Cvičení stavba a provoz strojů 1 - Šroubový spoj Distanční text

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení stavba a provoz strojů 1 - Šroubový spoj Distanční text"

Transkript

1 Projekt OP RLZ Opatření Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Cvičení stavba a provoz strojů 1 - Šroubový spoj Distanční text 2007

2 Celkový obraz O modulu: Modul je určen pro studenty předmětu Stavba a provoz strojů (cvičení). Studenti musí mít základní vědomosti a dovednosti v oblasti technického kreslení, mechaniky, stavby a provozu strojů, strojírenské technologie a práce s počítačem (CAD aplikace Autodesk Inventor, tabulkové kalkulátory Microsoft Excel ). Dalším předpokladem je znalost základních matematických operací. Účastníci kurzu budou znát zásady pro využití a konstrukci šroubových spojů. Dále budou mít přehled o využití CAD systémů při realizaci výkresové dokumentace šroubových spojů. Formou projektové práce si procvičí provedení základních návrhových a kontrolních výpočtů šroubových spojů. Naučí se práci se technickými normami. Dále si osvojí dovednost tvorby výkresové dokumentace pomocí moderních CAD systémů. Pomůcky a nástroje: distanční text Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (Šroubové spoje) strojnické tabulky, ukázky základních typů šroubových spojů, kalkulačka, počítač s CAD softwarem (např. Autodesk Inventor), tabulkovým kalkulátorem (např. Microsoft Excel), flash animace (jako podpora) pro tvorbu technické dokumentace. Pravidla a konvence: Základem uspořádání modulu je následující schéma: opakování (test) zadání konstrukčního cvičení pevnostní výpočet sestavení funkčního celku výkres sestavení výrobní výkresy - testy. 30. září 2008 Strana 2/56

3 Obsah 1. Šroubový spoj opakování Použití šroubových spojů Druhy spojovacích součástí určených pro šroubové spoje Pojištění šroubových spojů Závity Materiály spojovacích šroubů a matic Pevnostní výpočet šroubových spojů Kontrolní otázky Autotest Příklad - pásová brzda Zadání příkladu Pevnostní výpočet Určení síly F na táhlech Volba varianty řešení Určení materiálů pro táhla a vidlici Určení velikosti metrického závitu na pravém táhle Volba délky závitu pravého táhla Stanovení velikosti metrického závitu šroubů z kontroly na střih Stanovení délky šroubu Stanovení šířky levého táhla a vidlice Sestavení funkčního celku Levé táhlo D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Vidlice D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Pravé táhlo D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Sestavení 3D D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Výkres sestavení (2D) Volba formátu výkresu Vložení základního pohledu Řez sestavou Osy v sestavě Pozice v sestavě Přerušení pohledu Popisové pole září 2008 Strana 3/56

4 2.4.8 Seznam položek Výrobní výkres (2D) Cvičení Kontrolní otázky Autotest září 2008 Strana 4/56

5 1. Šroubový spoj opakování Popis lekce: Následující kapitola shrnuje informace uvedené v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2. Šroubové spoje). Některé odpovědi na kontrolní otázky, resp. autotesty je tedy možno nalézt ve výše uvedeném textu. Délka lekce: 45 minut (1 vyučovací hodina) Klíčová slova: Šroub, matice, podložka, závlačka, pojištění šroubových spojů, pevnostní výpočet šroubových spojů. Motivace k lekci: Šrouby jsou nejčastější strojní součásti a není snad stroje, kde by se nevyskytovaly (1). Bez znalosti správného používání šroubových spojů nelze navrhnout prakticky žádné zařízení. Proto je nutné znát zásady navrhování šroubových spojů a umět je pevnostně zkontrolovat Výklad: 1.1 Použití šroubových spojů Šrouby se nejčastěji používají jako (1): spojovací součásti pro rozebíratelné spoje, napínače pro napínání lan a táhel, uzavírací šrouby (vypouštěcí zátky), stavěcí šrouby (obr. 2f) k seřízení a nastavení vůle mezi součástmi, měřící šrouby u mikrometrů, silový převod pro dosažení velkých osových sil malými obvodovými silami (vřetenový lis, šroubový zvedák), pohybový šroub pro přeměnu točivého pohybu v posuvný (zvedák, vodící šroub), nebo naopak (svidřík). Existují tři základní druhy šroubových spojů: 30. září 2008 Strana 5/56

6 Obrázek 1 Základní druhy šroubových spojů a) spoj s průchozím šroubem s hlavou a maticí šroub prochází dírou s vůlí; b) spoj zašroubovaných šroubem s hlavou šroub je do spodní části zašroubován, horní prochází s vůlí; c) spoj závrtným šroubem a maticí šroub se zašroubuje do spodní části až po konec výběhu, horní součást se na něj zašroubuje a přitáhne maticí, horní částí prochází šroub s vůlí. Podle norem (EN, ISO) se spojovací součásti vyrábějí ve třech třídách přesnosti (rozdíl v tolerancích a drsnostech povrchu): výrobní třída A přesné, výrobní třída B střední, výrobní třída C hrubé. Podrobnější popis naleznete v distančním text Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.1 Základní druhy šroubových spojů). 1.2 Druhy spojovacích součástí určených pro šroubové spoje Šrouby 30. září 2008 Strana 6/56

