Přehled akcí na měsíc únor 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc únor 2007"

Transkript

1 6/ únor Přehled akcí na měsíc únor Galerie na schodech výstava fotografií A. Salajky - Kouzlo mraků Minigalerie výstava fotografií A. Salajky - OSSIP Zadkine v Rotterdamu pomník Zničené město 1. února 2007 ICT ve výuce chemie 5. část 1. února 2007 Základy první pomoci doškolovací kurz Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠ Staré Město 6. února 2007 Zařazení dramat. výchovy ve ŠVP 1. sk. (dopoledne) nekoná se 6. února 2007 Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP 2. skupina (odpoledne) 6. února 2007 Schůzka členů kabinetu hudební výchovy 7. února 2007 Bible a my regionální kolo 7. února 2007 Fyzika bez pokusu = ryba bez vody 7. února 2007 Angličtina na 1. stupni ZŠ a v MŠ 1. skupina 8. února 2007 Angličtina na 1. stupni ZŠ a v MŠ 2. skupina 8. února 2007 Schůzka členů poroty okresního kola Soutěže v AJ 8. února 2007 Tvorba ŠVP krok za krokem, modul 22 - pro učitelský sbor ZŠ Dubňany 10. února 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 13. února 2007 Moderní modely ve vzdělávání Projektové vyučování pro pedag. sbor MZŠ Vracov Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě 20. února 2007 Okresní kolo Soutěže dětských recitátorů 20. února 2007 Začínáme učit, poraďte! 2. část 22. února 2007 Okresní kolo Soutěže ZŠ a SŠ v anglickém jazyce Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 24. února 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 26. února 2007 Pololetní pedagogická rada 27. února 2007 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 28. února 2007 Skupinové učení 28. února 2007 Netradiční výtvarné techniky 1. března 2007 Studium Koordinátor ŠVP 2. března 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2. března 2007 OSV pro pedag. sbor ZŠ Moravská Nová Ves Regionální kolo soutěže Bible a my se koná ve středu 7. února 2007 na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 8. Prezence začíná ve hodin, zahájení soutěže je ve hodin.

2 6/ únor INFORMACE Poděkování Jazykový jarmark Kabinet cizích jazyků při děkuje žákům, studentům a jejich učitelům za vzorné reprezentování své školy na 6. ročníku Jazykového jarmarku, který se konal 15. listopadu 2006 v ě při příležitosti Dne studentstva. Přehlídky se zúčastnilo 230 žáků z 12 škol okresu, z toho bylo 126 účinkujících. Žáci hovořili anglicky a německy. Pořad moderovala již tradičně Mgr. Jarmila Levová. Zvláštní poděkování patří těmto vystupujícím školám: ZŠ Archlebov, ZŠ T. G. M. Hovorany, ZŠ, U Červených domků, ZŠ J. A. Komenského Kyjov, ZŠ Ratíškovice, ZŠ Rohatec, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník, ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou, ZŠ Žarošice. Připravujeme a 23. dubna 2007 zajistilo ve spolupráci s pilotní školou ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník dva celodenní semináře zaměřené na praktické zkušenosti s tvorbou učebních osnov, vzdělávání žáků se speciálními vzd. potřebami, hodnocení žáků, evaluaci školy. Součástí seminářů bude i konzultace ke ŠVP jednotlivých škol. Sledujte příští Informační zpravodaj a naše webové stránky. Počet účastníků bude omezen. Připravujeme kvalifikační kurz Instruktor vodní turistiky - květen 2007 Kurz je určen začátečníkům i pokročilým vodákům, kteří chtějí získat licenci Instruktor vodní turistiky a nebo se zlepšit, příp. naučit vodáckým dovednostem pod vedením zkušených instruktorů. Hlavním cílem je rozvoj dovedností, vědomostí a také metodických postupů a zásad bezpečnosti na úroveň potřebnou k výuce jízdy na tekoucí vodě, organizaci a vedení kurzů vodní turistiky. Úspěšní absolventi získají průkaz Instruktor vodní turistiky. Tato kvalifikace je nezbytnou podmínkou pro personální zabezpečení kurzů vodní turistiky škol, oddílů, zájmových organizací apod. Kurz je akreditován a lze jej hradit z DVPP. Termín konání května Studium pro ředitele škol a školských zařízení pronajímá své prostory pro konání seminářů v rámci Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Organizátorem je však výlučně NIDV Brno. Obracejte se, prosím, s veškerými dotazy a připomínkami na paní Winklerovou (telefon: ). Studium pro asistenty pedagoga opakující se nabídka Pokud máte zájem o Studium pro asistenty pedagoga a přihlášku jste si podali již v minulém roce, stačí em nebo telefonem svůj zájem potvrdit. Původní přihláška bude platná. Ostatní zájemci vyplňte přihlášku na následující stránce a obratem ji zašlete zpět. Rádi bychom studium zahájili již v dubnu Kontakt: tel ,

