VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007

2 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

3

4 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky Léčebně preventivní péče Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané Psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, ve výborech odborných společností a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudněznalecké posudky

5 Psychiatrická klinika v roce Přehled událostí minulého roku tentokrát začne od konce. V prosinci roku 2006 se klinika po více jak 60. letech stěhovala do jiné budovy. Z původního přízemního provizoria určeného v r pro neurologickou a psychiatrickou kliniku se provoz Psychiatrické kliniky ve dnech dočasně přemístil do průčelní budovy původního areálu nové Fakultní nemocnice (č.8), dříve I. interní kliniky. Stěhování proběhlo rychle a nad očekávání hladce. Přesun, pečlivě rozplánovaný a připravený primářem kliniky, byl s pomocí všech pracovníků kliniky a za podpory vedení FN proveden rychle a vedl jen k malému a nezbytnému omezení provozu. Přesun znamenal i začátek ověřování nové struktury kliniky a nové organizace péče. Dosud zaběhnuté postoje a postupy se opírají o 50 let praxe, ale zároveň jsou v mnoha ohledech pro obor zatěžující a jejich účinnost je sporná. V novém prostředí budou pacienti na třech odděleních společných pro muže i ženy. Klíčovým oddělením je uzavřené oddělení akutních příjmů s menším počtem lůžek, určené pro rychlou diagnostiku a péči o pacienty vyžadující ochranný systém péče za uzavřenými dveřmi. Další dvě oddělení jsou plánovaná jaké léčebná oddělení, první s důrazem na psychotické a případně organické duševní poruchy a druhé s důrazem na afektivní a úzkostné poruchy. V plánu je také rozšíření činnosti denního stacionáře. Jak tato struktura uspěje, kolik z ní půjde uskutečnit v nově stavěné budově Psychiatrické kliniky budeme vyhodnocovat v průběhu roku Prostory do kterých se klinika koncem roku přestěhovala budí důstojnější dojem než stará klinika, ale svůj věk nezapře: řada pokojů je šestilůžkových. Výhodou je, že pacienti mají podstatně více prostoru pro denní aktivity, především samostatné jídelny a denní místnosti. Také prostory pro denní stacionář, arteterapii a pracovní terapii jsou prostorné a příhodnější. Ani přestěhování kliniky ale nezmenšuje potřebu strukturálně flexibilní a pro pacienty komfortní budoucnosti, která v novém roce začne nabývat podobu v novostavbě Psychiatrické kliniky v prostorách jejího starého umístění. Na klinice došlo v r k některým personálním změnám. Dr. Kalnická ukončila pracovní poměr v srpnu a odešla pracovat do Velké Britanie. Přerušila postgraduální studium. Před přerušením byla v únoru 2006 na dvouměsíční ( ) stáži v metabolickém výzkumném týmu vedeném dr. Markem de Hertem v Psychiatrické nemocnici Kortenberg, která je klinickou základnou Medicínské fakulty Katolické univerzity v Lovani v Belgii. Během této krátké doby se dokázala stát spoluautorkou dvou článků publikovaných v časopisech s vysokým impaktem. Z kliniky odešla k 13. listopadu také PhDr. Mariana Bažantová, která vyhrála výběrové řízení na místo učitele na Ústavu sociálního lékařství LF. Na základě vzájemné dohody učila ještě do konce semestru Lékařskou psychologii. Pracovní poměr 0,2 na ambulanci pro alkoholismus a toxikomanie ukončila v září 2006 také MUDr. Elena Křivková, dlouholetá pracovnice kliniky, která se nyní plně věnuje vlastní psychoterapeutické praxi. Její malý úvazek převzal na přechodnou dobu zkušený alkohololog MUDr. Jiří Profous, který si v důchodovém věku zachoval tímto způsobem spojení s celoživotní 4

