Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, , Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, , Bruntál

2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2011 Základní informace o PO - Název příspěvkové organizace: Sagapo, příspěvková organizace - Adresa: Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČ: Ředitel: Mgr. Petr Konečný - Hlavní účel zřízení, dle aktuálně platné zřizovací listiny: - hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících - Rozhodnutí o registraci č. rozhodnutí MSK / Datum vydání: Druh služby dle registrace: Domov pro osoby se zdravotním postižením - Identifikátor: Popis zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v bývalé MŠ v rekonstruovaných 3 budovách. Budovy jsou dvoupodlažní a ve dvou z nich je v 2NP ubytování pro 10 osob, ve třetím je ubytováno 15 osob. Pokoje jsou jednolůžkové a dvojlůžkové, se sociálním příslušenstvím, které je oddělené dámské a pánské, společné na chodbě. V 1NP jsou výukové, rehabilitační, terapeutické, kancelářské, stravovací a provozní prostory. Jednotlivá bydlení jsou bariérové, všechny tři bydlení jsou mezi sebou propojeny spojovací chodbou ze sklo-ocelové konstrukce, která je klasifikována technikem BOZP i hygienickou stanicí jako havarijní provoz. K odpočinku uživatelů je možné využít i pozemek související s objekty, který je vybaven zahradním nábytkem, pískovištěm, houpacími lavicemi, sítěmi. Uživatelé využívají mimo výukových a terapeutických prostor místnosti určené pro odpočinek a relaxaci, které jsou vždy jedna na každém bydlení. Všechna tři bydlení mají vlastní zdroj ohřevu TUV, jsou vytápěny centrální plynovou kotelnou, TUV a teplo je dodáváno 24 hodin denně 365 dnů v roce.

3 2. Charakteristika poskytované služby Služby jsou určeny dětem, mládeži a dospělým ženám i mužům s primárně mentálním postižením a přidruženými vadami nebo s poruchami autistického spektra. Domov se zaměřuje na výchovně vzdělávací aktivity a sociálně terapeutickou práci s dětmi a dospělými, kteří vyžadují individuální přístup. Nabízí podporu při účasti na mimoškolních a volnočasových aktivitách. Chce rozvíjet a zachovávat zejména praktické dovednosti uživatelů a vazby s rodinou, které jsou běžnou součástí plnohodnotného života. S uživateli Domova pro osoby se zdravotním postižením pracuje celkem sedmnáct pracovníků v sociálních službách v přímé péči. PROSTŘEDÍ DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Bydlení je rozděleno do tří na sebe navazujících budov, ve kterých jsou k dispozici klubovny, cvičné kuchyně, herny, místnost pro pracovní činnost, relaxační místnost a sociální zařízení pro muže a pro ženy. Klubovny jsou využívány ke sledování TV, videa, společnému odpočinku, cvičné kuchyně slouží uživatelům k přípravě kávy, čaje nebo pro nácvik sebeobslužných dovedností spojených s běžným chodem domácnosti. Herny slouží k aktivnímu odpočinku, zejména pohybovým aktivitám, společným i individuálním hrám, společenským setkáním atd. VYBAVENÍ DOZP Herna I. - koberec, lavice, TV, odpočinkový kout, rehabilitační bazén s kuličkami, trampolína, rehabilitační míče, houpací závěsné sítě, CD přehrávač Herna II. - odpočinkový kout, stoly ke společné práci, společenské hry, Třída pro individuální práci - stůl pro individuální práci, stůl s boxy pro samostatnou práci. Cvičná kuchyně - běžné domácí potřeby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér, jednoploténkový vařič, lednice s mrazákem. Relaxační místnost- CD přehrávač, barevné osvětlení, antidekubitní podložky, žíněnky, vodní válec, aromalampy

4 3. Uživatelé služby*: 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2011 celkem 36 uživatelů 3.2 počet uživatelů k uživatelů 3.3 rozdělení uživatelů k (viz tabulka): POČTY UŽIVATELŮ ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroční rozpětí VĚK průměr 27,6 26,2 26,6 modus osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením střední těžké TYP POSTIŽENÍ hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením Pozn.: - modus (nejčastější vyskytovaná hodnota např. 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte 3.4 obložnost v uplynulém roce 95,48 % s úplným omezením pohybu - - -

