BIUS 2 - BIUS 3. Bohemius k.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIUS 2 - BIUS 3. Bohemius k.s."

Transkript

1 Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3

2 Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky

3 Hlavní pole Párování dle knihy dokladů Nastavení párování Nastavení hodnot a filtrů Manuální párování Nastavení exportu výsledků Seřazení sloupců

4 DALŠÍ OBSAH : O PRODUKTU KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT CO ZÍSKÁME A NA ČEM UŠETŘÍME PODMÍNKA PRO UŢÍVÁNÍ MODULU PŘEDNOSTI MODULU INVENTARIZACE NAŠE MOŢNOSTI KALKULAČKY OBRÁZKY A POPISY ( 7x ) OSTATNÍ MODULY KALKULAČKY- obrázek VÝPIS MODULŮ MANAŢERSKÉ KALKULAČKY BIUS 3 VÝPIS MODULŮ ADMINISTRATIVNÍ KALKULAČKY BIUS 2 KONTAKTY A ODKAZY ZAKLADNÍ CENÍK BEZ SLEV PODROBNÁ PŘÍLHA FUNKCÍ A PRÁCE S INVENTARIAZCÍ Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

5 O produktu Nástroj, který účetním programům chybí. Nástroj, který chybí účetním, skladovým účetním, mzdovým účetním a nakonec občas i ekonomům Modul inventarizace je pomocníkem, který Vám pomůţe odstranit hodiny a hodiny práce před závěrkami, inventurami a inventarizacemi pohledávek a závazků, skladových dokladů, souladů mezi knihami faktur a platbami Modul dokáţe párovat proti sobě jakékoliv doklady a odškrtávat je. Nesnesitelné hodiny zdlouhavého vyhledávání špatně zapárovaných a špatně zaúčtovaných poloţek jsou s tímto nástrojem pryč. Konečně.. Vhodný také pro kontrolní činnost a hledání nesrovnalostí a chyb v hromadně zadávaných údajích. Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

6 Komu je produkt určen: Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek Tento modul je určen pro veškeré skupiny uţivatelů, kteří pracují s hromadnými doklady. Tedy účetní, skladoví účetní, mzdoví účetní, ekonomové při závěrkách a hledání nesrovnalostí Nástroj se pouţívá pro vyhledávání chyb a odchylek, tedy pro i kontrolní pracovníky všech oborů

7 Skupiny funkcí : Párování dat proti sobě v jednom sloupci Párování dat v jedné oblasti, i proti druhé oblasti Přednastavené druhy párování (DPH, MD DAL, fakturace, platby, skladové doklady, rozpočet rozpočtové organizace) Párování do dvojic, párování s minimálním počtem shod Párování proti povolené odchylce o určitou hodnotu Párování v soulady s počátky názvů řád Zakázané párování proti sobě ( druhy řad ) Párování proti opačné hodnotě Rozklad jedné částky na více plateb hledání záloh a úhrad Srovnání dvou sloupců vedle sebe podle hodnot Vícenásobný filtr na párované hodnoty Vícenásobný filtr na hodnoty i v jiných sloupcích Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

8 Co získáme tímto modulem MNOHONÁSOBNÉ URYCHLENÍ PRÁCE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ NEVYROVNANÉ BILANCE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ MNOHONÁSOBNÉ URYCHLENÍ PRÁCE PŘI VYHLEDÁVÁNÍ DUPLICITNÍCH, ČI JINAK CHYBNĚ ZAVEDENÝCH ÚČETNÍCH POLOŢEK A DOKLADŮ, VČETNĚ FAKTUR A SKLADOVÝCH DOKLADŮ, ČI DOKLADŮ S DPH SNÍŢENÍ STRESOVÝCH SITUACÍ PŘI ZÁVĚRKÁCH ZVÝŠENÍ MOŢNOSTI KONTROLNÍ ČINNOSTI VŠECH DAT Z HROMADNÝCH DOKLADŮ ODSTRANĚNÍ ZDLOUHAVÉHO A PSYCHICKY NÁROČNÉHO ODŠKRTÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ NESROVNALOSTÍ VYŠŠÍ PRODUKTIVITA VŠECH ÚČETNÍCH PRACOVNÍKŮ Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

