátek ověřování nové struktury kliniky a nové organizace péče. Dosud zaběhnuté postoje a postupy se opírají o 50 let praxe, ale zároveň jsou v mnoha ohledech pro obor zatěžující a jejich účinnost je sporná. V novém prostředí budou pacienti na třech odděleních společných pro muže i ženy. Klíčovým oddělením je uzavřené oddělení akutních příjmů s menším počtem lůžek, určené pro rychlou diagnostiku a péči o pacienty vyžadující ochranný systém péče za uzavřenými dveřmi. Další dvě oddělení jsou plánovaná jaké léčebná oddělení, první s důrazem na psychotické a případně organické duševní poruchy a druhé s důrazem na afektivní a úzkostné poruchy. V plánu je také rozšíření činnosti denního stacionáře. Jak tato struktura uspěje, kolik z ní půjde uskutečnit v nově stavěné budově Psychiatrické kliniky budeme vyhodnocovat v průběhu roku Prostory do kterých se klinika koncem roku přestěhovala budí důstojnější dojem než stará klinika, ale svůj věk nezapře: řada pokojů je šestilůžkových. Výhodou je, že pacienti mají podstatně více prostoru pro denní aktivity, především samostatné jídelny a denní místnosti. Také prostory pro denní stacionář, arteterapii a pracovní terapii jsou prostorné a příhodnější. Ani přestěhování kliniky ale nezmenšuje potřebu strukturálně flexibilní a pro pacienty komfortní budoucnosti, která v novém roce začne nabývat podobu v novostavbě Psychiatrické kliniky v prostorách jejího starého umístění. Na klinice došlo v r k některým personálním změnám. Dr. Kalnická ukončila pracovní poměr v srpnu a odešla pracovat do Velké Britanie. Přerušila postgraduální studium. Před přerušením byla v únoru 2006 na dvouměsíční ( ) stáži v metabolickém výzkumném týmu vedeném dr. Markem de Hertem v Psychiatrické nemocnici Kortenberg, která je klinickou základnou Medicínské fakulty Katolické univerzity v Lovani v Belgii. Během této krátké doby se dokázala stát spoluautorkou dvou článků publikovaných v časopisech s vysokým impaktem. Z kliniky odešla k 13. listopadu také PhDr. Mariana Bažantová, která vyhrála výběrové řízení na místo učitele na Ústavu sociálního lékařství LF. Na základě vzájemné dohody učila ještě do konce semestru Lékařskou psychologii. Pracovní poměr 0,2 na ambulanci pro alkoholismus a toxikomanie ukončila v září 2006 také MUDr. Elena Křivková, dlouholetá pracovnice kliniky, která se nyní plně věnuje vlastní psychoterapeutické praxi. Její malý úvazek převzal na přechodnou dobu zkušený alkohololog MUDr. Jiří Profous, který si v důchodovém věku zachoval tímto způsobem spojení s celoživotní 4