7 a) čtvercová hlava, b) šestihranná hlava, c) šestihranná hlava s přírubou, d) kuželová hlava, e) zaoblená hlava, f) stavěcí, g) závrtný, h) křídlatý, i) zápustný, j) samořezný, k) lícovaný (osazený). Matice Obrázek 2 Vybrané druhy šroubů a) šestihranná, b) šestihr. nízká, c) šestihr. s nákružkem, d) šestihr. se zářezem (korunová), e) šestihr. spojovací, f) křídlová, g) uzavřená, h) kruhová, i) kruhová se zářezy (KM), j) čtyřhranná, k) rýhovaná. Obrázek 3 Vybrané druhy matic Podložky Podložky se vkládají ve šroubových spojích pod matici (někdy též pod hlavu šroubu pouze v těchto případech (1, s. 21): a) má-li se rozdělit tlak matice nebo hlavy na větší plochu, aby se matice nebo hlava nezatlačovala do součásti z měkčího materiálu (dřevo, kůže, plasty, lehké slitiny), b) prochází-li šroub oválnou dírou nebo dírou s velkou vůlí, c) je-li dosedací plocha pro matici nebo hlavu na spojované součásti neobrobená, drsná nebo nerovná, d) má-li se zamezit odírání součásti při častém uvolňování matice, e) k vyrovnání sklonu, je-li dosedací plocha pro matici nebo hlavu na součásti šikmá. a) pro šestihranné matice a hlavy šroubů, b) klínová pro tyče, c) pružná (pérovka), d) pružná vlnitá e) vějířovitá, f) MB, g) kulová. Závlačky Obrázek 4 Vybrané druhy podložek 30. září 2008 Strana 7/56

8 Slouží k pojištění šroubového spoje (obr. 6a). Obrázek 5 Závlačka Podrobnější přehled spojovacích součástí lze nalézt ve strojnických tabulkách (2), v konkrétních výběrech z norem (3) popř. v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.2 Druhy šroubů matic a podložek). 1.3 Pojištění šroubových spojů Příklady pojištění šroubových spojů (4): a) závlačkou a korunovou maticí, b) pojištění několika šroubů drátem, c) pojistnou podložkou s jazýčkem, d) pojistnou podložkou s nosem. Obrázek 6 Tvarová pojištění šroubů a) dvěma maticemi, b) šestihrannou maticí samojistnou (se zalisovaným kroužkem z polyamidu), c) různými druhy podložek Obrázek 7 Silová pojištění šroubů Pojištění šroubových spojů lze zajistit také materiálovým stykem (přivařením, připájením, zakápnutím lakem, přilepením). Podrobnější informace k dané problematice naleznete v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.3 Pojištění šroubových spojů). 30. září 2008 Strana 8/56

9 1.4 Závity Funkční část šroubu tvoří závit. Závitový profil tvaru trojúhelníku, lichoběžníku, čtverce, apod. je navinut ve šroubovici se stoupáním P kolem válcového jádra (viz. Strojnické tabulky Závity). Druhy závitů se od sebe liší právě svým profilem. Nejčastěji používaný je metrický závit ISO. Rozeznáváme metrické závity: hrubé, jemné (mají menší rozteč). Přednostně volíme závity s hrubou roztečí. Obvyklý je pravý závit; levý (značí se LH) se používá ve zvláštních případech. Příklady značení závitů: M24 metrický závit, D = 24 mm, hrubá rozteč, závit pravý M8x1-LH metrický závit, D = 8 mm, jemná rozteč 1 mm, závit levý Základní rozdělení závitů: spojovací šrouby (metrický závit, whithworthův závit, trubkový závit, oblý závit), pohybové šrouby (čtvercový závit, lichoběžníkový rovnoramenný a nerovnoramenný závit). Metrický závit může mít tři druhy uložení: uložení s vůlí vhodné pro maticové šrouby (4H 5H/4h, 6H/6g, 7H/6g, 4H/8g); uložení přechodné u šroubů (s hlavou) zašroubovaných do materiálu součásti (tab. 1); uložení s přesahem u závrtných konců závrtných šroubů. *) a) uložení s malou vůlí nebo malým přesahem, b) zašroubovaný šroub s dorazem Tabulka 1 (1, s. 31) Výběr doporučených uložení metrického závitu ISO při přechodném uložení Minimální délky zašroubování šroubů (tab. 2): 30. září 2008 Strana 9/56

10 Tabulka 2 (1, s. 31) Minimální délka zašroubování e normalizovaného závitu při statickém zatížení (při dynamickém zatížení e + 20 %) Podrobnější informace k dané problematice naleznete v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.4 až 2.6). 1.5 Materiály spojovacích šroubů a matic Materiály spojovacích šroubů a matic (4): málo namáháné spoje (11 109, ) standard. namáh. spoje (11 340, ), , , (12 040, ) vysoce namáh. spoje (13 240), (14 240), (15 230) v agresívním prostředí (tažené mosazi) ( a ) 30. září 2008 Strana 10/56

11 Tabulka 3 - Výchozí materiály pro šrouby a matice (2) Tabulka 4 - (1, s. 36) Značky a mechanické vlastnosti pro materiál ocelových šroubů a matic (ČSN EN ) 1.6 Pevnostní výpočet šroubových spojů Namáhání šroubového spoje (1, s. 37) posuzujeme podle způsobu zatížení a podle podmínek montáže a provozu šroubového spoje (tab. 5). 30. září 2008 Strana 11/56