9 Podmínka pro využití modulu Tuto podmínku splňuje téměř kaţdý počítač a účetní systém. Nicméně je nutné si ověřit, zda jiţ máme prostředí Excel nainstalované a zda účetní, skladový, anebo informační program má výstup do tabulky Excel. Důvod pro Excel : Všechna data ze všech účetních programů je nutné převést na nějaký společný můstek, z kterého je lze jiţ zpracovat. Tabulkový kalkulátor Excel Hromadně zpracovaná data mají moţný export do Excelu Modul inventarizace přebírá následně tato data. Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

10 Již v průběhu roku můžeme provádět srovnání účtů Sníží se stresová zátěž na pracovníky Následně se management dostane včas k žádaným informacím Zvýší se produktivita účetních vzhledem k úsporám času při odstraňování chyb Následně i management účetních jednotek má menší stresovou zátěž. Lze častěji provádět kontrolní činnost hromadných dat, bez časové zátěže. Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

11 Otevření souboru Excel, import dat z obou oblasti Nastavení nadpisů Výběr pro druh párování do dvojic, nebo všechny výskyty proti jedné hodnotě Volitelný rozpad oblasti a na oblast a + b Hledání řešení rozkladu na více položek Export zapárovaných položek Export zbylých položek Export celý Párování ve stejném sloupci Párování pro minimální počet shodných hodnot

12 Obrázek číslo 1

13 - K dispozici až tři párovací sloupce proti sobě - Každý sloupec má svůj vlastní filtr - Způsob porovnání dle řetězcových i matematických porovnání - Další čtyři filtrovací sloupce, sloužící k omezení hledání - Výběr oblasti a, nebo oblasti b - Výběr párování do dvojic, nebo pro každý výskyt - další filtry v intervalu od, do - Způsob párování podobný, nebo shodný - Způsob filtrování - dle podmínky široké možnosti - Filtr obsahuje / neobsahuje

14 Obrázek číslo 2

15 Obrázek číslo 3 Funkce párování řad dokladů proti sobě Povolené i zakázané páry znaků řad proti sobě Přiřazení typu dokladů k určitému párovacímu sloupci hromadná definice párů řad několikanásobné dvojice řad Nastavení párování do dvojic / proti jedné hodnotě Nastavení párování proti hodnotě s opačným znaménkem Nastavení povolení párování i ve stejném sloupci hodnot nastavení minimálního počtu shod hodnot Nastavení způsobu porovnání shody řetězců / úplné, nebo částečné shody

16 Obrázek číslo 3

17 Obrázek číslo 3 Definice hodnot k rozkladu Definice hodnot pro hledání jednotlivých položek Nastavení maximálního počtu variant, kombinací. nastavení přesného počtu nalezených položek, maximálního i minimálního počtu nálezů Omezující podmínky minimální a maximální hodnota, druhá minimální a maximální hodnota, nastavení, kdy rozpad musí obsahovat alespoň 1x určitou hodnotu, nebo menší, nebo větší. Box nalezených řešení Box podrobného řešení Funkce pro export a případný zápis nalezeného řešení, Funkce ke zrušení nalezených řešení (práce znovu od počátku) Povolení nastavení odchylky pro celkový součet

18 Obrázek číslo 4

19 Obrázek číslo 4 Inventarizace jednoho účtu jedna oblast : vhodné pro práci v účtování dokladů, vhodné pro účtování MD - DAL, Inventarizace jednoho účtu dvě oblasti : vhodné pro práci s účetními doklady, účetní knihou. Vhodné pro účtování MD - DAL314,315,325,379,378, ale i různé jiné "uklízecí" účty. Inventarizace faktur - předpisy, inventarizace pokladny a účtování a saldo. Inventarizace faktur, platby, saldo - inventuje, jak byly uhrazeny veškeré předpisy.. Inventarizace položek rozpočtu - rozpočet, kontrola plánu a skutečnosti, inventarizace vnitřní kontroly, Manuální párování - rozklad - hledání plateb, které dávají dohromady jednu částku Inventarizace dokladů DPH - příprava na kontrolu knih daňových dokladů a účtování Dva sloupce srovnaných hodnot -... hodnot, kontrola salda v účetnictví - dle VS a úhrad. Vhodné tam, kde chceme srovnat sloupce podle hodnot a postupně odškrtávat hodnoty, tak abychom zjistili nedostatek v saldu a zavedení do salda.

