Cvičení stavba a provoz strojů 1 - Šroubový spoj Distanční text

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení stavba a provoz strojů 1 - Šroubový spoj Distanční text"

Transkript

1 Projekt OP RLZ Opatření Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Cvičení stavba a provoz strojů 1 - Šroubový spoj Distanční text 2007

2 Celkový obraz O modulu: Modul je určen pro studenty předmětu Stavba a provoz strojů (cvičení). Studenti musí mít základní vědomosti a dovednosti v oblasti technického kreslení, mechaniky, stavby a provozu strojů, strojírenské technologie a práce s počítačem (CAD aplikace Autodesk Inventor, tabulkové kalkulátory Microsoft Excel ). Dalším předpokladem je znalost základních matematických operací. Účastníci kurzu budou znát zásady pro využití a konstrukci šroubových spojů. Dále budou mít přehled o využití CAD systémů při realizaci výkresové dokumentace šroubových spojů. Formou projektové práce si procvičí provedení základních návrhových a kontrolních výpočtů šroubových spojů. Naučí se práci se technickými normami. Dále si osvojí dovednost tvorby výkresové dokumentace pomocí moderních CAD systémů. Pomůcky a nástroje: distanční text Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (Šroubové spoje) strojnické tabulky, ukázky základních typů šroubových spojů, kalkulačka, počítač s CAD softwarem (např. Autodesk Inventor), tabulkovým kalkulátorem (např. Microsoft Excel), flash animace (jako podpora) pro tvorbu technické dokumentace. Pravidla a konvence: Základem uspořádání modulu je následující schéma: opakování (test) zadání konstrukčního cvičení pevnostní výpočet sestavení funkčního celku výkres sestavení výrobní výkresy - testy. 30. září 2008 Strana 2/56

3 Obsah 1. Šroubový spoj opakování Použití šroubových spojů Druhy spojovacích součástí určených pro šroubové spoje Pojištění šroubových spojů Závity Materiály spojovacích šroubů a matic Pevnostní výpočet šroubových spojů Kontrolní otázky Autotest Příklad - pásová brzda Zadání příkladu Pevnostní výpočet Určení síly F na táhlech Volba varianty řešení Určení materiálů pro táhla a vidlici Určení velikosti metrického závitu na pravém táhle Volba délky závitu pravého táhla Stanovení velikosti metrického závitu šroubů z kontroly na střih Stanovení délky šroubu Stanovení šířky levého táhla a vidlice Sestavení funkčního celku Levé táhlo D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Vidlice D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Pravé táhlo D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Sestavení 3D D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Výkres sestavení (2D) Volba formátu výkresu Vložení základního pohledu Řez sestavou Osy v sestavě Pozice v sestavě Přerušení pohledu Popisové pole září 2008 Strana 3/56

4 2.4.8 Seznam položek Výrobní výkres (2D) Cvičení Kontrolní otázky Autotest září 2008 Strana 4/56

5 1. Šroubový spoj opakování Popis lekce: Následující kapitola shrnuje informace uvedené v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2. Šroubové spoje). Některé odpovědi na kontrolní otázky, resp. autotesty je tedy možno nalézt ve výše uvedeném textu. Délka lekce: 45 minut (1 vyučovací hodina) Klíčová slova: Šroub, matice, podložka, závlačka, pojištění šroubových spojů, pevnostní výpočet šroubových spojů. Motivace k lekci: Šrouby jsou nejčastější strojní součásti a není snad stroje, kde by se nevyskytovaly (1). Bez znalosti správného používání šroubových spojů nelze navrhnout prakticky žádné zařízení. Proto je nutné znát zásady navrhování šroubových spojů a umět je pevnostně zkontrolovat Výklad: 1.1 Použití šroubových spojů Šrouby se nejčastěji používají jako (1): spojovací součásti pro rozebíratelné spoje, napínače pro napínání lan a táhel, uzavírací šrouby (vypouštěcí zátky), stavěcí šrouby (obr. 2f) k seřízení a nastavení vůle mezi součástmi, měřící šrouby u mikrometrů, silový převod pro dosažení velkých osových sil malými obvodovými silami (vřetenový lis, šroubový zvedák), pohybový šroub pro přeměnu točivého pohybu v posuvný (zvedák, vodící šroub), nebo naopak (svidřík). Existují tři základní druhy šroubových spojů: 30. září 2008 Strana 5/56

