REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72."

Transkript

1 Strana 1 z 167 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,72 Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21,00% , ,25 snížená 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,97

2 Strana 2 z 167 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem , ,97 SO 202 Přestavba mostu ř., km 0, , ,51 STA SO 203 Přestavba mostu ř., km 0, , ,82 STA SO 204 Přestavba mostu ř. km 0, , ,56 STA SO 205 Přestavba mostu ř. km 0, , ,22 STA SO 206 Přestavba mostu ř. km 0, , ,02 STA SO 207 Přestavba mostu v ř. km 1, , ,85 STA SO 208 Přestavba mostu ř. km 1, , ,11 STA SO 209 Přestavba mostu ř. km 1, , ,14 STA SO 210 Přestavba mostu ř. km 1, , ,92 STA SO 211 Přestavba mostu ř. km 1, , ,68 STA

3 Strana 3 z 167 Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ SO 212 Přestavba mostu ř. km 1, , ,69 STA SO 213 Lávka č.1, ř. km 0, , ,65 STA SO 214 Lávka č.2, ř. km 1, , ,15 STA SO 215 Lávka č.3, ř. km 1, , ,23 STA VRN Vedlejší rozpočtové náklady , ,44 STA

4 Strana 4 z 167 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř., km 0, KSO: Místo: Ondřejovice Datum: CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,95 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,95 21,00% ,56 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,51

5 Strana 5 z 167 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř., km 0, Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun sutě Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , , , , , , , , , , , , ,55

6 Strana 6 z 167

7 Strana 7 z 167 SOUPIS PRACÍ Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř., km 0, Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem Náklady soupisu celkem ,95 D HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce , ,04 1 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 29, , ,19 CS ÚRS "Výkop pro opěry mostu a protimrazový klín" "Plocha v řezu x délka opěry" Rýhy (3.56)*(5,67+7,95) 48,487 "Rýhy hronina 3-60%" Rýhy_3 Rýhy*0,6 29,092 2 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 29,092 7,84 228,08 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Rýhy_3 29,092 3 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 19, , ,88 CS ÚRS

8 Strana 8 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "Rýha hornina 4-40%" Rýhy_4 Rýhy*0,4 19,395 4 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 19,395 11,76 228,09 CS ÚRS Rýhy_4 19,395 5 K Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 34, , ,34 CS ÚRS Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m "Pažení výkopku" Pažení 6*2,9*2 34,800 6 K Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 34,800 38, ,10 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m Pažení 34,800 7 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 43,638 49, ,04 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m "Odvoz přebytečné zeminy z výkopu do vzdálnosti 10 km Rýhy-Obsyp 43,638 8 K Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu m3 4, , ,32 CS ÚRS Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny "Obsyp objektů -10% výkopku" Obsyp Rýhy*0,1 4,849 D 2 Zakládání 2 159,07 9 K Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 18,220 31,71 577,76 CS ÚRS Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100

9 Strana 9 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "Odvodnění mostní opěty na lícní stranu" (1,15*4)+(5,67+7,95) 18, K Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 13,620 16,88 229,91 CS ÚRS "Zřízení ochranné vrstvy geotextílie kolem drenáže" 1*(5,67+7,95) 13, M geotextilie 500 g/m2 m2 15,663 86, ,40 CS ÚRS Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PET (polyester) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PET 300/ g/m2 1*(5,67+7,95) 13, *1.15 'Přepočtené koeficientem množství 15,663 D 3 Svislé a kompletní konstrukce ,84 12 K Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 22, , ,33 CS ÚRS "plocha v řezu x délka klínu" "opěra pravý břeh" (1,8*7,95) 14,310 "opěra levý břeh" (1,4*5,67) 7,938 Součet 22,248 Obklad z lomového kamene zdiva mostů kotvený dvoustranně lícovaný kvádrový tl do 13 K m3 4, , ,06 CS ÚRS mm "Obklad mostní opěry tl. 250mm" "plocha v řezu x délka opěry" "opěra pravý břeh" (0,3*7,95) 2,385 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním Obklad zdiva mostů z lomového kamene kotvený na MC s vyspárováním, dvoustranně lícovaný kvádrový tloušťky do 350 mm "opěra levý břeh" (0,3*5,67) 1,701 Součet 4,086