5 3.5 počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka): POČTY UŽIVATELŮ NOVÉ PŘÍJMY UŽIVATELŮ K , POČTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroční rozpětí VĚK průměr 32,7 31,7 32,4 modus osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost 1-1 lehké osoby s mentálním postižením střední 1-1 těžké TYP POSTIŽENÍ hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu - - -

6 4 Personál: příspěvková organizace, Bruntál počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče vzdělání přepočtený stav (PS) ke dni % pedagogičtí pracovníci pracovníci v sociálních službách zdravotničtí pracovníci sociální pracovníci THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 2,85 9,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 54,39 1,30 45,61 0,00 0,00 vyšší odborné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 11,30 36,82 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 79,65 0,00 0,00 1,55 13,72 0,75 6,63 vyučen 16,54 53,89 0,00 0,00 11,00 66,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54 33,49 základní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 30,69 100,00 0,00 0,00 20,00 65,17 0,00 0,00 1,55 5,05 2,85 9,29 6,29 20,49 Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní.. Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři.. 5 Vzdělávaní pracovníků 5.1 počet absolvovaných školení, kurzů, seminářů apod. v roce 2011 zaměřených - na kvalitu poskytovaných služeb 13 ( 558 hod) - k provozně-technickým záležitostem 6 6 Zvyšování kvality sociálních služeb - Organizace se v r zapojila do projektu Standardy kvality v praxi, má zpracován plán implementace/revize SQSS v praxi, který je sestaven na období 8/2010 4/2011. Dále se organizace zapojila do projektu s kvalitou do praxe vzdělávací program pro manažery v sociálních službách a vzdělávací program pro kvalitáře v sociálních službách.

7 - Pro rok 2011 probíhala plánovaná školení zaměstnanců v přímé péči za účelem prohloubení znalostí v oblasti behaviorální terapie terapie problémového chování u osob s mentálním postižením, autismem a v oblasti fyzických restrikcí a krizových scénářů při poskytování sociální služby. Během roku se také zaměstnanci průběžně vzdělávali v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením a aktivizačních technik u lidí s mentálním postižením, individuálním plánování. Celá oblast vzdělávacího procesu pracovníků se opírá o strategické vzdělávací plány organizace, vycházející z analýzy potřeb uživatelů a stanovených cílů organizace v oblasti zvyšování kvality poskytovaných služeb. Členové pracovního týmu mají sestaven plán osobního rozvoje ve spolupráci s přímým nadřízeným. Proces vzdělávání pracovníků zahrnuje nejen potřeby poskytované služby a uživatelů, ale i kvalifikační rozvoj zaměstnanců. - V poskytování služeb je kladen důraz na naplňování základních hodnot (možnost volby, soukromí, svobody pohybu). Personál jedná s uživateli s respektem, citlivě a ohleduplně. Vzájemná komunikace je mezi uživateli a personálem vedena na partnerské úrovni, je přirozená a přátelská. - Prostředí v zařízení respektuje atmosféru skutečného domova. Cíle vzdělávání zaměstnanců jsou zaměřeny na : - problematika lidí s mentálním postižením, autismem - Komunikační techniky u lidí s mentálním postižením, autismem - specializace na určitou terapeutickou aktivitu (muzikoterapie, arteterapie, pohybová aktivita, pedagogicko- psychologické ježdění, apod..) - výchova a vzdělávání lidí s mentálním postižením, autismem - jak si poradit při první pomoci, epileptickém záchvatu Organizace využívá možnosti spolupráce s externími odborníky, úzce spolupracuje se specialisty: - SPC Ostrava, Kapitána Vajdy (autismus, problémové chování, krizová intervence) - SPC Bruntál Rýmařovská (psycholog, logoped, sociální pracovnice, učitelé.) - Klinický logoped Mgr. Pavlína Dolejší - APLA, asociace pomáhající lidem s autismem - Proutek, o. s., Kardašova Řečice Na základě zapojení se do projektu zavádění standardů sociálních služeb pro r a pravidelných schůzek týmu pracovníků byly v tomto roce zpracovávány a aktualizovány metodické postupy k jednotlivě vypracovaným standardům, zejména v oblasti přímé péče. Všechny takto zpracované metodické postupy mají za cíl zvýšení kvality v poskytování sociální služby DOZP. 7 Sociální podmínky klientů 7.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství Bydlení má k dispozici 14 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových, sociální zařízení je společné na chodbě vždy pro 10, 12 a 4 uživatele rozdělené na dámské a pánské. Pokoje jsou vybaveny kvalitním nábytkem, uživatelé si dále pokoj vybavují dle svých potřeb.

