Příklad dobré praxe IX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe IX"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe IX z realizace kariérového poradenství Mgr. Ilona Šimková 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Možnosti kariérního poradenství v prostředí Střední pedagogické školy v Litomyšli Tento přístup vychází ze specifik Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli. Kariérovým poradenstvím rozumíme v našem zařízení škálu informačních, poradenských, diagnostických, motivačních a vzdělávacích činností, 1 které jsou zajišťovány spoluprací výchovného poradce s třídními učiteli. V návaznosti na program osobnostního rozvoje, který prolíná celým středoškolským studiem a věnuje se rozpoznávání osobnostních předpokladů žáků i jejich dalšímu rozvíjení, uvádím další aktivity, které mají žákům usnadnit orientaci v možnostech dalšího vzdělávání i na trhu práce. Při našich poradenských aktivitách úzce spolupracujeme s místní pobočkou PPP, ÚP, občanským sdružením AMALTHEA, internetovými portály vzdělávacích institucí (SCIO, TUTOR apod.) a zejména se školskými zařízení, ve kterých je realizována odborná praxe našich žáků. Podoba kariérního poradenství, vymezovaná v tomto příspěvku, se obrací k žákům ročníku Střední pedagogické školy v Litomyšli. V rámci kariérového poradenství se snažíme představovat vzdělávání jako celoživotní proces a umožňujeme tématům profesní orientace prolínat celým výchovně vzdělávacím působením. Věříme, že vhodným stimulováním kariérového vývoje našim žákům usnadňujeme orientaci na trhu práce a přispíváme ke zvýšení jejich zaměstnavatelnosti, což se odrazí na statistikách úspěšnosti žáků v přijetí na vysoké školy i v procentech absolventů, kteří vstupují do praxe. V rámci kariérového poradenství nabízíme žákům i rodičům konzultace s pedagogickými pracovníky školy, seznamujeme je s profesními možnostmi poskytované kvalifikace a zajišťujeme podporu při jejich rozhodovacím procesu. 1

3 Podpora studijních a pracovních pobytů v zahraničí Využíváme nabídky agentur, které zajišťují studijní pobyty v zahraničí, a vítáme prezentace jejich programů. V tomto roce mají u žáků velký úspěch besedy našich dvou žákyň, které se vrátily z ročního studijního pobytu v USA 2 a na Novém Zélandu. Způsob, jakým popisují svoji motivaci pro studijní pobyt v zahraničí, jednání s agenturou i vlastní zahraniční zkušenosti, vyvolává u jejich vrstevníků zvýšený zájem o studium v zahraničí. Díky partnerství s podobně zaměřenou školou v německém Wandlitz mají naši žáci i kolegové příležitost seznámit se se způsobem práce i vzdělávání v zahraničí a mimo jiné rozvíjet své jazykové kompetence. 3 V letošním roce dokonce absolvovaly dvě žákyně čtvrtého ročníku povinnou pedagogickou praxi v tamní speciální škole a jedna z nich si v Německu zajistila roční pomaturitní pobyt. V hodinách cizího jazyka se proto zaměřujeme nejen na rozvíjení obecných jazykových kompetencí, ale připravujeme žáky i pro studijní či pracovní pobyt v zahraničí. Při hodinách konverzace žáci promýšlí psychologické profily různých profesí a diskutujeme o podmínkách agentur, které studium či práci v zahraničí nabízejí. Hlavně si ale zkouší formulovat odpovědi na autentické inzeráty a připravují si strukturovaný životopis v cizím jazyce, který se spolu s typizovaným motivačním dopisem stává součástí doporučeného portfolia. Ve čtvrtém ročníku navíc řešíme téma přijímacího pohovoru, analyzujeme různé komunikační situace (včetně jejích nonverbálních aspektů) a cvičíme modelové situace takového pohovoru. Seznamování žáků s možnostmi využití jejich kvalifikace a situace na trhu práce Výborné zkušenosti máme i s besedami našich absolventů, kteří pracují na různých pozicích v rámci pomáhajících profesí a představují nám tak konkrétní využití a možnosti dalšího rozvíjení kvalifikace, získané na střední pedagogické škole. Osvědčil se i motivační seminář vedený studenty vyšší odborné školy pedagogické, kteří se žáky střední školy diskutovali o vlastních zkušenostech se studiem a zodpovídali jejich dotazy. 2 Pobyt zprostředkovaný agenturou World Experience 3 Blíže