6 profesí. Na konci roku vypomáhala na klinice také MUDr. Lenka Černíková, která je na rodičovské dovolené a plný návrat do zaměstnání plánuje až na podzim r Po odchodu dr. Kalnické nastoupila na její místo MUDr. Gabriela Moláčková, která bude do doby návratu dr. Černíkové pracovat na zástupný úvazek. V souvislosti s tím, že chtěla lépe využít své kvalifikace opustila na podzim kliniku také sociální pracovnice Mgr. M. Hloušková. V průběhu roku složil specializační zkoušku z klinické psychologie Mgr. R. Žirko. Do prezenčního programu postgraduálního doktorského studia psychiatrie nastoupil v zimním semestru MUDr. Karel Pilšer, absolvent anglického programu magisterského studia všeobecného lékařství. Ze studia ale odešel brzy po nástupu, protože se vrátil do Kanady, jejímž je občanem, kde bude přijat do specializační přípravy. Do kombinované formy doktorského studia nastoupil pracovník kliniky MUDr. Jiří Masopust, který vede ambulanci pro schizofrenní pacienty. Jeho zvoleným tématem je vztah mezi léčbou antipsychotiky a tromboembolickým onemocněním, školitelem je doc. Hosák a školitelem specialistou MUDr. R. Malý, Ph.D z interní kliniky. Před oborovou radou doktorského studijního programu Psychiatrie obhájil dne doktorskou disertační práci student kombinované formy studia MUDr. Mgr. Marek Pérez, primář psychiatrického oddělení v Havířově, kterého školil primář kliniky, MUDr. Ivan Tůma, CSc.Tématem jeho práce byl Cholinergní neuropřenos a kognitivní funkce ve vztahu ke schizofrenii. Přihlášky do 4. kola grantové soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy podali studenti kombinovaného studia dr.ing. A. Urban a dr. I. Žirková. Na studentské vědecké konferenci se v tomto roce zúčastnili studenti R. Kőhler a V. Pazderová, které školil MUD. J. Masopust. Jejich přednáška o vztahu subjektivní zkušenosti s farmaky a postojem pacientů k nim pokračovala v tradici zájmu o psychologické prediktory spolupráce pacienta s lékařem. V r byla ukončena mezinárodní studie EUFEST (Evropská studie prvních episod schizofrenie). Na klinice proběhl pod vedením prim. Tůmy ještě sběr kontrolních dat neuropsychologického vyšetření pro tuto studii a pokračovala katamnestická šetření. Bc. J. Bažant spolu s dalšími kolegy zdokonaloval databázi neuropsychologických vyšetření a databázi pacientů v ambulantní péči s diagnózou schizofrenie. Klinika v listopadu zajistila náplň pracovní schůze Psychiatrické společnosti ČLS- -JEP a psychiatrické veřejnosti nabídla některá témata z oblasti klinické (katamnézy pacientů z LNN Nechanice) i výzkumné (postup při prevenci TEN při farmakoterapii, role excitačním aminokyselin a genetika duševních poruch). Rok 2006 uplynul rychle a v plné práci. Klinika a její pracovníci hledí dopředu k létům, která ověří schopnost vzájemné spolupráce, tolerance a odolnosti při ověřování a zavádění nových programů v pozměněné struktuře péče o naše pacienty. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 5

7 Přednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primář Sekretariát Bc. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Zdeňka Šimůnková asistentka kliniky Technický úsek Martina Bryknarová Rehabilitace + ARTE Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková asistentka (LF UK) Rehabilitační pracovníci Alena Šplíchalová oddělení A,B,CD, LNN preferentka pro styk se zdrav. (odborně řízeni hospodářka kliniky úsekové sestry pojišťovnami, Rehab. klinikou) spec. sestra EEG laboratoř knihovna kliniky Bc. Jan Bažant technický kabinet Oddělení A muži Oddělení B ženy Oddělení CD Psychologové LNN Ambulance MUDr. Jaromír Hons Doc. MUDr. MUDr. Petr Mílek PhDr. MUDr. Jiří Čížek MUDr. Vladimír Kučera vedoucí lékař Ladislav Hosák, Ph.D. vedoucí lékař Magdalena Datková vedoucí lékař vedoucí lékař kl. vedoucí lékař PhDr. LNN Nechanice ambulancí MUDr. Kateřina Konupčíková tajemník katedry MUDr. Anna Hanoušková Libuše Slabá MUDr. všeobecná ambulance sekundární lékařka MUDr. Dana Podzimková sekundární lékařka Mgr. Rastislav Žirko Tereza Szymanská sekundární lékařka sekundární lékařka MUDr. Jiří Masopust program PPP MUDr. Eva Libigerová MUDr. Irena Žírková ambulance pro léčbu psychóz MUDr. Jela Hrnčiarová lékař konzultant sekundární lékařka MUDr. Eva Čápová Eva Kyslíková sekundární lékařka dětská a dorost. amb. Dana Bludská Mgr. Cyril Martinek Doc. MUDr. Petra Králová staniční sestra staniční sestra klinický psycholog Herbert Hanuš, CSc. sociální pracovnice Zdeňka Lukášová Hana Kovová, Dis. Mgr. Andrea Tibenská poradna pro afekt. staniční sestra sociální pracovnice klinický psycholog poruchy Hana Kosová, Dis Petra Králová, Dis. Radka Maixnerová MUDr. Petr Hrubeš sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra poradna pro afekt. Dagmar Valešová poruchy staniční sestra Doc. MUDr. Ivana Kneifelová Petr Smolík, CSc. úseková sestra amb. pro spánkové poruchy AT ambulance MUDr. Jiří Profous Stav k prosinci 2005 Jaroslava Horáková prac. pro zdrav. dok. Organizační schéma kliniky 6