8 7.2 možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor (společenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) Sagapo Bruntál disponuje 3 klubovnami vybavenými audio a video technikou pro trávení volného času, k dispozici jsou stolní hry. K užívání je přístupná počítačová místnost, kterou mohou uživatele kdykoliv využívat. Další speciálně upravenou místností je pokoj pro relaxaci Muzikoterapii a výtvarná místnost. DOZP disponuje dvěma hernami pro možnost her ve větším prostoru- cvičení, stolní fotbal, stolní tenis, houpačka atd. Tělocvičnu využíváme od dodavatele - 1 ZŠ v Bruntále, v letních měsících využíváme běžných dětských hřišť a rozlehlé zahrady, související s objekty. Knihovny nejsou pro uživatele zavedeny, využívají městskou knihovnu. 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, různé druhy aktivit (arte, muziko, canis, hippo ) V Sagapo Bruntál jsou poskytovány následující aktivizační činnosti a rehabilitace: Muzikoterapie Canisterapie Behaviorální terapie TEACCH program Alternativní a augmentativní komunikace Pedagogicko-psychologické ježdění na vlastních cvičených koních Výuka práce na PC výtvarné činnosti terapie plaváním (Viz. příloha č. 1 fotodokumentace) Organizace cíleně usiluje o začlenění uživatelů do přirozeného prostředí, zejména využíváním běžných zdrojů, proto se i u volnočasových a terapeutických aktivit snaží o návaznost na další veřejné služby dle SQSS. č návaznost na další dostupné zdroje V souhrnu doplňkových služeb jsou především: zájmové kroužky v DDM Bruntál integrační centrum Bruntál zájmové kroužky v SPMP Bruntál využití tělocvičen využití posilovny kino, divadlo turistika, výlety vlakem, autobusem, na jízdním kole bazény, koupaliště návštěvy kaváren, cukráren, restaurací výlety každý uživatel má svého obvodního a odborného lékaře individuální využití odborných poraden, specialistů (psycholog, etopedické poradny, logoped aj.) využití nejrůznějších obchodních sítí se spotřebním zbožím (potraviny, drogérie, oděvy, obuv ) k samostatným nákupům nebo s podporou pracovníků využití běžných dostupných služeb ve městě (kadeřnictví, pedikúra, knihovna..)

9 Doplňkové služby aktivitu využívá návštěvy bazénu individuálně všichni uživatelé návštěvy tělocvičny při ZŠ Bruntál - 1x týdně/1hod. 28 uživatelů (dle zájmu) taneční kroužek, fitnes 2 uživatelky kroužky v rámci SVČ Bruntál 2 uživatelé SPMP - Polárka 1 uživatel Možnosti uživatelů opustit areál DOZP Uživatelé mohou ve svém volném čase opouštět prostory bydlení ti, kteří se orientují v čase a prostoru odcházejí na vycházky samostatně, ostatní s doprovodem schopného uživatele nebo se zaměstnancem Sagapo Bruntál. Sagapo, příspěvková organizace umožňuje a přebírá na sebe PŘIJATELNÉ RIZIKO, které je v souladu s právem uživatele přijímat vlastní rozhodnutí a mít právo volby ke svobodnému pohybu mimo zařízení, pracovníci aktivně pracují na rizikových plánech v rámci individuálního plánování s uživateli. 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce účastnit aj. Oslava 9 výročí na Sagapo (11 uživatelů) společná večeře v restauraci Faraon Maškarní ples Domov Pohoda Plavecké závody Břidličná Praha - Matějská pouť Velikonoce na zámku Praha Koncert novy Fotbalový turnaj ZŠ Rýmařovská Motorkářský sjezd Výlet Flora Olomouc Vítání jara město Bruntál Zábavný den Dlouhá Stráň Krajské závody v kuželkách a bowlingu Bruntál Atletický pětiboj Bruntál ZOO Olomouc Den města Bruntál Vrbenské slavnosti Turnaj v pétanque Rýmařov Výlet do Karlovy Studánky Diskotéka U Soba Aktivizační pobyt Frenštát pod Radhoštěm Výlet Horní Benešov Indiánské léto město Bruntál Rozloučení s létem Sagapo Den sociálních služeb Bruntál Bocca Opava SPMP, Polárka - bowling