20 Obrázek číslo 5

21 Obrázek číslo 5 Nastavení pro manuální párování maximum variací Omezení maxima prvků pro jedno řešení Popis importovaného souboru Excel Povolení párování s určitým rozdílem Při exportu zvýrazňovat tučným písmem a barvami Způsob uložení tabulky Excel Nastavení seřazení dle zapárovaných řádků Druh exportu zapárované, nezapárované, všechny Export do záložky (omezený rozsah)

22 Obrázek číslo 6

23 Obrázek číslo 7 V této záložce lze provádět srovnání sloupců dle svých hodnot. Hodnoty ve sloupcích musí být seřazeny. Řazení sloupců se hodí pro seřazení sloupců a při párování a kontroly salda, nebo při kontrole účetnictví. Dále vhodné pro osnovy a plánování Řazení sloupců se provádí pouze při práci s dvěma oblastmi. Lze určit, aby se párovaly proti sobě položky s opačným znaménkem. Druhou funkcí této záložky je zobrazení výsledků párování mimo soubor Excel. sestava je však velmi omezená. Její hlavní výhodou je ale především rychlost zpracování.

24 Obrázek číslo 7

25 Hlavní kalkulačka Excel 2 Ekonomický modul Zpětný rozsah Excel 1 Inventarizace Formulář malé DPH Fakturace Průměry skladů Velké DPH Statistika

26 Součástí administrativní kalkulačky jsou tyto moduly a funkce Hlavní kalkulačka - Malý modul DPH - Velký modul DPH - Excel 1 filtry - Excel 2 slučování tabulek Zpětný rozsah - Inventarizace dat - Doplňkový modul faktura Hlavní kalkulačka velká, malá superkalkulačka, historie, paměť kalkulačky, Rozdělená kalkulačky na celé sestavy, Práce s celými sestavami a. Mezi součty a průběţné výpočty, Historie nekonečná, Historie omezená, výběr vlastních barev modulu, Zaokrouhlení matematické, dolů, nahoru, zaokrouhlení na zvolené libovolné násobky, zvětšování 5 druhů písem, volitelný vzhled kalkulačky, uloţení a otevření sestav, Práce s tiskem, Záhlaví i zápatí - Popis rozsahu zaokrouhlení, jeho velikosti a hloubky. Práce s barvami formuláře a nastavení vlastních barev. Modul malé DPH - modul má oproti jiným kalkulačkám DPH při práci silnou přednost ve funkcích jako jsou např.: velmi jednoduché výpočty s různou předvolbou zaokrouhlení, libovolné umístění údaje pro dopočet ostatních údajů, obsluha jedním prstem.. Velký modul DPH je rozšířen o spolupráci s fakturací víceřádkový výpočet DPH, libovolný výpočet základu, DPH, nebo DPH a základu celkem, přidané pole pro počet ks. Modul Inventarizace moţnost párování hodnot proti sobě, omezení dle filtru, znaků, hodnot, data, matematické operátory, moţnost párování počátku řad dokladů proti sobě, párování v rámci jednoho sloupce, dvou sloupců, párování do dvojí, párování proti jedné hodnotě, párování při více parametrech, moţnost párování proti zápornému znaménku a párování proti hodnotě, lišící se o určitou odchylku, rozklad jedné hodnoty na více plateb Modul faktura spojen s DPH, záhlavím i zápatím, převod do dokladů příjmových i výdajových. Excel 1 filtry filtrování dle hodnot, dle řetězců, data, matematických operátorů, řetězcových operátorů, intervalu hodnot, přiřazení hodnot do intervalu, přiřazení pořadí jednotlivým hodnotám, vyfiltrování a mazání podle typu hodnot, práce s nulami i prázdnými buňkami, zaokrouhlování hodnot na tisíce, stovky a jiné násobky, práce se plánem a sloupci Excel 2 slučování tabulek slučování shodných tabulek, slučování neshodných tabulek, slučování vybraných sloupců, či řádků,, rozpad tabulky na dvě jiné tabulky, slučování podle podmínek, typu a daného filtru Zpětný rozsah Výpočet zpět a zjištění rozsahu vyměřovacího základu z pojistného. Rozsah chyby při určité operaci.

