BIUS 2 - BIUS 3. Bohemius k.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIUS 2 - BIUS 3. Bohemius k.s."

Transkript

1 Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3

2 Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky

3 Hlavní pole Párování dle knihy dokladů Nastavení párování Nastavení hodnot a filtrů Manuální párování Nastavení exportu výsledků Seřazení sloupců

4 DALŠÍ OBSAH : O PRODUKTU KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT CO ZÍSKÁME A NA ČEM UŠETŘÍME PODMÍNKA PRO UŢÍVÁNÍ MODULU PŘEDNOSTI MODULU INVENTARIZACE NAŠE MOŢNOSTI KALKULAČKY OBRÁZKY A POPISY ( 7x ) OSTATNÍ MODULY KALKULAČKY- obrázek VÝPIS MODULŮ MANAŢERSKÉ KALKULAČKY BIUS 3 VÝPIS MODULŮ ADMINISTRATIVNÍ KALKULAČKY BIUS 2 KONTAKTY A ODKAZY ZAKLADNÍ CENÍK BEZ SLEV PODROBNÁ PŘÍLHA FUNKCÍ A PRÁCE S INVENTARIAZCÍ Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

5 O produktu Nástroj, který účetním programům chybí. Nástroj, který chybí účetním, skladovým účetním, mzdovým účetním a nakonec občas i ekonomům Modul inventarizace je pomocníkem, který Vám pomůţe odstranit hodiny a hodiny práce před závěrkami, inventurami a inventarizacemi pohledávek a závazků, skladových dokladů, souladů mezi knihami faktur a platbami Modul dokáţe párovat proti sobě jakékoliv doklady a odškrtávat je. Nesnesitelné hodiny zdlouhavého vyhledávání špatně zapárovaných a špatně zaúčtovaných poloţek jsou s tímto nástrojem pryč. Konečně.. Vhodný také pro kontrolní činnost a hledání nesrovnalostí a chyb v hromadně zadávaných údajích. Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

6 Komu je produkt určen: Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek Tento modul je určen pro veškeré skupiny uţivatelů, kteří pracují s hromadnými doklady. Tedy účetní, skladoví účetní, mzdoví účetní, ekonomové při závěrkách a hledání nesrovnalostí Nástroj se pouţívá pro vyhledávání chyb a odchylek, tedy pro i kontrolní pracovníky všech oborů

7 Skupiny funkcí : Párování dat proti sobě v jednom sloupci Párování dat v jedné oblasti, i proti druhé oblasti Přednastavené druhy párování (DPH, MD DAL, fakturace, platby, skladové doklady, rozpočet rozpočtové organizace) Párování do dvojic, párování s minimálním počtem shod Párování proti povolené odchylce o určitou hodnotu Párování v soulady s počátky názvů řád Zakázané párování proti sobě ( druhy řad ) Párování proti opačné hodnotě Rozklad jedné částky na více plateb hledání záloh a úhrad Srovnání dvou sloupců vedle sebe podle hodnot Vícenásobný filtr na párované hodnoty Vícenásobný filtr na hodnoty i v jiných sloupcích Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

8 Co získáme tímto modulem MNOHONÁSOBNÉ URYCHLENÍ PRÁCE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ NEVYROVNANÉ BILANCE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ MNOHONÁSOBNÉ URYCHLENÍ PRÁCE PŘI VYHLEDÁVÁNÍ DUPLICITNÍCH, ČI JINAK CHYBNĚ ZAVEDENÝCH ÚČETNÍCH POLOŢEK A DOKLADŮ, VČETNĚ FAKTUR A SKLADOVÝCH DOKLADŮ, ČI DOKLADŮ S DPH SNÍŢENÍ STRESOVÝCH SITUACÍ PŘI ZÁVĚRKÁCH ZVÝŠENÍ MOŢNOSTI KONTROLNÍ ČINNOSTI VŠECH DAT Z HROMADNÝCH DOKLADŮ ODSTRANĚNÍ ZDLOUHAVÉHO A PSYCHICKY NÁROČNÉHO ODŠKRTÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ NESROVNALOSTÍ VYŠŠÍ PRODUKTIVITA VŠECH ÚČETNÍCH PRACOVNÍKŮ Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