6 profesí. Na konci roku vypomáhala na klinice také MUDr. Lenka Černíková, která je na rodičovské dovolené a plný návrat do zaměstnání plánuje až na podzim r Po odchodu dr. Kalnické nastoupila na její místo MUDr. Gabriela Moláčková, která bude do doby návratu dr. Černíkové pracovat na zástupný úvazek. V souvislosti s tím, že chtěla lépe využít své kvalifikace opustila na podzim kliniku také sociální pracovnice Mgr. M. Hloušková. V průběhu roku složil specializační zkoušku z klinické psychologie Mgr. R. Žirko. Do prezenčního programu postgraduálního doktorského studia psychiatrie nastoupil v zimním semestru MUDr. Karel Pilšer, absolvent anglického programu magisterského studia všeobecného lékařství. Ze studia ale odešel brzy po nástupu, protože se vrátil do Kanady, jejímž je občanem, kde bude přijat do specializační přípravy. Do kombinované formy doktorského studia nastoupil pracovník kliniky MUDr. Jiří Masopust, který vede ambulanci pro schizofrenní pacienty. Jeho zvoleným tématem je vztah mezi léčbou antipsychotiky a tromboembolickým onemocněním, školitelem je doc. Hosák a školitelem specialistou MUDr. R. Malý, Ph.D z interní kliniky. Před oborovou radou doktorského studijního programu Psychiatrie obhájil dne doktorskou disertační práci student kombinované formy studia MUDr. Mgr. Marek Pérez, primář psychiatrického oddělení v Havířově, kterého školil primář kliniky, MUDr. Ivan Tůma, CSc.Tématem jeho práce byl Cholinergní neuropřenos a kognitivní funkce ve vztahu ke schizofrenii. Přihlášky do 4. kola grantové soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy podali studenti kombinovaného studia dr.ing. A. Urban a dr. I. Žirková. Na studentské vědecké konferenci se v tomto roce zúčastnili studenti R. Kőhler a V. Pazderová, které školil MUD. J. Masopust. Jejich přednáška o vztahu subjektivní zkušenosti s farmaky a postojem pacientů k nim pokračovala v tradici zájmu o psychologické prediktory spolupráce pacienta s lékařem. V r byla ukončena mezinárodní studie EUFEST (Evropská studie prvních episod schizofrenie). Na klinice proběhl pod vedením prim. Tůmy ještě sběr kontrolních dat neuropsychologického vyšetření pro tuto studii a pokračovala katamnestická šetření. Bc. J. Bažant spolu s dalšími kolegy zdokonaloval databázi neuropsychologických vyšetření a databázi pacientů v ambulantní péči s diagnózou schizofrenie. Klinika v listopadu zajistila náplň pracovní schůze Psychiatrické společnosti ČLS- -JEP a psychiatrické veřejnosti nabídla některá témata z oblasti klinické (katamnézy pacientů z LNN Nechanice) i výzkumné (postup při prevenci TEN při farmakoterapii, role excitačním aminokyselin a genetika duševních poruch). Rok 2006 uplynul rychle a v plné práci. Klinika a její pracovníci hledí dopředu k létům, která ověří schopnost vzájemné spolupráce, tolerance a odolnosti při ověřování a zavádění nových programů v pozměněné struktuře péče o naše pacienty. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 5

7 Přednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primář Sekretariát Bc. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Zdeňka Šimůnková asistentka kliniky Technický úsek Martina Bryknarová Rehabilitace + ARTE Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková asistentka (LF UK) Rehabilitační pracovníci Alena Šplíchalová oddělení A,B,CD, LNN preferentka pro styk se zdrav. (odborně řízeni hospodářka kliniky úsekové sestry pojišťovnami, Rehab. klinikou) spec. sestra EEG laboratoř knihovna kliniky Bc. Jan Bažant technický kabinet Oddělení A muži Oddělení B ženy Oddělení CD Psychologové LNN Ambulance MUDr. Jaromír Hons Doc. MUDr. MUDr. Petr Mílek PhDr. MUDr. Jiří Čížek MUDr. Vladimír Kučera vedoucí lékař Ladislav Hosák, Ph.D. vedoucí lékař Magdalena Datková vedoucí lékař vedoucí lékař kl. vedoucí lékař PhDr. LNN Nechanice ambulancí MUDr. Kateřina Konupčíková tajemník katedry MUDr. Anna Hanoušková Libuše Slabá MUDr. všeobecná ambulance sekundární lékařka MUDr. Dana Podzimková sekundární lékařka Mgr. Rastislav Žirko Tereza Szymanská sekundární lékařka sekundární lékařka MUDr. Jiří Masopust program PPP MUDr. Eva Libigerová MUDr. Irena Žírková ambulance pro léčbu psychóz MUDr. Jela Hrnčiarová lékař konzultant sekundární lékařka MUDr. Eva Čápová Eva Kyslíková sekundární lékařka dětská a dorost. amb. Dana Bludská Mgr. Cyril Martinek Doc. MUDr. Petra Králová staniční sestra staniční sestra klinický psycholog Herbert Hanuš, CSc. sociální pracovnice Zdeňka Lukášová Hana Kovová, Dis. Mgr. Andrea Tibenská poradna pro afekt. staniční sestra sociální pracovnice klinický psycholog poruchy Hana Kosová, Dis Petra Králová, Dis. Radka Maixnerová MUDr. Petr Hrubeš sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra poradna pro afekt. Dagmar Valešová poruchy staniční sestra Doc. MUDr. Ivana Kneifelová Petr Smolík, CSc. úseková sestra amb. pro spánkové poruchy AT ambulance MUDr. Jiří Profous Stav k prosinci 2005 Jaroslava Horáková prac. pro zdrav. dok. Organizační schéma kliniky 6