27 Hlavní kalkulačka Malý modul DPH Velký modul DPH Excel 1 filtry Excel 2 slučování tabulek Statistika dat - Průměrování skladů Zpětný rozsah Inventarizace dat Modul faktura Ekonomický modul Manažerský modul obsahuje i celou administrativní kalkulačku Součástí ekonomického modulu jsou tyto formuláře: Leasing, změna splátek a časové rozlišení Úvěry a hypotéky Investice, důchod, spoření a pojištění, včetně změny splátek Kontokorent a úročení vkladů na účtu Měnové operace konverze, SWAP, FORWARD a kurzový rozdíl Úvěr jednorázový Úvěr jednorázový se složeným úročením (Úrok z úroku), Výpočty efektivní úrokové míry I, II, III, Nákladová, a sazba TRSPN Procenta, procento z procenta, Rozpad dle poměrů, úměra marže a rabat Rozpisy splátek Cash Flow a zhodnocení Cash Flow z produktu Rozpočet a budoucí příjmy a výpočet schopnosti splácet Varianty výpočtů a práce s variantami Historie výběru produktů Penalizace faktur, Diskont a Eskont Odpisy, změny odpisů, odložená daň a neúplný daňový odpis Vlastní tiskové sestavy a export do Excelu

28 Kontakty telefon: mob. tel.:

29 Ceník Ekonomická kalkulačka BIUS 3 základní cena (nejvyšší cena) aţ dvou instalací celého manaţerského produktu: Kč vč. DPH (produkt obsahuje 43 formulářů) Administrativní kalkulačka BIUS 2 Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - moţnost aţ 5 instalací 2990 Kč vč. DPH Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - moţnost aţ 3 instalací 1990 Kč vč. DPH Podrobnější informace o moţnosti zakoupení tzv. balíčku administrativní kalkulačky za zvýhodněnou cenu naleznete na Ceny jsou platné do

30 PODROBNÁ PŘÍLOHA FUNKCÍ A PRÁCE S INVENTARIZACÍ

31 Podrobně I : INVENTARIZACE - V tomto modulu umíme párovat jednotlivé položky tak, aby jsme našli přijatelné řešení při vlastním párování nespárovaných položek.umíme párovat celé oblasti proti jiným oblastem. Spárujeme jakýkoliv sloupec hodnot proti jinému sloupci hodnot. Můžeme párovat v rámci jedné tabulky, nebo v rámci dvou vybraných oblastí, které se nacházejí ve dvou různých tabulkách.možnost inventarizace je rozsáhlá, lze použít pro všechny druhy dokladů, knih, v rámci účetnictví, DPH, pohybů skladů, inventarizace účtů, pokladny, faktur, atd. Účetní systémy se tak mocně doplňují. Každý účetní systém má své vlastní párování. Bohužel v případě rostoucího počtu účtování dochází u účtů pokladny, plateb, ostatních pohledávek, a závazků, záloh a dalších závazků a pohledávek k rostoucímu počtu obtížně zaúčtovatelných položek ihned po obdržení dokladu. Během roku se tak hromadí spousta položek, které pak při vlastní inventarizaci účtu není rozkrytá. Tento modul pomáhá právě všechny položky rozkrýt a usnadnit práci při závěrkách.usnadní se tím práce samostatné účetní, která se tak může věnovat běžné práci, namísto zdlouhavého vyhledávání. MOŽNOSTI PÁROVÁNÍ JSOU VELICE ŠIROKÉ.. Párování probíhá výhradně dle provedeného nastavení. Můžeme určit nejrůznější filtry a síta, kdy se budou k sobě jednotlivé položky párovat.máme tak k dispozici nejrůznější funkce a nastavení, které nám umožní, abychom rozkryli všechny položky, které neumíme přiřadit a odstranit. POUŽÍVÁME MOŽNOSTI DVOU SOUBORŮ A MOŽNOSTI IMPORTOVÁNÍ DVOU OBLASTÍ ZE SOUBORU EXCEL. Import obou oblastí může být i z jednoho souboru. Můžeme přecházet z režimu jednoho pole do režimu dvou polí. Zásadní rozdíl mezi párováním v rámci jednoho souboru či oblasti a v rámci dvou oblastí je v tom, že pokud párujeme údaje z jedné tabulky a párujeme proti sobě hodnoty z různých sloupců, pak zásadní podmínkou je, aby v těchto sloupcích nebyly na jednom řádku současně obě hodnoty. Tato záležitost se řeší v modulu inventarizace - kde se popisuje práce s inventarizací. DALŠÍ MOŽNOST JE URČIT, ZDA BUDEME PÁROVAT PROTI SOBĚ DO DVOJIC. K dalšímu číslu ze sloupce A se tak musí najít další a jediná hodnota (do páru) ze sloupce B. Můžeme ale určit, že se dvojice tvořit nebudou a že budeme párovat vše proti jedné hodnotě. Nalezneme tak naráz všechny potřebné hodnoty. Můžeme také určit počet opakování hodnot, například pro zálohy a omezit tak výběr. Například platby, které se opakují alespoň 5x, atd. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