10 Halloween party Sagapo Návštěva divadla Bruntál Akademie ZŠ Rýmařovská Rozsvěcení vánočního stromku město Bruntál Vánoční jarmark město Bruntál Vánoční setkání s přáteli Sagapo AKTIVIZAČNÍ POBYT: nabídku využilo Frenštát pod Radhoštěm čtyřdenní pobyt (realizován 2x červen, srpen) Dvoudenní školní výlet praktická škola V. Heraltice 30 uživatelů 1 uživatel 7.6 způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností klientů vzdělávání v zařízení x mimo zařízení počty klientů VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ DOZP MIMO DOZP do každodenní školní docházky je zařazeno deset uživatelů DOZP z toho tři uživatelé navštěvují 1ZŠ Bruntál (autistická třída) dva uživatelé docházejí do Základní školy Bruntál, Rýmařovská 15. Jedna uživatelka dochází na střední odborné učiliště Dukelská 5. Čtyři uživatelé dojíždí do praktické školy ve Velkých Heralticích. U osmi uživatelů probíhá odpolední výuka v ZŠ Rýmařovské 15 (2 x týdně) Dvacet dva uživatelů navštěvuje Sociálně terapeutické dílny u pěti uživatelů probíhá sociální rehabilitace ve středisku Agentury podporovaného zaměstnávání RÚT. METODY PEDAGOGICKO-REHABILITAČNÍ INTERVENCE Vytvoření individuálního plánu uživatele Základním prvkem nutným pro další rozvoj uživatele je plánování služby spolu s uživatelem a vytvoření individuálního plánu. Jeho nedílnou součástí je sestavení dílčích cílů se zaměřením na osobní přání a potřeby nejčastěji v oblasti: obstarávání osobních záležitostí, komunikace, péče o domácnost, používání veřejných míst a služeb, sociálních dovednosti, volný čas, zdraví Důraz je kladen na individualitu každého uživatele, na jeho celkovou rehabilitaci a co nejpřirozenější vývoj. U osob s problémem v komunikaci je individuální plán vytvořen v alternativní formě (obrázky, globální čtení) Strukturované učení (TEACCH program) výchovně-vzdělávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu je zapojeno 8 uživatelů domova

11 Alternativní a augmentativní komunikace komunikace facilitovaná referenčními předměty sociální čtení a prvky globálního čtení piktogramy AAK využívá osm uživatelů s autismem nebo poruchou komunikace Terapie hrou / pracovní terapie školní děti - stimulace formou hry, imitace každodenních činností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny mládež a dospělí uživatelé - rukodělné činnosti, nácvik praktických činností (péče o domácnost, řešení určitých životních problémů) dle svých možností ji využívají všichni uživatelé DOZP Obsluha počítače vybavená učebna pro individuální potřeby uživatelů, ale také pro systematické učení v rámci osobního rozvoje uživatele učebny využívá 30 uživatelů v DOZP Pedagogicko-psychologické ježdění zaměření na sebedůvěru a pozornost, pozitivní působení na psychiku a přispění k duševní rovnováze a motivaci vytvářet správné sebehodnocení a být spokojený z vykonané práce, odbourávat nenásilně strach, rozšíření slovní zásoby a v neposlední řadě integrace mezi vrstevníky výchova k osvojení si pracovních dovedností jako je obsloužení zvířete (čištění koně, nošení slámy, vody), úklid, vyvážení pilin cvičení na koni zlepšit kondici uživatele z DOZP navštěvuje stáj Amír 18 uživatelů s lehkou až těžkou MR a autismem. Muzikoterapie zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj vnímání zpěv a hra na hudební nástroje, říkadla, písně s tancem, relaxace - poslech relaxační hudby, masáže pomocí masážních míčků a válečků, aromaterapie terapie probíhá 1 x týdně, individuálně nebo v malých skupinkách uživatelů. Snažíme se, aby ve skupině byli uživatelé s podobnými potřebami, schopnostmi. Této aktivity využívají uživatelé s lehkou až těžkou MR a autismem. Výtvarné činnosti seberealizace, sebevyjádření, rozvoj vnímání lepení, stříhání, práce s barvami, plastelínou, keramickou hlínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala v r individuální formou v dle potřeb uživatelů jako volnočasová aktivita, která byla k dispozici všem uživatelům v DOZP