10 Strana 10 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem 14 K Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 29, , ,14 CS ÚRS Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 "Zřízení mostních opěr" "plocha v řezu x délka opěry" "opěra pravý břeh" (2,15*7,95) 17,093 "opěra levý břeh" (2,15*5,67) 12,191 Součet 29, K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 108, , ,47 CS ÚRS "opěra pravý břeh" (2,5*2)+(7,2*7,95) 62,240 "opěra levý břeh" (2,5*2)+(7,2*5,67) 45,824 Bednění Součet 108, K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 108,064 95, ,11 CS ÚRS Bednění 108, K Výztuž dříků opěr z betonářské oceli t 3, , ,60 CS ÚRS ,82*0,001 3, K Osazení mostního ocelového zábradlí na betonovou římsu m 9, , ,98 CS ÚRS Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli (R) nebo BSt 500 dříků opěr Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms 2*4,935 9, M R1 Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní m 9, , ,15 Do ceny jsou započítány veškeré náklady i na spojovací a kotevní prvky zábradlí. 2*4,935 9,870 D 4 Vodorovné konstrukce ,28

11 Strana 11 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem 20 K Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu m3 0, , ,30 CS ÚRS Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15 "Spádový beton pod flexibilní trubky odvodnění opěr" "plocha v řezu x délka opěry" "opěra pravý břeh" (0,07*7,95) 0,557 "opěra levý břeh" (0,07*5,67) 0,397 Součet 0, K R2 Montáž prefabrikované mostovky t 20, , ,09 do ceny jsou započítány náklady na dopravu, osazení, sepnutí mostních prefabrikovaných dílcu 24,85*0,3*2,8 20, M R2-1 Prefabrikovaná mostovka m2 24, , ,89 Prefabrikovaná mostovka 24,85 24,850 D 5 Komunikace pozemní 8 023,94 23 K Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 8, , ,06 CS ÚRS ,2 8, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 9,750 87,15 849,71 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 9,75 9, K Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 9, , ,48 CS ÚRS Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm 9,75 9, K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 9, , ,88 CS ÚRS

12 Strana 12 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem 9,75 9,750 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 27 K m2 9, , ,87 CS ÚRS nemodifikovaného asfaltu 9,75 9,750 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 28 K m2 9, , ,94 CS ÚRS asfaltu Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 9,75 9,750 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 299,08 29 K Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní m2 10, , ,65 CS ÚRS Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní (0,175*4,935*6)*2 10, K Nátěr mostu penetrační m2 35,412 56, ,43 CS ÚRS Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační "izolace základů opěr 2 x nátěr asfaltový" (5,67*(1,3+1,3))+(7,95*(1,3+1,3)) 35,412 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,75 31 K Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 26, , ,35 CS ÚRS Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 "Zřízení dvojřádku z dlažebních kostek" 6,6*2*2 26, M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 1, , ,87 CS ÚRS výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)

13 Strana 13 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem P (6,6*2*2*0,2)/5 1, K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,500 61,22 520,37 CS ÚRS Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 8,5 8,500 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním 34 K m 3, ,81 815,35 CS ÚRS pásem š do 500 mm "dilatační spára v napojení na stávající opěrnou zeď" "opěra na levém břehu" 1,7*2 3, K Bourání základů z betonu prostého m3 11, , ,64 CS ÚRS "Bourání základů opěrné zdi" Bourání_základu 0,8*1*7*2 11, K Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 17, , ,13 CS ÚRS Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační Bourání základů z betonu prostého Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 "Bourání stávající opěrné zdi" bourani_zdi 1,25*7*2 17, K R3 Uložní mostovky na distanční podložku 3 vrstvy lepenky max. tl. 20 mm m2 24,516 18,61 456,24 ložisko ((0,6*5,67)+(0,6*7,95))*3 24, M R3-1 Lepenka m2 24,516 17,45 427,80 D 997 Přesun sutě 5 911,81 39 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 62,125 18, ,39 CS ÚRS Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 40 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 559,125 4, ,00 CS ÚRS

