Přehled akcí na měsíc únor 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc únor 2007"

Transkript

1 6/ únor Přehled akcí na měsíc únor Galerie na schodech výstava fotografií A. Salajky - Kouzlo mraků Minigalerie výstava fotografií A. Salajky - OSSIP Zadkine v Rotterdamu pomník Zničené město 1. února 2007 ICT ve výuce chemie 5. část 1. února 2007 Základy první pomoci doškolovací kurz Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠ Staré Město 6. února 2007 Zařazení dramat. výchovy ve ŠVP 1. sk. (dopoledne) nekoná se 6. února 2007 Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP 2. skupina (odpoledne) 6. února 2007 Schůzka členů kabinetu hudební výchovy 7. února 2007 Bible a my regionální kolo 7. února 2007 Fyzika bez pokusu = ryba bez vody 7. února 2007 Angličtina na 1. stupni ZŠ a v MŠ 1. skupina 8. února 2007 Angličtina na 1. stupni ZŠ a v MŠ 2. skupina 8. února 2007 Schůzka členů poroty okresního kola Soutěže v AJ 8. února 2007 Tvorba ŠVP krok za krokem, modul 22 - pro učitelský sbor ZŠ Dubňany 10. února 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 13. února 2007 Moderní modely ve vzdělávání Projektové vyučování pro pedag. sbor MZŠ Vracov Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě 20. února 2007 Okresní kolo Soutěže dětských recitátorů 20. února 2007 Začínáme učit, poraďte! 2. část 22. února 2007 Okresní kolo Soutěže ZŠ a SŠ v anglickém jazyce Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 24. února 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 26. února 2007 Pololetní pedagogická rada 27. února 2007 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 28. února 2007 Skupinové učení 28. února 2007 Netradiční výtvarné techniky 1. března 2007 Studium Koordinátor ŠVP 2. března 2007 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2. března 2007 OSV pro pedag. sbor ZŠ Moravská Nová Ves Regionální kolo soutěže Bible a my se koná ve středu 7. února 2007 na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 8. Prezence začíná ve hodin, zahájení soutěže je ve hodin.

2 6/ únor INFORMACE Poděkování Jazykový jarmark Kabinet cizích jazyků při děkuje žákům, studentům a jejich učitelům za vzorné reprezentování své školy na 6. ročníku Jazykového jarmarku, který se konal 15. listopadu 2006 v ě při příležitosti Dne studentstva. Přehlídky se zúčastnilo 230 žáků z 12 škol okresu, z toho bylo 126 účinkujících. Žáci hovořili anglicky a německy. Pořad moderovala již tradičně Mgr. Jarmila Levová. Zvláštní poděkování patří těmto vystupujícím školám: ZŠ Archlebov, ZŠ T. G. M. Hovorany, ZŠ, U Červených domků, ZŠ J. A. Komenského Kyjov, ZŠ Ratíškovice, ZŠ Rohatec, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník, ZŠ J. A. Komenského Veselí nad Moravou, ZŠ Žarošice. Připravujeme a 23. dubna 2007 zajistilo ve spolupráci s pilotní školou ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník dva celodenní semináře zaměřené na praktické zkušenosti s tvorbou učebních osnov, vzdělávání žáků se speciálními vzd. potřebami, hodnocení žáků, evaluaci školy. Součástí seminářů bude i konzultace ke ŠVP jednotlivých škol. Sledujte příští Informační zpravodaj a naše webové stránky. Počet účastníků bude omezen. Připravujeme kvalifikační kurz Instruktor vodní turistiky - květen 2007 Kurz je určen začátečníkům i pokročilým vodákům, kteří chtějí získat licenci Instruktor vodní turistiky a nebo se zlepšit, příp. naučit vodáckým dovednostem pod vedením zkušených instruktorů. Hlavním cílem je rozvoj dovedností, vědomostí a také metodických postupů a zásad bezpečnosti na úroveň potřebnou k výuce jízdy na tekoucí vodě, organizaci a vedení kurzů vodní turistiky. Úspěšní absolventi získají průkaz Instruktor vodní turistiky. Tato kvalifikace je nezbytnou podmínkou pro personální zabezpečení kurzů vodní turistiky škol, oddílů, zájmových organizací apod. Kurz je akreditován a lze jej hradit z DVPP. Termín konání května Studium pro ředitele škol a školských zařízení pronajímá své prostory pro konání seminářů v rámci Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Organizátorem je však výlučně NIDV Brno. Obracejte se, prosím, s veškerými dotazy a připomínkami na paní Winklerovou (telefon: ). Studium pro asistenty pedagoga opakující se nabídka Pokud máte zájem o Studium pro asistenty pedagoga a přihlášku jste si podali již v minulém roce, stačí em nebo telefonem svůj zájem potvrdit. Původní přihláška bude platná. Ostatní zájemci vyplňte přihlášku na následující stránce a obratem ji zašlete zpět. Rádi bychom studium zahájili již v dubnu Kontakt: tel ,