12 Tabulka 5 (1, s. 37) Rozdělení šroubových spojů podle způsobu zatížení a namáhání Je-li šroub zatížen silou v ose šroubu nebo silový spoj zatížený silou kolmou k ose šroubu, provádíme výpočet na tah od provozní, popř. utahovací síly, u nenormalizovaných matic se ještě kontroluje tlak mezi závity matice a šroubu. Přídavná zatížení u šroubů utahovaných v zatíženém stavu nebo u spojů s předpětím se v zjednodušení respektují sníženým dovoleným napětím (tab. 6). Způsob zatížení a namáhání Dovolené napětí σ D 1) Poznámka Zatížení silou v ose šroubu: 1. Spoj bez předpětí utahovaný v nezatíženém stavu 2. Spoj bez předpětí utahovaný v zatíženém stavu σ D ~ 0,8R e σ D ~ 0,6R e Míjivé zatížení σ D ~ 0,6R e Střídavé zatížení σ D ~ 0,45R e Míjivé zatížení σ D ~ 0,45R e Střídavé zatížení σ D ~ 0,35R e 3. Spoj s předpětím zatížený klidně σ D ~ (0,3 až 0,15) R e Větší hodnoty pro nižší mechanické vlastnosti a velké průměry 4. Spoj s předpětím zatížený míjivě σ D ~ (0,3 až 0,1) R e Větší hodnoty pro nižší mechanické vlastnosti a malé průměry Zatížení silou kolmou k ose šroubu: 5. Silový spoj σ D ~ (0,33 až 0,2) R e Větší hodnoty pro nižší mechanické vlastnosti a velké průměry 6.Tvarový spoj (lícované šrouby) τ D ~ 0,4 R e Zatížení rázy τ D ~ 0,3 R e 1) U materiálu s nevýraznou mezí kluzu se dosadí Rp0,2 místo Re 30. září 2008 Strana 12/56

13 Tabulka 6 (1, s. 39) Dovolená napětí pro výpočet šroubů Pevností podmínka v tahu: F σ = σd As Tabulka 7 (1, s. 40) Dovolené tlaky v závitech spojovacích šroubů As π = 4 d 2 + d σ(mpa) - napětí σ D (MPa) dovolené napětí A s (mm2) jmenovitý výpočtový průřez F (N) zatěžující síla d 2 (mm) střední průměr závitu d 3 (mm) malý průměr závitu (průměr jádra) π - Ludolfovo číslo A j (mm 2 ) průřez jádra šroubu Aj = π 4 d 3 2 Pevností podmínka pro otlačení: p = F z π d 2 H 1 pd p (MPa) napětí (otlačení) p D (MPa) dovolené napětí (otlačení) z počet závitů matice H 1 (mm) nosná výška závitu H 1 = (d - d 1 )/2 d 1 (mm) malý průměr závitu Výška matice: m = z. P 30. září 2008 Strana 13/56

14 P (mm) rozteč závitu Obrázek 8 Zobrazení průřezů pro výpočet napětí v šroubu Podrobnější informace k dané problematice naleznete v distančním textu Cvičení stavba a provoz strojů 1 modul Spoje (kapitola 2.9 Pevnostní výpočet šroubů). 1.7 Kontrolní otázky K jakým účelům se používají šrouby? Jakým druhem čáry vykreslujeme na výkrese závit? Který druh matice používáme v kombinaci se závlačkou? Kterému typu podložky říkáme hovorově pérovka. Jaký význam má stoupání závitu u tzv. měřících šroubů? Kterou zkratkou označujeme levý závit? Jaký význam má lícování u závitů? 1.8 Autotest Ke zpracování autotestu můžete použít Strojnické tabulky (2). 1) Která výrobní třída spojovacích součástí je nepřesnější? A B C 2) O jaký úhel je možno dodatečně dotáhnout korunovou matici se závlačkou? září 2008 Strana 14/56

15 90 3) Kterou pojistnou podložku je možno použít pro pojištění KM matice? MB podložku podložku s jazýčkem podložku s nosem 4) V jakých jednotkách se udává rozteč trubkového závitu? milimetry stupně palce 5) Jaká je hrubá rozteč P u závitu M30? 4 mm 3,5 mm 3 mm 6) Jaký vrcholový úhel má lichoběžníkový závit rovnoramenný? ) Pod jakou značkou (písmenem) nalezneme v tabulkách rozměr otvoru pro klíč? e k s 30. září 2008 Strana 15/56

16 2. Příklad - pásová brzda Popis lekce: Tato lekce slouží k zopakování (upevnění) již získaných znalostí z oblasti šroubových spojů a k procvičení nabytých dovedností v CAD systémech. Délka lekce: 855 minut (19 vyučovacích hodin) Klíčová slova: Šroub, matice, podložka, pevnostní výpočet šroubových spojů, CAD, projekt, sestavení funkčního celku, výkres sestavení, výrobní výkres, kóta, značka drsnosti povrchu, pozice. Motivace k lekci: Pomocí zvládnutí moderních CAD technologií se práce s výrobní dokumentací šroubových spojů stává pro konstruktéra daleko efektivnější a příjemnější. Výklad: 2.1 Zadání příkladu Délka lekce: 45 minut (1 vyučovací hodina) Zadání: Proveďte pevnostní návrh a kontrolu spojení táhel, kterými se ovládá pásová brzda traktoru. Spoj musí umožňovat seřizování délky táhel. Vymodelujte 3D sestavení spojení a vypracujte 2D technickou dokumentaci. Vzorový příklad - zadáno: varianta B (obr. 10), síla vyvozovaná řidičem F R = 350 N, síla vratné pružiny F P = 60 N, seřizovací rozpětí x = 20 mm, rozměr a = 700 mm, rozměr b = 30 mm, rozměr c = 50 mm, namáhání spoje je míjivé. 30. září 2008 Strana 16/56

