Přehled akcí na měsíc únor 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc únor 2007"

Transkript

1 6/ únor Přehled akcí na měsíc únor Galerie na schodech výstava fotografií A. Salajky - Kouzlo mraků Minigalerie výstava fotografií A. Salajky - OSSIP Zadkine v Rotterdamu pomník Zničené město 1. února 2007 ICT ve výuce chemie 5. část 1. února 2007 Základy první pomoci doškolovací kurz Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠ Staré Město 6. února 2007 Zařazení dramat. výchovy ve ŠVP 1. sk. (dopoledne) nekoná se 6. února 2007 Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP 2. skupina (odpoledne) 6. února 2007 Schůzka členů kabinetu hudební výchovy 7. února 2007 Bible a my regionální kolo 7. února 2007 Fyzika bez pokusu = ryba bez vody 7. února 2007 Angličtina na 1. stupni ZŠ a v MŠ 1. skupina 8. února 2007 Angličtina na 1. stupni ZŠ a v MŠ 2. skupina 8. února 2007 Schůzka členů poroty okresního kola Soutěže v AJ 8. února 2007 Tvorba ŠVP krok za krokem, modul 22 - pro učitelský sbor ZŠ Dubňany 10. února 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 13. února 2007 Moderní modely ve vzdělávání Projektové vyučování pro pedag. sbor MZŠ Vracov Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě 20. února 2007 Okresní kolo Soutěže dětských recitátorů 20. února 2007 Začínáme učit, poraďte! 2. část 22. února 2007 Okresní kolo Soutěže ZŠ a SŠ v anglickém jazyce Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 24. února 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 26. února 2007 Pololetní pedagogická rada 27. února 2007 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 28. února 2007 Skupinové učení 28. února 2007 Netradiční výtvarné techniky 1. března 2007 Studium Koordinátor ŠVP 2. března 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2. března 2007 OSV pro pedag. sbor ZŠ Moravská Nová Ves Regionální kolo soutěže Bible a my se koná ve středu 7. února 2007 na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 8. Prezence začíná ve hodin, zahájení soutěže je ve hodin.

2 6/ únor INFORMACE Poděkování Jazykový jarmark Kabinet cizích jazyků při děkuje žákům, studentům a jejich učitelům za vzorné reprezentování své školy na 6. ročníku Jazykového jarmarku, který se konal 15. listopadu 2006 v ě při příležitosti Dne studentstva. Přehlídky se zúčastnilo 230 žáků z 12 škol okresu, z toho bylo 126 účinkujících. Žáci hovořili anglicky a německy. Pořad moderovala již tradičně Mgr. Jarmila Levová. Zvláštní poděkování patří těmto vystupujícím školám: ZŠ Archlebov, ZŠ T. G. M. Hovorany, ZŠ, U Červených domků, ZŠ J. A. Komenského Kyjov, ZŠ Ratíškovice, ZŠ Rohatec, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník, ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou, ZŠ Žarošice. Připravujeme a 23. dubna 2007 zajistilo ve spolupráci s pilotní školou ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník dva celodenní semináře zaměřené na praktické zkušenosti s tvorbou učebních osnov, vzdělávání žáků se speciálními vzd. potřebami, hodnocení žáků, evaluaci školy. Součástí seminářů bude i konzultace ke ŠVP jednotlivých škol. Sledujte příští Informační zpravodaj a naše webové stránky. Počet účastníků bude omezen. Připravujeme kvalifikační kurz Instruktor vodní turistiky - květen 2007 Kurz je určen začátečníkům i pokročilým vodákům, kteří chtějí získat licenci Instruktor vodní turistiky a nebo se zlepšit, příp. naučit vodáckým dovednostem pod vedením zkušených instruktorů. Hlavním cílem je rozvoj dovedností, vědomostí a také metodických postupů a zásad bezpečnosti na úroveň potřebnou k výuce jízdy na tekoucí vodě, organizaci a vedení kurzů vodní turistiky. Úspěšní absolventi získají průkaz Instruktor vodní turistiky. Tato kvalifikace je nezbytnou podmínkou pro personální zabezpečení kurzů vodní turistiky škol, oddílů, zájmových organizací apod. Kurz je akreditován a lze jej hradit z DVPP. Termín konání května Studium pro ředitele škol a školských zařízení pronajímá své prostory pro konání seminářů v rámci Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Organizátorem je však výlučně NIDV Brno. Obracejte se, prosím, s veškerými dotazy a připomínkami na paní Winklerovou (telefon: ). Studium pro asistenty pedagoga opakující se nabídka Pokud máte zájem o Studium pro asistenty pedagoga a přihlášku jste si podali již v minulém roce, stačí em nebo telefonem svůj zájem potvrdit. Původní přihláška bude platná. Ostatní zájemci vyplňte přihlášku na následující stránce a obratem ji zašlete zpět. Rádi bychom studium zahájili již v dubnu Kontakt: tel ,