14 Strana 14 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km *9 'Přepočtené koeficientem množství 559, K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 62,125 39, ,42 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového D 998 Přesun hmot 3 087,59 42 K Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 151,204 20, ,59 CS ÚRS Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m D PSV Práce a dodávky PSV D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , ,55 43 K Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena m2 29,964 69, ,28 CS ÚRS "izolace rubu opěr" 2,2*(5,67+7,95) 29, K Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěrem asfaltovým m2 63, , ,52 CS ÚRS Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým "hydrofobní nátěr mostovky" 0,7*2*5,5 7,700 "izolace základů opěr 2 x nátěr asfaltový" (5,67*(1,3+1,3))+(7,95*(1,3+1,3))*2 56,082 Součet 63, M asfalt stavebně-izolační, AZIT 105/B2 bal. 190 kg t 0, ,38 436,74 CS ÚRS Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše svislé S emulzí COMBIFLEX- DS Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační AZIT 105/B2 bal. 190 kg * 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 19,749 45,62 900,95 CS ÚRS Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP

15 Strana 15 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem (1,45*5,67)+(1,45*7,95) 19, M pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL m2 22,711 85, ,06 CS ÚRS "Pracovní spáry mezi základem a dříkem opěr (resp. křídlem) budou dodatečně izolovány pásem izolace z NAIP" Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož DEKBIT V 60 S 35 role 10 m *1.15 'Přepočtené koeficientem množství 22,711

16 Strana 16 z 167 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř., km 0,355 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,50 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,50 21,00% ,32 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,82

17 Strana 17 z 167 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř., km 0,355 Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun sutě Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , , , , , , , , , , , , ,51

18 Strana 18 z 167

19 Strana 19 z 167 SOUPIS PRACÍ Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř., km 0,355 Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem Náklady soupisu celkem ,50 D HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce , ,49 1 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 34, , ,41 CS ÚRS "Výkop pro opěry mostu a protimrazový klín" "Plocha v řezu x délka opěry + výkop pro založení opěrné zdi levý břeh" Rýhy ((4,25+2,75)*7,11)+(1,85*4,4) 57,910 "Rýhy hronina 3-60%" Rýhy_3 Rýhy*0,6 34,746 2 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 34,746 6,56 227,93 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Rýhy_3 34,746 3 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 23, , ,27 CS ÚRS

20 Strana 20 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "Rýha hornina 4-40%" Rýhy_4 Rýhy*0,4 23,164 4 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 23,164 9,85 228,17 CS ÚRS Rýhy_4 23,164 5 K Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 35, , ,83 CS ÚRS Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m "Pažení výkopku" Pažení 7,11*2,5*2 35,550 6 K Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 35,550 38, ,61 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m Pažení 35,550 7 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 45,079 49, ,04 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m "Odvoz přebytečné zeminy z výkopu do vzdálnosti 10 km Rýhy-Obsyp 45,079 8 K Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu m3 12, , ,23 CS ÚRS Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny "Obsyp objektů -10% výkopku + zýsyp za opěrnou zdí" Obsyp Rýhy*0,1+(1,6*4,4) 12,831 D 2 Zakládání 2 232,61 9 K Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 20,220 31,71 641,18 CS ÚRS Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100

21 Strana 21 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "Odvodnění mostní opěty na lícní stranu" "+odvodnění opěrné zdi" (7,11*2)+(1,14*4) 18,780 +(0,72*2) 1,440 Součet 20, K Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 14,220 16,88 240,03 CS ÚRS "Zřízení ochranné vrstvy geotextílie kolem drenáže" 1*7,11*2 14, M geotextilie 500 g/m2 m2 15,663 86, ,40 CS ÚRS Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PET (polyester) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PET 300/ g/m2 1*(5,67+7,95) 13, *1.15 'Přepočtené koeficientem množství 15,663 D 3 Svislé a kompletní konstrukce ,24 12 K Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 26, , ,66 CS ÚRS Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním "plocha v řezu x délka klínu" "opěra pravý břeh" (1,4*7,11) 9,954 "opěra levý břeh" (1,4*7,11) 9,954 "opěrná zeď" 1,55*4,4 6,820 Součet 26, K Obklad z lomového kamene zdiva mostů kotvený dvoustranně lícovaný kvádrový tl do 350 mm m3 6, , ,64 CS ÚRS Obklad zdiva mostů z lomového kamene kotvený na MC s vyspárováním, dvoustranně lícovaný kvádrový tloušťky do 350 mm "Obklad mostní opěry tl. 250mm" "plocha v řezu x délka opěry"