3 6/ únor Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Pracoviště garantující studium odborně Odborný garant Studium určeno Požadavky k přijetí Délka studia/ frekvence konzultací Studijní den Obsah studia Cíl studia a kvalifikační efekt Formy práce při studiu PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka Pracovníkům, kteří budou vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání Správně vyplněná a řádně v termínu dodaná přihláška ke studiu 120 hodin - 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe pondělí Studijní moduly: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga - 20 hodin Podpora žáka - 10 hodin Systém péče o žáka - 10 hodin Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga - 40 hodin Pedagogická praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích - 40 hodin Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: Orientovat se v systému a organizaci školy. Orientovat se v základních školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy. Seznámit se s právy a povinnostmi asistenta pedagoga. Orientovat se v systému podpůrných institucí (poradenství, policie, významné nestátní neziskové organizace, sociální a zdravotní péče) Osvojit si základní principy pedag. práce zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte. Získat základní způsobilosti organizovat výchovně vzdělávací proces, reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy a spolupráce zejména s třídním učitelem. Osvojit si základy přístupu k práci dětí se speciálními potřebami, která vede ke zdárné integraci. Kombinace seminářů a dílen

4 6/ únor Způsob ukončení studia Doklad o absolvování studia Testové zkoušky po absolvování teoretické části vzdělávání. Závěrečná práce. Po absolvování praxe bude následovat obhájení závěrečné práce. Osvědčení o Studiu pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cena studia Studium je akreditováno, lze platit z DVPP 6 800,- Kč Zahájení studia Duben 2007 Závaznou a řádně vyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 20. února 2007 na SSŠ a Zařízení pro DVPP,,. O přijetí ke studiu a bližších informacích budete včas písemně informováni. Náklady na studium uhraďte do 31. března O Studium pro asistenty pedagoga je velký zájem a počet účastníků je omezen. Zařazování do studia bude probíhat podle data došlých přihlášek. Každý účastník obdrží průkaz o studiu, kde bude vedena účast a aktivita. Závazná přihláška na Studium pro asistenty pedagoga Titul, jméno a příjmení:..... Datum a místo narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Vzdělání: Kompletní adresa bydliště:. Telefon:. .

5 6/ únor akreditace č. j. 3891/ Kabinet 1. stupně ZŠ, kabinet JČ a kabinet výchovy mimo vyučování zvou učitele a vychovatele ZŠ na praktický seminář Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, které nabízí zařazení dramatické výchovy ve ŠVP pro profilaci školy. Obsah semináře: Nabídka a využití efektivních metod a postupů k rozvoji klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, ale také k naplňování průřezových témat. Konfrontace výhod a úskalí při zařazení dramatické výchovy jako samostatného předmětu. Ukázka praktických příkladů obsahu učení a jejich význam pro sociálně-umělecké učení, naplňování základních kompetencí, práci s pravidly, spolupráce žáků a učitelů. Lektor: Mgr. Jan Karaffa 6. února 2007 (úterý) 1. skupina hodin přeřazeno na odpoledne 2. skupina hodin (přezůvky s sebou) 630,- Kč Kurzovné uhraďte ihned. Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Zařazení dramatické výchovy ve ŠVP Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

6 6/ únor akreditace č. j / Kabinet fyziky zve učitele fyziky ze ZŠ a SŠ na praktický seminář Fyzika bez pokusu = ryba bez vody Ukázka jednoduchých fyzikálních pokusů, které lze provádět v hodinách fyziky, zejména v mechanice, akustice, elektřině, popř. ve fyzikálních i technických praktikách za použití snadno dostupných a jednoduchých pomůcek. V minulosti to byly mince, roličky toaletního papíru a vlastní tělo. Co bude letos? Nechejte se překvapit! Lektor: Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. 7. února 2007 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd 180,- Kč Ještě 3 volná místa! Kurzovné uhraďte ihned. Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Fyzika bez pokusu = ryba bez vody Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

