VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007

2 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

3

4 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky Léčebně preventivní péče Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané Psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, ve výborech odborných společností a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudněznalecké posudky

5 Psychiatrická klinika v roce Přehled událostí minulého roku tentokrát začne od konce. V prosinci roku 2006 se klinika po více jak 60. letech stěhovala do jiné budovy. Z původního přízemního provizoria určeného v r pro neurologickou a psychiatrickou kliniku se provoz Psychiatrické kliniky ve dnech dočasně přemístil do průčelní budovy původního areálu nové Fakultní nemocnice (č.8), dříve I. interní kliniky. Stěhování proběhlo rychle a nad očekávání hladce. Přesun, pečlivě rozplánovaný a připravený primářem kliniky, byl s pomocí všech pracovníků kliniky a za podpory vedení FN proveden rychle a vedl jen k malému a nezbytnému omezení provozu. Přesun znamenal i začátek ověřování nové struktury kliniky a nové organizace péče. Dosud zaběhnuté postoje a postupy se opírají o 50 let praxe, ale zároveň jsou v mnoha ohledech pro obor zatěžující a jejich účinnost je sporná. V novém prostředí budou pacienti na třech odděleních společných pro muže i ženy. Klíčovým oddělením je uzavřené oddělení akutních příjmů s menším počtem lůžek, určené pro rychlou diagnostiku a péči o pacienty vyžadující ochranný systém péče za uzavřenými dveřmi. Další dvě oddělení jsou plánovaná jaké léčebná oddělení, první s důrazem na psychotické a případně organické duševní poruchy a druhé s důrazem na afektivní a úzkostné poruchy. V plánu je také rozšíření činnosti denního stacionáře. Jak tato struktura uspěje, kolik z ní půjde uskutečnit v nově stavěné budově Psychiatrické kliniky budeme vyhodnocovat v průběhu roku Prostory do kterých se klinika koncem roku přestěhovala budí důstojnější dojem než stará klinika, ale svůj věk nezapře: řada pokojů je šestilůžkových. Výhodou je, že pacienti mají podstatně více prostoru pro denní aktivity, především samostatné jídelny a denní místnosti. Také prostory pro denní stacionář, arteterapii a pracovní terapii jsou prostorné a příhodnější. Ani přestěhování kliniky ale nezmenšuje potřebu strukturálně flexibilní a pro pacienty komfortní budoucnosti, která v novém roce začne nabývat podobu v novostavbě Psychiatrické kliniky v prostorách jejího starého umístění. Na klinice došlo v r k některým personálním změnám. Dr. Kalnická ukončila pracovní poměr v srpnu a odešla pracovat do Velké Britanie. Přerušila postgraduální studium. Před přerušením byla v únoru 2006 na dvouměsíční ( ) stáži v metabolickém výzkumném týmu vedeném dr. Markem de Hertem v Psychiatrické nemocnici Kortenberg, která je klinickou základnou Medicínské fakulty Katolické univerzity v Lovani v Belgii. Během této krátké doby se dokázala stát spoluautorkou dvou článků publikovaných v časopisech s vysokým impaktem. Z kliniky odešla k 13. listopadu také PhDr. Mariana Bažantová, která vyhrála výběrové řízení na místo učitele na Ústavu sociálního lékařství LF. Na základě vzájemné dohody učila ještě do konce semestru Lékařskou psychologii. Pracovní poměr 0,2 na ambulanci pro alkoholismus a toxikomanie ukončila v září 2006 také MUDr. Elena Křivková, dlouholetá pracovnice kliniky, která se nyní plně věnuje vlastní psychoterapeutické praxi. Její malý úvazek převzal na přechodnou dobu zkušený alkohololog MUDr. Jiří Profous, který si v důchodovém věku zachoval tímto způsobem spojení s celoživotní 4