9 Podmínka pro využití modulu Tuto podmínku splňuje téměř kaţdý počítač a účetní systém. Nicméně je nutné si ověřit, zda jiţ máme prostředí Excel nainstalované a zda účetní, skladový, anebo informační program má výstup do tabulky Excel. Důvod pro Excel : Všechna data ze všech účetních programů je nutné převést na nějaký společný můstek, z kterého je lze jiţ zpracovat. Tabulkový kalkulátor Excel Hromadně zpracovaná data mají moţný export do Excelu Modul inventarizace přebírá následně tato data. Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

10 Již v průběhu roku můžeme provádět srovnání účtů Sníží se stresová zátěž na pracovníky Následně se management dostane včas k žádaným informacím Zvýší se produktivita účetních vzhledem k úsporám času při odstraňování chyb Následně i management účetních jednotek má menší stresovou zátěž. Lze častěji provádět kontrolní činnost hromadných dat, bez časové zátěže. Inventarizace znamená konec vyčerpávajícího porovnávání a hledání chyb při závěrkách a kontrolách účetních a skladových položek

11 Otevření souboru Excel, import dat z obou oblasti Nastavení nadpisů Výběr pro druh párování do dvojic, nebo všechny výskyty proti jedné hodnotě Volitelný rozpad oblasti a na oblast a + b Hledání řešení rozkladu na více položek Export zapárovaných položek Export zbylých položek Export celý Párování ve stejném sloupci Párování pro minimální počet shodných hodnot

12 Obrázek číslo 1

13 - K dispozici až tři párovací sloupce proti sobě - Každý sloupec má svůj vlastní filtr - Způsob porovnání dle řetězcových i matematických porovnání - Další čtyři filtrovací sloupce, sloužící k omezení hledání - Výběr oblasti a, nebo oblasti b - Výběr párování do dvojic, nebo pro každý výskyt - další filtry v intervalu od, do - Způsob párování podobný, nebo shodný - Způsob filtrování - dle podmínky široké možnosti - Filtr obsahuje / neobsahuje

14 Obrázek číslo 2

15 Obrázek číslo 3 Funkce párování řad dokladů proti sobě Povolené i zakázané páry znaků řad proti sobě Přiřazení typu dokladů k určitému párovacímu sloupci hromadná definice párů řad několikanásobné dvojice řad Nastavení párování do dvojic / proti jedné hodnotě Nastavení párování proti hodnotě s opačným znaménkem Nastavení povolení párování i ve stejném sloupci hodnot nastavení minimálního počtu shod hodnot Nastavení způsobu porovnání shody řetězců / úplné, nebo částečné shody

16 Obrázek číslo 3

17 Obrázek číslo 3 Definice hodnot k rozkladu Definice hodnot pro hledání jednotlivých položek Nastavení maximálního počtu variant, kombinací. nastavení přesného počtu nalezených položek, maximálního i minimálního počtu nálezů Omezující podmínky minimální a maximální hodnota, druhá minimální a maximální hodnota, nastavení, kdy rozpad musí obsahovat alespoň 1x určitou hodnotu, nebo menší, nebo větší. Box nalezených řešení Box podrobného řešení Funkce pro export a případný zápis nalezeného řešení, Funkce ke zrušení nalezených řešení (práce znovu od počátku) Povolení nastavení odchylky pro celkový součet

18 Obrázek číslo 4

19 Obrázek číslo 4 Inventarizace jednoho účtu jedna oblast : vhodné pro práci v účtování dokladů, vhodné pro účtování MD - DAL, Inventarizace jednoho účtu dvě oblasti : vhodné pro práci s účetními doklady, účetní knihou. Vhodné pro účtování MD - DAL314,315,325,379,378, ale i různé jiné "uklízecí" účty. Inventarizace faktur - předpisy, inventarizace pokladny a účtování a saldo. Inventarizace faktur, platby, saldo - inventuje, jak byly uhrazeny veškeré předpisy.. Inventarizace položek rozpočtu - rozpočet, kontrola plánu a skutečnosti, inventarizace vnitřní kontroly, Manuální párování - rozklad - hledání plateb, které dávají dohromady jednu částku Inventarizace dokladů DPH - příprava na kontrolu knih daňových dokladů a účtování Dva sloupce srovnaných hodnot -... hodnot, kontrola salda v účetnictví - dle VS a úhrad. Vhodné tam, kde chceme srovnat sloupce podle hodnot a postupně odškrtávat hodnoty, tak abychom zjistili nedostatek v saldu a zavedení do salda.