8 Léčebně preventivní péče 7

9 8

10 9

11 10

12 Data jsou čerpána z průběžných hodnocení ekonomické výkonosti kliniky. 11

13 Tab. 1: Celkový přehled nedobrovolných hospitalizací v rámci soudem nařízeného detenčního řízení na příjmových odděleních Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové v roce 2006 k Příjmové oddělení Soudem nařízená detence mužské 31* ženské 31** Klinika celkem (N) 62 Klinika celkem (% z celk. počtu 703 přijatých nemocných v roce 2005) 8,77% *) z toho 4 nemocní byli přijati dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace **) z toho 5 nemocných bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace Pozn.: z celkového počtu 62 nedobrovolně hospitalizovaných nemocných byl v průběhu hospitalizace změněn právní status (změna na dobrovolnou léčbu) u 29 nemocných. 12

14 13 Hodnocení výuky studenty

15 Odborná a vědecká činnost Výzkumné záměry Úkol Závažná neuropsychiatrická onemocnění, jejich patogeneze, prevence a terapie. VZ Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace. (MSM ). Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc. Řešitelé: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové), doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UK Hradec Králové) Úkol Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. VZ Genetické aspekty a vliv faktorů zevního prostředí na manifestaci a průběh závažných onemocnění v dětském věku. (MZO ). Na studii se podílí: MUDr. Jiří Masopust ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (dr. A. Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (doc. Ing. Jan Kremláček). Úkol Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. VZ Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Řešitel: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Úkol Bioindikátory v medicíně. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Řešitel: MUDr. Jiří Masopust. Klinická studie EUFEST follow up. (Pokračující studie). Koordinátor prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Spoluřešitelé: dr. Hons, dr. Masopust. EUFEST - Neurocognitive tests in healthy controls. (Vyšetření kognitivních funkcí u zdravých kontrol). Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Spoluřešitel: Mgr. Bažant, PhDr.Bažantová, dr. Masopust, dr. Szymanská. Zadáno: 6/2006 ukončeno 12/2006. Klinické zkoušení psychofarmak SOLMANIA výzkum léčby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: Zadavatel: CRO Pharmnet. 14

16 Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spolupracovník: MUDr. Jiří Masopust. Studie byla ukončena v roce Účinnost aripiprazolu v kombinaci s valproátem nebo lithiem v léčbě mánie u pacientů s bipolární poruchou částečně nereagujících na monotherapii lithiem nebo valproátem. Zadavatel: Bristol Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. Multicentrická dvojitě slepá šestiměsíční studie s flexibilním dávkováním srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných nemocných s převládajícími přetrvávajícími negativními příznaky schizofrenie. Zadavatel: Organon, Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Dvojitě slepá randomizovaná srovnávací studie flexibilního dávkování paliperidon palmitátu + Risperdal Consta. Zadavatel: Johnson & Johnson. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Studie byla ukončena v roce Dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie hodnotící účinek adjuvantní terapie aripiprazolem nemocných schizofrenií dlouhodobě léčených klozapinem. Zadavatel: Bristol-Myers Squibb, Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Randomizovaná dvojitě slepá studie s flexibliními dávkami: 6ti měsíční klinické zkoušení srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných jedinců s převahou trvalých negativních symptomů schizofrenie. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jela Hrnčiarová. Odborné posudky a redakční recenze Oponentské posudky k disertačním pracím: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., byl oponentem: 1) doktorské disertační práce MUDr. Jana Vevery, 1. LF UK Praha. 2) doktorské disertační práce RNDr. Věry Valešové, Psychiatrické centrum Praha Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. provedl oponentský posudek doktorské disertační práce pro Neurologickou kliniku 1. LF UK v Praze. Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (8 posudků), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (2 posudky), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (4 posudky) Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SUKL: Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph. D., (1 posudek), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (1posudek) 15