3 6/ únor Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Pracoviště garantující studium odborně Odborný garant Studium určeno Požadavky k přijetí Délka studia/ frekvence konzultací Studijní den Obsah studia Cíl studia a kvalifikační efekt Formy práce při studiu PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka Pracovníkům, kteří budou vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání Správně vyplněná a řádně v termínu dodaná přihláška ke studiu 120 hodin - 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe pondělí Studijní moduly: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga - 20 hodin Podpora žáka - 10 hodin Systém péče o žáka - 10 hodin Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga - 40 hodin Pedagogická praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích - 40 hodin Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: Orientovat se v systému a organizaci školy. Orientovat se v základních školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy. Seznámit se s právy a povinnostmi asistenta pedagoga. Orientovat se v systému podpůrných institucí (poradenství, policie, významné nestátní neziskové organizace, sociální a zdravotní péče) Osvojit si základní principy pedag. práce zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte. Získat základní způsobilosti organizovat výchovně vzdělávací proces, reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy a spolupráce zejména s třídním učitelem. Osvojit si základy přístupu k práci dětí se speciálními potřebami, která vede ke zdárné integraci. Kombinace seminářů a dílen

4 6/ únor Způsob ukončení studia Doklad o absolvování studia Testové zkoušky po absolvování teoretické části vzdělávání. Závěrečná práce. Po absolvování praxe bude následovat obhájení závěrečné práce. Osvědčení o Studiu pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cena studia Studium je akreditováno, lze platit z DVPP 6 800,- Kč Zahájení studia Duben 2007 Závaznou a řádně vyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 20. února 2007 na SSŠ a Zařízení pro DVPP,,. O přijetí ke studiu a bližších informacích budete včas písemně informováni. Náklady na studium uhraďte do 31. března O Studium pro asistenty pedagoga je velký zájem a počet účastníků je omezen. Zařazování do studia bude probíhat podle data došlých přihlášek. Každý účastník obdrží průkaz o studiu, kde bude vedena účast a aktivita. Závazná přihláška na Studium pro asistenty pedagoga Titul, jméno a příjmení:..... Datum a místo narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Vzdělání: Kompletní adresa bydliště:. Telefon:. .

5 6/ únor akreditace č. j. 3891/ Kabinet 1. stupně ZŠ, kabinet JČ a kabinet výchovy mimo vyučování zvou učitele a vychovatele ZŠ na praktický seminář Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, které nabízí zařazení dramatické výchovy ve ŠVP pro profilaci školy. Obsah semináře: Nabídka a využití efektivních metod a postupů k rozvoji klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, ale také k naplňování průřezových témat. Konfrontace výhod a úskalí při zařazení dramatické výchovy jako samostatného předmětu. Ukázka praktických příkladů obsahu učení a jejich význam pro sociálně-umělecké učení, naplňování základních kompetencí, práci s pravidly, spolupráce žáků a učitelů. Lektor: Mgr. Jan Karaffa 6. února 2007 (úterý) 1. skupina hodin přeřazeno na odpoledne 2. skupina hodin (přezůvky s sebou) 630,- Kč Kurzovné uhraďte ihned. Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

6 6/ únor akreditace č. j / Kabinet fyziky zve učitele fyziky ze ZŠ a SŠ na praktický seminář Fyzika bez pokusu = ryba bez vody Ukázka jednoduchých fyzikálních pokusů, které lze provádět v hodinách fyziky, zejména v mechanice, akustice, elektřině, popř. ve fyzikálních i technických praktikách za použití snadno dostupných a jednoduchých pomůcek. V minulosti to byly mince, roličky toaletního papíru a vlastní tělo. Co bude letos? Nechejte se překvapit! Lektor: Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. 7. února 2007 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd 180,- Kč Ještě 3 volná místa! Kurzovné uhraďte ihned. Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Fyzika bez pokusu = ryba bez vody Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