32 Podrobně II : PÁRUJEME PROTI SOBĚ HODNOTY Z URČENÝCH SLOUPCŮ PROTI SOBĚ. Tedy zvoleného sloupce A proti sloupci B, kde například ve sloupci A je účet MD a ve sloupci B je účet Dal. Můžeme ale dokonce určit, aby současně párovaly další dva páry sloupců proti sobě, tedy například MD proti DAL, dále text proti popisu a kniha proti knize. Máme tedy k dispozici tři skupiny sloupců, které lze párovat proti sobě. Pro každou skupinu sloupců existuje možnost zapojení filtru a to pro hodnotu od-do, možnost, že hledaná hodnota obsahuje nějaký výraz, anebo, že hledaná hodnota nesmí obsahovat nějaký výraz.hledaná hodnota je dodaná hodnota do textového pole. Například tedy požadujeme, aby ve výrazu byly písmena "střed. 101", nebo jenom "101", nebo třeba "stř". Stejně tak můžeme určit, aby takové výrazy v párovaných hodnotách nebyly. Po párovacích sloupcích jsou dále k dispozici FILTRY, KTERÝCH JE MOŽNO ZAPOJIT AŽ V POČTU 4 PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ SLOUPEC. Filtry již nepárují proti sobě, ale filtrují pouze určitý další vybraný sloupec hodnot. V každém takovém filtrovacím kriterii jsou opět k dispozici funkce od-do, obsahuje a neobsahuje. Další možností je, aby při vlastním párování se nastavilo, ZDA SE BUDOU VÝRAZY CELÉ SOBĚ ROVNAT, ANEBO POSTAČÍ, ABY SE ROVNALY SOBĚ ČÁSTEČNĚ.Tedy například výrazy "úhrada zál. SČE a "zál. SČE" by byly párovány proti sobě. Systém vyhledá pouze určitý počet společných znaků. Počet společných znaků můžeme určit. Kromě toho máme k dispozici pro párování další silný nástroj a to URČIT, ABY POČÁTEČNÍ SKUPINY ZNAKŮ BYL PROTI SOBĚ ZAKÁZÁNY, ANEBO POVOLENY. zatímco například párujeme proti sobě variabilní symboly, nepřejeme si, aby se vyhledávaly proti sobě doklady z z knihy pokl1 a pokl2, zatímco účtování průběžných položek účtu 261 shromažďuje obojí doklady. tyto páry povolených, či zakázaných znaků se pojí k začátků slov Při vlastním párování můžeme povolit, ABY SE PÁROVALY HODNOTY V JEDNOM SLOUPCI PROTI SOBĚ, například, když pracujeme pouze s jedním sloupcem. Sloupce pak párují stylem A:A, A:B, B:B. To je proto, že nevíme někdy, kde jsme opravovali účet, zda na straně MD minusem, nebo na straně MD plusem. Silnou vlastností je MOŽNOST NASTAVIT, ABY PROTIHODNOTA MĚLA OPAČNOU HODNOTU. Hledali bychom tedy proti hodnota 2500 hodnotu Další možností je, aby proti sobě párovaly hodnoty bez ohledu na znaménko. Budou tedy proti sobě párovány hodnoty 2500, -2500, i To je proto, že nevíme někdy, kde jsme opravovali účet, zda na straně MD minusem, nebo na straně MD plusem. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