8 Léčebně preventivní péče 7

9 8

10 9

11 10

12 Data jsou čerpána z průběžných hodnocení ekonomické výkonosti kliniky. 11

13 Tab. 1: Celkový přehled nedobrovolných hospitalizací v rámci soudem nařízeného detenčního řízení na příjmových odděleních Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové v roce 2006 k Příjmové oddělení Soudem nařízená detence mužské 31* ženské 31** Klinika celkem (N) 62 Klinika celkem (% z celk. počtu 703 přijatých nemocných v roce 2005) 8,77% *) z toho 4 nemocní byli přijati dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace **) z toho 5 nemocných bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace Pozn.: z celkového počtu 62 nedobrovolně hospitalizovaných nemocných byl v průběhu hospitalizace změněn právní status (změna na dobrovolnou léčbu) u 29 nemocných. 12

14 13 Hodnocení výuky studenty

15 Odborná a vědecká činnost Výzkumné záměry Úkol Závažná neuropsychiatrická onemocnění, jejich patogeneze, prevence a terapie. VZ Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace. (MSM ). Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc. Řešitelé: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové), doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UK Hradec Králové) Úkol Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. VZ Genetické aspekty a vliv faktorů zevního prostředí na manifestaci a průběh závažných onemocnění v dětském věku. (MZO ). Na studii se podílí: MUDr. Jiří Masopust ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (dr. A. Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (doc. Ing. Jan Kremláček). Úkol Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. VZ Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Řešitel: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Úkol Bioindikátory v medicíně. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Řešitel: MUDr. Jiří Masopust. Klinická studie EUFEST follow up. (Pokračující studie). Koordinátor prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Spoluřešitelé: dr. Hons, dr. Masopust. EUFEST - Neurocognitive tests in healthy controls. (Vyšetření kognitivních funkcí u zdravých kontrol). Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Spoluřešitel: Mgr. Bažant, PhDr.Bažantová, dr. Masopust, dr. Szymanská. Zadáno: 6/2006 ukončeno 12/2006. Klinické zkoušení psychofarmak SOLMANIA výzkum léčby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: Zadavatel: CRO Pharmnet. 14