22 Strana 22 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "opěra pravý břeh" (0,3*7,11) 2,133 "opěra levý břeh" (0,3*7,11) 2,133 "obklad opěrné zdi" (0,55*4,4) 2,420 Součet 6, K Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 38, , ,17 CS ÚRS Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 "Zřízení mostních opěr" "plocha v řezu x délka opěry" "opěra pravý břeh" (2,15*7,11) 15,287 "opěra levý břeh" (2,15*7,11) 15,287 "opěrná zeď" (1,85*4,4) 8,140 Součet 38, K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 145, , ,23 CS ÚRS Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton "opěra pravý břeh" (2,5*2)+(7,1*7,11) 55,481 "opěra levý břeh" (2,5*2)+(7,1*7,11) 55,481 "opěrná zeď" (1,85*2)+(7*4,4) 34,500 0,000 Bednění Součet 145, K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 145,462 95, ,62 CS ÚRS Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek Bednění 145, K Výztuž dříků opěr z betonářské oceli t 3, , ,57 CS ÚRS

23 Strana 23 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli (R) nebo BSt 500 dříků opěr "opěrná zeď" 98,5*0,001 0,099 "mostní opěry" 3203,3*0,001 3,203 Součet 3, K Osazení mostního ocelového zábradlí na betonovou římsu m 9, , ,36 CS ÚRS Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms 2*4,53 9, M R1 Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní m 9, , ,99 Do ceny jsou započítány veškeré náklady i na spojovací a kotevní prvky zábradlí. 2*4,53 9,060 D 4 Vodorovné konstrukce ,74 20 K Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu m3 1, , ,82 CS ÚRS Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15 "Spádový beton pod flexibilní trubky odvodnění opěr" "plocha v řezu x délka opěry" "opěra pravý břeh" (0,07*7,11) 0,498 "opěra levý břeh" (0,07*7,11) 0,498 "opěrná zeď" (0,075*4,4) 0,330 0,000 Součet 1, K R2 Montáž prefabrikované mostovky t 18, , ,64 do ceny jsou započítány náklady na dopravu, osazení, sepnutí mostních prefabrikovaných dílcu (4,95*4,5)*0,3*2,8 18, M R2-1 Prefabrikovaná mostovka m2 22, , ,28 Prefabrikovaná mostovka

24 Strana 24 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem D 5 Komunikace pozemní ,90 23 K Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 14, , ,85 CS ÚRS ,95 14, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 24,950 87, ,39 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 24,95 24, K Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 24, , ,11 CS ÚRS ,95 24, K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 24, , ,71 CS ÚRS ,95 24,950 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 27 K m2 24, , ,70 CS ÚRS nemodifikovaného asfaltu 24,95 24,950 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 28 K m2 24, , ,14 CS ÚRS asfaltu Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 24,95 24,950 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 114,20 29 K Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní m2 9, , ,40 CS ÚRS Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní (0,175*4,53*6)*2 9,513

25 Strana 25 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem 30 K Nátěr mostu penetrační m2 36,972 56, ,80 CS ÚRS Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační "izolace základů opěr 2 x nátěr asfaltový" (7,11*(1,3+1,3))+(7,11*(1,3+1,3)) 36,972 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,02 31 K Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 25, , ,01 CS ÚRS Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 "Zřízení dvojřádku z dlažebních kostek" 6,4*2*2 25, M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 1, , ,23 CS ÚRS výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) P (6,4*2*2*0,2)/5 1, K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,500 61,22 765,25 CS ÚRS Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 12,5 12,500 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním 34 K m 9, , ,14 CS ÚRS pásem š do 500 mm "dilatační spára v napojení na stávající opěrnou zeď" "opěra na levém břehu a pravém břehu" 2,45*4 9, K Bourání základů z betonu prostého m3 11, , ,61 CS ÚRS Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační Bourání základů z betonu prostého "Bourání základů opěrné zdi" Bourání_základu 0,8*1*7,11*2 11,376

26 Strana 26 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem 36 K Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 17, , ,01 CS ÚRS "Bourání stávající opěrné zdi" bourani_zdi 1,25*7,11*2 17, K R3 Uložní mostovky na distanční podložku 3 vrstvy lepenky max. tl. 20 mm m2 25,596 17,82 456,12 Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 Uložní mostovky na distanční podložku 3 vrstvy lepenky max. tl. 20 mm ložisko ((0,6*7,11)+(0,6*7,11))*3 25, M R3-1 Lepenka m2 25,596 17,45 446,65 Lepenka D 997 Přesun sutě 6 004,69 39 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 63,101 18, ,57 CS ÚRS Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 40 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 567,909 4, ,11 CS ÚRS Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km *9 'Přepočtené koeficientem množství 567, K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 63,101 39, ,01 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového D 998 Přesun hmot 4 285,10 42 K Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 209,848 20, ,10 CS ÚRS Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m D PSV Práce a dodávky PSV D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , ,51