7 6/ únor akreditace č. j / zve všechny zájemce na žádaný praktický zdravotnický kurz Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě Uplatnění najdou účastníci jako zdravotníci ve školách v přírodě, lyžařských kurzech, školních výletech a dalších zotavovacích akcích. Kurz bude probíhat v délce 39 hodin, z toho 20 hodin teorie a 19 hodin praxe a bude ukončeno zkouškou. Vydané osvědčení bude mít platnost 5 let. Kurzu se může zúčastnit pouze omezený počet zájemců. Probíraná témata: 1. Základy stavby a funkce lidského těla 2. První pomoc - teoretická část 3. První pomoc - praktická část 4. Péče o nemocné 5. Základy zdravotnické dokumentace 6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 7. Hygiena a epidemiologie 8. Základy záchrany tonoucích praktický výcvik v bazéně Poslední 2 volná místa! Lektorka: Božena Miklósyová, instruktorka ČČK 15. a 16. února 2007, 8., 9. a 10. března 2007, 14. března 2007 závěrečné zkoušky Pokračování na následující straně.

8 6/ únor Pokračování z předchozí strany hodin (přezůvky s sebou) 2 535,- Kč (v ceně je pronájem bazénu i metodický materiál) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška na Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě Titul, jméno a příjmení:..... Datum narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP. Telefon:. .

9 6/ únor akreditace č. j / Kabinet začínajících učitelů zve všechny zájemce z řad začínajících a nekvalifikovaných učitelů na praktický seminář z cyklu Začínáme učit, poraďte! 2. část Spolupráce ve škole: učitel a žák, učitel a vedení školy, učitel a rodič. Komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky pokračování. Relaxační prvky ve vyučování. Lektorky: PaedDr. S. Dvořáková, Mgr. Z. Brennerová 20. února 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč Připravte si konkrétní náměty a dotazy k jednotlivým tématům, které uvítáme i předem. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Začínáme učit, poraďte! 2. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Dotazy:

10 6/ únor akreditace č. j / zve všechny zájemce na zajímavý, praktický a mimořádný seminář Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou Cílem kurzu je získat dostatek podrobných informací, jak postupovat při kresbě i když žák není výtvarně talentovaný. Kurz je zaměřen na aktivaci pravé mozkové hemisféry, která je schopná pozorně vnímat a pečlivě zaznamenat podoby objektů či osob, které vidíme před sebou. Na dobu kreslení tedy odložíme funkce levé hemisféry, která je specializovaná na rychlý výkon v omezeném čase a na logické symboly, a zaměříme se na pozorování viděného. Přepneme z vnímání samotných objektů na vnímání pouhých tvarů, čar a barevných ploch, abychom zamezili levé hemisféře vytvořit symbol, který nebude odpovídat skutečné podobě objektu či osoby. Na konci kurzu si každý účastník nakreslí autoportrét. Lektorka: Kristýna Beránková (pátek, sobota, neděle) hodin (přezůvky s sebou) 2 200,- Kč (v ceně jsou veškeré pomůcky) Informace najdete také na: Počet účastníků je velmi omezen, zařazeni budete podle data došlých přihlášek. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

11 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ a kabinet výchovy mimo vyučování zve učitelky MŠ, ZŠ i vychovatelky ŠD a ŠK na praktickou dílnu 1. část Netradiční výtvarné techniky aneb návrat ke starým řemeslům - drátování Cílem semináře je nabídnout účastníkům netradiční výtvarnou techniku drátování. Seznámíte se s metodickým postupem, který můžete okamžitě využívat v hodinách se žáky. Sami si vyrobíte dárek pro potěšení sebe nebo svých přátel, případně ho lze využít k blížícím se svátkům jara. Lektorka: S sebou: Mgr. Martina Kůřilová 28. února 2007 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd vyfouklé vejce (ostatní materiál v ceně kurzovného) 250,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

12 6/ únor akreditace č. j / zve učitele ZŠ a SŠ na interaktivní seminář Skupinové učení Cílem semináře je pochopit, že základní kompetence lze nejlépe získat při skupinovém učení. Některé z metod viděli všichni účastníci exkurze do ZŠ Dr. Malíka Chrudim a ZŠ Praha, Chlupova v praxi. Obsah: seznámení s novými metodami práce při skupinové činnosti ve výuce, získání základních kompetencí a jejich význam vzájemný kontakt a jednání s ostatními, vztah učitel a žák, získání nových poznatků z oblasti prožitků a zkušeností při skupinovém učení Lektorka: Mgr. Dana Forýtková 28. února 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 510,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Skupinové učení Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