6 Obrázek 1 Základní druhy šroubových spojů a) spoj s průchozím šroubem s hlavou a maticí šroub prochází dírou s vůlí; b) spoj zašroubovaných šroubem s hlavou šroub je do spodní části zašroubován, horní prochází s vůlí; c) spoj závrtným šroubem a maticí šroub se zašroubuje do spodní části až po konec výběhu, horní součást se na něj zašroubuje a přitáhne maticí, horní částí prochází šroub s vůlí. Podle norem (EN, ISO) se spojovací součásti vyrábějí ve třech třídách přesnosti (rozdíl v tolerancích a drsnostech povrchu): výrobní třída A přesné, výrobní třída B střední, výrobní třída C hrubé. Podrobnější popis naleznete v distančním text Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.1 Základní druhy šroubových spojů). 1.2 Druhy spojovacích součástí určených pro šroubové spoje Šrouby 30. září 2008 Strana 6/56

7 a) čtvercová hlava, b) šestihranná hlava, c) šestihranná hlava s přírubou, d) kuželová hlava, e) zaoblená hlava, f) stavěcí, g) závrtný, h) křídlatý, i) zápustný, j) samořezný, k) lícovaný (osazený). Matice Obrázek 2 Vybrané druhy šroubů a) šestihranná, b) šestihr. nízká, c) šestihr. s nákružkem, d) šestihr. se zářezem (korunová), e) šestihr. spojovací, f) křídlová, g) uzavřená, h) kruhová, i) kruhová se zářezy (KM), j) čtyřhranná, k) rýhovaná. Obrázek 3 Vybrané druhy matic Podložky Podložky se vkládají ve šroubových spojích pod matici (někdy též pod hlavu šroubu pouze v těchto případech (1, s. 21): a) má-li se rozdělit tlak matice nebo hlavy na větší plochu, aby se matice nebo hlava nezatlačovala do součásti z měkčího materiálu (dřevo, kůže, plasty, lehké slitiny), b) prochází-li šroub oválnou dírou nebo dírou s velkou vůlí, c) je-li dosedací plocha pro matici nebo hlavu na spojované součásti neobrobená, drsná nebo nerovná, d) má-li se zamezit odírání součásti při častém uvolňování matice, e) k vyrovnání sklonu, je-li dosedací plocha pro matici nebo hlavu na součásti šikmá. a) pro šestihranné matice a hlavy šroubů, b) klínová pro tyče, c) pružná (pérovka), d) pružná vlnitá e) vějířovitá, f) MB, g) kulová. Závlačky Obrázek 4 Vybrané druhy podložek 30. září 2008 Strana 7/56

8 Slouží k pojištění šroubového spoje (obr. 6a). Obrázek 5 Závlačka Podrobnější přehled spojovacích součástí lze nalézt ve strojnických tabulkách (2), v konkrétních výběrech z norem (3) popř. v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.2 Druhy šroubů matic a podložek). 1.3 Pojištění šroubových spojů Příklady pojištění šroubových spojů (4): a) závlačkou a korunovou maticí, b) pojištění několika šroubů drátem, c) pojistnou podložkou s jazýčkem, d) pojistnou podložkou s nosem. Obrázek 6 Tvarová pojištění šroubů a) dvěma maticemi, b) šestihrannou maticí samojistnou (se zalisovaným kroužkem z polyamidu), c) různými druhy podložek Obrázek 7 Silová pojištění šroubů Pojištění šroubových spojů lze zajistit také materiálovým stykem (přivařením, připájením, zakápnutím lakem, přilepením). Podrobnější informace k dané problematice naleznete v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.3 Pojištění šroubových spojů). 30. září 2008 Strana 8/56

9 1.4 Závity Funkční část šroubu tvoří závit. Závitový profil tvaru trojúhelníku, lichoběžníku, čtverce, apod. je navinut ve šroubovici se stoupáním P kolem válcového jádra (viz. Strojnické tabulky Závity). Druhy závitů se od sebe liší právě svým profilem. Nejčastěji používaný je metrický závit ISO. Rozeznáváme metrické závity: hrubé, jemné (mají menší rozteč). Přednostně volíme závity s hrubou roztečí. Obvyklý je pravý závit; levý (značí se LH) se používá ve zvláštních případech. Příklady značení závitů: M24 metrický závit, D = 24 mm, hrubá rozteč, závit pravý M8x1-LH metrický závit, D = 8 mm, jemná rozteč 1 mm, závit levý Základní rozdělení závitů: spojovací šrouby (metrický závit, whithworthův závit, trubkový závit, oblý závit), pohybové šrouby (čtvercový závit, lichoběžníkový rovnoramenný a nerovnoramenný závit). Metrický závit může mít tři druhy uložení: uložení s vůlí vhodné pro maticové šrouby (4H 5H/4h, 6H/6g, 7H/6g, 4H/8g); uložení přechodné u šroubů (s hlavou) zašroubovaných do materiálu součásti (tab. 1); uložení s přesahem u závrtných konců závrtných šroubů. *) a) uložení s malou vůlí nebo malým přesahem, b) zašroubovaný šroub s dorazem Tabulka 1 (1, s. 31) Výběr doporučených uložení metrického závitu ISO při přechodném uložení Minimální délky zašroubování šroubů (tab. 2): 30. září 2008 Strana 9/56