6 profesí. Na konci roku vypomáhala na klinice také MUDr. Lenka Černíková, která je na rodičovské dovolené a plný návrat do zaměstnání plánuje až na podzim r Po odchodu dr. Kalnické nastoupila na její místo MUDr. Gabriela Moláčková, která bude do doby návratu dr. Černíkové pracovat na zástupný úvazek. V souvislosti s tím, že chtěla lépe využít své kvalifikace opustila na podzim kliniku také sociální pracovnice Mgr. M. Hloušková. V průběhu roku složil specializační zkoušku z klinické psychologie Mgr. R. Žirko. Do prezenčního programu postgraduálního doktorského studia psychiatrie nastoupil v zimním semestru MUDr. Karel Pilšer, absolvent anglického programu magisterského studia všeobecného lékařství. Ze studia ale odešel brzy po nástupu, protože se vrátil do Kanady, jejímž je občanem, kde bude přijat do specializační přípravy. Do kombinované formy doktorského studia nastoupil pracovník kliniky MUDr. Jiří Masopust, který vede ambulanci pro schizofrenní pacienty. Jeho zvoleným tématem je vztah mezi léčbou antipsychotiky a tromboembolickým onemocněním, školitelem je doc. Hosák a školitelem specialistou MUDr. R. Malý, Ph.D z interní kliniky. Před oborovou radou doktorského studijního programu Psychiatrie obhájil dne doktorskou disertační práci student kombinované formy studia MUDr. Mgr. Marek Pérez, primář psychiatrického oddělení v Havířově, kterého školil primář kliniky, MUDr. Ivan Tůma, CSc.Tématem jeho práce byl Cholinergní neuropřenos a kognitivní funkce ve vztahu ke schizofrenii. Přihlášky do 4. kola grantové soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy podali studenti kombinovaného studia dr.ing. A. Urban a dr. I. Žirková. Na studentské vědecké konferenci se v tomto roce zúčastnili studenti R. Kőhler a V. Pazderová, které školil MUD. J. Masopust. Jejich přednáška o vztahu subjektivní zkušenosti s farmaky a postojem pacientů k nim pokračovala v tradici zájmu o psychologické prediktory spolupráce pacienta s lékařem. V r byla ukončena mezinárodní studie EUFEST (Evropská studie prvních episod schizofrenie). Na klinice proběhl pod vedením prim. Tůmy ještě sběr kontrolních dat neuropsychologického vyšetření pro tuto studii a pokračovala katamnestická šetření. Bc. J. Bažant spolu s dalšími kolegy zdokonaloval databázi neuropsychologických vyšetření a databázi pacientů v ambulantní péči s diagnózou schizofrenie. Klinika v listopadu zajistila náplň pracovní schůze Psychiatrické společnosti ČLS- -JEP a psychiatrické veřejnosti nabídla některá témata z oblasti klinické (katamnézy pacientů z LNN Nechanice) i výzkumné (postup při prevenci TEN při farmakoterapii, role excitačním aminokyselin a genetika duševních poruch). Rok 2006 uplynul rychle a v plné práci. Klinika a její pracovníci hledí dopředu k létům, která ověří schopnost vzájemné spolupráce, tolerance a odolnosti při ověřování a zavádění nových programů v pozměněné struktuře péče o naše pacienty. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 5