17 Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. vypracoval (1posudek) pro MŠMT a MUDr. Ivan Tůma, CSc. (1posudek) pro Etickou komisi FN Hradec Králové Vedení a oponentury absolventských a diplomovaných prací Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. vedl a oponoval diplomovou magisterskou práci: Stres zdravotních sester studentky Univerzity Pardubice. Provedl posudky dvou bakalářských prací studentek LF UK v Hradci Králové. Redakční recenze: Zpracovali: Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (2 recenze), Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (8 recenzí). Pravidelně recenzuje články pro mezinárodní časopis Psychiatrie Danubina. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 recenzí ), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (5 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 recenze). 16

18 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky - graficky zvýrazněno. Publikace v časopisech,původní práce, přehledové články, kazuistiky, ostatní Bažantová, M. Perníková chaloupka zdroj mnoha témat pro rozhovor terapeuta s pacientem. Arteterapie, 2006, 11, s (Původní) Češková, E., Tůma, I., Přikryl, R., Pěč, O. Schizofrenie. Doporučené postupy psychiatrické péče II., 2006, s (Kapitola v příručce - Původní) Hájek, T., Libiger, J., Janovská, D., Hájek, P., Alda, M., Höschl, C. Clinical and demographic characteristics of psychiatric patients seropositive for Borrelia burgdorferi. European Psychiatry, 2006, 21, (2), s (Původní) Hanuš, H. T. G. Masaryk o sebevraždě. Scan, 2006, XVI, (4-5), s (Ostatní) Hert, M., Peuskens, B., Winkel, R., Kalnická, D., Hanssens, L., Eyck, D., Wyckaert, S., Peuskens, J. Body weight and self-esteem in patients with schizophrenia evaluted with B-WISE. Schizophrenia Research, 2006, 88, (1-3), s (Původní) Holub, D., Motlová, L., Rodriguez, M., Preiss, M., Čermák, J., Libiger, J. Toxoplasma gondii u schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (2), s (Přehledový) Hons, J. Nové možnosti farmakologického ovlivnění glutamátergního systému u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (2), s (Přehledový) Hons, J., Hosák, L., Kalnická, D., Konupčíková, K., Masopust, J., Šutiaková, I. 48. česko-slovenská psychofarmakologická konference. (Lázně Jeseník, ledna 2006). Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (2), s (Ostatní) Hosák, L., 14. evropský psychiatrický kongres. Psychiatrie pro praxi, 2006,7, (3), s (Ostatní) Hosák, L. Genetika schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (2), s (Přehledový) Hosák, L. III. konference ambulantních psychiatrů (Olomouc, září 2006). Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102,(7), s (Ostatní) Hosák, L. Klinický přínos farmakogenetiky v psychiatrii. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (4), s (Přehledový) 17