17 Obrázek 9 Schéma ovládání pásové brzdy (6) 2.2 Pevnostní výpočet Délka lekce: 360 minut (8 vyučovacích hodin) výpočet 5 hodin, tvorba protokolu -3 hodiny Postup při návrhu rozměrů: Stanovení nebezpečných průřezů: tah - levé a pravé táhlo, vidlice, smyk - dříky šroubů, otlačení - v závitech levého táhla a vidlice, šrouby a vidlice. Následuje pevnostní kontrola v nebezpečných průřezech - vypočteno nebo zvoleno Určení síly F na táhlech z momentové rovnice určíme sílu F (obr. 9) - kladný směr otáčení proti směru hodinových ručiček FR a F P FR a F F = b c F b = 0 P c 30. září 2008 Strana 17/56

18 F = 30 F = 8066,7 N Volba varianty řešení Vzhledem k výrobní náročnosti, respektive k požadavkům na přesnost spoje zvolíme nejoptimálnější variantu z níže uvedených. a) jednostřižná varianta se šrouby b) dvojstřižná varianta se šrouby c) jednostřižná varianta s kolíky (válcové, kuželové) d) dvojstřižná varianta - čep a závlačka 30. září 2008 Strana 18/56

19 e) varianta s drážkováním Obrázek 10 Příklady variant řešení spojení táhel ovládání pásové brzdy (6) Určení materiálů pro táhla a vidlici Pravé táhlo - volíme materiál (konstrukční ocel pro standardně namáhané spoje, svařitelnost obtížná, materiál šroubu 5.6). Stroj. tabulky (2) - dovolené napětí v tahu (míjivé zatížení) σ DTII = MPa. Volíme σ DTII, = 110 MPa (v praxi zkouška tahem). Levé táhlo a vidlice volíme materiál (konstrukční jemnozrnná ocel, dobrá svařitelnost, ekonomicky výhodnější). Stroj. tabulky (2) - dovolené napětí v tahu (míjivé zatížení) σ DTII = MPa. Volím σ DTII, = 85 MPa Pozn.: Ocel třídy 11 - ocel konstrukční nelegovaná má předepsané mechanické vlastnosti a obsah uhlíku (C), fosforu (P) a síry (S). Vyrábí se ve variantách automatová ocel a ostatní ocel. Použití: pro součásti vyráběné na automatech (čepy, kolíky), na hřebíky a strojní součásti. Index I statické zatížení, II míjivé zatížení, III střídavé zatížení viz ST (2) Určení velikosti metrického závitu na pravém táhle Pravé táhlo namáháno na tah. F σ T = σ DT S S 1 - plocha namáhaná na tah. Jako plochu stanovíme průřez jádra šroubu - A j (obr. 8) a to kvůli zjištění hodnoty malého průměru závitu šroubu d 3. S σ 1 d = π 4 3 T = F π d σ DT 30. září 2008 Strana 19/56

20 d 3 = 4 F π σ DTII,11500 d 3 = ,6 π 110 d 3 = 9,663 mm Ze strojnickým tabulek (tabulka metrické závity) zvolíme závit: který má hodnotu d 3 vyšší než vypočítanou, s hrubou roztečí (vždy první řádek u příslušného závitu), ke kterému najdeme matici z normy ČSN EN 24 XXX nebo ČSN EN 28 XXX (např. nemohu volit závity jako je M7, M9, M11, M15 ) který je doporučený (v tabulkách jsou nedoporučené závity uvedeny v závorkách např. M14, M18). Volíme tedy závit M12 (d 3 = 9,853) Volba délky závitu pravého táhla Podle obrázku 11 vypočítáme délku závitu pravého táhla. b min = e + m1 + x + e = m + Pt v1 = 2 3Pt v 1 bmin minimální délka závitu pravého táhla (kruhového průřezu), e minimální délka zašroubování závitu (lze zvolit také podle tab. 2), m1 výška matice, x seřizovací rozpětí (zadání), v1 přesah (2-3 závity), m délka zašroubování z kontroly na otlačení závitů, Pt rozteč závitu pravého táhla 30. září 2008 Strana 20/56

21 Ze strojnických tabulek pro M12: P t = 1,75 mm m 1 = 10,8 mm Ze zadání: x = 20 mm Vypočteno: v = 2 v1 1 Pt = 2 1,75 v1 = 3,5 mm Zbývá vypočítat e: a) podle tab. 2 Obrázek 11 Volba délky závitu pravého táhla R m = MPa - materiál šroubu 5.6 Potom pro statické zatížení e = 1,2d (při dynamické zatížení e + 20%) e = ( 1,2 d) 120% e = ( 1,2 12) 1,2 e = 17,3 mm b) podle kontroly na otlačení F p = pd S p D = 70 MPa (tab. 7, materiál matice ocel, materiál šroubu 5.6, platí pro stat. zatížení) p DII = p DI. c II ; c součinitel snížení napětí podle způsobu zatížení (viz. stroj. tabulky) p DII = 70. 0,85, ze strojnických tabulek c II = 0,85 p DII = 59,5 MPa Plocha otlačení jednoho závitu má tvar mezikruží (obr. 8). S záv 2 1 = π ( D d 4 F p = n. S záv p D n počet závitů n = m P t 2 1 ) 30. září 2008 Strana 21/56