27 Strana 27 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem 43 K Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena m2 24,103 69, ,25 CS ÚRS "izolace rubu opěr" 1,695*(7,11)*2 24, K Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěrem asfaltovým m2 62, , ,13 CS ÚRS Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým "hydrofobní nátěr mostovky" 0,7*2*4,95 6,930 "izolace základů opěr 2 x nátěr asfaltový" (7,11*(1,3+1,3))+(7,11*(1,3+1,3))*2 55,458 Součet 62, M asfalt stavebně-izolační, AZIT 105/B2 bal. 190 kg t 0, ,38 436,74 CS ÚRS * 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 20,619 45,62 940,64 CS ÚRS Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP (1,45*7,11)+(1,45*7,11) 20, M pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL m2 23,712 85, ,75 CS ÚRS Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše svislé S emulzí COMBIFLEX- DS Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační AZIT 105/B2 bal. 190 kg "Pracovní spáry mezi základem a dříkem opěr (resp. křídlem) budou dodatečně izolovány pásem izolace z NAIP" Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož DEKBIT V 60 S 35 role 10 m *1.15 'Přepočtené koeficientem množství 23,712

28 Strana 28 z 167 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř. km 0,400 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,36 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,36 21,00% ,20 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,56

29 Strana 29 z 167 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř. km 0,400 Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun sutě Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , , , , , , , , , , , , ,68

30 Strana 30 z 167

31 Strana 31 z 167 SOUPIS PRACÍ Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř. km 0,400 Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem Náklady soupisu celkem ,36 D HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce , ,17 1 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 25, , ,79 CS ÚRS "Výkop pro opěry mostu a protimrazový klín" "Plocha v řezu x délka opěry" Rýhy (3.1)*(7,150+6,5) 42,315 "Rýhy hronina 3-60%" Rýhy_3 Rýhy*0,6 25,389 2 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 25,389 8,98 227,99 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Rýhy_3 25,389 3 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 16, , ,86 CS ÚRS

32 Strana 32 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "Rýha hornina 4-40%" Rýhy_4 Rýhy*0,4 16,926 4 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 16,926 13,47 227,99 CS ÚRS Rýhy_4 16,926 5 K Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 54, , ,87 CS ÚRS Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m "Pažení výkopku" Pažení (7,15+6,5)*2,0*2 54,600 6 K Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 54,600 38, ,89 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m Pažení 54,600 7 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 38,083 49, ,35 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m "Odvoz přebytečné zeminy z výkopu do vzdálnosti 10 km Rýhy-Obsyp 38,083 8 K Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu m3 4, , ,43 CS ÚRS Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny "Obsyp objektů -10% výkopku" Obsyp Rýhy*0,1 4,232 D 2 Zakládání 2 163,54 9 K Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 18,250 31,71 578,71 CS ÚRS Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100

33 Strana 33 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "Odvodnění mostní opěty na lícní stranu" (1,15*4)+(7,15+6,5) 18, K Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 13,650 16,88 230,41 CS ÚRS "Zřízení ochranné vrstvy geotextílie kolem drenáže" 1*(7,150+6,5) 13, M geotextilie 500 g/m2 m2 15,698 86, ,42 CS ÚRS Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PET (polyester) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PET 300/ g/m *1.15 'Přepočtené koeficientem množství 15,698 D 3 Svislé a kompletní konstrukce ,32 12 K Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 8, , ,80 CS ÚRS Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním "plocha v řezu x délka klínu" "opěra pravý břeh" (0,6*6,5) 3,900 "opěra levý břeh" (0,6*7,150) 4,290 Součet 8, K Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 27, , ,95 CS ÚRS Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 "Zřízení mostních opěr" "plocha v řezu x délka opěry" "opěra pravý břeh" (2*6,5) 13,000 "opěra levý břeh" (2*7,15) 14,300 Součet 27, K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 88, , ,48 CS ÚRS