7 Přednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primář Sekretariát Bc. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Zdeňka Šimůnková asistentka kliniky Technický úsek Martina Bryknarová Rehabilitace + ARTE Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková asistentka (LF UK) Rehabilitační pracovníci Alena Šplíchalová oddělení A,B,CD, LNN preferentka pro styk se zdrav. (odborně řízeni hospodářka kliniky úsekové sestry pojišťovnami, Rehab. klinikou) spec. sestra EEG laboratoř knihovna kliniky Bc. Jan Bažant technický kabinet Oddělení A muži Oddělení B ženy Oddělení CD Psychologové LNN Ambulance MUDr. Jaromír Hons Doc. MUDr. MUDr. Petr Mílek PhDr. MUDr. Jiří Čížek MUDr. Vladimír Kučera vedoucí lékař Ladislav Hosák, Ph.D. vedoucí lékař Magdalena Datková vedoucí lékař vedoucí lékař kl. vedoucí lékař PhDr. LNN Nechanice ambulancí MUDr. Kateřina Konupčíková tajemník katedry MUDr. Anna Hanoušková Libuše Slabá MUDr. všeobecná ambulance sekundární lékařka MUDr. Dana Podzimková sekundární lékařka Mgr. Rastislav Žirko Tereza Szymanská sekundární lékařka sekundární lékařka MUDr. Jiří Masopust program PPP MUDr. Eva Libigerová MUDr. Irena Žírková ambulance pro léčbu psychóz MUDr. Jela Hrnčiarová lékař konzultant sekundární lékařka MUDr. Eva Čápová Eva Kyslíková sekundární lékařka dětská a dorost. amb. Dana Bludská Mgr. Cyril Martinek Doc. MUDr. Petra Králová staniční sestra staniční sestra klinický psycholog Herbert Hanuš, CSc. sociální pracovnice Zdeňka Lukášová Hana Kovová, Dis. Mgr. Andrea Tibenská poradna pro afekt. staniční sestra sociální pracovnice klinický psycholog poruchy Hana Kosová, Dis Petra Králová, Dis. Radka Maixnerová MUDr. Petr Hrubeš sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra poradna pro afekt. Dagmar Valešová poruchy staniční sestra Doc. MUDr. Ivana Kneifelová Petr Smolík, CSc. úseková sestra amb. pro spánkové poruchy AT ambulance MUDr. Jiří Profous Stav k prosinci 2005 Jaroslava Horáková prac. pro zdrav. dok. Organizační schéma kliniky 6

8 Léčebně preventivní péče 7

9 8

10 9

11 10

12 Data jsou čerpána z průběžných hodnocení ekonomické výkonosti kliniky. 11

13 Tab. 1: Celkový přehled nedobrovolných hospitalizací v rámci soudem nařízeného detenčního řízení na příjmových odděleních Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové v roce 2006 k Příjmové oddělení Soudem nařízená detence mužské 31* ženské 31** Klinika celkem (N) 62 Klinika celkem (% z celk. počtu 703 přijatých nemocných v roce 2005) 8,77% *) z toho 4 nemocní byli přijati dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace **) z toho 5 nemocných bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace Pozn.: z celkového počtu 62 nedobrovolně hospitalizovaných nemocných byl v průběhu hospitalizace změněn právní status (změna na dobrovolnou léčbu) u 29 nemocných. 12

14 13 Hodnocení výuky studenty

15 Odborná a vědecká činnost Výzkumné záměry Úkol Závažná neuropsychiatrická onemocnění, jejich patogeneze, prevence a terapie. VZ Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace. (MSM ). Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc. Řešitelé: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové), doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UK Hradec Králové) Úkol Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. VZ Genetické aspekty a vliv faktorů zevního prostředí na manifestaci a průběh závažných onemocnění v dětském věku. (MZO ). Na studii se podílí: MUDr. Jiří Masopust ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (dr. A. Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (doc. Ing. Jan Kremláček). Úkol Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. VZ Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Řešitel: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Úkol Bioindikátory v medicíně. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Řešitel: MUDr. Jiří Masopust. Klinická studie EUFEST follow up. (Pokračující studie). Koordinátor prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Spoluřešitelé: dr. Hons, dr. Masopust. EUFEST - Neurocognitive tests in healthy controls. (Vyšetření kognitivních funkcí u zdravých kontrol). Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Spoluřešitel: Mgr. Bažant, PhDr.Bažantová, dr. Masopust, dr. Szymanská. Zadáno: 6/2006 ukončeno 12/2006. Klinické zkoušení psychofarmak SOLMANIA výzkum léčby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: Zadavatel: CRO Pharmnet. 14