33 Podrobně III : SILNOU FUNKCÍ "ROZDÍL" DÁLE ROZŠIŘUJEME MOŽNOST VYHLEDÁVÁNÍ PŘI PÁROVÁNÍ. Určímeli, že se hodnoty mohou lišit o nějaký rozdíl, například je to kvůli zaokrouhlení do 1 Kč, tak se vyhledávají hodnoty, které jsou si sobě velmi blízké. Při rozdílu 0,9 Kč a hodnotě 418,9 Kč, se tak vyhledají hodnoty 418, ,8-418,5... nalezneme tak položky,které nejsou identické, kdy bylo jakkoliv zaokrouhleno na 419 Kč, nebo na 418 Kč. EXPORT VÝSLEDKŮ INVENTARIZACE - Možnosti máme v současné době dvě a to do listboxu, který je v poslední záložce. V tomto listboxu jsou však pouze možné 4 sloupce k zobrazení a proto je velmi omezený. Daleko výhodnějším způsobem je možnost exportu do souboru Excel, kde budou exportovány všechny sloupce. V tomto souboru lze pak dále pracovat a my můžeme tento soubor použít jako další vstup, po importu. MOŽNOSTI EXPORTU jsou trojí a to, že se exportují zapárované výsledky, anebo výsledky, kdy nic zapárováno nebylo, anebo se provede celý export. Export celé sestavy bude rozšířen o první sloupec, v kterém budou hodnoty párů. Hodnota páru je vlastně pořadím nalezeného párování. V případě, že budou exportovány dvě oblasti, bude export rozšířen o druhou oblast a exportováno bude do jednoho souboru, sloučeného. Export může být rozšířen o FORMU ZBARVENÍ NADPISOVÝCH BUNĚK a některých zesílených )tučně v) vytištěných slov. SEŘAZENÍ - PŘED VLASTNÍM EXPORTEM je nabízena implicitně možnost seřazení dat, tedy podle čísla zapárování. Lze tak k sobě dostat řádky, které obsahují stejná čísla párovacích označení. MANUÁLNÍ ROZKLAD HODNOTY - umíme vyhledávat rozložení hodnoty na několik menších. V záložce "manuální párování" takové hodnoty vyhledáváme. protože počet kombinací při vyhledávání je neuvěřitelně vysoký, snažíme se v tomto programu variace co nejvíce omezit, abychom se co nejdříve dostali ke kýženému výsledku. Vybereme si jakýkoliv sloupec, kde jsou nějaké hodnoty, které budeme chtít rozložit a po vybrání jedné z hodnot pak provedeme nastavení, abychom snížili možnosti kombinací a variací. Poté budou nalezeny varianty řešení a každá varianta řešení má tedy své položky, které dávají svým součtem celkovou původní hledanou hodnotu. například tak částka 1000 Kč lze rozložit na 100,900, nebo 100,100,800, nebo 50,25,125,,500,300. Řešením je i jiná nalezená hodnota Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