7 6/ únor akreditace č. j / zve všechny zájemce na žádaný praktický zdravotnický kurz Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě Uplatnění najdou účastníci jako zdravotníci ve školách v přírodě, lyžařských kurzech, školních výletech a dalších zotavovacích akcích. Kurz bude probíhat v délce 39 hodin, z toho 20 hodin teorie a 19 hodin praxe a bude ukončeno zkouškou. Vydané osvědčení bude mít platnost 5 let. Kurzu se může zúčastnit pouze omezený počet zájemců. Probíraná témata: 1. Základy stavby a funkce lidského těla 2. První pomoc - teoretická část 3. První pomoc - praktická část 4. Péče o nemocné 5. Základy zdravotnické dokumentace 6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 7. Hygiena a epidemiologie 8. Základy záchrany tonoucích praktický výcvik v bazéně Poslední 2 volná místa! Lektorka: Božena Miklósyová, instruktorka ČČK 15. a 16. února 2007, 8., 9. a 10. března 2007, 14. března 2007 závěrečné zkoušky Pokračování na následující straně.

8 6/ únor Pokračování z předchozí strany hodin (přezůvky s sebou) 2 535,- Kč (v ceně je pronájem bazénu i metodický materiál) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška na Kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě Titul, jméno a příjmení:..... Datum narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP. Telefon:. .

9 6/ únor akreditace č. j / Kabinet začínajících učitelů zve všechny zájemce z řad začínajících a nekvalifikovaných učitelů na praktický seminář z cyklu Začínáme učit, poraďte! 2. část Spolupráce ve škole: učitel a žák, učitel a vedení školy, učitel a rodič. Komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky pokračování. Relaxační prvky ve vyučování. Lektorky: PaedDr. S. Dvořáková, Mgr. Z. Brennerová 20. února 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč Připravte si konkrétní náměty a dotazy k jednotlivým tématům, které uvítáme i předem. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Začínáme učit, poraďte! 2. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Dotazy:

10 6/ únor akreditace č. j / zve všechny zájemce na zajímavý, praktický a mimořádný seminář Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou Cílem kurzu je získat dostatek podrobných informací, jak postupovat při kresbě i když žák není výtvarně talentovaný. Kurz je zaměřen na aktivaci pravé mozkové hemisféry, která je schopná pozorně vnímat a pečlivě zaznamenat podoby objektů či osob, které vidíme před sebou. Na dobu kreslení tedy odložíme funkce levé hemisféry, která je specializovaná na rychlý výkon v omezeném čase a na logické symboly, a zaměříme se na pozorování viděného. Přepneme z vnímání samotných objektů na vnímání pouhých tvarů, čar a barevných ploch, abychom zamezili levé hemisféře vytvořit symbol, který nebude odpovídat skutečné podobě objektu či osoby. Na konci kurzu si každý účastník nakreslí autoportrét. Lektorka: Kristýna Beránková (pátek, sobota, neděle) hodin (přezůvky s sebou) 2 200,- Kč (v ceně jsou veškeré pomůcky) Informace najdete také na: Počet účastníků je velmi omezen, zařazeni budete podle data došlých přihlášek. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

11 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ a kabinet výchovy mimo vyučování zve učitelky MŠ, ZŠ i vychovatelky ŠD a ŠK na praktickou dílnu 1. část Netradiční výtvarné techniky aneb návrat ke starým řemeslům - drátování Cílem semináře je nabídnout účastníkům netradiční výtvarnou techniku drátování. Seznámíte se s metodickým postupem, který můžete okamžitě využívat v hodinách se žáky. Sami si vyrobíte dárek pro potěšení sebe nebo svých přátel, případně ho lze využít k blížícím se svátkům jara. Lektorka: S sebou: Mgr. Martina Kůřilová 28. února 2007 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd vyfouklé vejce (ostatní materiál v ceně kurzovného) 250,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

12 6/ únor akreditace č. j / zve učitele ZŠ a SŠ na interaktivní seminář Skupinové učení Cílem semináře je pochopit, že základní kompetence lze nejlépe získat při skupinovém učení. Některé z metod viděli všichni účastníci exkurze do ZŠ Dr. Malíka Chrudim a ZŠ Praha, Chlupova v praxi. Obsah: seznámení s novými metodami práce při skupinové činnosti ve výuce, získání základních kompetencí a jejich význam vzájemný kontakt a jednání s ostatními, vztah učitel a žák, získání nových poznatků z oblasti prožitků a zkušeností při skupinovém učení Lektorka: Mgr. Dana Forýtková 28. února 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 510,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Skupinové učení Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