20 Obrázek číslo 5

21 Obrázek číslo 5 Nastavení pro manuální párování maximum variací Omezení maxima prvků pro jedno řešení Popis importovaného souboru Excel Povolení párování s určitým rozdílem Při exportu zvýrazňovat tučným písmem a barvami Způsob uložení tabulky Excel Nastavení seřazení dle zapárovaných řádků Druh exportu zapárované, nezapárované, všechny Export do záložky (omezený rozsah)

22 Obrázek číslo 6

23 Obrázek číslo 7 V této záložce lze provádět srovnání sloupců dle svých hodnot. Hodnoty ve sloupcích musí být seřazeny. Řazení sloupců se hodí pro seřazení sloupců a při párování a kontroly salda, nebo při kontrole účetnictví. Dále vhodné pro osnovy a plánování Řazení sloupců se provádí pouze při práci s dvěma oblastmi. Lze určit, aby se párovaly proti sobě položky s opačným znaménkem. Druhou funkcí této záložky je zobrazení výsledků párování mimo soubor Excel. sestava je však velmi omezená. Její hlavní výhodou je ale především rychlost zpracování.

24 Obrázek číslo 7

25 Hlavní kalkulačka Excel 2 Ekonomický modul Zpětný rozsah Excel 1 Inventarizace Formulář malé DPH Fakturace Průměry skladů Velké DPH Statistika

26 Součástí administrativní kalkulačky jsou tyto moduly a funkce Hlavní kalkulačka - Malý modul DPH - Velký modul DPH - Excel 1 filtry - Excel 2 slučování tabulek Zpětný rozsah - Inventarizace dat - Doplňkový modul faktura Hlavní kalkulačka velká, malá superkalkulačka, historie, paměť kalkulačky, Rozdělená kalkulačky na celé sestavy, Práce s celými sestavami a. Mezi součty a průběţné výpočty, Historie nekonečná, Historie omezená, výběr vlastních barev modulu, Zaokrouhlení matematické, dolů, nahoru, zaokrouhlení na zvolené libovolné násobky, zvětšování 5 druhů písem, volitelný vzhled kalkulačky, uloţení a otevření sestav, Práce s tiskem, Záhlaví i zápatí - Popis rozsahu zaokrouhlení, jeho velikosti a hloubky. Práce s barvami formuláře a nastavení vlastních barev. Modul malé DPH - modul má oproti jiným kalkulačkám DPH při práci silnou přednost ve funkcích jako jsou např.: velmi jednoduché výpočty s různou předvolbou zaokrouhlení, libovolné umístění údaje pro dopočet ostatních údajů, obsluha jedním prstem.. Velký modul DPH je rozšířen o spolupráci s fakturací víceřádkový výpočet DPH, libovolný výpočet základu, DPH, nebo DPH a základu celkem, přidané pole pro počet ks. Modul Inventarizace moţnost párování hodnot proti sobě, omezení dle filtru, znaků, hodnot, data, matematické operátory, moţnost párování počátku řad dokladů proti sobě, párování v rámci jednoho sloupce, dvou sloupců, párování do dvojí, párování proti jedné hodnotě, párování při více parametrech, moţnost párování proti zápornému znaménku a párování proti hodnotě, lišící se o určitou odchylku, rozklad jedné hodnoty na více plateb Modul faktura spojen s DPH, záhlavím i zápatím, převod do dokladů příjmových i výdajových. Excel 1 filtry filtrování dle hodnot, dle řetězců, data, matematických operátorů, řetězcových operátorů, intervalu hodnot, přiřazení hodnot do intervalu, přiřazení pořadí jednotlivým hodnotám, vyfiltrování a mazání podle typu hodnot, práce s nulami i prázdnými buňkami, zaokrouhlování hodnot na tisíce, stovky a jiné násobky, práce se plánem a sloupci Excel 2 slučování tabulek slučování shodných tabulek, slučování neshodných tabulek, slučování vybraných sloupců, či řádků,, rozpad tabulky na dvě jiné tabulky, slučování podle podmínek, typu a daného filtru Zpětný rozsah Výpočet zpět a zjištění rozsahu vyměřovacího základu z pojistného. Rozsah chyby při určité operaci.