16 Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spolupracovník: MUDr. Jiří Masopust. Studie byla ukončena v roce Účinnost aripiprazolu v kombinaci s valproátem nebo lithiem v léčbě mánie u pacientů s bipolární poruchou částečně nereagujících na monotherapii lithiem nebo valproátem. Zadavatel: Bristol Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. Multicentrická dvojitě slepá šestiměsíční studie s flexibilním dávkováním srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných nemocných s převládajícími přetrvávajícími negativními příznaky schizofrenie. Zadavatel: Organon, Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Dvojitě slepá randomizovaná srovnávací studie flexibilního dávkování paliperidon palmitátu + Risperdal Consta. Zadavatel: Johnson & Johnson. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Studie byla ukončena v roce Dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie hodnotící účinek adjuvantní terapie aripiprazolem nemocných schizofrenií dlouhodobě léčených klozapinem. Zadavatel: Bristol-Myers Squibb, Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Randomizovaná dvojitě slepá studie s flexibliními dávkami: 6ti měsíční klinické zkoušení srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných jedinců s převahou trvalých negativních symptomů schizofrenie. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jela Hrnčiarová. Odborné posudky a redakční recenze Oponentské posudky k disertačním pracím: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., byl oponentem: 1) doktorské disertační práce MUDr. Jana Vevery, 1. LF UK Praha. 2) doktorské disertační práce RNDr. Věry Valešové, Psychiatrické centrum Praha Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. provedl oponentský posudek doktorské disertační práce pro Neurologickou kliniku 1. LF UK v Praze. Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (8 posudků), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (2 posudky), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (4 posudky) Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SUKL: Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph. D., (1 posudek), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (1posudek) 15

17 Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. vypracoval (1posudek) pro MŠMT a MUDr. Ivan Tůma, CSc. (1posudek) pro Etickou komisi FN Hradec Králové Vedení a oponentury absolventských a diplomovaných prací Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. vedl a oponoval diplomovou magisterskou práci: Stres zdravotních sester studentky Univerzity Pardubice. Provedl posudky dvou bakalářských prací studentek LF UK v Hradci Králové. Redakční recenze: Zpracovali: Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (2 recenze), Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (8 recenzí). Pravidelně recenzuje články pro mezinárodní časopis Psychiatrie Danubina. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 recenzí ), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (5 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 recenze). 16

18 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky - graficky zvýrazněno. Publikace v časopisech,původní práce, přehledové články, kazuistiky, ostatní Bažantová, M. Perníková chaloupka zdroj mnoha témat pro rozhovor terapeuta s pacientem. Arteterapie, 2006, 11, s (Původní) Češková, E., Tůma, I., Přikryl, R., Pěč, O. Schizofrenie. Doporučené postupy psychiatrické péče II., 2006, s (Kapitola v příručce - Původní) Hájek, T., Libiger, J., Janovská, D., Hájek, P., Alda, M., Höschl, C. Clinical and demographic characteristics of psychiatric patients seropositive for Borrelia burgdorferi. European Psychiatry, 2006, 21, (2), s (Původní) Hanuš, H. T. G. Masaryk o sebevraždě. Scan, 2006, XVI, (4-5), s (Ostatní) Hert, M., Peuskens, B., Winkel, R., Kalnická, D., Hanssens, L., Eyck, D., Wyckaert, S., Peuskens, J. Body weight and self-esteem in patients with schizophrenia evaluted with B-WISE. Schizophrenia Research, 2006, 88, (1-3), s (Původní) Holub, D., Motlová, L., Rodriguez, M., Preiss, M., Čermák, J., Libiger, J. Toxoplasma gondii u schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (2), s (Přehledový) Hons, J. Nové možnosti farmakologického ovlivnění glutamátergního systému u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (2), s (Přehledový) Hons, J., Hosák, L., Kalnická, D., Konupčíková, K., Masopust, J., Šutiaková, I. 48. česko-slovenská psychofarmakologická konference. (Lázně Jeseník, ledna 2006). Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (2), s (Ostatní) Hosák, L., 14. evropský psychiatrický kongres. Psychiatrie pro praxi, 2006,7, (3), s (Ostatní) Hosák, L. Genetika schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (2), s (Přehledový) Hosák, L. III. konference ambulantních psychiatrů (Olomouc, září 2006). Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102,(7), s (Ostatní) Hosák, L. Klinický přínos farmakogenetiky v psychiatrii. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (4), s (Přehledový) 17