3 6/ únor Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Pracoviště garantující studium odborně Odborný garant Studium určeno Požadavky k přijetí Délka studia/ frekvence konzultací Studijní den Obsah studia Cíl studia a kvalifikační efekt Formy práce při studiu PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka Pracovníkům, kteří budou vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání Správně vyplněná a řádně v termínu dodaná přihláška ke studiu 120 hodin - 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe pondělí Studijní moduly: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga - 20 hodin Podpora žáka - 10 hodin Systém péče o žáka - 10 hodin Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga - 40 hodin Pedagogická praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích - 40 hodin Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: Orientovat se v systému a organizaci školy. Orientovat se v základních školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy. Seznámit se s právy a povinnostmi asistenta pedagoga. Orientovat se v systému podpůrných institucí (poradenství, policie, významné nestátní neziskové organizace, sociální a zdravotní péče) Osvojit si základní principy pedag. práce zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte. Získat základní způsobilosti organizovat výchovně vzdělávací proces, reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy a spolupráce zejména s třídním učitelem. Osvojit si základy přístupu k práci dětí se speciálními potřebami, která vede ke zdárné integraci. Kombinace seminářů a dílen

4 6/ únor Způsob ukončení studia Doklad o absolvování studia Testové zkoušky po absolvování teoretické části vzdělávání. Závěrečná práce. Po absolvování praxe bude následovat obhájení závěrečné práce. Osvědčení o Studiu pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cena studia Studium je akreditováno, lze platit z DVPP 6 800,- Kč Zahájení studia Duben 2007 Závaznou a řádně vyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 20. února 2007 na SSŠ a Zařízení pro DVPP,,. O přijetí ke studiu a bližších informacích budete včas písemně informováni. Náklady na studium uhraďte do 31. března O Studium pro asistenty pedagoga je velký zájem a počet účastníků je omezen. Zařazování do studia bude probíhat podle data došlých přihlášek. Každý účastník obdrží průkaz o studiu, kde bude vedena účast a aktivita. Závazná přihláška na Studium pro asistenty pedagoga Titul, jméno a příjmení:..... Datum a místo narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Vzdělání: Kompletní adresa bydliště:. Telefon:. .

5 6/ únor akreditace č. j. 3891/ Kabinet 1. stupně ZŠ, kabinet JČ a kabinet výchovy mimo vyučování zvou učitele a vychovatele ZŠ na praktický seminář Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, které nabízí zařazení dramatické výchovy ve ŠVP pro profilaci školy. Obsah semináře: Nabídka a využití efektivních metod a postupů k rozvoji klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, ale také k naplňování průřezových témat. Konfrontace výhod a úskalí při zařazení dramatické výchovy jako samostatného předmětu. Ukázka praktických příkladů obsahu učení a jejich význam pro sociálně-umělecké učení, naplňování základních kompetencí, práci s pravidly, spolupráce žáků a učitelů. Lektor: Mgr. Jan Karaffa 6. února 2007 (úterý) 1. skupina hodin přeřazeno na odpoledne 2. skupina hodin (přezůvky s sebou) 630,- Kč Kurzovné uhraďte ihned. Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