16 Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spolupracovník: MUDr. Jiří Masopust. Studie byla ukončena v roce Účinnost aripiprazolu v kombinaci s valproátem nebo lithiem v léčbě mánie u pacientů s bipolární poruchou částečně nereagujících na monotherapii lithiem nebo valproátem. Zadavatel: Bristol Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. Multicentrická dvojitě slepá šestiměsíční studie s flexibilním dávkováním srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných nemocných s převládajícími přetrvávajícími negativními příznaky schizofrenie. Zadavatel: Organon, Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Dvojitě slepá randomizovaná srovnávací studie flexibilního dávkování paliperidon palmitátu + Risperdal Consta. Zadavatel: Johnson & Johnson. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Studie byla ukončena v roce Dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie hodnotící účinek adjuvantní terapie aripiprazolem nemocných schizofrenií dlouhodobě léčených klozapinem. Zadavatel: Bristol-Myers Squibb, Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Randomizovaná dvojitě slepá studie s flexibliními dávkami: 6ti měsíční klinické zkoušení srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných jedinců s převahou trvalých negativních symptomů schizofrenie. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jela Hrnčiarová. Odborné posudky a redakční recenze Oponentské posudky k disertačním pracím: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., byl oponentem: 1) doktorské disertační práce MUDr. Jana Vevery, 1. LF UK Praha. 2) doktorské disertační práce RNDr. Věry Valešové, Psychiatrické centrum Praha Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. provedl oponentský posudek doktorské disertační práce pro Neurologickou kliniku 1. LF UK v Praze. Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (8 posudků), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (2 posudky), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (4 posudky) Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SUKL: Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph. D., (1 posudek), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (1posudek) 15

17 Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. vypracoval (1posudek) pro MŠMT a MUDr. Ivan Tůma, CSc. (1posudek) pro Etickou komisi FN Hradec Králové Vedení a oponentury absolventských a diplomovaných prací Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. vedl a oponoval diplomovou magisterskou práci: Stres zdravotních sester studentky Univerzity Pardubice. Provedl posudky dvou bakalářských prací studentek LF UK v Hradci Králové. Redakční recenze: Zpracovali: Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (2 recenze), Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (8 recenzí). Pravidelně recenzuje články pro mezinárodní časopis Psychiatrie Danubina. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 recenzí ), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (5 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 recenze). 16

18 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky - graficky zvýrazněno. Publikace v časopisech,původní práce, přehledové články, kazuistiky, ostatní Bažantová, M. Perníková chaloupka zdroj mnoha témat pro rozhovor terapeuta s pacientem. Arteterapie, 2006, 11, s (Původní) Češková, E., Tůma, I., Přikryl, R., Pěč, O. Schizofrenie. Doporučené postupy psychiatrické péče II., 2006, s (Kapitola v příručce - Původní) Hájek, T., Libiger, J., Janovská, D., Hájek, P., Alda, M., Höschl, C. Clinical and demographic characteristics of psychiatric patients seropositive for Borrelia burgdorferi. European Psychiatry, 2006, 21, (2), s (Původní) Hanuš, H. T. G. Masaryk o sebevraždě. Scan, 2006, XVI, (4-5), s (Ostatní) Hert, M., Peuskens, B., Winkel, R., Kalnická, D., Hanssens, L., Eyck, D., Wyckaert, S., Peuskens, J. Body weight and self-esteem in patients with schizophrenia evaluted with B-WISE. Schizophrenia Research, 2006, 88, (1-3), s (Původní) Holub, D., Motlová, L., Rodriguez, M., Preiss, M., Čermák, J., Libiger, J. Toxoplasma gondii u schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (2), s (Přehledový) Hons, J. Nové možnosti farmakologického ovlivnění glutamátergního systému u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (2), s (Přehledový) Hons, J., Hosák, L., Kalnická, D., Konupčíková, K., Masopust, J., Šutiaková, I. 48. česko-slovenská psychofarmakologická konference. (Lázně Jeseník, ledna 2006). Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (2), s (Ostatní) Hosák, L., 14. evropský psychiatrický kongres. Psychiatrie pro praxi, 2006,7, (3), s (Ostatní) Hosák, L. Genetika schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (2), s (Přehledový) Hosák, L. III. konference ambulantních psychiatrů (Olomouc, září 2006). Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102,(7), s (Ostatní) Hosák, L. Klinický přínos farmakogenetiky v psychiatrii. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (4), s (Přehledový) 17