19 Hosák, L. Novinky v psychofarmakologii. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2006,55, (19), s (Přehledový) Hovorka, J., Hosák, L., Nežádal, T. Gabapentinum. Léčba ve spektru neuropsychiatrických onemocnění II. Remedia, 2006, XVI, (1), s (Přehledový) Hosák, L. Uplatnění genetických vloh pro schizofrenii v premorbidní osobnosti. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (6), s (Přehledový) Hosák, L., Libiger, J., Čížek, J., Beránek, M., Čermáková, E. The COMT Val158 Met polymorphism is associated with novelty seeking in Czech methamphetamine abusers: Preliminary results. Neuroendocrinology Letters, 2006, 27, (6), s (Původní) Kalnická, D., Libiger, J. Léčba antipsychotiky a metabolický syndrom. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Kučerová, H., Říhová, Z. Kognitivní deficit u schizofrenie. Neuropsychologie v psychiatrii, 2006, s (Kapitola v příručce - Přehledová) Libiger, J. Co pro Vás představuje pojem transformace psychiatrie a na co by se zejména měla zaměřit? Komentář z praxe, Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2006, 55, (8), s (Ostatní) Libiger, J. Editorial. Psychiatrie, 2006,10, (2), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Systematická chyba kontrolní skupiny v randomizovaných studiích atypických antipsychotik u schizofrenie. Archives of General Psychiatry CS, 2006, 4, (1), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Sarkosin, nebo D-serin v přídatné léčbě akutní exacerbace schizofrenie. Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie. Archives of General Psychiatry - CS, 2006, 4, (2), s (Ostatní) Libiger, J. MUDr. Pavel Baudiš, CSc. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s (Ostatní) Libigerová, E. Dysthymie diagnostika a léčba. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (2), s (Původní) Libigerová, E. Dysthymie trvalá afektivní porucha na pomezí poruch osobnosti a poruch nálady. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s (Přehledový) Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K. Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii. Vnitřní lékařství, 2006, 52, (S1), s (Původní) Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K: Stanovení rizika a možnosti prevence žilní tromboembolické nemoci u psychiatrických nemocných. Psychiatrie, 2006, 10, (4), s (Původní) 18