6 6/ únor akreditace č. j / Kabinet fyziky zve učitele fyziky ze ZŠ a SŠ na praktický seminář Fyzika bez pokusu = ryba bez vody Ukázka jednoduchých fyzikálních pokusů, které lze provádět v hodinách fyziky, zejména v mechanice, akustice, elektřině, popř. ve fyzikálních i technických praktikách za použití snadno dostupných a jednoduchých pomůcek. V minulosti to byly mince, roličky toaletního papíru a vlastní tělo. Co bude letos? Nechejte se překvapit! Lektor: Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. 7. února 2007 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd 180,- Kč Ještě 3 volná místa! Kurzovné uhraďte ihned. Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Fyzika bez pokusu = ryba bez vody Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

7 6/ únor akreditace č. j / zve všechny zájemce na žádaný praktický zdravotnický kurz Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě Uplatnění najdou účastníci jako zdravotníci ve školách v přírodě, lyžařských kurzech, školních výletech a dalších zotavovacích akcích. Kurz bude probíhat v délce 39 hodin, z toho 20 hodin teorie a 19 hodin praxe a bude ukončeno zkouškou. Vydané osvědčení bude mít platnost 5 let. Kurzu se může zúčastnit pouze omezený počet zájemců. Probíraná témata: 1. Základy stavby a funkce lidského těla 2. První pomoc - teoretická část 3. První pomoc - praktická část 4. Péče o nemocné 5. Základy zdravotnické dokumentace 6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 7. Hygiena a epidemiologie 8. Základy záchrany tonoucích praktický výcvik v bazéně Poslední 2 volná místa! Lektorka: Božena Miklósyová, instruktorka ČČK 15. a 16. února 2007, 8., 9. a 10. března 2007, 14. března 2007 závěrečné zkoušky Pokračování na následující straně.

8 6/ únor Pokračování z předchozí strany hodin (přezůvky s sebou) 2 535,- Kč (v ceně je pronájem bazénu i metodický materiál) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška na Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě Titul, jméno a příjmení:..... Datum narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP. Telefon:. .

9 6/ únor akreditace č. j / Kabinet začínajících učitelů zve všechny zájemce z řad začínajících a nekvalifikovaných učitelů na praktický seminář z cyklu Začínáme učit, poraďte! 2. část Spolupráce ve škole: učitel a žák, učitel a vedení školy, učitel a rodič. Komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky pokračování. Relaxační prvky ve vyučování. Lektorky: PaedDr. S. Dvořáková, Mgr. Z. Brennerová 20. února 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč Připravte si konkrétní náměty a dotazy k jednotlivým tématům, které uvítáme i předem. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Začínáme učit, poraďte! 2. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Dotazy:

10 6/ únor akreditace č. j / zve všechny zájemce na zajímavý, praktický a mimořádný seminář Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou Cílem kurzu je získat dostatek podrobných informací, jak postupovat při kresbě i když žák není výtvarně talentovaný. Kurz je zaměřen na aktivaci pravé mozkové hemisféry, která je schopná pozorně vnímat a pečlivě zaznamenat podoby objektů či osob, které vidíme před sebou. Na dobu kreslení tedy odložíme funkce levé hemisféry, která je specializovaná na rychlý výkon v omezeném čase a na logické symboly, a zaměříme se na pozorování viděného. Přepneme z vnímání samotných objektů na vnímání pouhých tvarů, čar a barevných ploch, abychom zamezili levé hemisféře vytvořit symbol, který nebude odpovídat skutečné podobě objektu či osoby. Na konci kurzu si každý účastník nakreslí autoportrét. Lektorka: Kristýna Beránková (pátek, sobota, neděle) hodin (přezůvky s sebou) 2 200,- Kč (v ceně jsou veškeré pomůcky) Informace najdete také na: Počet účastníků je velmi omezen, zařazeni budete podle data došlých přihlášek. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