34 Podrobně IV : Každá varianta řešení, která je pro nás přijatelná, může být vložena do naší tabulky a všechny zúčastněné hodnoty mohou být vyloučeny z párování. Pokračovat tak můžeme donekonečna. kdykoliv v průběhu práce můžeme VARIANTY ŘEŠENÍ EXPORTOVAT VÝSLEDKY DO EXCELU a prohlédnout si, jak jsme navrhli řešení. MOŽNOSTI NASTAVENÍ MANUÁLNÍHO PÁROVÁNÍ - pro manuální párování můžeme nastavit hledanou maximální, nebo minimální hodnot. Můžeme dokonce stanovit, jaká je druhá maximální hodnota a jaká je druhá minimální hodnota. Můžeme stanovit i rozdíl v součtu, tedy, kdy naše zmíněná částka se může skládat z čísle 200,- 200,- 199,8, -200 a 199,9. To že částky se zaúčtují, anebo pořídí velmi časti jinak a přitom jde o stálou opakovanou platbu, ví každá účetní svoje. celkově můžeme omezit - počet variací, počet nalezených řešení, kterých může být také bezpočet, nebo počet položek pro každé řešení. Můžeme stanovit, aby hledané řešení mělo celkový součet s opačným znaménkem. Pracovat zde můžeme s jednou, nebo dvěma oblastmi i nakonec v rámci jednoho sloupce. kromě toho zde můžeme požadovat, aby se alespoň jedna nalezená položka splňovala určité kritérium a to byla větší nebo menší, anebo rovna určité jiné hodnotě. Na závěr lze určit, aby bylo nalezeno přesně určitý počet položek, nebo byl hledán maximálně maximální počet, anebo alespoň minimální počet položek v jednom řešení. ŘAZENÍ SLOUPCŮ - NANEJVÝŠ UŽITEČNÁ FUNKCE, kdy srovnáme hodnoty určitých sloupců podle jejich hodnot. Oba sloupce pak jsou seřazeny tak, že všechny hodnoty jsou seřazeny od nejmenší do největší a my můžeme přehledně vidět jednotlivé úrovně. Hodí se především pro srovnání salda pohledávek a závazků, kdy si nejsme jisti zaúčtováním správného VS, nebo účtu. nebo pro srovnání všech plateb a my můžeme tak například z knihy pohledávek proti bankovním účtům vidět jednotlivé úhrady a především úhrady, které jsou si sobě velice blízké. I zde může pracovat s opačným znaménkem, tedy hledáme ze sloupce B, které má opačné znaménko. NASTAVENÍ PRAKTICKÉ AKCE - pro zrychlení nastavení jsou zde k dispozici rychlonastavení - čemuž říkáme QR - vlastnosti rychle, kde nastavíme pro účetní rychle požadovaný druh operace, pro sklad, DPH, účto, faktury, inventarizaci účtu, platby a pod. Uživatele tak rychle přednastaví potřebné funkce, aby mohl rychleji pracovat s účetnictvím. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

Spojování, dělení a porovnávání tabulek - místo 2 pracovních dnů práce za 5 minut? Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3. www.bohemius.cz

Spojování, dělení a porovnávání tabulek - místo 2 pracovních dnů práce za 5 minut? Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3. www.bohemius.cz Spojování, dělení a porovnávání tabulek - místo 2 pracovních dnů práce za 5 minut? Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH :

Více

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s.

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s. Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby? Bohemius k.s. BIUS 2 BIUS 3 www.bohemius.cz O PRODUKTU

Více

Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O PRODUKTU KDO BUDE S FORMULÁŘEM

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O produktu Kdo bude

Více

BIUS 3. Bohemius k.s. Kalkulačka, která nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě..

BIUS 3. Bohemius k.s. Kalkulačka, která nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Bohemius k.s. BIUS 3 Kalkulačka, která nemá nikde obdoby www.bohemius.cz Proč jde o nejlepší produkt ve své kategorii

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

BIUS 3. Bohemius k.s. Kalkulačka, která nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě..

BIUS 3. Bohemius k.s. Kalkulačka, která nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Bohemius k.s. BIUS 3 Kalkulačka, která nemá nikde obdoby www.bohemius.cz Hlavní kalkulačka Excel 2 Ekonomický modul

Více

BIUS 3. Bohemius k.s. Modul, který nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě..

BIUS 3. Bohemius k.s. Modul, který nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Bohemius k.s. BIUS 3 Modul, který nemá nikde obdoby www.bohemius.cz Konečně finanční produkty společně v jednom software

Více

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele komplexní ekonomický systém Začínáme pracovat se systémem. FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

Pracujeme s Money S3 podrobná příručka

Pracujeme s Money S3 podrobná příručka Pracujeme s Money S3 podrobná příručka V případě potíží Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: On-line zdroje informací Rozcestník

Více

Popis změn verze 2006.5

Popis změn verze 2006.5 2006 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2006.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

KASA Maloobchodní prodej

KASA Maloobchodní prodej Nastavení a ovládání prodeje v programu DUEL DUEL Daňová evidence www.jezeksw.cz 2 v ekonomickém systému DUEL 11.2 od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Září 2015 (pro verzi 11.2). Pokud máte novější verzi

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více