34 Strana 34 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "opěra pravý břeh" (6,7*2)+(4,5*6,5) 42,650 "opěra levý břeh" (6,7*2)+(4,5*7,150) 45,575 Bednění Součet 88, K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 88,225 95, ,49 CS ÚRS Bednění 88, K Výztuž dříků opěr z betonářské oceli t 2, , ,93 CS ÚRS ,68*0,001 2, K Osazení mostního ocelového zábradlí na betonovou římsu m 7, , ,07 CS ÚRS Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli (R) nebo BSt 500 dříků opěr Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms 2*3,58 7, M R1 Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní m 7, , ,60 Do ceny jsou započítány veškeré náklady i na spojovací a kotevní prvky zábradlí. 2*3,58 7,160 D 4 Vodorovné konstrukce ,73 20 K Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu m3 0, , ,55 CS ÚRS Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15 "Spádový beton pod flexibilní trubky odvodnění opěr" "plocha v řezu x délka opěry" "opěra pravý břeh" (0,07*6,5) 0,455 "opěra levý břeh" (0,07*7,150) 0,501 Součet 0, K R2 Montáž prefabrikované mostovky t 18, , ,72

35 Strana 35 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem do ceny jsou započítány náklady na dopravu, osazení, sepnutí mostních prefabrikovaných dílcu 22*0,3*2,8 18, M R2-1 Prefabrikovaná mostovka m2 22, , ,46 Prefabrikovaná mostovka 4*5,5 22,000 D 5 Komunikace pozemní 7 010,35 23 K Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 8, , ,41 CS ÚRS ,25 8, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8,290 87,15 722,47 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 8,29 8, K Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 8, ,87 935,69 CS ÚRS ,29 8, K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 8, , ,55 CS ÚRS ,29 8,290 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 27 K m2 8, , ,14 CS ÚRS nemodifikovaného asfaltu 8,29 8,290 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 28 K m2 8, , ,09 CS ÚRS asfaltu Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 8,29 8,290

36 Strana 36 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 392,95 29 K Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní m2 7, , ,16 CS ÚRS Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní (0,175*3.58*6)*2 7, K Nátěr mostu penetrační m2 35,490 56, ,79 CS ÚRS Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační "izolace základů opěr 2 x nátěr asfaltový" (7,150*(1,3+1,3))+(6,5*(1,3+1,3)) 35,490 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,26 31 K Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 29, , ,73 CS ÚRS Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 "Zřízení dvojřádku z dlažebních kostek" 7,4*2*2 29, M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 1, , ,40 CS ÚRS výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) P (7,4*2*2*0,2)/5 1, K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,000 61,22 489,76 CS ÚRS Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 8 8,000 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním 34 K m 8, , ,48 CS ÚRS pásem š do 500 mm Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační "dilatační spára v napojení na stávající opěrnou zeď" "opěra na levém břehu"

37 Strana 37 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem 2*4 8, K Bourání základů z betonu prostého m3 10, , ,87 CS ÚRS "Bourání základů opěrné zdi" Bourání_základu 0,8*1*(6,5+7,15) 10, K Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 17, , ,01 CS ÚRS "Bourání stávající opěrné zdi" bourani_zdi 1,25*(6,5+7,15) 17, K R3 Uložní mostovky na distanční podložku 3 vrstvy lepenky max. tl. 20 mm m2 24,570 18,57 456,26 Bourání základů z betonu prostého Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 Uložní mostovky na distanční podložku 3 vrstvy lepenky max. tl. 20 mm ložisko ((0,6*6,5)+(0,6*7,15))*3 24, M R3-1 Lepenka m2 24,570 17,45 428,75 Lepenka D 997 Přesun sutě 5 764,13 39 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 60,573 18, ,47 CS ÚRS Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 40 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 545,157 4, ,60 CS ÚRS Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km *9 'Přepočtené koeficientem množství 545, K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 60,573 39, ,06 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového D 998 Přesun hmot 2 164,23 42 K Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 105,986 20, ,23 CS ÚRS Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