20 Masopust, J. Efektivita léčby schizofrenie ve světle dvou fází studie CATIE. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Masopust, J. Psychopatologie u mozkových nádorů. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl. 2), s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Konupčíková, K. Návrh algoritmu tromboprofylaxe u psychiatrických nemocných. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Masopust, J., Tůma, I. Sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky. Psychiatrie, 2006, 10, (4), s (Přehledový) Masopust, J., Urban, A., Vališ, M.: Jaká je budoucnost Queatiapinu? Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (1), s (Kazuistika) Melišová, P., Martinek, C., Hosák, L. Ošetřovatelská péče u syndromu závislosti na metamfetaminu. Florence, 2006, 2, (4), s (Přehledový) Pérez, M., Tůma, I., Pytela, O., Kadlecová, E., Zemanová, M., Říhová, Z. Acetylcholinesterase inhibitor donepezil in the treatment of cognitive deficit in schizophrenia. Subanalysis of the active branch from czech extended double blind study. European Psychiatry, 2006,21, (8), s (Původní) Sedlák, V., Koblížek, V., Lánský, M., Šimek, R., Smolík, P. Léčba syndromu obstrukční spánkové apnoe. Medicína pro praxi, 2006, (3), s (Původní) Slováček, L., Jebavý, L., Široký, O., Cerman, J., Žák, P., Benešová, P., Buchta, V., Blažek, M., Slováčková, B., Horáček, J. Kryptokokóza u nemocného s progredující chronickou B-lymfatickou leukémií. Interní medicína pro praxi (příl. Mezioborové přehledy), 2006, 8, (3), s (Původní) Slováček, l., Jebavý, L., Slováčková, B., Horáček, J., Cerman, J., Žák, P., Prášil, P. Paliativní léčba bolesti a dušnosti u onkologických nemocných v terminálním stadiu onemocnění. Vojenské zdravotnické listy, 2006, 75, (1), s (Původní) Slováček, L., Jebavý, L., Slováčková, B., Horáček, J., Cerman, J., Žák, P., Prášil, P. Cerebrální toxoplasmóza u nemocného s chronickou myeloidní leukémií po alogenní nepříbuzenské transplantaci krvetvorných buněk. Interní medicína pro praxi, 2006, 8, (10), s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. Ischemická choroba dolních končetin versus depresivní symptomatika a kvalita života. Časopis lékařů českých, 2006, 145, (10), s (Původní) 19

21 Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V., Kašlíková, M., Vacková, P., Raupach, J., Vodičková, L., Blažek, M., Jebavý, L., Horáček, J. Kvalita života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin léčených endovaskulární intervencí pomocí perkutánní transluminální angioplastiky. Intervenční a akutní kardiologie, 2006, 5, (5), s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Zdravotní a psychosociální aspekty života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých, 2006, 145, (12), s (Původní) Smolík, P. Komentář k článku: Vevera, J.: Cholesterol, násilí a sebevražednost příběh plný omylů. Časopis lékařů českých, 2006, 154, (2), s Šlaisová, I. Komunikace v ošetřovatelství 2. díl: Úzkost a strach pacienta. Florence, 2006, (1), s (Přehledový) Tibenská, A., Hosák, L., Maixnerová, R., Valešová, D. Případ neúspěšného klienta. Bulletin Národní protidrogové centrály, 2006, XII, (4), s (Kazuistika) Tibenská, A., Martinek, C., Hosák, L. Závislost na metamfetaminu s počátkem ve středním věku: kazuistika. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, 41, (1), s (Kazuistika) Tůma, I. Akreditace a postgraduální vzdělávání. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (1), s (Ostatní) Tůma, I. Osteoporóza a schizofrenie. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Tůma, I. Úvodník. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl 1), s (Ostatní) Tůma, I., Masopust, J., Malý, R. Antipsychotiky indukované myokarditidy a kardiomyopatie. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Tůma, I., Masopust, J., Malý, R. Kardiovaskulární rizika léčby antipsychotiky. Remedia, 2006, 16, (6), s (Přehledový) ABSTRAKTA Anders, M., Tůma, I., Rösslerova, H. Escitalopram post-marketing surveillance ins depressed outpatients. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S153-S