10 Tabulka 2 (1, s. 31) Minimální délka zašroubování e normalizovaného závitu při statickém zatížení (při dynamickém zatížení e + 20 %) Podrobnější informace k dané problematice naleznete v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.4 až 2.6). 1.5 Materiály spojovacích šroubů a matic Materiály spojovacích šroubů a matic (4): málo namáháné spoje (11 109, ) standard. namáh. spoje (11 340, ), , , (12 040, ) vysoce namáh. spoje (13 240), (14 240), (15 230) v agresívním prostředí (tažené mosazi) ( a ) 30. září 2008 Strana 10/56

11 Tabulka 3 - Výchozí materiály pro šrouby a matice (2) Tabulka 4 - (1, s. 36) Značky a mechanické vlastnosti pro materiál ocelových šroubů a matic (ČSN EN ) 1.6 Pevnostní výpočet šroubových spojů Namáhání šroubového spoje (1, s. 37) posuzujeme podle způsobu zatížení a podle podmínek montáže a provozu šroubového spoje (tab. 5). 30. září 2008 Strana 11/56

12 Tabulka 5 (1, s. 37) Rozdělení šroubových spojů podle způsobu zatížení a namáhání Je-li šroub zatížen silou v ose šroubu nebo silový spoj zatížený silou kolmou k ose šroubu, provádíme výpočet na tah od provozní, popř. utahovací síly, u nenormalizovaných matic se ještě kontroluje tlak mezi závity matice a šroubu. Přídavná zatížení u šroubů utahovaných v zatíženém stavu nebo u spojů s předpětím se v zjednodušení respektují sníženým dovoleným napětím (tab. 6). Způsob zatížení a namáhání Dovolené napětí σ D 1) Poznámka Zatížení silou v ose šroubu: 1. Spoj bez předpětí utahovaný v nezatíženém stavu 2. Spoj bez předpětí utahovaný v zatíženém stavu σ D ~ 0,8R e σ D ~ 0,6R e Míjivé zatížení σ D ~ 0,6R e Střídavé zatížení σ D ~ 0,45R e Míjivé zatížení σ D ~ 0,45R e Střídavé zatížení σ D ~ 0,35R e 3. Spoj s předpětím zatížený klidně σ D ~ (0,3 až 0,15) R e Větší hodnoty pro nižší mechanické vlastnosti a velké průměry 4. Spoj s předpětím zatížený míjivě σ D ~ (0,3 až 0,1) R e Větší hodnoty pro nižší mechanické vlastnosti a malé průměry Zatížení silou kolmou k ose šroubu: 5. Silový spoj σ D ~ (0,33 až 0,2) R e Větší hodnoty pro nižší mechanické vlastnosti a velké průměry 6.Tvarový spoj (lícované šrouby) τ D ~ 0,4 R e Zatížení rázy τ D ~ 0,3 R e 1) U materiálu s nevýraznou mezí kluzu se dosadí Rp0,2 místo Re 30. září 2008 Strana 12/56

13 Tabulka 6 (1, s. 39) Dovolená napětí pro výpočet šroubů Pevností podmínka v tahu: F σ = σd As Tabulka 7 (1, s. 40) Dovolené tlaky v závitech spojovacích šroubů As π = 4 d 2 + d σ(mpa) - napětí σ D (MPa) dovolené napětí A s (mm2) jmenovitý výpočtový průřez F (N) zatěžující síla d 2 (mm) střední průměr závitu d 3 (mm) malý průměr závitu (průměr jádra) π - Ludolfovo číslo A j (mm 2 ) průřez jádra šroubu Aj = π 4 d 3 2 Pevností podmínka pro otlačení: p = F z π d 2 H 1 pd p (MPa) napětí (otlačení) p D (MPa) dovolené napětí (otlačení) z počet závitů matice H 1 (mm) nosná výška závitu H 1 = (d - d 1 )/2 d 1 (mm) malý průměr závitu Výška matice: m = z. P 30. září 2008 Strana 13/56

14 P (mm) rozteč závitu Obrázek 8 Zobrazení průřezů pro výpočet napětí v šroubu Podrobnější informace k dané problematice naleznete v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.9 Pevnostní výpočet šroubů). 1.7 Kontrolní otázky K jakým účelům se používají šrouby? Jakým druhem čáry vykreslujeme na výkrese závit? Který druh matice používáme v kombinaci se závlačkou? Kterému typu podložky říkáme hovorově pérovka. Jaký význam má stoupání závitu u tzv. měřících šroubů? Kterou zkratkou označujeme levý závit? Jaký význam má lícování u závitů? 1.8 Autotest Ke zpracování autotestu můžete použít Strojnické tabulky (2). 1) Která výrobní třída spojovacích součástí je nepřesnější? A B C 2) O jaký úhel je možno dodatečně dotáhnout korunovou matici se závlačkou? září 2008 Strana 14/56