13 6/ únor neakreditováno Kabinet cizích jazyků spolu s nakladatelstvím Longman zve učitele anglického jazyka 1. a 2. stupně ZŠ na seminář Angličtina na 1. a 2. stupni ZŠ Zdá se Vám, že nemáte dostatek her, soutěží a jiných aktivit pro své žáky? Potřebujete načerpat inspiraci k oživení výuky? Zajímá vás, jaké knihy by pro vás mohly být užitečné? Přijďte na workshop: Mixed ability Ideas náměty pro skupiny žáků na různých úrovních jazyka i schopností. Lektorka: Zuzana Otrubová 6. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Angličtina na 1. a 2. stupni ZŠ Titul, jméno a příjmení:... Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

14 6/ únor akreditace č. j. 3834/ /7 zve učitele z malotřídních škol na praktický seminář Tvorba ŠVP last minut kurz poslední záchrany (Tvorba osnov za použití nástroje Duhový most ) Účastníci kurzu se seznámí s logikou postupného budování očekávaných výstupů. Jak pracovat s očekávanými výstupy? Jak formulovat školní výstupy? Jak v osnovách stanovovat učivo, mezipředmětové souvislosti a průřezová témata? Využijí pomůcku Spektrum vzdělávacích cílů pro stanovení úrovně očekávaných a dílčích výstupů a seznámí se s konstrukcí a použitím pomocníka při tvorbě osnov vyučovacích předmětů nástroje Duhový most. Kurz bude realizován v počítačové učebně, kde se pracuje přímo s nástrojem Duhový most v programu Excel. Pro uvedenou činnost je třeba znalost základních úkonů pro činnost s PC. Lektor: Mgr. Dana Svobodová 7. března 2007 (středa) 1. skupina 8. března 2007 (čtvrtek) 2. skupina hodin ZŠ J. A. K. Veselí nad Moravou 1 100,- Kč V ceně jsou pracovní materiály v tištěné i elektronické podobě a nástroj Duhový most vypálen na CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do 28. února Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Tvorba ŠVP last minut kurz poslední záchrany - 7. a Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Přihlašuji se do: *1. skupina *2. skupina

15 6/ únor akreditace č. j / Kabinet MŠ zve všechny učitelky z MŠ na seminář Evaluace v MŠ Cílem semináře je pochopit význam evaluace pro svoji MŠ. Vyzkoušet si některé evaluační techniky, které pomohou vyhodnocovat jak efektivitu své vlastní práce, tak efektivitu třídního i školního vzdělávacího programu v MŠ. Seznámit se s praktickým využitím technik evaluace, které lze používat při vyhodnocování programu dne společně s dětmi. Témata: Od hodnocení dítěte k hodnocení pedagogů a celé MŠ. Hodnocení zaměstnanců školy. Jak vytvářet kritéria k evaluaci. Příprava systému evaluace práce MŠ. Evaluace třídního, školního vzdělávacího programu. Jak se děti mohou podílet na evaluaci programu školy. Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 12. března 2007 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Evaluace v MŠ Škola:...telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

16 6/ únor akreditace č. j / zve všechny učitele ZŠ na seminář Hodnocení žáků na ZŠ Cílem semináře je vytvořit si pravidla pro hodnocení žáků ve své škole. Seznámit se s možnými způsoby hodnocení očekávaných výstupů v návaznosti na obecná pravidla pro hodnocení žáků. Prodiskutovat techniku portfolia jako nástroje pro hodnocení a sebehodnocení žáků. Témata: Pravidla hodnocení ve škole a jejich stanovování v týmu školy. Hodnocení žáků vztahované k očekávaným výstupům. Stanovování hodnotitelných očekávaných výstupů. Využití RVP pro hodnocení žáků. Portfolio žáka. Jak vést žáky k sebehodnocení (techniky sebehodnocení). Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 13. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Hodnocení žáků na ZŠ Škola:...telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

17 6/ únor akreditace č. j. dodáme zve učitele ZŠ a SŠ na interaktivní seminář Kooperativní učení - kompetice Cílem interaktivního semináře je nabídnout metody a formy práce podporující realizaci RVP ZV v rozvoji klíčových kompetencí žáků pro kooperaci a týmovou spolupráci. Program semináře ukazuje nové možnosti pohledu učitele na žáky v souvislosti se změnami v procesu učení. Obsah: rozdíl mezi spoluprácí a soutěžením spolupráce jako výuková a učební strategie metody týmové práce, profil týmových rolí komunikace v týmové práci styly vedení týmu, znaky fungujícího týmu evaluace kooperativních činností řešení problémů při týmové práci Lektorka: Mgr. Dana Forýtková 14. března 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 510,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Kooperativní učení - kompetice Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