27 Hlavní kalkulačka Malý modul DPH Velký modul DPH Excel 1 filtry Excel 2 slučování tabulek Statistika dat - Průměrování skladů Zpětný rozsah Inventarizace dat Modul faktura Ekonomický modul Manažerský modul obsahuje i celou administrativní kalkulačku Součástí ekonomického modulu jsou tyto formuláře: Leasing, změna splátek a časové rozlišení Úvěry a hypotéky Investice, důchod, spoření a pojištění, včetně změny splátek Kontokorent a úročení vkladů na účtu Měnové operace konverze, SWAP, FORWARD a kurzový rozdíl Úvěr jednorázový Úvěr jednorázový se složeným úročením (Úrok z úroku), Výpočty efektivní úrokové míry I, II, III, Nákladová, a sazba TRSPN Procenta, procento z procenta, Rozpad dle poměrů, úměra marže a rabat Rozpisy splátek Cash Flow a zhodnocení Cash Flow z produktu Rozpočet a budoucí příjmy a výpočet schopnosti splácet Varianty výpočtů a práce s variantami Historie výběru produktů Penalizace faktur, Diskont a Eskont Odpisy, změny odpisů, odložená daň a neúplný daňový odpis Vlastní tiskové sestavy a export do Excelu

28 Kontakty telefon: mob. tel.:

29 Ceník Ekonomická kalkulačka BIUS 3 základní cena (nejvyšší cena) aţ dvou instalací celého manaţerského produktu: Kč vč. DPH (produkt obsahuje 43 formulářů) Administrativní kalkulačka BIUS 2 Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - moţnost aţ 5 instalací 2990 Kč vč. DPH Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - moţnost aţ 3 instalací 1990 Kč vč. DPH Podrobnější informace o moţnosti zakoupení tzv. balíčku administrativní kalkulačky za zvýhodněnou cenu naleznete na Ceny jsou platné do

30 PODROBNÁ PŘÍLOHA FUNKCÍ A PRÁCE S INVENTARIZACÍ

31 Podrobně I : INVENTARIZACE - V tomto modulu umíme párovat jednotlivé položky tak, aby jsme našli přijatelné řešení při vlastním párování nespárovaných položek.umíme párovat celé oblasti proti jiným oblastem. Spárujeme jakýkoliv sloupec hodnot proti jinému sloupci hodnot. Můžeme párovat v rámci jedné tabulky, nebo v rámci dvou vybraných oblastí, které se nacházejí ve dvou různých tabulkách.možnost inventarizace je rozsáhlá, lze použít pro všechny druhy dokladů, knih, v rámci účetnictví, DPH, pohybů skladů, inventarizace účtů, pokladny, faktur, atd. Účetní systémy se tak mocně doplňují. Každý účetní systém má své vlastní párování. Bohužel v případě rostoucího počtu účtování dochází u účtů pokladny, plateb, ostatních pohledávek, a závazků, záloh a dalších závazků a pohledávek k rostoucímu počtu obtížně zaúčtovatelných položek ihned po obdržení dokladu. Během roku se tak hromadí spousta položek, které pak při vlastní inventarizaci účtu není rozkrytá. Tento modul pomáhá právě všechny položky rozkrýt a usnadnit práci při závěrkách.usnadní se tím práce samostatné účetní, která se tak může věnovat běžné práci, namísto zdlouhavého vyhledávání. MOŽNOSTI PÁROVÁNÍ JSOU VELICE ŠIROKÉ.. Párování probíhá výhradně dle provedeného nastavení. Můžeme určit nejrůznější filtry a síta, kdy se budou k sobě jednotlivé položky párovat.máme tak k dispozici nejrůznější funkce a nastavení, které nám umožní, abychom rozkryli všechny položky, které neumíme přiřadit a odstranit. POUŽÍVÁME MOŽNOSTI DVOU SOUBORŮ A MOŽNOSTI IMPORTOVÁNÍ DVOU OBLASTÍ ZE SOUBORU EXCEL. Import obou oblastí může být i z jednoho souboru. Můžeme přecházet z režimu jednoho pole do režimu dvou polí. Zásadní rozdíl mezi párováním v rámci jednoho souboru či oblasti a v rámci dvou oblastí je v tom, že pokud párujeme údaje z jedné tabulky a párujeme proti sobě hodnoty z různých sloupců, pak zásadní podmínkou je, aby v těchto sloupcích nebyly na jednom řádku současně obě hodnoty. Tato záležitost se řeší v modulu inventarizace - kde se popisuje práce s inventarizací. DALŠÍ MOŽNOST JE URČIT, ZDA BUDEME PÁROVAT PROTI SOBĚ DO DVOJIC. K dalšímu číslu ze sloupce A se tak musí najít další a jediná hodnota (do páru) ze sloupce B. Můžeme ale určit, že se dvojice tvořit nebudou a že budeme párovat vše proti jedné hodnotě. Nalezneme tak naráz všechny potřebné hodnoty. Můžeme také určit počet opakování hodnot, například pro zálohy a omezit tak výběr. Například platby, které se opakují alespoň 5x, atd. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