15 90 3) Kterou pojistnou podložku je možno použít pro pojištění KM matice? MB podložku podložku s jazýčkem podložku s nosem 4) V jakých jednotkách se udává rozteč trubkového závitu? milimetry stupně palce 5) Jaká je hrubá rozteč P u závitu M30? 4 mm 3,5 mm 3 mm 6) Jaký vrcholový úhel má lichoběžníkový závit rovnoramenný? ) Pod jakou značkou (písmenem) nalezneme v tabulkách rozměr otvoru pro klíč? e k s 30. září 2008 Strana 15/56

16 2. Příklad - pásová brzda Popis lekce: Tato lekce slouží k zopakování (upevnění) již získaných znalostí z oblasti šroubových spojů a k procvičení nabytých dovedností v CAD systémech. Délka lekce: 855 minut (19 vyučovacích hodin) Klíčová slova: Šroub, matice, podložka, pevnostní výpočet šroubových spojů, CAD, projekt, sestavení funkčního celku, výkres sestavení, výrobní výkres, kóta, značka drsnosti povrchu, pozice. Motivace k lekci: Pomocí zvládnutí moderních CAD technologií se práce s výrobní dokumentací šroubových spojů stává pro konstruktéra daleko efektivnější a příjemnější. Výklad: 2.1 Zadání příkladu Délka lekce: 45 minut (1 vyučovací hodina) Zadání: Proveďte pevnostní návrh a kontrolu spojení táhel, kterými se ovládá pásová brzda traktoru. Spoj musí umožňovat seřizování délky táhel. Vymodelujte 3D sestavení spojení a vypracujte 2D technickou dokumentaci. Vzorový příklad - zadáno: varianta B (obr. 10), síla vyvozovaná řidičem F R = 350 N, síla vratné pružiny F P = 60 N, seřizovací rozpětí x = 20 mm, rozměr a = 700 mm, rozměr b = 30 mm, rozměr c = 50 mm, namáhání spoje je míjivé. 30. září 2008 Strana 16/56

17 Obrázek 9 Schéma ovládání pásové brzdy (6) 2.2 Pevnostní výpočet Délka lekce: 360 minut (8 vyučovacích hodin) výpočet 5 hodin, tvorba protokolu -3 hodiny Postup při návrhu rozměrů: Stanovení nebezpečných průřezů: tah - levé a pravé táhlo, vidlice, smyk - dříky šroubů, otlačení - v závitech levého táhla a vidlice, šrouby a vidlice. Následuje pevnostní kontrola v nebezpečných průřezech - vypočteno nebo zvoleno Určení síly F na táhlech z momentové rovnice určíme sílu F (obr. 9) - kladný směr otáčení proti směru hodinových ručiček FR a F P FR a F F = b c F b = 0 P c 30. září 2008 Strana 17/56

18 F = 30 F = 8066,7 N Volba varianty řešení Vzhledem k výrobní náročnosti, respektive k požadavkům na přesnost spoje zvolíme nejoptimálnější variantu z níže uvedených. a) jednostřižná varianta se šrouby b) dvojstřižná varianta se šrouby c) jednostřižná varianta s kolíky (válcové, kuželové) d) dvojstřižná varianta - čep a závlačka 30. září 2008 Strana 18/56

19 e) varianta s drážkováním Obrázek 10 Příklady variant řešení spojení táhel ovládání pásové brzdy (6) Určení materiálů pro táhla a vidlici Pravé táhlo - volíme materiál (konstrukční ocel pro standardně namáhané spoje, svařitelnost obtížná, materiál šroubu 5.6). Stroj. tabulky (2) - dovolené napětí v tahu (míjivé zatížení) σ DTII = MPa. Volíme σ DTII, = 110 MPa (v praxi zkouška tahem). Levé táhlo a vidlice volíme materiál (konstrukční jemnozrnná ocel, dobrá svařitelnost, ekonomicky výhodnější). Stroj. tabulky (2) - dovolené napětí v tahu (míjivé zatížení) σ DTII = MPa. Volím σ DTII, = 85 MPa Pozn.: Ocel třídy 11 - ocel konstrukční nelegovaná má předepsané mechanické vlastnosti a obsah uhlíku (C), fosforu (P) a síry (S). Vyrábí se ve variantách automatová ocel a ostatní ocel. Použití: pro součásti vyráběné na automatech (čepy, kolíky), na hřebíky a strojní součásti. Index I statické zatížení, II míjivé zatížení, III střídavé zatížení viz ST (2) Určení velikosti metrického závitu na pravém táhle Pravé táhlo namáháno na tah. F σ T = σ DT S S 1 - plocha namáhaná na tah. Jako plochu stanovíme průřez jádra šroubu - A j (obr. 8) a to kvůli zjištění hodnoty malého průměru závitu šroubu d 3. S σ 1 d = π 4 3 T = F π d σ DT 30. září 2008 Strana 19/56