18 6/ únor akreditace č. j / Kabinet výchovy mimo vyučování zve vychovatelky ŠD a ŠK a pracovníky volnočasových aktivit na seminář Jak na průřezové téma Environmentální výchova v ŠD Cílem semináře je sestavení a pomoc při realizaci ročního programu EV a začlenění průřezového tématu EV do mimoškolní činnosti. Součástí semináře bude i seznámení s podmínkami projektu EKOškola, se zapojením ŠD do projektu. Probíraná témata: Začlenění průřezového tématu EV do mimoškolních aktivit. Využití vhodných metod v EV. Využití školních ekologických projektů a jejich zařazení do mimoškolní výuky. Ukázky a příklady plánů. Lektorka: Martina Lafatová, Sdružení Tereza 15. března 2007 (čtvrtek) hodin ZŠ, Vančurova 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Jak na průřezové téma Environmentální výchova Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. převodem z účtu na účet*

19 6/ únor akreditace č. j / Kabinet ředitelů zve ředitele, jejich zástupce a ostatní učitele ZŠ a SŠ na první část semináře Interaktivní tabule a její využití ve výuce Interaktivní tabule je nová, moderní pomůcka do výuky. Ne všichni učitelé jsou natolik technicky zdatní, aby mohli samostatně problematiku nastudovat a aktivně používat. Proškolení od distributorů je příliš stručné a ne všem pedagogům vyhovující. Je vhodnější využívat jako školitele pedagogy, kteří tabuli ve výuce sami používají. Každý absolvent školení bude připraven nejen tabuli využívat, ale i vytvářet vlastní prezentace a poskytovat je dalším uživatelům. Obsah: Interaktivní nástroje Panely nástrojů Předváděcí sešit Anotace plochy Začlenění do aplikací Windows Knihovna prostředků Uživatelské profily Přizpůsobení programu Lektor: RNDr. Josef Gajoš 20. března 2007 (úterý) hodin ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 250,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Interaktivní tabule a její využití ve výuce Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

20 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ zve všechny učitele 1. stupně na praktický seminář Prostorová představivost a geometrie na 1. stupni ZŠ Cílem semináře je naučit se řešit problémy se slovním popisem a terminologií obecně, číst z dětské kresby a vzbudit zájem o matematiku pro talenty i dys žáky. Témata: Vznik a rozvíjení představivosti v předškolním věku, proč děti málo vidí. Slovní popis a terminologie. Význam prostorové představivosti nejen pro matematiku. Využívání mezipředmětových vztahů: pohyb, rytmus, prostor. Metodické problémy výuky geometrie kdy a odkud začít, vhodnost současných postupů a učebnic. Náměty činností k rozvoji geometrických schopností. Matematika v životě talentovaných i dys žáků. Lektorka: S sebou: PhDr. Alena Šarounová, CSc. 21. března 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) nůžky, barevné zvýrazňovače nebo pastelky 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Prostorová představivost. na 1. stupni ZŠ Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

21 6/ únor akreditace č. j / Kabinet matematiky zve všechny učitele matematiky 2. stupně a příslušných ročníků víceletých gymnázií na praktický seminář z cyklu Je matematika věda nebo zábava? Grafy a diagramy ve školní matematice a jejich využití v praxi modul 5 Cílem cyklu seminářů je nabídnout širší nadhled nad látkou školní matematiky, poukázat na významné souvislosti mezi vyučovacími předměty i vědeckými disciplinami, seznámit učitele s náměty, které vedou k samostatné tvorbě didaktických materiálů. Témata: Budování pojmu graf v matematice na ZŠ. Diagramy a další grafická schémata. Co lze vyčíst z grafu. Mezipředmětové vztahy a grafická komunikace. Zneužívání grafických prostředků v reklamě. Práce s konkrétními grafy a schématy z oblasti demografie, dějepisu a statistiky. Lektorka: PhDr. Alena Šarounová, CSc. 22. března 2007 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Je matematika věda nebo zábava? Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