22 Hons, J., Žirko, R., Libiger, J., Ulrychová, M., Vávrová, J. Hladina D-serinu v krevním séru marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie (pilotní studie). Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Hosák, L. Genetika poruch osobnosti. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Hosák, L. Genetika schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s Hosák, L. Nová antidepresiva. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (Suppl.), s.5-5. Hosák, L., Horáček, J., Beránek, M., Čermáková, E., Čížek, J. Molecular heterosis in metamphetamine abusers. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S135-S135. Kokešová, A., Plavcová, K., Hosák, L. Ošetřovatelský proces u pacientky s deliriem nasedajícím na demenci. XII. královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Lánský, M., Čelakovský, P., Koblížek, V., Sedlák, V., Smolík, P., Šimek, R., Dršata, J. Maligní nádor u pacienta s SAS. VIII. český a III. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006,s Libiger, J. Nové poznatky v léčbě antipsychotiky. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl. 1), s Libigerová, E. Kognitivní terapie OCD: od nemocné duše ke zdravému mozku. Použití výsledků zobrazovacích metod v psychoterapii. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K. Prevention of venous thromboembolism in psychiatric patients. Central European Vascular Journal, 2006, 5, (1), s Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S227-S228. Masopust, J., Říhová, Z., Urban, A., Zumrová, A., Urbanová, E., Kremláček, J., Vališ, M., Křepelová, A., Paděrová, K. Cognitive impairment in spinocerebellar ataxia type. Movement Disorders, 2006, 21, (Suppl. 15), s. S335-S335. Masopust, J., Urban, A., Říhová, Z., Urbanová, E., Zumrová, A., Křepelová, A., Vališ, M. Neurologie pro praxi, 2006, 7, (Suppl A), s. A21-A21. Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Jebavý, L., Horáček, J. Global Quality 21

23 of Life of Patients with Multiple Myeloma and Malignant Lymphoma after the HSCT: A Cross-sectional and Restrospective Study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M., Horáček, J Retrospective Assesment of the Global Quality of Life of Patients with Acute Myeloid Leukemia after HSCT from Nurses Perspectives: finding from a cross-sectional and retrospective study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Horáček, J., Blažek, M. Quality of Life of Oncological and Hematooncological Patients after the HSCT: Finding from Cross-sectional and Retrospective Study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Smolík, P., Chronobiologie aplikace v klinické praxi. VIII. český a III. česko- -slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006, s Smolík, P. Polysomnografie, aplikace v pneumologii a ftizeologii. Novinky v pneumologii: pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství, 2006, s Smolík, P. Význam spánku pro implicitní a explicitní paměť. VIII. český a III. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006, s Šlaisová, I. Bezpečná péče v ošetřovatelské praxi. XII. královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Šlaisová, I. Komunikace v ošetřovatelské praxi. XII královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Urban, A., Kremláček, J., Kubová, Z., Kuba, M., Langrová, J, Libiger, J., Masopust, J. Visual mismatch negativity in patients with schizophrenia-preliminary data. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl 15), s. S121-S121. Urban, A., Kremláček, J., Masopust, J., Vališ, M., Říhová, Z. Visual event related potentials in patients with autonomic dominant spinocerebellar ataxia type 2. Movement Disorders, 2006, 21, (Suppl 15), s. S330-S331. Vališ, M., Taláb, R., Bártová, J., Žižka, J., Masopust, J. Pozdní manifestace Wilsonovy choroby. Neurologie pro praxi, 2006, 7, (Suppl A), s A21-A22 OCENĚNÍ Bc. Ivana Šlaisová získala Blechovu cenu za rok 2006 z oblasti ošetřovatelství Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 22

24 Přednášky pracovníků kliniky Poznámka: Přednášky jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora. Přednášky připravené více autory jsou zařazeny v abecedním pořádku podle příjmení prvního autora. Graficky zvýrazněna jsou i příjmení pracovníků kliniky, kteří jsou uvedeni jako spoluautoři. Bažant, J. Měření změn prožívání a chování v KBT. 5. česká konference behaviorální terapie. Kroměříž, května Bažant, J., Libigerová, E. Léčba úzkostných poruch KBT hrou. Workshop. 5. česká konference behaviorální terapie s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bažant, J. Psychologie narcismu v teorii a praxi klinické psychologie. III. poradenský den. Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO). Praha, 11. prosince Bažant, J. Narcismus. V. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Praha, ledna Bažantová, M. Umění jako specifický koncept pro tvorbu světa a způsob jeho transferu do výchovy a terapie. V. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Praha, ledna Bažantová, M. Klíčová témata u psychóz postoj k nemoci, zvládací strategie, sebepojetí, vztahy. Celostátní konference Komplexní terapie psychóz. Opava, dubna Bažantová, M. Zvládací strategie s použitím metafory v kognitivní terapii. Workshop. 5. česká konference KBT s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bažantová, M. Použití imaginace při nácviku zvládání panické poruchy. 5. česká konference KBT s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bitnerová, L. Komunikace základní přehled. Seminář: Sestra reprezentant profese. Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, 26. října Bitnerová, L., Horáčková, I., Holečková, M. Sororigenie a jak jí předcházet. Seminář: Sestra reprezentant profese. Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, 26. října Bludská, D. Používání relaxačních technik na otevřeném oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Seminář: Relaxační techniky. Psychiatrická klinika FN Hradec Králové, 17. května