20 d 3 = 4 F π σ DTII,11500 d 3 = ,6 π 110 d 3 = 9,663 mm Ze strojnickým tabulek (tabulka metrické závity) zvolíme závit: který má hodnotu d 3 vyšší než vypočítanou, s hrubou roztečí (vždy první řádek u příslušného závitu), ke kterému najdeme matici z normy ČSN EN 24 XXX nebo ČSN EN 28 XXX (např. nemohu volit závity jako je M7, M9, M11, M15 ) který je doporučený (v tabulkách jsou nedoporučené závity uvedeny v závorkách např. M14, M18). Volíme tedy závit M12 (d 3 = 9,853) Volba délky závitu pravého táhla Podle obrázku 11 vypočítáme délku závitu pravého táhla. b min = e + m1 + x + e = m + Pt v1 = 2 3Pt v 1 bmin minimální délka závitu pravého táhla (kruhového průřezu), e minimální délka zašroubování závitu (lze zvolit také podle tab. 2), m1 výška matice, x seřizovací rozpětí (zadání), v1 přesah (2-3 závity), m délka zašroubování z kontroly na otlačení závitů, Pt rozteč závitu pravého táhla 30. září 2008 Strana 20/56

21 Ze strojnických tabulek pro M12: P t = 1,75 mm m 1 = 10,8 mm Ze zadání: x = 20 mm Vypočteno: v = 2 v1 1 Pt = 2 1,75 v1 = 3,5 mm Zbývá vypočítat e: a) podle tab. 2 Obrázek 11 Volba délky závitu pravého táhla R m = MPa - materiál šroubu 5.6 Potom pro statické zatížení e = 1,2d (při dynamické zatížení e + 20%) e = ( 1,2 d) 120% e = ( 1,2 12) 1,2 e = 17,3 mm b) podle kontroly na otlačení F p = pd S p D = 70 MPa (tab. 7, materiál matice ocel, materiál šroubu 5.6, platí pro stat. zatížení) p DII = p DI. c II ; c součinitel snížení napětí podle způsobu zatížení (viz. stroj. tabulky) p DII = 70. 0,85, ze strojnických tabulek c II = 0,85 p DII = 59,5 MPa Plocha otlačení jednoho závitu má tvar mezikruží (obr. 8). S záv 2 1 = π ( D d 4 F p = n. S záv p D n počet závitů n = m P t 2 1 ) 30. září 2008 Strana 21/56

22 m hloubka zašroubování (bez sražení hrany) 4 F Pt p = 2 2 π ( D d1 ) m m = π. po dosazení: 4. F. P t ( D ) 2 2 d. pd , 6.1,75 m = π.12 1 p ( ,106 ).59, 5 D ze strojnických tabulek - malý průměr závitu matice d 1 = 10,106 mm m = 7,2 mm Ke zjištění hodnoty e přičteme sražení hrany na závitu táhla (odpovídá P t ). e = m + Pt e = 7,2 + 1,75 e = 9 mm Po zvážení použijeme hodnotu e buď z kontroly na otlačení (ekonomičtější), nebo z empirického výpočtu (varianta podle tab. 2 předimenzovaná). Zbývá dopočítat délku závitu pravého táhla: b min = e + m1 + x + b min = , ,5 v 1 b min = 43,3 mm Volíme b = 45 mm (strojnické tabulky normální délkové rozměry) Stanovení velikosti metrického závitu šroubů z kontroly na střih Určíme kritická místa (průřezy), která jsou namáhána na střih (obr. 12) vyznačeno červenou barvou. Základní vztah: Obrázek 12 Vyznačení průřezů šroubů namáhaných na střih (smyk) 30. září 2008 Strana 22/56

23 F τ S = τ DS S Namáhané průřezy mají tvar kruhu (obr. 8) o průměru d 3. 2 d 3s S 2 = π 4 Z obr. 12 je patrno, že střižné plochy jsou celkem 4 (dva dvojstřižné šrouby). τ 4 F 4 π d S = 2 3s d 3s = F π τ DSII τ DS τ DSII dovolené napětí ve smyku (II míjivé zatížení) τ DSII zjistíme podle materiálu šroubu volíme materiál 5.6 (11 500) τ DSII,11500 = MPa Volíme τ DSII = 70 MPa d 3s = 8066, 6 π 70 d 3s = 6,057 mm Závit určíme podle stejných pravidel jako u bodu c). Volíme tedy závit M8 (d 3 = 6,466) Stanovení délky šroubu l = š + 2t + h + m1 v2 Obrázek 13 Stanovení délky šroubu 30. září 2008 Strana 23/56