11 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ a kabinet výchovy mimo vyučování zve učitelky MŠ, ZŠ i vychovatelky ŠD a ŠK na praktickou dílnu 1. část Netradiční výtvarné techniky aneb návrat ke starým řemeslům - drátování Cílem semináře je nabídnout účastníkům netradiční výtvarnou techniku drátování. Seznámíte se s metodickým postupem, který můžete okamžitě využívat v hodinách se žáky. Sami si vyrobíte dárek pro potěšení sebe nebo svých přátel, případně ho lze využít k blížícím se svátkům jara. Lektorka: S sebou: Mgr. Martina Kůřilová 28. února 2007 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd vyfouklé vejce (ostatní materiál v ceně kurzovného) 250,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

12 6/ únor akreditace č. j / zve učitele ZŠ a SŠ na interaktivní seminář Skupinové učení Cílem semináře je pochopit, že základní kompetence lze nejlépe získat při skupinovém učení. Některé z metod viděli všichni účastníci exkurze do ZŠ Dr. Malíka Chrudim a ZŠ Praha, Chlupova v praxi. Obsah: seznámení s novými metodami práce při skupinové činnosti ve výuce, získání základních kompetencí a jejich význam vzájemný kontakt a jednání s ostatními, vztah učitel a žák, získání nových poznatků z oblasti prožitků a zkušeností při skupinovém učení Lektorka: Mgr. Dana Forýtková 28. února 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 510,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Skupinové učení Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

13 6/ únor neakreditováno Kabinet cizích jazyků spolu s nakladatelstvím Longman zve učitele anglického jazyka 1. a 2. stupně ZŠ na seminář Angličtina na 1. a 2. stupni ZŠ Zdá se Vám, že nemáte dostatek her, soutěží a jiných aktivit pro své žáky? Potřebujete načerpat inspiraci k oživení výuky? Zajímá vás, jaké knihy by pro vás mohly být užitečné? Přijďte na workshop: Mixed ability Ideas náměty pro skupiny žáků na různých úrovních jazyka i schopností. Lektorka: Zuzana Otrubová 6. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Angličtina na 1. a 2. stupni ZŠ Titul, jméno a příjmení:... Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

14 6/ únor akreditace č. j. 3834/ /7 zve učitele z malotřídních škol na praktický seminář Tvorba ŠVP last minut kurz poslední záchrany (Tvorba osnov za použití nástroje Duhový most ) Účastníci kurzu se seznámí s logikou postupného budování očekávaných výstupů. Jak pracovat s očekávanými výstupy? Jak formulovat školní výstupy? Jak v osnovách stanovovat učivo, mezipředmětové souvislosti a průřezová témata? Využijí pomůcku Spektrum vzdělávacích cílů pro stanovení úrovně očekávaných a dílčích výstupů a seznámí se s konstrukcí a použitím pomocníka při tvorbě osnov vyučovacích předmětů nástroje Duhový most. Kurz bude realizován v počítačové učebně, kde se pracuje přímo s nástrojem Duhový most v programu Excel. Pro uvedenou činnost je třeba znalost základních úkonů pro činnost s PC. Lektor: Mgr. Dana Svobodová 7. března 2007 (středa) 1. skupina 8. března 2007 (čtvrtek) 2. skupina hodin ZŠ J. A. K. Veselí nad Moravou 1 100,- Kč V ceně jsou pracovní materiály v tištěné i elektronické podobě a nástroj Duhový most vypálen na CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do 28. února Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Tvorba ŠVP last minut kurz poslední záchrany - 7. a Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Přihlašuji se do: *1. skupina *2. skupina