12 Behaviorální terapie zvládání problémového chování uživatelů služby pomocí behaviorální terapie lidské chování není náhodným řetězcem událostí, které by na sebe ničím nenavazovaly. Problémová i neproblémová chování se nevyskytují náhodně. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z teorie učení a předpokládá, že určité chování je spouštěno faktory, které mu předcházejí a udržováno faktory, které po něm následují. Tento předpoklad se dá vyjádřit vztahem: A B C spouštěč vlastní chování následek, zpevňovač Aby se jakékoliv konkrétní chování (B) vyskytlo, musí mu předcházet určité spouštěče (A). Aby se stejné konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovalo, musí se po něm vyskytnout takové následky (C), které člověku přináší dostatečné zisky a motivují ho při stejných spouštěčích (A) znovu používat stejné konkrétní chování (B)Vlastní terapie problémového chování spočívá ve změně patřičných spouštěčů tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout a změně následků tak, aby problémové chování přestalo být funkční. v zařízení se terapie osvědčila především u problémového chování uživatelů s autismem, těžkou až středně těžkou mentální retardací. Logopedie logopedická ambulance při Speciální škole, Bruntál - Mgr. Večeřová klinický logoped, Dukelská 2 - Mgr. Pavlína Dolejšová UČEBNÍ POMŮCKY DOZP: originální předměty běžných činností, jevů (talíř, ramínko, zubní kartáček...) zobrazení a znázornění předmětů a jevů (fotografie, piktogramy, obrázky, modely) textové pomůcky (učebnice pro pomocné a zvláštní školy, literatura pro děti, pracovní sešity pro rozvoj grafomotoriky) výpočetní a zvuková technika - CD přehrávač + CD nosiče, DVD přehrávač, TV, PC speciální pomůcky - pomůcky pro tělesnou výchovu, pro rozvoj kognitivních schopností, percepce rehabilitační pomůcky - polohovací vaky, vodní postel 8 Stavebně - technický stav objektu, v nichž jsou uživatelům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 8.1 stav obslužného provozu: kuchyně - vyhovující prádelna - vyhovující vytápění - nevyhovující

13 8.2 stav stavby: statika nevyhovující+rozsáhlé opravy vnější plášť - nevyhovující střecha - vyhovující 8.3 technický stav: elektroinstalace - vyhovující rozvody tepla - nevyhovující vody havarijní stav odpady nevyhovující+rozsáhlé opravy Nutno specifikovat podstatné nedostatky. 8.4 bariérovost objektu zcela bezbariérový, částečně bariérový, zcela bariérový - částečně bariérový 9 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok Poskytovat sociální služby v kapacitě 36 míst v DOZP splněno, proběhla jednání se zájemci o sociální službu. Následná adaptace nově příchozích uživatelů proběhla bez potíží. - Zajištění finančních prostředků na aktivizační programy uživatelů bylo splněno, finanční prostředky byly zajištěny v potřebné míře pro podporu terapií Canisterapie, Muzikoterapie, Terapie plaváním, Hipoterapie. 10 Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce - Poskytované služby se dále profesionalizovali především v oblasti vzdělávání pracovníků, individuálního plánování, rozvoje alternativní a augmentativní komunikace, zvládání problémového chování. - Příjem nových uživatelů do služby DOZP proběhl úspěšně, adaptace uživatelů v DOZP byla bezproblémová. - Průběžní zajištění návaznosti služby DOZP na vnější zdroje pro současné a nově příchozí uživatele. tj. zajištění vzdělávání, volnočasových aktivit, zaměstnání, kontakt ze specialisty, lékaři, obstarávání osobních záležitostí spojených se změnou bydlení ) - Zajištění aktivit v rámci plnění projektů na terapeutické a aktivizační činnosti uživatelů (plavání, Canisterapie, pedagogicko-psychologické ježdění ve stáji Amír) probíhalo plynule po celý rok Vzhledem k úsporným opatřením pro r. 2011, se organizaci nepodařilo zkvalitnit své služby po materiální stránce (pořízení nového vybavení do společenských místností v bydlení, v nákupu výukových pomůcek) a také v dostatečném zajištění aktivizačních pobytů uživatelů mimo město Bruntál. 11 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2012 Snížení kapacity v DOZP na 34 míst. Zajištění finančních prostředků na provoz DOZP Příprava podkladů v rámci transformační skupiny k projektu pro změnu v poskytování služeb Sagapo, vzniku nové služby chráněného bydlení Sagapo. 12 Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let (dle zjištěných potřeb, transformace zařízení. apod.) - Snížení kapacity bydlení v DOZP, přechod části stávajících uživatelů do chráněného bydlení - Rekonstrukce obytných prostor v DOZP, vztahující se k snížení kapacity míst v bydlení, zajištění bezbariérovosti budovy.