19 Hosák, L. Novinky v psychofarmakologii. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2006,55, (19), s (Přehledový) Hovorka, J., Hosák, L., Nežádal, T. Gabapentinum. Léčba ve spektru neuropsychiatrických onemocnění II. Remedia, 2006, XVI, (1), s (Přehledový) Hosák, L. Uplatnění genetických vloh pro schizofrenii v premorbidní osobnosti. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (6), s (Přehledový) Hosák, L., Libiger, J., Čížek, J., Beránek, M., Čermáková, E. The COMT Val158 Met polymorphism is associated with novelty seeking in Czech methamphetamine abusers: Preliminary results. Neuroendocrinology Letters, 2006, 27, (6), s (Původní) Kalnická, D., Libiger, J. Léčba antipsychotiky a metabolický syndrom. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Kučerová, H., Říhová, Z. Kognitivní deficit u schizofrenie. Neuropsychologie v psychiatrii, 2006, s (Kapitola v příručce - Přehledová) Libiger, J. Co pro Vás představuje pojem transformace psychiatrie a na co by se zejména měla zaměřit? Komentář z praxe, Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2006, 55, (8), s (Ostatní) Libiger, J. Editorial. Psychiatrie, 2006,10, (2), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Systematická chyba kontrolní skupiny v randomizovaných studiích atypických antipsychotik u schizofrenie. Archives of General Psychiatry CS, 2006, 4, (1), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Sarkosin, nebo D-serin v přídatné léčbě akutní exacerbace schizofrenie. Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie. Archives of General Psychiatry - CS, 2006, 4, (2), s (Ostatní) Libiger, J. MUDr. Pavel Baudiš, CSc. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s (Ostatní) Libigerová, E. Dysthymie diagnostika a léčba. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (2), s (Původní) Libigerová, E. Dysthymie trvalá afektivní porucha na pomezí poruch osobnosti a poruch nálady. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s (Přehledový) Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K. Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii. Vnitřní lékařství, 2006, 52, (S1), s (Původní) Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K: Stanovení rizika a možnosti prevence žilní tromboembolické nemoci u psychiatrických nemocných. Psychiatrie, 2006, 10, (4), s (Původní) 18

20 Masopust, J. Efektivita léčby schizofrenie ve světle dvou fází studie CATIE. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Masopust, J. Psychopatologie u mozkových nádorů. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl. 2), s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Konupčíková, K. Návrh algoritmu tromboprofylaxe u psychiatrických nemocných. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Masopust, J., Tůma, I. Sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky. Psychiatrie, 2006, 10, (4), s (Přehledový) Masopust, J., Urban, A., Vališ, M.: Jaká je budoucnost Queatiapinu? Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (1), s (Kazuistika) Melišová, P., Martinek, C., Hosák, L. Ošetřovatelská péče u syndromu závislosti na metamfetaminu. Florence, 2006, 2, (4), s (Přehledový) Pérez, M., Tůma, I., Pytela, O., Kadlecová, E., Zemanová, M., Říhová, Z. Acetylcholinesterase inhibitor donepezil in the treatment of cognitive deficit in schizophrenia. Subanalysis of the active branch from czech extended double blind study. European Psychiatry, 2006,21, (8), s (Původní) Sedlák, V., Koblížek, V., Lánský, M., Šimek, R., Smolík, P. Léčba syndromu obstrukční spánkové apnoe. Medicína pro praxi, 2006, (3), s (Původní) Slováček, L., Jebavý, L., Široký, O., Cerman, J., Žák, P., Benešová, P., Buchta, V., Blažek, M., Slováčková, B., Horáček, J. Kryptokokóza u nemocného s progredující chronickou B-lymfatickou leukémií. Interní medicína pro praxi (příl. Mezioborové přehledy), 2006, 8, (3), s (Původní) Slováček, l., Jebavý, L., Slováčková, B., Horáček, J., Cerman, J., Žák, P., Prášil, P. Paliativní léčba bolesti a dušnosti u onkologických nemocných v terminálním stadiu onemocnění. Vojenské zdravotnické listy, 2006, 75, (1), s (Původní) Slováček, L., Jebavý, L., Slováčková, B., Horáček, J., Cerman, J., Žák, P., Prášil, P. Cerebrální toxoplasmóza u nemocného s chronickou myeloidní leukémií po alogenní nepříbuzenské transplantaci krvetvorných buněk. Interní medicína pro praxi, 2006, 8, (10), s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. Ischemická choroba dolních končetin versus depresivní symptomatika a kvalita života. Časopis lékařů českých, 2006, 145, (10), s (Původní) 19