32 Podrobně II : PÁRUJEME PROTI SOBĚ HODNOTY Z URČENÝCH SLOUPCŮ PROTI SOBĚ. Tedy zvoleného sloupce A proti sloupci B, kde například ve sloupci A je účet MD a ve sloupci B je účet Dal. Můžeme ale dokonce určit, aby současně párovaly další dva páry sloupců proti sobě, tedy například MD proti DAL, dále text proti popisu a kniha proti knize. Máme tedy k dispozici tři skupiny sloupců, které lze párovat proti sobě. Pro každou skupinu sloupců existuje možnost zapojení filtru a to pro hodnotu od-do, možnost, že hledaná hodnota obsahuje nějaký výraz, anebo, že hledaná hodnota nesmí obsahovat nějaký výraz.hledaná hodnota je dodaná hodnota do textového pole. Například tedy požadujeme, aby ve výrazu byly písmena "střed. 101", nebo jenom "101", nebo třeba "stř". Stejně tak můžeme určit, aby takové výrazy v párovaných hodnotách nebyly. Po párovacích sloupcích jsou dále k dispozici FILTRY, KTERÝCH JE MOŽNO ZAPOJIT AŽ V POČTU 4 PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ SLOUPEC. Filtry již nepárují proti sobě, ale filtrují pouze určitý další vybraný sloupec hodnot. V každém takovém filtrovacím kriterii jsou opět k dispozici funkce od-do, obsahuje a neobsahuje. Další možností je, aby při vlastním párování se nastavilo, ZDA SE BUDOU VÝRAZY CELÉ SOBĚ ROVNAT, ANEBO POSTAČÍ, ABY SE ROVNALY SOBĚ ČÁSTEČNĚ.Tedy například výrazy "úhrada zál. SČE a "zál. SČE" by byly párovány proti sobě. Systém vyhledá pouze určitý počet společných znaků. Počet společných znaků můžeme určit. Kromě toho máme k dispozici pro párování další silný nástroj a to URČIT, ABY POČÁTEČNÍ SKUPINY ZNAKŮ BYL PROTI SOBĚ ZAKÁZÁNY, ANEBO POVOLENY. zatímco například párujeme proti sobě variabilní symboly, nepřejeme si, aby se vyhledávaly proti sobě doklady z z knihy pokl1 a pokl2, zatímco účtování průběžných položek účtu 261 shromažďuje obojí doklady. tyto páry povolených, či zakázaných znaků se pojí k začátků slov Při vlastním párování můžeme povolit, ABY SE PÁROVALY HODNOTY V JEDNOM SLOUPCI PROTI SOBĚ, například, když pracujeme pouze s jedním sloupcem. Sloupce pak párují stylem A:A, A:B, B:B. To je proto, že nevíme někdy, kde jsme opravovali účet, zda na straně MD minusem, nebo na straně MD plusem. Silnou vlastností je MOŽNOST NASTAVIT, ABY PROTIHODNOTA MĚLA OPAČNOU HODNOTU. Hledali bychom tedy proti hodnota 2500 hodnotu Další možností je, aby proti sobě párovaly hodnoty bez ohledu na znaménko. Budou tedy proti sobě párovány hodnoty 2500, -2500, i To je proto, že nevíme někdy, kde jsme opravovali účet, zda na straně MD minusem, nebo na straně MD plusem. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