38 Strana 38 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem D PSV Práce a dodávky PSV D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , ,68 43 K Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena m2 13,445 69,96 940,61 CS ÚRS "izolace rubu opěr" 0,985*(6,5+7,15) 13, K Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěrem asfaltovým m2 59, , ,63 CS ÚRS Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým "hydrofobní nátěr mostovky" 0,7*2*4 5,600 "izolace základů opěr 2 x nátěr asfaltový" (6,5*(1,3+1,3))+(7,15*(1,3+1,3))*2 54,080 Součet 59, M asfalt stavebně-izolační, AZIT 105/B2 bal. 190 kg t 0, ,38 411,05 CS ÚRS * 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 19,793 45,62 902,96 CS ÚRS Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP (1,45*6,5)+(1,45*7,15) 19, M pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL m2 22,762 85, ,43 CS ÚRS Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše svislé S emulzí COMBIFLEX- DS Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační AZIT 105/B2 bal. 190 kg "Pracovní spáry mezi základem a dříkem opěr (resp. křídlem) budou dodatečně izolovány pásem izolace z NAIP" Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož DEKBIT V 60 S 35 role 10 m *1.15 'Přepočtené koeficientem množství 22,762

39 Strana 39 z 167 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř. km 0,480 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH ,62 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,62 21,00% ,60 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,22

40 Strana 40 z 167 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř. km 0,480 Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun sutě Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , , , , , , , , , , , , ,64

41 Strana 41 z 167

42 Strana 42 z 167 SOUPIS PRACÍ Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 Objekt: SO Přestavba mostu ř. km 0,480 Místo: Ondřejovice Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem Náklady soupisu celkem ,62 D HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce , ,21 1 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32, , ,58 CS ÚRS "Výkop pro opěry mostu a protimrazový klín" "Plocha v řezu x délka opěry" Rýhy ((7,5+7,5)*3,65) 54,750 "Rýhy hronina 3-60%" Rýhy_3 Rýhy*0,6 32,850 2 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 32,850 6,94 227,98 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Rýhy_3 32,850 3 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 21, , ,72 CS ÚRS

43 Strana 43 z 167 PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem "Rýha hornina 4-40%" Rýhy_4 Rýhy*0,4 21,900 4 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 21,900 10,42 228,20 CS ÚRS Rýhy_4 21,900 5 K Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 42, , ,44 CS ÚRS Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m "Pažení výkopku" Pažení 7,5*2,8*2 42,000 6 K Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 42,000 38, ,84 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m Pažení 42,000 7 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 49,275 49, ,78 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m "Odvoz přebytečné zeminy z výkopu do vzdálnosti 10 km Rýhy-Obsyp 49,275 8 K Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu m3 5, , ,67 CS ÚRS Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny "Obsyp objektů -10% výkopku + zýsyp za opěrnou zdí" Obsyp Rýhy*0,1 5,475 D 2 Zakládání 2 298,97 9 K Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 19,560 31,71 620,25 CS ÚRS Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: 7.8.2017 Zadavatel: Obec Valašská Bystřice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201 Aspe Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2015-31 Polní cesty Drahov KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Drahov Datum: 1.6.2017 Zadavatel: IČ: 01312774 KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774 Uchazeč: IČ: 60838744

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 905-2 Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa KSO: 823 39 CC-CZ: 24124 Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018 Zadavatel: Městská část Praha 4 IČ:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: 2017/120 R: 01 Provětrávací potrubí Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 406,85 1 212753113R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 114,62000 15,20

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S:

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S: S: 20161850 O: 01 R: 01 Položkový rozpočet SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřice nad Pernštejnem BD Masarykovo námšstí

Více

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet Soupis prací Stavba : Číslo a název SO: Investor: Oprava propustku v ulici lesní čtvrť SO 201 Propustek v ulici lesní čtvrť Město Nový Bor nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17a Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 18. 7. 2017 Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,60. Cena bez DPH

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,60. Cena bez DPH REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: TRIN Mosty přes potok Staviska v Třinci, k.ú. Konská, ev.č. IV/12 a VII/3 KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: IČ: 00297313 Město Třinec DIČ: CZ00297313 Uchazeč: IČ: Vyplň

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

VÝKAZ VÝMĚR Rekonstrukce mostu Brušperk Cvekův most

VÝKAZ VÝMĚR Rekonstrukce mostu Brušperk Cvekův most VÝKAZ VÝMĚR Rekonstrukce mostu Brušperk Cvekův most SO 201 Most ev. č. M1 Příprava, bourání Odstranění ornice v tl. 0,25m 12,5 m2 * 0,25 = 3,13 m3 Odstranění vozovky na mostě a v dosahu výkopů živičné

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Zadání s výkazem výměr

Zadání s výkazem výměr 1 Zemní práce Práce a dodávky HSV 1 221 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho 25,800 "stávající kamenné opevnění" (0,50+1,90+1,30+0,60)*6,00 25,800 2 221 113107121 Odstranění

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více