4 Jiné možnosti profesního profilování získávají žáci díky spolupráci s občanským sdružením AMALTHEA, 4 která se věnuje podpoře rodiny a její sanaci a vedle interaktivních programů, jež pro nás tato organizace připravuje, nabízí žákům dlouhodobou dobrovolnickou činnost. Pedagogická praxe jako významný moment při výchově k volbě povolání V rámci výchovy k volbě povolání se na naší škole soustředíme na praxi žáků v různých typech školských zařízení. Náslechová praxe i přímá výchovná činnost jim dává možnost ujasnit si své profesní zaměření, zjistit, která věková kategorie jim nejlépe vyhovuje a v jakém zařízení se mohou vhodně realizovat. Před praxí se žáci cítí napjatí a nejistí z toho, jak se v pracovním prostředí adaptují, jestli dovedou děti zaujmout a jaké vůči nim mají zvolit jednání. Osvědčilo se nám, když jsme je nechali tyto obavy sepsat a těsně před nástupem na praxi s nimi pracovali. Začali jsme klasifikací těchto obav a strachů a společně pak hledali možnosti jejich ošetření. Nejčastěji se objevuje strach z nezvládnutí dětského kolektivu, obava z navázání vzájemného vztahu a problém s vymezením i udržením si hranic. Vedle výcviku v oblasti komunikačních dovedností, rozvoje sebepoznání a nácviku efektivních relaxačních metod se proto v takové chvíli věnujeme zejména prohlubování interaktivních kompetencí. Společně si formulujeme efektivní principy jednání s dětmi, 5 přičemž si připomínáme specifika dané věkové kategorie a vliv skladby skupiny i individuálních charakteristik jednotlivců. Díky sebepoznávacímu výcviku by si žáci měli být vědomi svých interpersonálních reakcí a pracovat na takových vlastnostech, 6 které obecně usnadňují jednání s lidmi: opravdovost a otevřenost ve vztahu s lidmi bezprostřednost schopnost dávat najevo své city schopnost empatie 4 5 Vycházíme ze zásad úspěšného jednání s lidmi viz HOLEČEK, V. Psychologie pro právníky. kap. 21.2, s Podle HOLEČEK, V. Psychologie pro právníky. s. 249

5 iniciativita ve vztazích s lidmi Během praxe žák získává zpětnou vazbu od svého instruktora i od dětí, se kterými pracuje. Důležitou součástí praxe je však i žákova vlastní reflexe, v níž vyjadřuje své prožitky při práci s dětmi. Po skončení praxe si žáci odpovídají na otázky typu: jak jsem se na praxi cítil? co konkrétně se mi podařilo? co konkrétně se mi nepodařilo? co mě překvapilo mile/nemile? na co jsem nebyl připravený? co jsem o sobě zjistil? jak moji práci hodnotila vedoucí praxe? jak se mi pracovalo s touto věkovou kategorií dětí? v čem mi vyhovovalo dané zařízení? v čem mi nevyhovovalo?... Hodnocení pedagogické praxe směřuje k prohlubování identifikace se studovaným oborem a budování jistoty při volbě povolání, zároveň má však přispívat ke schopnosti žáků formulovat reálná očekávání, zejména ve smyslu vytváření nezkreslené představy o platových a pracovních podmínkách, a vést je ke kladení přiměřených nároků na své budoucí zaměstnání. Orientace v možnostech dalšího vzdělávání i na trhu práce V současné době připravujeme elektronickou databázi, která našim žákům nabídne přehled odkazů a užitečných informací, dosud umisťovaných na nástěnku výchovného poradce. Materiály nabízejí informace o Národních srovnávacích zkouškách, aktuality z oblasti navazujícího studia a přehled vysokých a vyšších odborných škol včetně podmínek přijetí i přípravných kurzů pro jednotlivé studijní obory. 7 Oceňujeme také portál Integrovaného systému typových pozic, 8 kde jsou zobrazeny jednotlivé pracovní pozice spolu s kvalifikačními, osobnostními nebo zdravotními požadavky a statistika mezd i uplatnění na trhu práce. 9 Studijní obory střední pedagogické školy umožňují v každém ročníku specializaci pomocí volitelných předmětů a v návaznosti na tato zaměření má absolvent možnost zvolit si 7 Viz

6 některý ze studijních programů vyšší odborné školy nebo kurzů pro veřejnost, 10 které jsou připraveny tak, aby reagovaly na požadavky legislativy i jednotlivých zařízení. Věříme, že aktualizací dosažené pedagogické kvalifikace získávají na trhu práce nezpochybnitelnou výhodu. Použitá literatura: HOLEČEK, V. Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha: Portál, ISBN VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada Publishing, ISBN E learningové materiály NUOV. Dostupné z < Informační materiály TUTOR a SCIO Komunikační dovednosti rozvíjeny na materiálech Českého centra pro vyjednávání a řešení konfliktů FACIA, O programech celoživotního vzdělávání, které aktualizují získané pedagogické vzdělání, blíže

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 školní vzdělávací program Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

STRATEGIE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2014/2015

STRATEGIE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2014/2015 STRATEGIE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2014/2015 Tato Strategie výchovného poradenství nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013. Aktualizována na školní rok 2014/2015 dne 7.7. 2014. Vychází z Projektu koncepce

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Národní cena kariérového poradenství 2009. 9 vítězných soutěžních příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2009. 9 vítězných soutěžních příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2009 9 vítězných soutěžních příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2009 9 vítězných soutěžních příspěvků Obsah strana 1. část Kategorie: Poradenství pro klienty

Více

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Praha 2013 OBSAH 1. Cíl... 1 2. Vymezení cílových skupin... 1 3. Vymezení požadovaných funkcí

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více