15 6/ únor akreditace č. j / Kabinet MŠ zve všechny učitelky z MŠ na seminář Evaluace v MŠ Cílem semináře je pochopit význam evaluace pro svoji MŠ. Vyzkoušet si některé evaluační techniky, které pomohou vyhodnocovat jak efektivitu své vlastní práce, tak efektivitu třídního i školního vzdělávacího programu v MŠ. Seznámit se s praktickým využitím technik evaluace, které lze používat při vyhodnocování programu dne společně s dětmi. Témata: Od hodnocení dítěte k hodnocení pedagogů a celé MŠ. Hodnocení zaměstnanců školy. Jak vytvářet kritéria k evaluaci. Příprava systému evaluace práce MŠ. Evaluace třídního, školního vzdělávacího programu. Jak se děti mohou podílet na evaluaci programu školy. Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 12. března 2007 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Evaluace v MŠ Škola:...telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

16 6/ únor akreditace č. j / zve všechny učitele ZŠ na seminář Hodnocení žáků na ZŠ Cílem semináře je vytvořit si pravidla pro hodnocení žáků ve své škole. Seznámit se s možnými způsoby hodnocení očekávaných výstupů v návaznosti na obecná pravidla pro hodnocení žáků. Prodiskutovat techniku portfolia jako nástroje pro hodnocení a sebehodnocení žáků. Témata: Pravidla hodnocení ve škole a jejich stanovování v týmu školy. Hodnocení žáků vztahované k očekávaným výstupům. Stanovování hodnotitelných očekávaných výstupů. Využití RVP pro hodnocení žáků. Portfolio žáka. Jak vést žáky k sebehodnocení (techniky sebehodnocení). Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 13. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Hodnocení žáků na ZŠ Škola:...telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

17 6/ únor akreditace č. j. dodáme zve učitele ZŠ a SŠ na interaktivní seminář Kooperativní učení - kompetice Cílem interaktivního semináře je nabídnout metody a formy práce podporující realizaci RVP ZV v rozvoji klíčových kompetencí žáků pro kooperaci a týmovou spolupráci. Program semináře ukazuje nové možnosti pohledu učitele na žáky v souvislosti se změnami v procesu učení. Obsah: rozdíl mezi spoluprácí a soutěžením spolupráce jako výuková a učební strategie metody týmové práce, profil týmových rolí komunikace v týmové práci styly vedení týmu, znaky fungujícího týmu evaluace kooperativních činností řešení problémů při týmové práci Lektorka: Mgr. Dana Forýtková 14. března 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 510,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Kooperativní učení - kompetice Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

18 6/ únor akreditace č. j / Kabinet výchovy mimo vyučování zve vychovatelky ŠD a ŠK a pracovníky volnočasových aktivit na seminář Jak na průřezové téma Environmentální výchova v ŠD Cílem semináře je sestavení a pomoc při realizaci ročního programu EV a začlenění průřezového tématu EV do mimoškolní činnosti. Součástí semináře bude i seznámení s podmínkami projektu EKOškola, se zapojením ŠD do projektu. Probíraná témata: Začlenění průřezového tématu EV do mimoškolních aktivit. Využití vhodných metod v EV. Využití školních ekologických projektů a jejich zařazení do mimoškolní výuky. Ukázky a příklady plánů. Lektorka: Martina Lafatová, Sdružení Tereza 15. března 2007 (čtvrtek) hodin ZŠ, Vančurova 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Jak na průřezové téma Environmentální výchova Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. převodem z účtu na účet*

19 6/ únor akreditace č. j / Kabinet ředitelů zve ředitele, jejich zástupce a ostatní učitele ZŠ a SŠ na první část semináře Interaktivní tabule a její využití ve výuce Interaktivní tabule je nová, moderní pomůcka do výuky. Ne všichni učitelé jsou natolik technicky zdatní, aby mohli samostatně problematiku nastudovat a aktivně používat. Proškolení od distributorů je příliš stručné a ne všem pedagogům vyhovující. Je vhodnější využívat jako školitele pedagogy, kteří tabuli ve výuce sami používají. Každý absolvent školení bude připraven nejen tabuli využívat, ale i vytvářet vlastní prezentace a poskytovat je dalším uživatelům. Obsah: Interaktivní nástroje Panely nástrojů Předváděcí sešit Anotace plochy Začlenění do aplikací Windows Knihovna prostředků Uživatelské profily Přizpůsobení programu Lektor: RNDr. Josef Gajoš 20. března 2007 (úterý) hodin ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 250,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Interaktivní tabule a její využití ve výuce Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