21 Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V., Kašlíková, M., Vacková, P., Raupach, J., Vodičková, L., Blažek, M., Jebavý, L., Horáček, J. Kvalita života nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin léčených endovaskulární intervencí pomocí perkutánní transluminální angioplastiky. Intervenční a akutní kardiologie, 2006, 5, (5), s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Zdravotní a psychosociální aspekty života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých, 2006, 145, (12), s (Původní) Smolík, P. Komentář k článku: Vevera, J.: Cholesterol, násilí a sebevražednost příběh plný omylů. Časopis lékařů českých, 2006, 154, (2), s Šlaisová, I. Komunikace v ošetřovatelství 2. díl: Úzkost a strach pacienta. Florence, 2006, (1), s (Přehledový) Tibenská, A., Hosák, L., Maixnerová, R., Valešová, D. Případ neúspěšného klienta. Bulletin Národní protidrogové centrály, 2006, XII, (4), s (Kazuistika) Tibenská, A., Martinek, C., Hosák, L. Závislost na metamfetaminu s počátkem ve středním věku: kazuistika. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, 41, (1), s (Kazuistika) Tůma, I. Akreditace a postgraduální vzdělávání. Česká a slovenská psychiatrie, 2006, 102, (1), s (Ostatní) Tůma, I. Osteoporóza a schizofrenie. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (5), s (Přehledový) Tůma, I. Úvodník. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl 1), s (Ostatní) Tůma, I., Masopust, J., Malý, R. Antipsychotiky indukované myokarditidy a kardiomyopatie. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s (Přehledový) Tůma, I., Masopust, J., Malý, R. Kardiovaskulární rizika léčby antipsychotiky. Remedia, 2006, 16, (6), s (Přehledový) ABSTRAKTA Anders, M., Tůma, I., Rösslerova, H. Escitalopram post-marketing surveillance ins depressed outpatients. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S153-S

22 Hons, J., Žirko, R., Libiger, J., Ulrychová, M., Vávrová, J. Hladina D-serinu v krevním séru marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie (pilotní studie). Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Hosák, L. Genetika poruch osobnosti. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Hosák, L. Genetika schizofrenie. Psychiatrie, 2006, 10, (1), s Hosák, L. Nová antidepresiva. Psychiatrie pro praxi, 2006, 7, (Suppl.), s.5-5. Hosák, L., Horáček, J., Beránek, M., Čermáková, E., Čížek, J. Molecular heterosis in metamphetamine abusers. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S135-S135. Kokešová, A., Plavcová, K., Hosák, L. Ošetřovatelský proces u pacientky s deliriem nasedajícím na demenci. XII. královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Lánský, M., Čelakovský, P., Koblížek, V., Sedlák, V., Smolík, P., Šimek, R., Dršata, J. Maligní nádor u pacienta s SAS. VIII. český a III. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006,s Libiger, J. Nové poznatky v léčbě antipsychotiky. Psychiatrie, 2006, 10, (Suppl. 1), s Libigerová, E. Kognitivní terapie OCD: od nemocné duše ke zdravému mozku. Použití výsledků zobrazovacích metod v psychoterapii. Nemocná duše nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta, 2006, s Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K. Prevention of venous thromboembolism in psychiatric patients. Central European Vascular Journal, 2006, 5, (1), s Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl. 1), s. S227-S228. Masopust, J., Říhová, Z., Urban, A., Zumrová, A., Urbanová, E., Kremláček, J., Vališ, M., Křepelová, A., Paděrová, K. Cognitive impairment in spinocerebellar ataxia type. Movement Disorders, 2006, 21, (Suppl. 15), s. S335-S335. Masopust, J., Urban, A., Říhová, Z., Urbanová, E., Zumrová, A., Křepelová, A., Vališ, M. Neurologie pro praxi, 2006, 7, (Suppl A), s. A21-A21. Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Jebavý, L., Horáček, J. Global Quality 21