19 Hosák, L. Novinky v psychofarmakologii. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2006,55, (19), s (Přehledový) Hovorka, J., Hosák, L., Nežádal, T. Gabapentinum. Léčba ve spektru neuropsychiatrických onemocnění II. Remedia, 2006, XVI, (1), s (Přehledový) Hosák, L. Uplatnění genetických vloh pro schizofrenii v premorbidní osobnosti. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (6), s (Přehledový) Hosák, L., Libiger, J., Čížek, J., Beránek, M., Čermáková, E. The COMT Val158 Met polymorphism is associated with novelty seeking in Czech methamphetamine abusers: Preliminary results. Neuroendocrinology Letters, 2006, 27, (6), s (Původní) Kalnická, D., Libiger, J. Léčba antipsychotiky a metabolický syndrom. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Kučerová, H., Říhová, Z. Kognitivní deficit u schizofrenie. Neuropsychologie v psychiatrii, 2006, s (Kapitola v příručce - Přehledová) Libiger, J. Co pro Vás představuje pojem transformace psychiatrie a na co by se zejména měla zaměřit? Komentář z praxe, Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2006, 55, (8), s (Ostatní) Libiger, J. Editorial. Psychiatrie, 2006,10, (2), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Systematická chyba kontrolní skupiny v randomizovaných studiích atypických antipsychotik u schizofrenie. Archives of General Psychiatry CS, 2006, 4, (1), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Sarkosin, nebo D-serin v přídatné léčbě akutní exacerbace schizofrenie. Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie. Archives of General Psychiatry - CS, 2006, 4, (2), s (Ostatní) Libiger, J. MUDr. Pavel Baudiš, CSc. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s (Ostatní) Libigerová, E. Dysthymie diagnostika a léčba. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (2), s (Původní) Libigerová, E. Dysthymie trvalá afektivní porucha na pomezí poruch osobnosti a poruch nálady. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s (Přehledový) Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K. Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii. Vnitřní lékařství, 2006, 52, (S1), s (Původní) Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K: Stanovení rizika a možnosti prevence žilní tromboembolické nemoci u psychiatrických nemocných. Psychiatrie, 2006, 10, (4), s (Původní) 18

20 Masopust, J. Efektivita léčby schizofrenie ve světle dvou fází studie CATIE. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Masopust, J. Psychopatologie u mozkových nádorů. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl. 2), s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Konupčíková, K. Návrh algoritmu tromboprofylaxe u psychiatrických nemocných. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Masopust, J., Tůma, I. Sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky. Psychiatrie, 2006, 10, (4), s (Přehledový) Masopust, J., Urban, A., Vališ, M.: Jaká je budoucnost Queatiapinu? Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (1), s (Kazuistika) Melišová, P., Martinek, C., Hosák, L. Ošetřovatelská péče u syndromu závislosti na metamfetaminu. Florence, 2006, 2, (4), s (Přehledový) Pérez, M., Tůma, I., Pytela, O., Kadlecová, E., Zemanová, M., Říhová, Z. Acetylcholinesterase inhibitor donepezil in the treatment of cognitive deficit in schizophrenia. Subanalysis of the active branch from czech extended double blind study. European Psychiatry, 2006,21, (8), s (Původní) Sedlák, V., Koblížek, V., Lánský, M., Šimek, R., Smolík, P. Léčba syndromu obstrukční spánkové apnoe. Medicína pro praxi, 2006, (3), s (Původní) Slováček, L., Jebavý, L., Široký, O., Cerman, J., Žák, P., Benešová, P., Buchta, V., Blažek, M., Slováčková, B., Horáček, J. Kryptokokóza u nemocného s progredující chronickou B-lymfatickou leukémií. Interní medicína pro praxi (příl. Mezioborové přehledy), 2006, 8, (3), s (Původní) Slováček, l., Jebavý, L., Slováčková, B., Horáček, J., Cerman, J., Žák, P., Prášil, P. Paliativní léčba bolesti a dušnosti u onkologických nemocných v terminálním stadiu onemocnění. Vojenské zdravotnické listy, 2006, 75, (1), s (Původní) Slováček, L., Jebavý, L., Slováčková, B., Horáček, J., Cerman, J., Žák, P., Prášil, P. Cerebrální toxoplasmóza u nemocného s chronickou myeloidní leukémií po alogenní nepříbuzenské transplantaci krvetvorných buněk. Interní medicína pro praxi, 2006, 8, (10), s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. Ischemická choroba dolních končetin versus depresivní symptomatika a kvalita života. Časopis lékařů českých, 2006, 145, (10), s (Původní) 19