22 6/ únor akreditace č. j. dodáme nabízí ředitelům ZŠ a jejich zástupcům, učitelům ZŠ, koordinátorům ŠVP a ostatním zájemcům seminář Zkušenosti s tvorbou a realizací ŠVP ZV na ZŠ Cílem semináře je předat vlastní zkušenosti s organizací, tvorbou a realizací ŠVP na ZŠ a seznámit účastníky s možnými chybami při tvorbě ŠVP a jak jim předcházet. Témata semináře: Vysvětlení používání Manuálu k tvorbě ŠVP. Postup při tvorbě ŠVP tvorba týmu, motivace pedagogického sboru, časový harmonogram. Tvorba učebního plánu variabilita. Učební osnovy možnosti postupů. Hodnocení a evaluace. Lektorka: Mgr. Alena Řeháková. 26. března 2007 (pondělí) hodin ZŠ, Mírové náměstí 325,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Zkušenosti s tvorbou ŠVP ZV na ZŠ Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

23 6/ únor akreditace č. j / Kabinet chemie zve učitele chemie a biologie na ZŠ a SŠ, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a všechny nepedagogické pracovníky, kteří nakládají s chemickými látkami a chemickými přípravky na odborný seminář O chemických látkách a chemických přípravcích Cílem odborného semináře je seznámení s výkladem Zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, o změnách dalších zákonů, v platném znění, včetně aplikace ve školské praxi. Obsah: Právní výklad, seznámení se stávající judikaturou. Výklad odborné osoby. Ukázky značení chemikálií. Jak nakládat s chemikáliemi a jak je skladovat. Zkušenosti, které se lektorům osvědčily při zabezpečování nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky. Lektoři: JUDr. Vladimíra Odehnalová, Ing. Vilém Koutník, CSc., Ing. Josef Janků 27. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: O chemických látkách a chemických přípravcích Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. převodem z účtu na účet*

24 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně, MŠ a kabinet výchovy mimo vyučování zve všechny učitelky ZŠ a MŠ a vychovatelky na druhý praktický seminář Přírodovědné tvoření pro děti MŠ a ŠD Dílna bude mít část teoreticko-metodickou a praktickou, v níž si účastníci vyzkoušejí konkrétní postupy práce a seznámí se s náměty výtvarných a pracovních činností a ekologických projektů. Náměty: velikonoční vajíčka z koření a sušených bylin, práce s vlnou plstění, ruční papír, obaly na květináče, amulety z makovic apod. Lektorka: Anna Lorencová, autorka a lektorka ekologických výukových programů pro ZŠ 1. skupina 28. března 2007 (středa) 2. skupina 29. března 2007 (čtvrtek) hodin Ekocentrum, Bažantnice, Červené domky (u nové sportovní haly) 270,- Kč Pro účastníky bude připraven přírodní i metodický materiál s ukázkami aktivit, které mohou účastnice využít při své praxi. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Přírodovědné tvoření pro děti MŠ a ŠD 2. část 28. a Škola:.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Mám zájem o seminář, který se uskuteční: sk.* sk.* * Nehodící se škrtněte

25 6/ únor akreditace č. j / Kabinet zeměpisu zve učitele zeměpisu na pokračování semináře ŠVP a vzdělávací oblast Člověk a příroda aneb jiný pohled na zeměpis Cílem semináře je poskytnout učitelům zeměpisu další informace k tvorbě ŠVP ve vzdělávací oblasti dle RVP Člověk a příroda. Obsah: Standardy geografického vzdělávání. Mezipředmětové vazby ve výuce na ZŠ. Aktivizující metody výuky - projektové vyučování. Využití moderních technologií ve výuce zeměpisu GPS navigační systémy, geografické informační systémy, internetové adresy a cvičení. Ověření očekávaných výstupů Lektor: doc. PaedDr. Eduard Hoffman, CSc. 28. března 2007 (středa) náhradní termín za hodin pozor změna! Původní přihlášky platí. 395,- Kč Nové závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: ŠVP a vzdělávací oblast Člověk a příroda Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006 1/2006-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006 25. 26. 8. 2006 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor OU Cvrčovice 27. 28. 8. 2006 Netradiční

Více

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 10/ 2009-1 - červen 2009 Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 1. 4. - 30. 6. 2009 Galerie na schodech a Minigalerie výstava výtvarných prací Mgr. Hany Češkové ze SPUŠ a SOŠ Hodonín 3. června 2009 Studium

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2010

Přehled akcí na měsíc květen 2010 Přehled akcí na měsíc květen 2010 1. 31. 5. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka 3. 5. 2010 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1 INFORMÁTOR Ř Í J E N 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC říjen 2011 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více