33 Podrobně III : SILNOU FUNKCÍ "ROZDÍL" DÁLE ROZŠIŘUJEME MOŽNOST VYHLEDÁVÁNÍ PŘI PÁROVÁNÍ. Určímeli, že se hodnoty mohou lišit o nějaký rozdíl, například je to kvůli zaokrouhlení do 1 Kč, tak se vyhledávají hodnoty, které jsou si sobě velmi blízké. Při rozdílu 0,9 Kč a hodnotě 418,9 Kč, se tak vyhledají hodnoty 418, ,8-418,5... nalezneme tak položky,které nejsou identické, kdy bylo jakkoliv zaokrouhleno na 419 Kč, nebo na 418 Kč. EXPORT VÝSLEDKŮ INVENTARIZACE - Možnosti máme v současné době dvě a to do listboxu, který je v poslední záložce. V tomto listboxu jsou však pouze možné 4 sloupce k zobrazení a proto je velmi omezený. Daleko výhodnějším způsobem je možnost exportu do souboru Excel, kde budou exportovány všechny sloupce. V tomto souboru lze pak dále pracovat a my můžeme tento soubor použít jako další vstup, po importu. MOŽNOSTI EXPORTU jsou trojí a to, že se exportují zapárované výsledky, anebo výsledky, kdy nic zapárováno nebylo, anebo se provede celý export. Export celé sestavy bude rozšířen o první sloupec, v kterém budou hodnoty párů. Hodnota páru je vlastně pořadím nalezeného párování. V případě, že budou exportovány dvě oblasti, bude export rozšířen o druhou oblast a exportováno bude do jednoho souboru, sloučeného. Export může být rozšířen o FORMU ZBARVENÍ NADPISOVÝCH BUNĚK a některých zesílených )tučně v) vytištěných slov. SEŘAZENÍ - PŘED VLASTNÍM EXPORTEM je nabízena implicitně možnost seřazení dat, tedy podle čísla zapárování. Lze tak k sobě dostat řádky, které obsahují stejná čísla párovacích označení. MANUÁLNÍ ROZKLAD HODNOTY - umíme vyhledávat rozložení hodnoty na několik menších. V záložce "manuální párování" takové hodnoty vyhledáváme. protože počet kombinací při vyhledávání je neuvěřitelně vysoký, snažíme se v tomto programu variace co nejvíce omezit, abychom se co nejdříve dostali ke kýženému výsledku. Vybereme si jakýkoliv sloupec, kde jsou nějaké hodnoty, které budeme chtít rozložit a po vybrání jedné z hodnot pak provedeme nastavení, abychom snížili možnosti kombinací a variací. Poté budou nalezeny varianty řešení a každá varianta řešení má tedy své položky, které dávají svým součtem celkovou původní hledanou hodnotu. například tak částka 1000 Kč lze rozložit na 100,900, nebo 100,100,800, nebo 50,25,125,,500,300. Řešením je i jiná nalezená hodnota Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

34 Podrobně IV : Každá varianta řešení, která je pro nás přijatelná, může být vložena do naší tabulky a všechny zúčastněné hodnoty mohou být vyloučeny z párování. Pokračovat tak můžeme donekonečna. kdykoliv v průběhu práce můžeme VARIANTY ŘEŠENÍ EXPORTOVAT VÝSLEDKY DO EXCELU a prohlédnout si, jak jsme navrhli řešení. MOŽNOSTI NASTAVENÍ MANUÁLNÍHO PÁROVÁNÍ - pro manuální párování můžeme nastavit hledanou maximální, nebo minimální hodnot. Můžeme dokonce stanovit, jaká je druhá maximální hodnota a jaká je druhá minimální hodnota. Můžeme stanovit i rozdíl v součtu, tedy, kdy naše zmíněná částka se může skládat z čísle 200,- 200,- 199,8, -200 a 199,9. To že částky se zaúčtují, anebo pořídí velmi časti jinak a přitom jde o stálou opakovanou platbu, ví každá účetní svoje. celkově můžeme omezit - počet variací, počet nalezených řešení, kterých může být také bezpočet, nebo počet položek pro každé řešení. Můžeme stanovit, aby hledané řešení mělo celkový součet s opačným znaménkem. Pracovat zde můžeme s jednou, nebo dvěma oblastmi i nakonec v rámci jednoho sloupce. kromě toho zde můžeme požadovat, aby se alespoň jedna nalezená položka splňovala určité kritérium a to byla větší nebo menší, anebo rovna určité jiné hodnotě. Na závěr lze určit, aby bylo nalezeno přesně určitý počet položek, nebo byl hledán maximálně maximální počet, anebo alespoň minimální počet položek v jednom řešení. ŘAZENÍ SLOUPCŮ - NANEJVÝŠ UŽITEČNÁ FUNKCE, kdy srovnáme hodnoty určitých sloupců podle jejich hodnot. Oba sloupce pak jsou seřazeny tak, že všechny hodnoty jsou seřazeny od nejmenší do největší a my můžeme přehledně vidět jednotlivé úrovně. Hodí se především pro srovnání salda pohledávek a závazků, kdy si nejsme jisti zaúčtováním správného VS, nebo účtu. nebo pro srovnání všech plateb a my můžeme tak například z knihy pohledávek proti bankovním účtům vidět jednotlivé úhrady a především úhrady, které jsou si sobě velice blízké. I zde může pracovat s opačným znaménkem, tedy hledáme ze sloupce B, které má opačné znaménko. NASTAVENÍ PRAKTICKÉ AKCE - pro zrychlení nastavení jsou zde k dispozici rychlonastavení - čemuž říkáme QR - vlastnosti rychle, kde nastavíme pro účetní rychle požadovaný druh operace, pro sklad, DPH, účto, faktury, inventarizaci účtu, platby a pod. Uživatele tak rychle přednastaví potřebné funkce, aby mohl rychleji pracovat s účetnictvím. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s.