21 Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V., Kašlíková, M., Vacková, P., Raupach, J., Vodičková, L., Blažek, M., Jebavý, L., Horáček, J. Kvalita života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin léčených endovaskulární intervencí pomocí perkutánní transluminální angioplastiky. Intervenční a akutní kardiologie, 2006, 5, (5), s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Zdravotní a psychosociální aspekty života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých, 2006, 145, (12), s (Původní) Smolík, P. Komentář k článku: Vevera, J.: Cholesterol, násilí a sebevražednost příběh plný omylů. Časopis lékařů českých, 2006, 154, (2), s Šlaisová, I. Komunikace v ošetřovatelství 2. díl: Úzkost a strach pacienta. Florence, 2006, (1), s (Přehledový) Tibenská, A., Hosák, L., Maixnerová, R., Valešová, D. Případ neúspěšného klienta. Bulletin Národní protidrogové centrály, 2006, XII, (4), s (Kazuistika) Tibenská, A., Martinek, C., Hosák, L. Závislost na metamfetaminu s počátkem ve středním věku: kazuistika. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, 41, (1), s (Kazuistika) Tůma, I. Akreditace a postgraduální vzdělávání. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (1), s (Ostatní) Tůma, I. Osteoporóza a schizofrenie. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Tůma, I. Úvodník. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl 1), s (Ostatní) Tůma, I., Masopust, J., Malý, R. Antipsychotiky indukované myokarditidy a kardiomyopatie. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Tůma, I., Masopust, J., Malý, R. Kardiovaskulární rizika léčby antipsychotiky. Remedia, 2006, 16, (6), s (Přehledový) ABSTRAKTA Anders, M., Tůma, I., Rösslerova, H. Escitalopram post-marketing surveillance ins depressed outpatients. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S153-S

22 Hons, J., Žirko, R., Libiger, J., Ulrychová, M., Vávrová, J. Hladina D-serinu v krevním séru marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie (pilotní studie). Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Hosák, L. Genetika poruch osobnosti. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Hosák, L. Genetika schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s Hosák, L. Nová antidepresiva. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (Suppl.), s.5-5. Hosák, L., Horáček, J., Beránek, M., Čermáková, E., Čížek, J. Molecular heterosis in metamphetamine abusers. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S135-S135. Kokešová, A., Plavcová, K., Hosák, L. Ošetřovatelský proces u pacientky s deliriem nasedajícím na demenci. XII. královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Lánský, M., Čelakovský, P., Koblížek, V., Sedlák, V., Smolík, P., Šimek, R., Dršata, J. Maligní nádor u pacienta s SAS. VIII. český a III. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006,s Libiger, J. Nové poznatky v léčbě antipsychotiky. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl. 1), s Libigerová, E. Kognitivní terapie OCD: od nemocné duše ke zdravému mozku. Použití výsledků zobrazovacích metod v psychoterapii. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K. Prevention of venous thromboembolism in psychiatric patients. Central European Vascular Journal, 2006, 5, (1), s Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S227-S228. Masopust, J., Říhová, Z., Urban, A., Zumrová, A., Urbanová, E., Kremláček, J., Vališ, M., Křepelová, A., Paděrová, K. Cognitive impairment in spinocerebellar ataxia type. Movement Disorders, 2006, 21, (Suppl. 15), s. S335-S335. Masopust, J., Urban, A., Říhová, Z., Urbanová, E., Zumrová, A., Křepelová, A., Vališ, M. Neurologie pro praxi, 2006, 7, (Suppl A), s. A21-A21. Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Jebavý, L., Horáček, J. Global Quality 21