24 t tloušťka desky (z kontroly na otlačení šroubu) h výška podložky m 1š výška matice v 2 přesah (2 až 3 závity) Určení tloušťky desek z kontroly na otlačení. p = F S pd Obrázek 14 Průběh otlačení šroubu Plocha otlačení šroubu (při dvou šroubech je plocha dvojnásobná): S t 3 = 2 d = 2 F ds s t pd p D = (0,7 až 0,9) σ Dd σ Dd dovolené napětí v tlaku Pro materiály stykových ploch: šroub - σ DdII, = 90 až 135 MPa ( 110 MPa), levé táhlo a vidlice - σ DdII, = 75 až 105 MPa ( 90 MPa). Musíme uvažovat s nižší hodnotou dovoleného napětí (90 MPa): p DII = 90. 0,7 (zvolili jsme bezpečnější koeficient 0,7) p DII = 63 MPa (tuto hodnotu lze vyčíst také z tabulky 8) 8066,6 t = září 2008 Strana 24/56

25 t = 8 mm Hodnotu t musíme volit také s ohledem na pravé táhlo a navazující matici (obr. 15). Rozměr matice ze strojnických tabulek (pro M12) e min = 20,03 mm. Potom volíme: t = 10 mm (2t = 20 mm) Obrázek 15 Volba rozměrů táhla Vypočítáme délku šroubu: l = š + 2t + h + m1 v2 l = ,6 + 6,8 + (2 1,25) l = 30,9 mm Délku šroubu zvolíme podle strojnických tabulek a příslušné normy: např. ŠROUB M8x35 ISO září 2008 Strana 25/56

26 Tabulka 8 Směrné hodnoty dovolených napětí čepových a kolíkových spojů Stanovení šířky levého táhla a vidlice Z kontroly na tah určíme minimální šířku levého táhla, resp. vidlice s: σ T = F S σ DT Obrázek 16 Stanovení ploch namáhaných na tah (směr šrafování určuje uvedené součásti) 30. září 2008 Strana 26/56

27 S 4 = ( s dd) t F s = + dd σ DTII t d d díra pro šroub (strojnické tabulky) střední řada pro šroub M8 9 mm σ DTII, dovolené napětí v tahu pro mat. levého táhla a vidlice 75 až 105 MPa Volíme σ DTII = 90 MPa 8066,6 _ s = + 9 ; s = 17,96 mm; volíme (s ohledem na polotovar a navazující součásti) s = 20 mm Dále je potřeba ověřit jestli je možno na šířku táhla, resp. vidlice navrhnout daný šroubový spoj (obr. 17). Vše vychází z porovnání rozměrů největšího průměru podložky d 2 a rozměru s. Podložka je v našem případě menší než navržený rozměr s vše je v pořádku. V opačném případě bychom museli rozměr s zvětšit. Další porovnání rozměrů musíme provést u rozměru s a rozměru matice pro pravé táhlo e min (obr. 15). d 2 = 16 mm (pro ČSN , ISO 7092) emin = 20,03 mm (pro ISO 4032) s = 20 mm Obrázek 17 Ověření možnosti návrhu daného šroubového spoje 2.3 Sestavení funkčního celku 180 minut (4 vyučovací hodiny) Úkol: Pomocí CAD programu Autodesk Inventor vymodelujte sestavení funkčního celku navrženého šroubového spoje ve 3D. Rozměry které neznáte si zvolte. Před začátkem práce v Inventoru založit nový projekt (nastavit umístění jednotlivých součástí do zvoleného adresáře). 30. září 2008 Strana 27/56

28 2.3.1 Levé táhlo Známe: šířka táhla s = 20 mm, tloušťka táhla t = 10 mm, délku táhla neznáme volíme, Součást začneme modelovat pomocí šablony norma.ipt. V režimu náčrt nakreslíme základní tvar součásti (ve 2D) a zakótujeme (obr. 18). Obrázek 18 Náčrt pro tvorbu levého táhla Z náčrtu provedeme vysunutí do patřičné tloušťky součásti t (v našem případě 10 mm) a součást uložíme. Obrázek 19 Vysunutí levého táhla Obrázek 20 Levé táhlo 30. září 2008 Strana 28/56

29 3D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Levé táhlo: DWF INVENTOR Vidlice Obdobným způsobem (jako u levého táhla) vytvoříme model vidlice (obr. 21). Šířka je stejná jako u táhla (20 mm), tloušťka odpovídá 2t (20 mm). Hloubku drážky a celkovou délku zvolíme s ohledem na jednotlivé části vidlice. Obrázek 21 Základní náčrt pro tvorbu vidlice Obrázek 22 Vysunutí vidlice Závitovou díru vytvoříme pomocí příkazu díra. Hloubku díry vypočítáme podle obr září 2008 Strana 29/56