13 6/ únor neakreditováno Kabinet cizích jazyků spolu s nakladatelstvím Longman zve učitele anglického jazyka 1. a 2. stupně ZŠ na seminář Angličtina na 1. a 2. stupni ZŠ Zdá se Vám, že nemáte dostatek her, soutěží a jiných aktivit pro své žáky? Potřebujete načerpat inspiraci k oživení výuky? Zajímá vás, jaké knihy by pro vás mohly být užitečné? Přijďte na workshop: Mixed ability Ideas náměty pro skupiny žáků na různých úrovních jazyka i schopností. Lektorka: Zuzana Otrubová 6. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Angličtina na 1. a 2. stupni ZŠ Titul, jméno a příjmení:... Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

14 6/ únor akreditace č. j. 3834/ /7 zve učitele z malotřídních škol na praktický seminář Tvorba ŠVP last minut kurz poslední záchrany (Tvorba osnov za použití nástroje Duhový most ) Účastníci kurzu se seznámí s logikou postupného budování očekávaných výstupů. Jak pracovat s očekávanými výstupy? Jak formulovat školní výstupy? Jak v osnovách stanovovat učivo, mezipředmětové souvislosti a průřezová témata? Využijí pomůcku Spektrum vzdělávacích cílů pro stanovení úrovně očekávaných a dílčích výstupů a seznámí se s konstrukcí a použitím pomocníka při tvorbě osnov vyučovacích předmětů nástroje Duhový most. Kurz bude realizován v počítačové učebně, kde se pracuje přímo s nástrojem Duhový most v programu Excel. Pro uvedenou činnost je třeba znalost základních úkonů pro činnost s PC. Lektor: Mgr. Dana Svobodová 7. března 2007 (středa) 1. skupina 8. března 2007 (čtvrtek) 2. skupina hodin ZŠ J. A. K. Veselí nad Moravou 1 100,- Kč V ceně jsou pracovní materiály v tištěné i elektronické podobě a nástroj Duhový most vypálen na CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do 28. února Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Tvorba ŠVP last minut kurz poslední záchrany - 7. a Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Přihlašuji se do: *1. skupina *2. skupina

15 6/ únor akreditace č. j / Kabinet MŠ zve všechny učitelky z MŠ na seminář Evaluace v MŠ Cílem semináře je pochopit význam evaluace pro svoji MŠ. Vyzkoušet si některé evaluační techniky, které pomohou vyhodnocovat jak efektivitu své vlastní práce, tak efektivitu třídního i školního vzdělávacího programu v MŠ. Seznámit se s praktickým využitím technik evaluace, které lze používat při vyhodnocování programu dne společně s dětmi. Témata: Od hodnocení dítěte k hodnocení pedagogů a celé MŠ. Hodnocení zaměstnanců školy. Jak vytvářet kritéria k evaluaci. Příprava systému evaluace práce MŠ. Evaluace třídního, školního vzdělávacího programu. Jak se děti mohou podílet na evaluaci programu školy. Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 12. března 2007 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Evaluace v MŠ Škola:...telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

16 6/ únor akreditace č. j / zve všechny učitele ZŠ na seminář Hodnocení žáků na ZŠ Cílem semináře je vytvořit si pravidla pro hodnocení žáků ve své škole. Seznámit se s možnými způsoby hodnocení očekávaných výstupů v návaznosti na obecná pravidla pro hodnocení žáků. Prodiskutovat techniku portfolia jako nástroje pro hodnocení a sebehodnocení žáků. Témata: Pravidla hodnocení ve škole a jejich stanovování v týmu školy. Hodnocení žáků vztahované k očekávaným výstupům. Stanovování hodnotitelných očekávaných výstupů. Využití RVP pro hodnocení žáků. Portfolio žáka. Jak vést žáky k sebehodnocení (techniky sebehodnocení). Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 13. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 680,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Hodnocení žáků na ZŠ Škola:...telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

17 6/ únor akreditace č. j. dodáme zve učitele ZŠ a SŠ na interaktivní seminář Kooperativní učení - kompetice Cílem interaktivního semináře je nabídnout metody a formy práce podporující realizaci RVP ZV v rozvoji klíčových kompetencí žáků pro kooperaci a týmovou spolupráci. Program semináře ukazuje nové možnosti pohledu učitele na žáky v souvislosti se změnami v procesu učení. Obsah: rozdíl mezi spoluprácí a soutěžením spolupráce jako výuková a učební strategie metody týmové práce, profil týmových rolí komunikace v týmové práci styly vedení týmu, znaky fungujícího týmu evaluace kooperativních činností řešení problémů při týmové práci Lektorka: Mgr. Dana Forýtková 14. března 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 510,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Kooperativní učení - kompetice Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