22 m hloubka zašroubování (bez sražení hrany) 4 F Pt p = 2 2 π ( D d1 ) m m = π. po dosazení: 4. F. P t ( D ) 2 2 d. pd , 6.1,75 m = π.12 1 p ( ,106 ).59, 5 D ze strojnických tabulek - malý průměr závitu matice d 1 = 10,106 mm m = 7,2 mm Ke zjištění hodnoty e přičteme sražení hrany na závitu táhla (odpovídá P t ). e = m + Pt e = 7,2 + 1,75 e = 9 mm Po zvážení použijeme hodnotu e buď z kontroly na otlačení (ekonomičtější), nebo z empirického výpočtu (varianta podle tab. 2 předimenzovaná). Zbývá dopočítat délku závitu pravého táhla: b min = e + m1 + x + b min = , ,5 v 1 b min = 43,3 mm Volíme b = 45 mm (strojnické tabulky normální délkové rozměry) Stanovení velikosti metrického závitu šroubů z kontroly na střih Určíme kritická místa (průřezy), která jsou namáhána na střih (obr. 12) vyznačeno červenou barvou. Základní vztah: Obrázek 12 Vyznačení průřezů šroubů namáhaných na střih (smyk) 30. září 2008 Strana 22/56

23 F τ S = τ DS S Namáhané průřezy mají tvar kruhu (obr. 8) o průměru d 3. 2 d 3s S 2 = π 4 Z obr. 12 je patrno, že střižné plochy jsou celkem 4 (dva dvojstřižné šrouby). τ 4 F 4 π d S = 2 3s d 3s = F π τ DSII τ DS τ DSII dovolené napětí ve smyku (II míjivé zatížení) τ DSII zjistíme podle materiálu šroubu volíme materiál 5.6 (11 500) τ DSII,11500 = MPa Volíme τ DSII = 70 MPa d 3s = 8066, 6 π 70 d 3s = 6,057 mm Závit určíme podle stejných pravidel jako u bodu c). Volíme tedy závit M8 (d 3 = 6,466) Stanovení délky šroubu l = š + 2t + h + m1 v2 Obrázek 13 Stanovení délky šroubu 30. září 2008 Strana 23/56

24 t tloušťka desky (z kontroly na otlačení šroubu) h výška podložky m 1š výška matice v 2 přesah (2 až 3 závity) Určení tloušťky desek z kontroly na otlačení. p = F S pd Obrázek 14 Průběh otlačení šroubu Plocha otlačení šroubu (při dvou šroubech je plocha dvojnásobná): S t 3 = 2 d = 2 F ds s t pd p D = (0,7 až 0,9) σ Dd σ Dd dovolené napětí v tlaku Pro materiály stykových ploch: šroub - σ DdII, = 90 až 135 MPa ( 110 MPa), levé táhlo a vidlice - σ DdII, = 75 až 105 MPa ( 90 MPa). Musíme uvažovat s nižší hodnotou dovoleného napětí (90 MPa): p DII = 90. 0,7 (zvolili jsme bezpečnější koeficient 0,7) p DII = 63 MPa (tuto hodnotu lze vyčíst také z tabulky 8) 8066,6 t = září 2008 Strana 24/56

25 t = 8 mm Hodnotu t musíme volit také s ohledem na pravé táhlo a navazující matici (obr. 15). Rozměr matice ze strojnických tabulek (pro M12) e min = 20,03 mm. Potom volíme: t = 10 mm (2t = 20 mm) Obrázek 15 Volba rozměrů táhla Vypočítáme délku šroubu: l = š + 2t + h + m1 v2 l = ,6 + 6,8 + (2 1,25) l = 30,9 mm Délku šroubu zvolíme podle strojnických tabulek a příslušné normy: např. ŠROUB M8x35 ISO září 2008 Strana 25/56

26 Tabulka 8 Směrné hodnoty dovolených napětí čepových a kolíkových spojů Stanovení šířky levého táhla a vidlice Z kontroly na tah určíme minimální šířku levého táhla, resp. vidlice s: σ T = F S σ DT Obrázek 16 Stanovení ploch namáhaných na tah (směr šrafování určuje uvedené součásti) 30. září 2008 Strana 26/56

27 S 4 = ( s dd) t F s = + dd σ DTII t d d díra pro šroub (strojnické tabulky) střední řada pro šroub M8 9 mm σ DTII, dovolené napětí v tahu pro mat. levého táhla a vidlice 75 až 105 MPa Volíme σ DTII = 90 MPa 8066,6 _ s = + 9 ; s = 17,96 mm; volíme (s ohledem na polotovar a navazující součásti) s = 20 mm Dále je potřeba ověřit jestli je možno na šířku táhla, resp. vidlice navrhnout daný šroubový spoj (obr. 17). Vše vychází z porovnání rozměrů největšího průměru podložky d 2 a rozměru s. Podložka je v našem případě menší než navržený rozměr s vše je v pořádku. V opačném případě bychom museli rozměr s zvětšit. Další porovnání rozměrů musíme provést u rozměru s a rozměru matice pro pravé táhlo e min (obr. 15). d 2 = 16 mm (pro ČSN , ISO 7092) emin = 20,03 mm (pro ISO 4032) s = 20 mm Obrázek 17 Ověření možnosti návrhu daného šroubového spoje 2.3 Sestavení funkčního celku 180 minut (4 vyučovací hodiny) Úkol: Pomocí CAD programu Autodesk Inventor vymodelujte sestavení funkčního celku navrženého šroubového spoje ve 3D. Rozměry které neznáte si zvolte. Před začátkem práce v Inventoru založit nový projekt (nastavit umístění jednotlivých součástí do zvoleného adresáře). 30. září 2008 Strana 27/56