30 Obrázek 23 Tvorba díry ve vidlici Obrázek 24 Vidlice 3D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Vidlice: DWF INVENTOR Pravé táhlo Pravé táhlo vytvoříme vysunutím kružnice o průměru, který jsme zvolili v kapitole (12 mm). Délku (vysunutí) opět zvolíme. Dále vytvoříme závit (obr. 25) ISO metrický profil (v záložce specifikace) o příslušné délce bmin (45 mm). Posledním krokem je vytvoření sražení (obr. 26) odpovídající hodnotě P závitu (1,75 x 45 ). 30. září 2008 Strana 30/56

31 Obrázek 25 Vytvoření závitu na pravém táhle Obrázek 26 Sražení hrany závitu na pravém táhle Obrázek 27 Pravé táhlo 3D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Pravé táhlo: DWF INVENTOR Sestavení 3D Sestavu začneme tvořit pomocí šablony norma.iam. Vložíme jednotlivé součásti a nadefinujeme u nich vzájemné vazby. 30. září 2008 Strana 31/56

32 Obrázek 28 Základní součásti vložené v sestavě Před vytvořením vazby si můžeme jednotlivé součásti pootočit do potřebné polohy (příkaz otočení komponenty G). Obrázek 29 Otočení komponenty Při vazbení levého táhla a vidlice ponecháme mezi čelem levého táhla a čelem drážky ve vidlici mezeru (1 až 2 mm) obr září 2008 Strana 32/56

33 Obrázek 30 Vazby mezi levým táhlem a vidlicí (vazba proti sobě) Při vazbení vidlice a pravého táhla jsme použili vazbu vložit (dovnitř o hodnotu x + e), obr. 31. Při určování směru musíme zvolit správné znaménko (+ nebo -). Obrázek 31 Vazba mezi vidlicí a pravým táhlem V obsahovém centru najdeme matici ISO 4032 (obr. 32) a vložíme na potřebné místo (obr. 33, 34). Velikost matice se automaticky přizpůsobí průměru, ke kterému budeme matici vazbit. 30. září 2008 Strana 33/56

34 Obrázek 32 Obsahové centrum vyhledávání 30. září 2008 Strana 34/56

35 Obrázek 33 Volba rozměru normalizované součásti Obrázek 34 Definování vazeb vidlice a matice Další možností je využití funkce AutoDrop (umožňuje zjednodušení v podobě automatického použití vazby vložit s možností změnit rozměr normalizované součásti ) obr září 2008 Strana 35/56

36 Obrázek 35 Změna rozměru normalizované součásti po vložení (při využití funkce AutoDrop) Posledním krokem k dokončení sestavení 3D je automatické vložení šroubových spojů pomocí generátoru šroubových spojů. Umístění vybereme jako lineární a označíme počáteční rovinu pro vkládání šroubového spoje označena modře (obr. 36). Obrázek 36 Výběr počáteční roviny šroubového spoje Následuje definování lineárních hran, resp. přesné (rozměrové) umístění šroubového spoje od těchto hran (obr. 37). 30. září 2008 Strana 36/56

37 Obrázek 37 Přesné umístění šroubového spoje V další fázi vybereme rovinu ukončení (obr. 38) a zkontrolujeme zda nám typ navrhovaných děr vyhovuje (kliknutím na typ díry a následně na tlačítko se třemi tečkami je možno díru změnit). Obrázek 38 Rovina ukončení šroubového spoje 30. září 2008 Strana 37/56

38 Kliknutím na ikonu se objeví výběr šroubů, které je možno použít. Vybereme šroub ISO 4017 (obr. 39) a doplníme další normalizované součásti (podložka, matice) obr. 40. Obrázek 39 Výběr typu šroubu Obrázek 40 Součásti šroubového spoje Stejným způsobem vytvoříme druhý šroubový spoj nebo použijeme příkazu obdélníkové pole. Obrázek 41 Kompletní sestavení funkčního celku 3D 30. září 2008 Strana 38/56