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

Vydala Česká psychiatrická společnost o. s., Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2. Autorský kolektiv:

Vydala Česká psychiatrická společnost o. s., Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2. Autorský kolektiv: Jiří Raboch a Barbora Wenigová (eds.): Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí). Odborná zpráva z projektu. Vydala Česká psychiatrická

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2010 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd 1 1.12.2011 21:11:55 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci 3 2007 Z OBSAHU ČÍSLA Návštěva ministra zdravotnictví Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci Promoce absolventů lékařské fakulty Přijímací zkoušky na lékařskou fakultu

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 1 leden březen 2013. Dobrovolníci ve VFN

Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 1 leden březen 2013. Dobrovolníci ve VFN Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK číslo 1 leden březen 2013 Dobrovolníci ve VFN obsah 3 Oslava 100. narozenin Dne 23. ledna 2013 v odpoledních hodinách se

Více

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 24 Poklepem na základní kámen rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm slavnostně zahájil výstavbu Výukového centra v areálu Fakultní

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Základní kámen. Fakultní nemocnice Hradec Králové a perspektivy roku 2013. Lékařská fakulta v roce 2012. Gastroenterologické centrum

Z OBSAHU ČÍSLA. Základní kámen. Fakultní nemocnice Hradec Králové a perspektivy roku 2013. Lékařská fakulta v roce 2012. Gastroenterologické centrum 4 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Základní kámen Fakultní nemocnice Hradec Králové a perspektivy roku 2013 Lékařská fakulta v roce 2012 Gastroenterologické centrum Ústav lékařské biofyziky Rekonstrukce Fingerlandova

Více

4-5 ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

4-5 ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4-5 2005 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ZA LUĎKEM LEDŘÍČKEM Foto Ondřej Šlambora 60 let Lékařské fakulty UK v Hradci Králové Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Fakultní nemocnice v roce 2013 a výhledy do budoucnosti. Lékařská fakulta v roce 2013. Transplantační centrum. Ústav farmakologie

Z OBSAHU ČÍSLA. Fakultní nemocnice v roce 2013 a výhledy do budoucnosti. Lékařská fakulta v roce 2013. Transplantační centrum. Ústav farmakologie 4 2013 Z OBSAHU ČÍSLA Fakultní nemocnice v roce 2013 a výhledy do budoucnosti Lékařská fakulta v roce 2013 Transplantační centrum Ústav farmakologie XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny Kapitoly z historie

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A1 11.03.15 13:04 Obsah O společnosti.................................................................................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obsah Úvodník ředitele... 2 Úvodník děkana... 2 Mezinárodní den sester... 4 Zřízení Wi-Fi ve VFN... 5 Umění komunikovat... 6 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP... 7 Oddělení klinické psychologie

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Zdravotní garanti výcvikového programu: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Název organizace: Rafael Institut, o.s. (dále jen RI) Sídlo organizace: Rafael Institut, Na Dubině 5, Praha 4, 147 00 Korespondenční adresa: Eliška Jírová, Sobotecká

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více