28 2.3.1 Levé táhlo Známe: šířka táhla s = 20 mm, tloušťka táhla t = 10 mm, délku táhla neznáme volíme, Součást začneme modelovat pomocí šablony norma.ipt. V režimu náčrt nakreslíme základní tvar součásti (ve 2D) a zakótujeme (obr. 18). Obrázek 18 Náčrt pro tvorbu levého táhla Z náčrtu provedeme vysunutí do patřičné tloušťky součásti t (v našem případě 10 mm) a součást uložíme. Obrázek 19 Vysunutí levého táhla Obrázek 20 Levé táhlo 30. září 2008 Strana 28/56

29 3D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Levé táhlo: DWF INVENTOR Vidlice Obdobným způsobem (jako u levého táhla) vytvoříme model vidlice (obr. 21). Šířka je stejná jako u táhla (20 mm), tloušťka odpovídá 2t (20 mm). Hloubku drážky a celkovou délku zvolíme s ohledem na jednotlivé části vidlice. Obrázek 21 Základní náčrt pro tvorbu vidlice Obrázek 22 Vysunutí vidlice Závitovou díru vytvoříme pomocí příkazu díra. Hloubku díry vypočítáme podle obr září 2008 Strana 29/56

30 Obrázek 23 Tvorba díry ve vidlici Obrázek 24 Vidlice 3D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Vidlice: DWF INVENTOR Pravé táhlo Pravé táhlo vytvoříme vysunutím kružnice o průměru, který jsme zvolili v kapitole (12 mm). Délku (vysunutí) opět zvolíme. Dále vytvoříme závit (obr. 25) ISO metrický profil (v záložce specifikace) o příslušné délce bmin (45 mm). Posledním krokem je vytvoření sražení (obr. 26) odpovídající hodnotě P závitu (1,75 x 45 ). 30. září 2008 Strana 30/56

31 Obrázek 25 Vytvoření závitu na pravém táhle Obrázek 26 Sražení hrany závitu na pravém táhle Obrázek 27 Pravé táhlo 3D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Pravé táhlo: DWF INVENTOR Sestavení 3D Sestavu začneme tvořit pomocí šablony norma.iam. Vložíme jednotlivé součásti a nadefinujeme u nich vzájemné vazby. 30. září 2008 Strana 31/56

32 Obrázek 28 Základní součásti vložené v sestavě Před vytvořením vazby si můžeme jednotlivé součásti pootočit do potřebné polohy (příkaz otočení komponenty G). Obrázek 29 Otočení komponenty Při vazbení levého táhla a vidlice ponecháme mezi čelem levého táhla a čelem drážky ve vidlici mezeru (1 až 2 mm) obr září 2008 Strana 32/56

33 Obrázek 30 Vazby mezi levým táhlem a vidlicí (vazba proti sobě) Při vazbení vidlice a pravého táhla jsme použili vazbu vložit (dovnitř o hodnotu x + e), obr. 31. Při určování směru musíme zvolit správné znaménko (+ nebo -). Obrázek 31 Vazba mezi vidlicí a pravým táhlem V obsahovém centru najdeme matici ISO 4032 (obr. 32) a vložíme na potřebné místo (obr. 33, 34). Velikost matice se automaticky přizpůsobí průměru, ke kterému budeme matici vazbit. 30. září 2008 Strana 33/56

34 Obrázek 32 Obsahové centrum vyhledávání 30. září 2008 Strana 34/56

35 Obrázek 33 Volba rozměru normalizované součásti Obrázek 34 Definování vazeb vidlice a matice Další možností je využití funkce AutoDrop (umožňuje zjednodušení v podobě automatického použití vazby vložit s možností změnit rozměr normalizované součásti ) obr září 2008 Strana 35/56

36 Obrázek 35 Změna rozměru normalizované součásti po vložení (při využití funkce AutoDrop) Posledním krokem k dokončení sestavení 3D je automatické vložení šroubových spojů pomocí generátoru šroubových spojů. Umístění vybereme jako lineární a označíme počáteční rovinu pro vkládání šroubového spoje označena modře (obr. 36). Obrázek 36 Výběr počáteční roviny šroubového spoje Následuje definování lineárních hran, resp. přesné (rozměrové) umístění šroubového spoje od těchto hran (obr. 37). 30. září 2008 Strana 36/56

37 Obrázek 37 Přesné umístění šroubového spoje V další fázi vybereme rovinu ukončení (obr. 38) a zkontrolujeme zda nám typ navrhovaných děr vyhovuje (kliknutím na typ díry a následně na tlačítko se třemi tečkami je možno díru změnit). Obrázek 38 Rovina ukončení šroubového spoje 30. září 2008 Strana 37/56

38 Kliknutím na ikonu se objeví výběr šroubů, které je možno použít. Vybereme šroub ISO 4017 (obr. 39) a doplníme další normalizované součásti (podložka, matice) obr. 40. Obrázek 39 Výběr typu šroubu Obrázek 40 Součásti šroubového spoje Stejným způsobem vytvoříme druhý šroubový spoj nebo použijeme příkazu obdélníkové pole. Obrázek 41 Kompletní sestavení funkčního celku 3D 30. září 2008 Strana 38/56