39 3D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Kompletní sestavení funkčního celku 3D: DWF INVENTOR 2.4 Výkres sestavení (2D) 180 minut (4 vyučovací hodiny) Úkol: Pomocí programu Autodesk Inventor vytvořte výkres sestavení (2D) navrženého šroubového spoje Volba formátu výkresu Formát výkresu zvolte s ohledem na rozměry modelu, resp. použité měřítko zobrazení (musí být normalizované pozor v Inventoru nalezneme také měřítka nenormalizovaná). Použijeme příkaz Nový a vybereme šablonu Norma.idw. Po načtení šablony si upravíme rozměr výkresu na požadovaný formát (obr. 42). V panelu prohlížeč klikneme pravým tlačítkem myši na volbu upravit list a zvolíme formát výkresu Vložení základního pohledu Obrázek 42 Úprava formátu výkresu Na zvolený formát vložíme základní pohled (obr. 43). Musíme zvolit orientaci (aktuální, horní, dolní ), měřítko, styl zobrazení. Vlastní orientaci pohledu je možno nadefinovat tlačítkem, které je na obr. 43 označeno červenou barvou V Inventoru je třeba dbát na dodržení platných norem (pozor v nabídce je možno zvolit i nenormalizovaná 30. září 2008 Strana 39/56

40 měřítka). Styl zobrazení volíme obvykle jako pohled s odstraněnými skrytými hranami. Obrázek 43 Vložení základního pohledu V záložce Možnosti zobrazení (obr. 44) zatrhneme volbu Prvek závitu (zobrazení závitu na pohledu). 30. září 2008 Strana 40/56

41 2.4.3 Řez sestavou Obrázek 44 Nastavení výkresového pohledu Ze základního pohledu vytvoříme řez použitím funkce Pohled řezu. Po zvolení této funkce je nejprve nutné vybrat pohled ze kterého budeme řez tvořit. Dále nadefinujeme rovinu řezu - pomocí trasování úchopových bodů (obr. 45). Obrázek 45 Trasování úchopových bodů pro nadefinování řezné roviny Po určení řezné roviny (v našem případě definována pouze dvěma body) potvrdíme pravým tlačítkem na myši zvolíme volbu Pokračovat a editujeme nabídku řez (obr. 46). 30. září 2008 Strana 41/56

42 Obrázek 46 Nabídka Řez V panelu prohlížeč (obr. 47) vypneme řez u pravého táhla (podle normy se spojovací součásti nekreslí v řezu). Obrázek 47 Vypnutí účasti (zobrazení) řezu u součásti Pokud chceme vypnout zobrazení celé čáry řezu klikneme na ni pravým tlačítkem myši a odstraníme zatržítko u volby Zobrazit celou čáru (obr. 48). 30. září 2008 Strana 42/56

43 2.4.4 Osy v sestavě Obrázek 48 Zobrazení čáry řezu K zobrazení os souměrnosti můžeme využít dvě možnosti: a) vložení automatických os, b) manuální zakreslení os. Ad a) Kurzorem se přiblížíme k rámečku ohraničující pohled v němž chceme osy vygenerovat, klikneme pravým tl. myši a vybereme možnost Automatické osy (obr. 49). Obrázek 49 Volba automatické osy V menu Automatické osy vybereme patřičné druhy zobrazení os (obr. 50) a potvrdíme OK. Pomocí koncových bodů osy prodloužíme (zkrátíme). 30. září 2008 Strana 43/56

44 Obrázek 50 Menu Automatické osy Ad b) Přepneme Panel Výkresové pohledy na Panel Poznámky výkresu (obr. 51) a rozbalíme volbu Středová značka v níž je ukryt příkaz Osa, resp. Dělící osa. Pomocí úchopových bodů (např. polovina) je možno definovat počáteční a koncové body os. Obrázek 51 Panel Poznámky výkresu osy 30. září 2008 Strana 44/56

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Spoje ve strojírenství

Spoje ve strojírenství Spoje ve strojírenství Elektronická učebnice Miloš Šlupina Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Obsah 1 Rozdělení spojů 4 2 Šroubové spoje.

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Silové poměry na šroubu,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ

VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ VÝPOČET TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ OBSAH ZADÁNÍ ÚLOHY... 2 ŘEŠENÍ ÚLOHY... 2 Uložení s vůlí.... 2 Výpočet:...4 Uložení s přesahem.... 5 Výpočet:...5 Uložení přechodné... 6 Výpočet:...7 ŘEŠENÍ ÚLOHY... 8 LITERATURA...

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy I. Praha 2011 Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení Tato sbírka

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA DÍLŮ V PROSTŘEDÍ NORMA.IPT Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Založení projektu v Autodesk Inventoru

Založení projektu v Autodesk Inventoru Založení projektu v Autodesk Inventoru Správné založení projektu je základní předpokladem pro úspěšné a bezproblémové kreslení. Projekt by měl vždy mít tuto strukturu: Složka, v níž je umístěn soubor projektu

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat příkazy ze skupiny pro úpravu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

SPSKS SLOVO ÚVODEM. Marek Novotný předseda představenstva

SPSKS SLOVO ÚVODEM. Marek Novotný předseda představenstva -1- SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Pomineme-li požadavky legislativy, kde vyhláška č. 298/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyžaduje u technického dozoru pro vedení důlních a podzemních

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více