20 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ zve všechny učitele 1. stupně na praktický seminář Prostorová představivost a geometrie na 1. stupni ZŠ Cílem semináře je naučit se řešit problémy se slovním popisem a terminologií obecně, číst z dětské kresby a vzbudit zájem o matematiku pro talenty i dys žáky. Témata: Vznik a rozvíjení představivosti v předškolním věku, proč děti málo vidí. Slovní popis a terminologie. Význam prostorové představivosti nejen pro matematiku. Využívání mezipředmětových vztahů: pohyb, rytmus, prostor. Metodické problémy výuky geometrie kdy a odkud začít, vhodnost současných postupů a učebnic. Náměty činností k rozvoji geometrických schopností. Matematika v životě talentovaných i dys žáků. Lektorka: S sebou: PhDr. Alena Šarounová, CSc. 21. března 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) nůžky, barevné zvýrazňovače nebo pastelky 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Prostorová představivost. na 1. stupni ZŠ Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

21 6/ únor akreditace č. j / Kabinet matematiky zve všechny učitele matematiky 2. stupně a příslušných ročníků víceletých gymnázií na praktický seminář z cyklu Je matematika věda nebo zábava? Grafy a diagramy ve školní matematice a jejich využití v praxi modul 5 Cílem cyklu seminářů je nabídnout širší nadhled nad látkou školní matematiky, poukázat na významné souvislosti mezi vyučovacími předměty i vědeckými disciplinami, seznámit učitele s náměty, které vedou k samostatné tvorbě didaktických materiálů. Témata: Budování pojmu graf v matematice na ZŠ. Diagramy a další grafická schémata. Co lze vyčíst z grafu. Mezipředmětové vztahy a grafická komunikace. Zneužívání grafických prostředků v reklamě. Práce s konkrétními grafy a schématy z oblasti demografie, dějepisu a statistiky. Lektorka: PhDr. Alena Šarounová, CSc. 22. března 2007 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Je matematika věda nebo zábava? Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

22 6/ únor akreditace č. j. dodáme nabízí ředitelům ZŠ a jejich zástupcům, učitelům ZŠ, koordinátorům ŠVP a ostatním zájemcům seminář Zkušenosti s tvorbou a realizací ŠVP ZV na ZŠ Cílem semináře je předat vlastní zkušenosti s organizací, tvorbou a realizací ŠVP na ZŠ a seznámit účastníky s možnými chybami při tvorbě ŠVP a jak jim předcházet. Témata semináře: Vysvětlení používání Manuálu k tvorbě ŠVP. Postup při tvorbě ŠVP tvorba týmu, motivace pedagogického sboru, časový harmonogram. Tvorba učebního plánu variabilita. Učební osnovy možnosti postupů. Hodnocení a evaluace. Lektorka: Mgr. Alena Řeháková. 26. března 2007 (pondělí) hodin ZŠ, Mírové náměstí 325,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Zkušenosti s tvorbou ŠVP ZV na ZŠ Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

23 6/ únor akreditace č. j / Kabinet chemie zve učitele chemie a biologie na ZŠ a SŠ, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a všechny nepedagogické pracovníky, kteří nakládají s chemickými látkami a chemickými přípravky na odborný seminář O chemických látkách a chemických přípravcích Cílem odborného semináře je seznámení s výkladem Zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, o změnách dalších zákonů, v platném znění, včetně aplikace ve školské praxi. Obsah: Právní výklad, seznámení se stávající judikaturou. Výklad odborné osoby. Ukázky značení chemikálií. Jak nakládat s chemikáliemi a jak je skladovat. Zkušenosti, které se lektorům osvědčily při zabezpečování nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky. Lektoři: JUDr. Vladimíra Odehnalová, Ing. Vilém Koutník, CSc., Ing. Josef Janků 27. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: O chemických látkách a chemických přípravcích Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. převodem z účtu na účet*