39 3D modely k obrázku ve formátu DWF a INVENTOR: Kompletní sestavení funkčního celku 3D: DWF INVENTOR 2.4 Výkres sestavení (2D) 180 minut (4 vyučovací hodiny) Úkol: Pomocí programu Autodesk Inventor vytvořte výkres sestavení (2D) navrženého šroubového spoje Volba formátu výkresu Formát výkresu zvolte s ohledem na rozměry modelu, resp. použité měřítko zobrazení (musí být normalizované pozor v Inventoru nalezneme také měřítka nenormalizovaná). Použijeme příkaz Nový a vybereme šablonu Norma.idw. Po načtení šablony si upravíme rozměr výkresu na požadovaný formát (obr. 42). V panelu prohlížeč klikneme pravým tlačítkem myši na volbu upravit list a zvolíme formát výkresu Vložení základního pohledu Obrázek 42 Úprava formátu výkresu Na zvolený formát vložíme základní pohled (obr. 43). Musíme zvolit orientaci (aktuální, horní, dolní ), měřítko, styl zobrazení. Vlastní orientaci pohledu je možno nadefinovat tlačítkem, které je na obr. 43 označeno červenou barvou V Inventoru je třeba dbát na dodržení platných norem (pozor v nabídce je možno zvolit i nenormalizovaná 30. září 2008 Strana 39/56

40 měřítka). Styl zobrazení volíme obvykle jako pohled s odstraněnými skrytými hranami. Obrázek 43 Vložení základního pohledu V záložce Možnosti zobrazení (obr. 44) zatrhneme volbu Prvek závitu (zobrazení závitu na pohledu). 30. září 2008 Strana 40/56

41 2.4.3 Řez sestavou Obrázek 44 Nastavení výkresového pohledu Ze základního pohledu vytvoříme řez použitím funkce Pohled řezu. Po zvolení této funkce je nejprve nutné vybrat pohled ze kterého budeme řez tvořit. Dále nadefinujeme rovinu řezu - pomocí trasování úchopových bodů (obr. 45). Obrázek 45 Trasování úchopových bodů pro nadefinování řezné roviny Po určení řezné roviny (v našem případě definována pouze dvěma body) potvrdíme pravým tlačítkem na myši zvolíme volbu Pokračovat a editujeme nabídku řez (obr. 46). 30. září 2008 Strana 41/56

42 Obrázek 46 Nabídka Řez V panelu prohlížeč (obr. 47) vypneme řez u pravého táhla (podle normy se spojovací součásti nekreslí v řezu). Obrázek 47 Vypnutí účasti (zobrazení) řezu u součásti Pokud chceme vypnout zobrazení celé čáry řezu klikneme na ni pravým tlačítkem myši a odstraníme zatržítko u volby Zobrazit celou čáru (obr. 48). 30. září 2008 Strana 42/56

43 2.4.4 Osy v sestavě Obrázek 48 Zobrazení čáry řezu K zobrazení os souměrnosti můžeme využít dvě možnosti: a) vložení automatických os, b) manuální zakreslení os. Ad a) Kurzorem se přiblížíme k rámečku ohraničující pohled v němž chceme osy vygenerovat, klikneme pravým tl. myši a vybereme možnost Automatické osy (obr. 49). Obrázek 49 Volba automatické osy V menu Automatické osy vybereme patřičné druhy zobrazení os (obr. 50) a potvrdíme OK. Pomocí koncových bodů osy prodloužíme (zkrátíme). 30. září 2008 Strana 43/56

44 Obrázek 50 Menu Automatické osy Ad b) Přepneme Panel Výkresové pohledy na Panel Poznámky výkresu (obr. 51) a rozbalíme volbu Středová značka v níž je ukryt příkaz Osa, resp. Dělící osa. Pomocí úchopových bodů (např. polovina) je možno definovat počáteční a koncové body os. Obrázek 51 Panel Poznámky výkresu osy 30. září 2008 Strana 44/56

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. 1 ŠROUBOVÉ SPOJE Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. Podstatou funkce šroubového spoje je silový styk mezi spojovanými

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.6 SPOJE SPOJE A SPOJOVACÍ ČÁSTI Pro spojení dvou součástí (popř. montážních jednotek), existují v technické praxi tyto možnosti: - spojení tvarovým stykem, kdy využíváme

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

metodika Základní pojmy závitů. sešit formátu A4, rýsovací potřeby 17. 9. 2013, 2. B

metodika Základní pojmy závitů. sešit formátu A4, rýsovací potřeby 17. 9. 2013, 2. B Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace Čepy Čep Pojistný kroužek Základní rozdělení čepů Hladký čep s dírami pro závlačku Čep s hlavou s dírou pro závlačku Hladký čep bez děr

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pojišťování šroubových

Více

Základní nabídkový sortiment spojovacího materiálu, který máme běžně skladem (celkem cca 19 000 položek):

Základní nabídkový sortiment spojovacího materiálu, který máme běžně skladem (celkem cca 19 000 položek): INVEST - SLOUPSKÝ, s.r.o. obchoduje se spojovacím materiálem od roku 1995. Od té doby si naše Þrma našla své místo na trhu, jako dodavatel spojovacího materiálu na zakázku pro výrobní, ale i obchodní Þrmy

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus cvičení do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 PhDr. Milan Klement, Ph.D. Technická

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Z Á V I T Y. základní tvarový prvek šroubů a matic. geometricky je určen závitovou plochou, vytvořenou pohybem profilu závitu po šroubovici.

Z Á V I T Y. základní tvarový prvek šroubů a matic. geometricky je určen závitovou plochou, vytvořenou pohybem profilu závitu po šroubovici. Z Á V I T Y základní tvarový prvek šroubů a matic tgψ = Ph π. d geometricky je určen závitovou plochou, vytvořenou pohybem profilu závitu po šroubovici. DRUHY ZÁVITŮ se rozdělují podle: polohy profilu

Více

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny ČEPY Čepy slouží k rozebíratelnému spojení součástí a přenáší jen síly kolmé na osu čepu. Například slouží k otočnému spojení táhel.