18 6/ únor akreditace č. j / Kabinet výchovy mimo vyučování zve vychovatelky ŠD a ŠK a pracovníky volnočasových aktivit na seminář Jak na průřezové téma Environmentální výchova v ŠD Cílem semináře je sestavení a pomoc při realizaci ročního programu EV a začlenění průřezového tématu EV do mimoškolní činnosti. Součástí semináře bude i seznámení s podmínkami projektu EKOškola, se zapojením ŠD do projektu. Probíraná témata: Začlenění průřezového tématu EV do mimoškolních aktivit. Využití vhodných metod v EV. Využití školních ekologických projektů a jejich zařazení do mimoškolní výuky. Ukázky a příklady plánů. Lektorka: Martina Lafatová, Sdružení Tereza 15. března 2007 (čtvrtek) hodin ZŠ, Vančurova 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Jak na průřezové téma Environmentální výchova Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. převodem z účtu na účet*

19 6/ únor akreditace č. j / Kabinet ředitelů zve ředitele, jejich zástupce a ostatní učitele ZŠ a SŠ na první část semináře Interaktivní tabule a její využití ve výuce Interaktivní tabule je nová, moderní pomůcka do výuky. Ne všichni učitelé jsou natolik technicky zdatní, aby mohli samostatně problematiku nastudovat a aktivně používat. Proškolení od distributorů je příliš stručné a ne všem pedagogům vyhovující. Je vhodnější využívat jako školitele pedagogy, kteří tabuli ve výuce sami používají. Každý absolvent školení bude připraven nejen tabuli využívat, ale i vytvářet vlastní prezentace a poskytovat je dalším uživatelům. Obsah: Interaktivní nástroje Panely nástrojů Předváděcí sešit Anotace plochy Začlenění do aplikací Windows Knihovna prostředků Uživatelské profily Přizpůsobení programu Lektor: RNDr. Josef Gajoš 20. března 2007 (úterý) hodin ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 250,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Interaktivní tabule a její využití ve výuce Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

20 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně ZŠ zve všechny učitele 1. stupně na praktický seminář Prostorová představivost a geometrie na 1. stupni ZŠ Cílem semináře je naučit se řešit problémy se slovním popisem a terminologií obecně, číst z dětské kresby a vzbudit zájem o matematiku pro talenty i dys žáky. Témata: Vznik a rozvíjení představivosti v předškolním věku, proč děti málo vidí. Slovní popis a terminologie. Význam prostorové představivosti nejen pro matematiku. Využívání mezipředmětových vztahů: pohyb, rytmus, prostor. Metodické problémy výuky geometrie kdy a odkud začít, vhodnost současných postupů a učebnic. Náměty činností k rozvoji geometrických schopností. Matematika v životě talentovaných i dys žáků. Lektorka: S sebou: PhDr. Alena Šarounová, CSc. 21. března 2007 (středa) hodin (přezůvky s sebou) nůžky, barevné zvýrazňovače nebo pastelky 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Prostorová představivost. na 1. stupni ZŠ Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

21 6/ únor akreditace č. j / Kabinet matematiky zve všechny učitele matematiky 2. stupně a příslušných ročníků víceletých gymnázií na praktický seminář z cyklu Je matematika věda nebo zábava? Grafy a diagramy ve školní matematice a jejich využití v praxi modul 5 Cílem cyklu seminářů je nabídnout širší nadhled nad látkou školní matematiky, poukázat na významné souvislosti mezi vyučovacími předměty i vědeckými disciplinami, seznámit učitele s náměty, které vedou k samostatné tvorbě didaktických materiálů. Témata: Budování pojmu graf v matematice na ZŠ. Diagramy a další grafická schémata. Co lze vyčíst z grafu. Mezipředmětové vztahy a grafická komunikace. Zneužívání grafických prostředků v reklamě. Práce s konkrétními grafy a schématy z oblasti demografie, dějepisu a statistiky. Lektorka: PhDr. Alena Šarounová, CSc. 22. března 2007 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Je matematika věda nebo zábava? Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