23 of Life of Patients with Multiple Myeloma and Malignant Lymphoma after the HSCT: A Cross-sectional and Restrospective Study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M., Horáček, J Retrospective Assesment of the Global Quality of Life of Patients with Acute Myeloid Leukemia after HSCT from Nurses Perspectives: finding from a cross-sectional and retrospective study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Horáček, J., Blažek, M. Quality of Life of Oncological and Hematooncological Patients after the HSCT: Finding from Cross-sectional and Retrospective Study. Haematologica, 2006, 91, (Suppl 1), s Smolík, P., Chronobiologie aplikace v klinické praxi. VIII. český a III. česko- -slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006, s Smolík, P. Polysomnografie, aplikace v pneumologii a ftizeologii. Novinky v pneumologii: pneumologie, ftizeologie, ošetřovatelství, 2006, s Smolík, P. Význam spánku pro implicitní a explicitní paměť. VIII. český a III. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství, 2006, s Šlaisová, I. Bezpečná péče v ošetřovatelské praxi. XII. královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Šlaisová, I. Komunikace v ošetřovatelské praxi. XII královéhradecké ošetřovatelské dny, 2006, s Urban, A., Kremláček, J., Kubová, Z., Kuba, M., Langrová, J, Libiger, J., Masopust, J. Visual mismatch negativity in patients with schizophrenia-preliminary data. European Psychiatry, 2006, 21, (Suppl 15), s. S121-S121. Urban, A., Kremláček, J., Masopust, J., Vališ, M., Říhová, Z. Visual event related potentials in patients with autonomic dominant spinocerebellar ataxia type 2. Movement Disorders, 2006, 21, (Suppl 15), s. S330-S331. Vališ, M., Taláb, R., Bártová, J., Žižka, J., Masopust, J. Pozdní manifestace Wilsonovy choroby. Neurologie pro praxi, 2006, 7, (Suppl A), s A21-A22 OCENĚNÍ Bc. Ivana Šlaisová získala Blechovu cenu za rok 2006 z oblasti ošetřovatelství Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 22

24 Přednášky pracovníků kliniky Poznámka: Přednášky jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora. Přednášky připravené více autory jsou zařazeny v abecedním pořádku podle příjmení prvního autora. Graficky zvýrazněna jsou i příjmení pracovníků kliniky, kteří jsou uvedeni jako spoluautoři. Bažant, J. Měření změn prožívání a chování v KBT. 5. česká konference behaviorální terapie. Kroměříž, května Bažant, J., Libigerová, E. Léčba úzkostných poruch KBT hrou. Workshop. 5. česká konference behaviorální terapie s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bažant, J. Psychologie narcismu v teorii a praxi klinické psychologie. III. poradenský den. Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO). Praha, 11. prosince Bažant, J. Narcismus. V. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Praha, ledna Bažantová, M. Umění jako specifický koncept pro tvorbu světa a způsob jeho transferu do výchovy a terapie. V. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Praha, ledna Bažantová, M. Klíčová témata u psychóz postoj k nemoci, zvládací strategie, sebepojetí, vztahy. Celostátní konference Komplexní terapie psychóz. Opava, dubna Bažantová, M. Zvládací strategie s použitím metafory v kognitivní terapii. Workshop. 5. česká konference KBT s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bažantová, M. Použití imaginace při nácviku zvládání panické poruchy. 5. česká konference KBT s mezinárodní účastí. Kroměříž, května Bitnerová, L. Komunikace základní přehled. Seminář: Sestra reprezentant profese. Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, 26. října Bitnerová, L., Horáčková, I., Holečková, M. Sororigenie a jak jí předcházet. Seminář: Sestra reprezentant profese. Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, 26. října Bludská, D. Používání relaxačních technik na otevřeném oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Seminář: Relaxační techniky. Psychiatrická klinika FN Hradec Králové, 17. května

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2010 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Březen 2011 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 *

Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 * VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2009 Děkujeme Reprografickému

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2014 výtvarná práce nemocné se schizofrenií

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2013 Děkujeme Reprografickému centru

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

OZNÁMENÍ /1/ KUFFNEROVA CENA

OZNÁMENÍ /1/ KUFFNEROVA CENA OZNÁMENÍ /1/ NOVÍ ČLENOVÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP Vrzalová Michaela, PK Brno Doležalová Hrouzková Michaela, Institut partnerských vztahů Praha KUFFNEROVA CENA Výbor Psychiatrické společnosti

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) www.spdn-cr.org OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) www.spdn-cr.org OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) OSPDN ČR www.spdn-cr.org Prezentace OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více