Více

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

1.2. Spojovací šrouby

1.2. Spojovací šrouby zapis_sroubove_spoje_-_srouby 08/2012 STR Ab 1 z 5 1.2. Spojovací šrouby Šroub = hlava + dřík se závitem Podle použití se šrouby rozdělují na: šrouby do kovu válcový dřík, malé stoupání šrouby do dřeva

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Lukáš Procházka 2008 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 2 HLADINY... 2 KÓTOVACÍ STYL... 2 STYLY PÍSMA... 2 BLOKY: seznam... 3 RÁMEČKY... 4 DRSNOSTI POVRCHU...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Měření závitů - kontrola středního průměru -

Měření závitů - kontrola středního průměru - Měření závitů - kontrola středního průměru - Profil metrického závitu Studijní text Příklad označení - M12 M - metrický závit 12 - jmenovitý velký průměr závitu d = D = 12 mm d - velký průměr závitu šroubu

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 4 Závity

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 5 Šrouby

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím funkcí tvorby

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Druhy a označování závitů

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2

5. Kolíkové spoje. 5.1. Druhy kolíků. 5.2. Použití. spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho #2 zapis_spoje_koliky,cepy,nyty 08/01 STR Ad 1 z 5 5. Kolíkové spoje #1 spoje s tvarovým stykem Přenáší zatížení přes tělo kolíku - přes jeho # Druhy kolíků Příklady použití kolíků 5.1. Druhy kolíků a) #

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Plechy (cvičení) Zadání:

Plechy (cvičení) Zadání: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 21.4.2013 Název zpracovaného celku: PLECHY (cvičení) Plechy (cvičení) Modul Inventoru pro tvorbu plechových součástí umožňuje snadné

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Petr Ševčík prodej spojovacího materiálu Železniční 7 772 00 Olomouc tel:585 311 392 fax:585 150 842 mobil:607 178 991 e-mail:srouby-ol@volny.

Petr Ševčík prodej spojovacího materiálu Železniční 7 772 00 Olomouc tel:585 311 392 fax:585 150 842 mobil:607 178 991 e-mail:srouby-ol@volny. Obsah Všeobecné dodací podmínky...2 Katalog spojovacího materiálu...3 Metrické závity...73 Mechanické vlastnosti šroubů a matic...74 Značení úprav povrchu u šroubů a matic dle ČSN...74 Značení úprav povrchu

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

Převodník norem spojovacího materiálu

Převodník norem spojovacího materiálu Převodník norem spojovacího materiálu DIN ČSN ISO Název 1 22153 2339 Kolíky kuželové 7 22150 2338 Kolíky válcové 84 21131 1207 Šrouby s válcovou hlavou 85 21137 1580 Šroub s velkou válcovou hlavou 86 21146

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73 Obsah učebnice Úvod 7 1. Než začneme 9 Průběh a návaznosti studia.........................................................9 Kopírování výkresové dokumentace..................................................14

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Měření závitů - kontrola profilu -

Měření závitů - kontrola profilu - Měření závitů - kontrola profilu - Studijní text Normalizované profily závitů Závit METRICKÝ - M α - vrcholový úhel 60 d - velký průměr závitu šroubu (= D) d 2 - střední průměr závitu šroubu (= D 2 ) d

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 22. 1. 2014, 3. A

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 22. 1. 2014, 3. A Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Kolíky a čepy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Kolíky a čepy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. rantišek Wald, CSc., místnost B 632

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit pracovat s podsestavami v CAD softwaru SolidEdge. Podsestavy se

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

Spoje ve strojírenství

Spoje ve strojírenství Spoje ve strojírenství Elektronická učebnice Miloš Šlupina Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Obsah 1 Rozdělení spojů 4 2 Šroubové spoje.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit seznamy položek, tak zvané kusovníky. Kusovníky lze vytvářet automaticky,

Více

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE

ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE ŠROUBOVÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více

VELKOOBCHOD SPOJOVACÍM MATERIÁLEM Tovární 3416/42, 400 01 Ústí nad Labem DIN ČSN ISO EU DIN ČSN ISO EU 85 02 1137 1580-186 02 1343 - -

VELKOOBCHOD SPOJOVACÍM MATERIÁLEM Tovární 3416/42, 400 01 Ústí nad Labem DIN ČSN ISO EU DIN ČSN ISO EU 85 02 1137 1580-186 02 1343 - - VELKOOBHOD SPOJOVAÍM MATERIÁLEM 1. ŠROUBY 84 02 1131 1207-85 02 1137 1580-186 02 1343 - - 188 02 1341 - - 261 02 1341 - - ŠROUB s válcovou hlavou ŠROUB s válcovou hlavou zaoblenou ŠROUB s hlavou T a se

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 3 Šroubové

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Silové poměry na šroubu,

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘETÍ GARSTKA A. 28.10.2012 Název zpracovaného celku: PROGRAM č.2 - ŘEMENOVÝ PŘEVOD Obecný úvod Řemenový převod (cvičení) Řemenové převody slouží

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA SESTAV V PROSTŘEDÍ NORMA.IAM

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA SESTAV V PROSTŘEDÍ NORMA.IAM CVIČEBNICE PRO SYSTÉM INVENTOR TVORBA SESTAV V PROSTŘEDÍ NORMA.IAM Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických

Více

800 - Spojovací části

800 - Spojovací části Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 3 CAD3 6. CADKON DT+ Dveře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisovací nástroje. Stříhání Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 11

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň

Více