22 6/ únor akreditace č. j. dodáme nabízí ředitelům ZŠ a jejich zástupcům, učitelům ZŠ, koordinátorům ŠVP a ostatním zájemcům seminář Zkušenosti s tvorbou a realizací ŠVP ZV na ZŠ Cílem semináře je předat vlastní zkušenosti s organizací, tvorbou a realizací ŠVP na ZŠ a seznámit účastníky s možnými chybami při tvorbě ŠVP a jak jim předcházet. Témata semináře: Vysvětlení používání Manuálu k tvorbě ŠVP. Postup při tvorbě ŠVP tvorba týmu, motivace pedagogického sboru, časový harmonogram. Tvorba učebního plánu variabilita. Učební osnovy možnosti postupů. Hodnocení a evaluace. Lektorka: Mgr. Alena Řeháková. 26. března 2007 (pondělí) hodin ZŠ, Mírové náměstí 325,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Zkušenosti s tvorbou ŠVP ZV na ZŠ Škola:. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

23 6/ únor akreditace č. j / Kabinet chemie zve učitele chemie a biologie na ZŠ a SŠ, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a všechny nepedagogické pracovníky, kteří nakládají s chemickými látkami a chemickými přípravky na odborný seminář O chemických látkách a chemických přípravcích Cílem odborného semináře je seznámení s výkladem Zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, o změnách dalších zákonů, v platném znění, včetně aplikace ve školské praxi. Obsah: Právní výklad, seznámení se stávající judikaturou. Výklad odborné osoby. Ukázky značení chemikálií. Jak nakládat s chemikáliemi a jak je skladovat. Zkušenosti, které se lektorům osvědčily při zabezpečování nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky. Lektoři: JUDr. Vladimíra Odehnalová, Ing. Vilém Koutník, CSc., Ing. Josef Janků 27. března 2007 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: O chemických látkách a chemických přípravcích Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. převodem z účtu na účet*

24 6/ únor akreditace č. j / Kabinet 1. stupně, MŠ a kabinet výchovy mimo vyučování zve všechny učitelky ZŠ a MŠ a vychovatelky na druhý praktický seminář Přírodovědné tvoření pro děti MŠ a ŠD Dílna bude mít část teoreticko-metodickou a praktickou, v níž si účastníci vyzkoušejí konkrétní postupy práce a seznámí se s náměty výtvarných a pracovních činností a ekologických projektů. Náměty: velikonoční vajíčka z koření a sušených bylin, práce s vlnou plstění, ruční papír, obaly na květináče, amulety z makovic apod. Lektorka: Anna Lorencová, autorka a lektorka ekologických výukových programů pro ZŠ 1. skupina 28. března 2007 (středa) 2. skupina 29. března 2007 (čtvrtek) hodin Ekocentrum, Bažantnice, Červené domky (u nové sportovní haly) 270,- Kč Pro účastníky bude připraven přírodní i metodický materiál s ukázkami aktivit, které mohou účastnice využít při své praxi. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: Přírodovědné tvoření pro děti MŠ a ŠD 2. část 28. a Škola:.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Mám zájem o seminář, který se uskuteční: sk.* sk.* * Nehodící se škrtněte

25 6/ únor akreditace č. j / Kabinet zeměpisu zve učitele zeměpisu na pokračování semináře ŠVP a vzdělávací oblast Člověk a příroda aneb jiný pohled na zeměpis Cílem semináře je poskytnout učitelům zeměpisu další informace k tvorbě ŠVP ve vzdělávací oblasti dle RVP Člověk a příroda. Obsah: Standardy geografického vzdělávání. Mezipředmětové vazby ve výuce na ZŠ. Aktivizující metody výuky - projektové vyučování. Využití moderních technologií ve výuce zeměpisu GPS navigační systémy, geografické informační systémy, internetové adresy a cvičení. Ověření očekávaných výstupů Lektor: doc. PaedDr. Eduard Hoffman, CSc. 28. března 2007 (středa) náhradní termín za hodin pozor změna! Původní přihlášky platí. 395,- Kč Nové závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. února 2007 na adresu: Závazná přihláška: ŠVP a vzdělávací oblast Člověk a příroda Škola:..telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Přehled akcí na měsíc únor 2006

Přehled akcí na měsíc únor 2006 6/2006-1 - únor 2006 Přehled akcí na měsíc únor 2006 1. 1. - 28. 2. 2006 Minigalerie a Galerie na schodech Výstava fotografií z cyklu Stromy Mgr. Antonína Salajky 1. února 2006 Netradiční materiály ve

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více