23 of Life of Patients with Multiple Myeloma and Malignant Lymphoma after the HSCT: A Cross-sectional and Restrospective Study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M., Horáček, J Retrospective Assesment of the Global Quality of Life of Patients with Acute Myeloid Leukemia after HSCT from Nurses Perspectives: finding from a cross-sectional and retrospective study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Horáček, J., Blažek, M. Quality of Life of Oncological and Hematooncological Patients after the HSCT: Finding from Cross-sectional and Retrospective Study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Smolík, P., Chronobiologie aplikace v klinické praxi. VIII. český a III. česko- -slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006, s Smolík, P. Polysomnografie, aplikace v pneumologii a ftizeologii. Novinky v pneumologii: pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství, 2006, s Smolík, P. Význam spánku pro implicitní a explicitní paměť. VIII. český a III. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006, s Šlaisová, I. Bezpečná péče v ošetřovatelské praxi. XII. královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Šlaisová, I. Komunikace v ošetřovatelské praxi. XII královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Urban, A., Kremláček, J., Kubová, Z., Kuba, M., Langrová, J, Libiger, J., Masopust, J. Visual mismatch negativity in patients with schizophrenia-preliminary data. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl 15), s. S121-S121. Urban, A., Kremláček, J., Masopust, J., Vališ, M., Říhová, Z. Visual event related potentials in patients with autonomic dominant spinocerebellar ataxia type 2. Movement Disorders, 2006, 21, (Suppl 15), s. S330-S331. Vališ, M., Taláb, R., Bártová, J., Žižka, J., Masopust, J. Pozdní manifestace Wilsonovy choroby. Neurologie pro praxi, 2006, 7, (Suppl A), s A21-A22 OCENĚNÍ Bc. Ivana Šlaisová získala Blechovu cenu za rok 2006 z oblasti ošetřovatelství Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 22

24 Přednášky pracovníků kliniky Poznámka: Přednášky jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora. Přednášky připravené více autory jsou zařazeny v abecedním pořádku podle příjmení prvního autora. Graficky zvýrazněna jsou i příjmení pracovníků kliniky, kteří jsou uvedeni jako spoluautoři. Bažant, J. Měření změn prožívání a chování v KBT. 5. česká konference behaviorální terapie. Kroměříž, května Bažant, J., Libigerová, E. Léčba úzkostných poruch KBT hrou. Workshop. 5. česká konference behaviorální terapie s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bažant, J. Psychologie narcismu v teorii a praxi klinické psychologie. III. poradenský den. Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO). Praha, 11. prosince Bažant, J. Narcismus. V. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Praha, ledna Bažantová, M. Umění jako specifický koncept pro tvorbu světa a způsob jeho transferu do výchovy a terapie. V. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Praha, ledna Bažantová, M. Klíčová témata u psychóz postoj k nemoci, zvládací strategie, sebepojetí, vztahy. Celostátní konference Komplexní terapie psychóz. Opava, dubna Bažantová, M. Zvládací strategie s použitím metafory v kognitivní terapii. Workshop. 5. česká konference KBT s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bažantová, M. Použití imaginace při nácviku zvládání panické poruchy. 5. česká konference KBT s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bitnerová, L. Komunikace základní přehled. Seminář: Sestra reprezentant profese. Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, 26. října Bitnerová, L., Horáčková, I., Holečková, M. Sororigenie a jak jí předcházet. Seminář: Sestra reprezentant profese. Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, 26. října Bludská, D. Používání relaxačních technik na otevřeném oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Seminář: Relaxační techniky. Psychiatrická klinika FN Hradec Králové, 17. května

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2010 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Březen 2011 Děkujeme Reprografickému centru

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory

Konference a semináře pro nelékařské obory Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2012 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ

VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ PO 7/10 ČT 10/10 2013 grafický design: www.purpure.cz Pro některé z nás je těžké najít cestu domů. TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 3. dubna 2012 Česká Lípa Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE 1 Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE Verze plánu: 11.8. 10. září 2007 Aktualizace 5. září 2008 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2 I. ročník ZS LS před. cvi č. 1217 Anatomie *)

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta

Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 Cíl Úkol Termín

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více