24 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně, MŠ a kabinet výchovy mimo vyučování zve všechny učitelky ZŠ a MŠ a vychovatelky na druhý praktický seminář Přírodovědné tvoření pro děti MŠ a ŠD Dílna bude mít část teoreticko-metodickou a praktickou, v níž si účastníci vyzkoušejí konkrétní postupy práce a seznámí se s náměty výtvarných a pracovních činností a ekologických projektů. Náměty: velikonoční vajíčka z koření a sušených bylin, práce s vlnou plstění, ruční papír, obaly na květináče, amulety z makovic apod. Lektorka: Anna Lorencová, autorka a lektorka ekologických výukových programů pro ZŠ 1. skupina 28. března 2007 (středa) 2. skupina 29. března 2007 (čtvrtek) hodin Ekocentrum, Bažantnice, Červené domky (u nové sportovní haly) 270,- Kč Pro účastníky bude připraven přírodní i metodický materiál s ukázkami aktivit, které mohou účastnice využít při své praxi. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Přírodovědné tvoření pro děti MŠ a ŠD 2. část 28. a Škola:.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Mám zájem o seminář, který se uskuteční: sk.* sk.* * Nehodící se škrtněte

25 6/ únor akreditace č. j / Kabinet zeměpisu zve učitele zeměpisu na pokračování semináře ŠVP a vzdělávací oblast Člověk a příroda aneb jiný pohled na zeměpis Cílem semináře je poskytnout učitelům zeměpisu další informace k tvorbě ŠVP ve vzdělávací oblasti dle RVP Člověk a příroda. Obsah: Standardy geografického vzdělávání. Mezipředmětové vazby ve výuce na ZŠ. Aktivizující metody výuky - projektové vyučování. Využití moderních technologií ve výuce zeměpisu GPS navigační systémy, geografické informační systémy, internetové adresy a cvičení. Ověření očekávaných výstupů Lektor: doc. PaedDr. Eduard Hoffman, CSc. 28. března 2007 (středa) náhradní termín za hodin pozor změna! Původní přihlášky platí. 395,- Kč Nové závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: ŠVP a vzdělávací oblast Člověk a příroda Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti.

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti. Přehled vzdělávacích akcí ÚNOR 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 5. 2. 9. 2. 9. 2. 10. 2. 11. 2. 12. 2. 12. 2. 16. 2. 17. 2. 17. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 23. 2. Ho Ho Ho Ho Ho Ho Bř Bř Ho Ho Ho Ho Bř Ho Ho

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Přehled akcí na měsíc prosinec 2007

Přehled akcí na měsíc prosinec 2007 4/ 2007-1 - prosinec Přehled akcí na měsíc prosinec 2007 15. 10. 30. 12. 2007 Galerie na schodech Lidé dnešního Egypta, fotografie PaedDr. Hany Krojzlové a Minigalerie Jordánsko a Izrael 2007, fotografie

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006 1/2006-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006 25. 26. 8. 2006 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor OU Cvrčovice 27. 28. 8. 2006 Netradiční

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Přehled akcí na měsíc listopad 2008

Přehled akcí na měsíc listopad 2008 3/ 2008-1 - listopad 2008 Přehled akcí na měsíc listopad 2008 25. 8. - 20. 12. 2008 Galerie na schodech a Minigalerie 40. výročí vzniku SSŠ a Zařízení pro DVPP - dokumenty a fotografie 3. listopadu 2008

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Tituly pro dotační řízení:

Tituly pro dotační řízení: IV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Přehled akcí KVĚTEN 2014

Přehled akcí KVĚTEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 www.spss-mel.cz Obor studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví zaměření: Pozemní stavitelství Stavitelství a architektonická tvorba Kontakty na

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více