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s. Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby? Bohemius k.s. BIUS 2 BIUS 3 www.bohemius.cz O PRODUKTU

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

BIUS 3. Bohemius k.s. Kalkulačka, která nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě..

BIUS 3. Bohemius k.s. Kalkulačka, která nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Bohemius k.s. BIUS 3 Kalkulačka, která nemá nikde obdoby www.bohemius.cz Proč jde o nejlepší produkt ve své kategorii

Více

Spojování, dělení a porovnávání tabulek - místo 2 pracovních dnů práce za 5 minut? Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3. www.bohemius.cz

Spojování, dělení a porovnávání tabulek - místo 2 pracovních dnů práce za 5 minut? Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3. www.bohemius.cz Spojování, dělení a porovnávání tabulek - místo 2 pracovních dnů práce za 5 minut? Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH :

Více

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O produktu Kdo bude

Více

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS 2. www.bohemius.cz

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS 2. www.bohemius.cz Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Bohemius k.s. BIUS 2 www.bohemius.cz Formulář malé DPH Excel 2 Excel 1 Zpětný rozsah Hlavní kalkulačka Fakturace Inventarizace Velké DPH

Více

Bohemius, k.s. Průměry zboží a materiálu hodnocení kdykoliv a jakkoliv bez omezení

Bohemius, k.s. Průměry zboží a materiálu hodnocení kdykoliv a jakkoliv bez omezení Bohemius, k.s. Průměry zboží a materiálu hodnocení kdykoliv a jakkoliv bez omezení Prostřednictvím tohoto modulu máme dispozici účinný nástroj, jak zjistit obchodníkovi jeho marži při nákupu, výrobě při

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko

Více

Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O PRODUKTU KDO BUDE S FORMULÁŘEM

Více

BIUS 3. Bohemius k.s. Modul, který nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě..

BIUS 3. Bohemius k.s. Modul, který nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Bohemius k.s. BIUS 3 Modul, který nemá nikde obdoby www.bohemius.cz Konečně finanční produkty společně v jednom software

Více

BIUS 3. Bohemius k.s. Kalkulačka, která nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě..

BIUS 3. Bohemius k.s. Kalkulačka, která nemá nikde obdoby. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Nejsilnější finanční nástroj svého druhu pro manažery. O peníze jde až v první řadě.. Bohemius k.s. BIUS 3 Kalkulačka, která nemá nikde obdoby www.bohemius.cz Hlavní kalkulačka Excel 2 Ekonomický modul

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

DENT 12.1 popis novinek

DENT 12.1 popis novinek DENT 12.1 popis novinek Nastavením v předvolbách Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření formuláře nové zakázky Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Vyřazení

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Převodový můstek ÚČTO 2014

Převodový můstek ÚČTO 2014 Převodový můstek ÚČTO 2014 Instalace a použití můstku mezi programy ÚČTO 2014 a DUEL 10 www.jezeksw.cz 2 Převodový můstek z programu ÚČTO 2014 do Daňové evidence ekonomického systému DUEL 10.0 od firmy

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014 strana 1 výběr z novinek verze 7/2014 Novinky společné všem modulům Datové schránky V programu je připravena možnost odesílání datových zpráv přímo z bez použití prostředí datových schránek. Tímto způsobem

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více