14 - Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb se zaměřením na vnější dostupné zdroje a individuální potřeby jednotlivých uživatelů v oblasti vzdělávání, zájmových aktivit a zaměstnání. - Soustavná podpora pracovníků v zajištění kvalitních vzdělávacích aktivit, jejich profesionalizace. 13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 1) Základní ukazatele Tabulka č. 2c) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3c) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Tabulka č. 5) Tabulka č. 6) Tabulka č. 7) Tabulka č. 8) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Upravený výsledek hospodaření Příspěvky a dotace na provoz Zdroje financování investic Majetek Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 12) Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č. 13) Nemocnost 13.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) Náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost , ,76-611,95 Doplňková činnost 4,25 23, ,50

15 Celkem , ,51-592, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2011 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn , Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) náklady výnosy výsledek hospodaření Druh sociálních služeb (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Domov pro osoby se zdr. postižením , ,76-611,95 Celkem 11786, ,76-611,95 * v případě potřeby přidejte řádky * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb Dotace MPSV * na podporu sociálních (dle registrace) služeb v r (tis. Kč) Identifikátor: Domov pro osoby se zdravotním postižením 5.800,00 Celkem 5.800,00 * v případě potřeby přidejte řádky * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční věcný finanční věcný Druh/účel celkem rezervní fond investiční fond

16 LH Magnet, s.r.o. 100,00 100,00 Město Hor. Benešov 2,00 2,00 PRAKTIC spol. s.r.o. 5,00 5,00 Nezáv.odbor.sbor Policie ČR 5,00 5,00 Celkem 112,00 112,00 * v případě potřeby přidejte řádky 13.6 Investiční akce v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) Celkem 0,00 * v případě potřeby přidejte řádky 13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) stav (v tis. Kč) Název fondu k k investiční fond 0,00 0,00 FKSP 0,00 0,00 rezervní fond 0,00 0,00 fond odměn 0,00 0, Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné (jaké) TZ-os.vozidlo Škoda Yeti 46, Průmyslová pračka PRIMUS 175,89 175,89 FX 135 VC/EL Celkem 222,32 222,32 * v případě potřeby přidejte řádky * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2011

17 13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2011 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Celkem 0,00 * v případě potřeby přidejte řádky * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než Kč Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2011* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2011 (uveďte účel) Příspěvek na provoz - neúčelový přísp.na provoz - účelový přísp. na provoz odpisy (ÚZ 205) , ,00 Výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 25 % podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) celkem za organizaci 0,- 24,99 * v případě potřeby přidejte řádky * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišťovny --- Celkem 0,00 0,00 * v případě potřeby přidejte řádky Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců --- * v případě potřeby přidejte řádky Průměrné % nemocnosti za rok 2011 Uvedeno ve zprávě za organizaci celkem (2,68 %) Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Závazky 0 Kč

18 Pohledávky Kč pohl za neuhrazenou stravu, bydlení a oblig. služby v DOZP Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) MSK KÚ Ostrava - Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - Kontrolované období: r. 2010, r Kontrolní zjištění závěr: Organizace vytvořila podmínky pro fungování vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatkystatky, které neměly vliv na hospodaření organizace v kontrolovaném období. Porušení rozpočtové kázně nebylo kontrolou zjištěno. Na základě smlouvy o auditorské činnosti je v organizaci prováděn audit účetní závěrky za rok Kontroly vlastní: Jsou prováděny dle jednotlivých úseků a v časových intervalech v souladu se zpracovaným harmonogramem kontrolní činnosti (viz Řád pro vnitřní kontrolní systém). Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: Mgr. Petr Konečný datum: telefon: Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí část: odborná ekonomická jméno: Mgr. Kamila Pokorná Ing. Pavla Václavíková telefon:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel SAGAPO-centrum pro mentálně postižené,příspěvková organizace

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Základní informace o PO

Základní informace o PO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ke dni 31. 12. 2007 Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Základní informace

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2011 OBSAH: Základní informace o PO 3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 Popis zařízení

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2013 1 Základní informace o organizaci Název: Domov U jezera, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 a Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace; Rybářská 27; 746 01 OPAVA; IČ: 00016772; tel.: 553 712 183; e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz; www.ddopava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Strana 1 (celkem 66)

Strana 1 (celkem 66) Strana 1 (celkem 66) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více